Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu"

Transkriptio

1 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle 12 Informaatio ja viestintä 13 Kuljetus ja varastointi 14 Palvelut kotitalouksille 1 Vaihtuva teema: VÄESTÖKEHITYS HELSINGIN SEUDULLA Helsingin seudun toimialakatsaus

2 Suhdannekuva Helsingin seudun tuotannon ja työllisyyden kasvu jatkui viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta nousu hidastui edellisistä neljänneksistä. Tuotannon kasvu jatkui Helsingin seudulla vuoden 21 neljännellä neljänneksellä, mutta kasvuvauhti hidastui edellisiin neljänneksiin verrattuna. Tuotanto nousi ennakkoarvion mukaan hieman yli 3 % edellisvuodesta. Kolmannen neljänneksen kasvu oli korjautuneen tiedon mukaan 4 %. Kasvun hidastuminen perustuu Helsingin seudun teollisuuden kasvun pysähtymiseen viime vuoden lopulla. ssa tuotannon nousu kiihtyi yli 6 %:n vuosikasvuksi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Sitä edeltävinä kahtena neljänneksenä ja koko maa nousivat suunnilleen samaa tahtia. Seudun tuotanto on nousut laman pohjasta noin 4 %, mutta ero vuoden 28 huipputasoon verrattuna oli vielä noin 6 % vuoden neljännellä neljänneksellä. Vuodesta 26 Helsingin seudun tuotanto on kasvanut % ja koko maan tuotanto 4 %. Tuotannon vaihtelut ovat olleet Helsingin seudulla voimakkaampia kuin koko maassa viime vuosina. Taantumaa edeltänyt kasvu oli seudulla nopeampaa ja kesti pitempään kuin muualla, mutta pudotus vuoden 29 alkupuolella oli jyrkempi. Taantuman jälkeen kasvu käynnistyi Helsingin seudulla aiemmin ja vahvempana kuin koko valtakunnassa vuoden 29 syksyllä, mutta viime vuoden jälkipuolella ero tasoittui ja valtakunnallinen trendi lähestyi seudun trendiä. Helsingin seudun suhdannekehityksen taustalla vaikuttaa toimialarakenne, jossa palveluiden osuus on erittäin suuri, mutta elektroniikkaan ja kone- ja laiteteollisuuteen painottuva teollisuus sekä rakentaminen hallitsevat silti suhdannevaihteluita. Talouden voimakkaiden käänteiden aikana tuoreimpien ajankohtien ennakkoarvioihin liittyy tavallista enemmän epävarmuutta. Helsingin seudun työllisyyden ja työpaikkojen kasvu jatkui viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta heikompana kuin kolmannella neljänneksellä. Seudun työllisten määrä nousi, % ja työpaikat,2 % edellisvuodesta, kun edellisen neljänneksen kasvuluvut olivat yhden prosentin luokkaa. Sen sijaan koko maassa työllisyys nousi neljännellä neljänneksellä,8 %, joka oli selvästi enemmän kuin Helsingin seudulla ja myös enemmän kuin edellisellä neljänneksellä koko maassa. Työllisyys väheni taantuman aikana Helsingin seudulla suhteellisesti loivemmin kuin koko maassa ja myös tapahtunut nousukäänne toteutui aikaisemmin ja vahvempana. Myös työllisyydessä Helsingin seudun ja koko maan trendien ero supistui viime vuoden lopulla. Vuodesta 26 Helsingin seudun työllisten määrä on lisääntynyt 2, % ja työpaikat 3 %, kun koko maassa työllisyys oli vain niukasti vuoden 26 tason yläpuolella. 8 6 Tuotanto Helsingin seudulla ja koko maassa, muutos (%) edellisestä vuodesta. 2 1 Työlliset ja työpaikat Helsingin seudulla sekä työlliset koko maassa, muutos (%) edellisestä vuodesta Helsingin seudun työlliset Helsingin seudun työpaikat -2 työlliset /4 11 Tuotanto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 26 = 11 Työlliset ja työpaikat Helsingin seudulla sekä työlliset koko maassa. Indeksi 26= 1 1 Helsingin seudun työlliset Helsingin seudun työpaikat työlliset 21/4 2

3 Helsingin seudun toimialarakenne koostuu 14 kunnasta, jotka jakautuvat pääkaupunkiseutuun ja kehysalueeseen. Helsingin seudulla asuu 2 % koko maan väestöstä, sijaitsee 29 % maan työpaikoista ja tuotetaan 34 % maan bruttokansantuotteesta. Helsingin seudulla asui vuoden 21 lopussa henkeä. Asukasmäärä kasvoi vuoden aikana noin 13 7 hengellä eli prosentin. Työvoimatutkimuksen mukaan seudulla oli viime vuonna 698 työllistä ja 738 työpaikkaa. Alueen bruttokansantuote oli vuonna 21 noin 6 miljardia euroa. Toimialarakenne Helsingin seudun elinkeinorakenne on hyvin palveluvaltainen, työpaikoista 17 % on jalostuksessa, 9 % kaupan ja muiden markkinapalveluiden toimialoilla sekä 24 % julkisissa palveluissa. Erityisesti kaupan ja muiden markkinapalvelualojen osuus on Helsingin seudulla tuntuvasti suurempi kuin koko maassa. Julkisten palveluiden työpaikkaosuus on seudulla hieman pienempi ja jalostuksen osuus huomattavasti alhaisempi kuin koko maassa. Alkutuotannon merkitys Helsingin seudun toimialarakenteessa on marginaalinen. Erikoistumisalat Helsingin seudun elinkeinotoiminnan erikoistumista voidaan tarkastella suhteuttamalla seudun kunkin toimialan työpaikkaosuus koko maan vastaavaan osuuteen. Näiden ns. sijaintiosamääräindeksien perusteella on vahvimmin suuntautunut informaation tuotantoon ja välitykseen, tukkukauppaan ja muuhun logistiikkaan, erikoistuneisiin palvelualoihin, korkean teknologian teollisuuteen ja palveluihin, tutkimukseen, kehittämiseen ja korkeakoulutukseen sekä toimintoihin, jotka liittyvät seudun rooliin maan hallinto- ja päätöksentekokeskuksena. Helsingin seudun erikoistumisprofiili poikkeaa ratkaisevasti kaikista muista Suomen suurista kaupunkialueista. Helsingin seudun vahvimmat erikoistumisalat. Indeksi, koko maa = Radio- ja televisiotoiminta Tukkukauppa: koneet ja elektron. Tukkukauppa: muut alat Ohjelmisto- ja tietopalvelut Rahoitus-, ja vakuutustoiminta Tutkimus ja kehittäminen Televiestintä Mainos- ja markkin.palv. ym. Laki-, hallinto- ja laskentapalvelut Kustannustoiminta Elektronisten tuotteiden valmistus Taiteet, viihde ja virkistys Liikennettä palveleva toiminta Arkkitehti- ja insinööripalvelut Järjestötoiminta Ravintolat ja muut ravitsemispalvelut Kiinteistöalan toiminta Julkinen hallinto ja maanpuolustus Korkeakoulutus Päätoimialojen osuus (%) Helsingin seudun työpaikoista 21. Päätoimialojen osuus (%) koko maan työpaikoista 21. Jalostus 16, % Julkiset palvelut 24,1 % Jalostus 23,1 % Kauppa 1,3 % Julkiset palvelut 27,6 % Alkutuotanto,6 % Markkinapalvelut 43,6 % Alkutuotanto 4,8 % Markkinapalvelut 32,3 % Kauppa 12,3 % Työpaikkojen toimialajakauma Helsingin seudun päätoimialoilla 21. Jalostus Kauppa MARKKINApalvelut Julkinen hallinto ja hyvinvointipalvelut Rakentaminen 36,1 % Sähkö, lämpö ja vesi 6, % Elintarvike 6,3 % Metalli 11,8 % Autokauppa 1,7 % Konsultointipalv. 21,8 % Kiinteistö palv. 2,4 % Painaminen Elektroniikka Tukkukauppa 3,3 % 17,1 % Rahoitus Kuljetus ja varast. 47,2 % Vähittäiskauppa 8,6 % 1,8 % Kemia ja lääke, % 42,1 % Muu jalostus Majoitus ja rav. 13,7 % 8,9 % Hallinto- ja tukipalv. 1, % Informaatio ja viest. 17, % Virkistys- ja muut palv. 1,4 % Julkinen hallinto 23,1 % Terveyspalvelut 23,8 % Koulutus 27, % Sosiaalipalvelut 26,1 % 3

4 Toimialojen vertailu, palkkasumma, henkilöstömäärä ja työllisyys Helsingin seudun yritysten liikevaihto kasvoi vakaasti edellisvuodesta ja palkkasumman kasvu kiihtyi. Myös henkilöstömäärä kasvoi hieman edellisvuodesta liike-elämän palveluiden vetämänä. Yritysten liikevaihto ja palkkasumma Talouden aktiivisuuden eroja toimialojen välillä verrataan oheisissa kuvioissa käyttäen indikaattoreina liikevaihtoa ja palkkasummaa (rahoitustoiminnassa ei liikevaihtoa). Muutokset esitetään nimellisinä, poistamatta inflaation vaikutusta. Helsingin seudun yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vajaat 1 % edellisvuoteen verrattuna vuoden 21 viimeisellä neljänneksellä. Edellisen katsauksen ennakkoarvio kolmannelle neljännekselle korjautui ylöspäin 1 %:n kasvuun. Rakennuskustannukset nousivat vuodentakaisesta 2,4 %, kuluttajahinnat 2,6 %, tukkuhinnat 9,3 % ja teollisuuden tuottajahinnat 7,3 %. Kaikki päätoimialat kasvoivat edellisestä vuodesta vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta muutoksessa oli kuitenkin edelleen eroja alojen välillä. Useilla aloilla kasvu hidastui tai kääntyi laskuun edelliseen neljännekseen verrattuna. Kasvu oli nopeinta kaupassa, 16 % edellisvuodesta, sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa ja rakentamisessa, 12 % kummassakin. Teollisuudessa liikevaihto kasvoi 7 %, liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa molemmissa 6 %, majoitus- ja ravitsemisalalla sekä informaatio- ja viestintäalalla kasvua oli 4 % vuoden takaisesta. Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille Liikevaihdon ja palkkasumman muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, neljännes 4/21 verrattuna vuotta aikaisempaan. Liikevaihdon ja palkkasumman muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, vuosi 21 verrattuna vuoteen 26. Yritysten yhteenlaskettu palkkasumma kääntyi kasvuun vuoden toisella neljänneksellä ja kasvoi edelleen 3 % edellisvuodesta vuoden lopussa. kasvoi teollisuutta lukuun ottamatta kaikilla päätoimialoilla vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna, teollisuudessakin palkkasumman lasku pysähtyi. Nopeinta kasvu oli liike-elämän palveluissa, 6 %, ja rahoituksessa, % edellisvuodesta. Rakentamisessa ja kotitalouksien palveluissa kasvua oli 4 % ja kaupassa 3 %. Kuljetuksessa ja varastoinnissa, majoitus- ja ravitsemisalalla sekä informaatio- ja viestintäalalla kasvua oli 2 % edellisvuodesta. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 8 % korkeampi kuin vuonna 26. oli 17 % korkeammalla tasolla. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 9 %. on lisääntynyt eniten, 23 %, liike-elämän sekä kotitalouksien palveluissa. Teollisuudessa, kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä kaupassa liikevaihdon kasvu on jäänyt jälkeen muista toimialoista. Kaikilla toimialoilla palkkasumma on kasvanut enemmän kuin liikevaihto viidessä vuodessa. Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille määrän muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, neljännes 4/21 verrattuna vuotta aikaisempaan. 4

5 määrä päätoimialoilla määräindikaattori kuvaa Helsingin seudulla toimivissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa tehtyjen henkilötyövuosien määrää. Koska henkilöstömäärä arvioidaan palkkasumman perusteella, lomautukset vaikuttavat henkilöstömääräindikaattoriin, toisin kuin työllisyyttä tai työpaikkoja kuvaaviin lukuihin. Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä määrän muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, vuosi 21 verrattuna vuoteen 26. Kuljetus ja varastointi Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvoi vajaa puoli prosenttia edellisvuodesta vuoden viimeisellä neljänneksellä. määrä kasvoi liike-elämän palveluissa 4 % ja rahoituksessa vajaan prosentin edellisvuodesta. Lasku pysähtyi vuoden takaiseen nähden kotitalouksien palveluissa, informaatio- ja viestintäalalla ja kaupassa. määrä laski vielä teollisuudessa ja majoitus- ja ravitsemisalalla 2 %, kuljetuksessa ja varastoinnissa ja rakentamisessa noin prosentin. Vuodesta 26 Helsingin seudun yritysten henkilöstömäärä on kasvanut keskimäärin prosentin. Voimakkainta kasvu on ollut kotitalouksien ja liike-elämän palveluissa, 11 % kummassakin. Rahoituksessa henkilöstö on kasvanut 8 %. Rakentamisessa ja majoitus- ja ravitsemisalalla henkilöstömäärä oli viiden vuoden takaisella tasolla, informaatio- ja viestintäalalla henkilöstömäärä on pienentynyt prosentin. Teollisuuden henkilöstömäärä oli 9 %, kuljetuksen ja varastoinnin ja kaupan 4 % alemmalla tasolla kuin vuonna 26. Palvelut kotitalouksille Kone- ja metallituott. valm. Kiinteistöalan toiminta Tutkimus ja kehittäminen Virkistys- ja kulttuuritoiminta Posti- ja kuriiritoiminta Liike-elämän tukipalvelut Vähittäiskauppa Televiestintä Tukkukauppa- ja agentuuritoim. Majoitus- ja ravitsemistoim. Kustantaminen ja viestintä Kiinteistö- ja turvapalvelut Konsultointi- ja mainospalvelut Arkkitehti- ja insinööripalvelut Kuljetustoiminta Työpaikkojen muutos (%) toimialaloittain Helsingin seudulla, vuosi 21 verrattuna vuoteen 29. Työpaikkojen muutos toimialoittain Öljy- ja kemialliset tuotteet Elintarvikkeiden valmistus Tarkemmalla toimialatasolla Helsingin seudun työpaikkojen kehitystä voidaan seurata Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedoilla. Käsitteiden ja tietolähteiden eroista johtuen työpaikkojen määrän muutokset poikkeavat monilla toimialoilla henkilöstömäärän muutoksista. Lomautetut lasketaan mukaan työpaikkalukuihin. Työpaikkojen määrä kasvoi viime vuonna eniten kone- ja metallituotteiden valmistuksessa, kiinteistöalalla, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, virkistys- ja kulttuuripalveluissa sekä posti- ja kuriiritoiminnassa. Työpaikat vähenivät eniten ohjelmisto- ja tietopalveluissa, terveydenhuollossa sekä elektroniikkatuotteiden valmistuksessa. Sähkö-, lämpö- ja vesihuolto Sosiaalipalvelut Alkutuotanto Rahoitus - ja vakuutustoim. Hallintopalvelut ja pääkonttorit Koulutus Julkinen hallinto ja maanpuol. Muu valmistus ja huolto Painaminen Rakentaminen Liikennettä palveleva toim. Moottoriajoneuvojen kauppa Järjestötoiminta Elektroniikkatuotteiden valm. Terveydenhuoltopalvelut Ohjelmisto- ja tietopalvelut

6 Teollisuus Teollisuus, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, vesi- ja jätevesihuolto, jäte- ja ympäristöhuolto, kaivostoiminta Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä ja palkkasumman supistuminen pysähtyi. Helsingin seudulla toimivien teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi 7 % edellisvuodesta vuoden 21 viimeisellä neljänneksellä, hieman nopeammin kuin edellisellä neljänneksellä, jolloin kasvua oli 4 % vuodentakaisesta. Vuoden 29 lopussa liikevaihto supistui vielä 18 %. Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 7,3 % vuodentakaisesta. Vuodesta 26 Helsingin seudun teollisuuden liikevaihto on kasvanut 4 %, ja oli vielä kaukana vuoden 28 huipputasosta. Samana aikana teollisuuden tuottajahinnat ovat nousseet 8 %. Teollisuuden liikevaihto kasvoi Helsingin seudulla selvästi vähemmän kuin tuottajahinnat eli reaalisesti tuotanto väheni vuonna 21. Teollisuuden henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen Indeksi 26 = Teoll. tuottajahinnat Teollisuuden palkkasumman supistuminen pysähtyi nyt myös edellisvuoteen nähden, trendin loiva käänne kasvuun tapahtui jo vuoden toisella neljänneksellä. Edellisen katsauksen ennakkoarvio korjautui prosentin laskuksi. Teollisuuden henkilöstömäärän supistuminen hidastui 2 %:iin. Vuodesta 26 Helsingin seudun teollisuuden palkkasumma on kasvanut 8 %, huomattavasti vähemmän kuin toimialoilla keskimäärin. määrä puolestaan on laskenut 1 % alle vuoden 26 tason. 11 n määrä teollisuudessa ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 26= Helsingin seudun teollisuusyrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 77 työpaikkaa. 1 Teollisuus Teollisuuden henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). 21/ 4E 1 1 Teollisuuden liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 26=

7 Rakentaminen Rakentamisen henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen Indeksi 26= Rakennuskustannukset Rakennusalan liikevaihto kasvoi vahvasti vuoden lopussa. Rakennusalan liikevaihto kasvoi ennakkoarvion mukaan 12 % edellisvuodesta. Edellisen katsauksen ennakkoarvio korjautui huomattavasti ylöspäin, rakentamisen liikevaihto kasvoi 1 % vuoden kolmannella neljänneksellä. Rakennuskustannukset nousivat 2,4 % vuoden viimeisellä neljänneksellä. Alan trendi on viime vuosina ollut samankaltainen Helsingin seudulla ja koko maassa, mutta Helsingin seudulla laman aikainen lasku oli jyrkempää kuin koko maassa. Viimeaikaiset vaihtelut ovat kuitenkin olleet koko maassa jyrkempiä. Vuodesta 26 alan liikevaihto on kasvanut seudulla 17 %. Rakennuskustannukset ovat nousseet samana aikana 11 %. 11 n määrä rakentamisessa ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 26= Rakennusyritysten palkkasumman trendi kääntyi kasvuun vuoden toisella neljänneksellä ja vuoden lopussa kasvua oli 4 % edellisvuodesta. Edellisen katsauksen ennakkoarvio korjautui ylöspäin % kasvuksi. Edellisellä neljänneksellä tapahtunut trendin jyrkkä käänne kasvuun taittui. Toimialan henkilöstömäärä supistui prosentin vuoden takaisesta, hieman hitaammin kuin edellisellä neljänneksellä. Vuodesta 26 rakennusalan palkkasumma on kasvanut 21 %, henkilöstömäärä oli prosentin viiden vuoden takaista tasoa korkeammalla. 1 Rakentaminen Helsingin seudun rakennusalan yrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 43 työpaikkaa. Rakentamisen liikevaihto, palkkasumma ja henkilöstömäärä Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Rakentamisen liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 26=

8 Kauppa Tukkukauppa, agentuuritoiminta, vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus, polttoaineen vähittäismyynti Kaupan liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden lopussa. Kaupan liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden viimeisellä neljänneksellä, kasvua edellisvuodesta oli 16 %. Edellisen katsauksen ennakkoarvio kolmannelle neljännekselle korjautui ylöspäin 14 %:n kasvuksi. Kuluttajahinnat nousivat 2,6 %, tukkuhinnat 9,3 % vuoden takaisesta. Autokaupan jyrkkä nousu jatkui ennakkoarvion mukaan vuoden 21 lopussa. Myös tukkukauppa kasvoi kohtalaisen nopeasti. Vähittäiskaupan kasvu jatkui 6 %:n tasolla. Ennen lamaa kaupan liikevaihto kasvoi Helsingin seudulla koko maata nopeammin, mutta laman aikana se laski jyrkemmin. Lamasta toipuminen on Helsingin seudulla ollut koko maata nopeampaa. Helsingin seudun kaupan liikevaihtoon vaikuttaa huomattavasti tukkukaupan suuri osuus seudulla. Vuodesta 26 alan liikevaihto on kasvanut Helsingin seudulla 11 %. Tukkuhinnat ovat nousseet samana aikana 1 % ja kuluttajahinnat 9 %. Kaupan henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen Indeksi 26= Tukkuhinnat Kuluttajahinnat Kaupan palkkasumman trendi kääntyi loivaan kasvuun vuoden alussa ja vuoden lopussa kasvua oli 3 % edellisvuodesta. Vuodesta 26 alan palkkasumma on kasvanut 12 %. määrän trendi kääntyi loivaan kasvuun edellisellä neljänneksellä, ja nyt lasku pysähtyi myös vuodentakaiseen nähden. määrä oli 4 % vuoden 26 tason alapuolella vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kaupan liikevaihto on kasvanut vuodesta 26 suurin piirtein samassa tahdissa kuin aloilla keskimäärin, mutta palkkasumman ja henkilöstömäärän kasvu on ollut huomattavasti hitaampaa n määrä kaupan aloilla ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 26= Kauppa Kaupan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). 2 1 Kaupan liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 26=

9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen Indeksi 26= Tukkuhinnat Kuluttajahinnat Majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto ja palkkasumma kasvoivat, henkilöstömäärän lasku hidastui. Helsingin seudun majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto kasvoi ennakkoarvion mukaan 4 % edellisvuodesta vuoden 21 viimeisellä neljänneksellä. Edellisen katsauksen ennakkoarvio korjautui ylöspäin 6 %:n kasvuun vuoden kolmannella neljänneksellä. Lamaa edeltänyt kasvu oli Helsingin seudulla hieman nopeampaa kuin koko maassa. Laman jälkeinen nousu on Helsingin seudulla ollut koko maata vakaampaa, mutta ero kuroutui umpeen vuoden kolmannella neljänneksellä. Vuodesta 26 majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto on kasvanut 14 %. Tukkuhinnat ovat nousseet samana aikana 1 % ja kuluttajahinnat 9 %. 11 n määrä majoitus- ja ravitsemisalalla ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 26= Toimialan palkkasumma jatkoi vakaata kasvua vuoden lopussa ja kasvoi 2 % edellisestä vuodesta. määrän trendin loiva kasvu taittui. määrä supistui ennakkoarvion mukaan 2 % edellisvuodesta, hieman aiempaa hitaammin. Majoitus- ja ravitsemisalan palkkasumma on kasvanut 16 % vuodesta 26. Alan henkilöstömäärä on samalla tasolla kuin vuonna 26. Majoitus- ja ravitsemisalalla oli työvoimatutkimuksen mukaan noin 28 3 työpaikkaa Helsingin seudulla viimeksi kuluneen vuoden aikana. 1 Majoitus- ja ravitsemisala Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 26= 7, 2, -2, - -7, 9

10 Rahoitustoiminta Rahoitus, vakuutustoiminta, rahoitusta palveleva toiminta Rahoitustoiminnan palkkasumma ja henkilöstömäärä kasvoivat edellisvuodesta. Helsingin seudun rahoitustoiminnan palkkasumman kasvu jatkui hieman aiempaa nopeampana vuoden 21 viimeisellä neljänneksellä, kasvua oli % edellisvuodesta. Ennen lamaa alan palkkasumma kasvoi Helsingin seudulla nopeammin kuin koko maassa, ja ero alueiden välillä on säilynyt laman aikaisista käänteistä huolimatta. Vuodesta 26 alan palkkasumma on lisääntynyt 23 %, hieman enemmän kuin kaikilla toimialoilla keskimäärin, ja on jo ohittanut vuoden 28 huipputason. Rahoitustoiminnan henkilöstön määrä ja palkkasumma Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen Indeksi 26= Kuluttajahinnat Alan henkilöstömäärän trendi kääntyi jälleen laskevaksi vuoden viimeisellä neljänneksellä. Silti henkilöstön määrä kasvoi hieman vuoden lopussa, vajaan prosentin vuoden takaisesta. Vuoteen 26 nähden alan henkilöstömäärä on lisääntynyt suhteellisesti enemmän kuin kaikilla aloilla keskimäärin. Alalla oli 7 % enemmän henkilöstöä kuin vuonna 26. Rahoitustoiminnassa oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 27 6 työpaikkaa Helsingin seudulla. 11 n määrä rahoitustoiminnassa ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 26= Rahoitustoiminta 1 Rahoitustoiminnan henkilöstön määrä ja palkkasumma Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). 7, Rahoitustoiminnan palkkasumma Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 26= 2, -2, 1-21/4 E

11 Palvelut liike-elämälle Kiinteistöpalvelut, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta Liike-elämän palveluiden henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen Indeksi 26= Kuluttajahinnat Helsingin seudun liike-elämän palveluiden liiketoiminta oli vahvassa kasvussa. Liike-elämän palveluiden liikevaihto kasvoi ennakkoarvion mukaan 6 % edellisvuodesta vuoden 21 neljännellä neljänneksellä. Kolmannen neljänneksen kasvu oli korjatun tiedon mukaan 6 %. Toimialan liikevaihto kääntyi laman jälkeen kasvuun vuoden puolivälissä, mutta kasvu taittui kolmannella neljänneksellä. Vuodesta 26 alan liikevaihto on noussut seudun päätoimialoista eniten, 2 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 9 %. Liike-elämän palveluiden liikevaihdon trendi oli pitkään Helsingin seudulla samanlainen kuin koko maassa. Kasvu alkoi kuitenkin hidastua seudulla aikaisemmin, mutta liikevaihto ei laskenut yhtä alhaiselle tasolle kuin koko maassa ja ero suhteessa koko maahan on pysynyt. 11 n määrä liikeelämän palvelujen aloilla ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 26 = Liike-elämän palveluiden palkkasumman trendi kääntyi kasvuun vuoden 21 alussa ja palkkasumma nousi 6 % edellisvuodesta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Alan henkilöstömäärän nousu kiihtyi ja se kasvoi 4 % edellisvuodesta. Vuodesta 26 alan palkkasumma on noussut 29 %, huomattavasti enemmän kuin muilla seudun päätoimialoilla, ja yli vuoden 28 huipputason. Alan henkilöstömäärä on kasvanut 12 % vuodesta 26, sekin huomattavasti enemmän kuin toimialoilla keskimäärin. 1 Liike-elämän palvelut Työvoimatutkimuksen mukaan palveluja liike-elämälle tuottavissa yrityksissä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana Helsingin seudulla noin 19 3 työpaikkaa. Liike-elämän palveluiden henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Liike-elämän palveluiden liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 26= 7, 2, -2, - 11

12 Informaatio ja viestintä Kustannustoiminta, elokuva- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen, radio- ja televisiotoiminta, televiestintä, ohjelmistot ja konsultointi, tietopalvelutoiminta Informaatio- ja viestintäalan liiketoimintakuvaajien kasvutrendit pysähtyivät, mutta liikevaihto ja palkkasumma kasvoivat edellisvuodesta. Helsingin seudun informaatio- ja viestintäalan liikevaihdon trendi on ollut kasvava vuoden 29 lopusta alkaen, mutta kasvu taittui vuoden 21 kolmannella neljänneksellä. kasvoi kuitenkin 4 % edellisvuodesta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Edellisen katsauksen ennakkoarvio korjautui ylöspäin %:in kasvuksi. Informaatio- ja viestintäalan liikevaihdon trendi on ollut viime aikoina Helsingin seudulla samankaltainen kuin koko maassa, mutta laman jälkeen liikevaihto lähti koko maata selvemmin loivaan kasvuun. Vuodesta 26 toimialan liikevaihto on kasvanut Helsingin seudulla 12 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 9 %. Informaatio- ja viestintäalan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen Indeksi 26= Kuluttajahinnat Informaatio- ja viestintäalan palkkasumman trendi kääntyi nousuun vuoden toisella neljänneksellä, mutta kasvu taittui vuoden lopussa. kasvoi kuitenkin 2 % edellisvuodesta vuoden neljännellä neljänneksellä. Vuodesta 26 alan palkkasumma on kasvanut 16 %, hieman vähemmän kuin toimialoilla keskimäärin. Alan henkilöstömäärän trendin kasvu taittui, ja henkilöstömäärä pysyi vuoden takaisella tasolla. Informaatio- ja viestintäalan henkilöstömäärä oli lähes samalla tasolla kuin vuonna n määrä informaatio- ja viestintäalalla ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 26= Informaatio- ja viestintäalan yrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 4 2 työpaikkaa Helsingin seudulla. 1 Informaatio ja viestintä Informaatio- ja viestintäalan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). 7, Informaatio- ja viestintäalan liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 26= 2, -2, ,

13 Kuljetus ja varastointi Maaliikenne, vesiliikenne, ilmaliikenne, varastointi ja liikennettä palveleva toiminta, posti- ja kuriiritoiminta Kuljetus- ja varastointialan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen Indeksi 26= Kuluttajahinnat Kuljetus- ja varastointialan liikevaihto kasvoi edelleen nopeasti edellisvuodesta, myös palkkasumma kasvoi hieman. Helsingin seudun kuljetus- ja varastointialan yritysten liikevaihdon trendi kääntyi loivaan laskuun vuoden 21 viimeisellä neljänneksellä, mutta liikevaihto kasvoi kuitenkin edellisvuoden pohjalukemista 12 %. Edellisen katsauksen ennakkoarvio korjautui ylöspäin, liikevaihto kasvoi 17 % edellisvuodesta vuoden kolmannella neljänneksellä. Alan liikevaihdon kehitys on noudatellut viime vuosina valtakunnallista trendiä, mutta laman aikainen lasku oli Helsingin seudulla muuta maata jyrkempää ja viimeaikainen nousu on ollut hitaampaa. Alan kasvu taittui kuitenkin myös koko maassa edellisellä neljänneksellä. Kuljetus- ja varastointialan liikevaihto oli Helsingin seudulla 6 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 26, selvästi alempana kuin päätoimialoilla keskimäärin. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 9 % n määrä kuljetus- ja varastointialalla ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 26= Liikenne Kuljetuksen ja varastoinnin palkkasumma kasvoi vuoden neljännellä neljänneksellä 2 % edellisvuodesta. Liikenteen henkilöstömäärän trendi kääntyi jälleen laskuun, ja henkilöstömäärä supistui prosentin edellisvuodesta. Vuodesta 26 alan palkkasumma on kasvanut 14 %, jonkin verran vähemmän kuin kaikilla toimialoilla keskimäärin. n lasku oli laman aikana huomattavasti loivempaa kuin liikevaihdon lasku. Kuljetuksen ja varastoinnin henkilöstömäärä oli vuoden kolmannella neljänneksellä 4 % pienempi kuin vuonna 26. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialan yrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 6 työpaikkaa Helsingin seudulla. Kuljetus- ja varastointialan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Kuljetus- ja varastointialan liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 26= /4 E 13

14 Palvelut kotitalouksille Yksityiset koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut, taiteet, viihde ja virkistys, muut palvelut Kotitalouksien palveluja tuottavien yritysten liiketoiminta kasvoi vakaasti vuoden lopussa. Kotitalouspalvelujen liikevaihto kasvoi vakaasti vuoden 21 viimeisellä neljänneksellä, ennakkoarvion mukaan 6 % vuodentakaisesta. Laman vaikutukset alan liikevaihtoon ovat jääneet vähäisiksi. Vuodesta 26 alan liikevaihto on kasvanut 26 %, huomattavasti enemmän kuin päätoimialoilla keskimäärin. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 9 %. Kotitalouspalveluiden trendi tavoitti Helsingin seudulla alan valtakunnallisen kasvun vuoden kolmannella neljänneksellä. Kotitalouksien palveluiden henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen Indeksi 26= Kuluttajahinnat Kotitalouspalveluiden palkkasumma kasvoi 4 % edellisvuodesta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Edellisen katsauksen ennakkoarvio korjautui alaspäin 4 %:in kasvuksi. määrän trendi jatkoi kasvua viimeisellä neljänneksellä, ja henkilöstömäärän lasku pysähtyi myös edellisvuodesta. Alan palkkasumma on noussut 29 % vuodesta 26 ja on kasvanut liikevaihtoa nopeammin vuodesta 28 lähtien. määrä oli 12 % vuoden 26 tasoa korkeammalla. Sekä palkkasumma että henkilöstömäärä ovat kasvaneet selvästi enemmän kuin seudun kaikilla toimialoilla keskimäärin. Palveluja kotitalouksille tuottavissa yrityksissä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana työvoimatutkimuksen mukaan noin 69 työpaikkaa Helsingin seudulla n määrä kotitalouksien palveluissa ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 26= Kotitalouksien palvelut Kotitalouksien palveluiden henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). 7, Kotitalouksien palveluiden liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 26= 2, -2, 14 -

15 Väestökehitys Helsingin seudulla Helsingin seudun väestönkasvu hidastui viime vuonna muuttovoiton supistumisen vuoksi. Syntyneiden määrä nousi ennätystasolle. henkeä Väestönmuutos Helsingin seudulla alueittain. Väestönmuutos Helsingin seudulla 12 Kehysalue Helsingin seudun väestö kasvoi vuonna 21 vähemmän kuin neljänä edellisenä vuonna. Asukasluku lisääntyi 13 7 hengellä eli tasan yhden prosentin. Kuluneen vuosikymmenen suurin kasvu toteutui vuonna 28, jolloin seudun väestö kasvoi16 6:lla eli 1,3 % Vantaa Espoo + Kauniainen Helsinki Kasvun hidastumisesta huolimatta koko maan viime vuoden väestönkasvusta 9 % toteutui Helsingin seudulla. Viime vuodenvaihteessa seudun 14 kunnassa oli yhteensä asukasta, 2 % koko maan väkiluvusta. Helsingin seudun väestönkasvu painottui viime vuonna pääkaupunkiseudulle, jossa asukasluku nousi 1 :lla (1, %). Helsingin väestö kasvoi henkeä, Espoon 3 ja Vantaan 2 3 henkeä. Kehyskuntien väestö lisääntyi 2 7 hengellä eli,9 %. Viime vuonna väestönkasvu voimistui edellisvuoteen verrattuna Espoossa ja pysyi samalla tasolla Vantaalla, kun taas Helsingissä ja kehysalueella kasvu hidastui. Väestönmuutoksen osatekijät Väestönkasvusta yli puolet, 7 3 henkeä (,4 %), oli luonnollista kasvua eli syntyneiden enemmyyttä kuolleisiin verrattuna. Syntyneiden määrässä ylitettiin aiempi ennätys edellisvuodelta: seudulla syntyi viime vuonna 16 8 lasta (1,2 % väestöstä). Toisaalta myös kuolleiden määrä (9 ) nousi korkeammaksi kuin koskaan aikaisemmin. Muuttovoitto kasvatti väestöä 6 4 hengellä (,47 %). Muuttovoitosta suurin osa, 4 7 henkeä, perustui ulkomaiseen nettomuuttoon (maahanmuuton ja maastamuuton erotus). Maassamuuton osuus oli 1 7 henkeä. Edellisvuoteen verrattuna sekä ulkomaisen nettomuuton että maassamuuton muuttovoitto supistuivat. henkeä Väestönmuutoksen osatekijät Helsingin seudulla. Syntyneiden enemmyys Ulkomainen muutto netto Massamuutto netto Väestönmuutos Väestönkasvu kunnittain Helsingin seudun sisäiset erot väestönkasvussa kasvoivat jonkin verran viime vuonna. Erityisesti väestönkasvun osatekijät poikkeavat huomattavasti kuntien välillä. Nopeinta kasvu oli Vihdissä ja Espoossa, joissa asukasluku kasvoi noin 1, %. Järvenpään asukasluku väheni niukasti ja myös Hyvinkäällä kasvu (, %) oli selvästi pienempää kuin muissa kunnissa. Luonnollinen väestönkasvu oli voimakkainta Kirkkonummella ja Espoossa. Ulkomainen muuttovoitto kasvatti väestöä suhteellisesti eniten kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa. Maassamuuton muuttovoitto oli suurinta Vihdissä, Sipoossa, Mäntsälässä ja Kauniaisissa, kun taas Järvenpää koki voimakkaan muuttotappion maassamuutossa. Vihti Espoo Kerava Tuusula Sipoo Mäntsälä Vantaa Kirkkonummi Pääkaupunkiseutu Kehysalue Helsinki Kauniainen Nurmijärvi Pornainen Hyvinkää Järvenpää Väestönmuutos (% väestöstä) Helsingin seudulla kunnittain 21. Luonnollinen muutos Massamuutto netto Ulkom. muutto netto Tietolähde: Tilastokeskus, väestötilastot sekä väestönmuutosten ennakkotiedot vuodelta ,, 1 1, 2 % väestöstä 1

16 Helsingin seudun toimialakatsaus Julkaisija Toimitus Lisätietoja Helsingin seudun kauppakamari kalevankatu 12, Helsinki puh. (9) Kaupunkitutkimus TA Oy paciuksenkatu 19, 27 Helsinki puh. (9) Varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä helsingin seudun kauppakamari puh. (9) Asiamies Tiina Pasuri helsingin seudun kauppakamari puh. (9) toimitusjohtaja, tutkija Seppo Laakso kaupunkitutkimus, puh. (9) Tutkija Eeva Kostiainen kaupunkitutkimus, puh. (9) Ulkoasu Mainostoimisto KPL Oy toimialakatsauksen verkkojulkaisu tai Tietolähteet ja käsitteet on Helsingin seudulla toimivien yritysten myynnin yhteenlaskettu arvo. Tuorein katsauksessa esitettävä tieto on ennakkoarvio, joka perustuu kyseisen neljänneksen ensimmäisen kuukauden myynnin ennakkotietoon ja kahden seuraavan kuukauden ennusteeseen. Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu (verohallinnon alv-suoritustiedot). Ennakkoarvio: Kaupunkitutkimus. on Helsingin seudulla toimivien yritysten ja muiden yhteisöjen maksamien palkkojen yhteenlaskettu arvo. Tuorein katsauksessa esitettävä tieto on ennakkoarvio, joka perustuu kyseisen neljänneksen kahden ensimmäisen kuukauden palkkasummien ennakkotietoon ja viimeisen kuukauden ennusteeseen. Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu (verohallinnon työnantajasuoritustiedot). Ennakkoarvio: Kaupunkitutkimus. Toimialoittaiset liikevaihto- ja palkkasummakuvaajat esitetään kunkin ajankohdan mukaisin käyvin arvoin vähentämättä inflaation vaikutusta. Kunkin toimialan yhteydessä esitetään valtakunnallinen hintakehitys vertailuksi. määrällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää. määrän indikaattori estimoidaan yritys- ja toimipaikkarekisterin henkilöstötiedosta ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasumman perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon perusteella. Tuorein katsauksessa esitettävä tieto on ennakkoarvio, joka perustuu kyseisen neljänneksen kahden ensimmäisen kuukauden henkilöstömäärien ennakkotietoon ja viimeisen kuukauden ennusteeseen. Indikaattorin laskenta: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Ennakkoarvio: Kaupunkitutkimus. Tietojen korjautuminen: -, palkkasumma- ja henkilöstömäärätiedot korjautuvat tietojen tarkentuessa vuoden päähän taaksepäin. Tästä syystä uusimman katsauksen tiedoissa on poikkeamia aikaisempiin katsauksiin verrattuna. Työlliset ovat 1-74-vuotiaita Helsingin seudulla asuvia, jotka ovat olleet työllisiä tutkimusjakson aikana. Työpaikoilla tarkoitetaan niiden työllisten määrää, joiden työpaikka sijaitsee Helsingin seudulla. Työtunteihin lasketaan aika-, urakka- ja palkkiotyön tehdyt työtunnit sekä sunnuntai- ja ylityötunnit. Työpaikka-, työllisyys- ja työtuntitiedot perustuvat kuukausittain toistuvaan otostutkimukseen, johon pienten toimialojen kohdalla sisältyy kohtalainen virhemarginaali. Tietolähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus. Tuotanto kuvaa alueen yritysten ja muiden yhteisöjen tuotannollista aktiviteettia käyttäen seuraavia tietoja: : Toimialoittaisten liiketoimintakuvaajien perusteella konstruoitu ennakoiva kuvaaja. Viimeisen neljänneksen tieto perustuu indikaattoreiden ennakkoarvioihin. Kuvaaja ja ennakkoarvio: Kaupunkitutkimus. Suomi: Kansantalouden neljännesvuositilinpidon bruttokansantuote kiintein vuoden 2 hinnoin, lukuun ottamatta viimeistä neljännestä. Viimeisen neljänneksen tieto on ennakkoarvio. Tietolähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito. Ennakkoarvio: Kaupunkitutkimus. Hinnat: Katsauksessa käytetään seuraavia valtakunnallista hintakehitystä kuvaavia indikaattoreita: kuluttajahintaindeksi, tukkuhintaindeksi, teollisuuden tuottajahintaindeksi ja rakennuskustannusindeksi. Katsauksessa kaikki hintaindeksit on muutettu siten, että niiden vertailuvuotena on 26. Tietolähde: Tilastokeskus. Indeksisarjat, jotka esitetään kuvioissa, ovat kausitasoitettuja trendejä. Katsauksessa käytetään X11-kausitasoitusmenetelmää. Indeksisarjojen vertailuvuosi on 26. Muutokset: Kuvioissa (muutos edellisestä vuodesta tai vuodesta 26) on käytetty alkuperäisen sarjan muutoksia, ei kausitasoitetun trendin muutoksia. Ennakkoarviot: Kirjain E kuvion vaaka-akselin vuosineljänneksen yhteydessä tarkoittaa, että kyseisen neljänneksen tuotantoa, liikevaihtoa, palkkasummaa ja henkilöstömäärää koskeva tieto on ennakkoarvio. Pääkaupunkiseutu 1 Helsinki 2 Espoo 3 Vantaa 4 Kauniainen Kehyskunnat Hyvinkää 6 Järvenpää 7 Kerava Kirkkonummi 9 Mäntsälä 1 Nurmijärvi 11 Pornainen 12 Sipoo 13 Tuusula 14 Vihti

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 16 29.3.2016

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 16 29.3.2016 Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 14 x.x.214 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 14 7.4.214 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2010:1 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 18.10.2010 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde:

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 15 31.3.215 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus 5 Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 2 1 6.1.21 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Suhdannekuva 3 toimialarakenne Toimialojen vertailu 7 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 11 1 Informaatio ja viestintä 13 1 Palvelut kotitalouksille 1 Vaihtuva teema: Asuntomarkkinat Helsingin seudulla

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2015

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2015 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Arctic Valley Pohjoisen yhteistyön alusta 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 2 14 3.9.214 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 07

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 07 SUHDANNEKUVA 3 HELSINGIN SEUDUN TOIMIALARAKENNE TOIMIALOJEN VERTAILU TEOLLISUUS 7 RAKENTAMINEN KAUPPA 9 MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA 1 RAHOITUSTOIMINTA 11 PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE 1 LIIKENNE 13 PALVELUT

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Teollisuus 6 Rakentaminen 7 Kauppa 8 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 9 Rahoitustoiminta 1 Palvelut liike-elämälle 11 Informaatio

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2015

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2015 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema:kasvuyritykset Oulun seudulla 6 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Vähittäiskaupan ostovoima Oulun seudulla ja vertailualueilla 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2013

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2013 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Seudun erikoisalojen rooli aluetaloudessa 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus 7 Rakentaminen Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle 1 Liikenne 13 Palvelut

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Suhdannekuva 3 toimialarakenne Toimialojen vertailu 7 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 11 1 13 1 Julkinen hallinto ja hyvinvointipalvelut 15 Vaihtuva teema: Työllisyyden ja väestön muutos maakunnittain

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2014 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Yritystoiminnan uudistuminen kasvun ja supistumisen kautta 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 4 17

Helsingin seudun toimialakatsaus 4 17 Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Matkailu Oulussa 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Laaja matkailuklusteri 11 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 07

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 07 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle 1 Liikenne 13 Palvelut

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Oulun seudun kasvunäkymät 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 17

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 17 Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Asuntotuotanto ja toimialarakentaminen Oulun seudulla 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2010

Keski-Suomen Aikajana 1/2010 Keski-Suomen Aikajana 1/2010 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2014

Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana

Keski-Suomen Aikajana Keski-Suomen Aikajana Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 14.4.2010. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja

Kymenlaakson toimialakatsaus 14.4.2010. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Pienyritysten rooli Kymenlaakson

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Tilastoja 2013:25 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Päivi Selander Puh.09-310 36411 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Lapin Suhdannekatsaus

Lapin Suhdannekatsaus 2 SUHDANNEKUVA 3 TOIMIALOJEN VERTAILU 4 LAPIN TALOUDEN RAKENNE 6 LAPIN TOIMIALARYHMÄT 12 KEMI-TORNION SEUTUKUNTA 14 ROVANIEMEN SEUTUKUNTA 16 LAPIN MAAKUNNAN MUUT SEUTUKUNNAT 17 LAPIN MATKAILUKESKUKSET

Lisätiedot

Lapin Suhdannekatsaus 2013

Lapin Suhdannekatsaus 2013 2 SUHDANNEKUVA 3 TOIMIALOJEN VERTAILU 4 LAPIN TALOUDEN RAKENNE 6 LAPIN TOIMIALARYHMÄT 12 ROVANIEMEN SEUTUKUNTA 14 KEMI-TORNION SEUTUKUNTA 16 LAPIN MAAKUNNAN MUUT SEUTUKUNNAT 17 LAPIN MATKAILUKESKUKSET

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 25.3.2009. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja

Kymenlaakson toimialakatsaus 25.3.2009. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: rakennemuutos kymenlaaksossa 10 Kouvolan

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017 2017:15 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosineljänneksellä 2011

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosineljänneksellä 2011 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 1 2 2 0 1 1 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosineljänneksellä 2011 Kuva: Helsingin

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2003

Yritystoiminta Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 Yritystoiminta Helsingissä 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Boy Hulden Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-435-4 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011 - Väkiluku on kasvanut määrältään eniten Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. - Helsingin, Espoon, Vantaan, Järvenpään,

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:30. Väestön ja väestönmuutosten. seudulla tammi-syyskuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:30 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017 2017:7 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2015:3 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-joulukuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 207 Työvoimatutkimus 206, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 206 joulukuussa 207 000,

Lisätiedot

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2014:22. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-kesäkuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2014:22 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

kunnista tammi maaliskuussa

kunnista tammi maaliskuussa Tilastoja 2014:13 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja etoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Tiivistelmä Väkiluku on kasvanut määrältään

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2012

Keski-Suomen Aikajana 2/2012 Keski-Suomen Aikajana 2/2012 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 2017:5 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 14 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I neljänneksellä eli tammi maaliskuussa 2007 u väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

Lapin Suhdannekatsaus

Lapin Suhdannekatsaus 2 SUHDANNEKUVA 3 TOIMIALOJEN VERTAILU 4 LAPIN TALOUDEN RAKENNE 6 LAPIN TOIMIALARYHMÄT 12 KEMI-TORNION SEUTUKUNTA 14 ROVANIEMEN SEUTUKUNTA 16 LAPIN MAAKUNNAN MUUT SEUTUKUNNAT 17 LAPIN MATKAILUKESKUKSET

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 3 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Työllisyysaste laskussa Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Vuoden 2013 vuosikeskiarvon

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Väkiluku on kasvanut määrällisesti eniten Helsingissä, Vantaalla,

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 29.9.2009. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja

Kymenlaakson toimialakatsaus 29.9.2009. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: ASUNTOMARKKINAT kymenlaaksossa 10

Lisätiedot

L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U

L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S 2 0 1 7 - L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U Lappi avainlukuina Lapin työpaikoista kaikkiaan 63 prosenttia on yksityissektorilla

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 2016:28 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 36 Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-386-2 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Juha

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 2015:14 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 2015:37 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2010

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2010 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 3 3 2 0 1 0 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2010 Kuva: Petri Berglund

Lisätiedot

Tässä esitetään tietoja kuntaryhmistä ja kunnista, jotka osallistuvat Helsingin seudun (14) yhteistyöhön

Tässä esitetään tietoja kuntaryhmistä ja kunnista, jotka osallistuvat Helsingin seudun (14) yhteistyöhön Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta vuonna 2006 - väkiluku on kasvanut määrällisesti eniten Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla - Keravan, Vantaan, Tuusulan, Hyvinkään,

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013 Tilastoja Helsingin kaupungin tietokeskus 36 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi syyskuussa 2013 Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki 2010 Väkiluku on kasvanut

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 2015:25 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 24 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta I vuosipuoliskolla eli tammi kesäkuussa 2007 u Väkiluku on kasvanut määrällisesti

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot