Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu"

Transkriptio

1 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle 12 Informaatio ja viestintä 13 Kuljetus ja varastointi 14 Palvelut kotitalouksille 1 Vaihtuva teema: VÄESTÖKEHITYS HELSINGIN SEUDULLA Helsingin seudun toimialakatsaus

2 Suhdannekuva Helsingin seudun tuotannon ja työllisyyden kasvu jatkui viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta nousu hidastui edellisistä neljänneksistä. Tuotannon kasvu jatkui Helsingin seudulla vuoden 21 neljännellä neljänneksellä, mutta kasvuvauhti hidastui edellisiin neljänneksiin verrattuna. Tuotanto nousi ennakkoarvion mukaan hieman yli 3 % edellisvuodesta. Kolmannen neljänneksen kasvu oli korjautuneen tiedon mukaan 4 %. Kasvun hidastuminen perustuu Helsingin seudun teollisuuden kasvun pysähtymiseen viime vuoden lopulla. ssa tuotannon nousu kiihtyi yli 6 %:n vuosikasvuksi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Sitä edeltävinä kahtena neljänneksenä ja koko maa nousivat suunnilleen samaa tahtia. Seudun tuotanto on nousut laman pohjasta noin 4 %, mutta ero vuoden 28 huipputasoon verrattuna oli vielä noin 6 % vuoden neljännellä neljänneksellä. Vuodesta 26 Helsingin seudun tuotanto on kasvanut % ja koko maan tuotanto 4 %. Tuotannon vaihtelut ovat olleet Helsingin seudulla voimakkaampia kuin koko maassa viime vuosina. Taantumaa edeltänyt kasvu oli seudulla nopeampaa ja kesti pitempään kuin muualla, mutta pudotus vuoden 29 alkupuolella oli jyrkempi. Taantuman jälkeen kasvu käynnistyi Helsingin seudulla aiemmin ja vahvempana kuin koko valtakunnassa vuoden 29 syksyllä, mutta viime vuoden jälkipuolella ero tasoittui ja valtakunnallinen trendi lähestyi seudun trendiä. Helsingin seudun suhdannekehityksen taustalla vaikuttaa toimialarakenne, jossa palveluiden osuus on erittäin suuri, mutta elektroniikkaan ja kone- ja laiteteollisuuteen painottuva teollisuus sekä rakentaminen hallitsevat silti suhdannevaihteluita. Talouden voimakkaiden käänteiden aikana tuoreimpien ajankohtien ennakkoarvioihin liittyy tavallista enemmän epävarmuutta. Helsingin seudun työllisyyden ja työpaikkojen kasvu jatkui viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta heikompana kuin kolmannella neljänneksellä. Seudun työllisten määrä nousi, % ja työpaikat,2 % edellisvuodesta, kun edellisen neljänneksen kasvuluvut olivat yhden prosentin luokkaa. Sen sijaan koko maassa työllisyys nousi neljännellä neljänneksellä,8 %, joka oli selvästi enemmän kuin Helsingin seudulla ja myös enemmän kuin edellisellä neljänneksellä koko maassa. Työllisyys väheni taantuman aikana Helsingin seudulla suhteellisesti loivemmin kuin koko maassa ja myös tapahtunut nousukäänne toteutui aikaisemmin ja vahvempana. Myös työllisyydessä Helsingin seudun ja koko maan trendien ero supistui viime vuoden lopulla. Vuodesta 26 Helsingin seudun työllisten määrä on lisääntynyt 2, % ja työpaikat 3 %, kun koko maassa työllisyys oli vain niukasti vuoden 26 tason yläpuolella. 8 6 Tuotanto Helsingin seudulla ja koko maassa, muutos (%) edellisestä vuodesta. 2 1 Työlliset ja työpaikat Helsingin seudulla sekä työlliset koko maassa, muutos (%) edellisestä vuodesta Helsingin seudun työlliset Helsingin seudun työpaikat -2 työlliset /4 11 Tuotanto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 26 = 11 Työlliset ja työpaikat Helsingin seudulla sekä työlliset koko maassa. Indeksi 26= 1 1 Helsingin seudun työlliset Helsingin seudun työpaikat työlliset 21/4 2

3 Helsingin seudun toimialarakenne koostuu 14 kunnasta, jotka jakautuvat pääkaupunkiseutuun ja kehysalueeseen. Helsingin seudulla asuu 2 % koko maan väestöstä, sijaitsee 29 % maan työpaikoista ja tuotetaan 34 % maan bruttokansantuotteesta. Helsingin seudulla asui vuoden 21 lopussa henkeä. Asukasmäärä kasvoi vuoden aikana noin 13 7 hengellä eli prosentin. Työvoimatutkimuksen mukaan seudulla oli viime vuonna 698 työllistä ja 738 työpaikkaa. Alueen bruttokansantuote oli vuonna 21 noin 6 miljardia euroa. Toimialarakenne Helsingin seudun elinkeinorakenne on hyvin palveluvaltainen, työpaikoista 17 % on jalostuksessa, 9 % kaupan ja muiden markkinapalveluiden toimialoilla sekä 24 % julkisissa palveluissa. Erityisesti kaupan ja muiden markkinapalvelualojen osuus on Helsingin seudulla tuntuvasti suurempi kuin koko maassa. Julkisten palveluiden työpaikkaosuus on seudulla hieman pienempi ja jalostuksen osuus huomattavasti alhaisempi kuin koko maassa. Alkutuotannon merkitys Helsingin seudun toimialarakenteessa on marginaalinen. Erikoistumisalat Helsingin seudun elinkeinotoiminnan erikoistumista voidaan tarkastella suhteuttamalla seudun kunkin toimialan työpaikkaosuus koko maan vastaavaan osuuteen. Näiden ns. sijaintiosamääräindeksien perusteella on vahvimmin suuntautunut informaation tuotantoon ja välitykseen, tukkukauppaan ja muuhun logistiikkaan, erikoistuneisiin palvelualoihin, korkean teknologian teollisuuteen ja palveluihin, tutkimukseen, kehittämiseen ja korkeakoulutukseen sekä toimintoihin, jotka liittyvät seudun rooliin maan hallinto- ja päätöksentekokeskuksena. Helsingin seudun erikoistumisprofiili poikkeaa ratkaisevasti kaikista muista Suomen suurista kaupunkialueista. Helsingin seudun vahvimmat erikoistumisalat. Indeksi, koko maa = Radio- ja televisiotoiminta Tukkukauppa: koneet ja elektron. Tukkukauppa: muut alat Ohjelmisto- ja tietopalvelut Rahoitus-, ja vakuutustoiminta Tutkimus ja kehittäminen Televiestintä Mainos- ja markkin.palv. ym. Laki-, hallinto- ja laskentapalvelut Kustannustoiminta Elektronisten tuotteiden valmistus Taiteet, viihde ja virkistys Liikennettä palveleva toiminta Arkkitehti- ja insinööripalvelut Järjestötoiminta Ravintolat ja muut ravitsemispalvelut Kiinteistöalan toiminta Julkinen hallinto ja maanpuolustus Korkeakoulutus Päätoimialojen osuus (%) Helsingin seudun työpaikoista 21. Päätoimialojen osuus (%) koko maan työpaikoista 21. Jalostus 16, % Julkiset palvelut 24,1 % Jalostus 23,1 % Kauppa 1,3 % Julkiset palvelut 27,6 % Alkutuotanto,6 % Markkinapalvelut 43,6 % Alkutuotanto 4,8 % Markkinapalvelut 32,3 % Kauppa 12,3 % Työpaikkojen toimialajakauma Helsingin seudun päätoimialoilla 21. Jalostus Kauppa MARKKINApalvelut Julkinen hallinto ja hyvinvointipalvelut Rakentaminen 36,1 % Sähkö, lämpö ja vesi 6, % Elintarvike 6,3 % Metalli 11,8 % Autokauppa 1,7 % Konsultointipalv. 21,8 % Kiinteistö palv. 2,4 % Painaminen Elektroniikka Tukkukauppa 3,3 % 17,1 % Rahoitus Kuljetus ja varast. 47,2 % Vähittäiskauppa 8,6 % 1,8 % Kemia ja lääke, % 42,1 % Muu jalostus Majoitus ja rav. 13,7 % 8,9 % Hallinto- ja tukipalv. 1, % Informaatio ja viest. 17, % Virkistys- ja muut palv. 1,4 % Julkinen hallinto 23,1 % Terveyspalvelut 23,8 % Koulutus 27, % Sosiaalipalvelut 26,1 % 3

4 Toimialojen vertailu, palkkasumma, henkilöstömäärä ja työllisyys Helsingin seudun yritysten liikevaihto kasvoi vakaasti edellisvuodesta ja palkkasumman kasvu kiihtyi. Myös henkilöstömäärä kasvoi hieman edellisvuodesta liike-elämän palveluiden vetämänä. Yritysten liikevaihto ja palkkasumma Talouden aktiivisuuden eroja toimialojen välillä verrataan oheisissa kuvioissa käyttäen indikaattoreina liikevaihtoa ja palkkasummaa (rahoitustoiminnassa ei liikevaihtoa). Muutokset esitetään nimellisinä, poistamatta inflaation vaikutusta. Helsingin seudun yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vajaat 1 % edellisvuoteen verrattuna vuoden 21 viimeisellä neljänneksellä. Edellisen katsauksen ennakkoarvio kolmannelle neljännekselle korjautui ylöspäin 1 %:n kasvuun. Rakennuskustannukset nousivat vuodentakaisesta 2,4 %, kuluttajahinnat 2,6 %, tukkuhinnat 9,3 % ja teollisuuden tuottajahinnat 7,3 %. Kaikki päätoimialat kasvoivat edellisestä vuodesta vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta muutoksessa oli kuitenkin edelleen eroja alojen välillä. Useilla aloilla kasvu hidastui tai kääntyi laskuun edelliseen neljännekseen verrattuna. Kasvu oli nopeinta kaupassa, 16 % edellisvuodesta, sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa ja rakentamisessa, 12 % kummassakin. Teollisuudessa liikevaihto kasvoi 7 %, liike-elämän ja kotitalouksien palveluissa molemmissa 6 %, majoitus- ja ravitsemisalalla sekä informaatio- ja viestintäalalla kasvua oli 4 % vuoden takaisesta. Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille Liikevaihdon ja palkkasumman muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, neljännes 4/21 verrattuna vuotta aikaisempaan. Liikevaihdon ja palkkasumman muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, vuosi 21 verrattuna vuoteen 26. Yritysten yhteenlaskettu palkkasumma kääntyi kasvuun vuoden toisella neljänneksellä ja kasvoi edelleen 3 % edellisvuodesta vuoden lopussa. kasvoi teollisuutta lukuun ottamatta kaikilla päätoimialoilla vuodentakaiseen tilanteeseen verrattuna, teollisuudessakin palkkasumman lasku pysähtyi. Nopeinta kasvu oli liike-elämän palveluissa, 6 %, ja rahoituksessa, % edellisvuodesta. Rakentamisessa ja kotitalouksien palveluissa kasvua oli 4 % ja kaupassa 3 %. Kuljetuksessa ja varastoinnissa, majoitus- ja ravitsemisalalla sekä informaatio- ja viestintäalalla kasvua oli 2 % edellisvuodesta. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto oli viimeksi kuluneen vuoden aikana keskimäärin 8 % korkeampi kuin vuonna 26. oli 17 % korkeammalla tasolla. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 9 %. on lisääntynyt eniten, 23 %, liike-elämän sekä kotitalouksien palveluissa. Teollisuudessa, kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä kaupassa liikevaihdon kasvu on jäänyt jälkeen muista toimialoista. Kaikilla toimialoilla palkkasumma on kasvanut enemmän kuin liikevaihto viidessä vuodessa. Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus ja varastointi Palvelut kotitalouksille määrän muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, neljännes 4/21 verrattuna vuotta aikaisempaan. 4

5 määrä päätoimialoilla määräindikaattori kuvaa Helsingin seudulla toimivissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa tehtyjen henkilötyövuosien määrää. Koska henkilöstömäärä arvioidaan palkkasumman perusteella, lomautukset vaikuttavat henkilöstömääräindikaattoriin, toisin kuin työllisyyttä tai työpaikkoja kuvaaviin lukuihin. Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä määrän muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, vuosi 21 verrattuna vuoteen 26. Kuljetus ja varastointi Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvoi vajaa puoli prosenttia edellisvuodesta vuoden viimeisellä neljänneksellä. määrä kasvoi liike-elämän palveluissa 4 % ja rahoituksessa vajaan prosentin edellisvuodesta. Lasku pysähtyi vuoden takaiseen nähden kotitalouksien palveluissa, informaatio- ja viestintäalalla ja kaupassa. määrä laski vielä teollisuudessa ja majoitus- ja ravitsemisalalla 2 %, kuljetuksessa ja varastoinnissa ja rakentamisessa noin prosentin. Vuodesta 26 Helsingin seudun yritysten henkilöstömäärä on kasvanut keskimäärin prosentin. Voimakkainta kasvu on ollut kotitalouksien ja liike-elämän palveluissa, 11 % kummassakin. Rahoituksessa henkilöstö on kasvanut 8 %. Rakentamisessa ja majoitus- ja ravitsemisalalla henkilöstömäärä oli viiden vuoden takaisella tasolla, informaatio- ja viestintäalalla henkilöstömäärä on pienentynyt prosentin. Teollisuuden henkilöstömäärä oli 9 %, kuljetuksen ja varastoinnin ja kaupan 4 % alemmalla tasolla kuin vuonna 26. Palvelut kotitalouksille Kone- ja metallituott. valm. Kiinteistöalan toiminta Tutkimus ja kehittäminen Virkistys- ja kulttuuritoiminta Posti- ja kuriiritoiminta Liike-elämän tukipalvelut Vähittäiskauppa Televiestintä Tukkukauppa- ja agentuuritoim. Majoitus- ja ravitsemistoim. Kustantaminen ja viestintä Kiinteistö- ja turvapalvelut Konsultointi- ja mainospalvelut Arkkitehti- ja insinööripalvelut Kuljetustoiminta Työpaikkojen muutos (%) toimialaloittain Helsingin seudulla, vuosi 21 verrattuna vuoteen 29. Työpaikkojen muutos toimialoittain Öljy- ja kemialliset tuotteet Elintarvikkeiden valmistus Tarkemmalla toimialatasolla Helsingin seudun työpaikkojen kehitystä voidaan seurata Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedoilla. Käsitteiden ja tietolähteiden eroista johtuen työpaikkojen määrän muutokset poikkeavat monilla toimialoilla henkilöstömäärän muutoksista. Lomautetut lasketaan mukaan työpaikkalukuihin. Työpaikkojen määrä kasvoi viime vuonna eniten kone- ja metallituotteiden valmistuksessa, kiinteistöalalla, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa, virkistys- ja kulttuuripalveluissa sekä posti- ja kuriiritoiminnassa. Työpaikat vähenivät eniten ohjelmisto- ja tietopalveluissa, terveydenhuollossa sekä elektroniikkatuotteiden valmistuksessa. Sähkö-, lämpö- ja vesihuolto Sosiaalipalvelut Alkutuotanto Rahoitus - ja vakuutustoim. Hallintopalvelut ja pääkonttorit Koulutus Julkinen hallinto ja maanpuol. Muu valmistus ja huolto Painaminen Rakentaminen Liikennettä palveleva toim. Moottoriajoneuvojen kauppa Järjestötoiminta Elektroniikkatuotteiden valm. Terveydenhuoltopalvelut Ohjelmisto- ja tietopalvelut

6 Teollisuus Teollisuus, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, vesi- ja jätevesihuolto, jäte- ja ympäristöhuolto, kaivostoiminta Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä ja palkkasumman supistuminen pysähtyi. Helsingin seudulla toimivien teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi 7 % edellisvuodesta vuoden 21 viimeisellä neljänneksellä, hieman nopeammin kuin edellisellä neljänneksellä, jolloin kasvua oli 4 % vuodentakaisesta. Vuoden 29 lopussa liikevaihto supistui vielä 18 %. Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 7,3 % vuodentakaisesta. Vuodesta 26 Helsingin seudun teollisuuden liikevaihto on kasvanut 4 %, ja oli vielä kaukana vuoden 28 huipputasosta. Samana aikana teollisuuden tuottajahinnat ovat nousseet 8 %. Teollisuuden liikevaihto kasvoi Helsingin seudulla selvästi vähemmän kuin tuottajahinnat eli reaalisesti tuotanto väheni vuonna 21. Teollisuuden henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen Indeksi 26 = Teoll. tuottajahinnat Teollisuuden palkkasumman supistuminen pysähtyi nyt myös edellisvuoteen nähden, trendin loiva käänne kasvuun tapahtui jo vuoden toisella neljänneksellä. Edellisen katsauksen ennakkoarvio korjautui prosentin laskuksi. Teollisuuden henkilöstömäärän supistuminen hidastui 2 %:iin. Vuodesta 26 Helsingin seudun teollisuuden palkkasumma on kasvanut 8 %, huomattavasti vähemmän kuin toimialoilla keskimäärin. määrä puolestaan on laskenut 1 % alle vuoden 26 tason. 11 n määrä teollisuudessa ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 26= Helsingin seudun teollisuusyrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 77 työpaikkaa. 1 Teollisuus Teollisuuden henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). 21/ 4E 1 1 Teollisuuden liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 26=

7 Rakentaminen Rakentamisen henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen Indeksi 26= Rakennuskustannukset Rakennusalan liikevaihto kasvoi vahvasti vuoden lopussa. Rakennusalan liikevaihto kasvoi ennakkoarvion mukaan 12 % edellisvuodesta. Edellisen katsauksen ennakkoarvio korjautui huomattavasti ylöspäin, rakentamisen liikevaihto kasvoi 1 % vuoden kolmannella neljänneksellä. Rakennuskustannukset nousivat 2,4 % vuoden viimeisellä neljänneksellä. Alan trendi on viime vuosina ollut samankaltainen Helsingin seudulla ja koko maassa, mutta Helsingin seudulla laman aikainen lasku oli jyrkempää kuin koko maassa. Viimeaikaiset vaihtelut ovat kuitenkin olleet koko maassa jyrkempiä. Vuodesta 26 alan liikevaihto on kasvanut seudulla 17 %. Rakennuskustannukset ovat nousseet samana aikana 11 %. 11 n määrä rakentamisessa ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 26= Rakennusyritysten palkkasumman trendi kääntyi kasvuun vuoden toisella neljänneksellä ja vuoden lopussa kasvua oli 4 % edellisvuodesta. Edellisen katsauksen ennakkoarvio korjautui ylöspäin % kasvuksi. Edellisellä neljänneksellä tapahtunut trendin jyrkkä käänne kasvuun taittui. Toimialan henkilöstömäärä supistui prosentin vuoden takaisesta, hieman hitaammin kuin edellisellä neljänneksellä. Vuodesta 26 rakennusalan palkkasumma on kasvanut 21 %, henkilöstömäärä oli prosentin viiden vuoden takaista tasoa korkeammalla. 1 Rakentaminen Helsingin seudun rakennusalan yrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 43 työpaikkaa. Rakentamisen liikevaihto, palkkasumma ja henkilöstömäärä Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Rakentamisen liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 26=

8 Kauppa Tukkukauppa, agentuuritoiminta, vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus, polttoaineen vähittäismyynti Kaupan liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden lopussa. Kaupan liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden viimeisellä neljänneksellä, kasvua edellisvuodesta oli 16 %. Edellisen katsauksen ennakkoarvio kolmannelle neljännekselle korjautui ylöspäin 14 %:n kasvuksi. Kuluttajahinnat nousivat 2,6 %, tukkuhinnat 9,3 % vuoden takaisesta. Autokaupan jyrkkä nousu jatkui ennakkoarvion mukaan vuoden 21 lopussa. Myös tukkukauppa kasvoi kohtalaisen nopeasti. Vähittäiskaupan kasvu jatkui 6 %:n tasolla. Ennen lamaa kaupan liikevaihto kasvoi Helsingin seudulla koko maata nopeammin, mutta laman aikana se laski jyrkemmin. Lamasta toipuminen on Helsingin seudulla ollut koko maata nopeampaa. Helsingin seudun kaupan liikevaihtoon vaikuttaa huomattavasti tukkukaupan suuri osuus seudulla. Vuodesta 26 alan liikevaihto on kasvanut Helsingin seudulla 11 %. Tukkuhinnat ovat nousseet samana aikana 1 % ja kuluttajahinnat 9 %. Kaupan henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen Indeksi 26= Tukkuhinnat Kuluttajahinnat Kaupan palkkasumman trendi kääntyi loivaan kasvuun vuoden alussa ja vuoden lopussa kasvua oli 3 % edellisvuodesta. Vuodesta 26 alan palkkasumma on kasvanut 12 %. määrän trendi kääntyi loivaan kasvuun edellisellä neljänneksellä, ja nyt lasku pysähtyi myös vuodentakaiseen nähden. määrä oli 4 % vuoden 26 tason alapuolella vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kaupan liikevaihto on kasvanut vuodesta 26 suurin piirtein samassa tahdissa kuin aloilla keskimäärin, mutta palkkasumman ja henkilöstömäärän kasvu on ollut huomattavasti hitaampaa n määrä kaupan aloilla ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 26= Kauppa Kaupan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). 2 1 Kaupan liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 26=

9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen Indeksi 26= Tukkuhinnat Kuluttajahinnat Majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto ja palkkasumma kasvoivat, henkilöstömäärän lasku hidastui. Helsingin seudun majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto kasvoi ennakkoarvion mukaan 4 % edellisvuodesta vuoden 21 viimeisellä neljänneksellä. Edellisen katsauksen ennakkoarvio korjautui ylöspäin 6 %:n kasvuun vuoden kolmannella neljänneksellä. Lamaa edeltänyt kasvu oli Helsingin seudulla hieman nopeampaa kuin koko maassa. Laman jälkeinen nousu on Helsingin seudulla ollut koko maata vakaampaa, mutta ero kuroutui umpeen vuoden kolmannella neljänneksellä. Vuodesta 26 majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto on kasvanut 14 %. Tukkuhinnat ovat nousseet samana aikana 1 % ja kuluttajahinnat 9 %. 11 n määrä majoitus- ja ravitsemisalalla ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 26= Toimialan palkkasumma jatkoi vakaata kasvua vuoden lopussa ja kasvoi 2 % edellisestä vuodesta. määrän trendin loiva kasvu taittui. määrä supistui ennakkoarvion mukaan 2 % edellisvuodesta, hieman aiempaa hitaammin. Majoitus- ja ravitsemisalan palkkasumma on kasvanut 16 % vuodesta 26. Alan henkilöstömäärä on samalla tasolla kuin vuonna 26. Majoitus- ja ravitsemisalalla oli työvoimatutkimuksen mukaan noin 28 3 työpaikkaa Helsingin seudulla viimeksi kuluneen vuoden aikana. 1 Majoitus- ja ravitsemisala Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 26= 7, 2, -2, - -7, 9

10 Rahoitustoiminta Rahoitus, vakuutustoiminta, rahoitusta palveleva toiminta Rahoitustoiminnan palkkasumma ja henkilöstömäärä kasvoivat edellisvuodesta. Helsingin seudun rahoitustoiminnan palkkasumman kasvu jatkui hieman aiempaa nopeampana vuoden 21 viimeisellä neljänneksellä, kasvua oli % edellisvuodesta. Ennen lamaa alan palkkasumma kasvoi Helsingin seudulla nopeammin kuin koko maassa, ja ero alueiden välillä on säilynyt laman aikaisista käänteistä huolimatta. Vuodesta 26 alan palkkasumma on lisääntynyt 23 %, hieman enemmän kuin kaikilla toimialoilla keskimäärin, ja on jo ohittanut vuoden 28 huipputason. Rahoitustoiminnan henkilöstön määrä ja palkkasumma Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen Indeksi 26= Kuluttajahinnat Alan henkilöstömäärän trendi kääntyi jälleen laskevaksi vuoden viimeisellä neljänneksellä. Silti henkilöstön määrä kasvoi hieman vuoden lopussa, vajaan prosentin vuoden takaisesta. Vuoteen 26 nähden alan henkilöstömäärä on lisääntynyt suhteellisesti enemmän kuin kaikilla aloilla keskimäärin. Alalla oli 7 % enemmän henkilöstöä kuin vuonna 26. Rahoitustoiminnassa oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 27 6 työpaikkaa Helsingin seudulla. 11 n määrä rahoitustoiminnassa ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 26= Rahoitustoiminta 1 Rahoitustoiminnan henkilöstön määrä ja palkkasumma Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). 7, Rahoitustoiminnan palkkasumma Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 26= 2, -2, 1-21/4 E

11 Palvelut liike-elämälle Kiinteistöpalvelut, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, hallinto- ja tukipalvelutoiminta Liike-elämän palveluiden henkilöstömäärä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen Indeksi 26= Kuluttajahinnat Helsingin seudun liike-elämän palveluiden liiketoiminta oli vahvassa kasvussa. Liike-elämän palveluiden liikevaihto kasvoi ennakkoarvion mukaan 6 % edellisvuodesta vuoden 21 neljännellä neljänneksellä. Kolmannen neljänneksen kasvu oli korjatun tiedon mukaan 6 %. Toimialan liikevaihto kääntyi laman jälkeen kasvuun vuoden puolivälissä, mutta kasvu taittui kolmannella neljänneksellä. Vuodesta 26 alan liikevaihto on noussut seudun päätoimialoista eniten, 2 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 9 %. Liike-elämän palveluiden liikevaihdon trendi oli pitkään Helsingin seudulla samanlainen kuin koko maassa. Kasvu alkoi kuitenkin hidastua seudulla aikaisemmin, mutta liikevaihto ei laskenut yhtä alhaiselle tasolle kuin koko maassa ja ero suhteessa koko maahan on pysynyt. 11 n määrä liikeelämän palvelujen aloilla ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 26 = Liike-elämän palveluiden palkkasumman trendi kääntyi kasvuun vuoden 21 alussa ja palkkasumma nousi 6 % edellisvuodesta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Alan henkilöstömäärän nousu kiihtyi ja se kasvoi 4 % edellisvuodesta. Vuodesta 26 alan palkkasumma on noussut 29 %, huomattavasti enemmän kuin muilla seudun päätoimialoilla, ja yli vuoden 28 huipputason. Alan henkilöstömäärä on kasvanut 12 % vuodesta 26, sekin huomattavasti enemmän kuin toimialoilla keskimäärin. 1 Liike-elämän palvelut Työvoimatutkimuksen mukaan palveluja liike-elämälle tuottavissa yrityksissä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana Helsingin seudulla noin 19 3 työpaikkaa. Liike-elämän palveluiden henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Liike-elämän palveluiden liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 26= 7, 2, -2, - 11

12 Informaatio ja viestintä Kustannustoiminta, elokuva- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen, radio- ja televisiotoiminta, televiestintä, ohjelmistot ja konsultointi, tietopalvelutoiminta Informaatio- ja viestintäalan liiketoimintakuvaajien kasvutrendit pysähtyivät, mutta liikevaihto ja palkkasumma kasvoivat edellisvuodesta. Helsingin seudun informaatio- ja viestintäalan liikevaihdon trendi on ollut kasvava vuoden 29 lopusta alkaen, mutta kasvu taittui vuoden 21 kolmannella neljänneksellä. kasvoi kuitenkin 4 % edellisvuodesta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Edellisen katsauksen ennakkoarvio korjautui ylöspäin %:in kasvuksi. Informaatio- ja viestintäalan liikevaihdon trendi on ollut viime aikoina Helsingin seudulla samankaltainen kuin koko maassa, mutta laman jälkeen liikevaihto lähti koko maata selvemmin loivaan kasvuun. Vuodesta 26 toimialan liikevaihto on kasvanut Helsingin seudulla 12 %. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 9 %. Informaatio- ja viestintäalan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen Indeksi 26= Kuluttajahinnat Informaatio- ja viestintäalan palkkasumman trendi kääntyi nousuun vuoden toisella neljänneksellä, mutta kasvu taittui vuoden lopussa. kasvoi kuitenkin 2 % edellisvuodesta vuoden neljännellä neljänneksellä. Vuodesta 26 alan palkkasumma on kasvanut 16 %, hieman vähemmän kuin toimialoilla keskimäärin. Alan henkilöstömäärän trendin kasvu taittui, ja henkilöstömäärä pysyi vuoden takaisella tasolla. Informaatio- ja viestintäalan henkilöstömäärä oli lähes samalla tasolla kuin vuonna n määrä informaatio- ja viestintäalalla ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 26= Informaatio- ja viestintäalan yrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 4 2 työpaikkaa Helsingin seudulla. 1 Informaatio ja viestintä Informaatio- ja viestintäalan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). 7, Informaatio- ja viestintäalan liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 26= 2, -2, ,

13 Kuljetus ja varastointi Maaliikenne, vesiliikenne, ilmaliikenne, varastointi ja liikennettä palveleva toiminta, posti- ja kuriiritoiminta Kuljetus- ja varastointialan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen Indeksi 26= Kuluttajahinnat Kuljetus- ja varastointialan liikevaihto kasvoi edelleen nopeasti edellisvuodesta, myös palkkasumma kasvoi hieman. Helsingin seudun kuljetus- ja varastointialan yritysten liikevaihdon trendi kääntyi loivaan laskuun vuoden 21 viimeisellä neljänneksellä, mutta liikevaihto kasvoi kuitenkin edellisvuoden pohjalukemista 12 %. Edellisen katsauksen ennakkoarvio korjautui ylöspäin, liikevaihto kasvoi 17 % edellisvuodesta vuoden kolmannella neljänneksellä. Alan liikevaihdon kehitys on noudatellut viime vuosina valtakunnallista trendiä, mutta laman aikainen lasku oli Helsingin seudulla muuta maata jyrkempää ja viimeaikainen nousu on ollut hitaampaa. Alan kasvu taittui kuitenkin myös koko maassa edellisellä neljänneksellä. Kuljetus- ja varastointialan liikevaihto oli Helsingin seudulla 6 % korkeammalla tasolla kuin vuonna 26, selvästi alempana kuin päätoimialoilla keskimäärin. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 9 % n määrä kuljetus- ja varastointialalla ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 26= Liikenne Kuljetuksen ja varastoinnin palkkasumma kasvoi vuoden neljännellä neljänneksellä 2 % edellisvuodesta. Liikenteen henkilöstömäärän trendi kääntyi jälleen laskuun, ja henkilöstömäärä supistui prosentin edellisvuodesta. Vuodesta 26 alan palkkasumma on kasvanut 14 %, jonkin verran vähemmän kuin kaikilla toimialoilla keskimäärin. n lasku oli laman aikana huomattavasti loivempaa kuin liikevaihdon lasku. Kuljetuksen ja varastoinnin henkilöstömäärä oli vuoden kolmannella neljänneksellä 4 % pienempi kuin vuonna 26. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialan yrityksissä oli työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 6 työpaikkaa Helsingin seudulla. Kuljetus- ja varastointialan henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). Kuljetus- ja varastointialan liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 26= /4 E 13

14 Palvelut kotitalouksille Yksityiset koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut, taiteet, viihde ja virkistys, muut palvelut Kotitalouksien palveluja tuottavien yritysten liiketoiminta kasvoi vakaasti vuoden lopussa. Kotitalouspalvelujen liikevaihto kasvoi vakaasti vuoden 21 viimeisellä neljänneksellä, ennakkoarvion mukaan 6 % vuodentakaisesta. Laman vaikutukset alan liikevaihtoon ovat jääneet vähäisiksi. Vuodesta 26 alan liikevaihto on kasvanut 26 %, huomattavasti enemmän kuin päätoimialoilla keskimäärin. Kuluttajahinnat ovat nousseet samana aikana 9 %. Kotitalouspalveluiden trendi tavoitti Helsingin seudulla alan valtakunnallisen kasvun vuoden kolmannella neljänneksellä. Kotitalouksien palveluiden henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla sekä valtakunnallinen Indeksi 26= Kuluttajahinnat Kotitalouspalveluiden palkkasumma kasvoi 4 % edellisvuodesta vuoden viimeisellä neljänneksellä. Edellisen katsauksen ennakkoarvio korjautui alaspäin 4 %:in kasvuksi. määrän trendi jatkoi kasvua viimeisellä neljänneksellä, ja henkilöstömäärän lasku pysähtyi myös edellisvuodesta. Alan palkkasumma on noussut 29 % vuodesta 26 ja on kasvanut liikevaihtoa nopeammin vuodesta 28 lähtien. määrä oli 12 % vuoden 26 tasoa korkeammalla. Sekä palkkasumma että henkilöstömäärä ovat kasvaneet selvästi enemmän kuin seudun kaikilla toimialoilla keskimäärin. Palveluja kotitalouksille tuottavissa yrityksissä oli viimeksi kuluneen vuoden aikana työvoimatutkimuksen mukaan noin 69 työpaikkaa Helsingin seudulla n määrä kotitalouksien palveluissa ja kaikilla toimialoilla Helsingin seudulla. Indeksi 26= Kotitalouksien palvelut Kotitalouksien palveluiden henkilöstön määrä, palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos edellisvuodesta (%). 7, Kotitalouksien palveluiden liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi 26= 2, -2, 14 -

15 Väestökehitys Helsingin seudulla Helsingin seudun väestönkasvu hidastui viime vuonna muuttovoiton supistumisen vuoksi. Syntyneiden määrä nousi ennätystasolle. henkeä Väestönmuutos Helsingin seudulla alueittain. Väestönmuutos Helsingin seudulla 12 Kehysalue Helsingin seudun väestö kasvoi vuonna 21 vähemmän kuin neljänä edellisenä vuonna. Asukasluku lisääntyi 13 7 hengellä eli tasan yhden prosentin. Kuluneen vuosikymmenen suurin kasvu toteutui vuonna 28, jolloin seudun väestö kasvoi16 6:lla eli 1,3 % Vantaa Espoo + Kauniainen Helsinki Kasvun hidastumisesta huolimatta koko maan viime vuoden väestönkasvusta 9 % toteutui Helsingin seudulla. Viime vuodenvaihteessa seudun 14 kunnassa oli yhteensä asukasta, 2 % koko maan väkiluvusta. Helsingin seudun väestönkasvu painottui viime vuonna pääkaupunkiseudulle, jossa asukasluku nousi 1 :lla (1, %). Helsingin väestö kasvoi henkeä, Espoon 3 ja Vantaan 2 3 henkeä. Kehyskuntien väestö lisääntyi 2 7 hengellä eli,9 %. Viime vuonna väestönkasvu voimistui edellisvuoteen verrattuna Espoossa ja pysyi samalla tasolla Vantaalla, kun taas Helsingissä ja kehysalueella kasvu hidastui. Väestönmuutoksen osatekijät Väestönkasvusta yli puolet, 7 3 henkeä (,4 %), oli luonnollista kasvua eli syntyneiden enemmyyttä kuolleisiin verrattuna. Syntyneiden määrässä ylitettiin aiempi ennätys edellisvuodelta: seudulla syntyi viime vuonna 16 8 lasta (1,2 % väestöstä). Toisaalta myös kuolleiden määrä (9 ) nousi korkeammaksi kuin koskaan aikaisemmin. Muuttovoitto kasvatti väestöä 6 4 hengellä (,47 %). Muuttovoitosta suurin osa, 4 7 henkeä, perustui ulkomaiseen nettomuuttoon (maahanmuuton ja maastamuuton erotus). Maassamuuton osuus oli 1 7 henkeä. Edellisvuoteen verrattuna sekä ulkomaisen nettomuuton että maassamuuton muuttovoitto supistuivat. henkeä Väestönmuutoksen osatekijät Helsingin seudulla. Syntyneiden enemmyys Ulkomainen muutto netto Massamuutto netto Väestönmuutos Väestönkasvu kunnittain Helsingin seudun sisäiset erot väestönkasvussa kasvoivat jonkin verran viime vuonna. Erityisesti väestönkasvun osatekijät poikkeavat huomattavasti kuntien välillä. Nopeinta kasvu oli Vihdissä ja Espoossa, joissa asukasluku kasvoi noin 1, %. Järvenpään asukasluku väheni niukasti ja myös Hyvinkäällä kasvu (, %) oli selvästi pienempää kuin muissa kunnissa. Luonnollinen väestönkasvu oli voimakkainta Kirkkonummella ja Espoossa. Ulkomainen muuttovoitto kasvatti väestöä suhteellisesti eniten kaikissa pääkaupunkiseudun kunnissa. Maassamuuton muuttovoitto oli suurinta Vihdissä, Sipoossa, Mäntsälässä ja Kauniaisissa, kun taas Järvenpää koki voimakkaan muuttotappion maassamuutossa. Vihti Espoo Kerava Tuusula Sipoo Mäntsälä Vantaa Kirkkonummi Pääkaupunkiseutu Kehysalue Helsinki Kauniainen Nurmijärvi Pornainen Hyvinkää Järvenpää Väestönmuutos (% väestöstä) Helsingin seudulla kunnittain 21. Luonnollinen muutos Massamuutto netto Ulkom. muutto netto Tietolähde: Tilastokeskus, väestötilastot sekä väestönmuutosten ennakkotiedot vuodelta ,, 1 1, 2 % väestöstä 1

16 Helsingin seudun toimialakatsaus Julkaisija Toimitus Lisätietoja Helsingin seudun kauppakamari kalevankatu 12, Helsinki puh. (9) Kaupunkitutkimus TA Oy paciuksenkatu 19, 27 Helsinki puh. (9) Varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä helsingin seudun kauppakamari puh. (9) Asiamies Tiina Pasuri helsingin seudun kauppakamari puh. (9) toimitusjohtaja, tutkija Seppo Laakso kaupunkitutkimus, puh. (9) Tutkija Eeva Kostiainen kaupunkitutkimus, puh. (9) Ulkoasu Mainostoimisto KPL Oy toimialakatsauksen verkkojulkaisu tai Tietolähteet ja käsitteet on Helsingin seudulla toimivien yritysten myynnin yhteenlaskettu arvo. Tuorein katsauksessa esitettävä tieto on ennakkoarvio, joka perustuu kyseisen neljänneksen ensimmäisen kuukauden myynnin ennakkotietoon ja kahden seuraavan kuukauden ennusteeseen. Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu (verohallinnon alv-suoritustiedot). Ennakkoarvio: Kaupunkitutkimus. on Helsingin seudulla toimivien yritysten ja muiden yhteisöjen maksamien palkkojen yhteenlaskettu arvo. Tuorein katsauksessa esitettävä tieto on ennakkoarvio, joka perustuu kyseisen neljänneksen kahden ensimmäisen kuukauden palkkasummien ennakkotietoon ja viimeisen kuukauden ennusteeseen. Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu (verohallinnon työnantajasuoritustiedot). Ennakkoarvio: Kaupunkitutkimus. Toimialoittaiset liikevaihto- ja palkkasummakuvaajat esitetään kunkin ajankohdan mukaisin käyvin arvoin vähentämättä inflaation vaikutusta. Kunkin toimialan yhteydessä esitetään valtakunnallinen hintakehitys vertailuksi. määrällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää. määrän indikaattori estimoidaan yritys- ja toimipaikkarekisterin henkilöstötiedosta ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasumman perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon perusteella. Tuorein katsauksessa esitettävä tieto on ennakkoarvio, joka perustuu kyseisen neljänneksen kahden ensimmäisen kuukauden henkilöstömäärien ennakkotietoon ja viimeisen kuukauden ennusteeseen. Indikaattorin laskenta: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Ennakkoarvio: Kaupunkitutkimus. Tietojen korjautuminen: -, palkkasumma- ja henkilöstömäärätiedot korjautuvat tietojen tarkentuessa vuoden päähän taaksepäin. Tästä syystä uusimman katsauksen tiedoissa on poikkeamia aikaisempiin katsauksiin verrattuna. Työlliset ovat 1-74-vuotiaita Helsingin seudulla asuvia, jotka ovat olleet työllisiä tutkimusjakson aikana. Työpaikoilla tarkoitetaan niiden työllisten määrää, joiden työpaikka sijaitsee Helsingin seudulla. Työtunteihin lasketaan aika-, urakka- ja palkkiotyön tehdyt työtunnit sekä sunnuntai- ja ylityötunnit. Työpaikka-, työllisyys- ja työtuntitiedot perustuvat kuukausittain toistuvaan otostutkimukseen, johon pienten toimialojen kohdalla sisältyy kohtalainen virhemarginaali. Tietolähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus. Tuotanto kuvaa alueen yritysten ja muiden yhteisöjen tuotannollista aktiviteettia käyttäen seuraavia tietoja: : Toimialoittaisten liiketoimintakuvaajien perusteella konstruoitu ennakoiva kuvaaja. Viimeisen neljänneksen tieto perustuu indikaattoreiden ennakkoarvioihin. Kuvaaja ja ennakkoarvio: Kaupunkitutkimus. Suomi: Kansantalouden neljännesvuositilinpidon bruttokansantuote kiintein vuoden 2 hinnoin, lukuun ottamatta viimeistä neljännestä. Viimeisen neljänneksen tieto on ennakkoarvio. Tietolähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito. Ennakkoarvio: Kaupunkitutkimus. Hinnat: Katsauksessa käytetään seuraavia valtakunnallista hintakehitystä kuvaavia indikaattoreita: kuluttajahintaindeksi, tukkuhintaindeksi, teollisuuden tuottajahintaindeksi ja rakennuskustannusindeksi. Katsauksessa kaikki hintaindeksit on muutettu siten, että niiden vertailuvuotena on 26. Tietolähde: Tilastokeskus. Indeksisarjat, jotka esitetään kuvioissa, ovat kausitasoitettuja trendejä. Katsauksessa käytetään X11-kausitasoitusmenetelmää. Indeksisarjojen vertailuvuosi on 26. Muutokset: Kuvioissa (muutos edellisestä vuodesta tai vuodesta 26) on käytetty alkuperäisen sarjan muutoksia, ei kausitasoitetun trendin muutoksia. Ennakkoarviot: Kirjain E kuvion vaaka-akselin vuosineljänneksen yhteydessä tarkoittaa, että kyseisen neljänneksen tuotantoa, liikevaihtoa, palkkasummaa ja henkilöstömäärää koskeva tieto on ennakkoarvio. Pääkaupunkiseutu 1 Helsinki 2 Espoo 3 Vantaa 4 Kauniainen Kehyskunnat Hyvinkää 6 Järvenpää 7 Kerava Kirkkonummi 9 Mäntsälä 1 Nurmijärvi 11 Pornainen 12 Sipoo 13 Tuusula 14 Vihti

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 14 7.4.214 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 15 31.3.215 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus 5 Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Oulun seudun kasvunäkymät 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2008

Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2008 Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2008 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 sekä majoitus- ja 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Väestökehitys 9 Kymenlaakson

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne

Kymenlaakson toimialakatsaus 12.10.2011. 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 2 Suhdannekuva 3 Kymenlaakson talouden rakenne 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Tulevaisuuden työvoima Kymenlaaksossa

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana

Keski-Suomen Aikajana 2 keski-suomen maakunnan kehityskuva 4 keski-suomen talouden rakenne 6 keski-suomen kärkiklusterit 8 Keski-Suomen toimialaryhmät 9 Keski-Suomen plussat, miinukset ja kysymysmerkit 10 Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

Aikajana. Keski-Suomen

Aikajana. Keski-Suomen 2 KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN KEHITYSKUVA 4 KESKI-SUOMEN TALOUDEN RAKENNE 6 KESKI-SUOMEN AVAINALAT 8 KESKI-SUOMEN TOIMIALARYHMÄT 9 KESKI-SUOMEN PLUSSAT, MIINUKSET JA KYSYMYSMERKIT 10 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN. Ajankohtaiskatsaus seudun kehitykseen 8.3.2007. Pyöräteiden osuus (%) koko katuverkostosta v. 2003. Dublin

HELSINGIN SEUDUN. Ajankohtaiskatsaus seudun kehitykseen 8.3.2007. Pyöräteiden osuus (%) koko katuverkostosta v. 2003. Dublin HELSINGIN SEUDUN SUUNNAT 1/27 VÄESTÖ Väestömäärä nousussa ALUETALOUS Tuotanto reippaassa kasvussa HYVINVOINTI Asumistuen saajia aiempaa vähemmän velkaneuvonnassa lisäystä ASUNTOMARKKINAT Asuntojen ostoaikomuksia

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2007 YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ, LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖ TOIMIALOITTAIN TILANNE HUHTIKUUSSA 2007

KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2007 YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ, LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖ TOIMIALOITTAIN TILANNE HUHTIKUUSSA 2007 KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 7 YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄ, LIIKEVAIHTO JA HENKILÖSTÖ TOIMIALOITTAIN TILANNE HUHTIKUUSSA 7 13.9.7 SISÄLTÖ Päätelmät 3 Johdanto 5 Yritysten lukumäärä 6 Liikevaihto 1 Henkilöstömäärä

Lisätiedot

H E L S I N G I N S E U D U N S U U N N A T

H E L S I N G I N S E U D U N S U U N N A T H E L S I N G I N S E U D U N S U U N N A T 4/8 Aj a n ko h tai s kat s a u s s e u d u n ke h it yk s e e n 4.1. 8 Alle -vuotias väestö pohjoismaisissa seutukunnissa VÄESTÖ Väestönkasvu vauhdikasta ALUETALOUS

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS. Toimipaikat 2009. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS. Toimipaikat 2009. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Toimipaikat 2009 Helsingin seudun ympäristöpalvelut HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Toimipaikat 2009 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2006

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 2006 Hämeen liitto Häme Region Häme Region KANTA-HÄMEEN TOIMIALAKATSAUS, II / 6 Yritysten lukumäärä, liikevaihto ja henkilöstö toimialoittain Tilanne alkuvuodesta 6 Hämeen liiton julkaisu V:83 Yritysten lukumäärä,

Lisätiedot

Keflavík. Helsinki-Vantaan lentomatkustajat Euroopan kaupunkeihin. Dublin. Geneve. Nizza. Madrid. Barcelona. Lissabon. Malaga.

Keflavík. Helsinki-Vantaan lentomatkustajat Euroopan kaupunkeihin. Dublin. Geneve. Nizza. Madrid. Barcelona. Lissabon. Malaga. 2/213 Ajankohtaiskatsaus seudun kehitykseen 5.6.213 Keflavík ALUETALOUS Taantuma jatkuu ASUNTO- JA TOIMITILAMARKKINAT Asunnonostoaikomuksia aiempaa vähemmän Toimistotiloista kymmenesosa tyhjillään HYVINVOINTI

Lisätiedot

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2010

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2010 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2010 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN. Ajankohtaiskatsaus seudun kehitykseen 7.6.2007. Helsinki-Vantaan lentoasemalta lähtevät lentomatkustajat kohteittain v.

HELSINGIN SEUDUN. Ajankohtaiskatsaus seudun kehitykseen 7.6.2007. Helsinki-Vantaan lentoasemalta lähtevät lentomatkustajat kohteittain v. HELSINGIN SEUDUN SUUNNAT 2/27 VÄESTÖ Luonnollinen väestönkasvu ja muuttovoitto lisäsivät väestöä yhtä paljon ALUETALOUS Tuotanto kasvanut selvästi koko maata nopeammin HYVINVOINTI Omaisuusrikoksissa huomattavaa

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN. Ajankohtaiskatsaus seudun kehitykseen 3.3.2005 YHDEN HENGEN TALOUKSIEN OSUUS % VUONNA 2001. Odense Yli 50 % 40-49,9 %

HELSINGIN SEUDUN. Ajankohtaiskatsaus seudun kehitykseen 3.3.2005 YHDEN HENGEN TALOUKSIEN OSUUS % VUONNA 2001. Odense Yli 50 % 40-49,9 % HELSINGIN SEUDUN SUUNNAT 1/25 ALUETALOUS JA ELINKEINOELÄMÄ Tuotannon kasvu jatkui TYÖMARKKINAT Työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien määrät laskeneet ASUNTOMARKKINAT Asuntojen ostoaikomukset ennallaan

Lisätiedot

Pirkanmaan talous 2011. Toimialojen nykytila ja näkymät

Pirkanmaan talous 2011. Toimialojen nykytila ja näkymät Pirkanmaan talous 2011 Toimialojen nykytila ja näkymät Pirkanmaa on All Bright! Pirkanmaan talous 2011, toimialojen nykytila ja näkymät Sisältö 2 Pirkanmaa on All Bright! 3 Pirkanmaan liikevaihto löysi

Lisätiedot

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Uudenmaan yritystoiminnan erikoistuneisuus

Uudenmaan yritystoiminnan erikoistuneisuus KOKO MAA = 100 LÄNSI- UUSIMAA KEHYS- KUNNAT 99 ESPOO 76 140 HELSINKI 35 VANTAA 64 ITÄ- UUSIMAA 135 TEOLLISUUDEN suhteellinen merkitys yrityshenkilöstön työllistäjänä vuonna 2009 Uudenmaan yritystoiminnan

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2014

Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät

2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät 2 2004 marraskuu SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät YLEISTÄ Satakunnan yritysten liikevaihto lähti alkuvuonna nopeahkoon kasvuun. Kasvu palautti maakunnan koko maan kehitystä vastaavalle kasvu-uralle.

Lisätiedot

Uudenmaan talouden rakenne 2011

Uudenmaan talouden rakenne 2011 Uudenmaan talouden rakenne 2011 Markku Hyypiä, Uudenmaan liitto Yksi maakunta ja moninainen talous Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan maakunnat yhdistyivät vuoden 2011 alussa. Yhdistyneessä Uudenmaan maakunnassa

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2 PÄÄKAUPUNKISEUDUN YRITYSKATSAUS Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus ajankohtaisanalyysi vuoden 2008 toimipaikkoihin

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007

POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007 1 POHJOIS-SAVON ALUETALOUSKATSAUS kesä 2007 2 Tiivistelmä Ohjelmakausi 2000-2006 piristi a Yritysten liikevaihdon kasvu lähes saavutti koko maan kasvuvauhdin. Kasvu on tällä vuosikymmenellä nopeutunut

Lisätiedot

25 kesäkuu 2015. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät ISSN-L 1798-7784

25 kesäkuu 2015. SATAKUNNAN talous. nykytila ja lähiajan näkymät ISSN-L 1798-7784 25 kesäkuu 2015 SATAKUNNAN talous nykytila ja lähiajan näkymät ISSN-L 1798-7784 SUHDANNEKUVA Teksti: Saku Vähäsantanen Satakunnan talous näytti käänteen merkkejä vuoden 2014 heinä joulukuussa, sillä teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Palkkasumma laski 0,6 prosenttia tammi-maaliskuussa

Palkkasumma laski 0,6 prosenttia tammi-maaliskuussa Palkat ja työvoimakustannukset 2010 Palkkasummakuvaajat 2010, maaliskuu Palkkasumma laski 0,6 prosenttia tammi-maaliskuussa Koko talouden palkkasumma oli tammi-maaliskuussa 0,6 prosenttia pienempi kuin

Lisätiedot

Keski-Suomen työpaikkakehitys kunnittain ja toimialoittain aikavälillä 2007-2011

Keski-Suomen työpaikkakehitys kunnittain ja toimialoittain aikavälillä 2007-2011 1 HUOM! Tämä tutkimus julkaistaan kokonaisuudessaan Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun sarjassa keväällä 2014 osoitteessa: https://www.jyu.fi/jsbe/tutkimus/julkaisut/ttkjulkaisuja Kari Itkonen Jyväskylän

Lisätiedot

Toimialoittainen työkustannuskehitys teollisuuden kustannusrakenteen näkökulmasta

Toimialoittainen työkustannuskehitys teollisuuden kustannusrakenteen näkökulmasta Toimialoittainen työkustannuskehitys teollisuuden kustannusrakenteen näkökulmasta 9.5.03 Työvoimakustannusten kasvu tehdasteollisuudelle välituotteita tuottavilla toimi aloilla on vuosina 999 0 ollut Suomessa

Lisätiedot

Palvelujen suhdanteet 2/2014

Palvelujen suhdanteet 2/2014 Palvelujen suhdanteet 2/2014 Logistiikka Informaatio ja viestintä Yritys- ja asiantuntijapalvelut hallinto- ja tukipalvelut Viihde ja virkistys Kiinteistöala Muut palvelut Maailmantalous kasvaa Suomi stagnaatiossa

Lisätiedot

tilastoja KULTTUURIALAN TYÖPAIKAT JA YRITYSTEN TOIMIPAIKAT HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

tilastoja KULTTUURIALAN TYÖPAIKAT JA YRITYSTEN TOIMIPAIKAT HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja 15 KULTTUURIALAN TYÖPAIKAT JA YRITYSTEN TOIMIPAIKAT HELSINGISSÄ Kuva: Helsingin kaupunginmuseo Hakasalmen huvila. Helsingin kaupungin kuvapankki/matti Tirri

Lisätiedot