Helsingin seudun toimialakatsaus 3 07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin seudun toimialakatsaus 3 07"

Transkriptio

1 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle 1 Liikenne 13 Palvelut kotitalouksille 1 Julkinen hallinto ja hyvinvointipalvelut 15 Vaihtuva teema: helsingin seudun työmarkkinat Helsingin seudun toimialakatsaus

2 Suhdannekuva Helsingin seudulla talouden korkeasuhdanne jatkui vuoden 7 toisella neljänneksellä. Sekä tuotanto että työllisyys olivat vahvassa nousussa. Tuotanto kasvoi seudulla ennakkoarvion mukaan noin % edellisvuodesta kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Rakentaminen ja yksityiset palvelualat kasvoivat edelleen nopeasti. Sen sijaan teollisuuden kasvu oli selvästi hitaampaa kuin viime vuonna. Aikaisemmissa katsauksissa esitetyt edellisten vuosineljännesten ennakkoarviot ovat nousseet systemaattisesti sekä Helsingin seudulla että koko maassa. Viimeisimmän tiedon mukaan Helsingin seudun tuotanto on kasvanut keskimäärin 5,5 % vuosivauhtia viimeisen kahden vuoden ajan. Vuodesta seudun tuotanto on kasvanut %, kun koko maassa nousua on kertynyt 1 %. Myös työllisyys lisääntyi edelleen nopeasti: vuoden 7 toisella neljänneksellä,1 % vuotta aikaisemmasta. Viimeksi kuluneen vuoden aikana seudun työllisyyskasvu on ollut jokaisella neljänneksellä yli %. ssakin työllisyyden kasvu kiihtyi, %:iin vuoden toisella neljänneksellä. Helsingin seudulla oli keskimäärin 75 työllistä viimeksi kuluneen vuoden aikana. Vuodesta työllisten määrä on noussut Helsingin seudulla,7 % ja koko maassa prosenttiyksikön vähemmän eli 5,7 %. Muutos edellisestä vuodesta (%) Tuotannon muutos (%) edellisen vuoden vastaavasta vuosineljänneksestä Helsingin seudulla ja koko maassa. Suomi Muutos edellisestä vuodesta (%) 3 1 Työllisyyden muutos (%) edellisen vuoden vastaavasta vuosineljänneksestä Helsingin seudulla ja koko maassa. Suomi 1 Viimeisin neljännes perustuu Helsingin seudun ja koko maan tuotannon osalta katsauksen toimittajan laatimaan ennakkoarvioon. 7/ Tuotannon määrä Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi = Työllisten määrä Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi = Suomi Suomi 7/

3 Helsingin seudun toimialarakenne koostuu pääkaupunkiseudusta ja kehysalueesta. Helsingin seudulla asuu % koko maan väestöstä, sijaitsee 9 % maan työpaikoista ja tuotetaan 33 % maan bruttokansantuotteesta. Helsingin seudulla (1 kunnan alue) asui vuoden lopussa 1 5 henkeä. Asukasmäärä kasvoi vuonna lähes 1 eli 1,1 %. Alkuvuoden tietojen perusteella seudun väestönkasvu on hidastunut hieman vuonna 7. Seudulla oli noin 7 työllistä ja noin 7 työpaikkaa vuonna Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan. Työllisten määrä kasvoi viime vuonna noin 1 :lla eli, %. Alueen tuotannon arvonlisäys oli vuonna lähes 8 miljardia euroa, jossa oli kasvua edellisestä vuodesta noin %. Toimialarakenne Helsingin seudun elinkeinorakenne on hyvin palveluvaltainen, työpaikoista 17 % on jalostuksessa ja 83 % kaupan, yksityisten palveluiden sekä julkisen hallinnon ja hyvinvointipalveluiden aloilla. Erityisesti kaupan ja muiden yksityisten palvelualojen osuus on Helsingin seudulla tuntuvasti suurempi kuin koko maassa. Julkisen hallinnon ja hyvinvointipalvelujen työpaikkaosuus on seudulla hieman pienempi ja jalostuksen osuus huomattavasti alhaisempi kuin koko maassa. Alkutuotannon merkitys on Helsingin seudulla lähes olematon. Erikoistumisalat Helsingin seudun elinkeinotoiminnan erikoistumista voidaan tarkastella suhteuttamalla seudun kunkin toimialan työpaikkaosuus koko maan vastaavaan osuuteen. Näiden erikoistumisindeksien perusteella on vahvimmin suuntautunut erikoistuneisiin palvelualoihin, korkean teknologian teollisuuteen ja palveluihin, tutkimukseen ja kehittämiseen, logistiikkaan sekä toimintoihin, jotka liittyvät seudun rooliin maan hallinto- ja päätöksentekokeskuksena. Helsingin seudun erikoistumisprofiili poikkeaa ratkaisevasti kaikista muista Suomen suurista kaupunkialueista. Helsingin seudun vahvimmat erikoistumisalat Indeksi, koko maa = Tietojenkäsittelypalvelu Tukkukauppa ja agentuuritoim. Tutkimus ja kehittäminen Rahoitustoiminta Virkistys- ja kulttuuritoiminta Graafinen teollisuus Konsultointi ym. palvelut Posti- ja teleliikenne Järjestötoiminta Elektroniikkateollisuus Julkinen hallinto ja maanpuol. Jalostus 17,9 % Julkinen sektori 5, % Jalostus 5,5 % Alkutuotanto,3 % Kauppa 15,7 % Yksityiset palvelut 1,1 % Alkutuotanto,1 % Yksityiset palvelut 3,7 % Päätoimialojen osuus (%) Helsingin seudun työpaikoista Päätoimialojen osuus (%) koko maan työpaikoista Julkinen sektori 7,3 % Kauppa 1, % Työpaikkojen toimialajakauma Helsingin seudun päätoimialoilla Jalostus Kauppa Yksityiset palvelut Julkinen hallinto ja hyvinvointipalvelut Energia,3 % Elintarvike 5,5 % Rakentaminen 31, % Muu jalostus 9,5 % Graafinen 15, % Elektroniikka, % Metalli 15,9 % Autokauppa 1,9 % Vähittäiskauppa 38,9 % Tukkukauppa 8, % Kiinteistö palv.,5% Posti ja tele,8 % Rahoitus 7,1 % Konsultointi ym. 31, % Majoitus ja rav. 7,9 % Kotitalouspalv. 1,8 % Kuljetus 1,8 % Atk-palvelut 11, % Koulutus,9 % Julkinen hallinto 5, % Terveys- ja sosiaalipalvelut 9,5 % 3

4 Toimialojen vertailu /tuotannon volyymi, palkkasumma, henkilöstömäärä ja työllisyys Rakennusalan liikevaihdon kasvu kiihtyi huippulukemiin kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Myös liike-elämän palvelut kasvoivat edelleen nopeasti. Yritysten liikevaihto ja palkkasumma Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Liikevaihdon ja palkkasumman reaalinen muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, neljännes /7 verrattuna vuotta aikaisempaan Talouden aktiivisuuden eroja toimialojen välillä verrataan oheisissa kuvioissa käyttäen indikaattoreina reaalista liikevaihtoa (ei rahoitustoiminnassa eikä julkisessa hallinnossa ja hyvinvointipalveluissa) sekä reaalista palkkasummaa. Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Liikenne Palvelut kotitalouksille Reaalinen liikevaihto Reaalinen palkkasumma Helsingin seudun yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi ennakkoarvion mukaan reaalisesti, % edellisvuodesta vuoden 7 toisella neljänneksellä. Liikevaihdon kasvu nousi huipputasolle rakennusalalla, jossa reaalista kasvua oli 1 %. Liike-elämän palveluissa liikevaihto nousi ennakkoarvion mukaan yli 7 %. Kaupan alalla liikevaihdon reaalikasvu ylti lähes 5 %:iin ja liikenteessä sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa noin %:iin. Sen sijaan teollisuuden liikevaihto nousi ennakkoarvion mukaan reaalisesti vain prosentin. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu palkkasumma lisääntyi ennakkoarvion mukaan reaalisesti,9 % edellisestä vuodesta. kasvoi eniten liike-elämän palveluissa, jossa nousua edellisvuodesta oli noin 7 %. Julkinen hallinto ja hyvinvointipalv. Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Muutos (%) Liikevaihdon ja palkkasumman reaalinen muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, neljännekset 3/ /7 verrattuna vuoteen Reaalinen liikevaihto Vuoteen verrattuna rakentamisen liikevaihto on kasvanut toimialoista reaalisesti eniten, yli kolmanneksen. Liike-elämän palvelut ovat yltäneet 8 % kasvuun. Kaupan liikevaihto on kasvanut lähes neljänneksen ja kotitalouksien palveluiden liikevaihto yli viidenneksen eli saman verran kuin toimialoilla keskimäärin. Teollisuudessa kasvu on ollut pienempää kuin muilla toimialoilla. t ovat kasvaneet reaalisesti kaikilla toimialoilla vuodesta. Voimakkainta palkkasumman nousu on ollut liike-elämän palveluissa ja seuraavaksi nopeinta julkisessa hallinnossa ja hyvinvointipalveluissa. Liikenne Palvelut kotitalouksille Julkinen hallinto ja hyvinvointipalv. Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Muutos (%) Reaalinen palkkasumma määrän muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, neljännes /7 verrattuna vuotta aikaisempaan Palvelut liike-elämälle Liikenne Palvelut kotitalouksille Julkinen hallinto ja hyvinvointipalv. - 8 Muutos (%)

5 määrä päätoimialoilla määräindikaattori kuvaa Helsingin seudulla toimivissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa tehtyjen henkilötyövuosien määrää. Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvoi noin % vuotta aikaisemmasta. Liike-elämän palveluissa henkilöstömäärä nousi päätoimialoista selvästi eniten, noin %. Myös rakennusalan henkilöstömäärä oli vahvassa kasvussa ja kohtuullista nousua oli myös kaupassa, kotitalouksien palveluissa sekä majoitus- ja ravitsemisalalla. Sen sijaan teollisuuden henkilöstömäärä väheni hieman edellisestä vuodesta. Vuodesta Helsingin seudun yritysten henkilöstömäärä on noussut noin 3 % eli vähemmän kuin seudun työllisten määrä. määrä on noussut eniten liike-elämän palveluissa ja melko paljon myös julkisessa hallinnossa ja hyvinvointipalveluissa, rakentamisessa sekä kotitalouspalveluissa. Sen sijaan teollisuuden ja liikenteen henkilöstömäärät ovat tuntuvasti alemmalla tasolla kuin vuonna. Työllisyyden muutos toimialoittain Tarkemmalla toimialatasolla työllisyyden kehitystä voidaan seurata Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedoilla, jotka kuvaavat Helsingin seudulla asuvien työllisten henkilöiden määrää. Käsitteiden ja tietolähteiden eroista johtuen työllisten määrän muutokset poikkeavat monilla toimialoilla henkilöstömäärän muutoksista. Viimeksi kuluneen vuoden aikana työllisten määrä kasvoi eniten moottoriajoneuvojen kaupassa ja huollossa, muissa liike-elämän palvelussa (joihin sisältyy mm. työvoiman vuokraus), elektroniikkateollisuudessa ja atk-palveluissa. Kasvu oli vahvaa myös julkisessa hallinnossa sekä majoitus- ja ravitsemisalalla. Vuoteen verrattuna nopeimmin työllisyys on kasvanut muissa liike-elämän palveluissa sekä atk-palveluissa. Työllisyys on vähentynyt eniten elintarviketeollisuudessa ja metalliteollisuudessa. Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Liikenne Palvelut kotitalouksille Julkinen hallinto ja hyvinvointipalv. Moot. ajon. kauppa ja huolto Muut liike-elämän palvelut Elektroniikkateollisuus Atk-palvelut Julkinen hallinto Majoitus- ja ravitsemusala Rahoitustoiminta Posti- ja teleliikenne Kuljetustoiminta Rakentaminen Graafinen teollisuus Palvelut kotitalouksille Kiinteistöpalvelut Tukkukauppa Koulutus Terveys- ja sosiaalipalvelut Konsultointipalvelut Muu teollisuus Elintarviketeollisuus Vähittäiskauppa Metalliteollisuus Muut liike-elämän palvelut Atk-palvelut Palvelut kotitalouksille Elektroniikkateollisuus Terveys- ja sosiaalipalvelut Vähittäiskauppa Konsultointipalvelut Koulutus Moot. ajon. kauppa ja huolto Kuljetustoiminta Julkinen hallinto Tukkukauppa Rakentaminen Kiinteistöpalvelut Graafinen teollisuus Majoitus- ja ravitsemusala Rahoitustoiminta Posti- ja teleliikenne Muu teollisuus Metalliteollisuus Elintarviketeollisuus Muutos (%) Muutos (%) Muutos (%) määrän muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, neljännekset 3/ /7 verrattuna vuoteen Työllisten määrän muutos (%) toimialaloittain Helsingin seudulla, neljännekset 3/ /7 verrattuna vuotta aikaisempaan Työllisten määrän muutos (%) toimialoittain Helsingin seudulla, neljännekset 3/ /7 verrattuna vuoteen 5

6 Teollisuus Teollisuus, sähkö-, kaasu- ja vesihuolto, mineraalien kaivu Teollisuusyritysten liikevaihdon kasvu taittui kuluvan vuoden alkupuolella. jatkoi lievää kasvuaan toisella neljänneksellä ja henkilöstömäärän lasku jatkui. Helsingin seudulla toimivien teollisuusyritysten reaalisen liikevaihdon kasvu tasaantui vuoden 7 toisella neljänneksellä. Ennakkoarvion mukaan kasvua oli noin prosentin verran edellisvuodesta. Kasvu hidastui selvästi viime vuoden poikkeuksellisen korkeista luvuista. Teollisuuden palkkasumma jatkoi hidasta kasvuaan. Edellisen neljänneksen liikevaihto korjautui alaspäin edellisen katsauksen vastaavan neljänneksen ennakkoarvioon verrattuna. n teollisuuteen verrattuna Helsingin seudun teollisuusyritysten liikevaihto on tämän vuoden aikana jäänyt jälkeen koko maan kasvuvauhdista. Teollisuuden henkilöstömäärä laski vuoden 7 toisella neljänneksellä edelleen, noin puoli prosenttia edellisvuodesta. Alan henkilöstömäärä on vähentynyt vuodesta alkaen, mutta lasku on hieman tasaantunut parin viime vuoden aikana. Seudun kaikilla toimialoilla keskimäärin henkilöstömäärä on sen sijaan parin viime vuoden aikana kääntynyt lievään nousuun. Kokonaisuudessaan seudun teollisuuden henkilöstömäärä on laskenut noin 1 % vuoteen verrattuna. Indeksi (=) Indeksi (=) Teollisuuden henkilöstömäärä, ja liikevaihto Helsingin Indeksi = n määrä teollisuudessa ja kaikilla toimialoilla Helsingin Indeksi = Teollisuusyritykset työllistivät työvoimatutkimuksen mukaan Helsingin seudulla viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 87 henkeä. Teollisuus Teollisuuden henkilöstömäärä, reaalinen palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos (%) edellisvuodesta Indeksi (=) Teollisuuden reaalinen liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi = -

7 Rakentaminen Indeksi (=) Rakentamisen henkilöstömäärä, ja liikevaihto Helsingin indeksi = Rakennusalan yritysten liikevaihdon vahva kasvu jatkui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Myös alan palkkasumman ja henkilöstömäärän kasvu jatkui. Rakennusalan yritysten liikevaihto kasvoi edelleen erittäin nopeasti kuluvan vuoden toisella neljänneksellä: ennakkoarvion mukaan reaalisesti 1 % edellisvuodesta. Viime vuoden notkahdus Helsingin seudun rakennusyritysten liiketoiminnassa näyttää jääneen tilapäiseksi. Rakennusalan palkkasumma jatkoi kasvuaan: liki % edellisvuodesta. Edellisen neljänneksen liikevaihto korjautui ylöspäin edellisen katsauksen vastaavan neljänneksen ennakkoarvioon verrattuna. Rakennusalan liikevaihto on noussut viime vuosina Helsingin seudulla aina vuoden alkuun asti samaan reippaaseen tahtiin kuin koko maassa. Vuoden alun taantuman jälkeen seudun kasvu on taas kiihtynyt samalle tasolle kuin valtakunnallisesti. Vuodesta alan liikevaihto on kasvanut seudulla reaalisesti yli kolmanneksen. Indeksi (=) n määrä rakentamisessa ja kaikilla toimialoilla Helsingin Indeksi = Rakennusyritysten henkilöstömäärä kasvoi vuoden 7 toisella neljänneksellä noin 5 % edellisvuodesta. Vuodesta rakennusalan henkilöstömäärä on noussut Helsingin seudulla noin 8 %, selvästi enemmän kuin kaikilla toimialoilla keskimäärin. Rakentaminen Rakennusala työllisti työvoimatutkimuksen mukaan Helsingin seudulla viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 35 henkeä. Rakentamisen henkilöstömäärä, reaalinen palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos (%) edellisvuodesta Indeksi (=) Rakentamisen reaalinen liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi =

8 Kauppa Vähittäiskauppa, tukkukauppa, agentuuritoiminta, moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto, polttoaineen vähittäismyynti Kaupan toimialalla liikevaihdon vahva kasvu jatkui edelleen kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Myös palkkasumma ja henkilöstömäärä kasvoivat. Kaupan liikevaihdon kasvu jatkui vahvana Helsingin seudulla vuoden 7 toisella neljänneksellä: reaalisesti kasvua edellisvuodesta oli ennakkoarvion mukaan lähes 5 %. Erityisesti tukkukauppa sekä moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto nousivat vahvasti edelleen. Kaupan liikevaihto on kasvanut jo pari vuotta suunnilleen tasatahtia Helsingin seudulla ja koko maassa. Kaupan palkkasumma kasvoi vuoden 7 toisella neljänneksellä ennakkoarvion mukaan reaalisesti liki % edellisvuodesta. Vuodesta sekä alan liikevaihto että palkkasumma ovat kasvaneet reilun viidenneksen. Indeksi (=) 15 Kaupan henkilöstömäärä, ja liikevaihto Helsingin Indeksi = Kaupan henkilöstömäärä lisääntyi vuoden 7 toisella neljänneksellä reilut 3 % edellisvuodesta. määrä on kaupan alalla ollut muutaman vuoden ajan, kuluvan vuoden alkuun asti, hieman vuoden tason alapuolella siitä huolimatta, että työvoimatutkimuksen mukaan kaupan työllistämien henkilöiden määrä on kasvanut tuntuvasti. Ristiriita selittyy pääasiassa osa-aikatyön yleistymisellä, jonka vaikutuksesta työtunnit ovat lisääntyneet hitaammin kuin työllisten henkilöiden määrä. Indeksi (=) n määrä kaupan aloilla ja kaikilla toimialoilla Helsingin Indeksi = Työvoimatutkimuksen mukaan kaupan toimialat työllistivät viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 1 henkeä Helsingin Kauppa Kaupan henkilöstömäärä, reaalinen palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos (%) edellisvuodesta 1 8 Indeksi (=) Kaupan reaalinen liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi = 8

9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta Indeksi (=) Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstömäärä, reaalinen palkkasumma ja liikevaihto Helsingin indeksi = Majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihdon, palkkasumman ja henkilöstömäärän kasvu jatkui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto kasvoi reaalisesti lähes % edellisvuodesta vuoden 7 toisella neljänneksellä. Alan liikevaihto Helsingin seudulla on noussut reaalisesti noin 15 % vuoden tason yläpuolelle. Viime vuosina toimialan liikevaihto on kehittynyt Helsingin seudulla likimain samalla tavalla kuin koko maassa. Majoitus- ja ravitsemisalan palkkasumma oli vuoden 7 toisella neljänneksellä samoin noin % edellisvuotista korkeammalla. Vuodesta alan palkkasumma on kasvanut noin 18 %, mikä on huomattavasti enemmän kuin liikevaihto. Indeksi (=) n määrä majoitus- ja ravitsemisalalla ja kaikilla toimialoilla Helsingin Indeksi = Vuoden 7 toisella neljänneksellä majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstömäärä kasvoi yli % edellisvuodesta. Viime vuosien kasvusta huolimatta alan henkilöstömäärä on yhä noin % alle vuoden tason. Alan henkilöstömäärän trendi Helsingin seudulla on ollut muutaman vuoden suunnilleen samansuuntainen kuin seudun kaikilla toimialoilla keskimäärin. Majoitus- ja ravitsemisala työllisti työvoimatutkimuksen mukaan noin 3 henkeä Helsingin seudulla viimeksi kuluneen vuoden aikana. Majoitus- ja ravitsemisala Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstömäärä, ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos (%) edellisvuodesta Indeksi (=) Majoitus- ja ravitsemisalan reaalinen liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi = 1 8 9

10 Rahoitustoiminta Rahoitus, vakuutustoiminta, rahoitusta palveleva toiminta Rahoitustoiminnan palkkasumman ja henkilöstömäärän kasvu jatkui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Rahoitustoiminnan palkkasumman vahva kasvu jatkui vuoden 7 toisella neljänneksellä: ennakkoarvion mukaan palkkoja maksettiin reaalisesti 3 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Helsingin seudulla rahoitusalan palkkasumma seuraili melko tarkalleen valtakunnallista trendiä vuoden lopulle asti ja sen jälkeen Helsingin seudun kasvu on ylittänyt reilusti koko maan tason. Indeksi (=) Rahoitustoiminnan henkilöstömäärä ja Helsingin Indeksi = Rahoitusalan henkilöstömäärä Helsingin seudulla väheni usean vuoden ajan, mutta kääntyi vuoden 5 lopulla kasvuun. Vuoden 7 toisella neljänneksellä toimialan henkilöstömäärä Helsingin seudulla kasvoi reilun prosentin verran edellisvuodesta. Rahoitusalan henkilöstömäärä on nyt ylittänyt vuoden tason, mikä on suunnilleen saman verran kuin kaikkien alojen keskiarvo. Rahoitustoiminta työllisti työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 3 henkeä Helsingin Indeksi (=) n määrä rahoitustoiminnassa ja kaikilla toimialoilla Helsingin Indeksi = Rahoitustoiminta Rahoitustoiminnan henkilöstömäärä ja Helsingin seudulla, muutos (%) edellisvuodesta. 5 Indeksi (=) Rahoitustoiminnan Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi = 3 1 1

11 Palvelut liike-elämälle Kiinteistöpalvelut, vuokrauspalvelut, tietojenkäsittely-, tutkimus- ja konsultointipalvelut, muu liike-elämää palveleva toiminta Indeksi (=) Liike-elämän palveluiden henkilöstömäärä, ja liikevaihto Helsingin indeksi = Liike-elämän palveluiden liikevaihdon, palkkasumman ja henkilöstömäärän vahva kasvu jatkui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Liike-elämän palveluiden liiketoiminta on Helsingin seudulla pysynyt jo parin vuoden ajan vakaalla kasvu-uralla sekä yhtenä nopeimmin kasvavista päätoimialoista. Liikevaihdon kasvu jatkui vuoden 7 toisella neljänneksellä: reaalisesti kasvua oli ennakkoarvion mukaan yli 7 % edellisvuodesta. Alan reaalinen liikevaihto seudulla on kasvanut yhtäjaksoisesti yli kolme vuotta, mutta silti alan kasvu ei Helsingin seudulla ole yltänyt samaan vauhtiin kuin koko maassa. kasvoi Helsingin seudulla kuluvan vuoden toisella neljänneksellä reaalisesti noin 7 % vuotta aikaisemmasta. Vuodesta alan palkkasumma on noussut jo %, mikä on enemmän kuin millään muulla toimialalla. n kasvu on ollut huomattavasti nopeampaa kuin liikevaihdon, joka on samana aikana kasvanut reilun neljänneksen. Indeksi (=) määrä liikeelämän palvelujen aloilla ja kaikilla toimialoilla Helsingin Indeksi = Liike-elämän palvelut Liike-elämän palveluiden henkilöstömäärän kasvu jatkui vuoden 7 toisella neljänneksellä. Ennakkoarvion mukaan henkilöstöä oli noin % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Helsingin seudun liike-elämän palvelujen henkilöstömäärä on vuoden 7 alussa liki 15 % korkeammalla tasolla kuin vuonna. Viimeksi kuluneen kahden ja puolen vuoden aikana alan henkilöstömäärä on kasvanut nopeammin kuin seudun kaikkien alojen henkilöstömäärä keskimäärin. Työvoimatutkimuksen mukaan palveluja liike-elämälle tuottavat yritykset työllistivät viimeksi kuluneen vuoden aikana Helsingin seudulla noin 15 henkeä. Liike-elämän palveluiden henkilöstömäärä, ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos (%) edellisvuodesta. Indeksi (=) Liike-elämän palveluiden reaalinen liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi =

12 Liikenne Maaliikenne, vesiliikenne, ilmaliikenne, liikennettä palveleva toiminta, varastointi, matkatoimistot, posti- ja teleliikenne Liikennealan yritysten liikevaihdon kasvu jatkui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. pysyi edellisvuotisella tasolla. Alan henkilöstömäärän lasku tasaantui. Helsingin seudun liikenneyritysten liikevaihdon kasvu jatkui edelleen vakaana: ennakkoarvion mukaan reaalista kasvua oli reilut % edellisvuodesta vuoden 7 toisella neljänneksellä. Edellisen neljänneksen liikevaihto, palkkasumma ja henkilöstömäärä korjautuivat ylöspäin edellisen katsauksen ennakkoarvioihin verrattuna. Viime vuosina Helsingin seudun liikenneyritysten liikevaihdon kehitys on noudatellut koko maan trendiä, vaikka vuoteen verrattuna on selvästi jäljessä koko maasta. Viimeisen vuoden aikana seudun liikenteen liikevaihto oli noin 1 % korkeammalla kuin vuonna. Alan palkkasumma oli suunnilleen edellisvuotisella tasolla vuoden 7 toisella neljänneksellä. Indeksi (=) Liikenteen henkilöstömäärä, ja liikevaihto Helsingin Indeksi = Liikenteen henkilöstömäärän lasku kääntyi hyvin lieväksi kasvuksi: reaalisesti noin puoli prosenttia edellisvuodesta vuoden 7 toisella neljänneksellä. Vuoteen verrattuna liikenteen henkilöstöä on yli 1 % vähemmän. Seudun kaikkien alojen keskiarvoon verrattuna Helsingin seudun liikennealan henkilöstömäärä on viime vuosina kehittynyt selvästi heikommin. Indeksi (=) määrä liikenteen alalla ja kaikilla toimialoilla Helsingin Indeksi = Liikenteen yritykset työllistivät työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 5 henkeä Helsingin Liikenne Liikenteen henkilöstömäärä, reaalinen palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos (%) edellisvuodesta. 1 8 Indeksi (=) 15 Liikenteen reaalinen liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi = - 1 -

13 Palvelut kotitalouksille Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta, pesula-, kampaamo-, parturiyms. palvelut, järjestötoiminta, ympäristönhuolto Indeksi (=) 15 Kotitalouksien palveluiden henkilöstömäärä, ja liikevaihto Helsingin indeksi = Palveluja kotitalouksille tuottavien yritysten liikevaihto, palkkasumma ja henkilöstömäärä kasvoivat kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Kotitalouspalvelujen liikevaihto kasvoi vuoden 7 toisellakin neljänneksellä: ennakkoarvion mukaan kasvua oli reaalisesti vajaat 3 % edellisvuodesta. Viimeisen parin vuoden aikana Helsingin seudulla alan liikevaihto on jäänyt hieman jälkeen koko maan kehityksestä. Edellisen neljänneksen liikevaihto korjautui ylöspäin edellisen katsauksen vastaavan neljänneksen ennakkoarvioon verrattuna. jatkoi kasvuaan vuoden 7 toisella neljänneksellä: reaalisesti noin 3 % edellisvuodesta. Kotitalouspalveluiden liikevaihto on noussut reaalisesti viidenneksen ja palkkasumma lähes saman verran vuodesta. Indeksi (=) määrä kotitalouksien palveluissa ja kaikilla toimialoilla Helsingin Indeksi = Kotitalouksien palvelut Kotitalouspalveluiden henkilöstömäärä lisääntyi sekin vajaat 3 % edellisvuodesta vuoden 7 toisella neljänneksellä. Kotitalouksien palveluiden henkilöstömäärän trendi on ollut parin vuoden ajan Helsingin seudulla suunnilleen samanlainen ja kasvua on ollut enemmän kuin seudun kaikilla toimialoilla keskimäärin. Viimeksi kuluneen vuoden aikana ala työllisti Helsingin seudulla noin % enemmän kuin vuonna. Palveluja kotitalouksille tuottavat yritykset ja yhteisöt työllistivät viimeksi kuluneen vuoden aikana työvoimatutkimuksen mukaan noin 5 henkeä Helsingin Kotitalouksien palveluiden henkilöstömäärä, ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos (%) edellisvuodesta. Indeksi (=) Kotitalouksien palveluiden reaalinen liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi =

14 Julkinen hallinto ja hyvinvointipalvelut Julkinen hallinto, maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus, koulutus, terveydenhuolto, sosiaalipalvelut Julkisen hallinnon ja hyvinvointipalveluiden palkkasumma kasvoi edelleen kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. pysyi edellisvuotisella tasolla. Julkisen hallinnon ja hyvinvointipalveluja tuottavien yhteisöjen palkkasumman vahva kasvu tasaantui hieman vuoden 7 toisella neljänneksellä. Ennakkoarvion mukaan alan palkkasumma kasvoi reaalisesti vajaan prosentin edellisvuodesta. n trendi on ollut tasaisesti kasvava usean vuoden ajan. Kasvu on ollut nopeampaa Helsingin seudulla kuin koko maassa. Vuodesta seudun palkkasumma alalla on kasvanut reilun neljänneksen. Indeksi (=) Julkisen hallinnon ja hyvinvointipalveluiden henkilöstömäärä ja reaalinen palkkasumma Helsingin Indeksi = Julkisen hallinnon ja hyvinvointipalvelujen henkilöstömäärä pysyi vuoden 7 toisella neljänneksellä suunnilleen edellisvuotisella tasolla. Helsingin seudulla alan henkilöstömäärä on pysynyt hyvin tasaisena usean vuoden ajan. Vuodesta alan henkilöstö on kasvanut noin 9 %, mikä on tuntuvasti enemmän kuin seudun kaikkien alojen henkilöstömäärä. Työvoimatutkimuksen mukaan julkinen hallinto ja hyvinvointipalveluja tuottavat yhteisöt työllistivät viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 1 henkeä Helsingin Indeksi (=) määrä julkisen hallinnon ja hyvinvointipalveluiden aloilla ja kaikilla toimialoilla Helsingin Indeksi = Julkinen hallinto ja hyvinvointipalvelut Julkisen hallinnon ja hyvinvointipalveluiden henkilöstömäärä ja Helsingin seudulla, muutos (%) edellisvuodesta. 3 Indeksi (=) Julkisen hallinnon ja hyvinvointipalveluiden Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi = 1 1-1

15 Vaihtuva teema: Helsingin seudun työmarkkinat Työllisyys on kasvanut ja vastaavasti työttömyys alentunut Helsingin seudulla yhtäjaksoisesti viimeiset 3 vuotta. Tehtyjen työtuntien määrä on kasvanut selvästi hitaammin kuin työllisyys. Työlliset ja työtunnit Helsingin seudulla koetun vuosien 1 3 talouden taantuman jälkeen työtuntien määrä kääntyi nousuun jo vuoden alkupuolella. Työllisyyden trendi kääntyi nousuun viiveellä vasta saman vuoden jälkipuolella. Siitä alkaen työllisyys on kuitenkin noussut selvästi nopeammin kuin tehdyt työtunnit. Työtunnit työllistä kohti ovat alentuneet mm. siitä syystä, että osa-aikaiset työsuhteet ovat yleistyneet. Vuodesta työllisten määrä on noussut Helsingin seudulla,7 % ja tehtyjen työtuntien määrä vain 1,8 %. Myös viimeksi kuluneen vuoden aikana työtuntien määrä on noussut hitaammin kuin työllisten määrä. Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä työtunnit kuitenkin kasvoivat nopeammin kuin työllisyys. Pääasiallinen toiminta Viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana työikäisten määrän kasvu on kiihtynyt lisääntyneen muuttovoiton ansiosta. Nuoriin aikuisiin painottuva muuttovoitto kompensoi ikääntymisen myötä kasvavaa poistumaa työikäisistä eläkeikäisiksi. Vuodesta työikäisten määrä on noussut 5,8 %. Työllisyys on kasvanut viime vuosina nopeammin kuin työikäisten määrä. Vastaavasti työttömyys on vähentynyt nopeasti. Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä työttömiä oli seudulla 8,5 % vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Myös työvoiman ulkopuolella oleva väestö on vähentynyt viimeisen kolmen vuoden aikana varsin hitaasti. Työvoiman ulkopuolella olevan väestön muodostavat mm. työikäisiin kuuluvat opiskelijat, eläkeläiset ja kotityötä tekevät. Vuoden 7 toisella neljänneksellä työvoiman ulkopuolisia oli seudulla saman verran kuin vuotta aikaisemmin, mutta lähes % enemmän kuin vuonna. Työttömyysaste Helsingin seudun työttömyysaste (työttömien osuus työvoimaan kuuluvista) on alentunut yhtäjaksoisesti vuoden puolivälistä alkaen. Viimeksi kuluneen vuoden aikana seudun työttömyysaste oli keskimäärin 5,5 % eli samalla tasolla kuin mihin se laski alimmillaan vuonna ennen Helsingin seudun taantumaa. Vuodessa työttömyysaste on alentunut,5 %-yksikköä. Huipputasolla vuonna 19 Helsingin seudun työttömyysaste oli 1 %. ssa työttömyysaste on laskenut nopeammin kuin Helsingin seudulla ja samalla ero seudun ja koko maan välillä on supistunut. Viimeksi kuluneen vuoden aikana ero oli 1,7 %-yksikköä. Tämän katsauksen työttömyystiedot perustuvat työvoimatutkimukseen, jonka mukaiset työttömyysluvut poikkeavat jonkin verran työvoimahallinnon tilastoihin perustuvista luvuista. Tietolähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus. Indeksi (=) Työlliset ja työtunnit Helsingin seudulla Indeksi = Työlliset Työtunnit Muutos (%) edellisestä vuodesta 3 1 Työlliset ja työtunnit Helsingin seudulla Muutos (%) edellisestä vuodesta Työlliset Työtunnit 98 9 / 1/ / 3/ 7/ -1 7/ Indeksi (=) Työikäiset pääasiallisen toiminnan mukaan Helsingin seudulla Indeksi = Työikäiset Työlliset (työttömien osuus (%) työvoimasta) Työttömyysaste Helsingin seudulla ja koko maassa (työttömien osuus (%) työvoimasta) Suomi Työttömät Työvoiman ulkopuoliset / 1/ / 3/ 7/ / 1/ / 3/ 7/ 15

16 Helsingin seudun toimialakatsaus Julkaisija Toimitus Lisätietoja 3 7 Helsingin seudun kauppakamari kalevankatu 1, Helsinki puh. (9) Kaupunkitutkimus TA Oy mannerheimintie A, Helsinki puh. (9) Varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä helsingin seudun kauppakamari puh. (9) 8 13 asiamies Tiina Pasuri helsingin seudun kauppakamari puh. (9) 8 15 toimitusjohtaja, tutkija Seppo Laakso kaupunkitutkimus, puh. (9) tutkija Hanna Kuisma, Kaupunkitutkimus puh. (9) Ulkoasu Mainostoimisto KPL Oy toimialakatsauksen verkkojulkaisu tai Tietolähteet ja käsitteet Reaalinen liikevaihto on Helsingin seudulla toimivien yritysten myynnin yhteenlaskettu arvo deflatoituna kuluttajan hintaindeksillä. Tuorein katsauksessa esitettävä tieto on ennakkoarvio, joka perustuu kyseisen neljänneksen ensimmäisen kuukauden myynnin ennakkotietoon ja kahden seuraavan kuukauden ennusteeseen. Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu (verohallinnon alv-suoritustiedot). Ennakkoarvio: Kaupunkitutkimus. Reaalinen palkkasumma on Helsingin seudulla toimivien yritysten ja muiden yhteisöjen maksamien palkkojen yhteenlaskettu arvo deflatoituna kuluttajan hintaindeksillä. Tuorein katsauksessa esitettävä tieto on ennakkoarvio, joka perustuu kyseisen neljänneksen kahden ensimmäisen kuukauden palkkasummien ennakkotietoon ja viimeisen kuukauden ennusteeseen. Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu (verohallinnon työnantajasuoritustiedot). Ennakkoarvio: Kaupunkitutkimus. määrällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää. määrän indikaattori estimoidaan yritys- ja toimipaikkarekisterin kahden vuoden takaisesta henkilöstötiedosta ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasummakehityksen perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon kehityksen perusteella. Tuorein katsauksessa esitettävä tieto on ennakkoarvio, joka perustuu kyseisen neljänneksen kahden ensimmäisen kuukauden henkilöstömäärien ennakkotietoon ja viimeisen kuukauden ennustee- seen. Indikaattorin laskenta: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Ennakkoarvio: Kaupunkitutkimus. Tietojen korjautuminen: -, palkkasumma- ja henkilöstömäärätiedot korjautuvat tietojen tarkentuessa vuoden päähän taaksepäin. Tästä syystä uusimman katsauksen tiedoissa on poikkeamia aikaisempiin katsauksiin verrattuna. Työllisyys / työllisten määrä on Helsingin seudulla asuvien henkilöiden määrä, jotka ovat olleet työllisiä tutkimusjakson aikana. Tiedot perustuvat kuukausittain toistuvaan otostutkimukseen, johon pienten toimialojen kohdalla sisältyy kohtalainen virhemarginaali. Tietolähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus. Työpaikkojen pohjana ovat työssäkäyntitilaston vuoden lopulliset tiedot, jotka on muunnettu vuoden tasolle työvoimatutkimuksen tietojen avulla. Tietolähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto. Viime vuotta koskeva laskelma: Kaupunkitutkimus. Tuotanto kuvaa alueen yritysten ja muiden yhteisöjen tuotannollista aktiviteettia käyttäen seuraavia tietoja: - : Toimialoittaisten tuotannon kehitystä ennakoivien indikaattorien perusteella konstruoitu ennakoiva kuvaaja. Viimeisen neljänneksen tieto perustuu indikaattoreiden ennakkoarvioihin. Kuvaajan ja ennakkoarvion laadinta: Kaupunkitutkimus. - Suomi: Kansantalouden neljännesvuositilinpidon bruttokansantuote kiintein hinnoin, lukuun ottamatta viimeistä neljännestä. Viimeisen neljänneksen tieto on ennakkoarvio. Tietolähde: Tilas- tokeskus, kansantalouden tilinpito. Ennakkoarvion laadinta: Kaupunkitutkimus. Indeksisarjat, jotka esitetään kuvioissa, ovat neljän neljänneksen liukuvia keskiarvoja, joissa keskiarvo on sijoitettu viimeiselle havainnolle. Ennakkoarviot: Kirjain E kuvion vaaka-akselin vuosineljänneksen yhteydessä tarkoittaa, että kyseisen neljänneksen tuotantoa, liikevaihtoa, palkkasummaa ja henkilöstömäärää koskeva tieto on ennakkoarvio. koostuu pääkaupunkiseudusta ja kehyskunnista Vihti Hyvinkää Nurmijärvi Järvenpää Kerava Tuusula Vantaa Sipoo Espoo Kauniainen Kirkkonummi Helsinki

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 07

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 07 SUHDANNEKUVA 3 HELSINGIN SEUDUN TOIMIALARAKENNE TOIMIALOJEN VERTAILU TEOLLISUUS 7 RAKENTAMINEN KAUPPA 9 MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA 1 RAHOITUSTOIMINTA 11 PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE 1 LIIKENNE 13 PALVELUT

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus 7 Rakentaminen Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle 1 Liikenne 13 Palvelut

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Suhdannekuva 3 toimialarakenne Toimialojen vertailu 7 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 11 1 13 1 Julkinen hallinto ja hyvinvointipalvelut 15 Vaihtuva teema: Työllisyyden ja väestön muutos maakunnittain

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2010:1 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 18.10.2010 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde:

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Suhdannekuva 3 toimialarakenne Toimialojen vertailu 7 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 11 1 Informaatio ja viestintä 13 1 Palvelut kotitalouksille 1 Vaihtuva teema: Asuntomarkkinat Helsingin seudulla

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 16 29.3.2016

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 16 29.3.2016 Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Vähittäiskaupan ostovoima Oulun seudulla ja vertailualueilla 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle 12 Informaatio

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Teollisuus 6 Rakentaminen 7 Kauppa 8 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 9 Rahoitustoiminta 1 Palvelut liike-elämälle 11 Informaatio

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2015

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2015 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Arctic Valley Pohjoisen yhteistyön alusta 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 2 1 6.1.21 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 14 x.x.214 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 14 7.4.214 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2015

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2015 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema:kasvuyritykset Oulun seudulla 6 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 15 31.3.215 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus 5 Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2013

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2013 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Seudun erikoisalojen rooli aluetaloudessa 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 2 14 3.9.214 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Matkailu Oulussa 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Laaja matkailuklusteri 11 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2014 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Yritystoiminnan uudistuminen kasvun ja supistumisen kautta 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 4 17

Helsingin seudun toimialakatsaus 4 17 Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 17

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 17 Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Asuntotuotanto ja toimialarakentaminen Oulun seudulla 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana

Keski-Suomen Aikajana Keski-Suomen Aikajana Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Oulun seudun kasvunäkymät 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 25.3.2009. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja

Kymenlaakson toimialakatsaus 25.3.2009. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: rakennemuutos kymenlaaksossa 10 Kouvolan

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2014

Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Keski-Suomen Aikajana 2/2014 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 36 Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-386-2 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Juha

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2003

Yritystoiminta Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 Yritystoiminta Helsingissä 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Boy Hulden Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-435-4 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2010

Keski-Suomen Aikajana 1/2010 Keski-Suomen Aikajana 1/2010 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2012

Keski-Suomen Aikajana 2/2012 Keski-Suomen Aikajana 2/2012 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 29.9.2009. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja

Kymenlaakson toimialakatsaus 29.9.2009. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: ASUNTOMARKKINAT kymenlaaksossa 10

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 3 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Työllisyysaste laskussa Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Vuoden 2013 vuosikeskiarvon

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 14.4.2010. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja

Kymenlaakson toimialakatsaus 14.4.2010. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 Liikenne 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Pienyritysten rooli Kymenlaakson

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2017

Keski-Suomen Aikajana 3/2017 Keski-Suomen Aikajana 3/2017 Maakuntahallitus 25.8.2017 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu kiihtyi teollisuuden avulla ja on syntynyt positiivinen kasvunkierre Aikajana 4/2017 julkaistaan lokakuun alussa

Lisätiedot

L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U

L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S 2 0 1 7 - L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U Lappi avainlukuina Lapin työpaikoista kaikkiaan 63 prosenttia on yksityissektorilla

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa Yritystieto-seminaari 18.02.2010 Tilastopäällikkö Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin 46000 44000 42000 40000 38000

Lisätiedot

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Olli Savela Yritysten saamat voitot ovat kasvaneet työtuloja nopeammin viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Tuotannossa syntyneestä tulosta on voittojen osuus

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2008

Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2008 Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2008 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 sekä majoitus- ja 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Väestökehitys 9 Kymenlaakson

Lisätiedot

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto)

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto) YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2016 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen mukaani 17 294. Asukasmäärä kasvoi edellisvuodesta 228 henkilöä eli 1,3 %. Muuttoliike

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

17 Yritystoiminta Helsingissä 2005

17 Yritystoiminta Helsingissä 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 17 Yritystoiminta Helsingissä 2005 Kolmasosa liikevaihdosta ulkomaisomisteisista yrityksistä Viidennes yritysten liikevaihdosta helsinkiläisyrityksistä Vuonna

Lisätiedot

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta

Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta Maakunnan muutokset kiinteistö- ja rakennusalan näkökulmasta RT:n ja RAKLIn ajankohtaisseminaari 18.1.2017 Keski-Suomi #kasvunmaakunta Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 16 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin llisyysaste oli vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä 71,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön.

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1/6 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1993-2007 L A P P I Koodi Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 A,B ALKUTUOTANTO 7 506 6 926 5 978 5 449 5 346

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne

Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne Keski-Suomen Aikajana 1/2017 Tilanne 30.9.2016 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Aikajana 2/2017 julkaistaan huhtikuun alussa, tilanne 31.12.2016 Veli-Pekka Päivänen Olli Patrikainen Uljas Valkeinen

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Pohjois-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 POHJOIS-LAPIN

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tunturi-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 TUNTURI-LAPIN

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 2/2017

Keski-Suomen Aikajana 2/2017 Keski-Suomen Aikajana 2/2017 Tilanne 31.12.2016 #keskisuomi #kasvunmaakunta on totta, kovat kasvuluvut pöytään vuodelta 2016 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Aikajana 3/2017 julkaistaan elokuun

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 3/2017

Keski-Suomen Aikajana 3/2017 Keski-Suomen Aikajana 3/2017 Tilanne 31.3.2017, julkaisuvapaa 4.7.2017 klo 10.00 #keskisuomi #kasvunmaakunta kasvu kiihtyi teollisuuden avulla ja on syntynyt positiivinen kasvunkierre Aikajana 4/2017 julkaistaan

Lisätiedot

2015:24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015

2015:24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 2015:24 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2015 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2015 toisella neljänneksellä 73,3 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät 2014 2015. Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2014 2015 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot