Helsingin seudun toimialakatsaus 1 07

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin seudun toimialakatsaus 1 07"

Transkriptio

1 SUHDANNEKUVA 3 HELSINGIN SEUDUN TOIMIALARAKENNE TOIMIALOJEN VERTAILU TEOLLISUUS 7 RAKENTAMINEN KAUPPA 9 MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA 1 RAHOITUSTOIMINTA 11 PALVELUT LIIKE-ELÄMÄLLE 1 LIIKENNE 13 PALVELUT KOTITALOUKSILLE 1 JULKINEN HALLINTO JA HYVINVOINTIPALVELUT 15 VAIHTUVA TEEMA: VÄESTÖKEHITYS HELSINGIN SEUDULLA Helsingin seudun toimialakatsaus

2 Suhdannekuva Talouden vahva kasvu jatkui Helsingin seudulla viime vuoden loppuun asti. Sekä tuotanto että työllisyys nousivat voimakkaasti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tuotanto kasvoi Helsingin seudulla ennakkoarvion mukaan noin 5,5 % edellisvuodesta vuoden neljännellä neljänneksellä. Kasvu oli seudulla selvästi nopeampaa kuin koko maassa. Tuotannon kasvua veti teollisuus, mutta sen ohella myös kauppa ja liike-elämän palvelut kasvoivat vahvasti. Viime vuoden kolmannen neljänneksen tuotannon kasvuarvio korjautui Helsingin seudulla noin prosenttiyksikön verran ylöspäin verrattuna edellisen katsauksen ennakkoarvioon. Vuositasolla Helsingin seudun tuotanto kasvoi vuonna noin % edellisvuodesta, jonkin verran enemmän kuin koko maassa. Vuodesta seudun tuotanto on kasvanut 1 %, kun koko maassa nousua on kertynyt 1 %. Työllisyyden kasvu kiihtyi Helsingin seudulla selvästi viime vuoden jälkipuolella. Vuoden neljännellä neljänneksellä työllisten määrä nousi, %. Myös viime vuoden kolmannen neljänneksen kasvulukema oli suunnilleen samansuuruinen (edellisen katsauksen kasvuluku kolmannelle neljännekselle oli virheellinen). Työllisyyden kasvu yltyi viime vuoden aikana Helsingin seudulla merkittävästi nopeammaksi kuin koko maassa, jossa työllisyys nousi 1,7 % viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Helsingin seudulla oli keskimäärin 7 työllistä viimeksi kuluneen vuoden aikana. Vuodesta työllisten määrä on noussut Helsingin seudulla lähes % ja koko maassa prosenttiyksikön verran vähemmän. Muutos edellisestä vuodesta (%) Tuotannon muutos (%) edellisen vuoden vastaavasta vuosineljänneksestä Helsingin seudulla ja koko maassa. Suomi Muutos edellisestä vuodesta (%) 3 1 Työllisyyden muutos (%) edellisen vuoden vastaavasta vuosineljänneksestä Helsingin seudulla ja koko maassa. Suomi 1 Viimeisin neljännes perustuu Helsingin seudun ja koko maan tuotannon osalta katsauksen toimittajan laatimaan ennakkoarvioon. / 15 Tuotannon määrä Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi = Työllisten määrä Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi = Suomi Suomi /

3 Helsingin seudun toimialarakenne koostuu pääkaupunkiseudusta ja kehysalueesta. Helsingin seudulla asuu % koko maan väestöstä, sijaitsee 9 % maan työpaikoista ja tuotetaan 33 % maan bruttokansantuotteesta. Helsingin seudulla (1 kunnan alue) asui vuoden lopussa 1 5 henkeä. Asukasmäärä kasvoi vuonna lähes 1 eli 1,1 %. Seudulla oli noin 7 työllistä ja noin 7 työpaikkaa vuonna Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan. Työllisten määrä kasvoi viime vuonna noin 1 :lla eli, %. Alueen tuotannon arvonlisäys oli vuonna lähes miljardia euroa, jossa oli kasvua edellisestä vuodesta noin %. Toimialarakenne Helsingin seudun elinkeinorakenne on hyvin palveluvaltainen, työpaikoista 1 % on jalostuksessa ja % kaupan, yksityisten palveluiden sekä julkisen hallinnon ja hyvinvointipalveluiden aloilla. Erityisesti kaupan ja muiden yksityisten palvelualojen osuus on Helsingin seudulla tuntuvasti suurempi kuin koko maassa. Julkisen hallinnon ja hyvinvointipalvelujen työpaikkaosuus on seudulla hieman pienempi ja jalostuksen osuus huomattavasti alhaisempi kuin koko maassa. Alkutuotannon merkitys on Helsingin seudulla lähes olematon. Erikoistumisalat Helsingin seudun elinkeinotoiminnan erikoistumista voidaan tarkastella suhteuttamalla seudun kunkin toimialan työpaikkaosuus koko maan vastaavaan osuuteen. Näiden erikoistumisindeksien perusteella on vahvimmin suuntautunut erikoistuneisiin palvelualoihin, korkean teknologian teollisuuteen ja palveluihin, tutkimukseen ja kehittämiseen, logistiikkaan sekä toimintoihin, jotka liittyvät seudun rooliin maan hallinto- ja päätöksentekokeskuksena. Helsingin seudun erikoistumisprofiili poikkeaa ratkaisevasti kaikista muista Suomen suurista kaupunkialueista. Helsingin seudun vahvimmat erikoistumisalat Indeksi, koko maa = Tietojenkäsittelypalvelu Tukkukauppa ja agentuuritoim. Tutkimus ja kehittäminen Rahoitustoiminta Virkistys- ja kulttuuritoiminta Graafinen teollisuus Konsultointi ym. palvelut Posti- ja teleliikenne Järjestötoiminta Elektroniikkateollisuus Julkinen hallinto ja maanpuol. Jalostus 17,9 % Julkinen sektori 5, % Jalostus 5,5 % Alkutuotanto,3 % Kauppa 15,7 % Yksityiset palvelut 1,1 % Alkutuotanto,1 % Yksityiset palvelut 3,7 % Päätoimialojen osuus (%) Helsingin seudun työpaikoista Päätoimialojen osuus (%) koko maan työpaikoista Julkinen sektori 7,3 % Kauppa 1, % Työpaikkojen toimialajakauma Helsingin seudun päätoimialoilla JALOSTUS KAUPPA YKSITYISET PALVELUT JULKINEN HALLINTO JA HYVINVOINTIPALVELUT Energia,3 % Elintarvike 5,5 % Rakentaminen 31, % Muu jalostus 9,5 % Graafinen 15, % Elektroniikka, % Metalli 15,9 % Autokauppa 1,9 % Vähittäiskauppa 3,9 % Tukkukauppa, % Kiinteistö palv.,5% Posti ja tele, % Rahoitus 7,1 % Konsultointi ym. 31, % Majoitus ja rav. 7,9 % Kotitalouspalv. 1, % Kuljetus 1, % Atk-palvelut 11, % Koulutus,9 % Julkinen hallinto 5, % Terveys- ja sosiaalipalvelut 9,5 % 3

4 Toimialojen vertailu /tuotannon volyymi, palkkasumma, henkilöstömäärä ja työllisyys Teollisuus kasvatti edelleen liikevaihtoaan päätoimialoista nopeimmin. ja henkilöstömäärä nousivat eniten liike-elämän palveluissa. Yritysten liikevaihto ja palkkasumma Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Liikevaihdon ja palkkasumman reaalinen muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, neljännes / verrattuna vuotta aikaisempaan Talouden aktiivisuuden eroja toimialojen välillä verrataan oheisissa kuvioissa käyttäen indikaattoreina reaalista liikevaihtoa (ei rahoitustoiminnassa eikä julkisessa hallinnossa ja hyvinvointipalveluissa) sekä reaalista palkkasummaa. Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Liikenne Palvelut kotitalouksille Reaalinen liikevaihto Reaalinen palkkasumma Helsingin seudun yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi ennakkoarvion mukaan reaalisesti 7,5 % edellisvuodesta vuoden neljännellä neljänneksellä. Liikevaihdon kasvu oli edelleen voimakkainta teollisuudessa, jossa reaalista kasvua oli noin 1 %. Kaupan alalla liikevaihto nousi lähes 7 % ja myös liike-elämän palveluissa sekä liikenteessä liikevaihdon reaalikasvu ylti noin %:iin. Rakentamisessa sekä kotitalouksien palveluissa liikevaihto kasvoi selvästi vähemmän kuin muilla toimialoilla. Kaikkien toimialojen yhteenlaskettu palkkasumma lisääntyi ennakkoarvion mukaan reaalisesti noin,5 % edellisestä vuodesta. kasvoi eniten liike-elämän palveluissa, jossa nousua edellisvuodesta oli yli %. Julkinen hallinto ja hyvinvointipalv. Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Muutos (%) Liikevaihdon ja palkkasumman reaalinen muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, vuosi verrattuna vuoteen Reaalinen liikevaihto Vuoteen verrattuna rakentamisen sekä liike-elämän palveluiden liikevaihto on kasvanut reaalisesti selvästi enemmän kuin muilla aloilla, yli viidenneksen. Kotitalouksien palveluissa sekä kaupan alalla liikevaihto on noussut suunnilleen saman verran kuin toimialoilla keskimäärin. Teollisuudessa ja majoitus- ja ravitsemisalalla kasvu on ollut selvästi pienempää kuin muilla toimialoilla. t ovat kasvaneet reaalisesti kaikilla toimialoilla vuodesta. Voimakkainta palkkasumman nousu on ollut liike-elämän palveluissa ja seuraavaksi nopeinta julkisessa hallinnossa ja hyvinvointipalveluissa. Liikenne Palvelut kotitalouksille Julkinen hallinto ja hyvinvointipalv. Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Muutos (%) Reaalinen palkkasumma määrän muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, neljännes / verrattuna vuotta aikaisempaan Palvelut liike-elämälle Liikenne Palvelut kotitalouksille Julkinen hallinto ja hyvinvointipalv. - - Muutos (%)

5 määrä päätoimialoilla määräindikaattori kuvaa Helsingin seudulla toimivissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa tehtyjen henkilötyövuosien määrää. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä kaikkien toimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvoi noin 1 % vuotta aikaisemmasta. Liike-elämän palveluissa henkilöstömäärä nousi päätoimialoista selvästi eniten, noin 5 %. Myös kaupassa sekä majoitus- ja ravitsemisalalla henkilöstömäärä oli selvässä kasvussa. Sen sijaan liikenteessä henkilöstömäärä väheni edellisestä vuodesta ja teollisuudessakin hieman. Vuodesta Helsingin seudun yritysten henkilöstömäärä on noussut vain noin prosentin. Määrä on lisääntynyt selvästi liike-elämän palveluissa, julkisessa hallinnossa ja hyvinvointipalveluissa, rakentamisessa sekä kotitalouspalveluissa. Sen sijaan teollisuuden ja liikenteen henkilöstömäärät ovat tuntuvasti alemmalla tasolla kuin vuonna. Työllisyyden muutos toimialoittain Tarkemmalla toimialatasolla työllisyyden kehitystä voidaan seurata Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedoilla, jotka kuvaavat Helsingin seudulla asuvien työllisten henkilöiden määrää. Käsitteiden ja tietolähteiden eroista johtuen työllisten määrän muutokset poikkeavat monilla toimialoilla henkilöstömäärän muutoksista. Viimeksi kuluneen vuoden aikana työllisten määrä kasvoi eniten atk-palveluissa sekä moottoriajoneuvojen kaupassa ja huollossa. Kasvu oli vahvaa myös posti- ja teleliikenteessä, graafisessa teollisuudessa, julkisessa hallinnossa sekä kuljetustoiminnassa. Vuoteen verrattuna nopeimmin työllisyys on kasvanut atk-palveluissa sekä muissa liike-elämän palveluissa (joihin sisältyy mm. työvoiman vuokraus). Työllisyys on vähentynyt eniten metalliteollisuudessa ja elintarviketeollisuudessa. Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemisala Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Liikenne Palvelut kotitalouksille Julkinen hallinto ja hyvinvointipalv. Atk-palvelut Moot. ajon. kauppa ja huolto Posti- ja teleliikenne Graafinen teollisuus Julkinen hallinto Kuljetustoiminta Muut liike-elämän palvelut Konsultointipalvelut Metalliteollisuus Palvelut kotitalouksille Rakentaminen Elektroniikkateollisuus Koulutus Vähittäiskauppa Tukkukauppa Terveys- ja sosiaalipalvelut Majoitus- ja ravitsemusala Rahoitustoiminta Muu teollisuus Kiinteistöpalvelut Elintarviketeollisuus Atk-palvelut Muut liike-elämän palvelut Palvelut kotitalouksille Vähittäiskauppa Terveys- ja sosiaalipalvelut Elektroniikkateollisuus Konsultointipalvelut Koulutus Kuljetustoiminta Moot. ajon. kauppa ja huolto Tukkukauppa Rakentaminen Julkinen hallinto Graafinen teollisuus Kiinteistöpalvelut Posti- ja teleliikenne Muu teollisuus Majoitus- ja ravitsemusala Rahoitustoiminta Elintarviketeollisuus Metalliteollisuus Muutos (%) Muutos (%) Muutos (%) määrän muutos (%) toimialaryhmittäin Helsingin seudulla, vuosi verrattuna vuoteen Työllisten määrän muutos (%) toimialaloittain Helsingin seudulla, vuosi verrattuna vuotta aikaisempaan Työllisten määrän muutos (%) toimialoittain Helsingin seudulla, vuosi verrattuna vuoteen 5

6 Teollisuus Teollisuus, sähkö-, kaasu- ja vesihuolto, mineraalien kaivu Teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi vahvasti koko viime vuoden. kääntyi taas lievään kasvuun neljännellä neljänneksellä ja henkilöstömäärä pysyi suunnilleen edellisvuotisella tasolla. Helsingin seudulla toimivien teollisuusyritysten reaalinen liikevaihto nousi vuoden neljännellä neljänneksellä ennakkoarvion mukaan 1 % edellisvuodesta ja palkkasumma kasvoi noin prosentin verran. Edellisen neljänneksen liikevaihto korjautui ylöspäin ja henkilöstömäärän kasvuluku alaspäin edellisen katsauksen vastaavan neljänneksen ennakkoarvioon verrattuna. Vahva kasvu perustuu ennen kaikkea elektroniikka- ja metalliteollisuuden menestykseen. n teollisuuteen verrattuna Helsingin seudun teollisuusyritysten liikevaihto on viimeisen vuoden ajan kasvanut suunnilleen samassa tahdissa. Teollisuuden henkilöstömäärä pysyi vuoden neljännellä neljänneksellä suunnilleen edellisvuoden tasolla. Alan henkilöstömäärä on vähentynyt vuodesta alkaen, mutta lasku on tasaantunut parin viime vuoden aikana. Seudun kaikilla toimialoilla keskimäärin henkilöstömäärä on sen sijaan parin viime vuoden aikana kääntynyt lievään nousuun. Kokonaisuudessaan seudun teollisuuden henkilöstömäärä on laskenut noin 9 % vuoteen verrattuna. Indeksi (=) Indeksi (=) 5 Teollisuuden henkilöstömäärä, ja liikevaihto Helsingin Indeksi = n määrä teollisuudessa ja kaikilla toimialoilla Helsingin Indeksi = Teollisuusyritykset työllistivät työvoimatutkimuksen mukaan Helsingin seudulla viimeksi kuluneen vuoden aikana noin henkeä. Teollisuus 5 Teollisuuden henkilöstömäärä, reaalinen palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos (%) edellisvuodesta Indeksi (=) Teollisuuden reaalinen liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi = - 5 -

7 Rakentaminen Indeksi (=) Indeksi (=) 15 Rakentamisen henkilöstömäärä, ja liikevaihto Helsingin indeksi = n määrä rakentamisessa ja kaikilla toimialoilla Helsingin Indeksi = Rakentaminen Rakennusalan yritysten liikevaihto jatkoi edelleen hidasta kasvua vuoden neljännellä neljänneksellä. Alan palkkasumma kääntyi lievään kasvuun. Rakennusalan yritysten liikevaihto kasvoi hieman viime vuoden neljännellä neljänneksellä, ennakkoarvion mukaan reaalisesti alle prosentin edellisvuodesta. Rakennusalan palkkasumma kasvoi liki %. Edellisen neljänneksen liikevaihdon ja palkkasumman luvut korjautuivat ylöspäin edellisen katsauksen vastaavan neljänneksen ennakkoarvioon verrattuna. Rakennusalan liikevaihto on noussut viime vuosina Helsingin seudulla aina vuoden alkuun asti samaan reippaaseen tahtiin kuin koko maassa. Viime vuoden alussa seudun trendi erkani selvästi koko maasta: seudulla kasvu pysähtyi, vaikka koko maassa se jatkui. Vuodesta alan liikevaihto ja palkkasumma ovat kasvaneet seudulla reaalisesti reilun viidenneksen. Rakennusyritysten henkilöstömäärä pysyi vuoden neljännellä neljänneksellä edellisvuotisella tasolla. Vuodesta rakennusalan henkilöstömäärä on noussut Helsingin seudulla noin 7 %, selvästi enemmän kuin kaikilla toimialoilla keskimäärin. Rakennusala työllisti työvoimatutkimuksen mukaan Helsingin seudulla viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 35 henkeä. 5 Rakentamisen henkilöstömäärä, reaalinen palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos (%) edellisvuodesta Indeksi (=) Rakentamisen reaalinen liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi = / E - 7

8 Kauppa Vähittäiskauppa, tukkukauppa, agentuuritoiminta, moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto, polttoaineen vähittäismyynti Kaupan toimialalla liikevaihdon vahva kasvu jatkui edelleen viime vuoden neljännellä neljänneksellä. Myös palkkasumma ja henkilöstömäärä nousivat. Kaupan liikevaihdon kasvu jatkui vahvana Helsingin seudulla vuoden neljännellä neljänneksellä, reaalisesti kasvua edellisvuodesta oli ennakkoarvion mukaan liki 7 %. Erityisesti tukkukauppa sekä moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto nousivat vahvasti edelleen. Kaupan liikevaihto on kasvanut jo pari vuotta suunnilleen tasatahtia Helsingin seudulla ja koko maassa. Kaupan palkkasumma kasvoi vuoden neljännellä neljänneksellä ennakkoarvion mukaan reaalisesti vajaat % edellisvuodesta. Viime vuonna kaupan liikevaihto kasvoi selvästi nopeammin kuin palkkasumma. Vuodesta kumpikin on kasvanut viidenneksen. Indeksi (=) 15 Kaupan henkilöstömäärä, ja liikevaihto Helsingin Indeksi = Kaupan henkilöstömäärä lisääntyi vuoden neljännellä neljänneksellä lähes % edellisvuodesta. määrä on kaupan alalla muutaman vuoden ajan ollut hieman vuoden tason alapuolella siitä huolimatta, että työvoimatutkimuksen mukaan kaupan työllistämien henkilöiden määrä on kasvanut tuntuvasti. Ristiriita selittyy pääasiassa osa-aikatyön yleistymisellä, jonka vaikutuksesta työtunnit ovat lisääntyneet hitaammin kuin työlliset henkilöt. Indeksi (=) n määrä kaupan aloilla ja kaikilla toimialoilla Helsingin Indeksi = Työvoimatutkimuksen mukaan kaupan toimialat työllistivät viimeksi kuluneen vuoden aikana noin henkeä Helsingin Kauppa 5 Kaupan henkilöstömäärä, reaalinen palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos (%) edellisvuodesta 1 Indeksi (=) Kaupan reaalinen liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi = -

9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta Indeksi (=) Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstömäärä, reaalinen palkkasumma ja liikevaihto Helsingin indeksi = Majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihdon, palkkasumman ja henkilöstömäärän kasvu jatkui viime vuoden neljännellä neljänneksellä. Majoitus- ja ravitsemisalan liikevaihto kasvoi reaalisesti lähes % edellisvuodesta vuoden neljännellä neljänneksellä. Edellisen neljänneksen liikevaihdon ja palkkasumman kasvuluvut korjautuivat ylöspäin ja henkilöstömäärän alaspäin edellisen katsauksen vastaavan neljänneksen ennakkoarvioon verrattuna. Alan liikevaihto Helsingin seudulla on noussut reaalisesti reilut 1 % vuoden tason yläpuolelle. Viime vuosina toimialan liikevaihto on kehittynyt Helsingin seudulla likimain samalla tavalla kuin koko maassa. Majoitus- ja ravitsemisalan palkkasumma oli vuoden neljännellä neljänneksellä yli 3 % edellisvuotista korkeammalla. Vuodesta alan palkkasumma on kasvanut 15 %, mikä on huomattavasti enemmän kuin liikevaihto. Indeksi (=) n määrä majoitus- ja ravitsemisalalla ja kaikilla toimialoilla Helsingin Indeksi = Vuoden neljännellä neljänneksellä majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstömäärä kasvoi noin prosentin edellisvuodesta. Viime vuosien kasvusta huolimatta alan henkilöstömäärä on yhä 3 % alle vuoden tason. Alan henkilöstömäärän trendi Helsingin seudulla on ollut muutaman vuoden suunnilleen samansuuntainen kuin seudun kaikilla toimialoilla keskimäärin. Majoitus- ja ravitsemisala Majoitus- ja ravitsemisala työllisti työvoimatutkimuksen mukaan noin 1 henkeä Helsingin seudulla viimeksi kuluneen vuoden aikana. 5 Majoitus- ja ravitsemisalan henkilöstömäärä, ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos (%) edellisvuodesta Indeksi (=) Majoitus- ja ravitsemisalan reaalinen liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi = 5-9

10 Rahoitustoiminta Rahoitus, vakuutustoiminta, rahoitusta palveleva toiminta Rahoitustoiminnan palkkasumman ja henkilöstömäärän kasvu jatkui viime vuoden neljännellä neljänneksellä. Rahoitustoiminnan palkkasumman kasvu jatkui vuoden neljännellä neljänneksellä, ennakkoarvion mukaan palkkoja maksettiin reaalisesti yli % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kolmannen neljänneksen henkilöstömäärän kasvuluku korjautui alaspäin edellisen katsauksen vastaavan neljänneksen ennakkoarvioon verrattuna. Helsingin seudulla rahoitusalan palkkasumma on seuraillut viime vuosina melko tarkalleen valtakunnallista trendiä, mutta vuoden lopulta asti Helsingin seudun kasvu on ylittänyt reilusti koko maan tason. Indeksi (=) Rahoitustoiminnan henkilöstömäärä ja Helsingin Indeksi = Rahoitusalan henkilöstömäärä Helsingin seudulla väheni usean vuoden ajan, mutta kääntyi vuoden 5 lopulla kasvuun. Vuoden neljännellä neljänneksellä toimialan henkilöstömäärä Helsingin seudulla pysyi suunnilleen edellisvuotisella tasolla. Rahoitusalan henkilöstömäärä on nyt saavuttanut vuoden tason, mikä on suunnilleen saman verran kuin kaikkein alojen keskiarvo. Rahoitustoiminta työllisti työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 1 henkeä Helsingin Indeksi (=) n määrä rahoitustoiminnassa ja kaikilla toimialoilla Helsingin Indeksi = Rahoitustoiminta Rahoitustoiminnan henkilöstömäärä ja Helsingin seudulla, muutos (%) edellisvuodesta. 1 Indeksi (=) Rahoitustoiminnan Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi = 1 -

11 Palvelut liike-elämälle Kiinteistöpalvelut, vuokrauspalvelut, tietojenkäsittely-, tutkimus- ja konsultointipalvelut, muu liike-elämää palveleva toiminta Indeksi (=) Liike-elämän palveluiden henkilöstömäärä, ja liikevaihto Helsingin indeksi = Liike-elämän palveluiden liikevaihdon, palkkasumman ja henkilöstömäärän vahva kasvu jatkui viime vuoden neljännellä neljänneksellä. Liike-elämän palveluiden liiketoiminta on Helsingin seudulla palannut vakaalle kasvu-uralle sekä yhdeksi nopeimmin kasvavista päätoimialoista. Liikevaihdon kasvu jatkui vuoden neljännellä neljänneksellä: reaalisesti kasvua oli ennakkoarvion mukaan % edellisvuodesta. Edellisen neljänneksen liikevaihto korjautui ylöspäin ja henkilöstömäärän kasvuluku alaspäin edellisen katsauksen ennakkoarvioihin verrattuna. Alan reaalinen liikevaihto seudulla on kasvanut yhtäjaksoisesti yli kolme vuotta. Silti alan kasvu ei Helsingin seudulla ole yltänyt samaan vauhtiin kuin koko maassa. kasvoi Helsingin seudulla viime vuoden neljännellä neljänneksellä reaalisesti yli 5 % vuotta aikaisemmasta. Vuodesta alan palkkasumma on noussut jo kolmanneksen, mikä on enemmän kuin millään muulla toimialalla. on samana aikana kasvanut yli viidenneksen. Indeksi (=) määrä liikeelämän palvelujen aloilla ja kaikilla toimialoilla Helsingin Indeksi = Liike-elämän palvelut Liike-elämän palveluiden henkilöstömäärän kasvu jatkui vuoden neljännellä neljänneksellä. Ennakkoarvion mukaan henkilöstöä oli noin 5 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Helsingin seudun liike-elämän palvelujen henkilöstömäärä on vuoden 7 alussa lähes 9 % korkeammalla tasolla kuin vuonna. Viimeksi kuluneen puolentoista vuoden aikana alan henkilöstömäärä on kasvanut nopeammin kuin seudun kaikkien alojen henkilöstömäärä keskimäärin. Työvoimatutkimuksen mukaan palveluja liike-elämälle tuottavat yritykset työllistivät viimeksi kuluneen vuoden aikana Helsingin seudulla noin 13 henkeä. 5 Liike-elämän palveluiden henkilöstömäärä, ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos (%) edellisvuodesta. Indeksi (=) Liike-elämän palveluiden reaalinen liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi = 1 11

12 Liikenne Maaliikenne, vesiliikenne, ilmaliikenne, liikennettä palveleva toiminta, varastointi, matkatoimistot, posti- ja teleliikenne Liikennealan yritysten liikevaihdon kasvu jatkui vakaana viime vuoden neljännellä neljänneksellä. Sen sijaan alan henkilöstömäärän lasku jatkui. Helsingin seudun liikenneyritysten liikevaihdon kasvu jatkui edelleen vakaana: ennakkoarvion mukaan reaalista kasvua oli liki % edellisvuodesta vuoden neljännellä neljänneksellä. Viime vuosina Helsingin seudun liikenneyritysten liikevaihdon kehitys on noudatellut koko maan trendiä, vaikka vuoteen verrattuna on selvästi jäljessä koko maasta. Viimeisen vuoden aikana seudun liikenteen liikevaihto oli lähes 1 % korkeammalla kuin vuonna. Alan palkkasumma oli suunnilleen edellisvuotisella tasolla vuoden neljännellä neljänneksellä. Indeksi (=) Liikenteen henkilöstömäärä, ja liikevaihto Helsingin Indeksi = Liikenteen henkilöstömäärän lasku jatkui: laskua oli reaalisesti lähes % edellisvuodesta vuoden neljännellä neljänneksellä. Vuoteen verrattuna liikenteen henkilöstöä on lähes 9 % vähemmän. Seudun kaikkien alojen keskiarvoon verrattuna Helsingin seudun liikennealan henkilöstömäärä on viime vuosina kehittynyt selvästi heikommin. Liikenteen yritykset työllistivät työvoimatutkimuksen mukaan viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 57 henkeä Helsingin Indeksi (=) määrä liikenteen alalla ja kaikilla toimialoilla Helsingin Indeksi = Liikenne 5 Liikenteen henkilöstömäärä, reaalinen palkkasumma ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos (%) edellisvuodesta. Indeksi (=) 15 Liikenteen reaalinen liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi = - 1 -

13 Palvelut kotitalouksille Virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta, pesula-, kampaamo-, parturiyms. palvelut, järjestötoiminta, ympäristönhuolto Indeksi (=) 15 Kotitalouksien palveluiden henkilöstömäärä, ja liikevaihto Helsingin indeksi = Palveluja kotitalouksille tuottavien yritysten liikevaihto, palkkasumma ja henkilöstömäärä kasvoivat lievästi viime vuoden neljännellä neljänneksellä. Kotitalouspalvelut palasivat Helsingin seudulla vahvalle kasvu-uralle vuoden aikana. Kuitenkin liikevaihdon kasvu hidastui vuoden lopulla, sillä ennakkoarvion mukaan kasvua oli reaalisesti vain prosentin verran edellisvuodesta vuoden neljännellä neljänneksellä. Edellisen neljänneksen liikevaihdon ja henkilöstön kasvuluvut korjautuivat alaspäin edellisen katsauksen vastaavan neljänneksen ennakkoarvioon verrattuna. Viimeisen parin vuoden aikana Helsingin seudulla alan liikevaihto on jäänyt hieman jälkeen toimialan koko maan kehityksestä. jatkoi lievää kasvuaan vuoden neljännellä neljänneksellä: se kasvoi reaalisesti reilun prosentin edellisvuodesta. Kotitalouspalveluiden liikevaihto on noussut reaalisesti noin viidenneksen ja palkkasumma yli 15 % vuodesta. Indeksi (=) määrä kotitalouksien palveluissa ja kaikilla toimialoilla Helsingin Indeksi = Kotitalouksien palvelut Kotitalouspalveluiden henkilöstömäärä lisääntyi lähes prosentin edellisvuodesta vuoden neljännellä neljänneksellä. Kotitalouksien palveluiden henkilöstömäärän trendi on ollut parin vuoden ajan Helsingin seudulla suunnilleen samanlainen kuin seudun kaikilla toimialoilla keskimäärin. Viimeksi kuluneen vuoden aikana ala työllisti Helsingin seudulla lähes 5 % enemmän kuin vuonna, kasvua on ollut enemmän kuin kaikilla aloilla keskimäärin. Palveluja kotitalouksille tuottavat yritykset ja yhteisöt työllistivät viimeksi kuluneen vuoden aikana työvoimatutkimuksen mukaan noin 5 henkeä Helsingin 5 Kotitalouksien palveluiden henkilöstömäärä, ja liikevaihto Helsingin seudulla, muutos (%) edellisvuodesta. Indeksi (=) Kotitalouksien palveluiden reaalinen liikevaihto Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi = - 13

14 Julkinen hallinto ja hyvinvointipalvelut Julkinen hallinto, maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus, koulutus, terveydenhuolto, sosiaalipalvelut Julkisen hallinnon ja hyvinvointipalveluiden palkkasumma kasvoi edelleen ja henkilöstömääräkin lisääntyi hieman viime vuoden neljännellä neljänneksellä. Julkisen hallinnon ja hyvinvointipalveluja tuottavien yhteisöjen palkkasumman kasvu jatkui vuoden neljännellä neljänneksellä. Ennakkoarvion mukaan alan palkkasumma kasvoi reaalisesti lähes 3 % edellisvuodesta. n trendi on ollut tasaisesti kasvava usean vuoden ajan. Kasvu on ollut nopeampaa Helsingin seudulla kuin koko maassa. Edellisen neljänneksen henkilöstömäärän kasvuluku korjautui alaspäin edellisen katsauksen ennakkoarvioon verrattuna. Indeksi (=) Julkisen hallinnon ja hyvinvointipalveluiden henkilöstömäärä ja reaalinen palkkasumma Helsingin Indeksi = Julkisen hallinnon ja hyvinvointipalvelujen henkilöstömäärä kasvoi sekin vuoden neljännellä neljänneksellä vajaan prosentin verran edellisvuodesta. Helsingin seudulla alan henkilöstömäärä on pysynyt hyvin tasaisena usean vuoden ajan. Vuodesta alan henkilöstö on kasvanut noin %, mikä on tuntuvasti enemmän kuin seudun kaikkien alojen henkilöstömäärä. Työvoimatutkimuksen mukaan julkinen hallinto ja hyvinvointipalveluja tuottavat yhteisöt työllistivät viimeksi kuluneen vuoden aikana noin 15 henkeä Helsingin Indeksi (=) määrä julkisen hallinnon ja hyvinvointipalveluiden aloilla ja kaikilla toimialoilla Helsingin Indeksi = Julkinen hallinto ja hyvinvointipalvelut 5 Julkisen hallinnon ja hyvinvointipalveluiden henkilöstömäärä ja Helsingin seudulla, muutos (%) edellisvuodesta. Indeksi (=) Julkisen hallinnon ja hyvinvointipalveluiden Helsingin seudulla ja koko maassa. Indeksi = 1 -

15 Vaihtuva teema: Väestökehitys Helsingin seudulla Helsingin seudun väestönkasvu palasi viime vuonna -luvun alkuvuosien lukemiin. Asukasluku nousi noin 1 henkeä vuonna. Seudun muuttovoitto oli lähes kokonaan maahanmuuttajien varassa. Väestönmuutos Helsingin seudulla Helsingin seudun väestönkasvu kiihtyi selvästi viime vuonna ja väestönkasvussa palattiin vuosien 1 lukemiin. Seudun asukasmäärä lisääntyi ennakkotiedon mukaan noin 1 hengellä eli 1,1 % vuonna. Edellisenä vuonna väestö kasvoi 1, mutta vuonna vain henkeä. Viime vuoden väestönkasvu ei kuitenkaan yltänyt vuosien tasolle, jolloin seudun väestö kasvoi henkeä vuodessa. Seudun sisällä merkittävin muutos oli Helsingin kaupungin väestönkasvun palautuminen likimain samalle tasolle kuin 5 vuotta aikaisemmin. Helsingin asukasluku kasvoi 3 5 henkeä. Espoon asukasluku nousi 3 3 ja Vantaan hengellä. Helsingin seudun kehysalueen kasvu kiihtyi henkeen. Viime vuonna Kerava, Kirkkonummi ja Mäntsälä kasvoivat Helsingin seudun kunnista nopeimmin, asukaslukuun suhteutettuna noin,3 % kukin. Vihti, Pornainen, Sipoo, Nurmijärvi ja Tuusula lisäsivät väestöään 1,5 %. Pääkaupunkiseudun kunnat eivät yltäneet useimpien kehyskuntien kasvuvauhtiin. Espoossa ja Vantaalla väestö kasvoi alle 1,5 % ja Helsingissä, %. Väestönmuutoksen osatekijät Väestönkasvun kiihtyminen perustui muuttoliikkeeseen. Helsingin seudun muuttovoitto nousi noin 5 henkeen. Myös luonnollinen väestönkasvu nousi hieman edellisestä vuodesta, koska syntyneiden määrä kasvoi ja kuolleiden määrä väheni. Syntyneiden enemmyys kuolleisiin verrattuna lisäsi seudun väestöä yli 7 hengellä. Maahanmuuttajien rooli Väestönmuutos (% väestöstä) Helsingin seudulla kunnittain Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Vihti Pornainen Sipoo Nurmijärvi Tuusula Espoo Vantaa Hyvinkää Helsinki Järvenpää Kauniainen Viime vuoden muuttovoitto perustui Helsingin seudulla pääasiassa ulkomaan kansalaisten vilkkaaseen tulomuuttoon sekä suoraan ulkomailta että myös muualta Suomesta. Ulkomaalaisten muuttovoitto oli Helsingin seudulla noin henkeä ja Suomen kansalaisten noin 5 henkeä vuonna. Ulkomaalaiset ovat hallinneet Helsingin seudun muuttovoittoa vuodesta 1 alkaen. Suomen kansalaisten nettomuutto oli seudulla negatiivista vuosina 3 5, mutta kääntyi positiiviseksi vuonna. Tietolähde: Tilastokeskus, väestötilastot sekä väestönmuutosten ennakkotiedot vuodelta Aluejako: Edellä esitetyt tiedot perustuvat 1 kunnan un, johon sisältyvät myös Mäntsälä ja Pornainen. Pääkaupunkiseutu Kehyskunnat 1 3 % väestöstä Väestönmuutos Helsingin seudulla alueittain Nettomuutto kansalaisuuden mukaan Helsingin seudulla Väestönmuutoksen osatekijät Helsingin seudulla henkeä henkeä 5 henkeä E Helsinki Espoo + Kauniainen Suomen kansalaiset Syntyneiden enemmyys Vantaa Kehysalue Ulkomaiden kansalaiset Nettomuutto Väestönmuutos 15

16 Helsingin seudun toimialakatsaus Julkaisija Toimitus Lisätietoja 1 7 Helsingin seudun kauppakamari Kalevankatu 1, Helsinki puh. (9) 1 Kaupunkitutkimus TA Oy Mannerheimintie A, Helsinki puh. (9) Varatoimitusjohtaja Jorma Nyrhilä Helsingin seudun kauppakamari puh. (9) 13 Asiamies Tiina Pasuri Helsingin seudun kauppakamari puh. (9) 15 Toimitusjohtaja, tutkija Seppo Laakso Kaupunkitutkimus, puh. (9) Tutkija Hanna Kuisma, Kaupunkitutkimus puh. (9) Ulkoasu Mainostoimisto KPL Oy Toimialakatsauksen verkkojulkaisu tai Tietolähteet ja käsitteet Reaalinen liikevaihto on Helsingin seudulla toimivien yritysten myynnin yhteenlaskettu arvo deflatoituna kuluttajan hintaindeksillä. Tuorein katsauksessa esitettävä tieto on ennakkoarvio, joka perustuu kyseisen neljänneksen ensimmäisen kuukauden myynnin ennakkotietoon ja kahden seuraavan kuukauden ennusteeseen. Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu (verohallinnon alv-suoritustiedot). Ennakkoarvio: Kaupunkitutkimus. Reaalinen palkkasumma on Helsingin seudulla toimivien yritysten ja muiden yhteisöjen maksamien palkkojen yhteenlaskettu arvo deflatoituna kuluttajan hintaindeksillä. Tuorein katsauksessa esitettävä tieto on ennakkoarvio, joka perustuu kyseisen neljänneksen kahden ensimmäisen kuukauden palkkasummien ennakkotietoon ja viimeisen kuukauden ennusteeseen. Tietolähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu (verohallinnon työnantajasuoritustiedot). Ennakkoarvio: Kaupunkitutkimus. määrällä tarkoitetaan yritysten kokopäivätyöllisten määrää. määrän indikaattori estimoidaan yritys- ja toimipaikkarekisterin kahden vuoden takaisesta henkilöstötiedosta ansiotason muutoksesta puhdistetun palkkasummakehityksen perusteella. Yrittäjien henkilöstömäärä estimoidaan liikevaihdon kehityksen perusteella. Tuorein katsauksessa esitettävä tieto on ennakkoarvio, joka perustuu kyseisen neljänneksen kahden ensimmäisen kuukauden henkilöstömäärien ennakkotietoon ja viimeisen kuukauden ennustee- seen. Indikaattorin laskenta: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Ennakkoarvio: Kaupunkitutkimus. Työllisyys / työllisten määrä on Helsingin seudulla asuvien henkilöiden määrä, jotka ovat olleet työllisiä tutkimusjakson aikana. Tiedot perustuvat kuukausittain toistuvaan otostutkimukseen, johon pienten toimialojen kohdalla sisältyy kohtalainen virhemarginaali. Tietolähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus. Työpaikkojen pohjana ovat työssäkäyntitilaston vuoden lopulliset tiedot, jotka on muunnettu vuoden tasolle työvoimatutkimuksen tietojen avulla. Tietolähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto. Viime vuotta koskeva laskelma: Kaupunkitutkimus. Tuotanto kuvaa alueen yritysten ja muiden yhteisöjen tuotannollista aktiviteettia käyttäen seuraavia tietoja: - : Toimialoittaisten tuotannon kehitystä ennakoivien indikaattorien perusteella konstruoitu ennakoiva kuvaaja. Viimeisen neljänneksen tieto perustuu indikaattoreiden ennakkoarvioihin. Kuvaajan ja ennakkoarvion laadinta: Kaupunkitutkimus. - Suomi: Kansantalouden neljännesvuositilinpidon bruttokansantuote kiintein hinnoin, lukuun ottamatta viimeistä neljännestä. Viimeisen neljänneksen tieto on ennakkoarvio. Tietolähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilinpito. Ennakkoarvion laadinta: Kaupunkitutkimus. Indeksisarjat, jotka esitetään kuvioissa, ovat neljän neljänneksen liukuvia keskiarvoja, joissa keskiarvo on sijoitettu viimeiselle havainnolle. Ennakkoarviot: Kirjain E kuvion vaaka-akselin vuosineljänneksen yhteydessä tarkoittaa, että kyseisen neljänneksen tuotantoa, liikevaihtoa, palkkasummaa ja henkilöstömäärää koskeva tieto on ennakkoarvio. koostuu pääkaupunkiseudusta ja kehyskunnista Vihti Hyvinkää Nurmijärvi Järvenpää Kerava Tuusula Vantaa Sipoo Espoo Kauniainen Kirkkonummi Helsinki

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 07

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 07 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle 1 Liikenne 13 Palvelut

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus 7 Rakentaminen Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle 1 Liikenne 13 Palvelut

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Suhdannekuva 3 toimialarakenne Toimialojen vertailu 7 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 11 1 13 1 Julkinen hallinto ja hyvinvointipalvelut 15 Vaihtuva teema: Työllisyyden ja väestön muutos maakunnittain

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2017

Lappeenrannan toimialakatsaus 2017 Lappeenrannan toimialakatsaus 2017 10.10.2017 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2018

Lappeenrannan toimialakatsaus 2018 Lappeenrannan toimialakatsaus 2018 24.10.2018 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Suhdannekuva 3 toimialarakenne Toimialojen vertailu 7 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 11 1 Informaatio ja viestintä 13 1 Palvelut kotitalouksille 1 Vaihtuva teema: Asuntomarkkinat Helsingin seudulla

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010

Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2010:1 Lappeenrannan toimialakatsaus 2010 18.10.2010 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde:

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 18

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 18 Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus. 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle 12 Informaatio

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 16 29.3.2016

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 16 29.3.2016 Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 14 x.x.214 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 14 7.4.214 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu 2 Suhdannekuva 3 Helsingin seudun toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Teollisuus 6 Rakentaminen 7 Kauppa 8 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 9 Rahoitustoiminta 1 Palvelut liike-elämälle 11 Informaatio

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Vähittäiskaupan ostovoima Oulun seudulla ja vertailualueilla 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 25.10.2018 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 2 18

Helsingin seudun toimialakatsaus 2 18 Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 15 31.3.215 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus 5 Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 19

Helsingin seudun toimialakatsaus 1 19 Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 2 1 6.1.21 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Vähittäiskaupan ostovoima Oulun seudulla 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta Laaja matkailuklusteri

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 4 17

Helsingin seudun toimialakatsaus 4 17 Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Työpaikkojen muutos ja muuttoliike Suomen suurilla kaupunkiseuduilla 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Matkailu Oulussa 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Laaja matkailuklusteri 11 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2015

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2015 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Arctic Valley Pohjoisen yhteistyön alusta 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus 2 14 3.9.214 Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus

Helsingin seudun toimialakatsaus Suhdannekuva 2 Helsingin seudun toimialarakenne 3 Toimialojen vertailu 4 Teollisuus Rakentaminen 6 Kauppa 7 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 8 Rahoitustoiminta 9 Palvelut liike-elämälle 1 Informaatio ja

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2015

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2015 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema:kasvuyritykset Oulun seudulla 6 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 17

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 17 Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2013

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2013 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Seudun erikoisalojen rooli aluetaloudessa 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Matkailu Oulussa 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Laaja matkailuklusteri 11 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 18

Helsingin seudun toimialakatsaus 3 18 Suhdannekuva Helsingin seudun toimialarakenne Toimialojen vertailu Teollisuus Rakentaminen Kauppa Majoitus- ja ravitsemistoiminta Rahoitustoiminta Palvelut liike-elämälle Informaatio ja viestintä Kuljetus

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 2014 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Yritystoiminnan uudistuminen kasvun ja supistumisen kautta 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2019

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2019 Tilastoja 2019:6 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2019 Tilastoja ISSN 2489-4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 31036300

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus

Oulun seudun elinkeinokatsaus 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Asuntotuotanto ja toimialarakentaminen Oulun seudulla 6 Teollisuus 7 Rakentaminen 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 36 Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-386-2 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Juha

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 14 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Työllisten määrä kääntyi Helsingissä nousuun yli vuoden kestäneen laskukauden jälkeen. Työllisiä oli vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 25.3.2009. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja

Kymenlaakson toimialakatsaus 25.3.2009. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: rakennemuutos kymenlaaksossa 10 Kouvolan

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2003

Yritystoiminta Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 Yritystoiminta Helsingissä 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Boy Hulden Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-435-4 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2018

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2018 2018:9 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi maaliskuussa 2018 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017 2017:7 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2017 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2018

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2018 2018:15 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2018 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017 2017:15 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi syyskuussa 2017 Tilastoja ISSN 2489 4311 Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310 36300 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2014 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema: Oulun seudun kasvunäkymät 6 Teollisuus 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 3 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Työllisyysaste laskussa Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 neljännellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Vuoden 2013 vuosikeskiarvon

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 14 2014 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2014 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä 71,8 prosenttia. Naisilla työllisyysaste oli 72,2 prosenttia

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 2016:28 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi kesäkuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen

Jyväskylän seudun suhdannetiedot Q2/2016. Olli Patrikainen suhdannetiedot Q2/2016 Olli Patrikainen 27.9.2016 Tuoteseloste Tietojen lähteenä on Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Liikevaihto lasketaan ilman arvonlisäveroa. Kuvattava liikevaihto

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2015 2016:4 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2015 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 2017:5 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi joulukuussa 2016 Tilastoja ISSN L 1455 7231 ISSN 1796 721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto)

Väestön muutos oli 228 henkeä (ennakkotieto) YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2016 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen mukaani 17 294. Asukasmäärä kasvoi edellisvuodesta 228 henkilöä eli 1,3 %. Muuttoliike

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Yritykset, työpaikat, työttömyys

Yritykset, työpaikat, työttömyys Yritykset, työpaikat, työttömyys Lähteet: Tilastokeskus, Työ- ja elinkeinoministeriö, Kaupunkitutkimus TA Oy Yritykset, työpaikat, työttömyys Sisällys: Yritykset ja työpaikat Työllisyys ja työttömyys 2

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 2015:37 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-syyskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 2015:14 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-maaliskuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2008

Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2008 Kymenlaakson toimialakatsaus 1 2008 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 sekä majoitus- ja 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: Väestökehitys 9 Kymenlaakson

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana

Keski-Suomen Aikajana Keski-Suomen Aikajana Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2010

Keski-Suomen Aikajana 1/2010 Keski-Suomen Aikajana 1/2010 Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 15 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 1. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 72,6 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta prosenttiyksikön

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosineljänneksellä 2011

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosineljänneksellä 2011 T i l a s t o j a H e l s i n g i n k a u p u n g i n t i e t o k e s k u s 1 2 2 0 1 1 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1. vuosineljänneksellä 2011 Kuva: Helsingin

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa 2011 - Väkiluku on kasvanut määrältään eniten Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. - Helsingin, Espoon, Vantaan, Järvenpään,

Lisätiedot

Kymenlaakson toimialakatsaus 29.9.2009. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja

Kymenlaakson toimialakatsaus 29.9.2009. 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat. 5 Rakentaminen 6 Kauppa sekä majoitus- ja 2 Suhdannekuva 3 Toimialarakenne ja erikoistumisalat 4 5 6 Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta 7 8 Palvelut liike-elämälle ja kotitalouksille 9 Vaihtuva teema: ASUNTOMARKKINAT kymenlaaksossa 10

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 2015:25 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-kesäkuussa 2015 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen, Puh. 09 310 36386 Pekka Vuori, Puh. 09 310

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Tilastoja 2013:25 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Päivi Selander Puh.09-310 36411 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2015:3 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-joulukuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot