Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallitus 463 23.09.2013 Kaupunginhallitus 467 30.09.2013 Kaupunginvaltuusto 131 30.09.2013 Kaupunginvaltuusto 142 14.10."

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Käyttötalouden tasapainotusohjelma vuosille KH 463 Valmistelija/lisätiedot: Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen, puh Kaupungin tulorahoitustilanne on muuttunut merkittävästi vuoden 2013 talousarvion laadintatilanteeseen verrattuna. Tulopohja on valtionosuusleikkausten ja talouden taantuman mukana hidastuneen veropohjan kasvun myötä heikentynyt 46 miljoonaa euroa voimassa olevaan taloussuunnitelmaan nähden. Jos kaupunki valitsee maakunnallisen sosiaali- ja terveystoimen sopeuttamisratkaisuksi vaihtoehdon kaksi, tulee soten rahoitusta lisätä 24 miljoonaa. Tilanteen vuoksi on syytä päättää keinoista, joita toimialoille annetaan talouden tasapainottamiseksi sekä tehdä peruslinjaus menoleikkausten ja veroratkaisujen välillä. Kaupunginhallituksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti talousarviokehykset seuraavalle kolmelle vuodelle tarkennetaan syyskuun valtuustossa. Käsittelyn helpottamiseksi on tehty koonti eri toimialojen säästötoimista, maahan syntymässä olevan tuloratkaisun vaikutuksista ja ylimääräisen 15 miljoonan euron säästöpaketin kohdentumisesta toimialojen talousraameihin. Säästettävä summa vastaa käytännössä lisärahoitusta, joka käyttötalouteen tarvitaan, jotta kaupungin toimitilat saadaan kuntoon, eikä uutta korjausvelkaa synny. Tässä vaiheessa on tarkoitus päättää ylätasolla kehyksistä ja antaa lautakunnille tieto niistä keinoista, joita ne voivat käyttää, joita niiden tulee käyttää ja joita ne eivät saa käyttää oman taloutensa sopeuttamiseksi. Sosiaali- ja terveystoimikunta käsitteli kokouksessaan sosiaali- ja terveystoimen talousarvioesitystä ja päätti esittää kaupunginhallitukselle vaihtoehdon 2 mukaista kustannustasoa Eksoten maksuosuuteen. Dokumentti ja lautakuntien talousarviokäsittelyt liitteineen ovat liitteenä. (ON)

2 Kj Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että jäljempänä kohdissa 1-17 esitetyt periaatteet hyväksytään talouden tasapainottamiseksi ja säästötavoitteiden saavuttamiseksi ja että lopulliset, tarkennetut, toimialakohtaiset kehykset tuodaan talousarviokäsittelyn yhteydessä lokakuun valtuustoon: Asian luonteen vuoksi sitä esitetään käsiteltäväksi siten, että yleiskeskustelun jälkeen käsitellään päätösesityksen kohdat 1-5 yhtenä kokonaisuutena ja tämän jälkeen kohdat 6-14 yhtenä kokonaisuutena. 1. Kaupungin omien toimintojen nettomenot ovat enintään euroa vuosina Eksoten maksuosuus vuosina on yhteensä enintään euroa. Eksoten tulee toimia siten, ettei sillä ole kattamatonta alijäämää vuoden 2018 lopussa. 3. Maakunnallisen palvelutoiminnan maksuosuudet ovat enintään euroa vuosina Verorahoitusta (verotulot+valtionosuudet) kerätään euroa vuosina Tulopohjaa voidaan valtuustokaudella vahvistaa verotusta kiristämällä ainoastaan, jos veropohja heikkenee tai valtionosuuksiin tulee lisäleikkauksia. 5. Rahoitustuottojen- ja kulujen tulee olla vähintään euroa positiiviset. Yhtiöiltä kerätään nykyiseen taloussuunnitelmaan nähden euron ylimääräinen tulo kaupungille vuosina Hallinnosta säästetään vuosien aikana euroa. Summa jakautuu konsernihallintoon ja toimialahallintoihin. Lisäksi hallinnon maksamia avustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. 7. Omaan sotetoimintaan tehdään euron säästö. Lisäksi soteavustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. 8. Kasvatus- ja opetustoimesta säästetään vuosien aikana euroa. Lisäksi toimialan maksamia avustuksia vähennetään osana kohdan 14 säästöjä. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle asetetaan seuraavat rajoitteet tai velvoitteet säästökeinojen käyttämiselle. a. Lukioiden määrä tulee vähentää kahteen b. Itä-Suomen koulusta irtautumista ei tehdä säästökeinona 9. Kulttuuritoimesta säästetään vuosien aikana euroa nykytasoon nähden. Lisäksi kulttuuritoimialan maksamia avustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. Kulttuurilautakunnalle asetetaan seuraavat rajoitteet tai velvoitteen säästökeinojen käyttämiselle: a. Teatteria ei voi lopettaa säästökeinona

3 b. Kaupunginorkesteria ei voi lopettaa säästökeinona 10. Nuoriso- ja liikuntatoimesta säästetään vuosien aikana euroa nykytasoon nähden. Lisäksi nuoriso- ja liikuntatoimen maksamia avustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. Nuoriso- ja liikuntalautakunnalle asetetaan seuraavat rajoitteet tai velvoitteen säästökeinojen käyttämiselle: a. Kisapuiston jäähallista ei voi luopua säästökeinona b. Päiviön leirikeskuksesta tulee luopua c. Junioreille tulee ottaa käyttöön harjoitusvuoromaksut 11. Teknisestä toimesta (pois lukien tilakeskus) säästetään vuosien aikana euroa nykytasoon nähden. Lisäksi teknisen toimen maksamia avustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. 12. Tilakeskuksen kaupungin omilta toimialoilta perimät sisäiset vuokrat nostetaan samalle tasolle kuin Eksotella ja konserniyhtiöillä. Tähän varataan yhteensä euroa lisämäärärahoja. Tilakeskuksen budjettivalmistelua jatketaan siten, että siitä tulee taseyksikkö, jonka toiminnasta vastaa tekninen lautakunta. 13. Käyttöomaisuuden myyntivoittoarviota alennetaan euroa vuosina Myyntivoitot siirretään omaksi valtuustoon nähden sitovaksi kehykseksi talousarvioon. Myyntivoittojen saamiseksi tulee tehdä ainakin seuraavat toimepiteet: a. Virranniemen alueesta luovutaan ja sen kaavoittaminen ja myyminen selvitetään yhteistyössä Taipalsaaren kunnan kanssa b. palvelutuotannosta/eksotelta vapautuvat tilat realisoidaan 14. Avustuksia myönnetään vuosien aikana euroa vähemmän nykytasoon nähden. Säästöt kohdistetaan seuraavasti: a. Lappeenranta-lisän maksaminen lopetetaan b. Kansalaisopisto c. Liikuntaseurat d. Soten järjestöavustukset e. Myllymäen laskettelukeskus f. Etelä-Karjalan kesäyliopisto g. Yleis- ja tapahtuma-avustukset h. Yksityistieavustukset i. Musiikkiopisto Toimialojen on pysyttävä budjeteissaan ja niiden on katettava mahdolliset ylitystarpeensa toiminnallisilla ratkaisuilla. Verotusta ei vuosien aikana voi tarkisteta toimialojen budjettiylitysten vuoksi.

4 16. Kaupunginhallituksen tulee puuttua toimialojen sopeuttamistoimenpiteisiin sellaisessa tilanteessa, jossa syntyy vaara konsernin talouden osaoptimointiin. 17. Henkilöstön lomauttaminen on mahdollista vain kaupunginhallituksen erillisellä luvalla. Toimialojen tulee tehdä taloussuunnitelmansa siten, ettei lomautuksia tarvita, mutta niiden käyttäminen on lautakunnan esityksestä mahdollista toteuttaa tilanteessa, jossa toimiala ei muuten pääse menokehykseensä. Kh Asia jätettiin pöydälle. Kaupunginhallitus kokoontuu klo 9.00 käsittelemään esitystään kokoontuvalle kaupunginvaltuustolle. KH 467 Kj Merkittiin, että strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että jäljempänä kohdissa 1-17 esitetyt periaatteet hyväksytään talouden tasapainottamiseksi ja säästötavoitteiden saavuttamiseksi ja että lopulliset, tarkennetut, toimialakohtaiset kehykset tuodaan talousarviokäsittelyn yhteydessä lokakuun valtuustoon: Asian luonteen vuoksi sitä esitetään käsiteltäväksi siten, että yleiskeskustelun jälkeen käsitellään päätösesityksen kohdat 1-5 yhtenä kokonaisuutena ja tämän jälkeen kohdat 6-14 yhtenä kokonaisuutena. 1. Kaupungin omien toimintojen nettomenot ovat enintään euroa vuosina Eksoten maksuosuus vuosina on yhteensä enintään euroa. Eksoten tulee toimia siten, ettei sillä ole kattamatonta alijäämää vuoden 2018 lopussa. 3. Maakunnallisen palvelutoiminnan maksuosuudet ovat enintään euroa vuosina Verorahoitusta (verotulot+valtionosuudet) kerätään euroa vuosina Tulopohjaa voidaan valtuustokaudella vahvistaa verotusta kiristämällä ainoastaan, jos veropohja heikkenee tai valtionosuuksiin tulee lisäleikkauksia. 5. Rahoitustuottojen- ja kulujen tulee olla vähintään euroa positiiviset. Yhtiöiltä kerätään nykyiseen taloussuunnitelmaan nähden euron ylimääräinen tulo kaupungille vuosina Hallinnosta säästetään vuosien aikana euroa. Summa jakautuu konsernihallintoon ja toimialahallintoihin. Lisäksi hallinnon maksamia avustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. 7. Omaan sotetoimintaan tehdään euron säästö. Lisäksi soteavustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä.

5 8. Kasvatus- ja opetustoimesta säästetään vuosien aikana euroa. Lisäksi toimialan maksamia avustuksia vähennetään osana kohdan 14 säästöjä. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle asetetaan seuraavat rajoitteet tai velvoitteet säästökeinojen käyttämiselle. a. Lukioiden määrä tulee vähentää kahteen b. Itä-Suomen koulusta irtautumista ei tehdä säästökeinona 9. Kulttuuritoimesta säästetään vuosien aikana euroa nykytasoon nähden. Lisäksi kulttuuritoimialan maksamia avustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. Kulttuurilautakunnalle asetetaan seuraavat rajoitteet tai velvoitteen säästökeinojen käyttämiselle: a. Teatteria ei voi lopettaa säästökeinona b. Kaupunginorkesteria ei voi lopettaa säästökeinona 10. Nuoriso- ja liikuntatoimesta säästetään vuosien aikana euroa nykytasoon nähden. Lisäksi nuoriso- ja liikuntatoimen maksamia avustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. Nuoriso- ja liikuntalautakunnalle asetetaan seuraavat rajoitteet tai velvoitteen säästökeinojen käyttämiselle: a. Kisapuiston jäähallista ei voi luopua säästökeinona b. Päiviön leirikeskuksesta tulee luopua c. Junioreille tulee ottaa käyttöön harjoitusvuoromaksut 11. Teknisestä toimesta (pois lukien tilakeskus) säästetään vuosien aikana euroa nykytasoon nähden. Lisäksi teknisen toimen maksamia avustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. 12. Tilakeskuksen kaupungin omilta toimialoilta perimät sisäiset vuokrat nostetaan samalle tasolle kuin Eksotella ja konserniyhtiöillä. Tähän varataan yhteensä euroa lisämäärärahoja. Tilakeskuksen budjettivalmistelua jatketaan siten, että siitä tulee taseyksikkö, jonka toiminnasta vastaa tekninen lautakunta. 13. Käyttöomaisuuden myyntivoittoarviota alennetaan euroa vuosina Myyntivoitot siirretään omaksi valtuustoon nähden sitovaksi kehykseksi talousarvioon. Myyntivoittojen saamiseksi tulee tehdä ainakin seuraavat toimepiteet: a. Virranniemen alueesta luovutaan ja sen kaavoittaminen ja myyminen selvitetään yhteistyössä Taipalsaaren kunnan kanssa b. palvelutuotannosta/eksotelta vapautuvat tilat realisoidaan

6 14. Avustuksia myönnetään vuosien aikana euroa vähemmän nykytasoon nähden. Säästöt kohdistetaan seuraavasti: a. Lappeenranta-lisän maksaminen lopetetaan b. Kansalaisopisto c. Liikuntaseurat d. Soten järjestöavustukset e. Myllymäen laskettelukeskus f. Etelä-Karjalan kesäyliopisto g. Yleis- ja tapahtuma-avustukset h. Yksityistieavustukset i. Musiikkiopisto Toimialojen on pysyttävä budjeteissaan ja niiden on katettava mahdolliset ylitystarpeensa toiminnallisilla ratkaisuilla. Verotusta ei vuosien aikana voi tarkisteta toimialojen budjettiylitysten vuoksi. 16. Kaupunginhallituksen tulee puuttua toimialojen sopeuttamistoimenpiteisiin sellaisessa tilanteessa, jossa syntyy vaara konsernin talouden osaoptimointiin. 17. Henkilöstön lomauttaminen on mahdollista vain kaupunginhallituksen erillisellä luvalla. Toimialojen tulee tehdä taloussuunnitelmansa siten, ettei lomautuksia tarvita, mutta niiden käyttäminen on lautakunnan esityksestä mahdollista toteuttaa tilanteessa, jossa toimiala ei muuten pääse menokehykseensä. Kh Asian käsittelyn alussa puheenjohtaja totesi, että asia käsitellään yleiskeskustelun jälkeen siten, että ensin käsitellään päätösesityksen kohdat 6-17 ja sen jälkeen kohdat 1-5. Käsittelyjärjestys hyväksyttiin. Asian käsittelyn aikana kaupunginhallituksen jäsen Hanna Holopainen esitti, että päätösesitykseen lisätään kohta 18: Käyttötalouden tasapainotusohjelman toteutumista seurataan vuosittain puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Seurannassa huomioidaan yksittäisten toimenpiteiden kokonaistaloudelliset vaikutukset sekä toiminnalliset ja ihmisvaikutukset. Puheenjohtajan tiedustelun jälkeen hallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen jäsen Hanna Holopaisen lisäysesityksen. Päätösesityksen kohta 6 Kaupunginhallituksen jäsen Ari Torniainen esitti Anu Paalasen kannattamana kohtaan 6 että hallinnosta säästetään vuosien aikana euroa. Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kannatettu

7 muutosesitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Ari Torniaisen esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on kaupunginhallituksen jäsen Torniaisen esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä nolla (0) kaupunginhallituksen jäsentä äänestivät JAA ja yksitoista (11) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Iljin, Kakkola, Moilanen, Mäkelä, Paalanen, Partanen, Puolakka, Telkkä, Timonen, Torniainen) EI. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen tältä osin kaupunginhallituksen jäsen Ari Torniaisen esityksen. Kaupunginhallituksen jäsen Anu Paalanen esitti Harri Iljinin kannattamana pontena, että kaupungin henkilökuntaa kannustetaan ottamaan lomarahat vapaina Ponsi hyväksyttiin yksimielisesti. Päätösesityksen kohta 8 Kaupunginhallituksen jäsen Jani Mäkelä esitti, että Itä-Suomen koulusta irtaudutaan kokonaan siirtämällä opetus omaksi toiminnaksi. Jani Mäkelä esitti myös, että Palveluverkkouudistuksessa huomioidaan kyläkoulujen positiiviset vaikutukset lukioratkaisussa, homekoulujen pikaiset korjaukset ja uudisrakentaminen sekä alimpien luokkien koululaisten koulumatkana pituus sekä turvallisuus. Esityksiä ei kannatettu, joten ne raukesivat. Kaupunginhallituksen jäsen Hanna Holopainen esitti Marjatta Moilasen kannattamana, että kasvatus- ja opetustoimen säästövelvoitetta vähennetään euroa ja säästövelvoitteeksi jää euroa. Kaupunginhallituksen jäsen Tuomas Telkkä esitti Helena Puolakan kannattamana, että kasvatus- ja opetustoimesta säästetään aikana euroa. Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kaksi kannatettua muutosesitystä, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi ensin siten, että ne, jotka kannattavat Hanna Holopaisen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Tuomas Telkän esitystä äänestävät EI. Tämän jälkeen äänestetään siten, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan

8 esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat ensimmäisen äänestyksen voittanutta esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa, on ensimmäisen äänestyksen voittanut esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa ensimmäisessä äänestyksessä seitsemän (7) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Iljin, Kakkola, Moilanen, Mäkelä, Paalanen, Timonen) äänestivät JAA ja neljä (4) kaupunginhallituksen jäsentä (Partanen, Puolakka, Telkkä, Torniainen) EI. Puheenjohtaja totesi, että Hanna Holopaisen esitys oli voittanut ensimmäisen äänestyksen. Toisessa äänestyksessä viisi (5) kaupunginhallituksen jäsentä (Iljin, Partanen, Puolakka, Telkkä, Torniainen) äänestivät JAA ja kuusi (6) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Kakkola, Moilanen, Mäkelä, Paalanen, Timonen) äänestivät EI. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen jäsen Hanna Holopaisen esityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi. Kaupunginhallituksen jäsen Ari Torniainen esitti Tuula Partasen kannattamana, että kohta b) Itä-Suomen koulusta irtautumista ei tehdä säästökeinona poistetaan esityksestä ja että kohtaan lisätään maininta siitä, että kouluverkosta tehdään erillinen kokonaistarkastelu. Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kannatettu muutosesitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Ari Torniaisen esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on kaupunginhallituksen jäsen Torniaisen esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä yksi (1) kaupunginhallituksen jäsen (Telkkä) äänestivät JAA ja kymmenen (10) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Iljin, Kakkola, Moilanen, Mäkelä, Paalanen, Partanen, Puolakka, Timonen, Torniainen) EI. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kaupunginhallituksen jäsen Ari Torniaisen esityksen. Päätösesityksen kohta 9 Kaupunginhallituksen jäsen Tuomas Telkkä esitti Marjatta Moilasen kannattamana, että kulttuuritoimesta säästetään vuosien aikana euroa Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kannatettu muutosesitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti

9 äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Tuomas Telkän esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on kaupunginhallituksen jäsen Telkän esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä kolme (3) kaupunginhallituksen jäsentä (Iljin, Kakkola, Paalanen) äänestivät JAA ja kahdeksan (8) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Moilanen, Mäkelä, Partanen, Puolakka, Telkkä, Timonen, Torniainen) EI. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kaupunginhallituksen jäsen Tuomas Telkän esityksen. Kaupunginhallituksen jäsen Jani Mäkelä esitti, että kohdasta 9 poistetaan rajoitteet säästöille (teatteri ja orkesteri) poistetaan ja lisätään seuraavat kohdat a) Teatterin tulee tehostaa toimintaansa euron nettosäästöillä b) Orkesterin tulee tehostaa toimintaansa euron nettosäästöillä. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Päätösesityksen kohta 10 Kaupunginhallituksen jäsen Anu Paalanen esitti Harri Iljinin kannattamana, että nuoriso- ja liikuntatoimen säästövelvoite on euroa. Kaupunginhallituksen jäsen Tuomas Telkkä esitti Helena Puolakan kannattamana, että nuoriso- ja liikuntatoimesta säästetään aikana euroa. Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kaksi kannatettua muutosesitystä, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi ensin siten, että ne, jotka kannattavat Anu Paalasen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Tuomas Telkän esitystä äänestävät EI. Tämän jälkeen äänestetään siten, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat ensimmäisen äänestyksen voittanutta esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa, on ensimmäisen äänestyksen voittanut esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa ensimmäisessä äänestyksessä viisi (5) kaupunginhallituksen jäsentä (Iljin, Kakkola, Paalanen, Partanen, Torniainen) äänestivät JAA ja kuusi (6) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Moilanen, Mäkelä, Puolakka, Telkkä, Timonen) EI.

10 Puheenjohtaja totesi, että Tuomas Telkän esitys oli voittanut ensimmäisen äänestyksen. Toisessa äänestyksessä nolla (0) kaupunginhallituksen jäsentä äänestivät JAA ja yksitoista (11) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Iljin, Kakkola, Moilanen, Mäkelä, Paalanen, Partanen, Puolakka, Telkkä, Timonen, Torniainen) äänestivät EI. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen jäsen Tuomas Telkän esityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi. Kaupunginhallituksen jäsen Anu Paalanen esitti Harri Iljinin kannattamana, että kohta c) muutetaan muotoon Junioreille maksuttomat harjoitusvuorot säilytetään. Kaupunginhallituksen jäsen Tuomas Telkkä esitti Hanna Holopaisen kannattamana, että kohta c) poistetaan. Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kaksi kannatettua muutosesitystä, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi ensin siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Anu Paalasen esitystä äänestävät EI. Tämän jälkeen äänestetään siten, että ne jotka kannattavat ensimmäisen äänestyksen voittanutta esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Tuomas Telkän esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa, on Tuomas Telkän esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa ensimmäisessä äänestyksessä kolme (3) kaupunginhallituksen jäsentä (Partanen, Puolakka, Telkkä) äänestivät JAA ja kahdeksan (8) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Iljin, Kakkola, Moilanen, Mäkelä, Paalanen, Timonen, Torniainen) EI. Puheenjohtaja totesi, että Anu Paalasen esitys oli voittanut ensimmäisen äänestyksen. Toisessa äänestyksessä neljä (4) kaupunginhallituksen jäsentä (Iljin, Kakkola, Paalanen, Timonen) äänestivät JAA ja seitsemän (7) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Moilanen, Mäkelä, Partanen, Puolakka, Telkkä, Torniainen) äänestivät EI. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen jäsen Tuomas Telkän esityksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi. Kaupunginhallituksen jäsen Marjatta Moilanen esitti Hanna Holopaisen kannattamana, että kohta a) Kisapuiston jäähallista ei voi luopua säästökeinoina poistetaan. Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kannatettu

11 muutosesitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Marjatta Moilasen esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on kaupunginhallituksen jäsen Moilasen esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä kahdeksan (8) kaupunginhallituksen jäsentä (Iljin, Kakkola, Paalanen, Partanen, Puolakka, Telkkä, Timonen Torniainen) äänestivät JAA ja kolme (3) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Moilanen, Mäkelä) EI. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kaupunginjohtajan esityksen. Päätösesityksen kohta 11 Kaupunginhallituksen jäsen Tuomas Telkkä esitti, että säästö on Helena Puolakka kannatti Telkän esitystä. Jani Mäkelä esitti, että säästö on 1,825 milj, ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kannatettu muutosesitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Tuomas Telkän esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on kaupunginhallituksen jäsen Telkän esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä kuusi (6) kaupunginhallituksen jäsentä äänestivät JAA (Iljin, Kakkola, Mäkelä, Paalanen, Partanen, Torniainen) ja viisi (5) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Moilanen, Puolakka, Telkkä, Timonen) EI. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kaupunginjohtajan esityksen. Päätösesityksen kohta 13 Asiassa käydyn keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Marjatta Moilanen esitti, että kohtaan A) lisätään Hinkanrannan huvila. Hanna Holopainen kannatti Moilasen esitystä. Kaupunginhallituksen jäsen Ari Torniainen esitti, että myyntivoittotavoitetta alennetaan Torniaisen esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kannatettu

12 muutosesitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Marjatta Moilasen esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on kaupunginhallituksen jäsen Moilasen esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä kuusi (6) kaupunginhallituksen jäsentä äänestivät JAA (Iljin, Kakkola, Mäkelä, Paalanen, Puolakka, Telkkä) ja viisi (5) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Moilanen, Partanen, Timonen, Torniainen) EI. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kaupunginjohtajan esityksen. Päätösesityksen kohta 14 Asiassa käydyn keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Ari Torniainen esitti, että Lappeenranta-lisää ei poisteta, yksityistieavustuksia ei karsita ja että musiikkiopiston säästö on Tuula Partanen kannatti Torniaisen esityksiä. Kaupunginhallituksen jäsen Harri Iljin esitti, että kansalaisopiston avustuksesta ja liikuntaseuroilta ei säästetä, mutta yksityistieavustuksista säästetään enemmän ja kesäyliopiston avustukset poistetaan kokonaan, Myllymäen laskettelukeskuksen avustuksesta säästetään , musiikkiopiston avustuksesta säästetään ja taiteen perusopetuksesta säästetään enemmän. Anu Paalanen kannatti Iljinin esityksiä. Kaupunginhallituksen jäsen Jani Mäkelä esitti, että avustuksista säästetään , Myllymäen laskettelukeskuksen avustuksesta säästetään , jolloin rakennukset myydään yrittäjälle antamalla hänelle mahdollisuus myös maaperän muokkaukseen lisäveden saamisen turvaamiseksi. Mäkelän esityksiä ei kannatettu, joten ne raukesivat. Kaupunginhallituksen jäsen Helena Puolakka esitti, että musiikkiopiston säästö on , taiteen perusopetuksesta säästetään enemmän ja liikuntaseurojen säästöä ei tehdä. Tuomas Telkkä kannatti Puolakan esityksiä. Kaupunginhallituksen jäsen Hanna Holopainen esitti, että yliopiston avustuksesta säästetään enemmän, lentoliikenteen avustuksesta leikataan ja yksityistieavustuksista säästetään enemmän. Marjatta Moilanen kannatti Holopaisen esityksiä.

13 Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettuja muutosesityksiä ja niistä on äänestettävä kohdittain. A) Lappeenranta-lisä Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Ari Torniaisen esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on kaupunginhallituksen jäsen Torniaisen esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä kahdeksan (8) kaupunginhallituksen jäsentä äänestivät JAA (Holopainen, Iljin, Kakkola, Mäkelä, Paalanen, Puolakka, Telkkä, Timonen) ja kolme (3) kaupunginhallituksen jäsentä (Moilanen, Partanen, Torniainen) EI. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kaupunginjohtajan esityksen. B) kansalaisopisto Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Harri Iljinin esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on kaupunginhallituksen jäsen Iljinin esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä seitsemän (7) kaupunginhallituksen jäsentä äänestivät JAA (Holopainen, Moilanen, Partanen, Puolakka, Telkkä, Timonen, Torniainen) ja neljä (4) kaupunginhallituksen jäsentä (Iljin, Kakkola, Mäkelä Paalanen) EI. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kaupunginjohtajan esityksen. C) liikuntaseurat Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Harri Iljinin esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on kaupunginhallituksen jäsen Iljinin esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä nolla (0) kaupunginhallituksen jäsentä äänestivät JAA ja yksitoista (11) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Iljin, Kakkola, Moilanen,

14 Mäkelä, Paalanen, Partanen, Puolakka, Telkkä, Timonen, Torniainen) EI. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kaupunginhallituksen jäsen Harri Iljinin esityksen. E) Myllymäen laskettelukeskus Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Harri Iljinin esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on kaupunginhallituksen jäsen Iljinin esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä kuusi (6) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Mäkelä, Partanen, Puolakka, Telkkä, Torniainen) äänestivät JAA ja viisi (5) kaupunginhallituksen jäsentä (Iljin, Kakkola, Moilanen, Paalanen, Timonen) EI. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kaupunginjohtajan esityksen. F) Etelä-Karjalan kesäyliopisto Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen jäsen Harri Iljinin esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on kaupunginhallituksen jäsen Iljinin esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä kolme (3) kaupunginhallituksen jäsentä (Mäkelä, Partanen, Torniainen) äänestivät JAA ja kahdeksan (8) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Iljin, Kakkola, Moilanen, Paalanen, Puolakka, Telkkä, Timonen) EI. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kaupunginhallituksen jäsen Harri Iljinin esityksen. H) yksityistieavustukset Puheenjohtaja totesi, että tässä kohdassa on tehty kolme muutosesitystä, joista yksi tarkoittaa säästöjen kokonaan hylkäämistä, joten siitä on äänestettävä viimeiseksi sitä ehdotusta vastaan, joka voittaa muut esitykset. Ensin äänestetään Holopaisen ja Iljin esitysten välillä, äänestyksen voittanut asetetaan

15 kaupunginjohtajan pohjaesitystä vastaan ja sen äänestyksen voittanut Torniaisen esitystä vastaa. Ensimmäisessä äänestyksessä ne jotka kannattavat Hanna Holopaisen esitystä äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Harri Iljinin esitystä äänestävät EI. Toisessa äänestyksessä ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat ensimmäisen äänestyksen voittanutta esitystä äänestävät EI. Kolmannessa äänestyksessä ne jotka kannattavat toisen äänestyksen voittanutta esitystä äänestävät JAA ja ne jotka kannattavat Ari Torniaisen esitystä äänestävät EI. Äänestysesitykset hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa ensimmäisessä äänestyksessä kaksi (2) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Moilanen) äänestivät JAA ja yhdeksän (9) kaupunginhallituksen jäsentä (Iljin, Kakkola, Mäkelä, Paalanen, Partanen, Puolakka, Telkkä, Timonen, Torniainen) EI. Toisessa äänestyksessä kuusi (6) kaupunginhallituksen jäsentä (Mäkelä, Partanen, Puolakka, Telkkä, Timonen, Torniainen) äänestivät JAA ja viisi (5) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Iljin, Kakkola, Moilanen, Paalanen) äänestivät EI. Kolmannessa äänestyksessä kahdeksan (8) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Iljin, Kakkola, Moilanen, Paalanen, Puolakka, Telkkä, Timonen) äänestivät JAA ja kolme (3) kaupunginhallituksen jäsentä (Mäkelä, Torniainen, Partanen) äänestivät EI. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kaupunginjohtajan esityksen. I) musiikkiopisto Puheenjohtaja totesi, että tässä kohdassa on tehty kolme muutosesitystä, joista kaksi on samanlaista. Ensin äänestetään kaupunginhallituksen jäsen Helena Puolakan ja kaupunginhallituksen jäsen Harri Iljinin/Ari Torniaisen esitysten välillä ja äänestyksen voittanut asetetaan kaupunginjohtajan pohjaesitystä vastaan. Ensimmäisessä äänestyksessä puheenjohtaja esitti äänestettäväksi ensin siten, että ne, jotka kannattavat Helena Puolakan esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Harri Iljinin/Ari Torniaisen esitystä äänestävät EI. Tämän jälkeen äänestetään siten, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät JAA ja ne,

16 jotka kannattavat ensimmäisen äänestyksen voittanutta esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa, on ensimmäisen äänestyksen voittanut esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa ensimmäisessä äänestyksessä kolme (3) kaupunginhallituksen jäsentä (Puolakka, Mäkelä, Telkkä) äänestivät JAA ja kahdeksan (8) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Iljin, Kakkola, Moilanen, Paalanen, Partanen, Timonen, Torniainen) EI. Puheenjohtaja totesi, että Harri Iljinin/Ari Torniaisen esitys oli voittanut ensimmäisen äänestyksen. Toisessa äänestyksessä nolla (0) kaupunginhallituksen jäsentä äänesti JAA ja yksitoista (11) kaupunginhallituksen jäsentä (kaikki kaupunginhallituksen jäsenet) äänestivät EI. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Harri Iljinin/ Ari Torniaisen esityksen. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty lisäksi edellä kirjatut muut muutosehdotukset, jotka käsitellään tässä kohdassa seuraavasti: Taiteen perusopetus, lisäsäästö Harri Iljin ja Helena Puolakka ovat esittäneet, että taiteen perusopetuksesta säästetään lisää , mitä säästöä ei ole kaupunginjohtajan esityksessä. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä (ei lisäsäästöä) äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Harri Iljinin ja Helena Puolakan esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa, on Harri Iljinin ja Helena Puolakan esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä kolme (3) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Moilanen, Mäkelä) äänestivät JAA ja kahdeksan (8) kaupunginhallituksen jäsentä (Iljin, Kakkola, Paalanen, Partanen, Puolakka, Telkkä, Timonen, Torniainen) EI. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Harri Iljinin/Helena Puolakan esityksen. Lentoliikenteen avustukset Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen jäsen Hanna Holopainen on esittänyt Marjatta Moilasen kannattamana, että lentoliikenteen avustuksesta leikataan , joka ei sisälly kaupunginjohtajan esitykseen.

17 Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä (ei leikkausta) äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Hanna Holopaisen Marjatta Moilasen kannattamana tekemää esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa, on Hanna Holopaisen esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä yhdeksän (9) kaupunginhallituksen jäsentä (Iljin, Kakkola, Mäkelä, Paalanen, Partanen, Puolakka, Telkkä, Timonen, Torniainen) äänesti JAA ja kaksi (2) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Moilanen) ei Puheenjohtaja totesi, että Holopaisen esitys ei tullut hyväksytyksi. Yliopiston avustuksen leikkaus Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen jäsen Hanna Holopainen on esittänyt Marjatta Moilasen kannattamana, että yliopiston avustuksesta leikataan , joka ei sisälly kaupunginjohtajan esitykseen. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä (ei leikkausta) äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Hanna Holopaisen Marjatta Moilasen kannattamana tekemää esitystä äänestävät EI ja jos EI voittaa, on Hanna Holopaisen esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä yhdeksän (9) kaupunginhallituksen jäsentä (Iljin, Kakkola, Mäkelä, Paalanen, Partanen, Puolakka, Telkkä, Timonen, Torniainen) äänesti JAA ja kaksi (2) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Moilanen) EI. Puheenjohtaja totesi, että Holopaisen esitys ei tullut hyväksytyksi. Kaupunginhallituksen jäsen Ari Torniainen esitti, että lisätään kohta 6 A, EU- ja elinkeinohankkeet, joista vähennetään 1 miljoona euroa. Tuula Partanen kannatti Torniaisen esitystä. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä (ei vähennetä) äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Ari Torniaisen esitystä äänestävät EI ja jos EI voittaa, on Ari Torniaisen esitys tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä viisi (5) kaupunginhallituksen jäsentä (Iljin, Kakkola, Paalanen, Puolakka,

18 Telkkä) äänesti JAA ja kuusi (6) kaupunginhallituksen jäsentä (Holopainen, Moilanen, Mäkelä, Partanen, Timonen, Torniainen) EI. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on hyväksynyt Ari Torniaisen esityksen. Keskustelun päätettyä kohdista 6-17 todettiin, että käsittelyn aikana päätetyt menolisäykset ovat aiheuttaneet yhteensä :n kumulatiivisen alijäämän. Tämän jälkeen käsiteltiin päätösesityksen kohdat 1-5. Kaupunginjohtaja täydensi päätösesitystään niin, että em. alijäämä katetaan siten, että vastaava summa lisätään kohtaan 4. verotulot. Kaupunginjohtajan täydennetty esitys hyväksyttiin. Puheenjohtaja totesi, että asiakohta on tullut näin kokonaan edellä kirjatuilla muutoksilla hyväksytyksi. Merkittiin, että kokous keskeytettiin ruokataukoa varten klo ja että pöytäkirjan pitäjänä klo lukien toimi Juha Willberg. Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen oli saapuvilla kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana klo Dokumentti ja lautakuntien talousarviokäsittelyt liitteineen ovat liitteenä. (JW) Kh Päätösehdotus käsitellään klo 9.00 alkavassa kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus tekee ehdotuksen asiassa kaupunginvaltuustolle valtuuston kokouksessa. Kv "Kh Merkittiin, että kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle oli jaettu pöydälle ja on seuraava: esittää kaupunginvaltuustolle, että jäljempänä kohdissa 1-18 esitetyt periaatteet hyväksytään talouden tasapainottamiseksi ja säästötavoitteiden saavuttamiseksi ja että lopulliset, tarkennetut, toimialakohtaiset kehykset tuodaan talousarviokäsittelyn yhteydessä lokakuun valtuustoon: Asian luonteen vuoksi sitä esitetään käsiteltäväksi siten, että yleiskeskustelun jälkeen käsitellään päätösesityksen kohdat 1-5 yhtenä kokonaisuutena ja tämän jälkeen kohdat 6-14 yhtenä kokonaisuutena.

19 1. Kaupungin omien toimintojen nettomenot ovat enintään euroa vuosina Eksoten maksuosuus vuosina on yhteensä enintään euroa. Eksoten tulee toimia siten, ettei sillä ole kattamatonta alijäämää vuoden 2018 lopussa. 3. Maakunnallisen palvelutoiminnan maksuosuudet ovat enintään euroa vuosina Verorahoitusta (verotulot+valtionosuudet) kerätään euroa vuosina Tulopohjaa voidaan valtuustokaudella vahvistaa verotusta kiristämällä ainoastaan, jos veropohja heikkenee tai valtionosuuksiin tulee lisäleikkauksia. 5. Rahoitustuottojen- ja kulujen tulee olla vähintään euroa positiiviset. Yhtiöiltä kerätään nykyiseen taloussuunnitelmaan nähden euron ylimääräinen tulo kaupungille vuosina Hallinnosta säästetään vuosien aikana euroa. Summa jakautuu konsernihallintoon ja toimialahallintoihin. Lisäksi hallinnon maksamia avustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. Kaupungin henkilökuntaa kannustetaan ottamaan lomarahat vapaina. Summaan sisältyy hallituksen päättämä kohta 6 A. EUja elinkeinomäärärahojen vähennys 1 milj euroa. 7. Omaan sotetoimintaan tehdään euron säästö. Lisäksi soteavustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. 8. Kasvatus- ja opetustoimesta säästetään vuosien aikana euroa. Lisäksi toimialan maksamia avustuksia vähennetään osana kohdan 14 säästöjä. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle asetetaan seuraavat rajoitteet tai velvoitteet säästökeinojen käyttämiselle. a. Lukioiden määrä tulee vähentää kahteen b. kouluverkosta tehdään kokonaistarkastelu 9. Kulttuuritoimesta säästetään vuosien aikana euroa nykytasoon nähden. Lisäksi kulttuuritoimialan maksamia avustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. Kulttuurilautakunnalle asetetaan seuraavat rajoitteet tai velvoitteen säästökeinojen käyttämiselle: a. Teatteria ei voi lopettaa säästökeinona b. Kaupunginorkesteria ei voi lopettaa säästökeinona 10. Nuoriso- ja liikuntatoimesta säästetään vuosien aikana euroa nykytasoon nähden. Lisäksi nuoriso- ja liikuntatoimen maksamia avustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. Nuoriso- ja liikuntalautakunnalle asetetaan seuraavat rajoitteet tai velvoitteen säästökeinojen käyttämiselle: a. Kisapuiston jäähallista ei voi luopua säästökeinona b. Päiviön leirikeskuksesta tulee luopua

20 11. Teknisestä toimesta (pois lukien tilakeskus) säästetään vuosien aikana euroa nykytasoon nähden. Lisäksi teknisen toimen maksamia avustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. 12. Tilakeskuksen kaupungin omilta toimialoilta perimät sisäiset vuokrat nostetaan samalle tasolle kuin Eksotella ja konserniyhtiöillä. Tähän varataan yhteensä euroa lisämäärärahoja. Tilakeskuksen budjettivalmistelua jatketaan siten, että siitä tulee taseyksikkö, jonka toiminnasta vastaa tekninen lautakunta. 13. Käyttöomaisuuden myyntivoittoarviota alennetaan euroa vuosina Myyntivoitot siirretään omaksi valtuustoon nähden sitovaksi kehykseksi talousarvioon. Myyntivoittojen saamiseksi tulee tehdä ainakin seuraavat toimepiteet: a. Virranniemen alueesta luovutaan ja sen kaavoittaminen ja myyminen selvitetään yhteistyössä Taipalsaaren kunnan kanssa b. palvelutuotannosta/eksotelta vapautuvat tilat realisoidaan 14. Avustuksia myönnetään vuosien aikana euroa vähemmän nykytasoon nähden. Säästöt kohdistetaan seuraavasti: a. Lappeenranta-lisän maksaminen lopetetaan b. Kansalaisopisto c. Soten järjestöavustukset d. Myllymäen laskettelukeskus e. Etelä-Karjalan kesäyliopiston avustukset poistetaan kokonaan f. Yleis- ja tapahtuma-avustukset g. Yksityistieavustukset h. Musiikkiopisto i. taiteen perusopetus säästö Toimialojen on pysyttävä budjeteissaan ja niiden on katettava mahdolliset ylitystarpeensa toiminnallisilla ratkaisuilla. Verotusta ei vuosien aikana voi tarkisteta toimialojen budjettiylitysten vuoksi. 16. Kaupunginhallituksen tulee puuttua toimialojen sopeuttamistoimenpiteisiin sellaisessa tilanteessa, jossa syntyy vaara konsernin talouden osaoptimointiin. 17. Henkilöstön lomauttaminen on mahdollista vain kaupunginhallituksen erillisellä luvalla. Toimialojen tulee tehdä taloussuunnitelmansa siten, ettei lomautuksia tarvita, mutta niiden käyttäminen on lautakunnan esityksestä mahdollista toteuttaa tilanteessa, jossa toimiala ei muuten pääse menokehykseensä. 18. Käyttötalouden tasapainotusohjelman toteutumista seurataan vuosittain puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

21 Seurannassa huomioidaan yksittäisten toimenpiteiden kokonaistaloudelliset vaikutukset sekä toiminnalliset ja ihmisvaikutukset." Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle seuraavaan kaupunginvaltuuston kokoukseen, joka pidetään Merkittiin tiedoksi strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarisen esitys asiakokonaisuudesta. KV 142 Dokumentti ja lautakuntien talousarviokäsittelyt liitteineen ovat liitteenä. (JW) Kh esittää kaupunginvaltuustolle, että jäljempänä kohdissa 1-18 esitetyt periaatteet hyväksytään talouden tasapainottamiseksi ja säästötavoitteiden saavuttamiseksi ja että lopulliset, tarkennetut, toimialakohtaiset kehykset tuodaan talousarviokäsittelyn yhteydessä lokakuun valtuustoon: Asian luonteen vuoksi sitä esitetään käsiteltäväksi siten, että yleiskeskustelun jälkeen käsitellään päätösesityksen kohdat 1-5 yhtenä kokonaisuutena ja tämän jälkeen kohdat 6-14 yhtenä kokonaisuutena. 1. Kaupungin omien toimintojen nettomenot ovat enintään euroa vuosina Eksoten maksuosuus vuosina on yhteensä enintään euroa. Eksoten tulee toimia siten, ettei sillä ole kattamatonta alijäämää vuoden 2018 lopussa. 3. Maakunnallisen palvelutoiminnan maksuosuudet ovat enintään euroa vuosina Verorahoitusta (verotulot+valtionosuudet) kerätään euroa vuosina Tulopohjaa voidaan valtuustokaudella vahvistaa verotusta kiristämällä ainoastaan, jos veropohja heikkenee tai valtionosuuksiin tulee lisäleikkauksia. 5. Rahoitustuottojen- ja kulujen tulee olla vähintään euroa positiiviset. Yhtiöiltä kerätään nykyiseen taloussuunnitelmaan nähden euron ylimääräinen tulo kaupungille vuosina Hallinnosta säästetään vuosien aikana euroa. Summa jakautuu konsernihallintoon ja toimialahallintoihin. Lisäksi hallinnon maksamia avustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä.

22 Kaupungin henkilökuntaa kannustetaan ottamaan lomarahat vapaina. Summaan sisältyy hallituksen päättämä kohta 6 A. EUja elinkeinomäärärahojen vähennys 1 milj euroa. 7. Omaan sotetoimintaan tehdään euron säästö. Lisäksi soteavustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. 8. Kasvatus- ja opetustoimesta säästetään vuosien aikana euroa. Lisäksi toimialan maksamia avustuksia vähennetään osana kohdan 14 säästöjä. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle asetetaan seuraavat rajoitteet tai velvoitteet säästökeinojen käyttämiselle. a. Lukioiden määrä tulee vähentää kahteen b. kouluverkosta tehdään kokonaistarkastelu 9. Kulttuuritoimesta säästetään vuosien aikana euroa nykytasoon nähden. Lisäksi kulttuuritoimialan maksamia avustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. Kulttuurilautakunnalle asetetaan seuraavat rajoitteet tai velvoitteen säästökeinojen käyttämiselle: a. Teatteria ei voi lopettaa säästökeinona b. Kaupunginorkesteria ei voi lopettaa säästökeinona 10. Nuoriso- ja liikuntatoimesta säästetään vuosien aikana euroa nykytasoon nähden. Lisäksi nuoriso- ja liikuntatoimen maksamia avustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. Nuoriso- ja liikuntalautakunnalle asetetaan seuraavat rajoitteet tai velvoitteen säästökeinojen käyttämiselle: a. Kisapuiston jäähallista ei voi luopua säästökeinona b. Päiviön leirikeskuksesta tulee luopua 11. Teknisestä toimesta (pois lukien tilakeskus) säästetään vuosien aikana euroa nykytasoon nähden. Lisäksi teknisen toimen maksamia avustuksia leikataan osana kohdan 14 säästöjä. 12. Tilakeskuksen kaupungin omilta toimialoilta perimät sisäiset vuokrat nostetaan samalle tasolle kuin Eksotella ja konserniyhtiöillä. Tähän varataan yhteensä euroa lisämäärärahoja. Tilakeskuksen budjettivalmistelua jatketaan siten, että siitä tulee taseyksikkö, jonka toiminnasta vastaa tekninen lautakunta. 13. Käyttöomaisuuden myyntivoittoarviota alennetaan euroa vuosina Myyntivoitot siirretään omaksi valtuustoon nähden sitovaksi kehykseksi talousarvioon. Myyntivoittojen saamiseksi tulee tehdä ainakin seuraavat toimepiteet: a. Virranniemen alueesta luovutaan ja sen kaavoittaminen ja myyminen selvitetään yhteistyössä Taipalsaaren kunnan kanssa b. palvelutuotannosta/eksotelta vapautuvat tilat realisoidaan

23 14. Avustuksia myönnetään vuosien aikana euroa vähemmän nykytasoon nähden. Säästöt kohdistetaan seuraavasti: a. Lappeenranta-lisän maksaminen lopetetaan b. Kansalaisopisto c. Soten järjestöavustukset d. Myllymäen laskettelukeskus e. Etelä-Karjalan kesäyliopiston avustukset poistetaan kokonaan f. Yleis- ja tapahtuma-avustukset g. Yksityistieavustukset h. Musiikkiopisto i. taiteen perusopetus säästö Toimialojen on pysyttävä budjeteissaan ja niiden on katettava mahdolliset ylitystarpeensa toiminnallisilla ratkaisuilla. Verotusta ei vuosien aikana voi tarkisteta toimialojen budjettiylitysten vuoksi. 16. Kaupunginhallituksen tulee puuttua toimialojen sopeuttamistoimenpiteisiin sellaisessa tilanteessa, jossa syntyy vaara konsernin talouden osaoptimointiin. 17. Henkilöstön lomauttaminen on mahdollista vain kaupunginhallituksen erillisellä luvalla. Toimialojen tulee tehdä taloussuunnitelmansa siten, ettei lomautuksia tarvita, mutta niiden käyttäminen on lautakunnan esityksestä mahdollista toteuttaa tilanteessa, jossa toimiala ei muuten pääse menokehykseensä. 18. Käyttötalouden tasapainotusohjelman toteutumista seurataan vuosittain puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Seurannassa huomioidaan yksittäisten toimenpiteiden kokonaistaloudelliset vaikutukset sekä toiminnalliset ja ihmisvaikutukset." Kv Asiassa käydyn keskustelun aikana valtuutettu Päivi Kukkonen esitti seuraavat muutosesitykset kaupunginhallituksen esitykseen: Kohta 6 Hallinto, lisäysesitys tekstiin: Kasvua ja työllisyyttä lisäävien hankkeiden toteuttaminen tulee varmistaa tarvittaessa valtuuston myöntämällä lisämäärärahalla. Kohta 8 kasvatus- ja opetustoimi lisäysesitys tekstiin:.. kouluverkosta tehdään erillinen kokonaistarkastelu sisältäen Itä-Suomen koulun. Kohta 9 kulttuuritoimi muutosesitys; lisäsäästö =säästö yhteensä Kohta 10 nuoriso- ja liikuntatoimi muutosesitys: lisäsäästö = säästö yhteensä

24 Kohta 13 käyttöomaisuuden myynti, lisäysesitys tekstiin: Selvitetään kaikki mahdollinen myytävä omaisuus. Selvitetään mahdollisuus jättää myymättä Virranniemen lahjoitussauna ts. luovuttaisiin vain tonttimaasta. Muutosesitys: Luovutaan kiinteistöistä siten, että käyttökulut vähenevät Kohta 14 avustukset, Myllymäen laskettelukeskus muutosesitys: säästö Tavoitteena myydä laskettelukeskus vuoden 2014 aikana. Maapohja säilytetään kaupungin omaisuutena. Etelä-Karjalan kesäyliopisto muutosesitys: säästö ja avustus vuonna 2014 = , jonka jälkeen avustaminen päättyy. Musiikkiopisto muutosesitys: säästövelvoite Taiteen perusopetus muutosesitys: säästövelvoite Valtuutetut Joonas Grönlund, Jouni Kemppi, Ilpo Heltimoinen, Markku Timonen, Virpi Junttila ja Matti Mölsä kannattivat Kukkosen esityksiä. Valtuutettu Antti Arminen esitti, että Joutsenon lukio säilytetään. Valtuutetut Tuula Partanen ja Riitta Munnukka kannattivat Armisen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että tämä asia ei ole nyt valtuuston päätettävänä eikä asiaa voi käsitellä työjärjestyksen mukaisena pontena, minkä vuoksi esitystä ei oteta äänestettäväksi. Valtuutettu Juha Turkia esitti, että kaupunginhallituksen esityksestä poistetaan kohta 8 a Lukioiden määrä tulee vähentää kahteen. Valtuutetut Tapio Virkki ja Markku Papinniemi kannattivat Turkian esitystä. Valtuutettu Tuula Lindh esitti, että musiikkiopiston ja muiden taiteen perusopetusta antavien laitosten yhteinen säästövelvoite on , jonka jako suoritetaan budjetin valmistelun yhteydessä ja lisärahoitus otetaan kohdan 13 myyntivoittoarviota korottamalla vastaavasti. Valtuutetut Riitta Munnukka ja Pentti Belinskij kannattivat Lindhin esitystä. Valtuutettu Marja-Liisa Vesterinen esitti ponsiesityksenä, että kaupunginhallitus selvittäisi voidaanko kouluverkkopäätös tuoda kaupunginvaltuuston päätettäväksi asian merkittävyyden ja taloudellisten vaikutusten vuoksi. Lisäksi Vesterinen esitti, että kouluverkkotarkastelun yhteydessä tehdään selvitys koulukuljetusten periaatteista ja kustannuksista sekä niiden maksajista eri

Käyttötalouden tasapainotusohjelma vuosille 2014-2016 1102/02.02.00.00/2013

Käyttötalouden tasapainotusohjelma vuosille 2014-2016 1102/02.02.00.00/2013 Kaupunginhallitus 463 23.09.2013 Kaupunginhallitus 467 30.09.2013 Kaupunginvaltuusto 131 30.09.2013 Käyttötalouden tasapainotusohjelma vuosille 2014-2016 1102/02.02.00.00/2013 KH 463 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille KV 131

Kaupunginvaltuusto Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille KV 131 Kaupunginvaltuusto 131 28.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 KV 131 Kaupunginhallitus on 15.11.2015 hyväksynyt vuoden 2017 talousarvioesityksen. Talousarvioesitys 2017,

Lisätiedot

Hakijoista Vesa Toikka ilmoitti peruuttavansa hakemuksensa virkaan.

Hakijoista Vesa Toikka ilmoitti peruuttavansa hakemuksensa virkaan. Kaupunginhallitus 201 18.04.2017 Kaupunginvaltuusto 43 24.04.2017 Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtajan viran täyttäminen 136/01.01.01.00/2017 KH 201 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

KH 463 Valmistelija/lisätiedot: Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen, puh. 040 512 1580 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

KH 463 Valmistelija/lisätiedot: Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen, puh. 040 512 1580 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Käyttötalouden tasapainotusohjelma vuosille 2014-2016 1102/02.02.00.00/2013 KH 463 Valmistelija/lisätiedot: Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen, puh.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisen maksun määrääminen ja periminen lapsen varhaiskasvatuksesta lukien

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisen maksun määrääminen ja periminen lapsen varhaiskasvatuksesta lukien Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 16.05.2016 Kaupunginhallitus 234 23.05.2016 Kaupunginhallitus 247 30.05.2016 Kaupunginvaltuusto 58 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 68 20.06.2016 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain

Lisätiedot

TOIMIALOJEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET JA EKSOTEN LISÄMAKSUOSUUS V. 2012

TOIMIALOJEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET JA EKSOTEN LISÄMAKSUOSUUS V. 2012 Kaupunginhallitus 457 22.10.2012 Kaupunginvaltuusto 128 29.10.2012 TOIMIALOJEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET JA EKSOTEN LISÄMAKSUOSUUS V. 2012 353/110/2011 KH 457 Talousjohtaja Tuija Ahosen kirje 4.10.2012: Puolivuotiskatsauksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 167 13.04.2015 Kaupunginhallitus 176 20.04.2015. Äänestysaluejaon muuttaminen 284/00.04.00/2015 KH 167

Kaupunginhallitus 167 13.04.2015 Kaupunginhallitus 176 20.04.2015. Äänestysaluejaon muuttaminen 284/00.04.00/2015 KH 167 Kaupunginhallitus 167 13.04.2015 Kaupunginhallitus 176 20.04.2015 Äänestysaluejaon muuttaminen 284/00.04.00/2015 KH 167 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 II kaupunginsihteeri

Lisätiedot

"Selvitysperusteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaaminen:

Selvitysperusteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaaminen: Kaupunginhallitus 87 11.02.2013 Lappeenrannan kaupungin lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 740/002/2012 KH 87 Strategia- ja talousyksikön kirje 8.2.2013: "Selvitysperusteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta Kaupunginhallitus 181 25.03.2013 Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta 14/10.03.02.01/2013 KH 181 Aloite 7.1.2013: Valmistelija/lisätietoja: EU-asiamies Krista Huovila, puh.

Lisätiedot

Investointipuitteet 2013 2016 ilman Joutsenon kuntaliitossopimukseen ja Ikean tonttiin liittyviä investointeja

Investointipuitteet 2013 2016 ilman Joutsenon kuntaliitossopimukseen ja Ikean tonttiin liittyviä investointeja Kaupunginhallitus 421 13.10.2014 Kaupunginhallitus 433 20.10.2014 Kaupunginhallitus 447 27.10.2014 Investointiohjelma vuosille 2015-2016 1283/02.02.00.00/2013 KH 421 Valmistelija/lisätiedot: Strategia-

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien tehtävien ja normien vähentämisestä

Valtiovarainministeriön kysely kuntien tehtävien ja normien vähentämisestä Kaupunginhallitus 364 28.09.2015 Kaupunginhallitus 374 05.10.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien tehtävien ja normien vähentämisestä 923/00.04.00/2015 KH 364 Valmistelija/lisätiedot: Strategia-

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Rakennetun ympäristön valvonnan tehostaminen 456/

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Rakennetun ympäristön valvonnan tehostaminen 456/ Kaupunginhallitus 193 25.04.2016 Kaupunginhallitus 202 02.05.2016 Rakennetun ympäristön valvonnan tehostaminen 456/10.03.00.15/2016 KH 193 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja vt. Päivi Salminen,

Lisätiedot

Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet

Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Kaupunginhallitus 373 19.09.2016 Kaupunginhallitus 408 11.10.2016 Kaupunginvaltuusto 99 17.10.2016 Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen

Lisätiedot

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtajan viran hoitaminen lukien

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtajan viran hoitaminen lukien Kaupunginhallitus 101 27.02.2017 Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtajan viran hoitaminen 1.6.2017 lukien 966/01.01.01.00/2016 KH 101 Valmistelija/lisätiedot: Henkilöstöjohtaja Päivi Savilampi,

Lisätiedot

KH 299 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh

KH 299 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh Kaupunginhallitus 299 20.06.2016 Rakennustarkastajan viran täyttäminen 1049/01.01.01.00/2015 KH 299 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh. 040 501 1561 Rakennuslautakunta on käsitellyt

Lisätiedot

Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n lausuntopyyntö kristillisen koulun perustamislupaa varten

Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n lausuntopyyntö kristillisen koulun perustamislupaa varten Lasten ja nuorten lautakunta 24 15.08.2017 Lasten ja nuorten lautakunta 36 25.09.2017 Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n lausuntopyyntö kristillisen koulun perustamislupaa varten 772/00.04.02.00/2017

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE SUOLISTOSYÖPÄSEULONNAN OSTAMISEKSI NS. LISÄPALVELUNA ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRILTÄ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE SUOLISTOSYÖPÄSEULONNAN OSTAMISEKSI NS. LISÄPALVELUNA ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRILTÄ Kaupunginhallitus 462 10.10.2011 Kaupunginvaltuusto 148 14.11.2011 KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE SUOLISTOSYÖPÄSEULONNAN OSTAMISEKSI NS. LISÄPALVELUNA ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRILTÄ 471/017/2011

Lisätiedot

Ylämaan alueraadin kuntalaisaloite Ylämaan urheilu- ja nuorisoseuratalon kunnostamisesta käyttökuntoon

Ylämaan alueraadin kuntalaisaloite Ylämaan urheilu- ja nuorisoseuratalon kunnostamisesta käyttökuntoon Tekninen lautakunta 185 29.05.2013 Tekninen lautakunta 311 18.09.2013 Kaupunginhallitus 60 17.02.2014 Kaupunginhallitus 111 17.03.2014 Ylämaan alueraadin kuntalaisaloite Ylämaan urheilu- ja nuorisoseuratalon

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 LAPPEENRANNAN UPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Kaupunginhallitus 114 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 25 29.03.2016 Talousarviomuutokset 286/02.02.00.01/2016 KH 114 Valmistelija/lisätiedot: Laskentapäällikkö Risto

Lisätiedot

Ylämaan alueraadin kuntalaisaloite Ylämaan urheilu- ja nuorisoseuratalon kunnostamisesta käyttökuntoon

Ylämaan alueraadin kuntalaisaloite Ylämaan urheilu- ja nuorisoseuratalon kunnostamisesta käyttökuntoon Tekninen lautakunta 185 29.05.2013 Tekninen lautakunta 311 18.09.2013 Kaupunginhallitus 60 17.02.2014 Kaupunginhallitus 111 17.03.2014 Ylämaan alueraadin kuntalaisaloite Ylämaan urheilu- ja nuorisoseuratalon

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi

Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi Kaupunginhallitus 525 01.12.2014 Kaupunginhallitus 549 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 6 19.01.2015 Kaupunkikonsernin toimitilojen rakentamisen, rakennuttamisen ja kunnossapidon uudelleenorganisointi 952/00.00.01.12/2014

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg, Puh

Valmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg, Puh LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Lausunto investointiohjelmasta vuosille 2015 2016 1283/02.02.00.00/2013 KOLA 77 Valmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg, Puh.

Lisätiedot

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Joutsenon kansalaisjuhlatoimikunnalle myönnettävästä avustuksesta veteraanipäivän juhlan järjestämiseksi

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Joutsenon kansalaisjuhlatoimikunnalle myönnettävästä avustuksesta veteraanipäivän juhlan järjestämiseksi Hallinto- ja henkilöstöjaosto 67 22.06.2015 Kaupunginhallitus 275 06.07.2015 Kaupunginhallitus 291 03.08.2015 Kaupunginvaltuusto 81 31.08.2015 Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Joutsenon kansalaisjuhlatoimikunnalle

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan lausunto talouden tasapainotusohjelmaan vuosille

Kulttuurilautakunnan lausunto talouden tasapainotusohjelmaan vuosille Kulttuurilautakunta 33 17.05.2016 Kulttuurilautakunnan lausunto talouden tasapainotusohjelmaan vuosille 2017-2018 473/02.02.00.00/2016 KULA 33 Valmistelija/lisätiedot Kulttuuritoimenjohtaja Päivi-Linnea

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

Luksian Nummentien kiinteistön ja Harjun koulun vaihtokauppa

Luksian Nummentien kiinteistön ja Harjun koulun vaihtokauppa Kaupunginhallitus 133 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 74 17.05.2017 Luksian Nummentien kiinteistön ja Harjun koulun vaihtokauppa 509/10.03.02/2017 KH 08.05.2017 133 Kaupunginhallituksen asettama kouluverkkoryhmä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 459/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 459/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (1) 30 Asianro 459/10.03.02.04/2017 Eteneminen Melalahden koulun tilaratkaisussa Opetusjohtaja Leena Auvinen Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Itsenäisyyspäivän tilaisuuksien järjestäminen /

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Itsenäisyyspäivän tilaisuuksien järjestäminen / Kaupunginhallitus 524 30.10.2017 Kaupunginhallitus 537 06.11.2017 Itsenäisyyspäivän tilaisuuksien järjestäminen 6.12.2017 896/07.02.02.04.00.00/2017 KH 524 Esittelijä: Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden poistaminen ajalla 1.6.2013-31.12.2013.

Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden poistaminen ajalla 1.6.2013-31.12.2013. Kunnanhallitus 98 11.03.2013 Kunnanvaltuusto 37 25.04.2013 Luottamushenkilöiden kokouspalkkioiden poistaminen ajalla 1.6.2013-31.12.2013. 153/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 11.03.2013 98 Valmistelija: kunnansihteeri

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2016 on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään

Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2016 on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään Kaupunginhallitus 508 04.11.2015 Kaupunginvaltuusto 110 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2016 582/03/032/2015 KH 508 Selostus: Kiinteistöveroprosentit vuodelle 2016 on ilmoitettava

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5638/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5638/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) 47 19.8.2015 59 7.10.2015 65 Asianro 5638/02.02.00/2015 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2016 talousarvion laadinnan tilannekatsaus historia 19.8.2015 47

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 22.08.2016 Sivu 1 / 1 741/2013 02.05.06 Kaupunginhallitus 192 20.6.2016 98 Kaupungin Kiinteistö Oy Espoon sairaalan lainalle myöntämän omavelkaisen takauksen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Lausunto talouden tasapainotusohjelmaan vuosille /

Kasvatus- ja opetuslautakunta Lausunto talouden tasapainotusohjelmaan vuosille / Kasvatus- ja opetuslautakunta 35 16.05.2016 Lausunto talouden tasapainotusohjelmaan vuosille 2017-2018 473/02.02.00.00/2016 KOLA 35 Valmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

Tasapainotustarpeen taustasyyt Selvitetyt säästövaihtoehdot Tehdyn säästöesityksen mukaiset talousarvioraamit

Tasapainotustarpeen taustasyyt Selvitetyt säästövaihtoehdot Tehdyn säästöesityksen mukaiset talousarvioraamit Kaupunginhallitus 233 23.05.2016 Kaupunginhallitus 272 13.06.2016 Kaupunginvaltuusto 69 20.06.2016 Käyttötalouden tasapainotusohjelma vuosille 2017-2018 473/02.02.00.00/2016 KH 233 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan

5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan Valtuusto 119 13.11.2017 Kunnanhallitus/Kommunstyrel 5 28.11.2017 sen 5 Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelma / Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020 322/02.02.00/2017 KH 267 Kunnanhallitus

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013

Lisätiedot

Päivän aikataulu on seuraava: Klo 8.00-20.00 Juhlaliputus Klo 18.00-20.00 Juhlavalaistus

Päivän aikataulu on seuraava: Klo 8.00-20.00 Juhlaliputus Klo 18.00-20.00 Juhlavalaistus Kaupunginhallitus 425 13.10.2014 Kaupunginhallitus 437 20.10.2014 Itsenäisyyspäivän tilaisuuksien järjestäminen 6.12.2014 1181/07.02.02.04.00.00/2014 KH 425 Itsenäisyyspäivän viettoon Lappeenrannassa kuuluvat

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginhallitus 59 22.02.2016 Kaupunginvaltuusto 21 29.02.2016 Hyvinvointipalveluiden palvelualuejohtajan viran täyttäminen 483/02.022/2015 KH 08.02.2016 51 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS

VUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS VUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUS JA VUOSIEN 2017 2020 TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUS Vuoden 2017 talousarvioehdotuksen yhteydessä käsiteltävät asiat; muut toimialat kuin Kj 1. SAMPPALINNAN MAAUIMALAN TEKNISEN

Lisätiedot

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa.

Ohjausryhmässä on valmisteltu liiketoiminnan kauppakirja ja vuokrasopimus. Luonnokset ovat nähtävissä portaalissa. Sivistyslautakunta 146 09.09.2014 Kaupunginhallitus 437 15.09.2014 Savonlinnan Teatterin ja Savonlinnasalin toimintojen yhdistäminen 594/44.449/2011 SL 146 Selostus: Kulttuurijaoston esityslistalta 9.9.2014

Lisätiedot

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Joutsenon kansalaisjuhlatoimikunnalle myönnettävästä avustuksesta veteraanipäivän juhlan järjestämiseksi

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Joutsenon kansalaisjuhlatoimikunnalle myönnettävästä avustuksesta veteraanipäivän juhlan järjestämiseksi Hallinto- ja henkilöstöjaosto 67 22.06.2015 Kaupunginhallitus 275 06.07.2015 Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Joutsenon kansalaisjuhlatoimikunnalle myönnettävästä avustuksesta veteraanipäivän juhlan

Lisätiedot

Tilaajan arvion tarkistus

Tilaajan arvion tarkistus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 341 Tilaajan arvion tarkistus Asianro 709/02.02.00/2013 Kaupunginjohtaja Ari Korhonen ja talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kaupunginhallitus päätti 17.6.2013 259, että tilaajan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Kokouskutsu 3/ (1) Kaupunginvaltuusto. 12 Asianro 7198/ /2017

Kuopion kaupunki Kokouskutsu 3/ (1) Kaupunginvaltuusto. 12 Asianro 7198/ /2017 Kuopion kaupunki Kokouskutsu 3/2017 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 22 27.9.2017 Kaupunginhallitus 134 9.10.2017 12 Asianro 7198/02.05.01.00/2017 Yhteistyösopimus Tahkovuoren koulutus- ja valmennuskeskusyhdistys

Lisätiedot

Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään 17.11.2014.

Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään 17.11.2014. Kaupunginhallitus 522 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 111 10.11.2014 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2015 KH 522 Selostus: Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle

Lisätiedot

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Kaupunginhallitus 519 21.11.2016 Kaupunginvaltuusto 111 12.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 362/02.02.02/2016 KH 519 Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää jatkaa talousarvion

Lisätiedot

JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013

JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013 Kunnanhallitus 111 27.03.2013 Kunnanhallitus 134 15.04.2013 Kunnanvaltuusto 38 25.04.2013 JHL 206/ Elvi Niskanen esitys harkinnanvaraisten avustusten jäädyttämisestä vuonna 2013 179/02.05.01/2013 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi alkaen

Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi alkaen Kaupunginhallitus 333 03.10.2016 Kaupunginhallitus 365 24.10.2016 Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi 1.6.2017 alkaen 2371/00.01.01/2016 KHALL 03.10.2016 333 Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain

Lisätiedot

Teollisuushallin ostaminen ja lunastussopimus 441/54/548/2014 KH 06.10.2014 393

Teollisuushallin ostaminen ja lunastussopimus 441/54/548/2014 KH 06.10.2014 393 Kaupunginhallitus 393 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 93 13.10.2014 Kaupunginhallitus 58 23.02.2015 Kaupunginhallitus 178 25.05.2015 Kaupunginvaltuusto 60 15.06.2015 Teollisuushallin ostaminen ja lunastussopimus

Lisätiedot

Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen

Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen Yhdyskuntatekniikan lautakunta 27.02.20 Kunnanhallitus 9 7.0.20 Kunnanvaltuusto.0.20 Sepänkannas III asemakaava-alueen omakotitonttien vuokrausperusteiden hyväksyminen 6/0.00.02/20 Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi alkaen

Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi alkaen Kaupunginhallitus 333 03.10.2016 Kaupunginhallitus 365 24.10.2016 Kaupunginvaltuusto 78 31.10.2016 Uudenkaupungin kaupungin toiminnan organisointi 1.6.2017 alkaen 2371/00.01.01/2016 KHALL 03.10.2016 333

Lisätiedot

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan:

Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat. Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan Sähkömarkkinalain mukaan: Kaupunginhallitus 144 11.04.2016 Kaupunginvaltuusto 49 30.05.2016 Valtuustoaloite Hietanen Matti ym. / Koillis-Lapin Sähkön siirtohinnat 116/07.073/2016 KH 11.04.2016 144 Valtuustossa 29.2.2016 jätetty

Lisätiedot

Kaikissa em. vaihtoehdoissa osakeyhtiöt (Energia Oy sekä perustettava vesi- ja viemärilaitososakeyhtiö) pidetään kaupungin 100 % omistuksessa.

Kaikissa em. vaihtoehdoissa osakeyhtiöt (Energia Oy sekä perustettava vesi- ja viemärilaitososakeyhtiö) pidetään kaupungin 100 % omistuksessa. Kaupunginhallitus 49 13.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 20.03.2017 Vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittäminen Khall 13.03.2017 49 Vuoden 2017 talousarviossa kaupunginvaltuusto hyväksyi taloudellisen tilanteen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6246/03.00/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Osayhteisvaltuusto Asianro 6246/03.00/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 (1) Kaupunginhallitus 315 24.10.2016 24 Asianro 6246/03.00/2016 Lausunto sote- ja maakuntauudistusta koskevaan hallituksen esitysluonnokseen Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 33 28.11.2013 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 2 03.02.2014 Kunnanhallitus 67 10.02.2014 Valtuusto 19 24.02.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvioehdotus ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2014-2018 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2014 talousarvioehdotus ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2014-2018 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 272 16.10.2013 Kaupunginhallitus 281 23.10.2013 Vuoden 2014 talousarvioehdotus ja vuosien 2014-2016 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2014-2018 investointisuunnitelmaehdotus 159/331/2013

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Valtuusto Sivu 1 / Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2017

Espoon kaupunki Pöytäkirja 114. Valtuusto Sivu 1 / Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2017 Valtuusto 2.09.206 Sivu / 3563/206 02.03.0 Kaupunginhallitus 236 29.8.206 4 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 207 Valmistelijat / lisätiedot: Pia Ojavuo, puh. 043 826

Lisätiedot

vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman.

vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelma Khall. 22.10.2015 394 Khall. 23.10.2015 399 Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 63 13.06.2016 Kemijärven

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön muutosten täytäntöönpano lukien. Varhaiskasvatuksen strategiset linjaukset 1.8.

Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön muutosten täytäntöönpano lukien. Varhaiskasvatuksen strategiset linjaukset 1.8. Kasvatus- ja opetuslautakunta 17 14.03.2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta 24 11.04.2016 Kaupunginhallitus 179 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 45 25.04.2016 Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön muutosten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (7) Kaupunginhallitus 369 28.11.2016 43 Asianro 8026/02.05.01.00/2016 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet ja toimintamalli Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Koulu- ja varhaiskasvatuspalveluverkkotyöryhmän perustaminen 489/40.400/2017 KH 498 Selostus: Sivistyslautakunta on 5.10.2017 154 päättänyt, että sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle koulu-

Lisätiedot

Tarkennuksia ja täydennyksiä liikennejärjestelyihin

Tarkennuksia ja täydennyksiä liikennejärjestelyihin Kaupunginhallitus 163 11.04.2016 Kaupunginhallitus 178 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 44 25.04.2016 Kaupunginvaltuusto 57 06.06.2016 Länsialueen palveluverkko 595/12.00.00.01.00/2013 KH 163 Valmistelijat:

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki 12.9.14 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINTA

Lappeenrannan kaupunki 12.9.14 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINTA Lappeenrannan kaupunki 12.9.14 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINTA Yleistä Kaupunginhallitus päättää ensi vuoden ja taloussuunnittelukauden kehysten tarkistuksesta kokouksessaan

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi 30.10.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 104 Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2016, sosiaali- ja terveystoimi Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh. (09) 816 23013 Aulis Majuri,

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 105 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 218 6.11.2013 Kaupunginhallitus 84 29.3.2016 Asianro 677/04.03.01/2013 33 Valtuutettu Mika Koiviston

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Yhtymävaltuusto 26 18.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 47. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 24.04.2017 Sivu 1 / 1 817/2017 00.01.01.00 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 9 27.2.2017 Kaupunginhallitus 106 10.4.2017 47 Hyvä hallinto- ja johtamistapa Espoon kaupungin tytäryhtiöissä Valmistelijat

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs. 10 Mikkelin kaupungin taidemuseokiinteistön ns. graniittitalon myyminen

Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs. 10 Mikkelin kaupungin taidemuseokiinteistön ns. graniittitalon myyminen Mikkeli Pöytäkirja 3/2017 1 (8) Aika 09.03.2017, klo 16:30-17:18 Paikka Kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen:

Anu Frosterus jätti yhdessä muiden Karkkilan vihreät valtuustoryhmän valtuutettujen kanssa seuraavan valtuustoaloitteen: Kaupunginvaltuusto 42 25.05.2015 Kaupunginhallitus 131 01.06.2015 Vapaa-aikalautakunta 72 10.11.2015 Vapaa-aikalautakunta 7 02.02.2016 Kaupunginhallitus 26 15.02.2016 Kaupunginvaltuusto 11 14.03.2016 Vastaus

Lisätiedot

Lotta-patsas Kirkkokadulla

Lotta-patsas Kirkkokadulla Kaupunginhallitus 473 29.10.2012 Kaupunginhallitus 497 12.11.2012 ITSENÄISYYSPÄIVÄN TILAISUUDET 6.12.2012 733/014/2012 KH 473 Kaupungin, seurakuntayhtymän, Maasotakoulun, rajavartiostojen ja järjestöjen

Lisätiedot

Joonas Grönlundin ym. valtuustoaloite aurinkoenergian hyödyntämisen helpottamisesta

Joonas Grönlundin ym. valtuustoaloite aurinkoenergian hyödyntämisen helpottamisesta Kaupunginhallitus 87 09.03.2015 Kaupunginhallitus 98 16.03.2015 Kaupunginvaltuusto 33 30.03.2015 Joonas Grönlundin ym. valtuustoaloite aurinkoenergian hyödyntämisen helpottamisesta 1440/00.02.04.00/2014

Lisätiedot

Tarkennuksia ja täydennyksiä liikennejärjestelyihin

Tarkennuksia ja täydennyksiä liikennejärjestelyihin Kaupunginhallitus 163 11.04.2016 Kaupunginhallitus 178 18.04.2016 Länsialueen palveluverkko 595/12.00.00.01.00/2013 KH 163 Valmistelijat: Strategia- ja rahoitusjohtaja Olli Naukkarinen, puh. 040 512 1580

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 208. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 208. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri, puh Valtuusto 21.11.2016 Sivu 1 / 1 2915/2016 00.01.01 Kaupunginhallitus 326 7.11.2016 208 Valtuuston työjärjestyksen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri, puh. 050 526 2173 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. Kaupunginhallitus Sivu 1 / Espoon vastaus Kuntaliiton kyselyyn sote-uudistuksesta (pöydälle 19.1.

Espoon kaupunki Pöytäkirja 43. Kaupunginhallitus Sivu 1 / Espoon vastaus Kuntaliiton kyselyyn sote-uudistuksesta (pöydälle 19.1. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 307/00.01.02/2015 Kaupunginhallitus 33 19.1.2015 43 Espoon vastaus Kuntaliiton kyselyyn sote-uudistuksesta (pöydälle 19.1.2015) Valmistelijat / lisätiedot: Mari

Lisätiedot

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015

Rakennus- ja. 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennus- ja 83 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaupunginhallitus 243 30.06.2015 Kaupunginvaltuusto 67 07.09.2015 Rakennustarkastajan viran (700 039) perustaminen 1238/01.01.00.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Tarkennuksia ja täydennyksiä liikennejärjestelyihin

Tarkennuksia ja täydennyksiä liikennejärjestelyihin Kaupunginhallitus 163 11.04.2016 Kaupunginhallitus 178 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 44 25.04.2016 Länsialueen palveluverkko 595/12.00.00.01.00/2013 KH 163 Valmistelijat: Strategia- ja rahoitusjohtaja

Lisätiedot

14.6.2012 VUODEN 2013 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2015 VALMISTELU JA LAADINTAOHJEET

14.6.2012 VUODEN 2013 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2015 VALMISTELU JA LAADINTAOHJEET 14.6.2012 VUODEN 2013 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2015 VALMISTELU JA LAADINTAOHJEET YLEISTÄ Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.6.2012 vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelman

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 23. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 27.02.2017 Sivu 1 / 1 607/2017 00.01.02.02 Kaupunginhallitus 41 13.2.2017 23 Valtuustokauden 2013-2017 poikkihallinnollisten kehitysohjelmien päättyminen ja valtuustokauden 2017-2021 poikkihallinnollisten

Lisätiedot

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006):

YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET. Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 9 18.03.2014 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 14 24.04.2014 Kunnanhallitus 216 12.05.2014 Valtuusto 36 26.05.2014 YRITYSTILOJEN HANKKIMISEN JA LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET 417/0/09/092/2014

Lisätiedot

Vanhusneuvoston nimeäminen ja vanhusneuvoston toimintasäännön vahvistaminen

Vanhusneuvoston nimeäminen ja vanhusneuvoston toimintasäännön vahvistaminen Kaupunginhallitus 351 12.06.2017 Kaupunginvaltuusto 100 04.09.2017 Vanhusneuvoston 2017 2021 nimeäminen ja vanhusneuvoston toimintasäännön vahvistaminen 665/00.00.01.06/2017 KH 351 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Länsialueen palveluverkon jatkotarkastelu - yksi vai kaksi yhtenäiskoulua

Länsialueen palveluverkon jatkotarkastelu - yksi vai kaksi yhtenäiskoulua Kasvatus- ja opetuslautakunta 75 14.11.2016 Länsialueen palveluverkon jatkotarkastelu - yksi vai kaksi yhtenäiskoulua 595/12.00.00.01.00/2013 KOLA 75 Valmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen 28 09.08.2013 konsernijaosto Kaupunginhallitus 385 19.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 95. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 10.06.2013 Sivu 1 / 1 5370/02.05.00/2012 Kaupunginhallitus 169 27.5.2013 95 Sopimus pääkaupunkiseudun kaupunkien osallistumisesta Suomen Kansallisoopperan käyttökustannuksiin Valmistelijat /

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4336/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4336/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/2014 1 (1) 427 Asianro 4336/02.02.00/2014 Vuoden 2015 talousarvio sekä vuosien 2015-2018 toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kemijärven kaupungin hallintosääntö KH

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kemijärven kaupungin hallintosääntö KH Kaupunginhallitus 165 08.05.2017 Kaupunginvaltuusto 52 15.05.2017 Kemijärven kaupungin hallintosääntö KH 08.05.2017 165 Kemijärven kaupungin voimassa oleva hallintosääntö on hyväksytty valtuustossa 17.12.2013

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot