Kempeleen kirjaston ajankohtaisasiat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kempeleen kirjaston ajankohtaisasiat"

Transkriptio

1 Kempeleen kirjaston ajankohtaisasiat Palveluvaliokunta Kaksi kirjastoa Kempeleen kirjastossa on kaksi toimipistettä, pääkirjasto Zeppelinin kauppakeskuksen kolmannessa kerroksessa ja lähikirjasto-koulukirjasto Tietotori lukion ja yläkoulun talossa. Fyysisiä käyntejä kirjastoissamme oli vuonna Lainaajia oli Kauppakeskuksessa sijaitsevassa pääkirjastossa käy paljon asiakkaita myös ympäristökunnista muiden asiointiensa lomassa. Pääkirjaston aukioloajat: ma-pe 11-20, la 10-15, kesällä ma-pe Tietotorin aukioloajat: ma-pe 12-16, suljettu syys- ja talvilomaviikon sekä koulujen kesäloma-ajan. Vuosilomat rytmitetään ilman sijaisia siten, että pääkirjasto on auki koko kesän. Yllättävää kyllä heinäkuu oli viime vuonna vuoden kolmanneksi vilkkain lainauskuukausi. Kempeleessä toimitaan aktiivisesti pienin resurssein Kempeleen kirjaston taloudellisuus (= kulut/tuotokset) on kaikkien Suomen kuntien kirjastojen joukossa toiseksi paras (lukema 0,94). Vain Muuramessa, jossa lukema oli v osalta 0,93 käytettiin suhteessa vähemmän rahaa kirjaston toimintoihin. Kirjahankinta/1000 asukasta Kokonaislainaus / Toimintakulut / Henkilöstöä (henkilötyövuotta)/ 1000 asukasta Henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut / fyysiset käynnit + kokonaislainaus = TALOUDELLISUUS Henkilöstökulut / Kempele 2013 Oulun seutukunta Koko maa Opetusminist suositus ,59 20,30 17,19 vähintään 18 39,12!!! 54,04 59,01 0,57 0,71 0,77 vähintään 0,8-1 htv/1000 asukasta 0,94 1,31 1,47 22,68 30,20 32,24 Henkilöstöresurssit ovat liian pienet muihin kirjastoihin, suosituksiin ja käytännön työhön suhteutettuna. Yli asukkaan kunnassa suositus on 16 henkilöä, Kempeleessä on tällä hetkellä 8 henkilöä töissä. Pitkienkin virkavapauksien työt olemme hoitaneet v ilman sijaista, mikä ei voi jatkua tulevaisuudessa. Vuoden 2014 alusta lähtien emme saaneet säästöjen takia palkata myöskään n. 50 % 1

2 työajalle kirjastovirkailijaa Tietotorille kun tehtävää aiemmin hoitanut kirjastovirkailija-opettaja siirtyi kokopäiväisesti opettajaksi. Kempeleen kirjaston lainausluvut ovat niukoista resursseista huolimatta olleet viime vuosina nousussa, toisin kuin koko maassa: Lainamäärät Kempeleessä (pääkirjasto ja Tietotori) Toimintakulut Lapset ja seniorit huomioitu Kempeleen kirjastossa tehdään hienoa lastenkirjastotyötä ja yhteistyö koulujen kanssa on ollut systemaattista vuodesta 2007 lähtien. Kaikkiin alakoulun luokkiin ollaan yhteydessä vähintään kerran lukuvuoden aikana. Kirjaston työntekijät ovat laatineet koulujen luokkia varten lukudiplomilistat. Diplomia varten luetaan 4-6 kirjaa ja tavoitteena on innostaa oppilaita lukemaan ja tutustuttaa heidät kirjallisuuden eri muotoihin. Lukudiplomeja suoritettiin viime vuonna yhteensä 531 kpl (188 diplomin lisäys edelliseen vuoteen verrattuna). Lukudiplomin suorittajat : Vuosi Suorittajien määrä: (+51) (+2) (-64) (+62) (+188) Lukutaitoa edistetään myös käymällä vinkkaamassa kirjoja luokkalaisille ja tiedonhakua opetetaan kouluissa paikan päällä. Koululuokkia kutsutaan aktiivisesti myös kirjastovierailuille harjoittelemaan erilaisten tehtävien avulla kirjaston ja kirjastokokoelmien käyttöä. Viikoittaiset satutunnit tuovat puolestaan pieniä käyttäjiä tutustumaan kirjastoon. Kirjaston väki on käynyt pitämässä satutuokioita myös päiväkodeissa ja vieraillut pyydettäessä koulujen vanhempainilloissa. Nukketeatterivierailuja ja lastenmusiikkikonsertteja järjestetään kulloistenkin resurssien mukaan, yhteistyössä kunnan kulttuurituotantopäällikön kanssa. Tapahtumiin ja kirjailijavierailuihin on haettu aktiivisesti valtionavustuksia yhdessä lähikuntien kirjastojen kanssa. Kempeleen kirjasto on mukana valtakunnallisessa Lukuinto-ohjelmassa Tavoitteena on luoda kouluille, kirjastoille ja kodeille toimintamalleja lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaidon kehittämiseksi sekä oppilaiden tiedonhallinta- ja medialukutaitojen parantamiseksi. 2

3 Aktiivinen työ lukuinnon herättämiseksi on tuottanut hedelmää: kirjaston lasten ja nuorten osastojen lainausluvut ovat nousseet huikeasti kuten tilastosta näkyy. Kempeleen pääkirjaston lasten ja nuorten osastojen lainaus vuosina Vuosi Lainattu Erotus (+5,2 %) (+14,4 %) (+2,3 %) +593 (+0,4 %) (+2,5 %) (+5,2 %) (+2,7 %) Nousua lasten ja nuorten lainauksessa vuodesta 2006 vuoteen 2013 on 37 %. Ikääntyvän väestön kirjastotarpeita kartoitettiin vuonna 2012 Kempeleen seniorikirjastoprojektin avulla. Kirjaston työntekijät ovat pyrkineet jatkamaan projektissa aloitettuja toimintoja. Kirjastoon on koottu Seniorikeidas, josta voi lainata ikäihmisille suunnattua aineistoa kuten isotekstisiä kirjoja, äänikirjoja, ikääntymiseen liittyvää tietokirjallisuutta, muistipelin sekä erilaisia lukemisen apuvälineitä. Kirjaston eteisaulassa on myös Ikäihmisten ilmoitustaulu vapaassa käytössä erilaisten ikääntyneille suunnattujen tapahtumien ja palvelujen tiedotuskanavana. Aloitimme myös kotipalvelun, eli toimitamme kirjoja ja muuta aineistoa maksutta kotiin, niille jotka eivät pääse itse kirjastoon. Tällä hetkellä kotipalveluasiakkaita on yhteensä kaksitoista. Yhteistyökumppaniksemme saimme Lions Club Kempele-Sampolan jonka vapaaehtoiset vievät kirjakassit perille. Kirjallisuuspiiri (kerran kuussa) on kiinnostanut lähinnä iäkkäämpää väestöä ja Ikäihmisten tietotiistaissa on käynyt vaihtelevasti 3-40 henkeä. Kerran kuussa pidettyjen infojen aiheina ovat olleet mm. pankki- ja apteekkiasiat, paikallistietous ja juhlien järjestäminen. Kirjastossa on työllistämistuella töissä henkilö, joka on vapaa-aikanaan aktiivinen kotiseututyön tekijä. Hän on käynyt eläkeläisjärjestöissä, seurakuntataloissa ja asukastuvalla pitämässä kirjavinkkausta, mainostanut kirjaston palveluja seniorien näkökulmasta sekä esitellyt Kempelettä koskevaa kirjallisuutta ja Kempele-aiheisia tiedonlähteitä. Tällainen toiminta on vaarassa loppua työntekijän määräaikaisuuden päätyttyä syksyllä Loppuvuosi 2014 Loppuvuonna työvoiman määrä toivon mukaan normalisoituu yhdeksäksi, kun kukaan ei ole ainakaan tällä tietoa virkavapaalla. Kuten edellä mainittiin, eläkeläisten kirjavinkkaus ja kirjastoesittelyt ovat olleet työllistämistuella palkatun ammattilaisen varassa ja määräaikaisen työn mahdollinen loppuminen merkitsee supistusta näihin palveluihin. Tietotoritoiminnan selvittäminen on ollut työnä vuoden alkupuoliskolla. Kirjaston, koulujen, varhaiskasvatuksen toimijoiden sekä nuorisotoimen yhteinen kanta on ollut, että Tietotorin kirjasto on säilytettävä. (kirjaston laatima erillinen raportti Tietotoritoiminnasta liitteenä). Lähikirjaston syksyn tilanne konkretisoituu, kun nuorisotoimen tilaratkaisut selkiintyvät. 3

4 Kirjastolla on tahtoa tehdä rakentavaa yhteistyötä niin koulujen kuin nuorisotoimen kanssa. Lienee kuitenkin selvää, että sekä lähikirjasto että nuorisotoimen ydintoiminnot eivät kokonaisuudessaan voi mahtua nykyiseen Tietotorin tilaan. Lukittavat toimistotilat ja mahdollinen keittiötila voisivat olla paremmin saatavissa muualta koulukeskuksesta. Tietotorin tiloja muuntamalla (hyllyt ovat pyörillä siirreltäviä) ja esim. yleisökoneiden siirrolla koulun puolelle tai väliseinän avulla - saataisiin osaan Tietotoria tilaa nuorisotoimen varusteille. Kirjaston budjetissa on vuosikaudet ollut kuilu talousarvion ja todellisten kulujen välillä. Esim. välttämättömät toimistotarvikkeet ovat maksaneet 2013 puolta enemmän kuin TA:ssa on suunniteltu ja koneiden ja laitteiden vuokriin on arvioitu liian pieni summa. Asiaan on vuosien varrella yritetty saada korjausta, mutta hinnat nousevat nopeammin kuin talousarviossa otetaan huomioon. Tällöin ainoa keino pysyä arviossa on kirjastoaineistokuluissa säästäminen, mikä on kestämätöntä kehitystä kirjaston toiminnan kannalta. Vuonna 2013 pystyttiin käyttämään vain 93,7 % kirjastoaineistomäärärahoista, jotta raamissa jotenkin pysyttiin. Kirjaston pitäminen elinvoimaisena jatkossa vaatii kunnalta satsausta henkilöstöön ja aineistomäärärahoihin Valtaosa kuntien kustannuksista koostuu koulutuksen, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen menoista. Esimerkiksi vuoden 2012 toimintakertomuksessa Kempeleen kunnan Terveys- ja toimintakykypuolen nettomenot olivat euroa. Pikaisella laskulla se tekee 1263 /asukas. Kirjaston menot/asukas olivat samana vuonna 40,79 ja vuonna 2013 vieläkin alemmat. Kulttuuri- ja liikuntapuolen vaikutus ihmisten hyvinvointiin ja osallisuuteen yhteiskunnasta on kuitenkin kiistaton ja yksi halvimpia ongelmien ennaltaehkäisykeinoja. Etenkin lapsiperheille ja pienituloisille vapaa-aikapalvelut ovat tärkeä tukimuoto. (Hyvinvointia myös kulttuuri- ja liikuntapalveluista. Kunnallisalan tutkimussäätiön Tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu nro 77 (2014) ) Valtionhallinnon edustaja, aluehallintoviraston kirjastotoimen asiantuntija Merja Kummala-Mustonen on ollut huolissaan Kempeleen kirjastoon kohdistuvista säästöpaineista. Hän on luvannut mielellään tulla tarvittaessa mukaan keskustelemaan päättäjien kanssa kirjaston tulevaisuudennäkymistä. Merja Kummala-Mustosen sähköpostiviestistä : Vuonna 2013 Kempeleen kirjaston käyttömenot olivat vain 39,12 euroa asukasta kohden. Valtakunnallinen keskiarvo oli 59,01 e/as. Viime vuoden kirjastopalvelujen perushinta oli 68,19 e asukasta kohden. Eli Kempele käytti tästä ainoastaan vähän yli puolet. Kempeleen laskennallinen valtionosuus oli perushinta 68,19 e kertaa kunnan eli aika paljon laskennallisesta jää käyttämättä. Toki valtionavustus oli vain 30,96 % ja kunnan omarahoitusosuus 69,04 % laskennallisista kustannuksista. Kirjaston laskelman mukaan kunnan saama valtionavustus eli 30,96 % perushinnasta tarkoittaa euroina 21,1 /asukas. Kunta itse on siis satsannut kirjastoon 18,02 / asukas vuonna

5 Vuoden suunnitelmat: uusi kirjastojärjestelmä ja Outi-kirjastojen isommat kuviot Kirjastoyhteistyö on ylittänyt kuntarajoja jo vuosikymmeniä: Kempeleen kirjastokin on kuulunut kuntienväliseen Outi-kirjastokimppaan jo 1980-luvulta lähtien. Vuoden 2012 alusta mukaan liittyi Oulun kaupunginkirjasto. Nyt kokoonpanoon kuuluu Kempeleen ja Oulun lisäksi Iin, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Siikajoen, Tyrnävän ja Vihannin kirjastot. Outi-kirjastoilla aineisto on yhteisessä kirjastojärjestelmässä ja käytössä on yhteinen kirjastokortti. Kunnat linjasivat päivätyssä yhteistyösopimuksessaan: Sopijapuolet sitoutuvat kirjastojärjestelmän, verkkokirjaston ja ohjelmalaajennusten hankintaan ja uudistamiseen, mikäli ne ovat yhteisen kimpan toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisia. Uuden kirjastojärjestelmän ja verkkokirjaston valintaprosessi on käynnissä ja se toteutuu todennäköisesti Oulun kaupunginkirjasto on pääneuvottelijana eikä heillä ollut kysyttäessä antaa tarkempaa tietoa aikataulusta tai hinnoista. Harkittavina ovat sekä kaupallinen että avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmä. Syksyyn mennessä on todennäköisesti enemmän tietoa tuleeko vuoden 2015 talousarvioon varata rahaa tähän investointiin ja kuinka paljon. Outi-kirjastojen myöhästymismaksu- ym. käytännöissä on tällä hetkellä eroavaisuuksia. Asiakaspalvelun parantamiseksi tavoitteena on kuitenkin jatkossa pikku hiljaa yhtenäistää käytäntöjä. Tämä voi tietää pieniä maksujen muutoksia suuntaan tai toiseen. Outi-kirjastokenttä saattaa myös laajeta tulevina vuosina, kun muiden kuntien kanssa käydään neuvotteluja yhteiseen järjestelmään siirtymisestä. Mukana neuvotteluissa ovat mm. Hailuoto, Pyhäjoki, Kuusamo, Pudasjärvi ja Taivalkoski. Laajat yhteenliittymät ovat kirjastomaailmassakin ajan suunta. Toisaalta se vaatii yksittäisiltä kunnilta sopeutumista yhteisiin sääntöihin ja maksuihin, toisaalta kirjastopalveluiden ajantasaisuus toteutuu paremmin pienissäkin kunnissa. Kimppana voimme neuvotella paremmat sopimukset kuin yksin ja esimerkiksi koko e- kirjakokoelma on yhteiskäytössä vaikka maksut jyvittyvät kuntien väkiluvun mukaan. 5

Etelä-Pohjanmaan yleisten kirjastojen yhteistyö muiden kuin toisten kirjastojen kanssa Alueellinen arviointi Mervi Heikkilä Teemu Jousmäki

Etelä-Pohjanmaan yleisten kirjastojen yhteistyö muiden kuin toisten kirjastojen kanssa Alueellinen arviointi Mervi Heikkilä Teemu Jousmäki Yhdessä tuumataan Etelä-Pohjanmaan yleisten kirjastojen yhteistyö muiden kuin toisten kirjastojen kanssa Alueellinen arviointi Mervi Heikkilä Teemu Jousmäki 1/12 1. Lähtökohtia Seinäjoen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Valtiolta on mahdollista saada rahoitusta alueellisen kirjaston kehittämiseen ja alueellisten kirjastostrategioitten toteuttamiseen.

Valtiolta on mahdollista saada rahoitusta alueellisen kirjaston kehittämiseen ja alueellisten kirjastostrategioitten toteuttamiseen. 1 30.4.2004 KIRJASTOTOIMINTA UUDELLE TASOLLE! Keski-Karjalan kirjastosta alueellista kulttuurista ja sivistyksellistä elinvoimaa strategiset linjaukset vuosille 2005-2010 Pk-yritysten tietopalvelu Hakeutuva

Lisätiedot

Talkooapua kotipalvelun kuljetuksiin Kempeleen kirjaston ja Lions Clubin yhteistyö

Talkooapua kotipalvelun kuljetuksiin Kempeleen kirjaston ja Lions Clubin yhteistyö 1 Talkooapua kotipalvelun kuljetuksiin Kempeleen kirjaston ja Lions Clubin yhteistyö Toimintaympäristö: Kempeleen kunta 10 km Oulusta etelään, ns. kehyskunta asukkaita 16 700 pinta-ala 110 km 2 (Suomen

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

Kirjastoverkko. Palveluverkko- ja

Kirjastoverkko. Palveluverkko- ja Palveluverkko- ja 23 20.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19 24.02.2015 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 26 25.03.2015 Kirjastoverkko 126/00.01.02/2015 PALRYH 20.01.2015

Lisätiedot

Varkauden kaupunginkirjasto. Toimintakertomus

Varkauden kaupunginkirjasto. Toimintakertomus Varkauden kaupunginkirjasto Toimintakertomus 1 SISÄLLYS o Kirjastotoimenjohtajan katsaus. 2 o Kirjaston palvelut 3 Lainauspalvelut. 3 Kirjat kotiin -palvelu.. 5 Aineistokokoelma.. 5 Tilat, laitteet ja

Lisätiedot

Kirjastoverkko. Palveluverkko- ja. 23 20.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19 24.02.2015 126/00.01.

Kirjastoverkko. Palveluverkko- ja. 23 20.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19 24.02.2015 126/00.01. Palveluverkko- ja 23 20.01.2015 organisaatiotyöryhmä Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19 24.02.2015 Kirjastoverkko 126/00.01.02/2015 PALRYH 20.01.2015 23 Lohjan kaupunginkirjastoon kuuluvat pääkirjasto

Lisätiedot

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos

Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia. Antti Karhos Lukki-kirjastojen kokoelmaprojektin tuloksia Antti Karhos Laatuprojektin tuloksia 1. Lukki-kirjastojen laatuprojekti Lukki-kirjastojen laadunarviointi toteutettiin vuosien 2011-12 aikana. Se jakautui kahteen

Lisätiedot

Katsaus kirjaston toimintaan... 1

Katsaus kirjaston toimintaan... 1 Sisällysluettelo Katsaus kirjaston toimintaan... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3 Kouvolan pääkirjasto... 3 Elimäen ja Inkeroisten kirjastot... 6 Haanojan ja Korian kirjastot... 6 Kuusankosken

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 Seinäjoen kaupunginkirjastomaakuntakirjasto SEINÄJOEN KAUPUNKI Kaupunginkirjastomaakuntakirjasto SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2009 2 Suunnittelun vuosi 3 Kasvojenpesua ja nuorennusleikkauksia

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelman 2015-2018 käsittelyyn siirretyt asiat

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelman 2015-2018 käsittelyyn siirretyt asiat Kaupunginhallitus 350 24.11.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelman 2015-2018 käsittelyyn siirretyt asiat 250/02.02.00/2014 Kaupunginhallitus 24.11.2014 350 Valmistelu: Kehittämis- ja talousosasto

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi

Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi Kyyti-kirjastojen kokoelmat eläviksi Hankkeen loppuraportti 11.2.2011 Maria Bang 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 1 Aineiston karsinta osana kokoelmatyötä...4 1.1 Miksi aineistoa pitää karsia?...4 1.2 Karsinnan

Lisätiedot

Kirjasto tervehdyttää

Kirjasto tervehdyttää 0 2013 Kirjasto tervehdyttää Projekti erilaisten asiakasryhmien kohtaamisesta, hakeutuvasta kirjastotyöstä sekä toiminnan ja palveluiden kehittämisestä erityisryhmien ehdoilla Johanna Jyrkinen Porin kaupunginkirjasto

Lisätiedot

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Sisältö 1 Yhteenveto... 4 2 Johdanto ja taustaa... 7 3 Kansallinen katsaus... 8 Tulevaan rahoitukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin. Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön

Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin. Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön Uudistuvat ja monipuoliset kokoelmat Aalto-kirjastoihin Yhteinen kokoelmapolitiikka ja yhteiset kokoelmatyövälineet käyttöön Projektin loppuraportti 212 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 1 2. LÄHTÖKOHTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys

Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Siellä voi varmaan tehdä paljon muutakin, mut en vaan tiiä mitä - Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen ei-käyttäjäselvitys Hanna Kaisti & Niina Kuisma 2013 Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille

Lisätiedot

Petri Paju. Pelastakaa edes Lempäälä - lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle

Petri Paju. Pelastakaa edes Lempäälä - lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle Petri Paju Pelastakaa edes Lempäälä - lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle LLNB kaikki erät Ruokahuolto Huolto/siivous Tilatoimi Liikunta Nuorisotyö Kirjasto Kansanterveystyö Lukio Esi-

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS SOSIAALIHUOLLON ASIAKKAAN OIKEUKSIEN JA ASEMAN KEHITYKSESTÄ VUONNA 2012 Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Pälkäneen, Tampereen, Valkeakosken, Vesilahden, Oriveden ja

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

JOENSUUN SEUTUKIRJASTON KOKOELMIEN ARVIOINTI JASKA

JOENSUUN SEUTUKIRJASTON KOKOELMIEN ARVIOINTI JASKA JOENSUUN SEUTUKIRJASTON KOKOELMIEN ARVIOINTI JASKA 1 Tiivistelmä Joensuun seutukirjaston kokoelmien arviointi = JASKA. Joensuu : Joensuun seutukirjasto, 2011. 118 s. : kuv., taul. + liitteet. PDF Tässä

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille

Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013. Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa. Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Yleisten kirjastojen kaukopalveluselvitys 2013 Kaukopalvelu on kirjastotyötä kirjastossa Ari Kotonen Kaukopalvelu tuottaa iloa asiakkaille Erkki Lounasvuori Pirkko Sarkimaa Sisällysluettelo Saatteeksi

Lisätiedot

Kirjasto kaikille: palvelusuunnittelun työpaja

Kirjasto kaikille: palvelusuunnittelun työpaja Kirjasto kaikille: palvelusuunnittelun työpaja Kevät 2014 Celia-kirjasto / Projektipäällikkö Rauha Maarno ja kouluttaja Heini Oikkonen 1 Kirjasto kaikille: pilottikirjastojen koulutus ja työpajat Pilottikirjastot

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus on hyväksytty kirjaston johtokunnan kokouksessa 23.2.2015. Sisältö Katsaus toimintaan...3 Toiminnallinen tehokkuus...4 Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE

HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE HYVINVOINNIN EDISTÄMI- SEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 HYVINVOINTIPALVELUT... 3 2 KANSALAISOPISTOTOIMINTA... 14 3 KIRJASTOPALVELUT... 19 4 TAPAHTUMAPALVELUT... 23 2 1 HYVINVOINTIPALVELUT A. Nykyinen

Lisätiedot