Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20)"

Transkriptio

1 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=146 Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. kesälahtelainen 52 37,68% 2. kiteeläinen 60 43,48% 3. vapaa-ajan asukas Kesälahdella 12 8,70% 4. vapaa-ajan asukas Kiteellä 11 7,97% 5. Kesälahden kunnan työntekijä 7 5,07% 6. Kiteen kaupungin työntekijä 25 18,12% Kesälahden kunnan 7. luottamushenkilö Kiteen kaupungin 8. luottamushenkilö 9. edustan sidosryhmiä/yhteistyökumppaneita 3 2,17% 8 5,80% 6 4,35% Yhteensä Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. nuori 2 1,46% 2. lapsiperheellinen 24 17,52% 3. eläkeläinen 28 20,44% 4. työssäkäyvä 71 51,82% 5. yrittäjä 18 13,14% 6. työtön 4 2,92% 7. opiskelija 4 2,92% 8. Muu, mikä 2 1,46% Yhteensä

2 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Kuntaliitos on Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. hyvä asia 47 34,06% 2. tarpeellinen 40 28,99% 3. välttämätön 42 30,43% 4. huono asia 10 7,25% 5. tarpeeton 3 2,17% 6. ei välttämätön en osaa 7. sanoa 11 7,97% 9 6,52% Yhteensä Mitä myönteisiä asioita kuntaliitos voi mielestäsi saada aikaan? Palvelutason /saamisen paikkakunnalle. Mahdollistaa veroprosentin pienemisen, toivottavasti! Monipuolistaa kunnan osaamista, virkamiesten työhön sitouttaminen paranee, toivottavasti! Yhteisöllisyys vahvistuu. Koulutuspaikat esim. lukio, ovat omassa kunnassa. järkevää toimintojen tuottamista Taloudellisesti - hallintorakenteiden keventäminen - työtehtävien oikealla jakamisella myös osa työntekijöistä Henkisesti - yhdessä saamme aikaan enemmän näkyvyyttä esim. tapahtumien järjestämisessä, joka luo elävyyttä ja yhteishenkeä sekä toivottavsti myös näkyy ulospäin matkailullisessa mielesssä Säästöjä tehokkuuden lisääntymisen muodossa. saada säästöjä päällekkäis virkojen palkkasta. lääkäripalveluja suuremman alueen vuoksi pankki,posti,kela,poliisi ja vero palvelut säilyttää En näe mitään myönteistä kuntaliitoksessa. Toimintaedellytysten turvaaminen etenkin Kesälahdelle. Palveluiden paraneminen, päällekkäisten toimintojen karsiminen tuo säästöjä. Hallinto kevenee, säästöä tulee. Yhteiset työntekijät yli kuntarajojen. Organisaatioiden päällelkkäisyys vähenee. Muodostuu yhtenäinen alue teknisesti ja taloudelliseti.

3 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Se voisi saada aikaan uudenlaisia toimintatapoja, vanhojen hyvien toimintatapojen leviämistä alueelta toiselle ja tekemisen meininkiä isommalla porukalla. Jos on todellista, että hallinnot yhdistämällä toiminta tehostuu, pystytään satsaamaan myös enemmän palveluihin. Päällekkäisyyksien purkaminen hallinnossa. Sykäys yritystoiminnan vilkastumiseen. Lisää valtakunnallista näkyvyyttä. Vahvistaa kulttuuritoimintaa. Edistää Pyhäjärven suojelua. yhteinen työssäkäynti- ja palvelualue yhdistyy, turhat kuntarajat poistuvat vaihtoehtoiset työn tekemisen paikat lisääntyvät, vaihtelunmahdollisuus/ työkierto sitä haluaville kasvaa Pitkäjänteistä suunnittelua ja päätöksiin sitoutumista luottamuselimissä. Elinvoima lisääntyy molemmissa kunnissa palvelut säilyvät järkevin vaihtoehto Kunnalliset palvelut kuntalaisille pystytään tuottamaan taloudellisemmin ja laadukkaammin. Saadaan paremmin veronmaksajat ja valveutuneempi väestö pysymään kunnan asukkaina. Pystytään paremmin palkkaamaan ammattitaitoisempaa työvoimaa ja paremmin ammattitaitoisempi työvoima hakeutuu suuremman kunnan palvelukseen. Lähipalvelut paremmin turvataan ja samalla voidaan palveluita nykyaikaistaa. Keskiasteen- ja musiikkikoulutuksen turvaaminen paikkakunnalla. Ammatikoulun hyötyntäminen yritysten ja työpaikkojen kehittäjänä. Liikunta- ja kulttuuripalvelut voidaan säilyttää. ehkä suuremmasta kunnasta meille kesälahtelaisille voi olla etua. Onhan meillä jo paljon yhteistyötä, joen olemme tottuneet töisiimme Tunnemme olevamme osa jotain suurempaa yhteisöä. Kiteen älykkyysosamäärä lisääntyy!! Laadukaat ja turvalliset lähipalvelut voidaan turvata, mikäli näin halutaan. Työntekijän asema voi muodostua monipuolisemmaksi ja näin ollen myös kiinnostavammaksi. Muuttotappioiden myötä saataisiin karsittua turhaa byrokratiaa. Esim. Kiteellä ei ole järkevää pitää asukkaan kaupunkia varten tarkoitettua kunnallishallintoa, kun asukkaitakin on alle Toisaalta tässä kuntaliitosasiassa ollaan jo auttamattomasti myöhässä. Ei tästä enää porkkanoita jaella, pelkkää keppiä. Lähipalvelujen saannin turvaaminen myös haja-asutusalueella! Tavoitteena rahan säästyminen, mutta en oikein usko että käytännössä käy niin. Säästöjä ja palvelujen parempaa toimivuutta Enpä tiedä

4 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Uusia tuulia molempiin kuntiin ja ehkä lisäpotkua positiiviseen suuntaan. tehostuu toiminta Yhtenäisyyttä keski-karjalaan ja positiivista henkeä. ehkä veroäyri laskee sitten, kun Kesälahti liittyy Kiteeseen. Taloustilanne saattaisi parantua Kuntaliitoksella voidaan saada taloussäästöjä aikaan mikäli tähdätään tehokkaasti ja määrätietoisesti siihen että henkilöstön mitoitus suunnataan oikein ja päällekkäiset ja lahjavirat jätetään perustamatta. ei mitään ei oikeastaan kovinkaan paljon. asukasmäärä vain lisätyy. asukaspohja laajempi Estää tulevaisuudessa hallinnon kasvamisen, suurempi yksikkö luo paremmat edellytykset elinkeinoelämän ja teollisuuden sijoittumisessa seutukunnalle. elinvoimaisen kunnan en näe sellaista Kustannustehokkaan ja toimivan hallintomallin. En osaa sanoa. Houkuttelisi lisää veronmaksajia Johtoryhmästä voi yhdistellä tehtäviä ja niin ollen tarvitaan vähemmän johtajia eli siitähän tulee säästöjä. Väestöpohja kasvaa Kesälahden ja Kiteen hyvien puolien esiin nostaminen yhdessä. Vilpittömällä yritysten ja eri toimijoiden yhteistyöhalukkuudelle alue voi erottua muista kunnista. Saadaan poliitikot vähemmäksi Elinvoimaisen kuntakokonaisuuden. Paremman taloudellisen tilanteen molemmille kunnille.

5 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) säästöjä palvelujen tuotantoon Yhteistyön lisääntyminen eri aloilla. Mitä suurempi asukasmäärä, sitä suurempi vaikutusvalta. Toivon, että liitossopimus hoikentaa organisaatiota. Reilu karppaus. Hyvät käytännöt siirtyvät laajemmalle, hallinto kevenee, saadaan taloudellista etua suuremmasta yksiköstä? Kunnalliset palvelut helpottuu, terveys, virastot ym Kunnallisvero alhaisempi ja kiinteistövero alemmaksi. Isompi kunta saa paremmin yrittäjiä, työpaikkoja ja työntekijöitä. valtion avustukset suurempia. henkilöstön ja tilojen tehokas käyttö, verotulojen nousua Mitä myönteisiä asioita kuntaliitoksen pitäisi saada aikaan? Miten pitäisi toimia, että myönteiset asiat toteutuvat? Ajattelutavan muutos; ei erikseen vaan yhdessä! Palvelujen sujuvuutta ja saatavuutta, j aylipäätänsä palvelujen säilymistä tällä tasolla - tai kenties paranemistakin. Avoin keskustelu ja tasa-arvoiset mahdollisuudet molemmilla kunnilla / luottamushenkilöillä ja johdolla vaikuttaa asioihin ja sopimusten tekoon. Positiiviista asioista tiedottmista, pienistäkin. Nostetaan oikeat kehittäjä ihmiset esim. nuoret parrasvaloihin. Pidetään se mikä luvataan, mutta lupauksien ja pyyntöjenkin pitää olla realistisia ja tasapuolisa kumpaakin kuntaa kohtaan. Säästöjä tehokkuden lisääntymisen muodossa. Turha on näin harvaan asutulla alueella hajaantua pienempiin kokonaisuuksiin. Parempi hoitaa asiat yhdessä isommassa paketissa. Toivon mukaan isompi paketti olisi voimakkaampi/houkuttelevampi myös ulos päin. liikenneyhteydet keskikarjalan aueella tulisi säilyä, lisäämällä työpaikkoja ja erilaisia palveluja, julkinen tarjonta taattava ja sen myötä työpaikat nuorille ja työkuntoisille kansalaisille. Kaikki ovat varmasti sitä mieltä, että peruspalvelut on turvattava, jopa parannusta pitäisi saada terveyden huoltoon. Paljon on luvattu, toteutuminen jää nähtäväksi.hellikään ei tuonut mitään hyvää. Riittävät palvelut kaikille uuden kunnan alueella. Entisten kuntarajojen unohtaminen ja palveluiden järkevä sijoittelu suhteessa käyttäjiin. Muuttuuko uuden kunnan ikärakenne toisenlaiseksi? Mitä palveluita

6 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) tulevaisuudessa tarvitaan nykyistä enemmän? Nykyisille ja uusille yrityksille edellytykset toimia. Pelkkä säästäminen ei riitä. Tasapuoliset palvelut riippumatta siitä, missä asuu. Yhteistyön lisääntyminen. Riitelyn sijasta tulisi toimia yhteistyössä. Suvaitsevaisuussa lisää! Yhteistyötä. Unohtaa vanhat riidanaiheet ja katsoa tulevaisuuteen. Päällellkäisten toimintojen karsiminen. Isompi ei syö pienempää. Jatkuva marina säästöistä ja rahan puutteesta lopettettaisiin ja oikeasti mietittäisiin, mitkä ovat lakisääteiset toiminnat, mitä niihin menee rahaa ja mitkä ovat ne toiminnat, jotka vetävät muuttajia, lomalaisia ja turisteja seudulle. Hyväksyä tosiasia, että aina pienikään ei ole vain kallista, vaan voi kauniina saada aikaan paljon myönteisiä vaikutuksia. Turha byrokratia pitää saada isostakin pois. Turhat päälliköt "oikeisiin" töihin! Päälliköiksi vain tarpeellinen määrä, ei suojatyöpaikkoja, ei poliittisia työpaikkoja, ei kouluttamattomia/alikoulutettuja tekaistuihin virkoihin. Tohmajärvi ja Rääkkylä pitäisi saada mukaan kuntaliitokseen. yhteenkuuluvuuden toivoisi paranevan ja alueellisten palveluiden turvaamisen paranevan isomman asukasmäärän avulla asennoidutaan olemaan yksi yhteinen kunta, jonka kaikki asukkaat ovat saman arvoisia nurkkakuntainen ajattelu ja kyräily pitää jäädä pois luottamuksen saavuttaminen/ansaitseminen/säilyttäminen Palvelujen riittävän ja oikeaaikea-aikaisen saatavuuden paraneminen. Päättäjien yhteishenkeä parannettava, lopettakaa toisten mollaaminen. kesälahtelaisia myös päättämään Pyrökratian pyöritystä vähenemään asukasta kohti. Kuntalaisille laadukkaammat ja nykyaikaiset palvelut. Työt ja asiat uudelleen organisoitava. Pitää todeuttaa talouden hoidossa kuntalakia ja lopetettava syömävelkojen (alijäämien) kasvattaminen tulevien sukupolvien maksettavaksi. Työilmapiirikin säilyy parempana vakaavaraisen työnantajan palveluksessa. On otettava huomioon veronmaksajat ja kuntalaisetkin, ei pelkästään ajeta työntekijöiden ja ammattiliittojen asioita. On saatava asuttuna pysymään Keski-Karjalan aluekkin, eikä nuorempia ja valveutuneita ihmisiä pakotettaisi vanhanaikaisten kuntarakenteiden ansiosta muuttamaan nykyaikaisempiin suurempiin kuntiin. kummankin kunnan positiivisia puolia pitää hyödyntää. ehkä voitaisiin saada paremmat joukkoliikenneyhteydet, nythän Kiteelle Kesälahdelta on tosi huonot asiointiyhteydet Yhdessä Kiteen kanssa päättää asioista, ettei meitä jätettäisi tänne oman onnemme nojaan. Ihmiset voisivat oikeasti asua siellä missä haluavat ja tärkeimmät palvelut (terveys, koulutus, vanhusten ja lastenhoito, harrastusmahdolisuudet) olisi saatavilla kohtuullisella etäisyydellä. Turvallista, mielekästä ja laadukasta elämää.

7 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Molempien kuntien kunnanisät ja asukkaat saisivat sopia riitansa ja lopettaa keskinäiset piikittelynsä/kyräilynsä ja käydä oikeasti miettimään, miten tästä eteenpäin kannattaa kustannustehokkaasti toimia. Paluuta entiseen ei ole. Alueella tulisi olla työpaikkoja myös nuorille! kts. edellä. Ei ole kokemusta näin isosta organisaatiosta. Johdossa ei ole tarpeeksi kokemusta, että saisivat asiat luistamaan niin, että oikeasti säästöä syntyy. Jarruttaa ja odottaa kuntaministerin/eduskunnan suunnitelmien toteutusta ja aikatauluja. Säästöjä. Palvelujen parempaa toimivuutta ja saatavuutta. Hallinnon päällekkäisyyksiin pitää tarttua. Suorittavaa henkilöstöä esim. vanhusten hoitoon lisättävä. Palvelujen takaaminen molempiin kuntiin ainakin samantasoisina, kuin nyt on. Kesälahtelaisiakin pidetään ihmisinä, joita kuullaan heitä koskevissa asioissa. Kesälahden kunnan työtekijöille työpaikka oman entisen kunnan toimipisteessä. He ovat oman alueensa asiantuntijoita. Koitetaan jättää mahdollisimman pieni "hiilijalan jälki", ettei työntekijöiden tarvitse pendelöidä koko aikaa tuolla 6-tiellä. Ajaa työmatkoja ristiin. Koitetaan kunnioittaa toisenkin puolen mielipiteitä, eikä Kiteen tarvitse määrätä kaikkia Kesälahtea koskevia asioita. Me täällä olemme oman alueemme asiantuntijoita. Sitä kannattaa hyödyntää. Kesälahden kunnan työntekijöillä on myöskin laaja-alainen työkokemus. Vähän työntekijöitä, joten laajemmat työkentät kuin kiteeläisillä. Jäisikö kuntapäättäjien keskeinen napina pois, kun oltaisiinkin yksi kunta... hyvä yhteis henki Vähentää päällekkäisiä toimintoja. Asettaa uusia tuottavia tavoitteita ja järjestää seuranta joka valvoo että tavoitteet toteutuvat. Terveyspalvelut pitäisi saada kattavaksi molemmissa kunnissa Tehostamalla palveluita saadaan kustannussäätstöjä aikaan, jolloin veroprosentti voidaan pitää kohtuullisena. Näillä toimenpiteillä voidaan yrityksiä ja asukkaita saada pidettyä alueella. Ellei nämä toimet onnistu osa nykyisistäkin palveluyrityksistä suuntaa kasvukeskuksiin kuten Joensuuhun. Jatkossa teollisia työpaikkoja on erittäin hankala alueella saada. omana kuntana tasa puolisesti toimia molempien kanssa. Ei yksistään kiteeltä tai kesälahdelta toimihenkilöitä. vähentää johtoporrasta Elinkeinotoimen/Ketin toiminnan tehostaminen siten, että avainhenkilöt ovat kielitaitoisia ja että heillä on riittävä tuntemus eurooppalaisen teollisuuden investointitarpeista tulevaisuudessa. Sama koskee myös Venäjän federaation aluetta.

8 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) työpaikkoja,matkailutuloja,leveämmät hartiat palvelujen tuottamiseen säilyttää henkilöstön työt ja työkuvat nykyisellään, siihen ei ole kuntaliitoksessa "eväitä" Peruspalveluja kaikkien saataville kustannustehokkaalla tavalla. Tarvitaan avoimuutta, ennakkoluulottomuutta ja taistelutahtoa palvelujen säilyttämisen puolesta. Säästöjä- palvelujen pysyminen Kesälahdella.Kunnallisveron kohtuullisuus. Tasapainoisen kunnan Säästöjä Sovussa neuvotellen Veroprosentin laskeminen erittäin tärkeää, jotta alue kiinnostaa yrittäjiä ja yksityishenkilöitä. Hyvässä yhteishengessä, reuna-alueita unohtamatta Hallinnon kustannusten tulee pienentyä oleellisesti ja lakisääteisten palveluiden tulee parantua. Tämän tulee näkyä parantuneena palveluna ja ympäristönä samalla kun esim. kiinteistö- ym. verotus pienenee. Yhdistyvät kunnat eivät voi toimia suojatyöpaikkoina yhdellekään virkamiehelle tavallisten ihmisten kustannuksella, vaan sen tulee asettaa kaikessa toiminnassa etusijalle kuntalaiset ja mm. kesäasukkaat. Myös kesäasukkaat ja matkailijat ovat erittäin tärkeitä tulolähteitä, joita ei kannata suututtaa nykyistä enempää maksuja korottamalla ja palveluja heikentämällä. Lomalaiset, matkailijat ja kesäasukkaat tulee huomioida jatkossa siten, että he kokevat itsensä tervetulleeksi niin kunnan kuin yrittäjienkin puolesta! Terveydenhuoltopalvelut tulee löytyä paikkakunnalta niin pienille lapsille kuin kotieläimillekin. Ei uskalla muuten kohta edes lomailla lasten ja eläinten kanssa, jos apua haettava erityisesti viikonloppuisin ja kesäisin satojen kilometrien päästä (kokemusta on). Kesälahti on erittäin tunnettu kesälomalaisten kohde hienoine rantoineen. Ehkä Kitee voisi jotenkin vahvistaa Kesälahden asemaa esimerkiksi siten, että Kesälahden ja Kiteen muodostamalla kokonaisuudella on hyvät palvelut. Olen lukenut Pro-Kesälahti liikkeestä. Kiteellä voitaisiin ottaa oppia sellaisesta aktiivisesta toiminnasta. Purkaa päällekkäisiä toimintoja,lähinnä hallinnossa.näistä saadut säästöt tulisi kohdistaa peruspalveluiden turvaamiseen mollemmissa kuntakeskuksissa. yhdistyä mahdollisimman pikaisesti Isommat, toimivammat yksiköt. Palvelut saman katon alle, ja uudet ehommat tilat. Ei enää homekouluja eikä homeisia terveyskeskuksia. Organisaation hoikennus hallinnossa. Todellisia tekoja eikä vain puheita. Valtion verojen maksaja kiittää. Saada koko alueen väki puhaltamaan yhteiseen hiileen. Ei niin, että jompikumpi kunta vie ja toinen vikisee. Lähipalveluja tulisi säilyttää mahdollisimman paljon. Raja-alueilla voi yhdistää toimintoja - koulujen ja päiväkotien yhteistyö järkevällä tavalla. Keventää hallinnon kustannuksia.

9 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Turhat kulut pois. Paremmat palvelut,työpaikkoja enemmän.säilyttää palvelut myös Kesälahdella.Esim. terveyspalvelut ja yläaste. Pitäisi auttaa kuntia talousvaikeuksissa, lisätä palveluja kuntiin, Palveluiden järkeistämistä niin että palvelut säilyvät kaikilla samanlaisina kuin ennenkin. - Veroprosentti pienemmäksi - lääkäripalvelut pitäisi säilyttää Kesälahdella - liikenneyhteydet pitäisi saada asiointia varten ainakin kaksi kertaa viikossa, koska kaikilla ei ole omaa autoa. - kuljetukset uimahallille viikoittain. Mitä kielteisiä asioita kuntaliitos voi mielestäsi saada aikaan? Reuna-aluiden unohtaminen, palvelujen keskittäminen kuntakeskukseen. Autottomien kulkuyhteydet esim. kuntakeskukseen/kaupunkiin. Peikkona tietenkin se että palvelut nimenomaan kesälahdella heikkenevät,--- mutta tätä en tietenkään halua uskoa! Talous taantuu vieläkin kaikista toimenpiteistä huolimatta ja jää kuva että toinen osapuolista pettää. Joillekin jotkut palvelut voivat olla kauempana kuin aiemmin. palveluiden katoaminen kauemmaksi kaikkivirastot eripaikoissa,ei tiedä mistä mikäkin löytyy hakukunnaksi En jaksa uskoa kaikkiin lupauksiin,pelkään edelleen palvelujen huonontuvan. Mistä ne säästöt syntyvät? Ehkä alku menee jotenkin hyvin,mutta kolmen vuodenkuluttua ei mitään varmuutta jatkumosta. Mikään ei sittenkään muutu ja sama syöksykurssi jatkuu. Hallintoportaaseen jää liikaa väkeä pitämään kiinni saavutetuista eduista. Jääkö Kesälahti Kiteen jyräämäksi? Mahdolliset työpaikkkojen vähenemiset. Suojatyöpaikkoja entisille kunnanvirkamiehille. Terveystoimen keskittyminen Kiteen keskustaan. Kesälahti jää syrjäisen lähiön asemaan. Katkeruuden, kaunan, vihamielisyyden, palvelujen karsimissen ja keskittämisen. Vääristä kohteista säästetään liikaa, esim. lapsista ja lasten koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Jos asia hoidetaan sovinnossa ja tasapuolisesti en näe kielteisiä asioita.

10 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) työntekijöiden työmatkat pitenevät, jolloin matkakulut kasvavat, työpäivien pituus jatkuu ja työhyvinvointi huononee kuntalaisten/työntekijöiden jämähtäminen entisen ihainnointiin mahdolliset palkkojen erot jäävät pysyviksi, eikä harmonisointia tehdä loppuunasti Palvelujen heikkeneminen. Valtuutettujen lukumäärä vähenee ei mitään Aluksi kulut säilyisi korkeina, ennen kuin kevyemmät organisaatiot alkaisi toimia. Voi vaikuttaa identiteettiin. Paha olisi, jos terveyspalvelut heikkenisivät Kesälahdella ja yläkoulu loppuisi. Erikoisen huono juttu olisi, jos Kitee omisi junan, eli juna ei pysähtyisi Kesälahdella. Säilyisikö täällä koulut, terveyskeskus jne. Meistä tulee Kiteeläisiä!!! Palvelut karkaavat pikkuhiljaa kuntakeskukseen. Työntekijöitä hyppyytetään eri toimipisteissä liikaa. koulujen lakkauttaminen huolettaa ja miten palvelut säilyvät Toimintojen keskittymistä Kiteelle Palvelut huonontuvat. Eivat ole tasapuolisia joka paikassa. Palveluiden heikkeneminen, kustannusten nousu. Esim. lääkäri ja hammaslääkäri palvelut voivat karata Kesälahdelta. Ne on säilytettävä. Syrjäkylien autioitumisen. Nuorten perheiden katoamisen alueelta. Jos ei ole neuvola, terveydenhoidon, joukkoliikenne, koulu ym. palveluja, niin täänne ei työikäiset nuoret perheen jää. Ikäihmisetkin karsiutuvat luonnostaan terveyspalvelujen siirtyessä täällä kauemmas. Rapauttaa kesälahtelaisten "kesälahtelaisuutta".varsinkin jos päätös on hyvin erimielinen, niin voi jäädä hiertämään pitkään. ei mitään Palvelujen keskittymisen niin että syrjäseudut joutuvat kärsimään. enpä tiedä siitä mitään Reuna- alueiden jääminen paitsioon

11 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Kustannustehkkuutta ei riittävän pontevasti lähdetä tavottelemaan ja ajaudumme vaan suurempaan alijäämään. kiteekusettaa ihmisten mielissä vain,jos jokin asia ei toimi mielen mukaisesti voidaan syyttää kuntaliitosta Kyläpolitikoinnin voimistuminen. palvelut kuihtuvat jos ei yksituumaisuutta Työntekijöiden nykyistä palkkataso ei välttämättä säily ennallaan, voi huonota työkuvan muuttuessa kunta- liitoksen takia Palvelujen karkaamista yhä kauemmas ihmisistä. Eriarvoisuuden lisääntymistä ja yleistä jupinaa. Asioiden hoitaminen hankaloituu oman kunnan asioiden päättäminen vaikeutuu. Kateutta Kuntaliitoksella ei saavuteta mitään konkreettisia etuja erityisesti talouden osalta. Palvelut karkaavat kaikilta kauemmaksi. Tuleva yhdistynyt kunta jakaantuu kahteen omia etujaan puolustavaan alueeseen, jolloin energia hukataan vain omien asemien puolusteluun, ei kehitykseen. Jatketaan nurkkakuntaista kylä- ja puoluepolitikointia Lähipalvelujen vähenemisen pienemmästä kuntakeskuksesta,hallinnon "jäykkyyden". siirtymäajan aikana työntekijöiden suoja-aika on raskasta taloudellisesti, jotta säästöjen vaikutus ei näy, jolloin tulee negatiivisyys esiin, koska säästöjä ei näytä tulevan. Pienempi kunta pelkää menettävänsä palvelut. Panajaisunta kunnan hallinolle omasta tuolista. Kyräilyä ja kateutta. Palvelujen katoamista kauas joistakin asukkaista. Esim.liian suuret koululaitokset,lapsille pitkät matkat kouluun.työntekijöiden työmatkojen pitenemiset,jos työvoima sijoitellaan tarpeen mukaan.kumman kunnan alueelle tahansa.terveyspalvelujen siirtymisen Kiteelle ja vanhusten sijoittelun hoivasaaraalaan naapurin kunnan puolelle,jolloin omaisten hoitoon osallistuminen hankaloituu huomattavasti.vaarana on myös,että kaikki ajatellaan vain tehokkuusnäkökulmasta ja inhimillisyys unohtuuu. Palvelujen loppumisen syrjäkyliltä,

12 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) - vaarana on, että nykyisetkin palvelut sattaisi vähentyä Miten kielteisten asioiden toteutuminen voitaisiin estää? Pitämällä yhteisesti sovituista lupauksista kiinni. Ajattelutavan muutos; yhteinen kunta voi juuri niin hyvin kuin sen heikoin osa toimii!! Kaikkien etu on pitää huolta palvelujen saamisesta jokaisen ulottuville. Tasa-arvoinen keskustelu ja suunnittelu. Tiedottaminen muutoksiin vaikuttavista tekijöistä mahdollisimman aikaisin. Vaikea estää. On vain järjestettävä niin että palvelut on ylipäätään saatavilla. palvelut 2,3 päivää viikossa tai ykysi viikko palvelu pisteissä saatavana jokaisessa keskustassa olevassa virastossa ei luukulta luukulle systeemillä,kunnon neuvonta paikat Edelleen toivoisin kunnan toimivan itsenäisenä niin kauan kuin se on mahdollista. Olisin myös myönteisempi yhditymiselle jos olisi saatu mukaan myös Rääkkylä ja Tohmajärvi, mikä ei näytä olevan mahdollista. Kuntalaisia olisi pitänyt myös kuulla enemmän. Siinäpä kunnan virkamiehille ja päättäjille haastetta. Jotain lienee opittu Rääkkylän kanssa olleista neuvotteluista. Neuvottelemalla asioista ja sopimalla. Eläkkeelle eläkeläiset! Kuunnellaan aidosti ja todellakin ruohonjuuritason työntekijöitä ja kuntalaisa, jolloin vältettäisiin monia niistä vieheistä, joita syntyi Helliin, kun asiantuntijoina ja besservissereinä toimivat ylimmät johtajat ja konsulttit, jotka eivät tunne paikallisia olosuhteita. Satsataan lapsiperheisiin mm. tarvittavalla määrällä laadukasta opetusta! Kirjataan sopimuksiin asiat riittävän selkeästi ja pidetään sovituista asioista kiinni! Työntekijöiden saaminen mahdollisimman monelta kannalta tarkasteltuna samanarvoiseen asemaan, ja mikäli se ei toteudu, tulee tilanne perustella, mutta jossain määrin hyväksyä myös purnaaminen tilanteesta Hyvällä suunnittelulla ja järkevällä priorisoinnilla. Tässähän kielteinen asia muuttuu positiiviseksi. Ei unohdeta kesälahtelaisia päätöksissä. Kaupungin johtoportaaseen olisi saatava viisaita johtajia ja päättäjiä. Koko kunnan alue on säilytettävä asuttuna. Kaavoituksella ei tulisi keskittää asumista pelkästään taajamiin, vaan asumiseen olisi hyödynnettävä haja-asutusalueen rantamaisemat ja näillä toimenpiteillä kilpailla muiden kuntien kanssa asukkaista.

13 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Nykyaikaiset tiet, vesihuolto ja laajakaista yhteydet mahdollistaa työnteon ja asumisen haja-asutusalueellakin. Vesihuoltoverkosto on jo rakennettu melkein koko haja-asutusalueen kattavaksi. Asumisessa pitää olla valinnan varaa. Kaikki ihmiset eivät halua asua taajamissa. Kaavoituspolitiikassa on käytössä vanhanaikaiset asenteet. Identiteetin yllä pitoon voi vaikuttaa kulttuuri- ja liikuntatoimi sekä vapaehtoisjärjestötoiminta. viisaita luottamushenkilöitä hommiin ja oikeanlainen tahtotila. Epäsopu, kateus ja kärhämöinti julistettava pannaan! Jos Kesälahtelaisilla päättäjillä olisi vielä sananvaltaa yhteisissä asioissa. Osakuntaliitoksella.Ne jotka hinkuu Kiteelle,niin tervemenoa!! Suunnittelemalla palvelupisteet (terveys, koulut, hoitopaikat yms.) järkevästi, mutta ei tavoitella liian isoja yksiköitä. Ei toiminnot Kitee-keskeisiä. Liikenne kulkee samalla tavalla Kiteeltä Kesälahdelle, kuin Kesälahdelta Kiteelle! Kuuntelemalla ruohonjuurityöntekijöitä! "Niukkuutta" tasaisesti molempiin taajamiin jakamalla. Järjestetään nämä palvelut tälle alueelle kaikille mahdollisiksi. Aitoa kuntalaisten kuulemista. Ja varsinkin se hiljainen enemmistö(?), joka ei julista ajatuksiaan julkisesti. Pitäisikö kiteeläisten ja kesälahtelaistem päättäjien ja virkamiesten jalkautua toistensa toreille ja kaupanpihoille kahvitarjoiluun ja kuulemiseen niin kuin kaiken kansan presidentti- ja kansanedustajaehdokkaat tekevät.? Oikeat ihmiset valtuustoihin syksyn kunnallisvaaleissa Toimimalla tehokkaasti ja määrätietoisesti näiden tavoitteiden eteen.valitsemalla parhaat saatavilla olevat virkamiehet hoitamaan annettuja tehtäviä. ei kuntaliitosta avoimisuudella Avoin ja riittävän laaja tiedottaminen kunnallisasioista kunnallisessa päätöksenteossa. avoimella päätöksenteolla ja valmistelulla kuntaliitos ei toteudu Avoimella tiedottamisella, kuntalaisten kuulemisella, ennakkoluulottomalla asenteella ja ottamalla asioista oikeasti selvää.

14 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Tukuu siitä, että päästöksistä voidaan päättää tasapuolisesti liitos kunnan kanssa. Tasapuolinen yhteistyö ja riittävä tiedotus Täydellistä asennemuutosta. Kateus, oman edun tavoittelu ja toisten syyttely on totaalisesti loputtava niin hallinnossa kuin muussakin toiminnassa. Kuuntelemalla kuntalaisten ja varsinkin henkilöstön mielipiteitä asioiden toteuttamisessa. Tiedottamalla asioista ja tekemällä yhteistyötä. Herää todellisuutteen, maailma on muuttunut ympärillä. Hyvällä suunnittelulla. Kuulostelemalla jo kuntaliitoksen tehneiden kommentteja. Kuntalaisia ja henkilökuntaa kuulemalla. Kuntalaisten mielipiteet huomioon! Kaikkea ei mitattaisi rahassa.edelleenkin palvelujen säilyttäminen myös Kesälahdella!Valtuustossa ja hallituksessa.tasapuolisesti myös kesälahtelaisia edustajia - palveluja ei pidä ainakaan yhtään vähentää Kesälahdella - Kesälahden puolia on pidettävä päätöksiä tehtäessä ja valittava oikeat henkilöt tekemään viisaita päätöksiä Mitkä asiat kiinnostavat/askarruttavat kuntaliitoksessa eniten? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. uuden kunnan palvelut 14 10,61% uuden kunnan päätöksentekojärjestelmä uuden kunnan eri alueiden tasapuolisuuden toteutuminen 8 6,06% 37 28,03% 4. uuden kunnan talous 23 17,42% 5. henkilöstön asema ja jaksaminen 17 12,88% 6. kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet 5 3,79% 7. uuden kunnan nimi 3 2,27% 8. uuden kunnan vaakuna 0 0,00% 9. tiedon kulku uudessa kunnassa 2 1,52%

15 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) 10. yhteishenki 14 10,61% 11. jokin muu, mikä 9 6,82% Yhteensä % Mitä muuta haluat sanoa kuntaliitoksesta? Hyvää kannattaa odottaa... Go on. Hyvillä mielin eteenpäin. Molempien kuntien henkilöstöä tulee kohdella tasavertaisesti. Jos irtisanomisia tulee, niin niitä pitää toteuttaa myös kesälahdella. On oikein varmistaa että Kesälahtelaisia ei kohdella "kaltoin", mutta Kesälahden henkilöstö ei saa olla myöskään liian suojatussa asemassa. On edetty liian kiireellä, kuntalaisten mielipidettä paremmin kuulematta. Järkevää ja tarpeellista. Hyvä kun on jo vireillä. Toivottavasti hoituu ilman suurempia harmeja. Toivottavasti palvelut eivät keskity vain Kiteelle. Koko Keski-Karjala on saatava yhdistymään. Kesälahti ja Kitee muodostavat liian pienen yksikön toteutettavaksi. En siitä suuresti iloitse. Rahaa on jo nyt mätetty ihan turhaan. Ensin mentiin Helliin ja käytettiin jumalaton määrä rahaa erilaisten järjestelmien yhteensovittmiseen ja työntekijöiden voimavaroja, jotka aiheuttivat monia uupumisia ja sairauslomia ja lisää menoja. Sitten varhaiskasvatus erotettiin kuntien omaksi toiminnaksi ja taas tapahtui edellä mainitut asiat. Nyt koko Kesälahden kunnan toiminnat yhdistetään - varhaiskasvatus mukaanlukien takaisin Kiteeseen 1,5 vuoden jälkeen - ja taas palaa rahaa!!! Ja koko homma tapahtunut neljänviiden vuoden aikana. Se on ihan hirmuinen määrä rahaa, josta olisi ollut paljon enemmän iloa ja hyötyä itse toimintojen järjestämisessä. Toivottavasti uusia päättäjiä saadaan kunnanvaaleissa, muuten ei muutu mikään! parempaan sitoutumiseen kaikkien toimijatahojen osalta pitää päästä, kuin sote-yhteistoiminta-alueessa päästiin näiden vuosien aikana Edes lähtötilanne ja periaate saatava samanhenkiseksi ja mahdolliselle "oppositiolle" selkeä paikka missä tuoda kritiikki hallitusti esille, ettei se ala elää omaa elämäänsä julkisuudessa maakuntalehdissä ja muualla mediassa

16 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Kuntaliitokseen kannattaa suuntautua avoimin mielin, kehittää yhteistyötaitoja ja todellista avoimuutta. Asiantuntijuuteen pitää luottaa, jos ollaan todella hankittu asiantuntemusta. Riskisijoituksia ja mutu-asetelmia pitää tietoisesti karttaa. Hieno homma!!! On tunnistettava ja tunnustettava tosiasiat. Politiikoinnilla ja tunteilla vain vaikeutetaan myönteistä kehityksen kulkua ja vaikeutetaan valveutuneipien kuntalaisten palvelujen saantia. Päätösten teossa on katsottava vuotta eteenpäin, ei pelkästään tätä hetkeä. On arvioitava eri päätösten vaihtoehtojen vaikutusta tulevaisuuteen. Keski-Karjalan alueelle on kymmenien vuosien aikana muodostunut yhtenäinen talousalue, jonka palvelut pääasiassa tuottaa yksityinen yritystoiminta. Tätä talousaluetta ei tulisi lähteä sotkemaan kunnallisella päätöksen teolla. Kunnallisverotkin tarvitaan tämän talousalueen kehittämiseen. Menköön, kun kerta liityttävä on. Perseestä!!!Ainakin liitos Kiteeseen,Savonlinna parempi Toivottavasti henkilöstöä kuullaan henk.kohtaisesti, jotta voidaan löytää järkeviä ja inhimillisiä ratkaisuja kaikkien sijoittumiselle vanhoissa sekä uusissakin tehtävissä. Mm. henkilöstön koulutushalukkuutta kannattaisi kysellä ja kartoittaa tarve/halukkuus opiskella. Tehdään yhdessä hyvä Kesäkitee! Edelliseen lisäisin yhä tasapuolisuuden toteutuminen ja tiedonkulku. Tässä vaiheessa turhaa hätiköintiä. Ottakaa Rääkkylästä mallia. Ruvetkaa pitämään oman kunnan asioista huolta. Jos ei omasta alueesta pystytty pitämään huolta, niin miten onnistuu isommat kuviot? Tuokaa esille muutakin kuin rahaan liittyviä asioita.? Hyvä asia Erittäin hyvä ja tarpeellinen asia. ei kuntaliitosta Järkevä päätös. hyvä juttu paskajuttu ei hyvä

17 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Toivon, että isommalla kunnalla saadaan palvelut pysymään lähialueilla. Tavallinen kuntalainen ei paljon pysty asioihin vaikuttamaan. Palvelut pitäisi säilyttää tasapuolisesti molemmissa kunnissa Erinomainen asia, antaa virtaa ja tulevaisuudenuskoa alueelle Hyvä asia, mutta 10 vuotta myöhässä. Menestystä hankkeelle, parempi myöhään kuin ei milloinkaan! Puuttukaa kovalla kädellä niihin asioihin, millä erityisesti taloutta voidaan oikaista. Älkää tuudittautuko nyt hetkellisesti nouseviin valtion osuuksiin, vaan kiristäkää vyötä entisestään ja hoitakaa velkoja pois. Kirpaisee varmasti osaa henkilöstöä, mutta kuntalaista kiittää tulevaisuudessa. TV-uutisissa Kesälahden kunnanjohtaja esiintyi erittäin rakentavasti, kun hän totesi, että itsenäisen kunnan piirteet ovat Kesälahdella vähäiset nykyisellään. Tarpeellinen asia tässä taloudellisessa tilanteessa. Hieno asia! Kiteen kunnanjohtaja elää menneessä ajassa, jos kuvittelee saavansa myös seuraaviin liitoksiin valtion porkkanarahaa. (Kotikarjala) Tehkää rauhassa, suunnitelkaa hyvin ja älkää tapelko joutavista! Hieno homma Kesälahtelaiset pääsevät Kaupunkilaisiksi. Toivottavasti toteutuu Kuntaliitos olisi hyväksi Kiteelle ja Kesälahdelle! - Tulee vähän kiireellä aikataululla Kysymykseni info- ja kuulemistilaisuutta varten? Kuinka taataan hyvän yhteishengen/yhteisöllisyyden säilyminen myös uudessa kuntakokonaisuudessa? Millaista kokoonpanoa kaavaillaan valtuustoon / hallitukseen + lautakuntiin ( kesälahtelaisten / kiteeläisten suhde)? Tuleeko kunnanjohtajan virka ulkopuoliseen hakuun, vai siirtyykö jompikumpi nykyisistä uuden kunnan johtajaksi? Entäpä muut virat - merkitseekö miten paljon irtisanomisia, tehtävien siirtoja yms? Miten kuntaliitos suhteessa sosiaali-ja terveystoimen suunnitelmiin / hellin purkautuminen ja näiden palveluiden järjestäminen - tehdäänkä näitä suunnitelmia nyt yhdessä kuntaliitoksen kanssa?

18 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Miten varmistetaan Kiteen ja Kesälahden kuntien henkilöstön tasavertainen kohtelu kuntaliitoksessa? Liitosta ei saa maksattaa vain toisen kunnan työntekijöillä. Miksi keskusta johtoinen valtuusto toimii näin, kun eduskunassa oppositio aikoo hajoittaa koko uuden suunnitellun kunta kartan? Missä on varmistus siitä, että nuo luvatut rahat ovat saatavissa, kun valtion kukkarokin tuntuu olevan tyhjä. Mihin kaikkiin arkipäivän asioihin kuntalaisen kannalta saattaa tulla muutoksia kuntaliitoksen jälkeen? Tilajärjestelyt, kuinka on tarkoitus hoitaa? Kiteen kaup.talon sisäilmaongelmat ovat todella vakavat. Miten käy Kesälahden Sovintolan, joka nyt on ollut kesien keskipiste taajamassa lukuisten ja taas lukuisten lomalaisten ja turistien keskuudessa. Sovintola Yhdistyksellä, Kulttuuriseuralla ym.toimijoilla ei ole varaa ylläpitää ja remontoida rakennusta, koska toiminta perustuu talkoovoimiin ja tuloja on erittäin minimaalisesti. Käsitöiden myynti, tapahtumat, Suoramyynti ym. toiminta on talkootyötä ja suunnattu asukkaille ja lomalaisille virkistykseksi ja piristykseksi, ei ensisijaisesti tulojen hankintaan. Käsitöitä myy kymmenet ihmiset, joten tulot niistä eivät ole kaksiset, eikä niillä tuloilla ole vara edes vuokranmaksuun. Kesälahden kunta on nähnyt tämän rakennuksen ja toiminnan arvokkuuden ylläpitämällä rakennusta ja Sovintola Yhdistys on mm. sitoutunut hoitamaan Puutarhan. Onko tulevalla Kiteen kaupungilla tähän "varaa"? Ainakaan aivan uusi tämän vuoden alusta voimaan astunut Kyläyhdistysten ja muiden vastaavien avustusohjeistus ei hyvää lupaa!!! Ja taitaa vielä olla yhden virkamiehen päätettävissä! Onko kunnan nimi tulevaisuudessa Kitee ja onko vaakuna jo ratkaistu? Itselleni asialla ei ole väliä. Miten palvelujen saatavuus siellä missä ihmiset ovat taataan? Erityisesti, miten etäällä/syrjässä asuvien oikeus palvelujen helppoon saataavuteen taataan? Miten estetään palvelujen rajoittuminen kuntakeskuksiin? (kauppa, posti, teleyhteydet, terveydenhoito) Minkalaisessa organisaatiossa tulevassa kunnassa aiotaan tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut? Onko arvioitu erilaisten päätöksien vaikutusta kuntalaisten palvelujen saantiin (vaihtoehdot: kunnat säilyy itsenisenä, Kesälahti - Kittee liitos, Kesälahti - Savonlinna liitos, Keski-Karjala yhteinen kunta, Keski-Karjala Joensuuhun)? Tunteeko kukaan yhtään lääketieteen opiskelijaa, joka olisi valmistyttuaan halukas työskentelemään kunnallisessa terveyskeskuksessa? Kysykäät vaan viisaammat. Pysyyhän Kesälahdella edellenkin kuntosali ja seniorisali! Kuinka käy sille henkilöstön osalle joka on aikoinaan siistynyt Helliin Tohmajärven kunna työntekijänä? Irtisanotaanko työntekijä jos ei halua aloittaa työskentelyä uudessa kunnassa? Tämä on politiikkaa, mutta miten saataisiin kunnan luottamushenkilöiden"änkyröinti" ja politikointi loppumaan ja -henkilöt ajamaan uuden kunnan asioita sopuisasti ja parempaan tulevaisuuteen katsoen????

19 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Lähinnä kiinnostaa rautatieaseman kohtalo? Kesälahden kunta tarvitsee oman asemansa. Meiltä on viety joukkkoliikkenne alas. Linja-autoyhteyksiä ei ole kuin Kiteelle koulupäivinä. Kirjastopalvelut taattava Kesälahdelle. Äitiys- ja lastenneuvolassa Kesälahdella on vaihtunut tekijä melkein jatkuvasti. Mikä on lähipalvelun laatu silloin, vaikka kirjain ehkä on toteutunutkin...? _ Miten aiotte järjestää eri toimialojen tehokkaat palvelut niin ettei tule päällekkäisyyksiä ja niin että toiminnot keskitetään niille jotka osaavat ne parhaiten hoitaa. omakunta Voidaanko harkita esimerkiksi elinkeinotoimen tehostamista siten, että teollisuuden hankkimista ulkoistetaan periaatteella tulos tai ulos? Miten varmistetaan, että kustannustehokkuus alkaa näkyä jo heti alkuun eikä vasta viiden vuoden päästä, kun ylimääräisestä henkilökunnasta päästään viimein eroon. Palveluiden säilyvyys. Miten taataan reuna-alueiden ja taajamien tasavertainen kohtelu palvelujen ja tieverkoston osalta? Mahdollisena tulevaisuuden paluumuuttajana kysyn: Osataanko ja halutaanko yhdistyville kunnille laatia jo vuodelle 2013 kurinalainen talousarvio, jolla talous alkaa oikeasti kääntyä oikeaan suuntaan. Vai laaditaanko tulevatkin talousarviot suurentuviin valtionosuuksiin nojautuen mukaviksi ja tietoisesti virheellisiksi siten, että velkoja ja alijäämiä ei saada tulevaisuudessakaan katetuksi, vaan velka kasvaa entisestään? Toivotan hyvää yhteishenkeä liitosvalmisteluihin! Se olisi myös kesäasukkaiden etu. Ei ole mukava lukea kielteisiä uustisia siltä paikkakunnalta, jossa viettää kesälomaa. Mille kansalaisopistolle kesälahtelaiset esittävät kurssitoiveensa eli aloitammeko opiskelut Puruvesi-opistossa syksyllä 2012? Mitä tapahtuu vuoden 2013 alusta? Mitä tapahtuu nyt käynnissä oleville ryhmille, joille ollaan toivomassa jatkoa? Esim.kielten ryhmät? Venäjän ryhmissä on aivan erinomainen opettaja, jonka opetuksen haluttaisiin EHDOTTOMASTI jatkuvan. Miten henkilöstön jaksamiseen ja uudelleensijoittamiseen tullaan panostamaan käytännössä,ettei asia jää kauniiden puheiden ja teoriakoulutusten varaan? Tiedottamisen avoimuuteen toivoisin parannusta,ettei henkilökunnan tarvitse lukea itseään koskevia päätöksiä sanomalehdistä! onko mitään mahdollisuutta työntekijöiden suoja-aikaan vaikuttaa, vai meneekö yhdistymisestä saatava hyöty turhien päällekkäisten työpaikkojen ylläpitoon? Jos ei, niin miten voidaan työntekijöiden työpanosta käyttää tehokkaasti ja TUOTTAVASTI uuden kaupungin hyväksi? Voidaanko muuttaa työntekijöiden toimenkuvaa, eli siirtää toisiin työtehtäviin?

20 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) _? Oletteko todellakin sitä mieltä kunnanjohtaja, että liitoksiin saa loputtomasti porkkanarahaa, kun valtio ottaa 7 mrd velkaa joka vuosi? Valtionkin veron maksaja Kenestä kaupunginjohtaja? Voisiko Jaakko Uuksulainen hoitaa kuljetuksia vaikka kerran viikossa Kesälahden ja Kiteen välillä?

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

Jukka Rannila VASTAUS 1 (52) vaalit 2008 18.9.2008. Vaalikoneet ovat tulleet jäädäkseen.

Jukka Rannila VASTAUS 1 (52) vaalit 2008 18.9.2008. Vaalikoneet ovat tulleet jäädäkseen. Jukka Rannila VASTAUS 1 (52) Vaalit 2008 /YLE:n vaalikoneen kysymykset VASTAUKSIA YLEN VAALIKONEESEEN, versio 16.9.2008 pohdintaa 17.9.2008 pohdintaa Lukuintoa tarvitaan Vaalikoneet ovat tulleet jäädäkseen.

Lisätiedot

Verkosto on kaiken A ja O

Verkosto on kaiken A ja O Veli-Matti Toivonen Verkosto on kaiken A ja O Hyvin onnistuvan isännöintityön mallitus Kiinko on yhteisnimi Kiinteistöalan Koulutussäätiölle ja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:lle. Kiinko tarjoaa lisä-

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla:

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla: U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA - Elintaso nousee maailmalla, ihmiset syövät kehittyvissäkin maissa enemmän ja ennen kaikkea syövät enemmän

Lisätiedot

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10.

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. Raision Vasemmistoliitto LOKAKUU #2/2012 Ehdokkaiden nimet ja numerot keskiaukeamalla. Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. www.raisio.vas.fi 2 vasen raisio #2/2012 3 pääkirjoitus

Lisätiedot

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa!

Ostat tai myyt, meille kannattaa soittaa! TÄSSÄ LEHDESSÄ MM: 1 Kokoomuksen Tampereen kaupunkilehti lokakuu 3/2012 Tarkista edustajasi numero ehdokaslistalta sivut 6-7 Musta Lammas auttaa hädässä olevia sivut 8-9 Timo P. Nieminen aikoo ensi s.

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R. Kerta se on ensimmäinenkin. Keskustan Lempäälän ehdokkaat esittelyssä

MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R. Kerta se on ensimmäinenkin. Keskustan Lempäälän ehdokkaat esittelyssä MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R Keskustan Lempäälän kunnallisjärjestön vaalilehti Lokakuu 2012 Vanhustyö vaikeaa? Vanhustyöhön olisi vanhoja hyviksi koettuja työmuotoja, mutta miksi niitä ei haluta ottaa käyttöön, ihmettelee

Lisätiedot

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n

HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n Kempeleen Kokoomus ry Kempeleen Kokoomusnaiset ry KUNTAVAALILEHTI LOKAKUU 2012 1 HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n KUNTAVAALILEHTI LOKAKUU 2012 Kuntavaalit 28.10.2012

Lisätiedot

Yhteistyössä on voimaa.

Yhteistyössä on voimaa. Eloa Porvarintielle Yhteisten asioiden puolesta Teuvan Kokoomus lähtee tulevaan kunnallisvaaliin vain ja ainoastaan voitto mielessä. Vaalityöryhmä aloitti työnsä helmikuussa suunnittelukokouksella. Takataskussa

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä?

Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? 1 2 Millaisen hallintomallin ja yhteiskunnan sinä loisit, jos voisit aloittaa tyhjältä pöydältä? ***** Voimakkaampi kuin maailman kaikkien armeijoiden voima on idea, jonka aika on tullut. Victor Hugo Omistettu

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kankaanpään kaupunki Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kaupunginhallitus 4.6.2012 JOHDANTO Vuoden 2011 heikon tuloksen ja vuodelle 2012 ennakoidun alijäämän surauksena kaupunginhallitus

Lisätiedot

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008 Sisällysluettelo Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta...2 Esipuhe...2

Lisätiedot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot

Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Rakennusliiton 23. liittokokous 22. 24.5.2015 Rakennusliiton yleiskeskustelun puheenvuorot Matti Piirainen, os. 001 Helsingin kirvesmiehet Ensinnäkin näihin edellisiin puheenvuoroihin: tämä kansainvälisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta

Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseutu viestii P u h e e n a i h e i ta P o h j o i s - P o h ja n m a a lta Maaseudun Sivistysliitto Teos on saanut rahoitusta

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot