Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20)"

Transkriptio

1 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=146 Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. kesälahtelainen 52 37,68% 2. kiteeläinen 60 43,48% 3. vapaa-ajan asukas Kesälahdella 12 8,70% 4. vapaa-ajan asukas Kiteellä 11 7,97% 5. Kesälahden kunnan työntekijä 7 5,07% 6. Kiteen kaupungin työntekijä 25 18,12% Kesälahden kunnan 7. luottamushenkilö Kiteen kaupungin 8. luottamushenkilö 9. edustan sidosryhmiä/yhteistyökumppaneita 3 2,17% 8 5,80% 6 4,35% Yhteensä Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. nuori 2 1,46% 2. lapsiperheellinen 24 17,52% 3. eläkeläinen 28 20,44% 4. työssäkäyvä 71 51,82% 5. yrittäjä 18 13,14% 6. työtön 4 2,92% 7. opiskelija 4 2,92% 8. Muu, mikä 2 1,46% Yhteensä

2 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Kuntaliitos on Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. hyvä asia 47 34,06% 2. tarpeellinen 40 28,99% 3. välttämätön 42 30,43% 4. huono asia 10 7,25% 5. tarpeeton 3 2,17% 6. ei välttämätön en osaa 7. sanoa 11 7,97% 9 6,52% Yhteensä Mitä myönteisiä asioita kuntaliitos voi mielestäsi saada aikaan? Palvelutason /saamisen paikkakunnalle. Mahdollistaa veroprosentin pienemisen, toivottavasti! Monipuolistaa kunnan osaamista, virkamiesten työhön sitouttaminen paranee, toivottavasti! Yhteisöllisyys vahvistuu. Koulutuspaikat esim. lukio, ovat omassa kunnassa. järkevää toimintojen tuottamista Taloudellisesti - hallintorakenteiden keventäminen - työtehtävien oikealla jakamisella myös osa työntekijöistä Henkisesti - yhdessä saamme aikaan enemmän näkyvyyttä esim. tapahtumien järjestämisessä, joka luo elävyyttä ja yhteishenkeä sekä toivottavsti myös näkyy ulospäin matkailullisessa mielesssä Säästöjä tehokkuuden lisääntymisen muodossa. saada säästöjä päällekkäis virkojen palkkasta. lääkäripalveluja suuremman alueen vuoksi pankki,posti,kela,poliisi ja vero palvelut säilyttää En näe mitään myönteistä kuntaliitoksessa. Toimintaedellytysten turvaaminen etenkin Kesälahdelle. Palveluiden paraneminen, päällekkäisten toimintojen karsiminen tuo säästöjä. Hallinto kevenee, säästöä tulee. Yhteiset työntekijät yli kuntarajojen. Organisaatioiden päällelkkäisyys vähenee. Muodostuu yhtenäinen alue teknisesti ja taloudelliseti.

3 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Se voisi saada aikaan uudenlaisia toimintatapoja, vanhojen hyvien toimintatapojen leviämistä alueelta toiselle ja tekemisen meininkiä isommalla porukalla. Jos on todellista, että hallinnot yhdistämällä toiminta tehostuu, pystytään satsaamaan myös enemmän palveluihin. Päällekkäisyyksien purkaminen hallinnossa. Sykäys yritystoiminnan vilkastumiseen. Lisää valtakunnallista näkyvyyttä. Vahvistaa kulttuuritoimintaa. Edistää Pyhäjärven suojelua. yhteinen työssäkäynti- ja palvelualue yhdistyy, turhat kuntarajat poistuvat vaihtoehtoiset työn tekemisen paikat lisääntyvät, vaihtelunmahdollisuus/ työkierto sitä haluaville kasvaa Pitkäjänteistä suunnittelua ja päätöksiin sitoutumista luottamuselimissä. Elinvoima lisääntyy molemmissa kunnissa palvelut säilyvät järkevin vaihtoehto Kunnalliset palvelut kuntalaisille pystytään tuottamaan taloudellisemmin ja laadukkaammin. Saadaan paremmin veronmaksajat ja valveutuneempi väestö pysymään kunnan asukkaina. Pystytään paremmin palkkaamaan ammattitaitoisempaa työvoimaa ja paremmin ammattitaitoisempi työvoima hakeutuu suuremman kunnan palvelukseen. Lähipalvelut paremmin turvataan ja samalla voidaan palveluita nykyaikaistaa. Keskiasteen- ja musiikkikoulutuksen turvaaminen paikkakunnalla. Ammatikoulun hyötyntäminen yritysten ja työpaikkojen kehittäjänä. Liikunta- ja kulttuuripalvelut voidaan säilyttää. ehkä suuremmasta kunnasta meille kesälahtelaisille voi olla etua. Onhan meillä jo paljon yhteistyötä, joen olemme tottuneet töisiimme Tunnemme olevamme osa jotain suurempaa yhteisöä. Kiteen älykkyysosamäärä lisääntyy!! Laadukaat ja turvalliset lähipalvelut voidaan turvata, mikäli näin halutaan. Työntekijän asema voi muodostua monipuolisemmaksi ja näin ollen myös kiinnostavammaksi. Muuttotappioiden myötä saataisiin karsittua turhaa byrokratiaa. Esim. Kiteellä ei ole järkevää pitää asukkaan kaupunkia varten tarkoitettua kunnallishallintoa, kun asukkaitakin on alle Toisaalta tässä kuntaliitosasiassa ollaan jo auttamattomasti myöhässä. Ei tästä enää porkkanoita jaella, pelkkää keppiä. Lähipalvelujen saannin turvaaminen myös haja-asutusalueella! Tavoitteena rahan säästyminen, mutta en oikein usko että käytännössä käy niin. Säästöjä ja palvelujen parempaa toimivuutta Enpä tiedä

4 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Uusia tuulia molempiin kuntiin ja ehkä lisäpotkua positiiviseen suuntaan. tehostuu toiminta Yhtenäisyyttä keski-karjalaan ja positiivista henkeä. ehkä veroäyri laskee sitten, kun Kesälahti liittyy Kiteeseen. Taloustilanne saattaisi parantua Kuntaliitoksella voidaan saada taloussäästöjä aikaan mikäli tähdätään tehokkaasti ja määrätietoisesti siihen että henkilöstön mitoitus suunnataan oikein ja päällekkäiset ja lahjavirat jätetään perustamatta. ei mitään ei oikeastaan kovinkaan paljon. asukasmäärä vain lisätyy. asukaspohja laajempi Estää tulevaisuudessa hallinnon kasvamisen, suurempi yksikkö luo paremmat edellytykset elinkeinoelämän ja teollisuuden sijoittumisessa seutukunnalle. elinvoimaisen kunnan en näe sellaista Kustannustehokkaan ja toimivan hallintomallin. En osaa sanoa. Houkuttelisi lisää veronmaksajia Johtoryhmästä voi yhdistellä tehtäviä ja niin ollen tarvitaan vähemmän johtajia eli siitähän tulee säästöjä. Väestöpohja kasvaa Kesälahden ja Kiteen hyvien puolien esiin nostaminen yhdessä. Vilpittömällä yritysten ja eri toimijoiden yhteistyöhalukkuudelle alue voi erottua muista kunnista. Saadaan poliitikot vähemmäksi Elinvoimaisen kuntakokonaisuuden. Paremman taloudellisen tilanteen molemmille kunnille.

5 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) säästöjä palvelujen tuotantoon Yhteistyön lisääntyminen eri aloilla. Mitä suurempi asukasmäärä, sitä suurempi vaikutusvalta. Toivon, että liitossopimus hoikentaa organisaatiota. Reilu karppaus. Hyvät käytännöt siirtyvät laajemmalle, hallinto kevenee, saadaan taloudellista etua suuremmasta yksiköstä? Kunnalliset palvelut helpottuu, terveys, virastot ym Kunnallisvero alhaisempi ja kiinteistövero alemmaksi. Isompi kunta saa paremmin yrittäjiä, työpaikkoja ja työntekijöitä. valtion avustukset suurempia. henkilöstön ja tilojen tehokas käyttö, verotulojen nousua Mitä myönteisiä asioita kuntaliitoksen pitäisi saada aikaan? Miten pitäisi toimia, että myönteiset asiat toteutuvat? Ajattelutavan muutos; ei erikseen vaan yhdessä! Palvelujen sujuvuutta ja saatavuutta, j aylipäätänsä palvelujen säilymistä tällä tasolla - tai kenties paranemistakin. Avoin keskustelu ja tasa-arvoiset mahdollisuudet molemmilla kunnilla / luottamushenkilöillä ja johdolla vaikuttaa asioihin ja sopimusten tekoon. Positiiviista asioista tiedottmista, pienistäkin. Nostetaan oikeat kehittäjä ihmiset esim. nuoret parrasvaloihin. Pidetään se mikä luvataan, mutta lupauksien ja pyyntöjenkin pitää olla realistisia ja tasapuolisa kumpaakin kuntaa kohtaan. Säästöjä tehokkuden lisääntymisen muodossa. Turha on näin harvaan asutulla alueella hajaantua pienempiin kokonaisuuksiin. Parempi hoitaa asiat yhdessä isommassa paketissa. Toivon mukaan isompi paketti olisi voimakkaampi/houkuttelevampi myös ulos päin. liikenneyhteydet keskikarjalan aueella tulisi säilyä, lisäämällä työpaikkoja ja erilaisia palveluja, julkinen tarjonta taattava ja sen myötä työpaikat nuorille ja työkuntoisille kansalaisille. Kaikki ovat varmasti sitä mieltä, että peruspalvelut on turvattava, jopa parannusta pitäisi saada terveyden huoltoon. Paljon on luvattu, toteutuminen jää nähtäväksi.hellikään ei tuonut mitään hyvää. Riittävät palvelut kaikille uuden kunnan alueella. Entisten kuntarajojen unohtaminen ja palveluiden järkevä sijoittelu suhteessa käyttäjiin. Muuttuuko uuden kunnan ikärakenne toisenlaiseksi? Mitä palveluita

6 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) tulevaisuudessa tarvitaan nykyistä enemmän? Nykyisille ja uusille yrityksille edellytykset toimia. Pelkkä säästäminen ei riitä. Tasapuoliset palvelut riippumatta siitä, missä asuu. Yhteistyön lisääntyminen. Riitelyn sijasta tulisi toimia yhteistyössä. Suvaitsevaisuussa lisää! Yhteistyötä. Unohtaa vanhat riidanaiheet ja katsoa tulevaisuuteen. Päällellkäisten toimintojen karsiminen. Isompi ei syö pienempää. Jatkuva marina säästöistä ja rahan puutteesta lopettettaisiin ja oikeasti mietittäisiin, mitkä ovat lakisääteiset toiminnat, mitä niihin menee rahaa ja mitkä ovat ne toiminnat, jotka vetävät muuttajia, lomalaisia ja turisteja seudulle. Hyväksyä tosiasia, että aina pienikään ei ole vain kallista, vaan voi kauniina saada aikaan paljon myönteisiä vaikutuksia. Turha byrokratia pitää saada isostakin pois. Turhat päälliköt "oikeisiin" töihin! Päälliköiksi vain tarpeellinen määrä, ei suojatyöpaikkoja, ei poliittisia työpaikkoja, ei kouluttamattomia/alikoulutettuja tekaistuihin virkoihin. Tohmajärvi ja Rääkkylä pitäisi saada mukaan kuntaliitokseen. yhteenkuuluvuuden toivoisi paranevan ja alueellisten palveluiden turvaamisen paranevan isomman asukasmäärän avulla asennoidutaan olemaan yksi yhteinen kunta, jonka kaikki asukkaat ovat saman arvoisia nurkkakuntainen ajattelu ja kyräily pitää jäädä pois luottamuksen saavuttaminen/ansaitseminen/säilyttäminen Palvelujen riittävän ja oikeaaikea-aikaisen saatavuuden paraneminen. Päättäjien yhteishenkeä parannettava, lopettakaa toisten mollaaminen. kesälahtelaisia myös päättämään Pyrökratian pyöritystä vähenemään asukasta kohti. Kuntalaisille laadukkaammat ja nykyaikaiset palvelut. Työt ja asiat uudelleen organisoitava. Pitää todeuttaa talouden hoidossa kuntalakia ja lopetettava syömävelkojen (alijäämien) kasvattaminen tulevien sukupolvien maksettavaksi. Työilmapiirikin säilyy parempana vakaavaraisen työnantajan palveluksessa. On otettava huomioon veronmaksajat ja kuntalaisetkin, ei pelkästään ajeta työntekijöiden ja ammattiliittojen asioita. On saatava asuttuna pysymään Keski-Karjalan aluekkin, eikä nuorempia ja valveutuneita ihmisiä pakotettaisi vanhanaikaisten kuntarakenteiden ansiosta muuttamaan nykyaikaisempiin suurempiin kuntiin. kummankin kunnan positiivisia puolia pitää hyödyntää. ehkä voitaisiin saada paremmat joukkoliikenneyhteydet, nythän Kiteelle Kesälahdelta on tosi huonot asiointiyhteydet Yhdessä Kiteen kanssa päättää asioista, ettei meitä jätettäisi tänne oman onnemme nojaan. Ihmiset voisivat oikeasti asua siellä missä haluavat ja tärkeimmät palvelut (terveys, koulutus, vanhusten ja lastenhoito, harrastusmahdolisuudet) olisi saatavilla kohtuullisella etäisyydellä. Turvallista, mielekästä ja laadukasta elämää.

7 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Molempien kuntien kunnanisät ja asukkaat saisivat sopia riitansa ja lopettaa keskinäiset piikittelynsä/kyräilynsä ja käydä oikeasti miettimään, miten tästä eteenpäin kannattaa kustannustehokkaasti toimia. Paluuta entiseen ei ole. Alueella tulisi olla työpaikkoja myös nuorille! kts. edellä. Ei ole kokemusta näin isosta organisaatiosta. Johdossa ei ole tarpeeksi kokemusta, että saisivat asiat luistamaan niin, että oikeasti säästöä syntyy. Jarruttaa ja odottaa kuntaministerin/eduskunnan suunnitelmien toteutusta ja aikatauluja. Säästöjä. Palvelujen parempaa toimivuutta ja saatavuutta. Hallinnon päällekkäisyyksiin pitää tarttua. Suorittavaa henkilöstöä esim. vanhusten hoitoon lisättävä. Palvelujen takaaminen molempiin kuntiin ainakin samantasoisina, kuin nyt on. Kesälahtelaisiakin pidetään ihmisinä, joita kuullaan heitä koskevissa asioissa. Kesälahden kunnan työtekijöille työpaikka oman entisen kunnan toimipisteessä. He ovat oman alueensa asiantuntijoita. Koitetaan jättää mahdollisimman pieni "hiilijalan jälki", ettei työntekijöiden tarvitse pendelöidä koko aikaa tuolla 6-tiellä. Ajaa työmatkoja ristiin. Koitetaan kunnioittaa toisenkin puolen mielipiteitä, eikä Kiteen tarvitse määrätä kaikkia Kesälahtea koskevia asioita. Me täällä olemme oman alueemme asiantuntijoita. Sitä kannattaa hyödyntää. Kesälahden kunnan työntekijöillä on myöskin laaja-alainen työkokemus. Vähän työntekijöitä, joten laajemmat työkentät kuin kiteeläisillä. Jäisikö kuntapäättäjien keskeinen napina pois, kun oltaisiinkin yksi kunta... hyvä yhteis henki Vähentää päällekkäisiä toimintoja. Asettaa uusia tuottavia tavoitteita ja järjestää seuranta joka valvoo että tavoitteet toteutuvat. Terveyspalvelut pitäisi saada kattavaksi molemmissa kunnissa Tehostamalla palveluita saadaan kustannussäätstöjä aikaan, jolloin veroprosentti voidaan pitää kohtuullisena. Näillä toimenpiteillä voidaan yrityksiä ja asukkaita saada pidettyä alueella. Ellei nämä toimet onnistu osa nykyisistäkin palveluyrityksistä suuntaa kasvukeskuksiin kuten Joensuuhun. Jatkossa teollisia työpaikkoja on erittäin hankala alueella saada. omana kuntana tasa puolisesti toimia molempien kanssa. Ei yksistään kiteeltä tai kesälahdelta toimihenkilöitä. vähentää johtoporrasta Elinkeinotoimen/Ketin toiminnan tehostaminen siten, että avainhenkilöt ovat kielitaitoisia ja että heillä on riittävä tuntemus eurooppalaisen teollisuuden investointitarpeista tulevaisuudessa. Sama koskee myös Venäjän federaation aluetta.

8 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) työpaikkoja,matkailutuloja,leveämmät hartiat palvelujen tuottamiseen säilyttää henkilöstön työt ja työkuvat nykyisellään, siihen ei ole kuntaliitoksessa "eväitä" Peruspalveluja kaikkien saataville kustannustehokkaalla tavalla. Tarvitaan avoimuutta, ennakkoluulottomuutta ja taistelutahtoa palvelujen säilyttämisen puolesta. Säästöjä- palvelujen pysyminen Kesälahdella.Kunnallisveron kohtuullisuus. Tasapainoisen kunnan Säästöjä Sovussa neuvotellen Veroprosentin laskeminen erittäin tärkeää, jotta alue kiinnostaa yrittäjiä ja yksityishenkilöitä. Hyvässä yhteishengessä, reuna-alueita unohtamatta Hallinnon kustannusten tulee pienentyä oleellisesti ja lakisääteisten palveluiden tulee parantua. Tämän tulee näkyä parantuneena palveluna ja ympäristönä samalla kun esim. kiinteistö- ym. verotus pienenee. Yhdistyvät kunnat eivät voi toimia suojatyöpaikkoina yhdellekään virkamiehelle tavallisten ihmisten kustannuksella, vaan sen tulee asettaa kaikessa toiminnassa etusijalle kuntalaiset ja mm. kesäasukkaat. Myös kesäasukkaat ja matkailijat ovat erittäin tärkeitä tulolähteitä, joita ei kannata suututtaa nykyistä enempää maksuja korottamalla ja palveluja heikentämällä. Lomalaiset, matkailijat ja kesäasukkaat tulee huomioida jatkossa siten, että he kokevat itsensä tervetulleeksi niin kunnan kuin yrittäjienkin puolesta! Terveydenhuoltopalvelut tulee löytyä paikkakunnalta niin pienille lapsille kuin kotieläimillekin. Ei uskalla muuten kohta edes lomailla lasten ja eläinten kanssa, jos apua haettava erityisesti viikonloppuisin ja kesäisin satojen kilometrien päästä (kokemusta on). Kesälahti on erittäin tunnettu kesälomalaisten kohde hienoine rantoineen. Ehkä Kitee voisi jotenkin vahvistaa Kesälahden asemaa esimerkiksi siten, että Kesälahden ja Kiteen muodostamalla kokonaisuudella on hyvät palvelut. Olen lukenut Pro-Kesälahti liikkeestä. Kiteellä voitaisiin ottaa oppia sellaisesta aktiivisesta toiminnasta. Purkaa päällekkäisiä toimintoja,lähinnä hallinnossa.näistä saadut säästöt tulisi kohdistaa peruspalveluiden turvaamiseen mollemmissa kuntakeskuksissa. yhdistyä mahdollisimman pikaisesti Isommat, toimivammat yksiköt. Palvelut saman katon alle, ja uudet ehommat tilat. Ei enää homekouluja eikä homeisia terveyskeskuksia. Organisaation hoikennus hallinnossa. Todellisia tekoja eikä vain puheita. Valtion verojen maksaja kiittää. Saada koko alueen väki puhaltamaan yhteiseen hiileen. Ei niin, että jompikumpi kunta vie ja toinen vikisee. Lähipalveluja tulisi säilyttää mahdollisimman paljon. Raja-alueilla voi yhdistää toimintoja - koulujen ja päiväkotien yhteistyö järkevällä tavalla. Keventää hallinnon kustannuksia.

9 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Turhat kulut pois. Paremmat palvelut,työpaikkoja enemmän.säilyttää palvelut myös Kesälahdella.Esim. terveyspalvelut ja yläaste. Pitäisi auttaa kuntia talousvaikeuksissa, lisätä palveluja kuntiin, Palveluiden järkeistämistä niin että palvelut säilyvät kaikilla samanlaisina kuin ennenkin. - Veroprosentti pienemmäksi - lääkäripalvelut pitäisi säilyttää Kesälahdella - liikenneyhteydet pitäisi saada asiointia varten ainakin kaksi kertaa viikossa, koska kaikilla ei ole omaa autoa. - kuljetukset uimahallille viikoittain. Mitä kielteisiä asioita kuntaliitos voi mielestäsi saada aikaan? Reuna-aluiden unohtaminen, palvelujen keskittäminen kuntakeskukseen. Autottomien kulkuyhteydet esim. kuntakeskukseen/kaupunkiin. Peikkona tietenkin se että palvelut nimenomaan kesälahdella heikkenevät,--- mutta tätä en tietenkään halua uskoa! Talous taantuu vieläkin kaikista toimenpiteistä huolimatta ja jää kuva että toinen osapuolista pettää. Joillekin jotkut palvelut voivat olla kauempana kuin aiemmin. palveluiden katoaminen kauemmaksi kaikkivirastot eripaikoissa,ei tiedä mistä mikäkin löytyy hakukunnaksi En jaksa uskoa kaikkiin lupauksiin,pelkään edelleen palvelujen huonontuvan. Mistä ne säästöt syntyvät? Ehkä alku menee jotenkin hyvin,mutta kolmen vuodenkuluttua ei mitään varmuutta jatkumosta. Mikään ei sittenkään muutu ja sama syöksykurssi jatkuu. Hallintoportaaseen jää liikaa väkeä pitämään kiinni saavutetuista eduista. Jääkö Kesälahti Kiteen jyräämäksi? Mahdolliset työpaikkkojen vähenemiset. Suojatyöpaikkoja entisille kunnanvirkamiehille. Terveystoimen keskittyminen Kiteen keskustaan. Kesälahti jää syrjäisen lähiön asemaan. Katkeruuden, kaunan, vihamielisyyden, palvelujen karsimissen ja keskittämisen. Vääristä kohteista säästetään liikaa, esim. lapsista ja lasten koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Jos asia hoidetaan sovinnossa ja tasapuolisesti en näe kielteisiä asioita.

10 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) työntekijöiden työmatkat pitenevät, jolloin matkakulut kasvavat, työpäivien pituus jatkuu ja työhyvinvointi huononee kuntalaisten/työntekijöiden jämähtäminen entisen ihainnointiin mahdolliset palkkojen erot jäävät pysyviksi, eikä harmonisointia tehdä loppuunasti Palvelujen heikkeneminen. Valtuutettujen lukumäärä vähenee ei mitään Aluksi kulut säilyisi korkeina, ennen kuin kevyemmät organisaatiot alkaisi toimia. Voi vaikuttaa identiteettiin. Paha olisi, jos terveyspalvelut heikkenisivät Kesälahdella ja yläkoulu loppuisi. Erikoisen huono juttu olisi, jos Kitee omisi junan, eli juna ei pysähtyisi Kesälahdella. Säilyisikö täällä koulut, terveyskeskus jne. Meistä tulee Kiteeläisiä!!! Palvelut karkaavat pikkuhiljaa kuntakeskukseen. Työntekijöitä hyppyytetään eri toimipisteissä liikaa. koulujen lakkauttaminen huolettaa ja miten palvelut säilyvät Toimintojen keskittymistä Kiteelle Palvelut huonontuvat. Eivat ole tasapuolisia joka paikassa. Palveluiden heikkeneminen, kustannusten nousu. Esim. lääkäri ja hammaslääkäri palvelut voivat karata Kesälahdelta. Ne on säilytettävä. Syrjäkylien autioitumisen. Nuorten perheiden katoamisen alueelta. Jos ei ole neuvola, terveydenhoidon, joukkoliikenne, koulu ym. palveluja, niin täänne ei työikäiset nuoret perheen jää. Ikäihmisetkin karsiutuvat luonnostaan terveyspalvelujen siirtyessä täällä kauemmas. Rapauttaa kesälahtelaisten "kesälahtelaisuutta".varsinkin jos päätös on hyvin erimielinen, niin voi jäädä hiertämään pitkään. ei mitään Palvelujen keskittymisen niin että syrjäseudut joutuvat kärsimään. enpä tiedä siitä mitään Reuna- alueiden jääminen paitsioon

11 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Kustannustehkkuutta ei riittävän pontevasti lähdetä tavottelemaan ja ajaudumme vaan suurempaan alijäämään. kiteekusettaa ihmisten mielissä vain,jos jokin asia ei toimi mielen mukaisesti voidaan syyttää kuntaliitosta Kyläpolitikoinnin voimistuminen. palvelut kuihtuvat jos ei yksituumaisuutta Työntekijöiden nykyistä palkkataso ei välttämättä säily ennallaan, voi huonota työkuvan muuttuessa kunta- liitoksen takia Palvelujen karkaamista yhä kauemmas ihmisistä. Eriarvoisuuden lisääntymistä ja yleistä jupinaa. Asioiden hoitaminen hankaloituu oman kunnan asioiden päättäminen vaikeutuu. Kateutta Kuntaliitoksella ei saavuteta mitään konkreettisia etuja erityisesti talouden osalta. Palvelut karkaavat kaikilta kauemmaksi. Tuleva yhdistynyt kunta jakaantuu kahteen omia etujaan puolustavaan alueeseen, jolloin energia hukataan vain omien asemien puolusteluun, ei kehitykseen. Jatketaan nurkkakuntaista kylä- ja puoluepolitikointia Lähipalvelujen vähenemisen pienemmästä kuntakeskuksesta,hallinnon "jäykkyyden". siirtymäajan aikana työntekijöiden suoja-aika on raskasta taloudellisesti, jotta säästöjen vaikutus ei näy, jolloin tulee negatiivisyys esiin, koska säästöjä ei näytä tulevan. Pienempi kunta pelkää menettävänsä palvelut. Panajaisunta kunnan hallinolle omasta tuolista. Kyräilyä ja kateutta. Palvelujen katoamista kauas joistakin asukkaista. Esim.liian suuret koululaitokset,lapsille pitkät matkat kouluun.työntekijöiden työmatkojen pitenemiset,jos työvoima sijoitellaan tarpeen mukaan.kumman kunnan alueelle tahansa.terveyspalvelujen siirtymisen Kiteelle ja vanhusten sijoittelun hoivasaaraalaan naapurin kunnan puolelle,jolloin omaisten hoitoon osallistuminen hankaloituu huomattavasti.vaarana on myös,että kaikki ajatellaan vain tehokkuusnäkökulmasta ja inhimillisyys unohtuuu. Palvelujen loppumisen syrjäkyliltä,

12 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) - vaarana on, että nykyisetkin palvelut sattaisi vähentyä Miten kielteisten asioiden toteutuminen voitaisiin estää? Pitämällä yhteisesti sovituista lupauksista kiinni. Ajattelutavan muutos; yhteinen kunta voi juuri niin hyvin kuin sen heikoin osa toimii!! Kaikkien etu on pitää huolta palvelujen saamisesta jokaisen ulottuville. Tasa-arvoinen keskustelu ja suunnittelu. Tiedottaminen muutoksiin vaikuttavista tekijöistä mahdollisimman aikaisin. Vaikea estää. On vain järjestettävä niin että palvelut on ylipäätään saatavilla. palvelut 2,3 päivää viikossa tai ykysi viikko palvelu pisteissä saatavana jokaisessa keskustassa olevassa virastossa ei luukulta luukulle systeemillä,kunnon neuvonta paikat Edelleen toivoisin kunnan toimivan itsenäisenä niin kauan kuin se on mahdollista. Olisin myös myönteisempi yhditymiselle jos olisi saatu mukaan myös Rääkkylä ja Tohmajärvi, mikä ei näytä olevan mahdollista. Kuntalaisia olisi pitänyt myös kuulla enemmän. Siinäpä kunnan virkamiehille ja päättäjille haastetta. Jotain lienee opittu Rääkkylän kanssa olleista neuvotteluista. Neuvottelemalla asioista ja sopimalla. Eläkkeelle eläkeläiset! Kuunnellaan aidosti ja todellakin ruohonjuuritason työntekijöitä ja kuntalaisa, jolloin vältettäisiin monia niistä vieheistä, joita syntyi Helliin, kun asiantuntijoina ja besservissereinä toimivat ylimmät johtajat ja konsulttit, jotka eivät tunne paikallisia olosuhteita. Satsataan lapsiperheisiin mm. tarvittavalla määrällä laadukasta opetusta! Kirjataan sopimuksiin asiat riittävän selkeästi ja pidetään sovituista asioista kiinni! Työntekijöiden saaminen mahdollisimman monelta kannalta tarkasteltuna samanarvoiseen asemaan, ja mikäli se ei toteudu, tulee tilanne perustella, mutta jossain määrin hyväksyä myös purnaaminen tilanteesta Hyvällä suunnittelulla ja järkevällä priorisoinnilla. Tässähän kielteinen asia muuttuu positiiviseksi. Ei unohdeta kesälahtelaisia päätöksissä. Kaupungin johtoportaaseen olisi saatava viisaita johtajia ja päättäjiä. Koko kunnan alue on säilytettävä asuttuna. Kaavoituksella ei tulisi keskittää asumista pelkästään taajamiin, vaan asumiseen olisi hyödynnettävä haja-asutusalueen rantamaisemat ja näillä toimenpiteillä kilpailla muiden kuntien kanssa asukkaista.

13 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Nykyaikaiset tiet, vesihuolto ja laajakaista yhteydet mahdollistaa työnteon ja asumisen haja-asutusalueellakin. Vesihuoltoverkosto on jo rakennettu melkein koko haja-asutusalueen kattavaksi. Asumisessa pitää olla valinnan varaa. Kaikki ihmiset eivät halua asua taajamissa. Kaavoituspolitiikassa on käytössä vanhanaikaiset asenteet. Identiteetin yllä pitoon voi vaikuttaa kulttuuri- ja liikuntatoimi sekä vapaehtoisjärjestötoiminta. viisaita luottamushenkilöitä hommiin ja oikeanlainen tahtotila. Epäsopu, kateus ja kärhämöinti julistettava pannaan! Jos Kesälahtelaisilla päättäjillä olisi vielä sananvaltaa yhteisissä asioissa. Osakuntaliitoksella.Ne jotka hinkuu Kiteelle,niin tervemenoa!! Suunnittelemalla palvelupisteet (terveys, koulut, hoitopaikat yms.) järkevästi, mutta ei tavoitella liian isoja yksiköitä. Ei toiminnot Kitee-keskeisiä. Liikenne kulkee samalla tavalla Kiteeltä Kesälahdelle, kuin Kesälahdelta Kiteelle! Kuuntelemalla ruohonjuurityöntekijöitä! "Niukkuutta" tasaisesti molempiin taajamiin jakamalla. Järjestetään nämä palvelut tälle alueelle kaikille mahdollisiksi. Aitoa kuntalaisten kuulemista. Ja varsinkin se hiljainen enemmistö(?), joka ei julista ajatuksiaan julkisesti. Pitäisikö kiteeläisten ja kesälahtelaistem päättäjien ja virkamiesten jalkautua toistensa toreille ja kaupanpihoille kahvitarjoiluun ja kuulemiseen niin kuin kaiken kansan presidentti- ja kansanedustajaehdokkaat tekevät.? Oikeat ihmiset valtuustoihin syksyn kunnallisvaaleissa Toimimalla tehokkaasti ja määrätietoisesti näiden tavoitteiden eteen.valitsemalla parhaat saatavilla olevat virkamiehet hoitamaan annettuja tehtäviä. ei kuntaliitosta avoimisuudella Avoin ja riittävän laaja tiedottaminen kunnallisasioista kunnallisessa päätöksenteossa. avoimella päätöksenteolla ja valmistelulla kuntaliitos ei toteudu Avoimella tiedottamisella, kuntalaisten kuulemisella, ennakkoluulottomalla asenteella ja ottamalla asioista oikeasti selvää.

14 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Tukuu siitä, että päästöksistä voidaan päättää tasapuolisesti liitos kunnan kanssa. Tasapuolinen yhteistyö ja riittävä tiedotus Täydellistä asennemuutosta. Kateus, oman edun tavoittelu ja toisten syyttely on totaalisesti loputtava niin hallinnossa kuin muussakin toiminnassa. Kuuntelemalla kuntalaisten ja varsinkin henkilöstön mielipiteitä asioiden toteuttamisessa. Tiedottamalla asioista ja tekemällä yhteistyötä. Herää todellisuutteen, maailma on muuttunut ympärillä. Hyvällä suunnittelulla. Kuulostelemalla jo kuntaliitoksen tehneiden kommentteja. Kuntalaisia ja henkilökuntaa kuulemalla. Kuntalaisten mielipiteet huomioon! Kaikkea ei mitattaisi rahassa.edelleenkin palvelujen säilyttäminen myös Kesälahdella!Valtuustossa ja hallituksessa.tasapuolisesti myös kesälahtelaisia edustajia - palveluja ei pidä ainakaan yhtään vähentää Kesälahdella - Kesälahden puolia on pidettävä päätöksiä tehtäessä ja valittava oikeat henkilöt tekemään viisaita päätöksiä Mitkä asiat kiinnostavat/askarruttavat kuntaliitoksessa eniten? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. uuden kunnan palvelut 14 10,61% uuden kunnan päätöksentekojärjestelmä uuden kunnan eri alueiden tasapuolisuuden toteutuminen 8 6,06% 37 28,03% 4. uuden kunnan talous 23 17,42% 5. henkilöstön asema ja jaksaminen 17 12,88% 6. kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet 5 3,79% 7. uuden kunnan nimi 3 2,27% 8. uuden kunnan vaakuna 0 0,00% 9. tiedon kulku uudessa kunnassa 2 1,52%

15 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) 10. yhteishenki 14 10,61% 11. jokin muu, mikä 9 6,82% Yhteensä % Mitä muuta haluat sanoa kuntaliitoksesta? Hyvää kannattaa odottaa... Go on. Hyvillä mielin eteenpäin. Molempien kuntien henkilöstöä tulee kohdella tasavertaisesti. Jos irtisanomisia tulee, niin niitä pitää toteuttaa myös kesälahdella. On oikein varmistaa että Kesälahtelaisia ei kohdella "kaltoin", mutta Kesälahden henkilöstö ei saa olla myöskään liian suojatussa asemassa. On edetty liian kiireellä, kuntalaisten mielipidettä paremmin kuulematta. Järkevää ja tarpeellista. Hyvä kun on jo vireillä. Toivottavasti hoituu ilman suurempia harmeja. Toivottavasti palvelut eivät keskity vain Kiteelle. Koko Keski-Karjala on saatava yhdistymään. Kesälahti ja Kitee muodostavat liian pienen yksikön toteutettavaksi. En siitä suuresti iloitse. Rahaa on jo nyt mätetty ihan turhaan. Ensin mentiin Helliin ja käytettiin jumalaton määrä rahaa erilaisten järjestelmien yhteensovittmiseen ja työntekijöiden voimavaroja, jotka aiheuttivat monia uupumisia ja sairauslomia ja lisää menoja. Sitten varhaiskasvatus erotettiin kuntien omaksi toiminnaksi ja taas tapahtui edellä mainitut asiat. Nyt koko Kesälahden kunnan toiminnat yhdistetään - varhaiskasvatus mukaanlukien takaisin Kiteeseen 1,5 vuoden jälkeen - ja taas palaa rahaa!!! Ja koko homma tapahtunut neljänviiden vuoden aikana. Se on ihan hirmuinen määrä rahaa, josta olisi ollut paljon enemmän iloa ja hyötyä itse toimintojen järjestämisessä. Toivottavasti uusia päättäjiä saadaan kunnanvaaleissa, muuten ei muutu mikään! parempaan sitoutumiseen kaikkien toimijatahojen osalta pitää päästä, kuin sote-yhteistoiminta-alueessa päästiin näiden vuosien aikana Edes lähtötilanne ja periaate saatava samanhenkiseksi ja mahdolliselle "oppositiolle" selkeä paikka missä tuoda kritiikki hallitusti esille, ettei se ala elää omaa elämäänsä julkisuudessa maakuntalehdissä ja muualla mediassa

16 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Kuntaliitokseen kannattaa suuntautua avoimin mielin, kehittää yhteistyötaitoja ja todellista avoimuutta. Asiantuntijuuteen pitää luottaa, jos ollaan todella hankittu asiantuntemusta. Riskisijoituksia ja mutu-asetelmia pitää tietoisesti karttaa. Hieno homma!!! On tunnistettava ja tunnustettava tosiasiat. Politiikoinnilla ja tunteilla vain vaikeutetaan myönteistä kehityksen kulkua ja vaikeutetaan valveutuneipien kuntalaisten palvelujen saantia. Päätösten teossa on katsottava vuotta eteenpäin, ei pelkästään tätä hetkeä. On arvioitava eri päätösten vaihtoehtojen vaikutusta tulevaisuuteen. Keski-Karjalan alueelle on kymmenien vuosien aikana muodostunut yhtenäinen talousalue, jonka palvelut pääasiassa tuottaa yksityinen yritystoiminta. Tätä talousaluetta ei tulisi lähteä sotkemaan kunnallisella päätöksen teolla. Kunnallisverotkin tarvitaan tämän talousalueen kehittämiseen. Menköön, kun kerta liityttävä on. Perseestä!!!Ainakin liitos Kiteeseen,Savonlinna parempi Toivottavasti henkilöstöä kuullaan henk.kohtaisesti, jotta voidaan löytää järkeviä ja inhimillisiä ratkaisuja kaikkien sijoittumiselle vanhoissa sekä uusissakin tehtävissä. Mm. henkilöstön koulutushalukkuutta kannattaisi kysellä ja kartoittaa tarve/halukkuus opiskella. Tehdään yhdessä hyvä Kesäkitee! Edelliseen lisäisin yhä tasapuolisuuden toteutuminen ja tiedonkulku. Tässä vaiheessa turhaa hätiköintiä. Ottakaa Rääkkylästä mallia. Ruvetkaa pitämään oman kunnan asioista huolta. Jos ei omasta alueesta pystytty pitämään huolta, niin miten onnistuu isommat kuviot? Tuokaa esille muutakin kuin rahaan liittyviä asioita.? Hyvä asia Erittäin hyvä ja tarpeellinen asia. ei kuntaliitosta Järkevä päätös. hyvä juttu paskajuttu ei hyvä

17 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Toivon, että isommalla kunnalla saadaan palvelut pysymään lähialueilla. Tavallinen kuntalainen ei paljon pysty asioihin vaikuttamaan. Palvelut pitäisi säilyttää tasapuolisesti molemmissa kunnissa Erinomainen asia, antaa virtaa ja tulevaisuudenuskoa alueelle Hyvä asia, mutta 10 vuotta myöhässä. Menestystä hankkeelle, parempi myöhään kuin ei milloinkaan! Puuttukaa kovalla kädellä niihin asioihin, millä erityisesti taloutta voidaan oikaista. Älkää tuudittautuko nyt hetkellisesti nouseviin valtion osuuksiin, vaan kiristäkää vyötä entisestään ja hoitakaa velkoja pois. Kirpaisee varmasti osaa henkilöstöä, mutta kuntalaista kiittää tulevaisuudessa. TV-uutisissa Kesälahden kunnanjohtaja esiintyi erittäin rakentavasti, kun hän totesi, että itsenäisen kunnan piirteet ovat Kesälahdella vähäiset nykyisellään. Tarpeellinen asia tässä taloudellisessa tilanteessa. Hieno asia! Kiteen kunnanjohtaja elää menneessä ajassa, jos kuvittelee saavansa myös seuraaviin liitoksiin valtion porkkanarahaa. (Kotikarjala) Tehkää rauhassa, suunnitelkaa hyvin ja älkää tapelko joutavista! Hieno homma Kesälahtelaiset pääsevät Kaupunkilaisiksi. Toivottavasti toteutuu Kuntaliitos olisi hyväksi Kiteelle ja Kesälahdelle! - Tulee vähän kiireellä aikataululla Kysymykseni info- ja kuulemistilaisuutta varten? Kuinka taataan hyvän yhteishengen/yhteisöllisyyden säilyminen myös uudessa kuntakokonaisuudessa? Millaista kokoonpanoa kaavaillaan valtuustoon / hallitukseen + lautakuntiin ( kesälahtelaisten / kiteeläisten suhde)? Tuleeko kunnanjohtajan virka ulkopuoliseen hakuun, vai siirtyykö jompikumpi nykyisistä uuden kunnan johtajaksi? Entäpä muut virat - merkitseekö miten paljon irtisanomisia, tehtävien siirtoja yms? Miten kuntaliitos suhteessa sosiaali-ja terveystoimen suunnitelmiin / hellin purkautuminen ja näiden palveluiden järjestäminen - tehdäänkä näitä suunnitelmia nyt yhdessä kuntaliitoksen kanssa?

18 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Miten varmistetaan Kiteen ja Kesälahden kuntien henkilöstön tasavertainen kohtelu kuntaliitoksessa? Liitosta ei saa maksattaa vain toisen kunnan työntekijöillä. Miksi keskusta johtoinen valtuusto toimii näin, kun eduskunassa oppositio aikoo hajoittaa koko uuden suunnitellun kunta kartan? Missä on varmistus siitä, että nuo luvatut rahat ovat saatavissa, kun valtion kukkarokin tuntuu olevan tyhjä. Mihin kaikkiin arkipäivän asioihin kuntalaisen kannalta saattaa tulla muutoksia kuntaliitoksen jälkeen? Tilajärjestelyt, kuinka on tarkoitus hoitaa? Kiteen kaup.talon sisäilmaongelmat ovat todella vakavat. Miten käy Kesälahden Sovintolan, joka nyt on ollut kesien keskipiste taajamassa lukuisten ja taas lukuisten lomalaisten ja turistien keskuudessa. Sovintola Yhdistyksellä, Kulttuuriseuralla ym.toimijoilla ei ole varaa ylläpitää ja remontoida rakennusta, koska toiminta perustuu talkoovoimiin ja tuloja on erittäin minimaalisesti. Käsitöiden myynti, tapahtumat, Suoramyynti ym. toiminta on talkootyötä ja suunnattu asukkaille ja lomalaisille virkistykseksi ja piristykseksi, ei ensisijaisesti tulojen hankintaan. Käsitöitä myy kymmenet ihmiset, joten tulot niistä eivät ole kaksiset, eikä niillä tuloilla ole vara edes vuokranmaksuun. Kesälahden kunta on nähnyt tämän rakennuksen ja toiminnan arvokkuuden ylläpitämällä rakennusta ja Sovintola Yhdistys on mm. sitoutunut hoitamaan Puutarhan. Onko tulevalla Kiteen kaupungilla tähän "varaa"? Ainakaan aivan uusi tämän vuoden alusta voimaan astunut Kyläyhdistysten ja muiden vastaavien avustusohjeistus ei hyvää lupaa!!! Ja taitaa vielä olla yhden virkamiehen päätettävissä! Onko kunnan nimi tulevaisuudessa Kitee ja onko vaakuna jo ratkaistu? Itselleni asialla ei ole väliä. Miten palvelujen saatavuus siellä missä ihmiset ovat taataan? Erityisesti, miten etäällä/syrjässä asuvien oikeus palvelujen helppoon saataavuteen taataan? Miten estetään palvelujen rajoittuminen kuntakeskuksiin? (kauppa, posti, teleyhteydet, terveydenhoito) Minkalaisessa organisaatiossa tulevassa kunnassa aiotaan tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut? Onko arvioitu erilaisten päätöksien vaikutusta kuntalaisten palvelujen saantiin (vaihtoehdot: kunnat säilyy itsenisenä, Kesälahti - Kittee liitos, Kesälahti - Savonlinna liitos, Keski-Karjala yhteinen kunta, Keski-Karjala Joensuuhun)? Tunteeko kukaan yhtään lääketieteen opiskelijaa, joka olisi valmistyttuaan halukas työskentelemään kunnallisessa terveyskeskuksessa? Kysykäät vaan viisaammat. Pysyyhän Kesälahdella edellenkin kuntosali ja seniorisali! Kuinka käy sille henkilöstön osalle joka on aikoinaan siistynyt Helliin Tohmajärven kunna työntekijänä? Irtisanotaanko työntekijä jos ei halua aloittaa työskentelyä uudessa kunnassa? Tämä on politiikkaa, mutta miten saataisiin kunnan luottamushenkilöiden"änkyröinti" ja politikointi loppumaan ja -henkilöt ajamaan uuden kunnan asioita sopuisasti ja parempaan tulevaisuuteen katsoen????

19 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Lähinnä kiinnostaa rautatieaseman kohtalo? Kesälahden kunta tarvitsee oman asemansa. Meiltä on viety joukkkoliikkenne alas. Linja-autoyhteyksiä ei ole kuin Kiteelle koulupäivinä. Kirjastopalvelut taattava Kesälahdelle. Äitiys- ja lastenneuvolassa Kesälahdella on vaihtunut tekijä melkein jatkuvasti. Mikä on lähipalvelun laatu silloin, vaikka kirjain ehkä on toteutunutkin...? _ Miten aiotte järjestää eri toimialojen tehokkaat palvelut niin ettei tule päällekkäisyyksiä ja niin että toiminnot keskitetään niille jotka osaavat ne parhaiten hoitaa. omakunta Voidaanko harkita esimerkiksi elinkeinotoimen tehostamista siten, että teollisuuden hankkimista ulkoistetaan periaatteella tulos tai ulos? Miten varmistetaan, että kustannustehokkuus alkaa näkyä jo heti alkuun eikä vasta viiden vuoden päästä, kun ylimääräisestä henkilökunnasta päästään viimein eroon. Palveluiden säilyvyys. Miten taataan reuna-alueiden ja taajamien tasavertainen kohtelu palvelujen ja tieverkoston osalta? Mahdollisena tulevaisuuden paluumuuttajana kysyn: Osataanko ja halutaanko yhdistyville kunnille laatia jo vuodelle 2013 kurinalainen talousarvio, jolla talous alkaa oikeasti kääntyä oikeaan suuntaan. Vai laaditaanko tulevatkin talousarviot suurentuviin valtionosuuksiin nojautuen mukaviksi ja tietoisesti virheellisiksi siten, että velkoja ja alijäämiä ei saada tulevaisuudessakaan katetuksi, vaan velka kasvaa entisestään? Toivotan hyvää yhteishenkeä liitosvalmisteluihin! Se olisi myös kesäasukkaiden etu. Ei ole mukava lukea kielteisiä uustisia siltä paikkakunnalta, jossa viettää kesälomaa. Mille kansalaisopistolle kesälahtelaiset esittävät kurssitoiveensa eli aloitammeko opiskelut Puruvesi-opistossa syksyllä 2012? Mitä tapahtuu vuoden 2013 alusta? Mitä tapahtuu nyt käynnissä oleville ryhmille, joille ollaan toivomassa jatkoa? Esim.kielten ryhmät? Venäjän ryhmissä on aivan erinomainen opettaja, jonka opetuksen haluttaisiin EHDOTTOMASTI jatkuvan. Miten henkilöstön jaksamiseen ja uudelleensijoittamiseen tullaan panostamaan käytännössä,ettei asia jää kauniiden puheiden ja teoriakoulutusten varaan? Tiedottamisen avoimuuteen toivoisin parannusta,ettei henkilökunnan tarvitse lukea itseään koskevia päätöksiä sanomalehdistä! onko mitään mahdollisuutta työntekijöiden suoja-aikaan vaikuttaa, vai meneekö yhdistymisestä saatava hyöty turhien päällekkäisten työpaikkojen ylläpitoon? Jos ei, niin miten voidaan työntekijöiden työpanosta käyttää tehokkaasti ja TUOTTAVASTI uuden kaupungin hyväksi? Voidaanko muuttaa työntekijöiden toimenkuvaa, eli siirtää toisiin työtehtäviin?

20 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) _? Oletteko todellakin sitä mieltä kunnanjohtaja, että liitoksiin saa loputtomasti porkkanarahaa, kun valtio ottaa 7 mrd velkaa joka vuosi? Valtionkin veron maksaja Kenestä kaupunginjohtaja? Voisiko Jaakko Uuksulainen hoitaa kuljetuksia vaikka kerran viikossa Kesälahden ja Kiteen välillä?

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=199 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen 1. kesälahtelainen 71 37,17% 2. kiteeläinen

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia (5)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia (5) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 16. - 27.3.2012 1 (5) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=219 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen 1. kesälahtelainen 80 38,10% 2.

Lisätiedot

Pä ä tö ksentekö jä hällintö (päätöksenteko, hallinto, talous, henkilöstö ja tietojärjestelmät)

Pä ä tö ksentekö jä hällintö (päätöksenteko, hallinto, talous, henkilöstö ja tietojärjestelmät) Maaningan kuntalaisillat Keskusta 12.3.2012 Pä ä tö ksentekö jä hällintö (päätöksenteko, hallinto, talous, henkilöstö ja tietojärjestelmät) Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen?

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Vaikuttajatutkimuksen tulokset LUOTTAMUKSELLINEN Lehdistötilaisuus Lasipalatsi 12.6.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti terveyspolitiikan vaikuttajien

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Kuntarakenneselvityksistä

Kuntarakenneselvityksistä Kuntarakenneselvityksistä Aija Tuimala, Johtaja, FCG Konsultointi 4.12.2013 Page 1 NEUVOTTELUT HALUKKAIDEN KANSSA VARSINAISESTA SOPIMUKSESTA 4.12.2013 Page 2 Usein selvityksissä tarkasteltuja näkökulmia

Lisätiedot

Elämää elinvoimaisella alueella

Elämää elinvoimaisella alueella Pitäjäntupa Vahva henki ja elävä yhteisö Paikallinen vetovoima Paikallinen työntövoima Elämänuskon infravaunut Perustana peruskunta Elämää elinvoimaisella alueella 5.6.2014 Page 1 ELINVOIMAISET PAIKALLISYHTEISÖT

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen.

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. PUIMALA: Asiakaslähtöinen palvelu kunnassa LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. Mitä tarkoittaa asiakaslähtöinen

Lisätiedot

NUMMI-PUSULAN KUNNAN TULEVAISUUDEN KUNTARAKENNE Tutkimusraportti

NUMMI-PUSULAN KUNNAN TULEVAISUUDEN KUNTARAKENNE Tutkimusraportti NUMMI-PUSULAN KUNNAN TULEVAISUUDEN KUNTARAKENNE Tutkimusraportti Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimuspäällikkö Juuso Heinisuo Kehittämiskumppani ratkaisevissa kysymyksissä. Innolink Research Oy 2010 Tutkimuksesta

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Sopimuksellisuus palvelutuotannossa ja maaseudun uudet palvelujen organisointitavat

Sopimuksellisuus palvelutuotannossa ja maaseudun uudet palvelujen organisointitavat Sopimuksellisuus palvelutuotannossa ja maaseudun uudet palvelujen organisointitavat Vuoropuhelun paikka Luopioinen 23.3.2011 Hilkka Vihinen MTT Taloustutkimus Maaseutu, palvelutuotanto ja sopimuksellisuus

Lisätiedot

Maaseutukunnan näkökulmia Eksotesta. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Luumäen kunta

Maaseutukunnan näkökulmia Eksotesta. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Luumäen kunta Maaseutukunnan näkökulmia Eksotesta Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Luumäen kunta Tietoa Luumäen kunnasta Vajaa 5000 asukasta 3000 vapaa-ajan asuntoa Useita kyliä, 2 isompaa taajamaa, hallinnollinen keskus

Lisätiedot

Kolmas sektori maaseutukunnissa

Kolmas sektori maaseutukunnissa Kolmas sektori maaseutukunnissa Luopioinen 23.3.2011 Ritva Pihlaja projektipäällikkö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä tutkija Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Vaikea

Lisätiedot

Yhteenveto kuntakohtaisista yhdistymisselvityksen kipupisteistä

Yhteenveto kuntakohtaisista yhdistymisselvityksen kipupisteistä Yhteenveto kuntakohtaisista yhdistymisselvityksen kipupisteistä 23.1.2015 KU-ohjausryhmä 23.10.2014 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 23.10.2014 muun muassa

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- Tahtotilana on, että Sonkajärvi on ihmisille ja yrityksille viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen asuin- ja toimintaympäristö.

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Maistiaisia syksyn 2011 ARTTU-kuntalaiskyselystä

Maistiaisia syksyn 2011 ARTTU-kuntalaiskyselystä Maistiaisia syksyn 2011 ARTTU-kuntalaiskyselystä ARTTU-Kuntaseminaari Kuntatalolla 15.12.2011 Tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom Laaja KUNTALAISKYSELY 2011 jatkoa syksyn 2008 kyselylle Kohde: 18-80

Lisätiedot

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Ikärakenne Lähtökohtia Palvelujen tarve lisääntyy ja painopiste muuttuu Palveluja tuottavat työntekijät siirtyvät eläkkeelle Työvoimakilpailu

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio MEDIATIEDOTE Julkaisuvapaa 14.12.2016 klo 18.00 Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio Uusi vuosi uudet kujeet! Näin tavataan aina vuoden vaihtuessa todeta ja paljon on ensi ja seuraavina vuosina tapahtumassakin.

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

Kuntauudistuskysely akavalaisille 2012. Yhteenveto tuloksista 14.5.2012

Kuntauudistuskysely akavalaisille 2012. Yhteenveto tuloksista 14.5.2012 Kuntauudistuskysely akavalaisille 0 Yhteenveto tuloksista 4.5.0 Kuntauudistuksen tarpeellisuus ja kunnallisten palveluiden järjestäminen Kuntauudistus on tarpeen, koska suuremmat kunnat pystyvät tarjoamaan

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Tiedot vastaajasta (valitse oikea vaihtoehto) mies 17 56,67% 2. nainen 13 43,33% 30 100%

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja

Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja Kaupunginhallitus 76 07.03.2011 SoTe -tilaajalautakunta 30 28.04.2011 Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja 1651/06.00.00/2010 Khall 76 Valmistelija:

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunta 21 29.1.21 Page 1 Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäseniä sekä kunnan

Lisätiedot

Kuntaedustajien etukäteisarviointeja itsehallintoalueiden kuntavaikutuksista pienissä ja maaseutumaisissa kunnissa

Kuntaedustajien etukäteisarviointeja itsehallintoalueiden kuntavaikutuksista pienissä ja maaseutumaisissa kunnissa Kuntaedustajien etukäteisarviointeja itsehallintoalueiden kuntavaikutuksista pienissä ja maaseutumaisissa kunnissa Ennakointityö itsehallintoalueiden kuntavaikutuksista Uuden sukupolven organisaatiot ja

Lisätiedot

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA

KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, EI VEROJEN KOROTUKSIA EIKÄ LISÄÄ LAINAA TUTKIMUSOSIO KANSALAISET: KUNTIEN PITÄISI PÄRJÄTÄ OMILLAAN, VEROJEN KOROTUKSIA KÄ LISÄÄ LAINAA Kuntien pitäisi olla riittävän suuria pärjätäkseen verotuloillaan ( %). Veroja ei saa korottaa ( %), eikä

Lisätiedot

Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset

Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset Aloittelevan kunnallispoliitikon tunnustukset Jyrki J.J. Kasvi (toisinto vuonna 1997 tehdyistä kalvoista) Ekaa kertaa pappia kyydissä Mikä Espoo, missä Espoo Myyttien ja tosiasioiden erottaminen Miten

Lisätiedot

Talouden tilanne kesäkuu Kunnanjohtajan kokoama tiivistelmä tilanteesta ennen raamin antoa

Talouden tilanne kesäkuu Kunnanjohtajan kokoama tiivistelmä tilanteesta ennen raamin antoa Talouden tilanne kesäkuu 2013 Kunnanjohtajan kokoama tiivistelmä tilanteesta ennen raamin antoa Lähtökohta verot+valt.osuudet vs nettomenot 36000 34000 32000 30000 28000 26000 24000 22000 20000 34457 33085

Lisätiedot

Isonkyrön strategia 2025

Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön strategia 2025 Isonkyrön missio ja visio Päivitimme Isonkyrön mission ja vision jo nykyiseen talousarvioomme ja suunnitelmaamme 2016-2018. Isonkyrön missio ja visio Missio: Yrittämisen Isokyrö

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

ENNAKKOARVIOINTI (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) pakolaisten vastaanottoon liittyvästä kiintiöstä

ENNAKKOARVIOINTI (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) pakolaisten vastaanottoon liittyvästä kiintiöstä ENNAKKOARVIOINTI (Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, IVA) pakolaisten vastaanottoon liittyvästä kiintiöstä Asia: Pakolaisten vastaanottoa koskevan sopimuksen tekeminen ELY-keskuksen kanssa Päätöksentekijä:

Lisätiedot

Viisi kiinnostavinta löytöä Johanna Viita

Viisi kiinnostavinta löytöä Johanna Viita Viisi kiinnostavinta löytöä Johanna Viita 11.12.2014 Sisällysluettelo 1. Vapaaehtoinen kuntayhteistyö kehitystiensä päässä 2. Valtion paine kuntaliitoksiin tarpeen, jos liitoksia halutaan saada aikaan

Lisätiedot

Näin turvataan sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen. SuPer

Näin turvataan sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen. SuPer Näin turvataan sote- ja maakuntauudistuksen toteutuminen SuPer 27.2.2016 Perustuslakivaliokunnan antamat vaihtoehdot soten etenemiseen 1/3 JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTAA SUUREMMILLE ALUEILLE Maakuntamallissa

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kainuun liitto kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Heimo Keränen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3.

Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti. Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Tampere 2017 Tampereen toimintamallin uudistamisprojekti Henkilökunnan osallistuminen, osa 3. Henkilökunnan kommentit toimintamallin uudistamisen tavoitteisiin ja muihin päälinjauksiin Loorassa e-lomake

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

2011 Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,1. Tutkimuskunnat

2011 Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,1. Tutkimuskunnat Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä kysymyksiä Kysymykset: 2008: 11-13,, -30 2011: 12-14, 27, 30-32 Sipoo Näpäytä solua

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä Uuden kaupungin arvosana kyseisen palvelun tai teeman osalta. Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä DEMOKRATIA KRITEERI NYKYTILAN EDUT ERILLISET KUNNAT:

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Liikenne- ja viestintäministeriö 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Johanna Särkijärvi 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys

Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Ohjausryhmä 170914 1 2 Kuntainfoista Osallistujia yhteensä noin 370 henkilöä vajaa puolet valtuutettuja Imatralla muita enemmän viranhaltijoita 20 henkilön lukioluokka

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä!

Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä! Kylien palvelut sopimalla, hyviä käytäntöjä! Heli Siirilä Maaseutuasumisen teemaryhmä, erityisasiantuntija Lappeenranta 24.1.2012 25.1.2012 1 Esityksen kooste Mistä maaseudun palvelusopimuksessa on kyse?

Lisätiedot

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut

FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2468 Kunnallisalan ilmapuntari 2008: valtuutetut Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Kittiläläisistä 74 ilmoittaa vastustavansa kuntaliitosta, 33 kannattaa

Kittiläläisistä 74 ilmoittaa vastustavansa kuntaliitosta, 33 kannattaa Tiedote 8.3.2012 Kittiläläisistä 74 ilmoittaa vastustavansa kuntaliitosta, 33 kannattaa Kittilän kunnan toteuttamaan kyselyyn Tunturi-Lapin kuntauudistuksesta tuli kahden viikon aikana 124 vastausta. Tunturi-Lapin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen

FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1295 Eduskuntavaalit 2003 : ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Kyselylomaketta

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Kuntatalous ja kuntien tehtävät sekä Keski-Suomen kuntien talous

Kuntatalous ja kuntien tehtävät sekä Keski-Suomen kuntien talous Kuntatalous ja kuntien tehtävät sekä Keski-Suomen kuntien talous Kommenttipuheenvuoro Kuntaliiton maakuntakierroksella maakuntavaltuustoseminaarissa 26.8.2014 Laajavuoressa kunnanjohtaja Matti Mäkinen

Lisätiedot

Maaseutuvaikutusten arviointi NILAKAN alueen pilotti. Kuntajakoselvittäjien työseminaari Seija Korhonen, YTR, kansalaistoiminta

Maaseutuvaikutusten arviointi NILAKAN alueen pilotti. Kuntajakoselvittäjien työseminaari Seija Korhonen, YTR, kansalaistoiminta Maaseutuvaikutusten arviointi NILAKAN alueen pilotti Kuntajakoselvittäjien työseminaari 12.3.2015 Seija Korhonen, YTR, kansalaistoiminta Rooli ja tausta asiantuntijana Kehittäjä: työtehtävät maaseudun

Lisätiedot

Tästäkin selvitään. Sumussa ajelehtiminen ei ole ratkaisu:

Tästäkin selvitään. Sumussa ajelehtiminen ei ole ratkaisu: Tästäkin selvitään. Sumussa ajelehtiminen ei ole ratkaisu: Makrotalouden lupaukset eivät toteudu Teollisuuden rakennemuutos Eriarvoistuminen ja pahoinvointi lisääntyvät Muutos vaatii: Pidemmän aikaperspektiivin

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen Kyläkyselyn tuloksia Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys 17.2.2012 Kuva: A-P Joukanen Miten kysely tehtiin? Kysely lähetettiin sähköpostitse 50:lle ja se oli jaossa kyläkauppa

Lisätiedot

Edustuksellisen demokratian uhat ja mahdollisuudet

Edustuksellisen demokratian uhat ja mahdollisuudet Edustuksellisen demokratian uhat ja mahdollisuudet Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman avausseminaari 16.3.2004 Heikki Paloheimo Valtio-opin laitos 20014 Turun yliopisto heikki.paloheimo@utu.fi Äänestysaktiivisuus

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016

Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Äänekosken kaupungin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016 Ympäristövastuut Äänekoskella Perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta sekä ympäristöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on

Lisätiedot

Kuntauudistuskysely kuntalaiset loppuasettluversio

Kuntauudistuskysely kuntalaiset loppuasettluversio Kuntauudistuskysely kuntalaiset loppuasettluversio 1. Sukupuoli mies 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 nainen 2. Ikä 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alle 18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Lisätiedot

Vanhuspalvelut workshop klo 13:00 15:30

Vanhuspalvelut workshop klo 13:00 15:30 Keski-Suomen Sote 2020 Vanhuspalvelut workshop klo 13:00 15:30 Millainen ympäristö ja palvelut helpottavat ikääntyvän elämää? Ikäystävällinen Suomi? Mikä olisi paras mahdollinen SOTE ikäihmisten näkökulmasta?

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kaivostoiminnan hyväksyttävyys paikallisyhteisöissä - vakituiset asukkaat ja loma-asukkaat

Kaivostoiminnan hyväksyttävyys paikallisyhteisöissä - vakituiset asukkaat ja loma-asukkaat Kaivostoiminnan hyväksyttävyys paikallisyhteisöissä - vakituiset asukkaat ja loma-asukkaat Ylläs Jazz-Blues seminaari 1.2.2013 Marika Kunnari Lapin yliopisto, DILACOMI-hanke Kysymyksenasettelun taustalla:

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kuntatalo Jarkko Lahtinen Varhaiskasvatus palveluna Varhaiskasvatuslaki 1 1 momentti:» Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla

Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 134/00.04.00/2012 360 Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla Tiivistelmä 1.7.2013 voimaan tullut kuntarakennelaki edellyttää

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI VAIKUTA VALINNOILLASI Oletko kyllästynyt nykyiseen yltiökapitalistiseen ja keinotteluun perustuvaan talousjärjestelmäämme, joka perustuu aineellisen ja tarpeettoman kulutuksen kasvattamiseen ja kulutuksen

Lisätiedot

Liikennesuunnittelupeli

Liikennesuunnittelupeli Liikennesuunnittelupeli 31.10.2011 Joensuu S. Majaniemi Suunnittelu pelinä Aihe: kaupunkisuunnittelupeli (esimerkissä keskitytään liikennesuunnitteluun) Idea ja toteutus: sovellettavissa mihin tahansa

Lisätiedot

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala Työterveys Akaasia Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto 1 Akaa Mistä ilmenee, että tth ei tunne toimialaanne? Ei tunneta työn vaatimuksia, työn riskit ovat vieraita Ei tiedetä, mitä työpaikalla

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ

KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ KUNTALAISTEN ILONAIHEET: ASUMINEN, VAPAA-AIKA JA YMPÄRISTÖ Kuntalaisten ilonaiheet ovat hyvät asumisen olosuhteet (5 %), hyvät liikunta-, urheilu- ja kuntoilumahdollisuudet (1 %), hyvin toimivat kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta

Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta Kunnanhallitus 84 18.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 28.02.2013 Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 100/00.04.01/2013 Kunnanhallitus 18.02.2013 84 Valmistelija: kunnanjohtaja Simo Mäkinen

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot