Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20)"

Transkriptio

1 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=146 Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. kesälahtelainen 52 37,68% 2. kiteeläinen 60 43,48% 3. vapaa-ajan asukas Kesälahdella 12 8,70% 4. vapaa-ajan asukas Kiteellä 11 7,97% 5. Kesälahden kunnan työntekijä 7 5,07% 6. Kiteen kaupungin työntekijä 25 18,12% Kesälahden kunnan 7. luottamushenkilö Kiteen kaupungin 8. luottamushenkilö 9. edustan sidosryhmiä/yhteistyökumppaneita 3 2,17% 8 5,80% 6 4,35% Yhteensä Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. nuori 2 1,46% 2. lapsiperheellinen 24 17,52% 3. eläkeläinen 28 20,44% 4. työssäkäyvä 71 51,82% 5. yrittäjä 18 13,14% 6. työtön 4 2,92% 7. opiskelija 4 2,92% 8. Muu, mikä 2 1,46% Yhteensä

2 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Kuntaliitos on Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. hyvä asia 47 34,06% 2. tarpeellinen 40 28,99% 3. välttämätön 42 30,43% 4. huono asia 10 7,25% 5. tarpeeton 3 2,17% 6. ei välttämätön en osaa 7. sanoa 11 7,97% 9 6,52% Yhteensä Mitä myönteisiä asioita kuntaliitos voi mielestäsi saada aikaan? Palvelutason /saamisen paikkakunnalle. Mahdollistaa veroprosentin pienemisen, toivottavasti! Monipuolistaa kunnan osaamista, virkamiesten työhön sitouttaminen paranee, toivottavasti! Yhteisöllisyys vahvistuu. Koulutuspaikat esim. lukio, ovat omassa kunnassa. järkevää toimintojen tuottamista Taloudellisesti - hallintorakenteiden keventäminen - työtehtävien oikealla jakamisella myös osa työntekijöistä Henkisesti - yhdessä saamme aikaan enemmän näkyvyyttä esim. tapahtumien järjestämisessä, joka luo elävyyttä ja yhteishenkeä sekä toivottavsti myös näkyy ulospäin matkailullisessa mielesssä Säästöjä tehokkuuden lisääntymisen muodossa. saada säästöjä päällekkäis virkojen palkkasta. lääkäripalveluja suuremman alueen vuoksi pankki,posti,kela,poliisi ja vero palvelut säilyttää En näe mitään myönteistä kuntaliitoksessa. Toimintaedellytysten turvaaminen etenkin Kesälahdelle. Palveluiden paraneminen, päällekkäisten toimintojen karsiminen tuo säästöjä. Hallinto kevenee, säästöä tulee. Yhteiset työntekijät yli kuntarajojen. Organisaatioiden päällelkkäisyys vähenee. Muodostuu yhtenäinen alue teknisesti ja taloudelliseti.

3 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Se voisi saada aikaan uudenlaisia toimintatapoja, vanhojen hyvien toimintatapojen leviämistä alueelta toiselle ja tekemisen meininkiä isommalla porukalla. Jos on todellista, että hallinnot yhdistämällä toiminta tehostuu, pystytään satsaamaan myös enemmän palveluihin. Päällekkäisyyksien purkaminen hallinnossa. Sykäys yritystoiminnan vilkastumiseen. Lisää valtakunnallista näkyvyyttä. Vahvistaa kulttuuritoimintaa. Edistää Pyhäjärven suojelua. yhteinen työssäkäynti- ja palvelualue yhdistyy, turhat kuntarajat poistuvat vaihtoehtoiset työn tekemisen paikat lisääntyvät, vaihtelunmahdollisuus/ työkierto sitä haluaville kasvaa Pitkäjänteistä suunnittelua ja päätöksiin sitoutumista luottamuselimissä. Elinvoima lisääntyy molemmissa kunnissa palvelut säilyvät järkevin vaihtoehto Kunnalliset palvelut kuntalaisille pystytään tuottamaan taloudellisemmin ja laadukkaammin. Saadaan paremmin veronmaksajat ja valveutuneempi väestö pysymään kunnan asukkaina. Pystytään paremmin palkkaamaan ammattitaitoisempaa työvoimaa ja paremmin ammattitaitoisempi työvoima hakeutuu suuremman kunnan palvelukseen. Lähipalvelut paremmin turvataan ja samalla voidaan palveluita nykyaikaistaa. Keskiasteen- ja musiikkikoulutuksen turvaaminen paikkakunnalla. Ammatikoulun hyötyntäminen yritysten ja työpaikkojen kehittäjänä. Liikunta- ja kulttuuripalvelut voidaan säilyttää. ehkä suuremmasta kunnasta meille kesälahtelaisille voi olla etua. Onhan meillä jo paljon yhteistyötä, joen olemme tottuneet töisiimme Tunnemme olevamme osa jotain suurempaa yhteisöä. Kiteen älykkyysosamäärä lisääntyy!! Laadukaat ja turvalliset lähipalvelut voidaan turvata, mikäli näin halutaan. Työntekijän asema voi muodostua monipuolisemmaksi ja näin ollen myös kiinnostavammaksi. Muuttotappioiden myötä saataisiin karsittua turhaa byrokratiaa. Esim. Kiteellä ei ole järkevää pitää asukkaan kaupunkia varten tarkoitettua kunnallishallintoa, kun asukkaitakin on alle Toisaalta tässä kuntaliitosasiassa ollaan jo auttamattomasti myöhässä. Ei tästä enää porkkanoita jaella, pelkkää keppiä. Lähipalvelujen saannin turvaaminen myös haja-asutusalueella! Tavoitteena rahan säästyminen, mutta en oikein usko että käytännössä käy niin. Säästöjä ja palvelujen parempaa toimivuutta Enpä tiedä

4 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Uusia tuulia molempiin kuntiin ja ehkä lisäpotkua positiiviseen suuntaan. tehostuu toiminta Yhtenäisyyttä keski-karjalaan ja positiivista henkeä. ehkä veroäyri laskee sitten, kun Kesälahti liittyy Kiteeseen. Taloustilanne saattaisi parantua Kuntaliitoksella voidaan saada taloussäästöjä aikaan mikäli tähdätään tehokkaasti ja määrätietoisesti siihen että henkilöstön mitoitus suunnataan oikein ja päällekkäiset ja lahjavirat jätetään perustamatta. ei mitään ei oikeastaan kovinkaan paljon. asukasmäärä vain lisätyy. asukaspohja laajempi Estää tulevaisuudessa hallinnon kasvamisen, suurempi yksikkö luo paremmat edellytykset elinkeinoelämän ja teollisuuden sijoittumisessa seutukunnalle. elinvoimaisen kunnan en näe sellaista Kustannustehokkaan ja toimivan hallintomallin. En osaa sanoa. Houkuttelisi lisää veronmaksajia Johtoryhmästä voi yhdistellä tehtäviä ja niin ollen tarvitaan vähemmän johtajia eli siitähän tulee säästöjä. Väestöpohja kasvaa Kesälahden ja Kiteen hyvien puolien esiin nostaminen yhdessä. Vilpittömällä yritysten ja eri toimijoiden yhteistyöhalukkuudelle alue voi erottua muista kunnista. Saadaan poliitikot vähemmäksi Elinvoimaisen kuntakokonaisuuden. Paremman taloudellisen tilanteen molemmille kunnille.

5 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) säästöjä palvelujen tuotantoon Yhteistyön lisääntyminen eri aloilla. Mitä suurempi asukasmäärä, sitä suurempi vaikutusvalta. Toivon, että liitossopimus hoikentaa organisaatiota. Reilu karppaus. Hyvät käytännöt siirtyvät laajemmalle, hallinto kevenee, saadaan taloudellista etua suuremmasta yksiköstä? Kunnalliset palvelut helpottuu, terveys, virastot ym Kunnallisvero alhaisempi ja kiinteistövero alemmaksi. Isompi kunta saa paremmin yrittäjiä, työpaikkoja ja työntekijöitä. valtion avustukset suurempia. henkilöstön ja tilojen tehokas käyttö, verotulojen nousua Mitä myönteisiä asioita kuntaliitoksen pitäisi saada aikaan? Miten pitäisi toimia, että myönteiset asiat toteutuvat? Ajattelutavan muutos; ei erikseen vaan yhdessä! Palvelujen sujuvuutta ja saatavuutta, j aylipäätänsä palvelujen säilymistä tällä tasolla - tai kenties paranemistakin. Avoin keskustelu ja tasa-arvoiset mahdollisuudet molemmilla kunnilla / luottamushenkilöillä ja johdolla vaikuttaa asioihin ja sopimusten tekoon. Positiiviista asioista tiedottmista, pienistäkin. Nostetaan oikeat kehittäjä ihmiset esim. nuoret parrasvaloihin. Pidetään se mikä luvataan, mutta lupauksien ja pyyntöjenkin pitää olla realistisia ja tasapuolisa kumpaakin kuntaa kohtaan. Säästöjä tehokkuden lisääntymisen muodossa. Turha on näin harvaan asutulla alueella hajaantua pienempiin kokonaisuuksiin. Parempi hoitaa asiat yhdessä isommassa paketissa. Toivon mukaan isompi paketti olisi voimakkaampi/houkuttelevampi myös ulos päin. liikenneyhteydet keskikarjalan aueella tulisi säilyä, lisäämällä työpaikkoja ja erilaisia palveluja, julkinen tarjonta taattava ja sen myötä työpaikat nuorille ja työkuntoisille kansalaisille. Kaikki ovat varmasti sitä mieltä, että peruspalvelut on turvattava, jopa parannusta pitäisi saada terveyden huoltoon. Paljon on luvattu, toteutuminen jää nähtäväksi.hellikään ei tuonut mitään hyvää. Riittävät palvelut kaikille uuden kunnan alueella. Entisten kuntarajojen unohtaminen ja palveluiden järkevä sijoittelu suhteessa käyttäjiin. Muuttuuko uuden kunnan ikärakenne toisenlaiseksi? Mitä palveluita

6 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) tulevaisuudessa tarvitaan nykyistä enemmän? Nykyisille ja uusille yrityksille edellytykset toimia. Pelkkä säästäminen ei riitä. Tasapuoliset palvelut riippumatta siitä, missä asuu. Yhteistyön lisääntyminen. Riitelyn sijasta tulisi toimia yhteistyössä. Suvaitsevaisuussa lisää! Yhteistyötä. Unohtaa vanhat riidanaiheet ja katsoa tulevaisuuteen. Päällellkäisten toimintojen karsiminen. Isompi ei syö pienempää. Jatkuva marina säästöistä ja rahan puutteesta lopettettaisiin ja oikeasti mietittäisiin, mitkä ovat lakisääteiset toiminnat, mitä niihin menee rahaa ja mitkä ovat ne toiminnat, jotka vetävät muuttajia, lomalaisia ja turisteja seudulle. Hyväksyä tosiasia, että aina pienikään ei ole vain kallista, vaan voi kauniina saada aikaan paljon myönteisiä vaikutuksia. Turha byrokratia pitää saada isostakin pois. Turhat päälliköt "oikeisiin" töihin! Päälliköiksi vain tarpeellinen määrä, ei suojatyöpaikkoja, ei poliittisia työpaikkoja, ei kouluttamattomia/alikoulutettuja tekaistuihin virkoihin. Tohmajärvi ja Rääkkylä pitäisi saada mukaan kuntaliitokseen. yhteenkuuluvuuden toivoisi paranevan ja alueellisten palveluiden turvaamisen paranevan isomman asukasmäärän avulla asennoidutaan olemaan yksi yhteinen kunta, jonka kaikki asukkaat ovat saman arvoisia nurkkakuntainen ajattelu ja kyräily pitää jäädä pois luottamuksen saavuttaminen/ansaitseminen/säilyttäminen Palvelujen riittävän ja oikeaaikea-aikaisen saatavuuden paraneminen. Päättäjien yhteishenkeä parannettava, lopettakaa toisten mollaaminen. kesälahtelaisia myös päättämään Pyrökratian pyöritystä vähenemään asukasta kohti. Kuntalaisille laadukkaammat ja nykyaikaiset palvelut. Työt ja asiat uudelleen organisoitava. Pitää todeuttaa talouden hoidossa kuntalakia ja lopetettava syömävelkojen (alijäämien) kasvattaminen tulevien sukupolvien maksettavaksi. Työilmapiirikin säilyy parempana vakaavaraisen työnantajan palveluksessa. On otettava huomioon veronmaksajat ja kuntalaisetkin, ei pelkästään ajeta työntekijöiden ja ammattiliittojen asioita. On saatava asuttuna pysymään Keski-Karjalan aluekkin, eikä nuorempia ja valveutuneita ihmisiä pakotettaisi vanhanaikaisten kuntarakenteiden ansiosta muuttamaan nykyaikaisempiin suurempiin kuntiin. kummankin kunnan positiivisia puolia pitää hyödyntää. ehkä voitaisiin saada paremmat joukkoliikenneyhteydet, nythän Kiteelle Kesälahdelta on tosi huonot asiointiyhteydet Yhdessä Kiteen kanssa päättää asioista, ettei meitä jätettäisi tänne oman onnemme nojaan. Ihmiset voisivat oikeasti asua siellä missä haluavat ja tärkeimmät palvelut (terveys, koulutus, vanhusten ja lastenhoito, harrastusmahdolisuudet) olisi saatavilla kohtuullisella etäisyydellä. Turvallista, mielekästä ja laadukasta elämää.

7 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Molempien kuntien kunnanisät ja asukkaat saisivat sopia riitansa ja lopettaa keskinäiset piikittelynsä/kyräilynsä ja käydä oikeasti miettimään, miten tästä eteenpäin kannattaa kustannustehokkaasti toimia. Paluuta entiseen ei ole. Alueella tulisi olla työpaikkoja myös nuorille! kts. edellä. Ei ole kokemusta näin isosta organisaatiosta. Johdossa ei ole tarpeeksi kokemusta, että saisivat asiat luistamaan niin, että oikeasti säästöä syntyy. Jarruttaa ja odottaa kuntaministerin/eduskunnan suunnitelmien toteutusta ja aikatauluja. Säästöjä. Palvelujen parempaa toimivuutta ja saatavuutta. Hallinnon päällekkäisyyksiin pitää tarttua. Suorittavaa henkilöstöä esim. vanhusten hoitoon lisättävä. Palvelujen takaaminen molempiin kuntiin ainakin samantasoisina, kuin nyt on. Kesälahtelaisiakin pidetään ihmisinä, joita kuullaan heitä koskevissa asioissa. Kesälahden kunnan työtekijöille työpaikka oman entisen kunnan toimipisteessä. He ovat oman alueensa asiantuntijoita. Koitetaan jättää mahdollisimman pieni "hiilijalan jälki", ettei työntekijöiden tarvitse pendelöidä koko aikaa tuolla 6-tiellä. Ajaa työmatkoja ristiin. Koitetaan kunnioittaa toisenkin puolen mielipiteitä, eikä Kiteen tarvitse määrätä kaikkia Kesälahtea koskevia asioita. Me täällä olemme oman alueemme asiantuntijoita. Sitä kannattaa hyödyntää. Kesälahden kunnan työntekijöillä on myöskin laaja-alainen työkokemus. Vähän työntekijöitä, joten laajemmat työkentät kuin kiteeläisillä. Jäisikö kuntapäättäjien keskeinen napina pois, kun oltaisiinkin yksi kunta... hyvä yhteis henki Vähentää päällekkäisiä toimintoja. Asettaa uusia tuottavia tavoitteita ja järjestää seuranta joka valvoo että tavoitteet toteutuvat. Terveyspalvelut pitäisi saada kattavaksi molemmissa kunnissa Tehostamalla palveluita saadaan kustannussäätstöjä aikaan, jolloin veroprosentti voidaan pitää kohtuullisena. Näillä toimenpiteillä voidaan yrityksiä ja asukkaita saada pidettyä alueella. Ellei nämä toimet onnistu osa nykyisistäkin palveluyrityksistä suuntaa kasvukeskuksiin kuten Joensuuhun. Jatkossa teollisia työpaikkoja on erittäin hankala alueella saada. omana kuntana tasa puolisesti toimia molempien kanssa. Ei yksistään kiteeltä tai kesälahdelta toimihenkilöitä. vähentää johtoporrasta Elinkeinotoimen/Ketin toiminnan tehostaminen siten, että avainhenkilöt ovat kielitaitoisia ja että heillä on riittävä tuntemus eurooppalaisen teollisuuden investointitarpeista tulevaisuudessa. Sama koskee myös Venäjän federaation aluetta.

8 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) työpaikkoja,matkailutuloja,leveämmät hartiat palvelujen tuottamiseen säilyttää henkilöstön työt ja työkuvat nykyisellään, siihen ei ole kuntaliitoksessa "eväitä" Peruspalveluja kaikkien saataville kustannustehokkaalla tavalla. Tarvitaan avoimuutta, ennakkoluulottomuutta ja taistelutahtoa palvelujen säilyttämisen puolesta. Säästöjä- palvelujen pysyminen Kesälahdella.Kunnallisveron kohtuullisuus. Tasapainoisen kunnan Säästöjä Sovussa neuvotellen Veroprosentin laskeminen erittäin tärkeää, jotta alue kiinnostaa yrittäjiä ja yksityishenkilöitä. Hyvässä yhteishengessä, reuna-alueita unohtamatta Hallinnon kustannusten tulee pienentyä oleellisesti ja lakisääteisten palveluiden tulee parantua. Tämän tulee näkyä parantuneena palveluna ja ympäristönä samalla kun esim. kiinteistö- ym. verotus pienenee. Yhdistyvät kunnat eivät voi toimia suojatyöpaikkoina yhdellekään virkamiehelle tavallisten ihmisten kustannuksella, vaan sen tulee asettaa kaikessa toiminnassa etusijalle kuntalaiset ja mm. kesäasukkaat. Myös kesäasukkaat ja matkailijat ovat erittäin tärkeitä tulolähteitä, joita ei kannata suututtaa nykyistä enempää maksuja korottamalla ja palveluja heikentämällä. Lomalaiset, matkailijat ja kesäasukkaat tulee huomioida jatkossa siten, että he kokevat itsensä tervetulleeksi niin kunnan kuin yrittäjienkin puolesta! Terveydenhuoltopalvelut tulee löytyä paikkakunnalta niin pienille lapsille kuin kotieläimillekin. Ei uskalla muuten kohta edes lomailla lasten ja eläinten kanssa, jos apua haettava erityisesti viikonloppuisin ja kesäisin satojen kilometrien päästä (kokemusta on). Kesälahti on erittäin tunnettu kesälomalaisten kohde hienoine rantoineen. Ehkä Kitee voisi jotenkin vahvistaa Kesälahden asemaa esimerkiksi siten, että Kesälahden ja Kiteen muodostamalla kokonaisuudella on hyvät palvelut. Olen lukenut Pro-Kesälahti liikkeestä. Kiteellä voitaisiin ottaa oppia sellaisesta aktiivisesta toiminnasta. Purkaa päällekkäisiä toimintoja,lähinnä hallinnossa.näistä saadut säästöt tulisi kohdistaa peruspalveluiden turvaamiseen mollemmissa kuntakeskuksissa. yhdistyä mahdollisimman pikaisesti Isommat, toimivammat yksiköt. Palvelut saman katon alle, ja uudet ehommat tilat. Ei enää homekouluja eikä homeisia terveyskeskuksia. Organisaation hoikennus hallinnossa. Todellisia tekoja eikä vain puheita. Valtion verojen maksaja kiittää. Saada koko alueen väki puhaltamaan yhteiseen hiileen. Ei niin, että jompikumpi kunta vie ja toinen vikisee. Lähipalveluja tulisi säilyttää mahdollisimman paljon. Raja-alueilla voi yhdistää toimintoja - koulujen ja päiväkotien yhteistyö järkevällä tavalla. Keventää hallinnon kustannuksia.

9 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Turhat kulut pois. Paremmat palvelut,työpaikkoja enemmän.säilyttää palvelut myös Kesälahdella.Esim. terveyspalvelut ja yläaste. Pitäisi auttaa kuntia talousvaikeuksissa, lisätä palveluja kuntiin, Palveluiden järkeistämistä niin että palvelut säilyvät kaikilla samanlaisina kuin ennenkin. - Veroprosentti pienemmäksi - lääkäripalvelut pitäisi säilyttää Kesälahdella - liikenneyhteydet pitäisi saada asiointia varten ainakin kaksi kertaa viikossa, koska kaikilla ei ole omaa autoa. - kuljetukset uimahallille viikoittain. Mitä kielteisiä asioita kuntaliitos voi mielestäsi saada aikaan? Reuna-aluiden unohtaminen, palvelujen keskittäminen kuntakeskukseen. Autottomien kulkuyhteydet esim. kuntakeskukseen/kaupunkiin. Peikkona tietenkin se että palvelut nimenomaan kesälahdella heikkenevät,--- mutta tätä en tietenkään halua uskoa! Talous taantuu vieläkin kaikista toimenpiteistä huolimatta ja jää kuva että toinen osapuolista pettää. Joillekin jotkut palvelut voivat olla kauempana kuin aiemmin. palveluiden katoaminen kauemmaksi kaikkivirastot eripaikoissa,ei tiedä mistä mikäkin löytyy hakukunnaksi En jaksa uskoa kaikkiin lupauksiin,pelkään edelleen palvelujen huonontuvan. Mistä ne säästöt syntyvät? Ehkä alku menee jotenkin hyvin,mutta kolmen vuodenkuluttua ei mitään varmuutta jatkumosta. Mikään ei sittenkään muutu ja sama syöksykurssi jatkuu. Hallintoportaaseen jää liikaa väkeä pitämään kiinni saavutetuista eduista. Jääkö Kesälahti Kiteen jyräämäksi? Mahdolliset työpaikkkojen vähenemiset. Suojatyöpaikkoja entisille kunnanvirkamiehille. Terveystoimen keskittyminen Kiteen keskustaan. Kesälahti jää syrjäisen lähiön asemaan. Katkeruuden, kaunan, vihamielisyyden, palvelujen karsimissen ja keskittämisen. Vääristä kohteista säästetään liikaa, esim. lapsista ja lasten koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Jos asia hoidetaan sovinnossa ja tasapuolisesti en näe kielteisiä asioita.

10 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) työntekijöiden työmatkat pitenevät, jolloin matkakulut kasvavat, työpäivien pituus jatkuu ja työhyvinvointi huononee kuntalaisten/työntekijöiden jämähtäminen entisen ihainnointiin mahdolliset palkkojen erot jäävät pysyviksi, eikä harmonisointia tehdä loppuunasti Palvelujen heikkeneminen. Valtuutettujen lukumäärä vähenee ei mitään Aluksi kulut säilyisi korkeina, ennen kuin kevyemmät organisaatiot alkaisi toimia. Voi vaikuttaa identiteettiin. Paha olisi, jos terveyspalvelut heikkenisivät Kesälahdella ja yläkoulu loppuisi. Erikoisen huono juttu olisi, jos Kitee omisi junan, eli juna ei pysähtyisi Kesälahdella. Säilyisikö täällä koulut, terveyskeskus jne. Meistä tulee Kiteeläisiä!!! Palvelut karkaavat pikkuhiljaa kuntakeskukseen. Työntekijöitä hyppyytetään eri toimipisteissä liikaa. koulujen lakkauttaminen huolettaa ja miten palvelut säilyvät Toimintojen keskittymistä Kiteelle Palvelut huonontuvat. Eivat ole tasapuolisia joka paikassa. Palveluiden heikkeneminen, kustannusten nousu. Esim. lääkäri ja hammaslääkäri palvelut voivat karata Kesälahdelta. Ne on säilytettävä. Syrjäkylien autioitumisen. Nuorten perheiden katoamisen alueelta. Jos ei ole neuvola, terveydenhoidon, joukkoliikenne, koulu ym. palveluja, niin täänne ei työikäiset nuoret perheen jää. Ikäihmisetkin karsiutuvat luonnostaan terveyspalvelujen siirtyessä täällä kauemmas. Rapauttaa kesälahtelaisten "kesälahtelaisuutta".varsinkin jos päätös on hyvin erimielinen, niin voi jäädä hiertämään pitkään. ei mitään Palvelujen keskittymisen niin että syrjäseudut joutuvat kärsimään. enpä tiedä siitä mitään Reuna- alueiden jääminen paitsioon

11 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Kustannustehkkuutta ei riittävän pontevasti lähdetä tavottelemaan ja ajaudumme vaan suurempaan alijäämään. kiteekusettaa ihmisten mielissä vain,jos jokin asia ei toimi mielen mukaisesti voidaan syyttää kuntaliitosta Kyläpolitikoinnin voimistuminen. palvelut kuihtuvat jos ei yksituumaisuutta Työntekijöiden nykyistä palkkataso ei välttämättä säily ennallaan, voi huonota työkuvan muuttuessa kunta- liitoksen takia Palvelujen karkaamista yhä kauemmas ihmisistä. Eriarvoisuuden lisääntymistä ja yleistä jupinaa. Asioiden hoitaminen hankaloituu oman kunnan asioiden päättäminen vaikeutuu. Kateutta Kuntaliitoksella ei saavuteta mitään konkreettisia etuja erityisesti talouden osalta. Palvelut karkaavat kaikilta kauemmaksi. Tuleva yhdistynyt kunta jakaantuu kahteen omia etujaan puolustavaan alueeseen, jolloin energia hukataan vain omien asemien puolusteluun, ei kehitykseen. Jatketaan nurkkakuntaista kylä- ja puoluepolitikointia Lähipalvelujen vähenemisen pienemmästä kuntakeskuksesta,hallinnon "jäykkyyden". siirtymäajan aikana työntekijöiden suoja-aika on raskasta taloudellisesti, jotta säästöjen vaikutus ei näy, jolloin tulee negatiivisyys esiin, koska säästöjä ei näytä tulevan. Pienempi kunta pelkää menettävänsä palvelut. Panajaisunta kunnan hallinolle omasta tuolista. Kyräilyä ja kateutta. Palvelujen katoamista kauas joistakin asukkaista. Esim.liian suuret koululaitokset,lapsille pitkät matkat kouluun.työntekijöiden työmatkojen pitenemiset,jos työvoima sijoitellaan tarpeen mukaan.kumman kunnan alueelle tahansa.terveyspalvelujen siirtymisen Kiteelle ja vanhusten sijoittelun hoivasaaraalaan naapurin kunnan puolelle,jolloin omaisten hoitoon osallistuminen hankaloituu huomattavasti.vaarana on myös,että kaikki ajatellaan vain tehokkuusnäkökulmasta ja inhimillisyys unohtuuu. Palvelujen loppumisen syrjäkyliltä,

12 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) - vaarana on, että nykyisetkin palvelut sattaisi vähentyä Miten kielteisten asioiden toteutuminen voitaisiin estää? Pitämällä yhteisesti sovituista lupauksista kiinni. Ajattelutavan muutos; yhteinen kunta voi juuri niin hyvin kuin sen heikoin osa toimii!! Kaikkien etu on pitää huolta palvelujen saamisesta jokaisen ulottuville. Tasa-arvoinen keskustelu ja suunnittelu. Tiedottaminen muutoksiin vaikuttavista tekijöistä mahdollisimman aikaisin. Vaikea estää. On vain järjestettävä niin että palvelut on ylipäätään saatavilla. palvelut 2,3 päivää viikossa tai ykysi viikko palvelu pisteissä saatavana jokaisessa keskustassa olevassa virastossa ei luukulta luukulle systeemillä,kunnon neuvonta paikat Edelleen toivoisin kunnan toimivan itsenäisenä niin kauan kuin se on mahdollista. Olisin myös myönteisempi yhditymiselle jos olisi saatu mukaan myös Rääkkylä ja Tohmajärvi, mikä ei näytä olevan mahdollista. Kuntalaisia olisi pitänyt myös kuulla enemmän. Siinäpä kunnan virkamiehille ja päättäjille haastetta. Jotain lienee opittu Rääkkylän kanssa olleista neuvotteluista. Neuvottelemalla asioista ja sopimalla. Eläkkeelle eläkeläiset! Kuunnellaan aidosti ja todellakin ruohonjuuritason työntekijöitä ja kuntalaisa, jolloin vältettäisiin monia niistä vieheistä, joita syntyi Helliin, kun asiantuntijoina ja besservissereinä toimivat ylimmät johtajat ja konsulttit, jotka eivät tunne paikallisia olosuhteita. Satsataan lapsiperheisiin mm. tarvittavalla määrällä laadukasta opetusta! Kirjataan sopimuksiin asiat riittävän selkeästi ja pidetään sovituista asioista kiinni! Työntekijöiden saaminen mahdollisimman monelta kannalta tarkasteltuna samanarvoiseen asemaan, ja mikäli se ei toteudu, tulee tilanne perustella, mutta jossain määrin hyväksyä myös purnaaminen tilanteesta Hyvällä suunnittelulla ja järkevällä priorisoinnilla. Tässähän kielteinen asia muuttuu positiiviseksi. Ei unohdeta kesälahtelaisia päätöksissä. Kaupungin johtoportaaseen olisi saatava viisaita johtajia ja päättäjiä. Koko kunnan alue on säilytettävä asuttuna. Kaavoituksella ei tulisi keskittää asumista pelkästään taajamiin, vaan asumiseen olisi hyödynnettävä haja-asutusalueen rantamaisemat ja näillä toimenpiteillä kilpailla muiden kuntien kanssa asukkaista.

13 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Nykyaikaiset tiet, vesihuolto ja laajakaista yhteydet mahdollistaa työnteon ja asumisen haja-asutusalueellakin. Vesihuoltoverkosto on jo rakennettu melkein koko haja-asutusalueen kattavaksi. Asumisessa pitää olla valinnan varaa. Kaikki ihmiset eivät halua asua taajamissa. Kaavoituspolitiikassa on käytössä vanhanaikaiset asenteet. Identiteetin yllä pitoon voi vaikuttaa kulttuuri- ja liikuntatoimi sekä vapaehtoisjärjestötoiminta. viisaita luottamushenkilöitä hommiin ja oikeanlainen tahtotila. Epäsopu, kateus ja kärhämöinti julistettava pannaan! Jos Kesälahtelaisilla päättäjillä olisi vielä sananvaltaa yhteisissä asioissa. Osakuntaliitoksella.Ne jotka hinkuu Kiteelle,niin tervemenoa!! Suunnittelemalla palvelupisteet (terveys, koulut, hoitopaikat yms.) järkevästi, mutta ei tavoitella liian isoja yksiköitä. Ei toiminnot Kitee-keskeisiä. Liikenne kulkee samalla tavalla Kiteeltä Kesälahdelle, kuin Kesälahdelta Kiteelle! Kuuntelemalla ruohonjuurityöntekijöitä! "Niukkuutta" tasaisesti molempiin taajamiin jakamalla. Järjestetään nämä palvelut tälle alueelle kaikille mahdollisiksi. Aitoa kuntalaisten kuulemista. Ja varsinkin se hiljainen enemmistö(?), joka ei julista ajatuksiaan julkisesti. Pitäisikö kiteeläisten ja kesälahtelaistem päättäjien ja virkamiesten jalkautua toistensa toreille ja kaupanpihoille kahvitarjoiluun ja kuulemiseen niin kuin kaiken kansan presidentti- ja kansanedustajaehdokkaat tekevät.? Oikeat ihmiset valtuustoihin syksyn kunnallisvaaleissa Toimimalla tehokkaasti ja määrätietoisesti näiden tavoitteiden eteen.valitsemalla parhaat saatavilla olevat virkamiehet hoitamaan annettuja tehtäviä. ei kuntaliitosta avoimisuudella Avoin ja riittävän laaja tiedottaminen kunnallisasioista kunnallisessa päätöksenteossa. avoimella päätöksenteolla ja valmistelulla kuntaliitos ei toteudu Avoimella tiedottamisella, kuntalaisten kuulemisella, ennakkoluulottomalla asenteella ja ottamalla asioista oikeasti selvää.

14 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Tukuu siitä, että päästöksistä voidaan päättää tasapuolisesti liitos kunnan kanssa. Tasapuolinen yhteistyö ja riittävä tiedotus Täydellistä asennemuutosta. Kateus, oman edun tavoittelu ja toisten syyttely on totaalisesti loputtava niin hallinnossa kuin muussakin toiminnassa. Kuuntelemalla kuntalaisten ja varsinkin henkilöstön mielipiteitä asioiden toteuttamisessa. Tiedottamalla asioista ja tekemällä yhteistyötä. Herää todellisuutteen, maailma on muuttunut ympärillä. Hyvällä suunnittelulla. Kuulostelemalla jo kuntaliitoksen tehneiden kommentteja. Kuntalaisia ja henkilökuntaa kuulemalla. Kuntalaisten mielipiteet huomioon! Kaikkea ei mitattaisi rahassa.edelleenkin palvelujen säilyttäminen myös Kesälahdella!Valtuustossa ja hallituksessa.tasapuolisesti myös kesälahtelaisia edustajia - palveluja ei pidä ainakaan yhtään vähentää Kesälahdella - Kesälahden puolia on pidettävä päätöksiä tehtäessä ja valittava oikeat henkilöt tekemään viisaita päätöksiä Mitkä asiat kiinnostavat/askarruttavat kuntaliitoksessa eniten? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. uuden kunnan palvelut 14 10,61% uuden kunnan päätöksentekojärjestelmä uuden kunnan eri alueiden tasapuolisuuden toteutuminen 8 6,06% 37 28,03% 4. uuden kunnan talous 23 17,42% 5. henkilöstön asema ja jaksaminen 17 12,88% 6. kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet 5 3,79% 7. uuden kunnan nimi 3 2,27% 8. uuden kunnan vaakuna 0 0,00% 9. tiedon kulku uudessa kunnassa 2 1,52%

15 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) 10. yhteishenki 14 10,61% 11. jokin muu, mikä 9 6,82% Yhteensä % Mitä muuta haluat sanoa kuntaliitoksesta? Hyvää kannattaa odottaa... Go on. Hyvillä mielin eteenpäin. Molempien kuntien henkilöstöä tulee kohdella tasavertaisesti. Jos irtisanomisia tulee, niin niitä pitää toteuttaa myös kesälahdella. On oikein varmistaa että Kesälahtelaisia ei kohdella "kaltoin", mutta Kesälahden henkilöstö ei saa olla myöskään liian suojatussa asemassa. On edetty liian kiireellä, kuntalaisten mielipidettä paremmin kuulematta. Järkevää ja tarpeellista. Hyvä kun on jo vireillä. Toivottavasti hoituu ilman suurempia harmeja. Toivottavasti palvelut eivät keskity vain Kiteelle. Koko Keski-Karjala on saatava yhdistymään. Kesälahti ja Kitee muodostavat liian pienen yksikön toteutettavaksi. En siitä suuresti iloitse. Rahaa on jo nyt mätetty ihan turhaan. Ensin mentiin Helliin ja käytettiin jumalaton määrä rahaa erilaisten järjestelmien yhteensovittmiseen ja työntekijöiden voimavaroja, jotka aiheuttivat monia uupumisia ja sairauslomia ja lisää menoja. Sitten varhaiskasvatus erotettiin kuntien omaksi toiminnaksi ja taas tapahtui edellä mainitut asiat. Nyt koko Kesälahden kunnan toiminnat yhdistetään - varhaiskasvatus mukaanlukien takaisin Kiteeseen 1,5 vuoden jälkeen - ja taas palaa rahaa!!! Ja koko homma tapahtunut neljänviiden vuoden aikana. Se on ihan hirmuinen määrä rahaa, josta olisi ollut paljon enemmän iloa ja hyötyä itse toimintojen järjestämisessä. Toivottavasti uusia päättäjiä saadaan kunnanvaaleissa, muuten ei muutu mikään! parempaan sitoutumiseen kaikkien toimijatahojen osalta pitää päästä, kuin sote-yhteistoiminta-alueessa päästiin näiden vuosien aikana Edes lähtötilanne ja periaate saatava samanhenkiseksi ja mahdolliselle "oppositiolle" selkeä paikka missä tuoda kritiikki hallitusti esille, ettei se ala elää omaa elämäänsä julkisuudessa maakuntalehdissä ja muualla mediassa

16 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Kuntaliitokseen kannattaa suuntautua avoimin mielin, kehittää yhteistyötaitoja ja todellista avoimuutta. Asiantuntijuuteen pitää luottaa, jos ollaan todella hankittu asiantuntemusta. Riskisijoituksia ja mutu-asetelmia pitää tietoisesti karttaa. Hieno homma!!! On tunnistettava ja tunnustettava tosiasiat. Politiikoinnilla ja tunteilla vain vaikeutetaan myönteistä kehityksen kulkua ja vaikeutetaan valveutuneipien kuntalaisten palvelujen saantia. Päätösten teossa on katsottava vuotta eteenpäin, ei pelkästään tätä hetkeä. On arvioitava eri päätösten vaihtoehtojen vaikutusta tulevaisuuteen. Keski-Karjalan alueelle on kymmenien vuosien aikana muodostunut yhtenäinen talousalue, jonka palvelut pääasiassa tuottaa yksityinen yritystoiminta. Tätä talousaluetta ei tulisi lähteä sotkemaan kunnallisella päätöksen teolla. Kunnallisverotkin tarvitaan tämän talousalueen kehittämiseen. Menköön, kun kerta liityttävä on. Perseestä!!!Ainakin liitos Kiteeseen,Savonlinna parempi Toivottavasti henkilöstöä kuullaan henk.kohtaisesti, jotta voidaan löytää järkeviä ja inhimillisiä ratkaisuja kaikkien sijoittumiselle vanhoissa sekä uusissakin tehtävissä. Mm. henkilöstön koulutushalukkuutta kannattaisi kysellä ja kartoittaa tarve/halukkuus opiskella. Tehdään yhdessä hyvä Kesäkitee! Edelliseen lisäisin yhä tasapuolisuuden toteutuminen ja tiedonkulku. Tässä vaiheessa turhaa hätiköintiä. Ottakaa Rääkkylästä mallia. Ruvetkaa pitämään oman kunnan asioista huolta. Jos ei omasta alueesta pystytty pitämään huolta, niin miten onnistuu isommat kuviot? Tuokaa esille muutakin kuin rahaan liittyviä asioita.? Hyvä asia Erittäin hyvä ja tarpeellinen asia. ei kuntaliitosta Järkevä päätös. hyvä juttu paskajuttu ei hyvä

17 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Toivon, että isommalla kunnalla saadaan palvelut pysymään lähialueilla. Tavallinen kuntalainen ei paljon pysty asioihin vaikuttamaan. Palvelut pitäisi säilyttää tasapuolisesti molemmissa kunnissa Erinomainen asia, antaa virtaa ja tulevaisuudenuskoa alueelle Hyvä asia, mutta 10 vuotta myöhässä. Menestystä hankkeelle, parempi myöhään kuin ei milloinkaan! Puuttukaa kovalla kädellä niihin asioihin, millä erityisesti taloutta voidaan oikaista. Älkää tuudittautuko nyt hetkellisesti nouseviin valtion osuuksiin, vaan kiristäkää vyötä entisestään ja hoitakaa velkoja pois. Kirpaisee varmasti osaa henkilöstöä, mutta kuntalaista kiittää tulevaisuudessa. TV-uutisissa Kesälahden kunnanjohtaja esiintyi erittäin rakentavasti, kun hän totesi, että itsenäisen kunnan piirteet ovat Kesälahdella vähäiset nykyisellään. Tarpeellinen asia tässä taloudellisessa tilanteessa. Hieno asia! Kiteen kunnanjohtaja elää menneessä ajassa, jos kuvittelee saavansa myös seuraaviin liitoksiin valtion porkkanarahaa. (Kotikarjala) Tehkää rauhassa, suunnitelkaa hyvin ja älkää tapelko joutavista! Hieno homma Kesälahtelaiset pääsevät Kaupunkilaisiksi. Toivottavasti toteutuu Kuntaliitos olisi hyväksi Kiteelle ja Kesälahdelle! - Tulee vähän kiireellä aikataululla Kysymykseni info- ja kuulemistilaisuutta varten? Kuinka taataan hyvän yhteishengen/yhteisöllisyyden säilyminen myös uudessa kuntakokonaisuudessa? Millaista kokoonpanoa kaavaillaan valtuustoon / hallitukseen + lautakuntiin ( kesälahtelaisten / kiteeläisten suhde)? Tuleeko kunnanjohtajan virka ulkopuoliseen hakuun, vai siirtyykö jompikumpi nykyisistä uuden kunnan johtajaksi? Entäpä muut virat - merkitseekö miten paljon irtisanomisia, tehtävien siirtoja yms? Miten kuntaliitos suhteessa sosiaali-ja terveystoimen suunnitelmiin / hellin purkautuminen ja näiden palveluiden järjestäminen - tehdäänkä näitä suunnitelmia nyt yhdessä kuntaliitoksen kanssa?

18 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Miten varmistetaan Kiteen ja Kesälahden kuntien henkilöstön tasavertainen kohtelu kuntaliitoksessa? Liitosta ei saa maksattaa vain toisen kunnan työntekijöillä. Miksi keskusta johtoinen valtuusto toimii näin, kun eduskunassa oppositio aikoo hajoittaa koko uuden suunnitellun kunta kartan? Missä on varmistus siitä, että nuo luvatut rahat ovat saatavissa, kun valtion kukkarokin tuntuu olevan tyhjä. Mihin kaikkiin arkipäivän asioihin kuntalaisen kannalta saattaa tulla muutoksia kuntaliitoksen jälkeen? Tilajärjestelyt, kuinka on tarkoitus hoitaa? Kiteen kaup.talon sisäilmaongelmat ovat todella vakavat. Miten käy Kesälahden Sovintolan, joka nyt on ollut kesien keskipiste taajamassa lukuisten ja taas lukuisten lomalaisten ja turistien keskuudessa. Sovintola Yhdistyksellä, Kulttuuriseuralla ym.toimijoilla ei ole varaa ylläpitää ja remontoida rakennusta, koska toiminta perustuu talkoovoimiin ja tuloja on erittäin minimaalisesti. Käsitöiden myynti, tapahtumat, Suoramyynti ym. toiminta on talkootyötä ja suunnattu asukkaille ja lomalaisille virkistykseksi ja piristykseksi, ei ensisijaisesti tulojen hankintaan. Käsitöitä myy kymmenet ihmiset, joten tulot niistä eivät ole kaksiset, eikä niillä tuloilla ole vara edes vuokranmaksuun. Kesälahden kunta on nähnyt tämän rakennuksen ja toiminnan arvokkuuden ylläpitämällä rakennusta ja Sovintola Yhdistys on mm. sitoutunut hoitamaan Puutarhan. Onko tulevalla Kiteen kaupungilla tähän "varaa"? Ainakaan aivan uusi tämän vuoden alusta voimaan astunut Kyläyhdistysten ja muiden vastaavien avustusohjeistus ei hyvää lupaa!!! Ja taitaa vielä olla yhden virkamiehen päätettävissä! Onko kunnan nimi tulevaisuudessa Kitee ja onko vaakuna jo ratkaistu? Itselleni asialla ei ole väliä. Miten palvelujen saatavuus siellä missä ihmiset ovat taataan? Erityisesti, miten etäällä/syrjässä asuvien oikeus palvelujen helppoon saataavuteen taataan? Miten estetään palvelujen rajoittuminen kuntakeskuksiin? (kauppa, posti, teleyhteydet, terveydenhoito) Minkalaisessa organisaatiossa tulevassa kunnassa aiotaan tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut? Onko arvioitu erilaisten päätöksien vaikutusta kuntalaisten palvelujen saantiin (vaihtoehdot: kunnat säilyy itsenisenä, Kesälahti - Kittee liitos, Kesälahti - Savonlinna liitos, Keski-Karjala yhteinen kunta, Keski-Karjala Joensuuhun)? Tunteeko kukaan yhtään lääketieteen opiskelijaa, joka olisi valmistyttuaan halukas työskentelemään kunnallisessa terveyskeskuksessa? Kysykäät vaan viisaammat. Pysyyhän Kesälahdella edellenkin kuntosali ja seniorisali! Kuinka käy sille henkilöstön osalle joka on aikoinaan siistynyt Helliin Tohmajärven kunna työntekijänä? Irtisanotaanko työntekijä jos ei halua aloittaa työskentelyä uudessa kunnassa? Tämä on politiikkaa, mutta miten saataisiin kunnan luottamushenkilöiden"änkyröinti" ja politikointi loppumaan ja -henkilöt ajamaan uuden kunnan asioita sopuisasti ja parempaan tulevaisuuteen katsoen????

19 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) Lähinnä kiinnostaa rautatieaseman kohtalo? Kesälahden kunta tarvitsee oman asemansa. Meiltä on viety joukkkoliikkenne alas. Linja-autoyhteyksiä ei ole kuin Kiteelle koulupäivinä. Kirjastopalvelut taattava Kesälahdelle. Äitiys- ja lastenneuvolassa Kesälahdella on vaihtunut tekijä melkein jatkuvasti. Mikä on lähipalvelun laatu silloin, vaikka kirjain ehkä on toteutunutkin...? _ Miten aiotte järjestää eri toimialojen tehokkaat palvelut niin ettei tule päällekkäisyyksiä ja niin että toiminnot keskitetään niille jotka osaavat ne parhaiten hoitaa. omakunta Voidaanko harkita esimerkiksi elinkeinotoimen tehostamista siten, että teollisuuden hankkimista ulkoistetaan periaatteella tulos tai ulos? Miten varmistetaan, että kustannustehokkuus alkaa näkyä jo heti alkuun eikä vasta viiden vuoden päästä, kun ylimääräisestä henkilökunnasta päästään viimein eroon. Palveluiden säilyvyys. Miten taataan reuna-alueiden ja taajamien tasavertainen kohtelu palvelujen ja tieverkoston osalta? Mahdollisena tulevaisuuden paluumuuttajana kysyn: Osataanko ja halutaanko yhdistyville kunnille laatia jo vuodelle 2013 kurinalainen talousarvio, jolla talous alkaa oikeasti kääntyä oikeaan suuntaan. Vai laaditaanko tulevatkin talousarviot suurentuviin valtionosuuksiin nojautuen mukaviksi ja tietoisesti virheellisiksi siten, että velkoja ja alijäämiä ei saada tulevaisuudessakaan katetuksi, vaan velka kasvaa entisestään? Toivotan hyvää yhteishenkeä liitosvalmisteluihin! Se olisi myös kesäasukkaiden etu. Ei ole mukava lukea kielteisiä uustisia siltä paikkakunnalta, jossa viettää kesälomaa. Mille kansalaisopistolle kesälahtelaiset esittävät kurssitoiveensa eli aloitammeko opiskelut Puruvesi-opistossa syksyllä 2012? Mitä tapahtuu vuoden 2013 alusta? Mitä tapahtuu nyt käynnissä oleville ryhmille, joille ollaan toivomassa jatkoa? Esim.kielten ryhmät? Venäjän ryhmissä on aivan erinomainen opettaja, jonka opetuksen haluttaisiin EHDOTTOMASTI jatkuvan. Miten henkilöstön jaksamiseen ja uudelleensijoittamiseen tullaan panostamaan käytännössä,ettei asia jää kauniiden puheiden ja teoriakoulutusten varaan? Tiedottamisen avoimuuteen toivoisin parannusta,ettei henkilökunnan tarvitse lukea itseään koskevia päätöksiä sanomalehdistä! onko mitään mahdollisuutta työntekijöiden suoja-aikaan vaikuttaa, vai meneekö yhdistymisestä saatava hyöty turhien päällekkäisten työpaikkojen ylläpitoon? Jos ei, niin miten voidaan työntekijöiden työpanosta käyttää tehokkaasti ja TUOTTAVASTI uuden kaupungin hyväksi? Voidaanko muuttaa työntekijöiden toimenkuvaa, eli siirtää toisiin työtehtäviin?

20 Kuntaliitoskyselyn tuloksia (20) _? Oletteko todellakin sitä mieltä kunnanjohtaja, että liitoksiin saa loputtomasti porkkanarahaa, kun valtio ottaa 7 mrd velkaa joka vuosi? Valtionkin veron maksaja Kenestä kaupunginjohtaja? Voisiko Jaakko Uuksulainen hoitaa kuljetuksia vaikka kerran viikossa Kesälahden ja Kiteen välillä?

Kysymykset 25.4.2012 saakka 1 (6)

Kysymykset 25.4.2012 saakka 1 (6) Kysymykset 25.4.2012 saakka 1 (6) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=241 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen 1. kesälahtelainen 93 40,26% 2. kiteeläinen 94 40,69%

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 2. - 8.3.2012 1 (7) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=199 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen 1. kesälahtelainen 71 37,17% 2. kiteeläinen

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia (5)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia (5) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 16. - 27.3.2012 1 (5) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=219 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen 1. kesälahtelainen 80 38,10% 2.

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys. Kuntalaiskysely 2015 yhteenveto. Kysely toteutettiin 20.3.2015-8.4.2015 ja siihen vastasi yhteensä 1325 henkilöä

Kuntarakenneselvitys. Kuntalaiskysely 2015 yhteenveto. Kysely toteutettiin 20.3.2015-8.4.2015 ja siihen vastasi yhteensä 1325 henkilöä Kuntarakenneselvitys Kuntalaiskysely 2015 yhteenveto Kysely toteutettiin 20.3.2015-8.4.2015 ja siihen vastasi yhteensä 1325 henkilöä Hausjärvi 203 Loppi 757 Riihimäki 365 1. Hausjärven, Lopen ja Riihimäen

Lisätiedot

Pä ä tö ksentekö jä hällintö (päätöksenteko, hallinto, talous, henkilöstö ja tietojärjestelmät)

Pä ä tö ksentekö jä hällintö (päätöksenteko, hallinto, talous, henkilöstö ja tietojärjestelmät) Maaningan kuntalaisillat Keskusta 12.3.2012 Pä ä tö ksentekö jä hällintö (päätöksenteko, hallinto, talous, henkilöstö ja tietojärjestelmät) Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen?

Lisätiedot

Talousarviokysely. Lokakuu 2016

Talousarviokysely. Lokakuu 2016 Talousarviokysely Lokakuu 2016 1. Miten kunnan tulisi tasapainottaa talouttaan? (N=48) 0 5 10 15 20 25 veroja korottamalla palveluita karsimalla maksuja ja hintoja korottamalla 2. Mitkä ovat tärkeimmät

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Kuntauudistus on lasten ja nuorten asia

Kuntauudistus on lasten ja nuorten asia Tiedätkö, mitkä palvelut ovat lasten ja nuorten arjessa tärkeitä? Tiedottaako kuntasi suunnitelmista ja palveluista lapsille ja nuorille? Suunnitellaanko kunnassasi kuntaliitosta? Oletko kysynyt lapsilta

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ

HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYRYNSALMEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN LAADINTA 13.1.2017 SEMINAARIN YHTEENVETOA - KUNTALAISTEN NÄKEMYKSIÄ MITÄ TEEMME TÄNÄÄN? Riskienhallinnan vaihe 3 seuranta ja raportointi Riskienhallinnan vaihe 2 operatiivinen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen

Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen Lavia Pori erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Saarinen 28.2.2014 Tehtävä Selvittäjän on suoritettava kuntarakennelain 16a :ssä tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys Erityinen kuntajakoselvitys

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä?

Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä? Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä? - Ensimmäisiä osatuloksia kevään 2015 kuntalaiskyselystä Kuntapuheenjohtajapäivä 10.6.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

Työsuhdesairaanhoitotyönantajan. vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj

Työsuhdesairaanhoitotyönantajan. vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj Työsuhdesairaanhoitotyönantajan velvollisuus vai mahdollisuus? Jan Schugk Johtava työterveyslääkäri Nokia Oyj 1 2005 Nokia Työsuhdesairaanhoito.ppt / 2005-09-29 / JS Käsitteen määrittely Työsuhdesairaanhoito

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 1.3.2012 1 (10)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 1.3.2012 1 (10) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 1.3.2012 1 (10) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=179 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60%

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Vaikuttajatutkimuksen tulokset LUOTTAMUKSELLINEN Lehdistötilaisuus Lasipalatsi 12.6.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti terveyspolitiikan vaikuttajien

Lisätiedot

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet

Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Järjestötoimintaan sitoutumisen haasteet ja mahdollisuudet Sanoista tekoihin tavoitteena turvalliset, elinvoimaiset ja hyvinvoivat alueet seminaari 16.-17.2.2011 Tutkimuksen puheenvuoro Arjen turvaa kylissä

Lisätiedot

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tampere

Tulevaisuuden Tampere Tulevaisuuden Tampere Tampereen Lasten Parlamentin kommentit Tampereen tulevaisuustyöhön 1 Kysymys 1: Mitkä ovat Tampereen nykyiset vahvuudet? Missä olemme hyviä, mistä olemme ylpeitä? Tampereen nykyiset

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen.

LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. PUIMALA: Asiakaslähtöinen palvelu kunnassa LUOTTAMUSHENKILÖT: Raili Kerola, Tuula Mäntymäki, Riitta Liinamaa, Riitta Toivonen, Reino Rissanen, Maria Riitta Laukkanen Veteläinen. Mitä tarkoittaa asiakaslähtöinen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Kuntarakenneselvityksistä

Kuntarakenneselvityksistä Kuntarakenneselvityksistä Aija Tuimala, Johtaja, FCG Konsultointi 4.12.2013 Page 1 NEUVOTTELUT HALUKKAIDEN KANSSA VARSINAISESTA SOPIMUKSESTA 4.12.2013 Page 2 Usein selvityksissä tarkasteltuja näkökulmia

Lisätiedot

NUMMI-PUSULAN KUNNAN TULEVAISUUDEN KUNTARAKENNE Tutkimusraportti

NUMMI-PUSULAN KUNNAN TULEVAISUUDEN KUNTARAKENNE Tutkimusraportti NUMMI-PUSULAN KUNNAN TULEVAISUUDEN KUNTARAKENNE Tutkimusraportti Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimuspäällikkö Juuso Heinisuo Kehittämiskumppani ratkaisevissa kysymyksissä. Innolink Research Oy 2010 Tutkimuksesta

Lisätiedot

Elämää elinvoimaisella alueella

Elämää elinvoimaisella alueella Pitäjäntupa Vahva henki ja elävä yhteisö Paikallinen vetovoima Paikallinen työntövoima Elämänuskon infravaunut Perustana peruskunta Elämää elinvoimaisella alueella 5.6.2014 Page 1 ELINVOIMAISET PAIKALLISYHTEISÖT

Lisätiedot

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012

PAMin vetovoimabarometri 2012. PAMin vetovoimabarometri 2012 Barometrin teki TNS-Gallup Toteutettu Gallup Forumissa lokamarraskuussa Tehty aikaisemmin 2010 ja 2011 Selvittää kaupan, majoitus-ja ravitsemisalan sekä kiinteistöpalvelualan vetovoimaisuutta (mukana joissain

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Kuntaliitoksilla parempaa palvelua?

Kuntaliitoksilla parempaa palvelua? Kuntaliitoksilla parempaa palvelua? Rajansa kaikella Harri Virta 13.9.2012 Kuntamarkkinat Case Kaarinan ja Piikkiön liittäminen Mitä tavoiteltiin kuntaliitoksella 2008? Mitä tapahtui vuonna 2009? Miltä

Lisätiedot

Yhteisten asukasiltojen yhteenveto

Yhteisten asukasiltojen yhteenveto Yhteisten asukasiltojen yhteenveto Asukastilaisuudet kolme kaikille 8 kunnan asukkaille tarkoitettua tilaisuutta Tuusula 1.4. + Mäntsälä 8.4. + Hyvinkää 10.4. osallistujia yhteensä noin 100 hlöä selvityksen

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

Maaseutukunnan näkökulmia Eksotesta. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Luumäen kunta

Maaseutukunnan näkökulmia Eksotesta. Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Luumäen kunta Maaseutukunnan näkökulmia Eksotesta Kunnanjohtaja Anne Ukkonen Luumäen kunta Tietoa Luumäen kunnasta Vajaa 5000 asukasta 3000 vapaa-ajan asuntoa Useita kyliä, 2 isompaa taajamaa, hallinnollinen keskus

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus sekä valinnanvapauden lisääminen voidaan toteuttaa myös onnistuneesti

Sote- ja maakuntauudistus sekä valinnanvapauden lisääminen voidaan toteuttaa myös onnistuneesti Sote- ja maakuntauudistus sekä valinnanvapauden lisääminen voidaan toteuttaa myös onnistuneesti Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin esitys sote- ja maakuntauudistusten jatkovalmisteluun SuPer 9/2017

Lisätiedot

Sopimuksellisuus palvelutuotannossa ja maaseudun uudet palvelujen organisointitavat

Sopimuksellisuus palvelutuotannossa ja maaseudun uudet palvelujen organisointitavat Sopimuksellisuus palvelutuotannossa ja maaseudun uudet palvelujen organisointitavat Vuoropuhelun paikka Luopioinen 23.3.2011 Hilkka Vihinen MTT Taloustutkimus Maaseutu, palvelutuotanto ja sopimuksellisuus

Lisätiedot

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmä Laatija: Aleksi Saukkoriipi Prosessi Selvitys aloitettu lokakuussa Päättynyt maaliskuussa Seuraavaksi alkaa huomautusaika kuntalaisille 30 päivää (huhtikuussa)

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Sivistystoimen työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Sivistystoimityöryhmän esitykset 1. Varhaiskasvatus:

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Nurmijärvi täyttää itsenäisen ja elinvoimaisen kunnan vaatimukset

Nurmijärvi täyttää itsenäisen ja elinvoimaisen kunnan vaatimukset Nurmijärvi täyttää itsenäisen ja elinvoimaisen kunnan vaatimukset Palvelutarpeiden kehitys Nurmijärven väestötavoite vuonna 2040 on 60 000 asukasta, jolloin kunta kasvaa keskimäärin noin 670 asukkaalla

Lisätiedot

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012

Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Yhteenvetoraportti N=107 Julkaistu: 10.12.2012 Keski-Karjalan maaseutupalveluiden asiakastyytyväisyyskysely 1 (5) Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Millä tavoin haluaisit saada ajankohtaista tietoa maaseutupalveluista? Laita järjestykseen, mikä tavoittaa

Lisätiedot

Kuntauudistuskysely akavalaisille 2012. Yhteenveto tuloksista 14.5.2012

Kuntauudistuskysely akavalaisille 2012. Yhteenveto tuloksista 14.5.2012 Kuntauudistuskysely akavalaisille 0 Yhteenveto tuloksista 4.5.0 Kuntauudistuksen tarpeellisuus ja kunnallisten palveluiden järjestäminen Kuntauudistus on tarpeen, koska suuremmat kunnat pystyvät tarjoamaan

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015

Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015 Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015 Attendo Oy turvallinen työnantaja Suomen suurimpia sosiaali- ja terveydenhoitoalan työnantajia Osa Attendo-konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin hoivapalveluiden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

Kuntavaalit Paikallisin eväin kohti menestyvää kuntaa

Kuntavaalit Paikallisin eväin kohti menestyvää kuntaa Kuntavaalit 2017 Paikallisin eväin kohti menestyvää kuntaa Luodaan uusi kunta! #paikalliseteväät Työllisyys Sinä kaupunki- ja kuntapäättäjänä olet keskeisessä asemassa ja aivan uudenlaisessa roolissa.

Lisätiedot

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut

Fiksulla kunnalla on. Oikeat kumppanit. parhaat palvelut Fiksulla kunnalla on Oikeat kumppanit & parhaat palvelut Fiksusti toimiva pärjää aina. Myös tiukkoina aikoina. Fiksu katsoo eteenpäin Kuntien on tuotettava enemmän ja laadukkaampia palveluita entistä vähemmällä

Lisätiedot

Marko Ekqvist Perussuomalaiset

Marko Ekqvist Perussuomalaiset 1 / 14 27.9.2012 9:45 Yle logo Hae Uutiset Areena TV Radio Svenska Yle Helsinki Vastausten esikatselu Marko Ekqvist Perussuomalaiset Tietoja minusta Nimi: Puolue: Ikä: Ammatti: Kaupunginosa/kylä: Marko

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus kunnissa. Kuntavaikuttajien parissa toteutetun tutkimuksen tulokset

Terveyspalvelujen tulevaisuus kunnissa. Kuntavaikuttajien parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Terveyspalvelujen tulevaisuus kunnissa Kuntavaikuttajien parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kunnanvaltuutettujen, kunnanjohtajien ja

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

Maistiaisia syksyn 2011 ARTTU-kuntalaiskyselystä

Maistiaisia syksyn 2011 ARTTU-kuntalaiskyselystä Maistiaisia syksyn 2011 ARTTU-kuntalaiskyselystä ARTTU-Kuntaseminaari Kuntatalolla 15.12.2011 Tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom Laaja KUNTALAISKYSELY 2011 jatkoa syksyn 2008 kyselylle Kohde: 18-80

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 Kuntastrategian tavoitteena on antaa tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja määrätietoinen pohja kaikelle kuntaorganisaatiossa tapahtuvalle päätöksenteolle, valmistelulle

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustokauden tilinpäätös

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustokauden tilinpäätös Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustokauden tilinpäätös Valtuuston terveiset uudelle valtuustolle sekä tulevalle maakuntavaltuustolle Valtuustoseminaari 24.5.2017 Nykyisen valtuuston terveiset

Lisätiedot

Maaseutuvaikutusten arviointi Kuopio seudun pilotti. Kuntajakoselvittäjien työseminaari 12.3.2015 Tarja Pöyhönen, Kuntaliiton MVA-pilotti

Maaseutuvaikutusten arviointi Kuopio seudun pilotti. Kuntajakoselvittäjien työseminaari 12.3.2015 Tarja Pöyhönen, Kuntaliiton MVA-pilotti Maaseutuvaikutusten arviointi Kuopio seudun pilotti Kuntajakoselvittäjien työseminaari 12.3.2015 Tarja Pöyhönen, Kuntaliiton MVA-pilotti Asiantuntijan rooli ja tausta Yritysneuvoja: monipuoliset tehtävät

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Kyselytutkimus Tajua Mut! toimintamallista 2017

Kyselytutkimus Tajua Mut! toimintamallista 2017 Kyselytutkimus Tajua Mut! toimintamallista 2017 Tajua Mut! -kyselytutkimus Tutkimuskysymys: Miten Tajua Mut! -toimintamalliin koulutetut kokevat toimintamallin tarpeellisuuden ja käytön? Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Kolmas sektori maaseutukunnissa

Kolmas sektori maaseutukunnissa Kolmas sektori maaseutukunnissa Luopioinen 23.3.2011 Ritva Pihlaja projektipäällikkö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä tutkija Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Vaikea

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

Palvelujen järjestäminen maaseudulla ja maaseutuyrittäjyys

Palvelujen järjestäminen maaseudulla ja maaseutuyrittäjyys Palvelujen järjestäminen maaseudulla ja maaseutuyrittäjyys Tammela 19.4.2011 Hilkka Vihinen MTT Taloustutkimus Tästä on puhe Palvelujen järjestäminen maaseudulla Tammelan maaseutu Maaseudun elinkeinot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- Tahtotilana on, että Sonkajärvi on ihmisille ja yrityksille viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen asuin- ja toimintaympäristö.

Lisätiedot

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia

Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040. Nettikyselyn tuloksia Nurmijärven Maankäytön Kehityskuva 2040 Nettikyselyn tuloksia Kysymykset 1. Miten ajattelet oman / lastesi elämän / Nurmijärven muuttuvan vuoteen 2040 mennessä? 2. Mitkä ovat mielestäsi Nurmijärven mahdollisuudet

Lisätiedot

Yhteenveto kuntakohtaisista yhdistymisselvityksen kipupisteistä

Yhteenveto kuntakohtaisista yhdistymisselvityksen kipupisteistä Yhteenveto kuntakohtaisista yhdistymisselvityksen kipupisteistä 23.1.2015 KU-ohjausryhmä 23.10.2014 Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen ohjausryhmä päätti kokouksessaan 23.10.2014 muun muassa

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Ratkaisuja. kunnan terveyspalveluihin

Ratkaisuja. kunnan terveyspalveluihin Ratkaisuja kunnan terveyspalveluihin Valinnanvapaus parantaa kuntalaisten asemaa. Terveyspalvelut kuntalaisille Terveyspalveluiden tuotanto LPY korostaa kuntavaaleissa kansalaisten valinnanvapauden lisäämistä.

Lisätiedot

Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja

Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja Kaupunginhallitus 76 07.03.2011 SoTe -tilaajalautakunta 30 28.04.2011 Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja 1651/06.00.00/2010 Khall 76 Valmistelija:

Lisätiedot

Talouden tilanne kesäkuu Kunnanjohtajan kokoama tiivistelmä tilanteesta ennen raamin antoa

Talouden tilanne kesäkuu Kunnanjohtajan kokoama tiivistelmä tilanteesta ennen raamin antoa Talouden tilanne kesäkuu 2013 Kunnanjohtajan kokoama tiivistelmä tilanteesta ennen raamin antoa Lähtökohta verot+valt.osuudet vs nettomenot 36000 34000 32000 30000 28000 26000 24000 22000 20000 34457 33085

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

kysely ja haastattelut, kevät 2014

kysely ja haastattelut, kevät 2014 kysely ja haastattelut, kevät 2014 Päätöksen äärellä - Avaimet käteen -seminaari, Kaupunkiverstas 25.3.2014 Minna Tarkka, Saija Salonen, Emmi Vainio, Stadi.TV / m-cult Päätöksen äärellä -kehityshanke Päätöksen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio

Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio MEDIATIEDOTE Julkaisuvapaa 14.12.2016 klo 18.00 Forssan kaupungin vuoden 2017 talousarvio Uusi vuosi uudet kujeet! Näin tavataan aina vuoden vaihtuessa todeta ja paljon on ensi ja seuraavina vuosina tapahtumassakin.

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

Tasa-arvoa terveyteen

Tasa-arvoa terveyteen Tasa-arvoa terveyteen Perusterveydenhoito tarvitsee lisää voimavaroja. Sosialidemokraattien tavoitteena on satsaaminen terveyteen ennen kuin sairaudet syntyvät. Terveydellisten haittojen ennaltaehkäisyn

Lisätiedot

Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä. siirtyy kunnille.

Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä. siirtyy kunnille. Bussivuorot katoavat, jos seutulippujen käyttö loppuu. Vastuu joukkoliikenteestä siirtyy kunnille.? Arvoisa kuntapäättäjä Linja-autoliikenteen tulevaisuus ratkaistaan tänä syksynä valittavien valtuustojen

Lisätiedot

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma

Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Minkälaiset palvelut kuntalaiset haluavat ja millä hinnalla? Pauli Forma Ikärakenne Lähtökohtia Palvelujen tarve lisääntyy ja painopiste muuttuu Palveluja tuottavat työntekijät siirtyvät eläkkeelle Työvoimakilpailu

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Sallan kunta: Tasa arvokysely 2011, sukupuoli, tulokset. (31.7.2011 23:03:00)

Sallan kunta: Tasa arvokysely 2011, sukupuoli, tulokset. (31.7.2011 23:03:00) Sallan kunta: Tasa arvokysely 2011, sukupuoli, tulokset. (31.7.2011 23:03:00) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 B2. Kuinka paljon olet viimeksi kuluneen kuukauden aikana tehnyt virallisen työajan ylittävää työtä,

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

2011 Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,1. Tutkimuskunnat

2011 Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,1. Tutkimuskunnat Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä kysymyksiä Kysymykset: 2008: 11-13,, -30 2011: 12-14, 27, 30-32 Sipoo Näpäytä solua

Lisätiedot

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti Oppisopimus toimintamallin arviointi Perusraportti 1. Olen Vastaajien määrä: 8 0 1 2 3 työelämän edustaja opiskelija opettaja koulutusorganisaation johtoa 2. Yllä olevan oppisopimusmallin (kuva) selkeys

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Yhteenveto kyselyn tuloksista

Yhteenveto kyselyn tuloksista Yhteenveto kyselyn tuloksista Asukas-, kotiseutu- ja kyläyhdistykset ja kaupungin johdon tapaamiset 2013/6 2014/1 1 Yleistä kyselystä Lähetettiin sähköpostitse n. 50 yhdistykselle tai edustajalle Vastauksia

Lisätiedot

Innostu Salosta. Verkkoaivoriihi

Innostu Salosta. Verkkoaivoriihi Innostu Salosta Verkkoaivoriihi 17.8. 30.9.2017 Osallistujat (n 1385 + 227) Rooli Kuntalainen 730 Yrityksen edustaja 151 Järjestön edustaja 39 Kunnan työntekijä 421 Poliittinen päättäjä 44 Ikä Alle 30

Lisätiedot

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi

Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunta 21 29.1.21 Page 1 Nykyisen strategian toteutumisen arviointi Kaustisen kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien jäseniä sekä kunnan

Lisätiedot

10 12 2012 Mauri Kontu. Arvoisa Eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja, Hyvät maakuntavaltuuston jäsenet naiset ja herrat

10 12 2012 Mauri Kontu. Arvoisa Eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja, Hyvät maakuntavaltuuston jäsenet naiset ja herrat 1 10 12 2012 Mauri Kontu Arvoisa Eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja, Hyvät maakuntavaltuuston jäsenet naiset ja herrat Tänään valtuustomme kokoontuu viimeisen kerran tässä kokoonpanossa, kun

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat KUHMON KAUPUNGIN KYSELY MÖKKILÄISILLE Yhteenvetoraportti, N=30, Julkaistu: 12012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Tiedot vastaajasta (valitse oikea vaihtoehto) mies 17 56,67% 2. nainen 13 43,33% 30 100%

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS

HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS HYVINVOINTIVALTION RAHOITUS Riittävätkö rahat, kuka maksaa? Sixten Korkman Jukka Lassila Niku Määttänen Tarmo Valkonen Julkaisija: Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja: Taloustieto Oy Kannen valokuva:

Lisätiedot

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012

TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 Sivu 1 / 5 Janakkalan Keskustan, Kokoomuksen, Kristillisdemokraattien ja Vihreiden yhteinen TAVOITEOHJELMA VAALIKAUDEKSI 2009 2012 1. JANAKKALA on elinvoimainen, elämänmyönteinen, kasvava, yhtenäinen,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Raision otos: Raision vastausprosentti: 6 500

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot