A) Tulosohjauksen kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A) Tulosohjauksen kehittäminen"

Transkriptio

1 Ryhmätyö Ryhmä 1: Laitosten muodostama kokonaisuus ja Lynet Ryhmä 2: Metla ja Evira ja RKTL Ryhmä 3: SYKE:n vesitutkimus, GL ja MTT Kaikki ryhmät miettivät seuraavia näkökulmia (A-C): A. Tulosohjauksen kehittäminen B. Laitoksen oman toiminnan kehittäminen C. Laitosten muodostaman kokonaisuuden ja Lynetin kehittäminen. 1

2 A) Tulosohjauksen kehittäminen MITÄ - neljää erityyppistä ohjausta - strategiatyö: tutkimuksen tekijä ja operatiivinen soveltaja tiiviimpään yhteyteen; rajapinnat (ongelmia nyt, kun kaikki mukana kaikessa: työajan menetys, yksityiskohdat, substanssin häviäminen (taistelu resursseista) - strategista tulosohjausta lisää - laitoskohtainen strategia juontuu ministeriötasolta, samoin Lynetin strategia - konserniajattelu: yksiköt, substanssiperusteiset jaot (esim. SYKE), tulevaisuuden asiantuntijapalveluita ei ole, ellei kyetä tuottamaan tutkimuksella uutta - vaikuttavuuden näkökulmat: kansallinen, yhteiskunnallinen - toimijuuden siirtyminen tieteen kentältä asiantuntijakentälle - ministeriön ohjaus on siiloutunutta, ei yhteismuotoista dokumentaatiota - vertailu hankalaa, koska lainsäädäntöpohja eri laitoksilla erilainen (tutkimuspainotukset, velvoitteiden laajuudet, lainsäädäntö jne.) - tutkimuksen ohjausta ei ole juurikaan ollut (Lynetissä hyvät mahdollisuudet); - ministeriössä vähän tutkijataustaisia ihmisiä; syvä- ja huippututkimus missä sen paikka on jatkossa? - rahoitus: MTT:n tutkijan täytyy nyt hankkia n eur rahaa ulkopuolelta - IPR: mitä tehdään innovaatioille? 2

3 A) Tulosohjauksen kehittäminen MITEN - nähtävä laajempia kokonaisuuksia - pitkäjänteisemmäksi: nyt 1 v., pitäisi olla vähintään 4 v. - tutkimustyön hankkeistaminen - tilaaja-tuottaja -malli, myös viranomaispalveluissa - tulossopimus (ministeriö omistajana) ja palvelusopimus (ministeriö asiakkaana) - tulosohjauskeskustelujen synkronointi vuosikelloon - prosessikaavio tulosohjauksesta ohjauksen yhtenäistämiseksi, varmistettu yhteiskeskustelu, Lynet työkaluksi - ongelma: velvoitteet lisääntyvät, mutta entisiä ei poisteta! - millä ja mistä löytyy dynamiikka? Ei voida jäädä lepäämään hyvän työn ljälkeen aakereilla ERI TAHOT - suurten haasteiden toteuttamisessa resurssointi kysymyksenä: johtamisen haaste, tulosohjauksen haaste, eri toimijoiden välisen tiiviin yhteistyön haaste (kansainväliset velvoitteet) - ministeriöstä lähtien, yhteneväiset mallit eri laitosten kesken - kaksi tasoa, ministeriön ohjaus ja Lynetin ohjaus: osastojen välinen työnjako - laitoskohtaisille johtokunnille ei mutta neuvottelukunnille (sisällöllinen ohjaus) kyllä. - olisi mietittävä johtokunnan rooli tulosohjauksen maailmassa - johtokuntien rooli itsenäinen, laitoskohtainen - vahvat johtokunnat ei ongelma, ei sooloilua, omistaja ohjaa - johtokuntamalli ei sovi kaikille, esim. Evira - johtokuntaohjausta ei ole koordinoitu 3

4 B) Laitoksen oman toiminnan kehittäminen - mitä tulisi kehittää (konkretiat, tulkinnat) - organisaation (esim. SYKE) erilaiset roolit - päällekkäisyys vs. kilpailu - tutkimus: - trenditutkimus (isot trendit <> pienet trendit) - haistelu mihin yhteiskunta on menossa >< pitäytyminen vanhassa ja entisessä - laitosten infra 4 - laajamittaisen seurannan järjestäminen; tiedon yhteiskäyttö - tiedon ja aineistojen keräämisen irrottaminen on intressistä - tutkimuslaitokset = kansakunnan muisti - tutkimusinfra alueellinen päällekkäisyys, poliittisesti arka asia - asiakkuudet: - rajojen ulkopuoliset uhat (vaikeus saada asiakasta vakuutetuksi); - yhteiskunnallista hyvää palvelevat (suojelufunktio) - asiakasnäkökulma: esim. SYKE ja Ilmatieteenlaitos (hyviä palveluja kansalaisille, pystytty kaupallistamaan) - osaaminen - uuden osaamisen luominen; viestinnän osaamista ei ole vielä pystytty hyvin hyödyntämään (yhteisiä intressejä olisi löydettävissä) - osaamisen ylläpitäminen (investointina) pitäisi myös tehostaa (esim. ydinvoimaonnettomuudet tms.) - talous-, yhteiskunta- ja tekninen osaaminen - viestintä: ongelmana että siitä ei makseta, koska viranomaistehtävä - kriisitilanteiden toimijuus ja asiantuntijuus (esim. luonnonkatastrofit ja GL) - mistä on mahdollista säästää: - yleishallinto - tukifunktioiden yhdistäminen (jonkun laitoksen, ulkoistaminen)

5 B) Laitoksen oman toiminnan kehittäminen Metla: Metla siirtynyt prosessiorganisaatioon laadullisen sisällön mittaaminen kehittymässä tutkimustulosten käytäntöön vienti kuinka tiivis suhde asiakkaisiin, tällä hetkellä vuoropuhelu ei sidosryhmien kanssa vielä toimi vaikuttavuuden kannalta näkyy julkisuudessa, mediassa, puuttuva mittari MTT 5 impact factorit tärkeitä mittareita näkyy julkisuudessa, mediassa, puuttuva mittari Evira tutkimushankkeiden priorisointi paremmaksi RKTL ei samanlaisia asiakkaita kuin muilla, rahoituskin erilaista siirtyminen tutkimuslaitoksesta asiantuntijapalveluihin politiikkaan vaikuttaminen korostettava GL Koordinaatiston ylläpito-osaaminen säilyttävä Kokonaisrakenteen uudistaminen (SYKE) asiakkuusohjelma (tavoitteet, prosessit, rajapinnat)

6 C) Laitosten muodostaman kokonaisuuden ja Lynetin kehittäminen. TOIMINTA alueellinen ja rakenteellinen yhteistyö yli hallinnonalojen substanssiosaamisen yhdistämistä, esim. talous- ja yhteiskuntatutkimus mitä sektorilla on tekemättä ja miten Lynet voisi niitä tehdä katvealueet ohjaajan helpompi kattaa Lynetin kautta kuin laitoskohtaisesti muutoksille tulee olla selkeä tilaus kansainvälisten toimintojen tuki, yhteiset instituutiotasoiset verkostot koordinointi, sopimukset, esim. yhteisen EU-rahoituksen hakemiskeskus runsaasti yhteisiä kokonaisuuksia ja osaamista esimerkkinä Oulun kehitys yhteiset vapaa-ajan asutkin TALOUS saatava korvamerkittyä Lynet-toimintaa Lynetille pidemmän aikavälin talous- ja toimintasuunnitelmat, nyt lyhytnäköistä Lynetin 1. tulossopimus Lynet ei saa jäädä tulosohjauksen ulkopuolelle, ohjelmat mukaan tilinpäätöksessä Lynet näkökulma jotta Lynet ei kuihtuisi, ohjattava taloudellisilla toimilla, esim rahastojen kautta, Lynet voi kilpailuttaa Lynet-yhteistyö paljolti nyt vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa: tulisi pohtia miten resurssointi tehdään 6

7 C) Laitosten muodostaman kokonaisuuden ja Lynetin kehittäminen. RAKENNE Lynet palvelurakenne, jonka ohjaus laitosten kautta - Lynet on palvelurakenne, kehittymätön, ei ainoa mahdollinen rakenne Lynet konserniesikunta, laitokset konsernin osia Lynet on MMM:n ja YM:n tulosohjauksen yhteisharjoitus johtokunta toimii yhteiskuntaan päin asiakaspinta siiloutunut myös VERKOSTO verkostoanalyysin teettäminen; rajapintojen määrittelyjen problematiikka tutkimusyhteistyö: ruohonjuuritason yhteistyö yllättävän laajaa jo nyt kuinka moni tuntee kollegansa muissa laitoksissa? mahdollisesti yhteisiä työpajoja, Lynetin ohjelmien suunnittelussa verkostot: laitoskohtaiset verkostot, tutkimusryhmäkohtaiset verkostot, laitosyritysverkostot Lynet ei ainoa verkosto (vrt. geonet ); mitkä ovat Lynetin kytkennät? KEHITTÄMINEN haasteet tunnistettu: mutta verkostoveturiin ei vielä laitettu polttoainetta Lynet: tulisi antaa mahdollisuus näyttää mitä tuloksia yhteistyöstä tulee Toimijat valjastettava yhteisen tavoitteen äärelle (toiminnan muodostaminen uudelta pohjalta edellyttää vahvaa ennakkoluulottomuutta) yhteistyö syvenee, kiinteitä toimintoja evoluutio, tulosohjauksen tuella substanssia kehitettävä horisontaalisesti 7

8 Yhteenveto ryhmätyökeskusteluista Ryhmätyökeskusteluissa esille nousseet pääteemat: 1) Ohjauksen kehittäminen 2) Osaamisen uudistamisen haasteellisuus 3) Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kasvattaminen yhteisellä toiminnalla 4) Henkilötason yhteistyön lisääminen laitosten välillä 5) LYNETin roolin selkeyttäminen ja profiilinnosto alkuinnostuksen jälkeen 8

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Hyvää työtä vieläkin paremmin Yritykset muutoksen tekijöinä

Hyvää työtä vieläkin paremmin Yritykset muutoksen tekijöinä 1 MUISTIO 25.11.2014/HV Hyvää työtä vieläkin paremmin Yritykset muutoksen tekijöinä Perjantai-ryhmän järjestämä dialogi yksityissektorin ja ministeriöiden kanssa Aika: 11.11.2014 klo 15-17 Paikka: Eduskuntatalo,

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt

Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Kehittämistoiminta kunnissa Kuntien kehittämisprosessien hallinnan nykytila ja käytännöt Ulriika Leponiemi & Pasi-Heikki Rannisto & Jari Stenvall & Ismo Lumijärvi & Risto Harisalo Kuntakehto, Tuottava

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

MILLAINEN VERKOSTO ON 5 VUODEN KULUTTUA? 8 SKENAARIOT, VAIHTOEHTOJA.8

MILLAINEN VERKOSTO ON 5 VUODEN KULUTTUA? 8 SKENAARIOT, VAIHTOEHTOJA.8 2/11 SISÄLLYSLUETTELO VERKOSTON TOIMINTA 2014+... 3 1. YHTEISTYÖTÄ VAHVISTETTAVA... 3 2. VOIMAVARAOJA SUUNNATTAVA YHTEISESTI... 3 3. RÄÄTÄLÖIDYT TARPEET HUOMIOITAVA... 3 4. TARJOTTAVA VERTAISTUKEA... 3

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA Paul Silfverberg VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 Helsinki 2007 Julkaisija: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Asemapäällikönkatu 7 00520 Helsinki

Lisätiedot

Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT

Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT VTT TIEDOTTEITA 2541 Paul Buhanist, Erkki Haramo, Katri Kallio, Tuukka Kostamo & Heli Talja Moniäänisyyttä asiantuntijaorganisaation johtamiseen Case VTT Dialogi-hankkeen loppuraportti VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

MAL-aiesopimukset ja institutionaalinen epäselvyys

MAL-aiesopimukset ja institutionaalinen epäselvyys MAL-aiesopimukset ja institutionaalinen epäselvyys Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty kandidaatintyö Espoossa 10.2.2015 Lari Tuominen Ohjaaja: Professori

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Kepan ja sen jäsenjärjestöjen kommentteja ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen sisältösuunnitelmaan 30.4.2010

Kepan ja sen jäsenjärjestöjen kommentteja ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen sisältösuunnitelmaan 30.4.2010 Kepan ja sen jäsenjärjestöjen kommentteja ulkoministeriön kansalaisjärjestölinjauksen sisältösuunnitelmaan 30.4.2010 YLEISTÄ Esitämme, että sisältösuunnitelmaan lisätään alla listatut kappaleet. Lisäysehdotukset

Lisätiedot

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020

Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvoston 5.11.2014 hyväksymä asiakirja Esipuhe Tiivistelmä 1. Globaalin toimintaympäristön

Lisätiedot

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Museoiden johtamis- ja

Museoiden johtamis- ja Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Ulla Teräs, Eeva Teräsvirta Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Keskustelunavaus Julkaisija:

Lisätiedot

Gaia Consulting Oy Tuomas Raivio Johan Lunabba Harriet Lonka Mari Hjelt. Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan arviointi

Gaia Consulting Oy Tuomas Raivio Johan Lunabba Harriet Lonka Mari Hjelt. Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan arviointi Gaia Consulting Oy Tuomas Raivio Johan Lunabba Harriet Lonka Mari Hjelt Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan arviointi Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan arviointi Gaia Consulting

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Työvoimapolitiikan suunnittelu-, ohjaus- ja organisaatiomallin arviointi

Työvoimapolitiikan suunnittelu-, ohjaus- ja organisaatiomallin arviointi Artikkeleita Työpoliittinen Aikakauskirja 2/2012 Työvoimapolitiikan suunnittelu-, ohjaus- ja organisaatiomallin arviointi Olli Oosi 1 Johdanto: Arviointitehtävä ja sen reflektio Tässä artikkelissa käsitellään

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot