VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI. Aika ma klo Paikka Tapiolan päiväkoti, Kalervonkatu 12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI. Aika ma 15.4.2013 klo 18.00 20.00. Paikka Tapiolan päiväkoti, Kalervonkatu 12"

Transkriptio

1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muistio VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI Aika ma klo Paikka Tapiolan päiväkoti, Kalervonkatu 12 Läsnä Autere Katri Katko Soili Kutvonen-Lappi Titta Lampinen Taru Lehtinen Elina Malinen Maarit Polvi Päivi Reukauf Kati Tirkkonen Maarit Ahlqvist Tarja, siht. Arnberg Heli, pj. Korhonen Timo Pekola-Heinonen Päivi Peltokangas Anne 1. Tapiolan päiväkodin esittely, Timo Korhonen Tapiolassa on tällä hetkellä 120 lasta, joilla on hoidon tarve iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Keikkalaisia Tapiolassa käy muista päiväkodeista tai perhepäivähoidosta 150 lasta, joista säännöllisesti käy Tapiolassa noin 70 lasta. Lauantaisin lapsia on hoidossa keskimäärin 40, sunnuntaisin noin 30 ja öisin 6 lasta. Henkilökuntaa on 28. Päiväkoti on kiinni vain juhannusja joulupäivänä. Lapsia tulee vuorohoitoon laajalta maantieteelliseltä alueelta. Lasten määrä ja hoitoajat vaihtelevat päivittäin, mikä vaikuttaa paljon henkilökunnan työvuorojen suunniteluun. Lasten hoitoajat perustuvat vanhempien työvuoroihin. Hyvien kaverien kohtaaminen päiväkodissa on epäsäännöllistä. Siksi on tärkeää, että lapsi saatetaan päivittäin leikkiin ja toimintaan mukaan niiden kavereiden kanssa, jotka ovat paikalla. Peruttuja hoitopäiviä lapsilla on kuukaudessa keskimäärin 178 päivää. Yksi hoitopäivä maksaa 80. Hoitojaksojen pituudet vaihtelevat lapsilla. Tavallisessa päivähoidossa lapsi on hoidossa keskimäärin 160 t kuukaudessa ja noin 20 hoitopäivää. Vuorohoidossa hoitoaika voi olla jopa tuntia kuukaudessa. Lapsen maailma on hyvin erilainen vuorohoitopäiväkodissa kuin esimerkiksi tavallisessa päiväkodissa. Tapiolassa on aloitettu vuonna 2008 kokeilu, jossa vanhemmat seuraavat tarkemmin lasten hoitotunteja; tällä hetkellä lapsilla on max. 220 hoitotuntia kuukaudessa. Henkilökunnan on tärkeää tietää vuorohoidossa esimerkiksi lapsen unirytmi ja allergiat. Työntekijöiden kolmivuorotyön luonteesta johtuen on pitänyt sopia tarkasti, miten tieto kulkee talon sisällä ja tiedotus siitä, miten päivä lapsella on mennyt. Lapset toimivat päivän aikana luontaisissa pienryhmissä hoitoaikojen mukaan. Pienryhmissä työntekijät pääsevät lähelle lapsia. Osa työntekijöiden ammattitaitoa on tartu hetkeen pedagogiikka. Kuinka paljon aikaisemmin vanhemmat ilmoittavat hoidontarpeet? Vanhemmat ilmoittavat maanantaihin klo 18 mennessä seuraavan viikonlopun työvuorot ja tiistaina yövuoron työntekijä suunnittelee vastaavasti henkilökunnan työvuorot. Tosi harvoin on tullut eteen tilanteita, ettei ole saatu järjestymään keikkalasten hoitoa esimerkiksi peruutusten paikalle.

2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 2 Työntekijöiden työvuorot tarkentuvat viisi päivää aikaisemmin; työvuoroja muutetaan ja säädetään jatkuvasti. Henkilökunta joustaa työvuoroissa todella paljon. Yhteiskunta on nykyisin avoinna 24/7, mikä haastaa kuntia erilaisiin päivähoitojärjestelyihin. Yökköjen määrään vaikuttaa lasten määrän lisäksi lasten tarpeet. Aina, kun on yli 10 lasta, niin työvuorossa on kaksi työntekijää. Tällä hetkellä nuorin lapsi on juuri täyttänyt yhden vuoden. Pienillä lapsilla on pisimmät hoitotunnit ja lyhyimmät lomat, koska vanhemmat ovat usein vasta aloittaneet työnsä. Miten lapset tottuvat vuorohoitoon? Lapsilla kestää sopeutuminen pidempään kuin tavallisessa päiväkodissa. Varsinkin jos lapsen on vaikeaa tottua muutoksiin, niin vuorohoitoon sopeutuminen on haasteellista. Vuorovaikutussuhteiden määrä on runsas, ja lasten ryhmäytyminen on erilaista verrattuna tavalliseen päivähoitoon. Vuorohoidossa panostetaan paljon rauhalliseen aloitukseen. Vaihtuvuutta lapsissa on myös runsaasti. Hoitomaksut vuorohoidossa ovat samat kuin päivähoidossakin; ne määräytyvät asiakasmaksulain mukaan. Tuntiperusteista asiakasmaksua kokeiltiin pilottina Tapiolan ympärivuorokautisessa päiväkodissa Kokeilun jälkeen tuntiperusteinen asiakasmaksu vakiintui käytännöksi alkaen Tapiolassa ja Korpilahden alueen ympärivuorokautista ja viikonloppuhoitoa tarjoavissa yksiköissä. Miten vanhempien kanssa käydään keskusteluja? Lapsen kouluun lähteminen on suuria pysähtymisen hetkiä. Täytyy esimerkiksi ratkaista, miten pienen koululaisen ilta- ja yöhoito järjestyy. Vanhempien kanssa mietitään myös pitkien hoitojaksojen vaikutuksia lapseen voiko pitkän hoitojakson katkaista ja pitää välissä vapaapäiviä. Epäsäännölliset työajat vaikuttavat vanhempien jaksamiseen. Tästä syystä vanhemmat tarvitsevat henkilökunnan tukea eri tavoin kuin tavallisissa päiväkodeissa. Henkilökunta pääsee usein lähemmäksi vanhempia, kun tavataan eri vuorokaudenaikoina. Vuorohoidossa osataan rohkeasti ottaa esille vaikeitakin asioita kasvatuskummpanuuden hengessä. Kirsi Alila on mukana uuden varhaiskasvatuislain valmistelussa. Hän on todennut, että pienet koululaiset ovat keskusteluissa mukana uuden lain valmistelun myötä, miten pienten koululaisten ilta- ja yöhoidon tarpeet voitaisiin ratkaista. Asiakastyytyväisyyskyselyt ovat olleet kannustavia; vanhemmat ovat tyytyväisiä, ja erityisesti henkilökuntaa on kiitetty ystävällisyydestä ja joustavuudesta. 2. Edellisen kokouksen muistio Hyväksyttiin. 3. Daisyn mahdollisuudet ja päivähoitomaksujen uudistus, Timo Korhonen ja Päivi Pekola- Heinonen Päivähoitomaksujen uudistus alkaen sivistyslautakunnan päätös tuntiperusteisesta hoitomaksusta: Uudistuksen valmisteluun lähdettiin tuntiperusteisen asiakasmaksun kokeilusta tulleiden kokemusten perusteella. Pilotin tuloksena todettiin, että tuntiperusteiset asiakasmaksut ovat joustavampia ja asiakasystävällisempiä. Tuntiperusteisuus palvelee varsinkin epäsäännöllistä hoitoa tarvitsevia perheitä sekä vastaa yhteiskunnallisesti paremmin nykyisen työelämän haasteisiin. Kokeilussa tuntiperusteiset asiakasmaksut alensivat lasten hoitotunteja. Vanhem-

3 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 3 pien varaamien hoitotuntien pohjalta voidaan henkilöstöresurssien käyttö voidaan suunnitella paremmin tarpeita vastaavaksi. Tuntiperusteisen asiakasmaksun periaatteet: - Hoitomaksu määritetään varattujen hoitoaikojen mukaan - Käytössä 3 kuukauden seurantajakso, jonka pohjalta lasketaan keskiarvo. Tarvittaessa tehdään uusi palvelusopimus, joka vastaa paremmin hoitoaikojen toteutumista. - Maksu peritään huoltajilta ennalta ilmoitettujen hoitotuntien mukaan Myös valtakunnallisesti valmistellaan maksu-uudistusta. Hallitusohjelmassa ja eduskunnan tasa-arvo-ohjelmassa on todettu: päivähoitomaksuissa siirrytään varatun ajan mukaiseen laskutukseen. Tarkoituksena on, että muutokset maksulakiin tehdään samanaikaisesti varhaiskasvatuslain uudistamisen kanssa. Keskustelua käydään, määritelläänkö maksut varattujen vai toteutuneiden hoitotuntien mukaan. Varatut hoitotunnit laskutetaan jälkikäteen ja lasku erääntyy seuraavan kuukauden viimeinen päivä. Kokeilun aikana Jyväskylässä käytössä olleet maksukäytännöt (hoitopäiviin ja hoitotunteihin perustuvat asiakasmaksut) eivät kohdelleet perheitä tasavertaisesti. Tämän vuoksi uudessa maksutaulukossa on pyritty poistamaan nykyisten käytäntöjen epäkohdat. Lisäksi haluttiin yhtenäistää maksukäytännöt. Uudistuksen yhteydessä vanhemmilta on saatu palautetta, että ollaan epätietoisia, ovatko tulorajat pysyneet ennallaan. Hoitomaksujen euromäärät ja tulorajat määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja asetuksen mukaisesti. Päiväkoti- ja perhepäivähoidosta määrätään kuukausimaksu, jonka suuruuteen vaikuttavat perheen tulot ja perheen koko. Kerhot ovat maksuttomia alkaen. Jyväskylässä tuntiperusteiset hoitomaksut noudattavat asiakasmaksulakia ja asetusta. Maksutaulukossa on kuvattu lakiin perusteuvat maksimimaksut Jyväskylässä alkaen: Miksi tuntiperusteisessa hoitomaksussa on vain kolme maksuluokkaa? Jyväskylässä kuukausimaksun jakajana on 20 päivää kuukaudessa. Kokopäivähoidoksi on määritelty 6 tuntia päivässä. Entisen kokopäivähoidon (vrt. entinen maksujärjestelmä) tuntirajaksi muodostuu 6x20=120 tuntia. Entisen osa-aikaisen hoidon (10 ja 15 päivää kuukaudessa) tuntirajaksi muodostuu tuntia ja entisen osapäiväisen hoidon (alle 5 tuntia) alle 80 tuntia. Esiopetus (80 h/kk) sisältyy varattuun hoitoaikaan. Jos hoitotunteja on alle 120 h/kk, maksua peritään 35 % korkeimmasta maksusta. Jos hoitotunteja on 120 h/kk tai enemmän, maksua peritään 50 % korkeimmasta maksusta.

4 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 4 Perheen tuloja voidaan tarkastella tarvittaessa kuukausittain. Kun perheen taloudellinen tilanne oleellisesti muuttuu, muutokset voidaan tehdä aina tarvittaessa. Lapsille tarjotaan ateriat, jotka kuuluvat hoitopäivään. Hyvityskäytännöt koulujen loma-aikoina Päivähoidossa ovat käytössä hyvitykset päivähoitomaksuista koulujen loma-aikoina lautakunnan päätöksen mukaan. Hyvitykset myönnetään ennalta ilmoitettujen poissaolojen perusteella. Tuntiperusteisia maksuja hyvitetään loman aikana vain mikäli huoltajat vähentävät sopimuksen mukaisia hoitotunteja vähintään 5 % kuukauden aikana. Jokainen kokonainen poissaolopäivä vähentää 5 % hoitomaksusta. Siis hyvitystä voi saada, kun lapsi poissa kokonaisia päiviä päivystysaikoina. Esimerkiksi, jos lapsi on poissa kolme päivää, niin perhe saa hyvitystä hoitomaksusta 15 %. Hyvitysaikoina tutkitaan oikeita varattuja hoitotunteja. Raatilaisten kanssa käytiin lisäksi keskustelua mm. seuraavista kysymyksistä: Miten helpolla tavalla voi ilmoittaa hoitotunnit, jos vanhemmat eivät voi tietää ennakkoon hoidontarvetta? Vanhempien epäsäännöllisistä työajoista johtuvasta vaihtelevasta hoidontarpeesta tehdään seurantaa. Hoitotunteja voidaan seurata esimerkiksi kolme kuukautta. Sen jälkeen keskustellaan palvelusopimuksen tarkentamisesta. Jos on tulossa muutoksia hoidontarpeeseen, niin palvelusopimusta voidaan aina muuttaa. Miten kerhojen läsnäoloja seurataan? Lasten läsnäolot kerhoissa tallennetaan päiväkirjoille samalla tavalla kuin päiväkotiryhmissä ja perhepäivähoidossa. Mitä tapahtuu, jos hoitoaika menee varattujen hoitoaikojen yli? Tarkastelujakso on kolme kuukautta, jonka jälkeen lasketaan kolmen kuukauden keskiarvo. Esimerkiksi tarkastellaan elo- syys- ja lokakuu ja verrataan sitä palvelusopimuksessa sovittuihin hoitotunteihin. Palvelusopimus voidaan tehdä tarvittaessa uudelleen marras-joulutammikuun ajalle. Kokemusten mukaan tuntiperusteinen hoitomaksu on osoittautunut joustavaksi käytännöksi. Palvelutakuu on edelleen voimassa toistaiseksi. Lue lisää aiheesta: Henkilökunta ja johtajat on perehdytetty uuteen maksukäytäntöön. Palvelusopimuskeskustelut käydään perheiden kanssa juhannukseen mennessä. Aikaa korjata palvelusopimuksia on elokuun loppuun asti. Raatilaisia kiinnosti, voiko lasten päivärytmi mennä sekaisin tuntiperusteisessa järjestelmässä. Peruspäivärytmi isolla osalla lapsia ei muutu tavallisissa päiväkodeissa. Vuorotaloissa hoitopäivien pituudet ja ajat muuttuvat paljon, mistä seuraa lapsille vaihtelua päivärytmiiin. Toisaalta on tärkeää, että lapset voivat olla kotona vanhempien kanssa. Kuitenkin jokaisen perheen oma asia on, mitä pitää tärkeänä. Raatilaiset myös kysyivät, miksi kaiken toiminnan pitää alkaa klo 8.30 päivätaloissa? Mikä on hyvää tuntiperusteisessa maksujärjestelmässä? Lasten kannalta toivotaan, että järjestelmä kannustaisi hoitamaan lapsia kotona ja lyhentämään lasten hoitopäivän pituutta.loma-ajoilta saa edelleen hyvityksen, ja lapset saavat olla kotona yhdessä vanhempien kanssa. Mietittäväksi jäi, miten kuvataan muutosta, josta vanhempien kanssa keskustellaan.

5 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 5 Daisy-palvelu Smart urban spaces hankkeen yhteydessä on kehitetty Daisy-palvelua päivähoitoorganisaatioihin. Daisy-palvelu koostuu seuraavista sovelluksista: 1. Päiväkotisovellus (lasten läsnäolot,työaikakirjanpito) 2. Perhepäivähoidon Daisy (lasten läsnäolot,työaikakirjanpito, kulukorvaukset) 3. Daisy netti vanhemmille 4. Daisy manager- päivähoidon hallinnon ja johtajien Vanhemmille tarkoitettu nettisovellus antaa perheille oikean tiedon lapsen hoitoajoista kootusti. Se tuo tiedot turvallisesti sähköiseen muotoon ja tarvittaessa muokattaviksi. Käytännössä vanhemmat pääsevät palveluun Vetumatunnistautumisella; siis yhteydet ja tietovarastot ovat suojatut. Jos perheet eivät halua/voi käyttää Daisy nettiä, niin heille järjestetään mahdollisuus ilmoittaa tarvittavia tietoja myös kirjallisena. Daisyn avulla seurataan hoitotuntien toteutumista ja sinne on mahdollisuus ilmoittaa hoitoajat. Päivähoitolasku lähtee varattujen hoitotuntien mukaan Effica-järjestelmästä. Jos lapsen tuontitai hakutilanteessa tulee virheellisiä kirjauksia, niin tietoja voidaan korjata. Kokemusten mukaan palvelun hyvänä puolena on järjestelmän käyttömukavuus. Jokaisella päiväkotiryhmällä on tietokone ja puhelin, mistä tietoja voi katsoa. Daisyn avulla myös henkilökunta voi seurata lasten hoitotunteja ja kehittää viestintää vanhempien kanssa. Vanhemman Daisyn kautta lähettämä viesti tulee henkilökunnan puhelimeen. Tulevaisuudessa on mahdollista, että päiväkoteihin hankitaan tabletit, jotka voivat toimia joustavammin kuin kännykät. Useita asioita on vielä kehittämisvaiheessa. Esimerkiksi kuvausasioissa pitää tarkentaa kuvauslupa-asioita. Tuotekehitystä on viety eteenpäin, ja ohjelma päivittyy jatkuvasti. Vanhempien ja työntekijöiden palautetta välitetään ohjelman toimittajalle. Palautetta ja kehittämisehdotuksia voidaan lähettää päiväkodin johtajan ja Timo Korhosen kautta ohjelman toimittajalle. Daisyn myötä on tullut palautetta siitä, että toimintatapoja pitäisi kehittää lasten tullessa päivähoitoon ja lähtiessä päivähoidosta. Kysyttiin, kohdataanko vanhempi ja lapsi, kun hän saapuu päiväkotiin ja kerhoon. Vanhempien palautteen mukaan lapsen vastaanottamiseen on tullut myös paranemista, kun laitteet on otettu käyttöön. 4. Ajankohtaisia asioita päivähoidossa Asiakasraadin sähköpostiin tuli runsaasti tuntiperusteiseen maksuun ja Daisyyn liittyvää palautetta, kysymyksiä ja ehdotuksia. Kaikkia viestejä käsiteltiin tapaamisen aikana keskustelun yhteydessä. 5. Asiakasraati toimintavuonna Nykyisiltä jäseniltä on kysytty heidän halukkuuttaan ja mahdollisuuksiaan jatkaa raadin toiminnassa. Lisäksi uusien jäsenien ilmoittautuminen on ajalla Uusien jäsenien hakemiseen liittyvä tiedote lähtee sähköpostilla kaikille vanhemmille sekä yksityisessä että kunnallisessa päivähoidossa. Lisäksi asiasta tehdään mediatiedote.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ti 4.12.2012 klo 18.00 20.00 Paikka Mannilan päiväkoti, Liinaharjankatu 4-6 Läsnä Aalto Sanni Lampinen Taru Lehtinen Elina

Lisätiedot

1. Säynätsalon päiväkodin esittely, päiväkodin johtaja Taru Lahtinen

1. Säynätsalon päiväkodin esittely, päiväkodin johtaja Taru Lahtinen JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIALISTA 1 (6) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ke 26.10.2011 klo 18.00 20.00 Paikka Säynätsalon päiväkoti, Sahurinpolku 2 Läsnä Aalto Sanni Malinen Maarit Pihl Anu Tirkkonen

Lisätiedot

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta TOIVAKAN PÄIVÄHOITO /~ -t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti Toivakan kunta TERVETULOA TOIVAKAN KUNNAN PÄIVÄHOITOON Varhaiskasvatuspalveluja ovat päivähoito,

Lisätiedot

TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN

TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN TIEDOTE LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUISTA 1.8.2015 ALKAEN 2 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetukseen. Päivähoitomaksu määräytyy

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI. Aika tiistai 20.1.2015 klo 18.00 20.00. Päiväkoti Touhula, Sievisenmäentie 18, 40420 JYSKÄ

VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI. Aika tiistai 20.1.2015 klo 18.00 20.00. Päiväkoti Touhula, Sievisenmäentie 18, 40420 JYSKÄ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI Aika tiistai 20.1.2015 klo 18.00 20.00 Paikka Päiväkoti Touhula, Sievisenmäentie 18, 40420 JYSKÄ Läsnä Aalto Sanni, poissa Autere Katri,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI. Aika 26.11.2013 klo. 18-20. Paikka Huhtasuon päiväkoti, Suluntie 18

VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI. Aika 26.11.2013 klo. 18-20. Paikka Huhtasuon päiväkoti, Suluntie 18 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI Aika 26.11.2013 klo. 18-20 Paikka Huhtasuon päiväkoti, Suluntie 18 Läsnä Aalto Sanni, poissa Autere Katri Kainulainen Katri, poissa Katko

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1.8.2014 alkaen Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut www.nurmijarvi.fi 1. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Toimintakausi Päivähoidon toimintakausi on 01.08. 31.07. Yleiset periaatteet: Perhekoko Päivähoitomaksu

Lisätiedot

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat ASIKKALAN KUNTA VARHAISKASVATUS LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3 PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa

Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Varhaiskasvatuspalveluiden asiakasmaksut 1.8.2014 alkaen Tuusulassa Kasvatus- ja koulutuslautakunta 18.3.2014 24 1 1. Huoltajille... 3 2. Päivähoitomaksun määräytymisen yleiset periaatteet... 4 2.1 KOKO-

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE. 1.8.2014 lukien

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE. 1.8.2014 lukien PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUJEN TOIMINTAOHJE 1.8.2014 lukien 1 PERUSTEET Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin ja asetuksiin. Kunnallisen päiväkotihoidon

Lisätiedot

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON

PÄIVÄHOITOMAKSUT KOKO- JA OSAPÄIVÄHOITOON SISÄLLYSLUETTELO Päivähoitomaksut koko- ja osapäivähoitoon... 2 Esiopetuksessa olevan lapsen maksut... 2 Vuoropäivähoidon maksu... 2 Säännöllisestä poissaolosta myönnettävä hyvitys... 3 Leikkikoulutoiminta...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMISEN 3 YLEISET PERIAATTEET 2.1 Koko- ja osapäivähoito 4 2.2 Vuorohoito 5 2.3 Tilapäinen päivähoito 5 2.4 Esiopetus 6 2.5 Kerhot

Lisätiedot

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS...

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 1 Sisällys 1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 4.1 Tiedonsaanti... 4.2 Hakuprosessi... 4.3 Päivähoitomaksut... 4.4

Lisätiedot

2. Päivähoidon ja neuvolan asiakasraatien esittäytyminen ja odotukset yhteiselle tapaamiselle

2. Päivähoidon ja neuvolan asiakasraatien esittäytyminen ja odotukset yhteiselle tapaamiselle JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (5) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN JA NEUVOLAN ASIAKASRAATI Aika ke 18.5.2011 klo 18.00 20.00 Paikka Kypärämäen päiväkoti, Erämiehenkatu 6 Läsnä Päivähoidon asiakasraati Taru

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat. Perhekioski avasi ovensa Elossa. Varhain tukea vanhuksen arkeen. Y-linjalla ideat muuttuvat todeksi

Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat. Perhekioski avasi ovensa Elossa. Varhain tukea vanhuksen arkeen. Y-linjalla ideat muuttuvat todeksi Ylöjärven kaupungin tiedotuslehti Keskiviikkona 11.2.2015 Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat Sivu 6 Perhekioski avasi ovensa Elossa Sivu 5 Varhain tukea vanhuksen arkeen Sivu 8 Y-linjalla ideat muuttuvat

Lisätiedot

NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana. Petra Kääriäinen

NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana. Petra Kääriäinen NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana Petra Kääriäinen Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Varhaiskasvatuksen laitos Kevät

Lisätiedot

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830.

Tuloraja. Korkeimman maksun tuloraja /kk 2 1 355 11,5 3 816 3 1 671 9,4 4 682 4 1 983 7,9 5 565 5 2 116 7,9 5 698 6 2 248 7,9 5 830. VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 alkaen Humppilan kunta/sivistyslautakunta 16/29.4.2014 Mikä on päivähoitomaksu? Päivähoitomaksu on perheen bruttotuloihin perustuva kuukausimaksu, joka peritään

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Perheen koko. Perheen tulot. Kuukausimaksu PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOT voimassa 1.8.2014- Mihin päivähoitomaksu perustuu? Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin. Laissa säädetään mm. lasten

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN

TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN 1 PÄIVÄHOIDON ALOITUS Lapsesi on aloittamassa päivähoidon päiväkodissa ja tulee näin varhaiskasvatuksen piiriin. Muutos on iso lapselle ja koko perheelle. Haluamme olla tukemassa

Lisätiedot

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe

HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna. Maahanmuutto ja perhe HELPPOA SUOMEA Kasvatusvihkonen selkosuomeksi muokattuna Maahanmuutto ja perhe 1 1 Maahanmuutto on iso asia perheelle 1.1 Sopeutuminen on yksilöllistä Muutto uuteen maahan vaikuttaa paljon yksilön ja perheen

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Kevät 2011 Eeva Juntunen 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 Johdanto 6 1 Selvityksen toteuttaminen 7 1.1 Palveluiden jakaantuminen selvityksessä

Lisätiedot

2 1 355 11,5 3 815,87 3 1 671 9,4 4 681,64 4 1 983 7,9 5 565,28 5 2 116 7,9 5 698,28 6 2 248 7,9 5 830,28

2 1 355 11,5 3 815,87 3 1 671 9,4 4 681,64 4 1 983 7,9 5 565,28 5 2 116 7,9 5 698,28 6 2 248 7,9 5 830,28 Oriveden Kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2014 31.7.2015 PERUSTEET Kunnallisen päivähoidon maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2009. Sirkku Bilaletdin 30.3.2010

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2009. Sirkku Bilaletdin 30.3.2010 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2009 Sirkku Bilaletdin 30.3.2010 Kunnanhallituksille Sosiaaliasiamiehen kertomus on lyhyt katsaus sosiaalihuollon asiakkaiden asemaan ja oikeuksien

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa

Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Suunterveyden ajanvaraustoiminnan sähköistäminen Hämeenlinnassa Hämeenlinna 04/2011 Jukka Ohtonen Antti Pelto-Huikko SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimeksianto... 1 2 Nykytilakuvaus... 2 2.1 Ajanvarausmenettely ja

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON TILATARPEET (luonnos 10.6.2015) Uusi päiväkoti VIITASAAREN KAUPUNKI

PÄIVÄHOIDON TILATARPEET (luonnos 10.6.2015) Uusi päiväkoti VIITASAAREN KAUPUNKI 1 PÄIVÄHOIDON TILATARPEET (luonnos 10.6.2015) Uusi päiväkoti TARVESELVITYS 2015 VIITASAAREN KAUPUNKI 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. NYKYTILANNE 2.1. Varhaiskasvatuspalvelut 2.2. Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Lisätiedot