KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2013) 657 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE KOMISSION KUUDES RAHOITUSKERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN MAATALOUDEN TUKIRAHASTOSTA VARAINHOITOVUOSI 2012 {SWD(2013) 340 final} FI FI

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVIOMENETTELY KASSATILANNE JA MÄÄRÄRAHOJEN HOITO MAATALOUSTUKIRAHASTON VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KUVAUS MAATALOUSTUKIRAHASTON TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN TOTEUTTAMINEN11 6. JAKAUTUMINEN MENOTYYPIN MUKAAN...12 LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4-I LIITE 4-II LIITE 5 LIITE 6 VUODEN 2012 TALOUSARVIOMENETTELY MAATALOUSTUKIRAHASTON MAKSUSITOUMUSMÄÄRÄRAHAT MAATALOUSTUKIRAHASTON TALOUSARVION OSUUS EU:N TALOUSARVIOSTA VUOSINA ANALYYSI MAATALOUSTUKIRAHASTON TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VARAINHOITOVUOSI 2012 ANALYYSI MAATALOUSTUKIRAHASTON TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VARAINHOITOVUOSI KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT. C4 ANALYYSI MAATALOUSTUKIRAHASTON TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VARAINHOITOVUOSI KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT. C5 MAATALOUSTUKIRAHASTON TALOUSARVION TOTEUTUMINEN MOMENTEITTAIN JA JÄSENVALTIOITTAIN VARAINHOITOVUOSI 2012 MAATALOUSTUKIRAHASTON MENOJAKAUMAN KEHITTYMINEN VARAINHOITOVUODET Huom. Tähän kertomukseen liittyy komission yksiköiden valmisteluasiakirja. Täydellinen versio valmisteluasiakirjasta liitteineen on saatavilla englanninkielisenä maatalouden pääosaston Europasivustolla ( 2

3 1. TALOUSARVIOMENETTELY Talousarvioesitys vuodeksi 2012 Komissio hyväksyi vuoden 2012 talousarvioesityksen ja teki sitä koskevan ehdotuksen budjettivallan käyttäjälle 20. huhtikuuta Vuosia koskevan rahoituskehyksen otsakkeessa 2 ehdotetut Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) maksusitoumusmäärärahat olivat yhteensä ,7 miljoonaa euroa. Neuvosto vahvisti vuoden 2012 talousarvioesitystä koskevan kantansa 25. heinäkuuta 2011, missä yhteydessä se vähensi komission talousarvioesityksessä esitettyjä maatalousrahaston maksusitoumusmäärärahoja 535,5 miljoonalla eurolla ,2 miljoonaan euroon. Euroopan parlamentti puolestaan vahvisti vuoden 2012 talousarvioesitystä koskevan kantansa 26. lokakuuta 2011, missä yhteydessä se nosti komission talousarvioesityksessä esitettyjä maatalousrahaston maksusitoumusmäärärahoja 271,9 miljoonalla eurolla ,6 miljoonaan euroon Vuotta 2012 koskeva oikaisukirjelmä Komissio hyväksyi 25. lokakuuta 2011 vuotta 2012 koskevan talousarvioesityksen oikaisukirjelmän nro 3, jossa maataloustukirahaston maksusitoumusmäärärahatarpeiksi vahvistettiin ,6 miljoonaa euroa. Tämä on 88,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarvioesityksessä. Määrän aleneminen johtui pääasiassa siitä, että käytettävissä olevien käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen odotettiin vuonna 2012 lisääntyvän 291 miljoonaa euroa. Tarkemmin sanottuna käyttötarkoitukseensa sidottuja tulojen määräksi ennakoitiin vuotta 2012 koskevassa talousarvioesityksessä 791 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 talousarvion oikaisukirjelmässä määrä korotettiin miljoonaan euroon Vuoden 2012 talousarvion hyväksyminen Maataloustukirahaston vuoden 2012 talousarviosta päästiin yksimielisyyteen sovittelumenettelyssä marraskuussa Euroopan parlamentti vahvisti talousarvion 1. joulukuuta Talousarvioon sisältyi maksusitoumus- ja maksumäärärahoja seuraavasti: maatalouden markkinatoimenpiteitä ja suoria tukia varten (toimintalohko 05 Maatalous ja maaseudun kehittäminen) ,4 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja ja ,3 miljoonaa euroa maksumäärärahoja; eläinlääkintä- ja kasvinsuojelutoimenpiteitä varten (toimintalohko 17 Terveys- ja kuluttaja-asiat) 335,8 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 245,5 miljoonaa euroa maksumäärärahoja; kalatalouden markkinoita varten (toimintalohko 11 Meri- ja kalastusasiat) 30,5 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoja ja 29,1 miljoonaa euroa maksumäärärahoja. Maataloustukirahaston maksusitoumusmäärärahat olivat talousarviossa yhteensä ,6 miljoonaa euroa ja maksumäärärahat miljoonaa euroa. Maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen ero johtuu siitä, että eräisiin toimenpiteisiin, joiden maksut komissio suorittaa suoraan, käytetään jaksotettuja määrärahoja. Tällaiset toimenpiteet liittyvät lähinnä maataloustuotteiden 1 Menettely esitetään liitteessä 1. 3

4 menekinedistämiseen, toimintastrategiaan ja maatalouden koordinointitoimenpiteisiin sekä kalastukseen ja eläinlääkintä- ja kasvinsuojelutoimenpiteisiin. Toimintalohkoa 05 varten hyväksytyistä ,4 miljoonan euron maataloustukirahaston maksusitoumusmäärärahoista 3 230,8 miljoonaa euroa kohdennettiin luvun markkinatoimenpiteisiin ja ,7 miljoonaa euroa luvun suoriin tukiin, 192,7 miljoonaa euroa luvun maatalousmenojen tarkastamiseen ja 45,8 miljoonaa euroa luvun mukaiseen toimintastrategiaan ja koordinointiin. Lisätietoja on liitteessä Maataloustukirahaston käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 2 Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/ artiklan säännösten mukaan sääntöjenmukaisuustarkastuksia koskevien päätösten mukaisesti tehdyistä rahoitusoikaisuista, sääntöjenvastaisuuksista ja maidon lisämaksusta saatavat tulot ovat maataloustukirahaston menojen rahoittamiseksi tarkoitettuja käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja. Sääntöjen mukaan käyttötarkoitukseensa sidotut tulot voidaan käyttää maataloustukirahaston minkä tahansa menojen kattamiseksi. Jos osa tuloista jää käyttämättä, kyseinen osuus siirretään automaattisesti seuraavaan varainhoitovuoteen. Vuoden 2012 talousarviota laadittaessa näiden tulojen määrä arvioitiin sekä sen määrän osalta, jonka ennakoitiin tulevan kerätyksi varainhoitovuoden 2012 aikana, että sen määrän osalta, jonka ennakoitiin tulevan siirretyksi varainhoitovuodelta 2011 varainhoitovuodelle Määräksi arvioitiin miljoonaa euroa, ja se otettiin huomioon, kun budjettivallan käyttäjä hyväksyi vuoden 2012 talousarvion. Tarkemmin voidaan todeta seuraavaa: Sääntöjenmukaisuustarkastusten perusteella tehdyistä oikaisuista saataviksi tuloiksi arvioitiin 600 miljoonaa euroa ja sääntöjenvastaisuuksien perusteella saataviksi tuloiksi 150 miljoonaa euroa, kun taas maidon lisämaksusta saataviksi tuloiksi arvioitiin 55 miljoonaa euroa. Näin ollen arvioitiin, että varainhoitovuoden 2012 aikana kerättävien käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kokonaismäärä olisi 805 miljoonaa euroa. Varainhoitovuodelta 2011 varainhoitovuodelle 2012 siirrettäväksi käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioitiin 205 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 talousarviossa komissio jakoi nämä alun perin arvioidut miljoonan euron käyttötarkoitukseensa sidotut tulot kahteen järjestelmään: 310 miljoonaa euroa hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioiden toimintarahastoihin, ja 700 miljoonaa euroa tilatukijärjestelmään (suorat tuet). Budjettivallan käyttäjän näihin kahteen järjestelmään myöntämät määrärahat olivat lopulta 496 miljoonaa euroa ja miljoonaa euroa komission ehdotuksen 2 Nämä määrät eivät sisälly talousarvion tulopuolen budjettikohtiin (maataloustukirahaston käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja koskevaan momenttiin 670), mutta ne mainitaan kyseistä momenttia koskevassa talousarvion selvitysosassa. 4

5 mukaisesti. Hyväksyttyjen määrärahojen ja edellä mainittujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen summa vastaa hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioiden toimintarahastoja varten käytettävissä olevia arviolta 806 miljoonan euron kokonaismäärärahoja ja tilatukijärjestelmää varten käytettävissä olevia arviolta miljoonan euron kokonaismäärärahoja Sokerialan väliaikaiset rakenneuudistusmaksut 3 Neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/ artiklassa vahvistettuja sokerialan väliaikaisia rakenneuudistusmääriä kohdellaan käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina sokerin rakenneuudistustuen ja muiden sokerin rakenneuudistusrahastoon sisältyvien tukien rahoittamiseksi. Markkinointivuosina 2006/ /2009 kyseiset määrät liittyvät toimijoilla kussakin jäsenvaltiossa olevien sokerin, inuliinisiirapin ja isoglukoosin määrällisiin kiintiöihin, ja jäsenvaltiot maksoivat ne rahastolle. Vuoden 2012 talousarviota laadittaessa varainhoitovuodelta 2011 varainhoitovuodelle 2012 siirrettäväksi määräksi arvioitiin 832,2 miljoonaa euroa Maataloustukirahaston määrärahojen osuus koko EU:n talousarviosta Maataloustukirahaston lopullisten määrärahojen osuus (maksusitoumusmäärärahat) EU:n koko talousarviosta kaudella on esitetty liitteessä 2. 3 Nämä määrät eivät sisälly talousarvion tulopuolen budjettikohtiin (sokerialan väliaikaisia rakenneuudistusmaksuja koskevaan momenttiin 680), mutta ne mainitaan kyseistä momenttia koskevassa talousarvion selvitysosassa. 5

6 2. KASSATILANNE JA MÄÄRÄRAHOJEN HOITO 2.1. Määrärahojen hoito Varainhoitovuonna 2012 käytettävissä olleet määrärahat: Talousarvion menot (1) Maksusitoumusmäärärahat Maksumäärärahat Talousarvion tulot (KST) (2) euroina Ennusteet 1. Maataloustukirahaston alustavat määrärahat, joista Sääntöjenmukaisuustarkastukset a. Määrärahat yhteiseen hallinnointiin Sääntöjenvastaisuudet b. Määrärahat keskitettyyn hallinnointiin (3) Lisämaksut maidontuottajilta Lisätalousarvio nro 6/ Sokerialan väliaikaiset rakenneuudistusmaksut (4) 0 3. Siirrot maataloustukirahastoon / maataloustukirahastosta vuoden aikana Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kokonaisennuste Maataloustukirahaston lopulliset määrärahat, joista a. Määrärahat yhteiseen hallinnointiin b. Määrärahat suoraan keskitettyyn hallinnointiin (1) Vuoden 2012 talousarvioon otetut määrärahat, kun niistä on vähennetty ennakoidut vuonna 2012 kerättävät käyttötarkoitukseensa sidotut tulot sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1605/ artiklan mukaisesti vuodelta 2011 vuodelle 2012 siirretyt tulot. (2) KST: Kerättävät käyttötarkoitukseensa sidotut tulot. Tulopuolelle ei ole merkitty lainkaan tuloja (p.m.) 4, mutta arvioitu määrä ilmoitetaan talousarvion selvitysosassa. (3) Maksusitoumusmäärärahoista 78 % käytetään terveys ja kuluttaja-asioita koskevassa toimintalohkossa 17 eläinlääkintä- ja kasvinsuojelutoimenpiteistä aiheutuviin menoihin. Loput menot jakautuvat seuraavien kesken: toimintastrategia ja koordinointi maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskevassa toimintalohkossa 05 (15 %) ja kalatalouden markkinat meri- ja kalastusasioita koskevassa toimintalohkossa 11 (7 %). (4) Nämä tulot otetaan määrärahoiksi, joista maksetaan sokerialan rakenneuudistusrahaston tukia. Tämä rahasto lakkautettiin 30. syyskuuta p.m.: pro memoria. 6

7 Varainhoitovuonna 2012 käytettävissä olleiden määrärahojen toteuttaminen euroina Maksusitoumusmäärärahojen toteuttaminen Maksumäärärahojen toteuttaminen Hallinnointi yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa (1) , ,34 Keskitetysti suoraan hallinnoitavat menot , ,54 Yhteensä (mukaan luettuna sokerialan rakenneuudistusrahasto) Sokerialan rakenneuudistusrahasto , , , ,03 Yhteensä (ei kuitenkaan sokerialan rakenneuudistusrahasto) , ,85 (1) Sidotut määrät. Maksusitoumus- ja maksumäärärahat, joista on vähennetty yhteistyössä hallinnointia varten saadut käyttötarkoitukseensa sidotut tulot: ,62 euroa. Varainhoitovuonna 2012 tosiasiallisesti käytetyt maksusitoumusmäärärahat olivat ,34 euroa ja tosiasialliset maksumäärärahat olivat ,88 euroa Hyväksyttyjen määrärahojen toteuttaminen Komission keskitetysti suoraan hallinnoimat menot euroina Keskitetysti suoraan hallinnoitavat menot Maksusitoumusmäärärahat Puretut maksusitoumukset Maksumäärärahat Siirrot vuodelle 2013 (2) Määrärahat (C1) (1) , ,11 - Toteutus (C1) , , ,02 Peruuntuneet määrärahat , ,72 - (1) C1 tarkoittaa hyväksyttyjä talousarviomäärärahoja. Tämä määrä sisältää lisätalousarvion nro 6/2012 mukaiset siirrot maataloustukirahastoon / maataloustukirahastosta: ,00 euroa maksusitoumusmäärärahojen osalta ja ,11 euroa maksumäärärahojen osalta. (2) Siirrot vuodelle 2013 koskevat ainoastaan jaksottamattomia määrärahoja. Vuoden 2012 talousarvioon oli keskitetysti suoraan hallinnoitavia menoja varten kirjattu 363,4 miljoonan euron maksusitoumusmäärärahat. Vuonna 2012 sidottiin 7

8 358,6 miljoonan euron määrä. Loput näistä määrärahoista, 4,8 miljoonaa euroa, peruutettiin. Maksusitoumusmäärärahoista 74,4 prosenttia käytetään eläinlääkintä- ja kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevassa toimintalohkossa 17 aiheutuviin menoihin. Loput jakaantuvat maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskevan toimintalohkon 05 (17,2 %) ja kalataloutta koskevan toimintalohkon 11 (8,4 %) kesken. Suurin osa komission suoraan hallinnoimia menoja varten kohdennetuista toteutuneista maataloustukirahaston maksusitoumusmäärärahoista on jaksotettuja määrärahoja. Viran puolesta varainhoitovuodelle 2013 siirretyt määrärahat (16,1 miljoonaa euroa) koskivat ainoastaan jaksottamattomia määrärahoja Kuukausimaksut Yhteiseen hallinnointiin liittyvät kuukausimaksut jäsenvaltioille Menojen kattamiseksi myönnettävät kuukausittaiset maksut Yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/ artiklassa todetaan että komissio maksaa kuukausimaksut jäsenvaltioiden hyväksyttyjen maksajavirastojen viitekuukautena toteuttamien menojen osalta. Kuukausimaksut maksetaan jäsenvaltioille viimeistään menojen toteuttamiskuukautta seuraavan toisen kuukauden kolmantena työpäivänä. Kuukausimaksut ovat korvaus nettomenoista (sen jälkeen kun tulot on vähennetty), jotka on jo maksettu ja jotka on asetettu käyttöön jäsenvaltioiden toimittamien kuukausi-ilmoitusten perusteella 6. Menojen ja tulojen kuukausittaiseen kirjanpitoon tehdään tarkastuksia ja oikaisuja yksityiskohtaisen ilmoituksen perusteella 7. Lisäksi nämä maksut vahvistetaan lopullisesti tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevassa menettelyssä tehtävien komission tarkistusten perusteella. Kuukausimaksujärjestelmään kuuluvat tuet, jotka jäsenvaltiot maksoivat Muista maksuista komissio suorittaa joidenkin toimenpiteiden maksut suoraan. Suoritettujen kuukausimaksujen nettomäärä oli varainhoitovuonna 2012 tilien tarkastamis- ja hyväksymismenettelyssä tehtyjen sekä muiden oikaisujen jälkeen yhteensä ,62 miljoonaa euroa Kuukausimaksuja koskevat päätökset vuonna 2012 Varainhoitovuonna 2012 komissio teki 12 kuukausimaksupäätöstä. Lisäksi joulukuussa 2012 tehtiin päätös lisäkuukausimaksusta, jonka tarkoituksena oli mukauttaa varainhoitovuoden tukikelpoisten menojen kokonaismäärää. 3. MAATALOUSTUKIRAHASTON VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 3.1. Maataloustukirahaston talousarviomäärärahojen käyttö Varainhoitovuoden 2012 talousarvion maksusitoumusmäärärahat toteutuivat kokonaan ja maksumäärärahat 99,9-prosenttisesti ottaen huomioon edelliseltä EUVL L 209, , s. 1. Jäsenvaltiot toimittavat nämä menoja koskevat kuukausi-ilmoitukset kuukauden N päivä annettavalla ilmoituksella. Jäsenvaltiot toimittavat yksityiskohtaiset ilmoitukset kuukausittain kuukauden N päivänä (taulukossa 104). 8

9 vuodelta siirretyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ja lukuun ottamatta sokerialan rakenneuudistusrahastoa. Talousarviosta toteutettiin ,6 miljoonaa euroa. Nämä menot rahoitettiin talousarvion alkuperäisistä määrärahoista käyttämällä käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen vuodelta 2011 siirretty määrä (441,5 miljoonaa euroa) kokonaisuudessaan ja osa vuonna 2012 kerätystä käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrästä (408,9 miljoonaa euroa yhteensä 899,6 miljoonasta eurosta). Maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskevassa toimintalohkossa 05 markkinatoimenpidemenot olivat miljoonaa euroa ja suorien tukien menot miljoonaa euroa. Tiettyjen markkinatoimenpiteiden ja suorien tukien menot ylittivät hyväksytyt talousarviomäärärahat. Tämä ylitys katettiin osaksi siirtämällä määrärahoja muilta talousarvion alamomenteilta ja osaksi maataloustukirahaston talousarvioon sidotuilla tuloilla. Lisäksi edellä mainittuun kokonaan toteutuneeseen määrään sisältyvät 30,5 miljoonan euron menot kalatalouden markkinatoimenpiteitä koskevassa toimintalohkossa 11 sekä 268,4 miljoonan euron menot eläinlääkintä- ja kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevassa toimintalohkossa 17. Lisätietoja talousarvion toteuttamisesta toimintalohkoittain on liitteessä 3. Liitteessä 5 esitetään markkinatoimenpiteitä, suoria tukia ja maatalousmenojen tarkastamista koskeva menojakauma momenteittain ja jäsenvaltioittain. 4. KUVAUS MAATALOUSTUKIRAHASTON TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2012 Seuraavassa esitetään lyhyt selvitys maataloustukirahaston vuoden 2012 budjettimäärärahojen toteuttamisesta sekä vuonna 2012 käytettävissä olleiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen käytöstä liitteessä 3 esitettyjen yksityiskohtaisten tietojen perusteella Luku 05 02: maatalousmarkkinoiden interventiot Johdanto Talousarvion tämän luvun kokonaismaksut olivat miljoonaa euroa. Ne rahoitettiin hyväksytyillä 3 230,8 miljoonan euron budjettimäärärahoilla ja 177,4 miljoonan euron käyttötarkoitukseensa sidotuilla tuloilla, jotka käytettiin hedelmä- ja vihannesalalla aiheutuneiden menojen kattamiseen Vuonna 2012 kerättyjen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen käyttämättä jäänyt määrä eli 143,4 miljoonaa euroa siirrettiin vuoden 2013 talousarvioon. (Yksityiskohtaisempia tietoja tästä alasta esitetään jäljempänä kohdassa.) Niiden alamomenttien, joissa talousarviomäärärahoja ei käytetty loppuun, käytettävissä olevat määrärahat siirrettiin talousarvion toisiin alamomentteihin lisämenojen kattamiseksi tarvittaessa Elintarvikeapuohjelmat Jäsenvaltiot toteuttivat vähäosaisimmille henkilöille suunnatun elintarvikkeiden jakelusuunnitelman vuonna 2012 lähes kokonaan. Lisäksi jäsenvaltiot maksoivat edellisvuosien ohjelmien hallinto- ja kuljetuskustannusten loppueriä. Tämä johti vuoden 2012 talousarviomäärärahojen ylikäyttöön 15,1 miljoonan euron edestä. 9

10 Hedelmät ja vihannekset Tämän alan menot olivat 1 071,2 miljoonaa euroa, ja määrärahojen ylikäyttö johtui pääasiassa jäsenvaltioille aiheutuneista menoista, jotka liittyivät tuottajaryhmille esihyväksyntää varten myönnettyihin tukiin. Suuri määrä tuottajaryhmiä liittyi nimittäin järjestelmään jäsenvaltioiden tammikuussa 2011 tekemän, vuoden 2012 talousarvioennusteen pohjana olleen ilmoituksen jälkeen. Tuottajaorganisaatioiden toimintarahastojen osalta jäsenvaltioiden menot olivat pienemmät kuin vuoden 2012 talousarviossa arvioidut tarpeet, koska niiden vuodeksi 2012 hyväksyttyjen suunnitelmien ensimmäiset maksut olivat alun perin arvioitua pienemmät eivätkä ne myöskään loppujen lopuksi maksaneet E. coli -bakteeriin liittyvien toimenpiteiden arvioitua jäännöserää. Kouluhedelmäjärjestelmän osalta taas menot jäivät joissakin jäsenvaltioissa alhaisemmiksi kuin niille kouluvuodeksi osoitetut määrärahat. Elokuun 1. päivänä 2012 alkaneen kouluvuoden osalta puolestaan jäsenvaltioille ei ollut aiheutunut menoja varainhoitovuoden 2012 loppuun mennessä. Nämä menot syntyvät ja ne ilmoitetaan vuoden 2013 talousarvion yhteydessä Viinialan tuotteet Tällä alalla tärkein rahoitettava toimenpide ovat viinialan kansalliset tukiohjelmat. Niiden osalta aiheutuneet menot olivat kahdessa jäsenvaltiossa hiukan alhaisemmat kuin näiden maiden ohjelmissa ennakoidut määrät. Kaikki muut tähän järjestelmään kuuluvat ohjelmat toteutettiin kuitenkin kokonaisuudessaan, minkä johdosta varainhoitovuoden 2012 määrärahojen kokonaistoteutusaste oli yli 98,4 prosenttia. Jäsenvaltioille aiheutui talousarviossa ennakoitua vähemmän menoja myös vuonna 2011 lakkautettuun raivausjärjestelmään liittyvien jäännöserien maksamisesta Maito ja maitotuotteet Tämän alan määrärahojen alikäyttö johtui pääasiassa siitä, että jäsenvaltioille aiheutui ennakoitua vähemmän menoja voin yksityisen varastoinnin tuesta. Tämä johtui tämän järjestelmän puitteissa varastoidun voin määrän vähenemisestä sekä koulumaitoon liittyvistä syistä, sillä jaetut määrät olivat alhaisemmat kuin vuoden 2012 talousarviossa oli ennakoitu. Olisi kuitenkin muistettava, että budjettivallan käyttäjä lisäsi tämän alamomentin vuoden 2012 määrärahoja 9 miljoonalla eurolla verrattuna komission oikaisukirjelmässään nro 3/2012 pyytämiin alustavia tarpeita vastanneisiin 81 miljoonaan euroon Naudanliha Lihan ja elävien eläinten vientituet supistuivat huhtikuussa 2012, mikä johti tämän momentin määrärahojen alikäyttöön 7,5 miljoonalla eurolla tuoreen ja jäädytetyn lihan viennin osalta ja 1,3 miljoonalla eurolla elävien eläinten viennin osalta Luku 05 03: Suorat tuet Tälle vuoden 2012 talousarvion luvulle hyväksytyt määrärahat olivat ,7 miljoonaa euroa, ja maksujen määrä oli noin miljoonaa euroa. Vuoden 2012 maataloustukirahaston menot olivat suuremmat kuin edellisvuonna, lähinnä siitä syystä, että vuonna 2012 jatkettiin näiden tukien käyttöönottoa EU-12:ssa. Osa tilatukijärjestelmästä oli määrä rahoittaa käyttötarkoitukseensa sidotuilla tuloilla, mikä johti näennäiseen ylikäyttöön, joka katettiin suunnitellulla tavalla näillä tuloilla. Hyväksyttyjen määrärahojen siirrot muilta talousarvion alamomenteilta kattoivat eräiden muiden tähän lukuun kuuluvien järjestelmien osalta aiheutuneet menot. 10

11 4.3. Luku 05 07: Maatalousmenojen tarkastaminen Momentti : Maatalousmenojen valvonta Tämä momentti sisältää lähinnä maataloustukirahaston talousarvioon palautetut määrät, jotka ovat peräisin tilien tarkastamis- ja hyväksymismenettelyssä sekä tuensaajille suoritettavien maksujen määräaikojen noudattamatta jättämisen vuoksi tehdyistä oikaisuista. Tänä vuonna komissio teki kuitenkin jäsenvaltioiden tileihin yhteensä noin 28,5 miljoonan euron positiiviset oikaisut. Niissä oli otettu huomioon jäsenvaltioille määrätyt negatiiviset oikaisut alamomentin mukaisten maksumääräaikojen noudattamatta jättämisestä aiheutuneiden seuraamusten johdosta. Samassa alamomentissa budjettivallan käyttäjän vuodelle 2012 hyväksymät talousarviomäärärahat olivat tilien tarkastamis- ja hyväksymismenettelyssä tehtyjen negatiivisten oikaisujen osalta 200 miljoonaa euroa. Komissio sulki tämän tilin siirtämällä 228,6 miljoonan euron hyväksytyt määrärahat talousarvion muilta alamomenteilta, joissa määrärahoja oli jäänyt käyttämättä. Edellisten varainhoitovuosien tilien sääntöjenmukaisuustarkastuksen osalta komissio teki vuoden aikana 36,2 miljoonan euron positiiviset oikaisut. Vuoden 2012 talousarvioon ei sisältynyt määrärahoja tällaisten positiivisten oikaisujen tekemiseen, joten ne rahoitettiin loppujen lopuksi siirtämällä samansuuruiset hyväksytyt määrärahat muilta talousarvion alamomenteilta. 5. KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUJEN TULOJEN TOTEUTTAMINEN 5.1. Maataloustukirahaston käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuodelta 2011 siirrettiin varainhoitovuodelle 2012 käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja 441,5 miljoonaa euroa. Ne on käytetty kokonaan varainhoitovuoden 2012 menojen rahoittamiseen varainhoitoasetuksen 10 artiklan mukaisesti. Kyseinen määrä sisältää hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioiden toimintarahastoihin liittyvät 10,8 miljoonan euron menot ja tilatukijärjestelmään liittyvät 430,7 miljoonan euron menot. Vuonna 2012 kerätyt käyttötarkoitukseensa sidotut tulot olivat 899,6 miljoonaa euroa, ja liitteen 4-I mukaan ne olivat peräisin seuraavista lähteistä: sääntöjenmukaisuustarkastusmenettelyssä tehdyt oikaisut, joita oli noin 674,8 miljoonaa euroa, sääntöjenvastaisuuksien perusteella saadut määrät, joita oli noin 160,7 miljoonaa euroa, maidon lisämaksusta kerätyt määrät, joita oli noin 64,1 miljoonaa euroa. Osa vuonna 2012 kerätyistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista, 408,9 miljoonaa euroa, käytettiin varainhoitovuoden aikana. Noin 166,5 miljoonaa euroa käytettiin hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioiden toimintarahastoille vuoden aikana aiheutuneiden menojen kattamiseen, ja 242,4 miljoonan euron jäännösosuus käytettiin vuoden aikana suorista tuista aiheutuneiden menojen kattamiseen. Vuonna 2012 kerättyjen käyttötarkoitukseensa sidottujen määrärahojen käyttämättä jäänyt määrä eli 490,7 miljoonaa euroa siirrettiin automaattisesti vuoden 2013 talousarvioon mainitun vuoden määrärahatarpeiden rahoittamiseksi. 11

12 Lisätietoja on liitteissä 4-I ja 4-II Sokerialan väliaikaisia rakenneuudistusmaksuja koskevat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Jäsenvaltioilta ei ole lainsäädännön mukaisesti kerätty marraskuun 2009 jälkeen uusia väliaikaisia rakenneuudistusmääriä. Vuonna 2012 kuitenkin ilmoitettiin 7,8 miljoonan euron suuruisista sääntöjenvastaisuuksista. Sokerialan rakenneuudistusrahaston käytettävissä olevien käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen kokonaismäärä vastaa näin ollen edellä mainittua määrää sekä vuodelta 2011 siirrettyä määrää (856,8 miljoonaa euroa), joka oli suurempi kuin vuoden 2012 talousarviossa ennakoitu 832,2 miljoonan euron määrä, koska jäsenvaltioiden vuoden 2011 lopulla suorittamien maksujen määrä oli ennakoitua alhaisempi. Kun jäsenvaltioille on korvattu sokerialan rakenneuudistusrahastosta maksettavista tuista aiheutunut 109,7 miljoonan euron nettomäärä (ks. jäljempänä oleva 6.3 kohta), noin 754,9 miljoonan euron jäännöserä jäi käytettäväksi sen jälkeen, kun väliaikainen rakenneuudistusrahasto lopetti toimintansa 30. syyskuuta Asetuksen (EY) N:o 320/ artiklan 3 kohdan mukaisesti tästä määrästä tuli maataloustukirahastoon sidottavaa tuloa. Lisätietoja asiasta on liitteissä 4-I ja 4-II Sokerialan rakenneuudistusrahasto Korvaukset, joita jäsenvaltioille maksettiin rakenneuudistustoimenpiteiden, monipuolistamisen ja sokerinpuhdistamisen tukimaksuista, olivat nettomäärältään 109,7 miljoonaa euroa. Kyseiset tuet korvattiin jäsenvaltioille edellä 5.2 kohdassa mainituista käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista. Lisätietoja on liitteessä JAKAUTUMINEN MENOTYYPIN MUKAAN Maataloustukirahaston menot olivat yhteensä ,6 miljoonaa euroa (lukuun ottamatta sokerialan rakenneuudistusrahastoa). Seuraavassa esitetään menot tärkeimpiin raportointiluokkiin eriteltyinä sekä näiden prosenttiosuudet maataloustukirahaston kokonaismenoista vuonna Varastointi Varastointimenojen määrä oli 17,4 miljoonaa euroa. Tämä määrä koostuu pääasiassa voin ja oliiviöljyn yksityisestä varastoinnista aiheutuneista menoista. Vientituki Vientitukiin liittyvien menojen määrä oli 146,7 miljoonaa euroa eli 0,3 prosenttia kokonaismäärästä. Ne liittyivät lähinnä naudanlihaan, siipikarjanlihaan, sianlihaan, muniin ja liitteeseen I kuulumattomiin tuotteisiin. Muut markkinatoimenpiteet Varastoinnin ja vientitukien ohella muihin markkinatoimenpiteisiin liittyvien menojen määrä oli 3 344,5 miljoonaa euroa eli 7,5 prosenttia vuoden kokonaissummasta. Tämä ryhmä pitää sisällään lähinnä viljaan, elintarvikeapuohjelmiin, oliiviöljyyn, hedelmiin ja vihanneksiin, viiniin, POSEIohjelmaan ja kuivattuun rehuun, maitoon ja maitotuotteisiin, naudan- ja 12

13 vasikanlihaan sekä sianlihaan liittyviä menoja sekä muitakin pienehköjä määriä. Se sisältää myös maatalousmenojen tarkastamisesta ja hyväksymisestä johtuvat oikaisut. Suorat tuet Suoriin tukiin liittyvien menojen määrä oli miljoonaa euroa eli 91,4 prosenttia kokonaissummasta. Keskitetysti hallinnoitavat suorat menot Näiden menojen määrä oli 359,8 miljoonaa euroa. Komissio maksoi niistä suoraan 0,8 prosenttia, ja kyse oli pääasiassa eläinlääkintä- ja kasvinsuojelutoimenpiteisiin sekä maatilojen kirjanpitoon ja maatalouden rakennetta koskevaan tietojenkeruuseen ja YMP:stä tiedottamiseen liittyvistä menoista. Maaseudun kehittäminen entisen EMOTR:n tukiosaston yhteydessä Näille ohjelmille ei voi enää kirjata maksusitoumusmäärärahoja. Jäsenvaltiot lopettelevat ohjelmiaan ja perivät takaisin aiheettomasti maksettuja määriä. Tämän momentin osalta takaisin peritty lopullinen nettomäärä oli 2,8 miljoonaa euroa. Kyseisen menojakauman kehittyminen toimenpiteiden taloudellisen luonteen mukaan kaudella esitetään liitteessä 6. 13

14 LIITE 1 Maataloustukirahasto - Vuoden 2012 talousarviomenettely milj. euroa Osasto Luku Momentti Budjettikohta TE *** TE Neuvoston kanta Oikaisukirjelmä 3 MSM* MM** MSM* MM** MSM* MM** MSM* MM** MSM* MM** TE EP:n**** kanta TALOUSARVIO MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT 8,75 8,75 7,55 7,55 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8, Maatalouden toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden tukimenot (1) 8,75 8,75 7,55 7,55 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8, MAATALOUSMARKKINOIDEN INTERVENTIOT (6) 3 146, , , , , , , , , , Vilja 41,00 41,00 41,00 41,00 43,00 43,00 41,00 41,00 43,00 43, Riisi pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Tuet tuotteille, jotka eivät sisälly liitteeseen 1 14,00 14,00 14,00 14,00 12,00 12,00 14,00 14,00 12,00 12, Elintarvikeapuohjelmat 500,10 500,10 500,06 500,06 500,10 500,10 500,10 500,10 500,10 500, Sokeri 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1, Oliiviöljy 48,50 48,50 46,50 46,50 68,50 68,50 57,50 57,50 68,50 68, Kuitukasvit 28,00 28,00 28,00 28,00 27,00 27,00 28,00 28,00 27,00 27, Hedelmät ja vihannekset (2) 742,10 742,10 616,10 616,10 788,00 788,00 992,10 992,10 788,00 788, Viinialan tuotteet 1 105, , , , , , , , , , Menekinedistämistoimet 52,41 52,18 49,23 49,00 55,41 55,18 56,23 56,00 55,41 55, Muut kasvituotteet/toimenpiteet 345,50 345,50 345,50 345,50 356,50 356,50 345,50 345,50 356,50 356, Maito ja maitotuotteet 92,10 92,10 87,10 87,10 82,10 82,10 101,10 101,10 91,10 91, Naudanliha 45,10 45,10 43,10 43,10 46,10 46,10 45,10 45,10 46,10 46, Lampaan- ja vuohenliha pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Sianliha, munat ja siipikarjanliha, mehiläishoito ja muut eläintuotteet 131,00 131,00 130,00 130,00 133,00 133,00 131,00 131,00 133,00 133, SUORAT TUET , , , , , , , , , , Tuotannosta irrotetut suorat tuet (3) , , , , , , , , , , Muut suorat tuet 3 317, , , , , , , , , , Lisätuet 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1, MAASEUDUN KEHITTÄMINEN pm 0,44 pm 0,44 pm 0,44 pm 0,44 pm 0,41 EMOTR:n tukiosastosta rahoitettava maaseudun kehittämistoiminta pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm Ohjelmakausi (4) Kasvien ja eläinten perintöaines - Aiempien toimenpiteiden loppuun saattaminen pm 0,44 pm 0,44 pm 0,44 pm 0,44 pm 0, MAATALOUSMENOJEN TARKASTAMINEN -61,70-61,70-399,30-399,30-61,70-61,70-61,70-61,70-192,70-192, Maatalousmenojen valvonta (5) -62,50-62,50-400,10-400,10-62,50-62,50-62,50-62,50-193,50-193, Riitojen ratkaisu 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 TOIMINTASTRATEGIA JA KOORDINOINTI MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN 45,81 45,50 39,60 34,29 45,81 45,50 45,81 45,50 45,81 43,65 TOIMINTALOHKOSSA (6) Maatalouden kirjanpidon tietoverkko 14,41 13,26 14,41 13,26 14,41 13,26 14,41 13,26 14,41 12, Maatilojen rakennetta koskevien tietojen keruu 20,24 21,13 15,24 11,13 20,24 21,13 20,24 21,13 20,24 20, Maatalouden tietojenkeruujärjestelmien uudelleenjärjestely 1,46 1,41 1,46 1,41 1,46 1,41 1,46 1,41 1,46 1, Yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevat tiedotustoimet 8,00 8,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8, Maataloustukirahasto - Operatiivinen tekninen apu 1,71 1,71 1,49 1,49 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 Maataloustukirahasto -Toimintalohko 05 (Maatalous ja maaseudun kehittäminen) , , , , , , , , , ,33 Maataloustukirahasto - Toimintalohko 11 (Meri- ja kalastusasiat) Maataloustukirahasto - Toimintalohko 17 (Terveys- ja kuluttaja-asiat) MAATALOUSTUKIRAHASTON MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ VUONNA ,50 30,70 30,50 30,70 30,50 30,70 30,50 30,70 30,50 29,14 335,77 258,77 332,77 228,77 335,77 258,77 335,77 258,77 335,77 245, , , , , , , , , , , Sokerialan rakenneuudistusrahasto pm pm pm pm pm pm pm pm pm pm KOKONAISMÄÄRÄRAHAT VUONNA , , , , , , , , , ,98 (1) Maataloustukirahastoa koskeva alamomentti on * MSM: Maksusitoumusmäärärahat (2) Lisämäärärahatarpeet, jotka katetaan käyttötarkoitukseensa sidotuilla tuloilla: talousarvioesitys, arviolta 291 miljoonaa euroa, oikaisukirjelmä ja uusi talousarvio arviolta 310 miljoonaa euroa ** MM: Maksumäärärahat (3) Lisämäärärahatarpeen, jotka katetaan käyttötarkoitukseensa sidotuilla tuloilla: talousarvioesitys, arviolta 500 miljoonaa euroa, oikaisukirjelmä ja uusi talousarvio arviolta 700 miljoonaa euroa *** TE: Talousarvioesitys (4) Rahoitus maaseudun kehittämiseen entisestä Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta - Ohjelmakausi **** EP: Euroopan parlamentti (5) Maatalousmenojen valvonta: Momentti , lukuunottamatta alamomentteja ja (6) Budjettikohdat , ja koskevat pilottihankkeita eivätkä kuulu tähän. 14

15 LIITE 2 EUROOPAN MAATALOUDEN TUKIRAHASTON (MAATALOUSTUKIRAHASTON) OSUUS EU:N TALOUSARVIOSTA VARAINHOITOVUODET (*) Maksusitoumusmäärärahat VARAINHOITOVUOSI Euroopan unionin TALOUSARVIO 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosasto josta alaotsakkeessa 1A josta alaotsakkeessa 1B 41,8% 35,3% 6,5% Euroopan maatalouden tukirahasto 33,0% 31,7% 30,7% 31,0% 30,2% 29,9% (*) Varainhoitovuosi 2006: Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosasto. Varainhoitovuodet : Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto). 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 35,3% 41,8% 33,0% 31,7% 30,7% 31,0% 30,2% 29,9% 30,0% 20,0% 6,5% 10,0% 0,0% Alaotsake 1B Alaotsake 1A EMOTR:n tukiosasto EU:n talousarvio Maataloustukirahasto 15

16 LIITE 3 Maksusitoumusmäärärahat O L * * M * BUDJETTIKOHTA ANALYYSI TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA - VARAINHOITOVUOSI 2012 HYVÄKSYTTY TALOUSARVIO 2012 LISÄTALOUS- ARVIO 6/2012 (1) KÄYTTÖ- TARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT SIIRROT KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT MÄÄRÄRAHAT YHTEENSÄ TOTEUTUMINEN 2012 EROTUS: TOTEUTUMINEN / KÄYTETTÄVISSÄ OLLEET KOK. MÄÄRÄRAHAT VUODELLE 2013 SIIRRETYT KÄYTTÖTARK. SIDOTUT TULOT EUROA EROTUS:TOTEUTUMI- TOTEUTUMINEN NEN / SUHTEESSA KÄYTETTÄVISSÄ KÄYTETTÄVISSÄ OLLEET KOK. OLLEISIIN MÄÄRÄRAHAT MÄÄRÄRAHOIHIN KÄYTTÖTARK. KÄYTTÖTARK. SIDOTTUJEN TULOJEN SIDOTTUJEN TULOJEN VUODELLE 2013 VUODELLE 2013 SIIRTÄMISEN SIIRTÄMISEN JÄLKEEN JÄLKEEN (1) (2) (3) (4) 5) = (1) + (2) + (3) + (4) (6) (7) = (5) - (6) (8) (9) = (7) - (8) (10) = ((6) + (8)) / (5) MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT % Tukimenot ** % MAATALOUSMARKKINOIDEN INTERVENTIOT % Vilja % Riisi p.m Tuet tuotteille, jotka eivät sisälly liitteeseen % Elintarvikeapuohjelmat % Sokeri Oliiviöljy % Kuitukasvit % Hedelmät ja vihannekset % Viinialan tuotteet % Menekinedistämistoimet % Muut kasvituotteet/toimenpiteet % Maito ja maitotuotteet % Naudanliha % Lampaan- ja vuohenliha p.m Sianliha, munat ja siipikarjanliha, mehiläishoito ja muut eläintuotteet % SUORAT TUET % Tuotannosta irrotetut suorat tuet % Muut suorat tuet % Lisätuet % MAASEUDUN KEHITTÄMINEN EMOTR:n tukiosastosta rahoitettava maaseudun kehittämistoiminta - Ohjelmakausi p.m Muut toimenpiteet p.m MAATALOUSMENOJEN TARKASTAMINEN % Maatalousmenojen valvonta % Riitojen ratkaisu % TOIMINTASTRATEGIA JA KOORDINOINTI MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN TOIMINTALOHKOSSA % Maatalouden kirjanpidon tietoverkko % Maatilojen rakennetta koskevien tietojen keruu % Maatalouden tietojenkeruujärjestelmien uudelleenjärjestely % Yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevat tiedotustoimet % Euroopan maatalouden tukirahasto (maataloustukirahasto) Operatiivinen tekninen apu % MERI- JA KALASTUSASIOIDEN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT % Meri- ja kalastusasioiden toimintalohkon tukimenot % KALATALOUDEN MARKKINAT % Kalataloustuotteiden interventiot % Kalastusta koskeva ohjelma syrjäisimpien alueiden hyväksi % ELÄINLÄÄKINTÄALAN HALLINTOMENOT % Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden tukimenot % KANSANTERVEYS p.m Yhteisön tupakka-alan rahasto Unionin suorittamat suorat maksut p.m ELINTARVIKKEIDEN JA REHUJEN TURVALLISUUS, ELÄINTEN TERVEYS JA HYVINVOINTI SEKÄ KASVINTERVEYS % Eläintautien hävittämistä ja seurantaa sekä sellaisten eläinten fyysisen kunnon seurantaa koskevat ohjelmat, jotka % luokitellaan terveydelle vaarallisiksi jonkin ulkoisen tekijän vuoksi Muut eläinlääkintäalan toimet sekä eläinten hyvinvointiin ja kansanterveyteen liittyvät toimet % Eläintautien ja muiden ihmisten terveydelle vaarallisten eläimissä esiintyvien tautien hätärahasto % Kasvinsuojelu % Rehun ja elintarvikkeiden turvallisuus ja siihen liittyvät toimet % Maataloustukirahaston menot YHTEENSÄ vuonna % Sokerialan rakenneuudistusrahasto p.m % Tuki viljelijöille **** % Ympäristöä, eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta koskevan unionin lainsäädännön noudattamisesta 10 p.m loppukäyttäjälle aiheutuvien kustannusten arviointi **** Parhaiden käytäntöjen vaihtaminen täydentävien ehtojen yksinkertaistamiseksi **** % YHTEENSÄ VUOSI % (*) O = Osasto / L = Luku / M = Momentti. (**) Maataloustukirahastoa koskeva alamomentti on (****) Pilottihankkeita (1) Maataloustukirahaston osalta lisätalousarvio nro 6/2012 vähennettiin niiden osalta 57,64 miljoonaa euroa, 4,40 miljoonaa euroa koskee ainoastaan budjettikohtia , ja : maksusitoumusmäärärahoja ja 3,38 miljoonaa euroa. 16

17 Maksusitoumusmäärärahat LIITE 4-I Toimintalohkon 05 käyttötarkoitukseensa sidotut tulot (jaettu hallinnointi)* Määrärahat C4 Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 2012 Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen käyttö euroa ALAMO- MENTTI Varat Kuvaus Määrä Yhteys - budjettimäärärahat Määrä Budjettikohta Summa Yhteensä Budjettikohta Varat Kuvaus Summa Määrä Yhteensä Siirretty vuodelle 2013 LUKU 67: MAATALOUSTUKIRAHASTOON LIITTYVÄT TULOT IC4 Maataloustukirahaston tilien tarkastaminen ja hyväksyminen Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot , , C4 Tuottajaorganisaatioiden toimintarahastot , , , C4 Tilatukijärjestelmä , , , , , IC IC4 Maataloustukirahastoon liittyvät sääntöjenvastaisuudet Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Lisämaksut maidontuottajilta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot , , , , IC4 Maataloustukirahastoon liittyvät tulot , ,28 0, , IC4 MAATALOUSTUKIRAHASTOON LIITTYVÄT TULOT * Luku 67 YHTEENSÄ , , , ,16 LUKU 68: VÄLIAIKAISET RAKENNEUUDISTUSMAKSUT IC Väliaikaiset rakenneuudistusmaksut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Väliaikaiseen rakenneuudistusrahastoon liittyvät sääntöjenvastaisuudet Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0, , , C4 Sokerialan rakenneuudistusrahasto , Väliaikaisen rakenneuudistusrahaston tilien tarkastaminen ja hyväksyminen Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0, , , , IC4 Väliaikaiset rakenneuudistusmaksut , IC4 VÄLIAIKAISET RAKENNEUUDISTUSMAKSUT , , ,24 YHTEENSÄ ,72 YHTEENSÄ , ,40 * Suoran keskitetyn hallinnoinnin osalta momentin maksusitoumuksista on jäänyt käyttämättä ,99 euroa käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja (C4), jotka siirretään vuodelle

18 Maksusitoumusmäärärahat LIITE 4-II Toimintalohkon 05 käyttötarkoitukseensa sidotut tulot (jaettu hallinnointi) Määrärahat C5 euroa Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 2012 Käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen käyttö ALAMO- MENTTI Yhteys - Budjettimäärärahat Varat Kuvaus Määrä Budjettikohta Varat Kuvaus Määrä Budjettikohta Summa Yhteensä Summa Määrä Yhteensä Siirretty vuodelle 2013 * LUKU 67: MAATALOUSTUKIRAHASTOON LIITTYVÄT TULOT IC5 Maataloustukirahaston tilien tarkastaminen ja hyväksyminen Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot , , C5 Tuottajaorganisaatioiden toimintarahastot , , , IC5 Maataloustukirahastoon liittyvät sääntöjenvastaisuudet Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot , , C5 Tilatukijärjestelmä , IC5 Lisämaksut maidontuottajilta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot , , IC5 Maataloustukirahastoon liittyvät tulot , IC5 Maataloustukirahastoon liittyvät tulot Luku 67 YHTEENSÄ , , ,57 LUKU 68: VÄLIAIKAISET RAKENNEUUDISTUSMAKSUT IC5 Väliaikaiset rakenneuudistusmaksut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot , , C5 Sokerialan rakenneuudistusrahasto , C ,17 Sokerialan rakenneuudistusrahaston tilien tarkastaminen ja hyväksyminen 585, Väliaikaiseen rakenneuudistusrahastoon liittyvät sääntöjenvastaisuudet Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0,00 Väliaikaisen rakenneuudistusrahaston tilien tarkastaminen ja hyväksyminen Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 0, , , , IC5 Väliaikaiset rakenneuudistusmaksut , IC5 VÄLIAIKAISET RAKENNEUUDISTUSMAKSUT* , ,50 YHTEENSÄ ,03 YHTEENSÄ , ,96 * Poikkeuksellisesti vuodelle 2013 siirrettiin ,96 euroa, johon väliaikaiset rakenneuudistusmaksut sisältyivät (C5-määrärahat). 18

19 Maksusitoumusmäärärahat LIITE 5 MENOT MOMENTEITTAIN JA JÄSENVALTIOITTAIN - Varainhoitovuosi 2012 milj. euroa Budjettikohta Budjettikohta* BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU YHTEENSÄ Maatalouden ja maaseudun kehittämisen toimintalohkon tukimenot ,0 8, Vilja 0,0-4,0 0,6 3,9 16, ,0 5,0 0,0-0, ,1 10,4 1,1 2, , ,3 7,8 0,3-41, Riisi Tuet tuotteille, jotka eivät sisälly liitteeseen 1 0, ,3 0, ,0 1,2 2, ,3 0,0-0, ,0 0,0-9, Elintarvikeapuohjelmat 11,8 21,9 0, ,2 2,5 25,5 86,3 74,1 99,2-5,3 7,6 0,2 13,9 0, ,7 20,2 61,6 2,7 0,1 2, , Sokeri ,2 0, , ,0 - -0, Oliiviöljy ,9 12,4 0,6 34, , , Kuitukasvit 2, ,0 0, ,0 6,2 11, ,0 0, ,5 0,0 0, ,1-25, Hedelmät ja vihannekset 49,9 1,2 4,2 3,6 46,4 0,2 10,2 14,8 180,4 97,9 226,6 1,6 2,6 0,9 0,2 21,1 0,3 75,5 8,6 267,5 11,2 9,7 0,5 2,8 1,2 6,0 26, , Viinialan tuotteet - 17,4 5,1-39, ,4 218,0 284,4 334,0 4, , ,8-66,0 42,1 5,1 5, , Menekinedistämistoimet 1,4 1,2 0,2 0,4 1,2-0,8 4,2 4,1 9,6 8,9 0,0 0,4 0,4 0,1-0,1 3,3 2,3 3,3 2,0 0,0 0,3 0,1 0,3 0,1 2,7 1,3 48, Muut kasvituotteet/toimenpiteet - - 0,9 1,9 7, ,0 112,6 139,7 31, ,6-2,9 0,1 0,1 24, ,1-0,2 1,2-328, Maito ja maitotuotteet 13,1 0,0 0,9 1,9 15,7 0,5 13,4-4,6-16,6 10,2-18,2 0,3-1,1 4,4 0,0-1,7 0,0 8,0 0,8-6,6-1,1 8,3-0,5 0,6 2,9 9,5 26,9-67, Naudanliha 0,1-0,2 0,9 4,7 0,0 1,3 0,0 0,6 4,3 1, ,9-0,2-1,8 1,5 15,8 0,2 0,0-0,1 0,1 0,0 0,0-37, Lampaan- ja vuohenliha Sianliha, munat ja siipikarjanliha, mehiläishoito 0,5 1,9 1,3 2,0 2,9 0,0 0,2 2,8 7,3 80,6 11,1 0,1 0,1 0,3 0,0 2,7 0,0 0,6 1,0 6,9 5,2 4,0 0,7 0,7 0,1 0,3 1,2-134, Maatalousmarkkinoiden interventiot 79,9 39,6 13,5 15,0 134,7 3,0 28,3 67,0 611,2 719,2 731,8 6,9 7,4 17,5 0,5 66,2 1,0 106,3 29,3 366,0 128,8 114,3 8,8 9,6 16,4 23,9 58,5 1, , Tuotannosta irrotetut suorat tuet 470,5 371,6 711,4 897, ,4 80, , , , , ,7 35,9 114,1 298,7 34, ,5 4,3 784,3 633, ,4 403,9 879,9 100,3 308,4 486,6 648, , , Muut suorat tuet 99,4 16,3 31,7 41,9 46,7 1,2 23,5 275,6 857,5 922,9 253,0 3,3 5,1 9,3-45,8-35,7 80,6 50,4 241,3 26,4 15,8 10,9 47,4 40,4 31, , Lisätuet 0, ,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0-0, ,0 0,0-0, ,0-0,2-0, Suorat tuet 569,9 387,9 743,2 939, ,1 81, , , , , ,6 39,2 119,2 308,0 34, ,3 4,3 820,0 714, ,8 645,7 906,4 116,1 319,4 534,0 689, ,6 0, ,0 EMOTR:n tukiosastosta rahoitettava maaseudun kehittämistoiminta , ,1-0,0 0,0 0,0 0,0-2, , ,0 0,0 0,0 - -2,8 Ohjelmakausi Muut toimenpiteet Maaseudun kehittäminen -0,1 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-2, Maatalousmenojen valvonta 0,0-2,5-0,1 0,0 18,1 0,0 1,2 34,2 0,3-0,5 2,0 0,1-1,7 0,2-0,4-1,2 - -0,2 1,1 1,7-0,0 0,0 0,2 6,6 6,5 71, Riitojen ratkaisu , , ,1 0,2 3, , , ,4 3, , Maatalousmenojen tarkastaminen 0,0-2,5 12,2 0,0 18,1 6,6 1,2 34,2 0,3-0,5 2,0 0,2 0,2 4,9 0,2-0,4 0,3 1,2 0,0 12,2 1,1 1,7 0,4 3,6 0,0 0,2 6,6 6,5 110, Toimintastrategia ja koordinointi ,1 45, Meri- ja kalastusasioiden toimintalohkon tukimenot ,5 0, Kalatalouden markkinat ,9 29, Eläinlääkintäalan hallintomenot ,6 2, Kansanterveys Elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä kasvinterveys ,8 265,8 MAATALOUSTUKIRAHASTON MENOT YHTEENSÄ JÄSENVALTIOITTAIN VUONNA ,6 425,0 768,9 954, ,8 91, , , , , ,0 46,2 126,8 330,4 35, ,1 5,6 927,5 743, ,1 775, ,3 125,3 332,6 550,4 713, ,7 359, , Sokerialan rakenneuudistusrahasto 3, ,1 2,9-0,0-21,4 13,3 26,9-0,8 1,7-21,3-0,1 0,0 11,7 0, ,9 2, , Pilottihankkeet. Tuki viljelijöille Pilottihanke Ympäristöä, eläinten hyvinvointia ja elintarviketurvallisuutta koskevan unionin lainsäädännön noudattamisesta loppukäyttäjälle aiheutuvien kustannusten arviointi Pilottihanke Parhaiden käytäntöjen vaihtaminen täydentävien ehtojen yksinkertaistamiseksi MENOT YHTEENSÄ JÄSENVALTIOITTAIN VUONNA ,4 425,0 768,9 955, ,7 91, , , , , ,9 46,2 127,6 332,1 35, ,4 5,6 927,6 743, ,7 775, ,3 125,3 332,6 552,3 715, ,7 359, ,3 * EMOTR = Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK EU YHTEENSÄ 19

20 LIITE 6 MAATALOUSTUKIRAHASTON MENOJAKAUMAN KEHITTYMINEN - Varainhoitovuodet , , , , , , ,7 147,9 173,4 93,6-194,6 17, ,7 925,4 649,5 385,1 179,4 146, , , , , , ,5 336,7 506,9 447,0 443,9 385,6 VARASTOINTI VIENTITUET MUUT MARKKINATOIMENPITEET SUORAT TUET KESKITETYSTI SUORAAN HALLINNOITAVAT MENOT ,8-26,8-14,1-13,3-7,1-2,8-6,6 MAASEUDUN KEHITTÄMINEN Maksusitoumusmäärärahat milj. euroa VARAINHOI- TOVUOSI TALOUSARVION TOTEUTUS VARASTOINTI VIENTITUET SUORAT TUET MUUT MARKKINA- TOIMENPITEET KESKITETYSTI SUORAAN HALLINNOITAVAT MENOT (*) MAASEUDUN KEHITTÄMINEN ,9-106, , , ,1 336,7-26, ,2 147,9 925, , ,4 506,9-14, ,1 173,4 649, , ,5 447,0-13, ,0 93,6 385, , ,8 443,9-7, ,1-194,6 179, , ,3 385,6-6, ,6 17,4 146, , ,5 359,8-2,8 (*) Vuoteen 2010 nimellä "Suorat menot". 20

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.9.2016 COM(2016) 578 final ANNEXES 1 to 6 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE KOMISSION YHDEKSÄS RAHOITUSKERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.9.2012 COM(2012) 484 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE KOMISSION VIIDES RAHOITUSKERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN MAATALOUDEN

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2014 COM(2014) 561 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE KOMISSION SEITSEMÄS RAHOITUSKERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN MAATALOUDEN

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 12/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 12/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2014 COM(2014) 19 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 12/2013 FI FI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...3

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.10.2011 KOM(2011) 673 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE KOMISSION NELJÄS RAHOITUSKERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE MAATALOUDEN

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.9.2016 COM(2016) 578 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE KOMISSION YHDEKSÄS RAHOITUSKERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN MAATALOUDEN

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 9-10/2014

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 9-10/2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.10.2014 COM(2014) 671 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan maatalouden tukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 9-10/2014 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.8.2017 COM(2017) 456 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE KOMISSION KYMMENES RAHOITUSKERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN MAATALOUDEN

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 11-12/2016

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 11-12/2016 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.12.2016 COM(2016) 807 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 11-12/2016 FI FI SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukijärjestelmän menoista. Varojärjestelmä nro 8 10/2015

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukijärjestelmän menoista. Varojärjestelmä nro 8 10/2015 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.12.2015 COM(2015) 651 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukijärjestelmän menoista Varojärjestelmä nro 8 10/2015 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. syyskuuta 2015 (OR. en) 12037/15 AGRIFIN 77 FIN 606 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 14. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 8-10/2016

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 8-10/2016 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.11.2016 COM(2016) 713 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan maatalouden tukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 8-10/2016 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 6-7/2017

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 6-7/2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.7.2017 COM(2017) 409 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan maatalouden tukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 6-7/2017 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7620/17 AGRI 158 AGRIFIN 31 FIN 217 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 23.

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 63/2010

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 63/2010 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/11/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 05 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 63/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 05 02 Maatalousmarkkinoiden

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. elokuuta 2017 (OR. en) 11629/17 AGRI 415 AGRIFIN 79 FIN 503 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 25. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/59274 BRYSSEL 31/10/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC41/2008

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/59274 BRYSSEL 31/10/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC41/2008 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/59274 BRYSSEL 31/10/2008 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2008 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 05 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC41/2008 PAKOLLISET MENOT EUROA MÄÄRÄRAHOJEN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. syyskuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. syyskuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. syyskuuta 2017 (OR. en) 12680/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: AGRI 506 AGRIFIN 99 FIN 585 AGRISTR 84 Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.5.2015 COM(2015) 320 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. lokakuuta 2017 (OR. en) 13563/17 FIN 643 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Märt KIVINE, Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.11.2014 COM(2014) 722 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 307 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2016 COM(2016) 227 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE KOMISSION KOLMAS RAHOITUSKERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE KOMISSION KOLMAS RAHOITUSKERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2010 KOM(2010) 497 lopullinen KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE KOMISSION KOLMAS RAHOITUSKERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 31/10/2011 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2011 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 19 JA 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 19 04 Demokratiaa

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 224 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.3.2014 COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyjen suorien tukien mukautusasteesta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2015 COM(2015) 351 final LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT ULKOISIA TOIMIA KOSKEVAT UNIONIN ERITYISRAHASTOT EUROOPAN SÄHKÖISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2016 COM(2016) 624 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 314 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 473 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE BKTL:n muutosten (EKT 2010) perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0068 (COD) 7881/17 AGRI 181 AGRIFIN 36 CODEC 527 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0010 (APP) 5479/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: N 49 CADREN 5 REGIO 7 FSTR 6 FC 7 SOC 21 AGRISTR 2 PECHE

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO OIKAISUKIRJELMÄ NRO 3 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN VUODELLE 2005 NIDE 1 YLEINEN TULOTAULUKKO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO OIKAISUKIRJELMÄ NRO 3 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN VUODELLE 2005 NIDE 1 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 26.10.2004 SEK(2004) 1324 lopullinen OIKAISUKIRJELMÄ NRO 3 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN VUODELLE 2005 NIDE 1 YLEINEN TULOTAULUKKO NIDE 4 TULO- JA MENOTAULUKKO

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 7.11.2001 KOM(2001) 634 lopullinen 2001/0267 (COD) 2001/0268 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön metsien suojelusta ilmansaasteilta annetun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2008) 1953 LOPULLINEN BRYSSEL 30/06/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC17/2008

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2008) 1953 LOPULLINEN BRYSSEL 30/06/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC17/2008 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2008) 1953 LOPULLINEN BRYSSEL 30/06/2008 YLEINEN TALOUSARVIO 2008 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 06 JA 08 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC17/2008 EI-PAKOLLISET MENOT EUROA MÄÄRÄRAHOJEN

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 38/2015.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 38/2015. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. lokakuuta 2015 (OR. en) 13543/15 FIN 730 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 30. lokakuuta 2015 Vastaanottaja: Kristalina GEORGIEVA, Euroopan komission varapuheenjohtaja Pierre

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 10/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 10/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10257/17 FIN 364 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 12. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.7.2014 COM(2014) 461 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka IX

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta VÄLIAIKAINEN 2003/2210(DEC) 15. tammikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS ympäristöasioiden, kansanterveyden ja

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.2.2017 COM(2017) 101 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 komission aloitteesta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217. RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016. Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2016-00217 RO Kiviranta Mirja(MMM) 24.03.2016 Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2014 COM(2014) 649 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA. MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04

Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA. MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04 SEC( 2004) FINAL BRYSSEL YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2004 PÄÄLUOKKA VII ALUEIDEN KOMITEA MÄÄRÄRAHASIIRTO Nro 2/04 (Varainhoitoasetuksen 24 ja 43 artikla) Fiche CdR 4190/2004 (fr fi)hp/at/pk EUROOPAN

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 01/10/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 01 04 Rahoitustoiminnot

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET JA EI-PAKOLLISET MENOT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET JA EI-PAKOLLISET MENOT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2007 PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO OSASTOT 05, 14, 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10689/17 FIN 414 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.2.2016 COM(2016) 78 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2016/000 TA 2016 komission aloitteesta

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 23/2015

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 23/2015 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 10/07/2015 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2015 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 23/2015 MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ: LUVUSTA 21 08 Maailmanlaajuinen kehitys

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyjen suorien tukien mukauttamisasteesta kalenterivuodeksi 2013

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyjen suorien tukien mukauttamisasteesta kalenterivuodeksi 2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EY) N:o 73/2009 säädettyjen suorien tukien mukauttamisasteesta kalenterivuodeksi

Lisätiedot

Lisätalousarvioesitystä käsiteltiin ensimmäistä kertaa neuvoston työryhmässä (budjettikomitea)

Lisätalousarvioesitystä käsiteltiin ensimmäistä kertaa neuvoston työryhmässä (budjettikomitea) Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2017-00461 BO Hirvi Mikko(VM) 05.09.2017 JULKINEN Asia Lisätalousarvioesitys nro 5 Euroopan unionin vuoden 2017 yleiseen talousarvioon; Rahoituksen osoittaminen Euroopan

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 13/2016

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 13/2016 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 29/06/2016 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2016 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25,

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 38/2012. LUKUUN Yhteistyö Terveys MOMENTTI Yhteistyö Terveys MSM MM

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 38/2012. LUKUUN Yhteistyö Terveys MOMENTTI Yhteistyö Terveys MSM MM EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 12/10/2012 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2012 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 02, 08 JA 15 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 38/2012 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 08 01 Tutkimustoiminnan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.4.2010 KOM(2010)182 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta

Lisätiedot

LIITE. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014.

LIITE. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 435 final ANNEX 1 LIITE Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoon liittyvät yhteisten indikaattoreiden arvot vuonna 2014 asiakirjaan KOMISSION

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.1.2015 COM(2015) 16 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OHEISASIAKIRJA EHDOTUKSEEN NEUVOSTON ASETUKSEKSI VUOSIA 2014 2020 KOSKEVAN MONIVUOTISEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.7.2014 COM(2014) 438 final 2014/0203 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisen oliivineuvoston jäsenneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta, joka koskee oliiviöljyä

Lisätiedot

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä:

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä: Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 2 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Varainhoitovuoden 2015 ylijäämän ottaminen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. joulukuuta 2014 (OR. en) 16739/14 BUDGET 36 PERUSTELUT Asia: Uusi esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015: Neuvoston kanta 12. joulukuuta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 30. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 2015 (OR. en) 11706/15 ADD 5 BUDGET 28 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016: Neuvoston 4. syyskuuta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 311 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE BKTL:n muutosten perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi 2017

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.5.2016 COM(2016) 353 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMELLE EUROOPAN STRATEGISTEN INVESTOINTIEN RAHASTON TAKUURAHASTON

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 48/2009

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 48/2009 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BRYSSEL 27/10/2009 YLEINEN TALOUSARVIO - VARAINHOITOVUOSI 2009 PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO - OSASTOT 04, 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 48/2009 EI-PAKOLLISET MENOT EUROA MÄÄRÄRAHOJEN

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ NRO 1 ESITYKSEEN VUODEN 2016 YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI ESIR-TAKUURAHASTON RAHOITTAMINEN

OIKAISUKIRJELMÄ NRO 1 ESITYKSEEN VUODEN 2016 YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI ESIR-TAKUURAHASTON RAHOITTAMINEN EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.6.2015 COM(2015) 317 final OIKAISUKIRJELMÄ NRO 1 ESITYKSEEN VUODEN 2016 YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI ESIR-TAKUURAHASTON RAHOITTAMINEN FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.10.2014 COM(2014) 644 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto: sitoumuksia, maksuja ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevat ennusteet varainhoitovuosiksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 FIN 675 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 FIN 675 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 N 675 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 19. syyskuuta 2012 Kom:n asiak. nro: COM(2012) 538 final Asia: Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 25.11.2016 L 319/3 ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2054, annettu 22 päivänä marraskuuta 2016, asetuksista (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008 ja täytäntöönpanoasetuksesta

Lisätiedot

TAULUKKO I: YMP MONIVUOTISESSA RAHOITUSKEHYKSESSÄ (EU-28)

TAULUKKO I: YMP MONIVUOTISESSA RAHOITUSKEHYKSESSÄ (EU-28) YHTEINEN MAATALOUSPOLITIIKKA LUKUINA Alla olevissa taulukoissa esitetään yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) eri osa-alueiden tilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden maatalous ja elintarviketeollisuus

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely

Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Paneurooppalainen työterveyttä ja -hyvinvointia koskeva mielipidekysely Edustavat tulokset Euroopan unionin jäsenmaasta Paketti sisältää Suomen ja EUjäsenvaltion tulokset Mielipidekyselyn muotoilu Paneurooppalainen

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM RO Kiviranta Mirja(MMM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu

Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM RO Kiviranta Mirja(MMM) Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn aikataulu Maa- ja metsätalousministeriö PERUSMUISTIO MMM2017-00242 RO Kiviranta Mirja(MMM) 07.04.2017 Asia Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/57257 BRYSSEL 22/10/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC27/2008

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/57257 BRYSSEL 22/10/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC27/2008 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/57257 BRYSSEL 22/10/2008 YLEINEN TALOUSARVIO 2008 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 19 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC27/2008 EI-PAKOLLISET MENOT EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2015 COM(2015) 545 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO 2/2015

LISÄTALOUSARVIO 2/2015 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO 2/2015 CT/CA-027/2015FI SISÄLLYS I. JOHDANTO A. YLEISTÄ B. TULOT C. MENOT II. TULO- JA MENOTAULUKKO YHTEENVETO III. TULO- JA MENOTAULUKKO 2015 - YHTEENVETO I. JOHDANTO

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 654 final 2016/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä rahoitusosuuden

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 12.10.2012 2012/2237(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO NRO /010 CT/CA-048/010FI SISÄLLYS I. JOHDANTO II. YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA III. VARAINHOITOVUODEN 010 TULOT IV. VARAINHOITOVUODEN 010 MENOT HALLINTONEUVOSTON 7.

Lisätiedot

KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaus (98/C 406/07)

KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaus (98/C 406/07) C 406/38 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 28.12.98 KERTOMUS Euroopan koulutussäätiön (Torino) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1997 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä säätiön vastaus (98/C 406/07)

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 07/04/2017 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2017 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 06/2017 MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ: LUKU 40 02 Varaukset rahoitustukea

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. marraskuuta 2017 (OR. en) 14587/17 FIN 738 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Neuvosto Asia: Euroopan unionin yleinen talousarvio

Lisätiedot