JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa"

Transkriptio

1 JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Alkusanat Johdanto Käsitteet Portaalit palvelutietojen toimittajina Asiakkaiden vaatimukset ja portaalin pitäjän tavoitteet Yleiset ratkaisumallit Soveltamisala ja vaikutukset Julkisen sektorin palvelutietojen ryhmittelymalli (asiointia varten) Palvelutietojen osoitteet Ryhmittelymallin soveltaminen Ryhmittelymallin soveltaminen portaaleissa Ryhmittelymallin soveltaminen portaalien yhtenäistämisessä Ryhmittelymallin ylläpito Lisätietoa (opastavat tiedot) Alkusanat Julkishallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan JUHTAn asettama työryhmä selvitti v 1999 julkishallinnon sähköisen palveluhakemiston tarvetta ja ehdotti raportissaan yleisesti määriteltäviksi seuraavat hakemistosysteemin osat: ongelma-/palveluluokitus (kuluttajan näkökulmasta), palveluselosteen rakenne ja palvelun tunnistetietojen määritelmät sekä palvelun toimittajan tunnistetietojen määritelmät. Sen mukaisesti valmistui sitten JHS 145 Julkisten palvelujen kuluttajalähtöinen palveluhakemisto. Tämä palvelujen ryhmittelymalli ei ole kuitenkaan juuri vaikuttanut julkisen sektorin www-sivujen ja portaalien etusivuilla oleviin palveluluetteloihin. V 2003 alkoi uuden palvelujen ryhmittelymallin määrittely. Kuntaliitto järjesti työkokouksen palvelutietojen ryhmittelystä portaaleilla, mihin osallistui parikymmentä asiantuntijaa kunnista, valtionhallinnosta ja IT-yrityksistä. Kokous valitsi pienryhmän (viestintäpäällikkö Petteri Nyman, Espoon kaupunki, tietoasiantuntija Pirkko Romakkaniemi, Valtiovarainministeriö ja projektipäällikkö Tarmo Sotikov, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä sekä kehittämispäällikkö Erkki Karimaa, Suomen Kuntaliitto) kokoamaan luettelon palveluista asioinnin näkökulmasta. Petteri Nyman kokosi alustavan luettelon ja Erkki Karimaa kirjoitti tekstin. Ryhmä pyysi lausuntoja asianosaisilta tahoilta kesäkuussa 2004 ja lausunnot on otettu huomioon oheisessa ryhmittelymallissa. Erityisesti isoimpien kaupunkien www-sivuista vastaavat viestintäpäällikkö Petteri Nyman ja verkkotoimittaja Teemu Sainio (Espoon kaupunki), Internet-päätoimittaja Leila Oravisto (Helsingin kaupunki), Internet-toimittaja Martti Holma (Oulun kaupunki), Internet-päätoimittaja Päivi Kuusisto (Tampereen kaupunki) ja verkkopäätoimittaja Eevali Kontio (Vantaan kaupunki) sekä projektikoordinaattori Maarit Dietrich (Kaarinan kaupunki) osallistuivat luettelon täydentämiseen ja rakenteen määrittelyyn. Palvelutietojen ryhmittelymalli voi vaikuttaa portaalien kautta kuntalaisten / kansalaisten ja julkishallinnon organisaatioiden vuorovaikutukseen asioinneissa. Ks oheinen kuvio, missä mm portaalit ovat asiointipalvelujen tietojärjestelmiä ja julkisen sektorin prosessit ovat palveluja. 1/21

2 2 Johdanto 2.1 Käsitteet Palvelu(tuote) on tehtäväsarja esimerkiksi asiakkaan ongelman ratkaisemiseksi. Palvelut on ryhmiteltävissä mm niiden tarkoitusten perusteella (kuvio 1). Kuvio 1. Palvelujen ryhmittely Palvelutieto on yleistä tietoa palvelutuotteen ominaisuuksista ja toimittajakohtaista tietoa tuotteen saatavuudesta (kuvio 2). Tieto määrätystä palvelusta on yleensä yhdellä portaalin sivulla (yhdessä htmltiedostossa). Usein yhdellä sivulla on tiedot useasta toisiinsa liittyvistä palveluista. 2/21

3 Kuvio 2. Palvelutieto. Asioinneissa asiakkaat ovat yhteydessä lähinnä toimittajan asiointipalvelu- tai asiakaspalveluyksikköön tai yhteyshenkilöön, portaaliin tai muuhun tietojärjestelmään, jotka antavat asiakkaille asiointipalveluja, esimerkiksi antavat tietoa varsinaisesta palvelusta, vastaanottavat lomakkeilla hakemuksia, tilauksia, ajanvarauspyyntöjä ja ilmoittautumisia sekä palautteita. Yksiköllä tai tietojärjestelmällä on yhteyksiä eli liittymiä tie-, postin jakelu-, puhelin- ja/tai Internet-verkkoihin ja siis osoitteet näissä verkoissa. 2.2 Portaalit palvelutietojen toimittajina Kuvio 3 esittää julkisen sektorin portaalien käyttöyhteyksiä. Kuvio 3. Portaalin käyttöyhteydet Tutustuminen organisaatioon ja sen (toimi)alueeseen. Esimerkiksi tutkija, sanomalehden toimittaja, kuntalainen, työnhakija tai yritys haluaa yleiskuvan kuntaorganisaatiosta ja kuntayhteisöstä sekä kunnan alueesta tai seudusta. Kyse ei ole organisaation palvelun hakemisesta. Osallistuminen organisaation hallintoon. Kunnilla on itsehallinto ja kuntalaiset osallistuvat yhteisten asioiden hoitoon äänestämällä, tekemällä aloitteita ja toimimalla valtuustossa, lautakunnissa ym luottamuselimissä. Portaali voi tukea osallistumista ja vaikuttamista esimerkiksi välittämällä tietoja asioista, mm eri tahojen näkemyksistä ja organisaation päätöksistä. KUNTAINFO antaa tietoa kuntaan ja sen asioihin tutustumista sekä hallintoon osallistumista varten (ks luku 3). Asioiminen. Ihmiset tarvitsevat elämässään (päivittäin, viikottain, jne) erilaisia palveluja ym tuotteita. Niitä hankkimalla, käyttämällä ja kuluttamalla he pitävät yllä ja kehittävät itseään, ratkaisevat ongelmiaan, parantavat perheensä ja läheistensä elinoloja, viettävät vapaa-aikaa, jne. Asiointi liittyy palvelujen ym tuotteiden hankintaan ja käyttöön. Portaali voi antaa tietoja ihmisten tarvitsemista palveluista ja muista tuotteista minkälaisia ne ovat ja miten niitä saa. Osallistuminen varsinaisiin palveluprosesseihin. Usein asiakas on palveluprosessin kohteena ja osallistuu prosessiin antamalla tietoja prosessiin ja suorittamalla määrättyjä prosessin tehtäviä. 3/21

4 Esimerkiksi potilas kertoo vaivastaan lääkärille ja lääkäri määrää hoidon; opiskelija suorittaa osuutensa ryhmän tehtävistä ja toimittaa tulokset muille. Palvelu voi olla kokonaankin itsepalvelua, missä asiakas käyttää jotakin laitetta tai tietojärjestelmää (esim mattojen peseminen, kirjaston Internet-päätteen käyttäminen). Portaalien palvelutietojen ryhmittelymalli palvelee nimenomaan asioimista. Sekä yksityinen että julkinen ja kolmas sektori toimittavat palveluja/tuotteita. Sopivan palvelun tai muun tuotteen toimittajia voi olla useita ja eri sektoreilta. Esim lasten päivähoitopalveluja voi tuottaa ja toimittaa kuntaorganisaatio, yritys, yhdistys ja seurakunta. Palvelun tai muun tuotteen tarvitsijan on silloin valittava hänelle parhaiten sopiva vaihtoehto, tarjous. Tuotteiden ja palvelujen tarvitsijan on siis selvitettävä itselleen, missä ja miten sopivia palveluja ym tuotteita on saatavissa (tarjoama). Portaalit täydentävät ja osittain korvaavat tavallisia keinoja, joilla tuotteiden ja palvelujen toimittajat kertovat mahdollisille asiakkailleen tarjoamastaan (esim mainokset sanomalehdissä, painetut tuotekatalogit ja palveluhakemistot, esitteet ja esittelyt). Portaalin asiointipalvelujen kehittämiseksi kannattaa ensiksi selvittää, mitä tietoja ja tietopalveluja asiointiprosessi vaatii, koska asiointiprosessi on portaalin asiakas. Määrityksen liitteenä 2 onkin asiointiprosessin kuvaus, mistä voi nähdä tai päätellä portaalilla olevien palveluluetteloiden ja palvelutietojen käyttöyhteydet. 2.3 Asiakkaiden vaatimukset ja portaalin pitäjän tavoitteet Asiakkaiden vaatimukset Asiakkaat löytävät tietoa tarvitsemistaan palveluista tai tuotteista eri reittejä pitkin ja voivat aloittaa haun eri portaaleista. Oikeat tiedot löytyvät antamalla portaalille muutamia asiasanoja tai tekemällä palveluluetteloista muutamia valintoja. Asiakkaan ei tarvitse ensiksi selvittää, mikä organisaatioyksikkö tuottaa ja toimittaa hänen tarvitsemansa palvelun. Palvelut tulisi näkyä tuottajasta riippumatta ja jostakin taustatiedosta hän löytää tiedon, kuka tai mikä taho sen tuottaa. Internet- ja www-teknologialla tietojen esille laitto ja esilläpito on niin helppoa, että on syntynyt uusi ongelma relevantin tiedon löytäminen kaiken tiedon joukosta. Portaalin pitäjän tavoitteet Julkisen sektorin portaalien tulee vastata tiedoillaan ja asiointipalveluillaan asiakkaiden vaatimuksia. Portaalin toiminta- ja tietojen pitokustannuksia tulee vähentää. 2.4 Yleiset ratkaisumallit Seuraavat kaksi yleistä ratkaisumallia portaaleilla ovat enemmän tai vähemmän vaatimusten ja tavoitteiden mukaisia. Molempia malleja tulisi soveltaa, koska ne täydentävät toisiaan. a) Asiasanat ja metatiedot. WWW:ssä tai tietokannassa olevia tietoja jostakin asiasta (esimerkiksi palvelusta) voi hakea asiaa kuvaavien tunnusmerkkien ja asiasanojen avulla sekä asiakirjojen (palvelutietojen) metatietojen avulla. Tällöin kannattaa soveltaa yleisiä asiasanastoja. b) Ryhmittelyt. Käytännössä yleinen tapa tietojen järjestämisessä relevantin tiedon löytämiseksi on ryhmitellä eli luokitella asiat (esimerkiksi palvelut) ja samalla niitä kuvaavat tiedot sopivasti. Tällöin kannattaa soveltaa jotakin yleistä asioiden ryhmittelykaavaa eli mallia. Asiasanat ja metatiedot sekä tietojen ryhmittelyt auttavat tietojen hakemisessa. Portaalien toimintakustannuksia ja erityisesti tietojen pitokustannuksia voi vähentää kehittämällä portaaleista yhtenäinen järjestelmä. Ryhmittelymalli sekä asiasanojen ja metatietojen määrittelyt ovat järjestelmän yhtenäisyyden perustana. 3 Soveltamisala ja vaikutukset Soveltamisala. Palvelutietojen ryhmittelymalli on tehty lähinnä asiointia varten. Sen soveltamisalaa ovat lähinnä kuntaportaalit ja muut monta toimialoja kattavat portaalit, joiden etusivuilla on asia- ja palveluluetteloita. 4/21

5 Ryhmittelymallin yhteydet ja vaikutukset. palvelujen ryhmittelymallilla on yhteyksiä ainakin asiointiprosesseihin ja varsinaisiin palveluprosesseihin sekä yhteiskunnan perusrekistereihin ja tilastotoimen määrittelemiin luokituksiin. Oikeastaan palvelut ovat prosesseja ja ryhmittelymalli listaa palveluprosesseja. Asiakkaan tulisi saada tietoa myös siitä toimittajan palveluprosessista johon osallistuu. (JHS 152 määrittelee prosessin kuvauksen rakenteen.) Tietoa palvelutuotteiden saatavuudesta ovat mm palvelun toimittajan nimi ja toimitus- tai toimipaikkojen osoitteet (ks kuvio 2). Näitä perustietoja palvelujen toimittajista ja niiden toimipaikoista on lähinnä Tilastokeskuksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereissä. Tilastotoimen tuoteluokitus on toimipaikkojen toimialaluokitukseen perustuva hierarkkinen luettelo tuotteista ja palveluista. Se on kvalitatiivinen mitta-asteikko kansantalouden tuotannon laskentaa ja erittelyä varten. Tuoteluokitus ei ole asiakaskeskeinen eikä siten sovellu portaalille, mutta ryhmittelymallin palvelut voidaan luokitella myös tilastotoimen tuoteluokkiiin. Periaatteessa palveluilla (palveluluokilla) tulisi olla samat nimet ryhmittelymallissa ja tuoteluokituksessa. Vastaavia yhteyksiä on julkisyhteisöjen tehtäväluokitukseen. Ryhmittelymalli vaikuttaa asiointiprosesseihin portaalien kautta. Tavoitteena on, että mallin käytöstä hyötyvät sekä julkisen sektorin portaalien pitäjät että julkisen sektorin asiakkaat: 1. Samoja palvelutietoja ei tarvitse pitää useassa portaalissa. Riittää kun portaalissa on palvelun nimi ja linkki toisella portaalilla olevaan tietoon. Toisella portaalilla olevaan tietoon voi viitata mallin mukaisilla nimillä ja osoitteilla. 2. Asiakkaat löytävät helposti tarvitsemansa palvelutiedot. Palvelutietojen ryhmittely tulee tutuksi. Kaikilla portaaleilla on sama tuttu palvelutietojen ryhmittely. Asiakas saa esille määrätyn ryhmän tiedot (eli sivun) valitsemalla tai kirjoittamalla tietojen osoitteen selaimen osoitekenttään. Asiakkaan ei tarvitse tietää, millä portaalilla sijaitsee tieto hänen tarvitsemastaan palvelusta, koska eri tason portaaleilta on linkit ko tietoon. 3. Palvelutietojen ryhmittelymalli antaa perustaa yhtenäiselle julkisen sektorin portaalien järjestelmälle sekä organisaatioiden yhteistyölle portaalien ja asiointipalvelujen edelleen kehittämisessä. Ryhmittelymalli kehittyy ja paranee portaalien pitäjien yhteistyönä. 4 Julkisen sektorin palvelutietojen ryhmittelymalli (asiointia varten) Ryhmittelymalli esittää, miten julkisen sektorin palvelut sekä samalla tiedot palveluista tulisi ryhmitellä lähinnä asiointiprosesseja varten. Ryhmittelymallin määrittelyssä ei ole sovellettu esim tilastotoimen kansainvälisiä luokituksia, koska ne eivät ole asiakaslähtöisiä. Ryhmittelymalli kattaa myös organisaatioon ja alueeseen tutustumiseksi ja organisaation hallintoon osallistumiseksi tarvittavia tietoja (esimerkiksi KUNTAINFO). Ryhmittelymalli eli rakenne määrittää 17 palveluryhmää. Jokainen palveluryhmä on määritelty luettelemalla siihen kuuluvat yksittäiset palvelut ja aiheet, joihin liittyy monia palveluja. Palvelujen ja aiheiden nimet ovat luetteloissa aakkosjärjestyksessä. Asiakkaiden ja asiointiprosessien näkökulmista katsoen jokin palvelu voi olla useassa ryhmässä. Tällöin useasta luettelosta on linkki samaan palvelutietoon. (Palvelutieto on yleensä yhdellä portaalin sivulla eli yhdessä html-tiedostossa. Yhdellä sivulla voi olla tiedot useasta palvelusta.) Palveluryhmän otsikon (eli nimen, esimerkiksi ASUMINEN) alla oleva luettelo tarkoittaa tähän aiheeseen (kansalaisten mielestä) liittyviä lähinnä julkisen sektorin organisaatioiden palveluja ja palvelukoosteita. Palvelun nimi on siinä muodossa, joka on yleensä käytössä. Jos palvelukoosteella ei ole omaa erityistä nimeä, jokin koosteen palvelujen yhteisen tekijän eli aiheen nimi viittaa koosteeseen. Esimerkiksi Syntymä viittaa niihin palveluihin, jotka mielletään liittyvän lapsen syntymään. Palvelut on ryhmitelty kokoamalla samaan ryhmään ne palvelut, jotka asiakkaat mieltävät liittyvän määrättyyn näkökohtaan. Luettelot ovat lähinnä www-toimittajien kokoamia ja perustuvat näiden kokemuksiin www-sivujen tai portaalien käytöstä ja asiakkailta saatuihin palautteisiin. Palveluja ei ole ryhmitelty minkään organisaation rakenteen perusteella. Periaatteena on, että luetteloissa on palvelujen nimiä eikä mainita palvelujen (tai tavaroiden) toimittajia kuten päiväkoti, terveyskeskus ja apteekki. Palvelujen nimistä on kyllä linkit taustalla oleviin palvelujen toimittajatietoihin samoin kuin muihinkin saatavuustietoihin. 5/21

6 Luetteloissa on yleensä mainittu vain varsinaiset palvelut (ydinpalvelut); siis luetteloissa ei mainita asiointipalveluja, koska ne löytyvät varsinaisten palvelujen kautta. Kuitenkin useiden varsinaisten palvelujen yhteiset asiointipalvelut ovat luetteloissa. Koska asiakkailta ei edellytetä myöskään palvelujen toimittajien määrittelemien palveluhierarkioiden tuntemista, luetteloissa on mainittu sekä palvelukoosteita että niihin kuuluvia palveluja. Esimerkiksi kotipalveluihin kuuluu mm ateriapalvelu. Siis ryhmässä olevat palvelut eivät ole välttämättä toistensa kanssa samalla hierarkiatasolla. Keskeinen valinta ryhmittelymallin laadinnassa on, monelleko hierarkiatasolle asiat ja palvelut pitäisi luokitella. Jos on vähän hierarkiatasoja, eri tasojen luettelot ovat pitkiä. Malli on kaksitasoinen: 17 palveluryhmää ja palveluryhmissä eritasoisia palveluja. Perusteluna tälle ratkaisulle ovat: Kaksitasoisessa ryhmittelyssä harhapolut ovat lyhyitä: voi mennä harhaan vain yhden linkin verran. Pitkissä listoissa palvelujen nimet ovat konkreettisempia ja täsmällisempiä ja siten asiakkaat tulkitsevat ne oikein ja joutuvat harvoin avaamaan ja katselemaan rinnakkaisia sivuja. Tulkinnat ovat helpompia, kun termit ovat kapeaalaisia. Toisaalta asiakkailta saattaa mennä enemmän aikaa palvelun haussa pitkältä listalta, mutta aakkosjärjestys auttaa siinä. Palvelujen löytämistä helpottaa myös se, että palveluihin viitataan suoraan näiden nimillä (eikä epäsuorasti esimerkiksi sanomalla aihe, johon palvelu liittyy). Asiakaskeskeisyyden takia myöskään 17 palveluryhmää eivät ole yhteismitallisia. Esimerkiksi kirjastopalvelut ja tietopalvelut ovat kulttuuripalveluja, mutta myös omana palveluryhmänä, koska portaalin tiedot kirjastopalveluista ovat erittäin kysyttyjä tietoja. Taulukko. Palvelujen ryhmittelymalli Ryhmä ASUMINEN Palvelu, aihe Asuinympäristö Asukastoiminta Asumispalvelut Asumistuet Asunnonvälitys Asunnot Asunnottomien palvelut Asuntolainat ja rahoitus Asuntopolitiikka Asuntotontit Eläimet Ensi- ja turvakodit Homevaurioiden torjunta Jätehuolto Kaupat Kestävä kehitys Kierrätys Korjaukset Korjausavustukset Loma-asuminen Lämmitys Matonpesupaikat Muutot Nuohous Omistusasunnot Opiskelija-asunnot Osoitemuutos Palveluasunnot Postipalvelut Puhelin- ja tietoliikenne-yhteydet Puistot Puutarhapalstat ja -mökit Rakentaminen Ravintolat ja kahvilat Sähköenergia Säännöt ja oppaat Terveys ja asuminen Tilastot 6/21

7 Vesi Viemäri Turvallisuus Vuokra-asunnot KAAVAT JA KIINTEISTÖT Asemakaavat Kaavamerkinnät ja -määräykset Kaavat Kartat ja paikkatieto Kiinteistöt Kiinteistön kiinnitys Kiinteistön muodostus Kuulutukset Lainhuuto Liikennesuunnittelu Luvat Maakuntakaavat Maanhankinta Maankäytön suunnitelmat Nimistönsuunnittelu Osallistuminen Osoitteet Rakentaminen Rakennusvalvonta Tontit Viheralueiden suunnittelu Yleiskaavat KARTAT JA PAIKKATIETO Internet-karttapalvelut Kartat ja paikkatieto Linjakartat Painetut kartat Osoitteet Seudulliset paikkatiedot Viistokuvat KIRJASTOPALVELUT JA TIETOPALVELUT Arkistot Avustukset Julkaisut Kirjastot Kokoelmat Lainaus Laitteet ja työtilat Lehdet, radio ja TV Perusrekisterit Portaalit Raportit Säätiedot Tapahtumat Tiedonhaku Tietokannat Tilastot Uutiset KULTTUURI Arkistot Avustukset Elokuvat ym mediataide Esitys- ja harjoitustilat Kokoustilat 7/21

8 Kirjastopalvelut Konsertit, oopperat Kuvataide Lastenkulttuuri Lehdet, radio ja TV Liput Museot Musiikki Nuorisokulttuuri Nähtävyydet Näytelmät Näyttelyt Ravintolat ja kahvilat Tanssit Tapahtumat Teatterit Uskonnolliset tilaisuudet Vapaa sivistystyö Yhdistysten toiminta LAKI JA OIKEUSTURVA Avioliittoon vihkiminen, eroaminen Edunvalvonta Henkilökortit ja -tunnisteet, passit Holhous Järjestyslaki Kansalaisuus Kriminaalihuolto Kuluttajasuoja, -neuvonta Lait ja määräykset Lapsen oikeudet Luvat Maksuvapautukset Nimenmuutokset Oikeudenkäynnit Oikeusturva Oleskeluluvat Perintäasiat Perinnönjako Perusoikeudet Potilaan oikeudet Rikos- ja riita-asiain sovittelut Rikosten torjunta ja tutkinta Talous- ja velkaneuvonta Tietosuoja ja tietoturva Tuomioistuimet Tuoteturvallisuusvalvonta Turvapaikat (pakolaisille) Ulosotto Vankeinhoito Viranomaisten toiminnan valvonta Yleinen oikeusapu LIIKENNE Aikataulut Ajokortit, -luvat Bussit Ilmailu Jalankulkutiet Junat Kartat Katsastus Liikennejärjestelyt 8/21

9 Liikennesuunnittelu Liikennetiedotus Liikenneturva Liikenteenohjaus Linjakartat Liput Löytötavarat Nimet Palvelulinjat Postipalvelut Puhelin- ja tietoliikenneyhteydet Pysäköinti Pysäkit, linja-autojen Pyöräily Rautatiet Rekisteröinnit Reittiopas Satamat, laiturit Säätiedot Taksit Tieliikennetiedotus Tiet ja kadut Vesiliikenne Viitat ja opasteet Vikailmoitukset ym palautteet Yksityistiet Ympäristö ja liikenne LIIKUNTA JA ULKOILU Avustukset Kalastusalueet ja -luvat Kartat Koulu ja liikunta Leirintäalueet Liikunnan ohjaus Liikunta ja terveys Liikuntalajit Liikuntapaikat ja -tilat Luonto- ja ulkoilureitit Matkailuvaunualueet Matonpesupaikat Metsästys Puistot Puutarhapalstat Pyöräily Retkien järjestäminen Säätiedot Tapahtumat Tilojen vuokraus Uimahallit Uimarannat, maauimalat Ulkoilualueet ja -reitit Ulkoilusaaret ja saaristoliikenne Urheilu Veneily Viheralueet Yhdistysten toiminta MATKAILU Aikataulut Alueen historia ja nykypäivä Hotellipalvelut Huvipuistot 9/21

10 Kartat Kulttuuripalvelut Liikenneyhteydet Leirintäalueet Liput Luonto- ja ulkoilureitit Matkailuneuvonta Majoitus Matkailuvaunualueet Matkojen järjestäminen Nähtävyydet Ostospaikat Messut Puistot Ravintolat ja kahvilat Säätiedot Tapahtumat Yhdistysten toiminta OPETUS JA KOULUTUS Aikuiskoulutus Alkuopetus Ammatillinen perusopetus Ammatinvalinnan ohjaus Apurahat Erityisopetus ja mukautettu opetus Esiopetus Jatko- ja täydennyskoulutus Kansainvälinen toiminta Kirjasto- ja tietopalvelut Kodin ja koulun yhteistyö Korkeakouluopetus Koulujen yhteystiedot ja sijainnit Koululaisen aamu- ja iltapäivätoiminta Koululiikunta Koulumatkat ja -kuljetus Kouluruokailu Koulurakentaminen Koulutustilaisuudet ja seminaarit Leirikoulut Lukio-opetus Maahanmuuttajaopetus Musiikkiopetus Opetussuunnitelmat Opintotuki, avustukset, -lainat Opiskelija-asunnot Opiskelu ulkomailla Oppilashuolto Oppilaan hyvinvointi Oppisopimus Perusopetus Taiteen perusopetus Terveydenhuolto Tukipalvelut Tutkimus Työ- ja loma-ajat Työväen- tai kansalaisopiston palvelut Vanhempaintoiminta Varhaiskasvatus Yliopisto-opetus PERHEPALVELUT JA SOSIAALIPALVELUT Adoptiot 10/21

11 Asukaspuistot Asumisen järjestäminen Asunnot Asunnottomien palvelut Ateriapalvelut Auttava puhelin ja netti Avioliitto, avoliitto Avustukset Edunvalvonta Elatusturva Eläimet Eläkkeet Ensi- ja turvakodit Hautauspalvelut Holhous Huolto ja tapaamisoikeus Huostaanotto Kasvatus Kerhot Kotipalvelut Kotouttamispalvelut Kriisipalvelut Kuljetukset Kuolema Lapsilisät Lasten palvelut Lastensuojelu Leikkipuistot Leirit Lomatoiminta Maahanmuuttajat Maksut Neuvolapalvelut Nimen rekisteröiminen Nuorisotyö Nuorten palvelut Omaishoidon tuki Palveluohjaus Perhetalo Perhetuet Postipalvelut Pyykinpesu Päihdehuolto Päivähoito (lapsille) Päiväkerhot Retket Seurakunnat Siivous Sopeutumisvalmennus Sosiaali- ja potilasasiamies Sosiaaliset luotot Sovittelut (perheasioissa) Syntymä Talous- ja velkaneuvonta Toimeentulotuki Tukihenkilöiden palvelut Turvapalvelut Työpajat Vakuutukset Vammaisasiamies Vammaisten palvelut Vanhemmuuden tukeminen Vanhuspalvelut 11/21

12 Varhaiskasvatus Velkaneuvonta Vertaistuki Yhdistysten toiminta RAKENTAMINEN TERVEYS Avustukset Jätehuolto Kiinteistönmuodostus Korjaukset Lait ja määräykset Luvat Lämmitys Maaperätutkimukset Nuohous Rakennusvalvonta Sähköenergia Tarkastukset Tilastot Tontit Vesijohtoliittymät Viemäriliittymät Yhdyskuntarakentaminen Allergiat, muut altistumat Apteekit Apuvälineet Asumisterveys Ateriapalvelut Edunvalvonta Ehkäisyneuvonta Elintarvikevalvonta Eläinlääkintä Ennaltaehkäisevä terveydenhoito Ensiapu Erikoissairaanhoito Fysioterapia Hammashoito Homevaurioiden torjunta Hätänumerot (112) Jalkojenhoito Kotihoito Kotitapaturmien ehkäiseminen Kouluterveydenhuolto Kuntoutus Kriisipalvelut Laboratoriopalvelut Lapsettomuushoidot Liikunta Lääkintä Lääkäriasemien palvelut Maksut Merimiesterveydenhuolto Mielenterveydenhuolto Neuvolapalvelut Neuvonta Omaishoito Opiskelijaterveydenhuolto Puheterapia Päivystys ja ensiapu Potilasasiamies Päihdehuolto 12/21

13 Ravitsemus ja elintarvikkeet Rokotukset ja lääkehoito Röntgen ym radiologiset tutkimukset Sairaalat ja hoitolaitokset Sairaanhoito Sairaankuljetus Seulonnat ja tarkastukset Sopeutumisvalmennus Sukupuolitautien hoito Tartuntatautien hoito Terapiat Terveydenhuolto Terveysasemat Työterveydenhuolto Yhdistysten toiminta Ympäristöriskien torjunta Ympäristöterveydenhuolto TURVALLISUUS JA JÄRJESTYS Aluepelastuslaitos Ensiapu Ensi- ja turvakodit Hätänumerot (112) Järjestyksen ylläpito Kriisipalvelut Liikenneturva Luvat Maanpuolustus Meluntorjunta Meripelastus Neuvonta Nuohous Palonehkäisy Pelastuspalvelut Poliisipalvelut Rajavartiointi Rikosten torjunta ja tutkinta Sairaankuljetus Säteilyturva Tietosuoja ja tietoturva Toimintaohjeet Tuonti- ja vientivalvonta Tuoteturva Työsuojelu Vakuutukset Valmiussuunnitelmat Väestönsuojelu Öljyntorjunta Yhdistysten toiminta TYÖ, YRITTÄMINEN JA ELINKEINOT Aluetuet Ammatinvalinnan ohjaus Ansiotulot Elinkeinoluvat ja -tuet EU:n direktiivit ja tuet Edunvalvonta Julkiset hankinnat Kilpailunvalvonta Kokoustilat Koulutuspalvelut Maatalous Messut 13/21

14 Patentit Postipalvelut Puhelin- ja tietoliikenneyhteydet Rahoituspalvelut Rekisteröinnit Tapahtumat Toimitilat Tontit Toripaikat Tuotekehitystuet Työehtosopimukset Työelämän kehittäminen Työkykyä ylläpitävä toiminta Työllistämispalvelut Työnvälitys Työpajat Työsuojelu Työterveydenhuolto Työttömyysturva Työvoimapoliittinen koulutus Työvoimapalvelut Vakuutukset Verotus Yrittäminen VEROTUS JA RAHOITUS Ajoneuvojen verotus Arvonlisäverotus Avustukset Elinkeinoverotus Ennakonpidätys Koiraverotus Kunnallisverotus Kiinteistöverotus Omaisuuteen liittyvä verotus Lainat Maksupalvelut Pankkien palvelut Perintöverotus Sosiaaliturvamaksut Tax free Tieliikenteen verotus Tulliverotus Tulo- ja varallisuusverotus Valmisteverotus Yhteisöverotus YMPÄRISTÖ JA LUONTO Elintarvikevalvonta Eläimet Eläinlääkintä Eläinten suojelu Energian säästöohjeet Ilmanlaadun valvonta Homevaurioiden torjunta Jätehuolto Kemikaalivalvonta Kestävä kehitys Kierrätys Koirapuistot (ja uintipaikat) Luonnonsuojelu Luonnonsuojelualueet 14/21

15 KUNTAINFO 1 Lupa-asiat Maa-ainesten otto Maankäyttö Maisemasuunnittelu Meluntorjunta Puistot Päästöluvat Rakennusvalvonta Säätiedot Tiet ja kadut Tuet ja avustukset Vedenlaatu Vesiensuojelu Yhdistysten toiminta Ympäristönsuojelu Ympäristönvalvonta Ympäristöterveys Aloitteet ja ehdotukset Alue Asiointi Budjetti Euroopan Unioni Hankkeet Henkilöstö Historia Ilmoitukset Julkaisut Julkiset hankinnat Kaavoitus Kalvopankki Kamera kuvaa Kansainvälinen toiminta Kansalaisjärjestöt Kartat Keskustelut Kokoustilat Kunnat, kunnallishallinto Kunnalliskertomus Kunta lyhyesti Kuvapankki Kuulutukset Kylät/kaupunginosat Luottamuselimet Murre Muutoksenhaku Nimikkokasvi ja -eläin Organisaatio Osallistuminen Projektit Puolueet Päätöksenteko Raportit Seutu Sijainti kartalla Strategiat Suomen valtio Säädökset Säätiedot Talous 1 Seutuportaalissa on SEUTUINFO ja valtakunnallisessa portaalissa SUOMI-INFO 15/21

16 5 Palvelutietojen osoitteet Tarkastustoiminta Tiedotteet Tilastot Toiminta Toiminta-ajatus Toimintaperiaatteet Tunnus Vaakuna Vaalit Valtionhallinto Viestintä Visio Väestö Yhteistoiminta Yhteystiedot Yleistietoa kunnasta Ystävyyskunnat Ystävyysseurat ja yhdistykset Palvelutiedon URL-osoite kunnan portaalissa muodostuu kaavan mukaan, missä palveluryhma tarkoittaa palveluryhmän nimeä (esimerkiksi ASUMINEN) ja löytyy luvun 3 luettelosta. Muissa useita toimialoja kattavissa julkisen sektorin portaaleissa (suomi.fi ja seutuportaalit) osoite muodostuu vastaavasti. Jos palveluryhmän nimi on monisanainen, esimerkiksi TYÖ, YRITTÄMINEN JA ELINKEINOT, niin palveluryhmän tietoihin voi osoittaa millä tahansa näistä sanoista, esimerkiksi tai (URL-osoitteissa ei saa olla skandinaavisia merkkejä: å, ä, ö.) 6 Ryhmittelymallin soveltaminen Ryhmittelymallin soveltaminen tarkoittaa, että useita toimialoja kattavien julkisen sektorin portaalien pitäjät ryhmittelevät palvelutietonsa portaaleillaan ryhmittelymallin (luku 3) mukaisesti ja antavat niille osoitteet osoitekaavan (luku 4) mukaisesti. Ks kuvio 4. Ryhmittelymallin mukaisten luettelojen lisäksi portaalin etusivuilla voi olla muutakin tekstiä ja esimerkiksi luettelo määrätyistä kohderyhmistä (nuoret, maahan muuttaneet, vammaiset, seniorit, yrittäjät), joiden palveluluetteloihin ja edelleen palvelutietoihin on linkit ryhmien nimistä. 16/21

17 Kuvio 4. Luettelo kuntaportaalin etusivulla Ryhmittelymalli ei myöskään sulje pois eikä rajoita asiasanojen ja metatietojen eikä hakupalvelujen käyttöä. Palvelutuotetta voi kuvata asiasanoin (vrt kuvio 2) ja palvelutietoon voi liittää metatietoa. 6.1 Ryhmittelymallin soveltaminen portaaleissa Ryhmittelymalli on väljä ja joustava: se sallii vaihtelua mallin soveltamisessa portaaleissa. Soveltaja voi määritellä lisää hierarkiaa: ryhmitellä kuviossa 4 olevat termit ja/tai määritellä alapuolelle uusia hierarkiatasoja (ks kuvio 1). Palvelutietojen väliset linkit. Internet-teknologia (WWW, XML) mahdollistaa sen, että portaalin tiedoista voi olla linkkejä muiden portaalien tietoihin ja siis samoja tietoja ei tarvitse pitää useilla portaaleilla. Portaalien roolit määräävät, millä portaalilla mitäkin palvelutietoa tulisi pitää. Nyt käytäntönä lienee yleensä, että kuntaportaalilla eli kunnan www-sivuilla on tietoja kuntaorganisaation palveluista ja mahdollisesti myös tietoja niiden yritysten, yhdistysten ym organisaatioiden palveluista, joiden kohderyhmänä on erityisesti ko kunta. Joillakin seuduilla seutuportaali korvaa kuntien portaaleja. Valtakunnallinen suomi.fiportaali kattaa lähes kaikki julkisen sektorin palvelut ja siitä on linkkejä valtion organisaatioiden ja kuntien portaaleihin. Tiedot määrätyn kunnan palveluista ovat ensisijaisesti kunnan portaalilla tai seutuportaalilla. Siis portaalilla ei ylläpidetä palvelutietoa, joka on ensisijaisesti pidettävä jollakin toisella portaalilla, vaan portaalilla on palvelun nimestä linkki tällä toisella portaalilla olevaan tietoon (tai portaalin luetteloissa ei mainita ollenkaan tätä palvelua). Luetteloissa voi olla myös yksityisen sektorin ja kolmannen sektorin palveluja ja muita tuotteita, koska se auttaa kansalaisia asioinneissa. Koska palveluluetteloissa on sekä palvelukoosteita että näihin koosteisiin kuuluvia palveluja, portaalilla on sisäisiä linkkejä luettelon kohdasta toisiin kohtiin. Esimerkiksi SOSIAALIPALVELUT-luettelon kohdasta (termistä) Kotipalvelut on joko linkit kaikkiin erityyppisiä kotipalveluja esittäviin tietoihin, mm ateriapalvelutietoon, tai vain yksi linkki Kotipalvelut-luetteloon (sivulle). Myös kohdasta Ateriapalvelu on linkki ateriapalvelutietoon. Linkit voivat olla kaksisuuntaisiakin. Nämä linkit näkyvät tähän asiakirjaan liittyvästä erillisestä taulukosta (Ks lisätietoja). 17/21

18 Palvelutietojen ryhmittelymalli määrittää semanttista verkkoa eli käsiteverkkoa: palvelujen nimet tarkoittavat käsitteitä (palveluluokkia) ja linkit osoittavat käsitteiden välisiä yhteyksiä. XML-teknologia antaa keinoja semanttisten verkkojen kehittämiseen. Alias-nimien käyttäminen. Kunta- tai seutuportaalin pitäjä voi käyttää luetteloissa muitakin kuin ryhmittelymallissa esitettyjä palvelujen nimiä, jos ne ovat tutumpia portaalin keskeiselle kohderyhmälle (kunnan tai seudun väestölle), mutta palveluryhmien niminä tulee käyttää vain mallissa mainittuja, esim ASUMINEN. 6.2 Ryhmittelymallin soveltaminen portaalien yhtenäistämisessä Palvelutietojen ryhmittelyllä on selvä yhteys palvelutietojen määrittelyyn (ks luku 1). Tieto palvelun ominaisuuksista on yleistä siten, että sama tieto kuvaa eri toimittajien samantyyppisiä palveluja. Palvelun saatavuustietoa ovat erityisesti perustiedot palvelun toimittajista. Tämä suositus antaa yhtenäistä perustaa palvelutiedon eli palveluselosteen yleisen rakenteen määrittelylle ja yleisratkaisulle palveluselosteiden tuottamiseksi ja niiden saannin järjestämiseksi portaaleille. Yleinen palveluselosteen tietorakenne mahdollistaa palvelutietojen pidon normaaleissa taulukoissa ja SQL:n soveltamisen tietojen hallinnassa. Katseltavat palveluselosteet on luotavissa dynaamisesti tietokannassa olevista tiedoista. Yleisistä palvelutiedoista voi koota asiasanaston. Suositus antaa perustaa myös yleiselle portaalien ja yhteiskunnan perusrekisterien liitäntäratkaisulle. Portaalilla olevista palvelun saatavuustiedoista voisi olla linkki yhteiskunnan perusrekistereissä oleviin perustietoihin ko palvelun toimittajasta. Yleisratkaisut vähentävät päällekkäistä palvelutietojen ylläpitoa ja yhtenäistävät palvelutietoa portaaleilla. Yleisestä palvelutietojen määrittelystä ja teknisistä yleisratkaisuista voi valmistella julkishallinnon suositukset. 7 Ryhmittelymallin ylläpito Ryhmittelymallia on ylläpidettävä, koska se ei kata kaikkia julkisen sektorin palveluja nyt tai tulevaisuudessa. Ylläpidon järjestäminen on JHS-jaoston tehtäviä. Jos ryhmittelymallin luetteloissa ei ole mainittu jotakin olennaista palvelua, portaalin pitäjä ilmoittaa tästä ryhmittelymallin ylläpitäjälle. 8 Lisätietoa (opastavat tiedot) Palvelutietojen ryhmittely monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa (Excel-taulukko, ryhmittelymallin soveltamisohje) >JHS-suositukset Suositukset Alaharja, M ym Julkisten verkkopalvelujen laatukriteerit. Työryhmämuistioita 8/ Helsinki: Valtiovarainministeriö / Kehittämisosasto 2004 JHS 129 Julkishallinnon WWW-sivuston suunnitteluohjeet. JUHTA >JHSsuositukset JHS 143 Asiakirjojen kuvailun ja hallinnan metatiedot. JUHTA >JHSsuositukset Karimaa, E. (toim.) Perusrekisterit: yhteiskunnan perustietojärjestelmien käsitteet, tietojen hankinta ja tietopalvelut. (4. painos). Helsinki: Suomen Kuntaliitto 2001 Karimaa, E. (toim.) Julkisen sektorin prosessien kuvaukset: yleinen rakenne, esitysmuoto ja käsitteet. (JHS 152). Helsinki: Suomen Kuntaliitto > Kirjakauppa > Maksuttomat verkkokirjat. Tilastotoimen luokitukset. Tilastokeskus W3C. Naming and Addressing: URIs, URLs, 18/21

19 Elektronisten julkaisujen identifiointi Helsinki: Helsingin Yliopiston kirjasto Muut Goldfarb, C. F. & Prescod, P. XML Handbook. Upper Side River (NJ): Prentice Hall PTR 2004 Karimaa, E Julkishallinnon sähköinen palveluhakemisto: mitä varten ja millainen se olisi? Helsinki: Suomen Kuntaliitto 1999 Karimaa, E Osaaminen on malleissa: kuntien järjestelmien ja prosessien mallit. (2. painos) Helsinki: Suomen Kuntaliitto 2004 Liite 1. käsitteiden nimet ja määritelmät Asiakas (customer) henkilö tai organisaatio joka vastaanottaa toimittajalta palvelun tai muun tuotteen (esim kuluttaja, toimeksiantaja, loppukäyttäjä, vähittäiskauppias, edunsaaja, ostaja) (ISO 9000). Asiointi asiakkaan ja toimittajan välisiä yhteyksiä ja transaktioita. Asiointi voi alkaa asian vireillepanosta ja päättyä päätöksen tekoon tuotteen tai palvelun toimittamisesta, paikan varaamisesta tms:sta. Asiointiin ei kuulu ko tuotteen tai palvelun tuottaminen eikä sen toimittaminen asiakkaalle (mutta nämä toiminnot liittyvät asiointiin). Sähköisessä asioinnissa asiakas käyttää esim Internet-verkon ja portaalin asiointipalveluja. Palvelu (service) 1. (palvelutuote) määrättyjen tehtävien konkreettinen suorituskerta jonkun hyväksi tai 2. (palveluprosessi) määrättyjen tehtävien toistuvista suorituksista koostuva toimintosarja. Varsinaisia palveluja ovat esim kuljetus, teatteriesitys, lapsen päivähoito, hammashoito, perusopetus, tien auraus. Ydinpalvelut ovat arvoa lisääviä varsinaisia palveluja: tyydyttävät asiakkaiden tarpeita tai korjaavat epäkohtia, esim teatteriesitys, hammashoito. Asiointipalveluja ovat mm asiakkaan vaatimuksiin tai tarpeisiin sopivan ydinpalvelujen ja tuotteiden tarjoaman esittäminen, tapahtumakalenterin esittäminen, tietojen antaminen yhteyksistä ydinpalvelujen ym tuotteiden toimittajiin, tietoyhteyksien järjestäminen, palvelujen ym tuotteiden ja niiden toimittajien esitteleminen; hakemusten, tilausten, varauspyyntöjen tms välittäminen toimittajille; henkilöllisyyden todentaminen, maksujen välitys toimittajille, palautteiden välitys toimittajille. Asiointipalvelut ovat tietopalveluja ja tiedonvälityspalveluja. Palvelutieto on tietoa palvelutuotteesta ja sen saatavuudesta. Portaali (portal) tietojärjestelmä joka järjestää ja auttaa saamaan yhteyksiä eli kontakteja eri toimijoiden tai tahojen välille, esimerkiksi palvelujen ja tuotteiden toimittaja(t) ja näiden asiakkaat (yritysportaali, markkinapaikka); yhdistyksen, kuntayhteisön tai muun yhteisön jäsenet (www-sivusto); organisaation työntekijät ja tietojärjestelmät tietopalveluineen (yritysportaali, intranet); kumppanit ja tietojärjestelmä tietopalveluineen (yritysportaali, ekstranet). Portaali on liittymä (ikään kuin ovi, luukku tai ikkuna) eri tahoihin: yhden tai usean organisaation asiointipalveluihin, yhteyshenkilöihin, tietojärjestelmiin ja näiden tietopalveluihin, organisaatioiden tarjouksiin. Portaali toimittaa omille asiakkailleen yhden tai usean organisaation asiointipalveluja tai vain tietopalveluja. Tieto (data) konkreettinen merkkiyhdistelmä joka kertoo sen lukijalle määrätystä kohteesta (tiedon kohteesta). Toimittaja (supplier) organisaatio tai henkilö joka toimittaa tuotteen tai palvelun (esim tuotteen tuottaja, jakelija, vähittäiskauppias tai myyjä) (ISO 9000). Tuote (product) prosessin tulos. Yleisiä tuoteluokkia ovat prosessoidut materiaalit (processed materials), tavaratuotteet (hardware) ja tietotuotteet (software, data) sekä palvelut (services) (ISO 9000). Usein palveluja ei pidetä tuotteina vaan eri kategoriana: tuotteet ja palvelut. Palvelu(1) on tuote sikäli, että sillä on markkinat. Verkkopalvelu Internet-verkkoon liitetyn tietojärjestelmän antama palvelu organisaation sidosryhmälle ja/tai organisaatiolle. Verkkopalvelu voi olla asiointipalvelu tai varsinaista palveluprosessia. Liite 2. asiointi- ja palveluprosessin malli Kuvio. Asiointi- ja palveluprosessin kaavio Taulukko. Asiointi- ja palveluprosessin toiminnot 19/21

20 Lyhenteet: as = asiakkaat, ap = asiointipalvelu (organisaatioyksikkö / työntekijä / portaali), it = tietojärjestelmä, tu = tuotanto-organisaatioyksikkö A. Vaihe / toiminto 1. Ongelman / tarpeen määritys 2. Hakeminen / varaaminen B. Tehtävät (osalliset) C. Lähtötila / panokset D. Tulostila / suoritteet 1.1 Asian esittäminen - Asiakkaan ongelman tai tarpeen määrittäminen ja esittäminen asiointipalvelulle (as, ap) 1.2 Informaation hakeminen / antaminen 1. Selvittäminen, mitkä palvelut ja tuotteet olisivat tarpeen ja sopivia ongelman ratkaisemiseksi (as, ap) 2. Informaation hakeminen / antaminen tarvittavista palveluista ja tuotteista sekä niiden saatavuudesta ja hankkimisesta (as, ap) Palvelun hakeminen 1. Vaihtoehtoisten palvelujen tai tuotteiden (ratkaisujen) vertaileminen ja sopivimman valitseminen (as, ap) 1. Palvelun tai tuotteen tilauksen, osallistumisilmoituksen, varauspyynnön tai hakemuksen laatiminen (as, ap) Yleensä hakemusta tms varten on olemassa lomake ja ehkä tietojärjestelmä täyttää lomakkeelle tiedot, joita järjestelmän tietokannassa jo on asiakkaasta, jolloin asiakas voi tarkistaa ne. Samalla järjestelmä todentaa asiakkaan henkilöllisyyden, jos on esimerkiksi riski, että tietoja, jotka on pidettävä salassa, joutuu ulkopuoliselle. 1. Hakemuksen tms jättäminen (as, ap) Tarvittaessa ap todentaa asiakkaan henkilöllisyyden ja ottaa vastaan maksun. Mahdollisesti hakemuksen täydentäminen tai korjaaminen. Asian [vireille tulon] rekisteröinti. 2.2 Palvelun antamisesta päättäminen (ap ym) 1. Selvittäminen, ovatko edellytykset olemassa asiakkaan hakeman palvelun tai tuotteen toimittamiseen 2. Mahdollisesti asian / hakemuksen tms siirtäminen toiselle viranomaiselle 3. Hakemuksen tms tai sen siirron rekisteröiminen 1. Asiakkaalla on jokin ongelma tai tehtävä, johon ehkä tarvitsee organisaation palveluja tai tuotteita. 2. Asiointipalvelulla (ap) tai tietojärjestelmässä on selosteet palveluista ja tuotteista sekä tietoa niiden saatavuudesta. 1. Asiakas tietää, mitä palveluja ja tuotteita organisaatio voi määrätyin edellytyksin järjestää hänelle. 1. Asiakkaalla on palvelun tai tuotteen hakuohjeet ml paperilomake tai Internet-osoite, josta ohjeet / lomake on saatavissa. 1 Asiakkaalla tietoa organisaation palveluista ja tuotteista ja niiden saatavuudesta sekä niiden hakuohjeet ml lomakkeet. 1. Asiointipalvelulla (ap) on asiakkaalta tullut hakemus, lähete, tilaus tai varauspyyntö. 1. Asiakkaalla on asiointipalvelun (ap) päätös palvelun järjestämisestä / antamisesta. 2 Palvelun tarve- ja tarjoamatietojen tai tietoelementtien tunnisteiden ja attribuuttien (metatiedon) ja tietojen välisten linkkien avulla asiakas voi hakea ja löytää olennaista tietoa eri lähtökohdista: ongelma, tehtävä tai tarve, johon viitataan avainsanoin; toimittaja(ryhmä), jonka tunnus tai nimi esitetään tai valitaan luettelosta; palvelu(ryhmä), jonka tunnus tai nimi esitetään tai valitaan luettelosta. 20/21

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt

Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2020 Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Yhdenvertaisuuden edistäminen, syrjintä ja osallisuus Perusturva (N=194)

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

JHS 145 Palveluiden luokittelu

JHS 145 Palveluiden luokittelu JHS 145 Palveluiden luokittelu Versio: 10.3.2011 Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen tavoitteet ja hyödyt... 3 1.2 Suositukseen tehdyt päivitykset... 3 2 Soveltamisala...

Lisätiedot

Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus. Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014

Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus. Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014 Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija HANKKEEN TAVOITTEITA Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden lähipalveluiden järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Dnro 32/83/2013 Mitä kuntaa tai muuta organisaatiota edustatte? * Missä asemassa toimitte? * Kunnan-/kaupunginvaltuutettu Kunnan-/kaupungin muu luottamushenkilö

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus

JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-järjestelmä ja yhteentoimivuus JHS-seminaari 5.4.2005 Säätytalo Tommi Karttaavi, JUHTA JUHTA Asetettu valtionhallinnon ja kunnallishallinnon tietohallintoyhteistyön suunnittelua ja tietohallintoyhteistyöhön

Lisätiedot

Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus. Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014

Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus. Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014 Lähipalveluiden määrittely ja asukkaiden osallisuus Riitta Pylvänen Hankesuunnittelija 26.8.2014 9.9.2014 HANKKEEN TAVOITTEITA Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden lähipalveluiden järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI

JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI JULKISTEN VERKKOPALVELUJEN LAATUKRITEERISTÖN KONSEPTI Onesta Solutions Oy Pasilanraitio 5 00240 HELSINKI www.onesta.fi 2/6 Versiohistoria Versio Pvm Selitys Muutokset Tekijät 0.1 26.3.2007 Alustava versio

Lisätiedot

ARKISTONMUObOSTUS5UUNNITELMA Luumden kunta

ARKISTONMUObOSTUS5UUNNITELMA Luumden kunta LU1JMÄK i 4Jfl4AV. ARKISTONMUObOSTUS5UUNNITELMA Luumden kunta Kunnanhallitus 24.3.2014 81 Voimassa 1.1.2013 alkaen Luumäen kunta ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA 00 HALLINTOASIAT 00 00 Hallintoasioideri ohjaus

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupungin palveluorganisaation perusrakenne asiakaslähtöiset ydinprosessit Organisaatiotoimikunta 16.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Strategiajohtaja Sakari Möttönen

Lisätiedot

Suomi.fi palvelutietovaranto

Suomi.fi palvelutietovaranto Suomi.fi palvelutietovaranto Metatiedot: luokitus ja ontologiakäsitteet (asiasanat) 13.12.2016 Metatiedot Metatieto on tietoa tiedosta eli kuvailevaa ja määrittävää tietoa jostain sisällöstä. Metatietojen

Lisätiedot

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP)

Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut (KRYSP) Hankkeen tavoitteet ja sisältö Kunnan rakennetun ympäristön sähköiset palvelut projektin (KRYSP) tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus,

Lisätiedot

Avoin data, paikkatiedot 9.12.2015

Avoin data, paikkatiedot 9.12.2015 Avoin data, paikkatiedot 9.12.2015 http://kartta.pori.fi/teklaogcweb/wfs.ashx http://kartta.pori.fi/teklaogcweb/wms.ashx Paikkatiedot datasetit Julkiset tilat ja muut palvelut Palvelupisteet Museot Kirjastot

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin palautejärjestelmä. Kuntatekniikan päivät 17.5.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin palautejärjestelmä. Kuntatekniikan päivät 17.5.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupungin palautejärjestelmä Kuntatekniikan päivät 17.5.2013 Paikkatietopäällikkö Janne Hartman Jyväskylän kaupunki Esityksen sisältö Taustaa Ominaisuuksia ja hyötyjä Kokemuksia ja tilastoja

Lisätiedot

Vaikuttavat lähipalvelut hanke ja lähipalveluiden määrittely. Jyväskylä 1.9.2015 Antti Kuopila Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Vaikuttavat lähipalvelut hanke ja lähipalveluiden määrittely. Jyväskylä 1.9.2015 Antti Kuopila Erityisasiantuntija Kuntaliitto Vaikuttavat lähipalvelut hanke ja lähipalveluiden määrittely Jyväskylä 1.9.2015 Antti Kuopila Erityisasiantuntija Kuntaliitto Vaikuttavat lähipalvelut -projektin esittely Projektin tavoitteet ja tuotokset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 45/ (8) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 45/ (8) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 45/2016 1 (8) 6 Toimialojen palvelukokonaisuuksien ason virkojen perustaminen HEL 2016-013391 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää perustaa lukien toimialojen palvelukokonaisuuksia

Lisätiedot

Tilastokeskus.fi väylä

Tilastokeskus.fi väylä Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tt tilastotietoon t t Tilastokeskuksen Internet-palvelu! Tilastokeskus avasi Internet-palvelun vuonna 1995 ensimmäisenä tilastovirastona Euroopassa! Vuonna 1995 palvelussa

Lisätiedot

JHS XXX Luokitusten koontisuositus

JHS XXX Luokitusten koontisuositus JHS XXX Luokitusten koontisuositus 12.11.2012 1(9) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3 1.4 Hankkeen

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta

Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta Kuntalaiskyselyn tuloksia 2008 ja 2011 Karkkilan osalta ARTTU-Kuntalaiskyselyt syksyllä 2008 ja 2011 Marianne Pekola-Sjöblom, Kuntaliitto Kunnallisten palvelujen käyttö kyselyyn vastanneiden kuntalaisten

Lisätiedot

Lähipalveluiden määrittely versio 1.0

Lähipalveluiden määrittely versio 1.0 Lähipalveluiden määrittely versio 1.0 3.6.2015 Määrittely tehty seuraavan aineiston pohjalta Kuntalaisillat ja niistä saatu palaute Henkilöstölle järjestetyt workshopit kuntakierroksella Kysely lähipalveluista

Lisätiedot

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite B. Asemakaavan mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Asemakaavasuosituksen tausta... 2 1.2 Asemakaavasuosituksen

Lisätiedot

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen

JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen JHS 134 ja 142 päivittäminen sekä JHS 138 kumoaminen 1(8) Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Hankkeen perustamisen tausta... 3 1.2 Hankkeen tavoitteet... 3 1.3 Hankkeen sidosryhmät... 3

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä. Opastavan päätösseminaari Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys

Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä. Opastavan päätösseminaari Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä Opastavan päätösseminaari 4.4.2017 Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Järjestämislailla säädetään,

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUT. Kuntaliitosseminaari 8.4.2008. Hallintojohtaja Päivi Mikkola

HYVINVOINTIPALVELUT. Kuntaliitosseminaari 8.4.2008. Hallintojohtaja Päivi Mikkola HYVINVOINTIPALVELUT Kuntaliitosseminaari 8.4.2008 Toimeksianto toimialojen suunnitteluryhmille Organisaatiosuunnitelman laadinta 30.4.2008 mennessä: Toimialan organisaatio vastuualue- ja yksikkötaso Esimiehet

Lisätiedot

JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus

JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus Versio: 1.0 Julkaistu: 9.6.2017 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1Johdanto...1 2Soveltamisala...1 3Viittaukset...2 4Termit ja lyhenteet...4 5Suositukset...4

Lisätiedot

Pikaohje Suomi.fin käyttöön

Pikaohje Suomi.fin käyttöön Pikaohje Suomi.fin käyttöön Suomi.fi-toimitus Valtiokonttori Syyskuu 2014 Suomi.fin etusivu Oikotiet käytetyimpään sisältöön: 5 suosituinta asiointipalvelua ja lomaketta. Linkki palvelukarttaan, josta

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon Portaalin kautta virallisiin tilastoihin 6.5.2009 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi Tilastokeskuksen internetpalvelu Tilastokeskus avasi internetpalvelun

Lisätiedot

JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus

JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus Versio: 30.11.2016 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 2 4 Termit ja lyhenteet... 4

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Geodesian päivä 10.9.2014. Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto

Geodesian päivä 10.9.2014. Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto Geodesian päivä 10.9.2014 Verkosto-toimintamalli tavoitteena? - alkuperäinen tiedon tuottaja järjestää rajapinnan - tarvitsija noutaa tarvitsemansa ajantasaisen tiedot rajapinnasta PROSESSI + RAJAPINTA

Lisätiedot

JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus

JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus Versio: 17.08.2016 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 1 3 Viittaukset... 2 4 Termit ja lyhenteet... 3

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa 28.02.2013 Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy Suosituksen sisältö 1/2 Suositus sisältää julkisten palvelujen verkkopalvelujen

Lisätiedot

Tilastokeskus.fi - väylä luotettavaan tilastotietoon. 25.10.2007 Kirsi Niemi kirsi.niemi@tilastokeskus.fi

Tilastokeskus.fi - väylä luotettavaan tilastotietoon. 25.10.2007 Kirsi Niemi kirsi.niemi@tilastokeskus.fi Tilastokeskus.fi - väylä luotettavaan tilastotietoon 25.10.2007 Kirsi Niemi kirsi.niemi@tilastokeskus.fi Tilastokeskuksen Internet-palvelu! 1980-luvun alussa Tilastokeskus maailman kärkeä onlinetietokantajakelussa.

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

VRK palvelualustana. Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon päivä Lea Krohns ja Janne Viskari

VRK palvelualustana. Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon päivä Lea Krohns ja Janne Viskari VRK palvelualustana Valtiovarainministeriön hallinnonalan johdon päivä 28.9.2017 Lea Krohns ja Janne Viskari VRK strategia 2016-2020 Väestörekisterikeskuksen visio Digitalisoimme yhteiskuntaa yhdessä onnistumme.

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ASIAKASPALVELUKESKUS ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ASIAKASPALVELUKESKUS ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ASIAKASPALVELUKESKUS ASIAKASPALVELUN KEHITTÄMINEN JA TEHOSTAMINEN PORVOON KAUPUNGIN STRATEGIASTA: Otetaan käyttöön uusia korvaavia palveluja ja palveluiden tuotantotapoja.

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus ja tilannekatsaus

1. Kokouksen avaus ja tilannekatsaus KOKOUSMUISTIO 8/2011 JHS 145 Palvelutietojen ryhmittely ja osoitteet asiointia varten monta toimialaa kattavissa julkisen sektorin portaaleissa -suosituksen päivittäminen Paikka: Kuntatalo, Toinen linja

Lisätiedot

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut

Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut ValtIT - Asiakaslähtöiset sähköiset palvelut kehittämisohjelma Sähköisen asioinnin alusta kehitettävät yhteiset alustat, palvelut ja ratkaisut VM kehittämisosasto, Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö

Lisätiedot

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Mitä on tapahtumassa julkisille asiakaspalveluille? Aikaisemmat valtion paikalliset palvelut ovat muuttumassa

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 015 Kaupunkikohtainen raportti: Kaarina FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Kaarinan otos: Kaarinan vastausprosentti: 6 400

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Kaikki hyvin työssä 2014? tulosten julkistamistilaisuus II 15.12.2014 Valtiokonttori

Kaikki hyvin työssä 2014? tulosten julkistamistilaisuus II 15.12.2014 Valtiokonttori Kaikki hyvin työssä 2014? tulosten julkistamistilaisuus II 15.12.2014 Valtiokonttori Uudistumisen ja oppimisen kyky Neuvottelujohtaja Seija Petrow Valtion työmarkkinalaitos Julkishallinnon kovat paineet

Lisätiedot

KAAVOITUS. Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan.

KAAVOITUS. Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan. KAAVOITUS Kaavaprosessi kuvaa sekä yleiskaava- että asemakaavatasoisen kaavan laadinnan. Laajat kaupunkisuunnittelutehtävät ja yleiskaavoitus tapahtuvat kaupunginhallituksen alaisuudessa. Valmistelevana

Lisätiedot

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana 12.1.2016/ Konsernihallinto / Sirpa Kuntalain mukaan kunnan tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille kaupungin hallinnonaloille

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Luonnos 13.12.2016 EY 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä

Lisätiedot

ALPO-HANKKEIDEN NEUVONTA MAAHANMUUTTAJILLE. Kooste ALPO-rekisteristä vuosilta 2011, 2012 ja 2013 Koonnut Minna Hallikainen, Pointti-hanke 21.5.

ALPO-HANKKEIDEN NEUVONTA MAAHANMUUTTAJILLE. Kooste ALPO-rekisteristä vuosilta 2011, 2012 ja 2013 Koonnut Minna Hallikainen, Pointti-hanke 21.5. ALPO-HANKKEIDEN NEUVONTA MAAHANMUUTTAJILLE Kooste ALPO-rekisteristä vuosilta 2011, 2012 ja 2013 Koonnut Minna Hallikainen, Pointti-hanke 21.5.2014 ALPO-rekisterin käyttäjät 2011 yhteensä 10 hanketta (ALIPI,

Lisätiedot

Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015

Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015 1 Selkokielen tarve kunnissa ja valtionhallinnossa 2015 Ari Sainio/Selkokeskus 2015 Selkokeskus teki keväällä 2015 yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa kunnille kyselyn selkokielen tarpeesta. Kyselyllä

Lisätiedot

JULKISEN HALLINNON PALVELUONTOLOGIA (JUPO) HIERARKIA (luonnos 24.2.2011)

JULKISEN HALLINNON PALVELUONTOLOGIA (JUPO) HIERARKIA (luonnos 24.2.2011) JULKISEN HALLINNON PALVELUONTOLOGIA (JUPO) HIERARKIA (luonnos 24.2.2011) PALVELUKÄSITTEET palvelut kohderyhmän mukaan aikuisten palvelut lapsiperheiden palvelut lasten palvelut maahanmuuttajien palvelut

Lisätiedot

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010 Palvelut tuotetaan koko julkisen hallinnon käyttöön valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Kansalaisneuvonta antaa tukea kaikkien näiden palvelujen käytössä ja ohjaa asiakkaan oikean viranomaisen ja

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015

Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 Kuntalaisten arviot kunnallisista palveluista 2015 Tulosjakaumia ARTTU2- tutkimuskunnista 2015 *Arviot palvelujen hoidosta (palvelutyytyväisyys) *Arviot palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta Marianne

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015

Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio. FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kysely kaupungin viestinnästä 2015 Kaupunkikohtainen raportti: Raisio FCG Finnish Consulting Group Oy / Sari Koski Marraskuu 2015 Kaupunkeja tutkimuksessa: Raision otos: Raision vastausprosentti: 6 500

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015 Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY IV Vastausaika 30.9.2015 17:56:03 Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy

Lisätiedot

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri Yhteisten palvelujen kartta Määrittely 0.91 Päiväys 6.5.2017 Tiivistelmä 6.5.2017 2 (8) Yhteentoimivuutta syntyy myös erityisesti yhteisiä palveluja kehittämällä

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa 18.03.2014 Suvi Pietikäinen Netum konsultointi Oy Suosituksen tavoitteet ja kohderyhmät 1/2 Suositus korvaa aiemmin käytössä

Lisätiedot

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten

Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Liite D: Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen mallinnus tiedonsiirtoa varten Versio: 18.10.2011 Julkaistu: 27.10.2011 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Poikkeamispäätös

Lisätiedot

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä 2013. Suomen Kuntaliitto 26.11.2013

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä 2013. Suomen Kuntaliitto 26.11.2013 Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä 2013 Suomen Kuntaliitto 26.11.2013 Tietoa kuntien tehtävien vähentämiskyselystä Kuntaliitto toteutti kyselyn kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä marraskuussa

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi

JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat. Tommi Karttaavi JHS-järjestelmä ja avoimet teknologiat Tommi Karttaavi 13.5.2008 JHS-järjestelmä (historiaa) Valtioneuvoston päätös valtionhallinnon sisäisistä standardeista 7.9.1977 Valtiovarainministeriö vahvisti valtionhallinnon

Lisätiedot

SADe-palvelut käytettävissä,

SADe-palvelut käytettävissä, Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) SADe-palvelut käytettävissä, onko kuntasi valmis? Kuntamarkkinat 11.9.2013 Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Tähän uusi palvelukartta

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

Palvelutietovaranto Miten tunnistan palvelun

Palvelutietovaranto Miten tunnistan palvelun Palvelutietovaranto Miten tunnistan palvelun 7.6.2016 Palvelut pitää tunnistaa ennen kuin ne voidaan kuvata Miten tunnistan palvelun? Palvelulla tarkoitetaan ei-materiaalisia, organisaatiossa määriteltyjä

Lisätiedot

Paikkatietojen tietotuotemäärittely

Paikkatietojen tietotuotemäärittely Paikkatietojen tietotuotemäärittely Esityksen sisältö: Mikä on paikkatietotietotuote? Mikä on paikkatietotuotemäärittely? Kuka paikkatietotuotteita määrittelee? Mikä on paikkatietotuotemäärittelyn sisältö?

Lisätiedot

Prosessimallit luokitus - metatiedot. 01.09.2007 M Loponen / S Järn MAMK

Prosessimallit luokitus - metatiedot. 01.09.2007 M Loponen / S Järn MAMK Prosessimallit luokitus - metatiedot PROSESSI ILTAOHJELMA Lähde ravintolaan Juo Juo Juo Juo Juo Juo Juo Määritelmä: Prosessi on sarja tapahtuvia tai suoritettavia toimenpiteitä, joista saadaan jokin tulos.

Lisätiedot

Esittely: Helsinki Region Infoshare Seudun tietovarannot avoimiksi. Ville Meloni ja Pekka Vuori

Esittely: Helsinki Region Infoshare Seudun tietovarannot avoimiksi. Ville Meloni ja Pekka Vuori Esittely: Helsinki Region Infoshare Seudun tietovarannot avoimiksi Ville Meloni ja Pekka Vuori 6.6.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien saataville, vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Muutos. Nopea, jatkuva, kiihtyvä ja pysähtymätön

Muutos. Nopea, jatkuva, kiihtyvä ja pysähtymätön Suomen julkishallinnon digitaalinen tulevaisuus Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain muilta mailta lainattua ja paljon itse tehtyä 28.3.2017 Maria Nikkilä @VM_MariaNikkila Muutos Nopea, jatkuva, kiihtyvä

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

JHS 145 Palveluiden luokittelu

JHS 145 Palveluiden luokittelu KOKOUSKUTSU 9/2011 JHS 145 Palveluiden luokittelu Paikka: Kuntatalo, Toinen linja 14. Kokoushuone B 3.5. Aika: 30.3.2011 klo. 9:00-12:00 Jakelu: Työryhmän jäsenet ja varajäsenet/organisaatioiden ilmoittamat

Lisätiedot

tarua vai totta 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Mirjam Heikkinen Helsingin kaupunki

tarua vai totta 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Mirjam Heikkinen Helsingin kaupunki Asiakasystävällinen älli ja ylläpidettävä verkkopalvelu tarua vai totta 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Leila Oravisto Mirjam Heikkinen Helsingin kaupunki Haasteet Kunnilla on palveluja vauvasta vaariin

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin

Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin Ratkaisuja omissa organisaatioissa muutoksiin tieto-, neuvonta- ja ohjausjärjestelyihin ELO-tavoitteiden saavuttamiseksi Digitaaliset palvelut ja kopase.fi Etelä- Savossa lyhyt tilannekuva Marjaana Kivelä,

Lisätiedot

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011

Sipoo. Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 2011 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Sipoo Kunta 2011 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulma yhteistyöhön ja yhdyspinnoille

Opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulma yhteistyöhön ja yhdyspinnoille Opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulma yhteistyöhön ja yhdyspinnoille Kuntamarkkinat 14.9.2017 Irmeli Myllymäki, projektipäällikkö Opetus- ja kulttuuriyksikkö ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Opetus ja

Lisätiedot

Kunnallis K t unnallis en t palvelujen palv ta t rjon a t rjon a t tulevaisuudessa Kys Ky e s l e y l markkinakadulla markkinak 2013

Kunnallis K t unnallis en t palvelujen palv ta t rjon a t rjon a t tulevaisuudessa Kys Ky e s l e y l markkinakadulla markkinak 2013 Kunnallisten palvelujen tarjonta tulevaisuudessa Kysely markkinakadulla 20 Kysely tehtiin Kajaanin markkinakadulla. 6.7.20 Kyselylomakkeita oli jaossa eri puolueiden markkinapaikoilla Kysely oli osittain

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia. Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016 Paikkatietoasiain neuvottelukunnan toiminnan itsearviointia Palautekyselyn tulokset (N=5) Huhtikuu 2016 Miten neuvottelukunta on onnistunut tehtävissään (1=heikosti... 6=erinomaisesti) seurata kansallisen

Lisätiedot

Intermetso palveluhakemisto ja koodistopalvelin

Intermetso palveluhakemisto ja koodistopalvelin Intermetso palveluhakemisto ja koodistopalvelin Terveydenhuollon Atk-päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Arja Juutilainen - Liikelaitos MediKes 1 Esityksen keskeisin sisältö Keski-Suomen shp:n kaikille verkkopalvelusivuille

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Demokratiatyöryhmä 4.4.2014 klo 14-16 Päijät-Hämeen liitto

Demokratiatyöryhmä 4.4.2014 klo 14-16 Päijät-Hämeen liitto Demokratiatyöryhmä 4.4.2014 klo 14-16 Päijät-Hämeen liitto Työryhmän työskentely jäljellä olevissa kokouksissa 1) Työryhmä muodostaa 1 tai 2 lähidemokratian toteuttamisen mallia, ehdotuksen hyödynnettäviksi

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Anja Noro, THT, dosentti Projektipäällikkö, STM Länsi-Pohjan ja Lapin kuntien sosiaali- ja terveysjohdon ja sairaanhoitopiirien seminaari, 26.5.2016 Helsinki Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan

Lisätiedot

Paikkatietojen tietotuotemäärittely

Paikkatietojen tietotuotemäärittely Paikkatietojen tietotuotemäärittely Esityksen sisältö: Mikä on paikkatietotuote? Mikä on paikkatietotuoteseloste? Kuka paikkatietotuotteita määrittelee? Mikä on paikkatietotuoteselosteen sisältö? Mitä

Lisätiedot

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen

KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 2007. Tutkimuksia 299/2007 Heikki Miettinen KUNTAPALVELUJEN LAATU VIHDISSÄ VUONNA 0 Tutkimuksia 2/0 Heikki Miettinen 1. Johdanto 2 2. Tulokset palveluryhmittäin vuonna 0 3 3. Tulokset palveluittain vuonna 0 Yleinen järjestys ja turvallisuus, ka.=3,

Lisätiedot

KYLÄN TURVALLISUUSLISTA

KYLÄN TURVALLISUUSLISTA KYLÄN TURVALLISUUSLISTA KYLÄN TURVALLISUUSLISTA Kylän turvallisuussuunnittelu perustuu laaja-alaiseen turvallisuuden käsitteeseen. Se ei ole pelkästään pelastusviranomaisten työtä, vaan turvallisuus on

Lisätiedot