TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 6/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 6/2014 14.10.2014"

Transkriptio

1 Aika: maanantai klo 11:00 16:00. Paikka: Technopolis Yliopistonrinne, kokoustila Kansleri, Kalevantie 2, 8. Krs. Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere, pj. Markku Lahtinen kaavoitusarkkitehti Kangasala Heinävä Auli asuntojohtaja Tampere Kaisu Anttonen ympäristöjohtaja Tampere Taru Hurme suunnittelujohtaja Tampere Rasimus Ilari kaavoituspäällikkö Lempäälä Riihimäki Asko kaupunginarkkitehti Nokia Päivi Valkama maankäyttöinsinööri Orivesi Naumanen Veli Pekka asumispalvelupäällikkö Orivesi Matti Jääskeläinen kaavoitusjohtaja Pirkkala Markku Männikkö kehittämispäällikkö Vesilahti Ritva Kangasniemi kaupunginarkkitehti Ylöjärvi Kari Niemelä pääluott.mies, henkilöstön edustaja Tampere Leena Strandén yliarkkitehti Pirkanmaan ELY keskus Karoliina Laakkonen Pöntys maak.kaav.johtaja Pirkanmaan liitto Janne Lindberg tietohallintokoordin. Tampere Arto Kahila tietohallintojohtaja Ylöjärvi Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö TKS, siht. Muut osallistujat: Pekka Salmi apulaispormestari Tampere Päivi Myllykangas toimitusjohtaja Tredea Oy Päivi Nurminen seutujohtaja TKS Katja Seimelä liikennejärjestelmäins. TKS Simo Turunen hankesuunnittelija TKS Tero Piippo MAL projektipäällikkö TKS Kaisa Härkönen, 51 arkkitehti Arkk.studio Kujala & Kolehmainen Kehittämispäivässä lisäksi: Teija Ojankoski toimitusjohtaja VAV Asunnot Oy, Vantaa Matti Holopainen kehittämispäällikkö Kuntaliitto Kati Jasmin Kosonen erikoissuunnittelija TKS Rami Kolehmainen toimitusjohtaja Arkk.studio Kujala & Kolehmainen 1/11

2 Käsiteltävät asiat ( ): 48 KOKOUKSEN AVAUS 3 49 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 3 50 TOIMINNALLISET TAVOITTEET RAKENNESUUNNITELMA 2040, EHDOTUKSEN VALMISTELU 6 52 SEURAAVAT KOKOUKSET 9 53 MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 11 Kehittämispäivän ohjelma: Monipuoliset asuinympäristöt rakennesuunnitelmassa 2040 (arkkitehti Kaisa Härkönen, Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen) keskustelu Yhteisvastuullinen seudullinen asuntopolitiikka (toimitusjohtaja Teija Ojankoski, VAV Asunnot Oy) keskustelu Kahvit Monipuolisella tontinluovutuksella asuntopoliittisiin ja yhdyskuntarakenteellisiin tavoitteisiin (kehittämispäällikkö Matti Holopainen, Kuntaliitto) keskustelu Tilaisuus päättyy Kehittämispäivän toteutusta tukee MAL verkosto, verkosto.fi. Liitteet: Toimitettu 1.10.: Edellisen kokouksen muistio (49 ) Rakennesuunnitelmaehdotus, alustava kartta (51 ) Alustava toteutusohjelma (51 ) 2/11

3 48 KOKOUKSEN AVAUS Päätös. Pj. avasi kokouksen klo EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO Kokouksen muistio jaettu asialistan liitteenä. Maankäyttö ja asuminen työryhmä Päätösehdotus. Seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki: Maankäyttö ja asuminen työryhmä päättää hyväksyä maankäyttö ja asuminen työryhmän kokouksen muistion. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 3/11

4 50 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2015 (15 min) Seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma ja MAL aiesopimus. Näistä johdetut yhteistyötavoitteet jakautuvat asiaryhmiin seuraavasti: seutuyhteistyön yleinen kehittäminen, maankäytön ja asumisen yhteistyö, liikennejärjestelmäyhteistyö, hyvinvointipalveluyhteistyö ja infrapalvelujen yhteistyö. Seutuyksikön talousarviokehys vuodelle 2015 on laadittu entisen suuruiselle jäsenkuntien maksuosuudelle ja kokonaiskulujen nollakasvulle. Tämä merkitsee, että ns. sitomaton toimintaraha, jolla on voitu toteuttaa seutuyhteistyön toimenpiteitä, vähenee entisestään. MAANKÄYTÖN JA ASUMISEN YHTEISTYÖ (Masto työryhmä) 1. MAL aiesopimus Tavoitteet: Sopimusosapuolet toteuttavat aiesopimuksessa esitettyjä tavoitteita vuositasolla. Seuranta aineisto vuodesta 2014 valmistuu sopimusosapuolten ja seurantakokouksen käyttöön. Työryhmä osallistuu uuden MAL aiesopimuksen valmisteluun. 2. Rakennesuunnitelman 2040 toteuttaminen Tavoitteet: Rakennesuunnitelman 2040 toteuttaminen käynnistyy kunnissa tarvittavien yleiskaavojen ja muiden kuntakohtaisten toimenpide ja kaavoitusohjelmien laadinnalla. Toteuttamisen edistymistä seurataan sähköisellä seudullisella toteutusohjelmakartalla. 3. Maapoliittiset periaatteet Tavoite: Seudulliset maapoliittiset sisältötavoitteet ja välineet päivitetään tukemaan rakennesuunnitelman toteuttamista. 4. Seudullinen paikkatieto Tavoite: Toimintamalli kaupunkiseudun karttapohjaisen MAL aineiston ylläpitämiseen ja hyödyntämiseen valmistuu. 5. Asuntopolitiikka ja tuotanto Tavoite: Kartoitetaan asuntotuotannon laadun kehittämisen ja hinnan hillitsemisen menetelmiä. Käynnistetään menetelmien soveltamiseen liittyviä toimenpiteitä. Maankäyttö ja asuminen työryhmä Päätösehdotus. Seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki: 4/11

5 Maankäyttö ja asuminen työryhmä hyväksyy esitetyt toiminnalliset tavoitteet vuodelle Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 5/11

6 51 RAKENNESUUNNITELMA 2040, EHDOTUKSEN VALMISTELU (60 min) Seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki Rakennesuunnitelmaehdotuksen viimeistely käynnistyi luonnoksen hyväksymisen jälkeen. Ehdotusvaiheen keskeisimmät työvaiheet ovat: asuinympäristöjen laatutarkastelu, palveluverkon suunnittelun periaatteiden valmistelu sekä rakennesuunnitelman toteutusohjelman laatiminen. Ehdotusvaiheessa tehdään myös tarkennuksia karttaan sekä alueiden mitoitukseen. Luonnoksen jälkeen on tehty seuraavat muutokset rakennesuunnitelmakarttaan: Ratikkayhteys Hervanta Vuores poistettu. Ratikka piirretty Ruskontielle, jolloin Hervantajärven asuinalue kytkeytyy hyvin ratikkaan. Nokian Kohmala toteutetaan vuoteen 2040 mennessä. Osaamiskeskittymä Kolmenkulmaan (cleantech). Yhdysrata lentoasemalle vuoteen 2040 mennessä. Läntinen rata piirretty vt:n 3 linjalle Kalkusta pohjoiseen. Kehäbussi 2 kulkee Ylöjärveltä Kalkkuun vt:n 3 rinnakkaistietä. Alueiden mitoitukset poistettu kartalta. Asuinympäristöjen laatutarkastelu on valmistumassa aikataulun mukaisesti. Arkkitehti Kaisa Härkönen esittelee työtä kehittämispäivän ohjelmassa. Keskeiset havainnot ja ratkaisuesimerkit esitetään rakennesuunnitelmassa, minkä lisäksi työstä valmistuu erillinen raportti. Raporttiin kootaan myös rakennesuunnitelman asuntotuotantoa koskevat tiedot. Palveluverkon suunnittelun periaatteet on laadittu, ja keskeinen sisältö raportoidaan rakennesuunnitelmassa. Rakennesuunnitelmakartta osoittaa palveluverkon sijoittumisen. Masto päätti kokouksessaan 28.8., että pienryhmät valmistelevat toteutusohjelman syyskuun aikana. Pienryhmät ovat valmistelleet toteutusohjelman seuraavalla aikataululla: Asuinalueet ja asuntotuotanto 28.8., 5.9. ja Työpaikka alueet (Tredean ulkoinen johtoryhmä) Liikenne 3.9., ja Palveluverkko 20.8., 5.9., ja Infrapalvelut (Infran edustajia on osallistunut em. pienryhmiin) Ohjelma on laadittu seudullisesti tarkoituksenmukaisella tarkkuudella sisältäen asuinalueisiin ja asuntotuotantoon, työpaikka alueisiin, liikenneinvestointeihin sekä palveluverkkoon liittyvät tiedot. Toteuttaminen on ohjelmoitu jaksoille 2013/ , ja /11

7 Asuinalueet on jaettu yhdyskuntarakenteellisten ominaisuuksien mukaan eri ryhmiin tiiviistä ratikka alueesta väljään pientaloalueeseen. Jaottelun pohjalta on määritelty asuntotuotantotarpeet. Yhdyskuntarakenteelliset ominaisuudet ovat vaikuttaneet osaltaan myös siihen, mihin aikajaksoihin alueiden toteuttaminen on sijoitettu. Rakennesuunnitelman linjaratkaisun mukaisesti pääpaino on olemassa olevaa rakennetta täydentävissä ja raideliikennettä tukevissa kohteissa. Toteutusohjelma osoittaa, että raitiotierakenteella ja siihen kytkeytyvällä asuntotuotannolla on vahva rooli. Toteutusohjelman mukaan seudun asuntotuotantotarve vuosina on noin asuntoa. Lukuun ei ole laskettu järjestelyratapihan asuntotuotantoa. Keskimääräinen vuosittainen asuntotuotantomäärä on siten n asuntoa. Noin 50% asunnoista sijoittuu ns. ratikkarakenteeseen, 20% lähijunarakenteeseen, 6% runkobussirakenteeseen ja 24% muihin kohteisiin. Kokonaismitoitus on noussut luonnosvaiheesta. Ilman järjestelyratapihaa ( asukasta) laskennallinen mitoitus toteutusohjelmassa on asukasta (luonnoksessa ). Luonnoksen jälkeen tehtyjä muutoksia ovat: Hakametsä Sammonkatu (1 500 >3 500), Hervanta (2 000 > 1 500), Kaukajärvi Annala (4 000 > 3 000), Kaukajärvi pohjoinen (1 000 > 2 000), Kohmala (1 000), Nurmi Sorila (2 000 > 3 500). Mastossa keskustellaan, miten kasvanut ylimitoitus huomioidaan toteutusohjelman viimeistelyssä sekä onko järjestelyratapiha esitettävä erillisenä erityiskohteena kartalla. Seudun infrapalvelujen työryhmässä keskustellaan mahdollisuudesta täydentää toteutusohjelmaa asuinalueiden toteutuskustannusarvioilla. Asuntojen hallintamuotoja tarkasteltaessa on huomioitu niin ikään yhdyskuntarakenteelliset ominaisuudet: mitä vahvempi keskusrakenne ja raideliikenne, sitä sekoittuneempi asuntotuotanto ja suurempi kohtuuhintaisten vuokra asuntojen tuotanto osuus. Lähtökohtana on ollut riittävä vuokra asuntojen tarjonta hyviltä paikoilta. Kohtuuhintaisen vuokratuotannon nähdään kehittyvän vuosittain, minkä vuoksi tuotanto osuudet on esitetty kunkin aikajakson loppuun asetetuilla tavoitteilla. Työpaikka alueiden ohjelmointia käsiteltiin Tredean ulkoisen johtoryhmän kokouksessa Ulkoisen johtoryhmän edustajia (elinkeinojohtajat) on pyydetty täydentämään työpaikka alueiden tiedot perjantaihin mennessä. Tiedot kerätään alueiden profiileista, ominaispiirteistä, maanhankinnan ajoituksesta sekä uusia työpaikkoja koskevista arvioista eri aikajaksoilta. Liikenteen toteutusohjelma rakentuu joukkoliikennevälineen mukaisiin hankkeisiin ja kehitysvaiheisiin sekä tie ja pyöräilyhankkeisiin. Toteutusohjelmassa on hankkeiden aikataulun lisäksi esitetty arviot kustannuksista sekä vaikutusalueen asukas ja työpaikkamääristä YKR tietoihin perustuen. 7/11

8 Pyöräilyn seudullisten pääreittien kehittämisen kustannukset ovat 1 M, bussiliikenteen 25,5 M, lähi ja taajamajunan 460 M, ratikan 500 M ja tie ja katuverkon kustannukset 600 M. Järjestelyratapihan siirron, läntisen ratayhteyden ja yhdysradan kustannukset ovat arviolta 1,3 2,1 Mrd. Palveluverkon osalta toteutusohjelma on esitetty karkealla tasolla huomioiden väestön lisäyksen tuomat paineet palveluverkon kehittämiselle eri aikajaksoilla. Toteutusohjelmassa on paneuduttu erityisesti jatkuvasti muutoksessa olevaan päiväkoti ja kouluverkkoon. Toteutusohjelmassa esitettyjen arvioiden mukaan kaupunkiseudun kasvu vastaa 43 päiväkodin, 20 alakoulun ja 15 yläkoulun rakentamisen tarvetta vuoteen 2040 mennessä. Rakennesuunnitelmassa tullaan lisäksi esittämään, mihin aluekeskuksiin lähipalvelukeskukset tukeutuvat sekä mihin lähipalvelukeskuksiin pienemmät rakennesuunnitelma alueet tukeutuvat. Tällä osoitetaan palveluiden seudullinen verkottuminen. Tavoitteena on, että Masto työryhmä hyväksyy rakennesuunnitelmaehdotuksen toteutusohjelmineen omalta osaltaan kokouksessaan Kuntajohtajakokous ja seutuhallitus käsittelevät lopullista ehdotusta marraskuun kokouksissaan. Lopullisesta päätöksenteosta vastaavat kunnallisvaltuustot vuoden vaihteessa. Kokousseloste: Asuntotuotannon osalta Tampereen määriä tulisi nostaa, koska kaupungin asuntotuotannon osuuden tulee olla suurempi kuin väestönkasvun osuus. Koko seudulla on katsottava vielä, että joukkoliikenteen kehitysvaiheet ja asuntotuotannon määrät ovat tasapainossa. Palveluverkon toteutusohjelma osoittaa rakennesuunnitelman mukaisen väestönkasvun aiheuttaman päiväkoti ja kouluyksiköiden rakentamisen tarpeen. Sen pohjalta on tarkasteltavissa, miten nykyväestö ja kasvu kokonaisuudessaan vaikuttavat rakentamistarpeisiin ja miten kuntien välisellä palveluverkkoyhteistyöllä voidaan tehostaa verkon käyttöä. Liitteet: Rakennesuunnitelmaehdotus, alustava kartta ( ) Alustava toteutusohjelma ( ) Maankäyttö ja asuminen työryhmä Päätösehdotus. Seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki: Maankäyttö ja asuminen työryhmä päättää, että rakennesuunnitelmaehdotuksen valmistelutilanne merkitään tiedoksi, ja että ehdotukseen tehdään kokouksessa sovitut muutokset. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 8/11

9 Maankäyttö ja asuminen työryhmä asialista 5/ SEURAAVAT KOKOUKSET Työryhmän vuosikellon vakioasioina ovat: rakennesuunnitelman uudistaminen (jatkuva ), MASTO:n toiminnalliset tavoitteet (vuosittain alkusyksystä), MAL2 aiesopimuksen toteutuksen ohjelmointi ja seuranta (vuosittain alkuvuodesta), raakamaan hankinnan seuranta (MALsopimuksen seurannan yhteydessä), asuntopoliittisen ohjelman toteutumisen seuranta (MAL sopimuksen seurannan yhteydessä) sekä työryhmän kehittämispäivä (alkusyksystä). MASTO vastaa rakennesuunnitelman 2040 projektiryhmänä suunnitteluprosessin etenemisestä ja sisällöllisistä kysymyksistä. Työryhmän työskentely tapahtuu pääasiassa omissa kokouksissa ja seututyöryhmien työpajoissa. Osa työpajoista järjestetään tarpeen mukaan MASTOn kokousajankohdista poikkeavina aikoina. Maankäyttö ja asuminen työryhmän seuraavien kokousten aikataulu ja arvioitu sisältö: torstai klo torstai klo Rakennesuunnitelma 2040, ehdotuksen hyväksyminen Erityisryhmien asuminen, nykytilakartoitus Maston kokousajankohdat vuonna 2015 tarkentuu 9/11

10 Maankäyttö ja asuminen työryhmä asialista 5/ MUUT ASIAT 10/11

11 Maankäyttö ja asuminen työryhmä asialista 5/ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Pj. päätti kokouksen klo Kokouksen jälkeen jatkettiin kehittämispäivän merkeissä. 11/11

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kuntajohtajakokous 7.11.2014 Seutuhallitus 26.11.2014 Yhtymäkokous 17.12.2014 2 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020... 3 Maankäytön,

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen Vuoden 2014 seuranta Seutuhallitus 27.5.2015 1 Tiivistelmä Kasvuun varautuminen: Kaupunkiseudun väestö kasvoi noin 4

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) KAUPUNKISEUDUN Aika 9.3.2012 klo 9:00 11:00 Paikka Läsnä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2.krs Auli Heinävä, puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.05-11.45 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014 Aika: 22.1.2014 klo 9.05-11.15. Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 1-4 ja 6-12 Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI

YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2050, MASU 2050 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA, HLJ 2015

Lisätiedot

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Helsinki 2008 Paino: Miktor Oy ISBN 978-952-213-317-5 Helsinki 2008 Esipuhe Kaupunkiseudut ovat saaneet kunta- ja palvelurakennehankkeessa

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Tilannekatsaus 19.4.2013 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus

Lisätiedot

1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat 2

1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat 2 Tampereen kaupunkiseudun yhteistyösuunnitelma maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisesta sekä palvelujen käytön lisäämisestä yli kuntarajojen 1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat

Lisätiedot

Aiesopimusehdotus 26.11.2010, hyv. sh 30.11.2010

Aiesopimusehdotus 26.11.2010, hyv. sh 30.11.2010 1 2 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN JA VALTION VÄLINEN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN AIESOPIMUS 1. LÄHTÖKOHTA Aiesopimuksen lähtökohtana on valtioneuvoston 12.11.2009 hyväksymä selonteko kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta.

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Kesäkuu 2014 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus Helsingin

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

MAL(PE) aiesopimusten sitoutumiseen vaikuttavat tekijät

MAL(PE) aiesopimusten sitoutumiseen vaikuttavat tekijät MAL(PE) aiesopimusten sitoutumiseen vaikuttavat tekijät Niina Ojaniemi, syyskuu 2014 Selvitysraportti MAL-VERKOSTO Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Johdanto 4 2. Selvityksen tavoitteet, aineistot ja menetelmät

Lisätiedot

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47

Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 19.05.2014 Sivu 1 / 47 Kokoustiedot Aika 19.05.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

MAL verkoston ohjausryhmän 2. kokous

MAL verkoston ohjausryhmän 2. kokous MAL verkoston ohjausryhmän 2. kokous Aika: 4.10.2010 klo 13.00 16.00 Paikka: TEM, Mikonkatu 4, neuvotteluhuone Kamppi Paikalla: Ritva Laine, yliarkkitehti, Kuntaliitto, pj. Olli T. Alho, erityisasiantuntija,

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 PORNAISTEN KUNTA

ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 PORNAISTEN KUNTA ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 PORNAISTEN KUNTA PORNAISTEN ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 1. JOHDANTO Pornaisten kunta on ollut ainoa metropolialueen kunta, jolla ei tähän

Lisätiedot

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma

Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Dnro: TRE:2416/2012 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.5.2012 kaupunki Pormestareiden ilmastositoumuksen Kestävän energiankäytön ohjelma Tiivistelmä kaupunginvaltuusto päätti 24.9.2008, että kaupunki

Lisätiedot

Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I

Strategiaraportti. Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I Strategiaraportti Tammi elokuu 2010 TA MP ER EE N K AUP UNK I STRATEGIARAPORTTI TAMMI ELOKUU 2010 Sisällys ESIPUHE JOHDANTO TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Kaupunkistrategiasta johdetut tavoitteet Kuntalainen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018

LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 LIPERIN KUNNAN MAAPOLITIIKKA (hyv. valt. 29.9.2014 41) Maapoliittinen ohjelma 2015-2018 1. SISÄLTÖ 1. SISÄLLYSLUETTELO 2. JOHDANTO Maapoliittinen ohjelma 3. MAAPOLITIIKAN YLEISET PERUSTEET JA KEINOVALIKOIMA

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta

TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016. Lempäälän kunta TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Lempäälän kunta KV 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015 2016 YLEISPERUSTELUT... 1 TALOUSARVION SITOVUUS... 5 LEMPÄÄLÄN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot