TAMPERE MUISTIO 9/ (5)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPERE MUISTIO 9/2009 1 (5) 21.1.2010"

Transkriptio

1 TAMPERE MUISTIO 9/ (5) KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ Aika klo 9.15 Paikka Läsnä Poissa Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2.krs Hinkkanen Pekka (puheenjohtaja) Hakola Jorma Heinävä Auli Hietamäki Mari Lahtinen Markku Männikkö Markku Nurminen Mikko Nurminen Päivi Reiskanen Seppo Ruoppila Sampo Lampinen Tarja (kokouksen sihteeri) Kangasniemi Ritva Lehtinen Jarmo (sihteeri) Penttilä Tuomo Rikala Päivi 1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio Pekka Hinkkanen avasi kokouksen pidetyn edellisen kokouksen muistio käsitellään myöhemmin. 2. Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma Pekka Hinkkanen oli esitellyt asuntopoliittista ohjelmaa kunnallishallitusten seminaarissa , jossa hän oli todennut asiasta seuraavaa: Ohjelmatyön lähtökohdat esitellään ohjelmassa hyvin. Ohjelma perustuu kaupunkiseudun väestökasvuun ja rakennesuunnitelmaan, jossa on yhdistetty keskusverkko, uudet ja merkittävästi täydennettävät asuinalueet sekä joukkoliikenteen laatukäytävät. Asuntolaskelmissa on otettu huomioon mm. asuntojen poistuma, asuntovarauma, asuntokunnan keskikoko, asumisväljyys sekä väljyyskasvu. Ohjelmassa on määritelty kuntakohtaisesti asuntotuotannon määrät hallintamuodoittain ja talotyypeittäin sekä osuudet asuntojen uudistuotannosta ja väestönkasvusta. Asuntopoliittisessa ohjelmassa on myös suunnitelma seudullisen yhteistyön operatiivisiksi tehtäviksi vuodesta 2010 alkaen: 1. Kaupunkiseudun asumisen ja rakentamisen tilastoaineisto 2. Rahoitusyhteistyö Asumisen ja rahoittamisen kehittämiskeskuksen kanssa

2 TAMPERE MUISTIO 9/ (5) 3. Avustustoiminta (korjausavustukset ym.) 4. Vuokra asuntojen kysynnän ja tarjonnan seuranta ja raportointi (Tampereen malli) 5. Asuntojen vuokrauksen yhteistyö (Asuntotori mallinen) ja yritysten asuntopalvelun kehittäminen 6. Asuntotuotannon suunnittelu (talotyypit, hallintamuodot, erityistyhmät jne.) 7. Yhteistyö kaavoituksen kanssa 8. Yhteistyö maapolitiikan kanssa 9. Seudullinen asuntotoimi 10. Erityisryhmien asumisen jatkotyö Erityisryhmien asumisesta kerätyt lukumäärätiedot ovat Tampereen osalta luokittelusta johtuen puutteelliset. Jatkotyön kannalta asioiden konkretisointi olisi kuitenkin tärkeää. Päivi Nurminen kaipasi operatiivisiin toimiin enemmän konkreettisia tekoja: mitä yhteistyö sisältää. Pekka Hinkkanen vastasi tilastoaineistosta tuotettavien taulukoiden olevan työväline. Mikko Nurmisen mielestä kaavoitusohjelma on konkreettinen toimenpide, Seppo Reiskasen mielestä tontin luovutusohjelma on konkreettinen työväline. Mikko Nurminen huomautti, että ohjelmat on aina suhteutettava kulloiseenkin markkinatilanteeseen. Seppo Reiskanen ehdotti, että rakennuskohteiden toteuttajien (rakentajien) hankkiminen yhdessä olisi konkreettinen toimenpide. Toteuttajamarkkinoiden aktivoimiseksi kehyskunnissa kerättäisiin toimijat yhteen ja jaettaisiin tontit. Sampo Ruoppila kysyi, pitäisikö ohjelmassa olla jatkotyölista. Päivi Nurmisen mielestä jatkotoimenpiteet ja niiden tarkistuslista voisi olla yhteenvedossa. Kohdat 7 ja 8 korjataan kuulumaan: vaikuttaminen kaavoitusohjelmaan ja vaikuttaminen maapolitiikkaan. Kuntajohtajakokouksen asialista lähetetään Asuntopoliittisen ohjelman täytyy oleellisilta osin olla valmis tuolloin. Yhtenäisen ulkoasun vuoksi kaikkiin osaohjelmien rakenne on sama: ohjelmassa on aluksi esipuhe ja sen jälkeen tiivistelmä. Käytiin läpi uusin asuntopoliittisen ohjelman luonnosversio (liitteet 2. ja 3.) ja sovittiin tehtäväksi siihen seuraavat korjaukset: ohjelmatyö on alkanut vuonna 2007 (s. 2) Tampereen osuus kaupunkiseudun väestöstä on pysynyt lähes samana, asia kirjoitetaan selkeämmin (s. 4) kuvio 3. Tampereen kaupunkiseudulla väestönkasvu korjataan muotoon (s. 5) kaikkien kuvioiden väritys on tarkistettava, kuvioiden on oltava selkeitä myös mustavalkotulosteissa

3 TAMPERE MUISTIO 9/ (5) taulukko 1. Kaupunkiseudun väestönkehitys ja väestösuunnite (s. 6) suurennetaan (viestintätoimisto tarkistaa vielä ohjelman layoutin kokonaisuudessaan). Tulevaisuus kappaleen viimeinen lause korjataan: Toteuttamisaikataulusta sovitaan tarkemmin rakennesuunnitelman toteuttamisohjelmassa, jossa tuotanto on jaettu kahdelle kymmenvuotiskaudelle. (s. 7) Yhdyskuntarakenteen kehittäminen luku päätettiin säilyttää nykyisellä paikallaan Taulukon 4. Asuntokanta talotyypin mukaan kaupunkiseudulla ja kunnittain tiedot ovat vuodelta 2007 (s. 12) Taulukoiden 6. Kuntien asuntotuotanto talotyypeittäin Tampereen kaupunkiseudulla ja 10. Kuntien asuntotuotanto hallintamuodoittain Tampereen kaupunkiseudulla luvut on tarkistetaan ja yhdenmukaistetaan (s. 13 ja 16) luvun Hallintamuodot: tulevaisuus 3. kappaleen lause Kuntakohtaisista kiintiöistä sovitaan rakennesuunnitelman toteuttamisohjelmassa. muotoillaan uudelleen. (s.15) todettiin, että luvussa Olemassa olevien asuinalueiden kehittäminen on huomioitu riittävästi peruskorjaus ja perusparannus (s ) Erityisryhmien asuminen luvussa on lähtökohtana on kysymys, missä määrin erityisryhmien asuminen on seudullinen kysymys. Luvussa ei eikä oteta kantaa palvelujen tuottajiin. Seudullinen näkemys ja seutukuntien keskinäisen vastuunjaon lisääminen yhteisvastuullisesti on tärkeää. Tähän lukuun lisätään maininta hallituksen ohjelmasta pitkäaikaisasunnottomuuden puolittamiseksi ja sen aiheuttamista toimenpiteistä. Viimeiseen kappaleeseen muutetaan yhteistyö kohdistuu > yhteistyö painottuu. (s. 19) Linjauksiin sisällytetään rakentamisen visio ja energiatehokkuuden visio. Omatoimi ja ryhmärakentajien tarjoamiin uudenlaisiin konsepteihin suhtaudutaan suopeasti: mahdollistetaan esimerkiksi yhteistyöasuminen tai sivuasunnot voi tarkoittaa esimerkiksi suopeata suhtautumista kaavoihin, rakennusjärjestyksiin ja poikkeuslupiin. (s. 19) Maanhankinta ja kaavoitus kappaleeseen tehdään korjaus Esimerkiksi vuokra asuntotuotannon osalta on tärkeää, että myös suurempia kohteita on riittävästi tarjolla. (s. 21) Asuntojen tarjonta ja vuokraus luvussa vuokrausnäkökohta siirretään otsikosta tekstiin. Toiseen kappaleeseen lisätään yritysnäkökulma mukaan lukien seudulle sijoittuvien yritysten asuntopalvelu. (s. 21) Asuntomarkkinaseuranta kappaleessa korostetaan enemmän vuokra asumista. (s. 22)

4 TAMPERE MUISTIO 9/ (5) 3. Rakennesuunnitelmatilanne (Auli Heinävä) Ohjelman esipuheeseen lisätään kappale ohjelman luonteesta: Kuntien tehtävä on toiminnan edellytysten luominen, muut kuin kunnat tuottavat. Kuntien keinot edellytysten luomiseen ovat maapolitiikka ja lupapolitiikka. Sampo Ruoppila tekee sovitut korjaukset ja toimittaa ohjelman seuraavan version työryhmän jäsenille. Kuntajohtajat käsittelevät ohjelmaa ja antavat siitä palautteensa MAL sopimuksen vaatimuksista on vielä keskusteltava. Työryhmä on luvannut ottaa kantaa sopimukseen. 4. Muut asiat Päivi Nurminen kertoi kaupunkiseutusuunnitelmien seuranta ja arviointiryhmän vierailleen Tampereen kaupunkiseudulla Vierailun tarkoituksena oli arviointiryhmän tutustuminen kaupunkiseutusuunnitelmantyön liikkeellelähtöön seudulla. Tampereen kaupunkiseutu on saanut kirjallisen arvion siitä, että seudun yhteistyö on oikeanlaista. Seudulle ei todennäköisesti ei ole tulossa lisävelvoitteita. Tampereen kaupunkiseutua pidetään hyvän esimerkkinä seutuyhteistyöstä. Arviointiryhmän kanssa käydyissä keskusteluissa sivuttiin myös valtion kanssa tehtävää aiesopimusta, mutta sopimuksen sisällöstä ei keskusteltu. MAL sopimus ulottuu vuoteen 2012 saakka. Sopimukseen liittyvät rahoitusratkaisut ovat vielä avoinna; sopimuksella haetaan muutakin vaikuttavuutta. Päivi Nurminen laatii sopimuksen valmistelua varten muistion sopimusvalmisteluiden tekemisestä, aikatauluista, osapuolista, prosesseista yms. MAL sopimukseen kunnat vievät kärkihankkeensa yhteisesti sopien. Arviointiryhmään kuuluvat edustajat liikenne ja viestintäministeriöstä, opetusministeriöstä, sosiaali ja terveysministeriöstä, työ ja elinkeinoministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, ympäristöministeriöstä ja Suomen Kuntaliitosta. 5. Seuraava kokous Kaupunginseudun asuntopoliittisen työryhmän seuraava kokous kutsutaan koolle tammikuussa 2010.

5 TAMPERE MUISTIO 9/ (5) Liitteet Liite 1. ppt Liite 2. Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma Liite 3. Rakennesuunnitelma teemakartat aspolia varten Jakelu työryhmän jäsenet, Kari Kankaala Tarja Lampinen

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Kuntajohtajakokous 15.1.2010 Seutuhallitus 24.3.2010 2 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) KAUPUNKISEUDUN Aika 9.3.2012 klo 9:00 11:00 Paikka Läsnä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2.krs Auli Heinävä, puheenjohtaja

Lisätiedot

Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä

Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä Selvitys Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittisen yhteistyön tiivistämisestä ja organisoinnin kehittämisestä Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen työryhmä 12.9.2011 2 Selvitys Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/2015 26.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/2015 26.2.2015 Aika: torstai 19.2.2015 klo 10:30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere,

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2007

KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 1/2007 Pöytäkirja 1/2007 Aika Tiistai 06.02.2007 klo 18.00-19.20 Paikka Keravan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Järjestäytyminen 4 2 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto. 2 Väestön kasvuun varautuminen 2.1 Maankäyttöyhteistyön sitovuus 2.2 Raakamaa- ja kaavavarannot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto. 2 Väestön kasvuun varautuminen 2.1 Maankäyttöyhteistyön sitovuus 2.2 Raakamaa- ja kaavavarannot Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 2013 2015 Seurantaraportti Seutuhallitus, 23.4.2014 Valtion ja kuntien seurantakokous, 6.5.2014 1 Tiivistelmä Tampereen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014 Aika: 26.3.2014 klo 8.30 10.04 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/2014 3.10.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/2014 3.10.2014 Aika: Keskiviikko 1.10.2014 klo 13:00-15:10 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Tietäväinen Milko rakennuttamispäällikkö Tampere, pj. Latva

Lisätiedot

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Helsinki 2008 Paino: Miktor Oy ISBN 978-952-213-317-5 Helsinki 2008 Esipuhe Kaupunkiseudut ovat saaneet kunta- ja palvelurakennehankkeessa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.05-11.45 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

Järvenpään kaupunki ASUNTOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA. Kaupunginhallitus 12.2.2007 95 Kaupunginvaltuusto 26.2.2007 22

Järvenpään kaupunki ASUNTOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA. Kaupunginhallitus 12.2.2007 95 Kaupunginvaltuusto 26.2.2007 22 Järvenpään kaupunki ASUNTOPOLIITTINEN PERIAATEOHJELMA Kaupunginhallitus 12.2.2007 95 Kaupunginvaltuusto 26.2.2007 22 1 (20) Sisällysluettelo SIVU ESIPUHE... 2 1. YLEISTÄ... 3 2. ASUNTOPOLIITTISET TARPEET...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Aika: 29.4.2015 klo 9.00-11.30 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 6/2014 14.10.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 6/2014 14.10.2014 Aika: maanantai 6.10.2014 klo 11:00 16:00. Paikka: Technopolis Yliopistonrinne, kokoustila Kansleri, Kalevantie 2, 8. Krs. Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere,

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 Aika: 24.6.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena,

Lisätiedot

Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi

Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi Aika: 24.9.2008 klo 8.35-9.30 Paikka: UKK-instituutti, kokoustila Kesä, Kaupinpuistontie 1 Osallistujat: Jäsenet: varajäsen Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen Vuoden 2014 seuranta Seutuhallitus 27.5.2015 1 Tiivistelmä Kasvuun varautuminen: Kaupunkiseudun väestö kasvoi noin 4

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUJEN TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUJEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2009 Aika 12.11.2009 klo 9.00 10.58 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Lehtomäki Erkki Tampere puheenjohtaja ( ) Harju Raija Kangasala

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Kesäkuu 2014 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus Helsingin

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti III

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti III Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti III Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Toukokuu 2015 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus Helsingin

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2009. Aika Tiistai 10.03.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokatu 4, Järvenpää

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2009. Aika Tiistai 10.03.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokatu 4, Järvenpää KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2009 Aika Tiistai 10.03.2009, klo 18.00 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Hallintokatu 4, Järvenpää 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 Mäntsälä hyvinkää järvenpää pornainen Vihti nurmijärvi Tuusula Kerava Sipoo Kirkkonummi SISÄLTÖ SIVU Kohti ketteriä ja houkuttelevia uusia kaupunkeja 3 1 KUUMA-YHTEISTYÖ

Lisätiedot

Aika 21.3.2007 klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy: http://www.lempaalankehitys.fi/ajoohje.

Aika 21.3.2007 klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy: http://www.lempaalankehitys.fi/ajoohje. Aika 21.3.2007 klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy: http://www.lempaalankehitys.fi/ajoohje.htm Jos tarvitsette kuljetuksen kokoukseen niin pyydämme ilmoittautumaan

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI MAAKUNTAKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LÄHTÖKOHDAT...2 VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN SUORITUSTAPA...3 VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN ETENEMINEN...4 YMPÄRISTÖ- JA TASA-ARVOVAIKUTUSTEN TYÖRYHMÄN KOKOUKSET...5 VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat 2

1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat 2 Tampereen kaupunkiseudun yhteistyösuunnitelma maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisesta sekä palvelujen käytön lisäämisestä yli kuntarajojen 1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat

Lisätiedot

Kuntajohtajakokous 4.2.1011 Seutuhallitus 31.8.2011

Kuntajohtajakokous 4.2.1011 Seutuhallitus 31.8.2011 Alustava luonnos 8.11.2010 1 2 Kuntajohtajakokous 4.2.1011 Seutuhallitus 31.8.2011 Toteuttamisohjelman toimitus: A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Merja Tyynismaa ja Minna Seppänen Valokuvat: Minna Seppänen

Lisätiedot

Turun kaupungin asunto- ja maankäyttöohjelma vuosille 2009-2013

Turun kaupungin asunto- ja maankäyttöohjelma vuosille 2009-2013 Turun kaupungin asunto- ja maankäyttöohjelma vuosille 2009-2013 1. OHJELMATYÖN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Strateginen viitekehys 1.2 Turun väestönkehitys ja väestöennuste 1.3 Yleiskaava ja yleiskaavalliset väestötavoitteet

Lisätiedot