TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 8/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 8/2014 21.11.2014"

Transkriptio

1 Aika: keskiviikko klo 9:15 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere, pj. Helin Erika liik.järj.asiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Ilkka Mikko tekninen johtaja Kangasala Jortikka Antti tekninen johtaja Orivesi Joutsensaari Jarmo yksikön päällikkö Liikennevirasto Kauppila Tapio kunnaninsinööri Vesilahti Korhonen Jouni tekninen johtaja Pirkkala, vpj. Myllärniemi Katariina neuvotteleva virkamies LVM Periviita Mika joukkoliikennepäällikkö Tampere Pohjola Tuula pääluottamusmies henkilöstön edustaja Rissanen Ruut-Maaria liikennesuunnittelija Pirkanmaan liitto Saranpää Jouni yhdyskuntatekniikan pääll. Nokia Viitasaari Olli kunnanjohtaja Lempäälä Virtaniemi Pekka suunnitteluinsinööri Ylöjärvi Muut osallistujat: Nurminen Päivi seutujohtaja TKS Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö TKS Seimelä Katja liikennejärjestelmäinsinööri TKS, sihteeri Kati-Jasmin Kosonen MAL-suunnittelija MAL-verkosto Lindberg Janne tietohallintokoordinaat. Tampere Tiedoksi: Vandell Ari suunnittelupäällikkö Tampere Laakkonen-Pöntys Karoliina maakuntakaavoitusjohtaja Pirkanmaan liitto 1/12

2 Käsiteltävät asiat: 89 KOKOUKSEN AVAUS 3 90 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 91 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 3 92 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT 4 93 LÄNTISET HANKKEET 6 94 RAKENNESUUNNITELMA 2040, EHDOTUKSEN HYVÄKSYMINEN 7 95 PALVELUVERKON SUUNNITTELUN SEUDULLISET PÄÄPERIAATTEET SEURAAVAT KOKOUKSET MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 12 Liitteet 94 Rakennesuunnitelmaehdotus, kartta ( ) 94 Rakennesuunnitelmaehdotus, selostus ( ) 94 Rakennesuunnitelman toteutusohjelma ( ) 2/12

3 89 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Laaksonen avasi kokouksen. 90 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätösehdotus. Puheenjohtaja Laaksonen: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös. Todettiin. 91 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO Kokouksen muistio on jaettu asialistan liitteenä ja on nähtävissä seututoimiston extranet-sivuilla. Kokouksessa hyväksyttiin liikennejärjestelmäyhteistyön toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015, hyväksyttiin rakennesuunnitelman alustava toteutusohjelma liikennejärjestelmän kehittämisen vaiheistuksen osalta kokouksessa käydyn keskustelun mukaisesti tarkennettuna, käytiin läpi vuonna 2014 toteutuneiden/toteutuvien MAL-hankkeiden kustannukset sekä vuonna 2015 toteutettavien kohteiden osalta kustannusarviot ja päätettiin, että kunnat huomioivat MAL-hankkeiden toteuttamisen edellyttämän rahoituksen talousarvioissaan Liikennejärjestelmätyöryhmä Päätösehdotus. Liikennejärjestelmäinsinööri Seimelä: Liikennejärjestelmätyöryhmä päättää hyväksyä kokouksen muistion. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 3/12

4 92 TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT Tiedoksi annettavat asiat merkittävistä maankäytön, asumisen ja liikenteen hankkeista. Osapuolilta toivotaan lyhyttä valmisteltua puheenvuoroa käynnissä olevista hankkeista ja muista ajankohtaisista asioista. Kunnat Orivesi: KLV Mal-hankkeena valmistunut ja otettu käyttöön. Talousarvioon 2015 ei sisälly uusinvestointeja, peruskorjausta tulossa. Ylöjärvi: Keskustan yleiskaava etenee. Kangasala: Tre-Kangasala pyöräilyn pääreitin kohteen rakennustyöt päällystystä vaille valmiina. Myös MAL-hankkeena toteutettava keskustan kiertoliittymä viimeistelyvaiheessa. Vatialan yleiskaava menossa hyväksyntään ja Suoraman yleiskaava valmisteltavana. Nokia: Talousarvion laadinta käynnissä. Harjuniityn uuden alueen katujen rakentaminen voi alkaa, muita uusia liikenneinvestointeja ei ole tulossa käynnistyy Yrittäjänkatu-Välimäenkatu risteysalueen rakentaminen. Tampere Ratikan hankintamallin selvitystyö käynnissä. Esitetään mallia, jossa infra hankitaan allianssimallilla ja kalusto ja liikenteen hoito kilpailutetaan. Asiaa käsitellään kunnanhallituksessa järjestetään Tampere-talossa iso markkinointitilaisuus, jonne odotetaan n. 200 toimittajaa tai rakentajaa. Raitiotien toteutuksesta valmistellaan valtion kanssa aiesopimusta. Kaavoitusohjelma annettu tiedoksi lautakunnassa Varaudutaan kasvun jatkumiseen toteutumassa asukkaan kasvu. Seututoimisto - Työryhmien extranet-sivut aineistoineen avataan kuntien luottamushenkilöille 1/ seutufoorumi to klo Kestävän kaupunkiliikenteen ideointikeskustelu to klo HLT 2016 kilpailuun jätetty kaksi tarjousta. ELY-keskus VT 12 Kangasala-Tampere yleissuunnittelu on lähdössä kilpailuun Liikennevirasto Toiminta- ja talousarvioesitys jätetty LVM:lle. Siinä on esitetty että valtio osallistuu 30 % panoksella ratikan suunnitteluun. 4/12

5 Liikenne- ja viestintäministeriö Liikennepolitttisen selonteon häntiä valmisteltavana mm. lentoliikennestrategia valmistuu vuoden vaihteessa. Tulevaisuuskatsaus valmistunut. Siinä digitaalisuus keskeinen elementti ja pureuduttu MaaS-käsitteeseen (Mobility as a Service, liikenne palveluna). Tulevan hallitusohjelman pohjia ryhdytty valmistelemaan. Organisaatiomuutost tulossa. Viestintäosasto ja liikennepoliittinen osasto yhdistyvät. Pirkanmaan liitto MAL-verkosto 5/12

6 93 LÄNTISET HANKKEET Liikennejärjestelmäinsinööri Seimelä Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto ovat teettäneet syksystä 2013 lähtien suunnittelua ns. läntisten hankkeiden alueella. Toimeksianto sisältää läntisen ratayhteyden (ml. yhdysrata ja järjestelyratapiha), valtatien 3 uuden yhteyden Kulju-Marjamäki-Pirkkala sekä 2-kehän yhteyden välillä lentokenttä-sääksjärvi suunnittelun sillä tarkkuudella että aluevaraukset on huomioitavissa maakuntakaavassa Erika Helin Pirkanmaan ELYstä esittelee kokouksessa suunnittelutilannetta ja vaihtoehdoista laadittua vaikutustenarviointia. Muistion liite. Helinin esittelykalvot Liikennejärjestelmätyöryhmä Päätösehdotus. Liikennejärjestelmäinsinööri Seimelä: Liikennejärjestelmätyöryhmä päättää merkitä asian tiedoksi ja huomioida suunnittelutilanteen rakennesuunnitelman ehdotuksen viimeistelyssä. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 6/12

7 94 RAKENNESUUNNITELMA 2040, EHDOTUKSEN HYVÄKSYMINEN Liikennejärjestelmäinsinööri Seimelä Rakennesuunnitelmaluonnos hyväksyttiin seutuhallituksessa ja työ on jatkunut ehdotuksen valmistelulla. Ehdotusvaiheen keskeisimmät työvaiheet ovat olleet: asuinympäristöjen laatutarkastelu, palveluverkon suunnittelun periaatteiden valmistelu sekä rakennesuunnitelman toteutusohjelman laatiminen. Ehdotusvaiheessa on tehty myös tarkennuksia karttaan sekä alueiden mitoitukseen. Rakennesuunnitelmaehdotus sisältää kartan sekä selostuksen. Toteutusohjelmataulukko jää tausta-aineistoksi. Rakennesuunnitelmakarttaan on tehty seuraavat muutokset luonnokseen verrattuna: Alueet on numeroitu. Lista numeroiduista alueista on rakennesuunnitelmaehdotuksen selostusosassa. Alueiden mitoitukset on poistettu kartalta. Raitiotieyhteys Hervanta-Vuores on poistettu ja raitiotie jatkuu Ruskontielle, jolloin Hervantajärven asuinalue kytkeytyy hyvin raitiotiehen. Kuljun seisake vuoteen 2040 mennessä Lisätty Sellun seisake 2040 jälkeen Kehäbussi 2 Ylöjärveltä Kalkkuun vt:n 3 rinnakkaistielle (huom! kehäbussien reitit periaatteellisia) Läntinen ratayhteys vt:n 3 päälle Kalkusta pohjoiseen (ei oteta kantaa sijoitukseen) Yhdysrata lentoasemalle vuoteen 2040 mennessä. 2-kehän jatke Lentola-vt 9 vuoteen 2040 mennessä Vt 3 Ylöjärvi-Hämeenkyrö vuoteen 2040 mennessä Seutukeskuksen merkintää muutettu: mukana myös merkittävästi kehitettävä asuinaluetunnus Lentola merkitty aluekeskukseksi Vatialan lähipalvelukeskus erillisenä merkintänä poistettu Soppeenmäki ja Elovainio on liitetty Ylöjärven keskustan alueeseen ja kokonaisuus on merkitty asumisen ja työpaikkojen alueeksi. Nokian Kohmala vuoteen 2040 mennessä. Harjuniityn rajausta on muutettu ja merkintä on poistettu. Kolmenkulmaan lisätty osaamiskeskittymä (cleantech). Rakennesuunnitelmaehdotuksen selostusosaan on tehty seuraavat muutokset ja lisäykset: Asumisen mitoitusta on tarkistettu Nurmi-Sorilan ja Ylöjärven keskustan osalta. Työpaikka-alueiden mitoitusta on täydennetty Vaihtoehdot ja linjaratkaisu poistettu selostuksesta Asuinympäristöjen laatutarkastelusta lisätty keskeiset havainnot ja ratkaisuesimerkit. Työstä valmistuu myös erillinen raportti. 7/12

8 Luonnoksen vaikutusten arvioinnista on lisätty ehdotukseen pätevä tiivistys Toteutusohjelman taulukot lisätty (selostustekstit vielä täydentyvät) Jatkotoimenpiteet lähivuosille on lisätty Rakennesuunnitelman uudistamisen vaiheet on lisätty (liite) Palveluverkon suunnittelun pääperiaatteet on lisätty (liite) Liikennejärjestelmätyöryhmässä keskustellaan seutuhallituksen kokouksessa kannatusta saanutta ehdotusta kehäbussin jatkamisesta Tarastejärvelle. Rakennesuunnitelmaehdotuksen karttaa ei ole päivitetty läntisten hankkeiden viimeisimpien vaihtoehtojen mukaiseksi. Kokouksessa keskustellaan miten suunnittelutilanne huomioidaan rakennesuunnitelmaehdotuksessa. Kuntajohtajakokous keskustelee rakennesuunnitelmaehdotuksesta ja päättää suunnitelman hyväksymisestä Seutuhallitus käsittelee asiaa vastaavasti ja Rakennesuunnitelmaehdotus esitellään myös seutufoorumissa Lopullisesta päätöksenteosta vastaavat kunnallisvaltuustot vuoden vaihteessa. Liitteet: Rakennesuunnitelmaehdotus, kartta ( ) Rakennesuunnitelmaehdotus, selostus ( ) Rakennesuunnitelman toteutusohjelma ( ) Liikennejärjestelmätyöryhmä Päätösehdotus. Liikennejärjestelmäinsinööri Seimelä: Liikennejärjestelmätyöryhmä päättää osaltaan että rakennesuunnitelmaehdotus hyväksytään kokouksessa sovituin muutoksin. Päätös. Liikennejärjestelmätyöryhmä päätti osaltaan että rakennesuunnitelman karttaosa hyväksytään seuraavalla muutoksilla kehäbussin 2 päätepiste idässä siirretään Kangasalta Tarastenjärvelle, että rakennesuunnitelman selostusosaa voi kommentoida asti ja että selostuksessa huomioidaan riittävällä tavalla seuraavat Liikenneviraston esittämät epävarmuustekijät 8/12

9 Lähi- ja taajamajunaliikenteen kehittäminen: Lakalaivan henkilöliikenneaseman sekä Rantaperkiön seisakkeen tarpeellisuutta ja toteuttamiskelpoisuutta on arvioita vielä tarkemmin Lakalaivan aseman rooli liikennejärjestelmässä (mm. suhteessa lähelle tulevaan raitiotielinjaukseen), tavoitettavuus/ matkustajapotentiaali, vaikutukset valtakunnallisen junaliikenteen toimivuuteen Nokian suunnan henkilöliikenne edellyttää ratakapasiteetin lisäämistä (kohtauspaikkojen rakentamista) seisakkeiden rakentamisen ohella (Tesoma) raidekapasiteettikysymyksiä ja muita toteutukseen liittyviä seikkoja selvitettävä joka tapauksessa tarkemmin Tampere-Lielahti välille ei voida rakentaa uusia seisakkeita koska junien pysähdykset kasvattavat kapasiteetin käyttöastetta huomattavasti ja siten vaarantaisivat niin valtakunnallisen kuin lähijunaliikenteen toimivuuden. Oriveden suunnan junaliikenteen edellyttämien toimenpiteiden (seisakkeet, turvalaitemuutokset) kustannukset ovat erittäin korkeat matkustajamääräpotentiaalin nähden. Junaliikenteen ostojen hinta-arviot puuttuvat vielä. Muut raideliikenteen kehittämistä koskevat hankkeet Liikennevirasto ei pidä Läntisen oikoradan (sis. yhdysrata) rakentamista tarpeellisena ennen vuotta Valtakunnallisen raideliikenteen toimivuus ei edellytä Läntisten raideyhteyksien rakentamista. Käynnissä olevan selvityksen (Läntiset hankkeet) perusteella kustannukset muodostuisivat korkeiksi tai erittäin korkeiksi ( milj. vaihtoehdoista riippuen). Tärkeimmät kehittämistoimenpiteet kohdentuvat nykyiselle verkolle (nämä toimenpiteet on toteutusohjelmassa esitetty). Liikennevirasto ei pidä tarpeellisena järjestelyratapihan siirtoa koska nykyistä järjestelyratapihaa kehittämällä voidaan turvata tavaraliikenteen toimivuus myös tulevaisuudessa. Siirrosta ei olisi hyötyä valtakunnalliselle liikenteelle tai hyöty olisi olematon. Siirrosta tuleva hyöty kohdistuisi Tampereen kaupungille maankäyttömahdollisuuksien lisääntymisenä. Kustannukset siirrosta olisivat erittäin suuret suhteessa kuntien ja valtion resursseihin investoida väylähankkeisiin (850 milj. ). 9/12

10 95 PALVELUVERKON SUUNNITTELUN SEUDULLISET PÄÄPERIAATTEET Seutujohtaja Nurminen Kaupunkiseudun palveluverkkoperiaatteiden tarvetta kartoitettiin keväällä 2012 selvittämällä palveluverkon suunnittelun nykytilaa kunnissa. Kartoituksen mukaan kunnilla on käytössä erilaisia välineitä ja tapoja kunnallisen palveluverkon suunnitteluun yksittäisistä päätöksistä aina poliittisesti hyväksyttyihin palveluverkkoperiaatteisiin. Seudullisia suunnitteluperiaatteita tai toimintapolitiikkaa ei kuitenkaan tunnistettu olevan. Kartoituksen johtopäätökset tukivat palveluverkon seudullisten periaatteiden jatkovalmistelua. Seutuhallitus hyväksyi kokouksessaan raportin kaupunkiseudun palveluverkon suunnittelun nykytilasta ja päätti, että palveluverkon suunnittelun seudullisten pääperiaatteiden valmistelu käynnistetään. MAL2-aiesopimuksessa palveluverkon suunnittelu on huomioitu seuraavasti: Kunnat laativat seudulliset periaatteet palveluverkon suunnittelulle ja käytölle ja huomioivat, että julkisten ja kaupallisten palvelujen sijaintiperiaatteet tukevat toisiaan. Palveluverkkoa tarkastellaan rakennesuunnitelman uudistamisen yhteydessä, jolloin tarkastelun kohteena ovat seudullisesti merkittävät ja paljon liikennettä synnyttävät palvelut. Palveluverkon pääperiaatteiden tarkoituksena on korostaa palveluverkon toiminnallista ja taloudellista merkitystä kuntien päätöksenteossa. Periaatteilla halutaan myös luoda yhteistä suunnittelunäkemystä ja palveluverkkoajattelua yli kuntarajojen. Tämä helpottaa yhteistyön käytännön toteutusta kuntien kesken. Nyt esiteltävissä periaatteissa on korostettu palveluverkon fyysistä rakennetta eli toimipisteverkkoa, jossa kuntalaiset asioivat. Valinnanvapauden lisääntyessä kuntalaiset käyttänevät jatkossa yhä enemmän palveluja yli kuntarajojen. Periaatteissa on huomioitu myös tulevaisuuden uudistuvat palvelumallit ja arvioitu uudistumisen vaikutuksia nykymuotoiseen palveluverkkoon. Periaatteiden keskeinen viesti on palveluverkon kokoaminen aiempaa selkeämpiin ja vahvempiin alueellisiin keskittymiin, mikä parantaa palvelujen taloudellisia järjestämisedellytyksiä, laatua ja monipuolisuutta taajaan asutulla alueella. Koska palvelujen käyttö aiheuttaa liikkumistarvetta, on periaatteissa huomioitu myös uusi liikennepolitiikka, eli palvelujen saavuttaminen joukkoliikenteellä sekä kävellen ja pyöräillen. Periaatteita on hyödynnetty rakennesuunnitelman 2040 uudistamisessa. Periaatteissa fyysinen palveluverkko kuvataan seutukeskuksen, aluekeskusten ja lähipalvelukeskusten muodostamana kokonaisuutena. Kunnalliset palvelut ovat vastaavasti asiointitiheyden ja muiden järjestämisen tarkoi- 10/12

11 tuksenmukaisuuskriteerien mukaisesti ryhmitelty kolmeen kategoriaan, lähi-, alue- ja keskitettyihin palveluihin. Palveluverkon suunnittelun pääperiaatteet ovat: 1. Hyödynnetään olemassa olevaa 2. Raja-alueilla ratkaisut yhdessä 3. Palveluja kootaan keskuksiin 4. Palvelut viihtyvät vierekkäin 5. Asiakkaan valinnalla lisää tyytyväisyyttä 6. Yhteinen verkkovisio ohjaa palveluita Palveluverkon pääperiaatteiden valmistelussa on huomioitu Tampereen kaupungin palveluverkon kehittämissuunnitelmatyö ja Pirkanmaan liiton maakuntakaavan taustaselvitystyö. Tarkoituksena on, että kunnat hyväksyvät periaatteet rakennesuunnitelman 2040 yhteydessä ja niiden soveltaminen kunnissa tapahtuisi yleis- ja asemakaavasuunnittelussa. Seutuhallitus on käsitellyt asiaa ja päättänyt ohjeistaa työn viimeistelyä. Pääperiaatteita on esitelty kunnille rakennesuunnitelman valtuustoinfojen yhteydessä syyskuussa. Päivi Nurminen kertoo asiasta kokouksessa. Liikennejärjestelmätyöryhmä Päätösehdotus. Liikennejärjestelmäinsinööri Seimelä: Liikennejärjestelmätyöryhmä päättää merkitä asian tiedoksi. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 11/12

12 96 SEURAAVAT KOKOUKSET Liikennejärjestelmätyöryhmän kokoukset vuonna Kokoukset alkavat klo 9:15 ellei erikseen muuta ole sovittu Kävelyn ja pyöräilyn seudullinen seurantajärjestelmä Pyöräilyopastuksen kehittäminen Liikkumisen ohjaus 2015 Liikennemallin päivitystyön hyväksyminen Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2016, osallistumispäätös Liikennetutkimuksen 2012 aineistojen säilytys LIVIssä Vuoden 2015 kokoukset 97 MUUT ASIAT Ei käsitelty muita asioita. 98 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:25. 12/12

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/2015 26.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/2015 26.2.2015 Aika: torstai 19.2.2015 klo 10:30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 6/2014 14.10.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 6/2014 14.10.2014 Aika: maanantai 6.10.2014 klo 11:00 16:00. Paikka: Technopolis Yliopistonrinne, kokoustila Kansleri, Kalevantie 2, 8. Krs. Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2014 29.10.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2014 29.10.2014 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 9/2014 29.10.2014 Aika: 29.10.2014 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014 Aika: 26.3.2014 klo 8.30 10.04 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Aika: 29.4.2015 klo 9.00-11.30 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014 Aika: 22.1.2014 klo 9.05-11.15. Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 1-4 ja 6-12 Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 2/2015 18.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 2/2015 18.2.2015 Seutuhallitus esityslista 2/2015 18.2.2015 Aika: 18.2.2015 klo 9.00 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Aamukahvi klo 8.30 alkaen. Kokouksen jälkeen klo 11 on mahdollisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/2014 3.10.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/2014 3.10.2014 Aika: Keskiviikko 1.10.2014 klo 13:00-15:10 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Tietäväinen Milko rakennuttamispäällikkö Tampere, pj. Latva

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 2 3 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta

Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen. Vuoden 2014 seuranta Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-aiesopimuksen 2013 2015 toteutuminen Vuoden 2014 seuranta Seutuhallitus 27.5.2015 1 Tiivistelmä Kasvuun varautuminen: Kaupunkiseudun väestö kasvoi noin 4

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 Aika: 24.6.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 3/2015 25.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 3/2015 25.3.2015 Seutuhallitus esityslista 3/2015 25.3.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.00 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Aamukahvi klo 8.30 alkaen. Kokouksen jälkeen klo 11 on mahdollisuus

Lisätiedot

MUISTIO 5/2013 19.11.2013

MUISTIO 5/2013 19.11.2013 Aika: 19.11.2013 klo 13.30 16.00 Paikka: Osallistujat: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän väliaikainen kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 1. krs. Kuosmanen Taru tilaajapäällikkö Tampere, pj. Lemmetty

Lisätiedot

esittelydiat kuntakäsittelyihin Tampereen kaupunkiseutu 19.1.2015 Seutuhallitus 17.12.2014

esittelydiat kuntakäsittelyihin Tampereen kaupunkiseutu 19.1.2015 Seutuhallitus 17.12.2014 esittelydiat kuntakäsittelyihin Tampereen kaupunkiseutu 19.1.2015 Seutuhallitus 17.12.2014 Lähtökohtia Rakennesuunnitelmalle 2040 8 kunnan toiminnallinen kokonaisuus. Strateginen suunnitelma ja poliittinen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.05-11.45 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto. 2 Väestön kasvuun varautuminen 2.1 Maankäyttöyhteistyön sitovuus 2.2 Raakamaa- ja kaavavarannot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto. 2 Väestön kasvuun varautuminen 2.1 Maankäyttöyhteistyön sitovuus 2.2 Raakamaa- ja kaavavarannot Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 2013 2015 Seurantaraportti Seutuhallitus, 23.4.2014 Valtion ja kuntien seurantakokous, 6.5.2014 1 Tiivistelmä Tampereen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 Kuntajohtajakokous 12.2.2010 Seutuhallitus 24.3.2010 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudun kuntien - Tampere,

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2015

Kaavoituskatsaus 2015 Kangasalan kunta Tekninen keskus 1 Kaavoituskatsaus 2015 Kaavoitus tontteja takomassa 2 Vuosi 2014 oli merkittävä kaupunkisuunnittelun vuosi. Viime vuonna laadittiin vuoteen 2040 tähtäävät Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi

Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi Aika: 24.9.2008 klo 8.35-9.30 Paikka: UKK-instituutti, kokoustila Kesä, Kaupinpuistontie 1 Osallistujat: Jäsenet: varajäsen Nieminen Timo P. pj Rantanen Seppo Petäkoski-Hult Tuula vpj SSöderström Päivi

Lisätiedot

48 VUODEN 2013 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET 101 49 KORJAUS 1.2.2014 VOIMAANTULLEESEEN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAAN

48 VUODEN 2013 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET 101 49 KORJAUS 1.2.2014 VOIMAANTULLEESEEN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAAN PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 83 Kaupunginhallitus 10.03.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 43 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 86 44 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 87 45 TÄYTTÖLUPA / YMPÄRISTÖTARKASTAJAN

Lisätiedot

1. LÄHTÖKOHTA 2. OSAPUOLET 3. AIESOPIMUKSEN YLEISET TAVOITTEET

1. LÄHTÖKOHTA 2. OSAPUOLET 3. AIESOPIMUKSEN YLEISET TAVOITTEET Allekirjoitusversio 1. LÄHTÖKOHTA Aiesopimuksella edistetään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden sekä kansallisten ilmasto- ja energiatavoitteiden toteutumista. Samalla edistetään hallitusohjelman,

Lisätiedot

Kuntajohtajakokous 4.2.1011 Seutuhallitus 31.8.2011

Kuntajohtajakokous 4.2.1011 Seutuhallitus 31.8.2011 Alustava luonnos 8.11.2010 1 2 Kuntajohtajakokous 4.2.1011 Seutuhallitus 31.8.2011 Toteuttamisohjelman toimitus: A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Merja Tyynismaa ja Minna Seppänen Valokuvat: Minna Seppänen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUJEN TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2009 HYVINVOINTIPALVELUJEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2009 Aika 12.11.2009 klo 9.00 10.58 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Lehtomäki Erkki Tampere puheenjohtaja ( ) Harju Raija Kangasala

Lisätiedot

TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a

TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a TAMPEREEN RAITIOTIE, yleissuunnitelma Huhtikuu 2014 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE 4 2. TIIVISTELMÄ 5 3. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 7 3.1. Raitiotien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2014

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2014 1 TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2014 TOIMINTAKERTOMUS TULOSLASKELMA JA TASE LIITETIEDOT Kuntajohtajakokous 6.3.2015 Seutuhallitus 25.3.2015 Yhtymäkokous 24.6.2015 2 SEUTUJOHTAJAN KATSAUS... 3 1. TOIMINTAKERTOMUS...

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Väliraportista saadut lausunnot Alueellisesti kohdennettu palaute Masto+ LJ -työryhmä 27.3.2014 TYÖ- SUUNNI- TELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LUONNOS EHDOTUS Väliraportista saadut

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/2015 14.8.2015. Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/2015 14.8.2015. Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki

MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki 1 MUISTIO MAL-VERKOSTON OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika: 12.3.2014 klo 10.00 12.23 Paikka: Kuntaliitto, kokoustila B 3.2, Helsinki jäsenet: Ritva Laine, yliarkkitehti, Kuntaliitto, pj. Olli T. Alho, erityisasiantuntija,

Lisätiedot

Aika 21.3.2007 klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy: http://www.lempaalankehitys.fi/ajoohje.

Aika 21.3.2007 klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy: http://www.lempaalankehitys.fi/ajoohje. Aika 21.3.2007 klo 9.00 Paikka Lempäälän Kehitys Oy, Ideaparkinkatu 4, 2 krs. Lempäälä ajo ohje löytyy: http://www.lempaalankehitys.fi/ajoohje.htm Jos tarvitsette kuljetuksen kokoukseen niin pyydämme ilmoittautumaan

Lisätiedot