TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 5/2014 3.10.2014"

Transkriptio

1 Aika: Keskiviikko klo 13:00-15:10 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat: Tietäväinen Milko rakennuttamispäällikkö Tampere, pj. Latva Simo kaupungininsinööri Nokia, vpj. Suominen Sakari toimitusjohtaja Tampereen Infra liikelaitos Ilkka Mikko tekninen johtaja Kangasala Hupanen Jaakko tekninen johtaja Lempäälä Jortikka Antti tekninen johtaja Orivesi Korhonen Jouni tekninen johtaja Pirkkala Kauppila Tapio kunnaninsinööri Vesilahti Heljo Seppo tekninen johtaja Ylöjärvi Lindberg Janne tietohallintokoordinaatt. Tampere Kahila Arto tietohallintojohtaja Ylöjärvi Kivistö Markku työsuojeluvaltuutettu Tampere Asula-Myllynen Ritva kehittämispäällikkö TKS, esittelijä, siht. Muut osallistujat: Nurminen Päivi seutujohtaja TKS Salmi Pekka apulaispormestari Tampere Saarilahti Merja rakennuspäällikkö Kangasala yhdyskuntateknisten palvelujen (ykute) alatyöryhmän pj. Siuko Ulla tilapalvelupäällikkö Ylöjärvi tilapalvelujen (tipa) alatyöryhmän pj. Vainio Ulla-Kirsikka rakennustarkastaja Nokia seudun viranomaispalveluverkosto, rakennusvalvonta Anttonen Kaisu ympäristöjohtaja Tampere seudun ilmastostrategian seurantaverkosto Kutsutut: Jakelu: Helminen Tiina, tiedotustoimittaja, Ylöjärvi 5 Rasu klo 13:30 Kimmo Kurunmäki ja Katja Seimelä TKS 6 Raitiotie klo 14 Ville-Mikael Tuominen, projektipäällikkö, Tampere (+ Kimmo ja Katja) 7 Pienet Mal-hankkeet Katja Seimelä TKS 1/15

2 Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO 3 3 TIEDOKSI ANNETTAVAT JA KESKUSTELTAVAT ASIAT 3 4 SEUTUINFRATYÖRYHMÄN RAKENNUSVALVONNAN ALATYÖRYHMÄN ASETTAMINEN 4 5 COMBI-HANKE 6 6 RAKENNESUUNNITELMA (RASU) 2040, TOTEUTUSOHJELMAN LAATIMINEN 8 7 INFRA-HANKE: RAITIOTIE 10 8 MAL-AIESOPIMUS JA PIENET LIIKENNEJÄRJESTELMÄHANKKEET 11 9 VUODEN 2015 PAINOPISTEET, INFRAPALVELUT SEURAAVAT KOKOUKSET MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 15 2/15

3 1 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTIO Työryhmä päättää hyväksyä kokouksen muistion. Päätös Hyväksyttiin. 3 TIEDOKSI ANNETTAVAT JA KESKUSTELTAVAT ASIAT - kuntien omat ajankohtaiset ja seutuyhteistyöhön vaikuttavat tiedotettavat asiat - Infra-asiat muualla: rava kjk tuotteistus ja ilmastoraportti 2013 kjk ja sh Työryhmä päättää merkitä asiat tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi. Rakennusvalvonnasta tehtiin oma pykälä 4. 3/15

4 4 SEUTUINFRATYÖRYHMÄN RAKENNUSVALVONNAN ALATYÖRYHMÄN ASETTAMINEN Seutuhallitus on nimennyt seutuyhteistyön asiantuntijatyöryhmät ajalle kokouksessaan Päätöksen mukaan päätyöryhmät voivat tehdä esityksiä asetettavista alatyöryhmistä. Alatyöryhmät hyväksyttiin seutuhallituksessa Infrapalvelujen alatyöryhmiksi on asetettu yhdyskuntateknisten palvelujen työryhmä ja tilapalvelujen työryhmä. Rakennusvalvonnan työryhmä on toiminut aktiivisesti aiemmin mutta nimettiin 2013 jatkamaan vain verkostona. Nyt on tarve nimetä rakennusvalvonnan seudullinen alatyöryhmä, sillä hallituksen rakenneuudistuspaketti marraskuulta 2013 ja vuoden 2015 kehysraami sisältävät kirjaukset kuntien rakennusvalvontapalvelujen kokoamisesta. Seudun rakennusvalvontayhteistyötä on käsitelty kuntajohtajakokouksissa ja ja yhteistyön tavoitteeksi on asetettu rakennusvalvonnan yhtenäisten käytäntöjen edistäminen. Se käsittää toimenpiteinä seudullisen rakennusjärjestyksen esiselvityksen, lupataksojen yhtenäistämisen esiselvityksen sekä palveluprosessin laadun arvioinnin. Näiden lisäksi on tavoitteena sähköisen Lupapiste- palvelun käyttöä edistäminen kaikissa kunnissa. Rakennusvalvonnan alatyöryhmään esitetään nimettäväksi: Vainio Ulla-Kirsikka, Nokia, pj. Ruponen Juhani, Pirkkala Laitinen Pekka, Kangasala Muttonen-Mattila Eija, Tampere Harri Willberg, Tampere Mäki Petri, Ylöjärvi Hämäläinen Risto, Lempäälä Viskari Arto, Orivesi Uusi-Erkkilä Satu, Vesilahti Asioiden valmistelusta yhteistyössä puheenjohtajan kanssa ja työryhmän sihteerin tehtävistä työryhmälle vastaa infrapalveluiden kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen. Alatyöryhmät asettaa seutuhallitus päätyöryhmän esityksestä. Infrapalvelujen työryhmä esittää asetettavaksi rakennusvalvonnan alatyöryhmän seuraavasti: 4/15

5 Seudun rakennusvalvontayhteistyön tehtävänä on rakennusvalvonnan yhtenäisten käytäntöjen edistäminen. Se käsittää toimenpiteinä seudullisen rakennusjärjestyksen esiselvityksen, lupataksojen yhtenäistämisen esiselvityksen sekä palveluprosessin laadun arvioinnin. Näiden lisäksi on tavoitteena sähköisen Lupapiste- palvelun käyttöä edistäminen kaikissa kunnissa. jäsenet: Vainio Ulla-Kirsikka, Nokia, pj. Ruponen Juhani, Pirkkala Laitinen Pekka, Kangasala Muttonen-Mattila Eija, Tampere Willberg Harri, Tampere Mäki Petri, Ylöjärvi Hämäläinen Risto, Lempäälä Viskari Arto, Orivesi Uusi-Erkkilä Satu, Vesilahti että alatyöryhmä noudattaa soveltuvin osin seutuhallituksen päätyöryhmille asettua työjärjestystä ja että alatyöryhmä vastaa toiminnastaan päätyöryhmälle. Päätös. Hyväksyttiin. 5/15

6 5 COMBI-HANKE Vuoden ajan on ollut valmistelussa korjausrakentamisen kokonaisvaltaisesti haltuun ottava hanke COMBI (Comprehensive Development of Nearly Zero-Energy Municipal Service Buldings) hanke. Hanke keskittyy lähes nollaenergiarakentamisen mukanaan tuomien haasteiden ratkaisemiseen palvelurakennuksissa. Hankkeen valmistelussa ovat olleet mukana Tampereen kaupunki, Tampereen teknillinen yliopisto, Aaltoyliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Hankkeen taustalla on ympäristöministeriön tavoite, että kaikki uudet julkiset palvelurakennukset toteutettaisiin lähes nollaenergiarakennuksina vuoden 2019 alusta. Myös korjausrakentamisen puolella palvelurakennusten energiatehokkuutta pyritään parantamaan merkittävästi. Lähes nollaenergiarakennusten toteuttaminen aiheuttaa haasteita moneen muuhun rakentamisen osa-alueeseen, kuten arkkitehtuuriin, tilasuunnitteluun, rakenteiden kosteustekniseen toimintaan, sisäilman olosuhteisiin, ilmanvaihdon ja teknisten järjestelmien toimintaan, sähkötehojen hallintaan, rakennusprosessin toteutukseen, elinkaaritarkasteluihin, kustannuksiin, ylläpitoon ja huoltoon jne. Tämä edellyttää rakentamisen kokonaisvaltaista tarkastelua, jossa otetaan huomioon monia eri tekijöitä rakennusten energiatehokkuuden lisäksi. Erityisesti tämä asia korostuu julkisissa palvelurakennuksissa, joissa tilojen käytölle ja olosuhteille asetetaan suuria vaatimuksia. Palvelurakennusten energiatehokkuuden parantaminen mahdollistaa toisaalta yrityksille myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kokonaisvaltaisella energiatehokaan rakentamisen hallinnalla voidaan saavuttaa kilpailuetua niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Suomen ilmasto muodostaa energiatehokkaalle rakentamiselle haastavan ympäristön, joten täällä kehitettyjä tuotteita, menetelmiä ja prosesseja voidaan hyödyntää kattavasti myös vientimaissa. COMBI-hankkeen tavoitteena on mahdollistaa korkealaatuisten ja kustannustehokkaiden lähes nollaenergiatasoa olevien palvelurakennusten toteuttaminen Suomessa. Lisäksi tavoitteena on saada aikaan tutkimustuloksia, jotka luovat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, nostavat yritysten osaamistasoa ja selkeyttävät niiden käytäntöjä energiatehokkaaseen rakentamiseen liittyen. Hanke on suunniteltu kolmivuotiseksi ja sen budjetti on noin 2 Meur. Hankkeelle haetaan rahoitusta INKA (Innovatiiviset kaupungit) rahoitushausta tänä syksynä. Tampereen kaupungin vastuulla on INKAohjelmassa älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus ja COMBI-hanke on Tampereen talousalueen kärkihanke INKA-ohjelmassa rakentamisen osa-alueella. Tekes-rahoitusosuus hankkeelle on poikkeuksellisen suuri 6/15

7 90 % ja edellyttää rakennustoimialan yrityksien mukaan lähtemistä rahoitusosuuksin. Tutkimushakemus tulee jättää Tekesiin lokakuun 2014 loppuun mennessä. Kuntia on lähestytty ja pyydetty lähtemään mukaan hankkeeseen ja osoittamaan omaa työpanosta sekä palvelurakennuskohteita tarkasteltaviksi mennessä. Muutoin hanke on kunnille maksuton. Teema kuuluu tilapalvelujen työohjelmaan ja työryhmä käsitteli hanketta kokouksessaan Työryhmä piti hanketta erittäin tärkeänä. Liite: tutkimussuunnitelma, pdf-esitys Työryhmä päättää hyväksyä osaltaan Combi-hankkeen vuoden 2015 työohjelmaan Päätös Hyväksyttiin. 7/15

8 6 RAKENNESUUNNITELMA (RASU) 2040, TOTEUTUSOHJELMAN LAATIMINEN Seutusuunnittelupäällikkö Kurunmäki Rakennesuunnitelman 2040 ehdotusvaiheen keskeisenä osana on toteutusohjelman laatiminen. Ohjelma laaditaan seudullisesti tarkoituksenmukaisella tarkkuudella sisältäen asuinalueisiin ja asuntotuotantoon, työpaikka-alueisiin, liikenneinvestointeihin sekä palveluverkkoon liittyvät ja keskenään yhteen sovitetut tiedot. Toteuttaminen ohjelmoidaan jaksoille , ja Toteutusohjelmaa kootaan seudun työryhmistä kootuissa pienryhmissä (asuminen, työpaikka-alueet, liikenne, palveluverkko). Jokaiseen ryhmään kutsutaan tarpeen mukaan muita asiantuntijoita, kuten kunnallistekniikasta, varmistamaan rakennesuunnitelman toteutuksen näkökulmasta vahva asiantuntemus. Seutuyksikön asiantuntijat vastaavat ryhmien koolle kutsumisesta ja aineiston kokoamisesta kunnilta ja muilta tahoilta. Pienryhmät valmistelevat alustavan toteutusohjelman syyskuun aikana, ja se käsitellään Maston kokouksessa Toteutusohjelmaa laaditaan seuraavalla aikataululla: Asuinalueet ja asuntotuotanto 28.8., 5.9. ja Työpaikka-alueet (Tredean ulkoinen johtoryhmä) Liikenne 3.9., ja Palveluverkko 20.8., 5.9., ja Infrapalvelut (Infran edustajia osallistuu em. pienryhmiin) Työskentelyn runkona on taulukko, jossa asuinalueet on ryhmitelty yhdyskuntarakenteellisten ominaisuuksien mukaan tiiviistä ratikkaalueesta väljään pientaloalueeseen. Jaottelun pohjalta määritellään asuntotuotantotarpeet. Yhdyskuntarakenteelliset ominaisuudet vaikuttavat osaltaan myös siihen, mihin aikajaksoihin alueiden toteuttaminen ajoittuu. Rakennesuunnitelman linjaratkaisun mukaisesti pääpaino on olemassa olevaa rakennetta täydentävissä ja raideliikennettä tukevissa kohteissa. Toteutusohjelman työversio osoittaa, että raitiotierakenteella ja siihen kytkeytyvällä asuntotuotannolla on vahva rooli. Asuntojen hallintamuotoja tarkasteltaessa huomioidaan niin ikään yhdyskuntarakenteelliset ominaisuudet: mitä vahvempi keskusrakenne ja raideliikenne, sitä sekoittuneempi asuntotuotanto ja suurempi kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotanto-osuus. Lähtökohtana on riittävä vuokra-asuntojen tarjonta hyviltä paikoilta. Työpaikka-alueiden ohjelmointia käsitellään Tredean ulkoisen johtoryhmän kokouksessa. Tavoitteena on käydä läpi kuntien arviot työpaikka-alueiden toteutuksen ajoittumisesta ja keskustella miten arviot vas- 8/15

9 taavat kuntien yhteisiä tarpeita. Lisäksi varmistetaan, että alueiden yleispiirteinen profilointi vastaa tarkoitustaan. Liikenteen toteutusohjelma rakentuu joukkoliikennevälineen mukaisiin hankkeisiin ja kehitysvaiheisiin sekä tie- ja pyöräilyhankkeisiin. Toteutusohjelman työversiossa on hankkeiden aikataulun lisäksi esitetty arviot kustannuksista sekä vaikutusalueen asukas- ja työpaikkamääristä. Liikenteen ohjelmoinnissa huomioidaan rakennesuunnitelman linjaratkaisun mukainen painotus. Palveluverkkosuunnittelun osalta seudun sivistys- ja sote-työryhmät ovat laatineet palveluverkon yleiset suunnitteluperiaatteet vuoden 2014 aikana. Rakennesuunnitelman toteutusohjelman laadintaa varten on lisäksi tarkoituksenmukaista pyrkiä kuvaamaan karkealla tasolla väestön lisäyksen tuomat paineet palveluverkon kehittämiselle. Toteutusohjelmassa paneudutaan erityisesti jatkuvasti muutoksessa olevaan päiväkoti- ja kouluverkkoon, kuitenkin huomioiden myös toimipaikoiltaan stabiilimmat sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelujen osalta laskennalliset toteutustarpeet määrittää alueittainen väestönkasvu eri aikajaksoilla. Palvelutarpeen kasvu arvioidaan nojaten asuntotuotantoon eri alueilla. Masto-työryhmä hyväksyi kokouksessaan toteuttamisohjelman laatimisen periaatteet. Tavoitteena on, että Masto-työryhmä hyväksyy rakennesuunnitelmaehdotuksen omalta osaltaan kokouksessaan Kuntajohtajakokous ja seutuhallitus käsittelevät lopullista ehdotusta marraskuun kokouksissaan. Lopullisesta päätöksenteosta vastaavat kunnallisvaltuustot vuoden vaihteessa. Toteutussuunnittelussa tarkastellaan myös rasualueiden kustannuksia. Infratyöryhmän sektoria ovat palveluverkon vaatimien palveluinvestointien ja asumisalueiden vaatimien kokonaiskustannusten (kunnallistekniikka, vesihuolto, energia jne.) eli tonteiksi tekemisen kartoittaminen yhteisesti sovitulla laskentamallilla. Työryhmä päättää osaltaan rasualueiden infrasektorin kustannusten kartoittamisesta Päätös Päätettiin, että rakennesuunnitelmaan selostetaan infrakustannuksia ja siinä huomioidaan nykyrakenne suhteessa uuteen aluerakentamiseen. Työtä jatketaan seututoimistolla ja Milko Tietäväinen avustaa tarvittaessa. 9/15

10 7 INFRA-HANKE: RAITIOTIE Kaupunkiseudun tulevaisuuden tavoitteeksi on asetettu, että bussiliikenteen laatukäytävät, lähijuna ja katuverkossa kulkeva moderni, suuren kapasiteetin omaava kaupunkiraitiotie muodostavat Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän, jossa hyödynnetään korkeatasoisesti ja tehokkaasti eri joukkoliikennemuotojen parhaita ominaisuuksia. Raitiotietä suunnitellaan Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kuormittuneimmalle osuudelle Hervanta-Keskustori- Lentävänniemi. Pysäkkiympäristöt tarjoavat hyvät edellytykset niiden kehittämiselle alueina, joilla eri toiminnot ja kulkumuodot kohtaavat. Tampereen raitiotien ensimmäisen, noin 23,5 kilometrin linjan ulottuvilla ovat jo Tampereen suurimmat väestö- ja työpaikkakeskittymät, voimakkaimmat joukkoliikenteen reitit, maakunnallinen keskussairaala, valtakunnallinen rautatieasema, neljä korkeakoulua sekä merkittävä maankäyttö- ja täydennysrakentamispotentiaali. Kokouksessaan Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi raitiotien yleissuunnitelman ja päätti raitiotien suunnittelun jatkamisesta. Nyt tehdään tarkat suunnitelmat, joiden perusteella kaupunginvaltuusto tekee päätöksiä rakentamisesta vuonna Tampereen kaupunki valitsi syyskuussa hankkeen hankintakonsultiksi yritysryhmä Vison Alliance Partners Oy:n, Sweco PM Oy:n, Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy:n ja Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy:n. Hankintakonsultin tehtävään valitulla ryhmittymällä on laaja kokemus sekä yksityisen että julkisen sektorin suurista infrastruktuurihankkeista. Ryhmä suunnittelee ja toteuttaa kehitysvaiheen toimijoiden kilpailuttamisen tiiviissä yhteistyössä kaupungin kanssa. Hankkeen infrarakentamisen osuudelle valtuusto asetti 250 miljoonan euron hintakaton. Lisäksi kaupunki edellyttää valtion osallistumista 30 prosentilla osuudella hankkeen infrarakentamisen kustannuksiin. Ville-Mikael Tuominen saapuu kokoukseen esittelemään raitiotien ajankohtaiskatsauksen. Hankesivut: Työryhmä päättää merkitä raitiotien ajankohtaiskatsauksen tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin. 10/15

11 8 MAL-AIESOPIMUS JA PIENET LIIKENNEJÄRJESTELMÄHANKKEET Liikennejärjestelmäinsinööri Seimelä MAL-aiesopimukseen sisältyy pieniä liikennejärjestelmähankkeita, jotka toteutetaan vuosien 2014 ja 2015 aikana. Asialistan liitteenä on taulukko, johon on kuvattu hankkeiden tilanne 9/2014 sekä vuonna 2015 toteutuvien hankkeiden osalta tarve hankkeisiin varautumisesta talousarvioissa Infrapalvelujen työryhmässä on keskusteltu, että on tärkeää huolehtia hankkeet tulevan vuoden talousarvioihin kunnissa. Liite: Pienet liikennejärjestelmähankkeet taulukko Työryhmä päättää osaltaan todeta, että liikennejärjestelmätyöryhmä seuraa pienten liikennehankkeiden etenemistä kiinnittää huomiota siihen, että kunnat varaavat MAL-aiesopimuksen mukaisten pienten liikennejärjestelmäkohteiden rahoituksen talousarvioissaan 2015 Päätös Hyväksyttiin. 11/15

12 9 VUODEN 2015 PAINOPISTEET, INFRAPALVELUT Päätyöryhmä alatyöryhmineen on käsitellyt vuoden 2015 painopisteitä infrapalvelujen seutuyhteistyölle. Päätyöryhmän asettamat tavoitteet toteutetaan pääosin alatyöryhmärakenteen avulla. Infrapalvelujen keskeisiä painopisteet työryhmien esityksin mukaan vuonna 2015 ovat: INFRA: - Rakennesuunnitelman toteuttamiseen osallistuminen - Korjausvelan valtakunnallisen laskentamallin käyttöönotto kuntainfrassa TIPA: - Palvelukiinteistöjen seudullinen uudis- ja korjausrakentamisen hanke Combi - Sisäisten vuokrien yhtenäistäminen (valmis 2016 budjetin laadintaan) YKUTE: - Yhteinen liikennealueiden ylläpidon tuoterakenne otetaan kunnissa käyttöön. Yhteisen tuoterakenteen avulla ylläpidon kustannukset ja laatutaso ovat vertailtavissa. Tuotteistusta jatketaan viheralueisiin ja liikuntapaikkoihin. - Yhteistyötä katujen ja muiden yleisten alueiden hoitourakoinnissa syvennetään. - Rakentamisessa syntyvän ylijäämämaan sijoituspaikka- ja toimintamalliratkaisut tehdään RAVA (+ympa): - Rakennusvalvonnan kehittämisen linjauksen valmistelu - Sähköisten palvelujen toteuttaminen Lupapiste.fi palvelun kautta - Seudullisen rakennusjärjestyksen esiselvitys - Lupataksojen yhtenäistämisen esiselvitys - Palveluprosessin laadun arviointi ILMASTO- JA ENERGIAFOORUMI - Sopeutumisen ja varautumisen suunnittelu jatkuu Työryhmä päättää hyväksyä osaltaan infrapalvelujen vuoden 2015 painopisteet Päätös Päätettiin hyväksyä 2015 painopisteet seuraavasti: 12/15

13 1. Rakennusvalvonta Tavoite: Rakennusvalvonnan yhtenäisten käytäntöjen edistäminen. - Seudullisen rakennusjärjestyksen esiselvitys - Lupataksojen yhtenäistämisen esiselvitys - Palveluprosessin laadun arviointi 2. Korjausrakentaminen Tavoite: Seudullinen uudis- ja korjausrakentamisen hanke Combi. Palvelurakennusten suunnittelu-, käyttö- ja kunnossapito-osaamista sekä energiatehokkuutta lisätään kehittämällä käyttöturvallisuuteen, sisäolosuhteiden terveellisyyteen ja taloteknisiin järjestelmiin liittyviä menetelmiä. Korjausvelan valtakunnallisen laskentamallin (rakennukset, liikenneverkot, yhdyskuntatekniikka) käyttöönotto kaupunkiseudulla. 3. Tuotteistaminen Tavoite: Yhteinen liikennealueiden ylläpidon tuoterakenne otetaan kunnissa käyttöön. Yhteisen tuoterakenteen avulla ylläpidon kustannukset ja laatutaso ovat vertailtavissa. Tuotteistusta jatketaan viheralueisiin ja liikuntapaikkoihin. Tavoite: Sisäisten vuokrien seudullinen yhtenäistäminen palvelukiinteistöissä. 4. Yhdyskuntatekniset palvelut Tavoite: Selvitys seudullisista ylijäämaiden sijoittamispaikoista ja toimintamallista. 5. Ilmasto- ja energiatehokkuustyö Tavoite: Seudullisessa ilmastotyössä sopeutumisen ja varautumisen suunnittelu jatkuu. Infratyöryhmä seuraa ilmastostrategian toteutumista. 13/15

14 10 SEURAAVAT KOKOUKSET (vuosikello) Työryhmä päättää, että seuraava kokous pidetään Päätös: Hyväksyttiin. 14/15

15 11 MUUT ASIAT Lempäälää varten kootaan tilapalvelutyöryhmän kannanotto, onko kuntien mahdollista hyödyntää toistensa palvelurakennussuunnitelmia. Kehittämispäivän yhteenveto Muistio toimitettu kommentille/täydennettäväksi. Tapahtumakalenteri: - KEHTO-foorumi Seinäjoella. - Seutufoorumi Kutsu toimitettu työryhmän jäsenille - Korjausvelan laskentapv Työryhmä päättää merkitä muut asiat tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin. 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:10. 15/15

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 6/2014 14.10.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Maankäyttö ja asuminen työryhmä muistio 6/2014 14.10.2014 Aika: maanantai 6.10.2014 klo 11:00 16:00. Paikka: Technopolis Yliopistonrinne, kokoustila Kansleri, Kalevantie 2, 8. Krs. Osallistujat: Maankäyttö ja asuminen työryhmä: Kari Kankaala johtaja Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 1/2015 19.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU INFRAPALVELUT MUISTIO 1/2015 19.2.2015 Aika: Tiistai 17.2.2015 klo 13:00-15:00 Paikka: Tampereen kaupungintalo, ryhmähuone 1, V kerros Aleksis Kiven katu 14-16 C Osallistujat: Tietäväinen Milko rakennuttamispäällikkö Tampere, pj. Latva Simo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 6/2015 24.6.2015 Aika: 24.6.2015 klo 9.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 2/2015 18.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 2/2015 18.2.2015 Seutuhallitus esityslista 2/2015 18.2.2015 Aika: 18.2.2015 klo 9.00 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Aamukahvi klo 8.30 alkaen. Kokouksen jälkeen klo 11 on mahdollisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/2015 26.2.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Liikennejärjestelmätyöryhmä muistio 2/2015 26.2.2015 Aika: torstai 19.2.2015 klo 10:30 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2.krs Osallistujat: Liikennejärjestelmätyöryhmä: Laaksonen Risto tilaajapäällikkö Tampere,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2014 26.3.2014 Aika: 26.3.2014 klo 8.30 10.04 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa Ari 2. vpj. Aaltonen Mikko Aleksovski Atanas

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Seutuhallitus esityslista 4/2015 29.4.2015 Aika: 29.4.2015 klo 9.00-11.30 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat: jäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Rissanen Helena, 1. vpj. Perämaa

Lisätiedot

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014

Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 Tampereen kaupunkikonsernin energia- ja ilmastotoimien raportti 2014 LUONNOS Versio19052015 Sisällysluettelo 1 KAUPUNGIN ENERGIA- JA ILMASTOSITOUMUSTEN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA... 5 1.1 ENERGIA- JA ILMASTOTOIMIA

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 3/2015 25.3.2015 Aika: 25.3.2015 klo 9.05-11.45 Paikka: Hotelli Tammer, Teknillisen seuran kabinetti, Satakunnankatu 13 Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 2 3 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2

Lisätiedot

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs.

Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Aika 30.8.2006 klo 9:00-11:24 Paikka Tampereen kaupungin virastotalo, kaupunginhallituksen kokoussali, Aleksis Kiven katu 14-16 C, V krs. Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Rantanen Seppo

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/2015 14.8.2015. Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Kuntajohtajakokous muistio 12/2015 14.8.2015. Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Aika: 14.8.2015 klo 8.02-10.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014 Aika: 22.1.2014 klo 9.05-11.15. Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 1-4 ja 6-12 Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a

TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a TAMPEREEN RAITIOTIE, yleissuunnitelma Huhtikuu 2014 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE 4 2. TIIVISTELMÄ 5 3. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 7 3.1. Raitiotien

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen ohjelma 2030 Kuntajohtajakokous 15.1.2010 Seutuhallitus 24.3.2010 2 Tampereen kaupunkiseudun asuntopoliittinen

Lisätiedot

1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat 2

1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat 2 Tampereen kaupunkiseudun yhteistyösuunnitelma maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisesta sekä palvelujen käytön lisäämisestä yli kuntarajojen 1. Yhteistyösuunnitelman laadinnan lähtökohdat

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) KAUPUNKISEUDUN Aika 9.3.2012 klo 9:00 11:00 Paikka Läsnä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2.krs Auli Heinävä, puheenjohtaja

Lisätiedot

p uv k o e r er e v Pa m l

p uv k o e r er e v Pa m l Ta Pa m l k i yhm ä n pu ausr u a hj k o en kon e r er e p uv l e v Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 1/2009 Palveluverkon ohjausryhmä HYVINVOINTIPALVELUT Palveluverkon

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto. 2 Väestön kasvuun varautuminen 2.1 Maankäyttöyhteistyön sitovuus 2.2 Raakamaa- ja kaavavarannot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto. 2 Väestön kasvuun varautuminen 2.1 Maankäyttöyhteistyön sitovuus 2.2 Raakamaa- ja kaavavarannot Tampereen kaupunkiseudun ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 2013 2015 Seurantaraportti Seutuhallitus, 23.4.2014 Valtion ja kuntien seurantakokous, 6.5.2014 1 Tiivistelmä Tampereen

Lisätiedot

Strateginen tavoite 1. Ehyt yhdyskuntarakenne saavutetaan hallitulla muutoksella.

Strateginen tavoite 1. Ehyt yhdyskuntarakenne saavutetaan hallitulla muutoksella. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE Strateginen tavoite 1. Ehyt yhdyskuntarakenne saavutetaan hallitulla muutoksella. Taajamissa käytetään hyväksi mahdollisuudet täydentää nykyistä yhdyskuntarakennetta ja tehostaa

Lisätiedot

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Esipuhe Täydennysrakentamiseen ja sen käytäntöjen kehittämiseen liittyy monia mielenkiintoisia ulottuvuuksia ja näkökulmia. Täydennysrakentaminen

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Kangasala n Lempäälä n Nokia n Orivesi n Pirkkala n Tampere n Vesilahti n Ylöjärvi www.tampereenseutu.fi Tampereen kaupunkiseudun

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Opas päätöksentekijöille ja valmistelijoille Oppaan sivuilla seikkailevat ILMI ja ATSO. He ovat kuntapäättäjiä ja joutuvat tehtävissään tarkastelemaan monipuolisesti

Lisätiedot

Kuntajohtajakokous 4.2.1011 Seutuhallitus 31.8.2011

Kuntajohtajakokous 4.2.1011 Seutuhallitus 31.8.2011 Alustava luonnos 8.11.2010 1 2 Kuntajohtajakokous 4.2.1011 Seutuhallitus 31.8.2011 Toteuttamisohjelman toimitus: A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Merja Tyynismaa ja Minna Seppänen Valokuvat: Minna Seppänen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kuntajohtajakokous 7.11.2014 Seutuhallitus 26.11.2014 Yhtymäkokous 17.12.2014 2 SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT... 3 Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020... 3 Maankäytön,

Lisätiedot

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Vaihe 1: Käynnistäminen 2010 2012 PROJEKTISUUNNITELMA Projektisuunnitelma 20.1.2010 Sivu 2/19 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ohjelman tausta...

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 6/2012. Aika Keskiviikko 24.10.2012 klo 18.00-20.55. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää

KUUMA-HALLITUS. Pöytäkirja 6/2012. Aika Keskiviikko 24.10.2012 klo 18.00-20.55. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää KUUMA-HALLITUS Pöytäkirja 6/2012 Aika Keskiviikko 24.10.2012 klo 18.00-20.55 Paikka Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2014 Mäntsälä hyvinkää järvenpää pornainen Vihti nurmijärvi Tuusula Kerava Sipoo Kirkkonummi SISÄLTÖ SIVU Kohti ketteriä ja houkuttelevia uusia kaupunkeja 3 1 KUUMA-YHTEISTYÖ

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot