Osavuosikatsaus 3/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 3/2014"

Transkriptio

1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Osavuosikatsaus 3/2014 Mikkeli Pieksämäki Juva

2 Sisältö 1 Johdanto Matkalla tulevaisuuteen: teemavuosi Toiminnan kuvausta Laadunhallinta Hanketoiminta Tukipalvelut Talous ja toiminta lukuina... 11

3 3 1 Johdanto Opetus- ja kulttuuriministeriö linjasi kesäkuussa suuntaviivat toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteelliseksi uudistamiseksi. Toisen asteen järjestäjäkenttää tullaan tiivistämään ja järjestäjäverkko muodostuu tulevaisuudessa vahvoista koulutuksen järjestäjistä. Koulutuksen järjestämisluvat sekä ammatilliseen peruskoulutukseen että ammatilliseen lisäkoulutukseen haetaan uudelleen vuoden 2015 aikana. Uudet luvat tulevat voimaan vuoden 2017 alussa yhdessä rahoitusjärjestelmän uudistamisen kanssa. Järjestämisluvan ja tätä kautta myös rahoituksen saamisen kriteereinä tulevat olemaan koulutuksen laaja-alaisuus, koulutuksen järjestäjän taloudelliset ja osaamiseen liittyvät edellytykset, kunnossa olevat toimintapuitteet ja pedagogiset prosessit sekä hyvät toiminnanohjaus- ja laatujärjestelmät. Myös työelämäyhteyksien laajuutta ja toimivuutta tullaan arvioimaan osana järjestämislupien myöntämisprosessia. Aikuiskoulutus- ja oppisopimustehtävissä edellytetään jatkossa osaamista ja aikaisempia näyttöjä tehtävien menestyksellisestä hoitamisesta. Ammatillisen koulutuksen rahoitus tulee uusiutumaan siten, että koulutuksen järjestämiseen saatavan perusrahoituksen osuus on noin puolet ja loppuosa rahoituksesta määräytyy muilla kriteereillä. Näissä kriteereissä suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien määrä vaikuttaa merkittävästi koulutuksen järjestäjän saamaan rahoitukseen. Etelä-Savon ammattiopistossa on tehty ja tehdään edelleen aktiivisesti työtä edellä kuvattujen asioiden kehittämisessä. Keskeiseksi tavoitteeksi nousee keskeyttämisen ehkäiseminen, koulutuksen läpäisyasteen parantaminen sekä suoritettujen tutkintojen määrä. Opintojen etenemisen tukemiseksi kehitetään erilaisia toimintamalleja osana pedagogista ja opettajien osaamisen kehittämistä. Etelä-Savon Koulutus Oy:n organisaatio uudistui Uudistuksen keskeisenä tavoitteena oli se, että organisaatiolla ja johtamisjärjestelmällä pystytään vastaamaan ammatillisen koulutuksen laajan muutosprosessin synnyttämiin haasteisiin. Vuoden 2014 kolmannella neljänneksellä toimintaa rytmitti siten myös tämän uudistuksen täytäntöönpano ja siihen liittyvät tehtävät. Koska uusi organisaatio tuli voimaan , tämä osavuosikatsaus kattaa vuoden 2014 toiminnasta jakson Uudistetussa organisaatiossa painottuvat sujuvan ja kampuksille keskitetyn ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi tarve entistä vahvempaan pedagogiseen kehittämiseen sekä maksullisen palvelutoiminnan lisäämiseen. Pedagoginen kehittäminen ja Matkalla tulevaisuuteen uudistuvan opetuksen ja ohjauksen teemavuosi ovat myös tämän osavuosikatsauksen punainen lanka.

4 4 2 Matkalla tulevaisuuteen: teemavuosi Teemavuosi Elokuussa käynnistyi MATKALLA TULEVAISUUTEEN uudistuvan opetuksen ja ohjauksen teemavuosi Teemavuoden taustalla ovat yhteiskunnassa meneillään oleva suuret muutokset, jotka vaikuttavat merkittävästi myös käsitykseen osaamisesta, oppimisesta, opetustyöstä ja opettajuudesta. Ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö muuttuu ja osaaminen nostetaan entistä vahvemmin keskiöön. Automatisaatio ja digitalisaatio vaikuttavat työn tekemiseen ja ammattirakenteisiin, vanhoja ammatteja poistuu ja uusia syntyy. Ammattiosaamisen käsite monipuolistuu ja sen merkitys vahvistuu. Teemavuoden tavoitteena on haastaa esedulaiset mukaan muutostyöhön: oman alan opetussuunnitelman uudistamiseen, oman työn kehittämiseen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin parantamiseen. Samalla tämä muutos tuo positiivisesti painetta myös organisaation toiminnan kehittämiseen. Muutostarve kohdentuu oppimisympäristöihin ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen mutta sen tavoitteena on päästä myös tiedolla johtamiseen ja talouden tasapainoon. Oppilaitoksessa on käynnistetty KOHVI (Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri) prosessi, jossa huomioidaan tietohallintolain kokonaisarkkitehtuurin edellytykset, SADe-ohjelman sähköiseen asiointiin ja demokratiaan liittyvät palvelut (oppijan palvelukokonaisuus, keskitetyt palvelut paikallinen opintohallinto, eperusteet ja eopsit, Haku- ja valintapalvelut sekä Todennetun osaamisen rekisteri TOR) sekä tavoitellaan reaaliaikaista tiedolla johtamisen mallia.

5 5 Opetussuunnitelmauudistus Ammatillisen peruskoulutuksen uudistetut opetussuunnitelmat tulevat voimaan elokuussa Suurimpia muutoksia uusissa opetussuunnitelmissa ovat vahva osaamisperusteisuus ja osaamispisteiden (osp) käyttöönotto. Osaaminen hahmotetaan ja rakentuu uusissa opetussuunnitelmissa kokonaisuuksina. Samalla mahdollistetaan nykyistäkin vahvemmin valinnaisuus ja joustavuus sekä huomioidaan uudistuvat työelämän osaamistarpeet. Johtoryhmä vahvisti elokuussa Esedun pedagogiset linjaukset. Pedagogiset linjaukset ohjaavat pedagogista toimintaa, toiminnan kehittämistä ja opetussuunnitelmatyötä, ja niiden valmistelussa huomioitiin paitsi osaamisperusteisuuteen siirtymisen edellytykset myös tuleva rahoitusuudistus ja järjestämisluvan myöntämiseen liittyvät laatuvaatimukset. Samalla käynnistyi Esedun pedagogisen ohjelman päivitystyö. Opetussuunnitelmatyö käynnistettiin nimeämällä elokuussa 2014 tutkintokohtaiset ops-vastaavat siten, että jokaisessa tutkinnossa on huomioitu sekä eri paikkakuntien että aikuisten ja nuorten opettajien edustus. Lisäksi opetussuunnitelmatyöhön nimettiin hankerahoilla kaksi opettajaa oppilaitostasoisiksi koordinaattoreiksi. Ops-vastaaville luotiin vaiheistetut ohjeet ja aikataulu. Tavoitteena on, että kaikki alan opettajat (nuorten koulutus, aikuiskoulutus, eri paikkakunnat) rakentavat opetussuunnitelmia yhdessä. Työhön osallistuu myös alan opiskelijoita, työelämän edustajia, yhteisten aineiden opettajia, opinto-ohjaajia ja muita yhteistyötahoja. Oppimisympäristöjen kehittäminen Hyvinvointiteknologiaan ja välinehuoltoon liittyvien koulutuskokeilujen ja oppimisympäristöjen kehittämistyö on jatkunut yhdessä työelämän kanssa. Uutta teknologiaa hyödyntävän Keidas-oppimisympäristön laajennus ja kirjaston toimintojen monipuolistaminen on käynnistynyt Otavankadun toimipisteessä. Esedu on ollut mukana Pieksämäen Hiekanpään elämänkaarikampuksen suunnittelussa ja kehittämisessä. Työelämässä olevien elinikäisen oppimisen ja tietoteknisen osaamisen kehittämisen tueksi suunnitellaan liikkuvaa Keidas-ympäristöä. Kone- ja metallialan sekä sähköalan uuden oppimisympäristön suunnittelutyö on edennyt Mikkelissä hyvin. Tavoitteena on saada rakennettua Raviradantielle kesäksi 2016 nykyaikainen oppimisympäristö, johon pystytään keskittämään kyseisten alojen opetus sekä nuorten että aikuisten osalta. Uusilla tilaratkaisuilla saadaan toiminnallisia hyötyjä myös muiden tekniikan alojen opetukseen, koska esimerkiksi hitsaus kuuluu oleellisena osana moneen eri tutkintoon. Opetuksen keskittäminen tuo hyötyjä myös opetusvälineiden käyttöön. Koulutus Oy:n lähivuosien talousnäkymien valossa rakennusinvestointien toteutusta ja ajoitusta joudutaan arvioimaan uudelleen ennen lopullisten investointipäätösten tekemistä. Strategian päivittäminen Esedun strategian päivittäminen käynnistyi Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallituksen ja Esedun johtoryhmän strategiaseminaarilla, jossa käytiin läpi voimassaoleva strategia ja luotiin suuntaviivoja tulevaan strategiakauteen Strategiatyö jatkuu opiskelijoiden, työelämän ja henkilöstön

6 6 kuulemisella eri muodoissa syksyn aikana. Päivitetty strategia on tarkoitus hyväksyä joulukuussa. Tulossa olevat muutokset osaamisperusteisuudessa, opetussuunnitelmissa, koulutusrakenteissa ja rahoitusmalleissa tulevat näkymään myös päivitetyn strategian painotuksissa sekä täytäntöönpanossa. 3 Toiminnan kuvausta Perustutkinto-opiskelijoita oli syyskuun laskentapäivänä opiskelijaa, joista 703 näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa. Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavan perustutkinnon osalta opiskelijamäärätavoitteita ei saavutettu, mutta näyttötutkintoperusteisten perustutkinto-opiskelijoiden määrä sen sijaan ylitti ensimmäistä kertaa 700 opiskelijan rajan. Nuorten aikuisten osaamisohjelman rahoitusta ei ole 2014 perustutkinnoissa voitu käyttää, koska se edellyttää järjestämisluvan mukaisen paikkamäärän täyttymistä: tältä osin rahoitus joudutaan palauttamaan Perustutkintokoulutuksen opiskelijajakauma (painotetut keskiarvot ) Näyttötutkintona suorittavat Ammatillisena peruskoulutuksena suorittavat Aikuiskoulutuksessa kokonaisuutena toteutui tammi-syyskuussa yli 87 % vuoden 2014 opiskelijatyöpäivätavoitteesta. Vuodelle 2014 ESEDUn aikuiskoulutuksen asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan sekä toimintavolyy- opiskelijatyöpäiväjakauma rahoitusmuodoittain 1-9/2014 min että koulutuksen myynnin ja lisäkoulutuksen rahoituksen käytön Työvoimakoulutus osalta. 1 % 1 % 11 % 18 % 45 % 24 % PT näyttötutkintona Maahanmuutt.valm. koulutus Omaehtoinen lisäkoulutus Henkilöstökoulutus Oppisopimuskoulutus Aikuiskoulutuksessa perustutkinnon näyttötutkintona suoritti tammi-syyskuussa 278 opiskelijaa, joiden lisäksi suoritettiin 86 ammatti- ja erikoisammattitutkintoa sekä 130 osatutkintoa. Suhdanteissa ja yrityskentässä ei vuoden kolmannella neljänneksellä tapahtunut merkittävää, oppisopimuskoulutuksen myyn-

7 7 tiä tukevaa taloudellista kehitystä. Uusien oppisopimusten määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, mutta kasvua saavutettiin ei-tutkintoon johtavien koulutusten kautta. Voimassa olevien oppisopimusten määrässä päästiin edellisen vuoden tasolle. Oppisopimuskoulutukseen on osallistunut vuoden alusta alkaen kaikkiaan 862 opiskelijaa. Voimassa olevat oppisopimukset kvartaaleittain v v v I - III IV - VI VII - IX X - XII 4 Laadunhallinta Laadunhallinnan kentällä on raportointikaudella käsitelty, analysoitu ja priorisoitu maaliskuussa 2014 toteutetun, toimivan laadunhallinnan ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän itsearvioinnin tulokset. Samassa yhteydessä itsearvioinnin tuloksia on peilattu laatupalkintokilpailun raportissa esille nousseisiin vahvuuksiin ja kehittämiskohteisiin. Itsearvioinnin tuloksien ja laatupalkintokilpailun raportin perusteella on organisaatiotasolla kehittämiskohteeksi nostettu kestävän kehityksen tuominen tiiviimmin osaksi toimintajärjestelmää. Kestävän kehityksen edistämistä on tuettu liittymällä Kaakkois-Suomen yhteistyöverkostoon, jonka kanssa kestävää kehitystä edistetään resursseja tarkoituksenmukaisesti yhdistäen. Opetussuunnitelmatyössä laadunhallintaa on varmistettu perustamalla vertaisryhmät, joiden tavoitteena on sitouttaa henkilöstöä tiiviimmin opetussuunnitelmatyöhön, levittää opetussuunnitelmissa olevia hyviä käytänteitä yli alarajojen, vahvistaa opiskelijoiden mukana olo laadun kehityksessä sekä varmistaa uusien opetussuunnitelmien laadukkuus myös strategisten tavoitteiden näkökulmasta. Syyskuussa toteutettiin laadunhallinnan vaikuttavuuskysely koko henkilöstölle. Kysely on luotu yhteistyössä Sampon, Ksaon, Ekamin, Poken ja Kuopion talouskoulun kanssa ja sen tavoitteena on selvittää laadunhallinnan toimintojen ja työvälineiden toetutumista ja vaikuttavuutta oppilaitoksissa.

8 8 Etelä-Savon ammattiopiston laadunhallintaa ja sen toimenpiteitä tullaan kehittämään kyselyn tulosten pohjalta. Tässä kehittämistyössä hyödynnetään myös oppilaitoksen toimivia yhteistyöverkostoja toisten koulutuksenjärjestäjien kanssa. Kevään aikana järjestelyn, näyttötutkintoperusteisen koulutuksen henkilökohtaistamisprosessia koskeneen johdon katselmuksen tulokset on käsitelty koulutuspäälliköiden kanssa. Koulutuspäälliköt puolestaan ovat käsitelleet omien alojensa tulokset henkilöstön kanssa ja päättäneet konkreettisista kehittämistoimista. Laadun kehitystä on tuettu myös keskeyttämisen ehkäisyn tehostetun toimintaohjelman luomisella. Tukipalvelujen laadunhallintaa on kehitetty pitämällä ravitsemuspalveluiden asiakasraadit Raviradantien, Otavankadun ja Pieksämäen yksiköissä. 5 Hanketoiminta Käynnistyneeseen EU-hankekauteen on valmistauduttu kehittämällä työelämän ja kumppanioppilaitosten kanssa hankkeita, jotka tukevat opettajuuden, toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittämistä. Nuorten ammatillisessa peruskoulutuksessa valtionavustuksin rahoitetulla hanketoiminnalla on tuettu osaamisperusteisten tutkinnonperusteiden toimeenpanoa eli kirjoitettu tutkinnon perusteita opiskelijan osaamista korostaen, työelämälähtöisyyttä ja valinnaisuutta vahvistaen sekä joustavia ja yksilöllisiä opintopolkuja mahdollistaen. Niin ikään perustutkintoon sisältyvien uusien yhteisten tutkinnon osien rakenne ja painotukset ovat kehittämisen kohteena. Oppijan osaamisen ja sen kehittymisen tukeminen on keskeinen lähtökohta kaiken pedagogisen toiminnan suunnittelussa. Määrällisestä suorittamisesta sekä oppiaine- ja aika-ajattelusta siirrytään osaamisen hankintaan ja sen osoittamiseen. Muutokset tulevat näkymään sekä opettajuudessa ja oppilaitoksen toimintakulttuurissa että ajattelussa ja toiminnassa. Pedagogisen toiminnan kehittämisessä valtionavustusta on suunnattu lisäksi työpaikkojen ja oppilaitoksen välisen yhteyden tiivistämiseen, nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen edistämiseen ja nuorten joustavan oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen. Myös läpäisyn tehostamiseksi ja keskeyttämisen ehkäisemiseksi on tehty pedagogisia tukitoimia valtionavustuksin. TYKE-hankkeissa Osaava Itä-Suomi teki tiivistä verkostoyhteistyötä Yrittäjänpäivän ja Digitaalisen kaupunkiseikkailun ( ) järjestämisessä. Mukana yhteistyössä olivat mm. ELY, Mikke ry, Miktech, TE-toimisto, Mamk, Aalto-yliopisto, Olkkari, Observis Oy ja OiOi Oy. Esedussa Yrittäjänpäivä kytkettiin osaksi yrittäjyyskasvatusta. Esedu järjesti myyntikilpailun, jossa Esedun opiskelijoiden joukkueet myivät kivijalkakauppojen tuotteita. Opiskelijat sopivat myyntijärjestelyistä yritysten kanssa itse ja se liitettiin osaksi opetusta. Joukkueita oli 16 ja ne edustivat eri aloja. Mukana järjestelyissä olivat myös Esedun matkailualan opiskelijat. Parhaat myyntijoukkueet palkittiin ja opiskelijat saivat palautetta myyntitaidoistaan. Yritykset ja opiskelijat ovat antaneet myyntikilpailusta positiivista palautetta. Arviointi on käynnissä mm. oppimisen näkökulmasta ja jatkossa opinnollistamiseen ja tavoitteellisuuteen kiinnitetään enemmän huomiota. Ensikokeiluna tulokset olivat rohkaisevia. Myyntikilpailun kaltaiset uudet metodit otetaan osaksi Esedun opetussuunnitelmatyötä. Samoin Digitaalisen kaupunkiseikkailun ottaminen osaksi oppimista on pohdinnassa.

9 9 Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamalla ja elokuussa päättyneellä Esedun uudet opetusteknologiat UPEA-hankkeella oli tavoitteena kehittää ja luoda uutta opetusteknologiaa ja mobiilitekniikkaa apuna käyttäviä oppimisympäristöjä Esedun toiminta-alueelle sekä mahdollistaa sekä ajasta ja paikasta riippumaton opetus ja opiskelu että eri paikkakuntien välinen yhteisopetus. Pilotteihin hankitut laitteet ovat luoneet oppilaitokseen eri aloille uusia toimintatapoja ja oppimismenetelmiä. Esimerkkejä ovat mm. pelillisyyden hyödyntäminen hitsausopetuksessa ja ammattiosaamisen näyttöjen arviointi videointien avulla. Yksi laajimmista innovaatioista on Keidas-malli, jota on jo suunnitteluvaiheessa toteutettu laajalla rintamalla parvityöskentelymallia noudattaen. Keidas-malli sisältää sekä virtuaalisia että fyysisiä tiloja, uudenlaisia tapoja oppia ja tukea oppimista, uuden teknologian hyväksikäyttöä jne. Pääajatuksena kaikessa toiminnassa on siirtää opiskelija keskiöön opettajan uudenlaista opettajuutta tukien. 6 Tukipalvelut ICT-palvelut Kiireisen syksyn normaalien tuki- ja ylläpitotehtävien lisäksi pystyttiin vastaamaan hyvin myös ITympäristöjen kehittämistarpeisiin. Seudun kuntatoimijoiden yhteisen Pieksämäki-Mikkeli seudun alueverkon kilpailutus saatiin päätökseen ja uuden alueverkon vuodenvaihteeseen sijoittuvaa käyttöönottoa valmisteltiin. Langattoman verkon toiminta-alueet kartoitettiin tarkasti eri toimipisteissämme, erityisesti opetustilojen näkökulmasta. Verkon laajentamissuunnitelma laadittiin siten, että vuonna 2015 langaton verkko kattaa kaikki oppilaitoksen luokkatilat ja merkittävän osan myös esim. työsaleista. Ratkaisu tukee hyvin mobiililaitteiden käyttöä opetuksessa ja oppimisessa. Tulevien KuntaERPin, Populuksen ja muiden talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien muutostöihin valmistauduttiin mm. tarvittavin palomuuriavauksin. Etelä-Savon Koulutus Oy liittyi jälleen kerran AMKE-yhteistyön kautta kilpailutettuun Microsoft-sopimukseen. Tuotevalikoima päivitettiin oppilaitoksen tarpeiden osalta. Kustannustehokas ja entistä monipuolisempi ohjelmistosopimus tuo hyvät mahdollisuudet tarjota jatkossa asiakkaillemme entistäkin monipuolisempaa ja mobiilimpaa toimintaympäristöä. Uusi sopimus astuu voimaan tammikuussa Henkilöstöpalvelut Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät Yt-neuvotteluissa luovuttiin koko henkilöstön määräaikaisesta lomauttamisesta kuluvan vuoden aikana. Sen sijaan neuvotteluissa haettiin kestäviä rakenteellisia ratkaisuja toimintojen sopeuttamisessa muuttuvaan toimintaympäristöön. Tuotannollisten ja taloudellisten syiden sekä toiminnan uudelleen järjestelyjen vuoksi 21 henkilöä irtisanottiin, työaika- ja tehtäväjärjestelyjä tehtiin kahdelle henkilölle. Liikkeenluovutukseen liittyviä henkilöstösiirtoja uudelle työnantajalle valmistellaan 6-7 henkilölle. Projektiryhmässä valmistellaan palkkajärjestelmän muutosta yhdessä kunnan Taitoan kanssa, Populus-ohjelma tulee käyttöön

10 10 Työterveyshuollon uusi palveluntarjoaja Etelä-Savon työterveys aloitti Pieksämäelle työterveyshuollon palveluja tarjoaa Dextra / Pihlajalinna Oy. Organisaatiomuutoksessa henkilöstön kehittäminen siirtyi henkilöstöpalveluihin. Viestintä- ja markkinointipalvelut Lukukauden loppu ja kesä oli aktiivista tapahtuma-aikaa. Viestintä- ja markkinointipalvelut oli mukana järjestämässä useita tapahtumia kuten opiskelijoiden tampoonipalloturnaus, Kampusfestarit ja artesaanien kevätnäytös. Kesällä toteutettiin aikaisempaa näkyvämpi markkinointikampanja, jonka teema oli Nyt on tarjolla pelkkiä ässiä. Kampanjoimassa oli talkoohengellä mukana lähes 30 henkilökuntaan kuuluvaa kiertäen alueen kesätapahtumia ja markkinoiden alkavaa aikuiskoulutusta. Kesäkuussa Esedulla oli useampana päivänä Mikkelin kävelykadulla avokonttori, jossa yksi esedulainen vuorollaan teki töitä, jakoi ässä-keksejä ja markkinoi koulutuksia. Kampanja huipentui Jurassic Rock festivaaliin, jossa Esedu oli mukana muiden alueen oppilaitosten kanssa. Viestintäpalvelut toteuttivat projektin koko henkilöstölle hankittavista henkilökorteista, jotka otettiin käyttöön alkusyksystä. Henkilökortteja varten otetut henkilöstön kuvat otettiin samalla käyttöön sähköisissä sisäisissä järjestelmissä (intranet ja AD-henkilötietojärjestelmä.) Esedun läsnäoloa sosiaalisessa mediassa vahvistettiin luomalla Esedulle profiili Twitter-pikaviestintäpalveluun, jossa julkaistaan myös kaikki Esedun tiedotteet. Esedu löytyy Twitterissä osoitteesta https://twitter.com/esedufi Hallinto- ja talouspalvelut Talouspalvelut Talous- ja henkilöstöpalveluiden ulkoinen palveluntuottaja Kunnan Taitoa Oy ottaa käyttöönsä vuoden 2015 alusta uuden ohjelmiston KuntaERPin. Projekti on lähtenyt käyntiin huhti- toukokuussa ja mukana Mikkelin seudulla ovat Etelä-Savon Koulutus Oy, Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy ja Mikkelin kaupunki. Projektia on jatkettu ja eri valmistelukokoonpanot ovat kokoontuneet ahkerasti. Erilaiset ohjelmistoon liittyvät määrittelyt ja testaukset ovat työn alla. Myös arkistointiratkaisu on hyväksytty, käyttöön otetaan SARKK-arkistointi. Samoin palvelukassaohjelmiston osalta on päätetty ottaa vuoden 2015 alusta käyttöön uusi Kassapankki järjestelmä ja osio on liitetty Erp-liittymämäärittelyihin. Vuoden 2015 budjetointikierros aloitettiin elokuussa ja syyskuussa pidettiin budjetointikoulutusta johdolle. Hallintopalvelut Arkistoinnin osalta syksy on ollut tiivis. Viime vuosina lopetettujen toimipisteiden väliarkistoissa ja toimistoissa olleita asiakirjoja on seulottu, järjestetty, arkistoitu ja hävitetty. Lähes kaikki asiakirjat

11 11 vuosilta on nyt arkistossa. Kaikilta osin kuntayhtymän arkisto ei kuitenkaan ole valmis eikä täytä pysyvästi säilytettävien asiakirjoille annettuja määräyksiä. Etelä-Savon Koulutus Oy:n arkistot sijaitsevat Mikkelissä Otavankatu 4:ssä. Päätearkistossa on kuntayhtymän asiakirjat vuosilta Keskusarkistossa on Etelä-Savon Koulutus Oy:n asiakirjat vuodesta 2009 alkaen. Hankintaohje on päivitetty ajan tasalle. Tiedonohjaussuunnitelman laatiminen jatkuu. Suunnitelmaan merkitään mm. tiedot: mistä asiakirjat löytyvät, mistä tietojärjestelmästä, kuka on niistä vastuussa, milloin ne hävitetään vai säilytetäänkö arkistossa pysyvästi. Asianhallintajärjestelmässä on asiakirjat vuodesta 2005 alkaen. Asianhallintajärjestelmän kautta pystytään takaamaan nopea tietopalvelu asiakirjoja tarvitseville. 7 Talous ja toiminta lukuina Kuluvan vuoden osalta Koulutus Oy:n talous on ollut haasteellinen. Syyskuun 2014 toteutuma näyttää kuitenkin siltä, että osakeyhtiö tulee tekemään jonkin verran voitollisen tilinpäätöksen ja saavuttamaan asetetun taloudellisen ylijäämätavoitteen. Painotettu opiskelijamäärä oli syyskuun laskentapäivän perusteella opiskelijaa. Järjestämisluvan mukaisesta ja rahoituksen perustana olevasta opiskelijamäärästä (2680) jäi käyttämättä 109 paikkaa. Vuoden talousarvio on laadittu opiskelijamäärän perusteella. Vaikka tavoitetta ei täysin saavutettu, yksikköhinta- eli perusrahoituksen opiskelijamäärän vajautta on pystytty kompensoimaan muilla rahoitusmuodoilla. Vuonna 2015 opiskelijapaikkavähennyksen jälkeen järjestämisluvan mukainen rahoituksen perustana oleva opiskelijamäärä on 2570 opiskelijaa. Oppilaitoksen talouden kannalta vuonna 2015 on tärkeää, että kaikki järjestämisluvan mukaiset paikat ovat täynnä.

12 Tuotot yhteensä Toteutuma/syyskuu 2014 Talousarvio 2014 Toteutuma 9/2013 Toteutuma 9/2014 Uusi TA Yksikköhintarahoitus peruskoulutus ja oppisopimus Yksikköhintarahoitus ammatillinen lisäkoulutus Yksikköhintarahoitus erityisopetus Koulutuksen myyntituotot/työvoimapoliittinen koulutus Koulutuksen myyntituotot/muu koulutus Myyntituotot Ok-talot Johdon ennuste 1-12/ Sis. palv.tuotot Yleiset myyntitilit Myyntituotot LIIKEVAIHTO Valmisvarastojen muutos VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS Sisäiset vuokrat Vuokratuotot Sisäiset näyttötutkintotulot, Esko Sisäiset maksut, Esko Sisäiset avustukset, Esko Jaksotetut tuotot Avustukset ja tuet Muut sisäiset tuotot, Esko Muut tuotot LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Sisäiset materiaaliostot, Mpt Materiaalit ja palvelut MATERIAALIT JA PALVELUT Jaksotetut palkat ja palkkiot Sisäiset palkat ja henkilösivukulut Sisäiset henkilöstökorvaukset Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT Suunnitelman mukaise POISTOT JA ARVONALENNUKSET Muut sisäiset kulut, Esko Sis.palvelut Näytt.tutk.sis Sis. Käyttövarat (sis. Opiskelijoiden ruokailut) Sisäiset materiaaliostot, Esko Sisäiset avustukset, Esko Jaksotetut kulut Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkil Sis. vuokrat Vuokrat ja vastikkee Toimitilakulut Kone- ja kalustokulut Matkakulut Markkinointikulut Hallintokulut Muut liikekulut Rahoitustuot ja kulut LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT TILIZOS1.3 Oyn tuloslaskelma Ulkoiset tuotot Ulkoiset kulut henk.kulut muut kulut Ulkoinen tulos Sisäiset tuotot Sisäiset kulut

2012 Osavuosikatsaus 1-9

2012 Osavuosikatsaus 1-9 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 212 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 3.9.212... 3 1 Perustutkinto-opiskelijoiden määrän kehittyminen...

Lisätiedot

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua?

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012 Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Nastataulusta kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa

ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa ECVETin toimeenpano ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuus ja osaamispisteet tutkinnon perusteissa Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus -yksikkö

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Yhdessä koulutustakuuseen - hankkeen avausseminaari 22.4.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Ammatillinen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistus Toimenpideohjelma vuosille

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen kehittämishaasteet Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

Ammatillisen peruskoulutuksen kehittämishaasteet Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen peruskoulutuksen kehittämishaasteet 5.9.2013 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen peruskoulutuksen kehittäminen Tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Aloitustilaisuus11.9.2014 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen valtionavustusten

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava

Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava Lait ja asetukset ammatillisesta peruskoulutuksesta hyväksytty 3.10.2014 OPH:n määräykset julkistetaan 18.11.2014

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformin vaikutukset vankilakoulutukseen Ylijohtaja Mika Tammilehto 12.12.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Uusi ammatillinen koulutus 1.1.2018 alkaen Henkilökohtaistaminen VANKILAOPETUS

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformin pääperiaatteet. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ammatillisen koulutuksen reformin pääperiaatteet. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen reformin pääperiaatteet Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto 26.1.2017 Mitä tavoitellaan? Ketterämpää, oikea-aikaisempaa ja joustavampaa vastaamista työ-

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö

Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyö Ammattilaisen kädenjälki 8.11.2017 Helsinki Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen koulutusreformissa Kiertotalous ja kestävän kehityksen osaaminen

Lisätiedot

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 2015 M/S Viking Gabriella ke 25.3.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Finlandia-talo 25.9.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa

Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa Oppimisvalmiuksien ja kielitaidon merkitys ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa 23.11.2016 Neuvotteleva virkamies Ulla-Jill Karlsson Ammatillisen koulutuksen osasto Mitä reformissa tavoitellaan?

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi keskeiset uudistukset

Ammatillisen koulutuksen reformi keskeiset uudistukset Ammatillisen koulutuksen reformi keskeiset uudistukset 16.11.2016 Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto 2 Ammatillisia tutkintoja ja ammatillista koulutusta säädellään yhdellä lailla

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset

Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset Opetusneuvos Tarja Riihimäki KEHYSPÄÄTÖS 2015-2018 Keskeiset sopeutustoimet Ammatillinen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Oulu 12.11.2015 Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Ohjauksen vastuutaho: koulutuksen järjestäjä Ohjauksen vastuutaho:

Lisätiedot

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Mikkeli Pieksämäki Juva 2 1 Johdanto... 3 2 Opiskelijamäärät ja muut toiminnalliset mittarit... 4 3 Katsaus toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen...

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori

Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2. Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori Ammatillisen koulutuksen muutostuulet ja TUTKE 2 Juhani Pirttiniemi Opetusneuvos Opetushallitus Pori 30.10.2014 Toisen asteen koulutuksen rakenteellinen uudistus Uudistuksessa tehostetaan koulutusjärjestelmän

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutus. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutus. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi ja työvoimakoulutus Ylijohtaja Mika Tammilehto 27.3.2017 Keskeiset uudistukset Yksi laki ammatillisesta koulutuksesta: osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja elinikäinen

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas 12.2.2013 Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos

Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari 2.5.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos Mitä tapahtuu tai on tapahtumassa? Muutokset tutkintojen perusteissa Ammatillisen koulutuksen reformi Tutkintotoimikuntakauden

Lisätiedot

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Mikkeli Pieksämäki Juva 2 1 Johdanto... 3 2 Toiminnan kuvausta... 4 Kehittämispalvelut... 5 Otavankadun ammattikampus... 6 Raviradantien ammattikampus...

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI. PKKY:n tulevaisuuspäivät Tahko

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI. PKKY:n tulevaisuuspäivät Tahko KOULUTUKSEN REFORMI PKKY:n tulevaisuuspäivät 27. 28.2.2017 Tahko Ammatillinen koulutus tänään - ammatillinen peruskoulutus - ammatillinen lisäkoulutus - molempia voidaan järjestää oppilaitosmuotoisena

Lisätiedot

Lukion tulevaisuusseminaari. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014

Lukion tulevaisuusseminaari. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014 Lukion tulevaisuusseminaari Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2014 PÄIVÄN TEEMA LUKIOKOULUTUKSEN PILVET JA UUDET TUULET 3.4.2014 Tuula Haatainen LUKIOKOULUTUKSEN PILVIÄ JA UUSIA TUULIA 1/2 PALJON

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista 17.11.2016 Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Mitä tavoitellaan? Nopeampaa, oikea-aikaisempaa ja joustavampaa vastaamista työ-

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto

Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen osasto Laatupalkintokilpailu Laatupalkinnolla tuetaan ja kannustetaan

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden merkitys yhteisissä tutkinnon osissa

Osaamisperusteisuuden merkitys yhteisissä tutkinnon osissa Osaamisperusteisuuden merkitys yhteisissä tutkinnon osissa Uudistuvat yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Helsinki Congress Paasitorni ke 15.4.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11. Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.2014 Kuntaliiton lähtökohta ja tavoitteet uudistukselle Yleiset tavoitteet:

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen rahoitustason muutoksia

Ammatillisen koulutuksen rahoitustason muutoksia Ammatillisen koulutuksen rahoitustason muutoksia OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 2015 (1.000 ) 6 769 263 (ml. kuntien rahoitusosuus 8 395 191 ) 913 629 75 012 189 393 447 123 116 821 1.231.361

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori Ritva Sammalkivi SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu (OKM) Keskitetysti tuotetut palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/ PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere

ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/ PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/2017 1 LISÄLISTA ON TARKASTAMATON JA ALLEKIRJOITTAMATON AIKA 26.09.2017 16:00 PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere KÄSITELLYT ASIAT Asia

Lisätiedot

OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä

OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä OPPIMAISEMAFESTIVAALI 2017 Joustavuus eri oppimisympäristöissä Yksilöllisen ja joustavan oppimisen tukeminen Sami Pirhonen projektipäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Terveysalan laitos 15.5.2012 Katri Ryttyläinen-Korhonen, Arja Palovaara, Ansa Iivanainen TERVEYSALAN LAITOKSEN LAATUTYÖN KUVAUS 2012 Laatutyön tavoitteet Terveysalan laitoksen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Tiukkenevan talouden haasteet... 4 3 Kevään kehittämistoimet ja laadunhallinta... 6 4 Uudella organisaatiolla muutokseen...

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Nuorisotakuu Pasi Rentola

Nuorisotakuu Pasi Rentola Nuorisotakuu 3.9.2013 Pasi Rentola Hallitusohjelma: Jokaiselle alle 25 -vuotiaalle nuorelle ja alle 30 vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ammatillisen koulutuksen laadunvarmistajana

Ammattiosaamisen näytöt ammatillisen koulutuksen laadunvarmistajana Ammattiosaamisen näytöt ammatillisen koulutuksen laadunvarmistajana Koppihankkeen loppuseminaari Helsinki ma 21.4.2008 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Ammattiosaamisen näytöt osana ammatillisen

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Etelä-Savon Koulutus Oy Y-TUNNUS: 2249317-6 Etelä-Savon ammattiopisto OPPILAITOSTUNNUS: 10681 OMISTAJATYYPPI: 21

DigiOpit - verraten hyvää. Etelä-Savon Koulutus Oy Y-TUNNUS: 2249317-6 Etelä-Savon ammattiopisto OPPILAITOSTUNNUS: 10681 OMISTAJATYYPPI: 21 DigiOpit - verraten hyvää Etelä-Savon Koulutus Oy Y-TUNNUS: 2249317-6 Etelä-Savon ammattiopisto OPPILAITOSTUNNUS: 10681 OMISTAJATYYPPI: 21 Laura Kuismala laura.kuismala@esedu.fi p. 0503453412 Etelä-Savon

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ohjauksen vastuutaho: koulutuksen järjestäjä Ohjauksen vastuutaho: perusopetuksen järjestäjä KOULUTUS Lukiokoulutus PERUSOPETUS Oppilaanohjausta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto HE 39/2017 vp

Asiantuntijalausunto HE 39/2017 vp Asiantuntijalausunto HE 39/2017 vp Sivistysvaliokunta 7.6.2017 klo 11:30 / HE 39/2017 vp / Asiantuntijapyyntö Kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti, SASKY Ammatillisen koulutuksen reformi Vahva, monialainen toisen

Lisätiedot

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Opit työssä Projektin kesto 1.1.2015-31.5.2017 Rahoittaja Hämeen ELY-keskus Toteuttajat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (hallinnoija) Kouvolan

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja

Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja Matkailualan perustutkinnon perusteiden muutokset ja 1.8.2015 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi 18.11.2014 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Sipilän hallituksen osaamisen ja koulutuksen tavoitteet Oppimisympäristöjä on modernisoitu,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu 27.9.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Työpaikalla järjestettävä koulutus Oppisopimuskoulutus Koulutussopimukseen perustuva koulutus

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 11.2.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät Tampere to 23.4.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät Tampere to 23.4.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät Tampere to 23.4.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Puheenvuoron sisältö Hallitus vaihtuu, tulevaisuus muuttuu?

Lisätiedot

Valmistelija: Kari Puumalainen p , Outi Rautiala p

Valmistelija: Kari Puumalainen p , Outi Rautiala p Yhtymähallitus 88 21.09.2016 Yhtymähallitus 64 23.05.2017 HENKILÖSTÖN PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN YHALL 88 Valmistelija: Kari Puumalainen p. 040 1778 600, Outi Rautiala p. 0400 793 153 Ammatillisen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Seutufoorumi 28.11.2017 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Esitys Liikuntatiedon saavutettavuutta edistävä työryhmä 29.1.2013 Leena Kononen SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille

Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille 11.5.2011 Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille Pasi Kankare, Opetushallitus Oppisopimusten määrän kehitys Oppisopimuskoulutuksella koko tutkinnon

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 9.12.2013 OPPIJAN VERKKOPALVELUT SEMINAARI Sari Ellonen Palvelulupaus Oppijan palvelukokonaisuudessa rakennetaan Koulutuksen sähköistä sivistyskeskusta (), josta löytyvät

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja sen ohjaaminen - koulutuksen järjestäjän näkökulma. Arja-Leena Saastamoinen 13.12.2011

Elinikäinen oppiminen ja sen ohjaaminen - koulutuksen järjestäjän näkökulma. Arja-Leena Saastamoinen 13.12.2011 Elinikäinen oppiminen ja sen ohjaaminen - koulutuksen järjestäjän näkökulma Arja-Leena Saastamoinen 13.12.2011 Etelä-Savon Koulutus Oy Perustettu 1.1.2009, koulutustehtävä ja järjestämisluvat siirtretty

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä: TUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO

Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä: TUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä: TUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO 30.1.2013 yli-insinööri Kati Lounema Opetushallitus Sisältö Tutkinnon perusteiden toimeenpano ammatillisena peruskoulutuksena

Lisätiedot