Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto"

Transkriptio

1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

2 2 Sisältö 1 Johdanto Tiukkenevan talouden haasteet Kevään kehittämistoimet ja laadunhallinta Uudella organisaatiolla muutokseen Matkalla tulevaisuuteen: teemavuosi Hanketoiminta Tukipalvelut Talous ja toiminta lukuina... 13

3 3 1 Johdanto Vuoden 2014 toisella neljänneksellä eniten olivat esillä organisaatiouudistus ja Koulutus Oy:ssä käynnistyneet yhteistoimintaneuvottelut. Opetus ja kulttuuriministeriö on kesäkuussa linjannut suuntaviivat toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteelliseksi uudistamiseksi. Samoin ammatillisen koulutuksen rahoitusta selvittänyt työryhmä jätti kesäkuussa esityksensä ammatillisen koulutuksen rahoituksen uudistamisesta. Toisen asteen järjestäjäkenttää on tarkoitus tiivistää merkittävästi ja järjestäjäverkko jatkossa muodostuu vahvoista koulutuksen järjestäjistä. Kriteereinä tulevat olemaan koulutuksen laaja alaisuus, taloudelliset edellytykset, vahva osaaminen koulutuksen järjestämiseen, kunnossa olevat toimintapuitteet ja pedagogiset prosessit sekä hyvät toiminnan ohjaus ja laatujärjestelmät. Koulutuksen järjestäjiltä edellytetään myös laajoja ja toimivia työelämäyhteyksiä niin nuorten kuin aikuisten koulutuksessa. Aikuiskoulutus ja oppisopimustehtävissä edellytetään jatkossa osaamista ja aikaisempia näyttöjä tehtävien menestyksellisestä hoitamisesta. Ammatillisen koulutuksen rahoitus tulee uusiutumaan siten, että koulutuksen järjestämiseen saatavan perusrahoituksen osuus on noin puolet ja loppuosa rahoituksesta määräytyy muilla kriteereillä. Näissä kriteereissä suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien määrä vaikuttaa merkittävästi koulutuksen järjestäjän saamaan rahoitukseen. Etelä Savon ammattiopistossa on tehty pitkäjänteistä työtä juuri niiden asioiden kanssa, jotka painottuvat, kun opetus ja kulttuuriministeriö myöntää uusia koulutuksen järjestämislupia. Työtä on jatkettava systemaattisesti samoin kuin työtä, jolla tulevaisuuden rahoitusperusteisiin voidaan vaikuttaa. Tällöin on merkittävästi pystyttävä parantamaan opiskelijoiden valmistumisastetta ja sitä, että opinnot etenevät. Uudet rahoitusperusteet ovat tulossa voimaan vuoden 2017 alusta. Koulutus Oy:n organisaatio uudistui ja keskeisenä tavoitteena organisaatiouudistuksessa oli se, että uudistutuneella organisaatiolla ja johtamisjärjestelmällä pystytään selviytymään voittajina käynnissä olevasta ammatillisen koulutuksen laajasta muutosprosessista. Uutta organisaatiota kuvataan tarkemmin osavuosikatsauksen luvussa 3. Uusi organisaatio tuli voimaan ja talouden seuranta ja rakenne päivitetään sen mukaiseksi. Tästä syystä tämä osavuosikatsaus kattaa vuoden 2014 toisesta neljänneksestä päättyvän jakson. Yt neuvottelut päättyvät elokuun alussa. Yt neuvotteluissa luovuttiin koko henkilöstön määräaikaisesta lomauttamisesta kuluvan vuoden aikana. Sen sijaan neuvotteluissa haetaan kestäviä rakenteellisia ratkaisuja toimintojen sopeuttamisessa muuttuvaan toimintaympäristöön.

4 4 2 Tiukkenevan talouden haasteet Kuluvan vuoden osalta Koulutus Oy:n talous on haasteellinen. Kuluvan vuoden talouden osalta syyskuun laskentapäivän opiskelijamäärä on ratkaisevassa asemassa. Kuluvalle vuodelle asetettu taloudellinen tulostavoite edellyttää, että laskentapäivän opiskelijamäärä olisi yli opiskelijaa. Hakijat Kevään 2014 yhteishaun valituista 707 opiskelijasta 648 ilmoitti ottavansa paikan vastaan. Viime vuosien tulosten vertailu kertoo sen, että paikan vastaanottaneiden määrä suhteessa ensisijaisiin hakijoihin on tasoittunut. Samalla kuitenkin ensisijaisten hakijoiden määrä suhteessa aloituspaikkoihin (ns. vetovoimaluku) on laskenut. Vuosi Aloituspaikat Vetovoimaluku 1. toivehakijat Paikan vastaanottaneet , , , , , Opiskelijapaikkoja jäi runsaasti täyttämättä, ja kesällä käynnistyikin lisähaku yli 200:n paikkaan Mikkelissä, Pieksämäellä ja Juvalla. Samoin ammattistartin ja maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen haku toteutui kesällä. Lisähaussa ja erillishaussa oli yhteensä n. 260 hakijaa, joista valittiin 107 opiskelijaa. Opiskelijamäärät Yksikköhintarahoitteisessa perustutkintokoulutuksessa opiskelijoiden lukumäärä jäi koko oppilaitoksessa tavoitteista. Perustutkinto opiskelijoita yhteensä oli opiskelijaa, joista 599 näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa. Tältä osin yksikköhintatuloja ei alkuvuonna kertynyt budjetoidusti. Raportointikaudella olisi tullut laskennallisesti kertyä 41,7 % vuoden yksikköhintarahoituksesta mutta käytännössä saavutettiin 39,4 % taso. Aikuiskoulutuksessa kokonaisuutena toteutui tammi toukokuussa yli 56 % vuoden opiskelijatyöpäivätavoitteesta. Lisäkoulutuksessa vuosi 2014 eteni rahoituksen määrään nähden kohtuullisesti. Koko lisäkoulutuksen rahoitus on täysimääräisesti sidottu vuonna 2014 toteutettaviin ja jatkaviin koulutuksiin. Työvoimapoliittisessa koulutuksessa budjetoitu tavoite tullaan myös euromääräisesti ylittämään, koska myyntiä on saatu arvioitua enemmän. Henkilöstökoulutus on suhteelliselta osuudeltaan pieni mutta tältäkin osin tavoitteet tullaan saavuttamaan.

5 5 ESEDUn aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäiväjakauma rahoitusmuodoittain 1 5/2014 Työvoimakoulutus 1 % 15 % 25 % PT näyttötutkintona 11 % Maahanmuutt.valm. koulutus 2 % Omaehtoinen lisäkoulutus Henkilöstökoulutus 46 % Oppisopimuskoulutus Oppisopimuspalveluissa syntyi alkuvuoden aikana uusia oppisopimuksia edellisen vuoden mukaisesti: toukokuun loppuun mennessä uusia oppisopimuksia solmittiin 137, kun edellisvuoden luku oli 136 (2012 tammi toukokuu vastaava luku 214). Oppisopimusten määrässä näkyy selvästi yritysmaailmassa tapahtunut taantuma. Voimassa olevien oppisopimusten määrä on laskenut kahteen edelliseen vuoteen verrattuna. Oppisopimuskoulutukseen on osallistunut vuoden alusta alkaen kaikkiaan 663 opiskelijaa. Voimassa olevat oppisopimukset vuosittain I III IV VI VII IX X XII v v v

6 6 Suoritetut tutkinnot Toukokuussa 2014 Etelä Savon ammattiopistosta valmistui kaikkiaan 517 ammatillisen perustutkinnon suorittanutta opiskelijaa (ns. nuorisokoulutus.) Mikkelissä todistuksen sai 395, Pieksämäellä 104 ja Juvalla 21 opiskelijaa. Eniten valmistui lähihoitajia, merkonomeja ja autoalan ammattilaisia. Kaikkiaan 26 opiskelijaa suoritti perustutkinnon lisäksi myös ylioppilastutkinnon. Aikuiskoulutuksessa perustutkinnon suoritti tammi toukokuussa 171 opiskelijaa, joiden lisäksi suoritettiin 44 ammatti ja erikoisammattitutkintoa. 3 Kevään kehittämistoimet ja laadunhallinta Kevään aikana ryhdyttiin aktiivisesti suunnittelemaan uuden oppilas ja opiskeluhuoltolain täytäntöönpanoa. Neuvottelut Mikkelin, Pieksämäen ja Juvan kuntien kanssa käynnistettiin, koska 1.8. alkaen kuraattori ja psykologipalveluiden järjestäminen siirtyy oppilaitoksen sijaintikuntien vastuulle. Neuvottelut etenivät hyvässä hengessä. Samoin opiskeluhuoltoryhmien uudelleenorganisointia sekä opiskeluhuollon suunnitelmaa valmisteltiin loppukeväästä yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Laadunhallinnan keskeinen panostus keväällä kohdistui itsearviointiin, joka oli osa Opetushallituksen sekä opetus ja kulttuuriministeriön toteuttamaan toimivaa laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista koskevan järjestelmän kriteeristön pilotointia. Toimivaa laadunhallintajärjestelmää arviointiin erillisinä ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavasta, näyttötutkintoperusteisesta sekä muusta (ei tutkintotavoitteinen) koulutuksesta, työelämän kehittämis ja palvelutehtävästä sekä muusta toiminnasta, joka sisälsi mm. hanketoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan sekä opiskelijoille tarjottavat tukipalvelut. Itsearviointiin osallistui kattavasti johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden edustajia ja arvioinnin tuloksia tullaan hyödyntämään osana Esedun toiminnan laadun kehittämistä. Palautekyselyissä toisen vuoden opiskelijoiden olokyselyn vastausaste oli tänä vuonna 71 %, joka oli kaksi prosenttiyksikköä pienempi kuin vastaavassa kyselyssä vuonna Kyselyn tulokset jatkoivat positiivista kehitystään kaikkien kysymysten keskiarvon osalta (3,71), joka saavutti organisaation tavoitetason. Valmistuvien opiskelijoiden päättökyselyn tulokset olivat niin ikään kehittyneet positiivisesti kaikkien kysymysten keskiarvon ollessa 3,77. Päättökyselyssä saavutettiin lisäksi 92% vastausaste, mistä voidaan olla erityisen tyytyväisiä. Näyttötutkintoperusteisen koulutuksen opiskelijapalauteiden tulos ensimmäisen vuosipuolikkaan osalta oli 4,0, joka myös saavuttaa organisaation tavoitetuloksen (4,0). Näyttötutkintoperusteisen koulutuksen palautemuodoista Esedun aikuiskoulutuksen palautteiden tulostaso (4,3) on selkeästi työvoimapoliittisen koulutuksen OPAL palautetta (4,0) sekä näyttötutkinnon suorittajan AIPAL palautetta (3,7) paremmalla tasolla. Huhti toukokuussa toteutettiin näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa henkilökohtaistamisprosessin katselmukset, joiden tavoitteena on kehittää henkilökohtaistamisprosessin laatua sekä varmistaa henkilökohtaistamisen tapahtuvan asetuksen, määräysten ja Esedun ohjeistusten mukaisesti. Katselmuksissa tarkastettiin satunnaisotantana valitut henkilökohtaistamisasiakirjat ja katselmuksessa oli mukana aikuiskoulutusjohtajan ja toimialan rehtorin lisäksi alan koulutuspäällikkö sekä laatukoordinaattori. Katselmuksessa nostettiin konkreettisten vahvuuksien ja kehittämiskohteiden ohella esille AIPAL ja OPAL palautteiden tuloksia.

7 7 4 Uudella organisaatiolla muutokseen Uutta organisaatiota valmisteltiin tiiviisti kevään aikana ja hallitukselle esiteltiin ammattikampusorganisaatio kokouksessa. Organisaatiomuutoksen tavoitteena on vastata tulossa olevaan tutkintojen uudistumiseen ja joustavampien opiskelupolkujen toteuttamisen haasteeseen. Myös tiukkeneva taloudellinen tilanne otettiin huomioon uuden organisaation valmistelussa. Etelä Savon Koulutus Oy Hallitus Toimitusjohtaja Henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, investoinnit Kehittämispalvelut Kehittämisjohtaja Oppilaitostasoinen pedagoginen johtaminen ja kehittäminen, opintohallinto, tietohallintopalvelut, hanke ja innovaatiopalvelut, laatu Otavankadun ammattikampus Rehtori Matkailu, ravitsemis ja talousala, sosiaali, terveys ja liikuntaala, kulttuuriala ja yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, yhteiset tutkinnon osat, Valma Raviradantien ammattikampus Rehtori Rakentaminen, teknologia, luonnonvara ja logistiikka Pieksämäen ammattikampus Työelämäpalvelut Aikuiskoulutusjohtaja Oppisopimuspalvelut, lisäkoulutus, työvoimakoulutus, henkilöstökoulutus, myytävät koulutuspalvelut, yritysasiamies ja TYKE tehtävä, viestintä ja markkinointi, hotelli Opetuksen tukipalvelut Juvan toimipiste Hallinto ja talousjohtaja siirtyi konsernin talousjohtajaksi ja hallinnon tehtävät jaettiin johtajien kesken siten, että henkilöstöpalvelut, talouspalvelut sekä investointien johtaminen ovat toimitusjohtajan alaisuudessa ja muut tukipalvelut integroidaan tiiviisti osaksi opetuksen toimialoja. Kehittämispalvelut Kehittämispalvelut vastaa oppilaitostasoisesta pedagogisesta johtamisesta ja kehittämisestä, opintohallinnosta, kirjasto ja tietopalvelusta, tieto ja viestintätekniikan palveluista, hanke ja innovaatiopalveluista ja Esedun laatutyöstä. Pedagogiset palvelut, Pedagoginen kehittämispäällikkö Laura Kuismala, o Koulutusprosessien kehittäminen ( ja ylläpito?) o Koulutuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen o Opintohallinto o Kirjasto ja tietopalvelut Tietohallintopalvelut, Tietohallintopäällikkö Mika Pynnönen, o Tvt opetuskäytön kehityksen tukeminen ja Tvt tuki o Tietoturva o Huoltopalvelut o Sisäinen valvonta Hanke ja innovaatiopalvelut, Hankepäällikkö Kati Torniainen,

8 8 o EU ja valtionavustushankkeiden suunnittelu, hallinnointi ja toteutuksen koordinointi Laatutyö Raviradantien ammattikampus Raviradan ammattikampus toimii nimestään huolimatta useassa eri toimipisteessä. Raviradantie 4 6 ja 8 10 lisäksi toimintaa on Mikkelissä Otavankadulla, Salosaaressa, Kinnarissa, Viilarintiellä ja vuoden loppuun saakka myös Otavan koulutilalla. Pieksämäen ammattikampus on osa Raviradantien ammattikampusta. Pieksämäen toiminnot sijoittuvat tällä hetkellä Kuusitielle sekä Kangaskadulle. Myös Juvan rakennusalan opetus kuuluu toiminnallisesti Raviradantien ammattikampukseen. Mikkelissä Raviradantien ammattikampus on jaettu kolmeen laajempaan koulutuskokonaisuuteen. Pieksämäen ammattikampus toimii yhtenä kokonaisuutena, johon sisältyy monipuolisesti eri perustutkintoja. Rakentaminen, koulutuspäällikkö Pekka Orava: o Rakennusalan pt o Pintakäsittelyalan pt o Talotekniikan pt o Kiinteistöpalvelujen pt o Kulttuurialan pt (esine) o Puualan pt Teknologia, koulutuspäällikkö Tapio Syväoja: o Sähkö ja automaatiotekniikan pt o Tieto ja tietoliikennetekniikan pt o Tieto ja viestintätekniikan pt o Audiovisuaalisen viestinnän pt o Kone ja metallialan pt o Autoalan pt Luonnonvara ja logistiikka, koulutuspäällikkö Kirsi Malmstedt: o Metsäalan pt o Puutarhatalouden pt o Maatalousalan pt o Logistiikan pt Pieksämäen ammattikampus, koulutuspäällikkö Jarmo Pohjolainen o Kone ja metallialan pt o Liiketalouden pt o Tieto ja viestintätekniikan pt o Hotelli, ravintola ja catering alan pt o Autoalan pt

9 9 o Sähkö ja automaatiotekniikan pt o Rakennusalan pt o Metsäalan pt o Sosiaali ja terveysalan pt o Kauneudenhoitoalan pt o Hiusalan pt Otavankadun ammattikampus Otavankadun ammattikampuksen koulutukset keskittyvät pääosin Otavankadun toimipisteeseen. Liiketalouden perustutkinnon koulutus sekä maahanmuuttajien valmistava koulutus toteutetaan Raviradantiellä ja Juvalla käynnistyy sosiaali ja terveysalan perustutkintokoulutus. Ammattikampus vastaa myös seuraavista koko oppilaitoksen yhteisistä palveluista: kv palvelut, opinto ohjaus, yhteishaku, erityisopetus, opiskeluhuollon koordinointi, asuntolat, ravitsemispalvelut, siivouspalvelut sekä vahtimestaripalvelut. Myös oppimisympäristöinä toimivat myymälä Onni, parturi kampaamo Oppi sekä ravintola Inno kuuluvat tälle toimialalle. Koulutuspäällikkö Eija Riitta Ikonen o Sosiaali ja terveysalan pt o Kotityö ja puhdistuspalvelualan pt o Puhdistuspalvelut Koulutuspäällikkö Marja Teräväinen o Hiusalan pt o Ammattistartti, valmentava ja kuntouttava opetus, maahanmuuttajien valmistava koulutus (jatkossa: VALMA koulutus) o Kv palvelut o Yhteishaku o Opinto ohjaus ja opiskeluhuollon koordinointi o Erityisopetus o Asuntolat Koulutuspäällikkö Sari Paasonen o Liiketalouden pt o ATTO aineet (jatkossa: yhteiset tutkinnon osat) o Kahden tutkinnon opintojen koordinointi Koulutuspäällikkö Jaana Kovanen o Hotelli, ravintola ja catering alan pt o Matkailualan pt o Elintarvikealan pt o Ravitsemispalvelut Työelämäpalvelut

10 10 Työelämäpalvelujen toimiala vastaa Esedun lisäkoulutuksesta sekä erilaisesta myytävästä palvelutoiminnasta. Lisäkoulutus kattaa ammatti ja erikoisammattitutkintoihin valmistavan koulutuksen ja tutkinnot. Merkittävin toimialan vastuualueista on työvoimakoulutus sekä yrityksille myytävä henkilöstökoulutus. Koulutuspalveluiden kokonaisuudesta vastaa koulutuspäällikkö Tuija Hirvonen. Työelämäpalveluihin kuuluvat keskeisenä osana myös Esedun oppisopimuspalvelut sekä yrityspalvelut osana TYKE tehtävää. Oppisopimuspalveluita luotsaa oppisopimuspäällikkö Pertti Karhunen ja yrityspalveluita sekä TYKE hankkeita yritysasiamies Teija Pylkkänen. Työelämäpalveluihin sijoitettiin organisaatiomuutoksen yhteydessä myös tiedottaminen ja markkinointi sekä hotellitoiminta. 5 Matkalla tulevaisuuteen: teemavuosi Strategiaan määritelty Esedun perustehtävä on tuottaa opiskelijoille ja työelämälle laadukkaita oppimis ja kehittämispalveluja, jotka tukevat opiskelijoiden ja alueen menestystä. Tulevaisuuden työelämän osaamisvaatimukset ovat muuttumassa, uusia ammatteja syntyy ja samanaikaisesti osa ammateista poistuu. Yhteiskunnan digitalisoituminen, automatisoituminen ja palveluvaltaistuminen sekä verkostojen ja moniosaajuuden merkitys muuttavat työn luonnetta ja sisältöä. Perustehtävän laadukas toteuttaminen edellyttää, että Esedun on pystyttävä uudistamaan oppimispalveluja opetusta ja ohjausta vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän muuttuminen edellyttää oppilaitoskohtaisten opetussuunnitelmien uudistamista, mikä omalta osaltaan tukee Esedun oppimispalveluiden kehittämistä. Toisen asteen koulutuksen rahoituksen uudistuminen puolestaan edellyttää oppilaitokselta entistä tehokkaampia ja joustavampia tapoja toteuttaa koulutusta. Uudet rahoitusperusteet, muuttuva työelämä, osaamisperusteisuus, joustavuuden ja työelämävastaavuuden lisääminen muuttavat opettajien, opintojen ohjaajien ja muiden opiskelijoiden kanssa työskentelevien työn luonnetta. Toimintakulttuuri tulee muuttuman, opettamisesta siirrytään osaamisen kehittymisen tukemiseen. MATKALLA TULEVAISUUTEEN opetuksen ja ohjauksen uudistamisen teemavuoden (lukuvuosi ) tavoitteena on vauhdittaa Esedun toimintakulttuurin muutosta, uudistaa opettamista, ohjaamista ja oppimisympäristöjä. Tavoitteeseen päästään kehittämällä opettamista, ohjausta ja oppimisympäristöjä osana arjen työtä, tiedottamalla, henkilöstökoulutuksella ja teemapäivillä sekä opetussuunnitelmatyöllä. Opetushallituksen aikataulun mukaan uudet Tutkinnon perusteet ja oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön elokuussa Etelä Savon ammattiopiston opetussuunnitelmatyötä, pedagogista toimintaa ja toiminnan kehittämistä ohjaa Pedagoginen ohjelma. Ohjelmassa määritellään toiminnan keskeiset periaatteet ja se toimii tärkeänä tiedon lähteenä opiskelijoille ja henkilöstölle. Ohjelma antaa myös työelämän edustajille tietoa ammatillisen koulutuksen järjestämisestä ja painotuksista. Pedagoginen ohjelma päivitetään osana Esedun strategian päivittämistä syksyllä 2014.

11 11 6 Hanketoiminta Vuoden 2014 alku on ollut hanketyön osalta vilkasta aikaa vanhojen hankkeiden jatkaessa toimintaansa uuden hankekauden suunnittelun rinnalla. Hankesalkun koko on edelleen n. 11 M. Kehittämistyössä on ollut mukana vuoden alussa mukana n. 100 aktiivista esedulaista. Hankesalkku jakautui perinteiseen tapaan EU rahoitteisiin ja valtionavustushankkeisiin. Hanketyön keskeisinä teemoina on uusien opetustekniikoiden käyttöönoton tehostaminen, erilaisten ohjauspalvelujen kehittäminen sekä Venäjäyhteistyö. Investointihankkeissa tehtiin laitehankintoja vahvistamaan oppilaitoksen tieto ja viestintätekniikkaa sekä teknologiateollisuuden oppimisympäristöjä. Valtionavustushankkeissa Esedu on aktiivinen hanketoimija niin verkostojen koordinaattorina kuin hankekumppanina lukuisissa eri valtionavustushankkeissa. Kehittämistyön kohteina ovat olleet mm. laadunhallinta, laajennettu työssäoppiminen, opiskelijavalinnan perusteet, osaamisperusteiset tutkinnon perusteet, joustavat opintopolut, erityisen tuen tehostaminen, oppimisympäristöjen monipuolistaminen ja opetushenkilöstön osaamiskartoitukset. TYKE hankkeissa Esedu on toteuttanut osaamistarvekartoituksia (C&Q) uusilla aloilla ja uusissa yrityksissä: keväällä 2014 tehtiin kartoituksia metsäalan, ICT alan, pintakäsittelyalan, käsi ja taidealan (artesaani), puhdistuspalvelualan ja kotityöpalvelualan yrityksissä. Esedun työelämäfoorumit ovat kokoontuneet TYKE hankkeiden koordinoimana sekä Mikkelissä että Pieksämäellä. Ensimmäinen Katastus yritys eteni yrityskauppaan TYKE hankkeella kehitetyllä palvelutuotteella. Koko alkuvuoden 2014 toimintaa on värittänyt uuteen EU ohjelmakauteen valmistautuminen. Esko Oy:n hallitus on linjannut kehittämistyön tavoitteeksi kohdentaa hanketyötä tulevaisuudessa yhä enemmän strategisesti merkittäviin kehittämiskokonaisuuksiin. Yhteistyössä opiskelijapalveluiden ja koulutusalojen kanssa etsitään ratkaisuja ja kehitetään tukimekanismeja keskeyttämisen ehkäisyyn ja läpäisyn tehostamiseen. Hanketyön tavoitteena tulevaisuudessa on yhä enenevässä määrin tukea oppilaitoksen pedagogista kehittämistä, henkilöstön osaamista sekä työelämäyhteyksiä. Aikuis ja täydennyskoulutuksella on merkittävä rooli oppilaitoksen tulevaisuudelle nuorten ikäluokkien vähentyessä, joten kehittämistyötä suunnataan myös yritysyhteistyön lisäksi koulutusten tuotteistamiseen, myyntiin ja markkinointiin sekä koulutusvientiin. Kevään 2014 aikana koulutusvientiyhteistyötä on rakennettu aktiivisesti Venäjän opetushallituksen (FIRO) kanssa sekä aktiivisella yhteistyöllä ammattitaitokilpailutoimintaa organisoivan Skills Russian kanssa. 7 Tukipalvelut ICT palvelut Alkuvuodesta suoritettiin Otavankadun kiinteistössä tulostuskartoitus ja sen perusteella kopiointija tulostuslaiteympäristön optimointi. Optimoinnin yhteydessä luovuttiin pienistä, vain yhtä tai muutamaa käyttäjää palvelevista laitteista. Osa näistä käyttökustannuksiltaan suurista laitteista korvattiin suuremmilla laitteilla ja niiden sijoituspaikat optimoitiin sellaiseksi, ettei käyttäjien matka työpisteeltään kasva kuitenkaan liian suureksi. Optimoinnilla pyritään kustannusten laskuun, niin

12 12 itse tulostamisessa/kopioinnissa, kuin myös sähkönkulutuksen osalta. Myös ko. toimipisteessä tapahtuvaa vuotuista yli 1,5 miljoonan A4 tulosteen/kopion määrää pyritään pienentämään. Maaliskuulta alkaen ICT palveluiden henkilöstöön liittyi kolme huoltomiestä, joiden työnkuvaan sisältyy merkittävää synergiaetua ICT palveluiden muiden toimintojen osalta. Toukokuussa aloitettiin Otavan koulutilan toimintojen vaiheittainen muutto Salosaareen. Kevätpäivien yhteydessä järjestettiin huutokauppa, jossa myytiin oppilaitokselle tarpeettomia, käytöstä poistettuja koneita, laitteita ja muuta tavaraa. Huutokaupan tuotto oli yli euroa. Henkilöstöpalvelut Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät Neuvottelut käynnistettiin tuotannollisista ja taloudellisista syistä sekä toiminnan uudelleenjärjestelemiseksi. Vuoden 2014 taloudellinen sopeuttamistarve henkilöstömenoissa on euroa, jonka lisäksi tavoitteena on rakenteellisia sopeuttamistoimia. Neuvottelujen sovittiin päättyvän Puhdistuspalvelun kilpailuttaminen toteutettiin keväällä, tavoitteena kustannusten vähentäminen. Kilpailutuksen tuloksena voitiin todeta, että säästötoimien jälkeen oma toiminta olisi kilpailukykyistä ulkoiseen toimintaan nähden. Hotellitoimintaa koskien järjestettiin tarjouspyyntökierros, jonka jälkeen sitä päätettiin toistaiseksi jatkaa omana toimintana. Uusi työehtosopimuskausi alkoi Samalla vuosilomalain muutokset astuivat Esedussa voimaan. Jos työntekijä on vuosilomansa alkaessa tai sen aikana sairauden, synnytyksen tai tapaturman johdosta työkyvytön, siirretään työkyvyttömyysajalle sijoittuvat vuosilomapäivät myöhäisempään ajankohtaan. Vuosilomapalkan laskenta muuttui, jolloin työn osa aikaisuus tuli paremmin huomioon otetuksi vuosilomapalkassa. Palkankorotus tulee voimaan ja on suuruudeltaan noin 20 / kk. Paikalliset sopimukset tehtiin lomarahan vaihtamisesta vastaavaksi vapaaksi sekä lomarahan maksamisesta kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Suunnitelmissa oleva palkkajärjestelmän muutos käynnistyi keväällä. Kunnan Taitoa Oy:n kilpailutuksen perusteella järjestelmä on Populus ja järjestelmän käyttöönottoa ryhdyttiin valmistelemaan. Järjestelmä otetaan käyttöön alkaen. Työterveyshuollon palveluntarjoaja vaihtui Terveystalo Oy:stä Etelä Savon työterveyteen. Pieksämäelle palveluja tarjoaa Dextra / Pihlajalinna Oy. Viestintä ja markkinointipalvelut Kevätlukukauden loppu on aktiivista tapahtuma aikaa. Viestintä ja markkinointipalvelut oli mukana järjestämässä useita tapahtumia kuten opiskelijoiden tampoonipalloturnaus, Kampusfestarit Mikkelissä, esedulaisten leuanvetokilpailut, Koulutilan kevätpäivät sekä artesaanien kevätnäytös. Viestintä käynnisti projektin koko henkilöstölle hankittavista henkilökorteista. Kevään aikana valokuvattiin lähes koko henkilökunta kortteja varten.

13 13 Esedun läsnäoloa sosiaalisessa mediassa vahvistettiin luomalla Esedulle profiili Twitter pikaviestintäpalveluun, jossa julkaistaan myös kaikki Esedun tiedotteet. Esedu löytyy Twitterissä osoitteesta https://twitter.com/esedufi Viestintä ja markkinointipalvelut suunnitteli aikaisempaa näkyvämmän markkinointikampanjan kesälle. Kesäkampanjan teemaksi valittiin Nyt on tarjolla pelkkiä ässiä. Kampanjassa tehtiin tehostetusti toimenpiteitä opiskelijarekrytoinnin maksimoimiseksi. Mukaan kampanjaan saatiin myös lähes 30 henkilökuntaan kuuluvaa kiertämään alueen kesätapahtumia. Hallinto ja talouspalvelut Talouspalvelut Uuden organisaation käyttöönottamista 1.6 alkaen on valmisteltu. Loppuvuoden käytössä ovat vanhat tilitunnisteet, mutta raportointia varten on muodostettu uusi tulosyksikköryhmittely. Talous ja henkilöstöpalveluiden ulkoinen palveluntuottaja Kunnan Taitoa Oy ottaa käyttöönsä vuoden 2015 alusta uuden ohjelmiston KuntaERPin. Projekti on lähtenyt käyntiin huhti toukokuussa ja mukana Mikkelin seudulla ovat Etelä Savon Koulutus Oy, Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy ja Mikkelin kaupunki. Talouspalveluiden osalta KuntaERP sisältää taloushallinnon, taloussuunnittelun ja ostolaskujen käsittelyn. Koko projekti sisältää myös arkistoratkaisun ja maksuliikenteen vaihdon. Esedun edustajat on nimetty projektin eri ryhmiin ja osa ryhmistä on jo kokoontunutkin. Koulutusta mm. ostolaskujen käsittelyyn järjestetään loppuvuodesta Hallintopalvelut Ensimmäinen sähköinen hankintakilpailutus Cloudia hankintajärjestelmällä oli Salonsaareen hankittava metsäkuormatraktori. Tietojohtaminen ESEDUSSA teemapäivät jatkuvat. Kevään aikana koulutettiin suurin osa Dynasty 6.1 käyttäjistä, ensi syksynä koulutetaan projektihallinnon henkilöstö. Dynastyssa olevat tuotantokannat oli tarkoitus passivoida Haasteena on saada kaikki pysyvästi säilytettävät asiakirjat vuosilta Dynastyyn ja arkistoon. Tuotantokannan päättäminen jouduttiin siirtämään syksyyn. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen kokoushallinta toimii nyt Dynastyssa. 8 Talous ja toiminta lukuina Koulutus Oy:n kuluvan vuoden taloudellinen tilanne on tiukka. Kuluvan vuoden talousarvion tulopohjaa arvioitiin varovasti. Talousarvion yksikköhintatulo oli arvioitu talousarviossa 2630 opiskelijan perusteella. Järjestämisluvan rahoituksen perusteena oleva opiskelijamäärä olisi voinut olla 2680 vuosiopiskelijaa. Tammikuun laskentapäivän opiskelijamäärä oli pettymys. Tämän vuoksi talousarvion yksikköhintatulo on laskettu 2550 vuosiopiskelijan perusteella. Tarkasteltaessa Esedun opiskelijamäärää pitemmällä aikavälillä, määrässä ei ole tapahtunut dramaattisia muutoksia. Esedun vuosiopiskelijamäärä vuonna 2009 esim. oli Tämän jälkeen vuosiopiskelijamäärässä on tapahtunut noin 200 opiskelijan kasvu ja nyt opiskelijamäärässä ollaan palaamassa vuoden 2009 tasolle.

14 14 Toukokuun lopun tuloslaskelman mukaan tulos oli lievästi voitollinen. Johdon ennusteen mukaan kuluvana vuonna saavutettaisiin talousarviossa ennakoitu tulos voittoa noin euroa. Ennuste on perustunut siihen, että henkilöstömenoissa saavutettaisiin yt neuvotteluissa asetettu euron säästö. Suunnitelluista henkilöstön lomautuksista on luovuttu. Kuluvan vuoden taloudellisen tulokseen vaikuttaa merkittävästi syyskuun 20. päivän opiskelijamäärä. Mikäli opiskelijamäärä on noin 2600 opiskelijaa, vaarana on, että Koulutus Oy tekee kuluvana vuonna lievästi tappiollisen tilinpäätöksen.

15 15 Toteutuma/toukokuu 2014 Talousarvio 2014 Toteutuma 5/2013 Toteutuma 5/2014 Uusi TA 2014 Johdon ennuste 1-12/ Yksikköhintarahoitus peruskoulutus ja oppisopimus Yksikköhintarahoitus ammatillinen lisäkoulutus Yksikköhintarahoitus erityisopetus Koulutuksen myyntituotot/työvoimapoliittinen koulut Koulutuksen myyntituotot/muu koulutus Sis. palv.tuotot Yleiset myyntitilit Myyntituotot LIIKEVAIHTO Valmisvarastojen muutos VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS Sisäiset vuokrat Vuokratuotot Sisäiset näyttötutkintotulot, Esko Sisäiset maksut, Esko Sisäiset avustukset, Esko Jaksotetut tuotot Avustukset ja tuet Muut sisäiset tuotot, Esko Muut tuotot LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Sisäiset materiaaliostot, Mpt Materiaalit ja palvelut MATERIAALIT JA PALVELUT Jaksotetut palkat ja palkkiot Sisäiset palkat ja henkilösivukulut Sisäiset henkilöstökorvaukset Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT Suunnitelman mukaise POISTOT JA ARVONALENNUKSET Muut sisäiset kulut, Esko Sis.palvelut Näytt.tutk.sis Sis. Käyttövarat (sis. Opiskelijoiden ruokailut) Sisäiset materiaaliostot, Esko Sisäiset avustukset, Esko Jaksotetut kulut Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkil Sis. vuokrat Vuokrat ja vastikkee Toimitilakulut Kone- ja kalustokulut Matkakulut Markkinointikulut Hallintokulut Muut liikekulut Rahoitustuot ja kulut LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT TILIZOS1.3 Oyn tuloslaskelma Ulkoiset tuotot Ulkoiset kulut henk.kulut muut kulut Ulkoinen tulos Sisäiset tuotot Sisäiset kulut Tuotot yhteensä Kulut yhteensä Tulos

Osavuosikatsaus 3/2014

Osavuosikatsaus 3/2014 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Osavuosikatsaus 3/2014 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Matkalla tulevaisuuteen: teemavuosi 2014-2015... 4 3 Toiminnan kuvausta...

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti VUOSIKERTOMUS 2014 1 YHTEYSTIEDOT KOTEKON KAMPUS, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka Kymen Konservatorio ja oppisopimuskoulutus, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka HAMINAN KAMPUS, Erottajankatu 21, 49400 Hamina

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 2012 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 Johtoryhmä 30.8.2012 Yhtymähallitus 6.9.2012 YT-ryhmä 6.9.2012 Tarkastuslautakunta 6.9.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 1/2015 Sisällys 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 6 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma...

Lisätiedot

K i i p u l a s ä ä t i ö Vu o s i ker t o m u s 2 0 1 0

K i i p u l a s ä ä t i ö Vu o s i ker t o m u s 2 0 1 0 Kiipulasäätiö Vuosikertomus 2010 Kiipulasäätiö Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,7 milj. euroa Henkilöstö: 396 2 Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Talouden taantumasta kasvuun...4

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 w 2015 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015 Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 1 Sisällys 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE... 3 1.1 TILANNEARVIO 1.1.-30.6.2015... 3 1.2. OPISKELIJATILANNE...

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

17.4.2015. Katsaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan

17.4.2015. Katsaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Raportointi jäsenkuntiin Katsaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan Talouden raportit tuloslaskelma rahoituslaskelma tase

Lisätiedot

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma... 5 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 Hall 23.9.2008 Valt 29.10.2008 Sisällysluettelo Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 4 Talousarvion rakenne... 6 Strategiaosa... 6 Käyttötalousosa...

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Talousarvio ja suunnitelma 2015 2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 1 JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN TAVOITTEISIIN... 1 1.1 Laajentumisen aikaa... 1 1.2 Varautuminen tulevaisuuden haasteisiin... 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä

Yhtymähallitus 29.3.2012. Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 29.3.2012 Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymä TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016 valmisteluversio 31.8.2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016 Me muutamme maailmaa. Yhtymähallitus 28.9.2015 xxx Yhtymäkokous 26.10.2015 xxx Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Henkilöstötoimikunta 25.3.2015 Yhtymähallitus 30.3.2015 Yhtymäkokous 15.6.2015 Sisällysluettelo 1 Vuoden 2014 olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014 2016 Talousarvio vuodelle 2014 Tuoterenkaan johtokunta 28.8.2013 52 Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta

Lisätiedot

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS YV 14.6.2012 tark.ltk 15.3.2012 Yh 28.2.2012 TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO KUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2011 I KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kuntayhtymän kehitys ja olennaiset

Lisätiedot

1 Toimintakertomus... 4

1 Toimintakertomus... 4 Tilinpäätös 2014 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 4 1.2 Kuntayhtymän hallinto... 5 Organisaatio 31.12.2014... 5 Toimielimet... 6 Henkilöstö... 8 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta...

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Talousarvio vuodelle 2014 2 Sisältö 1. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2017...3 2. Koulutuskuntayhtymän toiminnan lähtökohdat ja strategiset linjaukset...3

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni 1 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista koulutusta. Säätiötä oli perustamassa 52 perustajajäsentä,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä

VUOSIKERTOMUS. Sastamalan koulutuskuntayhtymä VUOSIKERTOMUS Sastamalan koulutuskuntayhtymä SISÄLLYS Taitoa työelämään osaamista tulevaan Kuntayhtymäjohtajan katsaus vuoteen 2012...4 Sastamalan koulutuskuntayhtymä, SASKY...6 Hallinto...7 Vuosi 2012

Lisätiedot

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen.

3. Tuoterenkaan pääomittamisen toteuttaminen. 1 (27) Arvoisa kuntajohto Kiitos nopeasta reagoinnistanne Tuoterenkaan omistajakannanotot ja -kirjeeseemme ja asian käsittelystä kuntajohdon kokouksessa 11.12.2013. Päätöksenne mukaisesti kuntien päätökset

Lisätiedot