Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto"

Transkriptio

1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

2 2 Sisältö 1 Johdanto Tiukkenevan talouden haasteet Kevään kehittämistoimet ja laadunhallinta Uudella organisaatiolla muutokseen Matkalla tulevaisuuteen: teemavuosi Hanketoiminta Tukipalvelut Talous ja toiminta lukuina... 13

3 3 1 Johdanto Vuoden 2014 toisella neljänneksellä eniten olivat esillä organisaatiouudistus ja Koulutus Oy:ssä käynnistyneet yhteistoimintaneuvottelut. Opetus ja kulttuuriministeriö on kesäkuussa linjannut suuntaviivat toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteelliseksi uudistamiseksi. Samoin ammatillisen koulutuksen rahoitusta selvittänyt työryhmä jätti kesäkuussa esityksensä ammatillisen koulutuksen rahoituksen uudistamisesta. Toisen asteen järjestäjäkenttää on tarkoitus tiivistää merkittävästi ja järjestäjäverkko jatkossa muodostuu vahvoista koulutuksen järjestäjistä. Kriteereinä tulevat olemaan koulutuksen laaja alaisuus, taloudelliset edellytykset, vahva osaaminen koulutuksen järjestämiseen, kunnossa olevat toimintapuitteet ja pedagogiset prosessit sekä hyvät toiminnan ohjaus ja laatujärjestelmät. Koulutuksen järjestäjiltä edellytetään myös laajoja ja toimivia työelämäyhteyksiä niin nuorten kuin aikuisten koulutuksessa. Aikuiskoulutus ja oppisopimustehtävissä edellytetään jatkossa osaamista ja aikaisempia näyttöjä tehtävien menestyksellisestä hoitamisesta. Ammatillisen koulutuksen rahoitus tulee uusiutumaan siten, että koulutuksen järjestämiseen saatavan perusrahoituksen osuus on noin puolet ja loppuosa rahoituksesta määräytyy muilla kriteereillä. Näissä kriteereissä suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien määrä vaikuttaa merkittävästi koulutuksen järjestäjän saamaan rahoitukseen. Etelä Savon ammattiopistossa on tehty pitkäjänteistä työtä juuri niiden asioiden kanssa, jotka painottuvat, kun opetus ja kulttuuriministeriö myöntää uusia koulutuksen järjestämislupia. Työtä on jatkettava systemaattisesti samoin kuin työtä, jolla tulevaisuuden rahoitusperusteisiin voidaan vaikuttaa. Tällöin on merkittävästi pystyttävä parantamaan opiskelijoiden valmistumisastetta ja sitä, että opinnot etenevät. Uudet rahoitusperusteet ovat tulossa voimaan vuoden 2017 alusta. Koulutus Oy:n organisaatio uudistui ja keskeisenä tavoitteena organisaatiouudistuksessa oli se, että uudistutuneella organisaatiolla ja johtamisjärjestelmällä pystytään selviytymään voittajina käynnissä olevasta ammatillisen koulutuksen laajasta muutosprosessista. Uutta organisaatiota kuvataan tarkemmin osavuosikatsauksen luvussa 3. Uusi organisaatio tuli voimaan ja talouden seuranta ja rakenne päivitetään sen mukaiseksi. Tästä syystä tämä osavuosikatsaus kattaa vuoden 2014 toisesta neljänneksestä päättyvän jakson. Yt neuvottelut päättyvät elokuun alussa. Yt neuvotteluissa luovuttiin koko henkilöstön määräaikaisesta lomauttamisesta kuluvan vuoden aikana. Sen sijaan neuvotteluissa haetaan kestäviä rakenteellisia ratkaisuja toimintojen sopeuttamisessa muuttuvaan toimintaympäristöön.

4 4 2 Tiukkenevan talouden haasteet Kuluvan vuoden osalta Koulutus Oy:n talous on haasteellinen. Kuluvan vuoden talouden osalta syyskuun laskentapäivän opiskelijamäärä on ratkaisevassa asemassa. Kuluvalle vuodelle asetettu taloudellinen tulostavoite edellyttää, että laskentapäivän opiskelijamäärä olisi yli opiskelijaa. Hakijat Kevään 2014 yhteishaun valituista 707 opiskelijasta 648 ilmoitti ottavansa paikan vastaan. Viime vuosien tulosten vertailu kertoo sen, että paikan vastaanottaneiden määrä suhteessa ensisijaisiin hakijoihin on tasoittunut. Samalla kuitenkin ensisijaisten hakijoiden määrä suhteessa aloituspaikkoihin (ns. vetovoimaluku) on laskenut. Vuosi Aloituspaikat Vetovoimaluku 1. toivehakijat Paikan vastaanottaneet , , , , , Opiskelijapaikkoja jäi runsaasti täyttämättä, ja kesällä käynnistyikin lisähaku yli 200:n paikkaan Mikkelissä, Pieksämäellä ja Juvalla. Samoin ammattistartin ja maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen haku toteutui kesällä. Lisähaussa ja erillishaussa oli yhteensä n. 260 hakijaa, joista valittiin 107 opiskelijaa. Opiskelijamäärät Yksikköhintarahoitteisessa perustutkintokoulutuksessa opiskelijoiden lukumäärä jäi koko oppilaitoksessa tavoitteista. Perustutkinto opiskelijoita yhteensä oli opiskelijaa, joista 599 näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa. Tältä osin yksikköhintatuloja ei alkuvuonna kertynyt budjetoidusti. Raportointikaudella olisi tullut laskennallisesti kertyä 41,7 % vuoden yksikköhintarahoituksesta mutta käytännössä saavutettiin 39,4 % taso. Aikuiskoulutuksessa kokonaisuutena toteutui tammi toukokuussa yli 56 % vuoden opiskelijatyöpäivätavoitteesta. Lisäkoulutuksessa vuosi 2014 eteni rahoituksen määrään nähden kohtuullisesti. Koko lisäkoulutuksen rahoitus on täysimääräisesti sidottu vuonna 2014 toteutettaviin ja jatkaviin koulutuksiin. Työvoimapoliittisessa koulutuksessa budjetoitu tavoite tullaan myös euromääräisesti ylittämään, koska myyntiä on saatu arvioitua enemmän. Henkilöstökoulutus on suhteelliselta osuudeltaan pieni mutta tältäkin osin tavoitteet tullaan saavuttamaan.

5 5 ESEDUn aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäiväjakauma rahoitusmuodoittain 1 5/2014 Työvoimakoulutus 1 % 15 % 25 % PT näyttötutkintona 11 % Maahanmuutt.valm. koulutus 2 % Omaehtoinen lisäkoulutus Henkilöstökoulutus 46 % Oppisopimuskoulutus Oppisopimuspalveluissa syntyi alkuvuoden aikana uusia oppisopimuksia edellisen vuoden mukaisesti: toukokuun loppuun mennessä uusia oppisopimuksia solmittiin 137, kun edellisvuoden luku oli 136 (2012 tammi toukokuu vastaava luku 214). Oppisopimusten määrässä näkyy selvästi yritysmaailmassa tapahtunut taantuma. Voimassa olevien oppisopimusten määrä on laskenut kahteen edelliseen vuoteen verrattuna. Oppisopimuskoulutukseen on osallistunut vuoden alusta alkaen kaikkiaan 663 opiskelijaa. Voimassa olevat oppisopimukset vuosittain I III IV VI VII IX X XII v v v

6 6 Suoritetut tutkinnot Toukokuussa 2014 Etelä Savon ammattiopistosta valmistui kaikkiaan 517 ammatillisen perustutkinnon suorittanutta opiskelijaa (ns. nuorisokoulutus.) Mikkelissä todistuksen sai 395, Pieksämäellä 104 ja Juvalla 21 opiskelijaa. Eniten valmistui lähihoitajia, merkonomeja ja autoalan ammattilaisia. Kaikkiaan 26 opiskelijaa suoritti perustutkinnon lisäksi myös ylioppilastutkinnon. Aikuiskoulutuksessa perustutkinnon suoritti tammi toukokuussa 171 opiskelijaa, joiden lisäksi suoritettiin 44 ammatti ja erikoisammattitutkintoa. 3 Kevään kehittämistoimet ja laadunhallinta Kevään aikana ryhdyttiin aktiivisesti suunnittelemaan uuden oppilas ja opiskeluhuoltolain täytäntöönpanoa. Neuvottelut Mikkelin, Pieksämäen ja Juvan kuntien kanssa käynnistettiin, koska 1.8. alkaen kuraattori ja psykologipalveluiden järjestäminen siirtyy oppilaitoksen sijaintikuntien vastuulle. Neuvottelut etenivät hyvässä hengessä. Samoin opiskeluhuoltoryhmien uudelleenorganisointia sekä opiskeluhuollon suunnitelmaa valmisteltiin loppukeväästä yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Laadunhallinnan keskeinen panostus keväällä kohdistui itsearviointiin, joka oli osa Opetushallituksen sekä opetus ja kulttuuriministeriön toteuttamaan toimivaa laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista koskevan järjestelmän kriteeristön pilotointia. Toimivaa laadunhallintajärjestelmää arviointiin erillisinä ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavasta, näyttötutkintoperusteisesta sekä muusta (ei tutkintotavoitteinen) koulutuksesta, työelämän kehittämis ja palvelutehtävästä sekä muusta toiminnasta, joka sisälsi mm. hanketoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan sekä opiskelijoille tarjottavat tukipalvelut. Itsearviointiin osallistui kattavasti johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden edustajia ja arvioinnin tuloksia tullaan hyödyntämään osana Esedun toiminnan laadun kehittämistä. Palautekyselyissä toisen vuoden opiskelijoiden olokyselyn vastausaste oli tänä vuonna 71 %, joka oli kaksi prosenttiyksikköä pienempi kuin vastaavassa kyselyssä vuonna Kyselyn tulokset jatkoivat positiivista kehitystään kaikkien kysymysten keskiarvon osalta (3,71), joka saavutti organisaation tavoitetason. Valmistuvien opiskelijoiden päättökyselyn tulokset olivat niin ikään kehittyneet positiivisesti kaikkien kysymysten keskiarvon ollessa 3,77. Päättökyselyssä saavutettiin lisäksi 92% vastausaste, mistä voidaan olla erityisen tyytyväisiä. Näyttötutkintoperusteisen koulutuksen opiskelijapalauteiden tulos ensimmäisen vuosipuolikkaan osalta oli 4,0, joka myös saavuttaa organisaation tavoitetuloksen (4,0). Näyttötutkintoperusteisen koulutuksen palautemuodoista Esedun aikuiskoulutuksen palautteiden tulostaso (4,3) on selkeästi työvoimapoliittisen koulutuksen OPAL palautetta (4,0) sekä näyttötutkinnon suorittajan AIPAL palautetta (3,7) paremmalla tasolla. Huhti toukokuussa toteutettiin näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa henkilökohtaistamisprosessin katselmukset, joiden tavoitteena on kehittää henkilökohtaistamisprosessin laatua sekä varmistaa henkilökohtaistamisen tapahtuvan asetuksen, määräysten ja Esedun ohjeistusten mukaisesti. Katselmuksissa tarkastettiin satunnaisotantana valitut henkilökohtaistamisasiakirjat ja katselmuksessa oli mukana aikuiskoulutusjohtajan ja toimialan rehtorin lisäksi alan koulutuspäällikkö sekä laatukoordinaattori. Katselmuksessa nostettiin konkreettisten vahvuuksien ja kehittämiskohteiden ohella esille AIPAL ja OPAL palautteiden tuloksia.

7 7 4 Uudella organisaatiolla muutokseen Uutta organisaatiota valmisteltiin tiiviisti kevään aikana ja hallitukselle esiteltiin ammattikampusorganisaatio kokouksessa. Organisaatiomuutoksen tavoitteena on vastata tulossa olevaan tutkintojen uudistumiseen ja joustavampien opiskelupolkujen toteuttamisen haasteeseen. Myös tiukkeneva taloudellinen tilanne otettiin huomioon uuden organisaation valmistelussa. Etelä Savon Koulutus Oy Hallitus Toimitusjohtaja Henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, investoinnit Kehittämispalvelut Kehittämisjohtaja Oppilaitostasoinen pedagoginen johtaminen ja kehittäminen, opintohallinto, tietohallintopalvelut, hanke ja innovaatiopalvelut, laatu Otavankadun ammattikampus Rehtori Matkailu, ravitsemis ja talousala, sosiaali, terveys ja liikuntaala, kulttuuriala ja yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, yhteiset tutkinnon osat, Valma Raviradantien ammattikampus Rehtori Rakentaminen, teknologia, luonnonvara ja logistiikka Pieksämäen ammattikampus Työelämäpalvelut Aikuiskoulutusjohtaja Oppisopimuspalvelut, lisäkoulutus, työvoimakoulutus, henkilöstökoulutus, myytävät koulutuspalvelut, yritysasiamies ja TYKE tehtävä, viestintä ja markkinointi, hotelli Opetuksen tukipalvelut Juvan toimipiste Hallinto ja talousjohtaja siirtyi konsernin talousjohtajaksi ja hallinnon tehtävät jaettiin johtajien kesken siten, että henkilöstöpalvelut, talouspalvelut sekä investointien johtaminen ovat toimitusjohtajan alaisuudessa ja muut tukipalvelut integroidaan tiiviisti osaksi opetuksen toimialoja. Kehittämispalvelut Kehittämispalvelut vastaa oppilaitostasoisesta pedagogisesta johtamisesta ja kehittämisestä, opintohallinnosta, kirjasto ja tietopalvelusta, tieto ja viestintätekniikan palveluista, hanke ja innovaatiopalveluista ja Esedun laatutyöstä. Pedagogiset palvelut, Pedagoginen kehittämispäällikkö Laura Kuismala, o Koulutusprosessien kehittäminen ( ja ylläpito?) o Koulutuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen o Opintohallinto o Kirjasto ja tietopalvelut Tietohallintopalvelut, Tietohallintopäällikkö Mika Pynnönen, o Tvt opetuskäytön kehityksen tukeminen ja Tvt tuki o Tietoturva o Huoltopalvelut o Sisäinen valvonta Hanke ja innovaatiopalvelut, Hankepäällikkö Kati Torniainen,

8 8 o EU ja valtionavustushankkeiden suunnittelu, hallinnointi ja toteutuksen koordinointi Laatutyö Raviradantien ammattikampus Raviradan ammattikampus toimii nimestään huolimatta useassa eri toimipisteessä. Raviradantie 4 6 ja 8 10 lisäksi toimintaa on Mikkelissä Otavankadulla, Salosaaressa, Kinnarissa, Viilarintiellä ja vuoden loppuun saakka myös Otavan koulutilalla. Pieksämäen ammattikampus on osa Raviradantien ammattikampusta. Pieksämäen toiminnot sijoittuvat tällä hetkellä Kuusitielle sekä Kangaskadulle. Myös Juvan rakennusalan opetus kuuluu toiminnallisesti Raviradantien ammattikampukseen. Mikkelissä Raviradantien ammattikampus on jaettu kolmeen laajempaan koulutuskokonaisuuteen. Pieksämäen ammattikampus toimii yhtenä kokonaisuutena, johon sisältyy monipuolisesti eri perustutkintoja. Rakentaminen, koulutuspäällikkö Pekka Orava: o Rakennusalan pt o Pintakäsittelyalan pt o Talotekniikan pt o Kiinteistöpalvelujen pt o Kulttuurialan pt (esine) o Puualan pt Teknologia, koulutuspäällikkö Tapio Syväoja: o Sähkö ja automaatiotekniikan pt o Tieto ja tietoliikennetekniikan pt o Tieto ja viestintätekniikan pt o Audiovisuaalisen viestinnän pt o Kone ja metallialan pt o Autoalan pt Luonnonvara ja logistiikka, koulutuspäällikkö Kirsi Malmstedt: o Metsäalan pt o Puutarhatalouden pt o Maatalousalan pt o Logistiikan pt Pieksämäen ammattikampus, koulutuspäällikkö Jarmo Pohjolainen o Kone ja metallialan pt o Liiketalouden pt o Tieto ja viestintätekniikan pt o Hotelli, ravintola ja catering alan pt o Autoalan pt

9 9 o Sähkö ja automaatiotekniikan pt o Rakennusalan pt o Metsäalan pt o Sosiaali ja terveysalan pt o Kauneudenhoitoalan pt o Hiusalan pt Otavankadun ammattikampus Otavankadun ammattikampuksen koulutukset keskittyvät pääosin Otavankadun toimipisteeseen. Liiketalouden perustutkinnon koulutus sekä maahanmuuttajien valmistava koulutus toteutetaan Raviradantiellä ja Juvalla käynnistyy sosiaali ja terveysalan perustutkintokoulutus. Ammattikampus vastaa myös seuraavista koko oppilaitoksen yhteisistä palveluista: kv palvelut, opinto ohjaus, yhteishaku, erityisopetus, opiskeluhuollon koordinointi, asuntolat, ravitsemispalvelut, siivouspalvelut sekä vahtimestaripalvelut. Myös oppimisympäristöinä toimivat myymälä Onni, parturi kampaamo Oppi sekä ravintola Inno kuuluvat tälle toimialalle. Koulutuspäällikkö Eija Riitta Ikonen o Sosiaali ja terveysalan pt o Kotityö ja puhdistuspalvelualan pt o Puhdistuspalvelut Koulutuspäällikkö Marja Teräväinen o Hiusalan pt o Ammattistartti, valmentava ja kuntouttava opetus, maahanmuuttajien valmistava koulutus (jatkossa: VALMA koulutus) o Kv palvelut o Yhteishaku o Opinto ohjaus ja opiskeluhuollon koordinointi o Erityisopetus o Asuntolat Koulutuspäällikkö Sari Paasonen o Liiketalouden pt o ATTO aineet (jatkossa: yhteiset tutkinnon osat) o Kahden tutkinnon opintojen koordinointi Koulutuspäällikkö Jaana Kovanen o Hotelli, ravintola ja catering alan pt o Matkailualan pt o Elintarvikealan pt o Ravitsemispalvelut Työelämäpalvelut

10 10 Työelämäpalvelujen toimiala vastaa Esedun lisäkoulutuksesta sekä erilaisesta myytävästä palvelutoiminnasta. Lisäkoulutus kattaa ammatti ja erikoisammattitutkintoihin valmistavan koulutuksen ja tutkinnot. Merkittävin toimialan vastuualueista on työvoimakoulutus sekä yrityksille myytävä henkilöstökoulutus. Koulutuspalveluiden kokonaisuudesta vastaa koulutuspäällikkö Tuija Hirvonen. Työelämäpalveluihin kuuluvat keskeisenä osana myös Esedun oppisopimuspalvelut sekä yrityspalvelut osana TYKE tehtävää. Oppisopimuspalveluita luotsaa oppisopimuspäällikkö Pertti Karhunen ja yrityspalveluita sekä TYKE hankkeita yritysasiamies Teija Pylkkänen. Työelämäpalveluihin sijoitettiin organisaatiomuutoksen yhteydessä myös tiedottaminen ja markkinointi sekä hotellitoiminta. 5 Matkalla tulevaisuuteen: teemavuosi Strategiaan määritelty Esedun perustehtävä on tuottaa opiskelijoille ja työelämälle laadukkaita oppimis ja kehittämispalveluja, jotka tukevat opiskelijoiden ja alueen menestystä. Tulevaisuuden työelämän osaamisvaatimukset ovat muuttumassa, uusia ammatteja syntyy ja samanaikaisesti osa ammateista poistuu. Yhteiskunnan digitalisoituminen, automatisoituminen ja palveluvaltaistuminen sekä verkostojen ja moniosaajuuden merkitys muuttavat työn luonnetta ja sisältöä. Perustehtävän laadukas toteuttaminen edellyttää, että Esedun on pystyttävä uudistamaan oppimispalveluja opetusta ja ohjausta vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän muuttuminen edellyttää oppilaitoskohtaisten opetussuunnitelmien uudistamista, mikä omalta osaltaan tukee Esedun oppimispalveluiden kehittämistä. Toisen asteen koulutuksen rahoituksen uudistuminen puolestaan edellyttää oppilaitokselta entistä tehokkaampia ja joustavampia tapoja toteuttaa koulutusta. Uudet rahoitusperusteet, muuttuva työelämä, osaamisperusteisuus, joustavuuden ja työelämävastaavuuden lisääminen muuttavat opettajien, opintojen ohjaajien ja muiden opiskelijoiden kanssa työskentelevien työn luonnetta. Toimintakulttuuri tulee muuttuman, opettamisesta siirrytään osaamisen kehittymisen tukemiseen. MATKALLA TULEVAISUUTEEN opetuksen ja ohjauksen uudistamisen teemavuoden (lukuvuosi ) tavoitteena on vauhdittaa Esedun toimintakulttuurin muutosta, uudistaa opettamista, ohjaamista ja oppimisympäristöjä. Tavoitteeseen päästään kehittämällä opettamista, ohjausta ja oppimisympäristöjä osana arjen työtä, tiedottamalla, henkilöstökoulutuksella ja teemapäivillä sekä opetussuunnitelmatyöllä. Opetushallituksen aikataulun mukaan uudet Tutkinnon perusteet ja oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön elokuussa Etelä Savon ammattiopiston opetussuunnitelmatyötä, pedagogista toimintaa ja toiminnan kehittämistä ohjaa Pedagoginen ohjelma. Ohjelmassa määritellään toiminnan keskeiset periaatteet ja se toimii tärkeänä tiedon lähteenä opiskelijoille ja henkilöstölle. Ohjelma antaa myös työelämän edustajille tietoa ammatillisen koulutuksen järjestämisestä ja painotuksista. Pedagoginen ohjelma päivitetään osana Esedun strategian päivittämistä syksyllä 2014.

11 11 6 Hanketoiminta Vuoden 2014 alku on ollut hanketyön osalta vilkasta aikaa vanhojen hankkeiden jatkaessa toimintaansa uuden hankekauden suunnittelun rinnalla. Hankesalkun koko on edelleen n. 11 M. Kehittämistyössä on ollut mukana vuoden alussa mukana n. 100 aktiivista esedulaista. Hankesalkku jakautui perinteiseen tapaan EU rahoitteisiin ja valtionavustushankkeisiin. Hanketyön keskeisinä teemoina on uusien opetustekniikoiden käyttöönoton tehostaminen, erilaisten ohjauspalvelujen kehittäminen sekä Venäjäyhteistyö. Investointihankkeissa tehtiin laitehankintoja vahvistamaan oppilaitoksen tieto ja viestintätekniikkaa sekä teknologiateollisuuden oppimisympäristöjä. Valtionavustushankkeissa Esedu on aktiivinen hanketoimija niin verkostojen koordinaattorina kuin hankekumppanina lukuisissa eri valtionavustushankkeissa. Kehittämistyön kohteina ovat olleet mm. laadunhallinta, laajennettu työssäoppiminen, opiskelijavalinnan perusteet, osaamisperusteiset tutkinnon perusteet, joustavat opintopolut, erityisen tuen tehostaminen, oppimisympäristöjen monipuolistaminen ja opetushenkilöstön osaamiskartoitukset. TYKE hankkeissa Esedu on toteuttanut osaamistarvekartoituksia (C&Q) uusilla aloilla ja uusissa yrityksissä: keväällä 2014 tehtiin kartoituksia metsäalan, ICT alan, pintakäsittelyalan, käsi ja taidealan (artesaani), puhdistuspalvelualan ja kotityöpalvelualan yrityksissä. Esedun työelämäfoorumit ovat kokoontuneet TYKE hankkeiden koordinoimana sekä Mikkelissä että Pieksämäellä. Ensimmäinen Katastus yritys eteni yrityskauppaan TYKE hankkeella kehitetyllä palvelutuotteella. Koko alkuvuoden 2014 toimintaa on värittänyt uuteen EU ohjelmakauteen valmistautuminen. Esko Oy:n hallitus on linjannut kehittämistyön tavoitteeksi kohdentaa hanketyötä tulevaisuudessa yhä enemmän strategisesti merkittäviin kehittämiskokonaisuuksiin. Yhteistyössä opiskelijapalveluiden ja koulutusalojen kanssa etsitään ratkaisuja ja kehitetään tukimekanismeja keskeyttämisen ehkäisyyn ja läpäisyn tehostamiseen. Hanketyön tavoitteena tulevaisuudessa on yhä enenevässä määrin tukea oppilaitoksen pedagogista kehittämistä, henkilöstön osaamista sekä työelämäyhteyksiä. Aikuis ja täydennyskoulutuksella on merkittävä rooli oppilaitoksen tulevaisuudelle nuorten ikäluokkien vähentyessä, joten kehittämistyötä suunnataan myös yritysyhteistyön lisäksi koulutusten tuotteistamiseen, myyntiin ja markkinointiin sekä koulutusvientiin. Kevään 2014 aikana koulutusvientiyhteistyötä on rakennettu aktiivisesti Venäjän opetushallituksen (FIRO) kanssa sekä aktiivisella yhteistyöllä ammattitaitokilpailutoimintaa organisoivan Skills Russian kanssa. 7 Tukipalvelut ICT palvelut Alkuvuodesta suoritettiin Otavankadun kiinteistössä tulostuskartoitus ja sen perusteella kopiointija tulostuslaiteympäristön optimointi. Optimoinnin yhteydessä luovuttiin pienistä, vain yhtä tai muutamaa käyttäjää palvelevista laitteista. Osa näistä käyttökustannuksiltaan suurista laitteista korvattiin suuremmilla laitteilla ja niiden sijoituspaikat optimoitiin sellaiseksi, ettei käyttäjien matka työpisteeltään kasva kuitenkaan liian suureksi. Optimoinnilla pyritään kustannusten laskuun, niin

12 12 itse tulostamisessa/kopioinnissa, kuin myös sähkönkulutuksen osalta. Myös ko. toimipisteessä tapahtuvaa vuotuista yli 1,5 miljoonan A4 tulosteen/kopion määrää pyritään pienentämään. Maaliskuulta alkaen ICT palveluiden henkilöstöön liittyi kolme huoltomiestä, joiden työnkuvaan sisältyy merkittävää synergiaetua ICT palveluiden muiden toimintojen osalta. Toukokuussa aloitettiin Otavan koulutilan toimintojen vaiheittainen muutto Salosaareen. Kevätpäivien yhteydessä järjestettiin huutokauppa, jossa myytiin oppilaitokselle tarpeettomia, käytöstä poistettuja koneita, laitteita ja muuta tavaraa. Huutokaupan tuotto oli yli euroa. Henkilöstöpalvelut Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät Neuvottelut käynnistettiin tuotannollisista ja taloudellisista syistä sekä toiminnan uudelleenjärjestelemiseksi. Vuoden 2014 taloudellinen sopeuttamistarve henkilöstömenoissa on euroa, jonka lisäksi tavoitteena on rakenteellisia sopeuttamistoimia. Neuvottelujen sovittiin päättyvän Puhdistuspalvelun kilpailuttaminen toteutettiin keväällä, tavoitteena kustannusten vähentäminen. Kilpailutuksen tuloksena voitiin todeta, että säästötoimien jälkeen oma toiminta olisi kilpailukykyistä ulkoiseen toimintaan nähden. Hotellitoimintaa koskien järjestettiin tarjouspyyntökierros, jonka jälkeen sitä päätettiin toistaiseksi jatkaa omana toimintana. Uusi työehtosopimuskausi alkoi Samalla vuosilomalain muutokset astuivat Esedussa voimaan. Jos työntekijä on vuosilomansa alkaessa tai sen aikana sairauden, synnytyksen tai tapaturman johdosta työkyvytön, siirretään työkyvyttömyysajalle sijoittuvat vuosilomapäivät myöhäisempään ajankohtaan. Vuosilomapalkan laskenta muuttui, jolloin työn osa aikaisuus tuli paremmin huomioon otetuksi vuosilomapalkassa. Palkankorotus tulee voimaan ja on suuruudeltaan noin 20 / kk. Paikalliset sopimukset tehtiin lomarahan vaihtamisesta vastaavaksi vapaaksi sekä lomarahan maksamisesta kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Suunnitelmissa oleva palkkajärjestelmän muutos käynnistyi keväällä. Kunnan Taitoa Oy:n kilpailutuksen perusteella järjestelmä on Populus ja järjestelmän käyttöönottoa ryhdyttiin valmistelemaan. Järjestelmä otetaan käyttöön alkaen. Työterveyshuollon palveluntarjoaja vaihtui Terveystalo Oy:stä Etelä Savon työterveyteen. Pieksämäelle palveluja tarjoaa Dextra / Pihlajalinna Oy. Viestintä ja markkinointipalvelut Kevätlukukauden loppu on aktiivista tapahtuma aikaa. Viestintä ja markkinointipalvelut oli mukana järjestämässä useita tapahtumia kuten opiskelijoiden tampoonipalloturnaus, Kampusfestarit Mikkelissä, esedulaisten leuanvetokilpailut, Koulutilan kevätpäivät sekä artesaanien kevätnäytös. Viestintä käynnisti projektin koko henkilöstölle hankittavista henkilökorteista. Kevään aikana valokuvattiin lähes koko henkilökunta kortteja varten.

13 13 Esedun läsnäoloa sosiaalisessa mediassa vahvistettiin luomalla Esedulle profiili Twitter pikaviestintäpalveluun, jossa julkaistaan myös kaikki Esedun tiedotteet. Esedu löytyy Twitterissä osoitteesta https://twitter.com/esedufi Viestintä ja markkinointipalvelut suunnitteli aikaisempaa näkyvämmän markkinointikampanjan kesälle. Kesäkampanjan teemaksi valittiin Nyt on tarjolla pelkkiä ässiä. Kampanjassa tehtiin tehostetusti toimenpiteitä opiskelijarekrytoinnin maksimoimiseksi. Mukaan kampanjaan saatiin myös lähes 30 henkilökuntaan kuuluvaa kiertämään alueen kesätapahtumia. Hallinto ja talouspalvelut Talouspalvelut Uuden organisaation käyttöönottamista 1.6 alkaen on valmisteltu. Loppuvuoden käytössä ovat vanhat tilitunnisteet, mutta raportointia varten on muodostettu uusi tulosyksikköryhmittely. Talous ja henkilöstöpalveluiden ulkoinen palveluntuottaja Kunnan Taitoa Oy ottaa käyttöönsä vuoden 2015 alusta uuden ohjelmiston KuntaERPin. Projekti on lähtenyt käyntiin huhti toukokuussa ja mukana Mikkelin seudulla ovat Etelä Savon Koulutus Oy, Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy ja Mikkelin kaupunki. Talouspalveluiden osalta KuntaERP sisältää taloushallinnon, taloussuunnittelun ja ostolaskujen käsittelyn. Koko projekti sisältää myös arkistoratkaisun ja maksuliikenteen vaihdon. Esedun edustajat on nimetty projektin eri ryhmiin ja osa ryhmistä on jo kokoontunutkin. Koulutusta mm. ostolaskujen käsittelyyn järjestetään loppuvuodesta Hallintopalvelut Ensimmäinen sähköinen hankintakilpailutus Cloudia hankintajärjestelmällä oli Salonsaareen hankittava metsäkuormatraktori. Tietojohtaminen ESEDUSSA teemapäivät jatkuvat. Kevään aikana koulutettiin suurin osa Dynasty 6.1 käyttäjistä, ensi syksynä koulutetaan projektihallinnon henkilöstö. Dynastyssa olevat tuotantokannat oli tarkoitus passivoida Haasteena on saada kaikki pysyvästi säilytettävät asiakirjat vuosilta Dynastyyn ja arkistoon. Tuotantokannan päättäminen jouduttiin siirtämään syksyyn. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen kokoushallinta toimii nyt Dynastyssa. 8 Talous ja toiminta lukuina Koulutus Oy:n kuluvan vuoden taloudellinen tilanne on tiukka. Kuluvan vuoden talousarvion tulopohjaa arvioitiin varovasti. Talousarvion yksikköhintatulo oli arvioitu talousarviossa 2630 opiskelijan perusteella. Järjestämisluvan rahoituksen perusteena oleva opiskelijamäärä olisi voinut olla 2680 vuosiopiskelijaa. Tammikuun laskentapäivän opiskelijamäärä oli pettymys. Tämän vuoksi talousarvion yksikköhintatulo on laskettu 2550 vuosiopiskelijan perusteella. Tarkasteltaessa Esedun opiskelijamäärää pitemmällä aikavälillä, määrässä ei ole tapahtunut dramaattisia muutoksia. Esedun vuosiopiskelijamäärä vuonna 2009 esim. oli Tämän jälkeen vuosiopiskelijamäärässä on tapahtunut noin 200 opiskelijan kasvu ja nyt opiskelijamäärässä ollaan palaamassa vuoden 2009 tasolle.

14 14 Toukokuun lopun tuloslaskelman mukaan tulos oli lievästi voitollinen. Johdon ennusteen mukaan kuluvana vuonna saavutettaisiin talousarviossa ennakoitu tulos voittoa noin euroa. Ennuste on perustunut siihen, että henkilöstömenoissa saavutettaisiin yt neuvotteluissa asetettu euron säästö. Suunnitelluista henkilöstön lomautuksista on luovuttu. Kuluvan vuoden taloudellisen tulokseen vaikuttaa merkittävästi syyskuun 20. päivän opiskelijamäärä. Mikäli opiskelijamäärä on noin 2600 opiskelijaa, vaarana on, että Koulutus Oy tekee kuluvana vuonna lievästi tappiollisen tilinpäätöksen.

15 15 Toteutuma/toukokuu 2014 Talousarvio 2014 Toteutuma 5/2013 Toteutuma 5/2014 Uusi TA 2014 Johdon ennuste 1-12/ Yksikköhintarahoitus peruskoulutus ja oppisopimus Yksikköhintarahoitus ammatillinen lisäkoulutus Yksikköhintarahoitus erityisopetus Koulutuksen myyntituotot/työvoimapoliittinen koulut Koulutuksen myyntituotot/muu koulutus Sis. palv.tuotot Yleiset myyntitilit Myyntituotot LIIKEVAIHTO Valmisvarastojen muutos VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS Sisäiset vuokrat Vuokratuotot Sisäiset näyttötutkintotulot, Esko Sisäiset maksut, Esko Sisäiset avustukset, Esko Jaksotetut tuotot Avustukset ja tuet Muut sisäiset tuotot, Esko Muut tuotot LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Sisäiset materiaaliostot, Mpt Materiaalit ja palvelut MATERIAALIT JA PALVELUT Jaksotetut palkat ja palkkiot Sisäiset palkat ja henkilösivukulut Sisäiset henkilöstökorvaukset Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT Suunnitelman mukaise POISTOT JA ARVONALENNUKSET Muut sisäiset kulut, Esko Sis.palvelut Näytt.tutk.sis Sis. Käyttövarat (sis. Opiskelijoiden ruokailut) Sisäiset materiaaliostot, Esko Sisäiset avustukset, Esko Jaksotetut kulut Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkil Sis. vuokrat Vuokrat ja vastikkee Toimitilakulut Kone- ja kalustokulut Matkakulut Markkinointikulut Hallintokulut Muut liikekulut Rahoitustuot ja kulut LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT TILIZOS1.3 Oyn tuloslaskelma Ulkoiset tuotot Ulkoiset kulut henk.kulut muut kulut Ulkoinen tulos Sisäiset tuotot Sisäiset kulut Tuotot yhteensä Kulut yhteensä Tulos

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika :40:57 1(5) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 18.04.2016 10:40:57 1(5) Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 2016 Syksy Oppilaitos: 10053 Koulutuskeskus Salpaus Tiedot päivitetty Opintopolusta: 18.4.2016 08:07 Haku- Koodi Toimipiste

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja sen ohjaaminen - koulutuksen järjestäjän näkökulma. Arja-Leena Saastamoinen 13.12.2011

Elinikäinen oppiminen ja sen ohjaaminen - koulutuksen järjestäjän näkökulma. Arja-Leena Saastamoinen 13.12.2011 Elinikäinen oppiminen ja sen ohjaaminen - koulutuksen järjestäjän näkökulma Arja-Leena Saastamoinen 13.12.2011 Etelä-Savon Koulutus Oy Perustettu 1.1.2009, koulutustehtävä ja järjestämisluvat siirtretty

Lisätiedot

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena

Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Valtionavustukset 2014 ammatillisen peruskoulutuksen tukena Aloitustilaisuus11.9.2014 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen valtionavustusten

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat

Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus. Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenneuudistus Rakenteellisen uudistuksen suuntaviivat Finlandia-talo 25.9.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.

Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät. Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4. Ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädännön uudistusnäkymät Markku Kokkonen Johtamisen erikoisammattitutkinnon kehittämispäivä 13.4.2010 Rahoitus Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Lisätiedot

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a LÄPÄISY TEHOSTUU Määrällisen seurannan toteutus Läpäisyä ja keskeyttämistä koskevan määrällisen seurannan kehittäminen on osa läpäisyn tehostamisohjelmaa ( 2011 2015) Tarkoituksena on ollut tuottaa ajantasaista

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Määrällisen seurannan tulokset 2013 2014 Sisällys Sisällys... 2 1. Määrällinen seuranta... 3 2. Tutkinnon suorittamisen lopettaminen... 4 2.1 Tulokset

Lisätiedot

Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena

Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena Stadin ammattiopiston kokemuksia 4/5/13 Miksi? Stadin ammattiopiston toiminta-ajatuksena on monipuolisen ja laadukkaan ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT

AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT AMMATTIKOULUTUS- toimintayksikkö Johtaja Pasi Kankare Ennakointi yksikkö yksikön päällikkö Matti Kimari Tutkinnot yksikkö yksikön päällikkö Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään

Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Ammattikoulutuksen järjestäjäkenttä tänään Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma seminaari Paasitorni 2.8.213 Erityisasiantuntija Riku Honkasalo Opetushallitus Esityksen sisältö Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT

YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT YLEISSIVISTÄVÄ JA AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUVAT Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1.-2.12.2009 Irmeli Halinen OPETUSHALLITUS Terveisiä Opetushallituksesta 2 UUDISTUNEET AMMATILLISET

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Mikkeli Pieksämäki Juva 2 1 Johdanto... 3 2 Opiskelijamäärät ja muut toiminnalliset mittarit... 4 3 Katsaus toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen...

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto

Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Vastuuhenkilö Rehtori Timo Olli Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset KSAO järjestää Opetus- ja kulttuuriministeriön alaista nuorten ja

Lisätiedot

Henkilöstökoulutus. Orimattilan Yrittäjät 2.3.2016

Henkilöstökoulutus. Orimattilan Yrittäjät 2.3.2016 Henkilöstökoulutus Orimattilan Yrittäjät 2.3.2016 Esityksen teemat Yleistä Salpauksen aikuiskoulutuksesta Rahoituskanavat Esimerkkejä Oppisopimus Kysymyksiä Salpaus Jyrki Pyykkönen Myyntijohtaja, oppisopimuksesta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Anne Liimatainen anne.liimatainen@oph.fi Esitys pohjautuu OKM:n materiaaleihin, www.minedu.fi Ammatillinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Turku 30.9.2015 NAO-seminaari Juhani Pirttiniemi, Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma 2011 2015 (1)

Lisätiedot

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKI TRE:52/00.01.01/2017 ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 19.1.2017, palvelualueen johtaja Teppo Rantanen 6 Voimaan 19.1.2017 Palvelualueen tehtävät, organisaatio

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2011, 2012, 2013 ja 2014 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA

OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2011, 2012, 2013 ja 2014 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2011, 2012, 2013 ja 2014 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA 27.10.2011 Tuomo Hurskainen 3.12.2013 Tuija Hiltunen 21.11.2014 Tuija Hiltunen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI 22.9.2009, Oulu Työelämälähtöisten perustutkintojen toteuttaminen - Opetussuunnitelmat ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmat johtamisen

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2012, 2013, 2014 ja 2015 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA.

OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2012, 2013, 2014 ja 2015 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA. OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2012, 2013, 2014 ja 2015 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA Etelä- Koulutus TOIMINNAN VOLYYMIT Opiskelijamäärä: nuorten ja aikuisten peruskoulutus

Lisätiedot

Reformin ehdotusten perusteella täsmentyneet valtionavustustoiminnan suuntaviivat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys

Reformin ehdotusten perusteella täsmentyneet valtionavustustoiminnan suuntaviivat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen valtionavustushankkeiden työstö- ja kehittämisseminaari Reformin ehdotusten perusteella täsmentyneet valtionavustustoiminnan suuntaviivat osaamisperusteisuus

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014

ALOITUSPAIKAT 2015. Yht. AmoJtk AmoK. Ylitys / Alitus. AmoJp. AmoNi AIKO. AmoO. AmoN. AmoV. AmoL. Alpat 2014 ALOITUSPAIKAT 2015 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. Alpat 2014 Ylitys / Alitus YHTEENSÄ 112 511 463 130 116 91 214 84 398 2119 2139-20 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus

Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivät 4.9. Oulu, 6.9. Tampere, 11.9. Helsinki Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus Emmi Ranta, erityisasiantuntija, OPH Ammatillinen

Lisätiedot

Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset

Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset Opetusneuvos Tarja Riihimäki KEHYSPÄÄTÖS 2015-2018 Keskeiset sopeutustoimet Ammatillinen

Lisätiedot

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht.

ALOITUSPAIKAT 2016 AmoV AmoJp AmoJtk AmoK AmoL AmoN AmoO AmoNi AIKO Yht. YHTEENSÄ 112 536 435 124 106 89 198 40 369 2009 443 HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 Viittomakielisen ohjauksen pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1609 Viittomakielinen ohjaus 0 Lapsi- ja perhetyön

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Kainuun maakunnan hakutoimisto Maija-Liisa Valtanen Ketunpolku 1 (Tieto 2) 87100 Kajaani Puh. 044 777 3115 hakutoimisto@kao.fi 1 Yhteishaku keväällä

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS WERA web-raportointipalvelu. WERAn TILASTOJEN VALMISTUMISAJAT VUONNA 2010 JA VUO- DEN 2011 ALUSSA (tammi- ja helmikuu)

OPETUSHALLITUS WERA web-raportointipalvelu. WERAn TILASTOJEN VALMISTUMISAJAT VUONNA 2010 JA VUO- DEN 2011 ALUSSA (tammi- ja helmikuu) OPETUSHALLITUS 8.3.2010 WERA web-raportointipalvelu WERAn TILASTOJEN VALMISTUMISAJAT VUONNA 2010 JA VUO- DEN 2011 ALUSSA (tammi- ja helmikuu) 1. ALOITUSPAIKAT, ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulutus

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

20. (29.60) Ammatillinen koulutus

20. (29.60) Ammatillinen koulutus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. (29.6) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot

Sivu /3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 93 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI ,

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI , LIITE 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TULOSALUEITTAIN TA 2014* Yht. ilman työll. 2014 Henkilötyövuosia Vakituiset Määräaik. Työllistetyt Sivutoimi Opetushenk. 31.12.2013* KOULUTUSKESKUS SALPAUS Hyvinvointi 116,0

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI Osekk lyhyesti Perustettu 15.12.1994 (varsinainen toiminta alkoi 1.8.1995) Henkilökuntaa (TA 2014) 970 Toimintatuotot (TA

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja

Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013. Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Eeva-Riitta Pirhonen ylijohtaja Ammatillinen koulutus Ammatillisten tutkintojen ja tutkintojärjestelmän kehittäminen - osaamisperusteisuutta vahvistetaan

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat OKM:n tavoitteet ja toteutusmallit Kuopio 14.10.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku

Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku TIEDOTE Julkaisuvapaa 19.3.2012 heti Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku Toisen asteen koulutuksen valtakunnallinen sähköinen yhteishaku päättyi 16.3.2012. Kainuussa ensisijaisia hakijoita

Lisätiedot

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen; osallistavan toimintatutkimuksen tulokset TutkeOpe2015 -hanke 15.9.2016 Pedagogiset huiput seminaari, Levi Merja Tirkkonen,

Lisätiedot

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 Kirje OKM/62/592/2015 16.09.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 4 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % 5 % -1 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 4 % 8 % Ammatillinen opettajankoulutus % 116 % 5 % -1 % 1 ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016 AMK

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta: Ammatillisen koulutuksen reformi

Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta: Ammatillisen koulutuksen reformi Ajankohtaista ammatillisesta koulutuksesta: Ammatillisen koulutuksen reformi Lähteet Opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivut http://www.okm.fi/osaaminenjakoulutus/ammattikoulutusref ormi/index.html Opetushallituksen

Lisätiedot

Läpäisyhankkeet ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Läpäisyhankkeet ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen Läpäisyhankkeet ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen Läpäisyn tehostamisohjelman työseminaari Tallink Silja Line 6.5.2013 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus - yksikön päällikkö, opetusneuvos

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TULOSYKSIKKÖ 1 -TASOLLA Sivu 1 (6) Sitovuustaso: nettositova (toimintakate/-jäämä) KUNTAYHTYMÄN JOHTO PÄÄTÖKSENTEKOELIMET JA TILINTARKASTUS Toimintakulut -138 750,00 Toimintakate/-jäämä

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki Rakenneuudistus toinen aste Helsinki 25.9.2014 Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Ammattikorkeakoulujen rahoitus Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle

Mikkelin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 1 Mikkelin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015

Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015 Eronneet ja keskeyttäneet 4-6/2015 5.8.2015 Opiskelijoita 20.1.2015 526 1022 600 820 2968 Eronneet opiskelijat ajalta 1.4.-30.6.2015 AIKO HAYO H HAYO K HAYO IISAKKI IKATA IKOL OSARA LUPI MSKK KOSOL TKTO

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi

Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Työelämässä vaadittava osaaminen opetuksen, ohjauksen ja arvioinnin perustaksi Ammatillisen koulutuksen yhteistyöfoorumi 2015 M/S Viking Gabriella ke 25.3.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 53 % 8 %

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot % 99 % 53 % 8 % 1 Lapin ammattikorkeakoulun määrälliset tavoitteet ja tunnusluvut kaudelle 2013 2016 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2014 Tot. muutos-% 2013-2014 2012 2013 2014 2012-2014 2013-2016

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 19.9.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot