Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto"

Transkriptio

1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

2 2 Sisältö 1 Johdanto Tiukkenevan talouden haasteet Kevään kehittämistoimet ja laadunhallinta Uudella organisaatiolla muutokseen Matkalla tulevaisuuteen: teemavuosi Hanketoiminta Tukipalvelut Talous ja toiminta lukuina... 13

3 3 1 Johdanto Vuoden 2014 toisella neljänneksellä eniten olivat esillä organisaatiouudistus ja Koulutus Oy:ssä käynnistyneet yhteistoimintaneuvottelut. Opetus ja kulttuuriministeriö on kesäkuussa linjannut suuntaviivat toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteelliseksi uudistamiseksi. Samoin ammatillisen koulutuksen rahoitusta selvittänyt työryhmä jätti kesäkuussa esityksensä ammatillisen koulutuksen rahoituksen uudistamisesta. Toisen asteen järjestäjäkenttää on tarkoitus tiivistää merkittävästi ja järjestäjäverkko jatkossa muodostuu vahvoista koulutuksen järjestäjistä. Kriteereinä tulevat olemaan koulutuksen laaja alaisuus, taloudelliset edellytykset, vahva osaaminen koulutuksen järjestämiseen, kunnossa olevat toimintapuitteet ja pedagogiset prosessit sekä hyvät toiminnan ohjaus ja laatujärjestelmät. Koulutuksen järjestäjiltä edellytetään myös laajoja ja toimivia työelämäyhteyksiä niin nuorten kuin aikuisten koulutuksessa. Aikuiskoulutus ja oppisopimustehtävissä edellytetään jatkossa osaamista ja aikaisempia näyttöjä tehtävien menestyksellisestä hoitamisesta. Ammatillisen koulutuksen rahoitus tulee uusiutumaan siten, että koulutuksen järjestämiseen saatavan perusrahoituksen osuus on noin puolet ja loppuosa rahoituksesta määräytyy muilla kriteereillä. Näissä kriteereissä suoritettujen tutkintojen ja tutkinnon osien määrä vaikuttaa merkittävästi koulutuksen järjestäjän saamaan rahoitukseen. Etelä Savon ammattiopistossa on tehty pitkäjänteistä työtä juuri niiden asioiden kanssa, jotka painottuvat, kun opetus ja kulttuuriministeriö myöntää uusia koulutuksen järjestämislupia. Työtä on jatkettava systemaattisesti samoin kuin työtä, jolla tulevaisuuden rahoitusperusteisiin voidaan vaikuttaa. Tällöin on merkittävästi pystyttävä parantamaan opiskelijoiden valmistumisastetta ja sitä, että opinnot etenevät. Uudet rahoitusperusteet ovat tulossa voimaan vuoden 2017 alusta. Koulutus Oy:n organisaatio uudistui ja keskeisenä tavoitteena organisaatiouudistuksessa oli se, että uudistutuneella organisaatiolla ja johtamisjärjestelmällä pystytään selviytymään voittajina käynnissä olevasta ammatillisen koulutuksen laajasta muutosprosessista. Uutta organisaatiota kuvataan tarkemmin osavuosikatsauksen luvussa 3. Uusi organisaatio tuli voimaan ja talouden seuranta ja rakenne päivitetään sen mukaiseksi. Tästä syystä tämä osavuosikatsaus kattaa vuoden 2014 toisesta neljänneksestä päättyvän jakson. Yt neuvottelut päättyvät elokuun alussa. Yt neuvotteluissa luovuttiin koko henkilöstön määräaikaisesta lomauttamisesta kuluvan vuoden aikana. Sen sijaan neuvotteluissa haetaan kestäviä rakenteellisia ratkaisuja toimintojen sopeuttamisessa muuttuvaan toimintaympäristöön.

4 4 2 Tiukkenevan talouden haasteet Kuluvan vuoden osalta Koulutus Oy:n talous on haasteellinen. Kuluvan vuoden talouden osalta syyskuun laskentapäivän opiskelijamäärä on ratkaisevassa asemassa. Kuluvalle vuodelle asetettu taloudellinen tulostavoite edellyttää, että laskentapäivän opiskelijamäärä olisi yli opiskelijaa. Hakijat Kevään 2014 yhteishaun valituista 707 opiskelijasta 648 ilmoitti ottavansa paikan vastaan. Viime vuosien tulosten vertailu kertoo sen, että paikan vastaanottaneiden määrä suhteessa ensisijaisiin hakijoihin on tasoittunut. Samalla kuitenkin ensisijaisten hakijoiden määrä suhteessa aloituspaikkoihin (ns. vetovoimaluku) on laskenut. Vuosi Aloituspaikat Vetovoimaluku 1. toivehakijat Paikan vastaanottaneet , , , , , Opiskelijapaikkoja jäi runsaasti täyttämättä, ja kesällä käynnistyikin lisähaku yli 200:n paikkaan Mikkelissä, Pieksämäellä ja Juvalla. Samoin ammattistartin ja maahanmuuttajien valmistavan koulutuksen haku toteutui kesällä. Lisähaussa ja erillishaussa oli yhteensä n. 260 hakijaa, joista valittiin 107 opiskelijaa. Opiskelijamäärät Yksikköhintarahoitteisessa perustutkintokoulutuksessa opiskelijoiden lukumäärä jäi koko oppilaitoksessa tavoitteista. Perustutkinto opiskelijoita yhteensä oli opiskelijaa, joista 599 näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa. Tältä osin yksikköhintatuloja ei alkuvuonna kertynyt budjetoidusti. Raportointikaudella olisi tullut laskennallisesti kertyä 41,7 % vuoden yksikköhintarahoituksesta mutta käytännössä saavutettiin 39,4 % taso. Aikuiskoulutuksessa kokonaisuutena toteutui tammi toukokuussa yli 56 % vuoden opiskelijatyöpäivätavoitteesta. Lisäkoulutuksessa vuosi 2014 eteni rahoituksen määrään nähden kohtuullisesti. Koko lisäkoulutuksen rahoitus on täysimääräisesti sidottu vuonna 2014 toteutettaviin ja jatkaviin koulutuksiin. Työvoimapoliittisessa koulutuksessa budjetoitu tavoite tullaan myös euromääräisesti ylittämään, koska myyntiä on saatu arvioitua enemmän. Henkilöstökoulutus on suhteelliselta osuudeltaan pieni mutta tältäkin osin tavoitteet tullaan saavuttamaan.

5 5 ESEDUn aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäiväjakauma rahoitusmuodoittain 1 5/2014 Työvoimakoulutus 1 % 15 % 25 % PT näyttötutkintona 11 % Maahanmuutt.valm. koulutus 2 % Omaehtoinen lisäkoulutus Henkilöstökoulutus 46 % Oppisopimuskoulutus Oppisopimuspalveluissa syntyi alkuvuoden aikana uusia oppisopimuksia edellisen vuoden mukaisesti: toukokuun loppuun mennessä uusia oppisopimuksia solmittiin 137, kun edellisvuoden luku oli 136 (2012 tammi toukokuu vastaava luku 214). Oppisopimusten määrässä näkyy selvästi yritysmaailmassa tapahtunut taantuma. Voimassa olevien oppisopimusten määrä on laskenut kahteen edelliseen vuoteen verrattuna. Oppisopimuskoulutukseen on osallistunut vuoden alusta alkaen kaikkiaan 663 opiskelijaa. Voimassa olevat oppisopimukset vuosittain I III IV VI VII IX X XII v v v

6 6 Suoritetut tutkinnot Toukokuussa 2014 Etelä Savon ammattiopistosta valmistui kaikkiaan 517 ammatillisen perustutkinnon suorittanutta opiskelijaa (ns. nuorisokoulutus.) Mikkelissä todistuksen sai 395, Pieksämäellä 104 ja Juvalla 21 opiskelijaa. Eniten valmistui lähihoitajia, merkonomeja ja autoalan ammattilaisia. Kaikkiaan 26 opiskelijaa suoritti perustutkinnon lisäksi myös ylioppilastutkinnon. Aikuiskoulutuksessa perustutkinnon suoritti tammi toukokuussa 171 opiskelijaa, joiden lisäksi suoritettiin 44 ammatti ja erikoisammattitutkintoa. 3 Kevään kehittämistoimet ja laadunhallinta Kevään aikana ryhdyttiin aktiivisesti suunnittelemaan uuden oppilas ja opiskeluhuoltolain täytäntöönpanoa. Neuvottelut Mikkelin, Pieksämäen ja Juvan kuntien kanssa käynnistettiin, koska 1.8. alkaen kuraattori ja psykologipalveluiden järjestäminen siirtyy oppilaitoksen sijaintikuntien vastuulle. Neuvottelut etenivät hyvässä hengessä. Samoin opiskeluhuoltoryhmien uudelleenorganisointia sekä opiskeluhuollon suunnitelmaa valmisteltiin loppukeväästä yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Laadunhallinnan keskeinen panostus keväällä kohdistui itsearviointiin, joka oli osa Opetushallituksen sekä opetus ja kulttuuriministeriön toteuttamaan toimivaa laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista koskevan järjestelmän kriteeristön pilotointia. Toimivaa laadunhallintajärjestelmää arviointiin erillisinä ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavasta, näyttötutkintoperusteisesta sekä muusta (ei tutkintotavoitteinen) koulutuksesta, työelämän kehittämis ja palvelutehtävästä sekä muusta toiminnasta, joka sisälsi mm. hanketoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan sekä opiskelijoille tarjottavat tukipalvelut. Itsearviointiin osallistui kattavasti johdon, henkilöstön ja opiskelijoiden edustajia ja arvioinnin tuloksia tullaan hyödyntämään osana Esedun toiminnan laadun kehittämistä. Palautekyselyissä toisen vuoden opiskelijoiden olokyselyn vastausaste oli tänä vuonna 71 %, joka oli kaksi prosenttiyksikköä pienempi kuin vastaavassa kyselyssä vuonna Kyselyn tulokset jatkoivat positiivista kehitystään kaikkien kysymysten keskiarvon osalta (3,71), joka saavutti organisaation tavoitetason. Valmistuvien opiskelijoiden päättökyselyn tulokset olivat niin ikään kehittyneet positiivisesti kaikkien kysymysten keskiarvon ollessa 3,77. Päättökyselyssä saavutettiin lisäksi 92% vastausaste, mistä voidaan olla erityisen tyytyväisiä. Näyttötutkintoperusteisen koulutuksen opiskelijapalauteiden tulos ensimmäisen vuosipuolikkaan osalta oli 4,0, joka myös saavuttaa organisaation tavoitetuloksen (4,0). Näyttötutkintoperusteisen koulutuksen palautemuodoista Esedun aikuiskoulutuksen palautteiden tulostaso (4,3) on selkeästi työvoimapoliittisen koulutuksen OPAL palautetta (4,0) sekä näyttötutkinnon suorittajan AIPAL palautetta (3,7) paremmalla tasolla. Huhti toukokuussa toteutettiin näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa henkilökohtaistamisprosessin katselmukset, joiden tavoitteena on kehittää henkilökohtaistamisprosessin laatua sekä varmistaa henkilökohtaistamisen tapahtuvan asetuksen, määräysten ja Esedun ohjeistusten mukaisesti. Katselmuksissa tarkastettiin satunnaisotantana valitut henkilökohtaistamisasiakirjat ja katselmuksessa oli mukana aikuiskoulutusjohtajan ja toimialan rehtorin lisäksi alan koulutuspäällikkö sekä laatukoordinaattori. Katselmuksessa nostettiin konkreettisten vahvuuksien ja kehittämiskohteiden ohella esille AIPAL ja OPAL palautteiden tuloksia.

7 7 4 Uudella organisaatiolla muutokseen Uutta organisaatiota valmisteltiin tiiviisti kevään aikana ja hallitukselle esiteltiin ammattikampusorganisaatio kokouksessa. Organisaatiomuutoksen tavoitteena on vastata tulossa olevaan tutkintojen uudistumiseen ja joustavampien opiskelupolkujen toteuttamisen haasteeseen. Myös tiukkeneva taloudellinen tilanne otettiin huomioon uuden organisaation valmistelussa. Etelä Savon Koulutus Oy Hallitus Toimitusjohtaja Henkilöstöpalvelut, talouspalvelut, investoinnit Kehittämispalvelut Kehittämisjohtaja Oppilaitostasoinen pedagoginen johtaminen ja kehittäminen, opintohallinto, tietohallintopalvelut, hanke ja innovaatiopalvelut, laatu Otavankadun ammattikampus Rehtori Matkailu, ravitsemis ja talousala, sosiaali, terveys ja liikuntaala, kulttuuriala ja yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, yhteiset tutkinnon osat, Valma Raviradantien ammattikampus Rehtori Rakentaminen, teknologia, luonnonvara ja logistiikka Pieksämäen ammattikampus Työelämäpalvelut Aikuiskoulutusjohtaja Oppisopimuspalvelut, lisäkoulutus, työvoimakoulutus, henkilöstökoulutus, myytävät koulutuspalvelut, yritysasiamies ja TYKE tehtävä, viestintä ja markkinointi, hotelli Opetuksen tukipalvelut Juvan toimipiste Hallinto ja talousjohtaja siirtyi konsernin talousjohtajaksi ja hallinnon tehtävät jaettiin johtajien kesken siten, että henkilöstöpalvelut, talouspalvelut sekä investointien johtaminen ovat toimitusjohtajan alaisuudessa ja muut tukipalvelut integroidaan tiiviisti osaksi opetuksen toimialoja. Kehittämispalvelut Kehittämispalvelut vastaa oppilaitostasoisesta pedagogisesta johtamisesta ja kehittämisestä, opintohallinnosta, kirjasto ja tietopalvelusta, tieto ja viestintätekniikan palveluista, hanke ja innovaatiopalveluista ja Esedun laatutyöstä. Pedagogiset palvelut, Pedagoginen kehittämispäällikkö Laura Kuismala, o Koulutusprosessien kehittäminen ( ja ylläpito?) o Koulutuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen o Opintohallinto o Kirjasto ja tietopalvelut Tietohallintopalvelut, Tietohallintopäällikkö Mika Pynnönen, o Tvt opetuskäytön kehityksen tukeminen ja Tvt tuki o Tietoturva o Huoltopalvelut o Sisäinen valvonta Hanke ja innovaatiopalvelut, Hankepäällikkö Kati Torniainen,

8 8 o EU ja valtionavustushankkeiden suunnittelu, hallinnointi ja toteutuksen koordinointi Laatutyö Raviradantien ammattikampus Raviradan ammattikampus toimii nimestään huolimatta useassa eri toimipisteessä. Raviradantie 4 6 ja 8 10 lisäksi toimintaa on Mikkelissä Otavankadulla, Salosaaressa, Kinnarissa, Viilarintiellä ja vuoden loppuun saakka myös Otavan koulutilalla. Pieksämäen ammattikampus on osa Raviradantien ammattikampusta. Pieksämäen toiminnot sijoittuvat tällä hetkellä Kuusitielle sekä Kangaskadulle. Myös Juvan rakennusalan opetus kuuluu toiminnallisesti Raviradantien ammattikampukseen. Mikkelissä Raviradantien ammattikampus on jaettu kolmeen laajempaan koulutuskokonaisuuteen. Pieksämäen ammattikampus toimii yhtenä kokonaisuutena, johon sisältyy monipuolisesti eri perustutkintoja. Rakentaminen, koulutuspäällikkö Pekka Orava: o Rakennusalan pt o Pintakäsittelyalan pt o Talotekniikan pt o Kiinteistöpalvelujen pt o Kulttuurialan pt (esine) o Puualan pt Teknologia, koulutuspäällikkö Tapio Syväoja: o Sähkö ja automaatiotekniikan pt o Tieto ja tietoliikennetekniikan pt o Tieto ja viestintätekniikan pt o Audiovisuaalisen viestinnän pt o Kone ja metallialan pt o Autoalan pt Luonnonvara ja logistiikka, koulutuspäällikkö Kirsi Malmstedt: o Metsäalan pt o Puutarhatalouden pt o Maatalousalan pt o Logistiikan pt Pieksämäen ammattikampus, koulutuspäällikkö Jarmo Pohjolainen o Kone ja metallialan pt o Liiketalouden pt o Tieto ja viestintätekniikan pt o Hotelli, ravintola ja catering alan pt o Autoalan pt

9 9 o Sähkö ja automaatiotekniikan pt o Rakennusalan pt o Metsäalan pt o Sosiaali ja terveysalan pt o Kauneudenhoitoalan pt o Hiusalan pt Otavankadun ammattikampus Otavankadun ammattikampuksen koulutukset keskittyvät pääosin Otavankadun toimipisteeseen. Liiketalouden perustutkinnon koulutus sekä maahanmuuttajien valmistava koulutus toteutetaan Raviradantiellä ja Juvalla käynnistyy sosiaali ja terveysalan perustutkintokoulutus. Ammattikampus vastaa myös seuraavista koko oppilaitoksen yhteisistä palveluista: kv palvelut, opinto ohjaus, yhteishaku, erityisopetus, opiskeluhuollon koordinointi, asuntolat, ravitsemispalvelut, siivouspalvelut sekä vahtimestaripalvelut. Myös oppimisympäristöinä toimivat myymälä Onni, parturi kampaamo Oppi sekä ravintola Inno kuuluvat tälle toimialalle. Koulutuspäällikkö Eija Riitta Ikonen o Sosiaali ja terveysalan pt o Kotityö ja puhdistuspalvelualan pt o Puhdistuspalvelut Koulutuspäällikkö Marja Teräväinen o Hiusalan pt o Ammattistartti, valmentava ja kuntouttava opetus, maahanmuuttajien valmistava koulutus (jatkossa: VALMA koulutus) o Kv palvelut o Yhteishaku o Opinto ohjaus ja opiskeluhuollon koordinointi o Erityisopetus o Asuntolat Koulutuspäällikkö Sari Paasonen o Liiketalouden pt o ATTO aineet (jatkossa: yhteiset tutkinnon osat) o Kahden tutkinnon opintojen koordinointi Koulutuspäällikkö Jaana Kovanen o Hotelli, ravintola ja catering alan pt o Matkailualan pt o Elintarvikealan pt o Ravitsemispalvelut Työelämäpalvelut

10 10 Työelämäpalvelujen toimiala vastaa Esedun lisäkoulutuksesta sekä erilaisesta myytävästä palvelutoiminnasta. Lisäkoulutus kattaa ammatti ja erikoisammattitutkintoihin valmistavan koulutuksen ja tutkinnot. Merkittävin toimialan vastuualueista on työvoimakoulutus sekä yrityksille myytävä henkilöstökoulutus. Koulutuspalveluiden kokonaisuudesta vastaa koulutuspäällikkö Tuija Hirvonen. Työelämäpalveluihin kuuluvat keskeisenä osana myös Esedun oppisopimuspalvelut sekä yrityspalvelut osana TYKE tehtävää. Oppisopimuspalveluita luotsaa oppisopimuspäällikkö Pertti Karhunen ja yrityspalveluita sekä TYKE hankkeita yritysasiamies Teija Pylkkänen. Työelämäpalveluihin sijoitettiin organisaatiomuutoksen yhteydessä myös tiedottaminen ja markkinointi sekä hotellitoiminta. 5 Matkalla tulevaisuuteen: teemavuosi Strategiaan määritelty Esedun perustehtävä on tuottaa opiskelijoille ja työelämälle laadukkaita oppimis ja kehittämispalveluja, jotka tukevat opiskelijoiden ja alueen menestystä. Tulevaisuuden työelämän osaamisvaatimukset ovat muuttumassa, uusia ammatteja syntyy ja samanaikaisesti osa ammateista poistuu. Yhteiskunnan digitalisoituminen, automatisoituminen ja palveluvaltaistuminen sekä verkostojen ja moniosaajuuden merkitys muuttavat työn luonnetta ja sisältöä. Perustehtävän laadukas toteuttaminen edellyttää, että Esedun on pystyttävä uudistamaan oppimispalveluja opetusta ja ohjausta vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän muuttuminen edellyttää oppilaitoskohtaisten opetussuunnitelmien uudistamista, mikä omalta osaltaan tukee Esedun oppimispalveluiden kehittämistä. Toisen asteen koulutuksen rahoituksen uudistuminen puolestaan edellyttää oppilaitokselta entistä tehokkaampia ja joustavampia tapoja toteuttaa koulutusta. Uudet rahoitusperusteet, muuttuva työelämä, osaamisperusteisuus, joustavuuden ja työelämävastaavuuden lisääminen muuttavat opettajien, opintojen ohjaajien ja muiden opiskelijoiden kanssa työskentelevien työn luonnetta. Toimintakulttuuri tulee muuttuman, opettamisesta siirrytään osaamisen kehittymisen tukemiseen. MATKALLA TULEVAISUUTEEN opetuksen ja ohjauksen uudistamisen teemavuoden (lukuvuosi ) tavoitteena on vauhdittaa Esedun toimintakulttuurin muutosta, uudistaa opettamista, ohjaamista ja oppimisympäristöjä. Tavoitteeseen päästään kehittämällä opettamista, ohjausta ja oppimisympäristöjä osana arjen työtä, tiedottamalla, henkilöstökoulutuksella ja teemapäivillä sekä opetussuunnitelmatyöllä. Opetushallituksen aikataulun mukaan uudet Tutkinnon perusteet ja oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön elokuussa Etelä Savon ammattiopiston opetussuunnitelmatyötä, pedagogista toimintaa ja toiminnan kehittämistä ohjaa Pedagoginen ohjelma. Ohjelmassa määritellään toiminnan keskeiset periaatteet ja se toimii tärkeänä tiedon lähteenä opiskelijoille ja henkilöstölle. Ohjelma antaa myös työelämän edustajille tietoa ammatillisen koulutuksen järjestämisestä ja painotuksista. Pedagoginen ohjelma päivitetään osana Esedun strategian päivittämistä syksyllä 2014.

11 11 6 Hanketoiminta Vuoden 2014 alku on ollut hanketyön osalta vilkasta aikaa vanhojen hankkeiden jatkaessa toimintaansa uuden hankekauden suunnittelun rinnalla. Hankesalkun koko on edelleen n. 11 M. Kehittämistyössä on ollut mukana vuoden alussa mukana n. 100 aktiivista esedulaista. Hankesalkku jakautui perinteiseen tapaan EU rahoitteisiin ja valtionavustushankkeisiin. Hanketyön keskeisinä teemoina on uusien opetustekniikoiden käyttöönoton tehostaminen, erilaisten ohjauspalvelujen kehittäminen sekä Venäjäyhteistyö. Investointihankkeissa tehtiin laitehankintoja vahvistamaan oppilaitoksen tieto ja viestintätekniikkaa sekä teknologiateollisuuden oppimisympäristöjä. Valtionavustushankkeissa Esedu on aktiivinen hanketoimija niin verkostojen koordinaattorina kuin hankekumppanina lukuisissa eri valtionavustushankkeissa. Kehittämistyön kohteina ovat olleet mm. laadunhallinta, laajennettu työssäoppiminen, opiskelijavalinnan perusteet, osaamisperusteiset tutkinnon perusteet, joustavat opintopolut, erityisen tuen tehostaminen, oppimisympäristöjen monipuolistaminen ja opetushenkilöstön osaamiskartoitukset. TYKE hankkeissa Esedu on toteuttanut osaamistarvekartoituksia (C&Q) uusilla aloilla ja uusissa yrityksissä: keväällä 2014 tehtiin kartoituksia metsäalan, ICT alan, pintakäsittelyalan, käsi ja taidealan (artesaani), puhdistuspalvelualan ja kotityöpalvelualan yrityksissä. Esedun työelämäfoorumit ovat kokoontuneet TYKE hankkeiden koordinoimana sekä Mikkelissä että Pieksämäellä. Ensimmäinen Katastus yritys eteni yrityskauppaan TYKE hankkeella kehitetyllä palvelutuotteella. Koko alkuvuoden 2014 toimintaa on värittänyt uuteen EU ohjelmakauteen valmistautuminen. Esko Oy:n hallitus on linjannut kehittämistyön tavoitteeksi kohdentaa hanketyötä tulevaisuudessa yhä enemmän strategisesti merkittäviin kehittämiskokonaisuuksiin. Yhteistyössä opiskelijapalveluiden ja koulutusalojen kanssa etsitään ratkaisuja ja kehitetään tukimekanismeja keskeyttämisen ehkäisyyn ja läpäisyn tehostamiseen. Hanketyön tavoitteena tulevaisuudessa on yhä enenevässä määrin tukea oppilaitoksen pedagogista kehittämistä, henkilöstön osaamista sekä työelämäyhteyksiä. Aikuis ja täydennyskoulutuksella on merkittävä rooli oppilaitoksen tulevaisuudelle nuorten ikäluokkien vähentyessä, joten kehittämistyötä suunnataan myös yritysyhteistyön lisäksi koulutusten tuotteistamiseen, myyntiin ja markkinointiin sekä koulutusvientiin. Kevään 2014 aikana koulutusvientiyhteistyötä on rakennettu aktiivisesti Venäjän opetushallituksen (FIRO) kanssa sekä aktiivisella yhteistyöllä ammattitaitokilpailutoimintaa organisoivan Skills Russian kanssa. 7 Tukipalvelut ICT palvelut Alkuvuodesta suoritettiin Otavankadun kiinteistössä tulostuskartoitus ja sen perusteella kopiointija tulostuslaiteympäristön optimointi. Optimoinnin yhteydessä luovuttiin pienistä, vain yhtä tai muutamaa käyttäjää palvelevista laitteista. Osa näistä käyttökustannuksiltaan suurista laitteista korvattiin suuremmilla laitteilla ja niiden sijoituspaikat optimoitiin sellaiseksi, ettei käyttäjien matka työpisteeltään kasva kuitenkaan liian suureksi. Optimoinnilla pyritään kustannusten laskuun, niin

12 12 itse tulostamisessa/kopioinnissa, kuin myös sähkönkulutuksen osalta. Myös ko. toimipisteessä tapahtuvaa vuotuista yli 1,5 miljoonan A4 tulosteen/kopion määrää pyritään pienentämään. Maaliskuulta alkaen ICT palveluiden henkilöstöön liittyi kolme huoltomiestä, joiden työnkuvaan sisältyy merkittävää synergiaetua ICT palveluiden muiden toimintojen osalta. Toukokuussa aloitettiin Otavan koulutilan toimintojen vaiheittainen muutto Salosaareen. Kevätpäivien yhteydessä järjestettiin huutokauppa, jossa myytiin oppilaitokselle tarpeettomia, käytöstä poistettuja koneita, laitteita ja muuta tavaraa. Huutokaupan tuotto oli yli euroa. Henkilöstöpalvelut Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät Neuvottelut käynnistettiin tuotannollisista ja taloudellisista syistä sekä toiminnan uudelleenjärjestelemiseksi. Vuoden 2014 taloudellinen sopeuttamistarve henkilöstömenoissa on euroa, jonka lisäksi tavoitteena on rakenteellisia sopeuttamistoimia. Neuvottelujen sovittiin päättyvän Puhdistuspalvelun kilpailuttaminen toteutettiin keväällä, tavoitteena kustannusten vähentäminen. Kilpailutuksen tuloksena voitiin todeta, että säästötoimien jälkeen oma toiminta olisi kilpailukykyistä ulkoiseen toimintaan nähden. Hotellitoimintaa koskien järjestettiin tarjouspyyntökierros, jonka jälkeen sitä päätettiin toistaiseksi jatkaa omana toimintana. Uusi työehtosopimuskausi alkoi Samalla vuosilomalain muutokset astuivat Esedussa voimaan. Jos työntekijä on vuosilomansa alkaessa tai sen aikana sairauden, synnytyksen tai tapaturman johdosta työkyvytön, siirretään työkyvyttömyysajalle sijoittuvat vuosilomapäivät myöhäisempään ajankohtaan. Vuosilomapalkan laskenta muuttui, jolloin työn osa aikaisuus tuli paremmin huomioon otetuksi vuosilomapalkassa. Palkankorotus tulee voimaan ja on suuruudeltaan noin 20 / kk. Paikalliset sopimukset tehtiin lomarahan vaihtamisesta vastaavaksi vapaaksi sekä lomarahan maksamisesta kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Suunnitelmissa oleva palkkajärjestelmän muutos käynnistyi keväällä. Kunnan Taitoa Oy:n kilpailutuksen perusteella järjestelmä on Populus ja järjestelmän käyttöönottoa ryhdyttiin valmistelemaan. Järjestelmä otetaan käyttöön alkaen. Työterveyshuollon palveluntarjoaja vaihtui Terveystalo Oy:stä Etelä Savon työterveyteen. Pieksämäelle palveluja tarjoaa Dextra / Pihlajalinna Oy. Viestintä ja markkinointipalvelut Kevätlukukauden loppu on aktiivista tapahtuma aikaa. Viestintä ja markkinointipalvelut oli mukana järjestämässä useita tapahtumia kuten opiskelijoiden tampoonipalloturnaus, Kampusfestarit Mikkelissä, esedulaisten leuanvetokilpailut, Koulutilan kevätpäivät sekä artesaanien kevätnäytös. Viestintä käynnisti projektin koko henkilöstölle hankittavista henkilökorteista. Kevään aikana valokuvattiin lähes koko henkilökunta kortteja varten.

13 13 Esedun läsnäoloa sosiaalisessa mediassa vahvistettiin luomalla Esedulle profiili Twitter pikaviestintäpalveluun, jossa julkaistaan myös kaikki Esedun tiedotteet. Esedu löytyy Twitterissä osoitteesta https://twitter.com/esedufi Viestintä ja markkinointipalvelut suunnitteli aikaisempaa näkyvämmän markkinointikampanjan kesälle. Kesäkampanjan teemaksi valittiin Nyt on tarjolla pelkkiä ässiä. Kampanjassa tehtiin tehostetusti toimenpiteitä opiskelijarekrytoinnin maksimoimiseksi. Mukaan kampanjaan saatiin myös lähes 30 henkilökuntaan kuuluvaa kiertämään alueen kesätapahtumia. Hallinto ja talouspalvelut Talouspalvelut Uuden organisaation käyttöönottamista 1.6 alkaen on valmisteltu. Loppuvuoden käytössä ovat vanhat tilitunnisteet, mutta raportointia varten on muodostettu uusi tulosyksikköryhmittely. Talous ja henkilöstöpalveluiden ulkoinen palveluntuottaja Kunnan Taitoa Oy ottaa käyttöönsä vuoden 2015 alusta uuden ohjelmiston KuntaERPin. Projekti on lähtenyt käyntiin huhti toukokuussa ja mukana Mikkelin seudulla ovat Etelä Savon Koulutus Oy, Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy ja Mikkelin kaupunki. Talouspalveluiden osalta KuntaERP sisältää taloushallinnon, taloussuunnittelun ja ostolaskujen käsittelyn. Koko projekti sisältää myös arkistoratkaisun ja maksuliikenteen vaihdon. Esedun edustajat on nimetty projektin eri ryhmiin ja osa ryhmistä on jo kokoontunutkin. Koulutusta mm. ostolaskujen käsittelyyn järjestetään loppuvuodesta Hallintopalvelut Ensimmäinen sähköinen hankintakilpailutus Cloudia hankintajärjestelmällä oli Salonsaareen hankittava metsäkuormatraktori. Tietojohtaminen ESEDUSSA teemapäivät jatkuvat. Kevään aikana koulutettiin suurin osa Dynasty 6.1 käyttäjistä, ensi syksynä koulutetaan projektihallinnon henkilöstö. Dynastyssa olevat tuotantokannat oli tarkoitus passivoida Haasteena on saada kaikki pysyvästi säilytettävät asiakirjat vuosilta Dynastyyn ja arkistoon. Tuotantokannan päättäminen jouduttiin siirtämään syksyyn. Ammattiosaamisen näyttöjen toimielimen kokoushallinta toimii nyt Dynastyssa. 8 Talous ja toiminta lukuina Koulutus Oy:n kuluvan vuoden taloudellinen tilanne on tiukka. Kuluvan vuoden talousarvion tulopohjaa arvioitiin varovasti. Talousarvion yksikköhintatulo oli arvioitu talousarviossa 2630 opiskelijan perusteella. Järjestämisluvan rahoituksen perusteena oleva opiskelijamäärä olisi voinut olla 2680 vuosiopiskelijaa. Tammikuun laskentapäivän opiskelijamäärä oli pettymys. Tämän vuoksi talousarvion yksikköhintatulo on laskettu 2550 vuosiopiskelijan perusteella. Tarkasteltaessa Esedun opiskelijamäärää pitemmällä aikavälillä, määrässä ei ole tapahtunut dramaattisia muutoksia. Esedun vuosiopiskelijamäärä vuonna 2009 esim. oli Tämän jälkeen vuosiopiskelijamäärässä on tapahtunut noin 200 opiskelijan kasvu ja nyt opiskelijamäärässä ollaan palaamassa vuoden 2009 tasolle.

14 14 Toukokuun lopun tuloslaskelman mukaan tulos oli lievästi voitollinen. Johdon ennusteen mukaan kuluvana vuonna saavutettaisiin talousarviossa ennakoitu tulos voittoa noin euroa. Ennuste on perustunut siihen, että henkilöstömenoissa saavutettaisiin yt neuvotteluissa asetettu euron säästö. Suunnitelluista henkilöstön lomautuksista on luovuttu. Kuluvan vuoden taloudellisen tulokseen vaikuttaa merkittävästi syyskuun 20. päivän opiskelijamäärä. Mikäli opiskelijamäärä on noin 2600 opiskelijaa, vaarana on, että Koulutus Oy tekee kuluvana vuonna lievästi tappiollisen tilinpäätöksen.

15 15 Toteutuma/toukokuu 2014 Talousarvio 2014 Toteutuma 5/2013 Toteutuma 5/2014 Uusi TA 2014 Johdon ennuste 1-12/ Yksikköhintarahoitus peruskoulutus ja oppisopimus Yksikköhintarahoitus ammatillinen lisäkoulutus Yksikköhintarahoitus erityisopetus Koulutuksen myyntituotot/työvoimapoliittinen koulut Koulutuksen myyntituotot/muu koulutus Sis. palv.tuotot Yleiset myyntitilit Myyntituotot LIIKEVAIHTO Valmisvarastojen muutos VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS Sisäiset vuokrat Vuokratuotot Sisäiset näyttötutkintotulot, Esko Sisäiset maksut, Esko Sisäiset avustukset, Esko Jaksotetut tuotot Avustukset ja tuet Muut sisäiset tuotot, Esko Muut tuotot LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Sisäiset materiaaliostot, Mpt Materiaalit ja palvelut MATERIAALIT JA PALVELUT Jaksotetut palkat ja palkkiot Sisäiset palkat ja henkilösivukulut Sisäiset henkilöstökorvaukset Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT Suunnitelman mukaise POISTOT JA ARVONALENNUKSET Muut sisäiset kulut, Esko Sis.palvelut Näytt.tutk.sis Sis. Käyttövarat (sis. Opiskelijoiden ruokailut) Sisäiset materiaaliostot, Esko Sisäiset avustukset, Esko Jaksotetut kulut Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkil Sis. vuokrat Vuokrat ja vastikkee Toimitilakulut Kone- ja kalustokulut Matkakulut Markkinointikulut Hallintokulut Muut liikekulut Rahoitustuot ja kulut LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT TILIZOS1.3 Oyn tuloslaskelma Ulkoiset tuotot Ulkoiset kulut henk.kulut muut kulut Ulkoinen tulos Sisäiset tuotot Sisäiset kulut Tuotot yhteensä Kulut yhteensä Tulos

2012 Osavuosikatsaus 1-9

2012 Osavuosikatsaus 1-9 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 212 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 3.9.212... 3 1 Perustutkinto-opiskelijoiden määrän kehittyminen...

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO, Kokkola Hyvinvointikampus, Kokkola Kannuksen toimipaikka Kaustisen toimipaikka Kälviän toimipaikka Perhon toimipaikka Toholammin toimipaikka 2013 2014 Koulutus- ja opintoala

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta TOIMINNAN KUVAUS: KPEDUN UUSI ORGANISAATIO LUONNOS Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/nuorten koulutuksen tulosalue Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016

Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Savon koulutuskuntayhtymä, tukitoimet koulutusaloittain, yhteishaku 2016 Soveltuvuus- / pääsykoe ajankohta Aloituspaikat 2016 Mahdollisuus opiskeluun pienemmässä ryhmässä Ammatino hjaaja Oppimisen tukipajat

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi Koulutuskuntayhtymä Tavastia 28.4.2015 Viestintä ja markkinointi Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinnan lyseon lukio ja aikuislinja Kaurialan lukio Lammin lukio Parolan lukio Vanajaveden Opisto Hämeenlinnan

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2014

Osavuosikatsaus 1/2014 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Osavuosikatsaus 1/2014 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi 2 Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014... 3 Johdanto... 3 1 Opiskelija- ja hakijamäärät laskussa...

Lisätiedot

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen SEURANTA Seurannan kehittäminen aloitettu syksyllä 2011 Ensimmäinen julkistus 2013 Hankkeita käynnissä v. 2014 24 kpl 55 koulutuksen

Lisätiedot

Koulutusjohtajan käytännön työn ja henkilöstöjohtamisen ajankohtaisia haasteita

Koulutusjohtajan käytännön työn ja henkilöstöjohtamisen ajankohtaisia haasteita Koulutusjohtajan käytännön työn ja henkilöstöjohtamisen ajankohtaisia haasteita Rehtorien ja koulutusjohtajien ajankohtaispäivät 28.-29.1.2015 Tampere Rehtori, KT etunimi.sukunimi@vantaa.fi Vantaan ammattiopisto

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen näyttötoimikunta Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi Laki ammatillisesta koulutuksesta 630 / 1998, 25 a : Ammattiosaamisen

Lisätiedot

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Mikkeli Pieksämäki Juva 2 1 Johdanto... 3 2 Toiminnan kuvausta... 4 Kehittämispalvelut... 5 Otavankadun ammattikampus... 6 Raviradantien ammattikampus...

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on vähentää koulutuksen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja sen ohjaaminen - koulutuksen järjestäjän näkökulma. Arja-Leena Saastamoinen 13.12.2011

Elinikäinen oppiminen ja sen ohjaaminen - koulutuksen järjestäjän näkökulma. Arja-Leena Saastamoinen 13.12.2011 Elinikäinen oppiminen ja sen ohjaaminen - koulutuksen järjestäjän näkökulma Arja-Leena Saastamoinen 13.12.2011 Etelä-Savon Koulutus Oy Perustettu 1.1.2009, koulutustehtävä ja järjestämisluvat siirtretty

Lisätiedot

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä:

23.8.2013 1 (9) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2013. Koulutusala: Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintikunta: Opetuksen järjestäjä: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Koulutuksen sijaintimaakunta: Pirkanmaa

Lisätiedot

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset

Uudistuneet ammatilliset perustutkinnot ja valmistavat koulutukset UUSIEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA TUTKINNON PERUSTEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - AIKATAULU Sirkka-Liisa Kärki Opetusneuvos Asiantuntijayksikön päällikkö Sirkka-Liisa.Karki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3/2014

Osavuosikatsaus 3/2014 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Osavuosikatsaus 3/2014 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Matkalla tulevaisuuteen: teemavuosi 2014-2015... 4 3 Toiminnan kuvausta...

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7.1. Rahoitettava toiminta Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja niihin valmistavan

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2015 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä

Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä YHTYMÄKOKOUS TARKASTUSLAUTAKUNTA HALLITUS VT. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJA Ari Loppi Maija Kirvesoja PIRKANMAAN AMMATTIOPISTO Nuorten koulutuspalvelut VS. REHTORI Leena

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden

Tarkempi kuvaus Määrä Ajankohta Rahoitus Muuta Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla yhteyshenkilöiden Henkilöstön osaamiskartoitukset Organisoidaan tarpeen Selvitetään 1 x / Vaihtelee Selvitetään ja sovitaan mukaan esim. ennen henkilöstökoulutusta: kullakin kerralla erikseen Sosiaalipalvelujen henkilöstölle

Lisätiedot

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä

2013 valmistuneiden opiskelijoiden lukumäärä Saimaan ammattiopisto Sampo tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille sekä koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille yhteisöasiakkaille. Saimaan ammattiopisto Sampo aloitti toimintansa

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 11.2.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn. tehostamisohjelma. Määrällisen seurannan tulokset. Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Määrällisen seurannan tulokset 2013 2014 Sisällys Sisällys... 2 1. Määrällinen seuranta... 3 2. Tutkinnon suorittamisen lopettaminen... 4 2.1 Tulokset

Lisätiedot

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a LÄPÄISY TEHOSTUU Ajatusta alkuun Kukaan ei kysy, mitä mulle kuuluu Suomessa keskeyttämistä on käsitelty voittopuolisesti yksilön ongelmallisuutena koulujärjestelmän ongelmana näkemisen sijaan. A-M. Souto

Lisätiedot

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a

LÄPÄISY TEHOSTUU Osaamisen is en ja si ja v si is v ty is ksen ty parha r aksi a LÄPÄISY TEHOSTUU Määrällisen seurannan toteutus Läpäisyä ja keskeyttämistä koskevan määrällisen seurannan kehittäminen on osa läpäisyn tehostamisohjelmaa ( 2011 2015) Tarkoituksena on ollut tuottaa ajantasaista

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 21.5.2014 Sanna Penttinen Ammattikoulutuksen tutkintorakenne 52 perustutkintoa 190 ammattitutkintoa 132 erikoisammattitutkintoa Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa

Lisätiedot

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO

TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO TAULUKKOLUETTELO TAULUKKO 1: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN LUKUMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014 TAULUKKO 2: HELSINGIN YLEISSIVISTÄVIEN KOULUJEN OPPILAS- JA OPISKELIJAMÄÄRÄ YLLÄPITÄJITTÄIN 2009-2014

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Mikkeli Pieksämäki Juva 2 1 Johdanto... 3 2 Opiskelijamäärät ja muut toiminnalliset mittarit... 4 3 Katsaus toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen...

Lisätiedot

Toimintajärjestelmä Mitä se on? Case Varia. Kansallinen laatuverkostotapaaminen 23.3. 2010 Laila Bröcker

Toimintajärjestelmä Mitä se on? Case Varia. Kansallinen laatuverkostotapaaminen 23.3. 2010 Laila Bröcker Toimintajärjestelmä Mitä se on? Case Varia Kansallinen laatuverkostotapaaminen 23.3. 2010 Laila Bröcker Toimintajärjestelmä.. Mikä se on? Toimintajärjestelmä sisältää toimintaprosessit, toiminnan mittaamisen

Lisätiedot

Eronneet ja keskeyttäneet 1.7.-30.9.2014 oppilaitokset yhteensä

Eronneet ja keskeyttäneet 1.7.-30.9.2014 oppilaitokset yhteensä Eronneet ja keskeyttäneet 1.7.-30.9.2014 oppilaitokset yhteensä HAYO LUPI MSKK SASO YHTEENSÄ Opiskelijamäärä 30.9.2014 520 1083 585 823 3011 1.7.-30.9.2014 eronneet opiskelijat 14 32 25 19 90 1.7.-30.9.2014

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas 12.2.2013 Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2010, 2011 ja 2012 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA

OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2010, 2011 ja 2012 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2010, 2011 ja 2012 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA 22.10.2010 Veli Mäkinen 27.10.2011 Tuomo Hurskainen 3.12.2013 Tuija Hiltunen Etelä-

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Laadunhallinta osana johtamista Katri Luukka Apulaisrehtori Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Koulutuskeskus Salpaus

Laadunhallinta osana johtamista Katri Luukka Apulaisrehtori Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Koulutuskeskus Salpaus Laadunhallinta osana johtamista Katri Luukka Apulaisrehtori Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen kansallisen laatuverkoston tapaaminen 16.3.2012, Lahti YHTEISET

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto & Aleksi Pirkkalaistie 1. 11.4.2014 Ari Holsti

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto & Aleksi Pirkkalaistie 1. 11.4.2014 Ari Holsti Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto & Aleksi Pirkkalaistie 1 20 18 16 14 12 10 8 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 11.4.2014 Ari Holsti Kaikki ammatillinen koulutus nyt samalla kartalla. Koulutusta

Lisätiedot

Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena

Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena Oppimisvalmiuksia mittaava koe osaamisen kehittämisen suunnittelun tukena Stadin ammattiopiston kokemuksia 4/5/13 Miksi? Stadin ammattiopiston toiminta-ajatuksena on monipuolisen ja laadukkaan ammatillisen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 21.06.2012 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 57/531/2012 Närvilänkatu 8 67100 KOKKOLA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus- ja kulttuuriministeriö on ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 9

Lisätiedot

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSARVIO OPISKELIJAMÄÄRÄT JA OPISKELIJATYÖVUODET: 410 /Perustutkinnot; nuoret ja valmistava koulutus 200/Perustutkinnot oppisopimuksella 34/Tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina 1995 2013 suoritettu yhteensä 153 486 ammatillista

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori 1 APUA MULLA EI OO OPISKELUPAIKKAA! MITÄ MÄ TEEN? Zoomausopas opiskelijoille jotka eivät saaneet 2 asteen koulutuspaikkaa Hakuaikaa myöhennettiin heinäkuulle

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

KOULUTUSKOKEILUJEN KOORDINOINTI

KOULUTUSKOKEILUJEN KOORDINOINTI KOULUTUSKOKEILUJEN KOORDINOINTI Marja Veikkola, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osekk) 26.9.2014 Sivu 1 Opetushallitus on myöntänyt valtionavustuksen Osekkille sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan sekä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ohjauksen vastuutaho: koulutuksen järjestäjä Ohjauksen vastuutaho: perusopetuksen järjestäjä KOULUTUS Lukiokoulutus PERUSOPETUS Oppilaanohjausta

Lisätiedot

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa

Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Oppimisen tuki Stadin ammattiopistossa Stadin ammattiopisto: - Kaikkien oppilaitos - Opiskelijalle esteetön opiskelu siinä ryhmässä, missä hän aloittaa - Yksilölliset opintopolut crister.nyberg@hel.fi

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Yhdessä koulutustakuuseen - hankkeen avausseminaari 22.4.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Ammatillinen

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus. Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus. Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 2 Tarkoitus Lain tarkoituksena on ylläpitää ja kohottaa aikuisväestön

Lisätiedot

Opintopolku. Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014. Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10.

Opintopolku. Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014. Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10. Opintopolku Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014 Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10.2014 Turku Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus

Koulutuskeskus Salpaus Koulutuskeskus Salpaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä on maakunnallinen koulutuksen järjestäjä, kehittäjä ja ylläpitäjä. Koulutuskeskus Salpauksen,

Lisätiedot

LOMAKE 4. Ennakkotieto, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävän järjestämisluvan ja koulutustehtävän hakeminen

LOMAKE 4. Ennakkotieto, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävän järjestämisluvan ja koulutustehtävän hakeminen LOMAKE 4. Ennakkotieto, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävän järjestämisluvan ja koulutustehtävän hakeminen Taulukko 1. Hakijan perustiedot. Nimi Y-tunnus Lähiosoite Postinumero

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

KICK OFF VALTIONAVUSTUSHANKKEET 2015. Opetushallituksen terveiset

KICK OFF VALTIONAVUSTUSHANKKEET 2015. Opetushallituksen terveiset KICK OFF VALTIONAVUSTUSHANKKEET 2015 Opetushallituksen terveiset Helsinki, Paasitorni 2.10.2015 Esa Karvinen Opetusneuvos Yksikön päällikkö Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus KICK OFF Tavoitteena on

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistus Toimenpideohjelma vuosille

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN HAKUTILASTO, KEVÄT 2012

TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN HAKUTILASTO, KEVÄT 2012 TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN HAKUTILASTO, KEVÄT 2012 Kaikki Hyväk Alin hyväksytty hakeneet sytyt pistemäärä Ahlmanin ammattiopisto 909 114 Eläintenhoidon ko, pk (maatalousalan pt) 308 26

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Henkilöstökoulutus. Orimattilan Yrittäjät 2.3.2016

Henkilöstökoulutus. Orimattilan Yrittäjät 2.3.2016 Henkilöstökoulutus Orimattilan Yrittäjät 2.3.2016 Esityksen teemat Yleistä Salpauksen aikuiskoulutuksesta Rahoituskanavat Esimerkkejä Oppisopimus Kysymyksiä Salpaus Jyrki Pyykkönen Myyntijohtaja, oppisopimuksesta

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 22 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN

yhteishaku 27.2. 16.3.2012 kpedu.fi hae netissä www.haenyt.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN yhteishaku 27.2. 16.3.2012 hae netissä www.haenyt.fi kpedu.fi KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ MELLERSTA ÖSTERBOTTENS UTBILDNINGSKONCERN Ammatillinen perustutkinto Ammatilliset perustutkinnot ovat 120 opintoviikon

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 07.11.2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 25/531/2014 Toripuistikko 5-7 3.kerros 96200 ROVANIEMI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus-ja kulttuuriministeriä muuttaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain

Lisätiedot

AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT

AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT AMMATTIKOULUTUS-TOIMINTAYKSIKKÖ, YKSIKÖT JA NIIDEN TEHTÄVÄT AMMATTIKOULUTUS- toimintayksikkö Johtaja Pasi Kankare Ennakointi yksikkö yksikön päällikkö Matti Kimari Tutkinnot yksikkö yksikön päällikkö Sirkka-Liisa

Lisätiedot

15.8.2012 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2012. Koulutus: Koulutuksen sijaintikunta:

15.8.2012 1 (10) Valitut hakutekijät: Vuosi: 2012. Koulutus: Koulutuksen sijaintikunta: Tilasto hakeneista, hyväksytyistä ja pistemääristä.. () Valitut hakutekijät: Vuosi: Koulutus alkaa: Syksy Hakutyyppi: Varsinainen haku Koulutuksen sijaintialuevirasto: Lounais-Suomen AVI Koulutuksen sijaintimaakunta:

Lisätiedot

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat VALMA-muutokset Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat 5.11.2014 VALMA MUUTOSTEN TUULISSA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavien koulutusten kehittämisseminaari Hallitusneuvos Piritta Sirvio Opetus-

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana

Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana 1/3 09/ 2013 Opiskelijavalinnoissa uudistuksia 2013 2014 aikana Opiskelijavalinnat uudistuvat vaiheittain kaikilla koulutusasteilla alkaen syksystä 2013. Yhdistävänä asiana uudistuksessa on uuden Opintopolku.fi

Lisätiedot

Laadunhallinta Koulutuskeskus Salpauksessa. Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola

Laadunhallinta Koulutuskeskus Salpauksessa. Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola Laadunhallinta Koulutuskeskus Salpauksessa Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola Laadunhallinta Koulutuskeskus Salpauksessa (vrt. Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus) Salpauksessa laadunhallinnalla

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Oppaan lähtökohdat (1) Mitä henkilökohtaistamismääräyksen jälkeen?

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelman toteutus ja määrällinen seuranta

Läpäisyn tehostamisohjelman toteutus ja määrällinen seuranta Läpäisyn tehostamisohjelman toteutus ja määrällinen seuranta Läpäisyä ja keskeyttämistä koskevan seurantatiedon tuottaminen on osa läpäisyn tehostamisohjelmaa. Läpäisyn tehostamisohjelman ohjauksessa ja

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 22 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta. Vammaisille opiskelijoille järjestettävää

Lisätiedot

Laatukriteerien pilotointi Itsearvioinnin toteutus ja OPHn arviointiryhmän käynti KAOssa

Laatukriteerien pilotointi Itsearvioinnin toteutus ja OPHn arviointiryhmän käynti KAOssa Laatukriteerien pilotointi Itsearvioinnin toteutus ja OPHn arviointiryhmän käynti KAOssa 31.10.2014 Esa Oikarinen Koulutuspäällikkö Kainuun ammattiopisto Kainuun ammattiopisto (KAO) Osa Kajaanin kaupungin

Lisätiedot

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua?

OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012. Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? OPPIJAN VERKKOPALVELU Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Finlandia-talo 11.12.2012 Mikä muuttuu tai tulisi muuttua? Jukka Söderdahl Länsirannikon Koulutus Oy WinNova Nastataulusta kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

Hyria koulutus Oy:n ORGANISAATIO 1.1.2015

Hyria koulutus Oy:n ORGANISAATIO 1.1.2015 Hyria koulutus Oy:n ORGANISAATIO 1.1.2015 1 HYRIA KOULUTUS 19.12.2014 Hyria koulutus Oy ORGANISAATIO 1.1.2015 Hyria koulutus Oy Hallitus/Johtokunta Hyria aikuiskoulutus Oy Hallitus Kehittämis- ja hankepalvelut

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät Tampere to 23.4.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.

Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät Tampere to 23.4.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu. Ammatillisen koulutuksen tulevaisuus Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät Tampere to 23.4.2015 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Puheenvuoron sisältö Hallitus vaihtuu, tulevaisuus muuttuu?

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma Lukuvuosi 2015-2016. 17.6.2014 Ammatilinen koulutus Toiminnanohjausryhmä 26 5 2015 ja johtoryhmä 17 6 2015

Arviointisuunnitelma Lukuvuosi 2015-2016. 17.6.2014 Ammatilinen koulutus Toiminnanohjausryhmä 26 5 2015 ja johtoryhmä 17 6 2015 Arviointisuunnitelma Lukuvuosi 2015-2016 17.6.2014 Ammatilinen koulutus Toiminnanohjausryhmä 26 5 2015 ja 17 6 2015 SIVISTYSTOIMIALA AMMATILLINEN KOULUTUS ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa

Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa Työharjoittelun tehostaminen Lapin ammattiopistossa 16.4.2009 Kimmo Siuruainen Ammattistarttilaisen lukuvuosi Lapin ammattiopistossa Äidinkieli, matematiikka Englanti, fysiikka Ruotsi, kemia JAKSO 1 JAKSO

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA Amkesu Antti Markkanen Opetushallitus Rahoitus-yksikkö - Rahoitustaso ja sen muutokset - Uudet rahoitusperusteet - Kehittämishaasteita/keskustelun

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilua kolme vuotta Tavoitteena tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Lupa kokeilla ja todeta, mikä

Lisätiedot

Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010

Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010 Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010 OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PL 380 00531 HELSINKI Yhteystiedot Faksi 040 348 7766 Koulutuksen

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto

Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Vastuuhenkilö Rehtori Timo Olli Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset KSAO järjestää Opetus- ja kulttuuriministeriön alaista nuorten ja

Lisätiedot

Ammattistartin järjestäminen ja rahoitus. Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 12.4.

Ammattistartin järjestäminen ja rahoitus. Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 12.4. Ammattistartin järjestäminen ja rahoitus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 12.4.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät Muuttuvassa työelämässä

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin rooli ammatillisen koulutuksen rakenteellisessa kehittämisessä

Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin rooli ammatillisen koulutuksen rakenteellisessa kehittämisessä Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin rooli ammatillisen koulutuksen rakenteellisessa kehittämisessä Laatustrategian toteuttaminen: Laadunhallintajärjestelmien itsearviointi vuonna 2015 Opetusneuvos

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Mikkeli Pieksämäki Juva 2 1 Johdanto... 3 2 Opiskelijamäärät ja muut toiminnalliset mittarit... 4 3 Katsaus 2016 toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen...

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä 1.1 Kohderahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Taseyksikkö Kouvolan seudun ammattiopisto Rehtori Timo Olli Toiminnan kuvaus/perustehtävä Kouvolan seudun ammattiopiston

Lisätiedot