Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto"

Transkriptio

1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Mikkeli Pieksämäki Juva

2 2 1 Johdanto Toiminnan kuvausta... 4 Kehittämispalvelut... 5 Otavankadun ammattikampus... 6 Raviradantien ammattikampus... 7 Työelämäpalvelut... 8 Tukipalvelut Tavoitteiden toteutuma 1-3/2015 ja strategiset mittarit Talouden tunnusluvut... 12

3 3 Kuluvan vuoden opiskelijamäärälle luo pohjaa tammikuun laskentapäivän opiskelijamäärä. Vuonna 2014 tammikuun laskentapäivän opiskelijamäärä oli pettymys opiskelijamäärän jäätyä yli sadalla opiskelijalla pienemmäksi kuin vuonna Tänä vuonna puolestaan saatiin kokea opiskelijamäärässä myönteinen yllätys, kun tammikuun laskentapäivän opiskelijamäärä oli opiskelijaa, joka on puolestaan lähes sata enemmän kuin viime vuonna. Kuluvana vuonna rahoituksen perusteena olevajärjestämisluvan mukainen vuosiopiskelijamäärä on opiskelijaa. Kuluvana vuonna ennakoidaan järjestämisluvan mukaisten opiskelijapaikkojen olevan täynnä. Opiskelijamäärässä tapahtui rakenteellista muutosta, kun näyttötutkintona ammatillista perustutkintoa suorittavien aikuisopiskelijoiden määrä kasvoi. Alkuvuonna käytiin julkisuudessa vilkasta keskustelua ammatilliseen ja lukiokoulutukseen esitetyistä säästöistä ja mahdollisista oppilaitosten sulkemisista. Eduskunnan hyväksyttävänä olivat lakiesitykset toisen asteen koulutuksen rahoituksen uudistamisesta ja rakenteellisesta kehittämisestä. Lakiesityksiä ei saatu eduskunnassa hyväksyttyä ennen sen istuntokauden päättymistä, joten esitykset raukesivat. Kyseistä keskustelua käytiin samaan aikaan toisen asteen yhteishaun kanssa. Käydyllä keskustelulla uskotaan olleen vaikutusta yhteishaun hakijamäärään. Etelä-Savon ammattiopiston ensisijaisten hakijoiden määrä pieneni edellisvuoteen verrattuna lähes 150 hakijalla. Ensisijaisten hakijoiden määrä oli 577. Aloituspaikkoja yhteishaussa oli 724. Lisä- ja täydennyshaulla sekä aikuisten haulla saadaan kuluvana vuonna järjestämisluvan mukaiset paikat täyteen. Ammatillisen koulutuksen kehittämisen suunnasta ei ole tietoa em. lakiesitysten jäätyä hyväksymättä eduskunnassa. Uuden hallituksen hallitusohjelmassa linjattaneen myös ammatillisen koulutuksen asioita. Koulutuskentässä odotetaan sitä, että ammatilliseen koulutukseen tulee lähivuosina kohdistumaan uusia rahoitusleikkauksia. Etelä-Savon Koulutus Oy:n viime vuoden tilinpäätös oli ennakoitua parempi ja tilinpäätös osoitti voittoa noin 1,8 milj. euroa. Kahden edellisen vuoden tilinpäätökset tukevat oppilaitoksen edellytyksiä selvitä kuluvan vuoden haasteista ja luovat pohjaa oppilaitoksen pitkäjänteiselle kehittämiselle. Ensimmäisen vuosineljänneksen taloustilanne osoittaa voittoa noin euroa. Kuluva vuosi on toiminnallisesti hyvin vastaava kuin viime vuosi. Kuluvan vuoden taloudellisen tuloksen ennakoidaan olevan budjetoidun mukainen. Osakeyhtiötason kuluvan vuoden sitovien tavoitteiden toteutumista arvioidaan tarkemmin toisessa osavuosikatsauksessa.

4 4 Tammikuun laskentapäivänä ammatillista perustutkintoa suoritti Etelä-Savon ammattiopistossa kaikkiaan 2595 opiskelijaa (järjestämislupa 2570). Nuorten perustutkinto-opiskelijoiden määrä jatkoi laskuaan, sen sijaan näyttötutkinto-opiskelijoita oli tammikuussa ennätysmäärä eli 714. Opiskelijamäärien kehitys Kaikki perustutkinto-opiskelijat Ammatillisena peruskoulutuksena tutkintoa suorittavat Näyttötutkintona suorittavat Kevään yhteishaussa tarjolla olleisiin 724 aloituspaikkaan haki kaikkiaan 580 ensisijaista hakijaa, mikä on yli 140 vähemmän kuin viime vuonna. Eniten hakijoita oli aikaisempien vuosien tavoin sosiaali- ja terveysalan, liiketalouden ja hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkintoihin. Yhteishaku Aloituspaikat sijaiset hakijat Vetovoimaluku 0,87 0,93 0,99 0,78 0,8 Mikkelissä kiinnosti myös erityisesti uusi hyvinvointiteknologian osaamisala, jota voi opiskella ensi syksystä lähtien sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan että sähkö- ja automaatioalan perustutkinnoissa. Pieksämäellä suosituin koulutusala oli tänäkin vuonna metsäkoneala. Juvan toimipisteen hakijamäärä pieneni edellisvuodesta. Yhteishaussa oli Juvalla tarjolla rakennusalan ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnot, joihin oli yhteensä 5 ensisijaista hakijaa (vuonna 2014 hakijoita 22).

5 5 Yhteishaussa vapaaksi jäävät paikat tulevat lisähakuun alkaen. Parhaillaan on käynnissä suorahaku toisen tutkinnon suorittaneille ja näyttötutkintoon valmistaviin koulutuksiin. Maaliskuussa järjestettiin valmistumisjuhla, jossa noin 80 alkuvuodesta eri tutkinnoista valmistunutta opiskelijaa sai todistuksensa. Esedu sai alkuvuodesta Skills Finlandin myöntämän Huippuvalmennusyksikkö-statuksen kahdeksaan lajiin: laatoitus, muuraus, maalaus ja tapetointi, kirvesmies, hiusmuotoilu, ravintolapalvelu, lähihoitaja ja metsäkoneen käyttö. Näihin lajeihin on nimetty Skills-valmentajat. Uuden Skills Finlandin koordinoiman valmennusjärjestelmän toiminta ei ole vielä varsinaisesti käynnistynyt. Toukokuussa Turussa pidettäviin ammattitaidon suomenmestaruuskisoihin osallistuu Esedun kaikkien aikojen suurin joukkue - Taitaja-finaaliin osallistuu 12 opiskelijaa. Semifinaaleihin osallistui 32 opiskelijaa. Kehittämispalvelut Uusien tutkinnon perusteiden mukainen opetussuunnitelmatyö on edennyt aikataulun mukaisesti, koulutusalojen laatimat opetussuunnitelmien luonnokset käsiteltiin johdon katselmuksissa ja ne saatiin valmiiksi helmikuussa Uudet tutkinnon perusteet ja oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön elokuussa Opetussuunnitelmauudistuksen myötä opintoviikkoihin perustuva tutkinnon mitoitus jää pois ja tutkintojen laajuus peruskoulutuksena suoritettavissa perustutkinnoissa määritellään alkaen osaamispisteinä. Koska muutos koskee myös aikaisemmin opintonsa aloittavia opiskelijoita, jatkavien opiskelijoiden opintosuoritusten mittavia muuntotöitä on raportointikauden aikana valmisteltu opintohallinnossa. Syksyllä 2014 käynnistyneen MATKALLA TULEVAISUUTEEN - opetuksen ja ohjauksen uudistamisen teemalukuvuoden tavoitteena on vauhdittaa Esedun toimintakulttuurin muutosta, uudistaa opettamista, ohjaamista ja oppimisympäristöjä. Raportointikauden aikana keskustelua uudistuvasta opettajuudesta on pidetty yllä eri tavoin. Teemaa on mm. käsitelty opetussuunnitelmatyöhön liittyvissä tilaisuuksissa ja koulutuksissa ja sitä on tukenut kuukausittain valittava Kuukauden uudistaja, jonka valinnalla halutaan tuoda esiin alojen hyviä käytänteitä/toimintatapoja opetuksen uudistamiseksi. Kehittämispalveluissa on raportointikaudella jatkettu opiskelijoiden ohjaukseen ja keskeyttämisen ehkäisyyn liittyvien toimintamallien, joustavien koulutusmallien sekä työelämälähtöisten koulutuskokeilujen kehittämistyötä. Tavoitteena on myös siirtyä käyttämään opintohallintojärjestelmää lukuvuosisuunnittelussa ja opettajien työaikasuunnittelussa: tähän liittyvää pohjatyötä, prosessien kehittämistä ja koulutusta on tehty kehittämispalveluissa raportointikauden aikana. Tammikuussa 2015 Esedu ja Suomen Nuoriso-opisto ovat asettaneet yhteisen ammattiosaamisen näyttöjen toimikunnan. Lakisääteinen toimikunta hyväksyy opetussuunnitelmiin sisältyvät suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista alkuvuoden 2015 aikana. Laadunhallinnan keskeinen panostus raportointikaudella kohdistui OPH:n ja OKM:n edellyttämään laadunhallintajärjestelmän itsearviointiin, johon osallistui kattavasti johdon, henkilöstön, opiskelijoiden sekä sidosryhmien edustajia. Arvioinnin tuloksia tullaan hyödyntämään osana Esedun toiminnan kehittämistä. Laadunhallintaa työllistivät alkuvuodesta lisäksi lukuisat Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen valtakunnalliset kyselyt. Myös kestävän kehityksen suunnitelmatyö on käynnistynyt. ICT-palvelut vahvistuivat TVT-suunnittelijalla helmikuussa. TVT-suunnittelijan ensimmäisenä kehittämiskohteena on johdon yhteisesti linjaaman tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen testauksen laatiminen ja toteuttaminen. Testaus koskee Esedun koko henkilöstöä.

6 6 Tietovaraston kehittäminen on käynnistetty. Tietovarasto tulee olemaan johtamisen apuvälineeksi suunniteltu tietolähde, joka tarjoaa johtamiseen ja kehittämiseen ajantasaista tietoa oppilaitoksen toiminnasta ja tilasta. Lisäksi uusi Mikkeli-Pieksämäki seudun tietoliikenteen seutuverkko on käyttöönotettu yhdessä muiden seudun kuntatoimijoiden kanssa. Esedussa kehittämisen tukena on laaja hanketoiminta, jota pääosin tehdään Kehittämispalveluiden Hankepalveluiden koordinoimana. Otavankadun ammattikampus Uusien opetussuunnitelmien laatiminen oli alkuvuoden keskeisin kehittämiskohde Otavankadun ammattikampuksella. Osaamisperustaisia suunnitelmia käsiteltiin yhteisissä vertaisryhmätapaamisissa, kehittämispäivän työryhmissä sekä tutkintokohtaisissa työpajoissa. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat muuttuvat TUTKE-uudistuksen jälkeen yhteisiksi tutkinnon osiksi, ja muutoksia tulee niin sisältöihin kuin laajuuksiinkin. Opetussuunnitelmien lisäksi alkuvuodesta päivitettiin myös oppilaitoksen eritysopetuksen ja kansainvälisen toiminnan suunnitelmat.

7 7 Kampukselta valittiin ensi lukuvuodelle marata-alalta ja liiketaloudesta kaksi Joustavan koulunpidon pilottia, joiden suunnittelu on parasta aikaa käynnissä. Liiketaloudessa kokeillaan opetuksen organisointia joustavana opintotarjontana. Marata-alalla kokeilu alkoi jo viime syksynä, ja mallissa on keskeistä intensiivinen, opiskelijaläheinen ja ryhmätön opiskelu, jossa painotetaan yhteistoiminnallisuutta, yrittäjyyskasvatusta ja työssäoppimista. Mikkelissä remontoidaan vuosien aikana sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöä. Remontti on jo alkanut, ja sen 1. vaihe valmistuu elokuussa Samassa yhteydessä uudistetaan myös Otavankadun toimipisteen sisäänkäynti ja liikuntasalin pukuhuonetiloja. Alkuvuodesta saatiin Etelä-Savon pelastuslaitoksen kanssa neuvoteltua sopimus, joka mahdollistaa ambulanssin saamisen ensihoidon oppimisympäristöksi. Kaikkiaan yli kuusikymmentä opiskelijaa lähtee tämän lukuvuoden aikana kansainväliseen opiskelijavaihtoon Eurooppaan ja Venäjälle. Pääosin vaihdot toteutuvat n. 3-8 viikon työssäoppimisjaksoina. Uutena yhteistyömaana on tänä vuonna Malta, jossa toteutetaan mm. sosiaali- ja terveysalan topjaksoja. Raviradantien ammattikampus OPS-työn yhteydessä uudistetaan opetusjärjestelyjä usealla alalla. Esimerkiksi datanomien ja ICTasentajien koulutukseen on suunnitteilla uudenlainen "pajamainen" oppimisympäristö, jossa opiskelijat voivat edetä opinnoissaan omien henkilökohtaisten opintopolkujenmukaisesti. Myös autoalalle suunnitellaan Mikkeliin uudenlaisia opetusjärjestelyjä, jotka mahdollistavat korjaamotilojen ja opetushenkilöstön entistä paremman hyödyntämisen. Koulutusten uudistusten yhteydessä kone- ja metallialan perustutkinnon osaamisalaa vaihdetaan, ja jatkossa valmistuvat opiskelijat ovat kunnossapitoasentajia. Muutos vaikutti positiivisesti yhteishaun hakijamääriin, ja etenkin Pieksämäellä kone- ja metallialan suosio kasvoi huomattavasti. Lisäksi Mikkelissä sähköalan opetuksen keskittäminen Raviradantielle etenee ja tilojen korjaus- ja muutostyöt ovat alkaneet. Kampuksen taloudellista tulosta vahvistaa tavanomaista suuremmat puukaupat, joiden avulla kehitetään metsäkonealan koulutusta. Toisaalta ikääntyneen konekaluston korjauskustannukset ovat olleet alkuvuodesta melko korkeat.

8 Näyttötutkintosuoritukset 1-3/2015 Osatutkinto Erikoisammattitutkinto Ammattitutkinto Perustutkinto Oppilaitosmuotoinen Oppisopimusmuotoinen ESEDUn aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäiväjakauma rahoitusmuodoittain 1-3/2015 Työvoimakoulutus 1 % 1 % 14 % 8 % 57 % 19 % PT näyttötutkintona Maahanmuutt.valm. koulutus Omaehtoinen lisäkoulutus Henkilöstökoulutus Oppisopimuskoulutus Työelämäpalvelut Työelämäpalveluissa vuosi on alkanut koulutusmyynnin ja opiskelijatyöpäivätoteutuman osalta odotetun mukaisesti. Koulutusmyynnille asetetusta eurotavoitteesta on myyntiseurannan mukaan koossa n. 75 % (työvoimakoulutus ja henkilöstökoulutus). Lisäksi koko lisäkoulutuksen rahoitus on kiinnitetty vuoden 2015 osalta. Alkuvuoden vauhti vastaa vuoden 2014 vastaavaa ajanjaksoa. Lisäkoulutuksen järjestämislupaan kytkeytyvät työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän hankkeet sekä lisäkoulutuksen laadunkehittämishankkeet on toiminnallisesti keskitetty Työelämäpalveluihin.

9 9 Näiden hankkeiden osalta on päästy tavoiteltuun rahoitukseen. Sisällöllisesti hankkeita kytketään entistä vahvemmin operatiivisen toiminnan tueksi ja tuotekehityksen välineeksi. Työelämäpalveluiden hankkeet ARMAS päättyy Vaihtoaskel2 päättyy ASKEL2 päättyy Taloudesta töitä2, jatkohanke päättyy PALKO2 päättyy Osaava Itä-Suomi, jatkohanke päättyy Ammatillisen koulutuksen viennin edistäminen päättyy TYÖELÄMÄPALVELUIDEN HANKKEET YHTEENSÄ ,55 Oppisopimuskoulutuksessa näyttäytyy edelleen yritysten taloudellinen tilanne eikä oppisopimusmuotoisena suoritettavia perustutkintoja ole saatu käyntiin odotusten mukaisesti. Sen sijaan lisäkoulutuksen ja ei-tutkintotavoitteisen oppisopimuskoulutuksen rahoitus on täysimääräisessä käytössä ja siihen pyritään saamaan lisärahoitusta syksylle Työelämäpalveluiden toimialan vuoden 2015 toiminnallisten tavoitteiden osalta ollaan myös muilta kuin määrälliseltä osin hyvässä vauhdissa. Opettajien työelämäjaksot on kiinnitetty, uusia tuntiopettajia on rekrytoitu ja Itä-Suomen yhteisessä verkostossa pohditaan TYKE-rahoituksen jälkeisiä toimintamalleja vuodelle Uusia näyttötutkintojen järjestämissopimuksia on sekä haettu että työn alla. Toimiala panostaa yhteiseen tekemiseen ja yhteisöllisyyden kasvamiseen erityisillä IIK-iltapäivillä (Info, Inno, Kehittäminen) vuoden 2015 aikana. Työelämäpalveluihin sijoittuu myös osakeyhtiön ja oppilaitoksen viestintä- ja markkinointipalvelut sekä hotellitoiminta. Viestintä- ja markkinointipalvelut toteutti yhteishaun markkinointikampanjan ja valmisteli kevään aikuiskoulutuskampanjaa. Aikuiskoulutukselle otettiin käyttöön uusi lisäväri, joka näkyy aikuiskoulutuksen materiaaleissa violettina Aikuiskoulutus-tunnuksena. Opiskelijarekrytoinnin markkinoinnissa sosiaalinen media otettiin mukaan entistä vahvemmin. Facebookin ja Instragramin rinnalle otettiin käyttöön whatsapp-pikaviestintäpalvelu sekä Ask.fm-palvelu, joissa molemmissa hakijat voivat esittää hakuun ja koulutuksiin liittyviä kysymyksiä. Alkuvuodesta solmittiin kuuden opiskelijan kanssa vuoden mittainen yhteistyösopimus, jossa opiskelijat sitoutuvat tekemään Esedun markkinointia muutamia tunteja kuukaudessa. Opiskelijat toimivat nimellä Esedun mamikset (markkinointiamikset.) Hotellitoiminnassa alkuvuoden käyttöasteet on pysynyt viime vuoden tasolla (n. 50 %) mutta venäläisten majoittujien osuus on puolittunut verrattuna tammi-maaliskuuhun 2014, mm. ruplan kurssitilanteen takia. Tukipalvelut Talouspalveluissa otettiin 2015 alusta käyttöön KuntaErp ohjelmisto, joka pitää sisällään kirjanpidon, käyttöomaisuuskirjanpidon, tilinpäätöksen, taloussuunnittelun ja Tietovarasto. Käyttöönottoprojekti on työllistänyt taloustiimiä koko alkuvuoden ajan, tilitunnisteiden ja raportointikaavojen määrittelyt ja toteutus ovat edelleen työn alla. Arkistointiratkaisun sekä taloussuunnitteluratkaisun

10 10 käyttöönotto on myös edelleen kesken. Tilinpäätös 2014 on tehty ja hyväksytty ja myös Opetushallituksen kustannusten tiedonkeruu tilasto on valmis ja lähetetty. Henkilöstöpalveluissa otettiin käyttöön uusi Populus-palkkaohjelma vuoden vaihteessa. Henkilöstö ja esimiehet koulutettiin ohjelman käyttöön. Uuden ohjelman myötä siirryttiin paperisista palkkalaskelmista suoraan pankkiin tulevaan palkkalaskelmaan, verkkopalkkaan. Yhteistoimintamenettelyn henkilöstövähennykset irtisanomisaikoineen päättyivät maaliskuun lopussa. Asianhallinnassa valmistauduttiin asiakirjojen sähköiseen säilytykseen ohjeiden uusimisella ja käyttäjien koulutuksella.

11 Strategiset mittarit ja niiden toteutumat 2015 Toteuma 2013 Tavoite 2014 Toteuma 2014 Mittari *Koulutuksen keskeyttäneet (kokonaan lopettaneet (%), ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava 12,50 % 10 % 10,3 % 9 % 4 % 8 % 7 % *Myytävän koulutuksen tulot 2,3 meur 2,1 meur 2,6 meur 2,4 meur 24,75% 2,35 meur 2,35 meur *Myytävän muun palvelutoiminnan tulot 1,8 meur 1,7 meur 2,0 meur 2,0 meur 2,0 meur 2,0 meur *Hanketoiminnan kokonaisbudjetti ja toteuma 2,8 meur 2,6 meur 1,9 meur 2,0 meur 2,0 meur *Tulos poistojen jälkeen 1,2 meur 0,4 meur 0,6 meur 0,35 meur 0,2 meur 0 **Opiskelijatyytyväisyys, nuoret (asteikolla 1-5) (OPIX) 3,8 3,7 3,8 3,8 ei mitata 3,8 3,8 **Opiskelijatyytyväisyys, aikuiset (asteikolla 1-5) (OPAL, AIPAL, oma) 4 4 4,06 4 ei mitata 4 4 **Opetushenkilöstön työelämäjaksot (henkilöt/viikot) 16 hlö/41 vko 80 vko 3 hlö/8 vko 100 ei mitata **Opiskelijamäärä yksikköhintakoulutuksessa (PA KA) josta aikuisopiskelijoita (PA KA) josta kahta tutkintoa suorittavia (PA KA) **Suoritettujen tutkintojen määrä pt/peruskoulutuksena suor ei mitata **Suoritettujen tutkintojen määrä pt/näyttötutkintona suor **Suoritettujen tutkintojen määrä at ja eat **Suoritetut osatutkinnot yhteensä 141 ei asetettu **Työelämän osaamistarvekartoitusten määrä ei mitata ***Vetovoima/ hakijat/aloituspaikat (ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava) 0,99 1,2 0,79 1 ei mitata 1,2 1,2 ***Tutkintojen läpäisykerroin (%), ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava 62 % 66 % 59 % 67 % ei mitata 70 % 75 % ***Opetushenkilöstön pedagoginen pätevyys (%) 83 % 85 % 82 % 85 % ei mitata 85 % 85 % ***Henkilöstön kehittäminen/ henkilöstön kehittämiseen käytetty rahoituksen prosenttiosuus kaikista henkilöstömenoista (%) 4,20 % 5 % 5 % ei mitata 5 % 5 % ***Opetukseen käytettävän yksikköhinnan osuus rahoituksesta 53,50 % 53,80 % 60,60 % 67,0 % ei mitata Tavoite 2015 Tot 1/2015 Tavoite 2016 Tavoite 2017 * Tarkastelu osavuosikatsauksen yhteydessä **Tarkastelu puolivuosittain ***Tarkastelu kerran vuodessa johdon ennuste

12 Toteutuma/Maaliskuu 2015 Talousarvio 2015 Toteutuma 3/2015 Toteutuma 3/2014 Johdon ennuste 1-12/ Yksikköhintarahoitus peruskoulutus Yksikköhintarahoitus ammatillinen lisäkoulutus Yksikköhintarahoitus erityisopetus Yksikköhintarahoitus oppisopimuskoulutus Koulutuksen myyntituotot/työvoimapoliittinen koulutus Koulutuksen myyntituotot/muu koulutus Sis. palv.tuotot Yleiset myyntitilit Myyntituotot LIIKEVAIHTO Valmisvarastojen muutos VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS Sisäiset vuokrat Vuokratuotot Sisäiset avustukset, Esko Jaksotetut tuotot Avustukset ja tuet Muut sisäiset tuotot, Esko Muut tuotot LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Sisäiset materiaaliostot, Mpt Materiaalit ja palvelut MATERIAALIT JA PALVELUT Jaksotetut palkat ja palkkiot Sisäiset palkat ja henkilösivukulut Palkat ja palkkiot Sisäiset henkilöstökorvaukset Sisäiset eläkevak.maksut Sisäiset sosiaaliturvamaksut Henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT Suunnitelman mukaise POISTOT JA ARVONALENNUKSET Sis.palvelut Näytt.tutk.sis Sisäiset materiaaliostot, Esko Sisäiset avustukset, Esko Jaksotetut kulut Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkil Sis. vuokrat Vuokrat ja vastikkee Toimitilakulut Kone- ja kalustokulut Matkakulut Markkinointi-, hallinto ja muut liikekulut Rahoitustuot ja kulut LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT TILIZOS1.3 Oyn tuloslaskelma Ulkoiset tuotot Ulkoiset kulut henk.kulut muut kulut Ulkoinen tulos Sisäiset tuotot Sisäiset kulut Tuotot yhteensä Kulut yhteensä Tulos

13 13 Maaliskuun lopun toteutunut tulos osoittaa voittoa noin euroa. Talousarviossa yksikköhintarahoituksen perusteena on käytetty vuosiopiskelijaa. Järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä on opiskelijaa. Järjestämisluvan mukaisen opiskelijamäärän ennakoidaan täyttyvän, joten yksikköhintarahoitus toteutuu vähintään budjetoituna. Muissa tuloryhmissä ei ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ole merkittäviä poikkeamia edelliseen vuoteen verrattuna. Menopuolella henkilöstömenot ovat painottuneet jonkin verran ensimmäiselle vuosineljännekselle. Vuosineljännekseen kohdistuu yt-neuvottelujen seurauksena irtisanottujen irtisanomisajan palkkoja ja irtisanotuille maksettuja lomarahoja. Tässä vaiheessa koko vuoden henkilöstömenojen ennakoidaan asettuvan budjetoidulle tasolle. Kuluva vuosi on toiminnallisesti hyvin vastaava kuin viime vuosi ja talouden ennakoidaan kehittyvän kuluvana vuonna budjetoidun mukaisesti. Investointeja on budjetoitu vuodelle 2015 kaikkiaan 1,8 milj. euroa, joista maaliskuun loppuun mennessä oli toteutunut n euroa. Investointeja on ajoitettu toteutettavaksi myöhemmin kuluvan vuoden aikana.

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Tiukkenevan talouden haasteet... 4 3 Kevään kehittämistoimet ja laadunhallinta... 6 4 Uudella organisaatiolla muutokseen...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3/2014

Osavuosikatsaus 3/2014 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Osavuosikatsaus 3/2014 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Matkalla tulevaisuuteen: teemavuosi 2014-2015... 4 3 Toiminnan kuvausta...

Lisätiedot

2013 Osavuosikatsaus 1-6

2013 Osavuosikatsaus 1-6 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 2013 Osavuosikatsaus 1-6 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013... 3 Johdanto... 3 1 Laadukasta opetusta... 6 2 Yhteishaun

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

2013 Osavuosikatsaus 1-3

2013 Osavuosikatsaus 1-3 Etelä-Savon koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 2013 Osavuosikatsaus 1-3 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013... 3 Johdanto... 3 1 Ammatillisen peruskoulutuksena

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015. Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 w 2015 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2015 Johtoryhmä 6.8.2015 Yhtymähallitus 20.8.2015 1 Sisällys 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE... 3 1.1 TILANNEARVIO 1.1.-30.6.2015... 3 1.2. OPISKELIJATILANNE...

Lisätiedot

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012

Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 2012 Yhtymäsuunnitelman ja talousarvion toteutuminen 1.1.- 30.6.2012 Johtoryhmä 30.8.2012 Yhtymähallitus 6.9.2012 YT-ryhmä 6.9.2012 Tarkastuslautakunta 6.9.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTYMÄN YLEINEN TILANNE

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN RAPORTOINTI

SISÄISEN VALVONNAN RAPORTOINTI SISÄISEN VALVONNAN RAPORTOINTI 30.09.2013 SISÄISEN VALVONNAN RAPORTOINTI 30.9.2013 Yksikkö: KOULUTUSPALVELUT TELLU: tekniikan ja liikenteen ala, luonnonvara- ja ympäristöala /koulutuspäällikkö Raija Peippo

Lisätiedot

2. KOKKOLAN AMMATTIOPISTOJEN TULOSLASKELMA (sisäinen/ulkoinen)

2. KOKKOLAN AMMATTIOPISTOJEN TULOSLASKELMA (sisäinen/ulkoinen) 6.2 Kokkolan ammattiopistot 1. TOIMINTA VUONNA 2013 Tehtäväalueeseen kuuluvat Kokkolan ammattiopisto, Kokkolan Kauppaopisto, Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto ja Keski-Pohjanmaan opisto. Ammattiopetuksen

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti VUOSIKERTOMUS 2014 1 YHTEYSTIEDOT KOTEKON KAMPUS, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka Kymen Konservatorio ja oppisopimuskoulutus, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka HAMINAN KAMPUS, Erottajankatu 21, 49400 Hamina

Lisätiedot

17.4.2015. Katsaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan

17.4.2015. Katsaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Raportointi jäsenkuntiin Katsaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän ja Koulutuskeskus Salpauksen toimintaan Talouden raportit tuloslaskelma rahoituslaskelma tase

Lisätiedot

2012 Osavuosikatsaus 1-9

2012 Osavuosikatsaus 1-9 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 212 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 3.9.212... 3 1 Perustutkinto-opiskelijoiden määrän kehittyminen...

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 1/2015 Sisällys 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 6 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma...

Lisätiedot

kpedu.f i TALOUSARVIO VUODELLE 2015 YHTYMÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

kpedu.f i TALOUSARVIO VUODELLE 2015 YHTYMÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 kpedu.f i TALOUSARVIO VUODELLE 2015 YHTYMÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Johtoryhmä 30.9.2014 Yhtymähallitus 9.10.2014 YT-ryhmä 30.10.2014 Yhtymävaltuusto 30.10.2014 1. JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN

Lisätiedot

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5

1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 1 Sisällysluettelo 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2 VALTAKUNNALLINEN JA MAAKUNNALLINEN TOIMINNANOHJAUS... 5 2.1 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma... 5 2.2 Maakunnan väestön ja aluetalouden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2009. Yleistä

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2009. Yleistä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2009 Yleistä Vallitseva maailmantalouden tila koskettaa myös aluettamme. Kuntien taloudellinen tilanne on merkittävästi vaikeutunut. Julkinen sektori velkaantuu nyt voimakkaasti.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Talousarvio vuodelle 2014 2 Sisältö 1. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2017...3 2. Koulutuskuntayhtymän toiminnan lähtökohdat ja strategiset linjaukset...3

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Henkilöstötoimikunta 25.3.2015 Yhtymähallitus 30.3.2015 Yhtymäkokous 15.6.2015 Sisällysluettelo 1 Vuoden 2014 olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 Hall 23.9.2008 Valt 29.10.2008 Sisällysluettelo Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 4 Talousarvion rakenne... 6 Strategiaosa... 6 Käyttötalousosa...

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymävaltuusto Pöytäkirja 23.0.203 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/203 YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 2/203 Aika Keskiviikko 23.0.203 klo 5.03

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla

Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla 2015 Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla Sisällysluettelo 1 Johdanto UUDISTUA VAI SURKASTUA 1.1 Selvityksen toteutus AMMATILLINEN KOULUTUS SÄÄSTÖKUURILLA 1.2 Muutoksen ajurit

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 1 TALOUSARVION LAADINTAPROSESSI Kuntayhtymän talousarvioiden laadintaprosessissa on pyritty noudattamaan

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

K i i p u l a s ä ä t i ö Vu o s i ker t o m u s 2 0 1 0

K i i p u l a s ä ä t i ö Vu o s i ker t o m u s 2 0 1 0 Kiipulasäätiö Vuosikertomus 2010 Kiipulasäätiö Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,7 milj. euroa Henkilöstö: 396 2 Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Talouden taantumasta kasvuun...4

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot