Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto"

Transkriptio

1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Mikkeli Pieksämäki Juva

2 2 1 Johdanto Toiminnan kuvausta... 4 Kehittämispalvelut... 5 Otavankadun ammattikampus... 6 Raviradantien ammattikampus... 7 Työelämäpalvelut... 8 Tukipalvelut Tavoitteiden toteutuma 1-3/2015 ja strategiset mittarit Talouden tunnusluvut... 12

3 3 Kuluvan vuoden opiskelijamäärälle luo pohjaa tammikuun laskentapäivän opiskelijamäärä. Vuonna 2014 tammikuun laskentapäivän opiskelijamäärä oli pettymys opiskelijamäärän jäätyä yli sadalla opiskelijalla pienemmäksi kuin vuonna Tänä vuonna puolestaan saatiin kokea opiskelijamäärässä myönteinen yllätys, kun tammikuun laskentapäivän opiskelijamäärä oli opiskelijaa, joka on puolestaan lähes sata enemmän kuin viime vuonna. Kuluvana vuonna rahoituksen perusteena olevajärjestämisluvan mukainen vuosiopiskelijamäärä on opiskelijaa. Kuluvana vuonna ennakoidaan järjestämisluvan mukaisten opiskelijapaikkojen olevan täynnä. Opiskelijamäärässä tapahtui rakenteellista muutosta, kun näyttötutkintona ammatillista perustutkintoa suorittavien aikuisopiskelijoiden määrä kasvoi. Alkuvuonna käytiin julkisuudessa vilkasta keskustelua ammatilliseen ja lukiokoulutukseen esitetyistä säästöistä ja mahdollisista oppilaitosten sulkemisista. Eduskunnan hyväksyttävänä olivat lakiesitykset toisen asteen koulutuksen rahoituksen uudistamisesta ja rakenteellisesta kehittämisestä. Lakiesityksiä ei saatu eduskunnassa hyväksyttyä ennen sen istuntokauden päättymistä, joten esitykset raukesivat. Kyseistä keskustelua käytiin samaan aikaan toisen asteen yhteishaun kanssa. Käydyllä keskustelulla uskotaan olleen vaikutusta yhteishaun hakijamäärään. Etelä-Savon ammattiopiston ensisijaisten hakijoiden määrä pieneni edellisvuoteen verrattuna lähes 150 hakijalla. Ensisijaisten hakijoiden määrä oli 577. Aloituspaikkoja yhteishaussa oli 724. Lisä- ja täydennyshaulla sekä aikuisten haulla saadaan kuluvana vuonna järjestämisluvan mukaiset paikat täyteen. Ammatillisen koulutuksen kehittämisen suunnasta ei ole tietoa em. lakiesitysten jäätyä hyväksymättä eduskunnassa. Uuden hallituksen hallitusohjelmassa linjattaneen myös ammatillisen koulutuksen asioita. Koulutuskentässä odotetaan sitä, että ammatilliseen koulutukseen tulee lähivuosina kohdistumaan uusia rahoitusleikkauksia. Etelä-Savon Koulutus Oy:n viime vuoden tilinpäätös oli ennakoitua parempi ja tilinpäätös osoitti voittoa noin 1,8 milj. euroa. Kahden edellisen vuoden tilinpäätökset tukevat oppilaitoksen edellytyksiä selvitä kuluvan vuoden haasteista ja luovat pohjaa oppilaitoksen pitkäjänteiselle kehittämiselle. Ensimmäisen vuosineljänneksen taloustilanne osoittaa voittoa noin euroa. Kuluva vuosi on toiminnallisesti hyvin vastaava kuin viime vuosi. Kuluvan vuoden taloudellisen tuloksen ennakoidaan olevan budjetoidun mukainen. Osakeyhtiötason kuluvan vuoden sitovien tavoitteiden toteutumista arvioidaan tarkemmin toisessa osavuosikatsauksessa.

4 4 Tammikuun laskentapäivänä ammatillista perustutkintoa suoritti Etelä-Savon ammattiopistossa kaikkiaan 2595 opiskelijaa (järjestämislupa 2570). Nuorten perustutkinto-opiskelijoiden määrä jatkoi laskuaan, sen sijaan näyttötutkinto-opiskelijoita oli tammikuussa ennätysmäärä eli 714. Opiskelijamäärien kehitys Kaikki perustutkinto-opiskelijat Ammatillisena peruskoulutuksena tutkintoa suorittavat Näyttötutkintona suorittavat Kevään yhteishaussa tarjolla olleisiin 724 aloituspaikkaan haki kaikkiaan 580 ensisijaista hakijaa, mikä on yli 140 vähemmän kuin viime vuonna. Eniten hakijoita oli aikaisempien vuosien tavoin sosiaali- ja terveysalan, liiketalouden ja hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkintoihin. Yhteishaku Aloituspaikat sijaiset hakijat Vetovoimaluku 0,87 0,93 0,99 0,78 0,8 Mikkelissä kiinnosti myös erityisesti uusi hyvinvointiteknologian osaamisala, jota voi opiskella ensi syksystä lähtien sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan että sähkö- ja automaatioalan perustutkinnoissa. Pieksämäellä suosituin koulutusala oli tänäkin vuonna metsäkoneala. Juvan toimipisteen hakijamäärä pieneni edellisvuodesta. Yhteishaussa oli Juvalla tarjolla rakennusalan ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnot, joihin oli yhteensä 5 ensisijaista hakijaa (vuonna 2014 hakijoita 22).

5 5 Yhteishaussa vapaaksi jäävät paikat tulevat lisähakuun alkaen. Parhaillaan on käynnissä suorahaku toisen tutkinnon suorittaneille ja näyttötutkintoon valmistaviin koulutuksiin. Maaliskuussa järjestettiin valmistumisjuhla, jossa noin 80 alkuvuodesta eri tutkinnoista valmistunutta opiskelijaa sai todistuksensa. Esedu sai alkuvuodesta Skills Finlandin myöntämän Huippuvalmennusyksikkö-statuksen kahdeksaan lajiin: laatoitus, muuraus, maalaus ja tapetointi, kirvesmies, hiusmuotoilu, ravintolapalvelu, lähihoitaja ja metsäkoneen käyttö. Näihin lajeihin on nimetty Skills-valmentajat. Uuden Skills Finlandin koordinoiman valmennusjärjestelmän toiminta ei ole vielä varsinaisesti käynnistynyt. Toukokuussa Turussa pidettäviin ammattitaidon suomenmestaruuskisoihin osallistuu Esedun kaikkien aikojen suurin joukkue - Taitaja-finaaliin osallistuu 12 opiskelijaa. Semifinaaleihin osallistui 32 opiskelijaa. Kehittämispalvelut Uusien tutkinnon perusteiden mukainen opetussuunnitelmatyö on edennyt aikataulun mukaisesti, koulutusalojen laatimat opetussuunnitelmien luonnokset käsiteltiin johdon katselmuksissa ja ne saatiin valmiiksi helmikuussa Uudet tutkinnon perusteet ja oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön elokuussa Opetussuunnitelmauudistuksen myötä opintoviikkoihin perustuva tutkinnon mitoitus jää pois ja tutkintojen laajuus peruskoulutuksena suoritettavissa perustutkinnoissa määritellään alkaen osaamispisteinä. Koska muutos koskee myös aikaisemmin opintonsa aloittavia opiskelijoita, jatkavien opiskelijoiden opintosuoritusten mittavia muuntotöitä on raportointikauden aikana valmisteltu opintohallinnossa. Syksyllä 2014 käynnistyneen MATKALLA TULEVAISUUTEEN - opetuksen ja ohjauksen uudistamisen teemalukuvuoden tavoitteena on vauhdittaa Esedun toimintakulttuurin muutosta, uudistaa opettamista, ohjaamista ja oppimisympäristöjä. Raportointikauden aikana keskustelua uudistuvasta opettajuudesta on pidetty yllä eri tavoin. Teemaa on mm. käsitelty opetussuunnitelmatyöhön liittyvissä tilaisuuksissa ja koulutuksissa ja sitä on tukenut kuukausittain valittava Kuukauden uudistaja, jonka valinnalla halutaan tuoda esiin alojen hyviä käytänteitä/toimintatapoja opetuksen uudistamiseksi. Kehittämispalveluissa on raportointikaudella jatkettu opiskelijoiden ohjaukseen ja keskeyttämisen ehkäisyyn liittyvien toimintamallien, joustavien koulutusmallien sekä työelämälähtöisten koulutuskokeilujen kehittämistyötä. Tavoitteena on myös siirtyä käyttämään opintohallintojärjestelmää lukuvuosisuunnittelussa ja opettajien työaikasuunnittelussa: tähän liittyvää pohjatyötä, prosessien kehittämistä ja koulutusta on tehty kehittämispalveluissa raportointikauden aikana. Tammikuussa 2015 Esedu ja Suomen Nuoriso-opisto ovat asettaneet yhteisen ammattiosaamisen näyttöjen toimikunnan. Lakisääteinen toimikunta hyväksyy opetussuunnitelmiin sisältyvät suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista alkuvuoden 2015 aikana. Laadunhallinnan keskeinen panostus raportointikaudella kohdistui OPH:n ja OKM:n edellyttämään laadunhallintajärjestelmän itsearviointiin, johon osallistui kattavasti johdon, henkilöstön, opiskelijoiden sekä sidosryhmien edustajia. Arvioinnin tuloksia tullaan hyödyntämään osana Esedun toiminnan kehittämistä. Laadunhallintaa työllistivät alkuvuodesta lisäksi lukuisat Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen valtakunnalliset kyselyt. Myös kestävän kehityksen suunnitelmatyö on käynnistynyt. ICT-palvelut vahvistuivat TVT-suunnittelijalla helmikuussa. TVT-suunnittelijan ensimmäisenä kehittämiskohteena on johdon yhteisesti linjaaman tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen testauksen laatiminen ja toteuttaminen. Testaus koskee Esedun koko henkilöstöä.

6 6 Tietovaraston kehittäminen on käynnistetty. Tietovarasto tulee olemaan johtamisen apuvälineeksi suunniteltu tietolähde, joka tarjoaa johtamiseen ja kehittämiseen ajantasaista tietoa oppilaitoksen toiminnasta ja tilasta. Lisäksi uusi Mikkeli-Pieksämäki seudun tietoliikenteen seutuverkko on käyttöönotettu yhdessä muiden seudun kuntatoimijoiden kanssa. Esedussa kehittämisen tukena on laaja hanketoiminta, jota pääosin tehdään Kehittämispalveluiden Hankepalveluiden koordinoimana. Otavankadun ammattikampus Uusien opetussuunnitelmien laatiminen oli alkuvuoden keskeisin kehittämiskohde Otavankadun ammattikampuksella. Osaamisperustaisia suunnitelmia käsiteltiin yhteisissä vertaisryhmätapaamisissa, kehittämispäivän työryhmissä sekä tutkintokohtaisissa työpajoissa. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat muuttuvat TUTKE-uudistuksen jälkeen yhteisiksi tutkinnon osiksi, ja muutoksia tulee niin sisältöihin kuin laajuuksiinkin. Opetussuunnitelmien lisäksi alkuvuodesta päivitettiin myös oppilaitoksen eritysopetuksen ja kansainvälisen toiminnan suunnitelmat.

7 7 Kampukselta valittiin ensi lukuvuodelle marata-alalta ja liiketaloudesta kaksi Joustavan koulunpidon pilottia, joiden suunnittelu on parasta aikaa käynnissä. Liiketaloudessa kokeillaan opetuksen organisointia joustavana opintotarjontana. Marata-alalla kokeilu alkoi jo viime syksynä, ja mallissa on keskeistä intensiivinen, opiskelijaläheinen ja ryhmätön opiskelu, jossa painotetaan yhteistoiminnallisuutta, yrittäjyyskasvatusta ja työssäoppimista. Mikkelissä remontoidaan vuosien aikana sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöä. Remontti on jo alkanut, ja sen 1. vaihe valmistuu elokuussa Samassa yhteydessä uudistetaan myös Otavankadun toimipisteen sisäänkäynti ja liikuntasalin pukuhuonetiloja. Alkuvuodesta saatiin Etelä-Savon pelastuslaitoksen kanssa neuvoteltua sopimus, joka mahdollistaa ambulanssin saamisen ensihoidon oppimisympäristöksi. Kaikkiaan yli kuusikymmentä opiskelijaa lähtee tämän lukuvuoden aikana kansainväliseen opiskelijavaihtoon Eurooppaan ja Venäjälle. Pääosin vaihdot toteutuvat n. 3-8 viikon työssäoppimisjaksoina. Uutena yhteistyömaana on tänä vuonna Malta, jossa toteutetaan mm. sosiaali- ja terveysalan topjaksoja. Raviradantien ammattikampus OPS-työn yhteydessä uudistetaan opetusjärjestelyjä usealla alalla. Esimerkiksi datanomien ja ICTasentajien koulutukseen on suunnitteilla uudenlainen "pajamainen" oppimisympäristö, jossa opiskelijat voivat edetä opinnoissaan omien henkilökohtaisten opintopolkujenmukaisesti. Myös autoalalle suunnitellaan Mikkeliin uudenlaisia opetusjärjestelyjä, jotka mahdollistavat korjaamotilojen ja opetushenkilöstön entistä paremman hyödyntämisen. Koulutusten uudistusten yhteydessä kone- ja metallialan perustutkinnon osaamisalaa vaihdetaan, ja jatkossa valmistuvat opiskelijat ovat kunnossapitoasentajia. Muutos vaikutti positiivisesti yhteishaun hakijamääriin, ja etenkin Pieksämäellä kone- ja metallialan suosio kasvoi huomattavasti. Lisäksi Mikkelissä sähköalan opetuksen keskittäminen Raviradantielle etenee ja tilojen korjaus- ja muutostyöt ovat alkaneet. Kampuksen taloudellista tulosta vahvistaa tavanomaista suuremmat puukaupat, joiden avulla kehitetään metsäkonealan koulutusta. Toisaalta ikääntyneen konekaluston korjauskustannukset ovat olleet alkuvuodesta melko korkeat.

8 Näyttötutkintosuoritukset 1-3/2015 Osatutkinto Erikoisammattitutkinto Ammattitutkinto Perustutkinto Oppilaitosmuotoinen Oppisopimusmuotoinen ESEDUn aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäiväjakauma rahoitusmuodoittain 1-3/2015 Työvoimakoulutus 1 % 1 % 14 % 8 % 57 % 19 % PT näyttötutkintona Maahanmuutt.valm. koulutus Omaehtoinen lisäkoulutus Henkilöstökoulutus Oppisopimuskoulutus Työelämäpalvelut Työelämäpalveluissa vuosi on alkanut koulutusmyynnin ja opiskelijatyöpäivätoteutuman osalta odotetun mukaisesti. Koulutusmyynnille asetetusta eurotavoitteesta on myyntiseurannan mukaan koossa n. 75 % (työvoimakoulutus ja henkilöstökoulutus). Lisäksi koko lisäkoulutuksen rahoitus on kiinnitetty vuoden 2015 osalta. Alkuvuoden vauhti vastaa vuoden 2014 vastaavaa ajanjaksoa. Lisäkoulutuksen järjestämislupaan kytkeytyvät työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän hankkeet sekä lisäkoulutuksen laadunkehittämishankkeet on toiminnallisesti keskitetty Työelämäpalveluihin.

9 9 Näiden hankkeiden osalta on päästy tavoiteltuun rahoitukseen. Sisällöllisesti hankkeita kytketään entistä vahvemmin operatiivisen toiminnan tueksi ja tuotekehityksen välineeksi. Työelämäpalveluiden hankkeet ARMAS päättyy Vaihtoaskel2 päättyy ASKEL2 päättyy Taloudesta töitä2, jatkohanke päättyy PALKO2 päättyy Osaava Itä-Suomi, jatkohanke päättyy Ammatillisen koulutuksen viennin edistäminen päättyy TYÖELÄMÄPALVELUIDEN HANKKEET YHTEENSÄ ,55 Oppisopimuskoulutuksessa näyttäytyy edelleen yritysten taloudellinen tilanne eikä oppisopimusmuotoisena suoritettavia perustutkintoja ole saatu käyntiin odotusten mukaisesti. Sen sijaan lisäkoulutuksen ja ei-tutkintotavoitteisen oppisopimuskoulutuksen rahoitus on täysimääräisessä käytössä ja siihen pyritään saamaan lisärahoitusta syksylle Työelämäpalveluiden toimialan vuoden 2015 toiminnallisten tavoitteiden osalta ollaan myös muilta kuin määrälliseltä osin hyvässä vauhdissa. Opettajien työelämäjaksot on kiinnitetty, uusia tuntiopettajia on rekrytoitu ja Itä-Suomen yhteisessä verkostossa pohditaan TYKE-rahoituksen jälkeisiä toimintamalleja vuodelle Uusia näyttötutkintojen järjestämissopimuksia on sekä haettu että työn alla. Toimiala panostaa yhteiseen tekemiseen ja yhteisöllisyyden kasvamiseen erityisillä IIK-iltapäivillä (Info, Inno, Kehittäminen) vuoden 2015 aikana. Työelämäpalveluihin sijoittuu myös osakeyhtiön ja oppilaitoksen viestintä- ja markkinointipalvelut sekä hotellitoiminta. Viestintä- ja markkinointipalvelut toteutti yhteishaun markkinointikampanjan ja valmisteli kevään aikuiskoulutuskampanjaa. Aikuiskoulutukselle otettiin käyttöön uusi lisäväri, joka näkyy aikuiskoulutuksen materiaaleissa violettina Aikuiskoulutus-tunnuksena. Opiskelijarekrytoinnin markkinoinnissa sosiaalinen media otettiin mukaan entistä vahvemmin. Facebookin ja Instragramin rinnalle otettiin käyttöön whatsapp-pikaviestintäpalvelu sekä Ask.fm-palvelu, joissa molemmissa hakijat voivat esittää hakuun ja koulutuksiin liittyviä kysymyksiä. Alkuvuodesta solmittiin kuuden opiskelijan kanssa vuoden mittainen yhteistyösopimus, jossa opiskelijat sitoutuvat tekemään Esedun markkinointia muutamia tunteja kuukaudessa. Opiskelijat toimivat nimellä Esedun mamikset (markkinointiamikset.) Hotellitoiminnassa alkuvuoden käyttöasteet on pysynyt viime vuoden tasolla (n. 50 %) mutta venäläisten majoittujien osuus on puolittunut verrattuna tammi-maaliskuuhun 2014, mm. ruplan kurssitilanteen takia. Tukipalvelut Talouspalveluissa otettiin 2015 alusta käyttöön KuntaErp ohjelmisto, joka pitää sisällään kirjanpidon, käyttöomaisuuskirjanpidon, tilinpäätöksen, taloussuunnittelun ja Tietovarasto. Käyttöönottoprojekti on työllistänyt taloustiimiä koko alkuvuoden ajan, tilitunnisteiden ja raportointikaavojen määrittelyt ja toteutus ovat edelleen työn alla. Arkistointiratkaisun sekä taloussuunnitteluratkaisun

10 10 käyttöönotto on myös edelleen kesken. Tilinpäätös 2014 on tehty ja hyväksytty ja myös Opetushallituksen kustannusten tiedonkeruu tilasto on valmis ja lähetetty. Henkilöstöpalveluissa otettiin käyttöön uusi Populus-palkkaohjelma vuoden vaihteessa. Henkilöstö ja esimiehet koulutettiin ohjelman käyttöön. Uuden ohjelman myötä siirryttiin paperisista palkkalaskelmista suoraan pankkiin tulevaan palkkalaskelmaan, verkkopalkkaan. Yhteistoimintamenettelyn henkilöstövähennykset irtisanomisaikoineen päättyivät maaliskuun lopussa. Asianhallinnassa valmistauduttiin asiakirjojen sähköiseen säilytykseen ohjeiden uusimisella ja käyttäjien koulutuksella.

11 Strategiset mittarit ja niiden toteutumat 2015 Toteuma 2013 Tavoite 2014 Toteuma 2014 Mittari *Koulutuksen keskeyttäneet (kokonaan lopettaneet (%), ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava 12,50 % 10 % 10,3 % 9 % 4 % 8 % 7 % *Myytävän koulutuksen tulot 2,3 meur 2,1 meur 2,6 meur 2,4 meur 24,75% 2,35 meur 2,35 meur *Myytävän muun palvelutoiminnan tulot 1,8 meur 1,7 meur 2,0 meur 2,0 meur 2,0 meur 2,0 meur *Hanketoiminnan kokonaisbudjetti ja toteuma 2,8 meur 2,6 meur 1,9 meur 2,0 meur 2,0 meur *Tulos poistojen jälkeen 1,2 meur 0,4 meur 0,6 meur 0,35 meur 0,2 meur 0 **Opiskelijatyytyväisyys, nuoret (asteikolla 1-5) (OPIX) 3,8 3,7 3,8 3,8 ei mitata 3,8 3,8 **Opiskelijatyytyväisyys, aikuiset (asteikolla 1-5) (OPAL, AIPAL, oma) 4 4 4,06 4 ei mitata 4 4 **Opetushenkilöstön työelämäjaksot (henkilöt/viikot) 16 hlö/41 vko 80 vko 3 hlö/8 vko 100 ei mitata **Opiskelijamäärä yksikköhintakoulutuksessa (PA KA) josta aikuisopiskelijoita (PA KA) josta kahta tutkintoa suorittavia (PA KA) **Suoritettujen tutkintojen määrä pt/peruskoulutuksena suor ei mitata **Suoritettujen tutkintojen määrä pt/näyttötutkintona suor **Suoritettujen tutkintojen määrä at ja eat **Suoritetut osatutkinnot yhteensä 141 ei asetettu **Työelämän osaamistarvekartoitusten määrä ei mitata ***Vetovoima/ hakijat/aloituspaikat (ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava) 0,99 1,2 0,79 1 ei mitata 1,2 1,2 ***Tutkintojen läpäisykerroin (%), ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava 62 % 66 % 59 % 67 % ei mitata 70 % 75 % ***Opetushenkilöstön pedagoginen pätevyys (%) 83 % 85 % 82 % 85 % ei mitata 85 % 85 % ***Henkilöstön kehittäminen/ henkilöstön kehittämiseen käytetty rahoituksen prosenttiosuus kaikista henkilöstömenoista (%) 4,20 % 5 % 5 % ei mitata 5 % 5 % ***Opetukseen käytettävän yksikköhinnan osuus rahoituksesta 53,50 % 53,80 % 60,60 % 67,0 % ei mitata Tavoite 2015 Tot 1/2015 Tavoite 2016 Tavoite 2017 * Tarkastelu osavuosikatsauksen yhteydessä **Tarkastelu puolivuosittain ***Tarkastelu kerran vuodessa johdon ennuste

12 Toteutuma/Maaliskuu 2015 Talousarvio 2015 Toteutuma 3/2015 Toteutuma 3/2014 Johdon ennuste 1-12/ Yksikköhintarahoitus peruskoulutus Yksikköhintarahoitus ammatillinen lisäkoulutus Yksikköhintarahoitus erityisopetus Yksikköhintarahoitus oppisopimuskoulutus Koulutuksen myyntituotot/työvoimapoliittinen koulutus Koulutuksen myyntituotot/muu koulutus Sis. palv.tuotot Yleiset myyntitilit Myyntituotot LIIKEVAIHTO Valmisvarastojen muutos VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS Sisäiset vuokrat Vuokratuotot Sisäiset avustukset, Esko Jaksotetut tuotot Avustukset ja tuet Muut sisäiset tuotot, Esko Muut tuotot LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Sisäiset materiaaliostot, Mpt Materiaalit ja palvelut MATERIAALIT JA PALVELUT Jaksotetut palkat ja palkkiot Sisäiset palkat ja henkilösivukulut Palkat ja palkkiot Sisäiset henkilöstökorvaukset Sisäiset eläkevak.maksut Sisäiset sosiaaliturvamaksut Henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT Suunnitelman mukaise POISTOT JA ARVONALENNUKSET Sis.palvelut Näytt.tutk.sis Sisäiset materiaaliostot, Esko Sisäiset avustukset, Esko Jaksotetut kulut Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkil Sis. vuokrat Vuokrat ja vastikkee Toimitilakulut Kone- ja kalustokulut Matkakulut Markkinointi-, hallinto ja muut liikekulut Rahoitustuot ja kulut LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT TILIZOS1.3 Oyn tuloslaskelma Ulkoiset tuotot Ulkoiset kulut henk.kulut muut kulut Ulkoinen tulos Sisäiset tuotot Sisäiset kulut Tuotot yhteensä Kulut yhteensä Tulos

13 13 Maaliskuun lopun toteutunut tulos osoittaa voittoa noin euroa. Talousarviossa yksikköhintarahoituksen perusteena on käytetty vuosiopiskelijaa. Järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä on opiskelijaa. Järjestämisluvan mukaisen opiskelijamäärän ennakoidaan täyttyvän, joten yksikköhintarahoitus toteutuu vähintään budjetoituna. Muissa tuloryhmissä ei ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ole merkittäviä poikkeamia edelliseen vuoteen verrattuna. Menopuolella henkilöstömenot ovat painottuneet jonkin verran ensimmäiselle vuosineljännekselle. Vuosineljännekseen kohdistuu yt-neuvottelujen seurauksena irtisanottujen irtisanomisajan palkkoja ja irtisanotuille maksettuja lomarahoja. Tässä vaiheessa koko vuoden henkilöstömenojen ennakoidaan asettuvan budjetoidulle tasolle. Kuluva vuosi on toiminnallisesti hyvin vastaava kuin viime vuosi ja talouden ennakoidaan kehittyvän kuluvana vuonna budjetoidun mukaisesti. Investointeja on budjetoitu vuodelle 2015 kaikkiaan 1,8 milj. euroa, joista maaliskuun loppuun mennessä oli toteutunut n euroa. Investointeja on ajoitettu toteutettavaksi myöhemmin kuluvan vuoden aikana.

2012 Osavuosikatsaus 1-9

2012 Osavuosikatsaus 1-9 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 212 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 3.9.212... 3 1 Perustutkinto-opiskelijoiden määrän kehittyminen...

Lisätiedot

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Mikkeli Pieksämäki Juva 2 1 Johdanto... 3 2 Opiskelijamäärät ja muut toiminnalliset mittarit... 4 3 Katsaus toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen...

Lisätiedot

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Mikkeli Pieksämäki Juva 2 1 Johdanto... 3 2 Opiskelijamäärät ja muut toiminnalliset mittarit... 4 3 Katsaus 2016 toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen...

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on vähentää koulutuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 11.2.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus

Koulutuskeskus Salpaus Koulutuskeskus Salpaus Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä on maakunnallinen koulutuksen järjestäjä, kehittäjä ja ylläpitäjä. Koulutuskeskus Salpauksen,

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO, Kokkola Hyvinvointikampus, Kokkola Kannuksen toimipaikka Kaustisen toimipaikka Kälviän toimipaikka Perhon toimipaikka Toholammin toimipaikka 2013 2014 Koulutus- ja opintoala

Lisätiedot

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI 22.9.2009, Oulu Työelämälähtöisten perustutkintojen toteuttaminen - Opetussuunnitelmat ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmat johtamisen

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2010, 2011 ja 2012 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA

OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2010, 2011 ja 2012 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA OPETUSHALLITUKSEN KUSTANNUSRAPORTTI 2010, 2011 ja 2012 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUSTANNUSTEN JÄRJESTÄJÄKOHTAISIA TIETOJA 22.10.2010 Veli Mäkinen 27.10.2011 Tuomo Hurskainen 3.12.2013 Tuija Hiltunen Etelä-

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Koordinaattorin tilannekatsaus

Koordinaattorin tilannekatsaus Koordinaattorin tilannekatsaus HYVINVOINTITEKNOLOGIAN KOULUTUSKOKEILUJEN YHTEISTYÖPÄIVÄ 19.5.2015 Marja Veikkola Vuoden 2014 väliraportin tietojen kerääminen Webropol kysely 2.1. - 23.1.2015 (raportti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2014

Osavuosikatsaus 1/2014 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Osavuosikatsaus 1/2014 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi 2 Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2014... 3 Johdanto... 3 1 Opiskelija- ja hakijamäärät laskussa...

Lisätiedot

Yhteishakuasioita vs. koulutusjohtaja Jukka Penttinen

Yhteishakuasioita vs. koulutusjohtaja Jukka Penttinen Yhteishakuasioita vs. koulutusjohtaja Jukka Penttinen Kevään 2013 yhteishaku koulutusyhtymässä 1.174 ensisijaista hakijaa, 818 aloituspaikkaa 1,44 hakijaa/aloituspaikka Vetovoimaisuus täydennys- ja lisähaun

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas 12.2.2013 Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta TOIMINNAN KUVAUS: KPEDUN UUSI ORGANISAATIO LUONNOS Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/nuorten koulutuksen tulosalue Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ennakointikamari LVIS

Ennakointikamari LVIS Ennakointikamari LVIS LVIS-alojen ammatillisen koulutuksen tarjonta ja kysyntä pääkaupunkiseudulla Minkälaisiin tehtäviin oppilaitoksista valmistutaan? Sähkö-ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö-

Lisätiedot

TEHOA NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSIIN SEMINAARI 19.11.2014. Muutoksen tuulet näyttötutkintojärjestelmässä Arto Pekkala

TEHOA NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSIIN SEMINAARI 19.11.2014. Muutoksen tuulet näyttötutkintojärjestelmässä Arto Pekkala TEHOA NÄYTTÖTUTKINTOPROSESSIIN SEMINAARI 19.11.2014 Muutoksen tuulet näyttötutkintojärjestelmässä Arto Pekkala Kevään 2014 kehyspäätöksessä tehdyt ja muut leikkaukset Ammatillisen perus ja lisäkoulutuksen

Lisätiedot

Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus

Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus Ammatillisen koulutuksen opiskelijahallinnon koulutuspäivät 4.9. Oulu, 6.9. Tampere, 11.9. Helsinki Perustietokyselyn täyttäminen -ammatillinen peruskoulutus Emmi Ranta, erityisasiantuntija, OPH Ammatillinen

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Tiukkenevan talouden haasteet... 4 3 Kevään kehittämistoimet ja laadunhallinta... 6 4 Uudella organisaatiolla muutokseen...

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi

Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Viestintä ja markkinointi Koulutuskuntayhtymä Tavastia 28.4.2015 Viestintä ja markkinointi Ammattiopisto Tavastia Hämeenlinnan lyseon lukio ja aikuislinja Kaurialan lukio Lammin lukio Parolan lukio Vanajaveden Opisto Hämeenlinnan

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa Opetusneuvos Tarja Riihimäki KESU:n koulutuspoliittisia lähtökohtia Suomalaiset maailman osaavin kansa vuonna 2020 nuorista aikuisista runsaalla kolmanneksella

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3/2014

Osavuosikatsaus 3/2014 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Osavuosikatsaus 3/2014 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Matkalla tulevaisuuteen: teemavuosi 2014-2015... 4 3 Toiminnan kuvausta...

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina 1995 2013 suoritettu yhteensä 153 486 ammatillista

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Laadunhallinta osana johtamista Katri Luukka Apulaisrehtori Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Koulutuskeskus Salpaus

Laadunhallinta osana johtamista Katri Luukka Apulaisrehtori Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Koulutuskeskus Salpaus Laadunhallinta osana johtamista Katri Luukka Apulaisrehtori Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen kansallisen laatuverkoston tapaaminen 16.3.2012, Lahti YHTEISET

Lisätiedot

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus

Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen. 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Näyttötutkintojärjestelmän kehittäminen 27.1.2015 Minna Bálint Opetushallitus Laadun itsearviointi eperusteet tutkinnon perusteisiin Ammatillisen koulutuksen kehittäminen Opetushallituksessa Perustutkintojen

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

20. (29.60) Ammatillinen koulutus

20. (29.60) Ammatillinen koulutus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 2. (29.6) Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen päämääränä on vahvistaa työelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä

Lisätiedot

KOORDINOIJAN TILANNEKATSAUS

KOORDINOIJAN TILANNEKATSAUS hyvinvointiteknologian koulutuskokeilut 2014-2018 KOORDINOIJAN TILANNEKATSAUS Verkostopäivä 21.11.2014 Marja Veikkola, koulutuskokeilujen koordinaattori (Osekk) Koulutuskokeilujen koordinointi Opetushallitus

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset

Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset Pilotoinnin palaute- ja keskustelutilaisuus Toimiva laadunhallinta ja ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset kysymykset Opetusneuvos Tarja Riihimäki KEHYSPÄÄTÖS 2015-2018 Keskeiset sopeutustoimet Ammatillinen

Lisätiedot

Opetusministeriön ja Opetushallituksen vuosia 2007-2009 koskevan tulossopimuksen liite 2

Opetusministeriön ja Opetushallituksen vuosia 2007-2009 koskevan tulossopimuksen liite 2 Arvio Tavoite Tavoite Tavoite YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 2002 2006 2007 2008 2009 Koulutustakuu: perusopetuksen suorittaneiden välitön sijoittuminen koulutukseen Ammatilliseen peruskoulutukseen sijoittuneet

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Koordinaattorin tilannekatsaus ja väliraportti v.2014

Koordinaattorin tilannekatsaus ja väliraportti v.2014 Koordinaattorin tilannekatsaus ja väliraportti v.2014 PERUSTASON ENSIHOIDON KOULUTUSKOKEILUJEN YHTEISTYÖPÄIVÄ 25.3.2015 Marja Veikkola Väliraportin tietojen kerääminen Webropol kysely 2.1. - 23.1.2015

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSARVIO OPISKELIJAMÄÄRÄT JA OPISKELIJATYÖVUODET: 410 /Perustutkinnot; nuoret ja valmistava koulutus 200/Perustutkinnot oppisopimuksella 34/Tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen hyvät käytännöt. Merja Rui lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Pedagogisen johtamisen hyvät käytännöt. Merja Rui lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagogisen johtamisen hyvät käytännöt Merja Rui lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus SALPAUKSEN TUNNUSLUVUT Koulutuskeskus Salpaus on perustettu 1.1.2001 ja se muodostaa Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus. Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus. Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 2 Tarkoitus Lain tarkoituksena on ylläpitää ja kohottaa aikuisväestön

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUSI RAHOITUSJÄRJESTELMÄ OPETUSHALLITUKSEN NÄKÖKULMASTA Amkesu Antti Markkanen Opetushallitus Rahoitus-yksikkö - Rahoitustaso ja sen muutokset - Uudet rahoitusperusteet - Kehittämishaasteita/keskustelun

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014

Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Näkökulmia henkilökohtaistamiseen onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Syksy 2014 Oppaan lähtökohdat (1) Mitä henkilökohtaistamismääräyksen jälkeen?

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Perhepäivähoidon tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä Tredu, Tampere 20.3.2014 Anne Mårtensson Opetushallitus Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Kevään 2015 yhteishaku

Kevään 2015 yhteishaku Kevään 215 yhteishaku Yhteishaussa toiselle asteelle hakeneiden 9.-luokkalaisten määrä, sekä osuus ensisijaisvalinnoista ammatilliseen tai lukiokoulutukseen vuosina 21 215, % 7 6 5 4 3 2 1 21 211 212 213

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016 2017

Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016 2017 Sopimus sivistystoimialan ammatillisen koulutuksen koulutuspalvelujen tuottamisesta vuonna 2015 ja taloussuunnitelmakaudella 2016 2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto

Kouvolan kaupunki Kouvolan seudun ammattiopisto Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2015 Vastuuhenkilö Rehtori Timo Olli Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset KSAO järjestää Opetus- ja kulttuuriministeriön alaista nuorten ja

Lisätiedot

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Kevään 2016 yhteishaku

Kevään 2016 yhteishaku Kevään 2016 yhteishaku Yh Ammatilliseen koulutuksen hakuprosessi muodostuu kolmesta kokonaisuudesta yhteishaku, erillishaku ja lisähaku. Yhteishaku, opintopolku.fi, 23.2. - 15.3.2016 peruskoulun päättäneet

Lisätiedot

Laadunhallinta Koulutuskeskus Salpauksessa. Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola

Laadunhallinta Koulutuskeskus Salpauksessa. Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola Laadunhallinta Koulutuskeskus Salpauksessa Laatu- ja arviointipäällikkö Sari Mikkola Laadunhallinta Koulutuskeskus Salpauksessa (vrt. Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus) Salpauksessa laadunhallinnalla

Lisätiedot

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat VALMA-muutokset Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat 5.11.2014 VALMA MUUTOSTEN TUULISSA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavien koulutusten kehittämisseminaari Hallitusneuvos Piritta Sirvio Opetus-

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja sen ohjaaminen - koulutuksen järjestäjän näkökulma. Arja-Leena Saastamoinen 13.12.2011

Elinikäinen oppiminen ja sen ohjaaminen - koulutuksen järjestäjän näkökulma. Arja-Leena Saastamoinen 13.12.2011 Elinikäinen oppiminen ja sen ohjaaminen - koulutuksen järjestäjän näkökulma Arja-Leena Saastamoinen 13.12.2011 Etelä-Savon Koulutus Oy Perustettu 1.1.2009, koulutustehtävä ja järjestämisluvat siirtretty

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

LOMAKE 4. Ennakkotieto, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävän järjestämisluvan ja koulutustehtävän hakeminen

LOMAKE 4. Ennakkotieto, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävän järjestämisluvan ja koulutustehtävän hakeminen LOMAKE 4. Ennakkotieto, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävän järjestämisluvan ja koulutustehtävän hakeminen Taulukko 1. Hakijan perustiedot. Nimi Y-tunnus Lähiosoite Postinumero

Lisätiedot

Opintopolku. Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014. Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10.

Opintopolku. Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014. Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10. Opintopolku Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014 Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10.2014 Turku Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut

Lisätiedot

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 11.12.2012 Oppijan seminaari, Finlandia-talo

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 11.12.2012 Oppijan seminaari, Finlandia-talo Katariina Männikkö Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 11.12.2012 Oppijan seminaari, Finlandia-talo Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen Mitä on perusopetuksen jälkeinen koulutus?

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 Kirje OKM/62/592/2015 16.09.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten

Lisätiedot

25.9.2015. Keudan ammattiopisto

25.9.2015. Keudan ammattiopisto Keudan ammattiopisto 2 25.9.2015 Matkailupalvelujen tuottaja Vaatetusompelija Elektroniikka-asentaja Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja Talonrakentaja Sisustusompelija (Uusi!) Kunnossapitoasentaja (Uusi!)

Lisätiedot

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma Taustalla maailmantalouden ja euroalueen ongelmat, Suomen talouden rakennemuutos ja heikko kilpailukyky Korkea työttömyys sekä valtion ja kuntien alijäämät johtuvat

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPRATIIVINN SOPIMUS 2016 Sivistystoimiala Palvelualue: Ammatillinen koulutus Sopimuksen tarkoitus: Sivistystoimialan tavoitteena on järjestää korkeatasoisia ja laadukkaita kasvatus- ja opetuspalveluja,

Lisätiedot

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki

Rakenneuudistus toinen aste Helsinki Rakenneuudistus toinen aste Helsinki 25.9.2014 Eeva-Riitta Pirhonen Ylijohtaja 16-18 ikäluokkien kehitys (Tilastokeskus) LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT PERUSTIETOKYSELYN 20.1.2014 MUKAAN (OPH) Omistaja Järjestäjien

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta eluvat, alueellinen työseminaari III 12.6.2015 Oulu, Scandic Oulu Ylitarkastaja Tarja Koskimäki Toiminta-ajatus Opetusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

Kirje 30.09.2014. 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten ja valtionosuuksien haku

Kirje 30.09.2014. 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten ja valtionosuuksien haku Kirje OKM/49/592/2014 30.09.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, nuorten aikuisten osaamisohjelma 2015 ja nuorten aikuisten osaamisohjelman täydentävä haku 2014

Lisätiedot

Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon ja oppisopimuksen rahoitus. 25.3.2010 Pasi Rentola

Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon ja oppisopimuksen rahoitus. 25.3.2010 Pasi Rentola Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät Näyttötutkinnon ja oppisopimuksen rahoitus 25.3.2010 Pasi Rentola 1 Ammatillisen koulutuksen volyymit Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 144 000 Opetussuunnitelmaperusteinen

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014

Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014 Koulutuksen tarjoamat valmiudet tulevaisuuden osaajille Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät HML 3.-4.4.2014 Markku Kainuun Suonpää, ammattiopisto, opettaja, aikuiskoulutus NTM, tutkintovastaava Ohjelma

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011

Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011 Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011 Omistajakunnat Valtuusto Puheenjohtaja Jari Blom Hallitus Puheenjohtaja Pauli Partanen Tarkastuslautakunta Johtaja Vesa Saarikoski aikuisopisto ammattiopisto

Lisätiedot

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 11.12.2012 Nuorisotakuu käynnistyy

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen tulosalueen operatiivisen palvelusopimuksen 2013 seurantalomake/

Aikuiskoulutuksen tulosalueen operatiivisen palvelusopimuksen 2013 seurantalomake/ Aikuiskoulutuksen tulosalueen operatiivisen palvelusopimuksen 2013 seurantalomake/ Päivi Lehtinen 4.2.2014 Toiminta ja resurssit Toteuma 31.7. 31.12. Tavoite 2013 Menot /tulosalue, sis tilat 6.128.637/64%

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 4 Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos

AJANKOHTAISTA 14.11.2014. Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos AJANKOHTAISTA 14.11.2014 Seppo Hyppönen Ammatillinen aikuiskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos tilastoja Näyttötutkinnon suorittaneet 1995-2013 Ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinto Erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto

Stadin ammattiopisto Stadin ammattiopisto Lukuvuoden 2014-2015 aloitustilaisuus Leena Mäkelä 4/5/13 Tervetuloa töihin! Stadin ammattiopiston toinen lukuvuosi alkaa Opiskelijarekrytointi jatkuu edelleen Oppimisympäristöjä parannetaan

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä 1.1 Kohderahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Taseyksikkö Kouvolan seudun ammattiopisto Rehtori Timo Olli Toiminnan kuvaus/perustehtävä Kouvolan seudun ammattiopiston

Lisätiedot

Taitaja2016. Lajiohjausryhmäpäivä 1.9.2015. www.taitaja2016.fi

Taitaja2016. Lajiohjausryhmäpäivä 1.9.2015. www.taitaja2016.fi Taitaja2016 Lajiohjausryhmäpäivä 1.9.2015 www.taitaja2016.fi Taitaja-kilpailun pakolliset teemat: Yrittäjyys Kestävä kehitys Työhyvinvointi Työturvallisuus Jatkuvat kehittämisteemat: Pedagoginen kehittäminen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot