AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR"

Transkriptio

1 T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomakut ja keskener.hank. Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Osuudet konserniyrityksissä Saamiset konsernin yrityksiltä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Saam. omistusyhteysyrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Omat osakkeet/osuudet Sijoitukset yhteensä Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Tavarat Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut Vaihto-omaisuus yhteensä Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset Saamiset konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset Maksamattomat osakkeet ja osuudet Siirtosaamiset Pitkäaikaiset yhteensä

2 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset Maksamattomat osakkeet ja osuudet Siirtosaamiset Lyhytaikaiset yhteensä Rahoitusarvopaperit Osuudet konserniyrityksissä Omat osakkeet ja osuudet Muut osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahoitusarvopaperit yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Rahat Pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset yhteensä V A S T A T T A V A A Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Vararahasto Rakennusrahasto Lainanlyhennysrahasto Korjausrahastot Muut rahastot Ed. tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä Pakolliset varaukset Eläkevaraukset Verovaraukset Muut pakolliset varaukset Pakolliset varaukset yhteensä Vieras pääoma Pitkäaikainen

3 Joukkovelkakirjalainat Vaihtovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Ostovelat Rahoitusvekselit Velat konserniyrityksille Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat Siirtovelat Pitkäaikainen yhteensä Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat Vaihtovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Ostovelat Rahoitusvekselit Velat konsernin yrityksille Velat omistusyhteysyrityksille Verovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen yhteensä

4 TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot Kiinteistön tuotot yhteensä Luottotappiot ja oikaisuerät Kiinteistön hoitokulut Henkilöstökulut Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden hoito Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistövero Korjaukset Muut hoitokulut Kiinteistön hoitokulut yhteensä KÄYTTÖKATE/HOITOKATE Poistot Rakennuksista ja rakennelmista Koneista ja kalustosta Muista pitkävaikutteisista menoista Poistot yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Korkotuotot Pääomavastikkeet Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät yhteensä YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Vapaaehtoisten varausten muutos Tilinpäätössiirrot yhteensä Välittömät verot

5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

6 T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Kehittämismenot Perustamismenot yhteensä Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet 1020 Aineettomat oikeudet Aineettomat oikeudet yhteensä Liikearvo 1030 Liikearvo Liikearvo yhteensä Muut pitkävaikutteiset menot 1040 Muut pitkävaik.menot Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä Ennakkomaksut 1050 Ennakkomaksut Ennakkomaksut yhteensä Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 1100 Omistuskiintiestöt 1105 Kiintesitöjen vuokraoikeudet Maa- ja vesialueet yhteensä Rakennukset ja rakennelmat 1110 Omistusrak.ja -rakennelmat 1115 Rak.ja rakennelmien vuokra.oik Rakennukset ja rakennelmat yhteensä Koneet ja kalusto 1120 Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto yhteensä Muut aineelliset hyödykkeet 1130 Muut aineelliset hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet yhteensä Ennakkomakut ja keskener.hank Enn.maks.ja kesk.er.hankinnnat Ennakkomakut ja keskener.hank. yhteensä Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Osuudet konserniyrityksissä 1240 Osuudet saman kons.yrityksissä Osuudet konserniyrityksissä yhteensä Saamiset konsernin yrityksiltä 1250 Saamiset saman kons.yrityksilt Saamiset konsernin yrityksiltä yhteensä Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1260 Osuudet om.yht.yrityksissä Osuudet omistusyhteysyrityksissä yhteensä

7 Saam. omistusyhteysyrityksiltä 1270 Saamiset om.yht.yrityksiltä Saam. omistusyhteysyrityksiltä yhteensä Muut osakkeet ja osuudet 1200 Muut osakkeet ja osuudet Muut osakkeet ja osuudet yhteensä Muut saamiset 1210 Muut saamiset Muut saamiset yhteensä Omat osakkeet/osuudet Sijoitukset yhteensä Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 1400 Aineet ja tarvikkeet Aineet ja tarvikkeet yhteensä Keskeneräiset tuotteet 1410 Keskeneräiset tuotteet Keskeneräiset tuotteet yhteensä Valmiit tuotteet 1420 Valmiit tuotteet/tavarat Valmiit tuotteet yhteensä Tavarat Muu vaihto-omaisuus 1430 Muu vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus yhteensä Ennakkomaksut 1440 Ennakkomaksut Ennakkomaksut yhteensä Vaihto-omaisuus yhteensä Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset 1560 Saamiset sam.kons.yr.pitkäaika Myyntisaamiset yhteensä Saamiset konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1575 Saamiset om.yht.yr.pitkäaikais Saamiset omistusyhteysyrityksiltä yhteensä Lainasaamiset 1580 Lainasaamiset pitkäaikaiset Lainasaamiset yhteensä Muut saamiset 1590 Muut saamiset pitkäaikaiset Muut saamiset yhteensä Maksamattomat osakkeet ja osuudet 1595 Maksamattomat osakkeet/osuudet Maksamattomat osakkeet ja osuudet yhteensä Siirtosaamiset

8 Siirtosaamiset pitkäaikaiset Siirtosaamiset yhteensä Pitkäaikaiset yhteensä Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 1500 Saamiset kiint.tuot.lyh.aik. Myyntisaamiset yhteensä Saamiset konsernin yrityksiltä 1550 Saamiset sam.kons.yr.lyhytaika Saamiset konsernin yrityksiltä yhteensä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1555 Saamiset om.yht.yr.lyhytaikais Saamiset omistusyhteysyrityksiltä yhteensä Lainasaamiset 1510 Lainasaamiset lyhytaikaiset Lainasaamiset yhteensä Muut saamiset 1530 Muut saamiset lyhytaikaiset Muut saamiset yhteensä Maksamattomat osakkeet ja osuudet 1545 Maksamattomat osak.ja osuudet Maksamattomat osakkeet ja osuudet yhteensä Siirtosaamiset 1520 Siirtosaamiset lyhytaikaiset Siirtosaamiset yhteensä Lyhytaikaiset yhteensä Rahoitusarvopaperit Osuudet konserniyrityksissä 1640 Osuudet sam.kons.yr.rah.arv.pa Osuudet konserniyrityksissä yhteensä Omat osakkeet ja osuudet Muut osakkeet ja osuudet 1600 Muut osakkeet ja osuudet Muut osakkeet ja osuudet yhteensä Muut arvopaperit 1610 Muut arvopaperit Muut arvopaperit yhteensä Rahoitusarvopaperit yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Rahat 1700 Pankki 1 Rahat yhteensä Pankkisaamiset 1710 Pankki 2 Pankkisaamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset yhteensä V A S T A T T A V A A

9 Oma pääoma Osakepääoma 2000 Osakepääoma Osakepääoma yhteensä Ylikurssirahasto 2005 Osakeanti Ylikurssirahasto yhteensä Arvonkorotusrahasto 2020 Arvonkorotusrahasto Arvonkorotusrahasto yhteensä Vararahasto 2011 Käyvän arvon rahasto Vararahasto yhteensä Rakennusrahasto 2010 Rakennusrahasto Rakennusrahasto yhteensä Lainanlyhennysrahasto 2040 Lainanlyhennysrahasto Lainanlyhennysrahasto yhteensä Korjausrahastot 2050 Perusparannusrahastot Korjausrahastot yhteensä Muut rahastot 2060 Muut rahastot Muut rahastot yhteensä Ed. tilikausien yli-/alijäämä 2070 Ed. tilikausien voitto/tappio Ed. tilikausien yli-/alijäämä yhteensä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero 2100 Asuintalovaraukset 2105 Muut vapaaehtoiset varaukset Poistoero yhteensä Vapaaehtoiset varaukset 2110 Poistoero Vapaaehtoiset varaukset yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä Pakolliset varaukset Eläkevaraukset 2130 Eläkevaraukset Eläkevaraukset yhteensä Verovaraukset 2140 Verovaraukset Verovaraukset yhteensä Muut pakolliset varaukset 2150 Muut pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset yhteensä Pakolliset varaukset yhteensä

10 Vieras pääoma Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat 2300 Joukkovelkakirjalainat pitkäai Joukkovelkakirjalainat yhteensä Vaihtovelkakirjalainat 2310 Vaihtovelkakirjalainat pitkäai Vaihtovelkakirjalainat yhteensä Lainat rahoituslaitoksilta 2320 Lainat rah.laitoksilta pitkäai Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä Eläkelainat 2330 Eläkelainat pitkäaikakaiset Eläkelainat yhteensä Saadut ennakot 2340 Saadut ennakot pitkäaikaiset Saadut ennakot yhteensä Ostovelat 2350 Ostovelat pitkäaikaiset Ostovelat yhteensä Rahoitusvekselit 2370 Rahoitusvekselit pitkäaikaiset Rahoitusvekselit yhteensä Velat konserniyrityksille 2380 Velat saman kons.yr.pitkäaikas Velat konserniyrityksille yhteensä Velat omistusyhteysyrityksille 2390 Velat om.yht.yr.pitkäaikaiset Velat omistusyhteysyrityksille yhteensä Muut velat 2360 Muut velat pitkäaikaiset Muut velat yhteensä Siirtovelat 2365 Siirtovelat pitkäaikaiset Siirtovelat yhteensä Pitkäaikainen yhteensä Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat 2405 Joukkovelkakirjalainat lyhytai Joukkovelkakirjalainat yhteensä Vaihtovelkakirjalainat 2415 Vaihtovelkakirjalainat lyhytai Vaihtovelkakirjalainat yhteensä Lainat rahoituslaitoksilta 2400 Lainat rah.laitoksilta lyhytai Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä Eläkelainat 2410 Eläkelainat lyhytaikaiset Eläkelainat yhteensä Saadut ennakot

11 Saadut ennakot lyhytaikaiset Saadut ennakot yhteensä Ostovelat 2430 Ostovelat lyhytaikaiset Ostovelat yhteensä Rahoitusvekselit 2440 Rahoitusvekselit lyhytaikaiset Rahoitusvekselit yhteensä Velat konsernin yrityksille 2480 Velat saman kons.yr.lyhytaikas Velat konsernin yrityksille yhteensä Velat omistusyhteysyrityksille 2490 Velat om.yht.yr.lyhytaikaiset Velat omistusyhteysyrityksille yhteensä Verovelat Muut velat 2460 Muut velat lyhytaikaiset Muut velat yhteensä Siirtovelat 2450 Siirtovelat lyhytaikaiset Siirtovelat yhteensä Lyhytaikainen yhteensä

12 TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet 3000 Hoitovastikkeet 3010 Hankeosuusvastikkeet 3020 Kulutusperusteiset vastikkeet 3030 Erityisvastikkeet 3040 Rahastoidut vastikkeet Vastikkeet yhteensä Vuokrat 3100 Vuokrat Vuokrat yhteensä Käyttökorvaukset 3200 Käyttökorvaukset Käyttökorvaukset yhteensä Muut kiinteistön tuotot 3300 Muut kiinteistön tuotot Muut kiinteistön tuotot yhteensä Kiinteistön tuotot yhteensä Luottotappiot ja oikaisuerät 3900 Luottotappiot ja muut oik. erä Luottotappiot ja oikaisuerät yhteensä Kiinteistön hoitokulut Henkilöstökulut 4000 Henkilöstökulut Henkilöstökulut yhteensä Hallinto 4100 Hallintokulut Hallinto yhteensä Käyttö ja huolto 4200 Käyttö- ja huoltokulut Käyttö ja huolto yhteensä Ulkoalueiden hoito 4300 Ulkoalueiden hoitokulut Ulkoalueiden hoito yhteensä Siivous 4400 Siivouskulut Siivous yhteensä Lämmitys 4500 Lämmityskulut Lämmitys yhteensä Vesi ja jätevesi 4600 Vesi ja jätevesi Vesi ja jätevesi yhteensä Sähkö ja kaasu 4700 Sähkö ja kaasu Sähkö ja kaasu yhteensä Jätehuolto 4800 Jätehuolto Jätehuolto yhteensä Vahinkovakuutukset

13 Vahinkovakuutukset Vahinkovakuutukset yhteensä Vuokrat 5000 Vuokrat Vuokrat yhteensä Kiinteistövero 5100 Kiinteistövero Kiinteistövero yhteensä Korjaukset 5200 Korjaukset 5220 Saadut korvaukset 5240 Saadut avustukset 5260 Aktivoinnit taseeseen Korjaukset yhteensä Muut hoitokulut 5300 Muut hoitokulut 5350 Oman käytön alv Muut hoitokulut yhteensä Kiinteistön hoitokulut yhteensä KÄYTTÖKATE/HOITOKATE Poistot Rakennuksista ja rakennelmista 6000 Poistot rakennuksista ja rak. Rakennuksista ja rakennelmista yhteensä Koneista ja kalustosta 6100 Poistot koneista ja kalustosta Koneista ja kalustosta yhteensä Muista pitkävaikutteisista menoista 6300 Poistot pitkäv.menoista Muista pitkävaikutteisista menoista yhteensä Poistot yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot 7000 Osinkotuotot Osinkotuotot yhteensä Korkotuotot 7100 Korkotuotot Korkotuotot yhteensä Pääomavastikkeet 7250 Pääomavastikkeet 7260 Rahastoidut vastikkeet 7270 Lainaosuussuoritukset 7280 Rahastoidut osuudet Pääomavastikkeet yhteensä Muut rahoitustuotot 7200 Muut rahoitustuotot Muut rahoitustuotot yhteensä Korkokulut 7300 Korkokulut Korkokulut yhteensä

14 Muut rahoituskulut 7400 Muut rahoituskulut Muut rahoituskulut yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 8000 Satunnaiset tuotot Satunnaiset tuotot yhteensä Satunnaiset kulut 8100 Satunnaiset kulut Satunnaiset kulut yhteensä Satunnaiset erät yhteensä YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos 9050 Poistoeron muutos Poistoeron muutos yhteensä Vapaaehtoisten varausten muutos 9000 Vapaaeht. varausten muutos Vapaaehtoisten varausten muutos yhteensä Tilinpäätössiirrot yhteensä Välittömät verot 9100 Välittömät verot Välittömät verot yhteensä TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

15 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste AS Asteri Asunto Oy AS14.WTR Tietokanta = c:\winkp\asast\as14.wkp Tilirunko = c:\winkp\as14l.wtr TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet ( - ) Hoitovastikkeet ( ) 3000 Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset ( ) 3010 Hankeosuusvastikkeet Kulutusperusteiset vastikkeet ( ) 3020 Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet ( ) 3030 Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet ( ) 3040 Rahastoidut vastikkeet Vuokrat ( ) 3100 Vuokrat Käyttökorvaukset ( ) 3200 Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot ( ) 3300 Muut kiinteistön tuotot Luottotappiot ja oikaisuerät ( ) 3900 Luottotappiot ja muut oik. erä Kiinteistön hoitokulut Henkilöstökulut ( ) 4000 Henkilöstökulut Hallinto ( ) 4100 Hallintokulut Käyttö ja huolto ( ) 4200 Käyttö- ja huoltokulut Ulkoalueiden hoito ( ) 4300 Ulkoalueiden hoitokulut Siivous ( ) 4400 Siivouskulut Lämmitys ( ) 4500 Lämmityskulut Vesi ja jätevesi ( ) 4600 Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu ( ) 4700 Sähkö ja kaasu Jätehuolto ( ) 4800 Jätehuolto Vahinkovakuutukset ( ) 4900 Vahinkovakuutukset Vuokrat ( ) 5000 Vuokrat - 1 -

16 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste AS Asteri Asunto Oy AS14.WTR Tietokanta = c:\winkp\asast\as14.wkp Tilirunko = c:\winkp\as14l.wtr Kiinteistövero ( ) 5100 Kiinteistövero Korjaukset ( - ) Korjaukset ( ) 5200 Korjaukset./. Saadut korvaukset ( ) 5220 Saadut korvaukset./. Saadut avustukset ( ) 5240 Saadut avustukset./. Aktivoinnit taseeseen ( ) 5260 Aktivoinnit taseeseen Muut hoitokulut ( ) 5300 Muut hoitokulut Oman käytön arvonlisävero ( ) 5350 Oman käytön alv KÄYTTÖKATE/HOITOKATE Poistot ja arvonalentumiset Rakennuksista ja rakennelmista ( ) 6000 Poistot rakennuksista ja rak. Koneista ja kalustosta ( ) 6100 Poistot koneista ja kalustosta Muista pitkävaikutteisista menoista ( ) 6300 Poistot pitkäv.menoista Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot ( ) 7000 Osinkotuotot Korkotuotot ( ) 7100 Korkotuotot Muut rahoitustuotot ( - ) Pääomavastikkeet ( ) 7250 Pääomavastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet ( ) 7260 Rahastoidut vastikkeet Lainaosuussuoritukset ( ) 7270 Lainaosuussuoritukset./. Rahastoidut osuudet ( ) 7280 Rahastoidut osuudet Muut rahoitustuotot ( ) 7200 Muut rahoitustuotot Korkokulut ( ) 7300 Korkokulut Muut rahoituskulut ( ) 7400 Muut rahoituskulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ - 2 -

17 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste AS Asteri Asunto Oy AS14.WTR Tietokanta = c:\winkp\asast\as14.wkp Tilirunko = c:\winkp\as14l.wtr Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ( ) 8000 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut ( ) 8100 Satunnaiset kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos ( ) 9050 Poistoeron muutos Vapaaehtoisten varausten muutos ( ) 9000 Vapaaeht. varausten muutos Välittömät verot ( ) 9100 Välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot ( ) 1000 Kehittämismenot Aineettomat oikeudet ( ) 1020 Aineettomat oikeudet Liikearvo ( ) 1030 Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot ( ) 1040 Muut pitkävaik.menot Ennakkomaksut ( ) 1050 Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ( - ) Omistuskiinteistöt ( ) 1100 Omistuskiintiestöt Kiinteistön vuokraoikeudet ( ) 1105 Kiintesitöjen vuokraoikeudet Rakennukset ja rakennelmat ( - ) Omistusrakennukset ja -rakennelmat ( ) 1110 Omistusrak.ja -rakennelmat Rakennusten ja rakennelmian vuokraoikeudet ( ) 1115 Rak.ja rakennelmien vuokra.oik Koneet ja kalusto ( ) - 3 -

18 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste AS Asteri Asunto Oy AS14.WTR Tietokanta = c:\winkp\asast\as14.wkp Tilirunko = c:\winkp\as14l.wtr 1120 Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet ( ) 1130 Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomakut ja keskener.hank. ( ) 1140 Enn.maks.ja kesk.er.hankinnnat Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä ( ) 1240 Osuudet saman kons.yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä ( ) 1250 Saamiset saman kons.yrityksilt Osuudet omistusyhteysyrityksissä ( ) 1260 Osuudet om.yht.yrityksissä Saam. omistusyhteysyrityksiltä ( ) 1270 Saamiset om.yht.yrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet ( ) 1200 Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset ( ) 1210 Muut saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet ( ) 1400 Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet ( ) 1410 Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet /tavarat ( ) 1420 Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus ( ) 1430 Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut ( ) 1440 Ennakkomaksut Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista ( ) 1560 Saamiset sam.kons.yr.pitkäaika Saamiset saman konsernin yrityksiltä ( ) Saamiset omistusyhteysyrityksiltä ( ) 1575 Saamiset om.yht.yr.pitkäaikais Lainasaamiset ( ) 1580 Lainasaamiset pitkäaikaiset Muut saamiset ( ) 1590 Muut saamiset pitkäaikaiset Maksamattomat osakkeet ja osuudet ( ) 1595 Maksamattomat osakkeet/osuudet - 4 -

19 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste AS Asteri Asunto Oy AS14.WTR Tietokanta = c:\winkp\asast\as14.wkp Tilirunko = c:\winkp\as14l.wtr Siirtosaamiset ( ) 1585 Siirtosaamiset pitkäaikaiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista ( ) 1500 Saamiset kiint.tuot.lyh.aik. Saamiset saman konsernin yrityksiltä ( ) 1550 Saamiset sam.kons.yr.lyhytaika Saamiset omistusyhteysyrityksiltä ( ) 1555 Saamiset om.yht.yr.lyhytaikais Lainasaamiset ( ) 1510 Lainasaamiset lyhytaikaiset Muut saamiset ( ) 1530 Muut saamiset lyhytaikaiset Maksamattomat osakkeet ja osuudet ( ) 1545 Maksamattomat osak.ja osuudet Siirtosaamiset ( ) 1520 Siirtosaamiset lyhytaikaiset Rahoitusarvopaperit Osuudet saman konsernin yrityksissä ( ) 1640 Osuudet sam.kons.yr.rah.arv.pa Muut osakkeet ja osuudet ( ) 1600 Muut osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit ( ) 1610 Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset ( ) 1700 Pankki Pankki 2 V a s t a a v a a y h t e e n s ä V A S T A T T A V A A Oma pääoma Osakepääoma ( ) 2000 Osakepääoma Osakeanti ( ) 2005 Osakeanti Rakennusrahasto ( ) 2010 Rakennusrahasto Arvonkorotusrahasto ( ) 2020 Arvonkorotusrahasto Käyvän arvon rahasto ( ) 2011 Käyvän arvon rahasto - 5 -

20 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste AS Asteri Asunto Oy AS14.WTR Tietokanta = c:\winkp\asast\as14.wkp Tilirunko = c:\winkp\as14l.wtr Muut rahastot ( - ) Lainanlyhennysrahasto ( ) 2040 Lainanlyhennysrahasto Perusparannusrahasto ( ) 2050 Perusparannusrahastot Muut rahastot ( ) 2060 Muut rahastot Ed. tilikausien voitto (tappio) ( ) 2070 Ed. tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto (tappio) Pääomalainat ( ) 2080 Pääomalainat TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero ( ) 2110 Poistoero Vapaaehtoiset varaukset ( - ) Asuintalovaraukset ( ) 2100 Asuintalovaraukset Muut vapaaehtoiset varaukset ( ) 2105 Muut vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset ( ) 2130 Eläkevaraukset Verovaraukset ( ) 2140 Verovaraukset Muut pakolliset varaukset ( ) 2150 Muut pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat ( ) 2300 Joukkovelkakirjalainat pitkäai Vaihtovelkakirjalainat ( ) 2310 Vaihtovelkakirjalainat pitkäai Lainat rahoituslaitoksilta ( ) 2320 Lainat rah.laitoksilta pitkäai Eläkelainat ( ) 2330 Eläkelainat pitkäaikakaiset Saadut ennakot ( ) 2340 Saadut ennakot pitkäaikaiset Ostovelat ( ) 2350 Ostovelat pitkäaikaiset Rahoitusvekselit ( ) - 6 -

21 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste AS Asteri Asunto Oy AS14.WTR Tietokanta = c:\winkp\asast\as14.wkp Tilirunko = c:\winkp\as14l.wtr 2370 Rahoitusvekselit pitkäaikaiset Velat saman konsernin yrityksille ( ) 2380 Velat saman kons.yr.pitkäaikas Velat omistusyhteysyrityksille ( ) 2390 Velat om.yht.yr.pitkäaikaiset Muut velat ( ) 2360 Muut velat pitkäaikaiset Siirtovelat ( ) 2365 Siirtovelat pitkäaikaiset Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat ( ) 2405 Joukkovelkakirjalainat lyhytai Vaihtovelkakirjalainat ( ) 2415 Vaihtovelkakirjalainat lyhytai Lainat rahoituslaitoksilta ( ) 2400 Lainat rah.laitoksilta lyhytai Eläkelainat ( ) 2410 Eläkelainat lyhytaikaiset Saadut ennakot ( ) 2420 Saadut ennakot lyhytaikaiset Ostovelat ( ) 2430 Ostovelat lyhytaikaiset Rahoitusvekselit ( ) 2440 Rahoitusvekselit lyhytaikaiset Velat saman konsernin yrityksille ( ) 2480 Velat saman kons.yr.lyhytaikas Velat omistusyhteysyrityksille ( ) 2490 Velat om.yht.yr.lyhytaikaiset Muut velat ( ) 2460 Muut velat lyhytaikaiset Siirtovelat ( ) 2450 Siirtovelat lyhytaikaiset V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä - 7 -

22 Tilikartta AS Asteri Asunto Oy AS14.WTR Tietokanta = c:\winkp\asast\as14.wkp Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 1000 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaik.menot 1050 Ennakkomaksut 1100 Omistuskiintiestöt 1105 Kiintesitöjen vuokraoikeudet 1110 Omistusrak.ja -rakennelmat 1115 Rak.ja rakennelmien vuokra.oik 1120 Koneet ja kalusto 1130 Muut aineelliset hyödykkeet 1140 Enn.maks.ja kesk.er.hankinnnat 1200 Muut osakkeet ja osuudet 1210 Muut saamiset 1240 Osuudet saman kons.yrityksissä 1250 Saamiset saman kons.yrityksilt 1260 Osuudet om.yht.yrityksissä 1270 Saamiset om.yht.yrityksiltä 1400 Aineet ja tarvikkeet 1410 Keskeneräiset tuotteet 1420 Valmiit tuotteet/tavarat 1430 Muu vaihto-omaisuus 1440 Ennakkomaksut 1500 Saamiset kiint.tuot.lyh.aik Lainasaamiset lyhytaikaiset 1520 Siirtosaamiset lyhytaikaiset 1530 Muut saamiset lyhytaikaiset 1545 Maksamattomat osak.ja osuudet 1550 Saamiset sam.kons.yr.lyhytaika 1555 Saamiset om.yht.yr.lyhytaikais 1560 Saamiset sam.kons.yr.pitkäaika 1575 Saamiset om.yht.yr.pitkäaikais 1580 Lainasaamiset pitkäaikaiset 1585 Siirtosaamiset pitkäaikaiset 1590 Muut saamiset pitkäaikaiset 1595 Maksamattomat osakkeet/osuudet 1600 Muut osakkeet ja osuudet - 1 -

23 Tilikartta AS Asteri Asunto Oy AS14.WTR Tietokanta = c:\winkp\asast\as14.wkp Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 1610 Muut arvopaperit 1640 Osuudet sam.kons.yr.rah.arv.pa 1700 Pankki Pankki Osakepääoma 2005 Osakeanti 2010 Rakennusrahasto 2011 Käyvän arvon rahasto 2020 Arvonkorotusrahasto 2040 Lainanlyhennysrahasto 2050 Perusparannusrahastot 2060 Muut rahastot 2070 Ed. tilikausien voitto/tappio 2080 Pääomalainat 2100 Asuintalovaraukset 2105 Muut vapaaehtoiset varaukset 2110 Poistoero 2130 Eläkevaraukset 2140 Verovaraukset 2150 Muut pakolliset varaukset 2300 Joukkovelkakirjalainat pitkäai 2310 Vaihtovelkakirjalainat pitkäai 2320 Lainat rah.laitoksilta pitkäai 2330 Eläkelainat pitkäaikakaiset 2340 Saadut ennakot pitkäaikaiset 2350 Ostovelat pitkäaikaiset 2360 Muut velat pitkäaikaiset 2365 Siirtovelat pitkäaikaiset 2370 Rahoitusvekselit pitkäaikaiset 2380 Velat saman kons.yr.pitkäaikas 2390 Velat om.yht.yr.pitkäaikaiset 2400 Lainat rah.laitoksilta lyhytai 2405 Joukkovelkakirjalainat lyhytai 2410 Eläkelainat lyhytaikaiset 2415 Vaihtovelkakirjalainat lyhytai 2420 Saadut ennakot lyhytaikaiset 2430 Ostovelat lyhytaikaiset - 2 -

24 Tilikartta AS Asteri Asunto Oy AS14.WTR Tietokanta = c:\winkp\asast\as14.wkp Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 2440 Rahoitusvekselit lyhytaikaiset 2450 Siirtovelat lyhytaikaiset 2460 Muut velat lyhytaikaiset 2480 Velat saman kons.yr.lyhytaikas 2490 Velat om.yht.yr.lyhytaikaiset 3000 Hoitovastikkeet 3010 Hankeosuusvastikkeet 3020 Kulutusperusteiset vastikkeet 3030 Erityisvastikkeet 3040 Rahastoidut vastikkeet 3100 Vuokrat 3200 Käyttökorvaukset 3300 Muut kiinteistön tuotot 3900 Luottotappiot ja muut oik. erä 4000 Henkilöstökulut 4100 Hallintokulut 4200 Käyttö- ja huoltokulut 4300 Ulkoalueiden hoitokulut 4400 Siivouskulut 4500 Lämmityskulut 4600 Vesi ja jätevesi 4700 Sähkö ja kaasu 4800 Jätehuolto 4900 Vahinkovakuutukset 5000 Vuokrat 5100 Kiinteistövero 5200 Korjaukset 5220 Saadut korvaukset 5240 Saadut avustukset 5260 Aktivoinnit taseeseen 5300 Muut hoitokulut 5350 Oman käytön alv 6000 Poistot rakennuksista ja rak Poistot koneista ja kalustosta 6300 Poistot pitkäv.menoista 7000 Osinkotuotot 7100 Korkotuotot - 3 -

25 Tilikartta AS Asteri Asunto Oy AS14.WTR Tietokanta = c:\winkp\asast\as14.wkp Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 7200 Muut rahoitustuotot 7250 Pääomavastikkeet 7260 Rahastoidut vastikkeet 7270 Lainaosuussuoritukset 7280 Rahastoidut osuudet 7300 Korkokulut 7400 Muut rahoituskulut 8000 Satunnaiset tuotot 8100 Satunnaiset kulut 9000 Vapaaeht. varausten muutos 9050 Poistoeron muutos 9100 Välittömät verot - 4 -

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Luottotappiot ja oikaisuerät Kiinteistön hoitokulut. Poistot ja arvonalentumiset Rakennuksista ja rakennelmista. Muut rahoitustuotot

Luottotappiot ja oikaisuerät Kiinteistön hoitokulut. Poistot ja arvonalentumiset Rakennuksista ja rakennelmista. Muut rahoitustuotot TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot 1-31.12.2018 1-31.12.2017 Luottotappiot ja oikaisuerät Kiinteistön hoitokulut Henkilöstökulut Hallinto Käyttö

Lisätiedot

AS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AS 2013 T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 1000 Kehittämismenot Kehittämismenot yhteensä Aineettomat oikeudet 1020 Aineettomat oikeudet Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

As16 - Asterin Malli, Asunto Oy

As16 - Asterin Malli, Asunto Oy T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit

Lisätiedot

As16l - Asterin Malli, Asunto Oy, laaja tase

As16l - Asterin Malli, Asunto Oy, laaja tase As16l - Asterin Malli, Asunto Oy, laaja tase T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

U2 Asteri urheiluseura laaaja tase U214L.WTR

U2 Asteri urheiluseura laaaja tase U214L.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa-

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö Laaja Oy

Kiinteistöyhtiö Laaja Oy Kiinteistöyhtiö Laaja Oy T U L O S L A S K E L M A 1-31.12.2019 1-31.12.2018 LIIKEVAIHTO Vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ Muut kiinteistön tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

Aineettomat oikeudet. Muut pitkävaikutteiset menot. Rakennukset ja rakennelmat

Aineettomat oikeudet. Muut pitkävaikutteiset menot. Rakennukset ja rakennelmat TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa-

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri mallitilikartta (ki11)

Kiinteistöyhtiö - Asteri mallitilikartta (ki11) T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KIRJANPITOASETUKSEN 1:3 :N AATTEELLISEN YHTEISÖN JA SÄÄTIÖN TULOSLASKELMA JA TASE -KAAVAT

KIRJANPITOASETUKSEN 1:3 :N AATTEELLISEN YHTEISÖN JA SÄÄTIÖN TULOSLASKELMA JA TASE -KAAVAT KIRJANPITOASETUKSEN 1:3 :N AATTEELLISEN YHTEISÖN JA SÄÄTIÖN TULOSLASKELMA JA TASE -KAAVAT Aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaan: Varsinainen toiminta a) Henkilöstökulut

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Ub16L - Urheiluseura (alv, tuloslaskelma toiminnanaloittain) - Asterin malli

Ub16L - Urheiluseura (alv, tuloslaskelma toiminnanaloittain) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Varastojen muutos. Valmistus omaan käyttöön. Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana

Varastojen muutos. Valmistus omaan käyttöön. Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana T U L O S L A S K E L M A 1-31.12.2018 1-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana Varastojen

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma ei laadittu 1.1.2017-31.12.2017 1.1.2016-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 26 416 878,43 Liiketoiminnan muut tuotot 1 468 655,80 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Aineettomat oikeudet. Muut pitkävaikutteiset menot. Rakennukset ja rakennelmat

Aineettomat oikeudet. Muut pitkävaikutteiset menot. Rakennukset ja rakennelmat TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa-

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 28 729 986,76 26 416 878,43 Valmistus omaan käyttöön 6 810,90 Liiketoiminnan muut tuotot 1 500 810,15 1 468 655,80 Materiaalit

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Aineettomat oikeudet. Muut pitkävaikutteiset menot. Rakennukset ja rakennelmat

Aineettomat oikeudet. Muut pitkävaikutteiset menot. Rakennukset ja rakennelmat TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa-

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Yhdistys YH TULOSLASKELMA. Varsinainen toiminta Tuotot. Kulut. Tuotto-/Kulujäämä. Varainhankinta 0,00 0,00 0,00 0,00

Yhdistys YH TULOSLASKELMA. Varsinainen toiminta Tuotot. Kulut. Tuotto-/Kulujäämä. Varainhankinta 0,00 0,00 0,00 0,00 TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Tuotto-/Kulujäämä Varainhankinta Kulut Tuotto-/Kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Tuotto-/Kulujäämä Yleisavustukset

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11)

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Urheiluseura U TULOSLASKELMA. VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot. Kulut. TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ Varainhankinta 0,00 0,00 0,00 0,00

Urheiluseura U TULOSLASKELMA. VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot. Kulut. TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ Varainhankinta 0,00 0,00 0,00 0,00 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13)

Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) Perustililuettelo- Asteri mallitilikartta (Pe13) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutkimusmenot 1020 Kehittämismenot 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

YB Yhdistys ALV AB14.WTR

YB Yhdistys ALV AB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KI ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KI 2013 T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Perustamismenot 1010 Tutmusmenot 1015 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaikutteiset menot 1050

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Valmennuksen tuotot. Kansainväliset tuotot. Känsainväliset kulut. Liiketoiminnan tuotot Muut varainhank. tuotot Liiketoiminnan kulut

Valmennuksen tuotot. Kansainväliset tuotot. Känsainväliset kulut. Liiketoiminnan tuotot Muut varainhank. tuotot Liiketoiminnan kulut TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2017

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2017 VUOSIKERTOMUS 2017 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2017 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2017 1.1. 31.12.2016 LIIKEVAIHTO 121 109 124 180 Valmistus omaan käyttöön 14 673

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat. Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Muut pysyvät vastaavat Omakatteisten rahastojen varat Aktiiviteettirahastojen varat Muiden omakatteisten rahastojen

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 )

KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) VUOSIKERTOMUS 2018 TULOSTIEDOT KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 129 238 121 109 Valmistus omaan käyttöön 0 14 Liiketoiminnan muut tuotot 989 993 Materiaalit

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (ub11) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta palkat muut henkilöstökulut Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta palkat muut henkilöstökulut Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu

Lisätiedot

Perustililuettelo ( standardointihanke 2000-2001)

Perustililuettelo ( standardointihanke 2000-2001) ( standardointihanke 2000-2001) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

AM 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AM 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AM 2013 T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1020 Aineettomat oikeudet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

Avoin yhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

KONSERNITULOSLASKELMA

KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 5 099 772 4 390 372 Liiketoiminnan muut tuotot 132 300 101 588 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Osuuskunta - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Osuuskunta - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Liikkeenharjoittaja - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Liikkeenharjoittaja - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 1020 Kehittämismenot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 1020 Kehittämismenot Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Tilikartta Tasekaava :06 Sivu 1(11)

Tilikartta Tasekaava :06 Sivu 1(11) Sivu 1(11) V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1001 Perustamismenot Tutkimusmenot 1011 Tutkimusmenot Kehittämismenot 1021 Kehittämismenot Aineettomat oikeudet 1041

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Liikkeenharjoittaja - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Liikkeenharjoittaja - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja AM

Ammatinharjoittaja AM TULOSLASKELMA Tuotot Tuotot ammatista Muut vakinaiset tuotot Satunnaiset tuotot Oma käyttö Vapaaeht. varausten vähennys Kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Tilikauden alussa Ostot tilikauden aikana Tilikauden

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Tulot Puutavaran myyntitulot Muut tuotot/maanvuokrat Avustukset/tuet ELY. Luottotappiot ja oikaisuerät

TULOSLASKELMA Tulot Puutavaran myyntitulot Muut tuotot/maanvuokrat Avustukset/tuet ELY. Luottotappiot ja oikaisuerät TULOSLASKELMA Tulot Puutavaran myyntitulot Muut tuotot/maanvuokrat Avustukset/tuet KEMERA Avustukset/tuet ELY Metsäpalvelumyynnit Luottotappiot ja oikaisuerät Kulut Henkilöstökulut Hallinto Metsän uudistaminen

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma

Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma 8 Taloyhtiön tuloslaskelma, tase ja liitetiedot 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma Taloyhtiön tuloslaskelman rakenne poikkeaa huomattavasti liiketoimintaa harjoittavien yritysten tuloslaskelmasta. Kiinteistön

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA

140/2016. Liite 1 TULOSLASKELMA Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus Vakuutusmaksutuotot Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta Muut vakuutustekniset tuotot Korvauskulut Maksetut korvaukset Korvausvastuun

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot