YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA"

Transkriptio

1 1 YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vuosi 2010 oli YSTEAN toiminnan toinen kokonainen vuosi YSTEAN merkeissä keväällä 2008 tapahtuneen YLTT ry:n ja SOTT ry:n yhdistymisen jälkeen. Jäsenmäärä oli 4293 ja Vuonna 2010 on toiminta tehostunut ja hallituksen sisäinen työnjako työryhmineen on toiminut hyvin ja helpottanut hallituksen työskentelyä asioiden valmistelun ja kokoustyöskentelyn tehostumisen kautta. Vuosi oli yhdistyksen 29. toimintakausi. Yhdistys hoitaa ja valvoo yksityisen terveyspalvelualan, sosiaalialan palveluyksiköiden ja sosiaalialan järjestöjen työntekijöiden oikeudellisia, taloudellisia, sosiaalisia ja ammatillisia etuja. Liittomme on Toimihenkilöliitto ERTO ja keskusjärjestömme STTK. TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA Toimialakohtaiset edunvalvontavaliokunnat ja sopimustoiminta Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen edunvalvontavaliokunta Edustajat: Matti Ojamo, Sinikka Yliruusi, Sirkku Mutru, Risto Salmela, Soili Vivolin, Kristiina Ahonen. Kauden aikana valiokuntaa täydennettiin Leo Turusella ja Pekka Laukkasella. SPR:n talokohtaisen sopimuksen toimikunta Edustajat: Kirsi Kainulainen, Sole Noranta, Pentti Tamminen. Valiokunta lakkasi toimimasta, kun päästiin neuvottelutulokseen SPR:n talokohtainen sopimuksen päättymisestä ja työntekijät jakaantuivat Terveyspalvelualan ja sosiaalipalvelualan sekä sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusten piiriin. Terveys- ja sosiaalialojen neuvottelujärjestö TSN alojen edunvalvontavaliokunta Edustajat: Kaija Raatikainen, Arja Lehtonen, Marjo Vierula, Reijo Partanen, Terhi Vuorinen, Saila Kämppi, Pekka Laukkanen ja Matti Ojamo alkaen.

2 2 Valiokunnasta erosivat kesällä Marjo Vierula, Reijo Partanen, Terhi Vuorinen ja Pekka Laukkanen. Syksyllä valittiin tilalle Leena Siltanen ja Helena Ahonen. Työehtosopimukset olivat voimassa alkuvuoteen Uudet työehtosopimukset ovat voimassa: Yksityinen terveyspalveluala Yksityinen sosiaalipalveluala Sosiaalialan järjestöt Kaikki sopimukset ovat irtisanottavissa keväällä 2011, jos palkankorotuksista ei päästä sopimukseen. TSN Terveys- ja sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN jäsentilaisuuksia oli Porissa, Jyväskylässä ja Rovaniemellä. TSN kevätkokous oli ja edustajamme olivat Leena Siltanen ja Saila Kämppi. TSN syyskokous oli ja edustajamme olivat Leena Siltanen, Saila Kämppi ja Pekka Juvonen Erton toimistolta. Vuonna 2010 Ertolla oli kaksi edustajaa TSN hallituksessa, Tapio Huttula ERTOsta ja Kaija Raatikainen YSTEAsta. Kaijan varajäsen oli Leena Siltanen ja Tapion varajäsen Pia Ben aissa. Syyskokouksessa saimme myös kaksi varsinaista jäsentä hallitukseen vuodelle Kaija Raatikainen ja Pekka Juvonen ERTOsta sekä Pia Ben aissa (1 pv) osallistuivat TSN Neuvottelupäiville Syksyn neuvottelupäiville osallistuivat Kaija Raatikainen, Reijo Partanen, Leena Siltanen ja Arja Lehtonen. Työpaikkojen edunvalvonta ja jäsenpalvelu YSTEAn työpaikkaosastotyöryhmä on toiminut vuoden aikana aktiivisesti työpaikkaosastotoiminnan aktivoimiseksi ja erityisesti Oulussa on panostettu Kumppanuuskeskuksen Klubitoimintaan. Sosiaalialan palveluyksiköissä ja järjestöissä työpaikkaosastotoiminta on ollut aktiivista entiseen tapaan. Työyhteisöjen kehittäminen, työhyvinvointi, työsuojeluun liittyvät tehtävät työpaikoilla Työsuojeluvaltuutettujen rooli työpaikoilla on vahvistunut. Kehitys- ja kehittämiskeskustelut työpaikoilla ovat tulleet jäädäkseen ja pysyväksi osaksi työpaikan yhteistoimintaa ja ne ovat oleellinen työkalu työhyvinvoinnin takaamiseksi. Näitä asioita olemme yhdessä kehittämässä liittomme ERTOn kanssa koulutusten ja kurssien kautta.

3 3 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA Näkemysten ja tavoitteiden välittäminen ERTOon sekä STTK:n yhteiskunnalliseen edunvalvontaan Yhdistyksellämme on edustus ERTOn edustajistossa sekä hallituksessa ja STTK:ssa. Tätä kautta meillä on vaikutuskanava sekä liittoon että erilaisten kannanottojen muodossa myös STTK:hon. Näistä tarkemmin kohdassa Edustukset. Omat hankkeet ja toteutus ERTOn kanssa Yhdistyksemme edustajat ovat mukana ERTOn yhteiskuntavaikuttamisen valiokunnassa ja siellä pääsemme vaikuttamaan tuomalla oman yhdistyksemme näkemykset esille Edustajamme ERTOn yhteiskuntavaikuttamisen valiokunnassa 2010: Sirkku Mutru, varalla Marjo Vierula ( asti) AMMATILLINEN JA KOULUTUKSELLINEN EDUNVALVONTA Henkilöstön edustajien koulutus ja osaaminen Liittomme ERTO on panostanut henkilöstöedustajien koulutukseen ja tukemiseen ja panostus jatkui voimakkaana myös vuonna ERTOSSA käynnistettiin HED Huntig -hanke. Hankkeen eteenpäin viemiseksi perustettiin työryhmä, jossa YSTEAA edustaa Sirkku Mutru. Hankkeen tarkoitus on suunnitella toimenpiteet ja luoda työkalut henkilöstöedustajien työn kehittämiseen ja tukemiseen. Jäsenten ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen Yhdistyksemme jäseniä kuuluu Opetushallituksen tutkintotoimikuntiin, mm. puhevammaisten tulkkipalveluiden, viittomakielisten ohjauksen ja hierojan tutkintotoimikuntiin. Näissä jäsenemme pääsevät suoraan vaikuttamaan alan koulutuksen tasoon ja kehittämiseen. Toimialalle valmistuvien opiskelijoiden sitouttaminen toimintaan Yhteistoiminnassa ERTON kanssa edustajamme ovat käyneet alan oppilaitoksissa esittäytymässä ja kertomassa yhdistyksemme toiminnasta. Yhdistyksemme edustajat ovat mukana ERTON koulutuspoliittisessa valiokunnassa, jossa käsitellään edellä mainittuja asioita, josta kannanotot liiton kautta lähtevät myös STTK:hon.

4 4 Edustajamme ERTON koulutuspoliittisessa valiokunnassa 2010: Kristiina Ahonen, varalla Pekka Laukkanen JÄRJESTÖTOIMINTA Jäsenhankinta Jäsenhankintaa on suoritettu erilaisten tilaisuuksien yhteydessä yhdessä muiden ertolaisten yhdistysten kanssa sekä aluejärjestöjen tilaisuuksissa ja jäsenten toimesta työpaikoilla. ERTON asiantuntijat ovat suorittaneet työpaikkakäyntejä yhteistoiminnassa henkilöstöedustajien kanssa. Kohtaamispaikka seminaari Oulussa oli järjestöjen aluetyötä tekevien tapaaminen ja YSTEA panosti tapahtumaan tarjoilun muodossa yhdessä ERTON kanssa. YSTEAn omaa suoraa jäsenhankintaa on suoritettu Viittomakielen Ohjaajien ja Geronomi-opiskelijoiden piirissä. Viittomakielen ohjaajat ovat perustaneet oman yhdistyksen, mutta he ovat liittyneet ERTOON/YSTEAAN opiskelijajäseninä. Yhteistyö Humak-Nurmijärven kampuksen kanssa on jatkunut. YSTEAN hallitus päätti luovuttaa 500 euron stipendin Sanna Kujalalle opinnäytetyöstä Yhdessä se syntyy Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa. Työhön liittyvä opas on YSTEAN nettisivuilla. YSTEAN toimintaa olemme tuoneet nuorten ja opiskelijoiden tietoisuuteen ja tähän liittyen olimme esillä HUMAKin opiskelijaristeilyllä sekä meillä oli ilmoitus Nuorisotyölehdessä 2/2010. Työpaikkaosastojen, paikallinen ja talokohtainen toiminta Yhdistys on tukenut työpaikkaosastojen toimintaa 15 /jäsen/vuosi. Työpaikkaosastojen toiminnasta on laadittu ohjeistus, joka löytyy yhdistyksen nettisivuilta. Vuoden 2010 aikana on myönnetty toimintatukea 27 työpaikkaosastolle, yhteensä 9732 euroa. Vuoden 2010 työpaikkaosastoksi hallitus valitsi Kuurojen Liiton työpaikkaosaston, joka on perustettu jo vuonna Toiminta on ollut vireää ja aktiivista kautta vuosien ja näin ollen palkinto menee oikeaan kohteeseen ja motivoi aktiivisuuteen jatkossakin.

5 5 Olimme mukana kehittämässä ERTOn klubitoimintaa yhdessä ERTOn asiantuntijoiden kanssa. Pilottihanke toteutettiin Oulussa Kumppanuuskeskuksen ja ODL:n työpaikkaosastojen voimin. Pääkaupunkiseudulla oli järjestösopimukseen kuuluvien työpaikkojen yhteinen jäsenilta Paikalla oli 15 henkilöä edustaen yhdeksää eri työpaikkaa. Asiantuntijamme Pekka Juvonen ERTOSTA oli myös paikalla. Järjestöjen alueellisen toiminnan valtakunnalliset neuvottelupäivät olivat Helsingissä samaan aikaan ( ). YSTEAA edustivat Sirkku Mutru ja Raija Similä. Liiton alueellinen toiminta YSTEA arvostaa aluejärjestöjen työtä. Meillä on vankka asema aluejärjestöjen hallituksissa aktiivien kautta. Aluetoiminta vahvistaa jäsenhankintaa ja se liittyy myös työpaikkaosastotyöhön. ERTON alueellista jäsenpäivää vietettiin Suomenlinnassa. YSTEA teki aloitteen jäsenpäivätradition (entinen kesäpäivä) palauttamisessa vuosittaiseksi tapahtumaksi. Jäsenpäivä suunniteltiin ja järjestettiin yhdistysten ja HKI-Uusimaan aluejärjestön yhteistyönä. Järjestelytyöryhmää veti YSTEAN sihteeri Arja Lehtonen. Luottamusmiestoiminta YSTEA järjesti oman henkilöstöedustajille suunnatun laivaseminaarin Voimaannutaan Tukholmaan. Tilaisuudessa alustajana ennen laivan lähtöä oli tietokirjailija Rosa Meriläinen. Osallistujia oli alle 40, mikä osaltaan johtui seminaarin ajankohdasta; lähtö lauantaina ja paluu maanantaina. ERTON ja yhdistysten yhteisiä HED-kirjeitä on lähetetty luottamushenkilöille vuoden aikana 6 kpl, joissa on ollut mukana aina YSTEAN oma osio ja sen on tuottanut luottamusmiesvastaava Sirkku Mutru. Jäsenkoulutus, työhyvinvointi ja virkistys Kevätkokouksen jälkeen oli järjestetty jäsenistölle Tallinnan risteily, jossa oli sata paikkaa. Tuhkapilven aiheuttamien matkustusvaikeuksien vuoksi 14 henkilöä joutui perumaan osallistumisen ja matkalla oli lopulta 84 jäsentä. Yhdistys on tarjonnut jäsenilleen kotimaan lomatukea, joka on porrastettu lomaan vietettyjen päivien mukaan ja joka on tarkoitettu ei tuettujen lomien tukemiseen. Hakuohjeet ja lomake ovat nettisivuillamme. Lomatukea on myönnetty vuonna 2010:

6 6 2 vrk 20 kpl a euroa 3-4 vrk 23 kpl a euroa 5 vrk 19 kpl a euroa yhteensä 3468 euroa Senioritoiminta Yhdistys anoi KELALTA ASLAK-kuntoutuskurssia, joka suunnataan terveyspalvelualalla työskenteleville. Vuoden 2009 lopussa tuli myönteinen päätös ja kurssi alkoi lokakuussa 2010 ja jatkuu vuoden 2011 puolelle. Seniorityö pääsi toimintavuonna kunnolla käyntiin. Työryhmän puheenjohtajana jatkoi Heimo Liimatainen ja sihteerinä Ystean varapuheenjohtaja Kaija Raatikainen. Jäseninä oli SOTT/YLTT-konkareita, joilla on pitkä historia yhdistystoiminnassa ja joiden tietämystä edelleen tarvitaan. Näitä olivat ERTON entinen järjestöpäällikkö Eeva Karttunen, YLTT:n entinen puheenjohtaja Raili Juvonen ja SOTT:n entinen puheenjohtaja Kaarina Perämäki. Työryhmä kokoontui kolme kertaa ja järjesti syyskokouksen yhteydessä senioritapaamisen nimellä kulkeneen tilaisuuden, jossa jaettiin yleistä eläkeinfoa ulkopuolisen alustajan esitelmän kautta. Senioritoimintaa alettiin laajentaa 50+ -toiminnaksi. Strategiatyö YSTEASSA Strategiatyö käynnistyi edellisen toimintavuoden aikana tehtyjen suuntaviivojen mukaisesti. Strategiavastaava Heimo Liimatainen johdatteli hallitusta aiheeseen ja teetti ryhmätöitä. Varsinainen työrukkanen oli työvaliokunta, jossa pohdittiin strategian olemusta Heimon alustusten pohjalta. HEDien laivaseminaarissa syyskuussa seminaarin osanottajien kesken toteutettiin pienimuotoinen ja pikainen strategia-kysely, josta saatiin arvokasta tietoa miten YSTEAN kentän henkilöstöedustajat näkevät YSTEAN strategisen aseman yhteiskunnassa ja mitkä ovat toiminnan painopistealueita. Strategiatyö on valmis syksyllä 2011 ja se esitellään syyskokouksessa. TIEDOTUS Jäsenlehti YSTEA on ilmestynyt kaksi kertaa vuoden aikana. Jäsenlehdessä on ollut viralliset kutsut kevät- ja syyskokouksiin, kokousmateriaalia, lomatukiohjeistus, jäsen- ja työpaikkahaastatteluja, puheenjohtajan palsta, pakinoita, sarjakuvia ja runoja, matkakertomuksia ja monenlaisia muita juttuja. Lehtiaineiston kokoamisesta on vastannut lehtivastaava Reijo Partanen (nro 1) ja vt. lehtivastaava Kristiina Ahonen (nro 2). Lehden päätoimittaja on puheenjohtaja Matti Ojamo.

7 7 Messutapahtumat Edellisenä toimintavuonna valmistuneet nettisivut on otettu käyttöön. Pieniä viilauksia on edelleenkin tehty. Nettisivuista on vastannut nettiviestintävastaava Arja Lehtonen sekä YSTEAN viestintäryhmä. Viestintätyöryhmä on tehnyt yhdistykselle viestintäkalenterin, jossa on kaikki yhdistyksen viestintään liittyvät toimenpiteet ja aikataulut. Jäsenistölle on lähetetty vuoden aikana 8 jäsenkirjettä sähköpostitse. Toimintavuonna yhdistys ei osallistunut lukuisien edellisvuosien tapaan Terve SOS messutapahtumaan, koska haluttiin kokeilla jotain uutta. Meillä oli osasto Hyvä Ikä messuilla Tampereella. Arveltiin, että sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät käyvät messuilla. Osastoa hoitivat Matti Ojamo ja Pekka Laukkanen. Yhdistys oli mukana myös Helsingissä Maailma kylässä tapahtumassa Vastuuhenkilönä toimi Pekka Laukkanen. Päivystys toteutettiin yhteistyössä ERTON H:ki-Uusimaan aluejärjestön kanssa. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA YSTEA on Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Kepan jäsen ja sillä on osakkuus Naisten pankissa. Kummilapset World Visionin kautta ovat Denethma Prasansani Sri Lankasta ja James Okoth Ugandasta. Lisäksi osallistumme maailma kylässä tapahtumaan vuosittain omalla esitepöydällä. HALLINTO JA TALOUS Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset 2010 Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttävät sääntömääräiset kokoukset, joista kevätkokous oli Hotelli Presidentissä, Helsingissä. Kevätkokouksessa oli 87 osallistujaa. Samaan aikaan samassa paikassa olivat muidenkin ertolaisten yhdistysten kevätkokoukset. Ohjelma oli yhteinen. Alustajina olivat Markku Salomaa STTK:sta ja ERTON puheenjohtaja Tapio Huttula. Kokous hyväksyi edellisen vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Syyskokous oli Pääpostin auditoriossa Helsingissä. Paikalla oli 62 jäsentä. Puheenjohtajaksi oli kutsuttu ERTON neuvottelupäällikkö, varatuomari Matti Orkovaara. Kokouksessa valittiin erovuoroisten tilalle

8 8 uudet varsinaiset jäsenet sekä yleisvarajäsenet hallitukseen. Syyskokous käsitteli ja hyväksyi hallituksen laatiman toimintasuunnitelman sekä talousarvion vuodelle Yhdistyksen hallitus vuonna 2010 Puheenjohtaja Matti Ojamo, Järvenpää SJ Kaija Raatikainen, Siilinjärvi Arja Lehtonen, Turku Soili Vivolin, Hyvinkää Marjo Vierula, Kotka Reijo Partanen, Jyväskylä Kristiina Ahonen, Kirkkonummi Raija Similä, Oulu Raili Karjalainen, Rovaniemi Leena Siltanen, Espoo Sirkku Mutru, Helsinki Leo Turunen, Jyväskylä Pekka Laukkanen, Helsinki SJ = sosiaalialan järjestöjen tes SP = yksityisen sosiaalipalvelualan tes TP = yksityisen terveyspalvelualan tes SPR = Suomen Punaisen Ristin tes TP, varapuheenjohtaja TP, sihteeri, nettivastaava SJ, varasihteeri, kirjanpitäjä TP, taloudenhoitaja asti toinen messuvastaava asti toinen kokousvastaava asti SP, lehtivastaava asti, vuosikirjavastaava asti SJ, koulutusvastaava, opiskelija- ja nuorisovastaava lehtivastaava alkaen SJ, työpaikkaosastovastaava SJ, lomatukivastaava TP, jäsenvastaava, toinen kokousvastaava SJ, luottamusmies/hed -vastaava SJ, yhteiskuntavaikuttamisen vastaava, (SPR) SJ, Kansainväliset asiat, kummilapsitoiminta Yleisvarajäsenet I Sari Jyrkkänen, Tampere TP II Terhi Vuorinen, Espoo TP III Riitta Ukkola, Oulu TP IV Anna-Greta Koort, Lahti TP V Virva Ryynänen, Oulu TP VI Kristina Westerholm, Oulu TP Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa, joista kaksi kokousta suunnitteluseminaarin yhteydessä. Yhdistyksen tilintarkastaja toimintavuonna oli Pauli Aaltonen HTM ja

9 9 varalla tradenomi Päivi Ollila. Hallituksen työryhmät 2010 EDUNVALVONTA- JA LUOTTAMUSMIESTYÖRYHMÄ (luottamusmiestoiminta, ERTO-yhteistyö, TSN, työpaikkaosastotoiminta) Kaija Raatikainen, Raija Similä, Leo Turunen, Sirkku Mutru, Leena Siltanen JÄSENPALVELUTYÖRYHMÄ (jäsenhuolto, jäsentapahtumat, jäsenedut, koulutus, nuoriso- ja opiskelijatoiminta, kansainvälinen toiminta) Raili Karjalainen, Marjo Vierula, Pekka Laukkanen, Soili Vivolin VIESTINTÄTYÖRYHMÄ (nettisivut, YSTEA-lehti, yhteistyökumppanit, jäsenhankintakampanjat) Arja Lehtonen, Reijo Partanen, Kristiina Ahonen TYÖVALIOKUNTA (toimintasuunnitelma, budjetti, messut ja ulkoinen viestintä, näkyvyys, 30-vuotisjuhlavuoden 2011 suunnitteluvastuu, strategiatyö) Matti Ojamo, Kaija Raatikainen, Arja Lehtonen, Reijo Partanen, Marjo Vierula SENIORITYÖRYHMÄ Heimo Liimatainen, Kaija Raatikainen, Raili Juvonen, Kaarina Perämäki, Eeva Karttunen Edustukset 2010 ERTON EDUSTAJISTO Varsinaiset (7) Varajäsenet (7) Arja Lehtonen TP, II varapuh.joht. Sari Jyrkkänen TP Marjo Vierula TP Terhi Vuorinen TP Sirkku Mutru SJ Raija Similä SJ Reijo Partanen SP Anita Hartikka SPR Leena Siltanen TP ->Anna-Greta Koort alkaen Riitta Ukkola TP Kristiina Ahonen SJ Raili Karjalainen SJ -> Virva Ryynänen alkaen Susanna Vitikka SP Pekka Laukkanen SPR ERTON TYÖTTÖMYYSKASSAN EDUSTAJISTO

10 10 Varsinaiset (6) Varajäsenet (6) Sari Jyrkkänen TP Arja Lehtonen TP Leena Siltanen TP Marjo Vierula TP Riitta Ukkola TP Terhi Vuorinen TP Kristiina Ahonen SJ Sirkku Mutru SJ Raili Karjalainen SJ, II varap.joht. Raija Similä SJ Susanna Vitikka SP Anita Hartikka SPR ERTON HALLITUS Matti Ojamo Kaija Raatikainen varalla Raili Karjalainen varalla Leena Siltanen ERTON TYÖTTÖMYYSKASSAN HALLITUS Taru Tammi varalla Anna-Greta Koort ERTON NUORISO- JA OPISKELIJAVALIOKUNTA Hanna Isbom varalla Anni Hakolampi ERTON KOULUTUSPOLIITTINEN VALIOKUNTA Kristiina Ahonen varalla Pekka Laukkanen ERTON YHTEISKUNTAVAIKUTTAMISEN VALIOKUNTA Sirkku Mutru varalla Marjo Vierula ERTON VIESTINTÄVALIOKUNTA Reijo Partanen varalla Kristiina Ahonen TSN HALLITUS 2010 Tapio Huttula ERTO Kaija Raatikainen ERTO/YSTEA varalla Pia Ben aissa ERTO varalla Leena Siltanen ERTO/YSTEA TSN VUOSIKOKOUSEDUSTAJAT 2010 (3 edustajaa) Terhi Vuorinen, Leena Siltanen, Saila Kämppi varalla Anne Baffour STTK STTK edustajisto

11 11 Arja Lehtonen varsinainen jäsen Leena Siltanen IV yleisvarajäsen Helsingin työllisyyden edistämistoimikunta Sirkku Mutru, STTK Akateemiset STTK kulttuuri, vapaa-aika toimikunta Sari Kokko Sirkku Mutru Kotka-Haminan seudun työelämäneuvottelukunta Marjo Vierula TERVE SOS NEUVOTTELUKUNTA Matti Ojamo varsinainen Kaija Raatikainen varalla OPH TUTKINTOLAUTAKUNNAT Puhevammaisten tulkkipalvelun tutkintotoimikunta Pirkko Jääskeläinen Viittomakielisen ohjauksen tutkintotoimikunta Satu Siltaloppi Hierojan tutkintotoimikunta Taisto Rantakokko Talous 2010 YSTEAN talousarvio vuodelle 2010 on toteutunut kokonaisuudessaan varsin hyvin. Toiset kustannuspaikat on tosin ylitetty mutta vastaavasti toisaalla on saavutettu säästöä. Toteutuneet tulot olivat ,00 euroa ja varsinaisen toiminnan kulut ,78 euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuloksen huomioiden tilinpäätös on 2.473,39 euroa ylijäämäinen. Hallitus esittää tuloksen kirjattavaksi edellisten tilikausien yli/alijäämätilille. ERTO Erton edustajiston kokoukset Erton edustajiston kevätkokous oli Rantasipi Airport Congress Centerissä Vantaalla. STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää piti kokousväelle kokouksen aluksi katsauksen ajankohtaisiin

12 12 työmarkkinanäkymiin. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Edustajiston syyskokous oli Långvik Congress Wellness Hotellissa Kirkkonummella. Kokous käsitteli sääntömääräiset asiat, mm. päätti toimielinten palkkioista, jäsenmaksun 2011 suuruudesta sekä hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion YSTEA-ERTO yhteistyö ERTON ja YSTEAN yhteistyötä ja työnjakoa käsitellään vuosittain yhteistyöneuvottelussa, joka vuotta 2010 koskien järjestettiin toukokuussa 2009 ja täsmentävät keskustelut käytiin syyskuussa. Toimintavuonna vastaava keskustelu käytiin 3.6. Sen pohjalta laadittiin yksityiskohtainen työsuunnitelma loppuvuoden ja seuraavan toimintavuoden toimia koskien. Neuvottelussa sovitaan mm. jäsenhankinnan yhteisistä järjestelyistä. Järjestöasiantuntijanamme ERTOSSA on toiminut Pekka Juvonen. Lakimiehemme Johanna Tykkä jäi äitiyslomalle Hänen tilalleen tuli Kaisu Ahtola. Lakimies Maritta Jalo on hoitanut yksityistä terveyspalvelualaa. Myös ERTON toimialapäällikkö Pia Ben aissa on osallistunut kenttätyöhön toimialoillamme. Työttömyyskassa 2010 Erton työttömyyskassa on maksanut YSTEAN jäsenille etuuksia vuonna 2010 seuraavasti (vertailuna vuoden 2009 tiedot): Ansiopäivärahaa euroa saajat euro/pv ka kk-palkka , , , , , ,10 Työttömyyden kesto 113,3 pv (115,2 pv v. 2009) Vuorotteluvapaa brutto euroa saajien lkm , ,90 61

13 13 Koulutus ERTON järjestämään koulutukseen osallistuneet yhdistyksen jäsenet vuonna Henkilöstön edustajien perehdyttäminen I Henkilöstön edustajien perehdyttäminens II TSN:n luottamusmiesten perusopinnot 2 TSN:n lm jatkokoulutus/peruskoulutus 3.jakso 3 Työhyvinvointiseminaari STTK 3 Työnhakuvalmennus Tampere 4 Työnhakuvalmennus Helsinki 5 Työnhakuvalmennus Kuopio 1 Työnhakuvalmennus Turku 4 Työsuojelun peruskurssi Aktiivi 1.jakso 1 Työsuojelun peruskurssi Aktiivi 2.jakso 1 Liitteet Viestintäkalenteri 2010 TSN toimintakertomus 2010

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen edunvalvontavaliokunta

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen edunvalvontavaliokunta 1 YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vuosi 2009 oli YSTEAN toiminnan ensimmäinen kokonainen vuosi YSTEAN merkeissä keväällä 2008 tapahtuneen YLTT ry:n ja SOTT

Lisätiedot

YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA

YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA 1 YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Vuosi 2012 oli YSTEAN toiminnan neljäs kokonainen vuosi nykyisessä kokoonpanossa keväällä 2008 tapahtuneen YLTT ry:n ja

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen edunvalvontavaliokunta

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen edunvalvontavaliokunta 1 YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA TOIMINTAKERTOMUS 2008 YSTEA ry oli vielä vuoden 2008 alussa Yksityisten lääkintä- terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry. Huhtikuun 12.

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hyväksytty YSTEAn kevätkokouksessa 17.5.2014 1 YLEISTÄ YSTEASTA JA ERTOSTA VUODELTA 2013 YSTEA on valtakunnallinen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset YSTEA ry on valtakunnallinen ammattiyhdistys, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 2011 31.12.2011

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 2011 31.12.2011 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 2011 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO: 1 Toimintakertomus 2-3 Tilinpäätös: Tase 4 Tuloslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6-7 Tilinpäätöksen allekirjoitus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2016

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2016 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2016 Esitetään hyväksyttäväksi YSTEAn kevätkokouksessa 20.5.2017 Kevätkokouksen saapuneet saivat ERTOn kännykän näytönpuhdistajan.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 Esitetään hyväksyttäväksi YSTEAn kevätkokouksessa 16.5.2015 1 1. YLEISTÄ YSTEASTA JA ERTOSTA VUODELTA 2014 YSTEA on

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 13.11.2010

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 13.11.2010 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 13.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 Olemme valtakunnallinen ammattiyhdistys, jonka tehtävänä on hoitaa

Lisätiedot

Toimenpide Toteutus Tekijät Aikataulu

Toimenpide Toteutus Tekijät Aikataulu TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 29.10.2016 esitettäväksi syyskokoukselle 19.11.2016 YLEISTÄ Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry, YSTEA, on valtakunnallinen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yhdistys on aloittanut toimintansa 12.4.2008 kun yhdistettiin kahden ERTOlaisen yhdistyksen toiminnot. Nämä ovat Sosiaali-

Lisätiedot

Yksityisen Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, YSTEA ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Yksityisen Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, YSTEA ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Yksityisen Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, YSTEA ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hallituksen esitys YSTEAn syyskokoukselle 29.11.2014 1 1. YSTEA YSTEA on valtakunnallinen ammattiyhdistys,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015 Esitetään hyväksyttäväksi YSTEAn kevätkokouksessa 14.5.2016 1. YLEISTÄ YSTEASTA JA ERTOSTA VUODELTA 2015 YSTEA on

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset YSTEA ry Hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2016 syyskokoukselle vahvistettavaksi 1 YSTEA Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA YSTEAN HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA YSTEAN HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 YSTEAN HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 24.11.2012 YSTEA on valtakunnallinen ammattiyhdistys, joka hoitaa

Lisätiedot

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa.

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. 2 (7) Yleistä Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. Lisäksi hallituksen tavoitteena oli kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos 26.11.2014 Neuvottelutulos TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 24.-25.3. Yksityissektorin neuvottelupäivät Super 12.-13.11.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2012

TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2012 18.11.2011 TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2012 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 20.-21.3. Yksityisen sektorin neuvottelupäivät

Lisätiedot

TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2013. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät 22.10.

TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2013. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät 22.10. 22.10.2012 TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2013 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 19.-20.3. Yksityisen sektorin neuvottelupäivät

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 21.11.2016 tarkistettu ja korjattu Yksityisen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2017 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry. Työpaikka- ja alueosaston säännöt

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry. Työpaikka- ja alueosaston säännöt Työpaikka- ja alueosaston säännöt 26.11.2011 VIESTINTÄALAN TOIMIHENKILÖT GRAFINET RY TYÖPAIKKA- JA ALUEOSASTO SÄÄNNÖT :n työpaikka- ja alueosastojen säännöt Nimi, nimenkirjoitus ja tarkoitus 1 Työpaikka-

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

KUOPION INSINÖÖRIT RY TOIMINTAKERTOMUS SIVU 2

KUOPION INSINÖÖRIT RY TOIMINTAKERTOMUS SIVU 2 KUOPION INSINÖÖRIT RY TOIMINTAKERTOMUS SIVU 2 YLEISTÄ Kuopion Insinöörit ry:n toiminta oli vuonna 2013 vakiintunutta. Vuoden aikana keskityttiin edunvalvonnan lisäksi erityisesti koulutusten järjestämiseen

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014 VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) VANAJAN METALLITYÖVÄEN 2(6) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS 1 AMMATTIOSASTO 250 2 EDUNVALVONTA 3 TYÖSUOJELU 4 SISÄISET JÄRJESTÖTEHTÄVÄT 5 NEUVOTTELUKUNTA 6 KONSERNIYHTEISTYÖ

Lisätiedot

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET Toimintasäännöt hyväksytty 23.9.2006 hallituksen kokouksessa. TYÖPAIKKATOIMINNAN OHJE Mitä on työpaikkatoiminta? Työpaikkaosaston tehtävänä on yhdessä henkilöstöedustajien kanssa

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2013 klo 18.00 Paikka: Keskussairaalan hallintorakennuksen kokoustila Porrassalmenkatu 35-37, vanhan sisäpihan hallintorakennus 1. VUOSIKOKOUKSEN

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 17.6.2017 Paikka Valkea talo, Ilkantie 4 00400 Helsinki Lounas klo 12.00 13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5

SUOMEN KOTISEUTULIITTO PÖYTÄKIRJA 2015/6 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Hallitus 16.6.2015 Sivu 1 / 5 Aika: 16.6.2015 klo 13.00 14.40 Paikka: Hotelli Atlas, Kuopio Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander (-) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas (-) Jäsenet: Annukka Alppi (x) Rauno

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN KARTOITTAJAYHDISTYS SKY ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2017 Paikka Rakennusmestarien toimitila Kajaaninkatu 16, Oulu Valtakirjojen tarkastus on kokoushuoneessa klo 15.45. Aika 3.3.2016 klo 16.15

Lisätiedot

YSTEA. Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry. www.ystea.fi. 10/22/2015 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry.

YSTEA. Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry. www.ystea.fi. 10/22/2015 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry. YSTEA Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry www.ystea.fi Sivu 1 YSTEA Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry YSTEAAN voivat kuulua alalla työskentelevät henkilöt. Valvoo työntekijöiden

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Yksityisen terveyspalvelualan ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2014. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät 13.11.2013

Yksityisen terveyspalvelualan ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2014. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät 13.11.2013 13.11.2013 Yksityisen terveyspalvelualan ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2014 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 1.-2.4. Yksityissektorin neuvottelupäivät Super 13.-14.11.

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

JHL 674 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2017

JHL 674 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2017 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarviossa varattu summa Arviointi (tekemisen jälkeen) Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Yksityinen sosiaalipalveluala. Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 26.11.2009 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA

Yksityinen sosiaalipalveluala. Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 26.11.2009 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 26.11.2009 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 2 kpl - Luottamusmieskurssi

Lisätiedot

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina. Läsnä: Mia Satamo Mari Toivonen Anna Loimaranta Ainu Sulonen Anneli Jylhä Satu Sipponen Jaana Juvonen Mirika Hyöty Liisa Parviainen Elisa Reunanen Tapio Mäkinen Pasi Satamo Sini-Maria Allén-Perkko Sari

Lisätiedot

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1

Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Vakuutusalan palkalliset koulutukset vuonna 2012 1 Finanssialan Keskusliitto ja Vakuutusväen Liitto ovat sopineet vuoden 2012 palkalliset koulutukset. Oikeus osallistua koulutukseen määräytyy vakuutusalan

Lisätiedot

Toimintakertomus Alajärven Yrittäjät Ry

Toimintakertomus Alajärven Yrittäjät Ry Toimintakertomus 2016 Alajärven Yrittäjät Ry Yleistä Alajärven Yrittäjät on kaupungissa toimivien yritysten ja yrittäjien etujärjestö, joka valvoo yrittäjien ja yritysten toiminnallisia ja taloudellisia

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017

Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017 Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarviossa varattu summa Arviointi (tekemisen jälkeen) Järjestötoiminta Lisätään yhteistyötä

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ikäihmisten Neuvosto. Toimintakertomus 2016

Ikäihmisten Neuvosto. Toimintakertomus 2016 Ikäihmisten Neuvosto Toimintakertomus 2016 1 Sisällys YLEISTÄ... 2 JÄSENET... 3 TYÖVALIOKUNTA... 4 KOKOUKSET... 4 TAPAHTUMAT, KOULUTUKSET... 5 2 YLEISTÄ Ikäihmisten Neuvostolla oli historiansa kuudestoista

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS

MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS MIKKELIN LIIKE- JA VIRKANAISET RY VUOSIKOKOUS ESITYSLISTA Aika: 19.2.2014 klo 18.00 Paikka: Kahvila Nanda Wanha Talo, Savilahdenkatu 12, Mikkeli 1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen puheenjohtaja Kirsi-Maaria

Lisätiedot

KUOPION INSINÖÖRIT RY TOIMINTAKERTOMUS Sivu 2

KUOPION INSINÖÖRIT RY TOIMINTAKERTOMUS Sivu 2 KUOPION INSINÖÖRIT RY TOIMINTAKERTOMUS Sivu 2 YLEISTÄ Kuopion Insinöörit ry:n toiminta oli vuonna 2010 suurimmalta osalta vakiintunutta. Kuopion Insinöörien 68. toimintavuoden päätteeksi olimme kymmenenneksi

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 12.5.2007. Paikka Lakimiesliiton ylähuone, Uudenmaankatu 4-6

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 12.5.2007. Paikka Lakimiesliiton ylähuone, Uudenmaankatu 4-6 1(6) Aika 8.5.2007 Paikka Lakimiesliiton ylähuone, Uudenmaankatu 4-6 Läsnä Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja; toimi puheenjohtajana kohtaan 11 asti Olli Kärkkäinen, varapuheenjohtaja; kokouksen puheenjohtaja

Lisätiedot