YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA"

Transkriptio

1 1 YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vuosi 2010 oli YSTEAN toiminnan toinen kokonainen vuosi YSTEAN merkeissä keväällä 2008 tapahtuneen YLTT ry:n ja SOTT ry:n yhdistymisen jälkeen. Jäsenmäärä oli 4293 ja Vuonna 2010 on toiminta tehostunut ja hallituksen sisäinen työnjako työryhmineen on toiminut hyvin ja helpottanut hallituksen työskentelyä asioiden valmistelun ja kokoustyöskentelyn tehostumisen kautta. Vuosi oli yhdistyksen 29. toimintakausi. Yhdistys hoitaa ja valvoo yksityisen terveyspalvelualan, sosiaalialan palveluyksiköiden ja sosiaalialan järjestöjen työntekijöiden oikeudellisia, taloudellisia, sosiaalisia ja ammatillisia etuja. Liittomme on Toimihenkilöliitto ERTO ja keskusjärjestömme STTK. TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA Toimialakohtaiset edunvalvontavaliokunnat ja sopimustoiminta Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen edunvalvontavaliokunta Edustajat: Matti Ojamo, Sinikka Yliruusi, Sirkku Mutru, Risto Salmela, Soili Vivolin, Kristiina Ahonen. Kauden aikana valiokuntaa täydennettiin Leo Turusella ja Pekka Laukkasella. SPR:n talokohtaisen sopimuksen toimikunta Edustajat: Kirsi Kainulainen, Sole Noranta, Pentti Tamminen. Valiokunta lakkasi toimimasta, kun päästiin neuvottelutulokseen SPR:n talokohtainen sopimuksen päättymisestä ja työntekijät jakaantuivat Terveyspalvelualan ja sosiaalipalvelualan sekä sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusten piiriin. Terveys- ja sosiaalialojen neuvottelujärjestö TSN alojen edunvalvontavaliokunta Edustajat: Kaija Raatikainen, Arja Lehtonen, Marjo Vierula, Reijo Partanen, Terhi Vuorinen, Saila Kämppi, Pekka Laukkanen ja Matti Ojamo alkaen.

2 2 Valiokunnasta erosivat kesällä Marjo Vierula, Reijo Partanen, Terhi Vuorinen ja Pekka Laukkanen. Syksyllä valittiin tilalle Leena Siltanen ja Helena Ahonen. Työehtosopimukset olivat voimassa alkuvuoteen Uudet työehtosopimukset ovat voimassa: Yksityinen terveyspalveluala Yksityinen sosiaalipalveluala Sosiaalialan järjestöt Kaikki sopimukset ovat irtisanottavissa keväällä 2011, jos palkankorotuksista ei päästä sopimukseen. TSN Terveys- ja sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN jäsentilaisuuksia oli Porissa, Jyväskylässä ja Rovaniemellä. TSN kevätkokous oli ja edustajamme olivat Leena Siltanen ja Saila Kämppi. TSN syyskokous oli ja edustajamme olivat Leena Siltanen, Saila Kämppi ja Pekka Juvonen Erton toimistolta. Vuonna 2010 Ertolla oli kaksi edustajaa TSN hallituksessa, Tapio Huttula ERTOsta ja Kaija Raatikainen YSTEAsta. Kaijan varajäsen oli Leena Siltanen ja Tapion varajäsen Pia Ben aissa. Syyskokouksessa saimme myös kaksi varsinaista jäsentä hallitukseen vuodelle Kaija Raatikainen ja Pekka Juvonen ERTOsta sekä Pia Ben aissa (1 pv) osallistuivat TSN Neuvottelupäiville Syksyn neuvottelupäiville osallistuivat Kaija Raatikainen, Reijo Partanen, Leena Siltanen ja Arja Lehtonen. Työpaikkojen edunvalvonta ja jäsenpalvelu YSTEAn työpaikkaosastotyöryhmä on toiminut vuoden aikana aktiivisesti työpaikkaosastotoiminnan aktivoimiseksi ja erityisesti Oulussa on panostettu Kumppanuuskeskuksen Klubitoimintaan. Sosiaalialan palveluyksiköissä ja järjestöissä työpaikkaosastotoiminta on ollut aktiivista entiseen tapaan. Työyhteisöjen kehittäminen, työhyvinvointi, työsuojeluun liittyvät tehtävät työpaikoilla Työsuojeluvaltuutettujen rooli työpaikoilla on vahvistunut. Kehitys- ja kehittämiskeskustelut työpaikoilla ovat tulleet jäädäkseen ja pysyväksi osaksi työpaikan yhteistoimintaa ja ne ovat oleellinen työkalu työhyvinvoinnin takaamiseksi. Näitä asioita olemme yhdessä kehittämässä liittomme ERTOn kanssa koulutusten ja kurssien kautta.

3 3 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA Näkemysten ja tavoitteiden välittäminen ERTOon sekä STTK:n yhteiskunnalliseen edunvalvontaan Yhdistyksellämme on edustus ERTOn edustajistossa sekä hallituksessa ja STTK:ssa. Tätä kautta meillä on vaikutuskanava sekä liittoon että erilaisten kannanottojen muodossa myös STTK:hon. Näistä tarkemmin kohdassa Edustukset. Omat hankkeet ja toteutus ERTOn kanssa Yhdistyksemme edustajat ovat mukana ERTOn yhteiskuntavaikuttamisen valiokunnassa ja siellä pääsemme vaikuttamaan tuomalla oman yhdistyksemme näkemykset esille Edustajamme ERTOn yhteiskuntavaikuttamisen valiokunnassa 2010: Sirkku Mutru, varalla Marjo Vierula ( asti) AMMATILLINEN JA KOULUTUKSELLINEN EDUNVALVONTA Henkilöstön edustajien koulutus ja osaaminen Liittomme ERTO on panostanut henkilöstöedustajien koulutukseen ja tukemiseen ja panostus jatkui voimakkaana myös vuonna ERTOSSA käynnistettiin HED Huntig -hanke. Hankkeen eteenpäin viemiseksi perustettiin työryhmä, jossa YSTEAA edustaa Sirkku Mutru. Hankkeen tarkoitus on suunnitella toimenpiteet ja luoda työkalut henkilöstöedustajien työn kehittämiseen ja tukemiseen. Jäsenten ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen Yhdistyksemme jäseniä kuuluu Opetushallituksen tutkintotoimikuntiin, mm. puhevammaisten tulkkipalveluiden, viittomakielisten ohjauksen ja hierojan tutkintotoimikuntiin. Näissä jäsenemme pääsevät suoraan vaikuttamaan alan koulutuksen tasoon ja kehittämiseen. Toimialalle valmistuvien opiskelijoiden sitouttaminen toimintaan Yhteistoiminnassa ERTON kanssa edustajamme ovat käyneet alan oppilaitoksissa esittäytymässä ja kertomassa yhdistyksemme toiminnasta. Yhdistyksemme edustajat ovat mukana ERTON koulutuspoliittisessa valiokunnassa, jossa käsitellään edellä mainittuja asioita, josta kannanotot liiton kautta lähtevät myös STTK:hon.

4 4 Edustajamme ERTON koulutuspoliittisessa valiokunnassa 2010: Kristiina Ahonen, varalla Pekka Laukkanen JÄRJESTÖTOIMINTA Jäsenhankinta Jäsenhankintaa on suoritettu erilaisten tilaisuuksien yhteydessä yhdessä muiden ertolaisten yhdistysten kanssa sekä aluejärjestöjen tilaisuuksissa ja jäsenten toimesta työpaikoilla. ERTON asiantuntijat ovat suorittaneet työpaikkakäyntejä yhteistoiminnassa henkilöstöedustajien kanssa. Kohtaamispaikka seminaari Oulussa oli järjestöjen aluetyötä tekevien tapaaminen ja YSTEA panosti tapahtumaan tarjoilun muodossa yhdessä ERTON kanssa. YSTEAn omaa suoraa jäsenhankintaa on suoritettu Viittomakielen Ohjaajien ja Geronomi-opiskelijoiden piirissä. Viittomakielen ohjaajat ovat perustaneet oman yhdistyksen, mutta he ovat liittyneet ERTOON/YSTEAAN opiskelijajäseninä. Yhteistyö Humak-Nurmijärven kampuksen kanssa on jatkunut. YSTEAN hallitus päätti luovuttaa 500 euron stipendin Sanna Kujalalle opinnäytetyöstä Yhdessä se syntyy Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötoiminnassa. Työhön liittyvä opas on YSTEAN nettisivuilla. YSTEAN toimintaa olemme tuoneet nuorten ja opiskelijoiden tietoisuuteen ja tähän liittyen olimme esillä HUMAKin opiskelijaristeilyllä sekä meillä oli ilmoitus Nuorisotyölehdessä 2/2010. Työpaikkaosastojen, paikallinen ja talokohtainen toiminta Yhdistys on tukenut työpaikkaosastojen toimintaa 15 /jäsen/vuosi. Työpaikkaosastojen toiminnasta on laadittu ohjeistus, joka löytyy yhdistyksen nettisivuilta. Vuoden 2010 aikana on myönnetty toimintatukea 27 työpaikkaosastolle, yhteensä 9732 euroa. Vuoden 2010 työpaikkaosastoksi hallitus valitsi Kuurojen Liiton työpaikkaosaston, joka on perustettu jo vuonna Toiminta on ollut vireää ja aktiivista kautta vuosien ja näin ollen palkinto menee oikeaan kohteeseen ja motivoi aktiivisuuteen jatkossakin.

5 5 Olimme mukana kehittämässä ERTOn klubitoimintaa yhdessä ERTOn asiantuntijoiden kanssa. Pilottihanke toteutettiin Oulussa Kumppanuuskeskuksen ja ODL:n työpaikkaosastojen voimin. Pääkaupunkiseudulla oli järjestösopimukseen kuuluvien työpaikkojen yhteinen jäsenilta Paikalla oli 15 henkilöä edustaen yhdeksää eri työpaikkaa. Asiantuntijamme Pekka Juvonen ERTOSTA oli myös paikalla. Järjestöjen alueellisen toiminnan valtakunnalliset neuvottelupäivät olivat Helsingissä samaan aikaan ( ). YSTEAA edustivat Sirkku Mutru ja Raija Similä. Liiton alueellinen toiminta YSTEA arvostaa aluejärjestöjen työtä. Meillä on vankka asema aluejärjestöjen hallituksissa aktiivien kautta. Aluetoiminta vahvistaa jäsenhankintaa ja se liittyy myös työpaikkaosastotyöhön. ERTON alueellista jäsenpäivää vietettiin Suomenlinnassa. YSTEA teki aloitteen jäsenpäivätradition (entinen kesäpäivä) palauttamisessa vuosittaiseksi tapahtumaksi. Jäsenpäivä suunniteltiin ja järjestettiin yhdistysten ja HKI-Uusimaan aluejärjestön yhteistyönä. Järjestelytyöryhmää veti YSTEAN sihteeri Arja Lehtonen. Luottamusmiestoiminta YSTEA järjesti oman henkilöstöedustajille suunnatun laivaseminaarin Voimaannutaan Tukholmaan. Tilaisuudessa alustajana ennen laivan lähtöä oli tietokirjailija Rosa Meriläinen. Osallistujia oli alle 40, mikä osaltaan johtui seminaarin ajankohdasta; lähtö lauantaina ja paluu maanantaina. ERTON ja yhdistysten yhteisiä HED-kirjeitä on lähetetty luottamushenkilöille vuoden aikana 6 kpl, joissa on ollut mukana aina YSTEAN oma osio ja sen on tuottanut luottamusmiesvastaava Sirkku Mutru. Jäsenkoulutus, työhyvinvointi ja virkistys Kevätkokouksen jälkeen oli järjestetty jäsenistölle Tallinnan risteily, jossa oli sata paikkaa. Tuhkapilven aiheuttamien matkustusvaikeuksien vuoksi 14 henkilöä joutui perumaan osallistumisen ja matkalla oli lopulta 84 jäsentä. Yhdistys on tarjonnut jäsenilleen kotimaan lomatukea, joka on porrastettu lomaan vietettyjen päivien mukaan ja joka on tarkoitettu ei tuettujen lomien tukemiseen. Hakuohjeet ja lomake ovat nettisivuillamme. Lomatukea on myönnetty vuonna 2010:

6 6 2 vrk 20 kpl a euroa 3-4 vrk 23 kpl a euroa 5 vrk 19 kpl a euroa yhteensä 3468 euroa Senioritoiminta Yhdistys anoi KELALTA ASLAK-kuntoutuskurssia, joka suunnataan terveyspalvelualalla työskenteleville. Vuoden 2009 lopussa tuli myönteinen päätös ja kurssi alkoi lokakuussa 2010 ja jatkuu vuoden 2011 puolelle. Seniorityö pääsi toimintavuonna kunnolla käyntiin. Työryhmän puheenjohtajana jatkoi Heimo Liimatainen ja sihteerinä Ystean varapuheenjohtaja Kaija Raatikainen. Jäseninä oli SOTT/YLTT-konkareita, joilla on pitkä historia yhdistystoiminnassa ja joiden tietämystä edelleen tarvitaan. Näitä olivat ERTON entinen järjestöpäällikkö Eeva Karttunen, YLTT:n entinen puheenjohtaja Raili Juvonen ja SOTT:n entinen puheenjohtaja Kaarina Perämäki. Työryhmä kokoontui kolme kertaa ja järjesti syyskokouksen yhteydessä senioritapaamisen nimellä kulkeneen tilaisuuden, jossa jaettiin yleistä eläkeinfoa ulkopuolisen alustajan esitelmän kautta. Senioritoimintaa alettiin laajentaa 50+ -toiminnaksi. Strategiatyö YSTEASSA Strategiatyö käynnistyi edellisen toimintavuoden aikana tehtyjen suuntaviivojen mukaisesti. Strategiavastaava Heimo Liimatainen johdatteli hallitusta aiheeseen ja teetti ryhmätöitä. Varsinainen työrukkanen oli työvaliokunta, jossa pohdittiin strategian olemusta Heimon alustusten pohjalta. HEDien laivaseminaarissa syyskuussa seminaarin osanottajien kesken toteutettiin pienimuotoinen ja pikainen strategia-kysely, josta saatiin arvokasta tietoa miten YSTEAN kentän henkilöstöedustajat näkevät YSTEAN strategisen aseman yhteiskunnassa ja mitkä ovat toiminnan painopistealueita. Strategiatyö on valmis syksyllä 2011 ja se esitellään syyskokouksessa. TIEDOTUS Jäsenlehti YSTEA on ilmestynyt kaksi kertaa vuoden aikana. Jäsenlehdessä on ollut viralliset kutsut kevät- ja syyskokouksiin, kokousmateriaalia, lomatukiohjeistus, jäsen- ja työpaikkahaastatteluja, puheenjohtajan palsta, pakinoita, sarjakuvia ja runoja, matkakertomuksia ja monenlaisia muita juttuja. Lehtiaineiston kokoamisesta on vastannut lehtivastaava Reijo Partanen (nro 1) ja vt. lehtivastaava Kristiina Ahonen (nro 2). Lehden päätoimittaja on puheenjohtaja Matti Ojamo.

7 7 Messutapahtumat Edellisenä toimintavuonna valmistuneet nettisivut on otettu käyttöön. Pieniä viilauksia on edelleenkin tehty. Nettisivuista on vastannut nettiviestintävastaava Arja Lehtonen sekä YSTEAN viestintäryhmä. Viestintätyöryhmä on tehnyt yhdistykselle viestintäkalenterin, jossa on kaikki yhdistyksen viestintään liittyvät toimenpiteet ja aikataulut. Jäsenistölle on lähetetty vuoden aikana 8 jäsenkirjettä sähköpostitse. Toimintavuonna yhdistys ei osallistunut lukuisien edellisvuosien tapaan Terve SOS messutapahtumaan, koska haluttiin kokeilla jotain uutta. Meillä oli osasto Hyvä Ikä messuilla Tampereella. Arveltiin, että sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät käyvät messuilla. Osastoa hoitivat Matti Ojamo ja Pekka Laukkanen. Yhdistys oli mukana myös Helsingissä Maailma kylässä tapahtumassa Vastuuhenkilönä toimi Pekka Laukkanen. Päivystys toteutettiin yhteistyössä ERTON H:ki-Uusimaan aluejärjestön kanssa. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA YSTEA on Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Kepan jäsen ja sillä on osakkuus Naisten pankissa. Kummilapset World Visionin kautta ovat Denethma Prasansani Sri Lankasta ja James Okoth Ugandasta. Lisäksi osallistumme maailma kylässä tapahtumaan vuosittain omalla esitepöydällä. HALLINTO JA TALOUS Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset 2010 Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttävät sääntömääräiset kokoukset, joista kevätkokous oli Hotelli Presidentissä, Helsingissä. Kevätkokouksessa oli 87 osallistujaa. Samaan aikaan samassa paikassa olivat muidenkin ertolaisten yhdistysten kevätkokoukset. Ohjelma oli yhteinen. Alustajina olivat Markku Salomaa STTK:sta ja ERTON puheenjohtaja Tapio Huttula. Kokous hyväksyi edellisen vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Syyskokous oli Pääpostin auditoriossa Helsingissä. Paikalla oli 62 jäsentä. Puheenjohtajaksi oli kutsuttu ERTON neuvottelupäällikkö, varatuomari Matti Orkovaara. Kokouksessa valittiin erovuoroisten tilalle

8 8 uudet varsinaiset jäsenet sekä yleisvarajäsenet hallitukseen. Syyskokous käsitteli ja hyväksyi hallituksen laatiman toimintasuunnitelman sekä talousarvion vuodelle Yhdistyksen hallitus vuonna 2010 Puheenjohtaja Matti Ojamo, Järvenpää SJ Kaija Raatikainen, Siilinjärvi Arja Lehtonen, Turku Soili Vivolin, Hyvinkää Marjo Vierula, Kotka Reijo Partanen, Jyväskylä Kristiina Ahonen, Kirkkonummi Raija Similä, Oulu Raili Karjalainen, Rovaniemi Leena Siltanen, Espoo Sirkku Mutru, Helsinki Leo Turunen, Jyväskylä Pekka Laukkanen, Helsinki SJ = sosiaalialan järjestöjen tes SP = yksityisen sosiaalipalvelualan tes TP = yksityisen terveyspalvelualan tes SPR = Suomen Punaisen Ristin tes TP, varapuheenjohtaja TP, sihteeri, nettivastaava SJ, varasihteeri, kirjanpitäjä TP, taloudenhoitaja asti toinen messuvastaava asti toinen kokousvastaava asti SP, lehtivastaava asti, vuosikirjavastaava asti SJ, koulutusvastaava, opiskelija- ja nuorisovastaava lehtivastaava alkaen SJ, työpaikkaosastovastaava SJ, lomatukivastaava TP, jäsenvastaava, toinen kokousvastaava SJ, luottamusmies/hed -vastaava SJ, yhteiskuntavaikuttamisen vastaava, (SPR) SJ, Kansainväliset asiat, kummilapsitoiminta Yleisvarajäsenet I Sari Jyrkkänen, Tampere TP II Terhi Vuorinen, Espoo TP III Riitta Ukkola, Oulu TP IV Anna-Greta Koort, Lahti TP V Virva Ryynänen, Oulu TP VI Kristina Westerholm, Oulu TP Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa, joista kaksi kokousta suunnitteluseminaarin yhteydessä. Yhdistyksen tilintarkastaja toimintavuonna oli Pauli Aaltonen HTM ja

9 9 varalla tradenomi Päivi Ollila. Hallituksen työryhmät 2010 EDUNVALVONTA- JA LUOTTAMUSMIESTYÖRYHMÄ (luottamusmiestoiminta, ERTO-yhteistyö, TSN, työpaikkaosastotoiminta) Kaija Raatikainen, Raija Similä, Leo Turunen, Sirkku Mutru, Leena Siltanen JÄSENPALVELUTYÖRYHMÄ (jäsenhuolto, jäsentapahtumat, jäsenedut, koulutus, nuoriso- ja opiskelijatoiminta, kansainvälinen toiminta) Raili Karjalainen, Marjo Vierula, Pekka Laukkanen, Soili Vivolin VIESTINTÄTYÖRYHMÄ (nettisivut, YSTEA-lehti, yhteistyökumppanit, jäsenhankintakampanjat) Arja Lehtonen, Reijo Partanen, Kristiina Ahonen TYÖVALIOKUNTA (toimintasuunnitelma, budjetti, messut ja ulkoinen viestintä, näkyvyys, 30-vuotisjuhlavuoden 2011 suunnitteluvastuu, strategiatyö) Matti Ojamo, Kaija Raatikainen, Arja Lehtonen, Reijo Partanen, Marjo Vierula SENIORITYÖRYHMÄ Heimo Liimatainen, Kaija Raatikainen, Raili Juvonen, Kaarina Perämäki, Eeva Karttunen Edustukset 2010 ERTON EDUSTAJISTO Varsinaiset (7) Varajäsenet (7) Arja Lehtonen TP, II varapuh.joht. Sari Jyrkkänen TP Marjo Vierula TP Terhi Vuorinen TP Sirkku Mutru SJ Raija Similä SJ Reijo Partanen SP Anita Hartikka SPR Leena Siltanen TP ->Anna-Greta Koort alkaen Riitta Ukkola TP Kristiina Ahonen SJ Raili Karjalainen SJ -> Virva Ryynänen alkaen Susanna Vitikka SP Pekka Laukkanen SPR ERTON TYÖTTÖMYYSKASSAN EDUSTAJISTO

10 10 Varsinaiset (6) Varajäsenet (6) Sari Jyrkkänen TP Arja Lehtonen TP Leena Siltanen TP Marjo Vierula TP Riitta Ukkola TP Terhi Vuorinen TP Kristiina Ahonen SJ Sirkku Mutru SJ Raili Karjalainen SJ, II varap.joht. Raija Similä SJ Susanna Vitikka SP Anita Hartikka SPR ERTON HALLITUS Matti Ojamo Kaija Raatikainen varalla Raili Karjalainen varalla Leena Siltanen ERTON TYÖTTÖMYYSKASSAN HALLITUS Taru Tammi varalla Anna-Greta Koort ERTON NUORISO- JA OPISKELIJAVALIOKUNTA Hanna Isbom varalla Anni Hakolampi ERTON KOULUTUSPOLIITTINEN VALIOKUNTA Kristiina Ahonen varalla Pekka Laukkanen ERTON YHTEISKUNTAVAIKUTTAMISEN VALIOKUNTA Sirkku Mutru varalla Marjo Vierula ERTON VIESTINTÄVALIOKUNTA Reijo Partanen varalla Kristiina Ahonen TSN HALLITUS 2010 Tapio Huttula ERTO Kaija Raatikainen ERTO/YSTEA varalla Pia Ben aissa ERTO varalla Leena Siltanen ERTO/YSTEA TSN VUOSIKOKOUSEDUSTAJAT 2010 (3 edustajaa) Terhi Vuorinen, Leena Siltanen, Saila Kämppi varalla Anne Baffour STTK STTK edustajisto

11 11 Arja Lehtonen varsinainen jäsen Leena Siltanen IV yleisvarajäsen Helsingin työllisyyden edistämistoimikunta Sirkku Mutru, STTK Akateemiset STTK kulttuuri, vapaa-aika toimikunta Sari Kokko Sirkku Mutru Kotka-Haminan seudun työelämäneuvottelukunta Marjo Vierula TERVE SOS NEUVOTTELUKUNTA Matti Ojamo varsinainen Kaija Raatikainen varalla OPH TUTKINTOLAUTAKUNNAT Puhevammaisten tulkkipalvelun tutkintotoimikunta Pirkko Jääskeläinen Viittomakielisen ohjauksen tutkintotoimikunta Satu Siltaloppi Hierojan tutkintotoimikunta Taisto Rantakokko Talous 2010 YSTEAN talousarvio vuodelle 2010 on toteutunut kokonaisuudessaan varsin hyvin. Toiset kustannuspaikat on tosin ylitetty mutta vastaavasti toisaalla on saavutettu säästöä. Toteutuneet tulot olivat ,00 euroa ja varsinaisen toiminnan kulut ,78 euroa. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuloksen huomioiden tilinpäätös on 2.473,39 euroa ylijäämäinen. Hallitus esittää tuloksen kirjattavaksi edellisten tilikausien yli/alijäämätilille. ERTO Erton edustajiston kokoukset Erton edustajiston kevätkokous oli Rantasipi Airport Congress Centerissä Vantaalla. STTK:n puheenjohtaja Mikko Mäenpää piti kokousväelle kokouksen aluksi katsauksen ajankohtaisiin

12 12 työmarkkinanäkymiin. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Edustajiston syyskokous oli Långvik Congress Wellness Hotellissa Kirkkonummella. Kokous käsitteli sääntömääräiset asiat, mm. päätti toimielinten palkkioista, jäsenmaksun 2011 suuruudesta sekä hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion YSTEA-ERTO yhteistyö ERTON ja YSTEAN yhteistyötä ja työnjakoa käsitellään vuosittain yhteistyöneuvottelussa, joka vuotta 2010 koskien järjestettiin toukokuussa 2009 ja täsmentävät keskustelut käytiin syyskuussa. Toimintavuonna vastaava keskustelu käytiin 3.6. Sen pohjalta laadittiin yksityiskohtainen työsuunnitelma loppuvuoden ja seuraavan toimintavuoden toimia koskien. Neuvottelussa sovitaan mm. jäsenhankinnan yhteisistä järjestelyistä. Järjestöasiantuntijanamme ERTOSSA on toiminut Pekka Juvonen. Lakimiehemme Johanna Tykkä jäi äitiyslomalle Hänen tilalleen tuli Kaisu Ahtola. Lakimies Maritta Jalo on hoitanut yksityistä terveyspalvelualaa. Myös ERTON toimialapäällikkö Pia Ben aissa on osallistunut kenttätyöhön toimialoillamme. Työttömyyskassa 2010 Erton työttömyyskassa on maksanut YSTEAN jäsenille etuuksia vuonna 2010 seuraavasti (vertailuna vuoden 2009 tiedot): Ansiopäivärahaa euroa saajat euro/pv ka kk-palkka , , , , , ,10 Työttömyyden kesto 113,3 pv (115,2 pv v. 2009) Vuorotteluvapaa brutto euroa saajien lkm , ,90 61

13 13 Koulutus ERTON järjestämään koulutukseen osallistuneet yhdistyksen jäsenet vuonna Henkilöstön edustajien perehdyttäminen I Henkilöstön edustajien perehdyttäminens II TSN:n luottamusmiesten perusopinnot 2 TSN:n lm jatkokoulutus/peruskoulutus 3.jakso 3 Työhyvinvointiseminaari STTK 3 Työnhakuvalmennus Tampere 4 Työnhakuvalmennus Helsinki 5 Työnhakuvalmennus Kuopio 1 Työnhakuvalmennus Turku 4 Työsuojelun peruskurssi Aktiivi 1.jakso 1 Työsuojelun peruskurssi Aktiivi 2.jakso 1 Liitteet Viestintäkalenteri 2010 TSN toimintakertomus 2010

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hyväksytty YSTEAn kevätkokouksessa 17.5.2014 1 YLEISTÄ YSTEASTA JA ERTOSTA VUODELTA 2013 YSTEA on valtakunnallinen

Lisätiedot

Toimenpide Toteutus Tekijät Aikataulu

Toimenpide Toteutus Tekijät Aikataulu TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 29.10.2016 esitettäväksi syyskokoukselle 19.11.2016 YLEISTÄ Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry, YSTEA, on valtakunnallinen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015 Esitetään hyväksyttäväksi YSTEAn kevätkokouksessa 14.5.2016 1. YLEISTÄ YSTEASTA JA ERTOSTA VUODELTA 2015 YSTEA on

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA YSTEAN HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA YSTEAN HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 YSTEAN HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 24.11.2012 YSTEA on valtakunnallinen ammattiyhdistys, joka hoitaa

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori Lounas klo 12.00-13.00 Kahvi klo 15.30 16.00 9.00 10.00 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTAMUSMIES- KOULUTUS 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 18.1. Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi 15.2. Verkkokurssi 26.

Lisätiedot

Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017

Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017 Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarviossa varattu summa Arviointi (tekemisen jälkeen) Järjestötoiminta Lisätään yhteistyötä

Lisätiedot

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT

PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT säännöt 1(5) PORIN LYSEON SENIORIT RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Porin Lyseon Seniorit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi. II Yhdistyksen

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTA- MUSMIES- Jyty ry 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 Jyty ry 18.1. 15.2. Verkkokurssi Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Tampereen seudun ammatilliset opettajat (TSAO) ry. TOIMINTAKERTOMUS 2013

Tampereen seudun ammatilliset opettajat (TSAO) ry. TOIMINTAKERTOMUS 2013 TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT (TSAO) RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1. YLEISTÄ Vuosi 2013 oli uudelle Tampereen seudun (TSAO) ry:lle toinen toimintavuosi. Yhdistyksen tavoitteena on: 1)

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. ESITYSLISTA Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI taso@talentia.fi YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika: Lauantai 19.11.2016, klo 17. Paikka: Turun Konservatorio, Crichton-sali. Linnankatu 60, 20100 Turku 1 Kokouksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

SEKRETERARFÖRENINGEN ry (5) Aika lauantai klo Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 13.11.2010 1(5) YHDISTYKSEN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika lauantai 13.11.2010 klo 12.31 14.25 Paikka Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14 Hallituksen kokous 1 (5) Aika 26.4.2014 klo 9.20 16.38 Paikka Jyväskylän Kuurojen yhdistys, Jyväskylä Läsnä Jaana Keski-Levijoki puheenjohtaja Jaana Aaltonen Elina Blundin Cecilia Hanhikoski Johan Hedrén

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen Työpaikkatoiminnan määritelmä Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka kattaa saman yrityksen kaikissa Suomen toimipisteissä työskentelevät

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo

Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1. Ursan puheenjohtaja Tapio Markkanen avasi kokouksen klo Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ry PÖYTÄKIRJA 1 SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 2011 Paikka: Tieteiden talo, sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki Aika: Tiistai 8.11.2011 kello 19.15. 1. KOKOUKSEN AVAUS Ursan puheenjohtaja

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot