YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA"

Transkriptio

1 1 YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Vuosi 2012 oli YSTEAN toiminnan neljäs kokonainen vuosi nykyisessä kokoonpanossa keväällä 2008 tapahtuneen YLTT ry:n ja SOTT ry:n yhdistymisen jälkeen. Jäsenmäärä oli 4.041, joista maksavia jäseniä oli 3.567, alennetulla jäsenmaksulla 184, eläkeläisjäseniä 216 ja opiskelijoita 74. Edellisen vuoden lopussa jäsenmäärä oli 4.162, joista maksavia oli Yhdistys hoitaa ja valvoo yksityisen terveyspalvelualan, sosiaalialan palveluyksiköiden ja sosiaalialan järjestöjen työntekijöiden oikeudellisia, taloudellisia, sosiaalisia ja ammatillisia etuja. Liittomme on Toimihenkilöliitto ERTO ja keskusjärjestömme STTK. TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA Toimialakohtaiset edunvalvontavaliokunnat ja sopimustoiminta Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen edunvalvontavaliokunta ja Terveys- ja sosiaalialojen neuvottelujärjestö TSN alojen edunvalvontavaliokunta on YSTEAn keskeisin väylä työmarkkinaedunvalvonnassa. Ensin mainitun puheenjohtaja on Matti Ojamo. Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhden kerran. Valiokunnan jäsenistä Pekka Laukkanen, Sirkku Mutru, Matti Ojamo sekä Leo Turunen osallistuivat tes -neuvotteluihin ja sopimuksella aloittaneiden työryhmien työhön. TSN -alojen valiokunnan puheenjohtaja oli Kaija Raatikainen. Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhden kerran. Työehtosopimukset olivat voimassa seuraavasti: Yksityinen terveyspalveluala Yksityinen sosiaalipalveluala Sosiaalialan järjestöt Lisäksi aloillamme on Palvelutyönantajayhdistyksen (PTY) ja Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön (YTHS) sekä talokohtaisia sopimuksia. Edellisen toimintavuoden aikana neuvotellut ns. raamisopimuksen mukaiset työehtosopimukset olivat voimassa koko vuoden ajan. Vuoden alussa neuvoteltiin sosiaalialan järjestöjen palkkausjärjestelmän uudistamisesta. Tämä astui voimaan , jonka jälkeen neuvoteltiin työnantajaliiton kanssa yhteisen koulutuspaketin sisällöstä. Lisäksi neuvoteltiin II-paikkakuntakalleusluokituksen poistamisesta paikallisen erän jakamisen yhteydessä.

2 2 TSN Terveys- ja sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN toimii Tehyn, Superin ja ERTON yhteisenä neuvottelu- ja edunvalvontajärjestönä. Sen kevätkokous oli ja paikalla oli YSTEAN edustajina Kirsi Turkki ja Anna-Greta Koort. Vuonna 2012 ERTOA edusti TSN:n hallituksessa Juri Aaltonen, jonka varajäsenenä oli Kaija Raatikainen. TSN:n syyskokous oli ja paikalla oli YSTEAN edustajana Kirsi Turkki ja ERTOSTA Matti Orkovaara. TSN:n neuvottelupäiville ja osallistui yhteensä 14 ystealaista. Edunvalvonta työpaikoilla ERTON HED-toiminta tähtää luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja muiden henkilökunnan edustajien voimaannuttamiseen työpaikoilla ja heidän toimintaedellytystensä parantamiseen. Tammikuussa ERTO järjesti suuren HED-seminaarin Ykkösketju kuntoon, jossa oli runsas ystealainen osanotto, 43 henkilöä. YSTEAN HED-ryhmä ja työpaikkaosastotyöryhmä työskentelivät samalla alueella yhteistyössä ERTON kanssa. HEDvastaavana toimi Sirkku Mutru. Työyhteisöjen kehittäminen, työhyvinvointi, työsuojeluun liittyvät tehtävät työpaikoilla Työsuojeluvaltuutettujen rooli työpaikoilla on vahvistunut. Kehitys- ja kehittämiskeskustelut työpaikoilla ovat tulleet jäädäkseen ja pysyväksi osaksi työpaikan yhteistoimintaa ja ne ovat oleellinen työkalu työhyvinvoinnin takaamiseksi. Näitä asioita olemme yhdessä kehittämässä liittomme ERTON kanssa koulutusten ja kurssien kautta. YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA Näkemysten ja tavoitteiden välittäminen ERTOON sekä STTK:n yhteiskunnalliseen edunvalvontaan Yhdistyksellämme on edustus ERTON edustajistossa sekä hallituksessa ja STTK:ssa. Tätä kautta meillä on vaikutuskanava sekä liittoon että erilaisten kannanottojen muodossa myös STTK:hon. Näistä on tarkemmin kohdassa Edustukset. ERTON yhteiskuntavaikuttamisen valiokunta ei toimintavuonna kokoontunut. Edustajamme valiokunnassa 2012 oli Sirkku Mutru, varalla Kaija Raatikainen. Lisäksi kolme ystealaista oli aluejärjestöjen edustajana nimetty valiokuntaan

3 3 AMMATILLINEN JA KOULUTUKSELLINEN EDUNVALVONTA Yhdistyksellämme on edustus ERTON koulutuspoliittisessa valiokunnassa, jota ei kuitenkaan toimintavuonna kutsuttu koolle. Soili Vivolin oli varsinaisena jäsenenä ja Susan Eriksson varalla. Henkilöstön edustajien koulutus ja osaaminen Liittomme ERTO on panostanut henkilöstöedustajien koulutukseen ja tukemiseen ja panostus jatkui myös vuonna Luettelo koulutuksista ja ystealaisten osallistumisesta kohdassa Koulutus. Jäsenten ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen Yhdistyksemme jäseniä kuuluu Opetushallituksen tutkintotoimikuntiin, mm. puhevammaisten tulkkipalveluiden, viittomakielisten ohjauksen ja hierojan tutkintotoimikuntiin. Näissä jäsenemme pääsevät suoraan vaikuttamaan alan koulutuksen tasoon ja kehittämiseen. Toimialalle valmistuvien opiskelijoiden sitouttaminen toimintaan Yhteistoiminnassa ERTON kanssa edustajamme ovat käyneet alan oppilaitoksissa esittäytymässä ja kertomassa yhdistyksemme toiminnasta. Erityisesti YSTEAA kiinnostavat järjestöpedagogeiksi, viittomakielen ohjaajiksi, sosionomeiksi ja päihdetyöhön kouluttautuvat opiskelijat. JÄRJESTÖTOIMINTA Jäsenhankinta Jäsenhankintaa on suoritettu erilaisten tilaisuuksien yhteydessä yhdessä muiden ertolaisten yhdistysten kanssa sekä aluejärjestöjen tilaisuuksissa ja jäsenten toimesta työpaikoilla. ERTON asiantuntijat ovat suorittaneet työpaikkakäyntejä yhteistoiminnassa henkilöstöedustajien kanssa. Päihdetyöntekijöiden yhdistyksen kanssa aloitettiin järjestöllinen yhteistyö edellisenä vuonna. Kohtaamispaikka seminaari järjestettiin Oulussa ja Rovaniemellä. Seminaari on sosiaalialan järjestöjen aluetyötä tekevien vuosittainen tapaaminen ja paikalla Oulussa oli Raija Similä esitepöydän kanssa ja YSTEA tarjosi paikan päällä kahvit. Nuoriso- ja opiskelijatyö Jäsenhankintaa parhaimmillaan ovat STTK:n, ERTON ja YSTEAN kontaktit opiskelijoihin ja muuhun nuorisoon. ERTOON on koottu nuoriso- ja opiskelijavaliokunta, ERTO Nuoret, jonka työhön olemme osallistuneet. Edustajamme valiokunnassa on ollut Pekka Laukkanen, varalla Riina Rousu alkuvuoden ja loppuvuoden Soili Vivolin.

4 4 YSTEAN omaa suoraa jäsenhankintaa on harrastettu Viittomakielen Ohjaajien piirissä. Heidän oman yhdistyksen hallintoa on tuettu. Tavoitteena on, saada heidän jäsenistään ERTON ja sitä kautta YSTEAN henkilöjäseniä. Yhteistyö Humakin Nurmijärven kampuksen kanssa on jatkunut. Kemi-Tornion AMK:n sosionomiopiskelijoiden kanssa tehtiin sponsorisopimus opiskelijahaalareihin liittyen. YSTEA -stipendi (500 euroa) parhaalle toimialoihimme liittyvälle opinnäytteelle perustettiin vuonna Toimintavuonna stipendin sai Pirjo Kallio opinnäytetyöstään Mielenterveyskuntoutujan kokemuksia klubitalon yhteydenpidosta. Lisäksi hallitus myönsi syksyllä 5 kpl 200 euron erillisstipendejä YSTEAN jäsenille, jotka olivat hakeneet ERTON stipendejä, mutta eivät olleet niitä saaneet suuren hakijamäärän takia. YSTEAN opiskelija- ja nuorisovastaava Pekka Laukkanen oli mukana STTK:n tapahtumassa, E.N.O. Nuorisotapahtumassa, HUMAKin Hurrikaanitapahtumassa sekä Humako -risteilyllä. Hän osallistui myös Humakon järjestöpäiville. Oppilaitosvierailuja on tehty useita ja yhteistyö HUMAKIN kampusten kanssa on jatkunut. Yhteistyötä on koordinoinut Pekka Laukkanen. Työpaikkaosastojen, paikallinen ja talokohtainen toiminta Työpaikkaosastotyöryhmä on toiminut vuoden aikana aktiivisesti työpaikkaosastotoiminnan aktivoimiseksi. Oulussa on panostettu sekä Kumppanuuskeskuksen että ODL:n ympärille muodostuneeseen klubitoimintaan. Sosiaalialan palveluyksiköissä ja järjestöissä aktiivit työpaikkaosastot ovat toimineet entiseen tapaan. Yhdistys on tukenut työpaikkaosastojen toimintaa 16 /jäsen/vuosi. Työpaikkaosastojen toiminnasta on laadittu ohjeistus, joka löytyy yhdistyksen nettisivuilta. Työpaikkaosastovastaava oli Raija Similä. Toimintatukea on myönnetty seuraavasti: v (v. 2011) tuettujen työpaikkaosastojen määrä 24 (21) myönnetty tukea yhteensä 9731 (7935) tuen piirissä TP-osastojen jäseniä 588 (529) Vuoden 2012 työpaikkaosasto valitaan kevätkokouksessa Vuoden 2011 työpaikkaosastoiksi valittiin SPR:n Keskustoimiston työpaikkaosasto, Kuurojen Palvelusäätiön Palvelukeskus Metsolan työpaikkaosasto ja Muistiliiton Muistiklubi. Työpaikkaosastoille yhteistä on ollut innostava ja aktiivinen toiminta.

5 5 YSTEAN 2011 juhlavuoden kunniaksi valittiin kaikki kolme. Työpaikkaosastot palkittiin kunniakirjoin kevätkokouksen 2012 yhteydessä. Liiton alueellinen toiminta YSTEA arvostaa aluejärjestöjen työtä. Meillä on vankka asema niiden hallituksissa aktiivien kautta. Aluetoiminta vahvistaa jäsenhankintaa ja se liittyy myös työpaikkaosastotyöhön. YSTEA on jatkanut aluejärjestötyön tukemista. Hakemuksesta myönnämme tapauskohtaisesti tukea järjestelykuluihin ystealaisten osallistujien lukumäärän perusteella. Tuen voi käyttää mihin tahansa tapahtumasta aiheutuneeseen kuluun. Toimintavuonna myönnettiin tukea Satakunnan aluejärjestölle 300, Varsinais-Suomen aluejärjestölle 250, Lahden aluejärjestölle 60 ja Hki-Uusimaan aluejärjestölle 300. ERTON alueellista jäsenpäivää vietettiin Oulussa. Järjestämisvastuussa oli Pohjois-Pohjanmaan aluejärjestö. Jäsenpäivän ohjelmaan osallistui lähes koko YSTEAN hallitus tavaten paikalla olleita jäseniämme. Aluejärjestöjen aktiiveille ja yhdistysten hallitusten jäsenille tarkoitetut järjestöpäivät pidettiin Laulasmaa Spassa, Eestin rannikolla. Lähes puolet päivien osallistujista oli ystealaisia. Tämä osoittaa miten aktiivisesti jäsenemme ovat mukana aluejärjestötoiminnassa. Luottamusmiestoiminta ERTON ja yhdistysten yhteisiä HED-kirjeitä on lähetetty luottamushenkilöille vuoden aikana kuusi kpl, joissa on ollut mukana aina YSTEAN oma osio ja sen on tuottanut HED-vastaava Sirkku Mutru. Luottamusmiesseminaari järjestettiin perinteiseen tapaan laivaseminaarina Tukholmaan Osallistujamäärät ovat huolestuttavasti vuosi vuodelta hiipuneet. Nyt osallistujia oli vain 37. Toisaalta seminaarin palaute oli voittopuolisen myönteistä niin esitysten sisällön kuin esittäjienkin osalta. Seminaarin toteuttamisesta vastasi Sirkku Mutru. Osallistuimme myös STTK:n luottamusmiesseminaariin Vantaalla. Kiintiömme oli yhdeksän osallistujaa, mikä saatiin helposti täyteen. Jäsenkoulutus, työhyvinvointi ja virkistys YSTEA on jo kolmasti saanut KELALTA ASLAK -kuntoutuskurssin. Ensimmäinen oli sosiaalialan järjestöille, toinen yksityiselle terveyspalvelualalle ja nyt oli ensisijaisesti yksityisen sosiaalipalvelualan vuoro. Kurssi alkoi huhtikuussa Osallistujia oli kymmenen. Mukana oli kaikkien kolmen toimialan edustajia.

6 6 50 Plus -toiminta Yhdistys on tarjonnut jäsenilleen kotimaan lomatukea, joka on porrastettu lomaan käytettyjen päivien mukaan ja joka on tarkoitettu ei tuettujen lomien tukemiseen. Lomatukiasioita hoiti Sirkku Mutru. Lomatukea on myönnetty vuonna 2012 (2011) seuraavasti: 2 vrk 14 kpl (12) a euroa (408) 3-4 vrk 15 kpl (16) a euroa (816) 5 vrk 15 kpl (17) a euroa (1445) yhteensä 44 kpl (45) 2516 euroa (2669) euroa Kevätkokouksen jälkeen oli järjestetty jäsenistölle Tallinnan risteily, jossa oli sata paikkaa ja ne myytiin helposti loppuun. YSTEA maksoi 60 % matkan hinnasta. Matkanjohtajana toimi Sirkku Mutru. Aiemmin seniorityön nimellä alkanut toiminta on painottunut koskemaan ikääntyviä työssä vielä olevia jäseniämme, heidän jaksamisestaan ja ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisystä tässä on kysymys. Työryhmän puheenjohtajana jatkoi Heimo Liimatainen ja sihteerinä ja hallituksen edustajana Kaija Raatikainen. Jäseninä oli SOTT/YLTT -konkareita, joilla on pitkä historia yhdistystoiminnassa ja joiden tietämystä edelleen tarvitaan. Näitä olivat ERTON entinen järjestöpäällikkö Eeva Karttunen sekä YLTT:n entinen puheenjohtaja Raili Juvonen. Lisäksi mainittakoon, että ryhmän vetäjä Liimatainen on entisiä SOTT:n puheenjohtajia ja sihteeri Raatikainen entinen YLTT:n puheenjohtaja. Työryhmä kokoontui kaksi kertaa, joista toinen kahden päivän seminaari Tuusulassa. Strategiatyö YSTEASSA TIEDOTUS Strategia hyväksyttiin vuoden 2011 syyskokouksessa. Sen jälkeen YSTEAN hallitus aloitti sen toteuttamisen hyväksymällä työvaliokunnan laatiman toteuttamissuunnitelman suunnitteluseminaarissaan tammikuussa. Strategiaa tutkitaan vuosittain sekä toimintasuunnitelman että toimintakertomuksen valmistelussa. Jäsenlehti YSTEA on ilmestynyt kaksi kertaa vuoden aikana. Sen sisältö on ollut monipuolinen. Lähes kaikki jutut on kirjoitettu itse. Lehtiaineiston kokoamisesta on vastannut lehtivastaava Reijo Partanen. Lehden päätoimittaja on puheenjohtaja Matti Ojamo. Lehti on nettisivuilla selailtavassa muodossa. Lisäksi lehdestä on tehty apuvälinelukijoita varten tekstitiedostoversio.

7 7 Messutapahtumat YSTEAN nettisivut ovat olleet kovassa käytössä. Niillä käyntiä seurataan erilaisten laskureiden avulla. Sivujen sisältöä ja rakenteita on jatkuvasti kehitetty informatiivisempaan ja helppokäyttöisempään suuntaan. Oleellista on, että etsittävä tieto löytyy helposti ja on sijoitettu loogisesti sivustolle. Nettisivujen optimoinnissa ollaan oltu mukana yhdessä ERTON muiden yhdistysten kanssa ERTON viestintäpäällikkö Kristiina Ahosen johdolla. Nettisivuista on vastannut viestintävastaava Virva Ryynänen sekä YSTEAN viestintätyöryhmä. Viestintävastaava on edelleen ylläpitänyt viestintäkalenteria, jossa on kaikki yhdistyksen viestintään liittyvät toimenpiteet ja aikataulut. Jäsenistölle on lähetetty vuoden aikana kuusi jäsenkirjettä sähköpostitse. YSTEALLA on myös oma Facebook -sivu. Toimintavuonna yhdistys osallistui Terve SOS -messu- ja koulutustapahtumaan Tampereella omalla pienellä käytävänvarsipöydällä. Messuista vastasi Raija Similä. Maailma kylässä tapahtumassa Helsingissä olimme jälleen mukana omalla esittelypöydällä. Vastuuhenkilönä toimi Pekka Laukkanen. Päivystys toteutettiin yhteistyössä ERTON Hki-Uusimaan aluejärjestön vapaaehtoisten kanssa. Ertolainen yhdistys MaMa ry oli myös mukana. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA YSTEA on Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Kepan jäsen ja sillä on osakkuus Naisten pankissa. Kummilapset World Visionin kautta ovat Denethma Prasansani Sri Lankasta ja James Okoth Ugandasta. Lisäksi tähän toiminta-alueeseen liittyy em. Maailma kylässä tapahtuma. Uutena hankkeena tuemme CISV:n työtä. Tämä on kansainvälisyyskasvatusjärjestö, joka tarjoaa monikulttuurisia elämyksiä lapsille ja nuorille. HALLINTO JA TALOUS Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset 2012 Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttävät sääntömääräiset kokoukset, joista kevätkokous oli Helsingissä, Folkhälsanin tiloissa. Kokouksessa oli 112 osallistujaa. Kokous hyväksyi edellisen vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Syyskokous oli marraskuussa Tampereella, Hotelli Pinjassa. Paikalla oli 39 jäsentä. Kokous teki sääntöjen mukaiset valinnat sekä käsitteli ja hyväksyi hallituksen laatiman toimintasuunnitelman sekä

8 8 talousarvion vuodelle Ennen kokouksen alkua oli uutena kokeiluna varattu jäsenille aikaa pohtia pienryhmissä yhdistyksen toimintaan liittyviä kysymyksiä. Toinen ryhmä pohti työpaikkaosasto- ja HED -asioita (9 henkilöä), toinen ryhmä koostui 50 Plus -toiminnasta kiinnostuneista (21 henkilöä). Päätettiin yleisön pyynnöstä varata tulevissa sääntömääräisissä kokouksissa enemmän aikaa tällaiselle työskentelylle. Yhdistyksen hallitus vuonna 2012 Puheenjohtaja Matti Ojamo, Järvenpää Varsinaiset jäsenet Anna-Greta Koort Pekka Laukkanen, Helsinki Arja Lehtonen, Turku Sirkku Mutru, Helsinki Kaija Raatikainen, Siilinjärvi Riina Rousu, Oulu, (erosi 2/12) Virvatuli Ryynänen, Oulu Raija Similä, Oulu Leo Turunen, Jyväskylä Soili Vivolin, Hyvinkää SJ TP, jäsenasiat, kokousjärjestelyt SJ, kans.väl.asiat, kummilapsitoiminta TP, sihteeri, varapuheenjohtaja SJ, luottamusmies- ja HED-vastaava, lomatuet, jäsenpalveluvastaava TP, taloudenhoitaja TP Raija Similän työpari SJ, nettivastaava, jäsenkirjeet SJ, työpaikkaosasto- ja messuvastaava SJ, yhteiskuntavaikuttamisen vastaava SJ, kirjanpitäjä, varasihteeri Yleisvarajäsenet kutsumajärjestyksessä: I Susan Eriksson, Helsinki, SJ IV Tiina Grönlund, Turku, TP II Kirsi Turkki, Helsinki, TP V Anne Baffour, Helsinki, TP III Hannu Kärkkäinen, Vantaa, SJ SJ = sosiaalialan järjestöt SP = yksityinen sosiaalipalveluala TP = terveyspalvelut Hallituksen ulkopuolisina toimintaan osallistuivat lehtivastaava Reijo Partanen (SP) sekä strategiavastaava ja 50+ toiminnan vastaava Heimo Liimatainen (eläkeläinen). Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Kahdesti kokous järjestettiin viikonlopun kestävän suunnitteluseminaarin yhteydessä. Työvaliokunta kokoontui yhden kerran. Yhdistyksen tilintarkastaja oli Pauli Aaltonen HTM ja varalla Päivi Ollila HTM. Hallituksen työryhmät 2012 EDUNVALVONTA- JA YHTEISKUNTAVAIKUTTAMISEN TYÖRYHMÄ Sirkku Mutru (pj), Leo Turunen, Kaija Raatikainen ja Anna-Greta Koort

9 9 TYÖPAIKKAOSASTO- JA JÄSENPALVELUTYÖRYHMÄ Raija Similä (pj), Pekka Laukkanen ja Riina Rousu VIESTINTÄTYÖRYHMÄ Virva Ryynänen (pj), Arja Lehtonen, Soili Vivolin, Reijo Partanen TYÖVALIOKUNTA Matti Ojamo (pj), Arja Lehtonen ja Kaija Raatikainen 50+ -TOIMINNAN TYÖRYHMÄ Heimo Liimatainen (pj), Kaija Raatikainen, Raili Juvonen ja Eeva Karttunen Edustukset 2012 ERTON EDUSTAJISTO Varsinaiset (7) Varajäsenet (7), kutsumisjärjestys Tiina Grönlund TP, ero Anne Baffour TP Anna-Greta Koort TP Raili Martin SJ Pekka Laukkanen SJ Kirsi Turkki TP, ero Sirkku Mutru SJ Soili Vivolin SJ Reijo Partanen SP Virva Ryynänen SJ Riina Rousu TP, ero Susan Eriksson SJ, ero Raija Similä SJ Timo Glad SJ ERTON TYÖTTÖMYYSKASSAN EDUSTAJISTO Varsinaiset (6) Varajäsenet (6), kutsumisjärjestys Leo Turunen SJ Pekka Laukkanen SJ Virva Ryynänen SJ Raija Similä SJ Susanna Eriksson SJ, ero Reijo Partanen SP Soili Vivolin SJ Arja Lehtonen Kaija Raatikainen TP Riina Rousu TP, ero Hannu Kärkkäinen SP Tiina Grönlund, ero ERTON HALLITUS Varsinaiset (2) Varajäsenet (2) Matti Ojamo Leo Turunen Arja Lehtonen Kaija Raatikainen ERTON TYÖTTÖMYYSKASSAN HALLITUS Raili Martin varalla Sirkku Mutru ERTON NUORISO- JA OPISKELIJAVALIOKUNTA Pekka Laukkanen varalla Riina Rousu, ero

10 10 ERTON KOULUTUSPOLIITTINEN VALIOKUNTA Soili Vivolin varalla Susan Eriksson, ero ERTON YHTEISKUNTAVAIKUTTAMISEN VALIOKUNTA Sirkku Mutru varalla Kaija Raatikainen ERTON VIESTINTÄVALIOKUNTA Virva Ryynänen varalla Arja Lehtonen SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN EDUNVALVONTAVALIOKUNTA Matti Ojamo (pj), Pekka Laukkanen, Sirkku Mutru, Leo Turunen, Annina Virta ja Soili Vivolin TSN-ALOJEN EDUNVALVONTAVALIOKUNTA Kaija Raatikainen (pj), Helena Ahonen ( asti), Saila Kämppi, Hannu Kärkkäinen ( alkaen), Matti Ojamo ja Kirsi Turkki (ero ) TSN HALLITUS 2012 Juri Aaltosen varajäsenenä Kaija Raatikainen ERTO/YSTEA TSN VUOSIKOKOUSEDUSTAJAT 2012 (3 edustajaa) Kirsi Turkki, Saila Kämppi, Anna-Greta Koort varalla Anne Baffour STTK STTK:N EDUSTAJISTO Arja Lehtonen varsinainen jäsen STTK:N HALLITUS Matti Ojamo varajäsen MUUT TEHTÄVÄT STTK:N KAUTTA STTK työllisyyden edistämistoimikunnat Sirkku Mutru, Helsinki Leo Turunen, Jyväskylä STTK hyvinvointi- ja elinkeinopoliittinen työryhmä Sirkku Mutru

11 11 STTK Akateemiset Sari Kokko Lisäksi ystealaisia on useissa STTK:n alue- ja paikallistoimikunnissa OPH TUTKINTOLAUTAKUNNAT Puhevammaisten tulkkipalvelun tutkintotoimikunta Pirkko Jääskeläinen Hierojan tutkintotoimikunta Taisto Rantakokko Talous 2012 YSTEAssa taloudesta vastaavat taloudenhoitaja Kaija Raatikainen ja kirjanpitäjä Soili Vivolin. Koska molemmat ovat hallituksen varsinaisia jäseniä, on hallituksen helppo seurata taloutta ja saada tarvittavat selvitykset kokouksissaan. YSTEAN talousarvio vuodelle 2012 on toteutunut kokonaisuudessaan erittäin hyvin. Menot kasvoivat 6 %. Jäsenmaksupalaute oli budjetoitu varovaisesti, mutta budjetoituun summaan nähden ne kasvoivat 1.5 %. Toteutuneet tuotot olivat ,47 euroa (v ,37) ja varsinaisen toiminnan kulut ,81 euroa (v ,36). Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuloksen huomioiden tilinpäätös on 3.356,99 euroa ylijäämäinen (v 2011 ylijäämäinen ,96). Hallitus esittää tuloksen kirjattavaksi edellisten tilikausien yli/alijäämätilille. ERTO Erton edustajiston kokoukset Nykyisen Erton edustajiston toimikausi on Toimintavuosi oli Juri Aaltosen toinen puheenjohtajavuosi. ERTON toimintaan on vaikuttanut suuresti sen suurimman jäsenyhdistyksen, Tietoalan toimihenkilöiden ero ja siirtyminen Akavaan Puheenjohtaja Aaltosen käynnistämät mittavat sopeuttamistoimet saatiin pääosin päätökseen toimintavuoden aikana. Edustajiston kevätkokous oli Särkänlinnassa, Helsingissä. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Edustajiston syyskokous oli Hotel Scandic Stationissa, Tampereella. Kokous käsitteli sääntömääräiset asiat. YSTEA-ERTO yhteistyö ERTON ja YSTEAN yhteistyötä ja työnjakoa käsitellään vuosittain yhteistyöneuvotteluissa. Niiden pohjalta laadittiin yksityiskohtainen

12 12 työsuunnitelma loppuvuoden ja seuraavan toimintavuoden toimia koskien. Neuvottelussa sovitaan mm. jäsenhankinnan yhteisistä järjestelyistä. ERTOn uuden työnjaon mukaisesti yhdistyksillä ei ole enää nimettyjä asianhoitajia. Sosiaalialan järjestösektorin lakimiehemme on ollut Kaisu Ahtola, jonka perhevapaan aikana tehtävää hoiti Matti Orkovaara. Lakimies Maritta Jalo on hoitanut yksityistä terveyspalvelualaa. Myös ERTON toimialapäällikkö Pia Saunavaara on osallistunut kenttätyöhön toimialoillamme. Työttömyyskassa 2012 Erton työttömyyskassa on maksanut YSTEAN jäsenille etuuksia vuonna 2012 seuraavasti (vertailuna vuoden 2011 tiedot): Ansiopäivärahaa euroa saajat euro/pv ka kk-palkka , , , , , ,51 Työttömyyden kesto 122,9 pv (117 pv) Vuorotteluvapaa brutto euroa saajat , ,03 53 Koulutus YSTEA ei ole järjestänyt omaa koulutusta. Sen sijaan ohjaamme jäsenet muiden järjestämään koulutukseen. Seuraavassa on lueteltu ERTON, STTK:n, TSN:n sekä ERTON, VVL:n ja Nousun yhdessä järjestämät koulutukset ja niihin osallistuneiden yhdistyksemme jäsenten lukumäärät vuonna 2012 Ykkösketju kuntoon seminaari 43 Tervetuloa ykkösketjuun (4 kurssia) 35 Ykkösketjun vahvimmaksi lenkiksi koulutus 4 Henkilöstön edustajien voimavarapäivät 1 Onnistu kehityskeskustelussa (4 kurssia) 19 Tunne etusi ja oikeutesi työelämässä (1. ja 2.-jaksot) 16 Uralla eteenpäin (7 kurssia) 9 Puhutko somea? 2 YT-menettelypäivä 1 Häirintä- ja epäasiallinen kohtelu työpaikalla 1 E.N.O. Nuorisotapahtuma 6 TSN:n luottamusmieskoulutus (3 kurssia) 4 TSN:n neuvottelupäivä/edunvalvontapäivät (2 kpl) 14 Palkkiot ja oman työn hinnoittelu (STTK ja SJL) 9 Plusmiinus 35 risteily (STTK) 4

13 13 Työhyvinvointiseminaari (STTK) 10 Työsuojelun perus- ja täydennyskurssit 10 Liitteet Viestintäkalenteri 2012 TSN toimintakertomus 2012

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hyväksytty YSTEAn kevätkokouksessa 17.5.2014 1 YLEISTÄ YSTEASTA JA ERTOSTA VUODELTA 2013 YSTEA on valtakunnallinen

Lisätiedot

Toimenpide Toteutus Tekijät Aikataulu

Toimenpide Toteutus Tekijät Aikataulu TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 29.10.2016 esitettäväksi syyskokoukselle 19.11.2016 YLEISTÄ Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry, YSTEA, on valtakunnallinen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015 Esitetään hyväksyttäväksi YSTEAn kevätkokouksessa 14.5.2016 1. YLEISTÄ YSTEASTA JA ERTOSTA VUODELTA 2015 YSTEA on

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA YSTEAN HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA YSTEAN HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 YSTEAN HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 24.11.2012 YSTEA on valtakunnallinen ammattiyhdistys, joka hoitaa

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTA- MUSMIES- Jyty ry 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 Jyty ry 18.1. 15.2. Verkkokurssi Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTAMUSMIES- KOULUTUS 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 18.1. Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi 15.2. Verkkokurssi 26.

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008

TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 KT 1 TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 Luottamusmieskoulutus Tehy 14.-16.4. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (3/07) Tehy 4.-6.2. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/08)

Lisätiedot

Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017

Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017 Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarviossa varattu summa Arviointi (tekemisen jälkeen) Järjestötoiminta Lisätään yhteistyötä

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA

Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA Helsingin yliopiston Shorinji Kempo ry TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 II Sisällysluettelo Toimintakertomus 1.1. 31.12.2012... 1 Toiminnan tarkoitus..... 1 Yleistä..... 1 Hallitustyöskentely vuonna 2012... 1

Lisätiedot

TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006

TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 TNJ RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2006 Luottamusmieskoulutus Tehy 18.1.-20.1. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 2-jakso (1/05) Tehy 26.-28.4. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (1/05)

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

JHL 212:n toimintakertomuksen 2015 hyväksyminen. Järjestötoiminta ja jäsenrakenne. Edunvalvonta ja luottamusmiehet

JHL 212:n toimintakertomuksen 2015 hyväksyminen. Järjestötoiminta ja jäsenrakenne. Edunvalvonta ja luottamusmiehet 1 (6) JHL 212:n toimintakertomuksen 2015 hyväksyminen Hallitus on käsitellyt toimintakertomuksen kokouksessaan 13.4.2016 ja esittää kokouksessa hyväksytyn toimintakertomuksen kevätkokouksessa 20.4.2016

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Neuvottelutulos

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Neuvottelutulos 7.11.2016 Neuvottelutulos Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus 2017 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät SuPer 29.-30.3. Yksityissektorin neuvottelupäivät

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT

LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT LÄÄKÄRIPALVELUYRITYKSET RY:N SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Lääkäripalveluyritykset ry, Läkarföretagen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous

Varsinainen liittokokous Hallitus 8 / 16 LIITTOKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1 (6) Varsinainen liittokokous Aika 11.6.2016 klo 10.00-15.00. Paikka Porin Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11, 28101 Pori 1. Liittokokouksen avaus Kuurojen Liitto

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN KOKOUSKUTSU 28.3.2013 Pohjois-Suomen pelastusliitto ry kutsuu edustajanne SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN Sokos Hotel Vuokattiin, Kidekuja 2, Vuokatti lauantaina huhtikuun 20. päivänä 2013 klo 14.00 Kokouksessa

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 31/2016 liite 5 1 (13)

KT Yleiskirjeen 31/2016 liite 5 1 (13) KT Yleiskirjeen 31/2016 liite 5 1 (13) Luottamusmieskoulutus Vantaa 24. 26.1. Luottamusmiesten perusopinnot, 3. jakso (4/2016) Vantaa 13. 15.2. Luottamusmiesten perusopinnot, 1. jakso (1/2017) Helsinki

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille.

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Esitys: Kirjataan kokouksen läsnäolijat. Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus ei-jäsenille. ESITYSLISTA Ratamestarinkatu 11 00520 HELSINKI taso@talentia.fi YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS Aika: Lauantai 19.11.2016, klo 17. Paikka: Turun Konservatorio, Crichton-sali. Linnankatu 60, 20100 Turku 1 Kokouksen

Lisätiedot

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) TYÖTTÖMYYSKASSA JULKIS- JA YKSITYISALOJEN ESITYSLISTA 1 (5) KASSAN VARSINAINEN KOKOUS Aika: Perjantai 25. 11. 2016, klo 9.00 Paikka: Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAUS JA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014

TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 TSN ry:n säännöt, hyväksytty syyskokouksessa 11.12.2012, päivitetty 28.4.2014 1 NIMI JA TOIMIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry., ruotsiksi Hälso- och socialvårdens

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Tampereen seudun ammatilliset opettajat (TSAO) ry. TOIMINTAKERTOMUS 2013

Tampereen seudun ammatilliset opettajat (TSAO) ry. TOIMINTAKERTOMUS 2013 TAMPEREEN SEUDUN AMMATILLISET OPETTAJAT (TSAO) RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1. YLEISTÄ Vuosi 2013 oli uudelle Tampereen seudun (TSAO) ry:lle toinen toimintavuosi. Yhdistyksen tavoitteena on: 1)

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14

KUUROJEN LIITTO RY PÖYTÄKIRJA 3 14 Hallituksen kokous 1 (5) Aika 26.4.2014 klo 9.20 16.38 Paikka Jyväskylän Kuurojen yhdistys, Jyväskylä Läsnä Jaana Keski-Levijoki puheenjohtaja Jaana Aaltonen Elina Blundin Cecilia Hanhikoski Johan Hedrén

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 4 1 (5)

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 4 1 (5) KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 4 1 (5) Luottamusmieskoulutus SuPer ry 13. 17.3.2017 Helsinki Luottamusmiestutkinto, 1. opintojakso SuPer ry 13. 17.2.2017 Helsinki Luottamusmiestutkinto, 2. opintojakso SuPer

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 4 1 (5)

KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 4 1 (5) KT Yleiskirjeen 13/2016 liite 4 1 (5) Luottamusmieskoulutus SuPer ry 13. 17.3.2017 Helsinki Luottamusmiestutkinto, 1. opintojakso SuPer ry 13. 17.2.2017 Helsinki Luottamusmiestutkinto, 2. opintojakso SuPer

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 6

KT Yleiskirjeen 22/2008 liite 6 18.12.2008 1 (5) Super ry:n ay-koulutustilaisuudet vuonna 2009 Luottamusmieskoulutus SuPer ry 19. 23.1.2009 Oulu SuPer ry 9. 13.2.2009 Kuopio SuPer ry 16. 20.3.2009 Tampere SuPer ry 11. 15.5.2009 Helsinki

Lisätiedot

Cecilia Hanhikoski Jari Kärkkäinen Salla Lähteenmäki poissa Jari Malkamäki Juha Oksanen Sanna Paasonen Nina Sivunen poistui kohdan 70 jälkeen

Cecilia Hanhikoski Jari Kärkkäinen Salla Lähteenmäki poissa Jari Malkamäki Juha Oksanen Sanna Paasonen Nina Sivunen poistui kohdan 70 jälkeen Hallituksen kokous 1 (5) Aika 26.9.2015 klo 9.00 Paikka Valkea talo, kokoushuone A 3.44, Helsinki Läsnä Jaana Aaltonen puheenjohtaja Outi Ahonen Elina Blundin poissa Cecilia Hanhikoski Jari Kärkkäinen

Lisätiedot

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB

SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB PÖYTÄKIRJA SOSIAALITAITO OY SOCIALKOMPETENS AB VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008 Aika: 14.5.2008 klo 13.30 14.25 Paikka: Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää Läsnä: kunta osallistuja äänimäärä Hyvinkään

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2015 Yleistä Vuosi 2015 oli pelastusliiton 86. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk.

puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka SDP I varapuheenjohtaja Andersson Markku, Jyväskylä Kok. II varapuheenjohtaja Tölli Tapani, Tyrnävä Kesk. Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 8/2016 Kokoustiedot Aika 23.11.2016 klo 10.04-13.20 Paikka Kuntatalo Toinen linja 14, Helsinki Päätöksentekoon osallistuneet puheenjohtaja Paatero Sirpa, Kotka I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JHL Sääntömuutostiivistelmä 2015

JHL Sääntömuutostiivistelmä 2015 JHL Sääntötiivistelmä 2015 1 (9 ) LIITON SÄÄNNÖT 2 Liiton tarkoitus 1. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry toimii edunvalvonta- ja painostusjärjestönä sekä yhteiskunnallisena uudistusliikkeenä.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää

Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie 5 a Jämijärvi Vaaleankeltaiset alueet vapaa-aikasihteeri täyttää Jämijärven kunta JÄRJESTÖJEN AVUSTUSHAKEMUS (1/7) Peijarintie a HAKIJA: Tällä pohjavärillä olevat tiedot, saa laittaa näkyviin kunnan tiedotteisiin (kotisivut, harrasteoppaat ) Liikunta Nuoriso Kulttuuri

Lisätiedot

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen

KEVÄTKOKOUS Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. Päätös: Puheenjohtaja: Kai Vainio Antti Ali-Raatikainen FI- 1/5 1. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Hän kertasi vuoden 2014 tapahtumia, joista päällimmäisenä VIKSU 2014 palokuntanuorten leiri. Taloudellinen tulos on jopa liiankin hyvä,

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry Liite x/

Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry Liite x/ Ohjeet huomionosoituksista ja muistamisista A. VIIRIN, STANDAARIN LUOVUTUSSÄÄNTÖ 1 Viiri, standaari on korkein Tekniikan ja Erityisalojen Ammattilaiset KTL ry:n (myöhemmin KTL) myöntämä huomionosoitus.

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Aika: 25.10.2016 klo 13.00 15.30 (kokouslounas klo 12 13) Paikka: Ravintola Makun pieni kabinetti, Ratamestarinkatu 11, Helsinki Päätösluettelo 1 Kokouksen

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2008 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2008 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry.

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosaston säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Vihti-Karkkilan ammattiosasto ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL

Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL 18.11.2016 Sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2016 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen

Lisätiedot