YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA"

Transkriptio

1 1 YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Vuosi 2012 oli YSTEAN toiminnan neljäs kokonainen vuosi nykyisessä kokoonpanossa keväällä 2008 tapahtuneen YLTT ry:n ja SOTT ry:n yhdistymisen jälkeen. Jäsenmäärä oli 4.041, joista maksavia jäseniä oli 3.567, alennetulla jäsenmaksulla 184, eläkeläisjäseniä 216 ja opiskelijoita 74. Edellisen vuoden lopussa jäsenmäärä oli 4.162, joista maksavia oli Yhdistys hoitaa ja valvoo yksityisen terveyspalvelualan, sosiaalialan palveluyksiköiden ja sosiaalialan järjestöjen työntekijöiden oikeudellisia, taloudellisia, sosiaalisia ja ammatillisia etuja. Liittomme on Toimihenkilöliitto ERTO ja keskusjärjestömme STTK. TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA Toimialakohtaiset edunvalvontavaliokunnat ja sopimustoiminta Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen edunvalvontavaliokunta ja Terveys- ja sosiaalialojen neuvottelujärjestö TSN alojen edunvalvontavaliokunta on YSTEAn keskeisin väylä työmarkkinaedunvalvonnassa. Ensin mainitun puheenjohtaja on Matti Ojamo. Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhden kerran. Valiokunnan jäsenistä Pekka Laukkanen, Sirkku Mutru, Matti Ojamo sekä Leo Turunen osallistuivat tes -neuvotteluihin ja sopimuksella aloittaneiden työryhmien työhön. TSN -alojen valiokunnan puheenjohtaja oli Kaija Raatikainen. Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhden kerran. Työehtosopimukset olivat voimassa seuraavasti: Yksityinen terveyspalveluala Yksityinen sosiaalipalveluala Sosiaalialan järjestöt Lisäksi aloillamme on Palvelutyönantajayhdistyksen (PTY) ja Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön (YTHS) sekä talokohtaisia sopimuksia. Edellisen toimintavuoden aikana neuvotellut ns. raamisopimuksen mukaiset työehtosopimukset olivat voimassa koko vuoden ajan. Vuoden alussa neuvoteltiin sosiaalialan järjestöjen palkkausjärjestelmän uudistamisesta. Tämä astui voimaan , jonka jälkeen neuvoteltiin työnantajaliiton kanssa yhteisen koulutuspaketin sisällöstä. Lisäksi neuvoteltiin II-paikkakuntakalleusluokituksen poistamisesta paikallisen erän jakamisen yhteydessä.

2 2 TSN Terveys- ja sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN toimii Tehyn, Superin ja ERTON yhteisenä neuvottelu- ja edunvalvontajärjestönä. Sen kevätkokous oli ja paikalla oli YSTEAN edustajina Kirsi Turkki ja Anna-Greta Koort. Vuonna 2012 ERTOA edusti TSN:n hallituksessa Juri Aaltonen, jonka varajäsenenä oli Kaija Raatikainen. TSN:n syyskokous oli ja paikalla oli YSTEAN edustajana Kirsi Turkki ja ERTOSTA Matti Orkovaara. TSN:n neuvottelupäiville ja osallistui yhteensä 14 ystealaista. Edunvalvonta työpaikoilla ERTON HED-toiminta tähtää luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja muiden henkilökunnan edustajien voimaannuttamiseen työpaikoilla ja heidän toimintaedellytystensä parantamiseen. Tammikuussa ERTO järjesti suuren HED-seminaarin Ykkösketju kuntoon, jossa oli runsas ystealainen osanotto, 43 henkilöä. YSTEAN HED-ryhmä ja työpaikkaosastotyöryhmä työskentelivät samalla alueella yhteistyössä ERTON kanssa. HEDvastaavana toimi Sirkku Mutru. Työyhteisöjen kehittäminen, työhyvinvointi, työsuojeluun liittyvät tehtävät työpaikoilla Työsuojeluvaltuutettujen rooli työpaikoilla on vahvistunut. Kehitys- ja kehittämiskeskustelut työpaikoilla ovat tulleet jäädäkseen ja pysyväksi osaksi työpaikan yhteistoimintaa ja ne ovat oleellinen työkalu työhyvinvoinnin takaamiseksi. Näitä asioita olemme yhdessä kehittämässä liittomme ERTON kanssa koulutusten ja kurssien kautta. YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA Näkemysten ja tavoitteiden välittäminen ERTOON sekä STTK:n yhteiskunnalliseen edunvalvontaan Yhdistyksellämme on edustus ERTON edustajistossa sekä hallituksessa ja STTK:ssa. Tätä kautta meillä on vaikutuskanava sekä liittoon että erilaisten kannanottojen muodossa myös STTK:hon. Näistä on tarkemmin kohdassa Edustukset. ERTON yhteiskuntavaikuttamisen valiokunta ei toimintavuonna kokoontunut. Edustajamme valiokunnassa 2012 oli Sirkku Mutru, varalla Kaija Raatikainen. Lisäksi kolme ystealaista oli aluejärjestöjen edustajana nimetty valiokuntaan

3 3 AMMATILLINEN JA KOULUTUKSELLINEN EDUNVALVONTA Yhdistyksellämme on edustus ERTON koulutuspoliittisessa valiokunnassa, jota ei kuitenkaan toimintavuonna kutsuttu koolle. Soili Vivolin oli varsinaisena jäsenenä ja Susan Eriksson varalla. Henkilöstön edustajien koulutus ja osaaminen Liittomme ERTO on panostanut henkilöstöedustajien koulutukseen ja tukemiseen ja panostus jatkui myös vuonna Luettelo koulutuksista ja ystealaisten osallistumisesta kohdassa Koulutus. Jäsenten ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen Yhdistyksemme jäseniä kuuluu Opetushallituksen tutkintotoimikuntiin, mm. puhevammaisten tulkkipalveluiden, viittomakielisten ohjauksen ja hierojan tutkintotoimikuntiin. Näissä jäsenemme pääsevät suoraan vaikuttamaan alan koulutuksen tasoon ja kehittämiseen. Toimialalle valmistuvien opiskelijoiden sitouttaminen toimintaan Yhteistoiminnassa ERTON kanssa edustajamme ovat käyneet alan oppilaitoksissa esittäytymässä ja kertomassa yhdistyksemme toiminnasta. Erityisesti YSTEAA kiinnostavat järjestöpedagogeiksi, viittomakielen ohjaajiksi, sosionomeiksi ja päihdetyöhön kouluttautuvat opiskelijat. JÄRJESTÖTOIMINTA Jäsenhankinta Jäsenhankintaa on suoritettu erilaisten tilaisuuksien yhteydessä yhdessä muiden ertolaisten yhdistysten kanssa sekä aluejärjestöjen tilaisuuksissa ja jäsenten toimesta työpaikoilla. ERTON asiantuntijat ovat suorittaneet työpaikkakäyntejä yhteistoiminnassa henkilöstöedustajien kanssa. Päihdetyöntekijöiden yhdistyksen kanssa aloitettiin järjestöllinen yhteistyö edellisenä vuonna. Kohtaamispaikka seminaari järjestettiin Oulussa ja Rovaniemellä. Seminaari on sosiaalialan järjestöjen aluetyötä tekevien vuosittainen tapaaminen ja paikalla Oulussa oli Raija Similä esitepöydän kanssa ja YSTEA tarjosi paikan päällä kahvit. Nuoriso- ja opiskelijatyö Jäsenhankintaa parhaimmillaan ovat STTK:n, ERTON ja YSTEAN kontaktit opiskelijoihin ja muuhun nuorisoon. ERTOON on koottu nuoriso- ja opiskelijavaliokunta, ERTO Nuoret, jonka työhön olemme osallistuneet. Edustajamme valiokunnassa on ollut Pekka Laukkanen, varalla Riina Rousu alkuvuoden ja loppuvuoden Soili Vivolin.

4 4 YSTEAN omaa suoraa jäsenhankintaa on harrastettu Viittomakielen Ohjaajien piirissä. Heidän oman yhdistyksen hallintoa on tuettu. Tavoitteena on, saada heidän jäsenistään ERTON ja sitä kautta YSTEAN henkilöjäseniä. Yhteistyö Humakin Nurmijärven kampuksen kanssa on jatkunut. Kemi-Tornion AMK:n sosionomiopiskelijoiden kanssa tehtiin sponsorisopimus opiskelijahaalareihin liittyen. YSTEA -stipendi (500 euroa) parhaalle toimialoihimme liittyvälle opinnäytteelle perustettiin vuonna Toimintavuonna stipendin sai Pirjo Kallio opinnäytetyöstään Mielenterveyskuntoutujan kokemuksia klubitalon yhteydenpidosta. Lisäksi hallitus myönsi syksyllä 5 kpl 200 euron erillisstipendejä YSTEAN jäsenille, jotka olivat hakeneet ERTON stipendejä, mutta eivät olleet niitä saaneet suuren hakijamäärän takia. YSTEAN opiskelija- ja nuorisovastaava Pekka Laukkanen oli mukana STTK:n tapahtumassa, E.N.O. Nuorisotapahtumassa, HUMAKin Hurrikaanitapahtumassa sekä Humako -risteilyllä. Hän osallistui myös Humakon järjestöpäiville. Oppilaitosvierailuja on tehty useita ja yhteistyö HUMAKIN kampusten kanssa on jatkunut. Yhteistyötä on koordinoinut Pekka Laukkanen. Työpaikkaosastojen, paikallinen ja talokohtainen toiminta Työpaikkaosastotyöryhmä on toiminut vuoden aikana aktiivisesti työpaikkaosastotoiminnan aktivoimiseksi. Oulussa on panostettu sekä Kumppanuuskeskuksen että ODL:n ympärille muodostuneeseen klubitoimintaan. Sosiaalialan palveluyksiköissä ja järjestöissä aktiivit työpaikkaosastot ovat toimineet entiseen tapaan. Yhdistys on tukenut työpaikkaosastojen toimintaa 16 /jäsen/vuosi. Työpaikkaosastojen toiminnasta on laadittu ohjeistus, joka löytyy yhdistyksen nettisivuilta. Työpaikkaosastovastaava oli Raija Similä. Toimintatukea on myönnetty seuraavasti: v (v. 2011) tuettujen työpaikkaosastojen määrä 24 (21) myönnetty tukea yhteensä 9731 (7935) tuen piirissä TP-osastojen jäseniä 588 (529) Vuoden 2012 työpaikkaosasto valitaan kevätkokouksessa Vuoden 2011 työpaikkaosastoiksi valittiin SPR:n Keskustoimiston työpaikkaosasto, Kuurojen Palvelusäätiön Palvelukeskus Metsolan työpaikkaosasto ja Muistiliiton Muistiklubi. Työpaikkaosastoille yhteistä on ollut innostava ja aktiivinen toiminta.

5 5 YSTEAN 2011 juhlavuoden kunniaksi valittiin kaikki kolme. Työpaikkaosastot palkittiin kunniakirjoin kevätkokouksen 2012 yhteydessä. Liiton alueellinen toiminta YSTEA arvostaa aluejärjestöjen työtä. Meillä on vankka asema niiden hallituksissa aktiivien kautta. Aluetoiminta vahvistaa jäsenhankintaa ja se liittyy myös työpaikkaosastotyöhön. YSTEA on jatkanut aluejärjestötyön tukemista. Hakemuksesta myönnämme tapauskohtaisesti tukea järjestelykuluihin ystealaisten osallistujien lukumäärän perusteella. Tuen voi käyttää mihin tahansa tapahtumasta aiheutuneeseen kuluun. Toimintavuonna myönnettiin tukea Satakunnan aluejärjestölle 300, Varsinais-Suomen aluejärjestölle 250, Lahden aluejärjestölle 60 ja Hki-Uusimaan aluejärjestölle 300. ERTON alueellista jäsenpäivää vietettiin Oulussa. Järjestämisvastuussa oli Pohjois-Pohjanmaan aluejärjestö. Jäsenpäivän ohjelmaan osallistui lähes koko YSTEAN hallitus tavaten paikalla olleita jäseniämme. Aluejärjestöjen aktiiveille ja yhdistysten hallitusten jäsenille tarkoitetut järjestöpäivät pidettiin Laulasmaa Spassa, Eestin rannikolla. Lähes puolet päivien osallistujista oli ystealaisia. Tämä osoittaa miten aktiivisesti jäsenemme ovat mukana aluejärjestötoiminnassa. Luottamusmiestoiminta ERTON ja yhdistysten yhteisiä HED-kirjeitä on lähetetty luottamushenkilöille vuoden aikana kuusi kpl, joissa on ollut mukana aina YSTEAN oma osio ja sen on tuottanut HED-vastaava Sirkku Mutru. Luottamusmiesseminaari järjestettiin perinteiseen tapaan laivaseminaarina Tukholmaan Osallistujamäärät ovat huolestuttavasti vuosi vuodelta hiipuneet. Nyt osallistujia oli vain 37. Toisaalta seminaarin palaute oli voittopuolisen myönteistä niin esitysten sisällön kuin esittäjienkin osalta. Seminaarin toteuttamisesta vastasi Sirkku Mutru. Osallistuimme myös STTK:n luottamusmiesseminaariin Vantaalla. Kiintiömme oli yhdeksän osallistujaa, mikä saatiin helposti täyteen. Jäsenkoulutus, työhyvinvointi ja virkistys YSTEA on jo kolmasti saanut KELALTA ASLAK -kuntoutuskurssin. Ensimmäinen oli sosiaalialan järjestöille, toinen yksityiselle terveyspalvelualalle ja nyt oli ensisijaisesti yksityisen sosiaalipalvelualan vuoro. Kurssi alkoi huhtikuussa Osallistujia oli kymmenen. Mukana oli kaikkien kolmen toimialan edustajia.

6 6 50 Plus -toiminta Yhdistys on tarjonnut jäsenilleen kotimaan lomatukea, joka on porrastettu lomaan käytettyjen päivien mukaan ja joka on tarkoitettu ei tuettujen lomien tukemiseen. Lomatukiasioita hoiti Sirkku Mutru. Lomatukea on myönnetty vuonna 2012 (2011) seuraavasti: 2 vrk 14 kpl (12) a euroa (408) 3-4 vrk 15 kpl (16) a euroa (816) 5 vrk 15 kpl (17) a euroa (1445) yhteensä 44 kpl (45) 2516 euroa (2669) euroa Kevätkokouksen jälkeen oli järjestetty jäsenistölle Tallinnan risteily, jossa oli sata paikkaa ja ne myytiin helposti loppuun. YSTEA maksoi 60 % matkan hinnasta. Matkanjohtajana toimi Sirkku Mutru. Aiemmin seniorityön nimellä alkanut toiminta on painottunut koskemaan ikääntyviä työssä vielä olevia jäseniämme, heidän jaksamisestaan ja ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisystä tässä on kysymys. Työryhmän puheenjohtajana jatkoi Heimo Liimatainen ja sihteerinä ja hallituksen edustajana Kaija Raatikainen. Jäseninä oli SOTT/YLTT -konkareita, joilla on pitkä historia yhdistystoiminnassa ja joiden tietämystä edelleen tarvitaan. Näitä olivat ERTON entinen järjestöpäällikkö Eeva Karttunen sekä YLTT:n entinen puheenjohtaja Raili Juvonen. Lisäksi mainittakoon, että ryhmän vetäjä Liimatainen on entisiä SOTT:n puheenjohtajia ja sihteeri Raatikainen entinen YLTT:n puheenjohtaja. Työryhmä kokoontui kaksi kertaa, joista toinen kahden päivän seminaari Tuusulassa. Strategiatyö YSTEASSA TIEDOTUS Strategia hyväksyttiin vuoden 2011 syyskokouksessa. Sen jälkeen YSTEAN hallitus aloitti sen toteuttamisen hyväksymällä työvaliokunnan laatiman toteuttamissuunnitelman suunnitteluseminaarissaan tammikuussa. Strategiaa tutkitaan vuosittain sekä toimintasuunnitelman että toimintakertomuksen valmistelussa. Jäsenlehti YSTEA on ilmestynyt kaksi kertaa vuoden aikana. Sen sisältö on ollut monipuolinen. Lähes kaikki jutut on kirjoitettu itse. Lehtiaineiston kokoamisesta on vastannut lehtivastaava Reijo Partanen. Lehden päätoimittaja on puheenjohtaja Matti Ojamo. Lehti on nettisivuilla selailtavassa muodossa. Lisäksi lehdestä on tehty apuvälinelukijoita varten tekstitiedostoversio.

7 7 Messutapahtumat YSTEAN nettisivut ovat olleet kovassa käytössä. Niillä käyntiä seurataan erilaisten laskureiden avulla. Sivujen sisältöä ja rakenteita on jatkuvasti kehitetty informatiivisempaan ja helppokäyttöisempään suuntaan. Oleellista on, että etsittävä tieto löytyy helposti ja on sijoitettu loogisesti sivustolle. Nettisivujen optimoinnissa ollaan oltu mukana yhdessä ERTON muiden yhdistysten kanssa ERTON viestintäpäällikkö Kristiina Ahosen johdolla. Nettisivuista on vastannut viestintävastaava Virva Ryynänen sekä YSTEAN viestintätyöryhmä. Viestintävastaava on edelleen ylläpitänyt viestintäkalenteria, jossa on kaikki yhdistyksen viestintään liittyvät toimenpiteet ja aikataulut. Jäsenistölle on lähetetty vuoden aikana kuusi jäsenkirjettä sähköpostitse. YSTEALLA on myös oma Facebook -sivu. Toimintavuonna yhdistys osallistui Terve SOS -messu- ja koulutustapahtumaan Tampereella omalla pienellä käytävänvarsipöydällä. Messuista vastasi Raija Similä. Maailma kylässä tapahtumassa Helsingissä olimme jälleen mukana omalla esittelypöydällä. Vastuuhenkilönä toimi Pekka Laukkanen. Päivystys toteutettiin yhteistyössä ERTON Hki-Uusimaan aluejärjestön vapaaehtoisten kanssa. Ertolainen yhdistys MaMa ry oli myös mukana. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA YSTEA on Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Kepan jäsen ja sillä on osakkuus Naisten pankissa. Kummilapset World Visionin kautta ovat Denethma Prasansani Sri Lankasta ja James Okoth Ugandasta. Lisäksi tähän toiminta-alueeseen liittyy em. Maailma kylässä tapahtuma. Uutena hankkeena tuemme CISV:n työtä. Tämä on kansainvälisyyskasvatusjärjestö, joka tarjoaa monikulttuurisia elämyksiä lapsille ja nuorille. HALLINTO JA TALOUS Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset 2012 Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttävät sääntömääräiset kokoukset, joista kevätkokous oli Helsingissä, Folkhälsanin tiloissa. Kokouksessa oli 112 osallistujaa. Kokous hyväksyi edellisen vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Syyskokous oli marraskuussa Tampereella, Hotelli Pinjassa. Paikalla oli 39 jäsentä. Kokous teki sääntöjen mukaiset valinnat sekä käsitteli ja hyväksyi hallituksen laatiman toimintasuunnitelman sekä

8 8 talousarvion vuodelle Ennen kokouksen alkua oli uutena kokeiluna varattu jäsenille aikaa pohtia pienryhmissä yhdistyksen toimintaan liittyviä kysymyksiä. Toinen ryhmä pohti työpaikkaosasto- ja HED -asioita (9 henkilöä), toinen ryhmä koostui 50 Plus -toiminnasta kiinnostuneista (21 henkilöä). Päätettiin yleisön pyynnöstä varata tulevissa sääntömääräisissä kokouksissa enemmän aikaa tällaiselle työskentelylle. Yhdistyksen hallitus vuonna 2012 Puheenjohtaja Matti Ojamo, Järvenpää Varsinaiset jäsenet Anna-Greta Koort Pekka Laukkanen, Helsinki Arja Lehtonen, Turku Sirkku Mutru, Helsinki Kaija Raatikainen, Siilinjärvi Riina Rousu, Oulu, (erosi 2/12) Virvatuli Ryynänen, Oulu Raija Similä, Oulu Leo Turunen, Jyväskylä Soili Vivolin, Hyvinkää SJ TP, jäsenasiat, kokousjärjestelyt SJ, kans.väl.asiat, kummilapsitoiminta TP, sihteeri, varapuheenjohtaja SJ, luottamusmies- ja HED-vastaava, lomatuet, jäsenpalveluvastaava TP, taloudenhoitaja TP Raija Similän työpari SJ, nettivastaava, jäsenkirjeet SJ, työpaikkaosasto- ja messuvastaava SJ, yhteiskuntavaikuttamisen vastaava SJ, kirjanpitäjä, varasihteeri Yleisvarajäsenet kutsumajärjestyksessä: I Susan Eriksson, Helsinki, SJ IV Tiina Grönlund, Turku, TP II Kirsi Turkki, Helsinki, TP V Anne Baffour, Helsinki, TP III Hannu Kärkkäinen, Vantaa, SJ SJ = sosiaalialan järjestöt SP = yksityinen sosiaalipalveluala TP = terveyspalvelut Hallituksen ulkopuolisina toimintaan osallistuivat lehtivastaava Reijo Partanen (SP) sekä strategiavastaava ja 50+ toiminnan vastaava Heimo Liimatainen (eläkeläinen). Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Kahdesti kokous järjestettiin viikonlopun kestävän suunnitteluseminaarin yhteydessä. Työvaliokunta kokoontui yhden kerran. Yhdistyksen tilintarkastaja oli Pauli Aaltonen HTM ja varalla Päivi Ollila HTM. Hallituksen työryhmät 2012 EDUNVALVONTA- JA YHTEISKUNTAVAIKUTTAMISEN TYÖRYHMÄ Sirkku Mutru (pj), Leo Turunen, Kaija Raatikainen ja Anna-Greta Koort

9 9 TYÖPAIKKAOSASTO- JA JÄSENPALVELUTYÖRYHMÄ Raija Similä (pj), Pekka Laukkanen ja Riina Rousu VIESTINTÄTYÖRYHMÄ Virva Ryynänen (pj), Arja Lehtonen, Soili Vivolin, Reijo Partanen TYÖVALIOKUNTA Matti Ojamo (pj), Arja Lehtonen ja Kaija Raatikainen 50+ -TOIMINNAN TYÖRYHMÄ Heimo Liimatainen (pj), Kaija Raatikainen, Raili Juvonen ja Eeva Karttunen Edustukset 2012 ERTON EDUSTAJISTO Varsinaiset (7) Varajäsenet (7), kutsumisjärjestys Tiina Grönlund TP, ero Anne Baffour TP Anna-Greta Koort TP Raili Martin SJ Pekka Laukkanen SJ Kirsi Turkki TP, ero Sirkku Mutru SJ Soili Vivolin SJ Reijo Partanen SP Virva Ryynänen SJ Riina Rousu TP, ero Susan Eriksson SJ, ero Raija Similä SJ Timo Glad SJ ERTON TYÖTTÖMYYSKASSAN EDUSTAJISTO Varsinaiset (6) Varajäsenet (6), kutsumisjärjestys Leo Turunen SJ Pekka Laukkanen SJ Virva Ryynänen SJ Raija Similä SJ Susanna Eriksson SJ, ero Reijo Partanen SP Soili Vivolin SJ Arja Lehtonen Kaija Raatikainen TP Riina Rousu TP, ero Hannu Kärkkäinen SP Tiina Grönlund, ero ERTON HALLITUS Varsinaiset (2) Varajäsenet (2) Matti Ojamo Leo Turunen Arja Lehtonen Kaija Raatikainen ERTON TYÖTTÖMYYSKASSAN HALLITUS Raili Martin varalla Sirkku Mutru ERTON NUORISO- JA OPISKELIJAVALIOKUNTA Pekka Laukkanen varalla Riina Rousu, ero

10 10 ERTON KOULUTUSPOLIITTINEN VALIOKUNTA Soili Vivolin varalla Susan Eriksson, ero ERTON YHTEISKUNTAVAIKUTTAMISEN VALIOKUNTA Sirkku Mutru varalla Kaija Raatikainen ERTON VIESTINTÄVALIOKUNTA Virva Ryynänen varalla Arja Lehtonen SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN EDUNVALVONTAVALIOKUNTA Matti Ojamo (pj), Pekka Laukkanen, Sirkku Mutru, Leo Turunen, Annina Virta ja Soili Vivolin TSN-ALOJEN EDUNVALVONTAVALIOKUNTA Kaija Raatikainen (pj), Helena Ahonen ( asti), Saila Kämppi, Hannu Kärkkäinen ( alkaen), Matti Ojamo ja Kirsi Turkki (ero ) TSN HALLITUS 2012 Juri Aaltosen varajäsenenä Kaija Raatikainen ERTO/YSTEA TSN VUOSIKOKOUSEDUSTAJAT 2012 (3 edustajaa) Kirsi Turkki, Saila Kämppi, Anna-Greta Koort varalla Anne Baffour STTK STTK:N EDUSTAJISTO Arja Lehtonen varsinainen jäsen STTK:N HALLITUS Matti Ojamo varajäsen MUUT TEHTÄVÄT STTK:N KAUTTA STTK työllisyyden edistämistoimikunnat Sirkku Mutru, Helsinki Leo Turunen, Jyväskylä STTK hyvinvointi- ja elinkeinopoliittinen työryhmä Sirkku Mutru

11 11 STTK Akateemiset Sari Kokko Lisäksi ystealaisia on useissa STTK:n alue- ja paikallistoimikunnissa OPH TUTKINTOLAUTAKUNNAT Puhevammaisten tulkkipalvelun tutkintotoimikunta Pirkko Jääskeläinen Hierojan tutkintotoimikunta Taisto Rantakokko Talous 2012 YSTEAssa taloudesta vastaavat taloudenhoitaja Kaija Raatikainen ja kirjanpitäjä Soili Vivolin. Koska molemmat ovat hallituksen varsinaisia jäseniä, on hallituksen helppo seurata taloutta ja saada tarvittavat selvitykset kokouksissaan. YSTEAN talousarvio vuodelle 2012 on toteutunut kokonaisuudessaan erittäin hyvin. Menot kasvoivat 6 %. Jäsenmaksupalaute oli budjetoitu varovaisesti, mutta budjetoituun summaan nähden ne kasvoivat 1.5 %. Toteutuneet tuotot olivat ,47 euroa (v ,37) ja varsinaisen toiminnan kulut ,81 euroa (v ,36). Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuloksen huomioiden tilinpäätös on 3.356,99 euroa ylijäämäinen (v 2011 ylijäämäinen ,96). Hallitus esittää tuloksen kirjattavaksi edellisten tilikausien yli/alijäämätilille. ERTO Erton edustajiston kokoukset Nykyisen Erton edustajiston toimikausi on Toimintavuosi oli Juri Aaltosen toinen puheenjohtajavuosi. ERTON toimintaan on vaikuttanut suuresti sen suurimman jäsenyhdistyksen, Tietoalan toimihenkilöiden ero ja siirtyminen Akavaan Puheenjohtaja Aaltosen käynnistämät mittavat sopeuttamistoimet saatiin pääosin päätökseen toimintavuoden aikana. Edustajiston kevätkokous oli Särkänlinnassa, Helsingissä. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Edustajiston syyskokous oli Hotel Scandic Stationissa, Tampereella. Kokous käsitteli sääntömääräiset asiat. YSTEA-ERTO yhteistyö ERTON ja YSTEAN yhteistyötä ja työnjakoa käsitellään vuosittain yhteistyöneuvotteluissa. Niiden pohjalta laadittiin yksityiskohtainen

12 12 työsuunnitelma loppuvuoden ja seuraavan toimintavuoden toimia koskien. Neuvottelussa sovitaan mm. jäsenhankinnan yhteisistä järjestelyistä. ERTOn uuden työnjaon mukaisesti yhdistyksillä ei ole enää nimettyjä asianhoitajia. Sosiaalialan järjestösektorin lakimiehemme on ollut Kaisu Ahtola, jonka perhevapaan aikana tehtävää hoiti Matti Orkovaara. Lakimies Maritta Jalo on hoitanut yksityistä terveyspalvelualaa. Myös ERTON toimialapäällikkö Pia Saunavaara on osallistunut kenttätyöhön toimialoillamme. Työttömyyskassa 2012 Erton työttömyyskassa on maksanut YSTEAN jäsenille etuuksia vuonna 2012 seuraavasti (vertailuna vuoden 2011 tiedot): Ansiopäivärahaa euroa saajat euro/pv ka kk-palkka , , , , , ,51 Työttömyyden kesto 122,9 pv (117 pv) Vuorotteluvapaa brutto euroa saajat , ,03 53 Koulutus YSTEA ei ole järjestänyt omaa koulutusta. Sen sijaan ohjaamme jäsenet muiden järjestämään koulutukseen. Seuraavassa on lueteltu ERTON, STTK:n, TSN:n sekä ERTON, VVL:n ja Nousun yhdessä järjestämät koulutukset ja niihin osallistuneiden yhdistyksemme jäsenten lukumäärät vuonna 2012 Ykkösketju kuntoon seminaari 43 Tervetuloa ykkösketjuun (4 kurssia) 35 Ykkösketjun vahvimmaksi lenkiksi koulutus 4 Henkilöstön edustajien voimavarapäivät 1 Onnistu kehityskeskustelussa (4 kurssia) 19 Tunne etusi ja oikeutesi työelämässä (1. ja 2.-jaksot) 16 Uralla eteenpäin (7 kurssia) 9 Puhutko somea? 2 YT-menettelypäivä 1 Häirintä- ja epäasiallinen kohtelu työpaikalla 1 E.N.O. Nuorisotapahtuma 6 TSN:n luottamusmieskoulutus (3 kurssia) 4 TSN:n neuvottelupäivä/edunvalvontapäivät (2 kpl) 14 Palkkiot ja oman työn hinnoittelu (STTK ja SJL) 9 Plusmiinus 35 risteily (STTK) 4

13 13 Työhyvinvointiseminaari (STTK) 10 Työsuojelun perus- ja täydennyskurssit 10 Liitteet Viestintäkalenteri 2012 TSN toimintakertomus 2012

YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA

YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA 1 YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vuosi 2010 oli YSTEAN toiminnan toinen kokonainen vuosi YSTEAN merkeissä keväällä 2008 tapahtuneen YLTT ry:n ja SOTT ry:n

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 Esitetään hyväksyttäväksi YSTEAn kevätkokouksessa 16.5.2015 1 1. YLEISTÄ YSTEASTA JA ERTOSTA VUODELTA 2014 YSTEA on

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 2011 31.12.2011

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 2011 31.12.2011 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 2011 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO: 1 Toimintakertomus 2-3 Tilinpäätös: Tase 4 Tuloslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6-7 Tilinpäätöksen allekirjoitus

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yhdistys on aloittanut toimintansa 12.4.2008 kun yhdistettiin kahden ERTOlaisen yhdistyksen toiminnot. Nämä ovat Sosiaali-

Lisätiedot

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle!

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle! Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti 1/2008 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot

Lisätiedot

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry

1/12 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/12 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 Hedien hemmottelua ja muita herkkuja 8 Navigoi itsesi uudelle uralle 10 Aslak-kuntoutus oli upea kokemus 12 Kummilapsemme

Lisätiedot

1/11 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry

1/11 JÄSENLEHTI. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/11 JÄSENLEHTI 4 YT- ja Tyhy-toiminta työyhteisön parhaaksi 6 Ystean senioritoiminta on nyt 50+ -toimintaa 10 Vuoden työpaikkaosasto 2010 22 Kutsu

Lisätiedot

Ystea-lehti 1/2011. Pääkirjoitus Matti Ojamo. Työhyvinvoinnin monet lähteet

Ystea-lehti 1/2011. Pääkirjoitus Matti Ojamo. Työhyvinvoinnin monet lähteet Ystea-lehti 1/2011 julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti. YSTEA ry on Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry:n jäsenyhdistys. www.ystea.fi Päätoimittaja: Matti

Lisätiedot

1 /10. 4 Vuoden työpaikkaosasto 8 Tulevaisuus haastaa 11 Kuopiolainen perheyritys Muista kevätkokous! jäsenlehti

1 /10. 4 Vuoden työpaikkaosasto 8 Tulevaisuus haastaa 11 Kuopiolainen perheyritys Muista kevätkokous! jäsenlehti Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1 /10 jäsenlehti 4 Vuoden työpaikkaosasto 8 Tulevaisuus haastaa 11 Kuopiolainen perheyritys Muista kevätkokous! Puheenjohtajalta Puheenjohtajalta Tärkeintä

Lisätiedot

Kutsu kevät kokoukseen! s. 22 1/15

Kutsu kevät kokoukseen! s. 22 1/15 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 1/15 JÄSENLEHTI Tässä numerossa mm. 4 YSTEAssa kuunnellaan jäsentä 6 ASLAK-kurssilla kuntoudutaan! 12 Aluetoiminnan arvostus on kohdallaan Kutsu kevät

Lisätiedot

Logistiikan toimihenkilöt ry:n historiikki

Logistiikan toimihenkilöt ry:n historiikki Logistiikan toimihenkilöt ry:n historiikki KHT:n täyttäessään 20 vuotta vuonna 1997 hallituksessa päätettiin juhlistaa juhlavuotta tekemällä historiikki, jossa kerrotaan yhdistyksen toiminnasta perustamisvuodesta

Lisätiedot

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry VUOSIKERTOMUS 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 2 TOIMINNAN JOHTO 3 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA 4 JÄRJESTÖTOIMINTA 5 TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA 6 AMMATIN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

2/12. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry JÄSENLEHTI. Kutsu syyskokoukseen ja teatteriin! s. 26

2/12. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry JÄSENLEHTI. Kutsu syyskokoukseen ja teatteriin! s. 26 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 2/12 JÄSENLEHTI Kutsu syyskokoukseen ja teatteriin! s. 26 PUHEENJOHTAJALTA Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa Ystea-lehti julkaisija:

Lisätiedot

4 optisen alan ammattilaisia 6 Masennus voi viedä työkyvyn 10 Mitä ensi vuonna? 14 YLTT ja sott ne yhteen sopii

4 optisen alan ammattilaisia 6 Masennus voi viedä työkyvyn 10 Mitä ensi vuonna? 14 YLTT ja sott ne yhteen sopii Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti /00 4 optisen alan ammattilaisia 6 Masennus voi viedä työkyvyn 10 Mitä ensi vuonna? 14 YLTT ja sott ne yhteen sopii

Lisätiedot

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa Ystea-lehti 2/2012 Julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti Ystea ry on Toimihenkilöliitto Erto ry:n jäsenyhdistys, www.ystea.fi Ystea on myös Facebookissa. Päätoimittaja:

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON HALLITUKSEN KERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

SUOMEN FARMASIALIITON HALLITUKSEN KERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS SUOMEN FARMASIALIITON HALLITUKSEN KERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2013 oli Farmasialiitossa suuren organisaatiomuutoksen vuosi. Liittovaltuuston hyväksymän sääntömuutoksen aiheuttamat toimenpiteet

Lisätiedot

Kutsu syyskokoukseen!

Kutsu syyskokoukseen! Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 2/14 JÄSENLEHTI Kutsu syyskokoukseen! s. 22 Tässä numerossa mm. 4 Työhyvinvointia hyvällä hallinnolla? 6 Työeläkettä vai työtä eläkkeettä 8 Koskeeko

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2013 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

AUTO- KATSASTAJAT 1/2003. Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 20. vuosikerta

AUTO- KATSASTAJAT 1/2003. Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 20. vuosikerta AUTO- KATSASTAJAT 1/2003 Autokatsastajat Ak ry:n järjestölehti 20. vuosikerta Puheenjohtajan palsta Palkkausjärjestelmä Suomen Autokatsastus Oy:ssa palkkausjärjestelmän nykymuotoinen kehitystyö aloitettiin

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 HELSINGIN KAUPUNGIN TOIMISTOVIRKAILIJAT JHL ry Kolmas linja 6, liiketila 00530 Helsinki TOIMINTAKERTOMUS 2010 23.2.2011 Yhdistyksen hallitus Sivu 2 / 8 1 YLEISTÄ Vuosi on yhdistyksemme 54. toimintavuosi.

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011)

JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) 1 Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE (SÄHKÖINEN VERSIO 1.3.2011) MAALISKUU 2011 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com

Lisätiedot

JHL. Järjestötiedon käsikirja

JHL. Järjestötiedon käsikirja TOIMIVAT YHDISTYKSET - TOIMIVAT JHL YHDISTYKSET - - YHDISTYKSET TOIMIVAT Järjestötiedon käsikirja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n järjestötiedon käsikirja 04/2015 Järjestö- ja jäsenpalvelulinjan

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

TIEMIES. PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 2/2007. InTek ry:n LIITTOKOKOUS

TIEMIES. PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 2/2007. InTek ry:n LIITTOKOKOUS TIEMIES PardiaNYT-lehden InTek ry:n järjestöliite 2/2007 InTek ry:n LIITTOKOKOUS Infra-alan Toimihenkilöliitto InTek ry. piti sääntömääräisen liittokokouksensa 10. marraskuuta Ravintola Limonessa, Pardian

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013. www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi. aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2013 www.aivovammaliitto.fi www.aivovaurio.fi aivovammaliitto.fi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Yhdistystoiminta 4 3. Aivovammaliiton vapaaehtoistoiminta 6 3.1 Vertaistukitoiminta

Lisätiedot

Vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan vuosikokous hyväksyi seuraavat painopisteet

Vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan vuosikokous hyväksyi seuraavat painopisteet 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2012 SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry on aloittanut toimintansa 1.1.2007, joten vuosi 2012 oli kuudes toimintavuosi.

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto

Vuosikertomus 2012. Lakimiesliitto Vuosikertomus 2012 Vuosikertomus 2012 Lakimiesliitto Sisällys Toiminnanjohtajan katsaus... 1 Liiton johto... 1 Valtuuskunta... 2 Työmarkkinatoimikunta... 2 Keskuslakkotoimikunta... 3 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusjaosto...

Lisätiedot