YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA"

Transkriptio

1 1 YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Vuosi 2012 oli YSTEAN toiminnan neljäs kokonainen vuosi nykyisessä kokoonpanossa keväällä 2008 tapahtuneen YLTT ry:n ja SOTT ry:n yhdistymisen jälkeen. Jäsenmäärä oli 4.041, joista maksavia jäseniä oli 3.567, alennetulla jäsenmaksulla 184, eläkeläisjäseniä 216 ja opiskelijoita 74. Edellisen vuoden lopussa jäsenmäärä oli 4.162, joista maksavia oli Yhdistys hoitaa ja valvoo yksityisen terveyspalvelualan, sosiaalialan palveluyksiköiden ja sosiaalialan järjestöjen työntekijöiden oikeudellisia, taloudellisia, sosiaalisia ja ammatillisia etuja. Liittomme on Toimihenkilöliitto ERTO ja keskusjärjestömme STTK. TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA Toimialakohtaiset edunvalvontavaliokunnat ja sopimustoiminta Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen edunvalvontavaliokunta ja Terveys- ja sosiaalialojen neuvottelujärjestö TSN alojen edunvalvontavaliokunta on YSTEAn keskeisin väylä työmarkkinaedunvalvonnassa. Ensin mainitun puheenjohtaja on Matti Ojamo. Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhden kerran. Valiokunnan jäsenistä Pekka Laukkanen, Sirkku Mutru, Matti Ojamo sekä Leo Turunen osallistuivat tes -neuvotteluihin ja sopimuksella aloittaneiden työryhmien työhön. TSN -alojen valiokunnan puheenjohtaja oli Kaija Raatikainen. Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhden kerran. Työehtosopimukset olivat voimassa seuraavasti: Yksityinen terveyspalveluala Yksityinen sosiaalipalveluala Sosiaalialan järjestöt Lisäksi aloillamme on Palvelutyönantajayhdistyksen (PTY) ja Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiön (YTHS) sekä talokohtaisia sopimuksia. Edellisen toimintavuoden aikana neuvotellut ns. raamisopimuksen mukaiset työehtosopimukset olivat voimassa koko vuoden ajan. Vuoden alussa neuvoteltiin sosiaalialan järjestöjen palkkausjärjestelmän uudistamisesta. Tämä astui voimaan , jonka jälkeen neuvoteltiin työnantajaliiton kanssa yhteisen koulutuspaketin sisällöstä. Lisäksi neuvoteltiin II-paikkakuntakalleusluokituksen poistamisesta paikallisen erän jakamisen yhteydessä.

2 2 TSN Terveys- ja sosiaalialan Neuvottelujärjestö TSN toimii Tehyn, Superin ja ERTON yhteisenä neuvottelu- ja edunvalvontajärjestönä. Sen kevätkokous oli ja paikalla oli YSTEAN edustajina Kirsi Turkki ja Anna-Greta Koort. Vuonna 2012 ERTOA edusti TSN:n hallituksessa Juri Aaltonen, jonka varajäsenenä oli Kaija Raatikainen. TSN:n syyskokous oli ja paikalla oli YSTEAN edustajana Kirsi Turkki ja ERTOSTA Matti Orkovaara. TSN:n neuvottelupäiville ja osallistui yhteensä 14 ystealaista. Edunvalvonta työpaikoilla ERTON HED-toiminta tähtää luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja muiden henkilökunnan edustajien voimaannuttamiseen työpaikoilla ja heidän toimintaedellytystensä parantamiseen. Tammikuussa ERTO järjesti suuren HED-seminaarin Ykkösketju kuntoon, jossa oli runsas ystealainen osanotto, 43 henkilöä. YSTEAN HED-ryhmä ja työpaikkaosastotyöryhmä työskentelivät samalla alueella yhteistyössä ERTON kanssa. HEDvastaavana toimi Sirkku Mutru. Työyhteisöjen kehittäminen, työhyvinvointi, työsuojeluun liittyvät tehtävät työpaikoilla Työsuojeluvaltuutettujen rooli työpaikoilla on vahvistunut. Kehitys- ja kehittämiskeskustelut työpaikoilla ovat tulleet jäädäkseen ja pysyväksi osaksi työpaikan yhteistoimintaa ja ne ovat oleellinen työkalu työhyvinvoinnin takaamiseksi. Näitä asioita olemme yhdessä kehittämässä liittomme ERTON kanssa koulutusten ja kurssien kautta. YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA Näkemysten ja tavoitteiden välittäminen ERTOON sekä STTK:n yhteiskunnalliseen edunvalvontaan Yhdistyksellämme on edustus ERTON edustajistossa sekä hallituksessa ja STTK:ssa. Tätä kautta meillä on vaikutuskanava sekä liittoon että erilaisten kannanottojen muodossa myös STTK:hon. Näistä on tarkemmin kohdassa Edustukset. ERTON yhteiskuntavaikuttamisen valiokunta ei toimintavuonna kokoontunut. Edustajamme valiokunnassa 2012 oli Sirkku Mutru, varalla Kaija Raatikainen. Lisäksi kolme ystealaista oli aluejärjestöjen edustajana nimetty valiokuntaan

3 3 AMMATILLINEN JA KOULUTUKSELLINEN EDUNVALVONTA Yhdistyksellämme on edustus ERTON koulutuspoliittisessa valiokunnassa, jota ei kuitenkaan toimintavuonna kutsuttu koolle. Soili Vivolin oli varsinaisena jäsenenä ja Susan Eriksson varalla. Henkilöstön edustajien koulutus ja osaaminen Liittomme ERTO on panostanut henkilöstöedustajien koulutukseen ja tukemiseen ja panostus jatkui myös vuonna Luettelo koulutuksista ja ystealaisten osallistumisesta kohdassa Koulutus. Jäsenten ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen Yhdistyksemme jäseniä kuuluu Opetushallituksen tutkintotoimikuntiin, mm. puhevammaisten tulkkipalveluiden, viittomakielisten ohjauksen ja hierojan tutkintotoimikuntiin. Näissä jäsenemme pääsevät suoraan vaikuttamaan alan koulutuksen tasoon ja kehittämiseen. Toimialalle valmistuvien opiskelijoiden sitouttaminen toimintaan Yhteistoiminnassa ERTON kanssa edustajamme ovat käyneet alan oppilaitoksissa esittäytymässä ja kertomassa yhdistyksemme toiminnasta. Erityisesti YSTEAA kiinnostavat järjestöpedagogeiksi, viittomakielen ohjaajiksi, sosionomeiksi ja päihdetyöhön kouluttautuvat opiskelijat. JÄRJESTÖTOIMINTA Jäsenhankinta Jäsenhankintaa on suoritettu erilaisten tilaisuuksien yhteydessä yhdessä muiden ertolaisten yhdistysten kanssa sekä aluejärjestöjen tilaisuuksissa ja jäsenten toimesta työpaikoilla. ERTON asiantuntijat ovat suorittaneet työpaikkakäyntejä yhteistoiminnassa henkilöstöedustajien kanssa. Päihdetyöntekijöiden yhdistyksen kanssa aloitettiin järjestöllinen yhteistyö edellisenä vuonna. Kohtaamispaikka seminaari järjestettiin Oulussa ja Rovaniemellä. Seminaari on sosiaalialan järjestöjen aluetyötä tekevien vuosittainen tapaaminen ja paikalla Oulussa oli Raija Similä esitepöydän kanssa ja YSTEA tarjosi paikan päällä kahvit. Nuoriso- ja opiskelijatyö Jäsenhankintaa parhaimmillaan ovat STTK:n, ERTON ja YSTEAN kontaktit opiskelijoihin ja muuhun nuorisoon. ERTOON on koottu nuoriso- ja opiskelijavaliokunta, ERTO Nuoret, jonka työhön olemme osallistuneet. Edustajamme valiokunnassa on ollut Pekka Laukkanen, varalla Riina Rousu alkuvuoden ja loppuvuoden Soili Vivolin.

4 4 YSTEAN omaa suoraa jäsenhankintaa on harrastettu Viittomakielen Ohjaajien piirissä. Heidän oman yhdistyksen hallintoa on tuettu. Tavoitteena on, saada heidän jäsenistään ERTON ja sitä kautta YSTEAN henkilöjäseniä. Yhteistyö Humakin Nurmijärven kampuksen kanssa on jatkunut. Kemi-Tornion AMK:n sosionomiopiskelijoiden kanssa tehtiin sponsorisopimus opiskelijahaalareihin liittyen. YSTEA -stipendi (500 euroa) parhaalle toimialoihimme liittyvälle opinnäytteelle perustettiin vuonna Toimintavuonna stipendin sai Pirjo Kallio opinnäytetyöstään Mielenterveyskuntoutujan kokemuksia klubitalon yhteydenpidosta. Lisäksi hallitus myönsi syksyllä 5 kpl 200 euron erillisstipendejä YSTEAN jäsenille, jotka olivat hakeneet ERTON stipendejä, mutta eivät olleet niitä saaneet suuren hakijamäärän takia. YSTEAN opiskelija- ja nuorisovastaava Pekka Laukkanen oli mukana STTK:n tapahtumassa, E.N.O. Nuorisotapahtumassa, HUMAKin Hurrikaanitapahtumassa sekä Humako -risteilyllä. Hän osallistui myös Humakon järjestöpäiville. Oppilaitosvierailuja on tehty useita ja yhteistyö HUMAKIN kampusten kanssa on jatkunut. Yhteistyötä on koordinoinut Pekka Laukkanen. Työpaikkaosastojen, paikallinen ja talokohtainen toiminta Työpaikkaosastotyöryhmä on toiminut vuoden aikana aktiivisesti työpaikkaosastotoiminnan aktivoimiseksi. Oulussa on panostettu sekä Kumppanuuskeskuksen että ODL:n ympärille muodostuneeseen klubitoimintaan. Sosiaalialan palveluyksiköissä ja järjestöissä aktiivit työpaikkaosastot ovat toimineet entiseen tapaan. Yhdistys on tukenut työpaikkaosastojen toimintaa 16 /jäsen/vuosi. Työpaikkaosastojen toiminnasta on laadittu ohjeistus, joka löytyy yhdistyksen nettisivuilta. Työpaikkaosastovastaava oli Raija Similä. Toimintatukea on myönnetty seuraavasti: v (v. 2011) tuettujen työpaikkaosastojen määrä 24 (21) myönnetty tukea yhteensä 9731 (7935) tuen piirissä TP-osastojen jäseniä 588 (529) Vuoden 2012 työpaikkaosasto valitaan kevätkokouksessa Vuoden 2011 työpaikkaosastoiksi valittiin SPR:n Keskustoimiston työpaikkaosasto, Kuurojen Palvelusäätiön Palvelukeskus Metsolan työpaikkaosasto ja Muistiliiton Muistiklubi. Työpaikkaosastoille yhteistä on ollut innostava ja aktiivinen toiminta.

5 5 YSTEAN 2011 juhlavuoden kunniaksi valittiin kaikki kolme. Työpaikkaosastot palkittiin kunniakirjoin kevätkokouksen 2012 yhteydessä. Liiton alueellinen toiminta YSTEA arvostaa aluejärjestöjen työtä. Meillä on vankka asema niiden hallituksissa aktiivien kautta. Aluetoiminta vahvistaa jäsenhankintaa ja se liittyy myös työpaikkaosastotyöhön. YSTEA on jatkanut aluejärjestötyön tukemista. Hakemuksesta myönnämme tapauskohtaisesti tukea järjestelykuluihin ystealaisten osallistujien lukumäärän perusteella. Tuen voi käyttää mihin tahansa tapahtumasta aiheutuneeseen kuluun. Toimintavuonna myönnettiin tukea Satakunnan aluejärjestölle 300, Varsinais-Suomen aluejärjestölle 250, Lahden aluejärjestölle 60 ja Hki-Uusimaan aluejärjestölle 300. ERTON alueellista jäsenpäivää vietettiin Oulussa. Järjestämisvastuussa oli Pohjois-Pohjanmaan aluejärjestö. Jäsenpäivän ohjelmaan osallistui lähes koko YSTEAN hallitus tavaten paikalla olleita jäseniämme. Aluejärjestöjen aktiiveille ja yhdistysten hallitusten jäsenille tarkoitetut järjestöpäivät pidettiin Laulasmaa Spassa, Eestin rannikolla. Lähes puolet päivien osallistujista oli ystealaisia. Tämä osoittaa miten aktiivisesti jäsenemme ovat mukana aluejärjestötoiminnassa. Luottamusmiestoiminta ERTON ja yhdistysten yhteisiä HED-kirjeitä on lähetetty luottamushenkilöille vuoden aikana kuusi kpl, joissa on ollut mukana aina YSTEAN oma osio ja sen on tuottanut HED-vastaava Sirkku Mutru. Luottamusmiesseminaari järjestettiin perinteiseen tapaan laivaseminaarina Tukholmaan Osallistujamäärät ovat huolestuttavasti vuosi vuodelta hiipuneet. Nyt osallistujia oli vain 37. Toisaalta seminaarin palaute oli voittopuolisen myönteistä niin esitysten sisällön kuin esittäjienkin osalta. Seminaarin toteuttamisesta vastasi Sirkku Mutru. Osallistuimme myös STTK:n luottamusmiesseminaariin Vantaalla. Kiintiömme oli yhdeksän osallistujaa, mikä saatiin helposti täyteen. Jäsenkoulutus, työhyvinvointi ja virkistys YSTEA on jo kolmasti saanut KELALTA ASLAK -kuntoutuskurssin. Ensimmäinen oli sosiaalialan järjestöille, toinen yksityiselle terveyspalvelualalle ja nyt oli ensisijaisesti yksityisen sosiaalipalvelualan vuoro. Kurssi alkoi huhtikuussa Osallistujia oli kymmenen. Mukana oli kaikkien kolmen toimialan edustajia.

6 6 50 Plus -toiminta Yhdistys on tarjonnut jäsenilleen kotimaan lomatukea, joka on porrastettu lomaan käytettyjen päivien mukaan ja joka on tarkoitettu ei tuettujen lomien tukemiseen. Lomatukiasioita hoiti Sirkku Mutru. Lomatukea on myönnetty vuonna 2012 (2011) seuraavasti: 2 vrk 14 kpl (12) a euroa (408) 3-4 vrk 15 kpl (16) a euroa (816) 5 vrk 15 kpl (17) a euroa (1445) yhteensä 44 kpl (45) 2516 euroa (2669) euroa Kevätkokouksen jälkeen oli järjestetty jäsenistölle Tallinnan risteily, jossa oli sata paikkaa ja ne myytiin helposti loppuun. YSTEA maksoi 60 % matkan hinnasta. Matkanjohtajana toimi Sirkku Mutru. Aiemmin seniorityön nimellä alkanut toiminta on painottunut koskemaan ikääntyviä työssä vielä olevia jäseniämme, heidän jaksamisestaan ja ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisystä tässä on kysymys. Työryhmän puheenjohtajana jatkoi Heimo Liimatainen ja sihteerinä ja hallituksen edustajana Kaija Raatikainen. Jäseninä oli SOTT/YLTT -konkareita, joilla on pitkä historia yhdistystoiminnassa ja joiden tietämystä edelleen tarvitaan. Näitä olivat ERTON entinen järjestöpäällikkö Eeva Karttunen sekä YLTT:n entinen puheenjohtaja Raili Juvonen. Lisäksi mainittakoon, että ryhmän vetäjä Liimatainen on entisiä SOTT:n puheenjohtajia ja sihteeri Raatikainen entinen YLTT:n puheenjohtaja. Työryhmä kokoontui kaksi kertaa, joista toinen kahden päivän seminaari Tuusulassa. Strategiatyö YSTEASSA TIEDOTUS Strategia hyväksyttiin vuoden 2011 syyskokouksessa. Sen jälkeen YSTEAN hallitus aloitti sen toteuttamisen hyväksymällä työvaliokunnan laatiman toteuttamissuunnitelman suunnitteluseminaarissaan tammikuussa. Strategiaa tutkitaan vuosittain sekä toimintasuunnitelman että toimintakertomuksen valmistelussa. Jäsenlehti YSTEA on ilmestynyt kaksi kertaa vuoden aikana. Sen sisältö on ollut monipuolinen. Lähes kaikki jutut on kirjoitettu itse. Lehtiaineiston kokoamisesta on vastannut lehtivastaava Reijo Partanen. Lehden päätoimittaja on puheenjohtaja Matti Ojamo. Lehti on nettisivuilla selailtavassa muodossa. Lisäksi lehdestä on tehty apuvälinelukijoita varten tekstitiedostoversio.

7 7 Messutapahtumat YSTEAN nettisivut ovat olleet kovassa käytössä. Niillä käyntiä seurataan erilaisten laskureiden avulla. Sivujen sisältöä ja rakenteita on jatkuvasti kehitetty informatiivisempaan ja helppokäyttöisempään suuntaan. Oleellista on, että etsittävä tieto löytyy helposti ja on sijoitettu loogisesti sivustolle. Nettisivujen optimoinnissa ollaan oltu mukana yhdessä ERTON muiden yhdistysten kanssa ERTON viestintäpäällikkö Kristiina Ahosen johdolla. Nettisivuista on vastannut viestintävastaava Virva Ryynänen sekä YSTEAN viestintätyöryhmä. Viestintävastaava on edelleen ylläpitänyt viestintäkalenteria, jossa on kaikki yhdistyksen viestintään liittyvät toimenpiteet ja aikataulut. Jäsenistölle on lähetetty vuoden aikana kuusi jäsenkirjettä sähköpostitse. YSTEALLA on myös oma Facebook -sivu. Toimintavuonna yhdistys osallistui Terve SOS -messu- ja koulutustapahtumaan Tampereella omalla pienellä käytävänvarsipöydällä. Messuista vastasi Raija Similä. Maailma kylässä tapahtumassa Helsingissä olimme jälleen mukana omalla esittelypöydällä. Vastuuhenkilönä toimi Pekka Laukkanen. Päivystys toteutettiin yhteistyössä ERTON Hki-Uusimaan aluejärjestön vapaaehtoisten kanssa. Ertolainen yhdistys MaMa ry oli myös mukana. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA YSTEA on Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen Kepan jäsen ja sillä on osakkuus Naisten pankissa. Kummilapset World Visionin kautta ovat Denethma Prasansani Sri Lankasta ja James Okoth Ugandasta. Lisäksi tähän toiminta-alueeseen liittyy em. Maailma kylässä tapahtuma. Uutena hankkeena tuemme CISV:n työtä. Tämä on kansainvälisyyskasvatusjärjestö, joka tarjoaa monikulttuurisia elämyksiä lapsille ja nuorille. HALLINTO JA TALOUS Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset 2012 Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttävät sääntömääräiset kokoukset, joista kevätkokous oli Helsingissä, Folkhälsanin tiloissa. Kokouksessa oli 112 osallistujaa. Kokous hyväksyi edellisen vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Syyskokous oli marraskuussa Tampereella, Hotelli Pinjassa. Paikalla oli 39 jäsentä. Kokous teki sääntöjen mukaiset valinnat sekä käsitteli ja hyväksyi hallituksen laatiman toimintasuunnitelman sekä

8 8 talousarvion vuodelle Ennen kokouksen alkua oli uutena kokeiluna varattu jäsenille aikaa pohtia pienryhmissä yhdistyksen toimintaan liittyviä kysymyksiä. Toinen ryhmä pohti työpaikkaosasto- ja HED -asioita (9 henkilöä), toinen ryhmä koostui 50 Plus -toiminnasta kiinnostuneista (21 henkilöä). Päätettiin yleisön pyynnöstä varata tulevissa sääntömääräisissä kokouksissa enemmän aikaa tällaiselle työskentelylle. Yhdistyksen hallitus vuonna 2012 Puheenjohtaja Matti Ojamo, Järvenpää Varsinaiset jäsenet Anna-Greta Koort Pekka Laukkanen, Helsinki Arja Lehtonen, Turku Sirkku Mutru, Helsinki Kaija Raatikainen, Siilinjärvi Riina Rousu, Oulu, (erosi 2/12) Virvatuli Ryynänen, Oulu Raija Similä, Oulu Leo Turunen, Jyväskylä Soili Vivolin, Hyvinkää SJ TP, jäsenasiat, kokousjärjestelyt SJ, kans.väl.asiat, kummilapsitoiminta TP, sihteeri, varapuheenjohtaja SJ, luottamusmies- ja HED-vastaava, lomatuet, jäsenpalveluvastaava TP, taloudenhoitaja TP Raija Similän työpari SJ, nettivastaava, jäsenkirjeet SJ, työpaikkaosasto- ja messuvastaava SJ, yhteiskuntavaikuttamisen vastaava SJ, kirjanpitäjä, varasihteeri Yleisvarajäsenet kutsumajärjestyksessä: I Susan Eriksson, Helsinki, SJ IV Tiina Grönlund, Turku, TP II Kirsi Turkki, Helsinki, TP V Anne Baffour, Helsinki, TP III Hannu Kärkkäinen, Vantaa, SJ SJ = sosiaalialan järjestöt SP = yksityinen sosiaalipalveluala TP = terveyspalvelut Hallituksen ulkopuolisina toimintaan osallistuivat lehtivastaava Reijo Partanen (SP) sekä strategiavastaava ja 50+ toiminnan vastaava Heimo Liimatainen (eläkeläinen). Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Kahdesti kokous järjestettiin viikonlopun kestävän suunnitteluseminaarin yhteydessä. Työvaliokunta kokoontui yhden kerran. Yhdistyksen tilintarkastaja oli Pauli Aaltonen HTM ja varalla Päivi Ollila HTM. Hallituksen työryhmät 2012 EDUNVALVONTA- JA YHTEISKUNTAVAIKUTTAMISEN TYÖRYHMÄ Sirkku Mutru (pj), Leo Turunen, Kaija Raatikainen ja Anna-Greta Koort

9 9 TYÖPAIKKAOSASTO- JA JÄSENPALVELUTYÖRYHMÄ Raija Similä (pj), Pekka Laukkanen ja Riina Rousu VIESTINTÄTYÖRYHMÄ Virva Ryynänen (pj), Arja Lehtonen, Soili Vivolin, Reijo Partanen TYÖVALIOKUNTA Matti Ojamo (pj), Arja Lehtonen ja Kaija Raatikainen 50+ -TOIMINNAN TYÖRYHMÄ Heimo Liimatainen (pj), Kaija Raatikainen, Raili Juvonen ja Eeva Karttunen Edustukset 2012 ERTON EDUSTAJISTO Varsinaiset (7) Varajäsenet (7), kutsumisjärjestys Tiina Grönlund TP, ero Anne Baffour TP Anna-Greta Koort TP Raili Martin SJ Pekka Laukkanen SJ Kirsi Turkki TP, ero Sirkku Mutru SJ Soili Vivolin SJ Reijo Partanen SP Virva Ryynänen SJ Riina Rousu TP, ero Susan Eriksson SJ, ero Raija Similä SJ Timo Glad SJ ERTON TYÖTTÖMYYSKASSAN EDUSTAJISTO Varsinaiset (6) Varajäsenet (6), kutsumisjärjestys Leo Turunen SJ Pekka Laukkanen SJ Virva Ryynänen SJ Raija Similä SJ Susanna Eriksson SJ, ero Reijo Partanen SP Soili Vivolin SJ Arja Lehtonen Kaija Raatikainen TP Riina Rousu TP, ero Hannu Kärkkäinen SP Tiina Grönlund, ero ERTON HALLITUS Varsinaiset (2) Varajäsenet (2) Matti Ojamo Leo Turunen Arja Lehtonen Kaija Raatikainen ERTON TYÖTTÖMYYSKASSAN HALLITUS Raili Martin varalla Sirkku Mutru ERTON NUORISO- JA OPISKELIJAVALIOKUNTA Pekka Laukkanen varalla Riina Rousu, ero

10 10 ERTON KOULUTUSPOLIITTINEN VALIOKUNTA Soili Vivolin varalla Susan Eriksson, ero ERTON YHTEISKUNTAVAIKUTTAMISEN VALIOKUNTA Sirkku Mutru varalla Kaija Raatikainen ERTON VIESTINTÄVALIOKUNTA Virva Ryynänen varalla Arja Lehtonen SOSIAALIALAN JÄRJESTÖJEN EDUNVALVONTAVALIOKUNTA Matti Ojamo (pj), Pekka Laukkanen, Sirkku Mutru, Leo Turunen, Annina Virta ja Soili Vivolin TSN-ALOJEN EDUNVALVONTAVALIOKUNTA Kaija Raatikainen (pj), Helena Ahonen ( asti), Saila Kämppi, Hannu Kärkkäinen ( alkaen), Matti Ojamo ja Kirsi Turkki (ero ) TSN HALLITUS 2012 Juri Aaltosen varajäsenenä Kaija Raatikainen ERTO/YSTEA TSN VUOSIKOKOUSEDUSTAJAT 2012 (3 edustajaa) Kirsi Turkki, Saila Kämppi, Anna-Greta Koort varalla Anne Baffour STTK STTK:N EDUSTAJISTO Arja Lehtonen varsinainen jäsen STTK:N HALLITUS Matti Ojamo varajäsen MUUT TEHTÄVÄT STTK:N KAUTTA STTK työllisyyden edistämistoimikunnat Sirkku Mutru, Helsinki Leo Turunen, Jyväskylä STTK hyvinvointi- ja elinkeinopoliittinen työryhmä Sirkku Mutru

11 11 STTK Akateemiset Sari Kokko Lisäksi ystealaisia on useissa STTK:n alue- ja paikallistoimikunnissa OPH TUTKINTOLAUTAKUNNAT Puhevammaisten tulkkipalvelun tutkintotoimikunta Pirkko Jääskeläinen Hierojan tutkintotoimikunta Taisto Rantakokko Talous 2012 YSTEAssa taloudesta vastaavat taloudenhoitaja Kaija Raatikainen ja kirjanpitäjä Soili Vivolin. Koska molemmat ovat hallituksen varsinaisia jäseniä, on hallituksen helppo seurata taloutta ja saada tarvittavat selvitykset kokouksissaan. YSTEAN talousarvio vuodelle 2012 on toteutunut kokonaisuudessaan erittäin hyvin. Menot kasvoivat 6 %. Jäsenmaksupalaute oli budjetoitu varovaisesti, mutta budjetoituun summaan nähden ne kasvoivat 1.5 %. Toteutuneet tuotot olivat ,47 euroa (v ,37) ja varsinaisen toiminnan kulut ,81 euroa (v ,36). Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuloksen huomioiden tilinpäätös on 3.356,99 euroa ylijäämäinen (v 2011 ylijäämäinen ,96). Hallitus esittää tuloksen kirjattavaksi edellisten tilikausien yli/alijäämätilille. ERTO Erton edustajiston kokoukset Nykyisen Erton edustajiston toimikausi on Toimintavuosi oli Juri Aaltosen toinen puheenjohtajavuosi. ERTON toimintaan on vaikuttanut suuresti sen suurimman jäsenyhdistyksen, Tietoalan toimihenkilöiden ero ja siirtyminen Akavaan Puheenjohtaja Aaltosen käynnistämät mittavat sopeuttamistoimet saatiin pääosin päätökseen toimintavuoden aikana. Edustajiston kevätkokous oli Särkänlinnassa, Helsingissä. Kokous hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Edustajiston syyskokous oli Hotel Scandic Stationissa, Tampereella. Kokous käsitteli sääntömääräiset asiat. YSTEA-ERTO yhteistyö ERTON ja YSTEAN yhteistyötä ja työnjakoa käsitellään vuosittain yhteistyöneuvotteluissa. Niiden pohjalta laadittiin yksityiskohtainen

12 12 työsuunnitelma loppuvuoden ja seuraavan toimintavuoden toimia koskien. Neuvottelussa sovitaan mm. jäsenhankinnan yhteisistä järjestelyistä. ERTOn uuden työnjaon mukaisesti yhdistyksillä ei ole enää nimettyjä asianhoitajia. Sosiaalialan järjestösektorin lakimiehemme on ollut Kaisu Ahtola, jonka perhevapaan aikana tehtävää hoiti Matti Orkovaara. Lakimies Maritta Jalo on hoitanut yksityistä terveyspalvelualaa. Myös ERTON toimialapäällikkö Pia Saunavaara on osallistunut kenttätyöhön toimialoillamme. Työttömyyskassa 2012 Erton työttömyyskassa on maksanut YSTEAN jäsenille etuuksia vuonna 2012 seuraavasti (vertailuna vuoden 2011 tiedot): Ansiopäivärahaa euroa saajat euro/pv ka kk-palkka , , , , , ,51 Työttömyyden kesto 122,9 pv (117 pv) Vuorotteluvapaa brutto euroa saajat , ,03 53 Koulutus YSTEA ei ole järjestänyt omaa koulutusta. Sen sijaan ohjaamme jäsenet muiden järjestämään koulutukseen. Seuraavassa on lueteltu ERTON, STTK:n, TSN:n sekä ERTON, VVL:n ja Nousun yhdessä järjestämät koulutukset ja niihin osallistuneiden yhdistyksemme jäsenten lukumäärät vuonna 2012 Ykkösketju kuntoon seminaari 43 Tervetuloa ykkösketjuun (4 kurssia) 35 Ykkösketjun vahvimmaksi lenkiksi koulutus 4 Henkilöstön edustajien voimavarapäivät 1 Onnistu kehityskeskustelussa (4 kurssia) 19 Tunne etusi ja oikeutesi työelämässä (1. ja 2.-jaksot) 16 Uralla eteenpäin (7 kurssia) 9 Puhutko somea? 2 YT-menettelypäivä 1 Häirintä- ja epäasiallinen kohtelu työpaikalla 1 E.N.O. Nuorisotapahtuma 6 TSN:n luottamusmieskoulutus (3 kurssia) 4 TSN:n neuvottelupäivä/edunvalvontapäivät (2 kpl) 14 Palkkiot ja oman työn hinnoittelu (STTK ja SJL) 9 Plusmiinus 35 risteily (STTK) 4

13 13 Työhyvinvointiseminaari (STTK) 10 Työsuojelun perus- ja täydennyskurssit 10 Liitteet Viestintäkalenteri 2012 TSN toimintakertomus 2012

YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA

YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA 1 YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vuosi 2010 oli YSTEAN toiminnan toinen kokonainen vuosi YSTEAN merkeissä keväällä 2008 tapahtuneen YLTT ry:n ja SOTT ry:n

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen edunvalvontavaliokunta

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen edunvalvontavaliokunta 1 YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vuosi 2009 oli YSTEAN toiminnan ensimmäinen kokonainen vuosi YSTEAN merkeissä keväällä 2008 tapahtuneen YLTT ry:n ja SOTT

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2016

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2016 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2016 Esitetään hyväksyttäväksi YSTEAn kevätkokouksessa 20.5.2017 Kevätkokouksen saapuneet saivat ERTOn kännykän näytönpuhdistajan.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 Esitetään hyväksyttäväksi YSTEAn kevätkokouksessa 16.5.2015 1 1. YLEISTÄ YSTEASTA JA ERTOSTA VUODELTA 2014 YSTEA on

Lisätiedot

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen edunvalvontavaliokunta

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen edunvalvontavaliokunta 1 YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA TOIMINTAKERTOMUS 2008 YSTEA ry oli vielä vuoden 2008 alussa Yksityisten lääkintä- terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry. Huhtikuun 12.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 2011 31.12.2011

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 2011 31.12.2011 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 2011 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO: 1 Toimintakertomus 2-3 Tilinpäätös: Tase 4 Tuloslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6-7 Tilinpäätöksen allekirjoitus

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hyväksytty YSTEAn kevätkokouksessa 17.5.2014 1 YLEISTÄ YSTEASTA JA ERTOSTA VUODELTA 2013 YSTEA on valtakunnallinen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset YSTEA ry on valtakunnallinen ammattiyhdistys, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

TALOUSARVIO Hyväksytty esitettäväksi syyskokoukselle Jyväskylässä hallituksen kokouksessa

TALOUSARVIO Hyväksytty esitettäväksi syyskokoukselle Jyväskylässä hallituksen kokouksessa TALOUSARVIO 2018 Hyväksytty esitettäväksi syyskokoukselle Jyväskylässä 18.11.2017 hallituksen kokouksessa 26.10.2017 Sivu 1 Laadintaperusteet toimintasuunnitelma 2018 numeroina tavoitelaskelma, jossa tarkasteltu

Lisätiedot

Yksityisen Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, YSTEA ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Yksityisen Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, YSTEA ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Yksityisen Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, YSTEA ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hallituksen esitys YSTEAn syyskokoukselle 29.11.2014 1 1. YSTEA YSTEA on valtakunnallinen ammattiyhdistys,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015

VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2015 Esitetään hyväksyttäväksi YSTEAn kevätkokouksessa 14.5.2016 1. YLEISTÄ YSTEASTA JA ERTOSTA VUODELTA 2015 YSTEA on

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 13.11.2010

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 13.11.2010 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 13.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 Olemme valtakunnallinen ammattiyhdistys, jonka tehtävänä on hoitaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset YSTEA ry Hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2016 syyskokoukselle vahvistettavaksi 1 YSTEA Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset

Lisätiedot

Toimenpide Toteutus Tekijät Aikataulu

Toimenpide Toteutus Tekijät Aikataulu TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 29.10.2016 esitettäväksi syyskokoukselle 19.11.2016 YLEISTÄ Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry, YSTEA, on valtakunnallinen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2008 Yhdistys on aloittanut toimintansa 12.4.2008 kun yhdistettiin kahden ERTOlaisen yhdistyksen toiminnot. Nämä ovat Sosiaali-

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA YSTEAN HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA YSTEAN HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry YSTEA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 YSTEAN HALLITUKSEN ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 24.11.2012 YSTEA on valtakunnallinen ammattiyhdistys, joka hoitaa

Lisätiedot

TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2012

TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2012 18.11.2011 TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2012 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 20.-21.3. Yksityisen sektorin neuvottelupäivät

Lisätiedot

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa.

Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. 2 (7) Yleistä Vuosi oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Hallituksen tavoitteena oli tehostaa edunvalvontaa ja seurantaa eri virastoissa. Lisäksi hallituksen tavoitteena oli kehittää yhdistystoimintaa

Lisätiedot

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos

TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 26.11.2014 Neuvottelutulos 26.11.2014 Neuvottelutulos TSN koulutus 2015 /Yksityinen terveyspalveluala PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 24.-25.3. Yksityissektorin neuvottelupäivät Super 12.-13.11.

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2013. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät 22.10.

TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2013. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät 22.10. 22.10.2012 TSN/ Yksityinen sosiaalipalveluala ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2013 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 19.-20.3. Yksityisen sektorin neuvottelupäivät

Lisätiedot

Tehy ry KUNTASEKTORIN AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2014 11.11.2013

Tehy ry KUNTASEKTORIN AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2014 11.11.2013 Luottamusmieskoulutus Tehy Helsinki 12.-14.2. Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/14) Tehy Helsinki 24.-26.3. Luottamusmiesten perusopinnot 2-jakso (1/14) Tehy Vantaa 22.-24.9. Luottamusmiesten perusopinnot

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus 2016. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 28.10.2015 Neuvottelutulos

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus 2016. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät. 28.10.2015 Neuvottelutulos 28.10.2015 Neuvottelutulos Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus 2016 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät SuPer 5.-6.4. Yksityissektorin neuvottelupäivät SuPer

Lisätiedot

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry

Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Helsingin terveyskeskuksen henkilökunta JHL 015 ry Toimintakertomus vuodelta 2013 Nykytila: Yhdistyksemme jäsenmäärä kasvoi 14.11.1013 lähes kaksinkertaiseksi, kun Helsingin sosiaaliviraston henkilöstö

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 1 (6) Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2.4.2016 Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry Työpaikka- ja alueosaston säännöt 2 (6)

Lisätiedot

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.

Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012. Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17. Kainuun Korhosten sukuseura ry Jäsenkirje 28.06.2012 Tervetuloa Kainuun Korhosten sukuseura ry vuosikokoukseen 29.7. 2012 klo 15.00 17.00 Paikka: Hotel Kalevala Väinämöinen 9 88900 Kuhmo Ohjelma: Kainuun

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671

Suomen Internet-yhdistys - SIY ry. Yhdistysrekisteritunnus 169.671 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry Yhdistysrekisteritunnus 169.671 TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2009 Suomen Internet-yhdistys - SIY ry SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2009 Sivut TOIMINTAKERTOMUS 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yksityinen sosiaalipalveluala. Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 26.11.2009 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA

Yksityinen sosiaalipalveluala. Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 26.11.2009 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 26.11.2009 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2010 YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 2 kpl - Luottamusmieskurssi

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry. Työpaikka- ja alueosaston säännöt

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry. Työpaikka- ja alueosaston säännöt Työpaikka- ja alueosaston säännöt 26.11.2011 VIESTINTÄALAN TOIMIHENKILÖT GRAFINET RY TYÖPAIKKA- JA ALUEOSASTO SÄÄNNÖT :n työpaikka- ja alueosastojen säännöt Nimi, nimenkirjoitus ja tarkoitus 1 Työpaikka-

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

JHL 674 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2017

JHL 674 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2017 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarviossa varattu summa Arviointi (tekemisen jälkeen) Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3.

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 27.11.2017 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2018 - JHL YHTEENVETO KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki

Lisätiedot

Yksityisen terveyspalvelualan ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2014. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät 13.11.2013

Yksityisen terveyspalvelualan ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2014. Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät 13.11.2013 13.11.2013 Yksityisen terveyspalvelualan ammattiyhdistyskoulutus koulutus 2014 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Super 1.-2.4. Yksityissektorin neuvottelupäivät Super 13.-14.11.

Lisätiedot

YSTEA. Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry. www.ystea.fi. 10/22/2015 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry.

YSTEA. Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry. www.ystea.fi. 10/22/2015 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry. YSTEA Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ry www.ystea.fi Sivu 1 YSTEA Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry YSTEAAN voivat kuulua alalla työskentelevät henkilöt. Valvoo työntekijöiden

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 21.11.2016 tarkistettu ja korjattu Yksityisen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2017 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit,

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014

VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) AMMATTIOSASTO 250 RY. 13.10.2014 VANAJAN METALLITYÖVÄEN 1(6) VANAJAN METALLITYÖVÄEN 2(6) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS 1 AMMATTIOSASTO 250 2 EDUNVALVONTA 3 TYÖSUOJELU 4 SISÄISET JÄRJESTÖTEHTÄVÄT 5 NEUVOTTELUKUNTA 6 KONSERNIYHTEISTYÖ

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

TSN:n luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät

TSN:n luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Ammattiyhdistyskoulutukset sosiaalipalvelualalla 2014 Ohessa ovat palkanmaksun piiriin hyväksytyt ammattiyhdistyskurssit, joista on sovittu sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöjen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2014 1 Kokoustiedot Aika Torstai 22.5.2014 klo 10.07 10.10 Perjantai 23.5.2014 klo 9.02 10.06 ja 13.31 14.39 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTA- MUSMIES- Jyty ry 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 Jyty ry 18.1. 15.2. Verkkokurssi Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Lasten ja vapaaehtoistoimijoiden tapaturma- ja vastuuvakuutuksen voimassaolon varmistaminen ks. Yhdistysnetti

Lasten ja vapaaehtoistoimijoiden tapaturma- ja vastuuvakuutuksen voimassaolon varmistaminen ks. Yhdistysnetti MLL:n paikallisyhdistyksen hallinnon vuosikello (Lähde: MLL /Yhdistysnetti) TAMMIKUU Yhdistyksen hallituksen järjestäytymiskokous Varan, sihteerin, rahastonhoitajan, jäsenvastaavan ja muiden vastuuhenkilöiden

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry

Pohjois-Suomen pelastusliitto ry Pohjois-Suomen pelastusliitto ry toimintakertomus 2016 Yleistä Vuosi 2016 oli pelastusliiton 87. toimintavuosi. Liiton toiminta toteutettiin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Oulun-seudun Lämpö-,Vesi-ja Ilmastointitekninen Yhdistys ry, OuLVI TOIMINTAKERTOMUS 2012 Perustietoja yhdistyksestä: Rekisteri no 110.106 Asiakirja no 69195649 Y-10161609 Merkitty rekisteriin 13.6.1972

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7)

Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) Kunnallinen työmarkkinalaitos Yleiskirjeen 13/2016 liite 3 1 (7) LUOTTAMUSMIES- KOULUTUS 18. 19.1. Kuopio LM-perusopinnot 1 18.1. Kunnan toiminta, talous ja tietosuoja verkkokurssi 15.2. Verkkokurssi 26.

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Neuvottelutulos

Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät Neuvottelutulos 7.11.2016 Neuvottelutulos Yksityisen sosiaalipalvelualan ammattiyhdistyskoulutus 2017 PAIKKA KURSSI Luottamusmiesten peruskoulutus ja neuvottelupäivät SuPer 29.-30.3. Yksityissektorin neuvottelupäivät

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET Toimintasäännöt hyväksytty 23.9.2006 hallituksen kokouksessa. TYÖPAIKKATOIMINNAN OHJE Mitä on työpaikkatoiminta? Työpaikkaosaston tehtävänä on yhdessä henkilöstöedustajien kanssa

Lisätiedot

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011

JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011 1 (8) JYTY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2011 Luottamusmieskoulutus Jyty ry 19. 20.1. Kuopio Luottamusmiesten perusopinnot I Jyty ry 26. 27.1. Jyväskylä LM teemakurssi, KVTES maatalousala Jyty ry

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Tikkanen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 6.10.2015 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 15.11.2015 kello 9.00. Paikka Kokoustila Snellman & Kallavedet, Scandic Hotelli, Satamakatu 1, 70100 Kuopio I KOKOUKSEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY HALLITUS Rauno Veijanen jatkoi yhdistyksen puheenjohtajana ja Pasi Juuti sihteerinä. Varapuheenjohtajana toimi Hannele Rintavaara

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008

TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 KT 1 TEHY RY:N AY-KOULUTUSTILAISUUDET VUONNA 2008 Luottamusmieskoulutus Tehy 14.-16.4. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 3-jakso (3/07) Tehy 4.-6.2. Vantaa Luottamusmiesten perusopinnot 1-jakso (1/08)

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen.

Kokous on kaikille avoin. Jäsenet ovat tervetulleita saunaan kello 18 alkaen. KOKOUSKUTSU Vuosikokous 2016 Aika: 8.3.2016 kello 19.00 Paikka: Sauna Arla, Kaarlenkatu 15, Helsinki ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen: puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Liite 1 HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Liite 1 Me HAMINAN JHL RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1. EDUNVALVONTA TAVOITE MITÄ TEHDÄÄN MISSÄ JA MILLÄ VÄLINEELLÄ työsuhdeturva palvelurakennemuutoksessa jäsenten palkkojen oikeudenmukaisuus paikallinen

Lisätiedot

Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017

Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017 Joensuun seudun JHL ry osasto 310 toimintasuunnitelma 2017 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarviossa varattu summa Arviointi (tekemisen jälkeen) Järjestötoiminta Lisätään yhteistyötä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

KUOPION INSINÖÖRIT RY TOIMINTAKERTOMUS Sivu 2

KUOPION INSINÖÖRIT RY TOIMINTAKERTOMUS Sivu 2 KUOPION INSINÖÖRIT RY TOIMINTAKERTOMUS Sivu 2 YLEISTÄ Kuopion Insinöörit ry:n toiminta oli vuonna 2010 suurimmalta osalta vakiintunutta. Kuopion Insinöörien 68. toimintavuoden päätteeksi olimme kymmenenneksi

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 12.5.2007. Paikka Lakimiesliiton ylähuone, Uudenmaankatu 4-6

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 12.5.2007. Paikka Lakimiesliiton ylähuone, Uudenmaankatu 4-6 1(6) Aika 8.5.2007 Paikka Lakimiesliiton ylähuone, Uudenmaankatu 4-6 Läsnä Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja; toimi puheenjohtajana kohtaan 11 asti Olli Kärkkäinen, varapuheenjohtaja; kokouksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin

Yhdistyksen puheenjohtaja Jouko Karhunen avaa kokouksen. Kokous valitsee kaksi puheenjohtajaa. Puheenjohtajiksi valittiin ESITYSLISTA 13.10.2017 1(6) AMMATILLISET OPETTAJAT AO ry VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 19.11.2017 kello 9.00. Paikka Palmgren-konservatorio Rautatienpuistokatu 7, 28130 Pori I KOKOUKSEN AVAAMINEN II KOKOUKSEN

Lisätiedot

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009:

Hyvä Jäsenemme! Johtokunta. Johtokunnan jäsenet toimintavuonna 2009: MTK- Kerimäki Toimintakertomus 2009 Hyvä Jäsenemme! MTK-Kerimäen tuottajayhdistyksen johtokunta päätti toimittaa vuoden 2009 toimintakertomuksen kaikille jäsenilleen. Yhdistyksen toiminta oli vuonna 2009

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot