TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 2011 31.12.2011"

Transkriptio

1 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA SISÄLLYSLUETTELO: 1 Toimintakertomus 2-3 Tilinpäätös: Tase 4 Tuloslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6-7 Tilinpäätöksen allekirjoitus 8 Tilinpäätösmerkintä 8 Kirjanpitokirjojen luettelo 9 Tositelajit ja säilyttämistapa 9 Tilikartta 9 Tase-erittelyt 10 Tilintarkastuskertomus Tasekirja (KPL3:8:1 ) on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:120 ) ja tositeaineisto vähintään kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt (KPL 2:10:2 ), ellei kirjanpitolain 2 luvun 10 :n 4 momentin säännöksestä muuta johdu.

2 2 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Vuosi 2011 oli YSTEAN kolmas kokonainen toimintavuosi tapahtuneen SOTT ry:n ja YLTT ry:n yhdistymisen jälkeen. Yhdistyksen jäsenmäärä oli 4162, joista maksavia jäseniä oli 3665 (v , 3679). Yhdistys hoitaa ja valvoo yksityisen terveyspalvelualan, sosiaalialan palveluyksiköiden ja sosiaalialan järjestöjen työntekijöiden oikeudellisia, taloudellisia, sosiaalisia ja ammatillisia etuja. Liittomme on Toimihenkilöliitto ERTO ja keskusjärjestömme STTK. Vuonna 2011 hallituksen sisäinen työnjako työryhmineen on vakiintunut helpottaen hallitustyöskentelyä. Asioiden valmistelun ja kokoustyöskentelyn selkeydyttyä keskustelulle on jäänyt enemmän aikaa. Toimintavuoden aikana saatiin päätökseen edellisenä vuonna alkanut strategiatyö. Toimintavuoden aikana tuli toisen yhdistyksemme edeltäjän, YLTT ry:n perustamisesta kuluneeksi 30 vuotta. Tätä juhlistettiin marraskuussa järjestämällä sidosryhmien edustajille ja Hedeillemme kutsuseminaari ja jäsenistölle iltajuhla syyskokouksen yhteyteen. TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA Edellisenä vuonna solmitut työehtosopimukset olivat voimassa koko vuoden. Vuoden aikana neuvoteltiin vuoden 2012 alussa voimaan tulevat työehtosopimukset ns. raamisopimuksen puitteissa. Vaikutimme niihin sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen ja TSN-alojen edunvalvontavaliokuntien kautta. Sosiaalialan järjestöjen uudesta palkkausjärjestelmästä neuvoteltiin ja ratkaisu syntyi huhtikuussa. Syksyllä käynnistyi yhteinen koulutus työnantajaliiton kanssa. Uusi järjestelmä tulee voimaan Luottamusmiesverkostoa on vahvistettu. Työsuojeluvaltuutettujen ja muiden henkilökunnan edustajien rooli työpaikoilla korostuu paikallisen sopimisen lisääntyessä. Tavoite-, kehitys- ja kehittämiskeskustelut työpaikoilla ovat tulleet pysyväksi osaksi työpaikan yhteistoimintaa. Näitä asioita kehitämme liittomme ERTOn kanssa koulutusten ja kurssien kautta. YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA Yhdistyksellämme on edustus ERTOn edustajistossa sekä hallituksessa ja sen nimeämissä toimi- ja valiokunnissa sekä STTK:ssa. Tätä kautta meillä on vaikutuskanava sekä liittoon että erilaisten kannanottojen muodossa myös STTK:hon. AMMATILLINEN JA KOULUTUKSELLINEN EDUNVALVONTA Yhdistyksemme jäseniä kuuluu Opetushallituksen tutkintotoimikuntiin, mm. puhevammaisten tulkkipalveluiden, viittomakielisten ohjauksen ja hierojan tutkintotoimikuntiin. Näissä jäsenemme pääsevät suoraan vaikuttamaan alan koulutuksen tasoon ja kehittämiseen. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksellämme on vahva panos ERTOn aluejärjestötoiminnassa aktiivisten edustajiemme kautta. Lisäksi olemme mukana kaikissa ERTOn toimi- ja valiokunnassa. Jäsenhankinnan tehostaminen on ollut toimintavuoden aikana esillä useilla foorumeilla. Olemme osallistuneet kampanjoihin varojemme puitteissa. Edellisenä vuonna käynnistetty 50+toimintaa on jatkettu vuoden aikana. ERTOn kesäpäivä järjestettiin Kuopiossa. Yhdistyksen hallituksen edustajat olivat paikalla ja tapasivat Itä-Suomesta tapahtumaan tulleita jäseniä. TIEDOTUS Jäsenlehti YSTEA on ilmestynyt kaksi kertaa vuoden aikana. Lehden sisältö on ollut monipuolinen ja sisältänyt juttujen lisäksi ohjeistusta jäsenille käyttää Ystean etuja. Lehden toimittamisesta ovat vastanneet Kristiina Ahonen (I/2011) ja lehtivastaava Reijo Partanen (II/2011). Lehden päätoimittaja on puheenjohtaja Matti Ojamo. Yhdistyksen nettisivuja on kehitetty koko vuoden 2011 ajan sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti.

3 3 HALLINTO JA TALOUS Yhdistyksen hallitus vuonna 2011 Puheenjohtaja Matti Ojamo, Järvenpää SJ Varsinainen jäsen Kristiina Ahonen, Kirkkonummi SJ, erosi Pekka Laukkanen, Helsinki SPR, kansainväl.asiat, kummilapsitoiminta Arja Lehtonen, Turku TP, sihteeri, varapuheenjohtaja Sirkku Mutru, Helsinki SJ, luottamusmies- ja HED-vastaava, lomatuet Kaija Raatikainen, Siilinjärvi TP, taloudenhoitaja Riina Rousu TP, Virvatuli Ryynänen SJ, messuvastaava Raija Similä, Oulu SJ, työpaikkaosastovastaava Leo Turunen, Jyväskylä SJ, yhteiskuntavaikuttamisen vastaava Soili Vivolin, Hyvinkää SJ, kirjanpitäjä, varasihteeri Yleisvarajäsenet kutsumajärjestyksessä: I Sari Jyrkkänen, Tampere, TP IV Riitta Ukkola, Oulu, TP II Anna-Greta Koort, Lahti, TP V Kirsi Turkki, Helsinki, TP III Susan Eriksson, Helsinki, SJ SJ = sosiaalialan järjestöt SP = yksityinen sosiaalipalveluala SPR = Suomen Punainen Risti TP = terveyspalvelut Hallituksen ulkopuolisina toimintaan osallistuivat lehtivastaava Reijo Partanen (SP) sekä strategiavastaava ja 50+ toiminnan vastaava Heimo Liimatainen. Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Lisäksi pidettiin yksi sähköpostikokous. Kahdesti kokous järjestettiin viikonlopun kestävän suunnitteluseminaarin yhteydessä. Yhdistyksen tilintarkastaja kaudella 2011 oli Pauli Aaltonen HTM ja varalla tradenomi Päivi Ollila. Talous 2011 YSTEAN talousarvio vuodelle 2011 on toteutunut kokonaisuudessaan erittäin hyvin. Menot olivat suunnilleen edellisen vuoden tasolla, mutta tuloja kertyi selvästi budjetoituja enemmän. Toteutuneet tulot olivat ,37 euroa (v ,00) ja varsinaisen toiminnan kulut ,36 euroa (v ,78). Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuloksen huomioiden tilinpäätös on ,96 euroa ylijäämäinen (v 2010 ylijäämäinen 2.473,39). Hallitus esittää tuloksen kirjattavaksi edellisten tilikausien yli/alijäämätilille. ARVIO TULEVAISUUDESTA Valmistunut strategia linjaa toimintaamme tulevina vuosina. Yksityisen sosiaali- ja terveysalan arvioidaan olevan yhteiskunnan kaikkein nopeimmin kasvava alue, koska väestön ikääntymisestä johtuen hoidon ja hoivan tarve tulee kasvamaan. Kilpailu yksityisellä terveyspalvelualalla kovenee ja yritykset ketjuuntuvat. Kansainväliset sijoittavat ovat tulleet markkinoille. Tämä vaikuttaa myös sosiaalialan palveluyksiköiden toimintaympäristöön. Sosiaalialan järjestöjen toiminnan rahoitus on vakiintumatonta ja riippuvaista Raha-automaattiyhdistyksen ja Kelan linjauksista. Kunnat kilpailuttavat palveluitaan ja tämä näkyy työtahdin kiristymisenä kaikilla toimialoillamme. Yhdistyksen toiminnassa edunvalvonnan merkitys tulee kasvamaan. Jäsenhankintaan panostaminen on ratkaisevan tärkeää vaikutusvallan säilyttämiseksi ja lisäämiseksi.

4 4 TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Sijoitukset , ,98 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset , ,82 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,91 VASTATTAVAA Oma pääoma Toimintapääoma , ,70 Ed. tilikausien yli-/alijäämä , ,81 Tilikauden yli-/alijäämä , , , ,28 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Muut lyhytaikaiset velat 3 658, ,38 Siirtovelat 10,00 0, , ,91

5 5 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot 250, ,00 Henkilöstökulut , ,85 Muut kulut Vapaaehtoiset henkilösivukulut - 15,00 Vuokrakulut ,01-50,00 Kalustokulut - 399,00-288,00 Markkinointikulut , ,92 Edustuskulut , ,44 Matkakulut , ,98 Ostetut palvelut , ,23 Muut kulut , , , ,03 Tuotto- / Kulujäämä , ,78 VARAINHANKINTA Tuotot , ,00 Tuotto- / Kulujäämä , ,22 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Rahoitustuotot ja - kulut Rahoitustuotot 1 062, ,15 Rahoituskulut - 163,09-107,98 898, ,17 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , ,39

6 6 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT: Sijoitusomaisuuden arvostaminen Sijoitusomaisuus on merkitty tilinpäätökseen hankinta-arvonsa mukaisena. Tuottojen ja kulujen kirjaaminen Tuotot ja kulut on kirjattu suoriteperusteisesti. Edellisen tilikauden vertailuluvut ovat vertailukelpoisia kustannuspaikoittain muilta osin, kuitenkin YSTEAlle tehdyn strategiatyön kulut on kohdennettu Järjestötoiminnan kustannuspaikalle kun edellisvuoden kulut hallitustyön ja puheenjohtajan tutorkoulutuksen johdosta kirjattiin hallinnon kuluksi. Tilikaudella tiliöintejä on pyritty täsmentämään kulujen luonteen mukaisiksi. Jäsenmatkan omavastuuosuuksilla ei ole kasvatettu tuottoja, vaan ne on kirjattu kulujen vähennykseksi. Tuloslaskelman liitetiedot VARSINAINEN TOIMINTA Tiedotustoiminta Tuotot 250,00 Henkilöstökulut 1 940,28 Muut kulut , , ,91 Järjestötoiminta Henkilöstökulut 2 130,12 Muut kulut , , ,42 Työpaikkatoiminta Henkilöstökulut 202,12 Muut kulut 9 537, , ,66 Jäsenistö Muut kulut , , ,41 Senioritoiminta Henkilöstökulut 525,30 Muut kulut 958, , ,85 Kansainvälinen toiminta Muut kulut , ,96

7 7 Yhdistyksen kokoukset Henkilöstökulut 393,60 Muut kulut , , ,22 30-vuotisjuhlat Henkilöstökulut 2 205,44 Muut kulut , , ,36 Hallitus Henkilöstökulut 4 960,27 Muut kulut , , ,11 Hallinto Henkilöstökulut ,43 Muut kulut 9 270, , ,55 Varsinaisen toiminnan kulujäämä ,36 VARAINHANKINTA Tuotot ,37 Tuottojäämä ,01 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Rahoitustuotot 1 062,04 Rahoituskulut - 163,09 898,95 Tilikauden ylijäämä ,96 Tasetta koskevat liitetiedot SIJOITUKSET SOTT ry:n Gyllenberg-sijoitukset Arvo ,98 OMAN PÄÄOMAN ERITTELY Toimintapääoma , ,92 Lisäys: SOTT ry:n pääoma , ,70 Edellisten tilikausien alijäämä , ,81 Tilikauden yli- / alijäämä , ,39 Oma pääoma , ,28

8 8

9 9 KIRJANPITOKIRJAT Tasekirja, tase-erittelyt ja tililuettelo ATK-päivä- ja pääkirjat sidottuna kirjana ATK-tulosteina TOSITELAJIT JA SÄILYTYSTAPA PA MU Maksutositteet paperitulosteina Muistiotositteet paperitulosteina TILIKARTTA TASE 1030 ATK-ohjelmat 2015 Toimintapääoma 1060 Muut pitkävaikutteiset menot 2080 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1210 Koneet ja laitteet 2090 Tilikauden yli-/alijäämä 1400 Muut sijoitukset 2700 Ostovelat, lyhytaikaiset 1710 Matkaennakot 2770 Muut lyhytaikaiset velat 1720 Selvittelytili 2800 Palkkasiirtovelka 1740 Muut saamiset 2810 Ennakonpidätysvelka 1800 Menoennakot 2820 Sosiaaliturvamaksuvelka 1840 Muut lyhytaikaiset saamiset 2830 Verotili (suoritukset) 1900 Kassatili 2900 Siirtovelat 1940 Sampo käyttötili FI Määräaikaistili Sampo TULOSLASKELMA Tuotot 6560 Matkaliput 3600 Jäsenmaksupalaute 6570 Majoituskulut 3900 Saadut tuet ja avustukset 6580 Päivärahat 3990 Muut tuotot 6585 Km-korvaukset 6590 Muut matkustuskulut 6595 Matkojen omavastuuosuudet 5000 Kk-palkkiot 6600 Tilintarkastus 5050 Kirjoituspalkkiot 6610 Muut hallintopalvelut 5060 Palkkiot ulkopuolisille 6700 Postikulut 5065 Kokouspalkkiot 6705 Puhelinkulut 5070 Ansionmenetyskorvaukset 6710 ATK-käyttökulut 5100 Luontaisedut 6720 Toimistotarvikkeet ja kopiointi 5115 L-etujen vastatili 6725 Painatuskulut 5200 TyEL-vakuutukset 6730 Lehdet ja kirjat 5220 Työntekijän TyEL 6740 Kokouskulut 5300 Sosiaaliturvamaksut 6742 Kokouspaketit 5500 Suunnitelman mukaiset poistot 6745 Osallistumismaksut 6010 Henkilöstön koulutus 6760 Jäsenmaksut 6020 Muut vapaaehtoiset henkilöstökullut 6770 Pankkikulut 6100 Tilavuokrat 6790 Muut kulut 6150 Laitevuokrat 6800 Annetut avustukset 6200 Kalusto, käyttöikä alle 3 v 6810 Kotimaan lomatuki 6220 Kaluston korjaus ja huolto 7030 Korkotuotot 6300 Messukulut 7100 Korkokulut 6310 Ilmoitus ja mainonta 7210 Rahoituskulut 6400 Edustus ja ravintolatarjoilu 7510 Verojen viivästymismaksut 6420 Lahjat ja lahjoitukset 9999 Täsmäytystili

YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA

YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA 1 YKSITYISEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN AMMATTILAISET RY YSTEA TOIMINTAKERTOMUS 2010 Vuosi 2010 oli YSTEAN toiminnan toinen kokonainen vuosi YSTEAN merkeissä keväällä 2008 tapahtuneen YLTT ry:n ja SOTT ry:n

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Espoon Vihreät ry. Tasekirja

Espoon Vihreät ry. Tasekirja Espoon Vihreät ry Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Espoon Vihreät ry Y-tunnus 1525338-5 Fredrikinkatu 33 a 3 krs. 00120 Helsinki 1(6) Espoon Vihreät ry Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2010-31.12.2010 Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa:

TILINPÄÄTÖSMALLI. Yhdistyksen tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: TILINPÄÄTÖSMALLI Yhdistyksen tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty yhdistyksen tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu mm. KILA:n yleisohje toimintakertomuksen laatimisesta (12.9.2006)

Lisätiedot

Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry TASEKIRJA 31.12.2012. Y-Tunnus 0640977-1 Lahdenkatu 15 A 6 15110 LAHTI

Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry TASEKIRJA 31.12.2012. Y-Tunnus 0640977-1 Lahdenkatu 15 A 6 15110 LAHTI Tuki ry TASEKIRJA 31.12.2012 Y-Tunnus 0640977-1 Lahdenkatu 15 A 6 15110 LAHTI 1 TILIKAUDELTA Sivu Tase 2 Tuloslaskelma 3 Liitetiedot 4 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 007 857 Tasearvo... 5 206 708 Investoinnit... 234 143 Veden myynti... 804 827 m 3 Vesijohtoverkosto... 552 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY

JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY TASEKIRJA 2012 Y- tunnus 1095660-4 Kotipaikka Helsinki JÄTEHUOLTOYHDISTYS RY TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2012 31.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 TULOSLASKELMA VERRATTUNA

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOYHDISTYS ry

JÄTEHUOLTOYHDISTYS ry Jätehuoltoyhdistys ry PL 943 00101 HELSINKI 1095660-4 JÄTEHUOLTOYHDISTYS ry TASEKIRJA Sisältö sivu Kansilehti 1 Vuosikertomus 2-5 Tuloslaskelma 6-7 Tase 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset 10 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle!

Kyltti. 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot 21 Kokoukseen ja risteilylle! Kyltti Yksityisten lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry:n jäsenlehti 1/2008 4 Mitä tapahtui vuonna 2007? 8 Tulevaisuus yhdessä 10 Uusi palkkausjärjestelmä 14 Marokon erilaiset työolot

Lisätiedot

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7-9

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7-9 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996 Toimintakertomus 1-3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Taseen liitetiedot 7-9 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Allekirjoitukset 10 Säätiön toiminnan tarkoitus Säätiöllä

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 Kiinteistö Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 1 Yleistä yhtiöstä Yhtiön omistamissa rakennuksissa huoneistot on varattu osakkeenomistajille

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet Sivu 1/10 Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet I. Taloudenhoitajan tehtävät rahaliikenteen hoitaminen: laskujen maksaminen, tiliotteiden kerääminen (muista tilinkäyttöoikeuksien

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut Juho Paavola / Tiliextra Oy

TILINPÄÄTÖSMALLI. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut Juho Paavola / Tiliextra Oy TILINPÄÄTÖSMALLI Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu asunto-osakeyhtiölaki (22.12.2009) on huomioitu KILA:n yleisohje asunto-osakeyhtiöistä

Lisätiedot

SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A

SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A Tilikausi 01.01.2003-31.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Kutsu VUOSIKOKOUKSEEN

Kutsu VUOSIKOKOUKSEEN Kutsu Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n VUOSIKOKOUKSEEN keskiviikkona 24.4.2013 klo 17.00 Mikkelin yliopistokeskuksen auditorioon, Lönnrotinkatu 5 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11. :n mukaiset asiat.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO 2 Yhdistyksen varsinainen toiminta taloushallinnossa Yhdistyksen varsinaista toimintaa on yhdistyksen sääntöjen 2 :ssä määriteltty toiminnan laatu ja tarkoitus. Kirjanpidossa

Lisätiedot

Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014

Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Tasekirja 1 (38) Tampereen yliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Tasekirja 2 (38) Sisällys Toimintakertomus... 3 Johdon katsaus... 3 Toiminta ja tulokset... 4 Voimavarat... 11 Arvio

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN RAHASTONHOITAJA

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN RAHASTONHOITAJA KLUBIN RAHASTONHOITAJA KOULUTUKSEN TAVOITE: Tiedät tehtäväsi tärkeyden Tiedät siihen kuuluvat tehtävät Rahastonhoitaja on klubin talouspäällikkö Toimii klubin presidentin ja hallituksen valvonnan alaisena

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Toimintaympäristö ja liiketoiminnan kehitys vuonna 2012... 3 Liiketoiminnan tulos ja taloudellinen

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös 2010 Tasekirja

Partiolippukunta Susiveikot ry Tilinpäätös 2010 Tasekirja Tilinpäätös 2010 Tasekirja Sivu 1 (17) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Partiolippukunta Susiveikot ry... 2 Toimintakertomus 2010... 2 Ikäkausitoiminta... 4 Tuloslaskelma 01.01.2010-14.8.2010...

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7.

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7. www.voas.fi VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällysluettelo Sivu Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5 Tuloslaskelma 6 7 Tase 8 9 Liitetiedot

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot