EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi A31676 Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Käynnissä VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Kymenlaakson liitto 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi Contract Ohjelma Etelä-Suomi Toimintalinja 1 : Yritystoiminnan edistäminen Projektityyppi Kehittämisprojekti Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Cursor Oy Hakijatyyppi Muu yhteisö Y-tunnus Lähiosoite Kyminlinnantie 6 Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka Kotka Faksinumero IBAN FI BIC NDEAFIHH Pankkiyhteys Nordea Tilinumero FI Web-osoite Projektin vastuuhenkilön nimi Sergey Troshkov Asema organisaatiossa Ohjelmapäällikkö, Venäjä Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Tiina Suni Asema organisaatiossa Talouspäällikkö Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Kalle Kallionpää Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Sergey Troshkov Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Kalle Kallionpää Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/18

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Hakija toteuttaa projektin kokonaan ostopalveluna Osatoteuttajien määrittely, nimeäminen, Y-tunnukset ja toteutusosuudet (kumppanuus- tai aiesopimukset) Osatoteuttajan nimi Cursor Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Cursor Oy vastaa hankkeen toteutuksesta Kotka-Haminan alueella. -hankkeen hallinnointi rahoittajalle -Kotka-Haminan osan hallinnointi -hankkeen toteutus hankesuunnitelman mukaisesti Osatoteuttajan nimi Kouvola Innovation Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Kouvola Innovation Oy vastaa hankkeen toteutuksesta Kouvolan ja Iitin alueella. -hankkeen raportointi hallinnoijalle (Cursor Oy) -Kouvolan ja Iitin osan hallinnointi -hankkeen toteutus hankesuunnitelman mukaisesti 4.2 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? - Kouvola Innovation Oy - Cursor Oy: yrityspalveluhenkilöt, eri osaamisalojen asiantuntijat ja kehittämishankkeiden projektipäälliköt - Haastateltu useita asiantuntijatahoja - Esitelty ja keskusteltu ELY -keskuksessa ja Esitelty Kymenlaakson Liitossa Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano - Cursor Oy - Kouvola Innovation Oy - Yrityspalveluja tarjoavan organisaation edustaja (esim. Finpro tai SVKK) - Rahoituspalveluja tarjoavan organisaation edustaja (esim. Finnvera, pankit) - ELY - keskuksen edustaja - Yritysedustajat (alueittain) EURA JÄRJESTELMÄ 2/18

3 4.4 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit Projekti jatkaa, tukee ja täydentää useita kaakkoissuomalaisia yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviä kehityshankkeita, esim. käynnissä ja käynnistymässä olevat Expomet II, Rubicon, Maahanmuuttajien ohjaus yrittäjyyteen (MOY), Palveluja Bisnekseen (Kymenlaakson pk-yritysklinikan jatkohanke), Matkalla kasvuun, Kaakkois-Suomi elintarvikkeiden Venäjän viennin resurssina (VIRE -hanke), Valitse Kymi, Luovat alat Kotka-Hamina -ohjelma, Palvelualojen kasvuohjelma Palkeet, Digikasvu- ja Technogrow-ohjelmat, Kaakosta voimaa, Summarun, KOKO (alueellinen koheesioja kilpailukykyohjelma) ja KOKO-RUSSIA; yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto, Blesk - ENPI-hanke ja päättyneet Bisnesmaraton, Expomet I, Kymenlaakson Yritysklinikka, Submet, Invest in Growth, Gateway Office Partners, Bio-Integration ja Ruplat Euroiksi. Hanke tukee kaikkia Cursorin ja Kinnon kansainvälistymishankkeita sekä ELY-keskuksen kansainvälistymispalveluja ja voi siten hyödyntää toiminnassaan näiden resursseja ja palveluja. 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Taustalla ovat hankkeen osatoteuttajien aiemmat toimenpiteet, Venäjä -hankkeet ja -osaaminen sekä kokemukset yrityksistä ja niiden tarpeista. Yrityksillä ja muilla organisaatioilla on Venäjän suuntaan - rajatut resurssit - puutteellinen kieli-, markkina- ja markkinointiosaaminen - osa konsultti- ja muista palveluista liian kalliita - ei luotettavia Venäjä -yhteistyökumppaneita - markkinointimateriaalit vain käännetty, ei lokalisoitu kohderyhmälle - painopisteenä isot kaupungit, muu Venäjä usein "pelaamaton kortti - seudun Venäjä -osaaminen piilossa - kilpailuetuja ei määritelty - mahdollisuus myydä myös Venäjällä jo toimivien suomalaisten välityksellä - venäläisiä asiakkaita, mutta ei keinoja tai osaamista niiden lisäämiseen Hanke toteuttaa Venäjälle suunnattuja palvelupaketteja, joita ovat mm. neuvotteluputki messuosasto EURA JÄRJESTELMÄ 3/18

4 kontaktihaku markkinointiputki dokumenttiputki messuisku kontaktiseminaari markkinatutkimus jne. Yritykset saavat hankkeelta venäjänkielisen lisäresurssin, joka palvelupakettien ja oman osaamisensa avulla kehittää yllä mainittuja liiketoiminnan puutteita ja ongelmakohtia ja siten tukee yritysten oma-aloitteista Venäjä -toimintaa. Olemassa olevien pakettien lisäksi hanke luo uusia palvelupaketteja ja työkaluja Venäjä -liiketoimintaan, järjestää koulutuksia ja laatii Kymenlaakson laajuisen Venäjä -palveluverkoston. Hankkeen avulla yritysten Venäjä -osaaminen ja yrityksille tarjottavat palvelut kehittyvät. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Suunnitteluvaiheessa on tehty toimiala- ja markkina-analyysi seuraavien aineistojen ja asiantuntija-arvioiden perusteella: - Bisnesmaraton -EAKR-hankkeen toimenpiteiden arviot ja saadut kokemukset pk-yrityksistä - Kymenlaakson kauppakamarin kv-kysely (syksy 2010) - hankepartnereiden ja asiantuntijoiden haastattelut, jotka tehty Bisnesmaraton -hankkeen kirjaa varten syksyllä maakunnalliset toimialakatsaukset - viejärekisteri/ely-keskus - Finpron vuosisuunnitelmat - venäläisten yhteistyökumppaneiden arviot Tietoa on hyödynnetty mm. hankkeen tarvemäärittelyssä ja toimenpiteiden suunnittelussa. Venäjä on valittu kohteeksi koska: - Venäjä on suomalaisille haastava, lähin ja nopeasti kasvava markkina-alue (mm. kielen, kulttuurin ja koon takia) - talouden ja yhteiskunnan nopea muutos teknologian ja innovaatioiden suuntaan (tarvitaan länsimaista osaamista) - suuret investointihankkeet (tähän mennessä mukaanpääsy ollut erittäin vaikeaa) - suomalaisten yritysten määrä Venäjällä ja venäläisten määrä Suomessa lisääntyy ja siten vienti- ja myyntimahdollisuudet lisääntyvät Suurta kysyntää on esim. seuraavilla aloilla: rakennus- ja teollisuussuunnittelu, EURA JÄRJESTELMÄ 4/18

5 rakennus- ja metalliteollisuuden valmiit tuotteet, teollisuuden huolto + varaosat, painoteknologia, hajautettu energiantuotanto, tietointensiiviset ja hyvinvointipalvelut, yrityksille ja matkailijoille suunnatut palvelut Suomessa (esim. hyvinvointipalvelut, autohuolto, erikoiskaupan palvelut jne.), elintarvikkeet 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Maakunnat Kymenlaakso Seutukunnat Kouvolan Kunnat Hamina Kotka Miehikkälä Virolahti Kotkan-Haminan Iitti Kouvola Pyhtää 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät ja ovatko kohderyhmään kuuluvat yritykset tiedossa? Kohderyhmänä ovat seudulliset yritykset, joilla on halua ja tarvetta kehittää osaamistaan Venäjälle ja venäläisiin asiakkaisiin suuntautuvaan liiketoimintaansa. Hankeyritysten potentiaalisia toimialoja: - luovien alojen yritykset - elintarvikkeet, luomutuotanto, lähiruoka - energia- ja ympäristöteknologia - tietointensiiviset ja hyvinvointipalvelut, matkailu - suunnittelu ja insinööripalvelut - rakennus- ja rakennesuunnittelu - koneenrakennus ja metalli - rakennusalan yritykset - paperiteollisuuden huolto ja varaosat - ICT -alan yritykset 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Muut yrityksille palveluja tarjoavat organisaatiot esim. TE-toimistot, ELY-keskus, rahoittajat, pankit, koulutusorganisaatiot jne., jotka voivat tarjota palveluja hankeyrityksille. Muut suomalaiset, Venäjälle jo etabloituneet yritykset, joiden kautta yrityksillä on viedä tuotteita ja palveluja EURA JÄRJESTELMÄ 5/18

6 Venäjälle. Hanke tekee yhteistyötä naapurialueiden kanssa (esim. Etelä-Karjala, Päijät-Häme, Etelä-Savo). Palvelupakettien käyttämisessä ja edelleen kehittämisessä hyödynnetään myös olemassa olevia palveluja ja parhaita käytäntöjä sekä kehitetään yhteistyömalleja. Hanke selvittää tapauskohtaisesti esim. Ely-keskuksen yrityspalvelujen ja -tuotteiden soveltuvuutta hankkeen toimenpiteisiin ja siten pyrkii hyödyntämään jo olemassa olevia rahoituslähteitä ja palveluja. 6.4 Projektiin osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä yhteensä Projektiin osallistuvien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Miten projekti edistää alueellisen EAKR-toimenpideohjelman tavoitteita? Contract 1) edistää alueen yritysten ja erityisesti pk-sektorin kilpailukykyä, kansainvälistymistä, keskinäistä verkostoitumista sekä kansainvälistymistä 2) tukee luovien alojen, innovatiivisten, ennakkoluulottomien ja kasvuhakuisten ja -kykyisten yritysten ja naisyrittäjien kehittymistä ja kansainvälistymistä 3) auttaa pienillä resursseilla toimivien pk-yritysten kansainvälistymistä ja uusien markkinoiden selvittämistä 4) parantaa maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia seudun kansainvälistyviin yrityksiin 5) tukee jo olemassa olevia rahoituslähteitä ja kansainvälistymispalveluja tarjoamalla niiden palveluja yritysten käyttöön 6) vahvistaa yritysten Venäjä-osaamista ja siten luo uusia mahdollisuuksia kasvuun ja kansainvälistymiseen 7) lisää seudullisten kehittämisorganisaatioiden osaamista, niiden välistä yhteistyötä ja synergiaa palvelujen tuottamisessa ja mahdollistaa palvelurakenteiden tehokkaamman hyödyntämisen 6.7 Miten projekti edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten ohjelmien tavoitteita? Hanke tukee Kymenlaakson maakuntaohjelman tavoitteita kehittämällä sekä yritysten että niissä työskentelevien henkilöiden Venäjä-osaamista. Hankkeen tuloksena tietoisuus Kymenlaaksosta ja sen yrityksistä kasvaa ja siten alueen vetovoimaisuus sekä yritysten että yksityishenkilöiden suuntaan kasvaa. Yhteisten toimenpiteiden ja tehostuvan tiedonvaihdon tuloksena lähiseutujen ja Kymenlaakson välinen Venäjä-yhteistyö lisääntyy ja tehostuu. Hanke tukee sekä Kotkan-Haminan seudun että Kouvolan seudun KOKO-ohjelman tavoitteita mm. alueiden kilpailukykyä parantamalla, yritysten toimintaedellytyksiä kehittämällä ja alueiden välistä yhteistyötä tiivistämällä. EURA JÄRJESTELMÄ 6/18

7 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tavoitteet, projektin arvioidut tulokset ja vaikutukset ja kuka niitä hyödyntää? Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on - seudullisten yritysten vienti- ja myyntitoiminnan aktivoiminen Venäjä -liiketoimintaa kehittäviä palvelupaketteja ja koulutuksia toteuttamalla - osaamisen kehittymisen myötä tukea ja aikaansaada yrityksille oma-aloitteista Venäjä -toimintaa - luoda uusia palvelupaketteja ja työkaluja Venäjä -toimintaan - laatia Kymenlaakson Venäjä -palveluverkosto Tulokset Projektin tuloksena syntyy - yrityksille uutta Venäjä -osaamista - uusia työpaikkoja - uusia palvelupaketteja - uusia malleja Venäjä -liiketoiminnan toteuttamiseksi - Kymenlaakson laajuinen Venäjä -palveluverkosto Vaikutukset Projektien vaikutuksesta - yritysten Venäjä -osaaminen parantuu - yritysten oma-aloitteisuus Venäjä -toiminnassa lisääntyy - osatoteuttajien palvelut monipuolistuvat ja palvelujen laatu ja saavutettavuus paranee - tietoisuus myös muiden kuin osatoteuttajien tarjoamista kansainvälistymispalveluista paranee - seudun tunnettavuus Venäjän kaupan osaamisalueena parantuu venäläisten keskuudessa Projektia tuloksia hyödyntävät - hankeyritykset - toteuttajat Cursor ja Kouvola Innovation - muut toimenpiteisiin osallistuvat organisaatiot - muut kansainvälistymispalveluja tarjoavat organisaatiot EURA JÄRJESTELMÄ 7/18

8 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 18 kpl joihin työllistyy naisia 10 kpl Uusista työpaikoista tutkimus- /tutkimus- & kehitystyöpaikkoja? Tavoite 0 kpl joista naisten työpaikkoja 0 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? a) Kymenlaakson yritykset, etenkin pk-sektori - yritysten käytännön Venäjä -osaamisen kehittyminen - osaamisen seurauksena Venäjän kauppaan sitoutumisen lisääntyminen, toiminnan tehostuminen ja omaaloitteisen Venäjä -toiminnan aktivoituminen - yritysten käytännön venäjän kielen, kulttuurin ja markkinoiden tuntemisen parantuminen vastaamaan paremmin kohdemarkkinoiden vaatimuksia - kansainvälisempi seutu ja kansainvälinen näkyvyys b) Osatoteuttajat - hakijoiden tarjoamien palvelujen monipuolistuminen ja osaamisen kehittyminen - kansainvälistymispalvelujen parempi laatu ja saavutettavuus; soveltuvuus yritysten tarpeisiin c) Muut seudulliset organisaatiot ja toimintaympäristö - lisääntynyt synergia muiden yrityspalveluja tarjoavien organisaatioiden ja yritysten kanssa (esim. ELY - keskus, työvoimaviranomaiset, rahoittajat, koulutusorganisaatiot jne.) - maahanmuuttajien osaamisen laajempi hyväksikäyttö ja parempi työllistyminen - tietoisuus myös muiden kuin osatoteuttajien tarjoamista kansainvälistymispalveluista paranee Laadullisia vaikutuksia arvioidaan jatkuvan vuoropuhelun ja säännöllisesti toteutettavien esim. verkkopohjaisten kyselyjen avulla. 7.5 Onko projektilla tasa-arvovaikutuksia: ei tasa-arvovaikutuksia 7.6 Onko projektia suunniteltaessa tehty sukupuolivaikutusten arviointi? Jos on, mitkä ovat arvioinnin tulokset? Ei. EURA JÄRJESTELMÄ 8/18

9 7.7 Onko projektilla vaikutuksia ympäristöön? Jos on, minkälaisia vaikutuksia? Ei suoranaisia ympäristövaikutuksia. Hanke pyrkii edistämään suomalaisen ympäristöosaamisen ja - teknologian tunnettavuutta Venäjällä ja siten vaikuttamaan alueemme ja lähiseutujen ympäristön tilaan ja ympäristöosaamiseen. Muiden hankkeiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä pyritään lisäämään synenergiaa liikkumisessa ja siten vähentämään yksin suoritettua yksityisautoilua Ympäristövaikutukset Vaikutuksen kohde Vaikutusaste Sanallinen selitys Haitallinen Neutraali Vähäinen myönteinen Merkittävä myönteinen Vaikutuksen ilmastonmuutokseen - energiatehokkuuden parantumiseen - uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntymiseen - ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen - fossiilisten hiilidioksipäästöjen vähentämiseen Vaikutukset päästöihin - vesistöön - maaperään - ilmaan Vaikutukset kulutukseen ja tuotantoon - jätteiden määrän vähentämiseen - hyötykäyttöön ja kierrätykseen - energia- ja materiaalitehokkuuteen - paikallisten uusiutuvien raakaaineiden ja palvelujen käyttöön Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja yhdyskuntiin - maisemaan - kulttuuriympäristöön - luonnon monimuotoisuuteen EURA JÄRJESTELMÄ 9/18

10 - Natura 2000 ohjelman kohteisiin Vaikutukset ihmisiin - elinoloihin ja viihtyvyyteen - terveyteen - turvallisuuteen Vaikutukset liikenteeseen - henkilöautoliikenteen kasvun hillitseminen - kuljetustarpeen vähenemiseen - logistiikan tehostamiseen - joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen osuuteen Vaikutukset tutkimiseen ja koulutukseen - ympäristöteknologiaan - ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon - ympäristöosaamiseen ja tietoisuuteen 8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? Toimenpiteet 1. Käynnistys, seuranta ja raportointi. Toteuttajat: Cursor Oy yhdessä Kouvola Innovationin kanssa, aika 4-5/2011 (käynnistys), 4/ /2013 (seuranta ja raportointi) 2. Tiedottaminen. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 4/ / Hankeyritysten valitseminen. Toteuttajat: osatoteuttajat, osatoteuttajien eri toimialojen asiantuntijat, aika 4/2011-6/ Yritysten Venäjä -liiketoiminnan puutteiden, esteiden ja kilpailuetujen kartoitus. Toteuttajat: osatoteuttajat, osatoteuttajien eri toimialojen asiantuntijat, aika 4/2011-9/ Palvelupakettien ajantasaistaminen yritysten tarpeisiin ja tarvittaessa uusien kehittäminen. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 4/ / Yhteistyö naapurimaakuntien (mm. Etelä-Karjalan, Päijät-Häme ja Etelä-Savo) kanssa. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 4/ / Palvelupakettien toimenpiteet. Toteuttajat: osatoteuttajat, ulkopuoliset palveluntarjoajat, aika 4/ / Palvelupakettien jälkihoito ja koulutus. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 5/ / Uusien työkalujen ja palvelupakettien täsmentäminen. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 9/ /2013 EURA JÄRJESTELMÄ 10/18

11 10. Hyvien käytäntöjen levittäminen ja tulosten hyödyntäminen. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 6-12/ Loppuraportointi ja jatkosta sopiminen. Toteuttajat: loppuraportointi Cursor yhdessä Kouvola Innovationin kanssa, muuten osatoteuttajat, aika 12/ Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat yms.), palvelut ja toimintatavat sekä työsuunnitelma niiden kehittämiseksi Projektin aikana luodaan uusia palvelupaketteja ja työkaluja yritysten Venäjä -liiketoiminnan kehittämiseen. Ne syntyvät tarvelähtöisesti hankkeen edetessä ja jokainen paketti testataan käytännössä hankkeen aikana. Lisäksi Kymenlaaksoon luodaan paikallisista toimijoista koostuva palveluverkosto, joka tarjoaa pkyrityksille palveluja Venäjä-liiketoimintaan liittyvissä asioissa. Palveluverkoston avulla yrityksillä on mahdollisuus löytää nopeasti ja kustannustehokkaasti apua paikallisilta Venäjä -liiketoiminnan osaajilta. Palveluja kehitetään koko hankkeen toimintakauden ajan. 8.3 Projektin pysyvät vaikutukset; (miten juurrutetaan pysyväksi toiminnaksi)? Hankkeen toimenpiteet tuovat yrityksille käytännön kokemusta Venäjä -liiketoiminnasta ja venäläisten kanssa toimimisesta. Siten yritysten on helpompi siirtyä oma-aloitteiseen Venäjä-toimintaan. Hankkeen järjestämät koulutukset tukevat jo käytännössä todettuja asioita ja siten niissä välitetty tieto siirtyy yritysten käytännön toimintaan. Käytännön toimenpiteiden ansiosta tietoisuus yritysten palveluista paranee ja se antaa yrityksille lisämahdollisuuksia toimintansa kehittämisessä. Hankepartnerit tiivistävät hankkeen aikana yhteistyötään mm. yhteisiä toimenpiteitä lisäämällä ja tiedon ja kokemustenvaihtoa lisäämällä. Tiivis yhteistyö varmistaa sen, että hankkeen aikana saadut kokemukset, tiedot ja osaaminen siirtyvät molemmille hankepartnereille ja partnerit näin myös sitoutuvat paremmin hankkeeseen, sen myötä syntyneisiin uusiin toimintamalleihin ja niiden käytännön toteuttamiseen. 8.4 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan projektin päättymisen jälkeen? EURA JÄRJESTELMÄ 11/18

12 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta Hallinto 1. Hankkeen käynnistys, seuranta ja raportointi Toteuttajat: Cursor Oy yhdessä Kouvola Innovationin kanssa, aika 4-5/2011 (käynnistys), 4/ /2013 (seuranta ja raportointi) Toimenpiteet 1. Hankkeesta tiedottaminen (ks. EURA kohta 11.1) Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 4-12/ Hankeyritysten valitseminen - yrityksiä voi tulla mukaan koko hankkeen ajan. Toteuttajat: osatoteuttajat, osatoteuttajien eri toimialojen asiantuntijat, aika 4/ / Yritysten Venäjä -liiketoiminnan puutteiden, esteiden ja kilpailuetujen kartoitus. Toteuttajat: osatoteuttajat, osatoteuttajien eri toimialojen asiantuntijat, aika 4/ / Palvelupakettien ajantasaistaminen yritysten tarpeisiin ja tarvittaessa uusien kehittäminen. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 4/ / Yhteistyö naapurimaakuntien (esim. Etelä-Karjala, Päijät-Häme ja Etelä-Savo) kanssa. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 4/ / Palvelupakettien mukaiset toimenpiteet joko yrityskohtaisesti tai usealle yritykselle yhteisesti. Toteuttajat: osatoteuttajat, ostopalvelut, aika 4/ / Palvelupakettien jälkihoito ja koulutus. Toteuttajat: osatoteuttajat, ostopalvelut, aika 5/ / Uusien työkalujen ja palvelupakettien täsmentäminen. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 9/ / Hyvien käytäntöjen levittäminen ja tulosten hyödyntäminen (ks. EURA kohta 11.2). Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 6-12/ Hallinto 1. Hankkeen seuranta ja raportointi. Toteuttajat: Cursor yhdessä Kouvola Innovationin kanssa, aika 1/ /2012 Toimenpiteet 1. Hankkeesta tiedottaminen. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 1-12/ Hankeyritysten valitseminen - yrityksiä voi tulla mukaan koko hankkeen ajan. Toteuttajat: osatoteuttajat, osatoteuttajien eri toimialojen asiantuntijat, aika 1/ / Yritysten Venäjä -liiketoiminnan puutteiden, esteiden ja kilpailuetujen kartoitus. Toteuttajat: osatoteuttajat, osatoteuttajien eri toimialojen asiantuntijat, aika 1/ / Palvelupakettien ajantasaistaminen yritysten tarpeisiin ja tarvittaessa uusien kehittäminen. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 1/ / Yhteistyö naapurimaakuntien (esim. Etelä-Karjala, Päijät-Häme ja Etelä-Savo) kanssa. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 1/ / Palvelupakettien mukaiset toimenpiteet joko yrityskohtaisesti tai usealle yritykselle yhteisesti. Toteuttajat: osatoteuttajat, ostopalvelut, aika 1/ / Palvelupakettien jälkihoito ja koulutus. Toteuttajat: osatoteuttajat, ostopalvelut, aika 3/ / Uusien työkalujen ja palvelupakettien täsmentäminen. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 9/ / Hyvien käytäntöjen levittäminen ja tulosten hyödyntäminen. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 6-12/2012 EURA JÄRJESTELMÄ 12/18

13 2013 Hallinto 1. Hankkeen seuranta ja raportointi Toteuttajat: Cursor yhdessä Kouvola Innovationin kanssa, aika 1/ /2013 Toimenpiteet 1. Hankkeesta tiedottaminen. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 1-12/ Hankeyritysten valitseminen - yrityksiä voi tulla mukaan koko hankkeen ajan. Toteuttajat: osatoteuttajat, osatoteuttajien eri toimialojen asiantuntijat, aika 1/ / Yritysten Venäjä -liiketoiminnan puutteiden, esteiden ja kilpailuetujen kartoitus. Toteuttajat: osatoteuttajat, osatoteuttajien eri toimialojen asiantuntijat, aika 1/2013-9/ Palvelupakettien ajantasaistaminen yritysten tarpeisiin ja tarvittaessa uusien kehittäminen. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 1/ / Yhteistyö naapurimaakuntien (esim. Etelä-Karjala, Päijät-Häme ja Etelä-Savo) kanssa. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 1/ / Palvelupakettien mukaiset toimenpiteet joko yrityskohtaisesti tai usealle yritykselle yhteisesti. Toteuttajat: osatoteuttajat, ostopalvelut, aika 1/ / Palvelupakettien jälkihoito ja koulutus. Toteuttajat: osatoteuttajat, ostopalvelut, aika 3/ / Uusien työkalujen ja palvelupakettien täsmentäminen. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 9/ / Hyvien käytäntöjen levittäminen ja tulosten hyödyntäminen. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 6-12/ Loppuraportointi ja jatkosta sopiminen. Vastuu - loppuraportointi Cursor Oy yhdessä Kouvola Innovation Oy:n kanssa, muuten osatoteuttajat, aika 12/ Tiivistelmä projektista Internetin tietopalvelua varten (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Kohderyhmänä ovat seudulliset yritykset, joilla on halua ja tarvetta kehittää osaamistaan Venäjälle ja venäläisiin asiakkaisiin suuntautuvaan liiketoimintaansa. Hankeyritysten potentiaalisia toimialoja: - luovien alojen yritykset - elintarvikkeet, luomutuotanto, lähiruoka - energia- ja ympäristöteknologia - tietointensiiviset ja hyvinvointipalvelut, matkailu - suunnittelu ja insinööripalvelut - rakennus- ja rakennesuunnittelu - koneenrakennus ja metalli - rakennusalan yritykset - paperiteollisuuden huolto ja varaosat - ICT -alan yritykset Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on - seudullisten yritysten vienti- ja myyntitoiminnan aktivoiminen Venäjä -liiketoimintaa kehittäviä palvelupaketteja ja koulutuksia toteuttamalla - osaamisen kehittymisen myötä tukea ja aikaansaada yrityksille oma-aloitteista Venäjä -toimintaa EURA JÄRJESTELMÄ 13/18

14 - luoda uusia palvelupaketteja ja työkaluja Venäjä -toimintaan - laatia Kymenlaakson Venäjä -palveluverkosto Tulokset Projektin tuloksena syntyy - yrityksille uutta Venäjä -osaamista - uusia työpaikkoja - uusia palvelupaketteja - uusia malleja Venäjä -liiketoiminnan toteuttamiseksi - Kymenlaakson laajuinen Venäjä -palveluverkosto Vaikutukset Projektien vaikutuksesta - yritysten Venäjä -osaaminen parantuu - yritysten oma-aloitteisuus Venäjä -toiminnassa lisääntyy - hankkeen osatoteuttajien palvelut monipuolistuvat ja palvelujen laatu ja saavutettavuus paranee - seudun tunnettavuus Venäjän kaupan osaamisalueena parantuu venäläisten keskuudessa - tietoisuus myös muiden kuin osatoteuttajien tarjoamista kansainvälistymispalveluista paranee Toimenpiteet 1. Käynnistys, seuranta ja raportointi 2. Tiedottaminen 3. Hankeyritysten valitseminen 4. Yritysten Venäjä -liiketoiminnan puutteiden, esteiden ja kilpailuetujen kartoitus 5. Palvelupakettien ajantasaistaminen yritysten tarpeisiin ja tarvittaessa uusien kehittäminen 6. Yhteistyö naapurimaakuntien (mm. Etelä-Karjalan, Päijät-Häme ja Etelä-Savo) kanssa 7. Palvelupakettien toimenpiteet joko yrityskohtaisesti tai usealle yritykselle yhteisesti 8. Palvelupakettien jälkihoito ja koulutus 9. Uusien työkalujen ja palvelupakettien täsmentäminen 10. Hyvien käytäntöjen levittäminen ja tulosten hyödyntäminen 11. Loppuraportointi ja jatkosta sopiminen EURA JÄRJESTELMÄ 14/18

15 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin toimintaa arvioidaan ja miten asiakaspalaute kerätään? Osatoteuttajat tekevät tiivistä yhteistyötä koko hankkeen ajan ja siten arvioivat keskeytymättä toinen toistaan. Viime vuosien kokemukset ovat osoittaneet, että hakijoiden yhteistyö toimii ja hakijat ovat siten sitoutuneita myös jatkamaan yhteistyötä. Hankkeen ohjausryhmään kutsutaan seudullisten kehittämisorganisaatioiden edustajien lisäksi yritysten ja useita yrityspalveluja tarjoavien organisaatioiden edustajia, joiden tehtävänä on seurata projektin etenemistä ja antaa suosituksia toiminnan kehittämiselle. Ohjausryhmä kokoontuu puolivuosittain. 11. TIEDOTUS JA TULOSTEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Hankkeen tiedotusstrategia laaditaan keskeisenä osana käynnistämistoimenpiteitä. Hankkeesta tiedotetaan hallinnoijan ja hankepartnerien verkkosivuilla ja julkaisuissa ja median kautta, järjestetään tiedotustilaisuuksia, koulutuksia jne. Hanke on säännöllisessä vuorovaikutuksessa hankkeeseen osallistuvien yritysten ja organisaatioiden kanssa ja siten tiedottaa kohdeyrityksille hankkeen etenemisestä säännöllisesti. Toiminnasta tiedotetaan hankkeen aikana mahdollisimman näkyvästi ja tuloksista uutisoidaan säännöllisesti. Hanke ottaa vastaan myös luennointikutsut Aikataulutettu suunnitelma projektin tuloksista tiedottamisesta ml. hyvät käytännöt Tiedottaminen projektin tuloksista: 1. Projektin kuluessa: a) yleinen: yhteisesti sovittavalla, ohjausryhmän hyväksymällä tavalla b) toteuttajaorganisaatioiden sisällä: laajasti koko henkilöstölle c) hyvien käytäntöjen levittäminen naapurimaakuntien kesken sekä tulosten hyödyntäminen 2. Projektin lopussa - tiedotustilaisuudet sekä tietoiskut sekä Kotka-Haminan että Kouvolan seuduilla Hyvien käytäntöjen levittämistä suunnitellaan tarkemmin hankkeen edetessä mm. ohjausryhmätyöskentelyn yhteydessä. EURA JÄRJESTELMÄ 15/18

16 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Kenen haltuun projektille hankitut materiaalit, tarvikkeet ja laitteet jäävät projektin päätyttyä ja missä säilytetään kirjanpitoaineisto? Projektin hakija ja hallinnoija Cursor Oy vastaa projekti- ja kirjanpitoaineistosta kokonaisuutena sekä Kouvola Innovation Oy omalta osaltaan. Kehitetyt palvelumallit, yritysverkostot, työkalut ja yhteistyömallit jäävät hankkeen osatoteuttajien hyödynnettäväksi (sekä mahdollinen laajempi levitys). 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset 0 9. Luontoissuoritukset 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus RAHOITUS YHTEENSÄ EURA JÄRJESTELMÄ 16/18

17 15. MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN EAKR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Cursor Oy:n päätös hankkeen rahoittamisesta on hakemuksen liitteenä. Kouvola Innovation on käsitellyt hankeaihiota pidetyssä hanketiimissä ja hanketta esitetään rahoitettavaksi Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Rahoitusta ei ole haettu muilta rahoittajilta De minimis -sääntöselvitys Cursor Oy ja Kouvola Innovation ovat kunnallisia kehittämisyhtiöitä. Hankkeeseen osallistuvien yritysten kohdalta de minimis -säännön toteutuminen selvitetään tapauskohtaisesti. 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä Kouvola Innovation Oy verovelkatodistus Kouvola Innovation Oy kaupparekisteriote Contract, toimenpiteitä avaava hankesuunnitelma HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija vastaa kuitenkin hakemuksen hallintolain mukaisesta vireillepanosta toimivaltaisessa viranomaisessa. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja hankkeen mahdollisen aloittamisen jälkeen EURA JÄRJESTELMÄ 17/18

18 ja ettei valtionapuviranomainen vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä hanketta koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan hankkeen tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa, noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, sovelletaan rakennerahastolakia (1401/2006). Hakija on tietoinen siitä, että hakemuksen jättäminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että hakemuksessa esitetyt tiedot julkaistaan komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklassa tarkoitetussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Hakija hyväksyy myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden projektien tiivistelmien julkaisemisen rakennerahastotietopalvelussa Internetissä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy julkistamisen. Ennen rahoituspäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla vastuullaan. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus (hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) Mia Hämäläinen Kehittämisjohtaja EURA JÄRJESTELMÄ 18/18

19 13. KUSTANNUSARVIO 13. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät Yhteensä / osa-aikainen kokoaikainen 33 Projektipäällikkö, Cursor Oy, projektin hallinnointi, toimenpiteiden toteuttaminen kokoaikainen 33 Projektivastaava, Kouvola Innovation Oy, projektin hallinnointi, toimenpiteiden toteuttaminen osa-aikainen 17 Projektiassistentti, Cursor Oy, hallinnointitehtävät, toimenpiteiden toteuttamisessa avustaminen osa-aikainen 9 Projektiassistentti, Kouvola Innovation, hallinnointi, toimenpiteiden toteuttamisessa avustaminen osa-aikainen 7 Projektiasiantuntijat, Cursor Oy, tuntikirjanpidolla, markkinointi, toimenpiteiden toteutus yms osa-aikainen 7 Projektiasiantuntijat, Kouvola Innovation Oy, tuntikirjanpidolla, markkinointi, toimenpiteet yms Yhteensä Ostopalvelut (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Kustannus Yhteensä Palvelujen ostot (palvelupaketit) Koulutukset Markkinointi ja viestintä ATK-kulut Kirjanpito ja hallinto Yhteensä Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Kustannus Yhteensä Ulkomaan matka Ulkomaan matkat (projektihenkilöstö + yritykset) Ulkomaan matkat yhteensä Kotimaan matka Kotimaan matkat (projektihenkilöstö + yritykset) Kotimaan matkat yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 1/4

20 13.4 Kone- ja laitehankinnat (isot aineelliset hankinnat) Kustannus Yhteensä Yhteensä Rakennukset ja maa-alueet Kustannus Yhteensä Yhteensä Vuokrakustannukset (tila- ja laitevuokrat) Kustannus Yhteensä Vuokrakulut (tilat, kalusteet, tietokoneet yms.) Yhteensä Toimistokulut (puhelin-, posti-, yms. kulut) Kustannus Yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Neuvottelut Puhelinkulut Kopiot Yhteensä Muut kustannukset Kustannus Yhteensä Yhteensä Luontoissuoritukset (talkootyö ja muut luontoissuoritukset) Kustannus Yhteensä Tehtävä työ Tehtävä työ yhteensä Muut luontoissuoritukset Muut luontoissuoritukset yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 2/4

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA

Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1. Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Keski-Pohjanmaan liitto Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 Sivu 1 Maakunnan yhteistyöryhmä 2/2015 ESITYSLISTA Kokousaika: Perjantai 6.3.2015 klo 9.00- Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14,

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 1.10.2009 EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1. Projektisuunnittelun aloittaminen

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy)

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä (vastuuorganisaatio VASEK Oy) KOKO:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2011 KOKO alue: Vaasan seutu Hakija: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK Maakuntaliitto, jolta rahoitusta haetaan: Pohjanmaan liitto A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja

Lisätiedot

Rucola Plus - rahoitusselvitys

Rucola Plus - rahoitusselvitys Rucola Plus - rahoitusselvitys Tämän selvityksen tavoitteena on löytää rahoituskanavia matkailuyrityksille tai matkailuorganisaatioille, jotka hakevat aktiivisesti kasvua Venäjän markkinoilla. Rahoitusta

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.12.2011 Diaarinumero SATELY/253/05.02.0772010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10.00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja Matilainen, Reino Happonen, Aarno jäsenet kuntaosapuoli Auvinen,

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku Infotilaisuudet Helsinki 26.11.2010 Lahti

Lisätiedot

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankesuunnitelma 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi Hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö Hankeaika 1.4.2008-31.3.2011 Toteuttajat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Helsingin, Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki YRITYSTUKIOPAS 2015 Ilmajoki Jalasjärvi Kauhava Kuortane Kurikka Lapua Seinäjoki 2 Sisällys 1 2 3 4 ALKUSANAT 4 YLEISTÄ YRITYSTUISTA 6 TUENMYÖNTÄJÄTAHOT 9 Leader-ryhmät 9 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 10

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot