EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi A31676 Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Käynnissä VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Kymenlaakson liitto 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi Contract Ohjelma Etelä-Suomi Toimintalinja 1 : Yritystoiminnan edistäminen Projektityyppi Kehittämisprojekti Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Cursor Oy Hakijatyyppi Muu yhteisö Y-tunnus Lähiosoite Kyminlinnantie 6 Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka Kotka Faksinumero IBAN FI BIC NDEAFIHH Pankkiyhteys Nordea Tilinumero FI Web-osoite Projektin vastuuhenkilön nimi Sergey Troshkov Asema organisaatiossa Ohjelmapäällikkö, Venäjä Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Tiina Suni Asema organisaatiossa Talouspäällikkö Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Kalle Kallionpää Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Sergey Troshkov Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Kalle Kallionpää Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/18

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Hakija toteuttaa projektin kokonaan ostopalveluna Osatoteuttajien määrittely, nimeäminen, Y-tunnukset ja toteutusosuudet (kumppanuus- tai aiesopimukset) Osatoteuttajan nimi Cursor Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Cursor Oy vastaa hankkeen toteutuksesta Kotka-Haminan alueella. -hankkeen hallinnointi rahoittajalle -Kotka-Haminan osan hallinnointi -hankkeen toteutus hankesuunnitelman mukaisesti Osatoteuttajan nimi Kouvola Innovation Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Kouvola Innovation Oy vastaa hankkeen toteutuksesta Kouvolan ja Iitin alueella. -hankkeen raportointi hallinnoijalle (Cursor Oy) -Kouvolan ja Iitin osan hallinnointi -hankkeen toteutus hankesuunnitelman mukaisesti 4.2 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? - Kouvola Innovation Oy - Cursor Oy: yrityspalveluhenkilöt, eri osaamisalojen asiantuntijat ja kehittämishankkeiden projektipäälliköt - Haastateltu useita asiantuntijatahoja - Esitelty ja keskusteltu ELY -keskuksessa ja Esitelty Kymenlaakson Liitossa Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano - Cursor Oy - Kouvola Innovation Oy - Yrityspalveluja tarjoavan organisaation edustaja (esim. Finpro tai SVKK) - Rahoituspalveluja tarjoavan organisaation edustaja (esim. Finnvera, pankit) - ELY - keskuksen edustaja - Yritysedustajat (alueittain) EURA JÄRJESTELMÄ 2/18

3 4.4 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit Projekti jatkaa, tukee ja täydentää useita kaakkoissuomalaisia yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviä kehityshankkeita, esim. käynnissä ja käynnistymässä olevat Expomet II, Rubicon, Maahanmuuttajien ohjaus yrittäjyyteen (MOY), Palveluja Bisnekseen (Kymenlaakson pk-yritysklinikan jatkohanke), Matkalla kasvuun, Kaakkois-Suomi elintarvikkeiden Venäjän viennin resurssina (VIRE -hanke), Valitse Kymi, Luovat alat Kotka-Hamina -ohjelma, Palvelualojen kasvuohjelma Palkeet, Digikasvu- ja Technogrow-ohjelmat, Kaakosta voimaa, Summarun, KOKO (alueellinen koheesioja kilpailukykyohjelma) ja KOKO-RUSSIA; yrityskehittäjien valtakunnallinen Venäjä-verkosto, Blesk - ENPI-hanke ja päättyneet Bisnesmaraton, Expomet I, Kymenlaakson Yritysklinikka, Submet, Invest in Growth, Gateway Office Partners, Bio-Integration ja Ruplat Euroiksi. Hanke tukee kaikkia Cursorin ja Kinnon kansainvälistymishankkeita sekä ELY-keskuksen kansainvälistymispalveluja ja voi siten hyödyntää toiminnassaan näiden resursseja ja palveluja. 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Taustalla ovat hankkeen osatoteuttajien aiemmat toimenpiteet, Venäjä -hankkeet ja -osaaminen sekä kokemukset yrityksistä ja niiden tarpeista. Yrityksillä ja muilla organisaatioilla on Venäjän suuntaan - rajatut resurssit - puutteellinen kieli-, markkina- ja markkinointiosaaminen - osa konsultti- ja muista palveluista liian kalliita - ei luotettavia Venäjä -yhteistyökumppaneita - markkinointimateriaalit vain käännetty, ei lokalisoitu kohderyhmälle - painopisteenä isot kaupungit, muu Venäjä usein "pelaamaton kortti - seudun Venäjä -osaaminen piilossa - kilpailuetuja ei määritelty - mahdollisuus myydä myös Venäjällä jo toimivien suomalaisten välityksellä - venäläisiä asiakkaita, mutta ei keinoja tai osaamista niiden lisäämiseen Hanke toteuttaa Venäjälle suunnattuja palvelupaketteja, joita ovat mm. neuvotteluputki messuosasto EURA JÄRJESTELMÄ 3/18

4 kontaktihaku markkinointiputki dokumenttiputki messuisku kontaktiseminaari markkinatutkimus jne. Yritykset saavat hankkeelta venäjänkielisen lisäresurssin, joka palvelupakettien ja oman osaamisensa avulla kehittää yllä mainittuja liiketoiminnan puutteita ja ongelmakohtia ja siten tukee yritysten oma-aloitteista Venäjä -toimintaa. Olemassa olevien pakettien lisäksi hanke luo uusia palvelupaketteja ja työkaluja Venäjä -liiketoimintaan, järjestää koulutuksia ja laatii Kymenlaakson laajuisen Venäjä -palveluverkoston. Hankkeen avulla yritysten Venäjä -osaaminen ja yrityksille tarjottavat palvelut kehittyvät. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Suunnitteluvaiheessa on tehty toimiala- ja markkina-analyysi seuraavien aineistojen ja asiantuntija-arvioiden perusteella: - Bisnesmaraton -EAKR-hankkeen toimenpiteiden arviot ja saadut kokemukset pk-yrityksistä - Kymenlaakson kauppakamarin kv-kysely (syksy 2010) - hankepartnereiden ja asiantuntijoiden haastattelut, jotka tehty Bisnesmaraton -hankkeen kirjaa varten syksyllä maakunnalliset toimialakatsaukset - viejärekisteri/ely-keskus - Finpron vuosisuunnitelmat - venäläisten yhteistyökumppaneiden arviot Tietoa on hyödynnetty mm. hankkeen tarvemäärittelyssä ja toimenpiteiden suunnittelussa. Venäjä on valittu kohteeksi koska: - Venäjä on suomalaisille haastava, lähin ja nopeasti kasvava markkina-alue (mm. kielen, kulttuurin ja koon takia) - talouden ja yhteiskunnan nopea muutos teknologian ja innovaatioiden suuntaan (tarvitaan länsimaista osaamista) - suuret investointihankkeet (tähän mennessä mukaanpääsy ollut erittäin vaikeaa) - suomalaisten yritysten määrä Venäjällä ja venäläisten määrä Suomessa lisääntyy ja siten vienti- ja myyntimahdollisuudet lisääntyvät Suurta kysyntää on esim. seuraavilla aloilla: rakennus- ja teollisuussuunnittelu, EURA JÄRJESTELMÄ 4/18

5 rakennus- ja metalliteollisuuden valmiit tuotteet, teollisuuden huolto + varaosat, painoteknologia, hajautettu energiantuotanto, tietointensiiviset ja hyvinvointipalvelut, yrityksille ja matkailijoille suunnatut palvelut Suomessa (esim. hyvinvointipalvelut, autohuolto, erikoiskaupan palvelut jne.), elintarvikkeet 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Maakunnat Kymenlaakso Seutukunnat Kouvolan Kunnat Hamina Kotka Miehikkälä Virolahti Kotkan-Haminan Iitti Kouvola Pyhtää 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät ja ovatko kohderyhmään kuuluvat yritykset tiedossa? Kohderyhmänä ovat seudulliset yritykset, joilla on halua ja tarvetta kehittää osaamistaan Venäjälle ja venäläisiin asiakkaisiin suuntautuvaan liiketoimintaansa. Hankeyritysten potentiaalisia toimialoja: - luovien alojen yritykset - elintarvikkeet, luomutuotanto, lähiruoka - energia- ja ympäristöteknologia - tietointensiiviset ja hyvinvointipalvelut, matkailu - suunnittelu ja insinööripalvelut - rakennus- ja rakennesuunnittelu - koneenrakennus ja metalli - rakennusalan yritykset - paperiteollisuuden huolto ja varaosat - ICT -alan yritykset 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Muut yrityksille palveluja tarjoavat organisaatiot esim. TE-toimistot, ELY-keskus, rahoittajat, pankit, koulutusorganisaatiot jne., jotka voivat tarjota palveluja hankeyrityksille. Muut suomalaiset, Venäjälle jo etabloituneet yritykset, joiden kautta yrityksillä on viedä tuotteita ja palveluja EURA JÄRJESTELMÄ 5/18

6 Venäjälle. Hanke tekee yhteistyötä naapurialueiden kanssa (esim. Etelä-Karjala, Päijät-Häme, Etelä-Savo). Palvelupakettien käyttämisessä ja edelleen kehittämisessä hyödynnetään myös olemassa olevia palveluja ja parhaita käytäntöjä sekä kehitetään yhteistyömalleja. Hanke selvittää tapauskohtaisesti esim. Ely-keskuksen yrityspalvelujen ja -tuotteiden soveltuvuutta hankkeen toimenpiteisiin ja siten pyrkii hyödyntämään jo olemassa olevia rahoituslähteitä ja palveluja. 6.4 Projektiin osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä yhteensä Projektiin osallistuvien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Miten projekti edistää alueellisen EAKR-toimenpideohjelman tavoitteita? Contract 1) edistää alueen yritysten ja erityisesti pk-sektorin kilpailukykyä, kansainvälistymistä, keskinäistä verkostoitumista sekä kansainvälistymistä 2) tukee luovien alojen, innovatiivisten, ennakkoluulottomien ja kasvuhakuisten ja -kykyisten yritysten ja naisyrittäjien kehittymistä ja kansainvälistymistä 3) auttaa pienillä resursseilla toimivien pk-yritysten kansainvälistymistä ja uusien markkinoiden selvittämistä 4) parantaa maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia seudun kansainvälistyviin yrityksiin 5) tukee jo olemassa olevia rahoituslähteitä ja kansainvälistymispalveluja tarjoamalla niiden palveluja yritysten käyttöön 6) vahvistaa yritysten Venäjä-osaamista ja siten luo uusia mahdollisuuksia kasvuun ja kansainvälistymiseen 7) lisää seudullisten kehittämisorganisaatioiden osaamista, niiden välistä yhteistyötä ja synergiaa palvelujen tuottamisessa ja mahdollistaa palvelurakenteiden tehokkaamman hyödyntämisen 6.7 Miten projekti edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten ohjelmien tavoitteita? Hanke tukee Kymenlaakson maakuntaohjelman tavoitteita kehittämällä sekä yritysten että niissä työskentelevien henkilöiden Venäjä-osaamista. Hankkeen tuloksena tietoisuus Kymenlaaksosta ja sen yrityksistä kasvaa ja siten alueen vetovoimaisuus sekä yritysten että yksityishenkilöiden suuntaan kasvaa. Yhteisten toimenpiteiden ja tehostuvan tiedonvaihdon tuloksena lähiseutujen ja Kymenlaakson välinen Venäjä-yhteistyö lisääntyy ja tehostuu. Hanke tukee sekä Kotkan-Haminan seudun että Kouvolan seudun KOKO-ohjelman tavoitteita mm. alueiden kilpailukykyä parantamalla, yritysten toimintaedellytyksiä kehittämällä ja alueiden välistä yhteistyötä tiivistämällä. EURA JÄRJESTELMÄ 6/18

7 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tavoitteet, projektin arvioidut tulokset ja vaikutukset ja kuka niitä hyödyntää? Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on - seudullisten yritysten vienti- ja myyntitoiminnan aktivoiminen Venäjä -liiketoimintaa kehittäviä palvelupaketteja ja koulutuksia toteuttamalla - osaamisen kehittymisen myötä tukea ja aikaansaada yrityksille oma-aloitteista Venäjä -toimintaa - luoda uusia palvelupaketteja ja työkaluja Venäjä -toimintaan - laatia Kymenlaakson Venäjä -palveluverkosto Tulokset Projektin tuloksena syntyy - yrityksille uutta Venäjä -osaamista - uusia työpaikkoja - uusia palvelupaketteja - uusia malleja Venäjä -liiketoiminnan toteuttamiseksi - Kymenlaakson laajuinen Venäjä -palveluverkosto Vaikutukset Projektien vaikutuksesta - yritysten Venäjä -osaaminen parantuu - yritysten oma-aloitteisuus Venäjä -toiminnassa lisääntyy - osatoteuttajien palvelut monipuolistuvat ja palvelujen laatu ja saavutettavuus paranee - tietoisuus myös muiden kuin osatoteuttajien tarjoamista kansainvälistymispalveluista paranee - seudun tunnettavuus Venäjän kaupan osaamisalueena parantuu venäläisten keskuudessa Projektia tuloksia hyödyntävät - hankeyritykset - toteuttajat Cursor ja Kouvola Innovation - muut toimenpiteisiin osallistuvat organisaatiot - muut kansainvälistymispalveluja tarjoavat organisaatiot EURA JÄRJESTELMÄ 7/18

8 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 18 kpl joihin työllistyy naisia 10 kpl Uusista työpaikoista tutkimus- /tutkimus- & kehitystyöpaikkoja? Tavoite 0 kpl joista naisten työpaikkoja 0 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? a) Kymenlaakson yritykset, etenkin pk-sektori - yritysten käytännön Venäjä -osaamisen kehittyminen - osaamisen seurauksena Venäjän kauppaan sitoutumisen lisääntyminen, toiminnan tehostuminen ja omaaloitteisen Venäjä -toiminnan aktivoituminen - yritysten käytännön venäjän kielen, kulttuurin ja markkinoiden tuntemisen parantuminen vastaamaan paremmin kohdemarkkinoiden vaatimuksia - kansainvälisempi seutu ja kansainvälinen näkyvyys b) Osatoteuttajat - hakijoiden tarjoamien palvelujen monipuolistuminen ja osaamisen kehittyminen - kansainvälistymispalvelujen parempi laatu ja saavutettavuus; soveltuvuus yritysten tarpeisiin c) Muut seudulliset organisaatiot ja toimintaympäristö - lisääntynyt synergia muiden yrityspalveluja tarjoavien organisaatioiden ja yritysten kanssa (esim. ELY - keskus, työvoimaviranomaiset, rahoittajat, koulutusorganisaatiot jne.) - maahanmuuttajien osaamisen laajempi hyväksikäyttö ja parempi työllistyminen - tietoisuus myös muiden kuin osatoteuttajien tarjoamista kansainvälistymispalveluista paranee Laadullisia vaikutuksia arvioidaan jatkuvan vuoropuhelun ja säännöllisesti toteutettavien esim. verkkopohjaisten kyselyjen avulla. 7.5 Onko projektilla tasa-arvovaikutuksia: ei tasa-arvovaikutuksia 7.6 Onko projektia suunniteltaessa tehty sukupuolivaikutusten arviointi? Jos on, mitkä ovat arvioinnin tulokset? Ei. EURA JÄRJESTELMÄ 8/18

9 7.7 Onko projektilla vaikutuksia ympäristöön? Jos on, minkälaisia vaikutuksia? Ei suoranaisia ympäristövaikutuksia. Hanke pyrkii edistämään suomalaisen ympäristöosaamisen ja - teknologian tunnettavuutta Venäjällä ja siten vaikuttamaan alueemme ja lähiseutujen ympäristön tilaan ja ympäristöosaamiseen. Muiden hankkeiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä pyritään lisäämään synenergiaa liikkumisessa ja siten vähentämään yksin suoritettua yksityisautoilua Ympäristövaikutukset Vaikutuksen kohde Vaikutusaste Sanallinen selitys Haitallinen Neutraali Vähäinen myönteinen Merkittävä myönteinen Vaikutuksen ilmastonmuutokseen - energiatehokkuuden parantumiseen - uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntymiseen - ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen - fossiilisten hiilidioksipäästöjen vähentämiseen Vaikutukset päästöihin - vesistöön - maaperään - ilmaan Vaikutukset kulutukseen ja tuotantoon - jätteiden määrän vähentämiseen - hyötykäyttöön ja kierrätykseen - energia- ja materiaalitehokkuuteen - paikallisten uusiutuvien raakaaineiden ja palvelujen käyttöön Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja yhdyskuntiin - maisemaan - kulttuuriympäristöön - luonnon monimuotoisuuteen EURA JÄRJESTELMÄ 9/18

10 - Natura 2000 ohjelman kohteisiin Vaikutukset ihmisiin - elinoloihin ja viihtyvyyteen - terveyteen - turvallisuuteen Vaikutukset liikenteeseen - henkilöautoliikenteen kasvun hillitseminen - kuljetustarpeen vähenemiseen - logistiikan tehostamiseen - joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen osuuteen Vaikutukset tutkimiseen ja koulutukseen - ympäristöteknologiaan - ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon - ympäristöosaamiseen ja tietoisuuteen 8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? Toimenpiteet 1. Käynnistys, seuranta ja raportointi. Toteuttajat: Cursor Oy yhdessä Kouvola Innovationin kanssa, aika 4-5/2011 (käynnistys), 4/ /2013 (seuranta ja raportointi) 2. Tiedottaminen. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 4/ / Hankeyritysten valitseminen. Toteuttajat: osatoteuttajat, osatoteuttajien eri toimialojen asiantuntijat, aika 4/2011-6/ Yritysten Venäjä -liiketoiminnan puutteiden, esteiden ja kilpailuetujen kartoitus. Toteuttajat: osatoteuttajat, osatoteuttajien eri toimialojen asiantuntijat, aika 4/2011-9/ Palvelupakettien ajantasaistaminen yritysten tarpeisiin ja tarvittaessa uusien kehittäminen. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 4/ / Yhteistyö naapurimaakuntien (mm. Etelä-Karjalan, Päijät-Häme ja Etelä-Savo) kanssa. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 4/ / Palvelupakettien toimenpiteet. Toteuttajat: osatoteuttajat, ulkopuoliset palveluntarjoajat, aika 4/ / Palvelupakettien jälkihoito ja koulutus. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 5/ / Uusien työkalujen ja palvelupakettien täsmentäminen. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 9/ /2013 EURA JÄRJESTELMÄ 10/18

11 10. Hyvien käytäntöjen levittäminen ja tulosten hyödyntäminen. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 6-12/ Loppuraportointi ja jatkosta sopiminen. Toteuttajat: loppuraportointi Cursor yhdessä Kouvola Innovationin kanssa, muuten osatoteuttajat, aika 12/ Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat yms.), palvelut ja toimintatavat sekä työsuunnitelma niiden kehittämiseksi Projektin aikana luodaan uusia palvelupaketteja ja työkaluja yritysten Venäjä -liiketoiminnan kehittämiseen. Ne syntyvät tarvelähtöisesti hankkeen edetessä ja jokainen paketti testataan käytännössä hankkeen aikana. Lisäksi Kymenlaaksoon luodaan paikallisista toimijoista koostuva palveluverkosto, joka tarjoaa pkyrityksille palveluja Venäjä-liiketoimintaan liittyvissä asioissa. Palveluverkoston avulla yrityksillä on mahdollisuus löytää nopeasti ja kustannustehokkaasti apua paikallisilta Venäjä -liiketoiminnan osaajilta. Palveluja kehitetään koko hankkeen toimintakauden ajan. 8.3 Projektin pysyvät vaikutukset; (miten juurrutetaan pysyväksi toiminnaksi)? Hankkeen toimenpiteet tuovat yrityksille käytännön kokemusta Venäjä -liiketoiminnasta ja venäläisten kanssa toimimisesta. Siten yritysten on helpompi siirtyä oma-aloitteiseen Venäjä-toimintaan. Hankkeen järjestämät koulutukset tukevat jo käytännössä todettuja asioita ja siten niissä välitetty tieto siirtyy yritysten käytännön toimintaan. Käytännön toimenpiteiden ansiosta tietoisuus yritysten palveluista paranee ja se antaa yrityksille lisämahdollisuuksia toimintansa kehittämisessä. Hankepartnerit tiivistävät hankkeen aikana yhteistyötään mm. yhteisiä toimenpiteitä lisäämällä ja tiedon ja kokemustenvaihtoa lisäämällä. Tiivis yhteistyö varmistaa sen, että hankkeen aikana saadut kokemukset, tiedot ja osaaminen siirtyvät molemmille hankepartnereille ja partnerit näin myös sitoutuvat paremmin hankkeeseen, sen myötä syntyneisiin uusiin toimintamalleihin ja niiden käytännön toteuttamiseen. 8.4 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan projektin päättymisen jälkeen? EURA JÄRJESTELMÄ 11/18

12 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta Hallinto 1. Hankkeen käynnistys, seuranta ja raportointi Toteuttajat: Cursor Oy yhdessä Kouvola Innovationin kanssa, aika 4-5/2011 (käynnistys), 4/ /2013 (seuranta ja raportointi) Toimenpiteet 1. Hankkeesta tiedottaminen (ks. EURA kohta 11.1) Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 4-12/ Hankeyritysten valitseminen - yrityksiä voi tulla mukaan koko hankkeen ajan. Toteuttajat: osatoteuttajat, osatoteuttajien eri toimialojen asiantuntijat, aika 4/ / Yritysten Venäjä -liiketoiminnan puutteiden, esteiden ja kilpailuetujen kartoitus. Toteuttajat: osatoteuttajat, osatoteuttajien eri toimialojen asiantuntijat, aika 4/ / Palvelupakettien ajantasaistaminen yritysten tarpeisiin ja tarvittaessa uusien kehittäminen. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 4/ / Yhteistyö naapurimaakuntien (esim. Etelä-Karjala, Päijät-Häme ja Etelä-Savo) kanssa. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 4/ / Palvelupakettien mukaiset toimenpiteet joko yrityskohtaisesti tai usealle yritykselle yhteisesti. Toteuttajat: osatoteuttajat, ostopalvelut, aika 4/ / Palvelupakettien jälkihoito ja koulutus. Toteuttajat: osatoteuttajat, ostopalvelut, aika 5/ / Uusien työkalujen ja palvelupakettien täsmentäminen. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 9/ / Hyvien käytäntöjen levittäminen ja tulosten hyödyntäminen (ks. EURA kohta 11.2). Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 6-12/ Hallinto 1. Hankkeen seuranta ja raportointi. Toteuttajat: Cursor yhdessä Kouvola Innovationin kanssa, aika 1/ /2012 Toimenpiteet 1. Hankkeesta tiedottaminen. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 1-12/ Hankeyritysten valitseminen - yrityksiä voi tulla mukaan koko hankkeen ajan. Toteuttajat: osatoteuttajat, osatoteuttajien eri toimialojen asiantuntijat, aika 1/ / Yritysten Venäjä -liiketoiminnan puutteiden, esteiden ja kilpailuetujen kartoitus. Toteuttajat: osatoteuttajat, osatoteuttajien eri toimialojen asiantuntijat, aika 1/ / Palvelupakettien ajantasaistaminen yritysten tarpeisiin ja tarvittaessa uusien kehittäminen. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 1/ / Yhteistyö naapurimaakuntien (esim. Etelä-Karjala, Päijät-Häme ja Etelä-Savo) kanssa. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 1/ / Palvelupakettien mukaiset toimenpiteet joko yrityskohtaisesti tai usealle yritykselle yhteisesti. Toteuttajat: osatoteuttajat, ostopalvelut, aika 1/ / Palvelupakettien jälkihoito ja koulutus. Toteuttajat: osatoteuttajat, ostopalvelut, aika 3/ / Uusien työkalujen ja palvelupakettien täsmentäminen. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 9/ / Hyvien käytäntöjen levittäminen ja tulosten hyödyntäminen. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 6-12/2012 EURA JÄRJESTELMÄ 12/18

13 2013 Hallinto 1. Hankkeen seuranta ja raportointi Toteuttajat: Cursor yhdessä Kouvola Innovationin kanssa, aika 1/ /2013 Toimenpiteet 1. Hankkeesta tiedottaminen. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 1-12/ Hankeyritysten valitseminen - yrityksiä voi tulla mukaan koko hankkeen ajan. Toteuttajat: osatoteuttajat, osatoteuttajien eri toimialojen asiantuntijat, aika 1/ / Yritysten Venäjä -liiketoiminnan puutteiden, esteiden ja kilpailuetujen kartoitus. Toteuttajat: osatoteuttajat, osatoteuttajien eri toimialojen asiantuntijat, aika 1/2013-9/ Palvelupakettien ajantasaistaminen yritysten tarpeisiin ja tarvittaessa uusien kehittäminen. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 1/ / Yhteistyö naapurimaakuntien (esim. Etelä-Karjala, Päijät-Häme ja Etelä-Savo) kanssa. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 1/ / Palvelupakettien mukaiset toimenpiteet joko yrityskohtaisesti tai usealle yritykselle yhteisesti. Toteuttajat: osatoteuttajat, ostopalvelut, aika 1/ / Palvelupakettien jälkihoito ja koulutus. Toteuttajat: osatoteuttajat, ostopalvelut, aika 3/ / Uusien työkalujen ja palvelupakettien täsmentäminen. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 9/ / Hyvien käytäntöjen levittäminen ja tulosten hyödyntäminen. Toteuttajat: osatoteuttajat, aika 6-12/ Loppuraportointi ja jatkosta sopiminen. Vastuu - loppuraportointi Cursor Oy yhdessä Kouvola Innovation Oy:n kanssa, muuten osatoteuttajat, aika 12/ Tiivistelmä projektista Internetin tietopalvelua varten (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Kohderyhmänä ovat seudulliset yritykset, joilla on halua ja tarvetta kehittää osaamistaan Venäjälle ja venäläisiin asiakkaisiin suuntautuvaan liiketoimintaansa. Hankeyritysten potentiaalisia toimialoja: - luovien alojen yritykset - elintarvikkeet, luomutuotanto, lähiruoka - energia- ja ympäristöteknologia - tietointensiiviset ja hyvinvointipalvelut, matkailu - suunnittelu ja insinööripalvelut - rakennus- ja rakennesuunnittelu - koneenrakennus ja metalli - rakennusalan yritykset - paperiteollisuuden huolto ja varaosat - ICT -alan yritykset Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on - seudullisten yritysten vienti- ja myyntitoiminnan aktivoiminen Venäjä -liiketoimintaa kehittäviä palvelupaketteja ja koulutuksia toteuttamalla - osaamisen kehittymisen myötä tukea ja aikaansaada yrityksille oma-aloitteista Venäjä -toimintaa EURA JÄRJESTELMÄ 13/18

14 - luoda uusia palvelupaketteja ja työkaluja Venäjä -toimintaan - laatia Kymenlaakson Venäjä -palveluverkosto Tulokset Projektin tuloksena syntyy - yrityksille uutta Venäjä -osaamista - uusia työpaikkoja - uusia palvelupaketteja - uusia malleja Venäjä -liiketoiminnan toteuttamiseksi - Kymenlaakson laajuinen Venäjä -palveluverkosto Vaikutukset Projektien vaikutuksesta - yritysten Venäjä -osaaminen parantuu - yritysten oma-aloitteisuus Venäjä -toiminnassa lisääntyy - hankkeen osatoteuttajien palvelut monipuolistuvat ja palvelujen laatu ja saavutettavuus paranee - seudun tunnettavuus Venäjän kaupan osaamisalueena parantuu venäläisten keskuudessa - tietoisuus myös muiden kuin osatoteuttajien tarjoamista kansainvälistymispalveluista paranee Toimenpiteet 1. Käynnistys, seuranta ja raportointi 2. Tiedottaminen 3. Hankeyritysten valitseminen 4. Yritysten Venäjä -liiketoiminnan puutteiden, esteiden ja kilpailuetujen kartoitus 5. Palvelupakettien ajantasaistaminen yritysten tarpeisiin ja tarvittaessa uusien kehittäminen 6. Yhteistyö naapurimaakuntien (mm. Etelä-Karjalan, Päijät-Häme ja Etelä-Savo) kanssa 7. Palvelupakettien toimenpiteet joko yrityskohtaisesti tai usealle yritykselle yhteisesti 8. Palvelupakettien jälkihoito ja koulutus 9. Uusien työkalujen ja palvelupakettien täsmentäminen 10. Hyvien käytäntöjen levittäminen ja tulosten hyödyntäminen 11. Loppuraportointi ja jatkosta sopiminen EURA JÄRJESTELMÄ 14/18

15 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin toimintaa arvioidaan ja miten asiakaspalaute kerätään? Osatoteuttajat tekevät tiivistä yhteistyötä koko hankkeen ajan ja siten arvioivat keskeytymättä toinen toistaan. Viime vuosien kokemukset ovat osoittaneet, että hakijoiden yhteistyö toimii ja hakijat ovat siten sitoutuneita myös jatkamaan yhteistyötä. Hankkeen ohjausryhmään kutsutaan seudullisten kehittämisorganisaatioiden edustajien lisäksi yritysten ja useita yrityspalveluja tarjoavien organisaatioiden edustajia, joiden tehtävänä on seurata projektin etenemistä ja antaa suosituksia toiminnan kehittämiselle. Ohjausryhmä kokoontuu puolivuosittain. 11. TIEDOTUS JA TULOSTEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Hankkeen tiedotusstrategia laaditaan keskeisenä osana käynnistämistoimenpiteitä. Hankkeesta tiedotetaan hallinnoijan ja hankepartnerien verkkosivuilla ja julkaisuissa ja median kautta, järjestetään tiedotustilaisuuksia, koulutuksia jne. Hanke on säännöllisessä vuorovaikutuksessa hankkeeseen osallistuvien yritysten ja organisaatioiden kanssa ja siten tiedottaa kohdeyrityksille hankkeen etenemisestä säännöllisesti. Toiminnasta tiedotetaan hankkeen aikana mahdollisimman näkyvästi ja tuloksista uutisoidaan säännöllisesti. Hanke ottaa vastaan myös luennointikutsut Aikataulutettu suunnitelma projektin tuloksista tiedottamisesta ml. hyvät käytännöt Tiedottaminen projektin tuloksista: 1. Projektin kuluessa: a) yleinen: yhteisesti sovittavalla, ohjausryhmän hyväksymällä tavalla b) toteuttajaorganisaatioiden sisällä: laajasti koko henkilöstölle c) hyvien käytäntöjen levittäminen naapurimaakuntien kesken sekä tulosten hyödyntäminen 2. Projektin lopussa - tiedotustilaisuudet sekä tietoiskut sekä Kotka-Haminan että Kouvolan seuduilla Hyvien käytäntöjen levittämistä suunnitellaan tarkemmin hankkeen edetessä mm. ohjausryhmätyöskentelyn yhteydessä. EURA JÄRJESTELMÄ 15/18

16 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Kenen haltuun projektille hankitut materiaalit, tarvikkeet ja laitteet jäävät projektin päätyttyä ja missä säilytetään kirjanpitoaineisto? Projektin hakija ja hallinnoija Cursor Oy vastaa projekti- ja kirjanpitoaineistosta kokonaisuutena sekä Kouvola Innovation Oy omalta osaltaan. Kehitetyt palvelumallit, yritysverkostot, työkalut ja yhteistyömallit jäävät hankkeen osatoteuttajien hyödynnettäväksi (sekä mahdollinen laajempi levitys). 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset 0 9. Luontoissuoritukset 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus RAHOITUS YHTEENSÄ EURA JÄRJESTELMÄ 16/18

17 15. MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN EAKR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Cursor Oy:n päätös hankkeen rahoittamisesta on hakemuksen liitteenä. Kouvola Innovation on käsitellyt hankeaihiota pidetyssä hanketiimissä ja hanketta esitetään rahoitettavaksi Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Rahoitusta ei ole haettu muilta rahoittajilta De minimis -sääntöselvitys Cursor Oy ja Kouvola Innovation ovat kunnallisia kehittämisyhtiöitä. Hankkeeseen osallistuvien yritysten kohdalta de minimis -säännön toteutuminen selvitetään tapauskohtaisesti. 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä Kouvola Innovation Oy verovelkatodistus Kouvola Innovation Oy kaupparekisteriote Contract, toimenpiteitä avaava hankesuunnitelma HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija vastaa kuitenkin hakemuksen hallintolain mukaisesta vireillepanosta toimivaltaisessa viranomaisessa. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja hankkeen mahdollisen aloittamisen jälkeen EURA JÄRJESTELMÄ 17/18

18 ja ettei valtionapuviranomainen vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä hanketta koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan hankkeen tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa, noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, sovelletaan rakennerahastolakia (1401/2006). Hakija on tietoinen siitä, että hakemuksen jättäminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että hakemuksessa esitetyt tiedot julkaistaan komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklassa tarkoitetussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Hakija hyväksyy myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden projektien tiivistelmien julkaisemisen rakennerahastotietopalvelussa Internetissä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy julkistamisen. Ennen rahoituspäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla vastuullaan. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus (hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) Mia Hämäläinen Kehittämisjohtaja EURA JÄRJESTELMÄ 18/18

19 13. KUSTANNUSARVIO 13. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät Yhteensä / osa-aikainen kokoaikainen 33 Projektipäällikkö, Cursor Oy, projektin hallinnointi, toimenpiteiden toteuttaminen kokoaikainen 33 Projektivastaava, Kouvola Innovation Oy, projektin hallinnointi, toimenpiteiden toteuttaminen osa-aikainen 17 Projektiassistentti, Cursor Oy, hallinnointitehtävät, toimenpiteiden toteuttamisessa avustaminen osa-aikainen 9 Projektiassistentti, Kouvola Innovation, hallinnointi, toimenpiteiden toteuttamisessa avustaminen osa-aikainen 7 Projektiasiantuntijat, Cursor Oy, tuntikirjanpidolla, markkinointi, toimenpiteiden toteutus yms osa-aikainen 7 Projektiasiantuntijat, Kouvola Innovation Oy, tuntikirjanpidolla, markkinointi, toimenpiteet yms Yhteensä Ostopalvelut (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Kustannus Yhteensä Palvelujen ostot (palvelupaketit) Koulutukset Markkinointi ja viestintä ATK-kulut Kirjanpito ja hallinto Yhteensä Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Kustannus Yhteensä Ulkomaan matka Ulkomaan matkat (projektihenkilöstö + yritykset) Ulkomaan matkat yhteensä Kotimaan matka Kotimaan matkat (projektihenkilöstö + yritykset) Kotimaan matkat yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 1/4

20 13.4 Kone- ja laitehankinnat (isot aineelliset hankinnat) Kustannus Yhteensä Yhteensä Rakennukset ja maa-alueet Kustannus Yhteensä Yhteensä Vuokrakustannukset (tila- ja laitevuokrat) Kustannus Yhteensä Vuokrakulut (tilat, kalusteet, tietokoneet yms.) Yhteensä Toimistokulut (puhelin-, posti-, yms. kulut) Kustannus Yhteensä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Neuvottelut Puhelinkulut Kopiot Yhteensä Muut kustannukset Kustannus Yhteensä Yhteensä Luontoissuoritukset (talkootyö ja muut luontoissuoritukset) Kustannus Yhteensä Tehtävä työ Tehtävä työ yhteensä Muut luontoissuoritukset Muut luontoissuoritukset yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 2/4

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 14.08.2012 Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Johanna

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806184 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.10.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.10. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 810509 Projektikoodi

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32222 Tunniste A32222.0001 Tila

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

Hakemusnumero: 809172 Projektikoodi: Projektin nimi: Camera2DVD - Automaattinen kotivideoiden editointi DVD-elokuvaksi: innovaatio uudeks...

Hakemusnumero: 809172 Projektikoodi: Projektin nimi: Camera2DVD - Automaattinen kotivideoiden editointi DVD-elokuvaksi: innovaatio uudeks... EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 15.02.2011 Diaarinumero 46/00.01.05.20/2011 Käsittelijä Petri

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen.

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen. 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Kaikki kustannukset ilmoitetaan

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 3666/KITY/2010 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 14.01.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 14.01. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801303 Projektikoodi

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.1.-20.1.2011, Helsinki Vinkkejä jatkotyöskentelyyn Petri Veijalainen VARSINAINEN HAKUAIKA Varsinainen hakuaika päättyy 16.2.2011 klo 15 Hakemus laadittu internetissä

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki Ohjeita jatkotyöskentelyyn 1 Varsinainen hakuaika

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806031 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.05.2010 Diaarinumero 550/2010 Käsittelijä Päivi Keisanen

Lisätiedot

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500 Kymenlaakson Liitto PL 35 (Karhulantie 36 B) 48601 KOTKA (05) 230 8900 Faksi (05) 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi http://www.kymenlaakso.fi RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Uusi hakemus

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821833 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.09.2010

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.09.2010 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 705097 Projektikoodi

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus 1.1 Kokouksen puheenjohtajana toimi Markku Kankkunen 1.2 Läsnäolijat: Markku Kankkunen, Eveliina Pekkanen,

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 10.11.2010 Diaarinumero HAMELY/34/07.04/2010 Käsittelijä Päivi

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.03.2012 Diaarinumero LAPELY/74/07.04/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.08.2013 Diaarinumero 939/2010 Käsittelijä Heikki Laukkanen

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 13.1.2010 Diaarinumero 21/2010 Käsittelijä Jorma Teittinen Puhelinnumero

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Päätös EAKR-projektin KEHITTYVÄ KOTKANIEMI, EU001_14, 821970 rahoittamisesta. Projekti, jolle haetaan rahoitusta Projektin nimi: Kehittyvä Kotkaniemi

Päätös EAKR-projektin KEHITTYVÄ KOTKANIEMI, EU001_14, 821970 rahoittamisesta. Projekti, jolle haetaan rahoitusta Projektin nimi: Kehittyvä Kotkaniemi Maakuntahallitus 55 14.04.2014 Päätös EAKR-projektin KEHITTYVÄ KOTKANIEMI, EU001_14, 821970 rahoittamisesta 51/00.01.05.20/2014 Maakuntahallitus 55 Projekti, jolle haetaan rahoitusta Projektin nimi: Kehittyvä

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801653 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 19.3.2008 Diaarinumero 41/3562/2008 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 15.12.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 15.12. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 809994 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 809955 Projektikoodi

Lisätiedot

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k...

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k... 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. 13.A. 1 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700558 Projektikoodi

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Hakemus: 810713

EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Hakemus: 810713 PROJEKTIHAKEMUS Page 1 of 11 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Hakemus: 810713 Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan hakemuslomakkeen sisällön katselua varten.lomake täytetään ja tulostetaan järjestelmän projektihakemus/-

Lisätiedot

-1/9-2010- -31/12-2012-

-1/9-2010- -31/12-2012- Kymenlaakson Liitto RAHOITUSHAKEMUS PL 35 (Karhulantie 36 B) MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA 48601 KOTKA Puhelin (05) 230 8900 Faksi (05) 230 8910 etunimi. sukunimi~kymenlaakso. fi http://www.kymenlaakso.fi Uusi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 16.03.2010

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 16.03.2010 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 704644 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 808300 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 18.6.2009 Diaarinumero 1488/MAKEH/2009 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Kansainvälistymisen palvelut

Kansainvälistymisen palvelut 1 Kansainvälistymisen palvelut Tilannekartoitus (henkilökohtainen tapaaminen) Toimenpide-ehdotukset (kirjallinen ehdotus) Yrityksen kansainvälistymissuunnitelman laadinta voi pitää sisällään mm. Kansainvälistymisvalmiuksien

Lisätiedot

Oh'elma Etelä-Suomi Toimintalin'a 3 : Alueiden saavutettavuuden "a toiminta m äristön arantaminen Pro' ekti i Kehittämis ro' ekti

Oh'elma Etelä-Suomi Toimintalin'a 3 : Alueiden saavutettavuuden a toiminta m äristön arantaminen Pro' ekti i Kehittämis ro' ekti EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Ohjelmakausi 2007-2013 V. iranomaisen k. mer t... in oja / Saapumispvm 1! ~g~

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä 880 000 euroa EU-tukea toimintalinjan 2 uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS Innovatiiviset julkiset hankinnat 18.2.2010 1 OHJELMA 12.30 Tervetuloa! 12.40

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Saapunut 03.03.2009

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Saapunut 03.03.2009 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.2.2009 Diaarinumero 29014 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.02.2012 Diaarinumero KAIELY/120/04.00.05.00/2012 Käsittelijä Anne

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI)

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VALKI) Hankkeen suunniteltu toteutusaika 1.1.2015 31.12.2017 Taustaa: yhteisöjen rooli energiatehokkuudessa

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

EkoKymenlaakso-projektin ohjausryhmän 1. kokous 8.12.2010

EkoKymenlaakso-projektin ohjausryhmän 1. kokous 8.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin ohjausryhmän 1. kokous 8.12.2010 Ohjausryhmän kokous 8.12.2010 1 Ohjausryhmän ja projektihenkilöiden esittely (10.00) 2 Ohjausryhmän nimeämisen läpikäynti ja tehtävät (10.15) -Antti

Lisätiedot

0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen

0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen 1(5) Ohje Botnia-Atlantica-rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen Uusi hakemus on hankkeen ensimmäinen rahoitushakemus. Jatkohakemus

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho

Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho Mikä muuttuu EAKR:ssä Jää pois tai vähenee Infrastruktuurihankkeet pois Finnveran lainatuotteet pois Keskitetty Finnveran pääomasijoitustoiminta

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.1.2008 Diaarinumero LSLH-2008-1083/Ha-7 Käsittelijä Jaana

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007)

Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta (1079/2007) Projektikoodi: 510930 Projektin nimi: OKSA -projekti, Välityömarkkinoiden kehittämishanke Itä-Hämeessä Päätöksenjärjestysnumero 6/6 HEINOLAN KAUPUNKI 4 iria; O 07-11-2013 itus 0 / C T - Euroopan unioni

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.4.2009 Diaarinumero 26/2009 Käsittelijä Eeva Polvi Puhelinnumero

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012

Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012 Yritys-Suomen markkinointi Kotkan-Haminan seudulla Kristiina Kuparinen Cursor Oy 20.03.2012 Kotkan-Haminan seutu viisi kuntaa noin 88.000 asukasta noin 5000 yritystä meri ja raja 2 Avainluvut 2011 konserni

Lisätiedot

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa?

Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? Yritys-Suomi -seminaari 06.05.2010 Miten kumppanuus rakennetaan ja varmistetaan seudullisissa yrityspalveluissa? - Miten sopimus syntyi Kotkan-Haminan seudulla? 10.5.2010 asiantuntija Eeva Koskimies Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) nimeä ja projektikoodia (A..). Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) nimeä ja projektikoodia (A..). Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 19.12.2011 (korvaa ohjeen 3.2.2011) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: KUSTANNUSTEN JA RAHOITUKSEN RAPORTOINTI YHTEISHANKKEEN MAKSATUSHAKEMUKSEEN

Lisätiedot

Ohje maakunnan kehittämisrahan rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje maakunnan kehittämisrahan rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1(6) Ohje maakunnan kehittämisrahan rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen Uusi hakemus on hankkeen ensimmäinen rahoitushakemus.

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014 Sepra on käynnistämässä kaksi uutta koordinaatiohanketta: KAAKON KEHITTYVÄT KYLÄT ja KAAKON KYLÄKUNNOSTUKSET MIHIN TUKEA SAA? 1) Kaakon kehittyvät

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen Maakuntahallitus 28 23.02.2015 Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen 12/00.01.05.21/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015 28 Imatran Seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10.

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10. TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10.2013 Karoliina Korpela TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern

Lisätiedot

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus )

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 25.9.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: KUSTANNUSTEN JA RAHOITUKSEN RAPORTOINTI YHTEISHANKKEEN MAKSATUSHAKEMUKSEEN

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Team Finland LetsGrow

Team Finland LetsGrow Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Elokuu 2014 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle Suomeen rekisteröidylle pk-yritykselle

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero LAPELY/74/07.04.2010 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE Lomake 3306A 1 Uusi hakemus Korjaus/täydennys hakemukseen Muutoshakemus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan?

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Risto Mäkikyrö Teknologia-asiantuntija 1/18 Esityksen sisältö Hakemuksen kokonaisuus (kalvot 2-5) NABC (kalvot 7-11) Projektin

Lisätiedot

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) 1 (7) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300836 Hakemustyyppi

Lisätiedot

0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen 1(5) Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Uusi hakemus on hankkeen ensimmäinen rahoitushakemus. Jatkohakemus on meneillään

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.05.2011 Diaarinumero 463 Käsittelijä Heikki Laukkanen Puhelinnumero

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.10.2007 Diaarinumero 646 Käsittelijä Mari Rautiainen Puhelinnumero

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot