Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen"

Transkriptio

1 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen 1. VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Etelä-Karjalan liitto 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi BIOTULI, biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit Ohjelma Etelä-Suomi Toimintalinja 2 : Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Projektityyppi Kehittämisprojekti Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Lappeenrannan teknillinen yliopisto Hakijatyyppi Tutkimuslaitos Y-tunnus Lähiosoite Skinnarilankatu 34 Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka Lappeenranta Faksinumero Pankkiyhteys Pohjola Pankki Oyj Tilinumero Web-osoite Projektin vastuuhenkilön nimi Vesa Karvonen Asema organisaatiossa Erotustekniikan keskuksen johtaja Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Minna Sutela Asema organisaatiossa Talousjohtaja Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Vesa Karvonen Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/16

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Hakija toteuttaa projektin kokonaan ostopalveluna Osatoteuttajien määrittely, nimeäminen, Y-tunnukset ja toteutusosuudet (kumppanuus- tai aiesopimukset) Osatoteuttajan nimi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Osallistuu WP2 ja WP4 toteuttamiseen. Osatoteuttajan nimi Cursor Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Osallistuu WP5 toteutukseen. Osatoteuttajan nimi Kouvola Innovation Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Osallistuu WP 5 toteutukseen. Osatoteuttajan nimi Saimaan ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Osallistuu WP1 toteuttamiseen. Osatoteuttajan nimi Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Osallistuu WP 5 toteuttamiseen. Osatoteuttajan nimi Lappeenranta Innovation Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Osallistuu WP5 toteuttamiseen 4.2 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Valmistelussa ovat olleet mukana seuraavat tahot: Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Erotustekniikan keskus, Technology Business Research Center ja LUT Energia). Saimaan ammattikorkeakoulu. EURA JÄRJESTELMÄ 2/16

3 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. UPM-Kymmene Oyj. StoraEnso Oyj. Andritz Oy. Cursor Oy. Kouvola Innovation Oy. Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy. Lappeenranta Innovation Oy. Kouvolan kaupunki. Lappeenrannan kaupunki. Etelä-Karjalan maakuntaliitto. Kymenlaakson liitto. Valmisteluun liittyen on pidetty neljä kokousta koko toimijajoukolla: Kouvola, LUT, LUT ja LUT. Lisäksi työpaketeilla (WP:t) on kullakin ollut lukuisia sisältöä valmistelevia työkokouksia, joissa toimijat ovat päässeet vaikuttamaan projketin sisällön kehittämiseen. 4.3 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Projekti on organisoitu neljään työpakettiin, joissa kaikissa on useampia toimijoita. Tällä järjestelyllä pyritään avoimeen "open innovation" tyyppiseen tiedonsiirtoon ja -vaihtoon. Ohjausryhmään tulevat kuulumaan neljän työpaketin vetäjät, sekä edustajat kaikilta toimijoilta ja rahoittajilta. Alustava ohjausryhmän koostumus, nimet voivat vielä muuttua: Etelä-Karjalan liiton edustaja, NN Kymenlaakson liiton edustaja, Jussi Lehtinen. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Vesa Karvonen, Heli Sirén, Jukka Hallikas, Marko Torkkeli. Saimaan AMK, Pirjo Jaakkola. Kymenlaakson AMK, Juhani Talvela, Juhani Pekkola. StoraEnso Oyj, Kalle Ekman/Jukka Kahelin. UPM Kymmene Oyj, Mika Hyrylä. Cursor Oy, Jouko Luode. EURA JÄRJESTELMÄ 3/16

4 Kouvola Innovation Oy, Elina Rehn. Imatran Seudun kehitysyhtiö Oy, Aki Keskinen. Lappeenranta Innovation Oy, Reko Juntto. 4.4 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit Projekti liittyy kansallisesti tärkeään Strategisen Huippiosaamisen Keskittymään (=SHOK) Metsäklusteri Oy:n FuBio (Future Biorefinery) ohjelmaan. BIOTULI-projekti on esitelty Metsäklusteri Oy:n toimitusjohtaja Cristine Hagström-Näsille ja FuBion ohjelmapäällikölle Niklas von Weymarnille. Metsäklusteri Oy ei näe BIOTULI-projektia millään tavalla päällekkäisena FuBio-ohjelmalleen, vaan sitä mielenkiintoisesti täydentävänä osana. BIOTULI-projekti tulee tekemään tiivistä yhteistyötä FuBion kanssa. 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Kemiallinen metsäteollisuus on viime vuodet ollut toimialan historian suurimmassa murroksessa. Metsäklusteri Oy:n, jossa ovat osakkaina kaikki alan suomalaiset globaalit yritykset ja tutkimuslaitokset ( ), julkaiseman tutkimusstrategian mukaan alan tavoitteena on kaksinkertaistaa alan liikevaihto vuoteen 2030 mennessä siten, että puolet liikevaihdosta tulee tuotteista, joita vielä ei ole olemassa. BIOTULI-projekti vastaa tähän kansalliseen haasteeseen tutkimalla uusien, antibakteeristen tuotteiden valmistusmahdollisuuksia pk-mittakaavassa ja samalla etsii uusia liiketoimitamalleja ja innovaatiopolkuja sekä varmistaa mahdollisten sivutuotteiden käytön energian lähteenä. Metsäklusterin uusiutuminen on erittäin keskeistä Kaakkois-Suomen (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) kannalta, koska alueellamme toimivien metsäteollisuusyritysten painoarvo aluetalouden ja koko valtakunnan työllisyyden ja viennin kannalta on merkittävää. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Viitaten kohtaan 5.1, projektin tarpeellisuudelle on erinomaisen vankat perusteet. Perusteluja ladattavissa esimerkiksi Kansallisen tason linjauksia on tarkennettu projektin valmisteluprosessin aikana käydyissä keskusteluissa kohdassa 4.2 kuvatun yritys- ja tutkimuslaitosjoukon kanssa. Metsäteollisuuden rakennemuutokseen vastaaminen on sekä Etelä-karjalan, että Kymenlaakson liiton maakuntien intresseissä. EURA JÄRJESTELMÄ 4/16

5 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Ylimaakunnallinen projekti Maakunnat Kymenlaakso Seutukunnat Kouvolan Lappeenrannan Kunnat Imatra Kouvola Etelä-Karjala Kotkan-Haminan Imatran Kotka Lappeenranta 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät ja ovatko kohderyhmään kuuluvat yritykset tiedossa? Projektissa lähestytään olemassa olevia pk-yrityksiä ja yrittäjiä, jotka ovat kiinnostuneita aloittamaan tai laajentamaan tuotantoaan projektin aihepiiriin liittyvä tuotannon parissa. Keskeisenä kanavana em. tahojen lähestymiseen ovat hankkeeseen oslalituvat seudulliset innovaatio- ja kehitysyhtiöt Imatran, Lappeenrannan, Kotka-Haminan ja Kouvolan alueilla. Seudullisilla innovaatio- ja kehitysyhtiöillä on erinomaiset viestintä- ja vaikutuskanavat tähän potentiaaliseen kohdejoukkoon. Hankkeessa mukana olevilla oppilaitoksilla (KyAMK, Saimaan AMK ja LUT) on erinomaiset kanavat tulosten levittämisiin akateemisilla yms. foorumeilla. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Välillisesti projekti vaikuttaa kemialliseen metsäteollisuuteen Kaakkois-Suomen lisäksi myös valtakunnallisesti ja globaalisti. 6.4 Projektiin osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä yhteensä Projektiin osallistuvien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Miten projekti edistää alueellisen EAKR-toimenpideohjelman tavoitteita? Projekti on täysin Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien EAKR-toimenpideohjelmien strategisella vaikutusalueella. Molemmille maakunnille on ensisijaisen tärkeää vauhdittaa metsäklusterin uusiutumista ja kehitettävien uusien tuotteiden avulla aktivoida uutta pk-yrittäjyyttä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön. Alue- ja kansantalouden näkökulmasta on merkittävää, että pyritään löytämään uusia vientituotteita. EURA JÄRJESTELMÄ 5/16

6 Hanke liittyy Etelä-Suomen alueen kansalliseen varaukseen äkillisiin rakennemuutostilanteisiin 2010 eli ns. reservirahaan, jota Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat hakivat yhdessä Työvoima- ja elinkeinoministeriöltä alkuvuodesta Valtioneuvosto päätti myöntää Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson liitoille Miten projekti edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten ohjelmien tavoitteita? Biojalostamoihin liittyviä tuotteita tutkitaan Suomessa muissakin projekteissa. Kuten kohdassa "5. Projektin tarve ja kysyntälähtöisyys" kuvattiin, niin BIOTULI-hankkeen sisällöllinen lähestymiskulma tukee muita alan valtakunnallisia hankkeita kilpailematta niiden kanssa. 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tavoitteet, projektin arvioidut tulokset ja vaikutukset ja kuka niitä hyödyntää? BIOTULI-projektissa tuottaa uusien, aktibakteerisia ominaisuuksia omaavien puuperäisten komponettien valmistuskonsepteja, jotka soveltuvat uuden ja/tai kehittyvän pk-yrityksen käyttöön. Em. komponettien käytettävyyttä erilaisissa, etenkin terveydenhuollon tuotteissa kehitetään. Uusien komponenttien markkinoita ja niiden tarvitsemia liiketoimintamalleja tutkitaan ja kehitetään. Uusien tuotantokonseptien sivutuotteiden käyttöä energian lähteenä tutkitaan. Innovaatio-osiossa benchmarkataan metsäklusteria muihin vastaaviin pääomaintensiivisiin toimialoihin, joilla vastaava rakennemuutos on jo tapahtunut, jotta löydettäisiin uusia metodeja innovaatiopolun nopeuttamiseksi. Tulokset parantavat alalletulokynnystä etenkin pk-yrityksissä ja potentiaalisissa yrittäjissä. Projektiin osallistuvat neljä Kaakkois-Suomalaista seudullista innovaatio- ja kehitysyritystä aktivoivat yrityksiä ja yrittäjiksi aikovia hankkeen aikana. Tällä hetkellä ei voida vielä yksilöidä yksittäisiä soveltajia. Kokonaisuutena projekti tuottaa merkittävän määrän uutta tietoa ja osaamista, joka osaltaan helpottaa toimialan tilannetta rakennemuutoksesta toipumisessa ja luo edellytyksiä pysyvälle osaamisedulle ja työpaikoille. 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 12 kpl joihin työllistyy naisia 6 kpl Uusista työpaikoista tutkimus- /tutkimus- & kehitystyöpaikkoja? Tavoite 12 kpl joista naisten työpaikkoja 6 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 6 kpl joista naisten perustamia 2 kpl EURA JÄRJESTELMÄ 6/16

7 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Projektin alkuvaiheessa tulokset ovat luonteeltaan akateemisia. Tulokset pyritään jalkauttamaan nopeasti konkreettisiksi prosessikonsepteiksi, jolloin vaikutuksia päästään mittaamaan työllistävyydellä ja liikevaihdolla. Mitattavia vaikutuksia ovat myös seudullisten innovaatio- ja kehitysyhtiöiden kontaktoimien yritysten ja potentiaalisten yrittäjien kontaktit sekä näiden järjestämissä infotilaisuuksissa aktivoidun ja uudella tiedolla varustettujen henkilöiden lukumäärä. 7.5 Onko projektilla tasa-arvovaikutuksia: ei tasa-arvovaikutuksia 7.6 Onko projektia suunniteltaessa tehty sukupuolivaikutusten arviointi? Jos on, mitkä ovat arvioinnin tulokset? Erillistä sukupuilivaikutusten arviointia ei ole tehty. Sekä hankkeeseen osallistuvissa oppilaitoksissa, että seudullusilla innovaatio- ja kehitysyhtiöillä hankkeeseen osallistuvan henkilöstön sukupuolijakauma on noin 50% / 50%. 7.7 Onko projektilla vaikutuksia ympäristöön? Jos on, minkälaisia vaikutuksia? Projektilla on merkittäviä myönteisiä vaikutuksia ympäristöön. Tavoitteena on kehittää uusiutuvaan luonnonvaraan (metsään) perustuvia tuotteita, joilla voitaneen korvata raakaöljypojaisia tai synteettisiä tuotteita Ympäristövaikutukset Vaikutuksen kohde Vaikutusaste Sanallinen selitys Haitallinen Neutraali Vähäinen myönteinen Merkittävä myönteinen Vaikutuksen ilmastonmuutokseen - energiatehokkuuden parantumiseen - uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntymiseen - ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen - fossiilisten hiilidioksipäästöjen vähentämiseen Vaikutukset päästöihin - vesistöön - maaperään - ilmaan EURA JÄRJESTELMÄ 7/16

8 Vaikutukset kulutukseen ja tuotantoon - jätteiden määrän vähentämiseen - hyötykäyttöön ja kierrätykseen - energia- ja materiaalitehokkuuteen - paikallisten uusiutuvien raakaaineiden ja palvelujen käyttöön Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja yhdyskuntiin - maisemaan - kulttuuriympäristöön - luonnon monimuotoisuuteen - Natura 2000 ohjelman kohteisiin Vaikutukset ihmisiin - elinoloihin ja viihtyvyyteen - terveyteen - turvallisuuteen Vaikutukset liikenteeseen - henkilöautoliikenteen kasvun hillitseminen - kuljetustarpeen vähenemiseen - logistiikan tehostamiseen - joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen osuuteen Vaikutukset tutkimiseen ja koulutukseen - ympäristöteknologiaan - ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon - ympäristöosaamiseen ja tietoisuuteen EURA JÄRJESTELMÄ 8/16

9 8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? WP1 Erotustekniikat 1. etsitään ja kehitetään korvaavaa puuaineksesta peräisin olevaa yhdistettä/yhdisteitä 2. yhdisteellä/yhdisteillä on bakteereja tuhoava vaikutus tai se/ne reagoivat bakteerien kanssa deaktivoimalla niiden toimintaa 3. tutkimukseen valittava yhdiste/yhdisteet voivat olla uusia tai aiemmin tunnettuja, jolloin tavoite on niiden jatkokehittely ja funktionalisointi uusiokäyttöön 4. näytematriisit ovat 1) tuoreet kannot, 2) kuorimovedet, 3) pihka WP 2 Liiketoimintamallit Työpaketissa tutkitaan Biotuli-hankkeen tuote- ja teknologiaideoista syntyvien uusien liiketoiminnan arvoketjujen rakennetta ja toimintaedellytyksiä, sekä kehittyviä liiketoimintamalleja. Liiketoimintamalleja pyritään jalostamaan huomioimaan erityisesti alueelliset toimintaedellytykset. Painopistealueena on tarkastella uusien/korvaavien tuotteiden markkinapotentiaalia mukaan lukien kilpailulliset ja arvonluontiin liittyvät haasteet. WP 4 Energia Kolme toiminta-aluetta 1. Uusien biomassajakeiden hyödyntäminen energiantuotantoon 2. Biohiilen tuotanto energiayrittäjänä 3. Biohiilen tuotanto teollisuusyritysten yhteydessä WP 5 Innovaatiot Biojalustukseen perustuvien liiketoimintojen odotetaan johtavan koko metsä-/paperisektorin uusiutumiseen, joten on hyödyllistä tarkastella ja verrata vastaavia esimerkkejä muilta perinteisiltä toimialoilta. Uusien tuotteiden ja prosessien kehittämisen edellyttämien muutosten lähempi tarkastelu innovaatioprosessissa 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat yms.), palvelut ja toimintatavat sekä työsuunnitelma niiden kehittämiseksi Projektissa kehitetään uusien, kallisarvoisten puuperäisten antibakteerisia ominaisuuksia omaavien tuotteiden pk-mittakaavan valmistusprosesseja. Lisäksi selvitetään käytännönläheisiä sovellutuskohteita näille tuotteille (komponenttien soveltaminen esimerkiksi terveydenhoidossa käytettäviin tuotteisiin). Tarkka työsuunnitelma on esitetty hakemuksen lliitteessä. EURA JÄRJESTELMÄ 9/16

10 8.3 Projektin pysyvät vaikutukset; (miten juurrutetaan pysyväksi toiminnaksi)? Projektissa uskotaan, että tulokset saadaan siirrettyä osaksi joko olemassa olevien tai perustettavien pkyritysten liiketoimintaa. Tutkimustyön tulokset siirtyvät projektiin osallitusvien oppilaitosten opetukseen. Välilesenä vaikutuksena on koko toimialaa uudistavan projektin konsepti. Laajan toimijajoukon keskinäisen yhteistyön lisääntyminen. 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2010 Projektin aloitus ja organisoituminen (ohjausryhmän henkilöt / lopulliset nimet, työpakettikohtaiset johtoryhmät). Projektin aloittaminen, aloituksesta tiedottaminen. Tiedotussuunnitelman konkretisointi. WP 1 T1.1. Kirjallisuusselvitys projektimatriiseista ja yhdisteistä aloitetaan T1.2. Valittujen materiaalien käsittely ja kemikaalien identifiointi: jatkokäsittelyyn valinta valmistelu aloitetaan. WP2 Aloitetaan ensimmäiset tehtävät: T2.1. Liiketoimintakonseptien kuvaus T2.2. Toimijayritysten kyvykkyysprofiilien luonti ja investointiriskien kartoitus WP4 Aloitetaan seuraavat osiot: 1. Muut työpaketit/ energiakomponentit - hyödynnettävyys energiana - polttotekniikka ja päästöt - toimijoille uusia energiajakeita 2. Biohiilen valmistuksen lopputuotteiden käytön selvittäminen Valmistellaan olemassa olevien tutkimuslaitteiden parametrointi tähän projektiin ja aloitetaan KyAMK 2011 suunnitteleman tutkimuslaitehankinnan valmistelu. WP5 Aloitetaan ensimmäset tehtävät: 1. (Kirjallisuus)selvitys biojalostukseen liittyvistä innovaatioista ja analyysit valituista case-esimerkeistä. Vastaavien toimialojen muutos-/uusiutumisesimerkkien kartoittaminen ja analysointi. 2. Kyselytutkimuksen ja haastattelujenrunkojen valmistelu (edellisen toimenpiteen tuloksiin pohjautuen). Kohdeorganisaatioiden valinta ja kontaktointi. Seudulliset innovaatio- ja kehitysyhtiöt tarkentavat työsuunnitelmiaan (pl. Kouvola Innovation Oy, joka aloittaa toimenpiteet vuoden 2011 alusta). EURA JÄRJESTELMÄ 10/16

11 2011 WP1 Jatketaan jo aloitettuja toimenpiteitä ja aloitetaan seuraavat toimenpiteet: T1.3. Biologisen käyttöarvon mukaan yhdisteiden/yhdisteryhmien valinta jatkokäsittelyyn T1.4. Kahden valitun aktiivikomponentin tarkempi tutkimus WP2 WP1 identifioi tutkittavat tuotteet/tuoteryhmät, jonka perusteella voidaan aloittaa T2.3. Asiakastarpeiden ja markkinoiden kartoitus Lisäksi suunnataan raaka-ainelogistiikkaan liittyvä selvitys WP1 määritysten mukaisesti ja kohdennetaan antibakteeristen komponenttien hyödynnettävyysselvitystä erilaisissa terveydenhuollon tuotteissa. WP4 WP1 identifioinnin perusteella tarkennetaan: -hyödynnettävyys energiana -polttotekniikka ja päästöt Toteuteaan tutkimuslaitehankinta / KyAMK. WP5 Haastattelut yritysten nykyisistä innovaatiokäytännöistä ja biojalostuksen haasteista innovaatiojohtamiselle. Asiantuntijatyöpajat parempien innovaatiojohtamisen menetelmien kehittämiseen liittyen. Kyselytutkimus biojalostukseen liittyvistä innovaatiotoiminnoista. Seudulliset innovaatio- ja kehitysyhtiöt järjestävät seudullisia tilaisuuksia aiheeseen liittyen ja tarkentavat potentiaalista kohdejoukkoa. Palautteen kerääminen kentältä projektin ohjausryhmälle WP1 T1.5. Eritysmenetelmän ja yhdisteiden identifioinnin ja kvantitoinnin systemaattinen raportointi T1.6. Menetelmän testaus mustalipeällä WP2 Aloitetaan seuraavat toimenpiteet: T2.4.1 Selvitys antibakteeristen kemikaalien käyttötarpeesta terveydenhuollossa. T2.4.2 Sovelluskohteiden määrittely ja valinta. T2.4.3 Tuotekehitystyön käynnistäminen T2.4.4 Materiaalivirtojen ohjausmallit ja logistinen suunnittelu WP4 Uusi KyAMK koelaitteisto täydessä käytössä. Konseptoidaan biohiilen tuotantoprosessi pk-mittakaavaan. Ensimmäiset tulokset torrefionnista ja teemaan liittyvien komponenttien valmistuksen sivuutuotteiden energiakäytöstä. WP5 Aloitetaan analyysit ja case-tutkimukset innovaatiojohtamisen keskeisistä (biojalostus - liiketoimintaan siirtymiseen seuraavista) kehittämistarpeista. Innovaatioverkostojen rakenteiden tarkastelu toimialalla. Vertailut valittujen toimialojen muutosprosesseista (liittyen esim. innovaatioiden tyyppeihin ja innovaatiotoiminnan organisointiin). Seutukunnissa aktiivinen kanssakäyminen valikoituneiden yritysten ja yrittäjiksi aikovien kanssa. EURA JÄRJESTELMÄ 11/16

12 2013 Saatetaan loppuun vielä kesken olevat tehtävät työpaketeissa. Viimeisen vuoden keskeinen sisältö on tulosten raportoinnissa ja tuloksista tiedottamisessa, levitetään parhaitya käytäntöjä. Ohjausryhmä organisoi projektin sisäisen evaluoinnin onnistumiset/kehitystarpeet ja valmistelee projektin päättämisen. Ensimmäiset kaupalliset idut/aihiot liikkeelle vielä projektin aikana. 9.2 Tiivistelmä projektista Internetin tietopalvelua varten (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) BIOTULI - biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit projekti, etsii puuperäisiä uusia komponetteja, joilla on aktibakteerisia ominaisuuksia. Projektissa tutkitaan em. komponettien valmistuskonsepteja etenkin pk-yrityksen mittakaavan kannalta, jolloin luodaan edellytyksiä saada uutta yritystoimintaa alalle. Antibakteerisia ominaisuuksia sisältävien komponettien käyttöä erilaisissa terveydenhuollon sovellutuksissa selvitetään ja niille kehitetään uusia käyttökohteita. Näiden tuotteiden, jotka oleellisesti poikkeavat perinteisistä kemiallisen metsäteollisuuden tuotteista, liiketoimintaan liittyviä malleja ja markkinoita tutkitaan. Raakainelogistiikkaa tutkitaan niiltä osin kuin em. tuotteet erottuvat nykyisin hyvin hoidetusta metsäteollisuuden raaka-ainelogistiikasta (esim. neulaset ja kannot raaka-ainelähteenä). Elinkaariajatteluun liittyen tutkitaan myös em. tuotteiden valmistuksessa syntyvien sivutuotteiden käytettävyyttä polttoaineena erilaisissa voimalaitoksissa. Innovaatio-osiossa benchmarkataan metsäteollisuutta muihin pääomavaltaisiin toimialoihin, joissa radikaali rakennemuutos on jo tapahtunut ja näitä tutkimustuloksia käytetään vauhdittamaan metsäklusterin uusiutumista. Projektiin osallistuvat neljän seutukunnan innovaatio- ja kehitysyhtiöt tiedottavat aktiivisesti projektin etenemisestä omilla alueillaa aktivoiden samalla potentiaalisia yrityksiä ja/tai yrittäjiksi aikovia näistä uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Projekti yhdistää laajasti Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien toimijoiden osaamista tämän teeman alle. Hankkeeseen osallistuvat Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kymenlaakson ja Saimaan ammattikorkeakoulut, Cursor Oy, Kouvola Innovation Oy, Imatran Seudun Kehitysyhtiö ja Lappeenranta Innovation Oy, Lisäksi projektissa on mukana kolme teollisuusyritystä. Projektin tuloksena syntyy uusia tuotanto- ja jatkojalostuskonsepteja, joissa niiden liiketoimintamalleja ja markkinoita on kriittisesti tutkittu ja evaluoitu. Tämän uusimpaan tietoon perustuen alueelle syntyy uutta yritystoimintaa, joka osaltaan nopeuttaa alan uudistumisprosessia. Projekti myös lisää siihen osallistuvien tahojen keskinäistä yhteistyötä luo edellytykset monipuoliseen yhetsityöhön myös tulevaisuudessa. Projektin tuloksista tullaan tiedottamaan laajasti sekä tieteellsillä foorumeilla että muissa medioissa. EURA JÄRJESTELMÄ 12/16

13 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin toimintaa arvioidaan ja miten asiakaspalaute kerätään? Projektin ohjausryhmä seuraa jatkuvasti projektia toiminnallisesti ja taloudellisesti varmistamalla sen, että toiminnallinen etenemä on suunnitelman mukainen kullekin toiminnolle allokoituihin taloudellisiin resursseihin nähden. Ohjausryhmä saa työpakettikohtaisesti em. tiedot työpakettien johtoryhmiltä ja niiden vetäjät esittelevät työpakettinsa tilanteen ohjausryhmälle. Asiakaspalautetta kerätään mm. seudullisiin tiedotustilaisuuksiin osallistuneilta yrityksiltä ja yrittäjiksi aikovilta. Projektin käsittelee tapahtumien palautteen. Projektin etenemistä seurataan tässä projektihakemuksessa (ja sen liitteissä) esitetyin mittarein. 11. TIEDOTUS JA TULOSTEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Projektin tiedottamisesta vastaa projektin ohjausryhmä. Sen rooli korostuu projektin yleistiedotuksessa. Työpakettien vetäjät valmistelevat omalta osaltaan raportit osa-alueidensa etenemisestä, joiden perusteella ohjausryhmä laatii tiedotteitaan. Alueellisessa tiedottamisessa keskeinen viestintäkanava on seudullisten innovaatio- ja kehitysyhtiöiden järjestämät tilaisuudet, joihin tulaan kutsumaan mediaa laajasti paikalle. Projektille luodaan linkki toimijoiden nettisivuilta, jonne kootaan projektin perustiedot ja ajankohtaiset tiedotettavat asiat. Projektin toimijat ovat rutinoituneita projektitoimijoita, joiden taustayhteisöillä on merkittävästi viestinosaamista ja mediakontakteja, joita tullaan hyödyntämään tämän projektin aikana Aikataulutettu suunnitelma projektin tuloksista tiedottamisesta ml. hyvät käytännöt Projektin alussa ohjausryhmä konkretisoi tiedotussuunnitelman tiedotuksen pääpaino on yleistiedotuksella, jossa kuvataan projekti ja sisältöä tiedotuksen fokus siirtyy ensimmäisistä tuloksista tiedottamiseen ja samalla projektin sisältöä jalkautetaan seutukunnilla järjestettävissä tiedotustilaisuuksissa. Lisäksi tullaan erikseen tiedottamaan KyAMK laboratoriolaitehankinnasta tiedotusen sisällöksi saadaan ensimmäisiä case-esimerkkejä innostamaan potentiaalista yrittäjäkuntaa. Vuonna 2013 projektin kokonaistulokset ovat valmiita tiedotettavaksi. Tiedottaminen toteutetaan EAKR-oheiden mukaisesti. EURA JÄRJESTELMÄ 13/16

14 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Kenen haltuun projektille hankitut materiaalit, tarvikkeet ja laitteet jäävät projektin päätyttyä ja missä säilytetään kirjanpitoaineisto? Projektin aikana hankitut materiaalit jäävät hankkeen toimijoille, kunkin oman budjetin mukaisesti. Jokainen toimija vastaa omasta osuudestaan ja siihen liittyvästä kirjanpidosta. 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset Luontoissuoritukset 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus RAHOITUS YHTEENSÄ MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN EAKR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Kyllä. Toimitetaan hakemuksen liitteenä. EURA JÄRJESTELMÄ 14/16

15 15.2 Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Tälle projektille ei ole haettu rahoitusta muualta De minimis -sääntöselvitys Päähakija, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, ei kuulu De minimis-säännön piiriin. 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija vastaa kuitenkin hakemuksen hallintolain mukaisesta vireillepanosta toimivaltaisessa viranomaisessa. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja hankkeen mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtionapuviranomainen vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä hanketta koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan hankkeen tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa, noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, sovelletaan rakennerahastolakia (1401/2006). Hakija on tietoinen siitä, että hakemuksen jättäminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että hakemuksessa esitetyt tiedot julkaistaan komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklassa tarkoitetussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Hakija hyväksyy myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden EURA JÄRJESTELMÄ 15/16

16 projektien tiivistelmien julkaisemisen rakennerahastotietopalvelussa Internetissä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy julkistamisen. Ennen rahoituspäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla vastuullaan. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus (hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) EURA JÄRJESTELMÄ 16/16

17 13. KUSTANNUSARVIO 13. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät Yhteensä / osa-aikainen kokoaikainen 40 WP1 LUT Kemia kokoaikainen 24 WP1 Saimaan AMK kokoaikainen 40 WP2 LUT TBRC kokoaikainen 24 WP2 KyAMK osa-aikainen 36 WP5 / Cursor Oy osa-aikainen 30 WP5 / KVL Innovation Oy osa-aikainen 30 WP5 / LUT TBRC osa-aikainen 30 WP4 / KyAMK osa-aikainen 24 WP4 / LUT Energia osa-aikainen 32 WP5 / LPR Inno kokoaikainen 32 WP5 / Imatran KEHY Yhteensä Ostopalvelut (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Kustannus Yhteensä WP1 / LUT Kemia WP2 / LUT TBRC WP2 / KyAMK WP5 / Cursor WP5 / KVL Inno WP5 / LUT TBRC WP4 / KyAMK WP4 / LUT Energia WP5 / LPR Inno WP5 / Imatran KEHY Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 1/5

18 13.3 Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Kustannus Yhteensä Ulkomaan matka Ulkomaan matkat yhteensä Kotimaan matka WP1 / LUT Kemia WP1 / Saimaan AMK WP2 / LUT TBRC WP2 / KyAMK WP5 / Cursor WP5 / KVL Inno WP5 / LUT TBRC WP4 / KyAMK WP4 / LUT Energia WP5 / LPR Inno WP5 / Imatran KEHY Kotimaan matkat yhteensä Yhteensä Kone- ja laitehankinnat (isot aineelliset hankinnat) Kustannus Yhteensä WP1 / Saimaan AMK WP4 / KyAMK WP4 / LUT Energia WP5 / Imatran KEHY Yhteensä Rakennukset ja maa-alueet Kustannus Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 2/5

19 13.6 Vuokrakustannukset (tila- ja laitevuokrat) Kustannus Yhteensä WP1 / LUT Kemia WP2 / LUT TBRC WP5 / Cursor WP5 / KVL Inno WP5 / LUT TBRC WP5 / LPR Inno WP5 / Imatran KEHY Yhteensä Toimistokulut (puhelin-, posti-, yms. kulut) Kustannus Yhteensä WP1 / LUT Kemia WP2 / LUT TBRC WP2 / KyAMK WP5 / Cursor WP5 / KVL Inno WP5 / LUT TBRC WP4 / KyAMK WP5 / LPR Inno WP5 / Imatran KEHY Yhteensä Muut kustannukset (poistot ym. kustannukset joita ei kirjata muille kustannusluokille) Kustannus Yhteensä WP2 / KyAMK WP5 / LUT TBRC WP4 / KyAMK WP4 / LUT Energia Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 3/5

20 13.9 Luontoissuoritukset (talkootyö ja muut luontoissuoritukset) Kustannus Yhteensä Tehtävä työ Tehtävä työ yhteensä Muut luontoissuoritukset Muut luontoissuoritukset yhteensä Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Projektin kokonaiskustannukset Yhteensä Yhteensä Tulot Tulo Yhteensä Yhteensä NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Rahoitettavat kustannukset yhteensä Yhteensä Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMA 14. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 14.1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 4/5

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 14.08.2012 Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Johanna

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806184 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 3666/KITY/2010 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801497 Projektikoodi

Lisätiedot

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Hakemus on Uusi Muutoshakemus, mihin Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen täyttää Saapunut Dnro Hakemusnro 1. HANKE a)

Lisätiedot

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi EAKR-maksatuspäätösmalli 28 3 2008 MAKSATUSPÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007 2013 [Tiedot tulevat järjestelmästä, pl. päiväys] Maksatuspäätöksen päiväys

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801653 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 19.3.2008 Diaarinumero 41/3562/2008 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500 Kymenlaakson Liitto PL 35 (Karhulantie 36 B) 48601 KOTKA (05) 230 8900 Faksi (05) 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi http://www.kymenlaakso.fi RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Uusi hakemus

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.08.2013 Diaarinumero 939/2010 Käsittelijä Heikki Laukkanen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.03.2012 Diaarinumero LAPELY/74/07.04/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k...

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k... 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. 13.A. 1 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700558 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR -yritystuet 2014-2020

EAKR -yritystuet 2014-2020 EAKR -yritystuet 2014-2020 Infotilaisuus 14.1.2015 Timo Mäkelä / Varsinais-Suomen ELY-keskus 16.1.2015 Ohjelma-asiakirja: yritys- ja innovaatiotoiminta haasteena yksipuolinen elinkeinorakenne, yritysten

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu Miten tukea haetaan? Valtteri Karhu Rahoitusta haetaan Eura2014 -järjestelmässä Rakennerahastojen viestintä, kuten hakuilmoitukset julkaistaan verkossa osoitteessa www.rakennerahastot.fi Sivustolla sivut

Lisätiedot

Oh'elma Etelä-Suomi Toimintalin'a 3 : Alueiden saavutettavuuden "a toiminta m äristön arantaminen Pro' ekti i Kehittämis ro' ekti

Oh'elma Etelä-Suomi Toimintalin'a 3 : Alueiden saavutettavuuden a toiminta m äristön arantaminen Pro' ekti i Kehittämis ro' ekti EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Ohjelmakausi 2007-2013 V. iranomaisen k. mer t... in oja / Saapumispvm 1! ~g~

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.1.2008 Diaarinumero LSLH-2008-1083/Ha-7 Käsittelijä Jaana

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2010 Diaarinumero KASELY387/04.00.05.00/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

2. Hakijan perustiedot (päätoteuttaja) Jos kyseessä on yhteishanke tai tuen siirto -menettely, kirjoita tähän kohtaan päätoteuttajan perustiedot.

2. Hakijan perustiedot (päätoteuttaja) Jos kyseessä on yhteishanke tai tuen siirto -menettely, kirjoita tähän kohtaan päätoteuttajan perustiedot. EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN EAKR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Täyttöohjetta päivitetään vielä huhti-toukokuussa 2014 rakennerahastoja koskevien valtioneuvoston asetusten valmistelun myötä. 1. Viranomainen,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.02.2012 Diaarinumero 81/00.01.05.20/2012 Käsittelijä Anne

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus 1 (5) TIEDOT AVUSTUKSEN SAAJASTA Avustuksen saaja Puutteellisesti täytettyä maksatushakemusta ei käsitellä Osoite Yhteyshenkilö Puhelin/email TIEDOT HANKKEESTA JA RAHOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Hankkeen nimi Avustuksen

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta.

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. 1 HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. Saapumismerkinnät Saapumisleima Diaarinumero 1 Tiedot hakijasta* a) Hakijan yhteystiedot: Nimi* Jakeluosoite* Postinumero*

Lisätiedot

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS)

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) Täyttöohjetta päivitetään vielä huhti-toukokuussa 2014 rakennerahastoja koskevien valtioneuvoston asetusten valmistelun myötä. Viranomaisen

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708090 Projektikoodi

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Innovaatioseteli Palveluntuottajan pelisäännöt.

Innovaatioseteli Palveluntuottajan pelisäännöt. Palveluntuottajan pelisäännöt http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/ MIKSI? KENELLE? MILLOIN? MILLOIN EI? MITEN SE TOIMII? HAKU PALVELUNTUOTTAJAN NÄKÖKULMASTA YLEISIMMÄT HYLKYPERUSTEET

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta

Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta 1 SOPIMUS Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta 1. Sopijaosapuolet Hankkeen päätoteuttaia: Diakonia -ammattikorkeakoulu Oy PL 12 00551 Helsinki Y-tunnus: 0115776-3 Johtaja

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA 31.8.2010 Susanna Piepponen Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Itse toteutetut hankkeet TEMin hallinnonalalla ESR ESR-hankkeet, joka

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje)

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Teemahankkeen seurantatiedot (indikaattoritiedot) tallennetaan

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

NewPro New high reactivity in-line process knowhow for the Finnish fiberproduct business ecosystem

NewPro New high reactivity in-line process knowhow for the Finnish fiberproduct business ecosystem EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 773/31/16 Hakemuksen saapumispvm 29.2.2016 Hakijan virallinen nimi Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi NewPro

Lisätiedot

Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen

Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen Avustushakemuksen täyttäminen Kirjaudu palveluun http://www.tekes.fi/asiointi/ Uudet asiakkaat rekisteröityvät palvelun käyttäjiksi myös Kirjaudu

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016 Hakijan ohje Sisältö: 1. Yleistä ESR-hausta 2. Haun erityispiirteet 3. Ohjeita hakemuksen

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708080 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17%

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17% Tutustu ennen hankehakemuksen täyttämistä Joensuun KAKE hankkeen hankekriteereihin sekä hakemuksen täyttöohjeisiin. 1. Hakija Hakijan virallinen nimi Jakeluosoite Y-tunnus Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE Hanketreffit, Metsäkeskus 11.2.2016 Niina Huikuri HANKETIEDOT Toteutusaika: 1.1.2015-31.12.2016, 2v. Toteuttajat: PIKES, KETI, Joensuun Tiedepuisto (hallinnoija), LuKe Henkilöstö:

Lisätiedot

Rakenteellisen muutoksen tuki

Rakenteellisen muutoksen tuki Esitys kokeilun toteuttamisesta Kaakkois-Suomessa 1 Taustaa Rakenteellinen muutos voi olla alue- ja/tai toimialakohtaista. Kaakkois-Suomessa se on ollut molempia ja koskettanut ennen kaikkea metsäteollisuutta

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto

suomi Organisaation puhelin * +358 10 395 9000 Organisaation sähköpostiosoite kirjaamo@ekami.fi Omistajatyyppi * kuntayhtymä Yritysmuoto Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Lisätiedot

. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS

. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS . EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Ohjelmakausi 2007-2013 V' iranomaisen ki t... mer n oja Saanumisnvm 04.05.2011

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin OKM/209/523/2016 AIESOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN RAHOITTAMASSA HANKKEESSA Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin 1 OSAPUOLET Tämä

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

RES-Kouluttajan hyväksymishakemus

RES-Kouluttajan hyväksymishakemus Luonnos 1 (10) RES-Kouluttajan hyväksymishakemus 1 Hakijan tiedot A. Nimi ja yhteystiedot Kouluttajan nimi Y-tunnus Kotipaikka Osoite Postinumero Postitoimipaikka B. Yhteyshenkilöiden tiedot C. Yleistä

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Hakemuksen/suunnitelman kohdat 6-16 Koulutus Seinäjoella 9.1.2012 Tuija Nikkari kehittämisasiantuntija

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys.

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys. TARJOUSPYYNTÖ 1. HANKINTAYKSIKKÖ Etelä-Karjalan liitto Kauppakatu 40 D 53100 Lappeenranta ekarjala.fi/liitto Yhteyshenkilö Satu Sikanen satu.sikanen@ekarjala.fi 0400 661318 2. HANKINTAMENETTELY Kyseessä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

EURA hakemuksen tekemisen ohjeita

EURA hakemuksen tekemisen ohjeita 1 EURA 2014 -hakemuksen tekemisen ohjeita 10.8.2015 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Valitse viranomainen, jolta haet rahoitusta. Voita valita vain yhden viranomaisen. Hakuilmoituksessa on kerrottu

Lisätiedot