Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen"

Transkriptio

1 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen 1. VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Etelä-Karjalan liitto 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi BIOTULI, biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit Ohjelma Etelä-Suomi Toimintalinja 2 : Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Projektityyppi Kehittämisprojekti Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Lappeenrannan teknillinen yliopisto Hakijatyyppi Tutkimuslaitos Y-tunnus Lähiosoite Skinnarilankatu 34 Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka Lappeenranta Faksinumero Pankkiyhteys Pohjola Pankki Oyj Tilinumero Web-osoite Projektin vastuuhenkilön nimi Vesa Karvonen Asema organisaatiossa Erotustekniikan keskuksen johtaja Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Minna Sutela Asema organisaatiossa Talousjohtaja Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Vesa Karvonen Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/16

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Hakija toteuttaa projektin kokonaan ostopalveluna Osatoteuttajien määrittely, nimeäminen, Y-tunnukset ja toteutusosuudet (kumppanuus- tai aiesopimukset) Osatoteuttajan nimi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Osallistuu WP2 ja WP4 toteuttamiseen. Osatoteuttajan nimi Cursor Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Osallistuu WP5 toteutukseen. Osatoteuttajan nimi Kouvola Innovation Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Osallistuu WP 5 toteutukseen. Osatoteuttajan nimi Saimaan ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Osallistuu WP1 toteuttamiseen. Osatoteuttajan nimi Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Osallistuu WP 5 toteuttamiseen. Osatoteuttajan nimi Lappeenranta Innovation Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Osallistuu WP5 toteuttamiseen 4.2 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Valmistelussa ovat olleet mukana seuraavat tahot: Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Erotustekniikan keskus, Technology Business Research Center ja LUT Energia). Saimaan ammattikorkeakoulu. EURA JÄRJESTELMÄ 2/16

3 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. UPM-Kymmene Oyj. StoraEnso Oyj. Andritz Oy. Cursor Oy. Kouvola Innovation Oy. Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy. Lappeenranta Innovation Oy. Kouvolan kaupunki. Lappeenrannan kaupunki. Etelä-Karjalan maakuntaliitto. Kymenlaakson liitto. Valmisteluun liittyen on pidetty neljä kokousta koko toimijajoukolla: Kouvola, LUT, LUT ja LUT. Lisäksi työpaketeilla (WP:t) on kullakin ollut lukuisia sisältöä valmistelevia työkokouksia, joissa toimijat ovat päässeet vaikuttamaan projketin sisällön kehittämiseen. 4.3 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Projekti on organisoitu neljään työpakettiin, joissa kaikissa on useampia toimijoita. Tällä järjestelyllä pyritään avoimeen "open innovation" tyyppiseen tiedonsiirtoon ja -vaihtoon. Ohjausryhmään tulevat kuulumaan neljän työpaketin vetäjät, sekä edustajat kaikilta toimijoilta ja rahoittajilta. Alustava ohjausryhmän koostumus, nimet voivat vielä muuttua: Etelä-Karjalan liiton edustaja, NN Kymenlaakson liiton edustaja, Jussi Lehtinen. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Vesa Karvonen, Heli Sirén, Jukka Hallikas, Marko Torkkeli. Saimaan AMK, Pirjo Jaakkola. Kymenlaakson AMK, Juhani Talvela, Juhani Pekkola. StoraEnso Oyj, Kalle Ekman/Jukka Kahelin. UPM Kymmene Oyj, Mika Hyrylä. Cursor Oy, Jouko Luode. EURA JÄRJESTELMÄ 3/16

4 Kouvola Innovation Oy, Elina Rehn. Imatran Seudun kehitysyhtiö Oy, Aki Keskinen. Lappeenranta Innovation Oy, Reko Juntto. 4.4 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit Projekti liittyy kansallisesti tärkeään Strategisen Huippiosaamisen Keskittymään (=SHOK) Metsäklusteri Oy:n FuBio (Future Biorefinery) ohjelmaan. BIOTULI-projekti on esitelty Metsäklusteri Oy:n toimitusjohtaja Cristine Hagström-Näsille ja FuBion ohjelmapäällikölle Niklas von Weymarnille. Metsäklusteri Oy ei näe BIOTULI-projektia millään tavalla päällekkäisena FuBio-ohjelmalleen, vaan sitä mielenkiintoisesti täydentävänä osana. BIOTULI-projekti tulee tekemään tiivistä yhteistyötä FuBion kanssa. 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Kemiallinen metsäteollisuus on viime vuodet ollut toimialan historian suurimmassa murroksessa. Metsäklusteri Oy:n, jossa ovat osakkaina kaikki alan suomalaiset globaalit yritykset ja tutkimuslaitokset ( ), julkaiseman tutkimusstrategian mukaan alan tavoitteena on kaksinkertaistaa alan liikevaihto vuoteen 2030 mennessä siten, että puolet liikevaihdosta tulee tuotteista, joita vielä ei ole olemassa. BIOTULI-projekti vastaa tähän kansalliseen haasteeseen tutkimalla uusien, antibakteeristen tuotteiden valmistusmahdollisuuksia pk-mittakaavassa ja samalla etsii uusia liiketoimitamalleja ja innovaatiopolkuja sekä varmistaa mahdollisten sivutuotteiden käytön energian lähteenä. Metsäklusterin uusiutuminen on erittäin keskeistä Kaakkois-Suomen (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) kannalta, koska alueellamme toimivien metsäteollisuusyritysten painoarvo aluetalouden ja koko valtakunnan työllisyyden ja viennin kannalta on merkittävää. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Viitaten kohtaan 5.1, projektin tarpeellisuudelle on erinomaisen vankat perusteet. Perusteluja ladattavissa esimerkiksi Kansallisen tason linjauksia on tarkennettu projektin valmisteluprosessin aikana käydyissä keskusteluissa kohdassa 4.2 kuvatun yritys- ja tutkimuslaitosjoukon kanssa. Metsäteollisuuden rakennemuutokseen vastaaminen on sekä Etelä-karjalan, että Kymenlaakson liiton maakuntien intresseissä. EURA JÄRJESTELMÄ 4/16

5 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Ylimaakunnallinen projekti Maakunnat Kymenlaakso Seutukunnat Kouvolan Lappeenrannan Kunnat Imatra Kouvola Etelä-Karjala Kotkan-Haminan Imatran Kotka Lappeenranta 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät ja ovatko kohderyhmään kuuluvat yritykset tiedossa? Projektissa lähestytään olemassa olevia pk-yrityksiä ja yrittäjiä, jotka ovat kiinnostuneita aloittamaan tai laajentamaan tuotantoaan projektin aihepiiriin liittyvä tuotannon parissa. Keskeisenä kanavana em. tahojen lähestymiseen ovat hankkeeseen oslalituvat seudulliset innovaatio- ja kehitysyhtiöt Imatran, Lappeenrannan, Kotka-Haminan ja Kouvolan alueilla. Seudullisilla innovaatio- ja kehitysyhtiöillä on erinomaiset viestintä- ja vaikutuskanavat tähän potentiaaliseen kohdejoukkoon. Hankkeessa mukana olevilla oppilaitoksilla (KyAMK, Saimaan AMK ja LUT) on erinomaiset kanavat tulosten levittämisiin akateemisilla yms. foorumeilla. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Välillisesti projekti vaikuttaa kemialliseen metsäteollisuuteen Kaakkois-Suomen lisäksi myös valtakunnallisesti ja globaalisti. 6.4 Projektiin osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä yhteensä Projektiin osallistuvien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Miten projekti edistää alueellisen EAKR-toimenpideohjelman tavoitteita? Projekti on täysin Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien EAKR-toimenpideohjelmien strategisella vaikutusalueella. Molemmille maakunnille on ensisijaisen tärkeää vauhdittaa metsäklusterin uusiutumista ja kehitettävien uusien tuotteiden avulla aktivoida uutta pk-yrittäjyyttä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön. Alue- ja kansantalouden näkökulmasta on merkittävää, että pyritään löytämään uusia vientituotteita. EURA JÄRJESTELMÄ 5/16

6 Hanke liittyy Etelä-Suomen alueen kansalliseen varaukseen äkillisiin rakennemuutostilanteisiin 2010 eli ns. reservirahaan, jota Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat hakivat yhdessä Työvoima- ja elinkeinoministeriöltä alkuvuodesta Valtioneuvosto päätti myöntää Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson liitoille Miten projekti edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten ohjelmien tavoitteita? Biojalostamoihin liittyviä tuotteita tutkitaan Suomessa muissakin projekteissa. Kuten kohdassa "5. Projektin tarve ja kysyntälähtöisyys" kuvattiin, niin BIOTULI-hankkeen sisällöllinen lähestymiskulma tukee muita alan valtakunnallisia hankkeita kilpailematta niiden kanssa. 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tavoitteet, projektin arvioidut tulokset ja vaikutukset ja kuka niitä hyödyntää? BIOTULI-projektissa tuottaa uusien, aktibakteerisia ominaisuuksia omaavien puuperäisten komponettien valmistuskonsepteja, jotka soveltuvat uuden ja/tai kehittyvän pk-yrityksen käyttöön. Em. komponettien käytettävyyttä erilaisissa, etenkin terveydenhuollon tuotteissa kehitetään. Uusien komponenttien markkinoita ja niiden tarvitsemia liiketoimintamalleja tutkitaan ja kehitetään. Uusien tuotantokonseptien sivutuotteiden käyttöä energian lähteenä tutkitaan. Innovaatio-osiossa benchmarkataan metsäklusteria muihin vastaaviin pääomaintensiivisiin toimialoihin, joilla vastaava rakennemuutos on jo tapahtunut, jotta löydettäisiin uusia metodeja innovaatiopolun nopeuttamiseksi. Tulokset parantavat alalletulokynnystä etenkin pk-yrityksissä ja potentiaalisissa yrittäjissä. Projektiin osallistuvat neljä Kaakkois-Suomalaista seudullista innovaatio- ja kehitysyritystä aktivoivat yrityksiä ja yrittäjiksi aikovia hankkeen aikana. Tällä hetkellä ei voida vielä yksilöidä yksittäisiä soveltajia. Kokonaisuutena projekti tuottaa merkittävän määrän uutta tietoa ja osaamista, joka osaltaan helpottaa toimialan tilannetta rakennemuutoksesta toipumisessa ja luo edellytyksiä pysyvälle osaamisedulle ja työpaikoille. 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 12 kpl joihin työllistyy naisia 6 kpl Uusista työpaikoista tutkimus- /tutkimus- & kehitystyöpaikkoja? Tavoite 12 kpl joista naisten työpaikkoja 6 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 6 kpl joista naisten perustamia 2 kpl EURA JÄRJESTELMÄ 6/16

7 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Projektin alkuvaiheessa tulokset ovat luonteeltaan akateemisia. Tulokset pyritään jalkauttamaan nopeasti konkreettisiksi prosessikonsepteiksi, jolloin vaikutuksia päästään mittaamaan työllistävyydellä ja liikevaihdolla. Mitattavia vaikutuksia ovat myös seudullisten innovaatio- ja kehitysyhtiöiden kontaktoimien yritysten ja potentiaalisten yrittäjien kontaktit sekä näiden järjestämissä infotilaisuuksissa aktivoidun ja uudella tiedolla varustettujen henkilöiden lukumäärä. 7.5 Onko projektilla tasa-arvovaikutuksia: ei tasa-arvovaikutuksia 7.6 Onko projektia suunniteltaessa tehty sukupuolivaikutusten arviointi? Jos on, mitkä ovat arvioinnin tulokset? Erillistä sukupuilivaikutusten arviointia ei ole tehty. Sekä hankkeeseen osallistuvissa oppilaitoksissa, että seudullusilla innovaatio- ja kehitysyhtiöillä hankkeeseen osallistuvan henkilöstön sukupuolijakauma on noin 50% / 50%. 7.7 Onko projektilla vaikutuksia ympäristöön? Jos on, minkälaisia vaikutuksia? Projektilla on merkittäviä myönteisiä vaikutuksia ympäristöön. Tavoitteena on kehittää uusiutuvaan luonnonvaraan (metsään) perustuvia tuotteita, joilla voitaneen korvata raakaöljypojaisia tai synteettisiä tuotteita Ympäristövaikutukset Vaikutuksen kohde Vaikutusaste Sanallinen selitys Haitallinen Neutraali Vähäinen myönteinen Merkittävä myönteinen Vaikutuksen ilmastonmuutokseen - energiatehokkuuden parantumiseen - uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntymiseen - ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen - fossiilisten hiilidioksipäästöjen vähentämiseen Vaikutukset päästöihin - vesistöön - maaperään - ilmaan EURA JÄRJESTELMÄ 7/16

8 Vaikutukset kulutukseen ja tuotantoon - jätteiden määrän vähentämiseen - hyötykäyttöön ja kierrätykseen - energia- ja materiaalitehokkuuteen - paikallisten uusiutuvien raakaaineiden ja palvelujen käyttöön Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja yhdyskuntiin - maisemaan - kulttuuriympäristöön - luonnon monimuotoisuuteen - Natura 2000 ohjelman kohteisiin Vaikutukset ihmisiin - elinoloihin ja viihtyvyyteen - terveyteen - turvallisuuteen Vaikutukset liikenteeseen - henkilöautoliikenteen kasvun hillitseminen - kuljetustarpeen vähenemiseen - logistiikan tehostamiseen - joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen osuuteen Vaikutukset tutkimiseen ja koulutukseen - ympäristöteknologiaan - ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon - ympäristöosaamiseen ja tietoisuuteen EURA JÄRJESTELMÄ 8/16

9 8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? WP1 Erotustekniikat 1. etsitään ja kehitetään korvaavaa puuaineksesta peräisin olevaa yhdistettä/yhdisteitä 2. yhdisteellä/yhdisteillä on bakteereja tuhoava vaikutus tai se/ne reagoivat bakteerien kanssa deaktivoimalla niiden toimintaa 3. tutkimukseen valittava yhdiste/yhdisteet voivat olla uusia tai aiemmin tunnettuja, jolloin tavoite on niiden jatkokehittely ja funktionalisointi uusiokäyttöön 4. näytematriisit ovat 1) tuoreet kannot, 2) kuorimovedet, 3) pihka WP 2 Liiketoimintamallit Työpaketissa tutkitaan Biotuli-hankkeen tuote- ja teknologiaideoista syntyvien uusien liiketoiminnan arvoketjujen rakennetta ja toimintaedellytyksiä, sekä kehittyviä liiketoimintamalleja. Liiketoimintamalleja pyritään jalostamaan huomioimaan erityisesti alueelliset toimintaedellytykset. Painopistealueena on tarkastella uusien/korvaavien tuotteiden markkinapotentiaalia mukaan lukien kilpailulliset ja arvonluontiin liittyvät haasteet. WP 4 Energia Kolme toiminta-aluetta 1. Uusien biomassajakeiden hyödyntäminen energiantuotantoon 2. Biohiilen tuotanto energiayrittäjänä 3. Biohiilen tuotanto teollisuusyritysten yhteydessä WP 5 Innovaatiot Biojalustukseen perustuvien liiketoimintojen odotetaan johtavan koko metsä-/paperisektorin uusiutumiseen, joten on hyödyllistä tarkastella ja verrata vastaavia esimerkkejä muilta perinteisiltä toimialoilta. Uusien tuotteiden ja prosessien kehittämisen edellyttämien muutosten lähempi tarkastelu innovaatioprosessissa 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat yms.), palvelut ja toimintatavat sekä työsuunnitelma niiden kehittämiseksi Projektissa kehitetään uusien, kallisarvoisten puuperäisten antibakteerisia ominaisuuksia omaavien tuotteiden pk-mittakaavan valmistusprosesseja. Lisäksi selvitetään käytännönläheisiä sovellutuskohteita näille tuotteille (komponenttien soveltaminen esimerkiksi terveydenhoidossa käytettäviin tuotteisiin). Tarkka työsuunnitelma on esitetty hakemuksen lliitteessä. EURA JÄRJESTELMÄ 9/16

10 8.3 Projektin pysyvät vaikutukset; (miten juurrutetaan pysyväksi toiminnaksi)? Projektissa uskotaan, että tulokset saadaan siirrettyä osaksi joko olemassa olevien tai perustettavien pkyritysten liiketoimintaa. Tutkimustyön tulokset siirtyvät projektiin osallitusvien oppilaitosten opetukseen. Välilesenä vaikutuksena on koko toimialaa uudistavan projektin konsepti. Laajan toimijajoukon keskinäisen yhteistyön lisääntyminen. 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2010 Projektin aloitus ja organisoituminen (ohjausryhmän henkilöt / lopulliset nimet, työpakettikohtaiset johtoryhmät). Projektin aloittaminen, aloituksesta tiedottaminen. Tiedotussuunnitelman konkretisointi. WP 1 T1.1. Kirjallisuusselvitys projektimatriiseista ja yhdisteistä aloitetaan T1.2. Valittujen materiaalien käsittely ja kemikaalien identifiointi: jatkokäsittelyyn valinta valmistelu aloitetaan. WP2 Aloitetaan ensimmäiset tehtävät: T2.1. Liiketoimintakonseptien kuvaus T2.2. Toimijayritysten kyvykkyysprofiilien luonti ja investointiriskien kartoitus WP4 Aloitetaan seuraavat osiot: 1. Muut työpaketit/ energiakomponentit - hyödynnettävyys energiana - polttotekniikka ja päästöt - toimijoille uusia energiajakeita 2. Biohiilen valmistuksen lopputuotteiden käytön selvittäminen Valmistellaan olemassa olevien tutkimuslaitteiden parametrointi tähän projektiin ja aloitetaan KyAMK 2011 suunnitteleman tutkimuslaitehankinnan valmistelu. WP5 Aloitetaan ensimmäset tehtävät: 1. (Kirjallisuus)selvitys biojalostukseen liittyvistä innovaatioista ja analyysit valituista case-esimerkeistä. Vastaavien toimialojen muutos-/uusiutumisesimerkkien kartoittaminen ja analysointi. 2. Kyselytutkimuksen ja haastattelujenrunkojen valmistelu (edellisen toimenpiteen tuloksiin pohjautuen). Kohdeorganisaatioiden valinta ja kontaktointi. Seudulliset innovaatio- ja kehitysyhtiöt tarkentavat työsuunnitelmiaan (pl. Kouvola Innovation Oy, joka aloittaa toimenpiteet vuoden 2011 alusta). EURA JÄRJESTELMÄ 10/16

11 2011 WP1 Jatketaan jo aloitettuja toimenpiteitä ja aloitetaan seuraavat toimenpiteet: T1.3. Biologisen käyttöarvon mukaan yhdisteiden/yhdisteryhmien valinta jatkokäsittelyyn T1.4. Kahden valitun aktiivikomponentin tarkempi tutkimus WP2 WP1 identifioi tutkittavat tuotteet/tuoteryhmät, jonka perusteella voidaan aloittaa T2.3. Asiakastarpeiden ja markkinoiden kartoitus Lisäksi suunnataan raaka-ainelogistiikkaan liittyvä selvitys WP1 määritysten mukaisesti ja kohdennetaan antibakteeristen komponenttien hyödynnettävyysselvitystä erilaisissa terveydenhuollon tuotteissa. WP4 WP1 identifioinnin perusteella tarkennetaan: -hyödynnettävyys energiana -polttotekniikka ja päästöt Toteuteaan tutkimuslaitehankinta / KyAMK. WP5 Haastattelut yritysten nykyisistä innovaatiokäytännöistä ja biojalostuksen haasteista innovaatiojohtamiselle. Asiantuntijatyöpajat parempien innovaatiojohtamisen menetelmien kehittämiseen liittyen. Kyselytutkimus biojalostukseen liittyvistä innovaatiotoiminnoista. Seudulliset innovaatio- ja kehitysyhtiöt järjestävät seudullisia tilaisuuksia aiheeseen liittyen ja tarkentavat potentiaalista kohdejoukkoa. Palautteen kerääminen kentältä projektin ohjausryhmälle WP1 T1.5. Eritysmenetelmän ja yhdisteiden identifioinnin ja kvantitoinnin systemaattinen raportointi T1.6. Menetelmän testaus mustalipeällä WP2 Aloitetaan seuraavat toimenpiteet: T2.4.1 Selvitys antibakteeristen kemikaalien käyttötarpeesta terveydenhuollossa. T2.4.2 Sovelluskohteiden määrittely ja valinta. T2.4.3 Tuotekehitystyön käynnistäminen T2.4.4 Materiaalivirtojen ohjausmallit ja logistinen suunnittelu WP4 Uusi KyAMK koelaitteisto täydessä käytössä. Konseptoidaan biohiilen tuotantoprosessi pk-mittakaavaan. Ensimmäiset tulokset torrefionnista ja teemaan liittyvien komponenttien valmistuksen sivuutuotteiden energiakäytöstä. WP5 Aloitetaan analyysit ja case-tutkimukset innovaatiojohtamisen keskeisistä (biojalostus - liiketoimintaan siirtymiseen seuraavista) kehittämistarpeista. Innovaatioverkostojen rakenteiden tarkastelu toimialalla. Vertailut valittujen toimialojen muutosprosesseista (liittyen esim. innovaatioiden tyyppeihin ja innovaatiotoiminnan organisointiin). Seutukunnissa aktiivinen kanssakäyminen valikoituneiden yritysten ja yrittäjiksi aikovien kanssa. EURA JÄRJESTELMÄ 11/16

12 2013 Saatetaan loppuun vielä kesken olevat tehtävät työpaketeissa. Viimeisen vuoden keskeinen sisältö on tulosten raportoinnissa ja tuloksista tiedottamisessa, levitetään parhaitya käytäntöjä. Ohjausryhmä organisoi projektin sisäisen evaluoinnin onnistumiset/kehitystarpeet ja valmistelee projektin päättämisen. Ensimmäiset kaupalliset idut/aihiot liikkeelle vielä projektin aikana. 9.2 Tiivistelmä projektista Internetin tietopalvelua varten (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) BIOTULI - biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit projekti, etsii puuperäisiä uusia komponetteja, joilla on aktibakteerisia ominaisuuksia. Projektissa tutkitaan em. komponettien valmistuskonsepteja etenkin pk-yrityksen mittakaavan kannalta, jolloin luodaan edellytyksiä saada uutta yritystoimintaa alalle. Antibakteerisia ominaisuuksia sisältävien komponettien käyttöä erilaisissa terveydenhuollon sovellutuksissa selvitetään ja niille kehitetään uusia käyttökohteita. Näiden tuotteiden, jotka oleellisesti poikkeavat perinteisistä kemiallisen metsäteollisuuden tuotteista, liiketoimintaan liittyviä malleja ja markkinoita tutkitaan. Raakainelogistiikkaa tutkitaan niiltä osin kuin em. tuotteet erottuvat nykyisin hyvin hoidetusta metsäteollisuuden raaka-ainelogistiikasta (esim. neulaset ja kannot raaka-ainelähteenä). Elinkaariajatteluun liittyen tutkitaan myös em. tuotteiden valmistuksessa syntyvien sivutuotteiden käytettävyyttä polttoaineena erilaisissa voimalaitoksissa. Innovaatio-osiossa benchmarkataan metsäteollisuutta muihin pääomavaltaisiin toimialoihin, joissa radikaali rakennemuutos on jo tapahtunut ja näitä tutkimustuloksia käytetään vauhdittamaan metsäklusterin uusiutumista. Projektiin osallistuvat neljän seutukunnan innovaatio- ja kehitysyhtiöt tiedottavat aktiivisesti projektin etenemisestä omilla alueillaa aktivoiden samalla potentiaalisia yrityksiä ja/tai yrittäjiksi aikovia näistä uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Projekti yhdistää laajasti Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien toimijoiden osaamista tämän teeman alle. Hankkeeseen osallistuvat Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kymenlaakson ja Saimaan ammattikorkeakoulut, Cursor Oy, Kouvola Innovation Oy, Imatran Seudun Kehitysyhtiö ja Lappeenranta Innovation Oy, Lisäksi projektissa on mukana kolme teollisuusyritystä. Projektin tuloksena syntyy uusia tuotanto- ja jatkojalostuskonsepteja, joissa niiden liiketoimintamalleja ja markkinoita on kriittisesti tutkittu ja evaluoitu. Tämän uusimpaan tietoon perustuen alueelle syntyy uutta yritystoimintaa, joka osaltaan nopeuttaa alan uudistumisprosessia. Projekti myös lisää siihen osallistuvien tahojen keskinäistä yhteistyötä luo edellytykset monipuoliseen yhetsityöhön myös tulevaisuudessa. Projektin tuloksista tullaan tiedottamaan laajasti sekä tieteellsillä foorumeilla että muissa medioissa. EURA JÄRJESTELMÄ 12/16

13 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin toimintaa arvioidaan ja miten asiakaspalaute kerätään? Projektin ohjausryhmä seuraa jatkuvasti projektia toiminnallisesti ja taloudellisesti varmistamalla sen, että toiminnallinen etenemä on suunnitelman mukainen kullekin toiminnolle allokoituihin taloudellisiin resursseihin nähden. Ohjausryhmä saa työpakettikohtaisesti em. tiedot työpakettien johtoryhmiltä ja niiden vetäjät esittelevät työpakettinsa tilanteen ohjausryhmälle. Asiakaspalautetta kerätään mm. seudullisiin tiedotustilaisuuksiin osallistuneilta yrityksiltä ja yrittäjiksi aikovilta. Projektin käsittelee tapahtumien palautteen. Projektin etenemistä seurataan tässä projektihakemuksessa (ja sen liitteissä) esitetyin mittarein. 11. TIEDOTUS JA TULOSTEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Projektin tiedottamisesta vastaa projektin ohjausryhmä. Sen rooli korostuu projektin yleistiedotuksessa. Työpakettien vetäjät valmistelevat omalta osaltaan raportit osa-alueidensa etenemisestä, joiden perusteella ohjausryhmä laatii tiedotteitaan. Alueellisessa tiedottamisessa keskeinen viestintäkanava on seudullisten innovaatio- ja kehitysyhtiöiden järjestämät tilaisuudet, joihin tulaan kutsumaan mediaa laajasti paikalle. Projektille luodaan linkki toimijoiden nettisivuilta, jonne kootaan projektin perustiedot ja ajankohtaiset tiedotettavat asiat. Projektin toimijat ovat rutinoituneita projektitoimijoita, joiden taustayhteisöillä on merkittävästi viestinosaamista ja mediakontakteja, joita tullaan hyödyntämään tämän projektin aikana Aikataulutettu suunnitelma projektin tuloksista tiedottamisesta ml. hyvät käytännöt Projektin alussa ohjausryhmä konkretisoi tiedotussuunnitelman tiedotuksen pääpaino on yleistiedotuksella, jossa kuvataan projekti ja sisältöä tiedotuksen fokus siirtyy ensimmäisistä tuloksista tiedottamiseen ja samalla projektin sisältöä jalkautetaan seutukunnilla järjestettävissä tiedotustilaisuuksissa. Lisäksi tullaan erikseen tiedottamaan KyAMK laboratoriolaitehankinnasta tiedotusen sisällöksi saadaan ensimmäisiä case-esimerkkejä innostamaan potentiaalista yrittäjäkuntaa. Vuonna 2013 projektin kokonaistulokset ovat valmiita tiedotettavaksi. Tiedottaminen toteutetaan EAKR-oheiden mukaisesti. EURA JÄRJESTELMÄ 13/16

14 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Kenen haltuun projektille hankitut materiaalit, tarvikkeet ja laitteet jäävät projektin päätyttyä ja missä säilytetään kirjanpitoaineisto? Projektin aikana hankitut materiaalit jäävät hankkeen toimijoille, kunkin oman budjetin mukaisesti. Jokainen toimija vastaa omasta osuudestaan ja siihen liittyvästä kirjanpidosta. 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset Luontoissuoritukset 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus RAHOITUS YHTEENSÄ MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN EAKR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Kyllä. Toimitetaan hakemuksen liitteenä. EURA JÄRJESTELMÄ 14/16

15 15.2 Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Tälle projektille ei ole haettu rahoitusta muualta De minimis -sääntöselvitys Päähakija, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, ei kuulu De minimis-säännön piiriin. 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija vastaa kuitenkin hakemuksen hallintolain mukaisesta vireillepanosta toimivaltaisessa viranomaisessa. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja hankkeen mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtionapuviranomainen vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä hanketta koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan hankkeen tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa, noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, sovelletaan rakennerahastolakia (1401/2006). Hakija on tietoinen siitä, että hakemuksen jättäminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että hakemuksessa esitetyt tiedot julkaistaan komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklassa tarkoitetussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Hakija hyväksyy myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden EURA JÄRJESTELMÄ 15/16

16 projektien tiivistelmien julkaisemisen rakennerahastotietopalvelussa Internetissä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy julkistamisen. Ennen rahoituspäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla vastuullaan. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus (hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) EURA JÄRJESTELMÄ 16/16

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05.20/2010 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3289/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 3.7.2009 Diaarinumero 28/542/2008 Käsittelijä Laura Jauhola Puhelinnumero

Lisätiedot

5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa?

5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero ESLH-2008-05900/Ha-7 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.1.2008 Diaarinumero ESLH-2008-00527/Ha-7 Käsittelijä Riitta

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.12.2009 Diaarinumero ESLH-2009-10719/Ha-7 Käsittelijä Sari

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus 1 Hakemus on Uusi Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1 C) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma A70177 Päätöksen järjestysnumero: 1/1 Hankkeen nimi: ILLKKA - Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesp... Rahoittava viranomainen: Lapin liitto Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto Ohielmakausi 2007-2013

päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto Ohielmakausi 2007-2013 ProjekLikoodi: Sl 183 Projektin nirni: PaLaVa Palapelillü laacìukasta valinnaisunl.ta Päütöksenjür-jestysnnnrero 2/2 päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomakkeella voidaan hakea avustusta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta maakuntaohjelmaa toteuttaviin

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA... 1 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 2 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT... 3 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN...

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Sivu 1/9 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA RAHOITUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Tällä hakemuksella voidaan hakea kansallista maakunnan kehittämisrahaa, sekä kansallisia erityisohjelmia. Maakunnan kehittämisrahoituksen

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/8 MH 27.8.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2014-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys 24.06.2013 Päätöksen järjestysnumero 1/1

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot