Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen"

Transkriptio

1 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen 1. VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Etelä-Karjalan liitto 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi BIOTULI, biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit Ohjelma Etelä-Suomi Toimintalinja 2 : Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Projektityyppi Kehittämisprojekti Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Lappeenrannan teknillinen yliopisto Hakijatyyppi Tutkimuslaitos Y-tunnus Lähiosoite Skinnarilankatu 34 Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka Lappeenranta Faksinumero Pankkiyhteys Pohjola Pankki Oyj Tilinumero Web-osoite Projektin vastuuhenkilön nimi Vesa Karvonen Asema organisaatiossa Erotustekniikan keskuksen johtaja Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Minna Sutela Asema organisaatiossa Talousjohtaja Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Vesa Karvonen Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/16

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Hakija toteuttaa projektin kokonaan ostopalveluna Osatoteuttajien määrittely, nimeäminen, Y-tunnukset ja toteutusosuudet (kumppanuus- tai aiesopimukset) Osatoteuttajan nimi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Osallistuu WP2 ja WP4 toteuttamiseen. Osatoteuttajan nimi Cursor Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Osallistuu WP5 toteutukseen. Osatoteuttajan nimi Kouvola Innovation Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Osallistuu WP 5 toteutukseen. Osatoteuttajan nimi Saimaan ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Osallistuu WP1 toteuttamiseen. Osatoteuttajan nimi Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Osallistuu WP 5 toteuttamiseen. Osatoteuttajan nimi Lappeenranta Innovation Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Osallistuu WP5 toteuttamiseen 4.2 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Valmistelussa ovat olleet mukana seuraavat tahot: Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Erotustekniikan keskus, Technology Business Research Center ja LUT Energia). Saimaan ammattikorkeakoulu. EURA JÄRJESTELMÄ 2/16

3 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. UPM-Kymmene Oyj. StoraEnso Oyj. Andritz Oy. Cursor Oy. Kouvola Innovation Oy. Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy. Lappeenranta Innovation Oy. Kouvolan kaupunki. Lappeenrannan kaupunki. Etelä-Karjalan maakuntaliitto. Kymenlaakson liitto. Valmisteluun liittyen on pidetty neljä kokousta koko toimijajoukolla: Kouvola, LUT, LUT ja LUT. Lisäksi työpaketeilla (WP:t) on kullakin ollut lukuisia sisältöä valmistelevia työkokouksia, joissa toimijat ovat päässeet vaikuttamaan projketin sisällön kehittämiseen. 4.3 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Projekti on organisoitu neljään työpakettiin, joissa kaikissa on useampia toimijoita. Tällä järjestelyllä pyritään avoimeen "open innovation" tyyppiseen tiedonsiirtoon ja -vaihtoon. Ohjausryhmään tulevat kuulumaan neljän työpaketin vetäjät, sekä edustajat kaikilta toimijoilta ja rahoittajilta. Alustava ohjausryhmän koostumus, nimet voivat vielä muuttua: Etelä-Karjalan liiton edustaja, NN Kymenlaakson liiton edustaja, Jussi Lehtinen. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Vesa Karvonen, Heli Sirén, Jukka Hallikas, Marko Torkkeli. Saimaan AMK, Pirjo Jaakkola. Kymenlaakson AMK, Juhani Talvela, Juhani Pekkola. StoraEnso Oyj, Kalle Ekman/Jukka Kahelin. UPM Kymmene Oyj, Mika Hyrylä. Cursor Oy, Jouko Luode. EURA JÄRJESTELMÄ 3/16

4 Kouvola Innovation Oy, Elina Rehn. Imatran Seudun kehitysyhtiö Oy, Aki Keskinen. Lappeenranta Innovation Oy, Reko Juntto. 4.4 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit Projekti liittyy kansallisesti tärkeään Strategisen Huippiosaamisen Keskittymään (=SHOK) Metsäklusteri Oy:n FuBio (Future Biorefinery) ohjelmaan. BIOTULI-projekti on esitelty Metsäklusteri Oy:n toimitusjohtaja Cristine Hagström-Näsille ja FuBion ohjelmapäällikölle Niklas von Weymarnille. Metsäklusteri Oy ei näe BIOTULI-projektia millään tavalla päällekkäisena FuBio-ohjelmalleen, vaan sitä mielenkiintoisesti täydentävänä osana. BIOTULI-projekti tulee tekemään tiivistä yhteistyötä FuBion kanssa. 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Kemiallinen metsäteollisuus on viime vuodet ollut toimialan historian suurimmassa murroksessa. Metsäklusteri Oy:n, jossa ovat osakkaina kaikki alan suomalaiset globaalit yritykset ja tutkimuslaitokset ( ), julkaiseman tutkimusstrategian mukaan alan tavoitteena on kaksinkertaistaa alan liikevaihto vuoteen 2030 mennessä siten, että puolet liikevaihdosta tulee tuotteista, joita vielä ei ole olemassa. BIOTULI-projekti vastaa tähän kansalliseen haasteeseen tutkimalla uusien, antibakteeristen tuotteiden valmistusmahdollisuuksia pk-mittakaavassa ja samalla etsii uusia liiketoimitamalleja ja innovaatiopolkuja sekä varmistaa mahdollisten sivutuotteiden käytön energian lähteenä. Metsäklusterin uusiutuminen on erittäin keskeistä Kaakkois-Suomen (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) kannalta, koska alueellamme toimivien metsäteollisuusyritysten painoarvo aluetalouden ja koko valtakunnan työllisyyden ja viennin kannalta on merkittävää. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Viitaten kohtaan 5.1, projektin tarpeellisuudelle on erinomaisen vankat perusteet. Perusteluja ladattavissa esimerkiksi Kansallisen tason linjauksia on tarkennettu projektin valmisteluprosessin aikana käydyissä keskusteluissa kohdassa 4.2 kuvatun yritys- ja tutkimuslaitosjoukon kanssa. Metsäteollisuuden rakennemuutokseen vastaaminen on sekä Etelä-karjalan, että Kymenlaakson liiton maakuntien intresseissä. EURA JÄRJESTELMÄ 4/16

5 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Ylimaakunnallinen projekti Maakunnat Kymenlaakso Seutukunnat Kouvolan Lappeenrannan Kunnat Imatra Kouvola Etelä-Karjala Kotkan-Haminan Imatran Kotka Lappeenranta 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät ja ovatko kohderyhmään kuuluvat yritykset tiedossa? Projektissa lähestytään olemassa olevia pk-yrityksiä ja yrittäjiä, jotka ovat kiinnostuneita aloittamaan tai laajentamaan tuotantoaan projektin aihepiiriin liittyvä tuotannon parissa. Keskeisenä kanavana em. tahojen lähestymiseen ovat hankkeeseen oslalituvat seudulliset innovaatio- ja kehitysyhtiöt Imatran, Lappeenrannan, Kotka-Haminan ja Kouvolan alueilla. Seudullisilla innovaatio- ja kehitysyhtiöillä on erinomaiset viestintä- ja vaikutuskanavat tähän potentiaaliseen kohdejoukkoon. Hankkeessa mukana olevilla oppilaitoksilla (KyAMK, Saimaan AMK ja LUT) on erinomaiset kanavat tulosten levittämisiin akateemisilla yms. foorumeilla. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Välillisesti projekti vaikuttaa kemialliseen metsäteollisuuteen Kaakkois-Suomen lisäksi myös valtakunnallisesti ja globaalisti. 6.4 Projektiin osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä yhteensä Projektiin osallistuvien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Miten projekti edistää alueellisen EAKR-toimenpideohjelman tavoitteita? Projekti on täysin Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien EAKR-toimenpideohjelmien strategisella vaikutusalueella. Molemmille maakunnille on ensisijaisen tärkeää vauhdittaa metsäklusterin uusiutumista ja kehitettävien uusien tuotteiden avulla aktivoida uutta pk-yrittäjyyttä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön. Alue- ja kansantalouden näkökulmasta on merkittävää, että pyritään löytämään uusia vientituotteita. EURA JÄRJESTELMÄ 5/16

6 Hanke liittyy Etelä-Suomen alueen kansalliseen varaukseen äkillisiin rakennemuutostilanteisiin 2010 eli ns. reservirahaan, jota Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat hakivat yhdessä Työvoima- ja elinkeinoministeriöltä alkuvuodesta Valtioneuvosto päätti myöntää Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson liitoille Miten projekti edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten ohjelmien tavoitteita? Biojalostamoihin liittyviä tuotteita tutkitaan Suomessa muissakin projekteissa. Kuten kohdassa "5. Projektin tarve ja kysyntälähtöisyys" kuvattiin, niin BIOTULI-hankkeen sisällöllinen lähestymiskulma tukee muita alan valtakunnallisia hankkeita kilpailematta niiden kanssa. 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tavoitteet, projektin arvioidut tulokset ja vaikutukset ja kuka niitä hyödyntää? BIOTULI-projektissa tuottaa uusien, aktibakteerisia ominaisuuksia omaavien puuperäisten komponettien valmistuskonsepteja, jotka soveltuvat uuden ja/tai kehittyvän pk-yrityksen käyttöön. Em. komponettien käytettävyyttä erilaisissa, etenkin terveydenhuollon tuotteissa kehitetään. Uusien komponenttien markkinoita ja niiden tarvitsemia liiketoimintamalleja tutkitaan ja kehitetään. Uusien tuotantokonseptien sivutuotteiden käyttöä energian lähteenä tutkitaan. Innovaatio-osiossa benchmarkataan metsäklusteria muihin vastaaviin pääomaintensiivisiin toimialoihin, joilla vastaava rakennemuutos on jo tapahtunut, jotta löydettäisiin uusia metodeja innovaatiopolun nopeuttamiseksi. Tulokset parantavat alalletulokynnystä etenkin pk-yrityksissä ja potentiaalisissa yrittäjissä. Projektiin osallistuvat neljä Kaakkois-Suomalaista seudullista innovaatio- ja kehitysyritystä aktivoivat yrityksiä ja yrittäjiksi aikovia hankkeen aikana. Tällä hetkellä ei voida vielä yksilöidä yksittäisiä soveltajia. Kokonaisuutena projekti tuottaa merkittävän määrän uutta tietoa ja osaamista, joka osaltaan helpottaa toimialan tilannetta rakennemuutoksesta toipumisessa ja luo edellytyksiä pysyvälle osaamisedulle ja työpaikoille. 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 12 kpl joihin työllistyy naisia 6 kpl Uusista työpaikoista tutkimus- /tutkimus- & kehitystyöpaikkoja? Tavoite 12 kpl joista naisten työpaikkoja 6 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 6 kpl joista naisten perustamia 2 kpl EURA JÄRJESTELMÄ 6/16

7 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Projektin alkuvaiheessa tulokset ovat luonteeltaan akateemisia. Tulokset pyritään jalkauttamaan nopeasti konkreettisiksi prosessikonsepteiksi, jolloin vaikutuksia päästään mittaamaan työllistävyydellä ja liikevaihdolla. Mitattavia vaikutuksia ovat myös seudullisten innovaatio- ja kehitysyhtiöiden kontaktoimien yritysten ja potentiaalisten yrittäjien kontaktit sekä näiden järjestämissä infotilaisuuksissa aktivoidun ja uudella tiedolla varustettujen henkilöiden lukumäärä. 7.5 Onko projektilla tasa-arvovaikutuksia: ei tasa-arvovaikutuksia 7.6 Onko projektia suunniteltaessa tehty sukupuolivaikutusten arviointi? Jos on, mitkä ovat arvioinnin tulokset? Erillistä sukupuilivaikutusten arviointia ei ole tehty. Sekä hankkeeseen osallistuvissa oppilaitoksissa, että seudullusilla innovaatio- ja kehitysyhtiöillä hankkeeseen osallistuvan henkilöstön sukupuolijakauma on noin 50% / 50%. 7.7 Onko projektilla vaikutuksia ympäristöön? Jos on, minkälaisia vaikutuksia? Projektilla on merkittäviä myönteisiä vaikutuksia ympäristöön. Tavoitteena on kehittää uusiutuvaan luonnonvaraan (metsään) perustuvia tuotteita, joilla voitaneen korvata raakaöljypojaisia tai synteettisiä tuotteita Ympäristövaikutukset Vaikutuksen kohde Vaikutusaste Sanallinen selitys Haitallinen Neutraali Vähäinen myönteinen Merkittävä myönteinen Vaikutuksen ilmastonmuutokseen - energiatehokkuuden parantumiseen - uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntymiseen - ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen - fossiilisten hiilidioksipäästöjen vähentämiseen Vaikutukset päästöihin - vesistöön - maaperään - ilmaan EURA JÄRJESTELMÄ 7/16

8 Vaikutukset kulutukseen ja tuotantoon - jätteiden määrän vähentämiseen - hyötykäyttöön ja kierrätykseen - energia- ja materiaalitehokkuuteen - paikallisten uusiutuvien raakaaineiden ja palvelujen käyttöön Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja yhdyskuntiin - maisemaan - kulttuuriympäristöön - luonnon monimuotoisuuteen - Natura 2000 ohjelman kohteisiin Vaikutukset ihmisiin - elinoloihin ja viihtyvyyteen - terveyteen - turvallisuuteen Vaikutukset liikenteeseen - henkilöautoliikenteen kasvun hillitseminen - kuljetustarpeen vähenemiseen - logistiikan tehostamiseen - joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen osuuteen Vaikutukset tutkimiseen ja koulutukseen - ympäristöteknologiaan - ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon - ympäristöosaamiseen ja tietoisuuteen EURA JÄRJESTELMÄ 8/16

9 8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? WP1 Erotustekniikat 1. etsitään ja kehitetään korvaavaa puuaineksesta peräisin olevaa yhdistettä/yhdisteitä 2. yhdisteellä/yhdisteillä on bakteereja tuhoava vaikutus tai se/ne reagoivat bakteerien kanssa deaktivoimalla niiden toimintaa 3. tutkimukseen valittava yhdiste/yhdisteet voivat olla uusia tai aiemmin tunnettuja, jolloin tavoite on niiden jatkokehittely ja funktionalisointi uusiokäyttöön 4. näytematriisit ovat 1) tuoreet kannot, 2) kuorimovedet, 3) pihka WP 2 Liiketoimintamallit Työpaketissa tutkitaan Biotuli-hankkeen tuote- ja teknologiaideoista syntyvien uusien liiketoiminnan arvoketjujen rakennetta ja toimintaedellytyksiä, sekä kehittyviä liiketoimintamalleja. Liiketoimintamalleja pyritään jalostamaan huomioimaan erityisesti alueelliset toimintaedellytykset. Painopistealueena on tarkastella uusien/korvaavien tuotteiden markkinapotentiaalia mukaan lukien kilpailulliset ja arvonluontiin liittyvät haasteet. WP 4 Energia Kolme toiminta-aluetta 1. Uusien biomassajakeiden hyödyntäminen energiantuotantoon 2. Biohiilen tuotanto energiayrittäjänä 3. Biohiilen tuotanto teollisuusyritysten yhteydessä WP 5 Innovaatiot Biojalustukseen perustuvien liiketoimintojen odotetaan johtavan koko metsä-/paperisektorin uusiutumiseen, joten on hyödyllistä tarkastella ja verrata vastaavia esimerkkejä muilta perinteisiltä toimialoilta. Uusien tuotteiden ja prosessien kehittämisen edellyttämien muutosten lähempi tarkastelu innovaatioprosessissa 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat yms.), palvelut ja toimintatavat sekä työsuunnitelma niiden kehittämiseksi Projektissa kehitetään uusien, kallisarvoisten puuperäisten antibakteerisia ominaisuuksia omaavien tuotteiden pk-mittakaavan valmistusprosesseja. Lisäksi selvitetään käytännönläheisiä sovellutuskohteita näille tuotteille (komponenttien soveltaminen esimerkiksi terveydenhoidossa käytettäviin tuotteisiin). Tarkka työsuunnitelma on esitetty hakemuksen lliitteessä. EURA JÄRJESTELMÄ 9/16

10 8.3 Projektin pysyvät vaikutukset; (miten juurrutetaan pysyväksi toiminnaksi)? Projektissa uskotaan, että tulokset saadaan siirrettyä osaksi joko olemassa olevien tai perustettavien pkyritysten liiketoimintaa. Tutkimustyön tulokset siirtyvät projektiin osallitusvien oppilaitosten opetukseen. Välilesenä vaikutuksena on koko toimialaa uudistavan projektin konsepti. Laajan toimijajoukon keskinäisen yhteistyön lisääntyminen. 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2010 Projektin aloitus ja organisoituminen (ohjausryhmän henkilöt / lopulliset nimet, työpakettikohtaiset johtoryhmät). Projektin aloittaminen, aloituksesta tiedottaminen. Tiedotussuunnitelman konkretisointi. WP 1 T1.1. Kirjallisuusselvitys projektimatriiseista ja yhdisteistä aloitetaan T1.2. Valittujen materiaalien käsittely ja kemikaalien identifiointi: jatkokäsittelyyn valinta valmistelu aloitetaan. WP2 Aloitetaan ensimmäiset tehtävät: T2.1. Liiketoimintakonseptien kuvaus T2.2. Toimijayritysten kyvykkyysprofiilien luonti ja investointiriskien kartoitus WP4 Aloitetaan seuraavat osiot: 1. Muut työpaketit/ energiakomponentit - hyödynnettävyys energiana - polttotekniikka ja päästöt - toimijoille uusia energiajakeita 2. Biohiilen valmistuksen lopputuotteiden käytön selvittäminen Valmistellaan olemassa olevien tutkimuslaitteiden parametrointi tähän projektiin ja aloitetaan KyAMK 2011 suunnitteleman tutkimuslaitehankinnan valmistelu. WP5 Aloitetaan ensimmäset tehtävät: 1. (Kirjallisuus)selvitys biojalostukseen liittyvistä innovaatioista ja analyysit valituista case-esimerkeistä. Vastaavien toimialojen muutos-/uusiutumisesimerkkien kartoittaminen ja analysointi. 2. Kyselytutkimuksen ja haastattelujenrunkojen valmistelu (edellisen toimenpiteen tuloksiin pohjautuen). Kohdeorganisaatioiden valinta ja kontaktointi. Seudulliset innovaatio- ja kehitysyhtiöt tarkentavat työsuunnitelmiaan (pl. Kouvola Innovation Oy, joka aloittaa toimenpiteet vuoden 2011 alusta). EURA JÄRJESTELMÄ 10/16

11 2011 WP1 Jatketaan jo aloitettuja toimenpiteitä ja aloitetaan seuraavat toimenpiteet: T1.3. Biologisen käyttöarvon mukaan yhdisteiden/yhdisteryhmien valinta jatkokäsittelyyn T1.4. Kahden valitun aktiivikomponentin tarkempi tutkimus WP2 WP1 identifioi tutkittavat tuotteet/tuoteryhmät, jonka perusteella voidaan aloittaa T2.3. Asiakastarpeiden ja markkinoiden kartoitus Lisäksi suunnataan raaka-ainelogistiikkaan liittyvä selvitys WP1 määritysten mukaisesti ja kohdennetaan antibakteeristen komponenttien hyödynnettävyysselvitystä erilaisissa terveydenhuollon tuotteissa. WP4 WP1 identifioinnin perusteella tarkennetaan: -hyödynnettävyys energiana -polttotekniikka ja päästöt Toteuteaan tutkimuslaitehankinta / KyAMK. WP5 Haastattelut yritysten nykyisistä innovaatiokäytännöistä ja biojalostuksen haasteista innovaatiojohtamiselle. Asiantuntijatyöpajat parempien innovaatiojohtamisen menetelmien kehittämiseen liittyen. Kyselytutkimus biojalostukseen liittyvistä innovaatiotoiminnoista. Seudulliset innovaatio- ja kehitysyhtiöt järjestävät seudullisia tilaisuuksia aiheeseen liittyen ja tarkentavat potentiaalista kohdejoukkoa. Palautteen kerääminen kentältä projektin ohjausryhmälle WP1 T1.5. Eritysmenetelmän ja yhdisteiden identifioinnin ja kvantitoinnin systemaattinen raportointi T1.6. Menetelmän testaus mustalipeällä WP2 Aloitetaan seuraavat toimenpiteet: T2.4.1 Selvitys antibakteeristen kemikaalien käyttötarpeesta terveydenhuollossa. T2.4.2 Sovelluskohteiden määrittely ja valinta. T2.4.3 Tuotekehitystyön käynnistäminen T2.4.4 Materiaalivirtojen ohjausmallit ja logistinen suunnittelu WP4 Uusi KyAMK koelaitteisto täydessä käytössä. Konseptoidaan biohiilen tuotantoprosessi pk-mittakaavaan. Ensimmäiset tulokset torrefionnista ja teemaan liittyvien komponenttien valmistuksen sivuutuotteiden energiakäytöstä. WP5 Aloitetaan analyysit ja case-tutkimukset innovaatiojohtamisen keskeisistä (biojalostus - liiketoimintaan siirtymiseen seuraavista) kehittämistarpeista. Innovaatioverkostojen rakenteiden tarkastelu toimialalla. Vertailut valittujen toimialojen muutosprosesseista (liittyen esim. innovaatioiden tyyppeihin ja innovaatiotoiminnan organisointiin). Seutukunnissa aktiivinen kanssakäyminen valikoituneiden yritysten ja yrittäjiksi aikovien kanssa. EURA JÄRJESTELMÄ 11/16

12 2013 Saatetaan loppuun vielä kesken olevat tehtävät työpaketeissa. Viimeisen vuoden keskeinen sisältö on tulosten raportoinnissa ja tuloksista tiedottamisessa, levitetään parhaitya käytäntöjä. Ohjausryhmä organisoi projektin sisäisen evaluoinnin onnistumiset/kehitystarpeet ja valmistelee projektin päättämisen. Ensimmäiset kaupalliset idut/aihiot liikkeelle vielä projektin aikana. 9.2 Tiivistelmä projektista Internetin tietopalvelua varten (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) BIOTULI - biojalostamon uudet tuotteet ja liiketoimintamallit projekti, etsii puuperäisiä uusia komponetteja, joilla on aktibakteerisia ominaisuuksia. Projektissa tutkitaan em. komponettien valmistuskonsepteja etenkin pk-yrityksen mittakaavan kannalta, jolloin luodaan edellytyksiä saada uutta yritystoimintaa alalle. Antibakteerisia ominaisuuksia sisältävien komponettien käyttöä erilaisissa terveydenhuollon sovellutuksissa selvitetään ja niille kehitetään uusia käyttökohteita. Näiden tuotteiden, jotka oleellisesti poikkeavat perinteisistä kemiallisen metsäteollisuuden tuotteista, liiketoimintaan liittyviä malleja ja markkinoita tutkitaan. Raakainelogistiikkaa tutkitaan niiltä osin kuin em. tuotteet erottuvat nykyisin hyvin hoidetusta metsäteollisuuden raaka-ainelogistiikasta (esim. neulaset ja kannot raaka-ainelähteenä). Elinkaariajatteluun liittyen tutkitaan myös em. tuotteiden valmistuksessa syntyvien sivutuotteiden käytettävyyttä polttoaineena erilaisissa voimalaitoksissa. Innovaatio-osiossa benchmarkataan metsäteollisuutta muihin pääomavaltaisiin toimialoihin, joissa radikaali rakennemuutos on jo tapahtunut ja näitä tutkimustuloksia käytetään vauhdittamaan metsäklusterin uusiutumista. Projektiin osallistuvat neljän seutukunnan innovaatio- ja kehitysyhtiöt tiedottavat aktiivisesti projektin etenemisestä omilla alueillaa aktivoiden samalla potentiaalisia yrityksiä ja/tai yrittäjiksi aikovia näistä uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Projekti yhdistää laajasti Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien toimijoiden osaamista tämän teeman alle. Hankkeeseen osallistuvat Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kymenlaakson ja Saimaan ammattikorkeakoulut, Cursor Oy, Kouvola Innovation Oy, Imatran Seudun Kehitysyhtiö ja Lappeenranta Innovation Oy, Lisäksi projektissa on mukana kolme teollisuusyritystä. Projektin tuloksena syntyy uusia tuotanto- ja jatkojalostuskonsepteja, joissa niiden liiketoimintamalleja ja markkinoita on kriittisesti tutkittu ja evaluoitu. Tämän uusimpaan tietoon perustuen alueelle syntyy uutta yritystoimintaa, joka osaltaan nopeuttaa alan uudistumisprosessia. Projekti myös lisää siihen osallistuvien tahojen keskinäistä yhteistyötä luo edellytykset monipuoliseen yhetsityöhön myös tulevaisuudessa. Projektin tuloksista tullaan tiedottamaan laajasti sekä tieteellsillä foorumeilla että muissa medioissa. EURA JÄRJESTELMÄ 12/16

13 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin toimintaa arvioidaan ja miten asiakaspalaute kerätään? Projektin ohjausryhmä seuraa jatkuvasti projektia toiminnallisesti ja taloudellisesti varmistamalla sen, että toiminnallinen etenemä on suunnitelman mukainen kullekin toiminnolle allokoituihin taloudellisiin resursseihin nähden. Ohjausryhmä saa työpakettikohtaisesti em. tiedot työpakettien johtoryhmiltä ja niiden vetäjät esittelevät työpakettinsa tilanteen ohjausryhmälle. Asiakaspalautetta kerätään mm. seudullisiin tiedotustilaisuuksiin osallistuneilta yrityksiltä ja yrittäjiksi aikovilta. Projektin käsittelee tapahtumien palautteen. Projektin etenemistä seurataan tässä projektihakemuksessa (ja sen liitteissä) esitetyin mittarein. 11. TIEDOTUS JA TULOSTEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Projektin tiedottamisesta vastaa projektin ohjausryhmä. Sen rooli korostuu projektin yleistiedotuksessa. Työpakettien vetäjät valmistelevat omalta osaltaan raportit osa-alueidensa etenemisestä, joiden perusteella ohjausryhmä laatii tiedotteitaan. Alueellisessa tiedottamisessa keskeinen viestintäkanava on seudullisten innovaatio- ja kehitysyhtiöiden järjestämät tilaisuudet, joihin tulaan kutsumaan mediaa laajasti paikalle. Projektille luodaan linkki toimijoiden nettisivuilta, jonne kootaan projektin perustiedot ja ajankohtaiset tiedotettavat asiat. Projektin toimijat ovat rutinoituneita projektitoimijoita, joiden taustayhteisöillä on merkittävästi viestinosaamista ja mediakontakteja, joita tullaan hyödyntämään tämän projektin aikana Aikataulutettu suunnitelma projektin tuloksista tiedottamisesta ml. hyvät käytännöt Projektin alussa ohjausryhmä konkretisoi tiedotussuunnitelman tiedotuksen pääpaino on yleistiedotuksella, jossa kuvataan projekti ja sisältöä tiedotuksen fokus siirtyy ensimmäisistä tuloksista tiedottamiseen ja samalla projektin sisältöä jalkautetaan seutukunnilla järjestettävissä tiedotustilaisuuksissa. Lisäksi tullaan erikseen tiedottamaan KyAMK laboratoriolaitehankinnasta tiedotusen sisällöksi saadaan ensimmäisiä case-esimerkkejä innostamaan potentiaalista yrittäjäkuntaa. Vuonna 2013 projektin kokonaistulokset ovat valmiita tiedotettavaksi. Tiedottaminen toteutetaan EAKR-oheiden mukaisesti. EURA JÄRJESTELMÄ 13/16

14 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Kenen haltuun projektille hankitut materiaalit, tarvikkeet ja laitteet jäävät projektin päätyttyä ja missä säilytetään kirjanpitoaineisto? Projektin aikana hankitut materiaalit jäävät hankkeen toimijoille, kunkin oman budjetin mukaisesti. Jokainen toimija vastaa omasta osuudestaan ja siihen liittyvästä kirjanpidosta. 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset Luontoissuoritukset 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus RAHOITUS YHTEENSÄ MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN EAKR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Kyllä. Toimitetaan hakemuksen liitteenä. EURA JÄRJESTELMÄ 14/16

15 15.2 Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Tälle projektille ei ole haettu rahoitusta muualta De minimis -sääntöselvitys Päähakija, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, ei kuulu De minimis-säännön piiriin. 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija vastaa kuitenkin hakemuksen hallintolain mukaisesta vireillepanosta toimivaltaisessa viranomaisessa. Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja hankkeen mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtionapuviranomainen vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä hanketta koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan hankkeen tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa, noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, sovelletaan rakennerahastolakia (1401/2006). Hakija on tietoinen siitä, että hakemuksen jättäminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että hakemuksessa esitetyt tiedot julkaistaan komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklassa tarkoitetussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Hakija hyväksyy myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden EURA JÄRJESTELMÄ 15/16

16 projektien tiivistelmien julkaisemisen rakennerahastotietopalvelussa Internetissä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy julkistamisen. Ennen rahoituspäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla vastuullaan. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus (hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) EURA JÄRJESTELMÄ 16/16

17 13. KUSTANNUSARVIO 13. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät Yhteensä / osa-aikainen kokoaikainen 40 WP1 LUT Kemia kokoaikainen 24 WP1 Saimaan AMK kokoaikainen 40 WP2 LUT TBRC kokoaikainen 24 WP2 KyAMK osa-aikainen 36 WP5 / Cursor Oy osa-aikainen 30 WP5 / KVL Innovation Oy osa-aikainen 30 WP5 / LUT TBRC osa-aikainen 30 WP4 / KyAMK osa-aikainen 24 WP4 / LUT Energia osa-aikainen 32 WP5 / LPR Inno kokoaikainen 32 WP5 / Imatran KEHY Yhteensä Ostopalvelut (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Kustannus Yhteensä WP1 / LUT Kemia WP2 / LUT TBRC WP2 / KyAMK WP5 / Cursor WP5 / KVL Inno WP5 / LUT TBRC WP4 / KyAMK WP4 / LUT Energia WP5 / LPR Inno WP5 / Imatran KEHY Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 1/5

18 13.3 Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Kustannus Yhteensä Ulkomaan matka Ulkomaan matkat yhteensä Kotimaan matka WP1 / LUT Kemia WP1 / Saimaan AMK WP2 / LUT TBRC WP2 / KyAMK WP5 / Cursor WP5 / KVL Inno WP5 / LUT TBRC WP4 / KyAMK WP4 / LUT Energia WP5 / LPR Inno WP5 / Imatran KEHY Kotimaan matkat yhteensä Yhteensä Kone- ja laitehankinnat (isot aineelliset hankinnat) Kustannus Yhteensä WP1 / Saimaan AMK WP4 / KyAMK WP4 / LUT Energia WP5 / Imatran KEHY Yhteensä Rakennukset ja maa-alueet Kustannus Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 2/5

19 13.6 Vuokrakustannukset (tila- ja laitevuokrat) Kustannus Yhteensä WP1 / LUT Kemia WP2 / LUT TBRC WP5 / Cursor WP5 / KVL Inno WP5 / LUT TBRC WP5 / LPR Inno WP5 / Imatran KEHY Yhteensä Toimistokulut (puhelin-, posti-, yms. kulut) Kustannus Yhteensä WP1 / LUT Kemia WP2 / LUT TBRC WP2 / KyAMK WP5 / Cursor WP5 / KVL Inno WP5 / LUT TBRC WP4 / KyAMK WP5 / LPR Inno WP5 / Imatran KEHY Yhteensä Muut kustannukset (poistot ym. kustannukset joita ei kirjata muille kustannusluokille) Kustannus Yhteensä WP2 / KyAMK WP5 / LUT TBRC WP4 / KyAMK WP4 / LUT Energia Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 3/5

20 13.9 Luontoissuoritukset (talkootyö ja muut luontoissuoritukset) Kustannus Yhteensä Tehtävä työ Tehtävä työ yhteensä Muut luontoissuoritukset Muut luontoissuoritukset yhteensä Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Projektin kokonaiskustannukset Yhteensä Yhteensä Tulot Tulo Yhteensä Yhteensä NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Rahoitettavat kustannukset yhteensä Yhteensä Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMA 14. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 14.1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 4/5

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 14.08.2012 Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Johanna

Lisätiedot

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

Hakemusnumero: 809172 Projektikoodi: Projektin nimi: Camera2DVD - Automaattinen kotivideoiden editointi DVD-elokuvaksi: innovaatio uudeks...

Hakemusnumero: 809172 Projektikoodi: Projektin nimi: Camera2DVD - Automaattinen kotivideoiden editointi DVD-elokuvaksi: innovaatio uudeks... EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 15.02.2011 Diaarinumero 46/00.01.05.20/2011 Käsittelijä Petri

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32222 Tunniste A32222.0001 Tila

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.10.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.10. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 810509 Projektikoodi

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806184 Projektikoodi

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) Tuen hakemiseksi RAHOITUSHAKEMUS UUSI HAKEMUS JATKOHAKEMUS ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) -RAHASTA: Ennakoitu rakennemuutos Lappeenranta - Imatra -kasvusopimus ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 3666/KITY/2010 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 14.01.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 14.01. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801303 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801497 Projektikoodi

Lisätiedot

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen.

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen. 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Kaikki kustannukset ilmoitetaan

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.05.2010 Diaarinumero 550/2010 Käsittelijä Päivi Keisanen

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 11.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806031 Projektikoodi

Lisätiedot

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Hakemus on Uusi Muutoshakemus, mihin Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen täyttää Saapunut Dnro Hakemusnro 1. HANKE a)

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.1.-20.1.2011, Helsinki Vinkkejä jatkotyöskentelyyn Petri Veijalainen VARSINAINEN HAKUAIKA Varsinainen hakuaika päättyy 16.2.2011 klo 15 Hakemus laadittu internetissä

Lisätiedot

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi EAKR-maksatuspäätösmalli 28 3 2008 MAKSATUSPÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007 2013 [Tiedot tulevat järjestelmästä, pl. päiväys] Maksatuspäätöksen päiväys

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821833 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.09.2010

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 27.09.2010 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 705097 Projektikoodi

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 10.11.2010 Diaarinumero HAMELY/34/07.04/2010 Käsittelijä Päivi

Lisätiedot

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki

TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki ETELÄ-KARJALA ITÄ-UUSIMAA KANTA-HÄME KYMENLAAKSO PÄIJÄT-HÄME UUSIMAA VARSINAIS-SUOMI TEEMAHANKKEIDEN VERKOSTOITUMISTILAISUUS 17.2. 19.2.2010, Helsinki Ohjeita jatkotyöskentelyyn 1 Varsinainen hakuaika

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801653 Projektikoodi

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus 1.1 Kokouksen puheenjohtajana toimi Markku Kankkunen 1.2 Läsnäolijat: Markku Kankkunen, Eveliina Pekkanen,

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 19.3.2008 Diaarinumero 41/3562/2008 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 808711 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.08.2013 Diaarinumero 939/2010 Käsittelijä Heikki Laukkanen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.03.2012 Diaarinumero LAPELY/74/07.04/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 16.03.2010

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 16.03.2010 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 704644 Projektikoodi

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500

Postitoimipaikka Kyminlinnantie 6 Sähköposti 0401902500 Kymenlaakson Liitto PL 35 (Karhulantie 36 B) 48601 KOTKA (05) 230 8900 Faksi (05) 230 8910 etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi http://www.kymenlaakso.fi RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Uusi hakemus

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 13.1.2010 Diaarinumero 21/2010 Käsittelijä Jorma Teittinen Puhelinnumero

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 809955 Projektikoodi

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 15.12.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 15.12. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 809994 Projektikoodi

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 18.6.2009 Diaarinumero 1488/MAKEH/2009 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero Hakijan taustalomake 1 (7) Hakijan nimi MTK-POHJOIS-KARJALA Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji Yksityinen rahoitus Jakeluosoite Siltakatu 20a 21b Hakijan yhteyshenkilö KAKRIAINEN MAIJA

Lisätiedot

Biohiilen tuotanto ja käyttö, edellytykset ja mahdollisuudet Suomessa

Biohiilen tuotanto ja käyttö, edellytykset ja mahdollisuudet Suomessa Biohiilen tuotanto ja käyttö, edellytykset ja mahdollisuudet Suomessa BIOTULI-Hanke Risto Korhonen, KyAMK 29.11.2012 Hanasaari BIOTULI-hanke 1.9.2010 31.8.2013 Biojalostamon uudet tuotteet ja Liiketoimintamallit

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392296944723/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Tutkimusideasta uutta tietoa ja liiketoimintaa Organisaation tiedot

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hakemus on Pohjois-Pohjanmaan liitto täyttää Uusi Muutoshakemus, mihin Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1c) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Saapunut

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto Ohjelmakauden 2007 2013 EAKR ja ESR tilanne Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Kymenlaakson liiton EAKR hanketoiminta ohjelmakaudella 2007 2013 Ohjelmakaudella rahoitusta myönnettiin

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k...

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k... 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. 13.A. 1 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Saapunut 03.03.2009

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Saapunut 03.03.2009 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.2.2009 Diaarinumero 29014 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Hakemus: 810713

EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Hakemus: 810713 PROJEKTIHAKEMUS Page 1 of 11 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Hakemus: 810713 Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan hakemuslomakkeen sisällön katselua varten.lomake täytetään ja tulostetaan järjestelmän projektihakemus/-

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.4.2009 Diaarinumero 26/2009 Käsittelijä Eeva Polvi Puhelinnumero

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Maksatushakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Käsittelevä viranomainen

Maksatushakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Käsittelevä viranomainen 1 (3) Maksatushakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Käsittelijä Hankekoodi Tila Keskeneräinen Diaarinumero EURA 2014/3384/09

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

-1/9-2010- -31/12-2012-

-1/9-2010- -31/12-2012- Kymenlaakson Liitto RAHOITUSHAKEMUS PL 35 (Karhulantie 36 B) MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA 48601 KOTKA Puhelin (05) 230 8900 Faksi (05) 230 8910 etunimi. sukunimi~kymenlaakso. fi http://www.kymenlaakso.fi Uusi

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.02.2012 Diaarinumero KAIELY/120/04.00.05.00/2012 Käsittelijä Anne

Lisätiedot

Oh'elma Etelä-Suomi Toimintalin'a 3 : Alueiden saavutettavuuden "a toiminta m äristön arantaminen Pro' ekti i Kehittämis ro' ekti

Oh'elma Etelä-Suomi Toimintalin'a 3 : Alueiden saavutettavuuden a toiminta m äristön arantaminen Pro' ekti i Kehittämis ro' ekti EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Ohjelmakausi 2007-2013 V. iranomaisen k. mer t... in oja / Saapumispvm 1! ~g~

Lisätiedot

Päätös EAKR-projektin KEHITTYVÄ KOTKANIEMI, EU001_14, 821970 rahoittamisesta. Projekti, jolle haetaan rahoitusta Projektin nimi: Kehittyvä Kotkaniemi

Päätös EAKR-projektin KEHITTYVÄ KOTKANIEMI, EU001_14, 821970 rahoittamisesta. Projekti, jolle haetaan rahoitusta Projektin nimi: Kehittyvä Kotkaniemi Maakuntahallitus 55 14.04.2014 Päätös EAKR-projektin KEHITTYVÄ KOTKANIEMI, EU001_14, 821970 rahoittamisesta 51/00.01.05.20/2014 Maakuntahallitus 55 Projekti, jolle haetaan rahoitusta Projektin nimi: Kehittyvä

Lisätiedot

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan?

Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan? Hankevalmistelukoulutus 21.11.2013 Risto Mäkikyrö Teknologia-asiantuntija 1/18 Esityksen sisältö Hakemuksen kokonaisuus (kalvot 2-5) NABC (kalvot 7-11) Projektin

Lisätiedot

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700558 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun suunnittelu

Kansainvälisen kasvun suunnittelu Kansainvälisen kasvun suunnittelu PSu 05-2013 Mitä rahoitetaan ja millä kriteereillä? Rahoitus kohdistuu projekteihin (alku, loppu, suunnitelma, budjetti, tulosten systemaattinen hyödyntäminen), arvioinnin

Lisätiedot

0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen

0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen 1(5) Ohje Botnia-Atlantica-rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 0. Uusi hakemus, jatkohakemus, korjaus/täydennys/muutos edelliseen hakemukseen Uusi hakemus on hankkeen ensimmäinen rahoitushakemus. Jatkohakemus

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.1.2008 Diaarinumero LSLH-2008-1083/Ha-7 Käsittelijä Jaana

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

SAFGOF-hanke. Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan

SAFGOF-hanke. Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan SAFGOF-hanke Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007-2015 ja kasvun vaikutukset ympäristölle ja kuljetusketjujen toimintaan Eveliina Klemola Tutkimuskoordinaattori Helsingin yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.02.2012 Diaarinumero 81/00.01.05.20/2012 Käsittelijä Anne

Lisätiedot

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10.

TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10. TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Projektikoodi: A32211 Ohjausryhmän kokous 21.10.2013 Karoliina Korpela TouNet Tourism Development in co-opetition in Southern

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE

POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE POHJANLAHDEN RANTATIE -TAVARAMERKIN HAKEMUSLOMAKE Tällä lomakkeella yrittäjä voi Pohjanlahden Rantatien tavaramerkin käyttöoikeutta. Hakemuslomake sisältää kysymyksiä tuotteen, palvelun tai kohteen laadusta,

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 1392294360756/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä 880 000 euroa EU-tukea toimintalinjan 2 uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) 1 (7) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300836 Hakemustyyppi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05.20/2010 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot