Kansainvälistymisen palvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansainvälistymisen palvelut"

Transkriptio

1 1 Kansainvälistymisen palvelut Tilannekartoitus (henkilökohtainen tapaaminen) Toimenpide-ehdotukset (kirjallinen ehdotus) Yrityksen kansainvälistymissuunnitelman laadinta voi pitää sisällään mm. Kansainvälistymisvalmiuksien parantaminen mm. laatujärjestelmät ja sertifioinnit Markkinointimateriaalien toteutus - lokalisoidut verkkosivut - markkinointimateriaali IPR mm. patenttiselvitykset Koulutukset/Tietoiskut - kv:n osa-alueet Yrityskummi/sparraaja Rahoitusinstrumentit - rajoituslähteiden kartoitus - avustaminen rahoitushaussa Asiakirjat ja sopimukset Markkinaselvitykset - selvitetään viennin edellytyksiä kohdemaassa sekä sen potentiaalisimpia asiakaskohderyhmiä Kontaktitilaisuudet -asiakas ja partnerihaku - tapaamisten järjestäminen - messuosastot Logistinen suunnitelma - logististen vaihtoehtojen selvitys - kuljetus ja varastointi Vuokravientipäällikkö - yritysverkoston jaettu kohdemaan ammattilainen Tarjouspyyntö/Tilaus/Kauppa

2 2 Kansainvälistymisen esteet? Myyntiosaamisen ja markkinointiresurssien puute, ulkomaisten asiakkaiden löytämiseen liittyvät ongelmat, yhteistyökumppanien vähyys sekä myös rahoitukseen liittyvät ongelmat. Mihin yritysten tarpeisiin vastataan Yritykset saavat tietoa potentiaalisista kohdemarkkinoista, niiden kulttuurista ja erityispiirteistä Yrityksille tehdään selkeä kehittämissuunnitelma ja selvitetään toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvittavat muut rahoitusvaihtoehdot (arviointi yrityksen mahdollisuuksista laajentaa kv-markkinoille) Yritysten osaaminen ja taito kv-toiminnan aloittamiseen ja toimimiseen kvmarkkinoilla kasvaa (mm. tuotteen markkinointi, esittely- ja myynti, brändin ja jakelutieratkaisujen hallinta) Yrityksiä tuetaan sertifioitujen järjestelmien ja muiden kv-markkinoilla edellytettävien asiakirjojen toteuttamisessa Yritykset saavat lisäresursseja kansainvälistymisen toteuttamiseen Yrityksille on muodostunut toimivia yhteistyöverkostoja Yrityksellä on käsitys eri tahojen tarjoamista kansainvälistymispalveluista

3 3 Kansainvälisen kaupan palvelupaketit 1. Vientivalmiudet 2. Markkinaselvitys 3. Markkinointimateriaalit 4. Asiakas- ja partnerihaku 5. Vuokravientipäällikkö 8. Yrityskummi/Sparraaja 9. IPR 10. Asiakirjat 11. Logistiikkajärjestelyt 12. Koulutukset ja tietoiskut 6. Yritysvierailu 13. Rahoitusinstrumentit 7. Messuosasto 14. Kv-suunnitelma Palvelupaketit ja muut yritykselle tarpeelliset kehittämistoimenpiteet toteutetaan yhdessä yritysten, Cursorin/Kinnon, Kyamk:n ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa. Kustannukset määritellään aina etukäteen. ELY-keskuksen tukien saatavuus selvitetään tapauskohtaisesti.

4 4 Palvelupaketti 1: Vientivalmiudet Henkilökohtaisten tapaamisten kautta selvitetään yrityksen nykytilanne ja kartoitetaan yrityksen kehittämistarpeet sekä valmius kansainvälistymiseen. Kartoituksen pohjalta yritykselle tehdään kirjallinen toimenpide-ehdotus, joka tulee koostumaan eri palvelupaketeista. Toteututus: Cursor / Kinno 0

5 5 Palvelupaketti 2: Markkinaselvitys Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3 Vaihtoehto 4 Räätälöity markkinaselvitys Asiantuntijoiden kanssa tai esim. Finpron/Team Finlandin kautta. Maakohtainen markkinaselvitys selvityksen hankinta + mahdollinen käännöstyö Selvitysmatka matka haettuihin ja sovittuihin kohteisiin tai esim. messuvierailu Asiantuntijaluento /Tietoisku asiantuntijan esitys 0

6 6 Palvelupaketti 3: Markkinointimateriaalit 1) Verkkosivujen päivitys ja tarvittavat käännöstyöt 2) Esitteiden tai messumateriaalin, julisteiden yms. suunnittelu ja toteutus kohderyhmälle lokalisoitujen verkkosivujen sekä muun markkinointimateriaalin toteuttaminen yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa hinta määräytyy tarpeen mukaan

7 7 Palvelupaketti 4: Asiakas- ja partnerihaku Yrityksen tarpeen mukaan räätälöity asiakas- ja/tai partnerihaku sovitussa kohdemaassa. Tapaamisten järjestäminen. Haku tapahtuu yhteistyössä koti- tai kohdemaassa toimivan asiantuntijaverkoston kanssa. hinta määräytyy työn laajuuden mukaan + mahdolliset matkakulut

8 8 Palvelupaketti 5: Vuokravientipäällikkö Yrityksellä on mahdollisuus palkata määräaikainen, valitun kohdemaan markkinat ja mahdollisuudet hyvin tunteva, vuokravientipäällikkö, joka hakee tarjouspyyntöjä ja kumppaneita sekä uusia asiakkaita yrityksen kanssa sovituin ehdoin. Vuokravientipäällikkö haetaan asiantuntijaverkostojen kautta.

9 9 Palvelupaketti 6: Yritysvierailu Vaihtoehto 1 Suomalaisten yritysten vierailu kohdemaassa Vaihtoehto 2 Ulkomaisen yritysdelegaation vierailu Suomessa Suunnitelmallinen ja valmisteltu vierailu yhdessä kotimaan- ja ulkomaan verkoston kanssa Matkakulut Suunnitelmallinen ja valmisteltu vierailu yhdessä kotimaan- ja ulkomaan verkoston kanssa Kahvi- tai lounastarjoilu delegaatiolle

10 10 Palvelupaketti 7: Messuosasto Valitaan yritysten tarpeita/tuotetta/palvelua vastaavat messut. Messuosaston toteutus suomalaisen tai paikallisen messujärjestäjän kautta. Messumatkan suunnittelu ja järjestelyt. Messuosaston suunnittelu ja rakentaminen yhdessä asiantuntijoiden kanssa + messumatka. Kustannukset jaetaan osallistujien kesken erikseen sovitulla tavalla. HUOM.! Messuosasto toteutetaan vain jos vähintään 2 yritystä osallistuu messutapahtumaan. Cursor / Kinno mukana messuosastolla seutujen markkinoijana.

11 11 Palvelupaketti 8: Yrityskummi/Sparraaja Yrityksellä on mahdollisuus saada neuvoja ja sparrausta kokeneelta yrityskummilta ja kansainvälistymisasiantuntijalta. Yrityskummi valitaan valtakunnallisesta yrityskummiverkostosta. 0 euroa

12 12 Palvelupaketti 9: IPR Yritys saa ajankohtaista tietoa ja koulutusta IPR (Intellectual Property Rights) Immateriaalioikeuksista. Yritykselle tarjotaan myös patenttiselvityksiä jossa: määritellään selvityksissä tarkasteltavat patenttiluokat ja hakutermit kartoitetaan seurattavat teknologian osaamisalueet määritetään patenttiseurantaan otettavia eri alojen yrityksiä (esim. kilpailijoita tai asiakkaita) käytännön hakutyö kansallisista ja kansainvälisistä patenttitietokannoista, joista haetaan tietoa alan ja sen toimijoiden patenteista ja hyödyllisyysmalleista analysoidaan ja raportoidaan löydetty materiaali Kymenlaakson ammattikorkeakoulu tarjoaa yritykselle tietopaketin ja tekee tarvittavat tuotteeseen sekä kohdemaahan liittyvät selvitykset.

13 13 Palvelupaketti 10: Asiakirjat Vaihtoehto 1 Selvitetään, mitä asiakirjoja tarvitaan kyseisessä kohdemaassa. (mm. sertifikaatit, luvat ja lisenssit) Asiantuntijatyönä Vaihtoehto 2 Sopimukset (mm. agentti ja jälleenmyyjäsopimukset) Asiantuntijatyönä esim. kohdemaan toimintaympäristöä tuntevan lakitoimiston kanssa. Vaihtoehto 3 Myynti- ja markkinointiasiakirjojen sekä muun dokumentaation toteutus ja käännöstyöt (mm. kirjeet ja tarjouspohjat) Asiantuntijatyönä

14 14 Palvelupaketti 11: Logistiikkajärjestelyt Selvitetään logistiset (kuljetus ja varastointi) vaihtoehdot sekä niiden kustannukset. Asiantuntijaluennot, selvitykset tai kumppanin haku.

15 15 Palvelupaketti 12: Tietoiskut/koulutukset Eri kansainvälistymisteemaan, -vaiheeseen sekä eri kohdemaihin liittyvät tietoiskut/koulutukset, esim. IPR-infopäivä Asiantuntijaluennot alkaen 0 euroa

16 16 Palvelupaketti 13: Rahoitusinstrumentit Selvitetään kehittämistarvekohtaiset rahoitusvaihtoehdot (Finnvera, Tekes, ELY-keskus, pankki/muu). Toteutetaan rahoituksen hakeminen yhdessä yrityksen kanssa. Toteutetaan yrityksen tarpeen mukaan suorien EU-hankkeiden rahoituksen haku. Cursorin/Kinnon ja tarvittaessa muiden ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.

17 17 Palvelupaketti 14: Kv-suunnitelma Yritykselle laaditaan yksityiskohtainen kansainvälistymissuunnitelma, joka auttaa jatkotoimenpiteiden suunnittelussa, toteutuksessa, budjetoinnissa ja resursoinnissa. Laaditaan kv-liiketoimintasuunnitelman osana (mahdollisesti useille markkina-alueille kohdistuva) kansainvälistymisstrategia. Kv-strategian/suunnitelman tekee asiantuntija yhdessä yrityksen kanssa.

18 Yhteyshenkilöt International Business in Kymenlaakso CURSOR OY Ilmo Larvi Projektipäällikkö Jouko Luode Projektipäällikkö Kotkan-Haminan seutu KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kari Stenman Projektipäällikkö Kotkan-Haminan seutu Kouvolan seutu KOUVOLA INNOVATION OY Kati Velin Projektipäällikkö Aleksandra Airikainen Asiakkuuspäällikö Puh: Kouvolan seutu 18

19 INTERNATIONAL BUSINESS IN KYMENLAAKSO

Varsinais-Suomen ELY-keskus (kasvun ja kansainvälistymisen) rahoitus 22.8.2013

Varsinais-Suomen ELY-keskus (kasvun ja kansainvälistymisen) rahoitus 22.8.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus (kasvun ja kansainvälistymisen) rahoitus 22.8.2013 Ratapihankatu 36, Turku www.gointernational.fi Jari Kauppila www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi 040 825 8501 Yritysten kasvun

Lisätiedot

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy

Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia. Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy Tuotannon, tuotekehityksen ja kansainvälistymisen rahoittajia Koonnut: Antti Rintaniemi Seinäjoen teknologiakeskus oy 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen rahoitus Sisältö 1. Tuotannon ja tuotteiden kehityksen

Lisätiedot

Yritysrahoituksen iltapäivä. 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen

Yritysrahoituksen iltapäivä. 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen Yritysrahoituksen iltapäivä 21.1.2015 Leppävirta Jari Vitikainen Esityksen sisältö 1. Yrityksen kehittämisavustus (ELY-keskus) 2. Tekesin rahoitus 3. Yrityksen kehittämispalvelut Avustuksia pk-yritysten

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Tekesin innovaatiorahoitus ja palvelut pk-yrityksille Sisältö: Tekesin innovaatiorahoitus pk-yrityksille KKS, Palvelut, Kampanjat, Pilotointirahoitus Team Finland, Lets Grow rahoitusohjelma ELY Rahoitus,

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009

Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen. Raportti,11.6.2009 Rovaniemen Kehitys Oy Hautomo- ja yrityspalveluiden tuotteistaminen Raportti,11.6.2009 Sisällys A B C D LIITE Hankkeen tavoitteet ja toteutus Yrityspalveluiden kuvaus Benchmarking Markkinointi ja tuotelanseeraus

Lisätiedot

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014

Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2014 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 1 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus 2 Kansainvälistymisen ja kasvun palvelut ja rahoitus SISÄLLYS KANSAINVÄLISTYMISEN JA KASVUN PALVELUT

Lisätiedot

Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma. Helmikuu 2015

Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma. Helmikuu 2015 Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Helmikuu 2015 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvun toteuttamiseen v Pk-yritykselle, joka on vahvasti panostamassa ja investoimassa

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa

Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa Finnveran rooli pk-yrityksen viennin ja kansainvälistymisen rahoittamisessa Jari Mehto 16.4.2015 Finnveran palvelut Pk-yritysrahoitus Vientikauppojen rahoitus Pääomasijoituksia Rahoitamme liiketoimintaa,

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki

YRITYSTUKIOPAS. Ilmajoki YRITYSTUKIOPAS 2015 Ilmajoki Jalasjärvi Kauhava Kuortane Kurikka Lapua Seinäjoki 2 Sisällys 1 2 3 4 ALKUSANAT 4 YLEISTÄ YRITYSTUISTA 6 TUENMYÖNTÄJÄTAHOT 9 Leader-ryhmät 9 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 10

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS 2012 Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 12 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-93-1490-4 (nid.) ISBN 978-952-93-1491-1 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille

Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta. Materiaali yrityskehittäjille Länsi-Uudenmaan yritysten kilpailukyvyn kehittäminen luovan talouden näkökulmasta Materiaali yrityskehittäjille Toteutus: CreaMentors Oy 2010 1 Sisältö 1 Esipuhe... 3 2 Mitä on luova talous?... 4 2.1 Luova

Lisätiedot

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna

Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna Suomalaiset yrityspalvelujärjestelmät asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna KTM Julkaisuja 5/2004 Elinkeino-osasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite KTM Julkaisuja Aleksanterinkatu 4

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma Liiketoimintasuunnitelma T:mi Kulturellis Kulttuurin markkinointi- ja suunnittelupalvelu Ulla Viskari-Perttu 31.3.2012 HUMAK Kulttuurituotannon koulutusohjelma Yrittäjyys ja tuotteistaminen 2/2 Lehtori

Lisätiedot

OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas

OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Kansainvälinen rekrytointi 6 3. Kansainvälisen rekrytoinnin käynnistäminen 7 3.1 Rekrytoinnin käynnistäminen 7 3.1.1

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS

PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS PK-YRITYKSEN RAHOITUSOPAS MARRASKUU 2014 1 JOHDANTO Pienten ja keskisuurten yritysten kehittämiseen on Suomessa mahdollista saada useita erilaisia tukimuotoja. Ne vaihtelevat rahoitus- ja hankekaudesta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007

LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 LIITE 3: ALUEKESKUSOHJELMAN TULOSKERTOMUS VUODELTA 2007 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Aluekeskusohjelman toimintasuunnitelmassa vuodelle 2007 esitetyn

Lisätiedot

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä

KOKO 2010 2013. KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010. Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO 2010 2013 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Miehikkälä KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 2 KOKO:n toimintasuunnitelma vuodelle 2010 KOKO 2010 2013 Kotka

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007

Taito Craftnet. -projekti 2004-2007 Taito Craftnet -projekti 2004-2007 Taito Craftnet 2 projektin loppuraportin ovat rahoittaneet kauppa- ja teollisuusministeriö ja Euroopan sosiaalirahasto. Kannen kuvat: Kuva 1. Yksityiskohta sydänvadista,

Lisätiedot

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA on laatinut oppaan "Yrittäminen Lapualla paikkakunnalle sijoittuvia ja toimintaansa aloittavia yrittäjiä varten. Opas on pidetään vuosittain ajan tasalla

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE

KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE KIIMINKIJOEN MATKAILUN KEHITTÄMISHANKE (3.1.2007 Mika Salminen) (13.1.09 Merja Äärelä) (10.2.2009 Merja Äärelä) (5.8.2009 Merja Aikio) (30.5.2011 Asko Merilä) 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT Hankkeen nimi: Kiiminkijoen

Lisätiedot