Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009"

Transkriptio

1 EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 2784/KITY/2009 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi A31219 Hakemustyyppi Muutoshakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn (5) VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Kymenlaakson liitto 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi Valitse Kymi - matkailuhanke Ohjelma Etelä-Suomi Toimintalinja 1 : Yritystoiminnan edistäminen Projektityyppi Kehittämisprojekti Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Kouvola Innovation Oy Hakijatyyppi Muu Y-tunnus Lähiosoite Paraatikenttä 4 Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka KOUVOLA Faksinumero IBAN BIC Pankkiyhteys KSOP Tilinumero Web-osoite Projektin vastuuhenkilön nimi Pasi Miettinen Asema organisaatiossa Kehityspäällikkö Sähköpostiosoite Puhelinnumero Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Heljä Leiniö Asema organisaatiossa Palvelupäällikkö Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi Paula Kulla Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero EURA JÄRJESTELMÄ 1/14

2 4. HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja Hakija toteuttaa projektin kokonaan ostopalveluna Osatoteuttajien määrittely, nimeäminen, Y-tunnukset ja toteutusosuudet (kumppanuus- tai aiesopimukset) Osatoteuttajan nimi Cursor Oy Y-tunnus Sanallinen kuvaus toteutusosuudesta Osatoteuttaja osallistuu hankkeen eri toimenpiteiden toteuttamiseen hakijan ja osatotettajan yhteisesti sopimalla tavalla. 4.2 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Kouvola Innovation Oy: hankkeen valmistelija Cursor Oy: hankkeen osatoteuttaja, rahoittaja Kouvolan kaupunki, elinkeinotoimi: rahoittaja Kymenlaakson kauppakamari, kaupan ja palvelun valiokunta: asiantuntijataho (osallistunut hankkeen sisällön suunnitteluun) Matkailu, kaupan ja palvelualan yrittäjiä: asiantuntijataho, (osallistuneet hankkeen sisällön suunnitteluun) 4.3 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Hankkeen rahoittajat asettavat omat edustajansa ohjausryhmään. Hallinnoijan puolesta ohjausryhmän kokouksiin osallistuu kehityspalvelupäällikkö Pasi Miettinen. Lisäksi ohjausryhmässä ovat edustettuina projektissa työskentelevät henkilöt (Innovation Oy ja Cursor). Ohjausryhmään kutsutaan edustajia alueen matkailuyrityksistä, Kymenlaakson kauppakamarista, Kotkan ja Kouvolan kaupunkien keskustojen kehittäjäyhdistyksistä, kauppiasyhdistyksistä ja muista matkailun, kaupan ja palvelun toimijoista. 4.4 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit Projekti linkittyy useisiin Kouvola Innovation Oy:ssä ja Cursor Oy:ssä käynnissä oleviin matkailun ja vapaaajan kehittämishankkeisiin. Innovation Oy:n hankkeet: Kompassi Kouvolaan - projekti, jonka tuloksena Kouvolan seudulle muodostuu kokonaissuunnitelma matkailun ja vapaa-ajan toimialan kehittämistarpeista ja kohteista. EURA JÄRJESTELMÄ 2/14

3 Matkalla Kasvuun - matkailun koulutus- ja valmennushankkeessa tarjotaan matkailuyrittäjille ja yrittäjiksi aikoville monipuolista koulutusta ja valmennusta. ProKymi-projektin tavoitteena muodostaa keskisen Kymijoen alueelle erityiskalastuskohde ja melontaan ja retkeilyyn soveltuva virkistysalue. Toimialojen yhteiset pelisäännöt- projekti rakentaa Kymenlaakson elinkeinotoimintaa edistävien toimijoiden ja yritysten kanssa yhteistyöverkosto- ja kehittämistoimintamallin, jonka pilottina on matkailuklusteri. Cursor Oy: Kymenlaakso for International Travellers & Travel-Trade House (KIT) Projektissa aktivoidaaan alueen matkailuyritykset, matkailua tukevat yritykset sekä matkailulliset toimijat tiiviiseen yhteistyöhön. Tehdään yhteistyötä valituissa kohdemaissa (Saksa ja Ruotsi), koulutusta, tuotteistusta sekä markkinointia. Projektissa jatkokehitetään sivustoa. Luodaan Pietari- Kymenlaakson seutu- matkailutuote, mistä tuotetaan esite. tehdään infojakelua, markkinointia valituissa tapahtumissa/messuilla. 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Rakennemuutos Kymenlaaksossa on johtanut toimialojen välisten painoarvojen muutokseen. Kehittyvä ja työllisvaltainen matkailun ja vapaa-ajan toimiala on yksi kehityksen painopistealueista. Matkailualueena yhtenäinen Kymenlaakso tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet matkailun kehittämiseen. Venäläiset matkailijat ovat ulkomaisista matkailijoista ylivoimaisesti tärkein ja merkittävin asiakasryhmä. Vuonna 2008 Suomeen saapui Venäjältä 2,3 miljoonaa matkustajaa, jotka käyttivät rahaa lähes 600 miljoonaa euroa. Venäläisten matkailu Kymenlaaksoon on myös kasvanut, mutta kävijämäärissä olemme jääneet jälkeen mm. Etelä-Karjalaa. Kymenlaaksossa rekisteröityjä yöpymisiä oli v yht kpl ja Etelä-Karjalassa Tax free-myynnin määrä Etelä-Karjalassa oli (tammi-syyskuu 2009) yli 30 miljonaa euroa, Kymenlaaksossa vastaavana aikana n. 5 miljoonaa euroa. Ongelmiksi koetaan erityisesti venäläisille matkailijoille soveltuvien tuotteiden puute sekä tuotteiden ja palveluiden heikko tunnettuus ja saatavuus. Markkinointi on alueellisesti eriytnyt eikä se tue yhtenäisimagoa. Lisäksi yhteismarkkinoinnin ja myynnin kannalta tärkeä sähköinen kauppapaikka puuttuu ja linkitykset kansalliseen Visit Finland portaaliin ovat osin toteuttamatta. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Projektin valmistelun taustalla on mm. - tutkimukset venäläisten ostos- ja matkustuskäyttäytymisestä koko Suomessa ja Kaakkois-Suomessa, mm. EURA JÄRJESTELMÄ 3/14

4 TAK Oy:n rajahaastattelututkimukset - vuosittaiset matkatoimistokyselyt Pietarissa ja Moskovassa - aiemmissa hankkeissa kerätty informaatio ja tehdyt tutkimukset (mm. Kymenlaakso-MICE, Fennico more, Ruplat euroiksi, KIT-hanke, MatkallaKasvuun) - Tilastokeskuksen keräämät tiedot venäläisten matkailusta Suomeen - MEK:n keräämät tiedot venäläisten matkailusta Suomeen - alueelliset ja seudulliset matkailustrategiat 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Maakunnat Kymenlaakso Seutukunnat Kouvolan Kunnat Hamina Kotka Miehikkälä Virolahti Kotkan-Haminan Iitti Kouvola Pyhtää 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät ja ovatko kohderyhmään kuuluvat yritykset tiedossa? Projekti kohdistuu koko Kymenlaakson alueen matkailu- ja kaupan alan yrityksiin ja matkailun kehittäjäorganisaatioihin. Venäjällä varsinaisia kohderyhmiä ovat asiakkaat, joita ovat suoraan erilaiset kuluttajat (lapsiperheet, lapsettomat pariskunnat, elämys-, aktiivi- ja harrastematkailijat, ostosmatkailijat, koululaiset) sekä yritysasiakkaat/mice-asiakkaat. Lisäksi yhtä tärkeä kohderyhmä ovat matkatoimistot ja matkanjärjestäjät, jotka myyvät tuotteita ja palveluita venäläisille asiakkailleen. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Kymenlaaksossa ja Suomessa: Lisäksi hankkeen kohderyhmiksi voidaan laskea julkistoimijatahot, kaupungit ja yhteisöt, joiden toimintaan vaikuttamalla koko Kymenlaakson matkailutuloa voidaan kasvattaa, matkailuelinkeinon houkuttelevuutta työn tekemisessä voidaan kohottaa ja nostaa alueen profiilia matkailu- ja yritysten sijoittumispaikkana. Kuntien matkailuorganisaatiot Kehitysyhtiöt Kymenlaakson liitto EURA JÄRJESTELMÄ 4/14

5 Kauppakamari Kauppiasyhdistykset Metsähallitus, MEK, Finpro, FinnInfo Muut: Urheiluseurat, kulttuuritoimijat Venäjällä: julkiset matkailuorganisaatiot (Pietarin kaupunki, Leningrad oblast) MEK Finpro FinnInfo 6.4 Projektiin osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä yhteensä Projektiin osallistuvien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Miten projekti edistää alueellisen EAKR-toimenpideohjelman tavoitteita? Hanke vahvistaa kilpailukykyä, edesauttaa uusien investointien ja yritysten luomista alueelle. Vahvistaa yritysverkostojen rakentamista. 6.7 Miten projekti edistää muiden kansallisten ja maakunnallisten ohjelmien tavoitteita? Hanke toteuttaa elinkeinostategioiden tavoitteita ja KOKO-ohjelmaa. 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tavoitteet, projektin arvioidut tulokset ja vaikutukset ja kuka niitä hyödyntää? Projektin tavoitteita ovat: - tunnistaa Venäjältä potentiaaliset matkailijakohderyhmät ja näiden ostopäätösmotiivit, - tuottaa tarpeen mukaisia matkailupalveluita ja tuotteita em. kohderyhmille - koota tuottajista verkosto, jonka sisällä tuotanto jakautuu osaamisperustaisesti, - muodostaa Kymenlaakson kattavia tuotekokonaisuuksia ja lisätä alueen erottumista kansallisesti merkittävänä matkakohteena - muodostaa yhtenäinen sähköisen liiketoiminnan alusta/järjestelmä jonka avulla alue linkittyy kansalliseen Visit Finland portaaliin - lisätä yritysten myyntiä ja tehostaa koko Kymenlaakson alueen markkinointia - tehostaa uusien yhteysmahdollisuuksien tarjoamaa mahdollisuutta Venäjältä saapuvien matkailijoiden määrän kasvattamiseksi - kasvattaa alueen matkailutuloa ja lisätä toimialan työllistävyttä EURA JÄRJESTELMÄ 5/14

6 - käynnistää alueen kehittäjäorganisaatioiden yhteistyö Arvoituina vaikutuksina ovat: - tuotetietokanta, sähköinen varausjärjestelmä ja kauppapaikka venäläisille asiakkaille - venäläisille suunnatut matkailupalvelut osa kymenlaaksolaista matkailun palvelutarjontaa - alueen matkailutulon kasvu - alueelle suuntautuvien matkailuinvestointien kasvu 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 6 kpl joihin työllistyy naisia 4 kpl Uusista työpaikoista tutkimus- /tutkimus- & kehitystyöpaikkoja? Tavoite 0 kpl joista naisten työpaikkoja 0 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 3 kpl joista naisten perustamia 1 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Alueen kaupan ja palvelun, erityisesti matkailutoimialan, tuotetarjonta paranee ja kasvaa. Tämä edelleen kasvattaa kiinnostusta uusien toimijoiden ja yritysten sijoittumiselle alueelle ja uusien investointien syntymistä. Matkailutoimialan merkitys alueen taloudelle kasvaa. 7.5 Onko projektilla tasa-arvovaikutuksia: ei tasa-arvovaikutuksia 7.6 Onko projektia suunniteltaessa tehty sukupuolivaikutusten arviointi? Jos on, mitkä ovat arvioinnin tulokset? Ei ole tehty. 7.7 Onko projektilla vaikutuksia ympäristöön? Jos on, minkälaisia vaikutuksia? On vaikutuksia maisemaan ja alueen ulkoiseen kuvaan Ympäristövaikutukset Vaikutuksen kohde Vaikutusaste Sanallinen selitys Haitallinen Neutraali Vähäinen myönteinen Merkittävä myönteinen Vaikutuksen ilmastonmuutokseen - energiatehokkuuden parantumiseen EURA JÄRJESTELMÄ 6/14

7 - uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntymiseen - ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentämiseen - fossiilisten hiilidioksipäästöjen vähentämiseen Vaikutukset päästöihin - vesistöön - maaperään - ilmaan Vaikutukset kulutukseen ja tuotantoon - jätteiden määrän vähentämiseen - hyötykäyttöön ja kierrätykseen - energia- ja materiaalitehokkuuteen - paikallisten uusiutuvien raakaaineiden ja palvelujen käyttöön Vaikutukset luonnonolosuhteisiin ja yhdyskuntiin - maisemaan - kulttuuriympäristöön - luonnon monimuotoisuuteen - Natura 2000 ohjelman kohteisiin Vaikutukset ihmisiin - elinoloihin ja viihtyvyyteen - terveyteen - turvallisuuteen Vaikutukset liikenteeseen - henkilöautoliikenteen kasvun hillitseminen - kuljetustarpeen vähenemiseen - logistiikan tehostamiseen Joukkoliikenteen hyödyntämisen kasvu Maisemointi ja ulkoisen kuvan siistiminen Lisää tuloa -paremmat mahdollisuudet ylläpitoon Paremmat palvelut myös aluee asukkaiden käytössä Raideliikenteen kasvattaminen myös Kymenlaakson sisällä EURA JÄRJESTELMÄ 7/14

8 - joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen osuuteen Vaikutukset tutkimiseen ja koulutukseen - ympäristöteknologiaan - ympäristöjärjestelmien käyttöönottoon - ympäristöosaamiseen ja tietoisuuteen Raideliikenteen kasvattaminen myös Kymenlaakson sisällä 8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? 1. Nykytila- ja painopisteanalyysit: Kartoitetaan nykyiset tuotteet sekä palvelut 2. Selvitykset ja tutkimukset koskien venäläisten matkailua Suomeen ja venäläisten kuluttajien käyttäytymistä 3. Tulevaisuusverstaat, tuotteistaminen: Valitaan tuotteet, käynnistetään tuotekehitystyö kohderyhmä- ja segmenttikohtaisesti. Ostosmatkailussa huomioidaan venäläisten ostoskäyttäytyminen ja ostomotivaatiot.uudet tuotteet ja tapahtumat teemojen ympärille huomioiden venäläisten juhlapäivät. 4.Toteutettavuusselvitys maakunnan yhteisen markkinointi- ja myyntiorganisaation perustamiseksi. 5.Sähköinen kauppapaikka,jonka pohjana on kymi.fi-portaali 6.Investointiohjelma, jonka avulla luodaan yhteistyömalleja ja työkaluja venäläisten matkailuinvestorien saamiseksi Kymenlaaksoon. 7.Markkinointi Venäjällä ja Kymenlaaksossa Kuluttajamarkkinoinnissa siirrytään kohdennettuihin toimenpiteisiin ja yleismessujen sijaan osallistutaan erikoismessuille. Järjestetään Venäjällä omia markkinointitapahtumia. Toimenpiteissä mukana laajasti kaupan ja palvelun toimijoita ja yrittäjiä. Tehdään aluetta ja sen tuotteita tunnetuksi tuomalla median ja matkatoimistojen edustajat K-laaksoon. 8. Markkinointiviestintä Selvitetään sähköisten markkinointivälineiden mahdollisuudet markkinoinnissa. Perinteisiä markkinointivälineitä käytetään uusien välineiden ohella. Viestintää tehdään myös median, TV:n, radion kautta. 9. Koulutukset ja seminaarit 10. Tiedottaminen ja markkinointi 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat yms.), palvelut ja toimintatavat sekä työsuunnitelma niiden kehittämiseksi Uudet matkailutuotteet - ostos-, perhe-, kulttuuri-, kalastus-, tapahtumatuotteet, lyhytlomapaketit, retket EURA JÄRJESTELMÄ 8/14

9 - tuottajaverkostot Matkailumateriaalit: Sähköiset materiaalit (Kymenlaakso News, tapahtumakohtaisesti kuten Uusi Vuosi ym.) niiden pohjalta printtimateriaalit tarpeen mukaan. Menetelmät/Ohjelmat: - Kymenlaakson matkailutuotteiden sähköinen kauppapaikka ja varausjärjestelmä - Investointiohjelma/palvelutoimintamalli 8.3 Projektin pysyvät vaikutukset; (miten juurrutetaan pysyväksi toiminnaksi)? Hankkeessa syntyy Kymenlaakson yhteinen matkailutuotteiden ja -palveluiden sähköinen kauppapaikka ja varausjärjestelmä. Uudet uudet tuotteet, tapahtumat luodaan ja rakennetaan hankkeen ja asiantuntijoiden tuella, mutta matkailuyritykset ja/tai -toimijat vastaavat varsinaisesta toteutuksesta sekä hankkeen aikana että sen jälkeen. Markkinointi- ja viestintätoimenpiteet jatkuvat Kymenlaakson yhteisen Venäjälle suunnattua matkailu- ja palvelualan markkinointia ja myyntiä toteuttavan organisaation toimesta. 8.4 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan projektin päättymisen jälkeen? Hankkeessa tehtyä matkailun kehittämistoimintaa toimintaa ja toimenpiteitä jatkavat Kymenlaakson kehittämisyhtiöt Cursor Oy ja Kouvola Innovation Oy sekä matkailuyritykset. EURA JÄRJESTELMÄ 9/14

10 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta vuosi. Kartoitetaan venäläisille matkailijoille jo olemassa olevat tuotteet ja palvelut. Käynnistetään omia ja/tai ollaan mukana venäläisiä matkailijoita koskevissa tutkimuksissa. Käynnistetään tuotekehitystyötä jo olemassa olevien tuotteiden räätälöimiseksi venäläisille asiakkaille sekä uusien tuotteiden kehittämiseksi. Työpajoja/verstaita järjestetään ensimmäisenä vuonna 2 kpl. Mm. tapahtuma- ja ostosmatkailutuotteiden suunnittelu ja kehittäminen käynnistetään yhdessä kauppiasyhdistysten ja keskustakehittäjien, kulttuuritoimijoiden jne kanssa. Toteutettavuusselvitys maakunnan yhteisen markkinointiorganisaation perustamisen edellytyksistä. Sähköisen kauppapaikan suunnittelu käynnistyy. Kauppapaikan perustana olisi kymi.fi-portaalia. Investointiohjelman suunnittelu ja Invest in Finland - yhteistyö käynnistetään. Markkinointitoimenpiteitä toteutetaan yhdessä yrittäjien kanssa. Osallistutaan markkinointitapahtumiin Venäjällä, toteutetaan media- ja matkatoimistovierailuja K-laaksoon. Tuotteistamisessa ja markkinoinnissa haetaan monipuolisuutta kulttuuri- ja ostosmatkailutuotteista Sähköisen markkinoinnin kehittäminen.sähköisen kauppapaikan selvityksen käynnistäminen. Messu yms. markkinointiin tarvittavat printtimateriaalit tuotetaan sähköisestä materiaalista. Järjestetään1-2 koulutusta: asiakaspalvelu,sähköinen markkinointi Tiedottaminen hankkeesta vuosi Jatketaan tuotekehitystä ja tuotteistamista. Yhteistyössä mm. VR:n kanssa selvitetään Pietarista saapuvan nopean junayhteyden hyödyntämistä entistä enemmän matkailupakettien tekemisessä. Testataan uusia tuotteita. Siirretään tuotteet yhteiseen tietokantaan. Sähköisen kauppapaikan ja varausjärjestelmän selvitystä jatketaan. Investointiohjelma: valitaan investointikohteet, joiden markkinointi käynnistetään valituin välinein ja luodaan palvelutoimintamalli Sähköisen markkinoinnin työkaluja selvitetään, luodaan sähköisen markkinoinnin strategia. Testataan ja tutkitaan soveltuvia työkaluja. Markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä toteutetaan suunnitellusti yhdessä yrittäjien kanssa. Venäläisiä matkailijoita ja kuluttajia koskevan tutkimustiedon keräämistä jatketaan. Projektista tiedottamista ja markkinointia tehdään koko ajan Toimenpiteitä : Investointiohjelman raportti valmistuu. Toteutetaan muutamia markkinointitoimenpiteitä yritysten kanssa. Maksatukset ja loppuraportin laatiminen. EURA JÄRJESTELMÄ 10/14

11 9.2 Tiivistelmä projektista Internetin tietopalvelua varten (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Matkailualueena yhtenäinen Kymenlaakso tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet matkailun kehittämiseen. Venäläiset matkailijat ovat ulkomaisista matkailijoista tärkein ja merkittävin asiakasryhmä. Valitse Kymi- matkailuhankkeen tuloksena syntyy uusia matkailupalveluita, tuotekokonaisuuksia ja tapahtumia kohdennetusti venäläisille matkailijakohderyhmille. Tuloksena on myös alueen matkailullisen profiloitumisen edistäminen, vahvuuksien tehokkaampi hyödyntäminen matkailutuotteiden ja -palveluiden kehittämisessä. Alueen kaupan ja palvelun, erityisesti matkailutoimialan, tuotetarjonta paranee ja kasvaa. Alue houkuttelee uusia toimijoita ja yrityksiä sijoittumaan alueelle, syntyy uusia investointeja. Toimialan merkitys alueen taloudelle kasvaa. Hankkeen markkinointitoimenpiteet ja monipuolinen markkinointiviestintä lisäävät alueen ja tuotteiden tunnettuutta Venäjällä erityisesti Pietarissa. Yritysten välinen yhteistyö vahvistuu. 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI 10.1 Miten projektin toimintaa arvioidaan ja miten asiakaspalaute kerätään? Normaalin hankekäytännön mukaisesti: 11. TIEDOTUS JA TULOSTEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Projektista tiedotetaan koko projektin ajan rahoittajan ohjeiden mukaisesti hyödyntäen monikanavaista viestintää. Sisäinen tiedottaminen tapahtuu mm. sähköpostitse ja erilaisissa hankkeen työryhmätapaamissa ja palavereissa. Ulkoista tiedottamista tehdään sähköpostitse, tiedotustilaisuuksissa, seminaareissa, lehdistötiedottein, lehtiilmoituksin, markkinointimateriaalein ja käyttäen viestintäkanavana myös Kouvola Innovation Oy:n ja Cursor Oy:n nettisivuja, ja EURA JÄRJESTELMÄ 11/14

12 11.2 Aikataulutettu suunnitelma projektin tuloksista tiedottamisesta ml. hyvät käytännöt Hankkeesta tiedotetaan aina kun se on tarpeellista ja tarkoituksenmukaista. Hankkeessa hyödynnetään Kouvola Innovation Oy:n ja Cursor Oy:n viestintäosaajia sekä muita viestinnän ammattilaisia. 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Kenen haltuun projektille hankitut materiaalit, tarvikkeet ja laitteet jäävät projektin päätyttyä ja missä säilytetään kirjanpitoaineisto? Hankkeen hallinnoijalle pääsääntöisesti ellei ohjausryhmässä tehdä muunlaista päätöstä. 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina yhteensä 1. Henkilöstökustannukset Ostopalvelut Matkakustannukset Kone- ja laitehankinnat 0 5. Rakennukset ja maa-alueet 0 6. Vuokrakustannukset Toimistokulut Muut kustannukset Luontoissuoritukset Välilliset kustannukset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Tulot 0 NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin yhteensä 1. Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus RAHOITUS YHTEENSÄ EURA JÄRJESTELMÄ 12/14

13 15. MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN EAKR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Kuntarahoituksesta on sovittu suullisesti Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Ei ole De minimis -sääntöselvitys Tuensaaja selvittää hankkeen toimenpiteisiin osallistuvilta yrityksiltä niiden aiemmin saaman julkisen tuen - de minimis-sääntö. 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä ei koske hakijaa 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. Hakija vastaa kuitenkin hakemuksen hallintolain mukaisesta vireillepanosta toimivaltaisessa viranomaisessa. sisältyy edellä mainittuun rekisteriottee seen Kauppa- yhdistys- tai säätiörekisteriote Verovelkatodistus Selvitys nimenkirjoitusoikeuksista Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja hankkeen mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtionapuviranomainen vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä EURA JÄRJESTELMÄ 13/14

14 hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä hanketta koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan hankkeen tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa, noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, sovelletaan rakennerahastolakia (1401/2006). Hakija on tietoinen siitä, että hakemuksen jättäminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että hakemuksessa esitetyt tiedot julkaistaan komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklassa tarkoitetussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Hakija hyväksyy myönteisen rahoituspäätöksen saaneiden projektien tiivistelmien julkaisemisen rakennerahastotietopalvelussa Internetissä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy julkistamisen. Ennen rahoituspäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla vastuullaan. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus (hakijatahon nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö) Pasi Miettinen kehityspäällikkö, Kouvola Innovation Oy EURA JÄRJESTELMÄ 14/14

15 13. KUSTANNUSARVIO 13. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät Yhteensä / osa-aikainen osa-aikainen 19 proj.pääll., Kinno, 2010/2011/2012 osa-aik./kokoaik osa-aikainen 8 proj.koord./proj.ass.kinno osa-aikainen 5 tiedotus ym asiantunt. Kinno kokoaikainen 21 proj.pääll., Cursor osa-aikainen 9 proj.asiantunt./ass.palv., Cursor Yhteensä Ostopalvelut (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Kustannus Yhteensä Ostopalvelut Yhteensä Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Kustannus Yhteensä Ulkomaan matka Yhteistyötapaamiset, neuvottelu- ja markkinointimatkat Ulkomaan matkat yhteensä Kotimaan matka Yrityskäynnit, kokoukset yms Kotimaan matkat yhteensä Yhteensä Kone- ja laitehankinnat (isot aineelliset hankinnat) Kustannus Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 1/4

16 13.5 Rakennukset ja maa-alueet Kustannus Yhteensä Yhteensä Vuokrakustannukset (tila- ja laitevuokrat) Kustannus Yhteensä Tilavuokrat, koneet ja laitteet, tietoliikenne Yhteensä Toimistokulut (puhelin-, posti-, yms. kulut) Kustannus Yhteensä Hallinnointi, puhelin, posti, k-pito yms Yhteensä Muut kustannukset Kustannus Yhteensä Kokouskulut, toimistotarv. yms Yhteensä Luontoissuoritukset (talkootyö ja muut luontoissuoritukset) Kustannus Yhteensä Tehtävä työ Tehtävä työ yhteensä Muut luontoissuoritukset Muut luontoissuoritukset yhteensä Yhteensä Välilliset kustannukset Kustannus Yhteensä Prosenttimääräiset välilliset kustannukset Yhteensä KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Projektin kokonaiskustannukset Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 2/4

17 Yhteensä Tulot Tulo Yhteensä Yhteensä NETTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Rahoitettavat kustannukset yhteensä Yhteensä Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMA 14. Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 14.1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Haettava EAKR- ja valtion rahoitus Yhteensä Yhteensä Kuntien rahoitus Kuntien rahoitus Yhteensä Omarahoitus (kunta osallistuu projektiin itse) Muu kuntien rahoitus (kuntien avustus projektille) Luontoissuoritukset, tehtävä työ Luontoissuoritukset, aineet ja tarvikkeet Yhteensä Muu julkinen rahoitus Muu julkinen rahoitus Yhteensä Muu julkinen rahoitus Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 3/4

18 14.4 Yksityinen rahoitus Yksityinen rahoitus Yhteensä Omarahoitus Muu yksityinen rahoitus Luontoissuoritukset, tehtävä työ Luontoissuoritukset, aineet ja tarvikkeet Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMA YHTEENSÄ Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät Yhteensä Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 4/4

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 22.3.2010 Diaarinumero 306/00.01.05.20/2010 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 808300 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 15.5.2009 Diaarinumero ESLH-2009-04869/Ha-7 Käsittelijä Taina Lommi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3289/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.10.2009 Diaarinumero ESLH-2009-09311/Ha-7 Käsittelijä Valtteri

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.03.2010 Diaarinumero 1/544/2010 Käsittelijä Mikko Hytönen

Lisätiedot

5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa?

5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero ESLH-2008-05900/Ha-7 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 3.7.2009 Diaarinumero 28/542/2008 Käsittelijä Laura Jauhola Puhelinnumero

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.12.2009 Diaarinumero ESLH-2009-10719/Ha-7 Käsittelijä Sari

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.1.2008 Diaarinumero ESLH-2008-00527/Ha-7 Käsittelijä Riitta

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.09.2011 Diaarinumero LAPELY/1762/05.02.08/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus 1 Hakemus on Uusi Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1 C) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma A70177 Päätöksen järjestysnumero: 1/1 Hankkeen nimi: ILLKKA - Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesp... Rahoittava viranomainen: Lapin liitto Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto Ohielmakausi 2007-2013

päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto Ohielmakausi 2007-2013 ProjekLikoodi: Sl 183 Projektin nirni: PaLaVa Palapelillü laacìukasta valinnaisunl.ta Päütöksenjür-jestysnnnrero 2/2 päärös Buroopan sosiaalirahaston osittain rahoittarnat Euroopanunioni projektit Euroopansosiaalirahasto

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (16) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300562 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/8 MH 27.8.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2014-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) Hakijan (osatoteuttajan) nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) Hakijan (osatoteuttajan) nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi 1 (10) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Jyrki Kuva Hakemusnumero 300389 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 040 757 6698 Hankekoodi

Lisätiedot

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomakkeella voidaan hakea avustusta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta maakuntaohjelmaa toteuttaviin

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/6 MH 27.5.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2007-järjestelmän kautta.

Lisätiedot