KANSALAISRAATI. Kuinka Kemijärven kunta voi edistää kehitysvammaisten aikuisten mahdollisuutta täysivaltaiseen kuntalaisuuteen?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALAISRAATI. Kuinka Kemijärven kunta voi edistää kehitysvammaisten aikuisten mahdollisuutta täysivaltaiseen kuntalaisuuteen?"

Transkriptio

1 KANSALAISRAATI Kuinka Kemijärven kunta voi edistää kehitysvammaisten aikuisten mahdollisuutta täysivaltaiseen kuntalaisuuteen? Kemijärvellä LOPPURAPORTTI

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä on kansalaisraati? s.3 2. Kansalaisraadin valmistelut s Kansalaisraadin osallistujat s Kansalaisraati s Kansalaisraadin julkilausumat s Vastauksia julkilausumiin s Palaute kansalaisraadista s Uutisoinnit kansalaisraadista s Pohdinta s Liitteet s

3 1. MIKÄ ON KANSALAISRAATI? Kansalaisraadit perustuvat ajatukseen deliberatiivisesta demokratiasta (harkitseva/keskusteleva demokratia). Kyseessä on demokratian muoto, jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua. Jokainen osallistuja voi tuoda omat näkökulmansa ja argumenttinsa, ja jossa huomio ei ole argumenttien esittäjän statuksessa vaan itse argumentin ansioissa. Tämä on kuitenkin ideaali, joka nykymaailmassa vain harvoin toteutuu itsekseen. Nousee siis esiin tarve sellaisen ympäristön luomiselle, joka mahdollistaa laaja-alaisen keskustelun ja syvällisen harkinnan kulloinkin yhteiskunnassa käsiteltävänä olevasta asiasta. Yhdysvalloissa 70-luvulla kehitetty ja sittemmin laajasti maailmalle levinnyt kansalaisraatisovellus luo tällaisen ympäristön. Verrattuna tavanomaisiin osallistumistapoihin kuten mielipidekyselyihin, kansalaiskuulemisiin ja asiakaspaneeleihin, kansalaisraadit ovat: 1. Kestoltaan pidempiä - Vaikeiden asioiden perusteelliseen käsittelyn tarvitaan aikaa. 2. Edustavampia - Saadaan aikaan näkemys, joka edustaa koko yhteisöä; ei vain äänekkäimpiä, aktiivisimpia ja hyväosaisimpia 3. Keskustelun suhteen laadukkaampia - Koulutetut facilitaattorit varmistavat, että syntyy keskusteluilmapiiri, jossa kaikki ovat keskenään tasa-arvoisia, jossa kaikki saavat puheenvuoron ja jossa kaikkia kuunnellaan. 4. Vaikuttavuus - Ei osallistumista osallistumisen vuoksi, vaan pyrkimyksenä on viedä kansalaisraadin tuotosta aidosti eteenpäin. 5. Mahdollisia preferenssien muuttajia - Galluppien esittämä staattinen kansalaismielipide kyseenalaistetaan; ihmisten näkemykset voivat muuttua, kun asioita käsitellään monista eri näkökulmista, kun saadaan monipuolista tietoa, ja kun saadaan keskustella monien erilaisten ihmisten kanssa. 3

4 2. KANSALAISRAADIN VALMISTELUT Kemijärven ensimmäinen kansalaisraati järjestettiin Setlementti Tunturilan juhlasalissa. Kansalaisraadin valmistelut alkoivat loppuvuodesta Raadin aihe syntyi Vaasassa tutkijatohtori Harri Raision ja Vaasan yliopiston dekaanin Hannu Katajamäen kanssa käydyissä keskusteluissa alkukeväästä Valmisteluvaihe sisälsi paljon kansalaisraadin toimintatavasta tiedottamista yhteistyökumppaneille, viranhaltijoille ja järjestöille. Tapahtuman pitkä kesto sekä toimintamalli, jossa raatilaiset ja viranhaltijat yhteistyössä etsivät parannusehdotuksia olivat ajatuksina lisäselvennystä vaativia. Kansalaisraadin järjestelyissä oli tiiviisti mukana Kemijärven kehitysvammaisten tuki ry sekä Toimintakeskus. Raadin työnimeksi tuli: Kuinka Kemijärven kunta voi edistää kehitysvammaisten aikuisten mahdollisuutta täysivaltaiseen kuntalaisuuteen?. 4

5 Kuva on Tukiyhdistyksen hallituksen kokouksesta. Rekrytointi Osallistujia kansalaisraatiin rekrytoitiin maksullisella lehti-ilmoituksella, tiedottamalla asiasta Facebookissa hankkeen profiilissa ja internetissä kotisivuillamme (www.uusipaikallisuus.fi). Kansalaisraadista kertovia julisteita levitettiin eri puolilla kaupunkia oleville kauppojen yms. ilmoitustauluille. Raatilaisten rekrytointitilaisuuksia toteutettiin lukiolla, Työhönvalmennussäätiöllä, Toimintakeskuksessa ja Kemijärven kehitysvammaisten tuki ry:n kokouksissa. Lisäksi Kemijärven kehitysvammaisten tukiyhdistyksen 70 jäsenelle postitettiin ilmoittautumislomake ja puheenjohtajan allekirjoittaman kutsun. Kutsussa jäseniä pyydettiin osallistumaan kansalaisraatiin. Aluksi kolmepäiväiseksi suunnitellun kansalaisraadin asiantuntijoiden ja osallistujien rekrytointi osoittautui odotettua työläämmäksi. Kolmepäiväiseen raatiin oli aluksi ilmoittautunut vain kaksi henkilöä. Raati muutettiin kaksipäiväiseksi ja ratkaisu osoittautui hyväksi. Tällaisessa tilanteessa kaikki raatiin ilmoittautuneet oli järkevä ottaa mukaan. Mikäli ilmoittautuneita olisi ollut useampia, olisi raadista voinut koota Kemijärven pienoiskoossa iän, koulutuksen ja sukupuolen mukaan. Tilaisuuteen ilmoittautui 17 osallistujaa ja 4 asiantuntijaa. 5

6 Kuva on työhönvalmennussäätiöllä järjestetystä rekrytointitilaisuudesta. 6

7 3. KANSALAISRAADIN OSALLISTUJAT Kansalaisraatiin osallistuivat seuraavat henkilöt Mirja Leskelä, Reijo Käsmä, Matti Reinikka, Ramona Markkanen, Leevi Iivonen, Teijo Lehtiniemi, Sirpa Päkkilä, Hanna Suopanki, Pasi Laitila, Onerva Tuulaniemi, Saila Haikonen, Liisa Onkamo, Pirjo Isojärvi, Sisko Kumpula, Antti Virkkula, Kari Räisänen, Erkki Antero Nikunlassi. Naisia 9 ja miehiä 8. Yhteensä 17 henkilöä. Neljällä osallistujalla oli kehitysvamma. Kansalaisraadin ohjausryhmä Kansalaisraadin ohjausryhmään kuuluivat Simo Koskinen (Uusi paikallisuus Kemijärven osahankkeen ohjausryhmän pj.), Pirjo Ilmonen (psykologi), Antero Myllykangas (vanhus ja vammaispalvelujohtaja), Essi Maaninka (Kemijärven kehitysvammaisten tuki ry:n pj.). Yhteydenpito ohjausryhmän kanssa tapahtui sähköpostitse. Ohjausryhmän tietämystä olisi voinut valmisteluvaiheessa hyödyntää enemmän. Nyt ohjausryhmälle raportoitiin toteutetuista tehtävistä. Seuraavan kansalaisraadin ohjausryhmä on järkevää koota raadin valmistelun alkuvaiheessa. Kansalaisraatiin osallistuneet asiantuntijat Ritva Still (Kvtl:n johtava koordinaattori), Antero Myllykangas (vanhus ja vammaispalvelujohtaja), Merja Mattila (diakoni), Essi Maaninka (Kemijärven kehitysvammaisten tuki ry). Kutsu lähetettiin useammalle viranhaltijalle, mutta kaikki paikalle kutsutut eivät päässeet paikalle. 7

8 Kansalaisraadin facilitaattorit Eija Leppäjärvi ja Maria Kiviniemi. Facilitaattorit olivat Taatusti turvassa huolehtiva kyläyhteisö - hankkeen projektipäällikkö ja projektityöntekijä. Järjestely mahdollisti kansalaisraadin toimintamallin tunnetuksi tekemistä. Facilititaattorit varmistivat kansalaisraadissa, että kaikki raatilaiset saivat tilaisuudessa äänensä kuuluviin. Kuva on 10.toukokuuta pitämästämme palaverista. 8

9 4. KANSALAISRAATI Kaksipäiväinen tilaisuus kesti maanantaina klo ja tiistaina klo Palautelomakkeiden kommenteissa kuvattiin käytyjä keskusteluita avoimiksi ja osallistujat kokivat tulleensa kuulluiksi sekä saaneensa osallistua käytyihin keskusteluihin. Raatilaiset kertoivat saaneensa lisää tietoa käsiteltävästä asioista ja saatuihin kysymyksiin esitettiin ymmärrettäviä, selkeitä vastauksia. Tilaisuuteen oli kutsuttu esiintymään kehitysvammaisista soittajista koostuva Atomi-yhtye. Kuvassa ruokatauolla esiintynyt yhtye vapautti merkittävästi tilaisuuden ilmapiiriä. 9

10 Kansalaisraati toteutettiin Setlementti Tunturilan juhlasalissa. Tilaisuuden tarjoiluista vastasi Tunturilan pitopalvelu. Raatiin osallistuneet eivät saa osallistumisesta rahapalkkiota. Tilaisuuteen osallistuville järjestetään raatipäivien aikana kahvi- ja ruokatarjoilu. Kuva on toisen raatipäivän kahvitauolta. 10

11 Alustusten, asiantuntijoiden kuulustelun ja keskusteluiden jälkeen facilitattorit pitivät huolta, että jokainen raatilainen tuli kuulluksi. Tilaisuuden lopuksi raatilaiset laativat julkilausumat, jotka toimitettiin kaupunginvaltuutetuille ja viranhaltijoille. 11

12 5. JULKILAUSUMIA KANSALAISRAADISTA Kehitysvammaisista lisää oppilaita Kemijärven toisen asteen oppilaitoksiin. Voiko ILO:a uhkaavaan oppilaspulaan löytyä apua järjestämällä oppilaitokseen kehitysvammaisille sopivia koulutuspaikkoja? Onko ILO:lla sellaisia koulutusohjelmia, joihin voi pyrkiä opiskelemaan kehitysvammainen opiskelija mukautetulla opiskelusuunnitelmalla? Kansalaisraati haluaa selvitettäväksi, että millaisia kustannuksia ja hyötyjä syntyy jos kehitysvammaisille paikkakuntalaisille ja ulkopaikkakuntalaisille opiskelijoille perustettaisiin oma ryhmä/linja ILO:n tiloihin. Kansalaisraati haluaa hyödyntää enemmän ILO:n lähihoitajaopiskelijoiden työharjoittelua kehitysvammatyössä. Kansalaisraadin mielestä kehitysvammaisten kerhojen ohjaamista ja tukihenkilötyötä voi kehittää sellaiseksi, että opiskelijat voivat saada niistä opintopisteitä työharjoittelujaksoissa. Kemijärven kehitysvammaisten tuki ry ja Toimintakeskus tekevät mielellään yhteistyötä ILO:n kanssa asian edistämiseksi. 2. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Kansalaisraadissa kävi ilmi, että vapaaehtoisten kautta toivottaisiin kehitysvammaisille juttelu - ja kävelyseuraa sekä kaveripalveluita. Vapaaehtoisista halutaan seuraa esim. kulttuuri ja urheilutapahtumiin. Lisäksi toiveena on, että eri tapahtumien järjestäjät huomioisivat kehitysvammaisia. Yhdistysten varsinaisen toiminnan ohessa esitettiin järjestettäväksi esimerkiksi piirtämisen ja askartelun kaltaisia ohjelmia kehitysvammaisille. Onko esimerkiksi seurakunnan kanssa mahdollista työstää tällaisia teemoja (miesten ryhmä)? Kansalaisraati haluaa tietää, että millä konkreettisilla teoilla Kemijärvellä on tarkoitus kehittää vapaaehtoistyötä? 3. Erilaisuuden hyväksyminen Kehitysvammaiset kärsivät jonkin verran nuorison ja ymmärtämättömien aikuistenkin ilkeydestä Kemijärvellä. Suvaitsevaisuuden lisäämiseksi kansalaisraati pitää tärkeänä, että kouluissa ja nuorison parissa työtään tekevät puuttuvat aina tietoonsa tulleeseen ilkeyteen. Kemijärven kehitysvammaisten tuki ry ja valtakunnalliset kehitysvammajärjestöt osallistuvat tarvittaessa mm. kouluissa järjestettäviin valistustilaisuuksiin. Yhdistykset antavat tarvittaessa tietoa kehitysvammaisuudesta nuorten parissa työskenteleville henkilöille. Kehitysvammaisen henkilön työllistyminen mielekkäissä työtehtävissä on edelleen vaikeata. Kansalaisraati esittää, että kehitysvammaisten työllistymisen edistämiseksi selvitetään tarvittavia tukitoimia, joilla voidaan auttaa kehitysvammaisia löytämään itselleen mielekästä työtä ja saamaan tarvitsemaansa työnohjausta. 4. Millä aikataululla Kemijärven kaupunki laatii Kvl:n 34 :n EHO:n ja päivittää palvelusuunnitelman? Kansalaisraadin tietojen mukaan Kvl:n 34 erityishuolto-ohjelmaa ei ole laadittu ja vahvistettu kemijärveläisille kehitysvammaisille. Kansalaisraadin tietojen mukaan myös palvelusuunnitelma Kemijärvellä ei ole ajan tasalla. Lakiin on kirjattu, että erityishuoltoohjelma tulee laatia jokaiselle erityishuollon tarpeessa olevalle. Erityishuolto-ohjelma ja 12

13 palvelusuunnitelma ovat erittäin toimivia vammaispolitiikan työvälineitä mm. turvaamaan palveluiden saatavuuden kehitysvammaiselle henkilölle ja hänen läheisilleen. Kansalaisraati haluaa tietää, että koska erityishuolto-ohjelma ja palvelusuunnitelma laaditaan ja vahvistetaan kaikille kemijärveläisille kehitysvammaisille. 5. Tohmon päivätoiminnan sisältö Kansalaisraadissa ollaan huolissaan päivätoiminnan sisällöstä ja tiloista. Kehitysvammalain mukainen päivätoiminta tulisi olla asiakkaalle kuntouttavaa ja virkistävää toimintaa (yksilöllisyys). Tällä hetkellä päivätoiminnassa on viisi (5) pyörätuolia käyttävää henkilöä ja kolme (3) muuta asiakasta. Päivätoiminnassa on kolme (3) työntekijää. Päivätoimintaryhmä ei esim. pysty osallistumaan seurakunnan pikkujouluihin. Omaiset ja läheiset joutuvat toimimaan avustajina tässä tilaisuudessa. Miten usein päivätoiminnan henkilökunta ja asiakkaat pystyvät esimerkiksi ulkoilemaan päivän aikana? Muita kansalaisraadissa heränneitä kysymyksiä Tohmon päivätoiminnasta: Ovatko oleskelu ja ruokailutilat riittävän kokoiset nykyiselle asiakaskunnalle? Onko ja jos on niin milloin tiloissa on tehty hometarkastus? Mikä oli tarkastuksen tulos? 6. Vammaispalvelulain henkilökohtaiset avustajat Kansalaisraadissa tuli vahvasti esille, että kehitysvammaisilla on paljon kiinnostusta ja halua osallistua erilaisiin harrastuksiin. Asuntoloiden ja ryhmäkotien henkilökunnalla ei ole aikaa ja resursseja viedä yksittäisiä asiakkaita harrastuksiin ja tapahtumiin. Kansalaisraati haluaa tietää, että onko henkilökohtaisten avustajien palkkaaminen mahdollista ja onko se kaupungin suunnitelmissa? Kansalaisraati esittää, että vakinaista henkilöstöä halvemmaksi tulevia henkilökohtaisia avustajia palattaisiin vammaisten henkilöiden tueksi, että he pääsevät osallistumaan erilaisiin tapahtumiin. 13

14 Julkilausumat luovutettiin Kemijärven kaupunginvaltuustolle valtuustosalissa 18.6 pidetyn kokouksen alussa. Tilaisuuteen osallistui raadissa mukana olleita henkilöitä. Tilaisuudessa olivat paikalla kaupungin ylimmät virkamiehet (sote-johtaja, sivistystoimenjohtaja, talous ja kehittämisjohtaja, elinkeinojohtaja, tekninen johtaja) sekä valtuuston valtuutetut tai heidän varajäsenensä. 14

15 6. VASTAUKSIA JULKILAUSUMIIN Valtuustosalissa osastojen johtajille luovutettuihin parannusehdotuksiin saatiin mennessä vastaukset seurakunnalta ja sivistysosastolta. Seurakunta Leila Kieksi/Merja Mattila: kohta 5. Tohmon päivätoiminnan sisältö: Seurakunnan järjestämää toimintaa: Kemijärven seurakunnan diakoniatyö pitää laulu- ja hartaushetken Ainolakodilla joka toinen kuukausi ja Jokirannassa kerran kuukaudessa. Elokuussa teemme retken Ailankaan. Diakoniatyö järjestää perinteisen joulujuhlan Ainolassa päivätoiminnan ja Ainolakodin väelle. Lisäksi on toinen joulujuhla seurakuntatalolla johon tulevat mm. toimintakeskuksen väki. Itä-Lapin ammattiopiston rehtorin Sirkka Pikkuvirran antamat vastaukset kansalaisraadin parannusehdotuksiin. I Ammatilliset tutkinnot yleisopetuksessa ILO:ssa ILO:n koulutustarjontaa voi hyödyntää tällä hetkellä myös erityisopetusta tarvitsevat opiskelijat. Oppilaitos on ollut mukana Toisen asteen koulutus- ja yhteiskuntatakuu erilailla oppijoille Lapissa TOKKA1 ja TOKKA2 hankkeissa, joiden tavoitteena on ollut kehittää erityisosaamista Lapin ammatillisissa oppilaitoksissa. Lievästi kehitysvammaiset voivat hakeutua oppilaitokseen normaalisti yhteishaun ja joustavan valinnan avulla. Oppilaitoksessa on mukautettu opintoja lähinnä ATTO -aineissa eli ammattitaitoa tukevissa aineissa, kuten kielet ja matematiikka. Ammatillisissa aineissa mukauttamista ei ole juuri tarvittu. Sepänmäen koulusta on vuosittain opiskelijoita oppilasryhmissä ja he ovat pääsääntöisesti suorittaneet tutkinnot määräajassa. AMMATILLISET TUTKINNOT YLEISOPETUKSESSA teksti osoitteesta Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 120 opintoviikkoa. Tutkinnon suorittaminen kestää yleensä kolme vuotta. Tutkinnon suorittamiseen kuluva aika voi vaihdella yksilöllisesti. Erityistä tukea tarvitseva opiskelija voi omien kykyjensä ja taitojensa mukaan opiskella ammatillisessa oppilaitoksessa tavallisen opetusryhmän mukana. Opetuksen tavoitteet, sisällöt ja aikataulut suunnitellaan opiskelijan tarpeiden mukaan. Tavoitteena on tutkinnon suorittaminen, mutta tarvittaessa opetusta voidaan mukauttaa. Mukauttaminen tarkoittaa opetuksen ja opintokokonaisuuksien sopeuttamista opiskelijan oppimisedellytysten tasolle. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 15

16 (HOJKS). Se sisältää mm. henkilökohtaisen opetussuunnitelman sekä suunnitelman tarvittavista tukitoimista. Opiskelija voi saada tutkintotodistuksen, vaikka opintoja on mukautettu. Jos tutkinnon opinnot jäävät olennaisilta osin puutteellisiksi, opiskelija saa tutkintotodistuksen sijasta todistuksen suoritetuista opinnoista. Eri ammattien soveltuvuus erityisopiskelijalle ja mahdollisuus opiskella ammattiin vaihtelee. Joissakin ammateissa voi olla erityisvaatimuksia esimerkiksi terveyteen liittyen. Nämä erityisvaatimukset on selvitettävä ennen alalle hakeutumista. II Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus VAKU I Oppilaitos on hakenut vuonna 2007 ministeriöstä järjestämislupaa vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen koulutustehtävään, mutta sai kielteisen päätöksen. Yhtenä mahdollisuutena on hakea uudelleen järjestämislupaa ensi syksyn aikana. Hakuprosessi on aloitettava kuntakierroksilla ja muilla neuvotteluilla sidosryhmien kanssa. Ohessa aiemmin tehtyyn hakuun liittyvää tekstiä. Järjestämislupahakemus vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen koulutustehtävään Itä-Lapin oppimiskeskuksessa on laadittu ammatillisen erityisopetuksen seutusuunnitelma TOKKA toisen asteen koulutustakuu erilailla oppijoille, haaste Lapissa hankkeen aikana. Seutusuunnitelman työstämisprosessi on johtanut siihen, että oppimiskeskuksessa nähdään tarpeelliseksi vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen saaminen Kemijärven ammattiopiston/kemijärven kaupungin järjestämislupaan ja perusrahoituksen piiriin tukemaan erityisopetustyön jatkuvuutta ja kehittämistä oppilaitoksessa. Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen tavoitteena on vahvistaa erityistukea tarvitsevien opiskelijoiden valmiuksia ammatilliseen koulutukseen, työhön sijoittumiseen ja oman elämäntoiminnan ohjaukseen. Erityistukea tarvitsevaksi opiskelijaksi luetaan vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun erityisen syyn vuoksi erityisestä tuesta ja ohjauksesta valmennuksessa ja kuntoutuksessa hyötyvä. Itä-Lapin seutukunnassa on kysyntää vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen tarjonnalle, jolla turvataan paikallinen koulutusjatkumo perusasteelta toiselle asteelle. Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen koulutuksen järjestämisluvan hankkimista on suunniteltu seudullisissa verkostopalavereissa. Mukana ovat olleet yhteistyötahoina Kemijärven kaupungin sosiaali- ja terveysosasto, Itä-Lapin Työhönvalmennussäätiö ry, Kemijärven kehitysvammaisten Tuki ry, lapin Kehitysvammaisten Tukipiiri ry, Kemijärven, Sallan, Pelkosenniemen ja Savukosken sivistystoimet, Tokka-projekti, Itä-Lapin oppimiskeskus ja Lapin lääninhallituksen sivistysosasto. Seudullisissa suunnittelupalavereissa on tehty em. koulutusmuodon tarvekartoitusta ja toteuttamisen edellytysten selvitystä. Opetusministeriön ohjeistuksesta on neuvoteltu työnjaosta erityisoppilaitos LUOVIn kanssa. 16

17 Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen vuotuinen opiskelijamäärä on suunniteltu olevan 6-8 sisältyen Kemijärven kaupungin nykyiseen toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen 370 opiskelijan järjestämislupaan. Koulutusmuodon aloittamiseen ovat valmiudet syyslukukauden 2008 alusta, viimeistään kevätlukukauden 2009 alusta. Esityslistan liitteenä on järjestämislupahakemus liitteineen. (Sirkka Pikkuvirta, rehtori) Vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen opetussuunnitelma VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA I (www.minnenyt.fi) Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Koulutus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat opintoihinsa erityistä tukea. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen opiskelija hakeutuu kiinnostustaan ja edellytyksiään vastaaviin ammatillisiin opintoihin tai työhön. Opinnot tukevat opiskelijaa, joka vielä miettii itselleen sopivaa ammattia. Koulutuksen tavoitteet määräytyvät opiskelijan omien voimavarojen ja elämäntilanteen mukaisesti. Yksilölliset opintojen tavoitteet ja sisällöt kirjataan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelmaan (HOJKS) ja henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS). Koulutuksen laajuus on opintoviikkoa. Erityisestä syystä opintojen laajuus voi olla enintään 80 opintoviikkoa. Opintojen muodostuminen: Opiskeluvalmiudet Oppimaan oppiminen Viestintä ja vuorovaikutus Toinen kotimainen kieli ja/tai vieraat kielet Matematiikka Tietotekniikka Toimintakyvyn ylläpitäminen Yhteiskunnassa toimiminen Itsetuntemus ja sosiaaliset taidot Arkielämäntaidot Vapaa-aika Liikunta ja motoriset taidot Terveystieto Taide ja kulttuuri Ammatinvalinta ja työelämän valmiudet Ammatillisen koulutuksen tuntemus Työelämän valmiudet ja työelämään valmentautuminen 17

18 Koulutusalakohtaiset valmentavat opinnot Koulutusalakohtaiset ammatillisiin opintoihin valmentavat opinnot Koulutusalakohtaiset työelämään valmentavat opinnot Valinnaiset opinnot III Kansalaisraadin ehdotus kehitysvammaisten henkilöiden omasta ryhmästä/linjasta Palvelualoilla ruoanvalmistuksen ja puhdistuspalvelujen linjan opettajan mukaan erityisopiskelijoilla (kuten kehitysvammaisilla opiskelijoilla) on edellytykset saada tutkinto tai osatutkinto. Näille linjoille voisi ajatella myös oman ryhmän perustamista. Valtionosuus korottuu erityisopiskelijastatuksen myötä. Toki omana ryhmänä opetettavien ryhmäkoko ei voi olla suuri. Luokka-avustajakin on tarpeen. Tällä hetkellä oppilaitoksen tiloissa ja osin ILO:n opettajien johdolla on toteutettu ei-tutkintotavoitteista kansalaisopiston koordinoimaa koulutusta ruoka- ja puhdistuspalvelujen ja ATK-opinnoissa. Tuotantoalojen osalta mahdollisten erityisopiskelijaryhmien käynnistämisedellytykset on arvioitava syksyllä, kun opettajat ovat paikan päällä. Linjat ovat kovasti konepainotteisia ja vaativia työturvallisuuden näkökulmasta. Osatutkintomahdollisuuksia toki on. Pidän kuitenkin tärkeänä, että tutkintoon johtavaa koulutusta edeltää ammatilliseen koulutukseen valmentava ja kuntouttava koulutus, kun kyseessä ovat opiskelijat, joille inkluusio yleisopetukseen ei ole mahdollista. 18

19 7. PALAUTE KANSALAISRAADISTA A. POSITIIVINEN PALAUTE KANSALAISRAADISTA Raatilaisten palautteessa pidettiin hyvänä asiantuntijoiden selkeitä alustuksia, mahdollisuutta itse osallistua aktiivisesti keskusteluun, kuulluksi tulemista ja ymmärrettäviä, selkeitä vastauksia esitettyihin kysymyksiin. Myös tilaisuuden ruoka ja kahvitarjoilu sai paljon kehuja osallistujilta. Toimintakeskuksen asiakkaat kertoivat, että tilaisuudessa oli kivaa kun heitä kuunneltiin ja sai sanoa asioista. Raatiaiset tunsivat saavansa osallistua asioiden parantamiseen ja he kokivat tulleensa aidosti kuulluiksi. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja kertoi viestissään, että hän on sitoutunut tiivistämään ja syventämään kansalaisraadin ja kaupungin hallinnon välistä yhteistyötä. B. KORJAUSEHDOTUKSIA KANSALAISRAADISTA Eräs raatilainen putosi pois projektipäällikön postituslistalta, jolla lähetettiin julkilausumat kommentoitaviksi. Kaikkia halukkaita Toimintakeskuksen asiakkaita ei voitu ottaa mukaan raatiin ja tästä osa pahoitti mielensä. C. RISTIRIITAISET KOMMENTIT KANSALAISRAADISTA Osa osallistujista piti tiedottamista hyvänä ja monikanavaisena. Muutama olisi toivonut parempaa tiedottamista. 8. UUTISOINNIT KANSALAISRAADISTA Koillis-Lappi Kansalaisraati kutsuu vaikuttamaan 19. huhtikuuta 2012 Lapin Kansa Asenteet erilaisuuteen edelleen torjuvia 31. toukokuuta 2012 Koti-Lappi Asenteet erilaisuuteen edelleen torjuvia 31. toukokuuta 2012 Koti-Lappi Raadissa jokaisen ääni kuuluviin 28. kesäkuuta 2012 Suomenmaa Toivoa Kemijärvelle - kansalaisraati kutsuu vaikuttamaan. 08. elokuuta

20 9. POHDINTA Osallistujien rekrytointi Kemijärven ensimmäiseen kansalaisraatiin oli työlästä. Uuden toimintamallin pitkäkestoinen toimintatapa ja usealle vieras teema olivat ilmeisesti syynä rekrytointivaikeuksiin. Kansalaisraatiin oli työlästä saada myös asiantuntijoita kuultavaksi. Kansalaisraadista uutisoitiin neljä kertaa paikallislehdissä ja kerran valtakunnallisessa lehdessä. Kansalaisraadin palaute oli pääsääntöisesti positiivista. Osa valtuutettuja ja valtuuston puheenjohtaja pitivät tärkeänä, että valtuusto, viranhaltijat ja kansalaisraati tekevät jatkossa entistä parempaa yhteystyötä. 20

21 Kemijärvi tarvitsee sinua! Kuntalaisten kansalaisraati uusi tapa olla mukana. Kansalaisraati on asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia lisäävä osallistumisen tapa. Kansalaisraadissa käydään monipuolista ja avointa keskustelua, kuulustellaan asiantuntijoita ja lopuksi laaditaan julkilausuma raadissa käsiteltävästä aiheesta. Raadissa pääset vaikuttamaan suoraan käsiteltävään asiaan. Kuntalaisten kansalaisraati kokoontuu Kemijärvellä toukokuuta. Mukaan kansalaisraatiin voi ilmoittautua kuka tahansa yli 16-vuotias kemijärveläinen. Kansalaisraati kootaan ilmoittautuneiden joukosta arpomalla siten, että raati edustaa mahdollisimman kattavasti erilaisia kemijärveläisiä. Kaikille ilmoittautuneille tiedotetaan raadin henkilövalinnoista viikolla 18. Kuinka kemijärven kunta voi edistää kehitysvammaisten aikuisten mahdollisuutta täysivaltaiseen kuntalaisuuteen? Voisiko kehitysvammaisten asioita järjestää mielestäsi paremmin? Osallistumalla raatiin pääset mukaan vaikuttamaan. Raatilaisten työskentelyn tulokset otetaan osaksi käsiteltyjen aiheiden jatkovalmistelua. Miksi JuuRi Sinun kannattaa osallistua? Kuntalaisten kansalaisraadit tuottavat merkittävää tietoa kaupungin toiminnan tueksi. Vaikutusmahdollisuuksien lisäksi saat osallistumisestasi uusia kokemuksia. Osallistujille tarjotaan tapahtuman aikana kahvia ja pientä purtavaa. Ilmoittaudu nyt! Kemijärven raatiin voi ilmoittautua huhtikuuta 2012 netissä, puhelimitse tai postitse. Lisätietoja Facebook: Uusi paikallisuus Kemijärven osahanke tai puhelinnumerosta Kysy lisää! 21

22 ILMOITTAUTUMISLOMAKE Nimi Puhelinnumero Sähköpostiosoite Syntymävuosi Sukupuoli Nainen Mies Koulutus Peruskoulu tai kansakoulu Lukio tai ammatillinen tutkinto Korkeakoulututkinto Ammatillinen asema Työssä Työtön tai lomautettu Opiskelija Eläkeläinen Teen jotain muuta. Mitä? 22

23 KEMIJÄRVEN KANSALAISRAATI PALAUTEKYSELY 1. Oliko kansalaisraadin aihe mielestänne kiinnostava? a. Erittäin b. Jokseenkin c. Ei kiinnostava Perustelut: 2. Vastasiko kansalaisraati odotuksianne? a. Hyvin b. Osittain c. Ei lainkaan Perustelut: 3. Koitteko että saitte osallistua kansalaisraadissa? a. Riittävästi b. Vähän c. Ei ollenkaan Perustelut: 4. Olivatko asiantuntijat mielestänne hyödyllisiä käsiteltävän aiheen näkökulmasta? a. Olivat b. Olivat osittain c. Eivät olleet Perustelut: 5. Oliko kansalaisraadin tiedotus mielestänne riittävää? a. Oli b. Osittain c. Ei ollut Perustelut: 6. Oliko Tunturilan juhlasali mielestänne sopiva paikka kansalaisraadille? a. Oli b. Jokseenkin c. Ei ollut Perustelut: 23

24 7. Mitä piditte ruokatarjoilusta? a. Hyvää b. Menettelee c. Huonoa Perustelut: 8. Onko kansalaisraati mielestänne hyvä menetelmä vaikuttaa omaan lähiympäristöönne? a. Kyllä b. Ehkä Ei. Perustelut: 9. Sana on vapaa! Terveiset järjestäjälle. KIITOS PALAUTTEESTANNE! 24

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä ERITYISKASVATUS Käsitteet Erityiskasvatus: tieteenala, jonka keskiössä kasvatukselliset erityistarpeet ammattialana jakautuu opetuksen, hallinnon, suunnittelun ja tutkimuksen ammatteihin Erityispedagogiikka:

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus -yleisiä lähtökohtia opetussuunnitelmatyöhön

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus -yleisiä lähtökohtia opetussuunnitelmatyöhön Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus -yleisiä lähtökohtia opetussuunnitelmatyöhön 3.- 4.12.2009 Helsinki, Opetushallitus Anne Mårtensson Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS OPETUSSUUNNI TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS LAO C74/2015 LAMO C62/2015 UOPI C20/2015 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin urheiluopisto Opetussuunnitelma 1 (7) Sisällys 1 Valitsit

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1

PERUSTEIDEN TOIMEENPANON SEURANTA: KYSELY KAIKILLE AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄJILLE 1 JÄRJESTÄJILLE 1 Taustatiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjätyyppi Kunta Kuntayhtymä Muu taustayhteisö Vastaajan nimi Vastaajan asema organisaatiossa Vastaajan sähköpostiosoite Vastaajan

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku.

Opintopolku.fi. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta. Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi. Opintopolku. Ajankohtaista ohjauksen näkökulmasta Elinikäinen ohjaus Suomessa 2013 -seminaari 7.10.2013 Ritva Sammalkivi Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut Opintojen aikaiset palvelut Siirtymävaiheen

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013

OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 OPPISOPIMUSFOORUMI 21.11.2013 1. 2+1 TOTEUTUKSEN KRITEERIT 2. 2+1 MALLIN TOTEUTUS RAKENNUSALALLA 3. OPPIMISPOLKUJA 4. POSITIIVISTA / POHDITTAVAA Oppisopimusfoorumi Hannu Rinne TUTKINNON TAVOITTEET KOLMELLE

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen (PK, LU, AM) tavoitteet saada konkreettista tietoa koulujen ja oppilaitosten osallistumista

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2017

YHTEISHAKU KEVÄT 2017 YHTEISHAKU KEVÄT 2017 MILLOIN HAETAAN? Hakuaika 21.2. 14.3.2017 (koulussa vkolla 10) Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Harkintaan perustuvan valinnan (oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt)

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4.

YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4. YTY-hankkeen helmiä OPAS MUKAUTTAMISEEN MUKAUTETUT TAVOITTEET, OPETUS JA ARVIOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 22.4.2016 Seija Eskola Validia Ammattiopisto Sisältö Erityisopetuksen

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Erityinen tuki omaehtoisessa koulutuksessa

Erityinen tuki omaehtoisessa koulutuksessa Erityinen tuki omaehtoisessa koulutuksessa Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin lopputilanne

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ

TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ TYÖPAJOILLA SUORITETTAVIEN AMMATILLISTEN OPINTOJEN TOIMINTAMALLI OPPILAITOKSEN JA TYÖPAJOJEN VÄLILLÄ Kohderyhmä: Opiskelijat, jotka tarvitsevat työvaltaista tapaa suorittaa ammatillisia opintoja Opiskelijat,

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta

Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta Suunnistuksen perusviisaudet Jollei tiedä, missä on, on aivan sama minne menee Suunta on tärkeämpi kuin kova vauhti

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI YHDESSÄ OPPIEN JA ASUEN OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI OPISKELU SOVELTUVUUSKOKEET SOVELTUVUUSKOE KUTSU RYHMÄ JA HENKILÖKOHTAISET HAASTATTELUT PSYKOLOGISET SOVELTUVUUSTESTIT KIRJALLINEN JA KÄYTÄNNÖLLINEN

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013

MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 MONIKULTTUURIASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN JA MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTTAMISASIAIN NEUVOTTELUKUNTIEN YHTEISKOKOUS ESPOOSSA 20.11.2013 Maahanmuuttajataustaisten nuorten opintopolut Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

Työpajan agenda. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Työpajan agenda. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi ALPE -työpaja Haku erityisoppilaitoksiin, vammaisten valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen sekä erityisen koulutustehtävän omaavien ammatillisten oppilaitosten ammatillisiin perustutkintoihin

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi

Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi Uudistuvat Oppijan verkkopalvelut Opintopolku.fi Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 18.-19.4.2013 Projektipäällikkö Ritva Sammalkivi, OKM SADe -ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Tiedotustilaisuus 27.11.2008 Paula Kilpeläinen, OPH OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN Oppimistulosten

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa. Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksessa Merja Rui ja Heikki Tuomainen lehtorit, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Opiskelijat ja työelämä Maarit

Lisätiedot

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro

Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Erityisopetusta saavien opiskelijoiden oppimistulokset ammattiosaamisen näytöistä Kommenttipuheenvuoro Pirjo Väyrynen 17.1.2012 Ammatillisen koulutuksen erityisopetuksen kehittäminen -seminaari OPPIMISTULOSTEN

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus ja

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Lausunto 1 (5) Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö OKM/83/010/2014 Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttaminen Koulutuksella hankitun tutkinnon

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE

KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE YHTEISHAUN TULOKSET JULKAISTAAN AIKAISINTAAN TORSTAINA 16.6.2016 Ammatilliseen oppilaitokseen opiskelijaksi valitulle ilmoitetaan valinnasta

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot