District Governor-elect Survival Kit. TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "District Governor-elect Survival Kit. TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle"

Transkriptio

1 Suomen Rotary - Finlands Rotary ry District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle Paul P. Harris

2 Sisällys 1. Johdanto Kuvernöörin valinta ja nimeäminen Tulevan kuvernöörin (DGE) valmistautuminen Toiminta piirin organisaatiossa ja tilaisuuksissa Kuvernöörin valmennus kotimaassa GETS (Governor-elect Training Seminar) ja Rotaryinstituutti International Assembly (Kansainvälinen neuvottelu) RI:n kansainväliset kongressit (International Convention) Piirin hallinto ja toiminnan suunnittelu Piirin visio ja strategia Piirijohtosuunnitelma (DLP) Piiriorganisaatio Toimintasuunnitelma Piirin talousarvio Kuvernöörin varat ja korvaukset RI:ltä Talousarvion perusteet Tilikirjausohje Taloudenhoidon yleisohje Rotarypiiri ry:n säännöt Yhdistysrekisteri-ilmoitus Piirin tilaisuuksien valmistelut PETS (President-elect Training Seminar), virkailijakoulutus ja piirineuvottelu Piirikonferenssi - Piirikokous Muut piirin järjestämät tilaisuudet Kuvernöörin klubivierailut Klubineuvottelu/Osa Klubineuvottelu/Osa Klubikokous/osa Klubien juhlat Rotaryprotokolla Huomionosoitukset, palkitsemiset ja muistamiset Tiedottaminen ja tiedonvälitys Rotaryn tietojärjestelmien hyväksikäyttö piirihallinnossa RI:n verkkosivut Suomen Rotaryn verkkosivut Suomen Rotaryn jäsentietojärjestelmä Piirien ja klubien verkkosivut Kuvernöörin IT-valmiudet Suomen rotarypiirien palveluorganisaatio ja palvelut Tulevien kuvernöörien välinen yhteistyö Piirin arkisto Raportointi- ja postitusmenetelmät Tulevan kuvernöörin vuosikalenterit DGN-vuosi DGE-vuosi DG-vuosi IPDG-vuosi Rotaryvuoden vuosikello Tietolähteitä kuvernöörille, piirin toimihenkilöille ja klubeille Painotuotteita Rotarytietoutta Internetissä Help Desk -tukipalvelut Dokumentin versiohistoria / 28

3 1. Johdanto Kuvernööriksi valmistautuminen on pitkä prosessi, joka alkaa useita vuosia ennen DG-tehtävän vastaanottoa. Kuvernöörivuodenkin jälkeen on vielä velvoitteita sekä Rotary Internationalille että piirille, mm. kuvernöörin kustannusraportti RI:lle sekä piirille tilinpäätös ja toimintakertomus. Kaiken kaikkiaan kuvernöörin putki on n. 4 vuoden pituinen. Tämän jälkeenkin useat entiset kuvernöörit jatkavat vielä piirin, Suomen Rotaryn tai RI:n tehtävissä. Tämän kansanpainoksen tarkoitus on antaa tuleville kuvernööreille suuntaa antava yhteenveto ja käytännön vinkkejä kuvernöörin tehtävään valmistautumisen sekä kuvernöörivuoden keskeisistä kohdista. Valmistautumiseen liittyy kouluttautumista, omaehtoista perehtymistä ja opiskelua sekä RI:n määrittämiä määrämuotoisia ja -aikaisia tehtäviä, että myös kansallisia ja piirikohtaisia tehtäviä. RI:n julkaisemassa ja tuleville kuvernööreille toimittamassa n. 170-sivuisessa englannin, Lead Your District Governor (233en) on yksityiskohtaisesti kuvattuna kuvernöörivuoteen valmistautumiseen ja sen läpivientiin liittyvät kaikki tehtävät. Opas löytyy myös SR:n suojatuilta jäsensivuilta englanniksi. RI:n ja SR:n asettamat tehtävät ja niihin liittyvät määräajat voivat muuttua vuosittain ja jopa vuoden aikanakin. Tuleva kuvernööri ja kuvernööri saavat vuoden aikana RI:ltä ja SR:ltä ilmoitukset ja muistutukset näistä määräajoista. Zürichin toimisto toimittaa kuukausittain ns. CDS Newsletter uutistiedotteen, jossa näistä tärkeistä asioista muistutetaan. Tämän dokumentin lopussa on vuositaulukot tehtävineen ja määräaikoineen. Joissain kansallisissa menettelytavoissa voi Suomen eri piireissä olla toisistaan poikkeavia käytäntöjä sekä ajoituksissa että toteutuksissa. Jäljempänä kuvatut menettelyt koskevat lähinnä tulevaa kuvernööriä (DGE, District Governorelect) sekä hänen varsinaista kuvernöörin toimikautta. DGE:tä seuraavien kuvernööriehdokkaiden (DGN = District Governor-nominee ja GND = Governor-nominee Designate) valmistautuminen tulevaan kuvernöörivuoteensa on lähinnä perehtymistä yleisellä tasolla piirinsä, SR:n ja RI:n toimintaan ja menettelytapoihin. Alustava valmistautuminen kuvernöörin tehtävään kannattaa aloittaa n. pari vuotta ennen toimikauden alkua. Toimikautta edeltävänä vuotena tuleva kuvernööri saa tehtäväänsä valmistavan koulutuksen useissa eri tilaisuuksissa sekä kotimaassa että ulkomailla. Tehtävää edeltävänä vuotena laaditaan myös piirin kaikki suunnitelmat, joiden mukaan sitten varsinainen kuvernöörivuosi toteutetaan. 2. Kuvernöörin valinta ja nimeäminen Tulevan kuvernöörin nimeäminen käynnistetään siten, että istuva kuvernööri ilmoittaa klubeille elosyyskuun aikana kuukausikirjeessään hakumenettelystä ja pyytää klubeja tekemään esityksiä asetettuun määräaikaan mennessä. Klubien esitykset kuvernööriksi tehdään määrämuotoisella kirjallisella hakemuksella. Piireillä on käytössään omia hieman erilaisia hakulomakkeita. 3 / 28

4 Piirin tulee valita ehdokas kuvernööriksi enintään 36 kk, mutta vähintään 24 kk ennen toimeen astumispäivää. Kuvernöörin valintamenettelyt ja kelpoisuusvaatimukset ovat selostettuina Rotaryn Käsikirjassa (013fi) sekä RI:n menettelytapaohjeissa (RCP, Rotary Code of Policies). Myös SR:n suojatuilta jäsensivuilta löytyy kuvernöörin valintamenettelyistä selostus "Kuvernöörin vaali". CDS-tukihenkilö lähettää vuosittain s-postia, jossa kaikki tieto sekä lomake. Kuvernöörin nimeämiskomitea valitaan vuosittain joko piirineuvottelussa tai piirikokouksessa. Nimeämiskomitean kokoonpano vaihtelee piireittäin. Nimeämiskomitean jäsenille ei ole asetettu erityisiä kelpoisuusvaatimuksia (ei tarvitse olla entisiä kuvernöörejä tai piirineuvoston jäseniä). Siinä tapauksessa, että piirikokouksessa ei jostain syystä saada nimettyä nimeämiskomiteaa, nimeämiskomitean muodostavat viisi viimeksi palvellutta entistä kuvernööriä. Nimeämiskomitean esitys kuvernööriksi ilmoitetaan klubeille neljän vuorokauden kuluessa siitä, kun nimeämiskomitea on tehnyt päätöksensä. Klubit voivat tässä vaiheessa tehdä kilpailevia ehdotuksia kuvernööriksi mikäli tämän nimi on määräpäivään mennessä ilmoitettu nimeämiskomitealle. Prosessi on kuvattu RI:n säännöissä artikla 13:ssa. Kuvernöörin tulee ilmoittaa kuvernööriehdokkaan nimi RI:n pääsihteerille kymmenen päivän kuluessa siitä, kun hänet on valittu ehdokkaaksi (Governor-nominee Form). Lomake on ladattavissa MY Rotaryssa/District Adminstration/Forms and Instructions ja se palautetaan piirin CDS-tukihenkilölle Zürichiin. DGE:n valinnan virallinen vahvistaminen tapahtuu kuitenkin vasta toimikauttaan edellisen vuoden RI:n kansainvälisessä kongressissa. Tämä on vain muodollinen vahvistus. DGN:n on hyödyllistä osallistua perehtymismielessä PETS:iin tarkkailijana ja kouluttajana. Valintansa jälkeen DGN yleensä nimitetään heti piirineuvoston jäseneksi. DGN esitellään ja esittäytyy yleensä PETSin/piirineuvottelun ja piirikonferenssin/piirikokouksen yhteydessä. 3. Tulevan kuvernöörin (DGE) valmistautuminen Tulevan kuvernöörin koulutus, perehdyttäminen ja valmistautuminen tehtäviin ovat oleellista jatkuvuuden ja tehokkaan organisaation varmistamiseksi. Päävastuu koulutuksista on RI:llä, mutta myös Suomen Rotary Finlands Rotary ry:llä on piirien antama koulutusvelvoite. Kunkin DG:n velvollisuus on huolehtia seuraajansa opastamisesta ja tukemisesta. Lisäksi on korostettava tulevan kuvernöörin omatoimisuutta laajaan rotaryaineistoon perehtymisessä. Tämä työ on syytä aloittaa mahdollisimman varhain. Tärkeimmät koulutustilaisuudet ja -aineistot edellyttävät tulevalta kuvernööriltä ja hänen puolisoltaan kohtuullista englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa Toiminta piirin organisaatiossa ja tilaisuuksissa - toiminta piirineuvostossa - tutustuminen piirin arkistoihin mm. edellisten kuvernöörien aineistot - perehtyminen edellisen piirineuvottelun ja piirikokouksen pöytäkirjoihin - tutustuminen piirin edellisiin vuosikertomuksiin ja tilinpäätöksiin - osallistuminen mahdollisuuksien mukaan muutamaan DG:n klubivierailuun tuntuman saamiseksi Kuvernöörin valmennus kotimaassa Suomen Rotary Finlands Rotary ry järjestää vuosittain elo-syyskuussa tuleville kuvernööreille puolisoineen kaksipäiväisen informaatio- ja valmennustilaisuuden (DGE-info). 4 / 28

5 Tilaisuuden järjestämisestä vastaa Suomen Rotary Finlands Rotary ry:n hallituksen puheenjohtaja. SR maksaa osallistujien matka- ja majoituskulut sekä ruokailut. Tilaisuuden tarkoitus on: - tavata ensimmäisen kerran muiden piirien tulevat kuvernöörit ja heidän puolisot - saada opastusta, neuvoja ja käytännön kokemuksia kouluttajilta - vaihtaa ajatuksia ryhmän kesken tulevista omista suunnitelmista - saada tietoa Suomen Rotaryn ja Rotarytoimiston piireille ja kuvernööreille tarjoamista palveluista - saada ennakkotietoja tulevista kuvernöörin koulutustilaisuuksista, joita ovat vyöhyketasoinen Governor-elect Training Seminar (GETS) sekä kuvernöörikouluksi kutsuttu International Assembly San Diegossa, USA:ssa 3.3. GETS (Governor-elect Training Seminar) ja Rotaryinstituutti GETS ja Rotaryinstituutti ovat kaksi eri tapahtumaa, mutta ne järjestetään perinteisesti samassa yhteydessä. GETS ja Rotaryinstituutti järjestetään vyöhykkeittäin. Tulevien kuvernöörien vyöhykekohtaiseen koulutuksen (GETS) osallistuminen on pakollinen kaikille tuleville kuvernööreille sekä suotavaa myös puolisoille. Pohjoismaiden vyöhykkeiden 15 ja 16 GETS ja Rotaryinstituutti järjestetään vuosittain elo-syyskuussa jossain vyöhykkeen 15/16 maassa. Vuonna 2015 GETS ja Instituutti muuttuu siten, että mukana ovat myös vyöhykkeet 17 ja 18. Tilaisuus on marraskuussa 2015 Warwickshiressä, Englannissa. GETS pidetään ja Instituutti Yleinen käytäntö on, että GETS:n ja Instituutin aikana järjestetään samanaikaisesti seminaareja erilaisine ryhmäkokouksineen, kuten rotarysäätiöseminaari, jäsenkehitysseminaari, nuorisovaihtoseminaari, COL-seminaari jne. DGE:t osallistuvat GETS:n jälkeen varsinaiseen Instituuttiin ja sen istuntoihin ja ryhmäkokouksiin. GETS ja Rotaryinstituutti kestävät yleensä yhteensä n. 5 päivää. Instituuttiin osallistuvat yleensä myös DG ja piirien Säätiökomitean puheenjohtajat. GETS tarjoaa ensimmäisen tilaisuuden tutustua kansainväliseen Rotaryyn, sillä mukana ovat vyöhykkeiden tulevien kuvernöörien lisäksi myös rotarykoordinaattorit sekä Rotaryn hallituksen jäsen (RID). Käsiteltävät asiat ovat enemmän alueellisia kuin kansallisia. Kokous antaa samalla mahdollisuuden tutustua lisää suomalaisiin kollegoihin ja tavata tulevia kuvernöörejä myös muiden alueiden maista. GETS on myös ensimmäinen mahdollisuus sopia pohjoismaisesta vierailuvaihdosta tulevaan piirikonferenssiin. Kannattaa toimia nopeasti ja aktiivisesti näiden vaihtosopimusten kanssa, ettei jää paitsi. Pohjoismainen vierailuvaihto piirikonferenssissa ei ole pakollinen, mutta on vakiintunut käytäntö. Suomen Rotary ry ei korvaa vierailusta aiheutuvia matkakustannuksia, vaan ne on katettava piirin omasta budjetista. GETSissä on myös mahdollisuus tavata Zürichin toimiston edustaja. GETSin ryhmätyöt perustuvat vahvasti Lead your District Governor (233en) -oppaaseen, joka on ehdottomasti otettava mukaan. Ennen GETSiin menoa on syytä painattaa kuvernöörin käyntikortit. Mallit kannattaa ottaa edellisten vuosien kuvernööreiltä, kuitenkin huomioiden RI:n uudet graafiset ohjeet ja Brand Centeristä saatavia logoja. N. 500 kpl riittää alkuunsa. Käyntikorttien kustannukset voi raportoida kuvernöörin kuluihin RI:lle. RI maksaa DGE:n osallistumisen ja ylöspidon GETS:in osalta ja myös matkakulut voidaan raportoida kuvernöörin kuluihin RI:lle. Piiri maksaa DGE:n Instituuttiin ja seminaareihin osallistumiset sekä puolison kustannukset kaikilta osin. Piirikohtaisesti on erilaisia käytäntöjä DG:n, entisten kuvernöörien, rotarysäätiökomitean puheenjohtajien, piirikouluttajan jne. osallistumisesta Instituuttiin ja seminaareihin ja kustannusten korvaamisesta. 5 / 28

6 3.4. International Assembly (Kansainvälinen neuvottelu) Tämä kuvernöörikouluksi nimitetty koulutustilaisuus pidetään vuosittain USA:ssa ja kestää noin viikon. Assembly pidetään San Diegossa Kaliforniassa Royal Manchester Hyatt hotellissa. Assemblyn ajankohta hieman vaihtelee vuosittain. DGE saa hyvissä ajoin jo syksyllä RI:n pääsihteeriltä s-postissa International Assembly Participant Registration Book -oppaan, jossa seikkaperäisesti kerrotaan tulevasta tapahtumasta. Oppaassa on myös joukko sähköisiä lomakkeita, joissa kerätään tärkeää informaatiota liittyen osallistumiseen. Tämä opas tulee lukea tarkoin! Koulutukseen osallistuvat maailman kaikki tulevat kuvernöörit, joita on n Seuraava Assembly järjestetään Tähän koulutukseen osallistuminen on DGE:lle pakollinen ja puolisolle suotava. Assemblyn pääkieli on englanti. Suomenkielen tukea ei ole, joten suullisen esityksen taito englanninkielellä ryhmätöissä on tarpeen. International Assembly on tulevien kuvernöörien koulutuksen päätapahtuma, jonka tarkoitus on antaa piirin johtamiseen tarvittavat käytännön valmiudet, inspiraatiot ja motivaatiot. Koulutuksessa käydään läpi asioita, jotka on selostettu RI:n etukäteen lähettämässä kuvernöörin oppaassa Lead Your District Governor (233en), johon tutustutaan jo GETSissä. Koulutus muodostuu täysistunnoissa (Plenary Sessions) pidetyistä alustuksista, jonka jälkeen osallistujat menevät nimettyihin työryhmiin (Group discussions), joissa jatketaan keskustelua ja pohdintoja alustetuista aiheista. Myös puolisot osallistuvat täysistuntoihin, jonka jälkeen heillä on omat koulutus- ja keskustelutilaisuudet. Assemblyn ensimmäisenä päivänä RI:n tuleva presidentti julkistaa vuositeemansa. Ennen Assemblya on mahdollisuus viettää n. viikon mittainen Homestay-vierailujakso jossain amerikkalaisessa rotaryperheessä. USA:n piirit organisoivat ja markkinoivat näitä etukäteisohjelmia. Tämä mahdollisuus kannattaa yleensä käyttää hyväksi. RITS huolehtii matkajärjestelyistä liittyen myös Homestay-viikkoon, kun se on suoraan liitettynä Assembly matkaan. DGE maksaa silloin vain hänen ja puolison poikkeavista lennoista syntyvät lisäkustannukset. Assemblyn ensimmäinen päivä on varattu ilmoittautumiseen ja majoittautumiseen. Mikäli haluaa saapua paikalle jo hieman aikaisemmin tai jäädä vielä joiksikin päiviksi Assemblyn jälkeen, niin näiden ylimääräisten päivien kustannukset on maksettava itse. Lennot Suomesta San Diegon kestävät niin kauan, ettei perille ehdi ajoissa, jos lähtee RITSin suosituksen mukaisesti saman päivän aamuna. RI järjestää ja korvaa pyydettäessä nk. forced overnight -järjestelyn esim. New Yorkissa sitä pyydettäessä. Assemblyn koulutusaikataulu on erittäin tiivis ja sen aikana on minimaalisesti omaa aikaa. Puolisoilla on hieman väljempi aikataulu. Puolisot voivat valita erityyppisten ohjelmien välillä ja osallistumismaksu on valitusta ohjelmasta riippuvainen. Puolison ohjelmavaihtoehdot ovat: 1) Rotary Champion: puoliso osallistuu kaikkiin yleisistuntoihin ja seuralaille tarkoitettuihin istuntoihin, sekä ruokailuihin. RI maksaa kaikki kulut. (=kuten ennen) 2) Rotary Ambassador: puoliso osallistuu vain yleisistuntoihin ja aterioihin (pakolliset). RI maksaa 50 % ruokailuista ja lentoliput. 3) Friend of Rotary: puoliso osallistuu vain ruokailuihin, josta ei Rotarylle synny kustannuksia (eli puoliso maksaa itse). Tällöin ruokailut tarjotaan edullisempaan pakettihintaan. 4) Puoliso ei osallistu lainkaan ohjelmaan eikä ruokailuihin, josta ei Rotarylle synny kustannuksia (eli puoliso maksaa itse). Huom! Osallistumismaksut ohjelmiin Ambassador ja Friends of Rotary tulee hoitaa ennen paikanpäälle saapumista. Rekisteröitymislomakkeessa on varattu tilaa luottokorttitiedoille. Assemblyn yhteydessä on myös tarjolla vapaaehtoisena iltaohjelmana vierailuita lähialueen klubeissa tai rotaryperheissä, jos aikataulu sallii. Assemblyssa on ollut tapana vaihtaa osallistujien kesken pieniä lahjoja. Nämä lahjat tuleva ku- 6 / 28

7 vernööri maksaa itse. Suosituksena on nykyään lahjojen asemesta DGE:n tekemä lahjoitus Rotarysäätiölle. Suomalaiset DGE:t ovat tehneet yhdessä käyntikortin kokoisen kortin, jossa on kaikkien suomalaisten piirien tiedot ja ilmoitus lahjoituksesta Säätiölle. Assemblyn yhteydessä pidetään International Festival Talent Night -ilta, jolloin eri maiden piirien tulevat kuvernöörit puolisoineen esittävät pienen ohjelmanumeron, joka jollain tavalla liittyy kyseisen maan tunnusmerkkeihin. Mikäli haluaa mukaan tähän vapaaehtoiseen esiintymiseen, niin esiintyminen on anottava RI:ltä ja RI päättää onko esitys sellainen, että pääsee lavalle. Kuvernöörin takin hankintatapa on hieman vaihdellut vuosittain. Ajankohtaisesta hankintamenettelystä ilmoittaa Assemblyn järjestelykomitea hyvissä ajoin. Kuvernöörin takin hankinta korvataan RI:n myöntämästä kuvernöörin määrärahasta (allocation). Myös puolisot voivat hankkia itselleen kuvernöörin takin, joka osoittautuu hyväksi ratkaisuksi kun samalla pukeutumismurheet rotarytilaisuuksissa poistuu. Takilla selviää useimmista tilaisuuksista niin Assemblyssa, Kongressissa kuin muissa tulevissa rotarytapahtumissa. Mahdollisen puolison takin kukin maksaa itse. Miespuoliset kuvernöörit saavat Assemblyn alussa vuoden teemaan liittyvän solmion sekä rouvat huivin. Assemblyssa on myynnissä myös RI:n vuositeema-postikortteja, jotka on tarkoitettu hyvän tavan mukaisesti postitettaviksi tulevan rotaryvuoden klubipresidenteille ja piiriorganisaation jäsenille. Postituksen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi on syytä tehdä valmiit osoitetarrat etukäteen. Osoitetarrat voi ajaa suoraan SR:n jäsentietojärjestelmästä. DGE on tavannut saada Assemblyssa pienen shekin (n. 100 USD) taskurahoiksi mm. em. korttien postitusta varten sekä elektronisen puhelinkortin, johon ladattu sisään pieni summa puhelinsoittoja varten. Assemblyn yhteydessä on myynnissä paljon erilaista Rotaryn rekvisiittaa kuten teemapinssejä, bannereita, tunnustuslahjoja jne. Näistä kannattaa hankkia klubeille jaettavaksi tarpeen mukaan. Kulut voidaan raportoida kuvernöörin kuluihin RI:lle tai ne korvataan sopimuksen mukaan piirin kongressimäärärahasta. Assembly on myös hyvä ympäristö levittää tietoa piiristään ajatellen yhteisiä kansainvälisiä projekteja sekä VTT- (Vocational Training Team) ja nuorisovaihtoa. Pohjoismaisten kollegoiden kanssa on hyvä keskustella myös mahdollisista vastavierailuista piirikonferensseissa, ellei tätä ole vielä tullut sovittua GETSin yhteydessä. Rotary International Travel Service (RITS) hoitaa kaikki matkajärjestelyt. Palvelu toimii yleensä hyvin, mutta kannattaa kuitenkin tarkastaa huolellisesti RITSin esittämät matkasuunnitelmat. Mikäli haluaa järjestää matkustamisen itse, on se hyväksytettävä RITS:llä. RI maksaa DGE:n ja puolison Assemblyyn osallistumisen, majoituksen ja matkat. Puoliso voi nykyään valita erilaisista osallistumisoptioista, jotka kustannuksiltaan vaihtelevat (katso edellisen sivun alaosa) RI:n kansainväliset kongressit (International Convention) Vuosittain touko-kesäkuussa järjestettävä RI:n kansainvälinen kongressi on erinomainen tilaisuus DGE:lle ja DG:lle saada kokemuksia Rotaryn kansainvälisestä toiminnasta. Osallistumalla kongressin yhteydessä pidettäviin erilaisiin seminaareihin DGE saa hyviä syventäviä eväitä DGtehtävän hoitoon. Rotaryn kansainväliset toveruus- ja ystävyysverkostot syntyvät usein kongressien yhteydessä. Kongressi on tarkoitettu kaikille rotareille. Kongressiin osallistumisen kustannusten korvaamisessa on piireissä erilaisia käytäntöjä. Varsin yleinen tapa on kustantaa tuleva kuvernööri puolisoineen. Kongressi on istuvan RI Presidentin konferenssi ja siellä esitellään tuleva RI:n presidentti kaikille rotareille. Varsinaisesti hän tuli tutuksi DGE:ille jo Assemblyssa. Kongressissa, joka samalla on RI:n vuosikokous vahvistetaan tulevan hallituksen jäsenvalinnat, RI:n presidenttiehdokas sekä tulevan kauden DGE nimitykset. 7 / 28

8 Vuoden 2016 kongressi pidetään Korean Soulissa. Vuoden 2017 kongressi pidetään USA:ssa Georgian Atlantassa Vuoden 2018 kongressi pidetään Kanadassa Ontarion Torontossa Vuoden 2019 kongressi pidetään Saksan Hampurissa Vuoden 2020 kongressi pidetään USA:ssa Havaijin Honolulussa 4. Piirin hallinto ja toiminnan suunnittelu Piirin toiminnan lyhyen ja pitkän aikavälin suunnittelu ja vuosibudjetointi on syytä aloittaa jo DGE-kauden alussa eli heti kesälomien jälkeen. Piiriorganisaation rakentamiseen on syytä varata aikaa. RI edellyttää, että piiriorganisaatio on ilmoitettu My Rotaryyn/District Administration viimeistään DGE-kauden joulukuussa. DGE laatii piirin taloussuunnitelman yhteistyössä talouskomitean kanssa. Suunnitelma hyväksytetään PETSin yhteydessä pidettävässä piirineuvottelussa. On suositeltavaa, että piirin strategiasuunnitelma, DLP (piirijohtosuunnitelma), toimintasuunnitelma, talousarvio, taloudenhoidon ohjeet ja piiriorganisaatio esitetään piirineuvostolle kommentoitavaksi DGE-vuoden syksyllä ja piirijohdon koulutusseminaarissa helmikuussa, jotta niihin ehditään vielä tekemään tarvittaessa muutoksia ennen piirineuvottelua. Toimintasuunnitelmat, piiriorganisaatio ja talousarvio on tiedotettava tuleville klubipresidenteille hyvissä ajoin ennen PETSin yhteydessä pidettävää piirineuvottelua, jossa nämä suunnitelmat käsitellään ja virallisesti hyväksytään. Piirineuvottelun hyväksytty pöytäkirja ja siinä mainittujen liitteiden kopiot (talousarvio, organisaatio jne.) lähetetään piirineuvostolle sekä Rotarytoimistoon. Alkuperäinen pöytäkirja jää piirin arkistoon Piirin visio ja strategia Piirin tavoitteiden ja toiminnan pitkän aikavälin suuntaviivat helpottavat vuosisuunnittelua sekä kuvaavat piirin pitkän aikavälin tavoitteita ja painopisteitä. Joissain piireissä on strategiatoimikunta, jonka tehtävänä on tarkastella ja laatia pitkän aikavälin suuntaviivat ja painopisteet yksittäisiä kuvernöörivuosia pidemmälle ajalle. Luontevaa on, että ainakin DG, DGE ja DGN vuosittain yhdessä tarkistavat piirin kolmivuotissuunnitelman Piirijohtosuunnitelma (DLP) Piirijohtosuunnitelma (DLP = District Leadership Plan) kuvaa piirihallinnon ja johtamisjärjestelmän rakenteen ja menettelytavat. Piirin toimintasuunnitelma täydentää piirijohtosuunnitelmaa kuvaten kauden toiminnan tavoitteet. RI edellyttää, että jokainen piiri on laatinut piirijohtosuunnitelman, jonka muodoista säädetään RCP kokoelman artiklassa Piirijohtosuunnitelmassa määritellään apulaiskuvernöörien määrä ja tehtävät, pätevyysvaatimukset, valintamenettely ja koulutus sekä piirin komiteoiden tarve ja tehtäväalue, komiteoiden puheenjohtajien ja jäsenten pätevyysvaatimukset ja valintamenettely. Piirijohtosuunnitelmassa on kuvattava myös miten piiri edesauttaa ja tukee vastaavaa suunnitelmaa ja suunnittelua klubitasolla. Piirijohtosuunnitelma tarkistetaan vuosittain ja hyväksytetään PETSin yhteydessä pidettävässä piirineuvottelussa. Klubijohtosuunnitelma (CLP = Club Leadership Plan) on uusi suunnitteluväline ja sen sisäänajoa klubeihin kannustetaan. Hyvä opas tähän tarkoitukseen on Eläväisen klubin eväät, klubijohtosuunnitelmasi (245fi). Kyseinen opas ja muuta aiheeseen liittyvää aineistoa löytyy SR:n suojatuilta jäsensivuilta. 8 / 28

9 4.3. Piiriorganisaatio Toiminnan suunnittelu kannattaa yleensä aloittaa piiriorganisaation kokoamisella, koska toiminnan vuosisuunnittelu on suunnitelmiin sitoutumisen kannalta hyvä laatia yhteistyössä komiteoiden vetäjien ja apulaiskuvernöörien kanssa. Piiriorganisaation rungon muodostaa piirineuvosto, jonka puheenjohtajana toimii istuva kuvernööri ja jäseninä yleensä 1-2 edellistä kuvernööriä, DGE, DGN, talouskomitean puheenjohtaja, rotarysäätiökomitean puheenjohtaja ja piirisihteeri. Piirineuvoston kokoonpano sekä komitearakenteet vaihtelevat piireittäin. Piiriorganisaatiota ei tule paisuttaa tarpeettomilla osilla, joilla ei ole käytännön toimintaa. Piirijohtosuunnitelmassa on määritelty piirin organisaation perusrakenne ja tehtävät. Piiriorganisaatio ja sen miehitys on ilmoitettava RI:lle (My Rotary/District Administration) joulukuun loppuun mennessä. Mikäli organisaatio on tällöin vielä joiltain osin auki, niin sitä voi täydentää myöhemmin. Seuraavia elimiä on yleensä pidetty hyödyllisinä: * Piirineuvosto Piirineuvosto on kuvernöörin johdolla työskentelevä neuvoa-antava toimikunta, joka tukee kuvernööriä tämän esille ottamissa asioissa. Piirineuvosto ei ole päättävä elin, vaan piirin päätösvalta on yksin kuvernöörillä perustuen piirineuvottelussa ja piirikokouksessa tehtyihin päätöksiin. Piirineuvoston kokoonpano on määriteltynä piirijohtosuunnitelmassa. Piirineuvosto toimii useissa piireissä myös kuvernöörin valintakomiteana. Jos piirineuvostossa on kuvernöörin lisäksi kaksi viimeisintä entistä kuvernööriä ja kaksi tulevaa kuvernööriä (Governor-elect ja Governor-nominee), siinä on runsaasti kokemusta. Tulevat kuvernöörit saavat piirineuvoston jäseninä hyvää kokemusta ennen toimikautensa alkua. Piirin Rotarysäätiökomitean puheenjohtajan tulisi myös olla piirineuvoston jäsen. * Talouskomitea Piirissä tulee olla vähintään kolmijäseninen talouskomitea. Talouskomitean tehtävänä on tukea tulevaa kuvernööriä talousarvion laadinnassa sekä valvoa ja raportoida taloussuunnitelman toteutumista. Talouskomitean puheenjohtaja on yleensä joku entinen kuvernööri, ei kuitenkaan edellinen kuvernööri. Talouskomitean kokoonpanossa on erilaisia piirikohtaisia käytäntöjä. Piirin laskut hyväksyy ja tiliöi pääsääntöisesti kuvernööri. Kuvernööri ei voi hyväksyä itse aiheuttamiaan kululaskuja, vaan ne hyväksyvät piirin talouskomitean puheenjohtaja. Hyväksymisen jälkeen laskut lähetetään Rotarytoimistoon maksettavaksi piirin tililtä. Piirin tilien tarkastamisen hoitavat piirineuvottelussa DGE:n esittämät ja hyväksytyt tilintarkastajat (yleensä samat tilintarkastajat kuin Suomen Rotary Finlands Rotary ry:llä). Piireillä on omia piirin taloudenpitoa koskevia ohjeita, kuten piirin taloudenhoidon yleisohjeet. * Rotarysäätiökomitea Rotarysäätiökomitea on yksi piirin tärkeimmistä ja vaativimmista komiteoista. Rotarysäätiökomitean tehtävänä on suunnitella, koordinoida ja arvioida kaikkia säätiöön liittyviä piirin toimintoja sekä avustaa tulevaa kuvernööriä piirin rotarysäätiötavoitteiden asettamisessa ja lahjoitustilanteen seurannassa. Rotarysäätiökomitean puheenjohtajana toimii tavallisesti joku entinen kuvernööri. Rotarysäätiökomitean puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta. Komitea huolehtii yhdessä piirineuvoston kanssa siitä, että piiri täyttää Rotarysäätiön kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen (MOU) mukaiset ehdot ja pysyy sertifioituna. Yhteistyösopimuksen ehtona on sekä nykyisen että tulevan kuvernöörin ja rotarysäätiökomitean puheenjohtajan kouluttautuminen My Rotaryssa esitettyjen ehtojen mukaisesti. 9 / 28

10 Rotarysäätiöltä anottavien apurahojen ja stipendien hakemiseen liittyy useita määräaikoja ja lomakkeita. Rotarysäätiön ohjelmat ovat kuvattuina Rotarysäätiön käsikirjassa (219fi), joka löytyy SR:n verkkosivuilta. Piirin jakamien Piiriapurahojen (District Grants) käytöstä päättää piirin Rotarysäätiökomitea. Varojen käytön valvonnasta vastaa MOU:n mukainen piirin Säätiön tilintarkastuskomitea. Piirin DG-politiikan määrittelee piirin johto. Uusien Rotarysäätiöehtojen mukaisesti piirin ja Globaaleja apurahoja käyttävien klubien on oltava sertifioituja. Piiri voi vaatia sertifioinnin myös niiltä klubeilta, jotka haluavat käyttää Piiriapurahoja. Rotarysäätiökomitea vastaa piiritasolla Rotarysäätiötä koskevien asioiden kouluttamisesta ja tunnetuksi tekemisestä piirissä ja klubeissa sekä pitää yhteyksiä klubien rotarysäätiökomiteoiden puheenjohtajiin sekä tukee ja auttaa klubeja rotarysäätiöasioissa. Esille tuodaan erityisesti rotarysäätiölahjoitusten merkitys sekä Rotarysäätiön tarjoamien tukirahoitusmuotojen hyödyntämismahdollisuudet ja -tavat klubien humanitaarisissa projekteissa. Rotarysäätiökomitea suunnittelee ja organisoi piirin rotarysäätiöseminaarit yhteistyössä kuvernöörin ja apulaiskuvernöörien kanssa. * Ammattikoulutustiimit-komitea Ammattikoulutustiimit (Vocational Training Team/VTT). Kyseessä on ammattiryhmien välinen vaihto siten, että ryhmä tekee tai kouluttaa vierailunsa ajan ammattinsa mukaisia tehtäviä. Ammattikoulutustiimivaihto ei ole enää vastavuoroista, mutta voidaan suunnitella niinkin. Toiminta rahoitetaan Globaaleilla apurahoilla. Siten rahoitus sisältyy DDF:ään ja Maailmanrahaston vastaantuloon (kaksinkertaistava). Ammattiryhmien käyttöä voidaan toteuttaa myös osana jotakin kansainvälistä Globaaleilla apurahoilla rahoitettua projektia, johon koulutus oleellisena osana kuuluu. Ammattikoulutustiimikomitea suunnittelee ja vastaa yhteistyössä tulevan kuvernöörin kanssa VTT-vaihdon toteutuksesta. * Nuorisovaihtokomitea Nuorisovaihto on Suomessa organisoitu kaikkia piirejä palvelevan nuorisovaihdon monipiiriorganisaation kautta. Nuorisovaihdon monipiiriorganisaatioon valitaan edustajia kustakin piiristä. Kansallisen tason nuorisovaihtokoulutuksen lisäksi piirit järjestävät omia nuorisovaihdon koulutus- ja informaatiotilaisuuksia. Nuorisovaihtokomitean puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta. Nuorisovaihdon toteuttaminen edellyttää nykyisin, että vaihtavassa klubissa on kolmen hengen nuorisovaihtotiimi, jonka jäsenistä vähintään yksi on vuosittain koulutettu kunkin piirin järjestämissä koulutustilaisuuksissa. Tiimissä tulee olla kumpikin sukupuoli edustettuna. Mikäli klubissa on vain miesjäseniä, niin rotarin puoliso voi olla yksi tiimin jäsen. * Apulaiskuvernöörit Rotarypiiri jaetaan tavallisesti 6-8 klubia käsittäviin alueisiin, joihin kuhunkin tuleva kuvernööri nimittää kokeneen rotarin (entisen presidentin) apulaiskuvernööriksi. Apulaiskuvernöörien tehtävät on määritelty piirijohtosuunnitelmassa, jota täydentää Piirin johtaminen Apulaiskuvernööri (244fi) -opas, jonka viimeisin suomenkielinen painos löytyy SR:n suojatuilta jäsensivuilta. Apulaiskuvernöörin suositeltava toimikausi on kolme rotaryvuotta. * Piirien edustajat Suomen Rotaryn toimikunnissa Suomen Rotaryn toimikunnat muodostuvat piirien edustajista. - Koulutustoimikunta tuottaa piireille tarkoitettuja suomen- ja ruotsinkielisiä koulutusaineistoja sekä kehittää koulutustoimintaa. Jäseninä ovat piirien piirikouluttajat. 10 / 28

11 - Julkaisutoimikunta vastaa Suomen Rotaryn vuosittaisen matrikkelin tuottamisesta sekä SR:n verkkosivujen julkisen osan sisältötuotannosta. - Käännöstoimikunta vastaa sovittujen RI:n oleellisten julkaisujen kääntämisestä suomeksi ja niiden painatuksesta sekä avustaa Rotarytoimiston klubeille jaettavan informaation kääntämisestä ruotsiksi. - IT-toimikunnan tehtävänä on tehdä ehdotuksia Suomen Rotaryn tietojärjestelmien kehittämiseksi, osallistua mahdollisiin kehityshankkeisiin sekä tukea piirejä ja klubeja järjestelmien käytössä. Jäseninä ovat piirien IT-vastaavat. - TRF-toimikunnan tavoitteena on saada aikaan piirien yhteisiä TRF-hankkeita, vaihtaa piirien välisiä hyviä käytäntöjä sekä järjestää mahdollisia valtakunnallisia säätiöseminaareja. Jäseninä ovat piirien TRF-komiteoiden puheenjohtajat. - ICC-toimikunnan (kansainvälinen ystävyysklubitoiminta) tehtävänä on edistää ystävyysklubitoimintaa. Sen jäseniä ovat piirien kansainvälisten komiteoiden vetäjät. Suomen Rotaryn hallitus vahvistaa toimikuntien kokoonpanon rotaryvuosittain. Tavoitteena on, että piirien edustajat toimivat näissä toimikunnissa useamman vuoden Toimintasuunnitelma Tulevan rotaryvuoden toiminnan suunnittelu on hyvä käynnistää kuvernöörin toimikautta edeltävänä syksynä. Suunnitelmaan sitoutumisen ja toteutumisen kannalta on suositeltavaa, että tuleva kuvernööri kuuntelee sitä tehdessään piirin eri komiteoiden vetäjiä. Toimintasuunnitelman muoto ja sisältö vaihtelevat vuosittain riippuen tulevasta kuvernööristä. Toimintasuunnitelmaa rakennettaessa on muistettava myös sen yhteys piirijohtosuunnitelmaan ja vaikutus piirin talousarvioon Piirin talousarvio Talousarvio on rahaksi muunnettu toimintasuunnitelma, joten talousarviota tehtäessä on toimintasuunnitelma pidettävä mielessä. Tuleva kuvernööri laatii talousarvioesityksen yhteistyössä talouskomitean kanssa. Piirin tulevan kauden talousarvion hyväksyminen päätetään PETSin yhteydessä piirineuvottelussa. Ennen rotaryvuoden alkua on hyödyllistä tutustua edellisten vuosien budjetteihin ja tilinpäätöksiin, jotta budjetti pysyy linjassa edellisten vuosien kanssa. Talousarvio perustuu osittain eriin, joihin kuvernööri ei suoraan voi vaikuttaa ja osittain toimintasuunnitelmasta johdettuihin lukuihin. Talousarvio tulee toimittaa klubeille hyvissä ajoin (vähintään kuukausi) ennen piirineuvottelua. Silloin klubeille jää riittävästi aikaa ottaa siihen kantaa hallituksessa ja tarvittaessa myös klubien kokouksissa. Tulevan kuvernöörin on alusta lähtien pidettävä tarkkaa kirjanpitoa kaikesta kuvernöörin tehtävän hoitoon liittyvistä kulueristä sekä piirin että RI:n osalta. Kuvernöörin osalta piirin budjetissa on vain sellaiset kuvernöörin tehtävien hoitoon liittyvät kuluerät, joita RI ei korvaa kuvernöörin määrärahasta. Piirien tilinpäätöksien tekemisestä ja tilien tarkastuttamisesta vastaa SR/Rotarytoimisto. Kuvernöörin toimikauden päättyessä on kaikki ko. rotaryvuotta koskevat suoritukset toimitettava hyväksyttyinä Rotarytoimistoon maksuun ja kirjanpitoon mennessä. Piirien tilit tarkastetaan syyskuun alkupuolella. Tilintarkastuksen yhteydessä tarkastetaan myös piirin toiminta, minkä vuoksi edellisen kauden toimintakertomukset tulisi toimittaa Rotarytoimistoon syyskuun alkuun mennessä. Tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomus kulkevat käsi kädessä. Piirin tarkastettu tilinpäätös on toimitettava piirin klubeille kolmen kuukauden kuluessa rotary- 11 / 28

12 vuoden päättymisestä eli mennessä (Rotarytoimisto hoitaa tämän). Tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto sekä toimintakertomus on esitettävä kuvernöörin toimikautta seuraavan piirikokouksen hyväksyttäväksi piirin syyskokouksessa. Kuvernöörin tehtävien hoitoon liittyy myös sellaisia vapaaehtoisia kulueriä, jotka jäävät maksettavaksi omasta pussista. Arvio on, että kuvernöörivuosi tule maksamaan itselle muutama tuhat euroa Kuvernöörin varat ja korvaukset RI:ltä RI:n puolesta on mahdollista siirtää kuvernöörin määrärahat joko piirin tilille tai kuvernöörin erikseen tarkoitukseen avaamaansa tilille. RI:n toimittamassa määrärahalomakkeessa on molemmat vaihtoehdot mainittu ja vapaasti valittavissa. Selvintä on, että tuleva kuvernööri avaa nimissään olevan oman pankkitilin RI:n rahaliikenteen hoitamiseksi ja ilmoittaa nämä pankkiyhteystiedot RI:lle (District Governor Payee Information Form) lokakuun loppuun mennessä. Samalla RI pyytää perustietoja (arviot eri liikennevälineiden käytöstä ja hotelliyöpymiset) tulevan toimikauden määrärahan suuruuden määrittämiseksi. RI:n myöntämä kuvernöörin määrärahan suuruus vaihtelee piireittäin ja noudattaa yleensä edellisten vuosien linjaa. Tuleva kuvernööri saa RI:ltä kesäkuun aikana ennakkoilmoituksen vuosibudjettinsa suuruudesta. Heinäkuussa tulee RI:n määrittämästä vuosibudjetista 70 % kuvernöörin tätä tarkoitusta varten avaamalle pankkitilille. Loput 30 % eivät tule automaattisesti, vaan perustuvat kuvernöörikauden päätyttyä raportoituihin kustannuksiin (official RI/TRF Expense Statemant). Apulaiskuvernöörien (AG) koulutuksen järjestämisestä ja siitä aiheutuvien kulujen kattamiseksi ei ole erillistä määrärahaa vaan siitä aiheutuneet kulut raportoidaan kuvernöörin kuluihin RI:lle. Parasta on varata tarkoitukseen riittävä määräraha piirin kustannusarviossa. DGE vastaa koulutuksen järjestämisestä. AG-koulutus pidetään usein PETSin yhteydessä. DG:n on raportoitava/tehtävä tilityksensä RI:lle koko saamastaan summasta (70 % + maks. 30 %) heti toimikautensa päätyttyä, kuitenkin viimeistään Tilitys tapahtuu RI:lle Expense-raportilla (nykyään tarvitaan vain yksi raportti). Raportin voi tehdä sähköisenä suoraan RI:ltä saatuun tilikirjaan, jonka voi kauden päätyttyä liitteineen lähettää s- postissa Zürichiin. DG:n on syytä pitää omaa juoksevaa kirjanpitoa RI:n myöntämien varojen käytöstä ollakseen tietoinen, paljonko siitä kulloinkin on vielä jäljellä. Ajopäiväkirjaa ja muuta tilikirjaa kannattaa tehdä sitä mukaa kun kuluja syntyy. Näin lopputilityksen tekeminen on helppoa. On varottava piirin, RI:n ja oman pussin rahaliikenteen sotkemista toisiinsa! Tuleva kuvernööri saa RI:ltä toimikautensa määrärahat (70 %) käyttöönsä vasta heinäkuussa, mutta jo sitä ennen voi olla kuluja, jotka RI tulee aikanaan korvaamaan. Joissain piireissä on käytäntö, että DGE voi veloittaa piiriltä RI:n aikanaan maksamia ennakkokuluja ja palauttaa sitten tämä ennakko piirille heti, kun on saanut RI:ltä määrärahansa. RI:lle voi raportoida kuluja DGN, DGE sekä DG kaudelta. On syytä säästää kaikki kuitit loppuraportointia varten. Epäselvyyksiä voi kysellä Zürichin toimistosta Talousarvion perusteet Pelkkä numeraalinen talousarvio ei välttämättä aukea kaikille, joten on hyödyllistä laatia kirjallinen selonteko talousarvion perusteista eli mitä numerot asiallisesti pitävät sisällään ja mihin budjettisummat perustuvat. Tämä selvitys saa numeraalisen budjetin ymmärrettävämpään muotoon nopeuttaen näin talousarvion käsittelyä piirineuvottelussa Tilikirjausohje Piirien tilipuitteet ovat nykyisin pääosin samanlaiset, mutta erojakin on (lähinnä kulupuolella). Ro- 12 / 28

13 tarytoimistossa otettiin käyttöön rotaryvuoden alussa uusi kirjanpitojärjestelmä, missä yhteydessä myös yhtenäistettiin eri piirien tilipuitteiden päärakenne. Piireillä voi kuitenkin olla omia eritystarpeisiin perustettuja alatilejä. Kullakin piirillä tulisi olla piirin tileihin sovellettava kirjausohje, jonka mukaan kuvernööri tiliöi itse laskut, jolloin kuvernöörin ei tarvitse arvuutella tai kysellä Rotarytoimistosta, mitä eriä millekin tilille ja talousarvion momentille on kirjattu. Tilipuitteiden ja talousarvion välinen yhteys tulee olla yksikäsitteinen Taloudenhoidon yleisohje Taloudenhoidon yleisohje on piirin pysyväisohje taloudenhoidon menettelytavoista. Taloudenhoidon yleisohje on hyväksytettävä vuosittain piirineuvottelussa Rotarypiiri ry:n säännöt Kaikki Suomen piirit ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, joilla on yhdistyssäännöt. Melkein kaikki piirit ovat uudistaneet sääntönsä ja toimivat tavallisten yhdistysten tapaan. Piiriyhdistykset muodostavat Suomen Rotary Finlands Rotary ry:n jäsenkunnan Yhdistysrekisteri-ilmoitus Piiriyhdistyksen nimenkirjoitusoikeudet muuttuvat vuosittain ja nämä tiedot tulee saattaa ajan tasalle Patentti- ja rekisterihallitukselle lähetettävällä muutosilmoituksella, joka voidaan tehdä sähköisesti PRH:n verkkosivuilla. 5. Piirin tilaisuuksien valmistelut Piirin tärkeimpien tilaisuuksien (piirijohdon koulutusseminaari, PETS ja piirineuvottelu sekä piirikonferenssi ja piirikokous) ajankohdat ja pitopaikat on sovittava hyvissä ajoin, mielellään jo n. 1,5 vuotta ennen kuvernöörikauden alkua. On suositeltavaa koordinoida ja sopia piirin päätilaisuudet myös muiden piirien tulevien kuvernöörien kanssa päällekkäisten ajankohtien minimoimiseksi. RI:lle on toimitettava DGE-vuoden mennessä ilmoitus, jolla ilmoitetaan PETSin, piirineuvottelun sekä mahdollisten jäsenkehitys- ja säätiöseminaarien ajat ja paikat. 5.1 PETS (President-elect Training Seminar), virkailijakoulutus ja piirineuvottelu PETS ja virkailijakoulutus ovat kaksi eri koulutustapahtumaa, jotka voidaan pitää eri ajankohtina. Suomessa on vakiintunut käytäntö, että ne pidetään samassa yhteydessä kestäen 1-2 päivää (la-su) riippuen piirin käytännöstä. PETSin ja piirin koulutusseminaarin ajankohdaksi suositellaan helmi-maaliskuuta. Tuleva kuvernööri vastaa näiden tilaisuuksien suunnittelusta ja johdosta. PETS ja piirin koulutusseminaari ovat tuleville klubipresidenteille, sihteereille ja muille klubivirkailijoille suunnattu koulutustilaisuus tulevaan rotaryvuoteen valmentautumiseksi. PETS on klubipresidenteille pakollinen, jotta he voivat ottaa vastaan presidentin tehtävät. Mikäli piirin oma PETS-koulutuksen ajankohta on tulevalle presidentille sopimaton, hänen pitää osallistua jonkun toisen piirin PETSiin, joka on eri ajankohtana. Mikäli tämäkään ei onnistu, niin AG:n on annettava vastaava koulutus kyseiselle klubipresidentille. PETSin ja virkailijakoulutuksen puitteiden järjestelyistä vastaa joku piirin klubi (tai klubit) ja tilaisuuden sisällöstä (koulutusohjelma ja kouluttajat/alustajat) vastaa DGE yhdessä piirikouluttajan kanssa. Koulutusohjelma tulee perustua PETS-koulutusaineistoon ( Leaders Guide ) jonka RI toimittaa piirille. Näin RI varmistaa, että ajankohtaiset teemat ja painopisteet ovat tiedossa. SR:n käännöstoimikunta vastaa siitä, että suuri osa klubeille suunnatusta aineistosta on käännetty suomeksi. PETSin ja virkailijakoulutuksen osallistumiskustannusten veloitusmenettelyt vaihtelevat piireittäin. 13 / 28

14 PETSin yhteydessä pidettävässä virallisessa piirineuvottelussa käsitellään ja hyväksytään tulevan rotaryvuoden piirijohtosuunnitelma, piiriorganisaatio sekä talous- ja toimintasuunnitelmat. On suositeltavaa, että DGE esittää kaikki suunnitelmansa piirineuvostolle kommentoitavaksi jo piirineuvottelua edeltävän vuoden loppupuolella, jotta näihin ehtii tarvittaessa tekemään vielä täydennyksiä. PETSin yhteydessä pidetään usein myös piirijohdon koulutustilaisuus (AG-koulutus). Joissain piireissä tämä koulutus järjestetään erikseen. Piirineuvottelun kutsu ja asialista on toimitettava klubeille hyvissä ajoin ennen piirineuvottelua. Suositus on vähintään kuukautta ennen tapahtumaa. Piirineuvottelussa esitettävät suunnitelmat seuraavalle rotaryvuodelle kannattaa hyvän hallintotavan mukaan saattaa tiedoksi klubeille hyvissä ajoin etukäteen perehtymistä varten. Piirineuvottelusta eli piirin kevätkokouksesta säädetään tarkemmin rekisteröidyn piirin säännöissä. Mikäli mahdollista, niin myös kuvernöörin klubivierailuohjelman ehdotus on hyvä lähettää klubeille ennen PETSiä, jotta se voidaan varmistaa PETSin yhteydessä. Piirineuvottelun tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja liitteineen (budjetti, organisaatio jne.) tulee toimittaa Rotarytoimistoon ennen alkavaa uutta rotaryvuotta. Piiriorganisaatio on matrikkelikirjaa varten toimitettava Rotarytoimistoon jo tammikuun loppuun mennessä Piirikonferenssi - Piirikokous Piirikonferenssi on piirin rotaryvuoden päätapahtuma. Se pidetään normaalisti huhtikuussa ja on yleensä 2-päivinen (la su). Piirikonferenssi on juhlatilaisuus puheineen, illallisineen, kaupungin vastaanottoineen jne. Piirikonferenssin yhteydessä pidetään monasti myös piirikokous, jossa käsitellään ja hyväksytään edellisen kauden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä esitellään muita virallisia ajankohtaisia asioita. Useimmat piirit ovat kuitenkin hyväksyttäneet uudet säännöt PRH:lla, jolloin kyseiset tilinpäätös- ja vastuuasiat käsitellään piirin syyskokouksessa. Kevään piirineuvottelu on näissä säännöissä määritelty yhdistyksen kevätkokoukseksi. Tällaista käytäntöä puoltaa se, että tällöin edellisen vuoden kuvernöörille myönnettävä tili- ja vastuuvapaus ei jää niin pitkäksi aikaa auki ja piirikonferenssin luonne juhlatilaisuutena korostuu. Piirikokouksessa käsiteltävä tilintarkastajien tarkastama piirin tilinpäätös on oltava valmiina kolmen kuukauden kuluessa tilivuoden päättymisestä eli viimeistään mennessä. Tilinpäätöstiedot tulee lähettää kullekin piirin klubille mennessä. Rotarytoimisto hoitaa tämän lähetyksen. Piirikokouksen kutsu ja asialista on toimitetta klubeille hyvissä ajoin ennen kokousta piirin sääntöjen määräämällä tavalla. Kokouksessa käsiteltävät aineistot tulisi hyvän hallintotavan mukaan tiedottaa klubeille riittävän ajoissa etukäteen, jotta ne voisivat ennakkoon perehtyä käsiteltäviin asioihin nopeuttaen näin myös kokouksen kulkua. Piiriyhdistyksen vuosikokouksen vaatimukset on määritelty Rotarypiiri ry:n säännöissä. Piirikonferenssissa on mukana piirin klubien osallistujien lisäksi vierailevia edustajia, joita ovat Suomen jonkun toisen piirin kuvernööri, mahdollisesti sovittu pohjoismaisen piirin kuvernööri sekä RI:n presidentin virallinen edustaja. Näistä kaksi ensiksi mainittua vierailua on DGE:n itse sovittava hyvissä ajoin esim. GETS:n yhteydessä. RI ehdottaa aina jonkun arvovaltaisen rotarin viralliseksi RI:n presidentin edustajaksi piirikonferenssiin. DGE voi halutessaan esittää RI:lle toivomuksen virallisesta edustajasta, mutta lopullisen päätöksen tekee aina RI. RI kustantaa RI:n edustajan ja seuralaisen piirikonferenssimatkan kustannukset ja loput jää piirin maksettavaksi. Edustajan ja seuralasien matkat tulee varata ja hyväksyttää RITS:n toimesta. Hotelli, ateriat ja mahdolliset rekisteröitymiskustannukset maksaa piiri. Virallista edustajaa tulee informoida asiasta. Lisätietoja saa osoitteesta Jos RI:n presidentin edustajan valinta annetaan RI:n tehtäväksi, niin pyrkimyksenä on valita henkilö lähialueilta. RI 14 / 28

15 antaa tarkat ohjeet siitä, miten RI:n presidentin virallisesta edustajasta on huolehdittava. Sekä RI:n viralliselle edustajalle että pohjoismaiden edustajalle on nimettävä kielitaitoiset adjutantit (aide), jotka avustavat heitä mm. tulkkina. Näille piirin ulkopuolisille kutsuvieraille luovutetaan yleensä muistolahjat piirikonferenssin lopussa. Piirikonferenssi on myös oivallinen tilaisuus jakaa huomionosoitukset ja palkitsemiset piirin toimihenkilöiden ja klubien erinomaisista suorituksista. Suomen Rotary ei enää kustanna kuvernöörin matkakustannuksia puolisoineen mahdollisesti sovittuun pohjoismaiseen piirikonferenssiin, vaan piirin tulee huomioida nämä omassa budjetissaan. Majoituskustannuksista vastaa isäntämaan piiri, ellei muuta ole sovittu. Yleinen käytäntö on, että piirin vaihto-oppilaat ja stipendiaatit ovat mukana ja esittäytyvät piirikonferenssissa. Vaihto-oppilaille järjestetään piirikonferenssin yhteydessä omaa ohjelmaa. Mikäli piirin ulkomainen ja/tai lähtevä VTT-ryhmä sattuu olemaan Suomessa piirikonferenssin aikana, niin myös heidät kutsutaan vierailulle ja esittäytymään. Piireillä on erilaisia käytäntöjä muiden kutsuvieraiden kuten entiset kuvernöörit, Inner Wheel, Rotaract jne. kutsumisessa. RI suosittaa, että kuhunkin piiriin on perustettu entisten kuvernöörien neuvosto. Kuvernöörin tulisi kutsua tämä neuvosto koolle vähintään kerran vuodessa. Joissain piireissä tämä on hoidettu kutsumalla entiset kuvernöörit piirikonferenssiin. Piirikonferenssin jälkeen 30 päivän kuluessa on DG:n laadittava RI:lle raportti, joka tehdään My Rotaryssa/District Administration. Mikäli RI:n presidentin edustaja on mukana piirikonferenssissa, niin tällöin hänestä tehdään arviointiraportti samassa paikassa. RI:n edustaja laatii piirikonferenssista oman arviointiraporttinsa RI:lle Muut piirin järjestämät tilaisuudet Piiritasolla järjestetään lisäksi seminaareja nuorisovaihdosta, rotarysäätiöstä ja jäsenkehitysasioista, piirijohdon koulutuksia, RYLA-seminaareja, IT-seminaareja jne. Nämä käytännöt vaihtelevat piireittäin. On suositeltavaa, että kuvernööri osallistuu mahdollisuuksiensa mukaan piirinsä em. tilaisuuksiin. On yleistä ja suositeltavaa, että apulaiskuvernöörit kutsuvat kokoon alueensa klubipresidentit yhteiseen neuvonpitoon muutaman kerran vuodessa ja raportoivat tästä kuvernöörille. Hyvä käytäntö on myös se, että DGE ja AG kutsuvat alueensa tulevat presidentit ja mahdollisesti muitakin klubivirkailijoita yhteiseen neuvonpitoon ja suunnittelutilaisuuteen jo ennen PETS-koulutusta. Tällainen eräänlainen pre-pets mahdollistaa varsinaisen PETSin läpiviennin tehokkaammin ja tuloksellisemmin. 6. Kuvernöörin klubivierailut Lähetä esityksesi klubivierailujen ajankohdiksi tuleville presidenteille mahdollisimman hyvissä ajoin ennen kuvernöörivuotesi alkua (ennen PETS:iä) ja pyydä määräpäivään mennessä kunkin presidentin vahvistus tai muutosesitys. PETS on sopiva tilaisuus DGE:n klubivierailuaikataulun vahvistamiseksi. Vahvistettu klubivierailuohjelma on suotavaa tiedottaa piirin kaikille klubeille (tuleville presidenteille ja sihteereille). Ajan tasalla oleva klubivierailuohjelma on hyvä panna nähtäväksi piirin verkkosivuille. Mikäli piirissä on rotaractklubeja, niin kuvernöörin kannattaa vierailla myös niissä. On myös mahdollista, että isommilla paikkakunnilla, joissa on useita klubeja, kuvernöörin vierailu on klubien yhteistilaisuus, jolloin kuvernööri ei vieraile erikseen kaikissa paikkakunnan klubeissa. Kuvernöörin klubikohtainen vierailu käsittää tavallisesti kolme osaa: 6.1. Klubineuvottelu/Osa 1 Klubineuvottelu (n.1 tunti) presidentin ja sihteerin kanssa. 15 / 28

16 Tämä on tarkoitettu luottamukselliseksi keskusteluksi, jossa voidaan käsitellä klubin erityisiä ongelmia ja valmistella asioita, joita sitä seuraavassa klubineuvottelussa ja klubikokouksessa on syytä ottaa esille Klubineuvottelu/Osa 2 Klubineuvottelun toinen osa (noin 1 tunti), johon osallistuvat hallitus ja toimikuntien puheenjohtajat ja mielellään kaikki muutkin virkailijat. Tässä neuvottelussa tarkastellaan klubin toimintaa klubin vuosisuunnitelman sekä klubin pitkän aikavälin suunnitelman pohjalta. Klubien on toimitettava suunnitelmansa kuvernöörille sekä alueensa apulaiskuvernöörille jo ennen rotaryvuoden alkua. Kuvernöörin keskeinen tehtävä on klubien auttaminen, tukeminen, virkailijoiden rotarytietouden parantaminen ja uusien ideoiden esittäminen. Klubineuvottelun em. osat voidaan myös yhdistää pidettäväksi yhtenä kokouksena, tai osa 1 voidaan hoitaa myös apulaiskuvernöörin toimesta ennen virallista vierailua Klubikokous/osa 3 Kuvernööriltä odotetaan klubikokouksessa innostavaa puhetta. Sen ei tarvitse noudattaa määrättyä kaavaa, mutta siinä olisi hyvä käsitellä ainakin RI:n presidentin teemaa, kuvernöörin omia tavoitteita ja niitä ajatuksia, jotka klubikokousta edeltäneissä neuvotteluissa nousivat keskeisiksi. Kuvernööri voi halutessaan tai klubin kutsusta ottaa puolisonsa mukaan klubivierailulle. Tällöin siitä on hyvä ilmoittaa ja sopia etukäteen. Tämä antaa klubille mahdollisuuden järjestää kuvernöörin puolisolle omaa ohjelmaa klubineuvotteluiden ajaksi. Lähetä vierailusi jälkeen klubin presidentille kiitoskirje tai kortti! Perinteinen postikortti on kohteliaampi ja huomaavaisempi tapa lähettää kiitokset kuin s-posti. Klubivierailuilla mukana oleva apulaiskuvernööri laatii vierailuista raportit My Rotaryyn Rotary Club Central osioon. Kuvernööri tekee niihin vielä mahdollisia lisämerkintöjään. 7. Klubien juhlat Kuvernööri osallistuu luonnollisesti jokaisen uuden klubin perustamisjuhlaan. Lisäksi on varauduttava osallistumaan klubien vuosijuhliin, kun kysymyksessä on tasaisten vuosikymmenien juhliminen. Varaudu viemään juhlivalle klubille pieni lahja ja pitämään onnittelupuhe tai lähettämään onnitteluadressi ellet voi olla läsnä tai et saa kutsua tilaisuuteen. Jos et voi noudattaa saamaasi kutsua, lähetä kyseiseen tilaisuuteen edustajasi (esim. klubin alueen apulaiskuvernööri). Hanki ennen kuvernöörivuotesi alkua luettelo muistettavista klubien vuosijuhlista ja varmista näiden klubien osalta viettävätkö ja koska vuosijuhlaansa. Piirin klubien vuosipäiväkalenterin saa Rotarytoimistosta. Zürichin toimisto lähettää kuvernöörille vuosipäiviä (25, 50 ja 75v) viettäville klubeille annettavat onnittelukirjeet 8. Rotaryprotokolla Rotarytilaisuuksissa on noudatettava tiettyä arvojärjestystä ja protokollaa. On huomattava, että piirikonferenssissa vierailevaa RI:n presidentin (häntä ei tule kutsua maailmanpresidentiksi) edustajaa tulee kohdella samalla tavalla kuin itse RI:n presidenttiä kohdeltaisiin. Niinpä hänen käyttöönsä tulee varata piirikonferenssin ajaksi kielitaitoinen avustaja (aide) sekä sviittitasoinen hotellihuone. RI:n presidentin edustaja tulee useimmiten puolisonsa kanssa. Piirikokoukseen osallistuu yleensä joukko tärkeitä kotimaisia Rotaryyn kuulumattomia henkilöitä kutsuvieraina tai esiintyjinä. Heitä esim. illallispöytiin sijoitettaessa voidaan pitää pääsääntönä sitä, että piirikonferenssi on rotarytilaisuus, jossa korkeassa asemassa oleva rotari sijoitetaan korkeassa asemassa olevan ulkopuolisen vieraan edelle. Niinpä RI:n presidentin edustaja voitaneen sijoittaa suomalaisen maaherran edelle. 16 / 28

17 Aina kannattaa kuitenkin harkita, onko olemassa erityisiä syitä, esimerkiksi poikkeukselliset ansiot, joiden vuoksi yleissäännöstä on viisasta poiketa. Piirin juhlatilaisuuksiin on hyvä laatia ainakin kutsuvieraille "plaseeraukset" esim. illallispöytään. 9. Huomionosoitukset, palkitsemiset ja muistamiset Suunnittele jo ennen kauden alkua millaiset huomionosoitusmenettelyt otat käyttöön, ellei piirilläsi ole vakiintunutta tapaa näiden asioiden hoitamiseksi: mitä otat viemisiksi klubien vuosijuhliin, miten onnittelet henkilöitä ja klubeja, millaisia palkitsemismuotoja käytät erinomaisista suorituksista (RI:n ja TRF:n tarjoamia ja/tai omia). Ns. District Governor s Citation kunniakirjaa voidaan menestyksellä käyttää huomionosoituksena. Kysy edelliseltä kuvernööriltä onko sellaisia pohjia piirillä jo valmiina. Esim. piirikonferenssi on sopiva tilaisuus tunnustusten ja palkitsemisten jakamiseksi. Palkitsemisissa ja muistamisissa on hyvä olla systemaattinen ja johdonmukainen menettelytapa, jotta ei tarvitse joka tilanteeseen miettiä asiaa erikseen. 10. Tiedottaminen ja tiedonvälitys Kuvernöörin pääasiallinen tiedottaminen tapahtuu kuvernöörin kuukausikirjeillä, jotka nykyisin joko lähetetään klubeille (presidentit ja sihteerit) s-postilla tai/ja ne julkaistaan piirin verkkosivuilla. Laajoissa s-postijakeluissa tulee aina muistaa sijoittaa vastaanottajien osoitteet piilokopiokenttään, näin vältetään suurten jakelulistojen joutumista esim. roskapostilähettäjien käsiin. Kunkin kuukauden alussa julkaistava kuukausikirje tulisi olla jokaisen jäsenen luettavissa. Kuvernöörin kuukausikirjeiden tavoitteena on kannustaa ja aktivoida klubeja sekä tiedottaa RI:n ja piirin ajankohtaisista asioista. Zürichin toimisto vastaanottaa myös mielellään kuvernöörin kuukausikirjeen, mutta lukee ne ilmoituksensa mukaan myös piirin verkkosivuilta. Kuvernöörin oppaassa (Lead Your District Governor) on lueteltu kuukausikirjeiden asiasisältöön liittyviä ideoita. Kuvernöörin kuukausikirjeet eivät kuitenkaan yksin ole riittävä kanava ajantasaisen tiedon välittämiseen. S-posti on sopiva tapa välittää yksittäisiä tai erityisiä ajankohtaisia asioita. Kuvernöörin kannattaa tehdä itselleen klubien s-postijakelulistoja s-postiohjelmaansa. Nämä jakelulistat saa otettua helposti haluttujen toimihenkilöiden osalta Suomen Rotaryn jäsentietojärjestelmästä tai pyytämällä Rotarytoimistosta, jolloin ei tarvitse itse ylläpitää omaa osoitteistoa. Piirin verkkosivut tarjoavat erinomaisen ympäristön ylläpitää klubeille piirikohtaista tiedote- ja palvelutarjotinta. Piirin verkkosivujen sisältö ja ajankohtaisuus ovat viimekädessä kuvernöörin vastuulla. Suomen Rotaryn, nuorisovaihdon monipiiriorganisaation ja Suomen Rotaryn Lääkäripankin verkkosivut täydentävät piirikohtaisia asioita piiristä riippumattomilla yhteisillä asioilla. Mikäli kuvernööri ei itse päivitä piirin verkkosivuja, on tärkeää, että piirin sivujen ylläpitäjä toimii tiiviissä yhteistyössä kuvernöörin kanssa ja suorittaa tarvittavat päivitykset viiveettä. Tiedottamisen ja tiedonvälityksen ajoittaminen, kohdentaminen ja ajantasaisuus ovat perustavaa laatua jäsenkunnan pysymiseksi ajan hermolla sekä toiminnan sujumiseksi kitkattomasti. Erilaisista tilaisuuksista, määräajoista jne. tulee tiedottaa muutama kuukausi ennen ko. ajankohtaa ja sitten vielä lähempänä muistuttaa asiasta. Ajankohtaisia teemoja löytää Zürichin CDS-tukihenkilön kuukausittaisesta uutiskirjeestä. 11. Rotaryn tietojärjestelmien hyväksikäyttö piirihallinnossa RI:n verkkosivut Rotaryn tietojärjestelmät tarjoavat nykyisin erinomaisia apuvälineitä kuvernöörin tehtävien hoi- 17 / 28

18 toon keventäen huomattavasti erilaisia raportointeja, tilastotietojen etsintää jne. Rotaryn maailmanlaajuinen virallinen tietojärjestelmäympäristö löytyy osoitteesta Em. sivustoilta löytyy nykyisin lähes kaikki kuvernöörin tehtävien hoidossa tarvittavat ohjeet ja raportointilomakkeet. RI:n sivustot jakautuvat kahteen osaan, julkiseen ja käyttöoikeuksilla rajoitettuun osaan. RI:n vain jäsenille tarkoitettuun osaan My Rotary pääsee vain luomalla sinne oma tili ja sitten tunnuksilla kirjautumalla sivuille. Tarjotut valikot ovat tehtäväkohtaisia ja saatavat palvelut voivat vaihdella ajankohdan mukaan. Jokainen uusi käyttäjä tulee rekisteröityä ensimmäisellä käyttökerralla. Piiritason oikeuksilla voi selailla, tulostaa ja imuroida piirinsä tietoja. Tehtäväkohtaiset oikeudet alkavat automaattisesti 1.7. ja loppuvat tehtävän ja toimikauden pituuden mukaisesti. DG:llä ja AG:lla on Edit oikeudet Rotary Club Centralissa. DG:n tulee DGE-kaudellaan ilmoittaa AG:t ja piirin toimihenkilöt My Rotaryssa. DGE:llä on jo laajennetut oikeudet. Toimikauden ulkopuolella tunnuksilla pääsee tavallisen rivirotarin valikoihin. Kaikki klubeja ja klubien jäseniä koskevat päivitykset saa tehdä vain Suomen Rotaryn järjestelmään (FIMDA). On suositeltavaa, että kuvernööri yhdessä apulaiskuvernöörien kanssa tutustuvat My Rotaryn Rotary Club Central -palveluun, johon voidaan viedä klubi- ja säätiötavoitteita sekä seurata niiden toteutumista Suomen Rotaryn verkkosivut Suomen Rotaryn verkkosivuilta löytyy yleistä julkista rotarytietoutta ja rotarylinkkejä sekä vain jäsenkunnalle (jäsenet, klubit, piirit) suunnattua aineistoa, johon pääsee SR:n verkkosivuilta kohdasta Suojatut jäsensivut, käyttäjätunnuksella rotary ja salasanalla ratas. Näiltä sivuilta löytyy runsaasti aineistoa klubi- ja piirihallinnon tueksi sekä eri alueiden koulutusaineistoja käytettäväksi PETS:ssä ja muissa piirien koulutustilaisuuksissa. Myös SR:n tietojärjestelmien kuvaukset ja käyttöohjeet löytyvät näiltä sivustoilta. Sivustojen sisällöstä ja ajantasaisuudesta vastaa SR:n toimikunnat. Uusitut Suomen Rotaryn verkkosivut mahdollistavat käyttöliittymäkielen valinnan suomen, ruotsin, englannin ja viron kielten välillä (Viron valinta ohjaa suoraan Viron rotarysivuille). Suojattujen jäsensivujen sisältö on pääosin suomenkielistä ja lisäksi suureksi osaksi käännettynä myös ruotsiksi. Jonkin verran sieltä löytyy myös RI:n tuottamaa englanninkielistä aineistoa Suomen Rotaryn jäsentietojärjestelmä Suomen Rotaryn Internetin kautta toimiva ajantasainen jäsentietojärjestelmä (online matrikkeli) tarjoaa erinomaiset palvelut sekä klubi- että piirihallinnon tueksi. DG:llä sekä DG:n valtuuttamilla piirin toimihenkilöillä on piiritason käyttöoikeudet piirinsä tietojen selailuun, tulostamiseen ja imurointiin. Kullekin piirille on annettu yhdet piiritason käyttöoikeustunnukset, joiden antaminen myös piirin muille toimihenkilöille on DG:n harkinnassa. Suositeltavaa on, että DG antaa piiritason kirjautumistunnukset ainakin DGE:lle, DGN:lle, apulaiskuvernööreille ja piirisihteerille. Järjestelmästä on saatavissa piirikohtaisesti klubien, klubin toimihenkilöiden ja jäsenten yhteystiedot, postitusluettelot, s-postiosoitteistot halutuista klubivirkailijoista, piirien jäsentilastot, kuukausittaiset piirin läsnäolotilastot jne. Jäsentietojärjestelmään sisään meno löytyy SR:n verkkosivuilta/suojatut jäsensivut. Piirin käyttöoikeuksien käyttäjätunnus ja salasana on annettu piireille jo aiemmin. Mikä nämä piirin kirjautumistunnukset ovat hukassa, niin Rotarytoimistosta saa apua. Vuosittain julkaistavan matrikkelikirjan klubi- ja jäsentieto-osuudet perustavat tähän SR:n jäsentietojärjestelmään, joten mahdolliset puutteet ja virheet johtuvat oman klubin virkailijoista. DG:n 18 / 28

19 tulisi muistuttaa klubeja jäsentietojensa juoksevasta ajan tasalla pitämisestä. Erityisesti klubeja tulisi muistuttaa matrikkelitietojensa tarkistamisesta viimeistään kunkin vuoden tammikuun loppuun mennessä, koska tämän jälkeen tiedot menevät jäsentietojärjestelmästä matrikkelin jatkokäsittelyyn eli taittoon, oikolukuun ja kirjapainoon. Kalenterivuoden 2012 alussa otettiin käyttöön RI:n ja Suomen jäsentietojärjestelmien integrointi (FIMDA = Finlands Multidistrict Access), mikä tarkoittaa sitä, että jäsentiedot raportoidaan vain Suomen järjestelmään, josta ne automaattisesti päivittyvät RI:n tietokantaan. Tämä järjestelmien yhteen liittäminen helpottaa oleellisesti sihteerin työtä sekä varmistaa kahden eri järjestelmän tietojen samalla tasolla olemisen. Koska vastaavaa järjestelyä ei ole käytössä läheskään kaikissa maissa, niin RI:ltä tulee klubi- ja jäsentietojen päivittämisestä poikkeavia ohjeita erityisesti klubilaskun maksuun liittyen alkaen RI:lle ei enää kysele puolivuotisraportteja (SAR) vaan toimittaa klubeille kahdesti vuodessa klubilaskun (Club Invoice) joka ei enää edellytä klubeilta oikaisua vaan lasku perustuu suoraan jäsentietojärjestelmässä olevaan klubien jäsentilanteeseen 1.1. ja 1.7. Siksi on erityisen tärkeää, että klubit päivittävät jäsentietonsa hyvissä ajoin ennen näitä päivämääriä. Päivitykset tehdään aina ja vain SR:n jäsentietojärjestelmään. Lukekaa ohjeet SR:n verkkosivuilta Piirien ja klubien verkkosivut Kaikilla piireillä ja suurimmalla osalla klubeista on omat verkkosivut. Piirin verkkosivut ovat kuvernööreille erinomainen tiedotuskanava. Piirien verkkosivut ovat myös oivallinen paikka isojenkin aineistojen tallettamiseen ja tarjoamiseksi jäsenkunnan käyttöön. S-postilla ei tule lähettää isoja liitteitä. Kuvernöörin tulisi kehottaa klubeja pitämään klubinsa verkkosivut ajankohtaisina ja ajan tasalla. Klubien verkkosivuilla tulisi entistä enemmän tuoda Rotarya esille ns. suurelle yleisölle. Pelkät jäsenpalvelut eivät kiinnosta muita kuin rotareita. Piirin tulisi hyödyntää myös muita sosiaalisen median välineitä, kuten Facebookia Kuvernöörin IT-valmiudet Kuvernöörin tehtävien hoitamista helpottavat oleellisesti tietotekniikan hyväksikäytön perusvalmiudet. Perusvarustukseen kuuluu asianmukaiset tietokonelaitteistot ja yleisesti käytetyt perusohjelmat sekä riittävän nopeat tietoliikenneyhteydet (laajakaista). RI:n ja SR:n tarjoamien tietojärjestelmäpalveluiden tuntemus, hallinta ja hyväksikäyttö auttavat suuresti kuvernöörin tehtävien hoidossa. RI suhtautuu nykyisin varsin suopeasti kuvernöörin tietotekniikkaan liittyviin hankintoihin. Kuvernöörin tehtävissä tarvittavien toimisto-ohjelmien hankinnat esim. Microsoftin Office-paketti, tietoliikennekustannukset (data ja puhelut), tulostuspaperit, tulostimien värikasetit, CD-romput, ym. käyttötarvikkeet voi raportoida kuvernöörin kuluihin RI:lle. Kuvernööri voi raportoida kaikki kulunsa kuvernöörin kuluraportissa RI:lle, jos niin haluaa. Budjetti on kiinteä summa. Jos yhteen asiaan kuluttaa enemmän rahaa, niin toiseen jää jäljelle vähemmän. Siksi RI suosittelee, ettei määrärahaa käytetä esim. kannettavan PC:n tai tulostimen hankintaan. Enää ei ole listoja siitä mitä on hyväksyttävää tai ei. RI edellyttää, että kuvernööri käyttää määrärahansa kattamaan välttämättömiä peruskustannuksia, jotka syntyvät GND/DGN-, DGEja erityisesti DG-kaudella. 19 / 28

20 12. Suomen rotarypiirien palveluorganisaatio ja palvelut Suomen rotarypiirien kansallista yhteistyötä varten sekä kuvernöörien ja klubien palvelemiseksi on RI:n toimiluvalla perustettu monipiiriorganisaatio, Suomen Rotary Finlands Rotary ry (Multidistrict Administration Group, MDAG). Suomen Rotary Finlands Rotary ry:n hallinnolliseen alaisuuteen kuuluvat myös nuorisovaihdon monipiiriorganisaatio sekä Suomen Rotaryn Lääkäripankin monipiiriorganisaatio omina yksikköinään. Suomen Rotary Finlands Rotary ry:n ja Rotarytoimiston säännöistä, ohjeista ja toiminnasta on kuvaukset Suomen Rotaryn toimintaohjeissa, jotka jaetaan hallituksen jäsenille sekä tuleville kuvernööreille syksyisin SR:n järjestämän DGE-infon yhteydessä. Yhdistyksen ylin päätösvalta on yhdistyskokouksella, jonka edustajat piirit valitsevat rotaryvuosittain. Yhdistyskokousedustajan suositellaan olevan RI:n virkailija (kuvernööri). Suomen Rotary Finlands Rotary ry:n operatiivista toimintaa johtaa hallitus, jonka jäseninä ovat piirien esittämät ja yhdistyskokouksen vahvistamat edustajat. Hallitustyöskentelyn jatkuvuuden varmistamiseksi hallituksen jäsenyys on kaksivuotinen. Vuosittain vaihtuu puolet hallitusjäsenistä. Hallituksen vuosittain valittava puheenjohtaja valitaan erovuoroisten hallitusjäsenten joukosta. Varapuheenjohtajana toimii joku valittu seuraavan vuoden erovuoroinen hallitusedustaja. Piirit valitsevat seuraavan rotaryvuoden SR:n yhdistyskokousedustajansa ja hallitusjäsenensä joko piirineuvottelussa tai piirikokouksessa. Suomen Rotaryn ja Rotarytoimiston juoksevasta toiminnasta ja henkilöstöstä vastaa hallituksen vuosittain valitsema Suomen Rotaryn pääsihteeri. SR:n pääsihteeri toimii myös hallituskokousten sihteerinä ilman äänivaltaa sekä avustaa hallitusta ja toteuttaa hallitukselta saamillaan valtuuksilla hänelle osoitettuja tehtäviä. Vuosittain vahvistettava SR:n pääsihteerin tehtävä on enintään 3-vuotinen. Rotarytoimiston palveluista näkyvimmät ovat piirien talousasioiden hoitaminen (piirimaksujen laskutus, piirien maksuliikenteen hoito ja kirjanpito), jäsenistön perustietojärjestelmästä ja siihen perustuvan matrikkelin koostamisesta ja julkaisemisesta vastaaminen sekä kuvernöörien kuukausikirjeiden ja muiden tiedotteiden välittäminen klubeille. Matrikkeliin tulevat piirien tiedot (kuvernöörin esittely ja piiriorganisaatio) on toimitettava Rotarytoimistoon DGE-vuoden tammikuun loppuun mennessä käyttäen Rotarytoimiston antamia rakennerunkoja. 20 / 28

21 Klubien tulevan rotaryvuoden matrikkelitietojen on oltava ajan tasalla tammikuun loppuun mennessä. 13. Tulevien kuvernöörien välinen yhteistyö On erittäin hedelmällistä, jos tulevilla kuvernööreillä on mahdollisuus järjestää ennakkotapaamisia jo tulevan rotaryvuoden suunnitteluvaiheessa. Näiden tapaamisten yhteydessä voidaan saada toinen toisiltaan neuvoja ja apua liittyen esim. tulevan vuoden suunnitteluun, raportointeihin jne. Vaikkakin jokaisen piirin toiminnassa on omia piirteitä, niin yhteisiä ja samoja asioita sekä ongelmia on runsaasti ja näistä keskusteleminen ja tiedonvaihto auttavat alkuun pääsemisessä. Näiden tapaamisten yhteydessä kannattaa myös koordinoida ja sopia piirien PETSien ja Piirikonferenssien ajankohdista, jotta ne eivät menisi liiaksi päällekkäin eri piireissä. Samoin piirien väliset vastavierailut piirikonferensseissa voidaan sopia jo tässä vaiheessa. Tulevien kuvernöörien yhteisten tapaamisten aihe ennen Assemblya voi olla myös Assemblyn yhteydessä pidettävän International Festival Talent Night -esityksen suunnittelu ja harjoittelu, jos tulevat kuvernöörit ovat sopineet osallistuvansa esityksellään tähän tapahtumaan ja RI on sen hyväksynyt. Tulevat kuvernöörit voivat käyttää kokouksiinsa myös Suomen Rotaryn verkkokokoustekniikkaa. Kuvernöörivuoden aikana syntyneet läheiset ystävyyssuhteet toisten saman vuoden kuvernöörikollegoiden kanssa jatkuvat yleensä kuvernöörivuoden jälkeenkin mm. vuosittain järjestettävillä yhteisillä tapaamisilla ja tilaisuuksilla. 14. Piirin arkisto Tutustu piirisi edellisten kuvernöörien aineistoihin, jotta saat yleiskuvan piiristä ja piirin klubeista. Tee itsellesi arkistointisuunnitelma, ellet saa sitä edeltäjältäsi. Varaa riittävästi mappeja ja mapita arkistoitavat paperit juoksevasti. Tee tietokoneellesi selkeä hakemistorakenne kuvernöörivuotesi aineistojen taltiointiin. Muista ottaa näistä elektronisista arkistoistasi määräajoin varmistuskopiot. Toimita Rotarytoimistoon arkistoitavaksi piirisi viralliset asiakirjat (kuten piirineuvottelun ja piirikokouksen pöytäkirjat liitteineen). Myös kopiot piirineuvoston pöytäkirjoista tulee lähettää toimistoon, missä ne ovat tilintarkastajien käytettävissä. Varaudu jättämään järjestetty säilytettävä materiaali kuvernöörivuotesi päätyttyä piirisi käyttämään arkistointipaikkaan. Valitettavan usein järjestämätön materiaali jää kuvernöörille. On suotavaa, että kuvernöörien aineistot siirretään Maakunta-arkistoon säilytettäväksi. 15. Raportointi- ja postitusmenetelmät Lähes kaikki tulevan kuvernöörin raportit sekä RI:lle että SR:lle löytyvät nykyisin sähköisessä tietokoneella täytettävässä ja tallennettavassa muodossa tai ne voidaan lähettää s-postin liitetiedostoina. Luonnollisesti perinteinen kirjeposti ja telefax myös käyvät ellei tietoliikenneyhteyksiä ole. Kuvernöörin kunkin kuukauden alussa lähettämät kuukausikirjeet lähetetään klubeille (presidentille ja sihteerille) nykyisin vain sähköisessä muodossa joko s-postilla tai viemällä aineistot piirin verkkosivuille. S-postilla lähetettäviin aineistoihin ei tulisi upottaa esim. kuvia, koska ne kasvattavat tiedostokoon niin isoksi, että joillain vastaanottajilla voi tulla vaikeuksia ottaa ne vastaan tai ne tukkivat hänen postilaatikkonsa (esim. hitaat tietoliikenneyhteydet tai pieni s-postilaatikko). S-postijakelua huomattavasti sujuvampi ja tehokkaampi tiedonvälityskanava on piirin verkkosivut, koska sinne mahtuu laajojakin aineistoja ja lisäksi piirin verkkosivut ovat kaikkien jäsenien luettavissa (spostilla lähetetyt kuvernöörin kirjeet ja tiedotteet klubeille tavoittavat vain klubin presidentin ja sihteerin). Kuukausikirjeet liitteineen (läsnäolotilastot ym.) voi myös toimittaa RI:lle Zürichin toimistoon, mutta he lukevat niitä yhtä hyvin myös piirin verkkosivuilta. Kuvernööri voi käyttää Rotarytoimis- 21 / 28

22 ton postivälityspalveluita (s-posti tai kirjeposti) klubeille kuukausikirjeittensä ja muiden tiedotteiden jakeluun tai lähettää ne vastaanottajille suoraan itse. Rotarytoimisto veloittaa näistä palveluista käytön mukaan. Mikäli käyttää Rotarytoimiston lähetyspalveluita, on sinne annettava jakeluohjeet/jakelulistat. Kaikkien rotaryasioissa lähetettävien s-postien Aihe(Subject)-kohtaan kannattaa laittaa ensimmäiseksi sanaksi Rotary ja henkilötietosuojasyistä joukkopostitusten vastaanottajien s-posti-osoitteita ei pidä panna näkyviin, vaan osoitteet tulee panna s-postiohjelman piilokopiokenttään (Bcc). 16. Tulevan kuvernöörin vuosikalenterit (Huom. Mainittuihin ajankohtiin voi rotaryvuosittain ja rotaryvuoden aikanakin tulla muutoksia, joista ilmoitetaan erikseen.) GND/DGN-vuosi GND/DGN-vuosi Kesä Osallistu RI:n kongressiin (vapaaehtoinen) Governor-nominee Form RI:lle 10 päivän kuluessa valinnasta. Osallistu piirineuvoston toimintaan ja piirin tilaisuuksiin DGE-vuosi Heinä Elo Syys DGE-vuosi RI:ltä tulee Lead Your District Governor -opas ym. opiskeluaineistoa Rekisteröityminen RI:n My Rotary -järjestelmään (jos et jo ole) RI:ltä tulee runsaasti lisää ohjekirjoja (PETS, Piirikonferenssi, DT, ym.) Aseta PETS järjestelytoimikunta Aseta Piirikonferenssin järjestelytoimikunta Teetä käyntikortit, kirjelomakkeet ja -kuoret Tilaa kuvernöörin takki. Takin voi tilata myös puolisolle. Ohjeet väristä RIPE! Kirje joko Lead your District manuaalissa taikka/ja s-postina pääkonttorista Suomen Rotary Finlands Rotary ry:n järjestämä DGE-info/koulutus, avec elokuussa (la-su). Ilmoittaudu International Assemblyyn (DG-koulutus). Lähetetään joskus myös myöhemmin. Aloita yhteistyö muiden piirien tulevien kuvernöörien kanssa, koordinoikaa PETSien, piirineuvotteluiden ja piirikonferenssien ajankohdat Seuraavat päivämäärät voivat vaihdella vuodesta toiseen: Ilmoita mennessä RI:lle DG:n ja RI:n välisen rahaliikenteen pankkiyhteystiedot (avaa tähän käyttöön oma pankkitili) Tee mennessä RI:lle arvioilmoitus DG-vierailujen matkakustannuksista (Estimated Allocation Questionnaire) Tee mennessä RI:lle ilmoitus piirin tilaisuuksien ajankohdista ja paikoista (District Meeting Dates) Loka 22 / 28

23 Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä RI:ltä tulee PETSiä varten runsaasti painotuotteita. Voidaan toimittaa myös aikaisemmin. Vaihtelee vuodesta toiseen. Vuoden 2015 GETS ja Instituutti Warwickshiressä, Englannissa. GETS pidetään ja Instituutti Perehdy RI:n kustantamien, SR:n käännöstoimikunnan tuottamiin oppaiden ja muiden painotuotteiden valikoimaan (luettelo SR:n verkkosivuilla) Laadi tulevien presidenttien ja sihteereiden yhteystietoluettelot (pyydä Rotarytoimistosta, ellet itse lataa niitä SR:n jäsentietojärjestelmästä) Ilmoittaudu RI kongressiin Toimita mennessä piiriorganisaation ja komitearakenteen tiedot RI:lle (District Committee Appointments/My Rotary/District Administration) Muistuta: klubien tulee päivittää tulevan vuoden klubivirkailijat Suomen jäsentietojärjestelmään mennessä. SR:ltä/käännöstoimikunta toimittaa Rotaryn käsikirjat, presidentti-, sihteeri- ja komiteaoppaat ym. aineistoa PETSiä ja piirineuvottelua varten Toimita tammikuun loppuun mennessä Rotarytoimistoon matrikkelia varten tuleva piiriorganisaatio ja kuvernöörin esittely (Rotarytoimisto antaa rakennerungot) International Assembly, San Diego, USA Piirijohdon koulutusseminaari (DGE järjestää yhdessä DG:n kanssa) RI:ltä tulee runsaasti lisää aineistoa PETSiin SR:n käännöstoimikunta lähettää RI:n presidentin teemaesitteiden suomennokset klubeja varten Assemblyn jälkeen PETS- ja piirineuvottelukutsujen ja suunnitelmien lähetys klubeille PETS, piirin koulutusseminaari ja piirineuvottelu Piirineuvottelun/PETS pöytäkirja + budjetti Rotarytoimistoon (maalishuhtikuu) RI:lle Assemblyn lisäkustannusraportti (esim. taksikulut) viimeistään 60 päivää Assemblyn jälkeen RI and TRF Expense Statement Lähetä piirikokouksen pöytäkirjat liitteineen Rotarytoimistoon Laita My Rotaryn Rotary Club Centraliin klubien jäsenlisäystavoitteet Laita My Rotaryn Rotary Club Centraliin klubien rotarysäätiölahjoitusten tavoitteet. Klubien on toimitettava viimeistään 1.7. mennessä alueensa apulaiskuvernöörille sekä tulevalle kuvernöörille toimintasuunnitelmansa Muistuta klubeja RI:n heinäkuun klubilaskusta. HUOM! jäsentiedot päivitettävä SR:n jäsentietojärjestelmään viimeistään mennessä. Näistä em. ajankohdista on aiheellista muistuttaa istuvan DG:n toukokesäkuun kuukausikirjeessä. Osallistu RI:n kansainväliseen kongressiin (touko-kesäkuussa), suositellaan DGE- ja DG-vuoden tärkeät päivämäärät ovat CDS-tukihenkilön kuukausittaisessa uutiskirjeessä. Lisäksi RI lähettää runsaasti kirjepostia ja muistutuksia. 23 / 28

24 16.3. DG-vuosi DG-vuosi Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti DG-toimikausi alkaa RI:ltä tulee 70 % DG-kauden määrärahasta Ensimmäinen kuvernöörin kuukausikirje lähetetään klubeille. Klubien on hoidettava RI:n maksut (klubilaskut) 120 päivän sisällä, viimeistään Ellei maksettu 1,11, niin klubi erotetaan. DGN hakuaika alkaa, klubit pyydetään toimittamaan ehdotuksia alkaen DG:n klubivierailut alkavat Jäsenistön ja laajennustyön kuukausi Seuraava DGN hakuun. Hakuaika oltava vähintään 2 kuukautta Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa. Peruskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon kuukausi DGN kandidaattien hakupaperit toimitettava DG:lle Talouskehityksen ja yhteiskunnallisen kehittämisen kuukausi Piirin syysseminaari ja piirikokous (syys-lokakuussa). Käytäntö vaihtelee piireittäin. Tulevan kuvernöörin nimeämiskomitean kokous DG:n klubivierailut päättyvät yleensä marras-joulukuussa Rotarysäätiön kuukausi Osallistuminen RI:n vyöhyke Instituuttiin ja seminaareihin Warwickshiressä, Englannissa Muistuta klubeja RI:n tammikuun klubilaskusta. HUOM! jäsenmuutokset päivitettävä Suomen jäsentietojärjestelmään mennessä! Klubien pidettävä vuosi-/vaalikokous viimeistään joulukuussa Klubien Official Directory-tiedot (tulevan kauden presidentti, sihteeri, rahastonhoitaja ja TRF-komitean puheenjohtaja) päivitettävä Suomen jäsentietojärjestelmään mennessä (HUOM: ei RI:n järjestelmään!) Sairauksien ehkäisyn ja hoidon kuukausi Palauta DGN-lomake (Governor-nominee Form) allekirjoituksineen RI:lle viimeistään kesäkuun loppuun mennessä Klubeille ilmoitetaan RI:n klubilaskusta tammikuussa, maksettava mennessä. Jos ei maksettu 1.5., niin klubi erotetaan. Tammikuun loppuun mennessä klubien matrikkelitiedot ajan tasalle SR:n jäsenrekisteriin. Muistutus klubeille! Ammattipalvelun kuukausi Rauhantutkimuksen ja konfliktien ehkäisyn/sovittelun kuukausi Rotaryn syntymäpäivä Vesi- ja saniteettihuollon kuukausi RI:n presidentin kunniamainintalomakkeet kuvernöörille. Piirikonferenssi ja piirikokous. Ajankohta vaihtelee piireittäin, vuosittain. Äidin ja lapsen terveyden kuukausi 24 / 28

25 Touko Kesä Rotarysäätiö Ajankohta vaihtelee Lähetä 30 päivän sisällä piirikonferenssista klubeille piirikonferenssiraportti Raportoi virallisen edustajan toimista mennessä AG:n klubiraportit (Rate Clubs) My Rotaryyn Rotary Club Central osioon. RI ei aseta ehdotonta määräpäivää. Touko-kesäkuussa Zürichin toimisto lähettää sähköisen kyselyn, jolla pyrkivät selvittämään kuvernöörien tyytyväisyyden saamiinsa palveluihin Nuorisopalvelun kuukausi Kuvernöörin arvostelut ja kommentit klubivierailuista My Rotaryn osioon Rotary Club Central Rate Clubs kohtaan Kaikki piirin maksusuoritukset on hoidettava Rotarytoimistoon kirjanpitoon mennessä Muistuta klubeja tulevasta RI:n klubilaskusta (HUOM! jäsentiedot kuntoon SR:n jäsentietojärjestelmään viimeistään 30.6.) Osallistuminen RI:n kansainväliseen kongressiin (vapaaehtoinen). Toimikausi päättyy 30.6., kuvernöörin käätyjen vaihtotilaisuus Rotaryn toveruusryhmien kuukausi Katso Rotarysäätiön apurahojen ohjeet ja määräajat Rotarysäätiön käsikirjasta (219fi). Tämä löytyy mm. SR:n verkkosivujen suojatuilta jäsensivuilta rotarysäätiöosiosta. Lähetä Governor-nominee Form valintakomitean allekirjoituksin RI:lle kymmenen päivän kuluessa valinnasta Tee My Rotaryssa RI:lle District Conference Report IPDG-vuosi Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu IPDG-vuosi mennessä (mieluusti jo heti kauden päätyttyä) DG:n kuluraportti (Governor s Expense Report). Jos et pysty saamaan kuluraporttia valmiiksi mennessä ilmoita siitä Zürichin toimistoon ja kysy lisäajan mahdollisuudesta. Järjestä kuvernöörivuotesi aineistot ja luovuta ne piirisi arkistoon. Piirin arkistot tulisi ajoittain siirtää maakunta-arkistoon. Piirin edellisen kauden tilit tarkastetaan syyskuun aikana, jolloin tilintarkastajilla tulisi tilinpäätöstietojen lisäksi olla käytettävissään myös edellisen kauden toimintakertomus Piirin tarkastetun tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja lähetettynä klubeille mennessä. Rotarytoimisto hoitaa tilien tarkastuttamisen ja tilinpäätöstietojen lähetyksen klubeille. Tilinpäätös ja toimintakertomus käsitellään seuraavassa piirikokouksessa Osallistu syys-marraskuussa pidettävään Rotaryinstituuttiin (vyöhykkeet 15 & 16), vapaaehtoinen. 25 / 28

26 17. Rotaryvuoden vuosikello 18. Tietolähteitä kuvernöörille, piirin toimihenkilöille ja klubeille Rotary toimittaa runsaasti tietoa organisaation käyttöön. Osa siitä julkaistaan painotuotteina, joita jaetaan RI:n ja/tai SR:n toimesta kuvernöörien välityksellä klubeille, osa julkaistaan vain sähköisessä muodossa internetissä. Alkuperäiset julkaisut ja ohjeet löytyvät Rotaryn verkkosivuilla osoitteessa My Rotary -osiossa. Suomen Rotaryn käännöstoimikunta kääntää RI:n valtuutuksella suuren osan ns. oleellisista käsikirjoista ja oppaista suomeksi. Keskeiset PETS:ssä jaettavat suomenkieliset oppaat toimitetaan kuvernööreille painettuina. Osa käännöksistä löytyy vain sähköisessä muodossa SR:n suojatuilla jäsensivuilla. SR:n koulutustoimikunta toimittaa lisäksi joukon ohjeita ja tarkennuksia suomeksi ja ruotsiksi, jotka kaikki julkaistaan vain SR:n suojatuilla jäsensivuilla. Kuvernöörillä on tärkeä tehtävä informoida klubeja siitä, mistä yllämainittua aineistoa on saatavissa. Piirien ja klubien verkkosivuilla ei tule julkaista yllä mainittuja tietolähteitä, jotka pidetään ajan tasalla vain RI:n ja SR:n sivuilla! Painotuotteita RI lähettää DGE:lle heinä-elokuussa Lead Your District Governor -oppaan (233en) sekä runsaasti muita englanninkielisiä esitteitä ja oppaita. Jos olet ilmoittanut ykköskieleksesi ruotsin, niin osa aineistosta tulee ruotsinkielisenä. DGE saa kalenterivuoden loppupuolella ja seuraavan vuoden alussa runsaasti PETS:iin liittyviä oppaita ja painotuotteita sekä RI:ltä että Suomen Rotaryn käännöstoimikunnalta. Suomen Rotaryn käännöstoimikunta toimittaa kalenterivuoden vaihteessa DGE:lle tai hänen ni- 26 / 28

District Governor-elect Survival Kit. TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2013-2014

District Governor-elect Survival Kit. TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2013-2014 Versio 2013 Suomen Rotary - Finlands Rotary ry District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2013-2014 Paul P. Harris 1868-1947 Sisällysluettelo 2/26 1. Johdanto...3

Lisätiedot

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS 2011

District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS 2011 Versio 2011 Suomen Rotary - Finlands Rotary ry District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS 2011 Paul P. Harris 1868-1947 Sisällysluettelo 2/27 1. Johdanto...3 2. Kuvernöörin

Lisätiedot

Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali

Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali PDG Rune Eklund DGE-info, 24.8.2013 Valmisteleva vuosi 2013-14 Koulutus - DGE-info - GETS - Kansainvälinen neuvottelu (Assembly) - PETS / AG-koulutus - RI Kongressi

Lisätiedot

PER CAPITA MAKSUT PIIRIN KULUT YHTEENSÄ , , , ,77

PER CAPITA MAKSUT PIIRIN KULUT YHTEENSÄ , , , ,77 TALOUSARVIO VUODELLE 2017-2018 Vahvistettu piirineuvottelussa 11.3.2017 DGE Liisa Stjernberg Arvio Arvio Toteutunut Toteutunut Huom D 1420 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 19.2.2017 TUOTOT Rotareita

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ KAUNIAINEN HELSINKI

pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ KAUNIAINEN HELSINKI pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ 10.2.2016 KAUNIAINEN 16.2.2016 HELSINKI 18.2.2016 Rotaryklubin vuosikello 2016 TITLE 2 ROTARYKLUBIN VUOSIKELLO Vitjojen vaihto kesäkuu Kesätauko max 3 peräkk. kokousta RI:n klubilasku

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle.

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle. ROTARYPIIRI 00 Toiminta rotaryvuonna 200 20 n rotaryvuoden teemana on RIP Ray Klinginsmithin teema Rakentaa yhteiskuntaa, yhdistää maanosia tai vapaasti muokaten Rotary toimii lähellä ja kaukana n toimintaa

Lisätiedot

TITLE KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET. Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri

TITLE KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET. Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri TITLE Pre/Past -PETS 2017 KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri 1 Presidentti / sihteeri / rahastonhoitaja Tärkeitä

Lisätiedot

Suomen Rotary Finlands Rotary ry / Rotarytoimisto

Suomen Rotary Finlands Rotary ry / Rotarytoimisto Suomen Rotary Finlands Rotary ry Monipiirihallinto ja -palvelut Suomen Rotary Finlands Rotary ry / Rotarytoimisto Iso Roobertinkatu 9 C 17, 00120 Helsinki Puh. 09-640078 S-posti: palvelut.rotarytoimisto@rotary.fi

Lisätiedot

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012 ROTARYVUODEN SUNNITTELU Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä: 17.03.2012 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin hallinto ja toiminta

Lisätiedot

1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT

1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Klubihallinto 16.10.2014/MKa/REk Suomen Rotary - Finlands Rotary ry 1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Raportoinnit ja maksut Rotary Internationalille... 2 2.1

Lisätiedot

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP)

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) Rotary Internationalin piiri 1390 ry DGE Raili Töntsi ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) Käsitelty Piirineuvoston kokouksessa 14.2.2015 1 Käyttöönotto Piirissä 1390

Lisätiedot

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Erja Vihervaara, Olli Pihlava Suomen Rotary 2015 Sisällysluettelo 1. Presidentin odotukset ja tavoitteet s. 2 2. Tavoitteet s. 6 3. Johtaminen s.

Lisätiedot

Markku Stenvall. Kuvernööri Guvernör Governor ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern Finland and Estonia

Markku Stenvall. Kuvernööri Guvernör Governor ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern Finland and Estonia Markku Stenvall Kuvernööri Guvernör Governor 2016 2017 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern and Estonia Rotarypiirin 1420 piirijohtosuunnitelma 2016-2017 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA Rotary International

Lisätiedot

PRESIDENTIN VUODEN KIERTO

PRESIDENTIN VUODEN KIERTO PRESIDENTIN VUODEN KIERTO V e s a M a r t i k k a l a A s s i s t a n t G o v e r n o r P E T S 1 6. 3. 2 0 1 3 L a p p e e n r a n t a Presidenttikautta edeltävä syksy Perehdy matrikkeliin: rotaryn tavoite,

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena

Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena DGE-info Tampereella 23.-24.8.2014 2005 2014 Markku Kalliomäki 1 Miten hallitset piirisi tietovirtoja? Näinkö.. vai näin? 2 Rotaryn tietojärjestelmät Suomen

Lisätiedot

Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa

Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa 2013 / MKa 1 Klubihallinto Asianmukaisesti hoidettu klubihallinto on perusta ja edellytys sujuvalle toiminnalle Kun hallinto on kunnossa voi keskittyä

Lisätiedot

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP)

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 09.11.2009/TH ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) Käsitelty Piirineuvoston kokouksessa 05.02.2010 1 Käyttöönotto

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 1(5) 05.06.2014

JÄLJENNÖS 1(5) 05.06.2014 JÄLJENNÖS 1(5) Rekisterinumero: 153.337 Y-tunnus: 2627258-1 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Rotary lnternationalin piiri 1410 ry

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät

Rotaryn tietojärjestelmät Rotaryn tietojärjestelmät klubi- ja piirihallinnon tukena Markku Kalliomäki Suomen Rotary 2012 1 Tietovirtoja piireissä klubeissa Kirjeet, laskut, raportit RI SR Klubipressa / kuvernööri Sihteeri Jäsenistö

Lisätiedot

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT Esittäjä DG Timo Hänninen Päivämäärä 19.03.2011 Klubin presidentin opaskirja Tämä diasarja perustuu Rotaryklubin presidentin opaskirjaan 222-FI (111), jossa on lähtökohtana

Lisätiedot

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä 19.03.2011 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin

Lisätiedot

ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011. Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010. Sisällysluettelo:

ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011. Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010. Sisällysluettelo: ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010 Sisällysluettelo: Johdanto 1. Käyttöönotto 2 2. Piirijohtosuunnitelman kuvaus 2 3. Toimihenkilöt

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Sihteerien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Sihteerien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Sihteerien koulutus Sihteeri on klubin avainhenkilö Olet ykkössihteerinä klubin presidentin lähin tuki ja koko klubin tietolähde Klubissa voi olla useampia

Lisätiedot

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 213 2 Hallitus... 213 3 Vaalit ja tehtävien kestot... 213 4 Hallituksen tehtävät... 214 5 Kokoukset... 214 6 Liittymis- ja

Lisätiedot

GETS + Assembly/ Kuvernöörikoulutus Tampere 5. 6.9.2015

GETS + Assembly/ Kuvernöörikoulutus Tampere 5. 6.9.2015 GETS + Assembly/ Kuvernöörikoulutus Tampere 5. 6.9.2015 DG Olli Pihlava, 1410 Sisältö 1. Facts of life 2. Henkilökohtainen lähtötilanne 3. Ohjeistuksesta, RI:n tavoitteet 4. TAMPERE GETS 5. - 6.9.2015

Lisätiedot

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND)

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) 1 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 NIMI... 2 2 JÄSENET... 2 3 KANSALLINEN NEUVOSTO... 2 A. Virkailijat...

Lisätiedot

KUTSU ja OHJELMA DGE-INFO 2011 TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN VALMENNUSTILAISUUS 2011

KUTSU ja OHJELMA DGE-INFO 2011 TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN VALMENNUSTILAISUUS 2011 1/5 Suomen Rotary- Finlands Rotary ry 22.6.2011 KUTSU ja OHJELMA DGE-INFO 2011 TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN VALMENNUSTILAISUUS 2011 Aika: 27.-28.8.2011 (la - su) alkaen 27.8. klo 12:30 Paikka: Kokkola, Hotelli

Lisätiedot

KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT

KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Suomen Rotary - Finlands Rotary ry Koulutusaineisto Ohjeet, klubi ja jäsentietojen raportoinnit 1 / 5 Päivitys: 17.11.2010 / MKa Ryhmä: Klubin sihteeri KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Sisällysluettelo

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT 2 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND)... 1 SÄÄNNÖT... 1 NIMI... 3 JÄSENET...

Lisätiedot

Kuvernöörin arkea ja työkaluja

Kuvernöörin arkea ja työkaluja Kuvernöörin arkea ja työkaluja DGE-info Tampereella 2.- 3.9.2017 Markku Kalliomäki 1 Congratulations! Onnittelut siitä, että sinut on valittu piirikuvernööriksi Tiedon lähteitä 2005 2017 Markku Kalliomäki

Lisätiedot

PETS D 1400 14.-15.3.2009

PETS D 1400 14.-15.3.2009 PETS D 1400 14.-15.3.2009 SERVICE ABOVE SELF RI on maailmanlaajuinen rotaryklubien yhteisö, joka palvelee, vaalii korkeita eettisiä arvoja, edistää maailman yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa johtavien

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA. Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa

TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA. Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa Tietotekniikka piirin johdon tukena Aineisto löytyy Suomen Rotary:n www-sivuilta www.rotary.fi/suoja (käyttäjätunnus: rotary

Lisätiedot

Tietotekniikka klubihallinnon ja viestinnän tukena

Tietotekniikka klubihallinnon ja viestinnän tukena D 1390 PETS 2010 Tietotekniikka klubihallinnon ja viestinnän tukena 2010 / MKa Suomen Rotary 2009-2010 1 Klubin tietovirtoja Kirjeet ja laskut RI SR Klubipressa / kuvernööri Sihteeri Jäsenistö Rahastonhoitaja

Lisätiedot

Klubisihteerin koulutus

Klubisihteerin koulutus Klubisihteerin koulutus 10.5.2017 Sihteerin koulutus 2017 1 Koulutuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Presidenttien koulutus Haasteita Haasteita Perehdy ja kouluttaudu - Tutustu klubin johtamiseen osallistumalla jo kuluvana rotarivuonna hallituksen ja klubin

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät

Rotaryn tietojärjestelmät Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena DGE-info Tampereella 24.-25.8.2013 2005 2013 Markku Kalliomäki Suomen Rotary 2013 1 Tietovirtoja piireissä ja klubeissa Kirjeet, laskut, raportit RI SR Klubipressa

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Ole lahja maailmalle. Rotary Internationaalin Presidentti 2015-2016 K.R.Ravindran

Ole lahja maailmalle. Rotary Internationaalin Presidentti 2015-2016 K.R.Ravindran Ole lahja maailmalle Rotary Internationaalin Presidentti 2015-2016 K.R.Ravindran Pre-PETS / Post-PETS käsiteltyjä asioita: Vuosikello: mitä presidentin, sihteerin ja rahastonhoitajan pitää tehdä tiettyinä

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL 1 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 08.11.2009/TH Piirin 1390 toimintasuunnitelma 2010-2011 1 Rotaryvuoden 2010 2011 teema ja painopisteet Rotary Internationalin presidentin Ray Klinginsmithin

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä. PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012

Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä. PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012 Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012 Postia RI:lta Training Manuals LÄHTÖTILANNE Kuvernööri Piirin suunnitelmat Kuvernöörin

Lisätiedot

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf TASEKIRJA

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf TASEKIRJA Rotary Internationals distrikt 1410 rf TASEKIRJA 30.6.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2015-30.6.2016 Sisällysluettelo sivu Toimintakertomus 2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot 5 Tilinpäätöksen päiväys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen tarkoitus Rotarypiirin 1420 alueelle toimivat klubit voivat hakea piiriltä apurahaa ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin humanitaarisiin

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VASTUUNJAKO TALOUSASIOISSA... 3 2.1 Seuran vuosikokoukset... 3 2.2 Seuran johtokunta... 3 2.3 Seuran joukkueet... 4 2.3.1 Joukkueen taloudenhoitajan

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -KLUBIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 KLUBIN NIMI... 2 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU... 2 3 HALLITUS... 2 4 PRESIDENTTI... 2 5 VARAPRESIDENTTI... 3 6 SIHTEERI... 3

Lisätiedot

RI Piiri 1390

RI Piiri 1390 1 Helge Saarinen 16.3.2013 RI Piiri 1390 ROTARYN STRATEGIA 2011 2014 ROTARYN TEEMA 2013 2014 PIIRIN PAINOPISTEALUEET FIRST CLASS - HAASTE 3 4 ROTARYN STRATEGIA D1390 2013 5 ROTARYN STRATEGIA ROTARYN ARVOT

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2017 2 Klubijohtosuunnitelma 2014-2017 Käsitellään klubineuvottelussa 27.7.2015 Johdanto... 3 1. Käyttöönotto... 3 2. Klubijohtosuunnitelman kuvaus... 3 3. Toimihenkilöt ja toimielimet... 3 3.1. Klubin

Lisätiedot

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT

PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1 PYÖTSAAREN MAAOSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT 1. YLEINEN PÄÄTÖKSENTEKO 1 Osakaskunnan nimi Pyötsaaren maaosakaskunta 2 Kotipaikka Haminan Kaupunki 3 Yhteinen alue Haminan kaupungissa sijaitsevan Vepsun saaren ja

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Jorma Nykänen, Presidentti, Jyväskylä Päijänne rk 23.7.2009 Presidentin esitelmä klubin kokouksessa (Lähde pääosin: DG Eero Piipponen) Rotaryn tulevaisuus on

Lisätiedot

Kuvernöörin arkea ja työkaluja

Kuvernöörin arkea ja työkaluja Kuvernöörin arkea ja työkaluja DGE-info Tampereella 3.- 4.9.2016 Markku Kalliomäki 1 Congratulations! Onnittelut siitä, että sinut on valittu piirikuvernööriksi Tiedon lähteitä Tiedon lähteitä ja työkaluja

Lisätiedot

TRF The Rotary Foundation 2. Erkki Ilus Kulosaaren yk

TRF The Rotary Foundation 2. Erkki Ilus Kulosaaren yk TRF The Rotary Foundation 2 Erkki Ilus Kulosaaren yk 11.3.2017 TRF Työtä yhteisymmärryksen, terveyden, koulutuksen ja rauhan hyväksi Rotarysäätiö - rotarytoiminnan näkyvin ja vaikuttavin saavutus Toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. LUONNOS 17.11.2015 SAIMAAN LENTOASEMA -SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Säätiön nimi on Saimaan lentoasema säätiö sr. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

Piirin 1430 strateginen suunnitelma

Piirin 1430 strateginen suunnitelma RI:n piiri 1430 Piirin 1430 strateginen suunnitelma Erkki Pasanen 3/2010 Jäsenhuolto Jäsenlisäys > 5 %/v Strategian tavoitteet 2010-2015 Klubien lukumäärä sama tai suurempi kuin 2010 Palveluprojektit Piirillä

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Sihteerin avaintehtävät

Sihteerin avaintehtävät SIHTEERIN OPAS Sihteerin avaintehtävät 1. Toimia presidentin oikeana kätenä sekä hallituksen että klubikokouksissa. 2. Liiton jäsenrekisterin ylläpito. (uudet jäsenet, eroavat jäsenet, jäsenten yhteystietojen

Lisätiedot

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1. Säätiön nimi Säätiön nimi on Lotta Svärd Säätiö - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. SÄÄNNÖT 1 LOTTA SVÄRD SÄÄTIÖ - LOTTA SVÄRD STIFTELSEN SÄÄNNÖT 1. Säätiön nimi Säätiön nimi on - Lotta Svärd Stiftelsen ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena

Lisätiedot

DGE-INFO Raahe T E R V E T U L O A!

DGE-INFO Raahe T E R V E T U L O A! DGE-INFO 25. 26.8.2012 Raahe T E R V E T U L O A! Hyvät tulevien kuvernöörien puolisot, Me kaikki IPDG ja PDG- seuralaiset toivotamme teidät tervetulleeksi! Piirit Suomessa Piiri 1400 Pohjois-Suomi Pohjanmaa

Lisätiedot

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat.

3 Osakunnan kanta-alueita ovat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. OULUN ETELÄ- JA KESKIPOHJALAINEN OSAKUNTA RY:n SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN KOTIPAIKKA, TARKOITUS JA ALUE 1 Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä osakunta, nimi on Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL 1 (12) ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 31.01.2011/ki Piirin toimintasuunnitelma 2011-2012 1 Rotaryvuoden tavoitteet, teema ja painopisteet Rotaryn tavoitteet on kuvattu Rotary Internationalin

Lisätiedot

Piirikuvernöörin korvaussäännöt

Piirikuvernöörin korvaussäännöt Piirikuvernöörin korvaussäännöt Piirikuvernöörit voivat hakea korvausta seuraavista menoista. Kaikki matkat tulee tehdä mahdollisimman edullisesti. 1. KORVATTAVAT TAPAHTUMAT a. KLUBIVIERAILUT Jotta varmistetaan

Lisätiedot

D 107-I Valloitamme uusia vuoria - Tue nuorta itsenäisyyteen. Olemme Mahdollisuuksien Omistajia

D 107-I Valloitamme uusia vuoria - Tue nuorta itsenäisyyteen. Olemme Mahdollisuuksien Omistajia LIONS INTERNATIONAL D 107 I VUOSIKOKOUS, 22.4.2017 Oulu 14.15-16.30 ESITYSLISTA 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Piirin ohjesäännön mukaan piirikokouksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri

Lisätiedot

1/5. TAMPEREEN KIRKKOMUSIIKKIPIIRI ry: n SÄÄNNÖT

1/5. TAMPEREEN KIRKKOMUSIIKKIPIIRI ry: n SÄÄNNÖT 1/5 TAMPEREEN KIRKKOMUSIIKKIPIIRI ry: n SÄÄNNÖT l Yhdistyksen nimi on TAMPEREEN KIRKKOMUSIIKKIPIIRI ry ja se kuuluu alueyhdistyksenä SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITTO ry:een, josta näissä säännöissä käytetään

Lisätiedot

»PDG Rune Eklund»PETS Somerolla

»PDG Rune Eklund»PETS Somerolla Klubin avaintyöparit: Sihteeri presidentti Sihteeri rahastonhoitaja Perustehtävät: Raportoinnit Maksut Jäsenrekisterit Kalenteri Tärkeimmät tietolähteet»pdg Rune Eklund»PETS Somerolla 12.3.2016»Suomen

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

DGE-INFO Kokkola T E R V E T U L O A!

DGE-INFO Kokkola T E R V E T U L O A! DGE-INFO 27. 28.8.2011 Kokkola T E R V E T U L O A! Hyvät tulevien kuvernöörien puolisot, Me kaikki IPDG ja PDG- seuralaiset toivotamme teidät tervetulleeksi! Piirit Suomessa Piiri 1400 Pohjois-Suomi Pohjanmaa

Lisätiedot

Kuvernöörin käyttövarat Rotary Internationalilta ja piirin budjetista

Kuvernöörin käyttövarat Rotary Internationalilta ja piirin budjetista 1/10 PDG Kari Tallberg 2007, Tarkistettu painos 2008, 2009, 2010, 2011 PDG Markku Kalliomäki Suomen Rotary ry Kuvernöörin käyttövarat Rotary Internationalilta ja piirin budjetista 1. KUVERNÖÖRIN KÄYTTÖVARAT

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi

KUTSU. 19,50 /hlö (vain viralliselta edustajalta) Päiväkahvi 1 (7) KUTSU LIONSPIIRI 107-H:n VUOSIKOKOUKSEEN JA -JUHLAAN Paikka: Kummun koulu Kummunkatu 15, 83500 OUTOKUMPU Ohjelma: 09.30 10.00 Aamukahvi piirihallituksen osanottajille 10.00 12.00 Piirihallituksen

Lisätiedot

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki (Rekisterinumero 135.917) SÄÄNNÖT 1. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 2. Kerhon tarkoituksena on järjestää

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot