ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA Rotaryn strategia ja rotaryvuoden teema ja painopisteet 2 2. Piirin strategiset tavoitteet 4 3. Johtamisjärjestelmä ja organisaatio Piirijohtosuunnitelma (District Leadership Plan) Organisaatiorakenne Kokoukset ja koulutus Kuvernööriehdokkaan valinta Apulaiskuvernöörit (AG) Tiedottaminen ja julkisuuskuva 7 4. Talous 8 5. Piirin komiteat Uudistuva rotary -komitea Nuorisovaihtokomitea Rotarysäätiö Avustukset- alakomitea Rotarysäätiölahjoitukset/PHF-asiamies alakomitea Polio Plus alakomitea Ammatillinen valmennusryhmä (Vocational Training Team - VTT) Koulutusohjelmat - stipendit ja opintoapurahat Alumnit Tarkastuskomitea Piirin palveluohjelmat Yhteiskuntapalvelu Kansainvälinen palvelu RYLA Rotaract Nuorisopalvelu Ystävyysvaihto (Friendship Exchange) Suomen rotareiden yhteiset projektit Lääkäripankki Puhdas vesi Itämeri Suomen Rotaryn palvelut ja toiminta Toiminnan määrälliset tavoitteet 19 1

2 1. Rotaryn strategia ja rotaryvuoden teema ja painopisteet Rotaryn strategia on tiivistetty seuraavaan kuvioon: Rotareina perustehtävänämme on palvella yhteiskuntaamme maailmanlaajuisena verkostona. Verkostomme yhteiskunnallisella toiminnalla muutamme ja parannamme sekä paikallisten ihmisten että kaukana asuvien elämää. Rotarytoiminnan perusarvot ovat palvelu, toveruus, moninaisuus, rehellisyys ja johtajuus. Piirimme painopistealueina strategiakaudella ovat rotaryn tunnettavuus, nuoret sukupolvet ja hyväntekeminen. 2

3 Rotaryvuoden RI:n presidentti K.R. Ravindran (Ravi) on srilankalainen liikemies ja yrittäjä. Hänen teepakkausyrityksensä Print Plc voitti kansallisen ja kansainvälisen kilpailun. Hän on työskennellyt monissa RI:n vastuullisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Ravindran tavoite on, että kuten liikeyrityksen pitää tuottaa voittoa samoin Rotarynkin. Rotaryssa meidän pitää tuottaa voittoa saada tulosta ja menestystä: jäsenyyden kehitys ja pysyvyys julkisuuskuva projektit lahjoitukset EPN-lupauksen loppuun saattaminen. Rotaryjärjestön lupaus on: Taistelu poliota vastaan ei lopu, ennen kuin polio on saatu hävitetyksi Kaksi virustyyppiä kolmesta on saatu hävitettyä. Intia on ollut kolme vuotta virallisesti vapaa poliosta. Paljon on tehty, mutta työtä on jatkettava. Nyt on sen aika eikä myöhemmin. Meidän on tarkasteltava ja paneuduttava jäsenasiaan uudesta näkökulmasta Miten me kehitämme toimintaamme, jotta saamme mukaan kiireiset ammattilaiset nuoret ammattilaiset? Olemme ylpeitä järjestöstämme. Mielellään esitämme Rotaryn saavutuksia. Antamalla itse ja itsestämme olemme osa tätä palvelujärjestöä emme vain tarkkailijoita. Tekemällä Rotaryn näkyväksi, saamme uusia jäseniä ja enemmän tekeviä käsiä. Rotarysäätiön apurahajärjestelmän mukaan kansainväliset apurahat kohdistuvat kuudelle painopistealueelle. Näitä ovat Rauhantutkimus sekä konfliktien ehkäisy ja sovittelu, Sairauksien ehkäisy ja hoito, Vesi ja sanitaatio, Äidin ja lapsen terveys, Peruskoulutus ja lukutaito ja Taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehittäminen. 3

4 Ulospäin näkyvin on humanitaarisen toiminnan painopistealue End Polio Now -kampanjan loppuun saattaminen siten, että polio saadaan hävitettyä maailmasta. Kampanjan keskeisinä alueina ovat Keski-Afrikan maat, Pakistan ja Afganistan. Ulkoministeriö ei hyväksynyt Suomen Rotaryn Afganistan-projektin hakemusta, joka suunniteltiin täydentävien rokotusten toteuttamiseen, seurannan vahvistamiseen ja koulutukseen Afganistanissa ja Pakistanissa. Avustuksia leikattiin 15 % vuonna Rotaryn julkisen kuvan kehittämiseksi ja rotarytoiminnan julkisen tietoisuuden lisäämiseksi järjestämme Rotary Day tapahtumia. Tilaisuuksia voidaan järjestää kauppakeskuksissa, kouluissa, kirkoissa tai urheilutapahtumissa. Tärkeää on, että tapahtumat ovat koko perheen tapahtumia. Paikallisten hankkeiden lisäksi järjestämme suuria kansallisia Rotary Day tapahtumia muiden piirien kanssa. Piiri kouluttaa klubivirkailijoita klubien tukemiseksi: tulevia presidenttejä, sihteereitä, rotarysäätiö- ja vaihto-oppilasasiamiehiä sekä muita klubin tai piirin toiminnasta kiinnostuneita. Jäsenhuoltoa ja uusien jäsenten hankkimista tarkastellaan klubien toiminnan monipuolistamisen kautta. Klubitasolla painopistettä siirretään toimintaan ja projekteihin viikoittaisten lounaskokouksien ohella. Erityistä huomiota on kiinnitettävä järjestömme jäsenmäärän kehittymiseen. Jokaisen rotaryn vastuulla on uusien jäsenten hankinta omasta vaikutuspiiristään. Rotaryn arvomaailma ja toiminta on arvokas asia. Ne ovat paremman tulevaisuuden tienviitat. Rotarius ei ole sitä mitä me olemme, vaan sitä mitä teemme ja miten toimimme lähipiirissämme. Arvomaailmamme sopii jokaiselle vastuunsa tuntevalle ja kantavalle ihmiselle. Presidentti Huangin viime rotaryvuonna julkistama pinssi luovutetaan uuden jäsenen kummille. Piiri- ja klubitason yhteistyöllä saamme toiminnalle voimaa ja jatkuvuutta sekä samalla lisää vaikuttavuutta. Jatkamme edeltäjiemme pohjustamaa tietä. Autamme toisiamme ja seuraajiamme. He jatkavat siitä, mihin työmme jää. 2. Piirin strategiset tavoitteet Piirimme strategia on RI:n strategia. Painopistealueet soveltuvat myös kansallisiin ja paikallisiin olosuhteisiimme. Rotaryjärjestön strategisista tavoitteista johdetut piirimme strategiset tavoitteet ovat: jäsenyyden kehittäminen ja pysyvyys; uudet jäsenet ja uudet sukupolvet klubien toiminnan tukeminen ja tehostaminen humanitaarisen avun lisääminen lähellä ja kaukana julkisuuskuvan kehittäminen ja rotarytietoisuuden vahvistaminen. 4

5 Keskeisinä projekteina ovat polion hävittäminen maailmasta End Polio Now julkisuuskuvan kehittäminen jäsenlisäys ja jäsenistön pysyvyys nuorisovaihto avustustoiminnan tehostaminen paikallisesti ja globaalisti lääkäripankki 3. Johtamisjärjestelmä ja organisaatio 3.1. Piirijohtosuunnitelma (District Leadership Plan) Piirijohtosuunnitelma (DLP) on RI:n vaatima piirin johtamisjärjestelmän yksityiskohtainen kuvaus. DLP:ssa määritellään piirin organisaatio sekä toimihenkilöiden tehtävät ja toimintatavat. DLP:ssa korostetaan apulaiskuvernöörien roolia klubien ja piirikuvernöörin työn tukijoina. Kukin tuleva kuvernööri (DGE) tarkistaa ja tarvittaessa päivittää piirijohtosuunnitelman valmistautuessaan tulevaan toimikauteensa. Piirijohtosuunnitelma esitellään ensin piirineuvostolle kommentoitavaksi. PETS:n yhteydessä pidettävässä piirineuvottelussa se esitetään piirin klubien edustajien hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi Organisaatiorakenne Piirin henkilöorganisaation rungon muodostavat piirikuvernööri, apulaiskuvernöörit ja komiteoiden vetäjät. Piirin toiminnalliset yksiköt muodostuvat piirikokouksista (piirineuvottelu ja piirikokous) piirineuvostosta ja pysyvistä komiteoista sekä palveluohjelmista. Osa organisaation vastuupaikkojen täyttämisperiaatteista on määritelty piirijohtosuunnitelmassa, ja osan vastuuhenkilöistä valitsee tuleva kuvernööri. Organisaation laajuutta on pyritty minimoimaan nimeämällä samoja henkilöitä useampiin tehtäviin. Tarvittaessa voidaan organisaatiota muuttaa kesken vuottakin kuvernöörin päätöksellä. Piirijohtosuunnitelmassa piirin organisaatio on toteutettu RI:n käsikirjan sääntöjen mukaisesti. Organisaatiorakenteen tarkoitus on tukea mahdollisimman hyvin klubien työtä. Rotaryvuoden piiriorganisaatio on liitteenä. 5

6 Apulaiskuvernöörien (AG) rooli piirin toiminnassa korostuu siten, että AG:t järjestävät mm. Pre PETS:n. Apulaiskuvernöörin tehtävänä on toimia alueensa klubien ja RI:n edustajan, piirikuvernöörin, välisenä tiedonvälittäjänä ja klubipresidenttien tukihenkilönä klubien toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa. Apulaiskuvernööri on piirikuvernöörin luottohenkilö ja alueensa klubien konsultti rotaryasioissa. Apulaiskuvernööri raportoi säännöllisesti piirikuvernöörille Kokoukset ja koulutus Rotaryvuoden aikana suunnitellaan pidettävän neljä piirineuvoston kokousta 1. elo-syyskuussa - ennen piirikokousta 2. marras-joulukuussa kuvernööriehdokkaan valinta 3. helmikuussa - ennen PETS:ä - virkailijakoulutusta ja piirineuvottelua 4. huhtikuussa - ennen piirikonferenssia. Piirineuvoston kokousten työjärjestyksen pääkohtia ovat piirin toimintojen ja talouden tilannekatsaus sekä tulevan toiminnan suunnittelu. Piirineuvosto on piirikuvernöörin neuvoa-antava elin. Piirikuvernööri tekee omaa toimikauttansa koskevat päätökset kuultuaan piirineuvostoa. Klubien presidentit koulutetaan ennakkoon tehtäviinsä Pre PETS-tilaisuuksissa, joiden järjestämisestä vastaavat apulaiskuvernöörit. Heitä on valmennettu Pre PETS:t järjestetään AGaluettain PETS-koulutukseen mennessä. Pre PETS -koulutus keskittyy presidentin tehtävän rutiineihin, yleistietoon Rotarysta ja My Rotaryyn. Piirin laatima Pre PETS materiaali on käytössä. PETS - tulevien klubipresidenttien ja -virkailijoiden koulutus ja piirineuvottelu järjestetään Laukaassa. Klubien virkailijat perehdytetään RI:n teemaan ja tavoitteisiin PETS-koulutuksessa, jonka järjestää Laukaan rotaryklubi. Pre PETS:ien ja PETS:n järjestämisestä kokonaisvastuussa on piirikuvernööri. PETS-koulutukseen osallistuvat myös piirin toimihenkilöt. Klubien nuorisovaihtoasiamiehille piiri järjestää koulutustilaisuuden joka syksy. Uusille jäsenille järjestetään yhteiset paikkakuntakohtaiset koulutustilaisuudet, joiden tavoitteena on perehdyttää ja sitouttaa uudet jäsenet rotaryaatteeseen. Koollekutsujina toimivat AG:t ja kouluttajina toimivat tarvittaessa myös piirin virkailijat. Piirikokous ja Rotaryseminaari järjestetään Lahdessa. Rotaryvuoden piirikonferenssi pidetään Lahdessa Tilaisuudesta suunnitellaan mahdollisimman kansainvälinen ja ohjelmaltaan Ole lahja maailmalle -teeman mukainen.. 6

7 Piirimme DGE osallistuu elokuussa 2015 Suomen Rotaryn järjestämään Suomen tulevien kuvernöörien valmennustilaisuuteen sekä GETS-koulutukseen (Governors Elect Training Seminar) Birminghamissa Englannissa. Samassa yhteydessä järjestettävään Zone Institute tapahtumaan osallistuu myös kuvernööri. GETS on RI:n määräämä ja maksama pakollinen koulutustilaisuus tuleville kuvernööreille. Piiri maksaa Instituutista aiheutuvat DGE:n kulut. International Assembly on tulevalle kuvernöörille pakollinen koulutus. Se järjestetään San Diegossa Yhdysvalloissa tammikuussa RI kustantaa tämän koulutuksen kokonaisuudessaan tulevalle kuvernöörille ja seuralaiselle. Kuvernööri osallistuu rotaryvuoden Rotary Internationalin kansainväliseen kongressiin, joka järjestetään Soulissa Etelä-Koreassa. Kuvernööri tiedottaa kongressista klubeille eri tilaisuuksissa ja kuukausikirjeissä sekä piirin nettisivuilla Kuvernööriehdokkaan valinta Rotaryvuoden kuvernöörin haku on syksyllä Klubit ehdottavat kuvernööriehdokkaansa kuvernöörille mennessä. Kuvernöörin valintamenettelyt ja kelpoisuusvaatimukset on kuvattu piirijohtosuunnitelmassa, RI:n Manual of Procedure:ssa (MOP) sekä menettelytapasäännöissä (RCP, Rotary Code of Policies) Apulaiskuvernöörit (AG) Piiri on jaettu kahdeksaan apulaiskuvernöörialueeseen. Kullakin AG-alueella on 5-10 klubia. AG:t tukevat klubien hallintoa ja muuta toimintaa. He huolehtivat, että klubit laativat klubijohtosuunnitelman (Club Leadership Plan) ja täyttävät Club Centralissa vaaditut rotaryvuoden suunnitelmat. Näin klubeille muodostuu looginen kokonaisuus koko vuoden toiminnasta. AG:t vastaavat, että alueen klubit hoitavat hallintonsa, määräaikaiset maksut ja raportoinnit täsmällisesti. Rotaryvuoden apulaiskuvernöörejä on koulutettu AG-valmennustilaisuudessa Asikkalassa. AG-kokouksia pidetään tarvittaessa Asikkalassa Piirikokous/Rotaryseminaarin yhteydessä Lahdessa PETS:n yhteydessä Laukaassa. 7

8 3.6. Tiedottaminen ja julkisuuskuva Piirin toiminnasta tiedotetaan klubeille pääasiallisesti kuvernöörin kuukausikirjeillä ja niiden liitteinä olevilla komitea- ja tapahtumakohtaisilla tiedotteilla sekä komiteoiden puheenjohtajien tiedotteilla. Näiden aineistojen jakelu hoidetaan pääsääntöisesti sähköpostilla klubipresidenteille, sihteereille, apulaiskuvernööreille ja komiteoiden puheenjohtajille. Piirin tiedotusväylänä toimivat myös piirimme kotisivut osoitteessa ja Facebook sivusto Rotary D 1390 Piirin tärkeimmistä tapahtumista toimitetaan artikkeli ainakin Rotary Nordeniin ja paikallislehtiin sekä myös muihinkin medioihin. Klubeja kehotetaan esittelemään merkittäviä projektejaan ja hankkeitaan mediassa ja lähettämään artikkelikopiot piirikuvernöörille. Näin parannamme omalta osaltamme Rotaryn tunnettuutta ja julkista näkyvyyttä. Piiri suosittelee jäsenille kattavasti rotarien kansainvälisistä tapahtumista kertovan Rotarian-lehden tilaamista. Rotaryvuonna järjestetään Rotary Day päivä Särkänniemessä. Ne tuovat rotarytoimintaa tutuksi ja lisäävät kiinnostusta tulla mukaan toimintaan. Rotary Day -tapahtuma on suunnattu suurelle yleisölle. 4. Talous Piirimme toimintaa hoidetaan kustannustehokkaasti piirin varoja säästäen. Matkustamisessa käytetään mahdollisuuksien mukaan ryhmämatkoja ja edullisinta matkustustapaa. Piirineuvoston kokouskustannusten ja matkustamisen minimoimiseksi voidaan pitää verkkokokouksia Suomen Rotaryn verkkokokoushuoneessa tai muussa vastaavassa. Piirin tuloksen tavoitteena on varmistaa, että vuosittaisten tulojen ja menojen ajoittuminen rotaryvuoden eri jaksoille ei aiheuta maksuvaikeuksia sekä varmistaa, että mahdolliset tappiolliset vuodet pystytään rahoittamaan edellisten vuosien kertyneellä pääomalla. Piirin taloudenhoidon yleisohje kuvaa piirimme taloudenhoidon menettelytavat. Kuvernöörin laatima ja talouskomitean sekä piirineuvoston käsittelemä talousarvioehdotus sekä taloudenhoidon yleisohje vahvistetaan piirineuvottelussa. Piirin tuleva talousarvio on toimitettava klubeille vähintään viikkoa ennen piirineuvottelua, jossa tämä talousarvio vahvistetaan. Talousarvion perusteet on selostettu liitteessä Talousarvion perusteet Kuvernööri merkitsee hyväksymiinsä kululaskuihin kirjanpidon tarvitsemat tiliöintitiedot. Kuvernöörin aiheuttamat piirin maksamat kululaskut hyväksyy talouskomitean puheenjohtaja tai piirin taloudenhoitaja. Piirin kirjanpito ja maksuliikenne hoidetaan Suomen Rotarytoimiston toimesta. Tilintarkastuksesta päätetään piirineuvottelussa. 8

9 Juokseva talousseuranta toteutetaan piirineuvoston kokouksissa siten, että talouskomitean puheenjohtaja pyytää Rotarytoimiston kirjanpidosta tilannetiedot ja laatii niiden pohjalta budjettivertailun sekä ennusteen. Talouskomitea valvoo, että taloudenhoito pysyy suunnitelluissa raameissa. 5. Piirin komiteat 5.1. Uudistuva rotary -komitea Uudistuva rotary komitea sisältää jäsenyyden sekä julkisuuskuvan ja viestinnän. Sen tavoitteena on saada piirin jäsenmäärä kasvuun. Viime aikojen kehitys on ollut laskeva. Piiri asettaa klubikohtaisen positiivisen ja kohtuullisen tavoitteen eli yhden jäsenen nettolisäyksen rotarykaudella Viime kauden RI:n presidentin Huangin julkistama pinssi annetaan jokaiselle rotarille, joka tuo klubiin uuden jäsenen. Rotaryvuoden alkaessa piirissä on 59 klubia, joissa jäsentä. Piiri kehittää jäsenhankintaa vaikuttamalla seuraaviin toimintoihin: uusien jäsenten hankkiminen jäsenpalvelusta huolehtiminen jäsenten pysyminen klubissa uusien klubien perustaminen klubitoiminnan monipuolistaminen. Piiri valmistelee nuorten ja niiden potentiaalisten jäsenten mukaantuloa ja osallistumista, joiden on muuten hankalaa osallistua klubikokouksiin, kehittämällä monimuotoista klubitoimintaa. Jäsenpalveluun kiinnitetään erityistä huomiota mm. huolehtimalla uusien jäsenten perehdyttämisestä ja aktiivisesta mukaan ottamisesta sekä aktivoimalla ns. vanhoja jäseniä. Uusia tapoja jäsenhankintaan haetaan muiden Pohjoismaiden piirien kokemuksista. Klubien toiminnan kehittymistä ja jäsenhankintaa seurataan kuvernöörin klubivierailuilla yhdessä klubipresidentin kanssa. Uudistuva rotary -komitean tärkein tehtävä on avustaa klubeja löytämään toimintaansa nuoria jäseniä ja jäsenkanditaatteja kiinnostavia toimintamuotoja. Toiminnan mielekkyys on avainsana. Alueelliset erot on käännettävä voimavaroiksi. Monipuolinen toiminta, kokoontumisaikojen joustot ja projektien toteuttaminen ja niihin osallistuminen lisäävät Rotaryn kiinnostavuutta. Jokainen klubi toimii omassa toimintaympäristössään. Jokainen klubi tarkastelee klubinsa kehitysnäkymiä ja suuntia. 9

10 Uudistuva rotary komitea vastaa piirin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä yhteistyössä kuvernöörin kanssa. Komitea laatii piirille suunnitelmat yhteiskunta- ja mediasuhteiden, tiedotuksen ja markkinointiviestinnän kehittämiseksi sekä kannustaa ja tukee klubeja näissä toiminnoissa. Tärkeää on yhteistyö TRF-komitean ja palveluohjelmien komitean kanssa, jotta tieto onnistuneista toimintamuodoista ja projekteista saadaan julkisuuteen ja laajempaan käyttöön. Komitea huolehtii myös piirin merkittävimpien tapahtumien tiedottamisesta yhteistyössä järjestelytoimikuntien kanssa. Rotaryvuonna on tavoitteena järjestää mahdollisimman monella paikkakunnalla Rotary Day -tapahtuma, joka suunnataan perheille. Suomen piirien kanssa valmistellaan myös suurempia valtakunnallisia Rotary Day päiviä, joista apulaiskuvernöörit raportoivat piirikuvernöörille. Tietotekniikan hyväksikäyttöä tehostetaan edelleen sekä piiritasolla että tekemällä klubeille tunnetuksi tarjolla olevia Suomen Rotaryn ja Rotary Internationalin tietojärjestelmäpalveluita. My Rotary -verkkosivu on jokaisen rotarin ulottuvilla. Suositetaan, että vähintään 50 % klubin jäsenistä on rekisteröitynyt My Rotaryyn. Toimintakaudella jokainen klubi hyödyntää viestinnässä sähköpostia. Piirin Facebook-sivuston käyttöön laaditaan ohjeistus. Piirin kotisivut päivitetään riittävän usein, jotta tietojen sisältö ja ajantasaisuus turvataan. Piirin IT-vastaava vastaa kotisivujen tekniikasta. Sisällön tuottaa pääasiassa kuvernööri presidenttien avustuksella. Klubeja tuetaan tietotekniikan hyväksikäytössä erityisesti klubien kotisivuja, sosiaalista mediaa, RI:n tietojärjestelmiä sekä Suomen Rotaryn tietojärjestelmiä. Klubeja kannustetaan tietojärjestelmien hyödyntämiseen. Apulaiskuvernöörit auttavat tarvittaessa sivuihin tutustuttamisessa. Tietojärjestelmien avulla klubihallinto hoituu tehokkaasti ja ajallaan eikä aikaa tuhraannu puuttuvien tietojen etsimiseen. PETS:iin ja klubivirkailijakoulutukseen sisällytetään osio Rotaryn tietojärjestelmien käytännön harjoituksiin netissä Nuorisovaihtokomitea Nuorisovaihto on piirimme ja klubiemme kansainvälisen palvelutoiminnan näkyvin ja tärkein toimintamuoto. Nuorisovaihdossa on vuosivaihto, kesävaihto ja leirivaihto. Nuorisovaihto on maassamme organisoitu Suomen Rotaryn nuorisovaihdon monipiiriorganisaation kautta. Piirimme nuorisovaihtokomitean kaikki jäsenet osallistuvat Suomen nuorisovaihdon monipiiriorganisaation toimintaan. Piirimme on vuosivaihdossa Suomen aktiivisimpiä piirejä. Vuosittain lähteviä ja tulevia vaihtooppilaita on ollut n nuorta kumpaankin suuntaan. Pidämme tavoitteen edellisten vuosien tasolla. Tehostamme isäntäperheiden rekrytointia mm. Rotary Day tapahtumissa. 10

11 Piiri järjestää klubien nuorisovaihtoasiamiehille joka syksy koulutustilaisuuden. Tavoitteena on tehdä kesä- ja leirivaihtoa nykyistä tunnetummaksi. Nuorisovaihtoasiamiesten koulutustilaisuus on Piirikokouksen yhteydessä Lahdessa. Kielikoe, joka kestää 6 tuntia, järjestetään Wellamo-opistossa, Kirkkokatu 16, Lahti. Vaihto-opiskelijat osallistuvat Piirikonferenssiin ohjelman mukaisesti Rotarysäätiö Piirin klubit osallistuvat rotarien oman säätiön (The Rotary Foundation, TRF) varojen hankintaan. Rotarysäätiö määrittää painopistealueensa, joiden mukaan suunnataan myös piirin rotarysäätiötoiminta. Piirin rotarysäätiökomitean muodostavat komitean puheenjohtaja ja alakomiteoiden puheenjohtajat. Komitea pitää vähintään kerran vuodessa toimintavuoden alussa kokouksen ja tarkistaa yhteiset tavoitteet yhteistyössä piirikuvernöörin kanssa.. Rotarysäätiökomitea alakomiteoineen ja koulutustilaisuuksineen tekee tunnetuksi Rotarysäätiön toimintamuotoja, erityisesti säätiön tarjoamia mahdollisuuksia humanitääristen projektien rahoittamiseksi. Sen tehtävänä on myös tiedottaa klubeille haettavana olevista opintoihin liittyvistä stipendeistä. Klubeja kannustetaan perustamaan hankkeita, joihin ne voivat saada Rotarysäätiön varoja. Piiri kannustaa tutustumaan viime vuosien onnistuneisiin projekteihin. Rotarysäätökomitean puheenjohtajan johdolla parannetaan piirin klubien tietämystä ja mahdollisuuksia hakea säätiön varoja klubien hankkeisiin. Se auttaa myös klubeja mutkikkaassa hakuprosessissa sekä projektien käynnistämisessä. Piiri järjestää rotarysäätiöseminaareja AG-alueittain tai useamman alueen yhteisinä tilaisuuksina. Rotaryvuonna Rotarysäätiö siirtyi uuteen apurahajärjestelmään Future Vision. Apurahajärjestelmä uusittiin siten, että Rotarysäätiön apurahoja on jatkossa kaksi: 1. District Grants - pienemmät apurahat rotarypiirin päätöksellä jaettavat 2. Global Grants - suuremmat apurahat TRF:n päätöksellä jaettavat apurahat. Piiriavustusten myöntämismenettely siirtyi piirin rotarysäätiökomitealle, mikä toi piirille lisää kirjanpito- ja hallintovastuuta, alakomiteoita sekä avustustoimintaa valvovan ja tarkastavan tarkastuskomitean (Auditing Committee). 11

12 Piirin apurahat jaetaan kullakin kaudella olevista DG varoista. TRF suosittelee, että mainituista varoista käytetään 20 % End Game Polio kampanjaan, jotta pitkäaikainen säätiön hanke polion poistamiseksi saa tarvitsemansa rahoituksen. SHARE-järjestelmä säilyy, ja piirille palautuva avustusmäärä (piirirahasto, DDF) kasvaa 50 %:iin vuosirahaston lahjoituksista. Palautuksesta 50 % ohjautuu DDF tilille ja 50 % käytettäväksi DG-ohjelmaan. Maailmanrahaston avustukset kohdistetaan säätiön kuudelle painopistealueelle Avustukset-alakomitea Rotarysäätiö tarjoaa useita mahdollisuuksia klubien kansainvälisten humanitääristen projektien rahoittamiseen ja tukemiseen. Rotarysäätiökomitea tekee tunnetuksi, aktivoi ja tukee erityisesti kahdennettujen piiriapurahojen käyttömahdollisuuksia kahden eri maan klubien välisissä kansainvälisissä humanitäärisissä yhteisprojekteissa. Piirillä on myös mahdollisuus osoittaa DDF-varoja klubien humanitääristen hankkeiden tukemiseen rotarysäätiön avustusmenettelyn mukaisesti. Piiri saa DDFvaroja vain Vuosirahaston lahjoituksista. Uuden avustusmenettelyn koulutuksia järjestetään Rotarysäätiökomitean johdolla AG-alueittain pidettävissä seminaareissa ja piirin kokousten yhteydessä Rotarysäätiölahjoitukset/PHF-asiamies -alakomitea Piirin klubit kartuttavat Rotarysäätiön varoja pääasiassa hankkimalla Paul Harris Fellow -tunnustuksia ansioituneille jäsenilleen sekä ulkopuolisille rotaryn toimintaa edistäneille henkilöille. Klubit asettavat klubinsa toimintavuonna rotarysäätiölahjoitusten tavoitteen. Niiden perusteella syntyy piirille Rotarysäätiön varainhankintatavoite. Komitean puheenjohtaja rekisteröi klubien lahjoitustavoitteet PETS-koulutuksen yhteydessä ja seuraa tavoitteiden saavuttamista rotaryvuoden aikana. Klubit tekevä PHF-hakemukset itsenäisesti, ja ohjeet ovat piirin sivuilla. Klubien lahjoitustavoite on USD, josta puolet lahjoitetaan Vuosirahastoon ja puolet Polio Plus -rahastoon. Piiri kannustaa Rotarysäätiölahjoitukseen Every Rotarian, Every Year (EREY). Rotarysäätiön EREY-tavoitteena on 100 USD/jäsen. Jos haluaa olla mukana tässä arvokkaassa toiminnassa, mutta ei voi lahjoittaa mainittua tavoitesummaa, ohjelmaan voi osallistua myös pienemmällä summalla. RI:n presidentti Ravindran nimesi oman kautensa World Class -kaudeksi. Hän toivoo lahjoituksia piireistä ja rotareilta. 12

13 Polio Plus -alakomitea Vuonna 1985 aloitettu Rotarysäätiön kaikkien aikojen suurin hanke Polio Plus -projekti jatkuu End Polio Now projektina, koska poliota esiintyy vielä sodista kärsivillä kriisialueilla. Säätiön varoja polion poistamiseen rotarit ovat käyttäneet jo yli milj. dollaria. Tämän lisäksi kymmenet tuhannet rotarit ovat tehneet miljoonia vapaaehtoistyön tunteja usein hyvin vaikeakulkuisilla seuduilla ympäri maailman. Näiden ponnistelujen avulla vuosittaisten uusien poliotapausten määrä maailmassa on laskenut vuoden 1988 n tapauksesta muutamaan sataan tapaukseen. Virustyypeistä kaksi, tyyppi 2 ja tyyppi 3 on saatu hävitettyä. Intiassa alkoi jo neljäs vuosi ilman uusia poliotapauksia. Kriisialueilla puhjenneet uudet tapaukset on saatu ehkäistyä nopealla rokotuskampanjalla ennen taudin leviämistä epidemiaksi. Rotarysäätiö osoitti mm. Syyriassa löytyneen esiintymän hoitamiseen USD Välitön puuttuminen, moneen kertaan testatut menetelmät ja rohkeat rokotusyksiköt ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Rotarien antama lupaus velvoittaa meitä vielä. Polio Plus -projektille kohdistettu lahjoitus (esim. PHF-hankinta) menee PolioPlus -rahastoon (The PolioPlus Fund), eikä siitä palaudu varoja piirin käyttöön. Sen sijaan Vuosirahastoon (The Annual Programs Fund) tehdyistä lahjoituksista puolet palautuu piirille kolmen vuoden kuluttua käytettäväksi Rotarysäätiön hyväksymiin projekteihin, stipendeihin tai muihin kohteisiin. PHF-hakemukset kulkevat piirissämme PHF-asiamiehemme kautta. Hän myös auttaa hakemusten teossa ja neuvoo lahjoitusten kohdistamisessa Rotarysäätiön rahastoille. Tavoite on hävittää polio kokonaan. Suomen rotarypiirit ovat olleet yhteistyössä Suomen ulkoasiainministeriön (UM) kehitysyhteistyöosaston kanssa Afganistanin poliorokotuksissa. Hanke tuotti vuosina yhteensä 1,22 milj euroa, josta rotareiden osuus oli euroa. Afganistanprojektin jatko riippuu UM:n avustuspäätöksistä. Piirin lipaskeräys sai uuden keräysluvan Lipaskeräystä jatketaan ohjausryhmän ilmoittamalla tavalla. End Polio Now -ohjelma on näkynyt useilla paikkakunnilla monenlaisina tapahtumina. Klubit hoitavat keräykset itsenäisesti. Tavoitteena on kaikkien klubien osallistuminen jollain tavalla EPN-keräykseen. Viime rotaryvuonna aloittamamme Rotary krookusten myynti jatkuu aktiivisesti End Polio Now kampanjan hyväksi. 13

14 Ammatillinen valmennusryhmä (Vocational Training Team - VTT) Ammatillinen valmennusryhmä (Vocational Training Team VTT) aloitti rotaryvuonna Rotarysäätiön uutena toimintamuotona. Se korvaa pitkään toiminnassa olleen Opintoryhmävaihto GSE (Group Study Exchange) toiminnan. VTT-toiminnan tarkoituksena on avustaa ammatillisia ryhmiä toteuttamaan kehitys- ja/tai koulutusprojektin kohdemaassa. Toiminta ei edellytä vastavuoroisuutta, vaan voidaan toteuttaa yksipuolisena tai monenkeskeisenä. Toiminta on rahoitettava piiriavustuksilla tai maailmanrahaston avustuksella. Maailmanrahastolla rahoitettavien projektien vähimmäisrahoitus on oltava euroa ja kohdistuttava painopistealueille. Ryhmät voivat matkustaa ja asua kohdemaassa myös omalla kustannuksellaan. Rotarypiiri ainoastaan koordinoi projektia. Rotaryvuonna seurataan VTT-toiminnan kehittymistä Koulutusohjelmat - stipendit ja opintoapurahat Piirin stipendi- ja palkitsemiskomitea tekee tunnetuksi sekä piirin että Rotary Internationalin stipendejä ja palkitsemistapoja. Piirin myöntämistä omista stipendeistä päätetään tapauskohtaisesti talousarvion sallimissa puitteissa. Piirin nykyisiä palkitsemis-, tunnustus- ja muistamismuotoja harmonisoidaan ja kehitetään uusia muotoja. Piirin stipendikomitean tehtävänä on tehdä tunnetuksi Rotarysäätiön stipendien saantimahdollisuuksia, informoida klubeja sekä antaa neuvoja stipendien haussa. Piirin rahoittamia pieniä stipendejä voidaan myöntää piirineuvoston harkinnan jälkeen kuvernöörin päätöksellä Alumnit Alumnien eli entisten stipendiaattien ja GSE-vaihdossa olleiden kontaktit rotaryyn ovat usein hiipuneet ajan mittaan. Alumni-toiminnan tavoitteena on saada entiset stipendiaatit ja opintoryhmien jäsenet mukaan rotarytoimintaan esim. kutsumalla heidät esitelmöimään klubeihin ja mahdollisesti liittymään rotaryklubin jäseneksi Tarkastuskomitea Rotarysäätiön uusi avustusmenettely siirtää päätösvaltaa piiriavustusten osalta piirin kuvernöörille ja rotarysäätiökomitealle. Rotarysäätiökomitea esittelee piiriavustukset kuvernöörin päätettäväksi. Tämä aiheuttaa piirille avustusten kirjanpito-, valvonta- ja raportointivelvollisuuksia. Piirin pitää raportoida avustustoiminnasta sekä rotarysäätiölle että piirin klubeille. 14

15 Rotarysäätiö edellyttää, että avustustoiminnan sääntöjen ja paikallisen lain noudattamista valvomaan asetetaan tarkastuskomitea (Auditing Committee). Komitean on nimetty tilintarkastukseen aikanaan aktiivisesti osallistuneita sekä rotarytoimintaa tuntevia past-kuvernöörejä. 6. Piirin palveluohjelmat 6.1. Yhteiskuntapalvelu Yhteiskuntapalvelu on nuorisovaihdon ohella rotaryn näkyvin palveluväylä. Yhteiskuntapalvelun projekteilla klubit tekevät rotarya parhaiten tunnetuksi. Piirin ja RI:n kannalta on tärkeätä saada klubien toteuttamien, käynnissä olevien ja käynnistettäväksi päätettyjen projektien tietokanta mahdollisimman kattavaksi. Piirin klubeille välitetään tietoa onnistuneista projekteista ja uusista projekti-ideoista koulutustapahtumissa ja tiedottamisen avulla, jotta mahdollisimman monet klubit innostuisivat toteuttamaan yhteiskuntapalvelun projekteja. Klubi voi valita yhteiskuntapalvelun painopisteeksi nuorison, vanhukset, sairaat tai muut avun tarvitsijat, jotka eivät selviä yksinomaan yhteiskunnan tarjoamalla tuella. Nuorison terveen harrastustoiminnan tukeminen ja vaikeuksissa olevien nuorten ohjaaminen ovat rotaryjärjestön yhteiskuntapalvelutoiminnan painopistealue. Tämän alueen hankkeisiin on mahdollista hakea myös Rotarysäätiön piirin käyttöön osoittamia DDFvaroja. Uusi avustusmenettely helpottaa avustusten käyttöä paikallisiin projekteihin Palveluohjelmien perustehtävät ovat määriteltyinä piirijohtosuunnitelmassamme Kansainvälinen palvelu Klubeja kannustetaan solmimaan yhteyksiä ja verkostoitumaan kansainvälisten klubien kanssa esimerkiksi luomalla ystävyysklubisuhteita. Rotaryvuoden Rotary Internationalin kansainvälinen kongressi pidetään Soulissa, Etelä-Koreassa. Kongressit ovat rotarymaailman vuotuisia suurtapahtumia, joissa tapaa rotareita ympäri maailman. Niihin osallistuja näkee ja kokee rotaryn erilaiset toimintamuodot mahdollisimman laajasti. Entistä useamman suomalaisenkin rotarin tavoitteeksi sopii osallistua ainakin kerran elämässään kongressiin. 15

16 6.3. RYLA RYLA-seminaarit (Rotary Youth Leadership Awards) ovat vuotiaille nuorille suunnattuja johtamiskoulutustilaisuuksia. Piirissämme on järjestetty vuosittain 1 2 RYLA-seminaaria rotaryvuodesta lähtien. Piirin klubit etsivät ja sponsoroivat seminaariin osallistujat. Piiri toimii seminaarien liikkeellepanevana voimana. Seminaarin toteutuksesta vastaa hankkeeseen nimetty rotaryklubi, mahdollisesti yhteistyössä jonkin oppilaitoksen tai Rotaract-klubin kanssa. RYLA-seminaarit ovat erinomainen tapa välittää rotarien kokemusta ja osaamista nuorille. Seminaareissa käytetään joskus vetonaulana järjestömme ulkopuolisia nimekkäitä julkisuuden henkilöitä. Suuremmat klubit saavat yksin ja pienemmät klubit yhdessä kohtuullisin ponnistuksin omasta jäsenkunnastaankin kokoon seminaarin pätevän opettajaryhmän. Tavoitteenamme onkin järjestää kaudella kaksi RYLA-seminaaria. RYLA-toiminnan tehostamiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi piiriin on nimetty RYLA-toiminnasta vastaava asiamies Rotaract Rotaract-klubit ovat rotaryn perusperiaatteiden hengessä toimivia nuorten aikuisten klubeja. Ne kasvattavat potentiaalisia tulevia rotareita. Piirissämme on yksi Rotaract-klubi Tampereella. Rotaryvuonna käynnistetään Lahdessa, Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa Rotaract-klubit. Kummiklubi huolehtii säännöllisestä yhteydenpidosta perustamiinsa Rotaract-klubeihin. Tavoitteena on vahvistaa piirin tukea Rotaract-klubien toiminnan aktivoimiseksi. Piirin organisaatioon kuuluu Rotaract-toiminnasta vastaava henkilö Nuorisopalvelu Palveluväylä kokoaa nuorisolle sopivat hankkeet ja pyrkii löytämään niille innostuneet tekijät. Mahdollisuus on aloittaa uusi klubi esimerkiksi entisten rotaractoreiden, entisten vaihto-oppilaiden ja alumnien toimesta. Uusi tapa toimia kannattaa ottaa jäsenkehityksen kannalta mahdollisuutena. 16

17 6.6. Ystävyysvaihto (Friendship Exchange) Rotary Friendship-vaihto eli ystävyysvaihto tarkoittaa perheittäin vaihtoa jonkin ulkomaisen rotarypiirin kanssa. Vaihtoryhmä käsittää yleensä 5-10 pariskuntaa, jotka vastavuoroisesti vierailevat jonkin ulkomaisen piirin klubijäsenten perheissä. Vaihtoperheet maksavat itse kaikki vaihdon kustannukset. Piirimme ystävyysvaihtokomitea organisoi tätä vaihtotoimintaa etsimällä vaihtokohteita sekä valmistelemalla vaihdon matkat ja ohjelman. Vaihtoryhmän vieraillessa paikkakunnalla piirin klubien toivotaan osallistuvan tähän kansainvälisen palvelun muotoon järjestämällä isäntäperheitä ja ohjelmaa ulkomaiselle ryhmälle. 7. Suomen rotareiden yhteiset projektit 7.1. Lääkäripankki Piirin lääkäripankkikomitea vastaa lähinnä tiedottamisesta ja klubien kannustamisesta antamaan tukensa lääkäripankkitoimintaan. Suomen lääkäripankkitoiminnan kohde on Tansania, jossa työskentelee jaksoittain parikymmentä suomalaista lääkäriä (osa rotareita) vuodessa. Rotareiden panostustarve on noin 2 /jäsen vuodessa. Tällä summalla varmistamme tärkeän kansainvälisen humanitäärisen toiminnan jatkuvuuden. Lääkäripankki jatkaa monipiiriorganisaationa. Piirimme lääkäripankkikomitean puheenjohtaja, Pekka Rysä, Vanajavesi (Hämeenlinna) -klubista, on piirimme edustaja Rotary Doctor Bank Finland (RDBF) toiminnassa Puhdas vesi -Itämeri Itämeri on varsin raskaan ympäristökuormituksen kohteena ja siksi myös huolestuttavasti saastunut. Itämeren saastekuormituksen vähentämiseksi ja veden puhdistamiseksi on perustettu organisaatioita ja työryhmiä. Rotarijärjestö on sitoutunut osallistumaan suojeluun ja edistämään Itämeren puhdistumista. Piirimme edustajana rotareiden perustamassa työryhmässä on Esa Kokkonen Tampere-Kaleva rotaryklubista. Toistaiseksi rotaryn osalta on meneillään seurantavaihe eikä toiminnassa ole varauduttu taloudellista panosta vaativiin toimiin. 17

18 8. Suomen Rotaryn palvelut ja toiminta Suomen Rotaryn piireille tarjoamia palveluita ovat mm. piirin kirjanpidon ja maksuliikenteen hoitaminen, nuorisovaihdon monipiiritoiminta, tulevan piirikuvernöörin valmennus, kuvernöörin kuukausikirjeiden ja muiden tiedotteiden jakelu, Suomen Rotaryn tietojärjestelmäpalvelut, rotarymatrikkelin julkaiseminen, RI:n nimettyjen julkaisuiden kääntäminen suomeksi, Rotary Norden lehden jakeluluettelon ylläpito, Suomen Rotaryn ja piirien per capita -maksujen kerääminen, Suomen Rotary ry:n hallinnon sihteeritoiminta, arkistojen ylläpito ja Rotaryn nimeen ja merkkiin liittyvien etujen ja oikeuksien valvonta. Edellä mainittujen palvelujen käytöstä päätetään PETS:n ja virkailijakoulutuksen yhteydessä pidettävässä piirineuvottelussa. Kokoukselle esitetään näiden palvelujen käytön jatkamista entiseen tapaan. Suomen Rotaryn koulutustoimikunnan tehtäviin kuuluu PETS:ssä ja muissa koulutustilaisuuksissa käytettävien koulutus- ja ohjeaineistojen kehittäminen. Piirikouluttaja osallistuu toimikunnan toimintaan. Suomen Rotaryn julkaisutoimikunnan tehtäviin kuuluvat PETS:ssä käytettävien koulutusmateriaalien kehittäminen ja jakelu, matrikkelikirjan rakenteesta ja tekstisisällöstä vastaaminen, Suomen Rotaryn Internet-kotisivujen sisällöstä vastaaminen sekä erilaiset ohjeistukset piireille ja klubeille. Piirin IT-vastaava on Suomen Rotaryn IT -toimikunnan jäsen, joka osallistuu toimikunnan toimintaan. Toimikunnan tehtävänä on SR:n tietojärjestelmien kehittäminen ja käytön tukeminen. Piirien välinen yhteistoimintafoorumi TRF-yhteistoimintarengas järjestää mm. valtakunnalliset Rotarysäätiöseminaarit ja kartoittaa piirien mahdollisia yhteisiä projekteja. Jäseninä ovat piirien rotarysäätiökomiteoiden puheenjohtajat. Piirin edustajat (varsinainen ja varaedustaja) Suomen Rotary ry:n varsinaisiin kokouksiin nimetään piirineuvottelussa. Suomen Rotary ry:n järjestämään DGEvalmennustilaisuuteen elokuussa 2015 osallistuu DGE Pekka Tähtinen. 18

19 9. Toiminnan määrälliset tavoitteet Piirin tavoitteet rotaryvuonna ovat seuraavat: Jäsenmäärä RI:n tavoite alle 49 jäsentä: nettokasvu 1 jäsen/klubi nettokasvu 1 naisjäsen/klubi 50 tai enemmän jäsentä: nettokasvu 2 jäsentä/klubi nettokasvu 2 naisjäsentä/klubi Piirin klubikohtainen RI:n tavoitteen mukainen lisäys tarkoittaa 48 klubia: nettokasvu 1 jäsen/klubi 11 klubia: nettokasvu 2 jäsentä/klubi Talousarvio perustuu 2200 jäseneen (vrt jäsentä). Piirin kasvutavoite nettokasvu 1 jäsen/klubi Uusien jäsenten naiset/miehet 60/40 % tavoitejakauma alle/yli 45 vuotta 60/40 % Vaihto-oppilasohjelmiin osallistuminen Rotaract-klubien perustaminen Rotarysäätiölahjoitukset vuosivaihto nuorta kumpaankin suuntaan kesävaihto oppilasta 3 Rotaract-klubia Vuosirahastoon PHF: USD /noin 20 eur/jäsen EREY, 100 USD/vuosi, 50 jäsentä RIP/World Class: 100 % jäsenistä haluamansa summa haluamaansa rotarysäätiön rahastoon 19

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL 1 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 08.11.2009/TH Piirin 1390 toimintasuunnitelma 2010-2011 1 Rotaryvuoden 2010 2011 teema ja painopisteet Rotary Internationalin presidentin Ray Klinginsmithin

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL 1 (12) ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 31.01.2011/ki Piirin toimintasuunnitelma 2011-2012 1 Rotaryvuoden tavoitteet, teema ja painopisteet Rotaryn tavoitteet on kuvattu Rotary Internationalin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Tarja Repo, DG 2014-2015 Sivu 1/6 Rotareina perustehtävämme on palvella yhteiskuntaamme maailmanlaajuisena verkostona. Rotary on organisaatio, jossa jokaiselle

Lisätiedot

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP)

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) Rotary Internationalin piiri 1390 ry DGE Raili Töntsi ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) Käsitelty Piirineuvoston kokouksessa 14.2.2015 1 Käyttöönotto Piirissä 1390

Lisätiedot

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP)

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 09.11.2009/TH ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) Käsitelty Piirineuvoston kokouksessa 05.02.2010 1 Käyttöönotto

Lisätiedot

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä 19.03.2011 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin

Lisätiedot

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012 ROTARYVUODEN SUNNITTELU Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä: 17.03.2012 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin hallinto ja toiminta

Lisätiedot

PETS D 1400 14.-15.3.2009

PETS D 1400 14.-15.3.2009 PETS D 1400 14.-15.3.2009 SERVICE ABOVE SELF RI on maailmanlaajuinen rotaryklubien yhteisö, joka palvelee, vaalii korkeita eettisiä arvoja, edistää maailman yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa johtavien

Lisätiedot

Rotary tekee hyvää! - Doing good in the world. Minttu Lampinen, RK Tammer Nova Piirin kouluttaja 14-15 & Piirin Rotarysääätiön varapj.

Rotary tekee hyvää! - Doing good in the world. Minttu Lampinen, RK Tammer Nova Piirin kouluttaja 14-15 & Piirin Rotarysääätiön varapj. Rotary tekee hyvää! - Doing good in the world Minttu Lampinen, RK Tammer Nova Piirin kouluttaja 14-15 & Piirin Rotarysääätiön varapj. Sisältö Rotarit ja rauha Polio Lääkäripankki Action groups Säätiö Painopistealueet

Lisätiedot

Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset. PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015

Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset. PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015 Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015 Säätiölahjoitukset Klubisi ja klubin jäsenten lahjoitukset kirjataan CRSraportteihin (Club

Lisätiedot

1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT

1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Klubihallinto 16.10.2014/MKa/REk Suomen Rotary - Finlands Rotary ry 1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Raportoinnit ja maksut Rotary Internationalille... 2 2.1

Lisätiedot

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja YSRG Youth Service Resource Group ja Rotaryn Nuorisotoiminnot (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Interact 14 18 v Tarkoitus: Antaa nuorille tilaisuus toimia yhdessä maailmanlaajuisessa toveripiirissä,

Lisätiedot

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi kokoontuu joka arkitorstaina Hotelli Aquariuksessa klo 12.00 1 / 5 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi

Lisätiedot

ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011. Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010. Sisällysluettelo:

ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011. Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010. Sisällysluettelo: ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010 Sisällysluettelo: Johdanto 1. Käyttöönotto 2 2. Piirijohtosuunnitelman kuvaus 2 3. Toimihenkilöt

Lisätiedot

TRF. Markku Kalliomäki

TRF. Markku Kalliomäki TRF Markku Kalliomäki 12.11.2015 3 Marraskuu on Rotarysäätiön teemakuukausi ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin vuonna 1917 perustama stipendi- ja avustusrahasto

Lisätiedot

Vuoden 2015-2016 Rotary Internationalin presidentin K.R. Ravi Ranvindranin teema on:

Vuoden 2015-2016 Rotary Internationalin presidentin K.R. Ravi Ranvindranin teema on: ROTARYPIIRI 1380 TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2016 Yleistä Vuoden 2015-2016 Rotary Internationalin presidentin K.R. Ravi Ranvindranin teema on: Be a gift to the world, Ole lahja maailmalle, Bli en gåva till

Lisätiedot

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT Esittäjä DG Timo Hänninen Päivämäärä 19.03.2011 Klubin presidentin opaskirja Tämä diasarja perustuu Rotaryklubin presidentin opaskirjaan 222-FI (111), jossa on lähtökohtana

Lisätiedot

Rotarysäätiö rotarien väylä tehdä hyvää. Leila Risteli PDG, DRFC PETS Haapavesi 23.3.2014

Rotarysäätiö rotarien väylä tehdä hyvää. Leila Risteli PDG, DRFC PETS Haapavesi 23.3.2014 Rotarysäätiö rotarien väylä tehdä hyvää Leila Risteli PDG, DRFC PETS Haapavesi 23.3.2014 Rotarysäätiö on Rotary Internationalin työkalu, jolla se tekee hyvää maailmassa. Sen kautta me rotarit edistämme

Lisätiedot

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Jorma Nykänen, Presidentti, Jyväskylä Päijänne rk 23.7.2009 Presidentin esitelmä klubin kokouksessa (Lähde pääosin: DG Eero Piipponen) Rotaryn tulevaisuus on

Lisätiedot

Piirin 1430 strateginen suunnitelma

Piirin 1430 strateginen suunnitelma RI:n piiri 1430 Piirin 1430 strateginen suunnitelma Erkki Pasanen 3/2010 Jäsenhuolto Jäsenlisäys > 5 %/v Strategian tavoitteet 2010-2015 Klubien lukumäärä sama tai suurempi kuin 2010 Palveluprojektit Piirillä

Lisätiedot

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Rotarysäätiö PETS Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Vuosisata hyvän tekemistä Rotaryn presidentti Arch Klumph aloite säätiön perustamiseksi Atlantan konventiossa 1917 ensimmäinen lahjoitus säätiölle 26,50

Lisätiedot

Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa

Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa 2013 / MKa 1 Klubihallinto Asianmukaisesti hoidettu klubihallinto on perusta ja edellytys sujuvalle toiminnalle Kun hallinto on kunnossa voi keskittyä

Lisätiedot

MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE?

MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE? MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE? Esittäjä Torbjörn Sonck Päivämäärä 16.02.2009 ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin perustama stipendi- ja avustusrahasto

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Huhtikuu 2012 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita. Opas perustuu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 D1380 Yleistä Vuoden 2014-2015 Rotary Internationalin presidentin Gary C.K Huangin teema on: Light up Rotary, Rotary näkyväksi, Lys up Rotary Teemassaan Huang pyytää meitä

Lisätiedot

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja lievittämällä köyhyyttä Future Vision Plan

Lisätiedot

Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy?

Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy? Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy? RRFC Matti Wall, Rengastie 24 A 1, 37630 Valkeakoski puh:

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 Suunnitelma 1 (5) KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 1 Sisältö Klubijohtosuunnitelman 2013-2014 sisältö: Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet Klubin vuosikello (Liite 1) Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2017 2 Klubijohtosuunnitelma 2014-2017 Käsitellään klubineuvottelussa 27.7.2015 Johdanto... 3 1. Käyttöönotto... 3 2. Klubijohtosuunnitelman kuvaus... 3 3. Toimihenkilöt ja toimielimet... 3 3.1. Klubin

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Liite I: SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Tammikuu 2011 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita.

Lisätiedot

Rotarysäätiö. Hennala 30.10.2014 Piirin rotarysäätiökomitean pj Niko Niemi

Rotarysäätiö. Hennala 30.10.2014 Piirin rotarysäätiökomitean pj Niko Niemi Rotarysäätiö Hennala 30.10.2014 Piirin rotarysäätiökomitean pj Niko Niemi MIKÄ ROTARYSÄÄTIÖ? ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin perustama stipendi- ja

Lisätiedot

Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea. ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi

Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea. ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi 1. Ajankohtaista säätiöstä 2. Säätiö - Klubin työkalu 3. Piiriapurahat 2016 ja kokemukset

Lisätiedot

Virpi Honkala, ARRFC Z15

Virpi Honkala, ARRFC Z15 Virpi Honkala, ARRFC Z15 25.8.2013Suomen Rotary 2 PYSYVÄ RAHASTO = ENDOWMENT FUND Pysyvän rahaston tavoite 200 miljoonaa USD saavutettiin v. 2005 Nykyinen tavoite on 1 miljardi USD v. 2025 mennessä Rotarysäätiön

Lisätiedot

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä Leila Risteli, PDG, DRFC Johtajuus rotaryjärjestössä Mitä tiedät Rotarysta? yli 1,2 miljoonaa rotaria noin 35 000 rotaryklubissa noin 200 maassa/itsehallintoalueella ensimmäinen klubi Chicagoon 1905, Suomeen

Lisätiedot

Virve Eronen p. 040 702 3329 virve.eronen@pp.inet.fi

Virve Eronen p. 040 702 3329 virve.eronen@pp.inet.fi p. 040 702 3329 virve.eronen@pp.inet.fi Mitä VTT on? VTT tarjoaa lähtevän ryhmän jäsenille mahdollisuuden oppia uutta sekä vahvistaa omaa ammatillista osaamistaan vastaanottavassa klubissa / piirissä VTT-matka

Lisätiedot

UUSINTA UUTTA SÄÄTIÖSTÄMME

UUSINTA UUTTA SÄÄTIÖSTÄMME UUSINTA UUTTA SÄÄTIÖSTÄMME Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FVP) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? RRFC Matti Wall, Rengastie 24 A 1, 37630 Valkeakoski puh: 0400335719 TALOUDESTA 30.06.2011

Lisätiedot

Ole lahja maailmalle. Rotary Internationaalin Presidentti 2015-2016 K.R.Ravindran

Ole lahja maailmalle. Rotary Internationaalin Presidentti 2015-2016 K.R.Ravindran Ole lahja maailmalle Rotary Internationaalin Presidentti 2015-2016 K.R.Ravindran Pre-PETS / Post-PETS käsiteltyjä asioita: Vuosikello: mitä presidentin, sihteerin ja rahastonhoitajan pitää tehdä tiettyinä

Lisätiedot

PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 http://piiri1390.rotary.fi/

PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 http://piiri1390.rotary.fi/ PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 http://piiri1390.rotary.fi/ Kuvernööri Governor, DG 2015 2016 Raili Töntsi / Lahti-Laune Koulutus ja tutkimus Education and Research Petäjäkatu 21, 15950 Lahti Mobile +358-46-600

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU Miksi viides palveluväylä (uudet sukupolvet palvelu) - Mahdollistaa tehokkaan väylän paikkakunnan nuorten tukemiseen - Tarvitaan

Lisätiedot

District Governor-elect Survival Kit. TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2013-2014

District Governor-elect Survival Kit. TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2013-2014 Versio 2013 Suomen Rotary - Finlands Rotary ry District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2013-2014 Paul P. Harris 1868-1947 Sisällysluettelo 2/26 1. Johdanto...3

Lisätiedot

Tietotekniikka klubihallinnon ja viestinnän tukena

Tietotekniikka klubihallinnon ja viestinnän tukena D 1390 PETS 2010 Tietotekniikka klubihallinnon ja viestinnän tukena 2010 / MKa Suomen Rotary 2009-2010 1 Klubin tietovirtoja Kirjeet ja laskut RI SR Klubipressa / kuvernööri Sihteeri Jäsenistö Rahastonhoitaja

Lisätiedot

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 4.1 Raision Rotaryklubin organisaatio 4.1.1 Hallitus Puheenjohtaja Presidentti Erkki Haavisto GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Jäsenet Pastpresidentti

Lisätiedot

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA 2016-2017 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 ROTARY PALVELEE IHMISKUNTAA - ROTARY SERVING HUMANITY KLUBIN KEVÄTKOKOUS 17.5.2016 Sisältö Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet

Lisätiedot

KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT

KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Suomen Rotary - Finlands Rotary ry Koulutusaineisto Ohjeet, klubi ja jäsentietojen raportoinnit 1 / 5 Päivitys: 17.11.2010 / MKa Ryhmä: Klubin sihteeri KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä. PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012

Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä. PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012 Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012 Postia RI:lta Training Manuals LÄHTÖTILANNE Kuvernööri Piirin suunnitelmat Kuvernöörin

Lisätiedot

DG Kari Kivistö 1.8.2011 Kuuntele sydäntäsi auttaaksesi muita Lyssna till ditt hjärta för att hjälpa andra Reach Within to Embrace Humanity Kari Kivistö Päivämäärä 1.8.2011 1 INTERNATIONAL ASSEMBLY SAN

Lisätiedot

PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 13.2.2016

PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 13.2.2016 PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 13.2.2016 http://piiri1390.rotary.fi/ DGE Pekka Tähtinen Kuvernööri Governor, DG 2016 2017 Pekka Tähtinen / Laukaa Matkailu - Tourism Rinnetie 4 D, 41340 Laukaa Mobile +358-400-544

Lisätiedot

Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Service above self Palvelu itsekkyyden edelle Ole lahja maailmalle Be a gift to the world KLUBIN KEVÄTKOKOUS 28.4.2015 Sisältö Klubin säännöt Klubin

Lisätiedot

Rotarysäätiö. Viitasaari 20.10. Petäjävesi 21.10. Jyväskylä22.10. Tampere 27.10. Janakkala 28.10. Lahti 29.10.2015 Lahti-Wesijärvi 20.11 Akaa 1.2.

Rotarysäätiö. Viitasaari 20.10. Petäjävesi 21.10. Jyväskylä22.10. Tampere 27.10. Janakkala 28.10. Lahti 29.10.2015 Lahti-Wesijärvi 20.11 Akaa 1.2. Rotarysäätiö Viitasaari 20.10. Petäjävesi 21.10. Jyväskylä22.10. Tampere 27.10. Janakkala 28.10. Lahti 29.10.2015 Lahti-Wesijärvi 20.11 Akaa 1.2.2016 Säätiöseminaarit 2015-16 DRFCC Niko Niemi Lahti-Wesijärvi

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Presidenttien koulutus Haasteita Haasteita Perehdy ja kouluttaudu - Tutustu klubin johtamiseen osallistumalla jo kuluvana rotarivuonna hallituksen ja klubin

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Sihteerien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Sihteerien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Sihteerien koulutus Sihteeri on klubin avainhenkilö Olet ykkössihteerinä klubin presidentin lähin tuki ja koko klubin tietolähde Klubissa voi olla useampia

Lisätiedot

3.4.2012Suomen Rotary 1

3.4.2012Suomen Rotary 1 3.4.2012Suomen Rotary 1 Virpi Honkala, ARRFCE ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta

Lisätiedot

Future Vision 09.02.2013

Future Vision 09.02.2013 Future Vision 09.02.2013 TAMPERE Yleisesitys: Säätiön uusi visio Matti Wall, RRFC Zone 15 2010-2013 Matti Wall Henkilöstöjohtaja, eläkkeellä Paperiteollisuus (UPM) Valkeakosken Rotaryklubi 1985 - Piirin

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA. Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa

TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA. Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa Tietotekniikka piirin johdon tukena Aineisto löytyy Suomen Rotary:n www-sivuilta www.rotary.fi/suoja (käyttäjätunnus: rotary

Lisätiedot

Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali

Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali PDG Rune Eklund DGE-info, 24.8.2013 Valmisteleva vuosi 2013-14 Koulutus - DGE-info - GETS - Kansainvälinen neuvottelu (Assembly) - PETS / AG-koulutus - RI Kongressi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014-15

VUOSIKERTOMUS 2014-15 VUOSIKERTOMUS 2014-15 ROTARY INTERNATIONALIN PIIRI 1390 ry DG Matti Poikolainen 6.10.2015 Vuoden teema: ROTARY NÄKYVÄKSI, RI President Gary C. K. Huang ROTARY INTERNATIONALIN PIIRI 1390 ry VUOSIKERTOMUS

Lisätiedot

Rotarysäätiö Tutuksi. Rotarysäätiö Tutuksi, 12.11.2015 Markus Lindström D1420 Rotarysäätiökomitea

Rotarysäätiö Tutuksi. Rotarysäätiö Tutuksi, 12.11.2015 Markus Lindström D1420 Rotarysäätiökomitea Rotarysäätiö Tutuksi Rotarysäätiö Tutuksi, 12.11.2015 Markus Lindström D1420 Rotarysäätiökomitea ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Vihti Vihti-Nummela - Karkkila 1. Ajankohtaista säätiöstä 2. Säätiö - Klubin työkalu

Lisätiedot

PRESIDENTIN VUODEN KIERTO

PRESIDENTIN VUODEN KIERTO PRESIDENTIN VUODEN KIERTO V e s a M a r t i k k a l a A s s i s t a n t G o v e r n o r P E T S 1 6. 3. 2 0 1 3 L a p p e e n r a n t a Presidenttikautta edeltävä syksy Perehdy matrikkeliin: rotaryn tavoite,

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 1(5) 05.06.2014

JÄLJENNÖS 1(5) 05.06.2014 JÄLJENNÖS 1(5) Rekisterinumero: 153.337 Y-tunnus: 2627258-1 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Rotary lnternationalin piiri 1410 ry

Lisätiedot

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa.

Lisätään jäsenten määrää rekrytoimalla erityisesti niiltä ammattialoilta joista puuttuu edustus klubissa. MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2015 Sisältö Service above self Palvelu itsekkyyden edelle Klubin säännöt Klubin vuosikello (liite 1) Klubin strategiset tavoitteet 2014-2017 Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Rotary Youth Leadership Awards 7.5.2011

Rotary Youth Leadership Awards 7.5.2011 Rotary Youth Leadership Awards 7.5.2011 Rotary International Vuoden 1949 julkilausuma: Jokaisen rotarin tulee osallistua uusien sukupolvien palvelemiseen, sillä nuoriso on yhteiskunnan tärkein voimavara.

Lisätiedot

107 N N-PIIRIN STRATEGIA

107 N N-PIIRIN STRATEGIA 107 N NPIIRIN STRATEGIA 2006 2010 107 N Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet Sisäinen yhteistyö toimii Lionit ja klubit sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin Aktiviteetit toteutetaan suunnitelmien mukaan

Lisätiedot

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A Rotary ja Internet 1 M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A RI:n ryhmät 2 Kuva: http://www.bbrotary.w5h-global.com/ Rotarit sosiaalisessa mediassa 3 Facebook Miksi Facebook?

Lisätiedot

RI JA KLUBIT. L-OF 2012 Tehokas Rotaryklubi 1

RI JA KLUBIT. L-OF 2012 Tehokas Rotaryklubi 1 RI JA KLUBIT Rotary International on palvelujärjestö, johon maailman 34 000 klubia kuuluvat. Rotary International on juuri niin vahva ja toimintakykyinen kuin yksittäiset klubit ovat. Rotaryklubit muodostavat

Lisätiedot

Perustietoa Rotarysta

Perustietoa Rotarysta Länderausschüsse Perustietoa Rotarysta Freqüência perfeita Divieto di propaganda Sovvenzioni paritarie Princípio de classificação 国 際 親 善 奨 学 金 La bandera oficial de Rotary RI Strategic Plan Socio Paul

Lisätiedot

Piiri 1390 piiriorganisaatio 2011-2012

Piiri 1390 piiriorganisaatio 2011-2012 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 19.03.2011/KI Piiri 1390 piiriorganisaatio 2011-2012 1/5 Kuvernööri (DG) Nimi/klubi Kari Itkonen, Jyväskylä-Interlux Taloustutkimus Tikantie 10, 40520 Jyväskylä

Lisätiedot

KUVERNÖÖRIPOSTIA HELMIKUU 2015 HELMIKUUN TEHTÄVÄT. Matti Poikolainen, piirikuvernööri 2014-2015, piiri 1390 Helmikuu 2015

KUVERNÖÖRIPOSTIA HELMIKUU 2015 HELMIKUUN TEHTÄVÄT. Matti Poikolainen, piirikuvernööri 2014-2015, piiri 1390 Helmikuu 2015 KUVERNÖÖRIPOSTIA Matti Poikolainen, piirikuvernööri 2014-2015, piiri 1390 Helmikuu 2015 Hyvät rotarit Helmikuu on maailman yhteisymmärryksen kuukausi. Järjestömme 110- vuotisesta historiasta huolimatta

Lisätiedot

Piiri 1390 piiriorganisaatio 2010-2011

Piiri 1390 piiriorganisaatio 2010-2011 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 01.12.20097TH Piiri 1390 piiriorganisaatio 2010-2011 1/5 Kuvernööri (DG) Timo Hänninen / Sysmä Kiinteistönvälitys Vääksyntie 217, 19700 Sysmä GSM 0400 468 772

Lisätiedot

JÄSENKEHITYS

JÄSENKEHITYS JÄSENKEHITYS 2016-2019 Jäsenkehityskomitean visio, PTS, LTS ja toimintasuunnitelma 2016-2019 TITLE 2 Jäsenkehitys piiri 1400 organisaatio 2016-2017 TITLE 3 Jäsenlisäys ja säilyttäminen, PAG Jan Andersin

Lisätiedot

Rotarysäätiökatsaus Kerava RK 9.9.2009 Kokemuksia ja ajatuksia RF:sta klubin näkökulmasta

Rotarysäätiökatsaus Kerava RK 9.9.2009 Kokemuksia ja ajatuksia RF:sta klubin näkökulmasta Rotarysäätiökatsaus Kerava RK 9.9.2009 Kokemuksia ja ajatuksia RF:sta klubin näkökulmasta Hausjärvi-Riihimäki Rotaryklubi Esa Ala-Mutka/Heikki Keravuori 9.9.2009 Lähteitä Rotarysäätiöseminaari Tampere

Lisätiedot

Kauniainen Grankulla Rotary Club

Kauniainen Grankulla Rotary Club Kauniainen Grankulla Rotary Club Toimintasuunnitelma Rotaryvuosi 2008-2009 Juha Pulkkinen Toteuta unelmasi Förverkliga drömmen Make Dreams Real Yleistä Toiminta jatkuu noudattaen klubissa hyviksi koettuja

Lisätiedot

Huom. Hyvä suunnittelu helpottaa klubin toimintaa, manageeraus vähenee, tilaa leadershipille!

Huom. Hyvä suunnittelu helpottaa klubin toimintaa, manageeraus vähenee, tilaa leadershipille! 28.1.2016 D 1420 Klubin toiminnan suunnittelu kaudella 2016-17 Koulutustilaisuudet 2016 tuleville toimihenkilöille Prepets ke 10.2. Mäntsälä / ti 16.2.Kauniainen / to 18.2. Helsinki PETS Viro 4.3. / Suomi

Lisätiedot

5.5.2013 PKo Suomen Rotary - Finlands Rotary ry 1/10

5.5.2013 PKo Suomen Rotary - Finlands Rotary ry 1/10 5.5.2013 PKo Suomen Rotary - Finlands Rotary ry 1/10 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014 Suomen Rotary - Finlands Rotary ry:n piireille tarjoamat palvelut Suomen Rotary Finlands Rotary ry on Suomen rotarypiirien

Lisätiedot

JÄSENKYSELY 2010. Jokaiseen pääkohtaan voit vapaasti lisätä täsmentävän kannanottosi.

JÄSENKYSELY 2010. Jokaiseen pääkohtaan voit vapaasti lisätä täsmentävän kannanottosi. 1/6 Rotarypiiri 1390 JÄSENKYSELY 2010 Tämä on rotarypiirin 1390 kaikkien rotaryklubien jäsenille suunnattu kysely, jonka tavoitteena on kartoittaa suhtautumista rotariuteen yleensä sekä oman klubin toimintaan.

Lisätiedot

Rotary Internationalin Rotarysäätiön tavoit- rotareille kansojen välisen ymmärryksen, edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja

Rotary Internationalin Rotarysäätiön tavoit- rotareille kansojen välisen ymmärryksen, edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja Esittäjä DRFC Matti Honkala 2009 Rotary Internationalin Rotarysäätiön tavoit- teena on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla

Lisätiedot

Tulevaisuuden säätiömme Rotarysäätiö. 23.8.2009 Slide 1 Matti Wall & Minttu Lampinen 2009

Tulevaisuuden säätiömme Rotarysäätiö. 23.8.2009 Slide 1 Matti Wall & Minttu Lampinen 2009 Tulevaisuuden säätiömme Rotarysäätiö 23.8.2009 Slide 1 Matti Wall & Minttu Lampinen 2009 Rotarysäätiön tulevaisuuden visio Future Vision Plan 16.8.2009 Slide 2 Matti Wall & Minttu Lampinen 2009 Tärkeimmät

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015 2016

Toimintasuunnitelma 2015 2016 Kemin Rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma 2015 2016 RI:n presidentti K. R. (Ravi) Ravindran: Ole lahja maailmalle Klubin hallitus ja komiteat 2015-2016 Klubin hallitus presidentti Mikko Henriksson varapresidentti

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

Stipendit. Terttu Vartiainen

Stipendit. Terttu Vartiainen Stipendit Terttu Vartiainen ROTARYSÄÄTIÖN KAKSIVUOTINEN STIPENDI LUKUVUOSIA 2014-2015 VARTEN Rauhan ja konfliktin stipendi Stipendi on 2-vuotinen apurahaohjelma opiskeluun yhdessä rotarisäätiön yhteistyöyliopistoista

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Rotary Foundation (TRF) uuden rahoitusohjelman soveltaminen käytännössä.

Rotary Foundation (TRF) uuden rahoitusohjelman soveltaminen käytännössä. Rotary Foundation (TRF) uuden rahoitusohjelman soveltaminen käytännössä. Peter Flander 24.01.2014. Kun Rotarysäätiön Tulevaisuussuunnitelma astui voimaan 1.7.2013, muuttuivat monet tähän asti totutut asiat

Lisätiedot

Rotary Internationalin piiri 1390 ry TASEKIRJA

Rotary Internationalin piiri 1390 ry TASEKIRJA s. 1/8 Rotary Internationalin piiri 1390 ry TASEKIRJA 30.6.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2014-30.6.2015 Sisällysluettelo sivu Toimintakertomus 2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot 6 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Oulu City Rotaryklubi ry

Oulu City Rotaryklubi ry TOIMINTASTRATEGIA 2013 2016 Pirjo Isoluoma Y-Tunnus: 2156710-2 Sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oulu City rotaryklubi ry:n tehtävä, visio ja arvot... 3 2. Toiminnan keskeiset tavoitteet... 4 3. Johtaminen ja

Lisätiedot

ROTARYSÄÄTI Ö. Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala

ROTARYSÄÄTI Ö. Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala ROTARYSÄÄTI Ö Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖ The Rotary Foundation of Rotary International, TRF Perustettu Atlantan kongressin

Lisätiedot

Miten Säätiökomitea tukee Klubeja? Erkki Ilus Kalastajatorppa

Miten Säätiökomitea tukee Klubeja? Erkki Ilus Kalastajatorppa Miten Säätiökomitea tukee Klubeja? Erkki Ilus Kalastajatorppa 5.11.2015 Rotarysäätiö, The Rotary Foundation, TRF - on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tukee kansainvälisillä humanitaarisilla sekä koulutusja

Lisätiedot

Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun. Tämä yhteenveto on tarkoitettu helpottamaan suunnittelutyötäsi.

Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun. Tämä yhteenveto on tarkoitettu helpottamaan suunnittelutyötäsi. Heikki Keravuori / Matti Taipale 22.1.2015 Klubin toimintasuunnitelman laadinta Yleisiä ohjeita tuleville presidenteille 2015-16 A. TAUSTAKSI Olet valmistautumassa oman klubisi tulevan kauden suunnitteluun.

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

Piirin 1410 toimintakertomus rotaryvuodelta 2007 2008

Piirin 1410 toimintakertomus rotaryvuodelta 2007 2008 Piirin 1410 toimintakertomus rotaryvuodelta 2007 2008 1 / 12 Piirin 1410 toimintakertomus rotaryvuodelta 2007 2008 1. Yleistä 3 2. Rotaryvuosi piirissä 4 3. Tavoitteet ja painopistealueet 4 4. Piirin organisaatio

Lisätiedot

NUORISOVAIHTO, KLUBI JA KLUBIPRESIDENTTI

NUORISOVAIHTO, KLUBI JA KLUBIPRESIDENTTI NUORISOVAIHTO, KLUBI JA KLUBIPRESIDENTTI PETS 21.3.2015 OULU Matti Antikainen & Rauno Logrén 15.5.2015 www.ryefinland.com 1 Esityksen aiheet Nuorisovaihdon organisaatio ja volyymi Vaihtomuodot Suomessa

Lisätiedot

Rotaryn historia ja kehitys Suomessa Detroitin kongressissa (konventio) 1950 hyväksyttiin viralliseeen käyttöön ja Rotaryn aatteelliseksi pohjaksi

Rotaryn historia ja kehitys Suomessa Detroitin kongressissa (konventio) 1950 hyväksyttiin viralliseeen käyttöön ja Rotaryn aatteelliseksi pohjaksi Rotaryn historia ja kehitys Suomessa Detroitin kongressissa (konventio) 1950 hyväksyttiin viralliseeen käyttöön ja Rotaryn aatteelliseksi pohjaksi Juhani Hannila 24.5.2012 Rotary Lontooseen 1911(Kv yhd

Lisätiedot

District Grant 2014-2015. Piirin säätiökomitean puheenjohtaja PDG Niko Niemi kausi 2014-2015

District Grant 2014-2015. Piirin säätiökomitean puheenjohtaja PDG Niko Niemi kausi 2014-2015 Piirin säätiökomitean puheenjohtaja PDG Niko Niemi kausi 2014-2015 RI:n Piiri 1390:ssä järjestettiin seitsemällä paikkakunnalla Rotarysäätiöseminaarit syksyn 2014 aikana. Seminaarit olivat kaikille jäsenille

Lisätiedot

Rotary-järjestön monipuolisen toiminnan näkyvimpiä muotoja.

Rotary-järjestön monipuolisen toiminnan näkyvimpiä muotoja. Nuorisovaihto Jukka Muilu 5.10.2009 Rotary Nuorisovaihto Rotary-järjestön monipuolisen toiminnan näkyvimpiä muotoja. Vuosittain yli 8000:lle nuorelle tarjoutuu mahdollisuus tutustua vaihto-oppilaana parin

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONAL Aarno Kari, piirikuvernööri 2011 2012 Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry.

ROTARY INTERNATIONAL Aarno Kari, piirikuvernööri 2011 2012 Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry. ROTARY INTERNATIONAL Aarno Kari, piirikuvernööri 2011 2012 Kansainvälisen Rotaryn piiri 1430 ry. Kuuntele sydäntäsi auttaaksesi muita Piirikuvernöörin kuukausikirje, heinäkuu 2011 Esittely Kiitän rotarypiirimme

Lisätiedot

DGE INFO 2015 ROTARYSÄÄTIÖ. Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala

DGE INFO 2015 ROTARYSÄÄTIÖ. Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala DGE INFO 2015 ROTARYSÄÄTIÖ Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala HALU TEHDÄ HYVÄÄ 2014 ROTARYSÄÄTIÖ The Rotary Foundation of Rotary International,

Lisätiedot

DGE-INFO Raahe T E R V E T U L O A!

DGE-INFO Raahe T E R V E T U L O A! DGE-INFO 25. 26.8.2012 Raahe T E R V E T U L O A! Hyvät tulevien kuvernöörien puolisot, Me kaikki IPDG ja PDG- seuralaiset toivotamme teidät tervetulleeksi! Piirit Suomessa Piiri 1400 Pohjois-Suomi Pohjanmaa

Lisätiedot

Klubin rotarysäätiökomitean opas

Klubin rotarysäätiökomitean opas Klubin rotarysäätiökomitean opas Klubin toimihenkilöiden opassarja 226E-FI (313) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Rotarysäätiö. Sisältö. Säätiön toiminnan esittely. PolioPlus Matching Grants & DSG PHF-merkki The Future Vision Plan Yhteyshenkilöt

Rotarysäätiö. Sisältö. Säätiön toiminnan esittely. PolioPlus Matching Grants & DSG PHF-merkki The Future Vision Plan Yhteyshenkilöt MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ JA MITÄ SE TEKEE? Minttu Lampinen Suomen Rotary 2010 Sisältö Säätiön toiminnan esittely Rakenne Tunnuslukuja Rahastot PolioPlus Matching Grants & DSG PHF-merkki The Future Vision Plan

Lisätiedot