ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA Rotaryn strategia ja rotaryvuoden teema ja painopisteet 2 2. Piirin strategiset tavoitteet 4 3. Johtamisjärjestelmä ja organisaatio Piirijohtosuunnitelma (District Leadership Plan) Organisaatiorakenne Kokoukset ja koulutus Kuvernööriehdokkaan valinta Apulaiskuvernöörit (AG) Tiedottaminen ja julkisuuskuva 7 4. Talous 8 5. Piirin komiteat Uudistuva rotary -komitea Nuorisovaihtokomitea Rotarysäätiö Avustukset- alakomitea Rotarysäätiölahjoitukset/PHF-asiamies alakomitea Polio Plus alakomitea Ammatillinen valmennusryhmä (Vocational Training Team - VTT) Koulutusohjelmat - stipendit ja opintoapurahat Alumnit Tarkastuskomitea Piirin palveluohjelmat Yhteiskuntapalvelu Kansainvälinen palvelu RYLA Rotaract Nuorisopalvelu Ystävyysvaihto (Friendship Exchange) Suomen rotareiden yhteiset projektit Lääkäripankki Puhdas vesi Itämeri Suomen Rotaryn palvelut ja toiminta Toiminnan määrälliset tavoitteet 19 1

2 1. Rotaryn strategia ja rotaryvuoden teema ja painopisteet Rotaryn strategia on tiivistetty seuraavaan kuvioon: Rotareina perustehtävänämme on palvella yhteiskuntaamme maailmanlaajuisena verkostona. Verkostomme yhteiskunnallisella toiminnalla muutamme ja parannamme sekä paikallisten ihmisten että kaukana asuvien elämää. Rotarytoiminnan perusarvot ovat palvelu, toveruus, moninaisuus, rehellisyys ja johtajuus. Piirimme painopistealueina strategiakaudella ovat rotaryn tunnettavuus, nuoret sukupolvet ja hyväntekeminen. 2

3 Rotaryvuoden RI:n presidentti K.R. Ravindran (Ravi) on srilankalainen liikemies ja yrittäjä. Hänen teepakkausyrityksensä Print Plc voitti kansallisen ja kansainvälisen kilpailun. Hän on työskennellyt monissa RI:n vastuullisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Ravindran tavoite on, että kuten liikeyrityksen pitää tuottaa voittoa samoin Rotarynkin. Rotaryssa meidän pitää tuottaa voittoa saada tulosta ja menestystä: jäsenyyden kehitys ja pysyvyys julkisuuskuva projektit lahjoitukset EPN-lupauksen loppuun saattaminen. Rotaryjärjestön lupaus on: Taistelu poliota vastaan ei lopu, ennen kuin polio on saatu hävitetyksi Kaksi virustyyppiä kolmesta on saatu hävitettyä. Intia on ollut kolme vuotta virallisesti vapaa poliosta. Paljon on tehty, mutta työtä on jatkettava. Nyt on sen aika eikä myöhemmin. Meidän on tarkasteltava ja paneuduttava jäsenasiaan uudesta näkökulmasta Miten me kehitämme toimintaamme, jotta saamme mukaan kiireiset ammattilaiset nuoret ammattilaiset? Olemme ylpeitä järjestöstämme. Mielellään esitämme Rotaryn saavutuksia. Antamalla itse ja itsestämme olemme osa tätä palvelujärjestöä emme vain tarkkailijoita. Tekemällä Rotaryn näkyväksi, saamme uusia jäseniä ja enemmän tekeviä käsiä. Rotarysäätiön apurahajärjestelmän mukaan kansainväliset apurahat kohdistuvat kuudelle painopistealueelle. Näitä ovat Rauhantutkimus sekä konfliktien ehkäisy ja sovittelu, Sairauksien ehkäisy ja hoito, Vesi ja sanitaatio, Äidin ja lapsen terveys, Peruskoulutus ja lukutaito ja Taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehittäminen. 3

4 Ulospäin näkyvin on humanitaarisen toiminnan painopistealue End Polio Now -kampanjan loppuun saattaminen siten, että polio saadaan hävitettyä maailmasta. Kampanjan keskeisinä alueina ovat Keski-Afrikan maat, Pakistan ja Afganistan. Ulkoministeriö ei hyväksynyt Suomen Rotaryn Afganistan-projektin hakemusta, joka suunniteltiin täydentävien rokotusten toteuttamiseen, seurannan vahvistamiseen ja koulutukseen Afganistanissa ja Pakistanissa. Avustuksia leikattiin 15 % vuonna Rotaryn julkisen kuvan kehittämiseksi ja rotarytoiminnan julkisen tietoisuuden lisäämiseksi järjestämme Rotary Day tapahtumia. Tilaisuuksia voidaan järjestää kauppakeskuksissa, kouluissa, kirkoissa tai urheilutapahtumissa. Tärkeää on, että tapahtumat ovat koko perheen tapahtumia. Paikallisten hankkeiden lisäksi järjestämme suuria kansallisia Rotary Day tapahtumia muiden piirien kanssa. Piiri kouluttaa klubivirkailijoita klubien tukemiseksi: tulevia presidenttejä, sihteereitä, rotarysäätiö- ja vaihto-oppilasasiamiehiä sekä muita klubin tai piirin toiminnasta kiinnostuneita. Jäsenhuoltoa ja uusien jäsenten hankkimista tarkastellaan klubien toiminnan monipuolistamisen kautta. Klubitasolla painopistettä siirretään toimintaan ja projekteihin viikoittaisten lounaskokouksien ohella. Erityistä huomiota on kiinnitettävä järjestömme jäsenmäärän kehittymiseen. Jokaisen rotaryn vastuulla on uusien jäsenten hankinta omasta vaikutuspiiristään. Rotaryn arvomaailma ja toiminta on arvokas asia. Ne ovat paremman tulevaisuuden tienviitat. Rotarius ei ole sitä mitä me olemme, vaan sitä mitä teemme ja miten toimimme lähipiirissämme. Arvomaailmamme sopii jokaiselle vastuunsa tuntevalle ja kantavalle ihmiselle. Presidentti Huangin viime rotaryvuonna julkistama pinssi luovutetaan uuden jäsenen kummille. Piiri- ja klubitason yhteistyöllä saamme toiminnalle voimaa ja jatkuvuutta sekä samalla lisää vaikuttavuutta. Jatkamme edeltäjiemme pohjustamaa tietä. Autamme toisiamme ja seuraajiamme. He jatkavat siitä, mihin työmme jää. 2. Piirin strategiset tavoitteet Piirimme strategia on RI:n strategia. Painopistealueet soveltuvat myös kansallisiin ja paikallisiin olosuhteisiimme. Rotaryjärjestön strategisista tavoitteista johdetut piirimme strategiset tavoitteet ovat: jäsenyyden kehittäminen ja pysyvyys; uudet jäsenet ja uudet sukupolvet klubien toiminnan tukeminen ja tehostaminen humanitaarisen avun lisääminen lähellä ja kaukana julkisuuskuvan kehittäminen ja rotarytietoisuuden vahvistaminen. 4

5 Keskeisinä projekteina ovat polion hävittäminen maailmasta End Polio Now julkisuuskuvan kehittäminen jäsenlisäys ja jäsenistön pysyvyys nuorisovaihto avustustoiminnan tehostaminen paikallisesti ja globaalisti lääkäripankki 3. Johtamisjärjestelmä ja organisaatio 3.1. Piirijohtosuunnitelma (District Leadership Plan) Piirijohtosuunnitelma (DLP) on RI:n vaatima piirin johtamisjärjestelmän yksityiskohtainen kuvaus. DLP:ssa määritellään piirin organisaatio sekä toimihenkilöiden tehtävät ja toimintatavat. DLP:ssa korostetaan apulaiskuvernöörien roolia klubien ja piirikuvernöörin työn tukijoina. Kukin tuleva kuvernööri (DGE) tarkistaa ja tarvittaessa päivittää piirijohtosuunnitelman valmistautuessaan tulevaan toimikauteensa. Piirijohtosuunnitelma esitellään ensin piirineuvostolle kommentoitavaksi. PETS:n yhteydessä pidettävässä piirineuvottelussa se esitetään piirin klubien edustajien hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi Organisaatiorakenne Piirin henkilöorganisaation rungon muodostavat piirikuvernööri, apulaiskuvernöörit ja komiteoiden vetäjät. Piirin toiminnalliset yksiköt muodostuvat piirikokouksista (piirineuvottelu ja piirikokous) piirineuvostosta ja pysyvistä komiteoista sekä palveluohjelmista. Osa organisaation vastuupaikkojen täyttämisperiaatteista on määritelty piirijohtosuunnitelmassa, ja osan vastuuhenkilöistä valitsee tuleva kuvernööri. Organisaation laajuutta on pyritty minimoimaan nimeämällä samoja henkilöitä useampiin tehtäviin. Tarvittaessa voidaan organisaatiota muuttaa kesken vuottakin kuvernöörin päätöksellä. Piirijohtosuunnitelmassa piirin organisaatio on toteutettu RI:n käsikirjan sääntöjen mukaisesti. Organisaatiorakenteen tarkoitus on tukea mahdollisimman hyvin klubien työtä. Rotaryvuoden piiriorganisaatio on liitteenä. 5

6 Apulaiskuvernöörien (AG) rooli piirin toiminnassa korostuu siten, että AG:t järjestävät mm. Pre PETS:n. Apulaiskuvernöörin tehtävänä on toimia alueensa klubien ja RI:n edustajan, piirikuvernöörin, välisenä tiedonvälittäjänä ja klubipresidenttien tukihenkilönä klubien toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa. Apulaiskuvernööri on piirikuvernöörin luottohenkilö ja alueensa klubien konsultti rotaryasioissa. Apulaiskuvernööri raportoi säännöllisesti piirikuvernöörille Kokoukset ja koulutus Rotaryvuoden aikana suunnitellaan pidettävän neljä piirineuvoston kokousta 1. elo-syyskuussa - ennen piirikokousta 2. marras-joulukuussa kuvernööriehdokkaan valinta 3. helmikuussa - ennen PETS:ä - virkailijakoulutusta ja piirineuvottelua 4. huhtikuussa - ennen piirikonferenssia. Piirineuvoston kokousten työjärjestyksen pääkohtia ovat piirin toimintojen ja talouden tilannekatsaus sekä tulevan toiminnan suunnittelu. Piirineuvosto on piirikuvernöörin neuvoa-antava elin. Piirikuvernööri tekee omaa toimikauttansa koskevat päätökset kuultuaan piirineuvostoa. Klubien presidentit koulutetaan ennakkoon tehtäviinsä Pre PETS-tilaisuuksissa, joiden järjestämisestä vastaavat apulaiskuvernöörit. Heitä on valmennettu Pre PETS:t järjestetään AGaluettain PETS-koulutukseen mennessä. Pre PETS -koulutus keskittyy presidentin tehtävän rutiineihin, yleistietoon Rotarysta ja My Rotaryyn. Piirin laatima Pre PETS materiaali on käytössä. PETS - tulevien klubipresidenttien ja -virkailijoiden koulutus ja piirineuvottelu järjestetään Laukaassa. Klubien virkailijat perehdytetään RI:n teemaan ja tavoitteisiin PETS-koulutuksessa, jonka järjestää Laukaan rotaryklubi. Pre PETS:ien ja PETS:n järjestämisestä kokonaisvastuussa on piirikuvernööri. PETS-koulutukseen osallistuvat myös piirin toimihenkilöt. Klubien nuorisovaihtoasiamiehille piiri järjestää koulutustilaisuuden joka syksy. Uusille jäsenille järjestetään yhteiset paikkakuntakohtaiset koulutustilaisuudet, joiden tavoitteena on perehdyttää ja sitouttaa uudet jäsenet rotaryaatteeseen. Koollekutsujina toimivat AG:t ja kouluttajina toimivat tarvittaessa myös piirin virkailijat. Piirikokous ja Rotaryseminaari järjestetään Lahdessa. Rotaryvuoden piirikonferenssi pidetään Lahdessa Tilaisuudesta suunnitellaan mahdollisimman kansainvälinen ja ohjelmaltaan Ole lahja maailmalle -teeman mukainen.. 6

7 Piirimme DGE osallistuu elokuussa 2015 Suomen Rotaryn järjestämään Suomen tulevien kuvernöörien valmennustilaisuuteen sekä GETS-koulutukseen (Governors Elect Training Seminar) Birminghamissa Englannissa. Samassa yhteydessä järjestettävään Zone Institute tapahtumaan osallistuu myös kuvernööri. GETS on RI:n määräämä ja maksama pakollinen koulutustilaisuus tuleville kuvernööreille. Piiri maksaa Instituutista aiheutuvat DGE:n kulut. International Assembly on tulevalle kuvernöörille pakollinen koulutus. Se järjestetään San Diegossa Yhdysvalloissa tammikuussa RI kustantaa tämän koulutuksen kokonaisuudessaan tulevalle kuvernöörille ja seuralaiselle. Kuvernööri osallistuu rotaryvuoden Rotary Internationalin kansainväliseen kongressiin, joka järjestetään Soulissa Etelä-Koreassa. Kuvernööri tiedottaa kongressista klubeille eri tilaisuuksissa ja kuukausikirjeissä sekä piirin nettisivuilla Kuvernööriehdokkaan valinta Rotaryvuoden kuvernöörin haku on syksyllä Klubit ehdottavat kuvernööriehdokkaansa kuvernöörille mennessä. Kuvernöörin valintamenettelyt ja kelpoisuusvaatimukset on kuvattu piirijohtosuunnitelmassa, RI:n Manual of Procedure:ssa (MOP) sekä menettelytapasäännöissä (RCP, Rotary Code of Policies) Apulaiskuvernöörit (AG) Piiri on jaettu kahdeksaan apulaiskuvernöörialueeseen. Kullakin AG-alueella on 5-10 klubia. AG:t tukevat klubien hallintoa ja muuta toimintaa. He huolehtivat, että klubit laativat klubijohtosuunnitelman (Club Leadership Plan) ja täyttävät Club Centralissa vaaditut rotaryvuoden suunnitelmat. Näin klubeille muodostuu looginen kokonaisuus koko vuoden toiminnasta. AG:t vastaavat, että alueen klubit hoitavat hallintonsa, määräaikaiset maksut ja raportoinnit täsmällisesti. Rotaryvuoden apulaiskuvernöörejä on koulutettu AG-valmennustilaisuudessa Asikkalassa. AG-kokouksia pidetään tarvittaessa Asikkalassa Piirikokous/Rotaryseminaarin yhteydessä Lahdessa PETS:n yhteydessä Laukaassa. 7

8 3.6. Tiedottaminen ja julkisuuskuva Piirin toiminnasta tiedotetaan klubeille pääasiallisesti kuvernöörin kuukausikirjeillä ja niiden liitteinä olevilla komitea- ja tapahtumakohtaisilla tiedotteilla sekä komiteoiden puheenjohtajien tiedotteilla. Näiden aineistojen jakelu hoidetaan pääsääntöisesti sähköpostilla klubipresidenteille, sihteereille, apulaiskuvernööreille ja komiteoiden puheenjohtajille. Piirin tiedotusväylänä toimivat myös piirimme kotisivut osoitteessa ja Facebook sivusto Rotary D 1390 Piirin tärkeimmistä tapahtumista toimitetaan artikkeli ainakin Rotary Nordeniin ja paikallislehtiin sekä myös muihinkin medioihin. Klubeja kehotetaan esittelemään merkittäviä projektejaan ja hankkeitaan mediassa ja lähettämään artikkelikopiot piirikuvernöörille. Näin parannamme omalta osaltamme Rotaryn tunnettuutta ja julkista näkyvyyttä. Piiri suosittelee jäsenille kattavasti rotarien kansainvälisistä tapahtumista kertovan Rotarian-lehden tilaamista. Rotaryvuonna järjestetään Rotary Day päivä Särkänniemessä. Ne tuovat rotarytoimintaa tutuksi ja lisäävät kiinnostusta tulla mukaan toimintaan. Rotary Day -tapahtuma on suunnattu suurelle yleisölle. 4. Talous Piirimme toimintaa hoidetaan kustannustehokkaasti piirin varoja säästäen. Matkustamisessa käytetään mahdollisuuksien mukaan ryhmämatkoja ja edullisinta matkustustapaa. Piirineuvoston kokouskustannusten ja matkustamisen minimoimiseksi voidaan pitää verkkokokouksia Suomen Rotaryn verkkokokoushuoneessa tai muussa vastaavassa. Piirin tuloksen tavoitteena on varmistaa, että vuosittaisten tulojen ja menojen ajoittuminen rotaryvuoden eri jaksoille ei aiheuta maksuvaikeuksia sekä varmistaa, että mahdolliset tappiolliset vuodet pystytään rahoittamaan edellisten vuosien kertyneellä pääomalla. Piirin taloudenhoidon yleisohje kuvaa piirimme taloudenhoidon menettelytavat. Kuvernöörin laatima ja talouskomitean sekä piirineuvoston käsittelemä talousarvioehdotus sekä taloudenhoidon yleisohje vahvistetaan piirineuvottelussa. Piirin tuleva talousarvio on toimitettava klubeille vähintään viikkoa ennen piirineuvottelua, jossa tämä talousarvio vahvistetaan. Talousarvion perusteet on selostettu liitteessä Talousarvion perusteet Kuvernööri merkitsee hyväksymiinsä kululaskuihin kirjanpidon tarvitsemat tiliöintitiedot. Kuvernöörin aiheuttamat piirin maksamat kululaskut hyväksyy talouskomitean puheenjohtaja tai piirin taloudenhoitaja. Piirin kirjanpito ja maksuliikenne hoidetaan Suomen Rotarytoimiston toimesta. Tilintarkastuksesta päätetään piirineuvottelussa. 8

9 Juokseva talousseuranta toteutetaan piirineuvoston kokouksissa siten, että talouskomitean puheenjohtaja pyytää Rotarytoimiston kirjanpidosta tilannetiedot ja laatii niiden pohjalta budjettivertailun sekä ennusteen. Talouskomitea valvoo, että taloudenhoito pysyy suunnitelluissa raameissa. 5. Piirin komiteat 5.1. Uudistuva rotary -komitea Uudistuva rotary komitea sisältää jäsenyyden sekä julkisuuskuvan ja viestinnän. Sen tavoitteena on saada piirin jäsenmäärä kasvuun. Viime aikojen kehitys on ollut laskeva. Piiri asettaa klubikohtaisen positiivisen ja kohtuullisen tavoitteen eli yhden jäsenen nettolisäyksen rotarykaudella Viime kauden RI:n presidentin Huangin julkistama pinssi annetaan jokaiselle rotarille, joka tuo klubiin uuden jäsenen. Rotaryvuoden alkaessa piirissä on 59 klubia, joissa jäsentä. Piiri kehittää jäsenhankintaa vaikuttamalla seuraaviin toimintoihin: uusien jäsenten hankkiminen jäsenpalvelusta huolehtiminen jäsenten pysyminen klubissa uusien klubien perustaminen klubitoiminnan monipuolistaminen. Piiri valmistelee nuorten ja niiden potentiaalisten jäsenten mukaantuloa ja osallistumista, joiden on muuten hankalaa osallistua klubikokouksiin, kehittämällä monimuotoista klubitoimintaa. Jäsenpalveluun kiinnitetään erityistä huomiota mm. huolehtimalla uusien jäsenten perehdyttämisestä ja aktiivisesta mukaan ottamisesta sekä aktivoimalla ns. vanhoja jäseniä. Uusia tapoja jäsenhankintaan haetaan muiden Pohjoismaiden piirien kokemuksista. Klubien toiminnan kehittymistä ja jäsenhankintaa seurataan kuvernöörin klubivierailuilla yhdessä klubipresidentin kanssa. Uudistuva rotary -komitean tärkein tehtävä on avustaa klubeja löytämään toimintaansa nuoria jäseniä ja jäsenkanditaatteja kiinnostavia toimintamuotoja. Toiminnan mielekkyys on avainsana. Alueelliset erot on käännettävä voimavaroiksi. Monipuolinen toiminta, kokoontumisaikojen joustot ja projektien toteuttaminen ja niihin osallistuminen lisäävät Rotaryn kiinnostavuutta. Jokainen klubi toimii omassa toimintaympäristössään. Jokainen klubi tarkastelee klubinsa kehitysnäkymiä ja suuntia. 9

10 Uudistuva rotary komitea vastaa piirin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä yhteistyössä kuvernöörin kanssa. Komitea laatii piirille suunnitelmat yhteiskunta- ja mediasuhteiden, tiedotuksen ja markkinointiviestinnän kehittämiseksi sekä kannustaa ja tukee klubeja näissä toiminnoissa. Tärkeää on yhteistyö TRF-komitean ja palveluohjelmien komitean kanssa, jotta tieto onnistuneista toimintamuodoista ja projekteista saadaan julkisuuteen ja laajempaan käyttöön. Komitea huolehtii myös piirin merkittävimpien tapahtumien tiedottamisesta yhteistyössä järjestelytoimikuntien kanssa. Rotaryvuonna on tavoitteena järjestää mahdollisimman monella paikkakunnalla Rotary Day -tapahtuma, joka suunnataan perheille. Suomen piirien kanssa valmistellaan myös suurempia valtakunnallisia Rotary Day päiviä, joista apulaiskuvernöörit raportoivat piirikuvernöörille. Tietotekniikan hyväksikäyttöä tehostetaan edelleen sekä piiritasolla että tekemällä klubeille tunnetuksi tarjolla olevia Suomen Rotaryn ja Rotary Internationalin tietojärjestelmäpalveluita. My Rotary -verkkosivu on jokaisen rotarin ulottuvilla. Suositetaan, että vähintään 50 % klubin jäsenistä on rekisteröitynyt My Rotaryyn. Toimintakaudella jokainen klubi hyödyntää viestinnässä sähköpostia. Piirin Facebook-sivuston käyttöön laaditaan ohjeistus. Piirin kotisivut päivitetään riittävän usein, jotta tietojen sisältö ja ajantasaisuus turvataan. Piirin IT-vastaava vastaa kotisivujen tekniikasta. Sisällön tuottaa pääasiassa kuvernööri presidenttien avustuksella. Klubeja tuetaan tietotekniikan hyväksikäytössä erityisesti klubien kotisivuja, sosiaalista mediaa, RI:n tietojärjestelmiä sekä Suomen Rotaryn tietojärjestelmiä. Klubeja kannustetaan tietojärjestelmien hyödyntämiseen. Apulaiskuvernöörit auttavat tarvittaessa sivuihin tutustuttamisessa. Tietojärjestelmien avulla klubihallinto hoituu tehokkaasti ja ajallaan eikä aikaa tuhraannu puuttuvien tietojen etsimiseen. PETS:iin ja klubivirkailijakoulutukseen sisällytetään osio Rotaryn tietojärjestelmien käytännön harjoituksiin netissä Nuorisovaihtokomitea Nuorisovaihto on piirimme ja klubiemme kansainvälisen palvelutoiminnan näkyvin ja tärkein toimintamuoto. Nuorisovaihdossa on vuosivaihto, kesävaihto ja leirivaihto. Nuorisovaihto on maassamme organisoitu Suomen Rotaryn nuorisovaihdon monipiiriorganisaation kautta. Piirimme nuorisovaihtokomitean kaikki jäsenet osallistuvat Suomen nuorisovaihdon monipiiriorganisaation toimintaan. Piirimme on vuosivaihdossa Suomen aktiivisimpiä piirejä. Vuosittain lähteviä ja tulevia vaihtooppilaita on ollut n nuorta kumpaankin suuntaan. Pidämme tavoitteen edellisten vuosien tasolla. Tehostamme isäntäperheiden rekrytointia mm. Rotary Day tapahtumissa. 10

11 Piiri järjestää klubien nuorisovaihtoasiamiehille joka syksy koulutustilaisuuden. Tavoitteena on tehdä kesä- ja leirivaihtoa nykyistä tunnetummaksi. Nuorisovaihtoasiamiesten koulutustilaisuus on Piirikokouksen yhteydessä Lahdessa. Kielikoe, joka kestää 6 tuntia, järjestetään Wellamo-opistossa, Kirkkokatu 16, Lahti. Vaihto-opiskelijat osallistuvat Piirikonferenssiin ohjelman mukaisesti Rotarysäätiö Piirin klubit osallistuvat rotarien oman säätiön (The Rotary Foundation, TRF) varojen hankintaan. Rotarysäätiö määrittää painopistealueensa, joiden mukaan suunnataan myös piirin rotarysäätiötoiminta. Piirin rotarysäätiökomitean muodostavat komitean puheenjohtaja ja alakomiteoiden puheenjohtajat. Komitea pitää vähintään kerran vuodessa toimintavuoden alussa kokouksen ja tarkistaa yhteiset tavoitteet yhteistyössä piirikuvernöörin kanssa.. Rotarysäätiökomitea alakomiteoineen ja koulutustilaisuuksineen tekee tunnetuksi Rotarysäätiön toimintamuotoja, erityisesti säätiön tarjoamia mahdollisuuksia humanitääristen projektien rahoittamiseksi. Sen tehtävänä on myös tiedottaa klubeille haettavana olevista opintoihin liittyvistä stipendeistä. Klubeja kannustetaan perustamaan hankkeita, joihin ne voivat saada Rotarysäätiön varoja. Piiri kannustaa tutustumaan viime vuosien onnistuneisiin projekteihin. Rotarysäätökomitean puheenjohtajan johdolla parannetaan piirin klubien tietämystä ja mahdollisuuksia hakea säätiön varoja klubien hankkeisiin. Se auttaa myös klubeja mutkikkaassa hakuprosessissa sekä projektien käynnistämisessä. Piiri järjestää rotarysäätiöseminaareja AG-alueittain tai useamman alueen yhteisinä tilaisuuksina. Rotaryvuonna Rotarysäätiö siirtyi uuteen apurahajärjestelmään Future Vision. Apurahajärjestelmä uusittiin siten, että Rotarysäätiön apurahoja on jatkossa kaksi: 1. District Grants - pienemmät apurahat rotarypiirin päätöksellä jaettavat 2. Global Grants - suuremmat apurahat TRF:n päätöksellä jaettavat apurahat. Piiriavustusten myöntämismenettely siirtyi piirin rotarysäätiökomitealle, mikä toi piirille lisää kirjanpito- ja hallintovastuuta, alakomiteoita sekä avustustoimintaa valvovan ja tarkastavan tarkastuskomitean (Auditing Committee). 11

12 Piirin apurahat jaetaan kullakin kaudella olevista DG varoista. TRF suosittelee, että mainituista varoista käytetään 20 % End Game Polio kampanjaan, jotta pitkäaikainen säätiön hanke polion poistamiseksi saa tarvitsemansa rahoituksen. SHARE-järjestelmä säilyy, ja piirille palautuva avustusmäärä (piirirahasto, DDF) kasvaa 50 %:iin vuosirahaston lahjoituksista. Palautuksesta 50 % ohjautuu DDF tilille ja 50 % käytettäväksi DG-ohjelmaan. Maailmanrahaston avustukset kohdistetaan säätiön kuudelle painopistealueelle Avustukset-alakomitea Rotarysäätiö tarjoaa useita mahdollisuuksia klubien kansainvälisten humanitääristen projektien rahoittamiseen ja tukemiseen. Rotarysäätiökomitea tekee tunnetuksi, aktivoi ja tukee erityisesti kahdennettujen piiriapurahojen käyttömahdollisuuksia kahden eri maan klubien välisissä kansainvälisissä humanitäärisissä yhteisprojekteissa. Piirillä on myös mahdollisuus osoittaa DDF-varoja klubien humanitääristen hankkeiden tukemiseen rotarysäätiön avustusmenettelyn mukaisesti. Piiri saa DDFvaroja vain Vuosirahaston lahjoituksista. Uuden avustusmenettelyn koulutuksia järjestetään Rotarysäätiökomitean johdolla AG-alueittain pidettävissä seminaareissa ja piirin kokousten yhteydessä Rotarysäätiölahjoitukset/PHF-asiamies -alakomitea Piirin klubit kartuttavat Rotarysäätiön varoja pääasiassa hankkimalla Paul Harris Fellow -tunnustuksia ansioituneille jäsenilleen sekä ulkopuolisille rotaryn toimintaa edistäneille henkilöille. Klubit asettavat klubinsa toimintavuonna rotarysäätiölahjoitusten tavoitteen. Niiden perusteella syntyy piirille Rotarysäätiön varainhankintatavoite. Komitean puheenjohtaja rekisteröi klubien lahjoitustavoitteet PETS-koulutuksen yhteydessä ja seuraa tavoitteiden saavuttamista rotaryvuoden aikana. Klubit tekevä PHF-hakemukset itsenäisesti, ja ohjeet ovat piirin sivuilla. Klubien lahjoitustavoite on USD, josta puolet lahjoitetaan Vuosirahastoon ja puolet Polio Plus -rahastoon. Piiri kannustaa Rotarysäätiölahjoitukseen Every Rotarian, Every Year (EREY). Rotarysäätiön EREY-tavoitteena on 100 USD/jäsen. Jos haluaa olla mukana tässä arvokkaassa toiminnassa, mutta ei voi lahjoittaa mainittua tavoitesummaa, ohjelmaan voi osallistua myös pienemmällä summalla. RI:n presidentti Ravindran nimesi oman kautensa World Class -kaudeksi. Hän toivoo lahjoituksia piireistä ja rotareilta. 12

13 Polio Plus -alakomitea Vuonna 1985 aloitettu Rotarysäätiön kaikkien aikojen suurin hanke Polio Plus -projekti jatkuu End Polio Now projektina, koska poliota esiintyy vielä sodista kärsivillä kriisialueilla. Säätiön varoja polion poistamiseen rotarit ovat käyttäneet jo yli milj. dollaria. Tämän lisäksi kymmenet tuhannet rotarit ovat tehneet miljoonia vapaaehtoistyön tunteja usein hyvin vaikeakulkuisilla seuduilla ympäri maailman. Näiden ponnistelujen avulla vuosittaisten uusien poliotapausten määrä maailmassa on laskenut vuoden 1988 n tapauksesta muutamaan sataan tapaukseen. Virustyypeistä kaksi, tyyppi 2 ja tyyppi 3 on saatu hävitettyä. Intiassa alkoi jo neljäs vuosi ilman uusia poliotapauksia. Kriisialueilla puhjenneet uudet tapaukset on saatu ehkäistyä nopealla rokotuskampanjalla ennen taudin leviämistä epidemiaksi. Rotarysäätiö osoitti mm. Syyriassa löytyneen esiintymän hoitamiseen USD Välitön puuttuminen, moneen kertaan testatut menetelmät ja rohkeat rokotusyksiköt ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Rotarien antama lupaus velvoittaa meitä vielä. Polio Plus -projektille kohdistettu lahjoitus (esim. PHF-hankinta) menee PolioPlus -rahastoon (The PolioPlus Fund), eikä siitä palaudu varoja piirin käyttöön. Sen sijaan Vuosirahastoon (The Annual Programs Fund) tehdyistä lahjoituksista puolet palautuu piirille kolmen vuoden kuluttua käytettäväksi Rotarysäätiön hyväksymiin projekteihin, stipendeihin tai muihin kohteisiin. PHF-hakemukset kulkevat piirissämme PHF-asiamiehemme kautta. Hän myös auttaa hakemusten teossa ja neuvoo lahjoitusten kohdistamisessa Rotarysäätiön rahastoille. Tavoite on hävittää polio kokonaan. Suomen rotarypiirit ovat olleet yhteistyössä Suomen ulkoasiainministeriön (UM) kehitysyhteistyöosaston kanssa Afganistanin poliorokotuksissa. Hanke tuotti vuosina yhteensä 1,22 milj euroa, josta rotareiden osuus oli euroa. Afganistanprojektin jatko riippuu UM:n avustuspäätöksistä. Piirin lipaskeräys sai uuden keräysluvan Lipaskeräystä jatketaan ohjausryhmän ilmoittamalla tavalla. End Polio Now -ohjelma on näkynyt useilla paikkakunnilla monenlaisina tapahtumina. Klubit hoitavat keräykset itsenäisesti. Tavoitteena on kaikkien klubien osallistuminen jollain tavalla EPN-keräykseen. Viime rotaryvuonna aloittamamme Rotary krookusten myynti jatkuu aktiivisesti End Polio Now kampanjan hyväksi. 13

14 Ammatillinen valmennusryhmä (Vocational Training Team - VTT) Ammatillinen valmennusryhmä (Vocational Training Team VTT) aloitti rotaryvuonna Rotarysäätiön uutena toimintamuotona. Se korvaa pitkään toiminnassa olleen Opintoryhmävaihto GSE (Group Study Exchange) toiminnan. VTT-toiminnan tarkoituksena on avustaa ammatillisia ryhmiä toteuttamaan kehitys- ja/tai koulutusprojektin kohdemaassa. Toiminta ei edellytä vastavuoroisuutta, vaan voidaan toteuttaa yksipuolisena tai monenkeskeisenä. Toiminta on rahoitettava piiriavustuksilla tai maailmanrahaston avustuksella. Maailmanrahastolla rahoitettavien projektien vähimmäisrahoitus on oltava euroa ja kohdistuttava painopistealueille. Ryhmät voivat matkustaa ja asua kohdemaassa myös omalla kustannuksellaan. Rotarypiiri ainoastaan koordinoi projektia. Rotaryvuonna seurataan VTT-toiminnan kehittymistä Koulutusohjelmat - stipendit ja opintoapurahat Piirin stipendi- ja palkitsemiskomitea tekee tunnetuksi sekä piirin että Rotary Internationalin stipendejä ja palkitsemistapoja. Piirin myöntämistä omista stipendeistä päätetään tapauskohtaisesti talousarvion sallimissa puitteissa. Piirin nykyisiä palkitsemis-, tunnustus- ja muistamismuotoja harmonisoidaan ja kehitetään uusia muotoja. Piirin stipendikomitean tehtävänä on tehdä tunnetuksi Rotarysäätiön stipendien saantimahdollisuuksia, informoida klubeja sekä antaa neuvoja stipendien haussa. Piirin rahoittamia pieniä stipendejä voidaan myöntää piirineuvoston harkinnan jälkeen kuvernöörin päätöksellä Alumnit Alumnien eli entisten stipendiaattien ja GSE-vaihdossa olleiden kontaktit rotaryyn ovat usein hiipuneet ajan mittaan. Alumni-toiminnan tavoitteena on saada entiset stipendiaatit ja opintoryhmien jäsenet mukaan rotarytoimintaan esim. kutsumalla heidät esitelmöimään klubeihin ja mahdollisesti liittymään rotaryklubin jäseneksi Tarkastuskomitea Rotarysäätiön uusi avustusmenettely siirtää päätösvaltaa piiriavustusten osalta piirin kuvernöörille ja rotarysäätiökomitealle. Rotarysäätiökomitea esittelee piiriavustukset kuvernöörin päätettäväksi. Tämä aiheuttaa piirille avustusten kirjanpito-, valvonta- ja raportointivelvollisuuksia. Piirin pitää raportoida avustustoiminnasta sekä rotarysäätiölle että piirin klubeille. 14

15 Rotarysäätiö edellyttää, että avustustoiminnan sääntöjen ja paikallisen lain noudattamista valvomaan asetetaan tarkastuskomitea (Auditing Committee). Komitean on nimetty tilintarkastukseen aikanaan aktiivisesti osallistuneita sekä rotarytoimintaa tuntevia past-kuvernöörejä. 6. Piirin palveluohjelmat 6.1. Yhteiskuntapalvelu Yhteiskuntapalvelu on nuorisovaihdon ohella rotaryn näkyvin palveluväylä. Yhteiskuntapalvelun projekteilla klubit tekevät rotarya parhaiten tunnetuksi. Piirin ja RI:n kannalta on tärkeätä saada klubien toteuttamien, käynnissä olevien ja käynnistettäväksi päätettyjen projektien tietokanta mahdollisimman kattavaksi. Piirin klubeille välitetään tietoa onnistuneista projekteista ja uusista projekti-ideoista koulutustapahtumissa ja tiedottamisen avulla, jotta mahdollisimman monet klubit innostuisivat toteuttamaan yhteiskuntapalvelun projekteja. Klubi voi valita yhteiskuntapalvelun painopisteeksi nuorison, vanhukset, sairaat tai muut avun tarvitsijat, jotka eivät selviä yksinomaan yhteiskunnan tarjoamalla tuella. Nuorison terveen harrastustoiminnan tukeminen ja vaikeuksissa olevien nuorten ohjaaminen ovat rotaryjärjestön yhteiskuntapalvelutoiminnan painopistealue. Tämän alueen hankkeisiin on mahdollista hakea myös Rotarysäätiön piirin käyttöön osoittamia DDFvaroja. Uusi avustusmenettely helpottaa avustusten käyttöä paikallisiin projekteihin Palveluohjelmien perustehtävät ovat määriteltyinä piirijohtosuunnitelmassamme Kansainvälinen palvelu Klubeja kannustetaan solmimaan yhteyksiä ja verkostoitumaan kansainvälisten klubien kanssa esimerkiksi luomalla ystävyysklubisuhteita. Rotaryvuoden Rotary Internationalin kansainvälinen kongressi pidetään Soulissa, Etelä-Koreassa. Kongressit ovat rotarymaailman vuotuisia suurtapahtumia, joissa tapaa rotareita ympäri maailman. Niihin osallistuja näkee ja kokee rotaryn erilaiset toimintamuodot mahdollisimman laajasti. Entistä useamman suomalaisenkin rotarin tavoitteeksi sopii osallistua ainakin kerran elämässään kongressiin. 15

16 6.3. RYLA RYLA-seminaarit (Rotary Youth Leadership Awards) ovat vuotiaille nuorille suunnattuja johtamiskoulutustilaisuuksia. Piirissämme on järjestetty vuosittain 1 2 RYLA-seminaaria rotaryvuodesta lähtien. Piirin klubit etsivät ja sponsoroivat seminaariin osallistujat. Piiri toimii seminaarien liikkeellepanevana voimana. Seminaarin toteutuksesta vastaa hankkeeseen nimetty rotaryklubi, mahdollisesti yhteistyössä jonkin oppilaitoksen tai Rotaract-klubin kanssa. RYLA-seminaarit ovat erinomainen tapa välittää rotarien kokemusta ja osaamista nuorille. Seminaareissa käytetään joskus vetonaulana järjestömme ulkopuolisia nimekkäitä julkisuuden henkilöitä. Suuremmat klubit saavat yksin ja pienemmät klubit yhdessä kohtuullisin ponnistuksin omasta jäsenkunnastaankin kokoon seminaarin pätevän opettajaryhmän. Tavoitteenamme onkin järjestää kaudella kaksi RYLA-seminaaria. RYLA-toiminnan tehostamiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi piiriin on nimetty RYLA-toiminnasta vastaava asiamies Rotaract Rotaract-klubit ovat rotaryn perusperiaatteiden hengessä toimivia nuorten aikuisten klubeja. Ne kasvattavat potentiaalisia tulevia rotareita. Piirissämme on yksi Rotaract-klubi Tampereella. Rotaryvuonna käynnistetään Lahdessa, Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa Rotaract-klubit. Kummiklubi huolehtii säännöllisestä yhteydenpidosta perustamiinsa Rotaract-klubeihin. Tavoitteena on vahvistaa piirin tukea Rotaract-klubien toiminnan aktivoimiseksi. Piirin organisaatioon kuuluu Rotaract-toiminnasta vastaava henkilö Nuorisopalvelu Palveluväylä kokoaa nuorisolle sopivat hankkeet ja pyrkii löytämään niille innostuneet tekijät. Mahdollisuus on aloittaa uusi klubi esimerkiksi entisten rotaractoreiden, entisten vaihto-oppilaiden ja alumnien toimesta. Uusi tapa toimia kannattaa ottaa jäsenkehityksen kannalta mahdollisuutena. 16

17 6.6. Ystävyysvaihto (Friendship Exchange) Rotary Friendship-vaihto eli ystävyysvaihto tarkoittaa perheittäin vaihtoa jonkin ulkomaisen rotarypiirin kanssa. Vaihtoryhmä käsittää yleensä 5-10 pariskuntaa, jotka vastavuoroisesti vierailevat jonkin ulkomaisen piirin klubijäsenten perheissä. Vaihtoperheet maksavat itse kaikki vaihdon kustannukset. Piirimme ystävyysvaihtokomitea organisoi tätä vaihtotoimintaa etsimällä vaihtokohteita sekä valmistelemalla vaihdon matkat ja ohjelman. Vaihtoryhmän vieraillessa paikkakunnalla piirin klubien toivotaan osallistuvan tähän kansainvälisen palvelun muotoon järjestämällä isäntäperheitä ja ohjelmaa ulkomaiselle ryhmälle. 7. Suomen rotareiden yhteiset projektit 7.1. Lääkäripankki Piirin lääkäripankkikomitea vastaa lähinnä tiedottamisesta ja klubien kannustamisesta antamaan tukensa lääkäripankkitoimintaan. Suomen lääkäripankkitoiminnan kohde on Tansania, jossa työskentelee jaksoittain parikymmentä suomalaista lääkäriä (osa rotareita) vuodessa. Rotareiden panostustarve on noin 2 /jäsen vuodessa. Tällä summalla varmistamme tärkeän kansainvälisen humanitäärisen toiminnan jatkuvuuden. Lääkäripankki jatkaa monipiiriorganisaationa. Piirimme lääkäripankkikomitean puheenjohtaja, Pekka Rysä, Vanajavesi (Hämeenlinna) -klubista, on piirimme edustaja Rotary Doctor Bank Finland (RDBF) toiminnassa Puhdas vesi -Itämeri Itämeri on varsin raskaan ympäristökuormituksen kohteena ja siksi myös huolestuttavasti saastunut. Itämeren saastekuormituksen vähentämiseksi ja veden puhdistamiseksi on perustettu organisaatioita ja työryhmiä. Rotarijärjestö on sitoutunut osallistumaan suojeluun ja edistämään Itämeren puhdistumista. Piirimme edustajana rotareiden perustamassa työryhmässä on Esa Kokkonen Tampere-Kaleva rotaryklubista. Toistaiseksi rotaryn osalta on meneillään seurantavaihe eikä toiminnassa ole varauduttu taloudellista panosta vaativiin toimiin. 17

18 8. Suomen Rotaryn palvelut ja toiminta Suomen Rotaryn piireille tarjoamia palveluita ovat mm. piirin kirjanpidon ja maksuliikenteen hoitaminen, nuorisovaihdon monipiiritoiminta, tulevan piirikuvernöörin valmennus, kuvernöörin kuukausikirjeiden ja muiden tiedotteiden jakelu, Suomen Rotaryn tietojärjestelmäpalvelut, rotarymatrikkelin julkaiseminen, RI:n nimettyjen julkaisuiden kääntäminen suomeksi, Rotary Norden lehden jakeluluettelon ylläpito, Suomen Rotaryn ja piirien per capita -maksujen kerääminen, Suomen Rotary ry:n hallinnon sihteeritoiminta, arkistojen ylläpito ja Rotaryn nimeen ja merkkiin liittyvien etujen ja oikeuksien valvonta. Edellä mainittujen palvelujen käytöstä päätetään PETS:n ja virkailijakoulutuksen yhteydessä pidettävässä piirineuvottelussa. Kokoukselle esitetään näiden palvelujen käytön jatkamista entiseen tapaan. Suomen Rotaryn koulutustoimikunnan tehtäviin kuuluu PETS:ssä ja muissa koulutustilaisuuksissa käytettävien koulutus- ja ohjeaineistojen kehittäminen. Piirikouluttaja osallistuu toimikunnan toimintaan. Suomen Rotaryn julkaisutoimikunnan tehtäviin kuuluvat PETS:ssä käytettävien koulutusmateriaalien kehittäminen ja jakelu, matrikkelikirjan rakenteesta ja tekstisisällöstä vastaaminen, Suomen Rotaryn Internet-kotisivujen sisällöstä vastaaminen sekä erilaiset ohjeistukset piireille ja klubeille. Piirin IT-vastaava on Suomen Rotaryn IT -toimikunnan jäsen, joka osallistuu toimikunnan toimintaan. Toimikunnan tehtävänä on SR:n tietojärjestelmien kehittäminen ja käytön tukeminen. Piirien välinen yhteistoimintafoorumi TRF-yhteistoimintarengas järjestää mm. valtakunnalliset Rotarysäätiöseminaarit ja kartoittaa piirien mahdollisia yhteisiä projekteja. Jäseninä ovat piirien rotarysäätiökomiteoiden puheenjohtajat. Piirin edustajat (varsinainen ja varaedustaja) Suomen Rotary ry:n varsinaisiin kokouksiin nimetään piirineuvottelussa. Suomen Rotary ry:n järjestämään DGEvalmennustilaisuuteen elokuussa 2015 osallistuu DGE Pekka Tähtinen. 18

19 9. Toiminnan määrälliset tavoitteet Piirin tavoitteet rotaryvuonna ovat seuraavat: Jäsenmäärä RI:n tavoite alle 49 jäsentä: nettokasvu 1 jäsen/klubi nettokasvu 1 naisjäsen/klubi 50 tai enemmän jäsentä: nettokasvu 2 jäsentä/klubi nettokasvu 2 naisjäsentä/klubi Piirin klubikohtainen RI:n tavoitteen mukainen lisäys tarkoittaa 48 klubia: nettokasvu 1 jäsen/klubi 11 klubia: nettokasvu 2 jäsentä/klubi Talousarvio perustuu 2200 jäseneen (vrt jäsentä). Piirin kasvutavoite nettokasvu 1 jäsen/klubi Uusien jäsenten naiset/miehet 60/40 % tavoitejakauma alle/yli 45 vuotta 60/40 % Vaihto-oppilasohjelmiin osallistuminen Rotaract-klubien perustaminen Rotarysäätiölahjoitukset vuosivaihto nuorta kumpaankin suuntaan kesävaihto oppilasta 3 Rotaract-klubia Vuosirahastoon PHF: USD /noin 20 eur/jäsen EREY, 100 USD/vuosi, 50 jäsentä RIP/World Class: 100 % jäsenistä haluamansa summa haluamaansa rotarysäätiön rahastoon 19

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle.

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle. ROTARYPIIRI 00 Toiminta rotaryvuonna 200 20 n rotaryvuoden teemana on RIP Ray Klinginsmithin teema Rakentaa yhteiskuntaa, yhdistää maanosia tai vapaasti muokaten Rotary toimii lähellä ja kaukana n toimintaa

Lisätiedot

RI Piiri 1390

RI Piiri 1390 1 Helge Saarinen 16.3.2013 RI Piiri 1390 ROTARYN STRATEGIA 2011 2014 ROTARYN TEEMA 2013 2014 PIIRIN PAINOPISTEALUEET FIRST CLASS - HAASTE 3 4 ROTARYN STRATEGIA D1390 2013 5 ROTARYN STRATEGIA ROTARYN ARVOT

Lisätiedot

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi kokoontuu joka arkitorstaina Hotelli Aquariuksessa klo 12.00 1 / 5 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi

Lisätiedot

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari 13.10.2012 DRFC Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary

Lisätiedot

Markku Stenvall. Kuvernööri Guvernör Governor ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern Finland and Estonia

Markku Stenvall. Kuvernööri Guvernör Governor ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern Finland and Estonia Markku Stenvall Kuvernööri Guvernör Governor 2016 2017 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern and Estonia Rotarypiirin 1420 piirijohtosuunnitelma 2016-2017 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA Rotary International

Lisätiedot

TRF. Markku Kalliomäki

TRF. Markku Kalliomäki TRF Markku Kalliomäki 12.11.2015 3 Marraskuu on Rotarysäätiön teemakuukausi ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin vuonna 1917 perustama stipendi- ja avustusrahasto

Lisätiedot

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja lievittämällä köyhyyttä Future Vision Plan

Lisätiedot

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Erja Vihervaara, Olli Pihlava Suomen Rotary 2015 Sisällysluettelo 1. Presidentin odotukset ja tavoitteet s. 2 2. Tavoitteet s. 6 3. Johtaminen s.

Lisätiedot

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Rotarysäätiö PETS Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Vuosisata hyvän tekemistä Rotaryn presidentti Arch Klumph aloite säätiön perustamiseksi Atlantan konventiossa 1917 ensimmäinen lahjoitus säätiölle 26,50

Lisätiedot

Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy?

Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy? Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy? RRFC Matti Wall, Rengastie 24 A 1, 37630 Valkeakoski puh:

Lisätiedot

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15,

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, 2016-2019 MIKÄ ON TRF? osa Rotary Internationalia stipendi- ja avustusrahasto perustettiin 1917 Arch C. Klumphin aloitteesta -> täyttää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 D1380 Yleistä Vuoden 2014-2015 Rotary Internationalin presidentin Gary C.K Huangin teema on: Light up Rotary, Rotary näkyväksi, Lys up Rotary Teemassaan Huang pyytää meitä

Lisätiedot

Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea. ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi

Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea. ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi 1. Ajankohtaista säätiöstä 2. Säätiö - Klubin työkalu 3. Piiriapurahat 2016 ja kokemukset

Lisätiedot

District Governor-elect Survival Kit. TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2013-2014

District Governor-elect Survival Kit. TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2013-2014 Versio 2013 Suomen Rotary - Finlands Rotary ry District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2013-2014 Paul P. Harris 1868-1947 Sisällysluettelo 2/26 1. Johdanto...3

Lisätiedot

Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti Klubin säännöt

Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti Klubin säännöt Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti 2016-2017 12.5.2016 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 Teema 2016-2017 ROTARY SERVING HUMANITY " - "Rotary palvelee ihmiskuntaa KLUBIJOHTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

PETS Eurajoki Pentti Aspila. Rotarysäätiö

PETS Eurajoki Pentti Aspila. Rotarysäätiö PETS Eurajoki 14.03.2015 Pentti Aspila Rotarysäätiö MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ? ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin perustama stipendi- ja avustusrahasto (TRF)

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena

Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena DGE-info Tampereella 23.-24.8.2014 2005 2014 Markku Kalliomäki 1 Miten hallitset piirisi tietovirtoja? Näinkö.. vai näin? 2 Rotaryn tietojärjestelmät Suomen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma

MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA Palveluprojektit- ja nuorisovaihtokomitean suunnitelma MYNÄMÄEN ROTARYKLUBI TEEMA 2016-2017 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 ROTARY PALVELEE IHMISKUNTAA - ROTARY SERVING HUMANITY KLUBIN KEVÄTKOKOUS 17.5.2016 Sisältö Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät

Rotaryn tietojärjestelmät Rotaryn tietojärjestelmät klubi- ja piirihallinnon tukena Markku Kalliomäki Suomen Rotary 2012 1 Tietovirtoja piireissä klubeissa Kirjeet, laskut, raportit RI SR Klubipressa / kuvernööri Sihteeri Jäsenistö

Lisätiedot

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen tarkoitus Rotarypiirin 1420 alueelle toimivat klubit voivat hakea piiriltä apurahaa ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin humanitaarisiin

Lisätiedot

PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 13.2.2016

PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 13.2.2016 PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 13.2.2016 http://piiri1390.rotary.fi/ DGE Pekka Tähtinen Kuvernööri Governor, DG 2016 2017 Pekka Tähtinen / Laukaa Matkailu - Tourism Rinnetie 4 D, 41340 Laukaa Mobile +358-400-544

Lisätiedot

Future Vision 09.02.2013

Future Vision 09.02.2013 Future Vision 09.02.2013 TAMPERE Yleisesitys: Säätiön uusi visio Matti Wall, RRFC Zone 15 2010-2013 Matti Wall Henkilöstöjohtaja, eläkkeellä Paperiteollisuus (UPM) Valkeakosken Rotaryklubi 1985 - Piirin

Lisätiedot

Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420

Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420 Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420 Global Grant hankkeiden haku piirissä 1420 Oikeus hakea Global Grant apurahoja edellyttää piiriin 1420 kuuluvalta klubilta että, se on rekisteröity

Lisätiedot

Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen

Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen RI:n terveisiä Kauden 2016 2017 pääteema on Rotary serving humanity / Rotary palvelee

Lisätiedot

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Klubipresidentin avaintehtävät 2017-2018 TITLE 2 Presidentin avaintehtävä 1. Klubin toiminnan organisointi ja johtaminen - Toimintasuunnitelman laadinta hallituksen

Lisätiedot

Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali

Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali PDG Rune Eklund DGE-info, 24.8.2013 Valmisteleva vuosi 2013-14 Koulutus - DGE-info - GETS - Kansainvälinen neuvottelu (Assembly) - PETS / AG-koulutus - RI Kongressi

Lisätiedot

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki Klubipresidentin avaintehtävät PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 2016-17 TITLE 2 Periaatteet - Tiedosta päämäärät - Keskity olennaiseen TITLE 3 Presidentin

Lisätiedot

Kauniainen Grankulla Rotary Club

Kauniainen Grankulla Rotary Club Kauniainen Grankulla Rotary Club Toimintasuunnitelma Rotaryvuosi 2008-2009 Juha Pulkkinen Toteuta unelmasi Förverkliga drömmen Make Dreams Real Yleistä Toiminta jatkuu noudattaen klubissa hyviksi koettuja

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

Huom. Hyvä suunnittelu helpottaa klubin toimintaa, manageeraus vähenee, tilaa leadershipille!

Huom. Hyvä suunnittelu helpottaa klubin toimintaa, manageeraus vähenee, tilaa leadershipille! 28.1.2016 D 1420 Klubin toiminnan suunnittelu kaudella 2016-17 Koulutustilaisuudet 2016 tuleville toimihenkilöille Prepets ke 10.2. Mäntsälä / ti 16.2.Kauniainen / to 18.2. Helsinki PETS Viro 4.3. / Suomi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät

Rotaryn tietojärjestelmät Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena DGE-info Tampereella 24.-25.8.2013 2005 2013 Markku Kalliomäki Suomen Rotary 2013 1 Tietovirtoja piireissä ja klubeissa Kirjeet, laskut, raportit RI SR Klubipressa

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Moduuli 2: Lohkon puheenjohtaja lohkon hallintojohtajana TYÖKIRJA Tässä moduulissa keskitytään lohkon puheenjohtajan rooliin lohkon hallintojohtajana.

Lisätiedot

PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePETS 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki KLUBISIHTEERIN AVAINTEHTÄVÄT PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 Tiedosta tehtäväsi ja vastuusi Keskity olennaiseen Pidä klubisi pyörimässä TITLE 2 Klubisihteerin

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

JÄSENKEHITYS

JÄSENKEHITYS JÄSENKEHITYS 2016-2019 Jäsenkehityskomitean visio, PTS, LTS ja toimintasuunnitelma 2016-2019 TITLE 2 Jäsenkehitys piiri 1400 organisaatio 2016-2017 TITLE 3 Jäsenlisäys ja säilyttäminen, PAG Jan Andersin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

ROTARYSÄÄTI Ö. Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala

ROTARYSÄÄTI Ö. Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala ROTARYSÄÄTI Ö Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖ The Rotary Foundation of Rotary International, TRF Perustettu Atlantan kongressin

Lisätiedot

Rotary Foundation (TRF) uuden rahoitusohjelman soveltaminen käytännössä.

Rotary Foundation (TRF) uuden rahoitusohjelman soveltaminen käytännössä. Rotary Foundation (TRF) uuden rahoitusohjelman soveltaminen käytännössä. Peter Flander 24.01.2014. Kun Rotarysäätiön Tulevaisuussuunnitelma astui voimaan 1.7.2013, muuttuivat monet tähän asti totutut asiat

Lisätiedot

Rotarysäätiön uuden apurahamallin periaatteet. PDG, ARRFC Virpi Honkala Klubien rotarysäätiökoulutus Oulu

Rotarysäätiön uuden apurahamallin periaatteet. PDG, ARRFC Virpi Honkala Klubien rotarysäätiökoulutus Oulu Rotarysäätiön uuden apurahamallin periaatteet PDG, ARRFC Virpi Honkala Klubien rotarysäätiökoulutus 26.10.2013 Oulu Miksi uusi apurahamalli? - tavoitteina tehokkuuden lisääminen ja järjestelmän yksinkertaistaminen

Lisätiedot

Kuvernöörin arkea ja työkaluja

Kuvernöörin arkea ja työkaluja Kuvernöörin arkea ja työkaluja DGE-info Tampereella 3.- 4.9.2016 Markku Kalliomäki 1 Congratulations! Onnittelut siitä, että sinut on valittu piirikuvernööriksi Tiedon lähteitä Tiedon lähteitä ja työkaluja

Lisätiedot

tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund Suomen Rotary 2011

tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund Suomen Rotary 2011 tehdään hyvää maailmassa Rotary Internationalin rotarysäätiö Tiedot 2010 Rune Eklund 19.1.2011 PolioPlus. Rotarit ovat mobilisoineet satojatuhansia varmistamaan, että lapset rokotetaan tätä rampauttavaa

Lisätiedot

Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan

Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan Perustietoa Rotarysta www.rotary.org/rotarybasics Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan Tervetuloa Rotaryyn! Sinä olet nyt osa maailmanlaajuista liikemaailmassa, eri ammateissa ja yhteiskunnassa

Lisätiedot

Rotary Internationalin piiri 1390 ry TASEKIRJA

Rotary Internationalin piiri 1390 ry TASEKIRJA s. 1/8 Rotary Internationalin piiri 1390 ry TASEKIRJA 30.6.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2014-30.6.2015 Sisällysluettelo sivu Toimintakertomus 2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot 6 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KUVERNÖÖRIPOSTIA. Teemat. Sisältö. Raili Töntsi, piirikuvernööri , piiri 1390 Loka ja marraskuu Hyvät rotarit!

KUVERNÖÖRIPOSTIA. Teemat. Sisältö. Raili Töntsi, piirikuvernööri , piiri 1390 Loka ja marraskuu Hyvät rotarit! KUVERNÖÖRIPOSTIA Raili Töntsi, piirikuvernööri 2015-2016, piiri 1390 Loka ja marraskuu 2015 Hyvät rotarit! Piirikokous ja Syysseminaari Lahdessa la 10.10.2015 Piirikokous kokosi Lahden Upseerikerholle

Lisätiedot

Menestyvä kerho huolehtii jäsenhankinnasta ja nykyisten jäsenten aktiivisuudesta strategiamme mukaisesti!

Menestyvä kerho huolehtii jäsenhankinnasta ja nykyisten jäsenten aktiivisuudesta strategiamme mukaisesti! Menestyvä kerho huolehtii jäsenhankinnasta ja nykyisten jäsenten aktiivisuudesta strategiamme mukaisesti! Resurssi- ja voimavaratavoitteet mielessä Ryhmätyön tulokset 15.4.2016 Rauman kevätseminaarissa

Lisätiedot

Klubin jäsenjohtajan tehtävät. Virkailijakoulutus

Klubin jäsenjohtajan tehtävät. Virkailijakoulutus Klubin jäsenjohtajan tehtävät Virkailijakoulutus Taustalla kauden 2011-2012 teemat Järjestön teema Me palvelemme Kv presidentin Wing-Kun Tamin teema Minä luotan Kotimainen teema Vastuu on minun Piirin

Lisätiedot

Johtamisvalmennus 7.8.2010

Johtamisvalmennus 7.8.2010 Johtamisvalmennus 7.8.2010 Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Kauden 2010 2011 teema: Eteenpäin yhdessä toimien Framåt tillsammans 1 ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 2010 2015 Arvot Isänmaa

Lisätiedot

rotary tätä on rotary

rotary tätä on rotary rotary tätä on rotary Yhteystietoja RI:n keskushallinto One Rotary Center 1560 Sherman Avenue Evanston, IL 60201-3698 USA Puhelin +1 847 866 3000 Faksi +1 847 328 8554 tai +1 847 328 8281 www.rotary.org

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle Liite Hannu Anttonen 28.3.2016 Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle 2016-2017 Koulutuksella ja valmennuksella kehitämme ja uudistamme klubien ja piirin johtamista tavoitteena tuloksellinen toiminta

Lisätiedot

Erkki Ilus. Kulosaaren yk

Erkki Ilus. Kulosaaren yk TRF The Rotary Foundation Piiriapurahojen hakeminen ja myöntämisperusteet Erkki Ilus Kulosaaren yk 11.03.2017 Rotarysäätiö, The Rotary Foundation, TRF - on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tukee kansainvälisillä

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE KLUBIN PRESIDENTTI 1 Valmennuksen tavoite: Tiedät tehtäväsi presidenttinä Tunnet Suomen Lions-liiton toimintatavan Kannat vastuuta klubisi Lions-toiminnasta 2 Presidentin tehtävät MITÄ KAUDELTASI HALUAT?

Lisätiedot

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa Lions- 107-N PTS 2015-2019 DG Sini Eloholma Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.11.2014 Kansainvälinen lions-järjestö Näkemyksemme- visio Järjestö säilyy vapaaehtoisten yhteiskunnallisten ja humanitaaristen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Strategian

Rotarypiiri 1420 Strategian Rotarypiiri 1420 Strategian 2017-2020 1 kehittäminen Lokakuu 2016 2 Purpose is to bring together business and professional leaders in order to provide humanitarian services, encourage higher ethical standards

Lisätiedot

Miten Säätiökomitea tukee Klubeja? Erkki Ilus Kalastajatorppa

Miten Säätiökomitea tukee Klubeja? Erkki Ilus Kalastajatorppa Miten Säätiökomitea tukee Klubeja? Erkki Ilus Kalastajatorppa 5.11.2015 Rotarysäätiö, The Rotary Foundation, TRF - on voittoa tavoittelematon säätiö, joka tukee kansainvälisillä humanitaarisilla sekä koulutusja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

DGE-INFO Raahe T E R V E T U L O A!

DGE-INFO Raahe T E R V E T U L O A! DGE-INFO 25. 26.8.2012 Raahe T E R V E T U L O A! Hyvät tulevien kuvernöörien puolisot, Me kaikki IPDG ja PDG- seuralaiset toivotamme teidät tervetulleeksi! Piirit Suomessa Piiri 1400 Pohjois-Suomi Pohjanmaa

Lisätiedot

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja Piirikuvernööri Heikki Saarinen Sinun.. Kyvykkyytesi ja kehityshalusi on huomattu, siksi olen valinnut juuri Sinut omaan piirihallitukseeni Tehtävä on vaativa

Lisätiedot

Viestintä osana johtamista. Ulla Karppinen

Viestintä osana johtamista. Ulla Karppinen Viestintä osana johtamista Ulla Karppinen Liiton viestintästrategia Viestinnän avulla lionsjärjestö lisää tunnettuuttaan ympäristön ja kansalaisten luottamusta toimintaansa kohtaan sekä toimintansa vaikuttavuutta

Lisätiedot

10.3.2011. Piirikuvernööri Tuomo Holopainen

10.3.2011. Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Uusien jäsenten koulutus Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Lions Clubs International MD 107 Finland Arne Ritari Suomen lionstoiminnan kummi Aarne Ritarin syntymästään tuli 7.3.2011 kuluneeksi 105 -vuotta.

Lisätiedot

District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS 2011

District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS 2011 Versio 2011 Suomen Rotary - Finlands Rotary ry District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS 2011 Paul P. Harris 1868-1947 Sisällysluettelo 2/27 1. Johdanto...3 2. Kuvernöörin

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Kemin rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma RI:n presidentti John F. Germ; Rotary palvelee yhteiskuntaa

Kemin rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma RI:n presidentti John F. Germ; Rotary palvelee yhteiskuntaa Kemin rotaryklubi ry Toimintasuunnitelma 2016 2017 RI:n presidentti John F. Germ; Rotary palvelee yhteiskuntaa Klubin hallitus ja komiteat 2016 20177 Klubin hallitus presidentti Leena Jokinen varapresidentti

Lisätiedot

»PDG Rune Eklund»PETS Somerolla

»PDG Rune Eklund»PETS Somerolla Klubin avaintyöparit: Sihteeri presidentti Sihteeri rahastonhoitaja Perustehtävät: Raportoinnit Maksut Jäsenrekisterit Kalenteri Tärkeimmät tietolähteet»pdg Rune Eklund»PETS Somerolla 12.3.2016»Suomen

Lisätiedot

DGE INFO 2015 ROTARYSÄÄTIÖ. Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala

DGE INFO 2015 ROTARYSÄÄTIÖ. Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala DGE INFO 2015 ROTARYSÄÄTIÖ Rotarit yhdessä: Parempi maailma! Zone 15 Regional Rotary Foundation Coordinator Virpi Honkala HALU TEHDÄ HYVÄÄ 2014 ROTARYSÄÄTIÖ The Rotary Foundation of Rotary International,

Lisätiedot

Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi

Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi 10.1.2014 Itämeri-tiedotustilaisuus Riihimäellä Piirikuvernööri Ilkka Torstila DG 1420 Rotarien toiminta Itämeren kuormituksen vähentämiseksi Maailmanlaajuinen Rotary International -järjestö perustettiin

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT

RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT RI:n suosittelemat ROTARYKLUBIN MALLISÄÄNNÖT Artikla Aihe Sivu 1 Määrittelyt... 213 2 Hallitus... 213 3 Vaalit ja tehtävien kestot... 213 4 Hallituksen tehtävät... 214 5 Kokoukset... 214 6 Liittymis- ja

Lisätiedot

GETS + Assembly/ Kuvernöörikoulutus Tampere 5. 6.9.2015

GETS + Assembly/ Kuvernöörikoulutus Tampere 5. 6.9.2015 GETS + Assembly/ Kuvernöörikoulutus Tampere 5. 6.9.2015 DG Olli Pihlava, 1410 Sisältö 1. Facts of life 2. Henkilökohtainen lähtötilanne 3. Ohjeistuksesta, RI:n tavoitteet 4. TAMPERE GETS 5. - 6.9.2015

Lisätiedot

Nuorisotyö Toimintasuunnitelma 08-09 sivu 1/5 DC Pirkko Kokkonen 18.7.08

Nuorisotyö Toimintasuunnitelma 08-09 sivu 1/5 DC Pirkko Kokkonen 18.7.08 Nuorisotyö Toimintasuunnitelma 08-09 sivu 1/5 Nuorisotyötoimikunta jakaantuu neljään osa-alueeseen: Nuorisovaihto, Lions Quest, Päihteiden vastainen työ ja Leo-toiminta. Osa-alueiden vetäjät ovat Ulla

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

SISÄLLYS. Luettelo kaavioista. Luettelo taulukoista

SISÄLLYS. Luettelo kaavioista. Luettelo taulukoista ROTARYPIIRI 1420 ROTARY INTERNATIONAL RI PIIRI 1420 PIIRIN TAVOITTEET VUOSILLE 2008-2013 PIIRI 1420 2007 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Työryhmän tehtävä ja kokoonpano... 3 3. RI:n asettama tehtävä piirille...

Lisätiedot

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ 18.2.2016 SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ Satelliittiklubi voisi olla yksi toimiva ratkaisu lisätä jäsenmääräämme, varsinkin nuorten jäsenten määrää. S-klubin perustamiseen tarvitaan minimissään 8

Lisätiedot

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen.

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen. Senioripiiri Säännöt 1 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 2 Tarkoitus 3 Toiminta 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on kansallinen senioripiiri ry. Yhdistys kuuluu piirijärjestönä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

Jäsenten aktivointi Piirikokous Jämsänkoski

Jäsenten aktivointi Piirikokous Jämsänkoski Jäsenten aktivointi Piirikokous 12.10.2013 Jämsänkoski Kohdat 1 5 ovat johdanto aiheeseen Kohdat 6 17 ovat ryhmän 4 ajatuksia DGN Raili Töntsi Lahti-Laune 1 Jäsenmäärän muutos 2012 2013 RI:n ja SR:n tilastojen

Lisätiedot

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja 27.5.2015 esittäjän etunimi sukunimi 2 Jäsenjohtajan avainalueet Lionsklubin virallinen virkailija, joka

Lisätiedot

District Governor-elect Survival Kit. TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle

District Governor-elect Survival Kit. TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle Suomen Rotary - Finlands Rotary ry District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2016 2017 Paul P. Harris 1868 1947 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Kuvernöörin

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Arne Ritari säätiö rs.

Arne Ritari säätiö rs. Arne Ritari säätiö rs. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 18.8.2012 www.lions.fi/ar-saatio Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.11.2014 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen 23.11.2014 ARS koulutus 2 Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä

Lisätiedot

107 F:N STRATEGIA Laadittu toukokuussa 2013

107 F:N STRATEGIA Laadittu toukokuussa 2013 107 F:N STRATEGIA Laadittu toukokuussa 2013 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Perusarvot 3. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 4. Pelikenttä 5. Visio ja päämäärät 6. Menestyskonsepti 7. Kriittiset

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Global Grant -apuraha ulkomailla tapahtuvaa akateemista jatkokoulutusta varten. Global Grant Scholarshipapuraha

Global Grant -apuraha ulkomailla tapahtuvaa akateemista jatkokoulutusta varten. Global Grant Scholarshipapuraha Global Grant -apuraha ulkomailla tapahtuvaa akateemista jatkokoulutusta varten Global Grant Scholarshipapuraha TRF:n ja piirin 1420 vaatimukset Tämä apuraha on tarkoitettu ulkomailla tapahtuvaan akateemiseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon* välisellä vakautusja assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt

TARKAN SÄÄNNÖT. Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerhon säännöt TARKAN SÄÄNNÖT n säännöt 2(6) 1 Kerhon nimi ja kotipaikka Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 2 Kerhon tarkoitus Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot