D1390 toimintasuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "D1390 toimintasuunnitelma"

Transkriptio

1 D1390 toimintasuunnitelma Mikko Hörkkö Piirikuvernööri YHTEENVETO RI presidentin Ian H.S. Riseleyn vuositeema on Rotary: Making A Difference. Rotaryvuonna piirissä 1390 toimitaan Rotary International:n (RI) määrittelemien strategisten päämäärien editämiseksi. Vuoden painopistealueet ja niihin kohdennettavat toimet ovat 1. Tukea ja vahvistaa klubeja A) Kasvattamalla klubien tietoisuutta apulaiskuvernöörien ja piirikouluttajien järjestämin tietoiskuin ja koulutuksin viimeisimmistä COL päätöksistä, jotka mahdollistavat klubien kokousten ja jäsenten moninaisuuden lisäämisen. Klubit käsittelevät sääntömuutokset ja aktivoivat toteuttamiskelpoiset toimenpiteet uusien jäsenten saamiseksi. B) Järjestämällä ainakin yksi RLI (Rotary Leadership Institute) koulutuskokonaisuus sekä RLI kouluttajien koulutustilaisuus piirin RLI kouluttajien toimesta. Klubit kannustavat erityisesti uusimpia jäseniä osallistumaan koulutukseen. C) Kannustamalla ja tukemalla apulaiskuvernöörien, piirikouluttajien ja komiteoiden voimin klubeja perustamaan Rotaract klubeja, sekä toimimaan näiden kummiklubeina ja järjestämään RYLA koulutuksia. Hämeenlinnan ja Jyväskylän Rotary klubit perustavat alueellaan Rotaract klubin ja kullakin apulaiskuvernöörin alueella Rotary klubit järjestävät yhden RYLA koulutuksen. 2. Keskittää ja vahvistaa humanitaarista palvelua A) Vahvistamalla palvelun keskeisyyttä Rotaryssä tuomalla esiin klubien palveluprojekteja piirin tapahtumissa sekä tiedottamalla niistä ulkoisesti ja sisäisesti, ja näin kannustaa klubeja toteuttamaan uusia projekteja niin lähellä kuin kaukanakin. Klubit osallistuvat piirikonferenssin (2018) yhteydessä esittelemään palveluprojektejaan sekä julkaisemaan näistä päivityksiä piirin FB sivulla Rotary vuoden aikana. B) Korostamalla Rotary säätiön tärkeyttä piirin tapahtumissa ja aktivoimalla klubeja ja jäseniä apulaiskuvernöörien sekä säätiökomitean voimin tekemään lahjoituksia Rotarysäätiölle. Klubit asettavat tavoitteensa lahjoitusten määrälle ja työskentelvät tavoitteen toteutumiseksi. 3. Parantaa julkisuuskuvaa ja tunnettuutta A) Rotary:n ja Rotarytoiminnan tunnetuksi tekeminen oman piirin alueella panostamalla sosiaalisen median kautta (piirin web ja FB sivut) tapahtuvaan tiedottamiseen piiritiedottajan sekä muiden piirin toimihenkilöiden toimesta. Klubit jakavat jäsenilleen tietoa piirin tapahtumista sekä kuvernöörin kuukausikirjeistä. B) Sosiaalisen media kautta tapahtuvan Rotary tiedon levittäminen laajemman yleisön tietoisuuteen. Kaikki Rotaryt niin piiri kuin klubitasollakin kannustavat toisiaan seuraamaan sosiaalisessa mediassa julkaistuja Rotary asioita, sekä tykkäämällä ( peukutus ) itselleen mieluisia asioita ja jakamalla näitä edelleen omassa sosiaalisenmedian verkostossaan P a g e

2 2. ROTARY STRATEGIASUUNNITELMA Rotaryn arvot ovat toveruus, rehellisyys, moninaisuus, palvelu ja johtajuus. Toveruuden avulla luomme elinikäisiä ystävyyssuhteita, jotka lisäävät maailmanlaajuista yhteisymmärrystä. Rehellisyys painottaa sitoutumistamme ja pitää yllä korkeita eettisiä arvojamme. Moninaisuutemme avulla pystymme yhdistämään eri näkökantoja ja lähestymään ongelmia eri näkökulmista. Me otamme käyttöön ammatillisen osaamisemme, palvelumme ja johtajuutemme ratkoaksemme joitain maailman pahimmista ongelmista. Startegiset päämäärämme on Tukea ja vahvistaa klubeja Lisätä klubien innovatiivisuutta ja joustavuutta Rohkaista klubeja osallistumaan erilaisiin palveluaktiviteetteihin Edistää jäsenistön moninaisuutta Parantaa jäsenten hankintaa ja sitouttamista Kehittää johtajia Perustaa uusia klubeja Edistää strategiasuunnittelua klubeissa ja piireissä Keskittää ja vahvistaa humanitaarista palvelua Hävittää polio Lisätä kestävää kehitystä tukevaa palvelua, joka kohdistuu nuorisoa ja nuoria johtajia koskeviin ohjelmiin Rotaryn kuudella keskittämisalueella Edistää yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa ja yhteydenpitoa niihin Saada aikaan merkittäviä paikallisia ja maailmanlaajuisia projekteja Parantaa julkisuuskuvaa ja tunnettuutta Yhtenäistää imago ja bränditunnettuus Kertoa palvelutoiminnasta Edistää ydinarvojen tunnettuutta Painottaa ammatillista palvelua Innostaa klubeja mainostamaan verkostoitumistilaisuuksiaan ja tärkeitä projektejaan Me olemme vaikuttajia ja toimimme vastuullisesti ja ryhdymme toimiin ratkaistaksemme joitakin maailman pahimmista ongelmista P a g e

3 3. RI PRESIDENTIN VUOSITEEMA JA HAASTE Rotaryvuoden RI:n presidentti Ian H.S. Riseleyn vuositeema on Rotary: Making A Difference. Hänen mukaansa Rotaryä ei määritellä sen mukaan keitä me olemme, vaan mitä me teemme. Kaikki se potentiaali jonka Rotary mahdollistaa ja kakki ne tavat joilla voimme realisoida tuota potentiaalia tarkoituksenmukaiseen ja kestävällä pohjalla olevaan palveluun. Vastauksena kysymykseen Mitä on Rotary? voimme vastata teemalla Rotary: Making A Difference. Suomeksi tämä teeman kääntäminen on haastavaa sillä teemalla haetaan miten Rotary toimimalla ja palvelemalla saa aikaan muutoksen yhteisöissä ja maailmassa. Presidentti Ian on haastanut klubit toimimaan näiden strategisten päämäärien hyväksi ja huomioi ne klubit jotka saattavat Rotaryvuonna loppuun ne toimenpiteet jotka tukevat strategisia päämäärejä. Nämä toimenpiteet ovat Vaaditut minimi toimenpiteet Klubin tulee maksaa heinäkuun 2017 ja tammikuun 2018 klubin jäsenmaksut RI:lle ajallaan Klubi raportoi Rotary Club Central työkaluun kaikki klubin tekemän vapaaehtoistyöhön ja palveluprojekteihin tehdyt tunnit Tukea ja vahvistaa klubeja toteuttaa ainakin 4 seuraavista tavoitteista Klubi asettaa ainakin 10 tavoitetta Rotary Club Central työkaluun Päivitää tai luo klubille strategisen suunnitelman, joka raportoidaan Rotary Club Central työkaluun Rotaryvuoden aikana klubin jäsenten nettolisäys ainakin yksi (1) kun klubissa on alle viisikymmentä (50) jäsentä ja ainakin kaksi (2) kun klubissa on yli viisikymmentä (50) jäsentä Rotaryvuoden aikana klubin naisjäsenten nettolisäys ainakin yksi (1) kun klubissa on alle viisikymmentä (50) jäsentä ja ainakin kaksi (2) kun klubissa on yli viisikymmentä (50) jäsentä Rotaryvuoden aikana klubin alle 40 vuotiaiden ( syntyneen) jäsenten nettolisäys ainakin yksi (1) kun klubissa on alle viisikymmentä (50) jäsentä ja ainakin kaksi (2) kun klubissa on yli viisikymmentä (50) jäsentä Klubin jäsenten osallistuminen ainakin yhteen sosiaaliseen- tai palvelutapahtumaan normaalin klubikokouksen ulkopuolella Klubi toimii kummiklubina ja perustaa uuden Rotary-klubin Klubi toimii kummiklubina ja perustaa uuden Interact tai Rotaract-klubin Keskittää ja vahvistaa humanitaarista palvelua toteuttaa ainakin 4 seuraavista tavoitteista Klubi järjestää tai klubijäsenet osallistuvat polio-keräys tai polio-julkisuus tapahtumaan Klubi tukee ainakin yhtä global grant tai district grabt palveluprojektia Klubi toteuttaa ainakin yhden ympäristöprojektin Klubi tekee yhteisen palveluprojektin toisen alueen klubin kanssa kasvattaakseen projektin kokoa ja näkyvyyttä Aktivoi Interactoreita ja/tai Rotaractoreita klubin projekteihin ja tapahtumiin Auttaa Rotaryä tekemään enemmän lisäämällä klubin säätiölahjoitusta (TRF) ainakin 10% edellisestä vuodesta Kasvattamalla niiden jäsenten määrää jotka lahjoittavat säätiölle (TRF) ainakin 25USD Saavuttaa 100USD/capita säätiölahjoituksen tason vuosirahastoon Käyttää resussityökalua Rotary Ideas tukemalla jotakin projektia tai hankkimalla resusseja klubin paikallliseen tai kansainväliseen projektiin P a g e

4 Parantaa julkisuuskuvaa ja tunnettuutta toteuttaa ainakin 4 seuraavista tavoitteista Roytary julkisuuskuvan vahvistaminen käyttämällä Rotary brand ohjeita, templaatteja ja muuta materiaalia Klubin web ja Facebook sivun säännöllinen päivittäminen klubin taphtumilla ja projekteilla paikkallisen ja maailmanlaajuisen julkisuuden nostamiseksi Klubi järjestää ja mainostaa julkisen World Polio Day tapahtuman ja rekisteröi sen endpolio.org palveluun Sitouttaa paikallista yhteiskuntaa järjestämällä ainakin yksi (1) verkostoitumistapahtuma paikallisille asiantuntijoille, yhteiskunnan organisaatiolle tai Rotary aluminlle Luoda tai jatkaa yhteistyötä yhden tai useamman yrityksen tai julkisen tahon tai ei julkisen organisaation kanssa yhteistyöprojektissa Järjestää yhteiskuntafoorumin tai seminaarin yhteiskunnalle tärkeästä aiheesta ja korostamalla klubisi toimintaa sattaa ihimisiä löytämään ratkaisuja Saada paikallinen media raportoimaan klubin projektista, tapahtumasta tai varojenkeruusta Tukea rauhaa ja kehittää tulevia johtajia sponsoroimalla ainakin yksi vaihto-oppilas tai RYLA koulutukseen osallistuva nuori 4. PIIRIN TAVOITTEET Piirin Rotary-vuoden tavoitteet strategisten päämäärien edistämiseksi huomioiden kansalliset ja paikalliset toimintaolosuhteet ovat: Tukea ja vahvistaa klubeja Klubien tukeminen ja vahvistaminen jäsenjärjestössä jonka jäsenten keski-ikä vääjäämättä nousee on pitkäjänteisyyttä ja sitkeyttä vaativat tehtävä. On aktivoiduttava niin sisäisesti klubien tämänhetkistä toimintaa tarkastelemalla ja kehittämällä, kuin ulkoisesti panostamalla tehtäviin jotka pidemmällä aikajaksolla tuo keskuutemme uusia jäseniä. Rotaryn arvot ja eettinen pohja kantaa tulevaisuuteen jossa näiden arvostus tulee olemaan entistä arvokkaampia ja meille tärkeätä on että useampi kanssaihminen jakaisi nämä meidän kanssamme. Klubien tietoisuutta COL viimeisimmistä päätöksistä tulee kasvattaa. Sääntömuutokset antavat klubeille uusia mahdollisuuksia tarkastella toimintaansa ja jäsenpohjaansa sekä kehittää niitä suuntaan joka mahdollistaa entistä useampien uusien jäsenien vastaanottamisen ja toimimisen. Tietoisuutta kasvatetaan apulaiskuvernöörien ja piirikouluttajien järjestämin tietoiskuin ja koulutuksin. Klubit käsittelevät sääntömuutokset kokouksissaan, vievät toteuttamiskelpoiset toimenpiteet vuosisuunnitelmaan ja aktivoivat ne uusien jäsenten saamiseksi. Rotary tietouden jakaminen uusille jäsenille ja miksi ei hieman varttuneimmillekin on tärkeää jotta Rotaryn toiminna ja palvelun laajuus ja moninaisuus aukeaa. Piirin RLI kouluttajat järjestävät ainakin yhden RLI (Rotary Leadership Institute) koulutuskokonaisuuden Rotaryvuonna, sekä RLI kouluttajien koulutustilaisuuden uusille kouluttajille. Klubien tulisi kannustaa ja ohjata erityisesti uusimpia jäseniä osallistumaan koulutukseen. Pitkäntähtäimen panostaminen kohdennetaan RYLA seminaareihin sekä Rotaract klubeihin joista hyvin kontaktoituna todennäköisesti saadaan tulevia Rotareita. RYLA-seminaarit (Rotary Youth Leadership Awards) ovat vuotiaille nuorille suunnattuja johtamiskoulutustilaisuuksia. RYLA-seminaarit ovat erinomainen tapa välittää rotarien kokemusta ja osaamista sitä hiljaista pääomaa nuorille. Piiri toimii seminaarien liikkeellepanevana voimana ja seminaarin toteutuksesta vastaa hankkeeseen nimetty Rotaryklubi tai klubit, mahdollisesti yhteistyössä jonkin oppilaitoksen tai Rotaract-klubin kanssa. Piirin klubit etsivät ja sponsoroivat seminaariin osallistujat P a g e

5 Rotaract-klubit ovat rotaryn perusperiaatteiden hengessä toimivia nuorten aikuisten klubeja. Piirissämme on kaksi Rotaract-klubia Tampereella ja Lahdessa. Rotaryvuonna tavoitteena on löytää kummiklubit ja käynnistää toiminta Hämeenlinnassa sekä Jyväskylässä. Keskittää ja vahvistaa humanitaarista palvelua Yhteiskuntapalvelun projekteilla tehdään Rotarytoimintaa parhaiten tunnetuksi. Piirin ja RI:n kannalta on tärkeätä saada tietoa levitettyä mahdollisman laajalti klubien toteuttamista, käynnissä olevista ja käynnistettäväksi päätetyistä projekteista. Rotaryvuonna palvelun keskeisyyttä Rotaryssä tuodaan esiin esittelemällä klubien palveluprojekteja piirin tapahtumissa sekä tiedottamalla niistä ulkoisesti ja sisäisesti. Näin kannustetaan mahdollisimman monia klubeja innostumaan ja toteuttamaan uusia projekteja niin lähellä kuin kaukanakin. Klubit esittelevät piirikonferenssin (2018) yhteydessä palveluprojektejaan sekä julkaisevat näistä päivityksiä piirin FB sivulla Rotaryvuoden aikana. Rotarien oman säätiön tärkeyttä tulee korostaa piirin tapahtumissa ja klubeissa. Säätiökomitean ja apulasikuvernöörien voimin aktivoidaan klubeja ja jäseniä tekemään säännöllisiä lahjoituksia Rotarysäätiölle vaikka pieniäkin. Klubit asettavat tavoitteensa lahjoitusten määrälle ja työskentelvät tavoitteen toteutumiseksi. Parantaa julkisuuskuvaa ja tunnettuutta Sosiaalinenmedia ja sen hyödyntäminen on vapaaehtoisjärjestön voimavara. Piiri panostaa tulevana Rotaryvuotena sosiaalisen median kautta (piirin web ja FB sivut) tapahtuvaan tiedottamiseen. Rotaryn ja Rotarytoiminnan tunnetuksi tekeminen oman piirin alueella totetetaan tekemäällä aktiivisesti julkaisuja piirin Facebook sivuilla ja päivittämällä piirin web sivuja tulevista ja menneistä tapahtumista jota klubien tulee jakaa edelleen jäsenilleen. Sosiaalisen media kautta toteutetaan Rotarytiedon levittäminen myös laajemman ulkopuolisen yleisön tietoisuuteen. Kannustetaan kaikkia Rotareita niin piiri- kuin klubitasollakin seuraamaan sosiaalisessa mediassa julkaistuja Rotaryasioita ja juttuja, sekä tykkäämällä ( peukutus ) itselleen mieluisia asioita ja jakamalla näitä edelleen omassa sosiaalisenmedian verkostossaan. Näin ulkopuolisten hakiessa tietoa Rotarystä saadaan osumatarkkuus ja todennäköisyys nostettu paremmalle tasolle. 5. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA ORGANISAATIO 5.1. Piirijohtosuunnitelma (District Leadership Plan) Piirijohtosuunnitelma (DLP) on RI:n vaatima piirin johtamisjärjestelmän yksityiskohtainen kuvaus ja on integraali osa Rotaryvuoden toimintasuunnitlemaa. DLP:ssa määritellään piirin organisaatio sekä toimihenkilöiden tehtävät ja toimintatavat. Tuleva kuvernööri (DGE) tarkistaa ja päivittää tarittaessa piirijohtosuunnitelman valmistautuessaan tulevaan toimikauteensa. Piirijohtosuunnitelma esitellään ensin piirineuvostolle kommentoitavaksi. PETS:n yhteydessä pidettävässä piirineuvottelussa se esitetään piirin klubien edustajien hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi Organisaatiorakenne Piirin henkilöorganisaation rungon muodostavat piirikuvernööri, apulaiskuvernöörit ja komiteoiden vetäjät. Piirin toiminnalliset yksiköt muodostuvat piirikokouksista (piirineuvottelu ja piirikokous), piirineuvostosta ja pysyvistä komiteoista sekä palveluohjelmista. Tarvittaessa voidaan organisaatiota muuttaa kesken vuottakin kuvernöörin päätöksellä. Rotaryvuoden piiriorganisaatio on omana dokumenttinaan P a g e

6 5.3. Kokoukset ja koulutus Rotaryvuoden aikana pidetään neljä piirineuvoston kokousta 1. elo-syyskuussa - ennen piirikokousta 2. marras-joulukuussa kuvernööriehdokkaan valinta 3. helmikuussa - ennen PETS:ä - virkailijakoulutusta ja piirineuvottelua 4. huhtikuussa - ennen piirikonferenssia. Piirineuvoston kokousten työjärjestyksen pääkohtia ovat piirin toimintojen ja talouden tilannekatsaus sekä tulevan toiminnan suunnittelu. Piirineuvosto on piirikuvernöörin neuvoaantava elin. Piirikuvernööri tekee omaa toimikauttansa koskevat päätökset kuultuaan piirineuvostoa. Kuvernööri järjestää apulaiskuvernööreille ja muille piirin virkailijoille säännöllisesti kuukasittain verkkokouksen jossa käsitellään ja tiedotetaan piirin sekä klubien tulevia tapahtumia ja niihin valmistatumista. Kokous voidaan pitää tarvittaessa myös muun piirin tapahtuman kuten piirikokouksen yhteydessä. Kauden apulaiskuvernöörit ovat osallistuneet valmennukseen Jämsässä. Klubien presidenttien ja sihteerien kouluttaminen tehtäviinsä aloitetaan ns. Pre PETS-tilaisuuksissa, joiden järjestämisestä vastaavat apulaiskuvernöörit AG-aluettain. Pre PETS -koulutus keskittyy presidentin ja sihteeri tehtävän rutiineihin ja klubin vuosikelloon. PETS - tulevien klubipresidenttien ja -virkailijoiden koulutus ja piirineuvottelu järjestetään Tampereella yksipäiväisenä RC Tampere-Tammerfors ja RC Tampere-Hervanta klubien toimesta. PETSkoulutukseen osallistuvat myös piirin toimihenkilöt. Koulutuksessa perehdytetään RI:n teemaan ja tulevan toimikauden tavoitteisiin. Pre PETS:ien ja PETS:n järjestämisestä kokonaisvastuussa on tuleva piirikuvernööri. Piirikokous ja Rotaryseminaari järjestetään Tampereella. Rotaryvuoden piirikonferenssi pidetään Tampereella Piirimme DGE osallistuu syyskuussa 2017 Suomen Rotaryn järjestämään Suomen tulevien kuvernöörien valmennustilaisuuteen sekä GETS-koulutukseen (Governors Elect Training Seminar) syksyllä Rigassa. Samassa yhteydessä järjestettävään Zone Institute tapahtumaan osallistuu myös kuvernööri. GETS on RI:n määräämä ja maksama pakollinen koulutustilaisuus tuleville kuvernööreille. Piiri maksaa Instituutista aiheutuvat DGE:n kulut. International Assembly on tulevalle kuvernöörille DGE:lle pakollinen koulutus joka järjestetään San Diegossa Yhdysvalloissa tammikuussa Tulevan kuvernöörin DGE:n ja tämän partnerin osallistumisesta aiheutuvat kustannukset kattaa RI. Kuvernööri osallistuu rotaryvuoden Rotary Internationalin kansainväliseen kongressiin, joka järjestetään Torontossa, Kanadassa. Kuvernööri tiedottaa kongressista klubeille eri tilaisuuksissa ja kuukausikirjeissä sekä piirin nettisivuilla Kuvernööriehdokkaan valinta Rotaryvuoden kuvernöörin haku on syksyllä Klubit tekevät ehdotuksensa kuvernööriehdokkaastaan kuvernöörille mennessä. Kuvernöörin valintamenettelyt ja kelpoisuusvaatimukset on kuvattu piirijohtosuunnitelmassa, RI:n Manual of Procedure:ssa (MOP) sekä menettelytapasäännöissä (RCP, Rotary Code of Policies) P a g e

7 5.5. Tiedottaminen ja julkisuuskuva Piirin pääasiallisena tiedotusväylänä toimii piirin kotisivut osoitteessa ja Facebook sivusto Rotary D 1390 joiden kautta pääasiallisesti tiedotetaan klubeille. Kuvernöörin kuukausikirje toteutetaan piirin web sivuilla julkaistavalla blogi kirjoituksella jossa viitataan komitea- ja tapahtumakohtaisiin tiedotteisiin. Tiedon ja linkkien jakelu hoidetaan pääsääntöisesti sähköpostilla klubipresidenteille, sihteereille, apulaiskuvernööreille ja komiteoiden puheenjohtajille sekä tarpeen mukaan suoraan jäsenille Piirin talous Kuvernöörin laatima ja talouskomitean sekä piirineuvoston käsittelemä talousarvioehdotus sekä taloudenhoidon yleisohje vahvistetaan piirineuvottelussa. Piirin tuleva talousarvio on toimitettava klubeille vähintään viikkoa ennen piirineuvottelua, jossa tämä talousarvio vahvistetaan. Talousarvion perusteet on selostettu liitteessä Talousarvion perusteet Piirimme taloutta hoidetaan kustannustehokkaasti toiminnan laadun kärsimättä. Matkustamisessa käytetään mahdollisuuksien mukaan ryhmämatkoja ja edullisinta matkustustapaa. Piirineuvoston kokouskustannusten ja matkustamisen minimoimiseksi voidaan pitää verkkokokouksia Suomen Rotaryn verkkokokoushuoneessa tai muussa vastaavassa. Piirin taloudenhoidon tavoitteena on varmistaa maksuvalmius Rotaryvuoden aikana sekä varmistaa mahdollisten tappiollisten vuosien rahoittaminen edellisten vuosien kertyneellä pääomalla. Piirin taloudenhoidon yleisohje kuvaa piirimme taloudenhoidon menettelytavat. Kuvernöörin aiheuttamat piirin maksamat kululaskut hyväksyy talouskomitean puheenjohtaja tai piirin taloudenhoitaja. Piirin kirjanpito ja maksuliikenne hoidetaan Suomen Rotarytoimiston toimesta. Juokseva talousseuranta toteutetaan piirineuvoston kokouksissa siten, että talouskomitean puheenjohtaja pyytää Rotarytoimiston kirjanpidosta tilannetiedot ja laatii niiden pohjalta budjettivertailun sekä ennusteen. Talouskomitea valvoo, että taloudenhoito pysyy suunnitelluissa raameissa. Tilintarkastuksesta päätetään piirineuvottelussa. 6. ROTARYSÄÄTIÖ JA PHF Piirin klubit kartuttavat Rotarien oman säätiön (The Rotary Foundation, TRF) varoja pääasiassa hankkimalla Paul Harris Fellow -tunnustuksia ansioituneille jäsenilleen sekä muille rotaryn toimintaa edistäneille henkilöille. Rotarysäätiö määrittää painopistealueensa, joiden mukaan suunnataan myös piirin Rotarysäätiötoiminta. Piirin apurahat jaetaan kullakin kaudella olevista (District Grant) DG varoista. TRF suosittelee, että mainituista varoista käytetään 20 % End Game Polio kampanjaan, jotta pitkäaikainen säätiön hanke polion poistamiseksi saa tarvitsemansa rahoituksen. Klubit asettavat klubinsa toimintavuonna rotarysäätiölahjoitusten tavoitteen. Niiden perusteella syntyy piirille Rotarysäätiön varainhankintatavoite. Komitean puheenjohtaja rekisteröi klubien lahjoitustavoitteet PETS-koulutuksen yhteydessä ja seuraa tavoitteiden saavuttamista rotaryvuoden aikana. Klubit tekevä PHFhakemukset itsenäisesti ja ohjeet löytyvät piirin web-sivuilta. Lisäksi PHF-asiamiehemme auttaa tarvittaessa hakemusten teossa ja neuvoo lahjoitusten kohdistamisessa Rotarysäätiön rahastoille. Klubien yhteinen lahjoitustavoite on USD, josta puolet lahjoitetaan Vuosirahastoon ja puolet Polio Plus -rahastoon. Piiri kannustaa Rotarysäätiölahjoitukseen Every Rotarian, Every Year (EREY). Rotarysäätiön EREYtavoitteena on 100 USD/jäsen. Piirin tavoitteena on että vähintään 50 jäsentä osallistuu tähän lahjoitusmuotoon. Tähän arvokkaaseen toimintaan voi osallistua myös pienemmällä summalla P a g e

8 Vuonna 1985 aloitettu Rotarysäätiön kaikkien aikojen suurin hanke Polio Plus -projekti jatkuu End Polio Now projektina, koska poliota esiintyy vielä sodista kärsivillä kriisialueilla. Rotarien antama lupaus velvoittaa meitä vielä. Tavoite on hävittää polio kokonaan. Maailmanrahaston avustukset kohdistetaan säätiön kuudelle painopistealueelle joita ovat rauhantutkimus sekä konfliktien ehkäisy ja sovittelu sairauksien ehkäisy ja hoito vesi ja sanitaatio äidin ja lapsen terveys peruskoulutus sekä luku- ja kirjoitustaito taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehittäminen Rotaryvuonna seurataan VTT-toiminnan kehittymistä ja aktivoidutaan mikäli kiinnostusta toimintaan klubeissa herää. Piirin stipendiyhdyshenkilön tehtävänä on tehdä tunnetuksi Rotarysäätiön rauhanstipendiä sekä informoida ja neuvoa klubeja stipendien haussa. Piirin myöntämistä omista stipendeistä päätetään tapauskohtaisesti talousarvion sallimissa puitteissa. Piirin rahoittamia pieniä stipendejä voidaan myöntää piirineuvoston harkinnan jälkeen kuvernöörin päätöksellä. Rotarysäätiökomitean ja klubien Rotarysäätiöasiamiehiä kannustetaan osallistumaan valtakunnalliseen Rotarysäätiöseminaariin joka järjestetään keväällä 2018 Oulussa. Rotarysäätiön edellyttämä avustustoiminnan sääntöjen ja paikallisen lain noudattamista asetetaan valvomaan tarkastuskomitea (Auditing Committee). Komiteaan on nimetty tilintarkastukseen aikanaan aktiivisesti osallistuneita sekä rotarytoimintaa tuntevia past-kuvernöörejä. 7. PIIRIN MUU TOIMINTA Rotarynuorisovaihto on piirimme kansainvälisen palvelutoiminnan näkyvin ja tärkein toimintamuoto johon klubit osallistuvat kiitettävän aktiivisesti. Piirimme on nuorisovaihdossa Suomen aktiivisimpiä piirejä. Vuosittain lähteviä (OB) ja tulevia (IB) vaihto-oppilaita on ollut n nuorta kumpaankin suuntaan. Tavoitteena on pitää vaihto-ohjelmiin osallistuvien nuorten määrä edellisten vuosien tasolla. Tehostamme isäntäperheiden rekrytointia mm. hyödyntämällä vaihto-oppilaiden vanhempien haastatteluja sekä vanhempien verkostoja. Piiri järjestää klubien nuorisovaihtoasiamiehille koulutusta syksyllä piiriseminaarin ja keväällä PETS:n yhteydessä. Tavoitteena on varmistaa klubien sertifiontivaatimusten täyttäminen sekä tehdä kesä- ja leirivaihtoa nykyistä tunnetummaksi. Maassa oleville (IB) vuosivaihto-oppilaille järjestetään viikonlopun mittainen leiri ja vaihto-oppilaat osallistuvat piirikonferenssiin. Klubeja kannustetaan solmimaan yhteyksiä ja verkostoitumaan kansainvälisten klubien kanssa esimerkiksi luomalla ystävyysklubisuhteita. Piirimme ystävyysvaihtokontaktihenkilö jakaa informaatiota ystävyysvaihdosta. Vaihdon järjestyessä ja vaihtoryhmän vieraillessa paikkakunnalla piirin klubien toivotaan osallistuvan tähän kansainvälisen palvelun muotoon järjestämällä isäntäperheitä ja ohjelmaa ulkomaiselle ryhmälle. Rotaryvuoden Rotary Internationalin kansainvälinen kongressi pidetään Torontossa Kanadassa. Näihin rotarymaailman vuotuisiin suurtapahtumiin osallistuja tapaa osallistujia ympäri maailman ja kokee P a g e

9 Rotaryn erilaiset toimintamuodot mahdollisimman laajasti. Useamman suomalaisenkin Rotarin tavoitteeksi tulisi osallistua ainakin kerran elämässään maailmankongressiin. 8. SUOMEN ROTAREIDEN PROJEKTIT Piirin lääkäripankkikomitea vastaa lähinnä tiedottamisesta ja klubien kannustamisesta antamaan tukensa lääkäripankkitoimintaan. Suomen lääkäripankkitoiminnan kohde on Tansania, jossa työskentelee jaksoittain parikymmentä suomalaista lääkäriä (osa Rotareita) vuodessa. Lääkäripankki jatkaa monipiiriorganisaationa. 9. SUOMEN ROTARYN PALVELUT JA TOIMINTA Suomen Rotaryn piireille tarjoamia palveluita ovat mm. piirin kirjanpidon ja maksuliikenteen hoitaminen, nuorisovaihdon monipiiritoiminta, tulevan piirikuvernöörin valmennus, kuvernöörin kuukausikirjeiden ja muiden tiedotteiden jakelu, Suomen Rotaryn tietojärjestelmäpalvelut, rotarymatrikkelin julkaiseminen, RI:n nimettyjen julkaisuiden kääntäminen suomeksi, Rotary Norden lehden jakeluluettelon ylläpito, Suomen Rotaryn ja piirien per capita -maksujen kerääminen, Suomen Rotary ry:n hallinnon sihteeritoiminta, arkistojen ylläpito ja Rotaryn nimeen ja merkkiin liittyvien etujen ja oikeuksien valvonta. Edellä mainittujen palvelujen käytöstä päätetään PETS:n ja virkailijakoulutuksen yhteydessä pidettävässä piirineuvottelussa. Kokoukselle esitetään näiden palvelujen käytön jatkamista entiseen tapaan. Suomen Rotaryn koulutustoimikunnan tehtäviin kuuluu PETS:ssä ja muissa koulutustilaisuuksissa käytettävien koulutus- ja ohjeaineistojen kehittäminen. Piirikouluttaja osallistuu toimikunnan toimintaan. Suomen Rotaryn julkaisutoimikunnan tehtäviin kuuluvat PETS:ssä käytettävien koulutusmateriaalien kehittäminen ja jakelu, matrikkelikirjan rakenteesta ja tekstisisällöstä vastaaminen, Suomen Rotaryn Internet-kotisivujen sisällöstä vastaaminen sekä erilaiset ohjeistukset piireille ja klubeille. Suomen Rotaryn julkisuuskuvatoimikunta aloittaa toimintansa Rotaryvuonna Ensimmäisenä toimintakautenaan toimikunta määrittelee tavoitteensa ja toimintatapansa. Piirin IT-vastaava on Suomen Rotaryn IT -toimikunnan jäsen. Toimikunnan tehtävänä on SR:n tietojärjestelmien kehittäminen ja käytön tukeminen. Piirien välinen yhteistoimintafoorumi Rotarysäätiötoimikunta järjestää mm. valtakunnalliset Rotarysäätiöseminaarit ja kartoittaa piirien mahdollisia yhteisiä projekteja. Jäseninä ovat piirien rotarysäätiökomiteoiden puheenjohtajat. Piirin edustajat (varsinainen ja varaedustaja) Suomen Rotary ry:n varsinaisiin kokouksiin nimetään piirineuvottelussa. 10. PIIRIN MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Jäsenmäärä Piirissä on henkilöä. Jäsenmäärän nettokasvutavoite on 56 jäsentä. Klubikohtainen tavoitte on näin nettokasvu 1 jäsen/klubi talousarvio perustuu 2100 jäseneen. Vaihto-oppilasohjelmiin osallistuminen; vuosivaihdossa nuorta kumpaankin suuntaan, kesäja leirivaihdossa mukana oppilasta. Rotaryvuonna perustetaan Hämeenlinnaan ja Jyväskylään Rotaract klubit. Rotarysäätiölahjostukset (Piirin jäsenmäärän oletus 2100 henkilöä) Vuosirahastoon PHF: noin 24 USD/jäsen USD Polio Plus Fundraising Goal: noin 24 USD/jäsen USD EREY, 100 USD/vuosi: 50 jäsentä USD P a g e

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

RI Piiri 1390

RI Piiri 1390 1 Helge Saarinen 16.3.2013 RI Piiri 1390 ROTARYN STRATEGIA 2011 2014 ROTARYN TEEMA 2013 2014 PIIRIN PAINOPISTEALUEET FIRST CLASS - HAASTE 3 4 ROTARYN STRATEGIA D1390 2013 5 ROTARYN STRATEGIA ROTARYN ARVOT

Lisätiedot

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle.

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle. ROTARYPIIRI 00 Toiminta rotaryvuonna 200 20 n rotaryvuoden teemana on RIP Ray Klinginsmithin teema Rakentaa yhteiskuntaa, yhdistää maanosia tai vapaasti muokaten Rotary toimii lähellä ja kaukana n toimintaa

Lisätiedot

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

PER CAPITA MAKSUT PIIRIN KULUT YHTEENSÄ , , , ,77

PER CAPITA MAKSUT PIIRIN KULUT YHTEENSÄ , , , ,77 TALOUSARVIO VUODELLE 2017-2018 Vahvistettu piirineuvottelussa 11.3.2017 DGE Liisa Stjernberg Arvio Arvio Toteutunut Toteutunut Huom D 1420 2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015 19.2.2017 TUOTOT Rotareita

Lisätiedot

pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ KAUNIAINEN HELSINKI

pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ KAUNIAINEN HELSINKI pre-pets 2016 MÄNTSÄLÄ 10.2.2016 KAUNIAINEN 16.2.2016 HELSINKI 18.2.2016 Rotaryklubin vuosikello 2016 TITLE 2 ROTARYKLUBIN VUOSIKELLO Vitjojen vaihto kesäkuu Kesätauko max 3 peräkk. kokousta RI:n klubilasku

Lisätiedot

TITLE KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET. Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri

TITLE KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET. Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri TITLE Pre/Past -PETS 2017 KOULUTUKSEN AGENDA JA TAVOITTEET Presidentti/sihteeri/rahastonhoitaja - tehtävät Jäsenrekisteri Maksut Raportoinnit Kalenteri 1 Presidentti / sihteeri / rahastonhoitaja Tärkeitä

Lisätiedot

ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016

ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo ROTARYPIIRIN 1390 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 1. Rotaryn strategia ja rotaryvuoden teema ja painopisteet 2 2. Piirin strategiset tavoitteet 4 3. Johtamisjärjestelmä ja organisaatio 5

Lisätiedot

Rotary tekee hyvää! - Doing good in the world. Minttu Lampinen, RK Tammer Nova Piirin kouluttaja 14-15 & Piirin Rotarysääätiön varapj.

Rotary tekee hyvää! - Doing good in the world. Minttu Lampinen, RK Tammer Nova Piirin kouluttaja 14-15 & Piirin Rotarysääätiön varapj. Rotary tekee hyvää! - Doing good in the world Minttu Lampinen, RK Tammer Nova Piirin kouluttaja 14-15 & Piirin Rotarysääätiön varapj. Sisältö Rotarit ja rauha Polio Lääkäripankki Action groups Säätiö Painopistealueet

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL 1 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 08.11.2009/TH Piirin 1390 toimintasuunnitelma 2010-2011 1 Rotaryvuoden 2010 2011 teema ja painopisteet Rotary Internationalin presidentin Ray Klinginsmithin

Lisätiedot

PETS D 1400 14.-15.3.2009

PETS D 1400 14.-15.3.2009 PETS D 1400 14.-15.3.2009 SERVICE ABOVE SELF RI on maailmanlaajuinen rotaryklubien yhteisö, joka palvelee, vaalii korkeita eettisiä arvoja, edistää maailman yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa johtavien

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL 1 (12) ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 31.01.2011/ki Piirin toimintasuunnitelma 2011-2012 1 Rotaryvuoden tavoitteet, teema ja painopisteet Rotaryn tavoitteet on kuvattu Rotary Internationalin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015

Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Toimintasuunnitelma rotaryvuodelle 2014-2015 Tarja Repo, DG 2014-2015 Sivu 1/6 Rotareina perustehtävämme on palvella yhteiskuntaamme maailmanlaajuisena verkostona. Rotary on organisaatio, jossa jokaiselle

Lisätiedot

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP)

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) Rotary Internationalin piiri 1390 ry DGE Raili Töntsi ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) Käsitelty Piirineuvoston kokouksessa 14.2.2015 1 Käyttöönotto Piirissä 1390

Lisätiedot

Markku Stenvall. Kuvernööri Guvernör Governor ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern Finland and Estonia

Markku Stenvall. Kuvernööri Guvernör Governor ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern Finland and Estonia Markku Stenvall Kuvernööri Guvernör Governor 2016 2017 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1420 Southern and Estonia Rotarypiirin 1420 piirijohtosuunnitelma 2016-2017 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA Rotary International

Lisätiedot

TERVETULOA PETSIIN DGE Olli Pihlava Raumanmeren Rotaryklubi

TERVETULOA PETSIIN DGE Olli Pihlava Raumanmeren Rotaryklubi TERVETULOA PETSIIN 2015 DGE Olli Pihlava Raumanmeren Rotaryklubi 14.3.2016 District Assembly 2 DG Olli Pihlava Synt. 19.10.1948 Kokemäki Klubi: Raumanmeren rotaryklubi Luokitus: Metalliteoll./Taloushallinto

Lisätiedot

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN

JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN JOHTOSUUNNITELMASTA TOIMINTASUUNNITELMAAN Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä 19.03.2011 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin

Lisätiedot

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Jorma Nykänen, Presidentti, Jyväskylä Päijänne rk 23.7.2009 Presidentin esitelmä klubin kokouksessa (Lähde pääosin: DG Eero Piipponen) Rotaryn tulevaisuus on

Lisätiedot

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP)

ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 09.11.2009/TH ROTARYPIIRIN 1390 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 DISTRICT LEADERSHIP PLAN (DLP) Käsitelty Piirineuvoston kokouksessa 05.02.2010 1 Käyttöönotto

Lisätiedot

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä

Leila Risteli, PDG, DRFC. Johtajuus rotaryjärjestössä Leila Risteli, PDG, DRFC Johtajuus rotaryjärjestössä Mitä tiedät Rotarysta? yli 1,2 miljoonaa rotaria noin 35 000 rotaryklubissa noin 200 maassa/itsehallintoalueella ensimmäinen klubi Chicagoon 1905, Suomeen

Lisätiedot

1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT

1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Klubihallinto 16.10.2014/MKa/REk Suomen Rotary - Finlands Rotary ry 1/5 KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Raportoinnit ja maksut Rotary Internationalille... 2 2.1

Lisätiedot

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala

MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari DRFC Virpi Honkala MITEN KLUBI VOI PALVELUTOIMINNASSAAN KÄYTTÄÄ HYVÄKSEEN ROTARYSÄÄTIÖTÄ? Klubien kehittämisseminaari 13.10.2012 DRFC Virpi Honkala ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary

Lisätiedot

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012

ROTARYVUODEN SUNNITTELU. Päivämäärä: 17.03.2012 ROTARYVUODEN SUNNITTELU Esittäjä: OLAVI MIETTINEN Päivämäärä: 17.03.2012 Esityksen tavoite: Tulevat presidentit, -sihteerit ja komiteat Innostaa sekä lisätä valmiuksia: Suunnitella klubin hallinto ja toiminta

Lisätiedot

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT

ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT ROTARYKLUBIN PRESIDENTIN TEHTÄVÄT Esittäjä DG Timo Hänninen Päivämäärä 19.03.2011 Klubin presidentin opaskirja Tämä diasarja perustuu Rotaryklubin presidentin opaskirjaan 222-FI (111), jossa on lähtökohtana

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena

Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena DGE-info Tampereella 23.-24.8.2014 2005 2014 Markku Kalliomäki 1 Miten hallitset piirisi tietovirtoja? Näinkö.. vai näin? 2 Rotaryn tietojärjestelmät Suomen

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Sihteerien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Sihteerien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Sihteerien koulutus Sihteeri on klubin avainhenkilö Olet ykkössihteerinä klubin presidentin lähin tuki ja koko klubin tietolähde Klubissa voi olla useampia

Lisätiedot

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15,

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, The Rotary Foundation Rotarysäätiö y y Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, 2016-2019 MIKÄ ON TRF? osa Rotary Internationalia stipendi- ja avustusrahasto perustettiin ttii 1917 Arch C. Klumphin aloitteesta

Lisätiedot

TRF. Markku Kalliomäki

TRF. Markku Kalliomäki TRF Markku Kalliomäki 12.11.2015 3 Marraskuu on Rotarysäätiön teemakuukausi ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin vuonna 1917 perustama stipendi- ja avustusrahasto

Lisätiedot

Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa

Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa Klubihallinto Corporate Governance Hyvä hallintotapa 2013 / MKa 1 Klubihallinto Asianmukaisesti hoidettu klubihallinto on perusta ja edellytys sujuvalle toiminnalle Kun hallinto on kunnossa voi keskittyä

Lisätiedot

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja YSRG Youth Service Resource Group ja Rotaryn Nuorisotoiminnot (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Interact 14 18 v Tarkoitus: Antaa nuorille tilaisuus toimia yhdessä maailmanlaajuisessa toveripiirissä,

Lisätiedot

TRF The Rotary Foundation 2. Erkki Ilus Kulosaaren yk

TRF The Rotary Foundation 2. Erkki Ilus Kulosaaren yk TRF The Rotary Foundation 2 Erkki Ilus Kulosaaren yk 11.3.2017 TRF Työtä yhteisymmärryksen, terveyden, koulutuksen ja rauhan hyväksi Rotarysäätiö - rotarytoiminnan näkyvin ja vaikuttavin saavutus Toiminta-ajatuksena

Lisätiedot

Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset. PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015

Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset. PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015 Rotarysäätiö klubin työkaluna rotaryvuonna 2015 2016 Lahjoitukset PDG, DRFC Leila Risteli PETS D1400 21.3.2015 Säätiölahjoitukset Klubisi ja klubin jäsenten lahjoitukset kirjataan CRSraportteihin (Club

Lisätiedot

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE

ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta ja lievittämällä köyhyyttä Future Vision Plan

Lisätiedot

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15,

The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, The Rotary Foundation Rotarysäätiö Leila Risteli, PDG, RRFC zone 15, 2016-2019 MIKÄ ON TRF? osa Rotary Internationalia stipendi- ja avustusrahasto perustettiin 1917 Arch C. Klumphin aloitteesta -> täyttää

Lisätiedot

Kuvernöörin arkea ja työkaluja

Kuvernöörin arkea ja työkaluja Kuvernöörin arkea ja työkaluja DGE-info Tampereella 2.- 3.9.2017 Markku Kalliomäki 1 Congratulations! Onnittelut siitä, että sinut on valittu piirikuvernööriksi Tiedon lähteitä 2005 2017 Markku Kalliomäki

Lisätiedot

Uutta virtaa rotarytoimintaan RLI-valmennus. Juha Risteli, DG Leila Risteli, PDG, DRFCC

Uutta virtaa rotarytoimintaan RLI-valmennus. Juha Risteli, DG Leila Risteli, PDG, DRFCC Uutta virtaa rotarytoimintaan RLI-valmennus Juha Risteli, DG Leila Risteli, PDG, DRFCC Mitä Rotary on? Mitä Rotary tekee? Miten saamme klubimme toimimaan hyvin? Miten kehitymme? Vastaamalla näihin kysymyksiin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi kokoontuu joka arkitorstaina Hotelli Aquariuksessa klo 12.00 1 / 5 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi

Lisätiedot

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Erja Vihervaara, Olli Pihlava Suomen Rotary 2015 Sisällysluettelo 1. Presidentin odotukset ja tavoitteet s. 2 2. Tavoitteet s. 6 3. Johtaminen s.

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2014-2017 2 Klubijohtosuunnitelma 2014-2017 Käsitellään klubineuvottelussa 27.7.2015 Johdanto... 3 1. Käyttöönotto... 3 2. Klubijohtosuunnitelman kuvaus... 3 3. Toimihenkilöt ja toimielimet... 3 3.1. Klubin

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät

Rotaryn tietojärjestelmät Rotaryn tietojärjestelmät klubi- ja piirihallinnon tukena Markku Kalliomäki Suomen Rotary 2012 1 Tietovirtoja piireissä klubeissa Kirjeet, laskut, raportit RI SR Klubipressa / kuvernööri Sihteeri Jäsenistö

Lisätiedot

Suomen Rotary Finlands Rotary ry / Rotarytoimisto

Suomen Rotary Finlands Rotary ry / Rotarytoimisto Suomen Rotary Finlands Rotary ry Monipiirihallinto ja -palvelut Suomen Rotary Finlands Rotary ry / Rotarytoimisto Iso Roobertinkatu 9 C 17, 00120 Helsinki Puh. 09-640078 S-posti: palvelut.rotarytoimisto@rotary.fi

Lisätiedot

Kuvernöörin klubivierailu 2017 Rotarypiiri 1430 DG Osmo Siira

Kuvernöörin klubivierailu 2017 Rotarypiiri 1430 DG Osmo Siira Kuvernöörin klubivierailu 2017 Rotarypiiri 1430 DG Osmo Siira Kansainvälinen nuorten leiri Imatra TITLE 2 Kotka Meripäivät TITLE 3 RI:n presidentti ja teema 2017-2018 TITLE 4 RI:n tavoitteita - Jäsenistön

Lisätiedot

Tietotekniikka klubihallinnon ja viestinnän tukena

Tietotekniikka klubihallinnon ja viestinnän tukena D 1390 PETS 2010 Tietotekniikka klubihallinnon ja viestinnän tukena 2010 / MKa Suomen Rotary 2009-2010 1 Klubin tietovirtoja Kirjeet ja laskut RI SR Klubipressa / kuvernööri Sihteeri Jäsenistö Rahastonhoitaja

Lisätiedot

Rotaryvuosi DG Markku Stenvall Piiri 1420 Maaliskuu 2016

Rotaryvuosi DG Markku Stenvall Piiri 1420 Maaliskuu 2016 Rotaryvuosi 2016-2017 DG Markku Stenvall Piiri 1420 Maaliskuu 2016 ROTARY PALVELEE IHMISKUNTAA TITLE 2 PAINOPISTEALUEET (1/6) JÄSENISTÖN KARTUTTAMINEN JA SITOUTTAMINEN Jäsenhankinnan perimmäinen tarkoitus

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Huhtikuu 2012 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita. Opas perustuu

Lisätiedot

KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT

KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Suomen Rotary - Finlands Rotary ry Koulutusaineisto Ohjeet, klubi ja jäsentietojen raportoinnit 1 / 5 Päivitys: 17.11.2010 / MKa Ryhmä: Klubin sihteeri KLUBI- JA JÄSENTIETOJEN RAPORTOINNIT Sisällysluettelo

Lisätiedot

DG Kari Kivistö 1.8.2011 Kuuntele sydäntäsi auttaaksesi muita Lyssna till ditt hjärta för att hjälpa andra Reach Within to Embrace Humanity Kari Kivistö Päivämäärä 1.8.2011 1 INTERNATIONAL ASSEMBLY SAN

Lisätiedot

District Governor-elect Survival Kit. TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2013-2014

District Governor-elect Survival Kit. TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2013-2014 Versio 2013 Suomen Rotary - Finlands Rotary ry District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS Rotaryvuodelle 2013-2014 Paul P. Harris 1868-1947 Sisällysluettelo 2/26 1. Johdanto...3

Lisätiedot

ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011. Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010. Sisällysluettelo:

ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011. Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010. Sisällysluettelo: ROTARYPIIRI 1400 PIIRIJOHTOSUUNNITELMA 2010-2011 Käsitellään piirineuvottelussa Syötekeskuksessa 21.3.2010 Sisällysluettelo: Johdanto 1. Käyttöönotto 2 2. Piirijohtosuunnitelman kuvaus 2 3. Toimihenkilöt

Lisätiedot

Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä. PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012

Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä. PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012 Kuvernööri piirinsä johtajana ja piirien yhteistyön edistäjänä PDG, DT Leila Risteli DGE-valmennus, Raahe 25.-26.8.2012 Postia RI:lta Training Manuals LÄHTÖTILANNE Kuvernööri Piirin suunnitelmat Kuvernöörin

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU Miksi viides palveluväylä (uudet sukupolvet palvelu) - Mahdollistaa tehokkaan väylän paikkakunnan nuorten tukemiseen - Tarvitaan

Lisätiedot

1 / 3. KLUBIJOHTOSUUNNITELMA Karhunpään rotaryklubi

1 / 3. KLUBIJOHTOSUUNNITELMA Karhunpään rotaryklubi KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2011 2012 Karhunpään rotaryklubi 1. Sisältö Klubijohtosuunnitelma 2011 2012 sisältää seuraavat osiot: Klubin säännöt Klubin vuosikello (Liite 1) Klubin strategiset tavoitteet 2011

Lisätiedot

Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali

Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali Kuvernöörin vuosikello, PETS materiaali PDG Rune Eklund DGE-info, 24.8.2013 Valmisteleva vuosi 2013-14 Koulutus - DGE-info - GETS - Kansainvälinen neuvottelu (Assembly) - PETS / AG-koulutus - RI Kongressi

Lisätiedot

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus

PrePETS 2015. Rotarypiiri 1430. Koulutuskomitea Presidenttien koulutus PrePETS 2015 Rotarypiiri 1430 Koulutuskomitea Presidenttien koulutus Haasteita Haasteita Perehdy ja kouluttaudu - Tutustu klubin johtamiseen osallistumalla jo kuluvana rotarivuonna hallituksen ja klubin

Lisätiedot

2016 PrePETS/osa 1 Mäntsälä Kauniainen - Helsinki

2016 PrePETS/osa 1 Mäntsälä Kauniainen - Helsinki 2016 PrePETS/osa 1 Mäntsälä Kauniainen - Helsinki Rotary IT Viestintä- ja tietojärjestelmät Rotaryn apuna otary RI President John Germ 2016-17 TITLE 2 Klubin tärkeät tietojärjestelmät! Suomen Rotaryn (SR)

Lisätiedot

Kuvernöörin arkea ja työkaluja

Kuvernöörin arkea ja työkaluja Kuvernöörin arkea ja työkaluja DGE-info Tampereella 3.- 4.9.2016 Markku Kalliomäki 1 Congratulations! Onnittelut siitä, että sinut on valittu piirikuvernööriksi Tiedon lähteitä Tiedon lähteitä ja työkaluja

Lisätiedot

Piirin 1430 strateginen suunnitelma

Piirin 1430 strateginen suunnitelma RI:n piiri 1430 Piirin 1430 strateginen suunnitelma Erkki Pasanen 3/2010 Jäsenhuolto Jäsenlisäys > 5 %/v Strategian tavoitteet 2010-2015 Klubien lukumäärä sama tai suurempi kuin 2010 Palveluprojektit Piirillä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman painopistealueet viestintä vahvistaa tavoitteita

Toimintasuunnitelman painopistealueet viestintä vahvistaa tavoitteita TITLE President-elect Training Seminar PETS Sosiaalinen media piiri- ja klubitasolla Silja Minkkinen-Poikolainen 11.03.2017 Tampere Toimintasuunnitelman painopistealueet viestintä vahvistaa tavoitteita

Lisätiedot

Virve Eronen p. 040 702 3329 virve.eronen@pp.inet.fi

Virve Eronen p. 040 702 3329 virve.eronen@pp.inet.fi p. 040 702 3329 virve.eronen@pp.inet.fi Mitä VTT on? VTT tarjoaa lähtevän ryhmän jäsenille mahdollisuuden oppia uutta sekä vahvistaa omaa ammatillista osaamistaan vastaanottavassa klubissa / piirissä VTT-matka

Lisätiedot

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila

Rotarysäätiö. PETS 2016 Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Rotarysäätiö PETS Helena Piispa-Perälä Ari Jussila Vuosisata hyvän tekemistä Rotaryn presidentti Arch Klumph aloite säätiön perustamiseksi Atlantan konventiossa 1917 ensimmäinen lahjoitus säätiölle 26,50

Lisätiedot

PRESIDENTIN VUODEN KIERTO

PRESIDENTIN VUODEN KIERTO PRESIDENTIN VUODEN KIERTO V e s a M a r t i k k a l a A s s i s t a n t G o v e r n o r P E T S 1 6. 3. 2 0 1 3 L a p p e e n r a n t a Presidenttikautta edeltävä syksy Perehdy matrikkeliin: rotaryn tavoite,

Lisätiedot

Vähintään 3 kokousta, muiden tilaisuuksien yhteydessä

Vähintään 3 kokousta, muiden tilaisuuksien yhteydessä Tavoitteet 2017 2018 Strategiset Toiminnalliset Kokoukset neuvosto Tukea klubien toimintaa ja sen kehittämistä Kehittää nuorisopalvelua Edistää paikallisia klubien humanitäärisiä hankkeita Parantaa rotaryn

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 D1380 Yleistä Vuoden 2014-2015 Rotary Internationalin presidentin Gary C.K Huangin teema on: Light up Rotary, Rotary näkyväksi, Lys up Rotary Teemassaan Huang pyytää meitä

Lisätiedot

Rotarysäätiö. Hennala 30.10.2014 Piirin rotarysäätiökomitean pj Niko Niemi

Rotarysäätiö. Hennala 30.10.2014 Piirin rotarysäätiökomitean pj Niko Niemi Rotarysäätiö Hennala 30.10.2014 Piirin rotarysäätiökomitean pj Niko Niemi MIKÄ ROTARYSÄÄTIÖ? ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin perustama stipendi- ja

Lisätiedot

KUVERNÖÖRIPOSTI. Hyvät vastaanottajat! Sisältö. Vesi ja saniteettihuolto - maailma tarvitsee meitä!

KUVERNÖÖRIPOSTI. Hyvät vastaanottajat! Sisältö. Vesi ja saniteettihuolto - maailma tarvitsee meitä! KUVERNÖÖRIPOSTI Raili Töntsi, piirikuvernööri 2015-2016, piiri 1390 Maaliskuu 2016 Hyvät vastaanottajat! Vesi ja saniteettihuolto - maailma tarvitsee meitä! Vesi ja saniteetti ovat meille itsestään selvyyksiä.

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA. Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa

TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA. Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa TIETOTEKNIIKKA PIIRIJOHDON TUKENA Copyright Suomen Rotary ry 13.1.2008 / MKa Tietotekniikka piirin johdon tukena Aineisto löytyy Suomen Rotary:n www-sivuilta www.rotary.fi/suoja (käyttäjätunnus: rotary

Lisätiedot

Vuoden 2015-2016 Rotary Internationalin presidentin K.R. Ravi Ranvindranin teema on:

Vuoden 2015-2016 Rotary Internationalin presidentin K.R. Ravi Ranvindranin teema on: ROTARYPIIRI 1380 TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2016 Yleistä Vuoden 2015-2016 Rotary Internationalin presidentin K.R. Ravi Ranvindranin teema on: Be a gift to the world, Ole lahja maailmalle, Bli en gåva till

Lisätiedot

Virpi Honkala, ARRFC Z15

Virpi Honkala, ARRFC Z15 Virpi Honkala, ARRFC Z15 25.8.2013Suomen Rotary 2 PYSYVÄ RAHASTO = ENDOWMENT FUND Pysyvän rahaston tavoite 200 miljoonaa USD saavutettiin v. 2005 Nykyinen tavoite on 1 miljardi USD v. 2025 mennessä Rotarysäätiön

Lisätiedot

JÄSENKYSELY 2010. Jokaiseen pääkohtaan voit vapaasti lisätä täsmentävän kannanottosi.

JÄSENKYSELY 2010. Jokaiseen pääkohtaan voit vapaasti lisätä täsmentävän kannanottosi. 1/6 Rotarypiiri 1390 JÄSENKYSELY 2010 Tämä on rotarypiirin 1390 kaikkien rotaryklubien jäsenille suunnattu kysely, jonka tavoitteena on kartoittaa suhtautumista rotariuteen yleensä sekä oman klubin toimintaan.

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti Klubin säännöt

Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti Klubin säännöt Pori Karhunpään Rotaryklubi ry Jukka Kehusmaa Klubin presidentti 2016-2017 12.5.2016 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2016-2017 Teema 2016-2017 ROTARY SERVING HUMANITY " - "Rotary palvelee ihmiskuntaa KLUBIJOHTOSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Future Vision 09.02.2013

Future Vision 09.02.2013 Future Vision 09.02.2013 TAMPERE Yleisesitys: Säätiön uusi visio Matti Wall, RRFC Zone 15 2010-2013 Matti Wall Henkilöstöjohtaja, eläkkeellä Paperiteollisuus (UPM) Valkeakosken Rotaryklubi 1985 - Piirin

Lisätiedot

Rotarysäätiö rotarien väylä tehdä hyvää. Leila Risteli PDG, DRFC PETS Haapavesi 23.3.2014

Rotarysäätiö rotarien väylä tehdä hyvää. Leila Risteli PDG, DRFC PETS Haapavesi 23.3.2014 Rotarysäätiö rotarien väylä tehdä hyvää Leila Risteli PDG, DRFC PETS Haapavesi 23.3.2014 Rotarysäätiö on Rotary Internationalin työkalu, jolla se tekee hyvää maailmassa. Sen kautta me rotarit edistämme

Lisätiedot

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A

M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A Rotary ja Internet 1 M I T E N R O T A R Y N Ä K Y Y S O S I A A L I S E S S A M E D I A S S A RI:n ryhmät 2 Kuva: http://www.bbrotary.w5h-global.com/ Rotarit sosiaalisessa mediassa 3 Facebook Miksi Facebook?

Lisätiedot

Perustietoa Rotarysta

Perustietoa Rotarysta Länderausschüsse Perustietoa Rotarysta Freqüência perfeita Divieto di propaganda Sovvenzioni paritarie Princípio de classificação 国 際 親 善 奨 学 金 La bandera oficial de Rotary RI Strategic Plan Socio Paul

Lisätiedot

Rotary Youth Leadership Awards 7.5.2011

Rotary Youth Leadership Awards 7.5.2011 Rotary Youth Leadership Awards 7.5.2011 Rotary International Vuoden 1949 julkilausuma: Jokaisen rotarin tulee osallistua uusien sukupolvien palvelemiseen, sillä nuoriso on yhteiskunnan tärkein voimavara.

Lisätiedot

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014

KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 Suunnitelma 1 (5) KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2013-2014 1 Sisältö Klubijohtosuunnitelman 2013-2014 sisältö: Klubin säännöt Klubin strategiset tavoitteet Klubin vuosikello (Liite 1) Klubin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi

Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Raision Rotaryklubin TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 4.1 Raision Rotaryklubin organisaatio 4.1.1 Hallitus Puheenjohtaja Presidentti Erkki Haavisto GSM 0500 540032 erkki.haavisto@utu.fi Jäsenet Pastpresidentti

Lisätiedot

3.4.2012Suomen Rotary 1

3.4.2012Suomen Rotary 1 3.4.2012Suomen Rotary 1 Virpi Honkala, ARRFCE ROTARYSÄÄTIÖN TAVOITE on mahdollistaa rotareille kansojen välisen ymmärryksen, hyvän tahdon ja rauhan edistäminen parantamalla terveyttä, tukemalla koulutusta

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät

Rotaryn tietojärjestelmät Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena DGE-info Tampereella 24.-25.8.2013 2005 2013 Markku Kalliomäki Suomen Rotary 2013 1 Tietovirtoja piireissä ja klubeissa Kirjeet, laskut, raportit RI SR Klubipressa

Lisätiedot

PETS Eurajoki Pentti Aspila. Rotarysäätiö

PETS Eurajoki Pentti Aspila. Rotarysäätiö PETS Eurajoki 14.03.2015 Pentti Aspila Rotarysäätiö MIKÄ ON ROTARYSÄÄTIÖ? ROTARYSÄÄTIÖ (The Rotary Foundation of Rotary International) on Rotary Internationalin perustama stipendi- ja avustusrahasto (TRF)

Lisätiedot

Ole lahja maailmalle. Rotary Internationaalin Presidentti 2015-2016 K.R.Ravindran

Ole lahja maailmalle. Rotary Internationaalin Presidentti 2015-2016 K.R.Ravindran Ole lahja maailmalle Rotary Internationaalin Presidentti 2015-2016 K.R.Ravindran Pre-PETS / Post-PETS käsiteltyjä asioita: Vuosikello: mitä presidentin, sihteerin ja rahastonhoitajan pitää tehdä tiettyinä

Lisätiedot

Rotarysäätiö. Viitasaari 20.10. Petäjävesi 21.10. Jyväskylä22.10. Tampere 27.10. Janakkala 28.10. Lahti 29.10.2015 Lahti-Wesijärvi 20.11 Akaa 1.2.

Rotarysäätiö. Viitasaari 20.10. Petäjävesi 21.10. Jyväskylä22.10. Tampere 27.10. Janakkala 28.10. Lahti 29.10.2015 Lahti-Wesijärvi 20.11 Akaa 1.2. Rotarysäätiö Viitasaari 20.10. Petäjävesi 21.10. Jyväskylä22.10. Tampere 27.10. Janakkala 28.10. Lahti 29.10.2015 Lahti-Wesijärvi 20.11 Akaa 1.2.2016 Säätiöseminaarit 2015-16 DRFCC Niko Niemi Lahti-Wesijärvi

Lisätiedot

Piiri 1420 AG Länsi-Uusimaa Irmeli Viherluoto-Lindström. Irmeli Viherluoto-Lindströmin materiaalin pohjalta muokannut Jukka Ahonen

Piiri 1420 AG Länsi-Uusimaa Irmeli Viherluoto-Lindström. Irmeli Viherluoto-Lindströmin materiaalin pohjalta muokannut Jukka Ahonen PETS 2017 Rotary ja Rotaract Piiri 1420 AG Länsi-Uusimaa Irmeli Viherluoto-Lindström Irmeli Viherluoto-Lindströmin materiaalin pohjalta muokannut Jukka Ahonen Rotaractin perusteet ROTARACT Tulee sanoista

Lisätiedot

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE

SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Liite I: SUUNNITTELUOPAS TEHOKKAILLE ROTARYKLUBEILLE Tammikuu 2011 Suunnitteluopas tehokkaille rotaryklubeille on hyvä apuväline, kun klubi arvioi nykytilaansa ja suunnittelee tulevan vuoden tavoitteita.

Lisätiedot

Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen

Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen Rotary Internationalin Rotarypiiri 1400 ry. Kuvernöörin vierailu piirin rotaryklubeissa 8-11/2016 DG Jorma Kinnunen RI:n terveisiä Kauden 2016 2017 pääteema on Rotary serving humanity / Rotary palvelee

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy?

Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy? Säätiön toiminta alkaen 1.7.2013 Rotarysäätiö siirtyy toteuttamaan uutta strategiaansa (FV) 1.7.2013 Olemmeko valmiita? Mikä muuttuu, mikä pysyy? RRFC Matti Wall, Rengastie 24 A 1, 37630 Valkeakoski puh:

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014-15

VUOSIKERTOMUS 2014-15 VUOSIKERTOMUS 2014-15 ROTARY INTERNATIONALIN PIIRI 1390 ry DG Matti Poikolainen 6.10.2015 Vuoden teema: ROTARY NÄKYVÄKSI, RI President Gary C. K. Huang ROTARY INTERNATIONALIN PIIRI 1390 ry VUOSIKERTOMUS

Lisätiedot

JÄSENKEHITYS

JÄSENKEHITYS JÄSENKEHITYS 2016-2019 Jäsenkehityskomitean visio, PTS, LTS ja toimintasuunnitelma 2016-2019 TITLE 2 Jäsenkehitys piiri 1400 organisaatio 2016-2017 TITLE 3 Jäsenlisäys ja säilyttäminen, PAG Jan Andersin

Lisätiedot

Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan

Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan Perustietoa Rotarysta www.rotary.org/rotarybasics Tämä oppaan avulla pääset mukaan rotarytoimintaan Tervetuloa Rotaryyn! Sinä olet nyt osa maailmanlaajuista liikemaailmassa, eri ammateissa ja yhteiskunnassa

Lisätiedot

NUORISOVAIHTO, KLUBI JA KLUBIPRESIDENTTI

NUORISOVAIHTO, KLUBI JA KLUBIPRESIDENTTI NUORISOVAIHTO, KLUBI JA KLUBIPRESIDENTTI PETS 21.3.2015 OULU Matti Antikainen & Rauno Logrén 15.5.2015 www.ryefinland.com 1 Esityksen aiheet Nuorisovaihdon organisaatio ja volyymi Vaihtomuodot Suomessa

Lisätiedot

Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea. ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi

Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea. ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi Markus Lindström, 24.11.2015 D1420 Rotarysäätiökomitea ROTARYSÄÄTIÖ TUTUKSI Lohjannummen Rotaryklubi Lohjan Rotaryklubi 1. Ajankohtaista säätiöstä 2. Säätiö - Klubin työkalu 3. Piiriapurahat 2016 ja kokemukset

Lisätiedot

SISÄLLYS. Luettelo kaavioista. Luettelo taulukoista

SISÄLLYS. Luettelo kaavioista. Luettelo taulukoista ROTARYPIIRI 1420 ROTARY INTERNATIONAL RI PIIRI 1420 PIIRIN TAVOITTEET VUOSILLE 2008-2013 PIIRI 1420 2007 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Työryhmän tehtävä ja kokoonpano... 3 3. RI:n asettama tehtävä piirille...

Lisätiedot

PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 13.2.2016

PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 13.2.2016 PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 13.2.2016 http://piiri1390.rotary.fi/ DGE Pekka Tähtinen Kuvernööri Governor, DG 2016 2017 Pekka Tähtinen / Laukaa Matkailu - Tourism Rinnetie 4 D, 41340 Laukaa Mobile +358-400-544

Lisätiedot

PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 http://piiri1390.rotary.fi/

PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 http://piiri1390.rotary.fi/ PIIRI DISTRIKT DISTRICT 1390 http://piiri1390.rotary.fi/ Kuvernööri Governor, DG 2015 2016 Raili Töntsi / Lahti-Laune Koulutus ja tutkimus Education and Research Petäjäkatu 21, 15950 Lahti Mobile +358-46-600

Lisätiedot

Huom. Hyvä suunnittelu helpottaa klubin toimintaa, manageeraus vähenee, tilaa leadershipille!

Huom. Hyvä suunnittelu helpottaa klubin toimintaa, manageeraus vähenee, tilaa leadershipille! 28.1.2016 D 1420 Klubin toiminnan suunnittelu kaudella 2016-17 Koulutustilaisuudet 2016 tuleville toimihenkilöille Prepets ke 10.2. Mäntsälä / ti 16.2.Kauniainen / to 18.2. Helsinki PETS Viro 4.3. / Suomi

Lisätiedot

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf TASEKIRJA

Rotary Internationalin piiri 1410 ry Rotary Internationals distrikt 1410 rf TASEKIRJA Rotary Internationals distrikt 1410 rf TASEKIRJA 30.6.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2015-30.6.2016 Sisällysluettelo sivu Toimintakertomus 2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot 5 Tilinpäätöksen päiväys

Lisätiedot

District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS 2011

District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS 2011 Versio 2011 Suomen Rotary - Finlands Rotary ry District Governor-elect Survival Kit TULEVIEN KUVERNÖÖRIEN SELVIYTYMISOPAS 2011 Paul P. Harris 1868-1947 Sisällysluettelo 2/27 1. Johdanto...3 2. Kuvernöörin

Lisätiedot

Piiri 1390 piiriorganisaatio 2011-2012

Piiri 1390 piiriorganisaatio 2011-2012 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 19.03.2011/KI Piiri 1390 piiriorganisaatio 2011-2012 1/5 Kuvernööri (DG) Nimi/klubi Kari Itkonen, Jyväskylä-Interlux Taloustutkimus Tikantie 10, 40520 Jyväskylä

Lisätiedot