OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET"

Transkriptio

1 OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 4 UUDISTAMINEN Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 1

2 Sisällysluettelo 1 Varoitus maksupetoksista Harhaanjohtavia laskuja lähettävät yritykset Ulkopuolisten tekemät luvattomat uudistamiset Yhteystiedot Rekisteröinnin kesto Ilmoitus rekisteröinnin umpeutumisesta Rekisteröintihakemuksen uudistaminen Uudistamiseen liittyvät maksut ja muut muotovaatimukset Henkilöt, jotka voivat tehdä uudistamishakemuksen Uudistamishakemuksen sisältö Uudistamishakemuksen tekijän nimi, osoite ja muut tiedot Yhteisön tavaramerkin haltijan tekemä hakemus Haltijan valtuuttaman henkilön tekemä hakemus Yhteisön tavaramerkin rekisteröintinumero Maininta uudistamisen laajuudesta Kielet Määräaika Kuuden kuukauden määräaika ennen rekisteröinnin umpeutumista (perusmääräaika) Kuuden kuukauden lisämääräaika rekisteröinnin umpeutumisen jälkeen (lisämääräaika) Maksut Veloitettavat maksut Maksumääräaika Kolmansien osapuolten suorittamat maksut Maksujen palauttaminen Viraston menettelyt Muotovaatimusten tutkinta Määräaikojen noudattaminen Maksaminen perus- tai lisämääräajan kuluessa Maksaminen lisämääräajan päättymisen jälkeen Tilanne, jossa haltijalla on käyttötili Menettelyn jatkaminen Menetetyn määräajan palauttaminen Täytäntöönpanoasetuksessa vahvistettujen muotovaatimusten noudattaminen Valtuutetun henkilön tekemä hakemus Muut vaatimukset Seikat, joita ei tutkita Muuttaminen Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 2

3 7 Rekisterimerkinnät Uudistamisen tai poistamisen voimaantulopäivä ja merkin muuntaminen Uudistamisen voimaantulopäivä Rauenneen yhteisön tavaramerkin muuntaminen EU:n nimeävien kansainvälisten merkkien uudistaminen Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 3

4 1 Varoitus maksupetoksista 1.1 Harhaanjohtavia laskuja lähettävät yritykset Virasto tietää käyttäjien Euroopassa saavan yhä enemmän haittapostia yrityksiltä, jotka vaativat maksuja erilaisista tavaramerkkeihin ja malleihin liittyvistä palveluista, kuten uudistamisesta. Viraston verkkosivustolla on julkaistu luettelo yrityksistä tai rekistereistä, jotka ovat käyttäjien mukaan lähettäneet harhaanjohtavia laskuja. Niiden palvelut eivät liity mihinkään teollisoikeusvirastojen tai Euroopan unionin elinten, kuten SMHV:n, tarjoamiin virallisiin tavaramerkkien tai mallien rekisteröintipalveluihin. Jos saat kirjeen tai laskun, tarkista huolellisesti, mitä sinulle tarjotaan ja kuka lähettäjä on. SMHV ei koskaan lähetä käyttäjille laskuja tai kirjeitä, joissa pyydetään suoraa maksua palveluista. 1.2 Ulkopuolisten tekemät luvattomat uudistamiset Viraston tietoon on myös tullut tapauksia, joissa tavaramerkin rekisteröinnin uudistamista on haettu e-renewal-palvelun kautta ilman haltijan lupaa ja siten estetty sen uudistaminen sähköisessä järjestelmässä henkilöiltä, joilla on siihen asiaankuuluvat valtuudet. Teknisen eston tarkoituksena on varmistaa, ettei uudistamisesta veloiteta maksua kahteen kertaan. Jos hakemusta tehdessäsi havaitset, että merkkisi uudistaminen e-renewal-palvelun kautta on estetty, koska joku toinen on jo hakenut sitä, ota yhteyttä virastoon. 1.3 Yhteystiedot Jos sinulla on epäilyksiä tai jos havaitset uusia tapauksia, keskustele asiasta lakimiehen kanssa tai ota yhteyttä meihin (puh tai sähköposti 2 Rekisteröinnin kesto Tavaramerkkiasetuksen 46 artikla Tavaramerkkiasetuksen 26 ja 27 artikla Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 9 sääntö Yhteisön tavaramerkin rekisteröinti umpeutuu 10 vuoden kuluttua tavaramerkin hakemispäivästä. Jos esimerkiksi tavaramerkin hakemispäivä on 16. huhtikuuta 2006, sen rekisteröinti umpeutuu 16. huhtikuuta Tavaramerkin hakemispäivä määritetään tavaramerkkiasetuksen 26 ja 27 artiklan ja täytäntöönpanoasetuksen 9 säännön mukaisesti. Rekisteröinti voidaan uudistaa määräämättömäksi ajaksi 10 vuoden jaksoissa. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 4

5 3 Ilmoitus rekisteröinnin umpeutumisesta Tavaramerkkiasetuksen 47 artiklan 2 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 29 sääntö Viraston pääjohtajan 27. heinäkuuta 2005 antama tiedonanto N:o 5/05 Virasto ilmoittaa viimeistään kuusi kuukautta ennen rekisteröinnin umpeutumista yhteisön tavaramerkin haltijalle ja kaikille yhteisön tavaramerkkiin rekisteröityjen oikeuksien haltijoille, että rekisteröinti on umpeutumassa. Rekisteröityjen oikeuksien haltijoita ovat rekisteröityjen käyttölupien haltijat, rekisteröityjen esineoikeuksien haltijat, rekisteröidyn pakkotäytäntöönpanon velkojat tai viranomaiset, joilla on toimivalta toimia haltijan puolesta maksukyvyttömyysmenettelyissä. Virasto ei ole vastuussa siitä, että ilmoitusta ei ole annettu, eikä tämä vaikuta rekisteröinnin umpeutumiseen. 4 Rekisteröintihakemuksen uudistaminen Virasto jättää poikkeuksellisesti tavaramerkkiasetuksen 47 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen antamatta, jos hakemusta ei ole voitu vielä rekisteröidä menettelyjen vireilläolon vuoksi. Hakijalla ei ole velvollisuutta uudistaa hakemustaan vireillä olevien menettelyjen aikana, jos ne kestävät yli 10 vuotta tai jos rekisteröinnin tuloksesta ei ole varmuutta. Virasto pyytää tavaramerkin haltijaa uudistamaan rekisteröinnin ja maksamaan uudistamismaksun (takautuvasti) vasta sen jälkeen, kun tavaramerkki on rekisteröity. Haltijalla on tällöin kaksi kuukautta aikaa maksaa uudistamismaksu (ja mahdolliset lisämaksut). Jos uudistamismaksua ei makseta, haltijalle annetaan kahden kuukauden lisämääräaika (maksuaikaa on siis yhteensä neljä kuukautta ensimmäisen pyynnön päivämäärästä lukien). Maksunsa kahden kuukauden lisämääräajan aikana maksaneilta ei veloiteta maksuja koskevan asetuksen 2 artiklan 16 kohdassa tarkoitettua 25 prosentin lisämaksua. Jos uudistamismaksua ei makseta lisämääräajankaan kuluessa, virasto ilmoittaa rekisteröinnin umpeutuneen. 5 Uudistamiseen liittyvät maksut ja muut muotovaatimukset Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 79, 80 ja 82 sääntö Viraston pääjohtajan 21. joulukuuta 2005 antama tiedonanto N:o 8/05 yhteisön tavaramerkkien uudistamisesta Virastolle osoitettavia tiedonantoja koskevien yleisten sääntöjen mukaan hakemukset on toimitettava sähköisesti SMHV:n verkkosivuston kautta (e-renewal-palvelu). Jos hakemuksen tekee sähköisesti, saa 10 prosentin alennuksen perusmaksusta. Nimen ja sukunimen merkitseminen asianomaiseen sähköisen lomakkeen kohtaan vastaa allekirjoitusta. Perusmaksun alennuksen lisäksi sähköisen palvelun käytöstä on muitakin etuja, kuten automaattisen sähköisen vahvistuksen Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 5

6 saaminen hakemuksen vastaanottamisesta tai uudistamisen hallintatyökalu, jonka avulla lomakkeita voi täyttää nopeasti niin monta kuin tarvitaan. lähettämällä alkuperäiskappale virastoon telekopiona tai postitse. Vakiolomake on saatavana SMHV:n verkkosivustolla. Lomakkeet allekirjoitetaan, mutta liitteitä ei tarvitse allekirjoittaa. 5.1 Henkilöt, jotka voivat tehdä uudistamishakemuksen Tavaramerkkiasetuksen 17 artiklan 6 ja 7 kohta ja 47 artiklan 1 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 30 säännön 1 kohdan a, b ja c alakohta Viraston pääjohtajan 21. joulukuuta 2005 antama tiedonanto N:o 8/05 yhteisön tavaramerkkien uudistamisesta Uudistamishakemuksen voi tehdä yhteisön tavaramerkin haltija; jos yhteisön tavaramerkki on luovutettu, se, jolle oikeudet ovat siirtyneet, alkaen siitä päivästä, jona hakemus luovutuksen rekisteröimisestä on saapunut virastoon; henkilö, jonka tavaramerkin haltija on nimenomaisesti valtuuttanut tekemään hakemuksen. Tämä voi olla esimerkiksi rekisteröity käyttöluvan haltija, rekisteröimätön käyttöluvan haltija tai muu henkilö, joka on saanut yhteisön tavaramerkin haltijalta valtuuden merkin uudistamiseen. Valtuudesta on oltava jokin todiste; todistetta ei kuitenkaan tarvitse toimittaa virastolle, jollei se tätä erikseen pyydä (ks. jäljempänä kohta ). Jos esimerkiksi virasto saa maksun kahdelta eri henkilöltä, se ottaa yhteyttä haltijaan selvittääkseen, kummalla heistä on valtuus uudistamishakemuksen tekemiseen. (Ks. tuomio T-410/07, JURADO.) Uudistamista haettaessa ei ole pakollista käyttää tavaramerkkiasetuksen 92 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua edustajaa. 5.2 Uudistamishakemuksen sisältö Tavaramerkkiasetuksen 47 artiklan 1 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 1 säännön 1 kohdan b alakohta ja 30 säännön 1 ja 3 kohta Hakemuksessa on oltava seuraavat tiedot: hakijan nimi ja osoite sekä uudistettavan yhteisön tavaramerkin rekisteröintinumero. Uudistamisen oletetaan lähtökohtaisesti koskevan tavaramerkkiä kokonaisuudessaan. Pelkkä maksukin voidaan kelpuuttaa uudistamishakemukseksi, jos se maksetaan virastolle pankkisiirtona, jossa on maksajan nimi, yhteisön tavaramerkin Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 6

7 rekisteröintinumero ja maininta renew ( uudistetaan ). Tällöin ei tarvitse täyttää muita muotovaatimuksia (ks. näiden ohjeiden osa A, Yleiset säännöt, jakso 3, Maksujen ja kulujen suorittaminen) Uudistamishakemuksen tekijän nimi, osoite ja muut tiedot Yhteisön tavaramerkin haltijan tekemä hakemus Jos tekee yhteisön tavaramerkin haltija, siinä ilmoitetaan haltijan nimi ja osoite täytäntöönpanoasetuksen 1 säännön 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Jos virasto on antanut haltijalle tunnistenumeron, kyseisen numeron ilmoittaminen riittää Haltijan valtuuttaman henkilön tekemä hakemus Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 1 säännön 1 kohdan b alakohta ja 30 säännön 1 kohdan b alakohta Jos uudistamishakemuksen tekee haltijan valtuuttama henkilö, siinä ilmoitetaan tämän henkilön nimi ja osoite. Täytäntöönpanoasetuksen 1 säännön 1 kohdan b alakohdan mukaan hakemukseen merkitään valtuutetun henkilön nimi ja osoite tai tunnistenumero (ks. edellinen kohta) Yhteisön tavaramerkin rekisteröintinumero Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 30 säännön 1 kohdan d alakohta Hakemuksessa on mainittava yhteisön tavaramerkin rekisteröintinumero Maininta uudistamisen laajuudesta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 30 säännön 1 kohta Jos uudistamista haetaan kaikille niille tavaroille ja palveluille, joita varten merkki on rekisteröity, tämä on mainittava hakemuksessa. Jollei tällaista mainintaa ole, uudistamisen oletetaan lähtökohtaisesti koskevan tavaramerkkiä kokonaisuudessaan. Jos uudistamista haetaan vain joillekin niistä tavaroista tai palveluista, joita varten merkki on rekisteröity, hakemuksessa on mainittava selkeästi ja yksiselitteisesti ne luokat tai tavarat ja palvelut, joita hakemus koskee. Sähköisessä järjestelmässä hakemuksesta on mahdollista poistaa vain kokonaisia luokkia, mutta ei niiden osia. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 7

8 tai vaihtoehtoisesti selkeästi ja yksiselitteisesti ne luokat tai tavarat ja palvelut, joita hakemus ei koske (tämä on mahdollista ainoastaan tehtäessä hakemus paperilomakkeella). 5.3 Kielet Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 95 säännön b kohta Uudistamishakemus voidaan tehdä jollakin viraston viidestä kielestä. Valittu kieli on myös menettelyn kieli. Jos uudistamishakemus kuitenkin jätetään jollakin viraston 83 säännön mukaisesti laatimalla lomakkeella, voidaan käyttää millä tahansa EU:n virallisella kielellä laadittua lomaketta, kunhan lomake täytetään tekstiosien osalta jollakin viraston viidestä kielestä. Tämä koskee erityisesti tavaroiden ja palvelujen luettelon laatimista silloin, kun rekisteröinti uudistetaan vain osittain. 5.4 Määräaika Tavaramerkkiasetuksen 46 artikla ja 47 artiklan 3 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 72 säännön 1 kohta Kuuden kuukauden määräaika ennen rekisteröinnin umpeutumista (perusmääräaika) Uudistamishakemus on tehtävä ja maksu maksettava kuuden kuukauden määräajassa, joka päättyy sen kuukauden viimeisenä päivänä, jonka aikana suoja-aika loppuu. Jos esimerkiksi yhteisön tavaramerkin hakemispäivä on 1. huhtikuuta 2006, sen kuukauden viimeinen päivä, jonka aikana suoja-aika loppuu, on 30. huhtikuuta Uudistamishakemus on siten tehtävä ja maksu maksettava 1. marraskuuta 2015 ja 30. huhtikuuta 2016 välisenä aikana tai, jos viimeinen päivä on lauantai, sunnuntai tai muu sellainen päivä, jona virasto ei ole avoinna tai jolloin ei jaeta täytäntöönpanoasetuksen 72 säännön 1 kohdassa tarkoitettua tavallista postia, ensimmäisenä sellaisena arkipäivänä, jona virasto on avoinna ja jolloin tavallista postia jaetaan Kuuden kuukauden lisämääräaika rekisteröinnin umpeutumisen jälkeen (lisämääräaika) Jos yhteisön tavaramerkkiä ei uudisteta perusmääräajan kuluessa, hakemus voidaan kuitenkin vielä tehdä ja maksu maksaa kuuden kuukauden lisämääräajassa, joka alkaa sen kuukauden, jona suoja-aika päättyy, viimeisen päivän jälkeisenä päivänä, jos tämän määräajan kuluessa suoritetaan lisämaksu (ks. jäljempänä kohta 5.5). Jos esimeriksi yhteisön tavaramerkin hakemispäivä on 1. huhtikuuta 2006, sen kuukauden viimeinen päivä, jonka aikana suoja-aika loppuu, on 30. huhtikuuta Lisämääräaika, jonka aikana hakemus voidaan vielä esittää edellyttäen, että uudistamismaksun lisäksi suoritetaan lisämaksu, alkaa vuoden 2016 huhtikuun 30. päivän jälkeisenä päivänä eli 1. toukokuuta.2016 ja päättyy 31. lokakuuta 2016 tai, Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 8

9 jos 31. lokakuuta 2016 on lauantai, sunnuntai tai muu sellainen päivä, jona virasto ei ole avoinna tai jolloin ei jaeta täytäntöönpanoasetuksen 72 säännön 1 kohdassa tarkoitettua tavallista postia, ensimmäisenä sellaisena arkipäivänä, jona virasto on avoinna ja jolloin tavallista postia jaetaan. Tämä pätisi myös siinä tapauksessa, että esimerkin 30. huhtikuuta 2016 olisi lauantai tai sunnuntai. Periaatetta viraston suhteen noudatettavan määräajan pidentämisestä seuraavaan ensimmäiseen arkipäivään voidaan soveltaa vain kerran eli perusmääräajan päättymispäivänä, mutta ei lisämääräajan alkamispäivänä. 5.5 Maksut Veloitettavat maksut Tavaramerkkiasetuksen 47 artiklan 3 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 30 säännön 2 kohdan a ja b alakohta Maksuja koskevan asetuksen 2 artikla Yhteisön tavaramerkin uudistamisesta perittävät maksut ovat perusmaksu ja luokkamaksut neljännestä ja jokaisesta seuraavasta yhteisön tavaramerkkiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen luokasta, jolle uudistamista haetaan. Perusmaksu on yksittäisestä merkistä EUR (sähköisissä hakemuksissa EUR) yhteismerkistä EUR. Neljännestä ja jokaisesta seuraavasta luokasta perittävä luokkamaksu on yksittäisestä merkistä 400 EUR yhteismerkistä 800 EUR Maksumääräaika Maksu on maksettava kuuden kuukauden määräajassa, joka päättyy sen kuukauden viimeisenä päivänä, jonka aikana suoja-aika loppuu (määräajan laskemiseksi katso esimerkki edellä kohdassa 5.4.1). Tavaramerkkiasetuksen 47 artiklan 3 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 30 säännön 2 kohdan c alakohta ja 4 kohta Maksuja koskevan asetuksen 2 artiklan 16 kohta ja 8 artiklan 3 kohta Maksu voidaan kuitenkin vielä maksaa kuuden kuukauden lisämääräajassa, joka alkaa suoja-ajan päättymiskuukauden viimeisen päivän jälkeisenä päivänä (ks. edellä kohta 5.4.2), jos mahdollisten luokkamaksujen ohella maksetaan lisämaksu, jonka määrä on 25 prosenttia uudistamismaksun kokonaismäärästä, kuitenkin enintään EUR. Ennen kuuden kuukauden määräajan alkamista maksettuja maksuja ei lähtökohtaisesti oteta huomioon, ja ne palautetaan. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 9

10 Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 72 säännön 1 kohta Jos yhteisön tavaramerkin haltijalla on virastossa käyttötili, maksujen veloitus tapahtuu vasta uudistamishakemuksen jättämisen jälkeen, ja uudistamismaksu (mukaan lukien mahdolliset luokkamaksut) veloitetaan tililtä tavaramerkkiasetuksen 47 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kuuden kuukauden määräajan viimeisenä päivänä eli sen kuukauden viimeisenä päivänä, jonka aikana suoja-aika päättyy, jollei muuta sovita. Viraston pääjohtajan päätös N:o EX-96-1, annettu 11. tammikuuta 1996, käyttötilien avaamisesta virastossa, sellaisena kuin se on muutettuna 20. tammikuuta 2003 tehdyllä päätöksellä N:o EX-03-1 ja 12. tammikuuta 2006 tehdyllä päätöksellä N:o EX-06-1, 7 artiklan 1 kohdan d alakohta Jos uudistamishakemus tehdään myöhässä (ks. edellä kohta 5.4.2), veloitus tehdään päivänä, jona myöhästynyt hakemus jätettiin, jollei yhteisön tavaramerkin haltijan kanssa muuta sovita. Lisäksi myöhästymisestä peritään lisämaksu Kolmansien osapuolten suorittamat maksut Maksuja voivat suorittaa myös kohdassa 5.1 mainitut muut henkilöt. Tietyn maksun veloittamiseen kolmannen osapuolen nimissä olevalta käyttötililtä vaaditaan tilinhaltijan antama nimenomainen valtuutus. Näissä tapauksissa virasto tarkistaa, onko tällainen valtuutus annettu. Jos näin ei ole, uudistamista hakevalle henkilölle lähetetään kirje, jossa tätä pyydetään toimittamaan valtakirja kolmannen osapuolen nimissä olevan tilin veloittamiseen. Tällöin maksu katsotaan suoritetuksi päivänä, jona valtakirja on saapunut virastoon Maksujen palauttaminen Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 30 säännön 6 ja 7 kohta Jos maksut (uudistamismaksu ja tapauksen mukaan myöhästymisestä veloitettava lisämaksu) on suoritettu, mutta rekisteröintiä ei voida uudistaa (esimerkiksi koska maksu on suoritettu lisämääräajan päättymisen jälkeen, koska maksettu summa ei riitä kattamaan perusmaksua ja myöhästyneestä uudistamismaksusta tai -hakemuksesta perittävää lisämaksua tai koska tiettyjä muita puutteita ei ole korjattu (ks. jäljempänä kohta 6.1.), maksut palautetaan. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 10

11 6 Viraston menettelyt 6.1 Muotovaatimusten tutkinta Uudistamishakemuksen tutkinnassa tarkistetaan ainoastaan muotovaatimusten täyttyminen, ja se koskee seuraavia seikkoja: Määräaikojen noudattaminen Tavaramerkkiasetuksen 47 artiklan 3 ja 4 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 30 säännön 2 ja 3 kohta Maksaminen perus- tai lisämääräajan kuluessa Jos uudistamishakemus jätetään ja uudistamismaksu maksetaan perusmääräajan kuluessa, virasto rekisteröi uudistamisen edellyttäen, että muut tavaramerkkiasetuksessa ja täytäntöönpanoasetuksessa säädetyt vaatimukset täyttyvät (ks. jäljempänä kohta 6.1.2). Tavaramerkkiasetuksen 47 artiklan 3 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 30 säännön 3 kohta Viraston pääjohtajan 21. joulukuuta 2005 antama tiedonanto N:o 8/05 Jos uudistamishakemusta ei tehdä, mutta virastolle maksetaan uudistamismaksu, joka sisältää vähimmäistiedot (hakijan nimi ja osoite sekä uudistettavan yhteisön tavaramerkin rekisteröintinumero), maksu kelpuutetaan hakemukseksi, eikä muita muotovaatimuksia tarvitse täyttää. Jos uudistamishakemusta ei tehdä, mutta virastolle maksetaan uudistamismaksu, josta kuitenkin puuttuvat vaadittavat vähimmäistiedot (hakijan nimi ja osoite sekä uudistettavan yhteisön tavaramerkin rekisteröintinumero), virasto pyytää tavaramerkin haltijaa tekemään uudistamishakemuksen ja tapauksen mukaan maksamaan lisämaksun hakemuksen myöhästymisestä. Pyyntö lähetetään niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista viraston vastaanotettua uudistamismaksun, jotta hakemus ehdittäisiin toimittaa ennen lisämaksun erääntymistä. Jos hakemus tehdään perusmääräajan kuluessa, mutta uudistamismaksua ei makseta tai se maksetaan vain osittain, virasto pyytää hakijaa maksamaan uudistamismaksun tai siitä puuttuvan erotuksen ja perii samalla lisämaksun uudistamismaksun myöhästymisestä. Jos maksua ei makseta kokonaisuudessaan, yhteisön tavaramerkin haltija voi puuttuvan osuuden maksamisen sijasta rajoittaa uudistamishakemuksensa maksua vastaavaan lukumäärään luokkia. Jos uudistamishakemuksen tekee yhteisön tavaramerkin haltijan valtuuttama henkilö, haltijalle lähetetään jäljennös ilmoituksesta. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 11

12 Maksaminen lisämääräajan päättymisen jälkeen Tavaramerkkiasetuksen 47 artiklan 3 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 30 säännön 4 kohta ja 54 sääntö Jos uudistamishakemusta ei tehdä tai se tehdään vasta lisämääräajan päättymisen jälkeen, virasto katsoo rekisteröinnin päättyneen ja ilmoittaa oikeuksien menettämisestä yhteisön tavaramerkin haltijalle ja yhteisön tavaramerkin oikeuksien rekisteriin merkityille haltijoille. Jos uudistamismaksuja ei makseta tai ne maksetaan vasta lisämääräajan päättymisen jälkeen, virasto katsoo rekisteröinnin päättyneen ja ilmoittaa oikeuksien menettämisestä yhteisön tavaramerkin haltijalle ja yhteisön tavaramerkin oikeuksien rekisteriin merkityille haltijoille. Jos suoritettu maksu on vähemmän kuin perusmaksu ja uudistamismaksun/uudistamishakemuksen myöhästymisestä perittävä lisämaksu yhteensä, virasto katsoo rekisteröinnin päättyneen ja ilmoittaa oikeuksien menettämisestä yhteisön tavaramerkin haltijalle ja yhteisön tavaramerkin oikeuksien rekisteriin merkityille haltijoille. Jos suoritettu maksu riittää kattamaan perusmaksun ja myöhästymisestä perittävän lisämaksun, mutta ei kaikkia luokkamaksuja, virasto uudistaa rekisteröinnin vain joidenkin luokkien osalta. Uudistettavat tavaroiden ja palvelujen luokat määritetään seuraavien perusteiden mukaisesti: Jos uudistamishakemus on rajattu nimenomaisesti vain tiettyihin luokkiin, rekisteröinti uudistetaan ainoastaan kyseisten luokkien osalta. Jos hakemuksesta muuten ilmenee selvästi, mitkä luokat sen on tarkoitettu kattavan, rekisteröinti uudistetaan kyseisten luokkien osalta. Jos maksu on maksettu vain osittain, virasto voi tiedustella suoraan haltijalta, minkä luokkien rekisteröinnin tämä mieluiten uudistaisi. Jollei muita perusteita ole, virasto valitsee uudistettavat luokat luokituksen mukaisessa järjestyksessä alkaen luokasta, jonka järjestysnumero on pienin. Jos kaikkia luokkamaksuja ei makseta ja virasto katsoo rekisteröinnin päättyneen joidenkin tavaroiden tai palvelujen luokkien osalta, se ilmoittaa kyseisiä luokkia koskevien oikeuksien menettämisestä yhteisön tavaramerkin haltijalle sekä tarvittaessa uudistamista hakevalle henkilölle ja yhteisön tavaramerkin oikeuksien rekisteriin merkityille haltijoille ja lähettää muilta osin vahvistuksen rekisteröinnin uudistamisesta. Jos asianomainen henkilö katsoo, että viraston toteamus on väärä, hän voi kahden kuukauden kuluessa oikeuksien menettämistä koskevan ilmoituksen lähettämisestä pyytää asiasta viraston päätöstä Tilanne, jossa haltijalla on käyttötili Virasto ei veloita käyttötiliä, ellei uudistamista haeta nimenomaisesti. Tällöin virasto veloittaa sen henkilön tiliä, joka tehnyt hakemuksen (yhteisön tavaramerkin haltija tai kolmas henkilö). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 12

13 Jos hakemus tehdään perusmääräajan kuluessa, virasto veloittaa pelkän uudistamismaksun (perusmaksun ja vaadittavat luokkamaksut) ilman lisämaksuja. Jos hakemus tehdään lisämääräajan kuluessa, virasto veloittaa uudistamismaksun ohella 25 prosentin lisämaksun (ks. edellä kohta 5.5 ) Menettelyn jatkaminen Tavaramerkkiasetuksen 82 artiklan 2 kohta Viraston pääjohtajan 16. syyskuuta 2005 antama tiedonanto N:o 6/05 Uudistamishakemukselle asetetun määräajan osalta on nimenomaisesti suljettu pois mahdollisuus pyytää virastolta menettelyn jatkamista Menetetyn määräajan palauttaminen Tavaramerkkiasetuksen 81 artikla Yhteisömalliasetuksen 67 artikla Uudistamishakemukselle asetetun määräajan osalta on mahdollista pyytää menetetyn määräajan palauttamista. Lisätietoja on ohjeiden osassa A, Yleiset säännöt, jakso 8, Menetetyn määräajan palauttaminen. Uudistamiseen sovellettavien ohjelmistojen toiminnassa ilmeneviä ongelmia ei yleensä hyväksytä perusteeksi menetetyn määräajan palauttamiselle (ks. tuomio T-136/08, Aurelia, tuomio T-267/11, Video Research USA, ja tuomio T-314/10, Cooks ). Jos rekisteröintihakemusta ei ole uudistettu tai uudistamismaksua ei ole maksettu, palauttamista koskevan pyynnön esittämiselle asetettu määräaika alkaa jo suoja-ajan päättymispäivästä eikä vasta kuuden kuukauden lisämääräajan päättymispäivästä Täytäntöönpanoasetuksessa vahvistettujen muotovaatimusten noudattaminen Valtuutetun henkilön tekemä hakemus Viraston pääjohtajan 21. joulukuuta 2005 antama tiedonanto N:o 8/05 Jos valtuutettu henkilö tekee hakemuksen tavaramerkin haltijan nimissä, valtuudesta ei tarvitse toimittaa todistetta virastoon. Todisteen on kuitenkin oltava saatavilla siltä varalta, että virasto sitä pyytää. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 13

14 Muut vaatimukset Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 30 säännön 1 kohdan b alakohta ja 3 kohta Jos uudistamishakemus ei täytä muita muotovaatimuksia eli jos siinä ei esimerkiksi mainita riittävän selvästi hakijan nimeä ja osoitetta, jos siinä ei ilmoiteta rekisteröintinumeroa, jos sitä ei ole allekirjoitettu asianmukaisesti tai jos rekisteröinnin osittaista uudistamista koskevassa hakemuksessa ei luetella asianmukaisesti kyseisiä tavaroita ja palveluja, virasto pyytää hakijaa korjaamaan todetut puutteet kahden kuukauden kuluessa. Tätä määräaikaa sovelletaan myös silloin, kun lisämääräaika on jo päättynyt. Jollei hakemuksessa nimenomaisesti pyydetä rekisteröinnin osittaista uudistamista, virasto katsoo uudistamishakemuksen koskevan kaikkia rekisteröintiin sisältyviä tavaroita ja palveluja. Osittaisen uudistamisen tapauksessa katso kohta Jos hakemuksen tekee yhteisön tavaramerkin haltijan valtuuttama henkilö, haltijalle lähetetään jäljennös ilmoituksesta. Jos kaksi eri henkilöä väittää saaneensa yhteisön tavaramerkin haltijalta valtuuden hakemuksen tekemiseen ( valtuutettu henkilö ), virasto ottaa yhteyttä suoraan haltijaan valtuutetun henkilön henkilöllisyyden selvittämiseksi. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 30 säännön 4 kohta ja 54 sääntö Jos todettuja puutteita ei korjata ennen asetetun määräajan päättymistä, virasto etenee seuraavasti. Jos todettu puute koskee sitä, ettei hakemuksessa luetella, mitä yhteisön tavaramerkkiin sisältyviä tavaroita ja palveluja se koskee, virasto uudistaa rekisteröinnin kaikkien niiden luokkien osalta, joista on suoritettu maksu. Jos suoritetut maksut eivät riitä kattamaan kaikkia yhteisön tavaramerkin rekisteröintiin sisältyviä luokkia, uudistettavat luokat määritetään edellä kohdassa esitettyjen perusteiden mukaisesti. Virasto ilmoittaa oikeuksien menettämisestä yhteisön tavaramerkin haltijalle ja tarvittaessa kaikille tavaramerkkiin merkittyjen oikeuksien haltijoille niiden tavaroiden ja palvelujen luokkien osalta, joiden rekisteröinnin se katsoo päättyneen, ja lähettää vahvistuksen rekisteröinnin uudistamisesta. Jos todettu puute koskee sitä, ettei haltija ole vastannut valtuutetun henkilön henkilöllisyyttä koskevaan viraston selvityspyyntöön, virasto hyväksyy asiakirjavihkoon merkityn valtuutetun edustajan tekemän uudistamishakemuksen. Jos kumpikaan uudistamishakemuksen esittäneistä henkilöistä ei ole asiakirjavihkoon merkitty valtuutettu edustaja, se hyväksyy virastoon ensimmäisenä saapuneen hakemuksen. Muiden puutteiden tapauksessa virasto katsoo rekisteröinnin päättyneen ja ilmoittaa oikeuksien menettämisestä yhteisön tavaramerkin haltijalle tai tarvittaessa uudistamista hakevalle henkilölle ja kaikille tavaramerkkiin merkittyjen oikeuksien haltijoille. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 14

15 6.2 Seikat, joita ei tutkita Rekisteröintiä uudistettaessa ei tutkita, onko merkki rekisteröintikelpoinen tai onko se otettu tosiasialliseen käyttöön. Virasto ei myöskään tutki, onko merkin luokitus oikein, eikä luokittele uudelleen rekisteröintiä, joka perustuu sellaiseen Nizzan luokituksen laitokseen, joka uudistamishetkellä ei ole enää voimassa. Tämä ei kuitenkaan rajoita tavaramerkkiasetuksen 50 artiklan soveltamista. 6.3 Muuttaminen Tavaramerkkiasetuksen 48 artikla Yhteisön tavaramerkkiä ei muuteta rekisteröinnin keston eikä sen uudistamisen aikana. Koska rekisteröinnin uudistamisella ainoastaan jatketaan yhteisön tavaramerkin suojaaikaa suorittamalla tarvittavat maksut, sen yhteydessä ei voida tehdä muutoksia merkin kuvaukseen sellaisena, kuin se on viimeisimmässä muodossaan eli suoja-ajan päättyessä. Muista muutoksista, jotka eivät vaikuta itse merkkiin (nimen ja osoitteen muutokset jne.) ja jotka haltija haluaa merkittävän rekisteriin rekisteröintiä uudistettaessa, ilmoitetaan virastolle erikseen asianmukaisia menettelyjä noudattaen (ks. ohjeiden osa E, Rekisteröintitoimet, jakso 1, Rekisteröinnin muutokset). Nämä muutokset voidaan sisällyttää uudistamisen yhteydessä rekisteröitäviin tietoihin vain, jos ne on merkitty yhteisön tavaramerkkirekisteriin viimeistään yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin päättymispäivänä. 7 Rekisterimerkinnät Tavaramerkkiasetuksen 47 artiklan 5 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 84 säännön 3 kohdan k alakohta ja 5 kohta Jos uudistamishakemus täyttää asiaankuuluvat vaatimukset, uudistaminen rekisteröidään. Virasto ilmoittaa yhteisön tavaramerkin haltijalle rekisteröinnin uudistamisesta ja sen merkitsemisestä rekisteriin. Uudistaminen tulee voimaan rekisteröinnin umpeutumista seuraavana päivänä (ks. jäljempänä luku 8). Jos uudistaminen koskee ainoastaan joitakin rekisteröintiin sisältyvistä tavaroista ja palveluista, virasto ilmoittaa yhteisön tavaramerkin haltijalle ja kaikille yhteisön tavaramerkkiin merkittyjen oikeuksien haltijoille, minkä tavaroiden ja palvelujen osalta rekisteröinti on uudistettu ja minä päivänä uudistaminen tulee voimaan, ja mainitsee, että uudistamisesta on tehty merkintä rekisteriin (ks. jäljempänä luku 8). Samalla virasto ilmoittaa jäljellä olevien tavaroiden ja palvelujen rekisteröinnin päättymisestä ja niiden poistamisesta rekisteristä. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 15

16 Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 30 säännön 4 ja 5 kohta ja 54 säännön 2 kohta Kun viraston on täytäntöönpanoasetuksen 30 säännön 5 kohdan mukaisesti todennut rekisteröinnin päättyneen, se poistaa merkin rekisteristä ja ilmoittaa siitä haltijalle. Haltija voi kahden kuukauden kuluessa pyytää asiasta viraston päätöstä täytäntöönpanoasetuksen 54 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 84 säännön 3 kohdan l alakohta ja 5 kohta Virasto ilmoittaa rekisteröinnin päättymisestä ja merkin poistamisesta rekisteristä yhteisön tavaramerkin haltijalle ja kaikille tavaramerkkiin merkittyjen oikeuksien haltijoille. 8 Uudistamisen tai poistamisen voimaantulopäivä ja merkin muuntaminen 8.1 Uudistamisen voimaantulopäivä Tavaramerkkiasetuksen 47 artiklan 5 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 70 säännön 3 kohta ja 30 artiklan 5 kohta Uudistaminen tulee voimaan rekisteröinnin umpeutumista seuraavana päivänä. Jos esimerkiksi rekisteröinnin hakemispäivä on , rekisteröinti umpeutuu Uudistaminen tulee siis voimaan vuoden 2016 huhtikuun 1. päivää seuraavana päivänä eli Uuden rekisteröinnin kesto on kymmenen vuotta alkaen voimaantulopäivästä, ja se päättyy Sillä, onko jokin näistä päivistä lauantai, sunnuntai tai yleinen vapaapäivä, ei ole merkitystä. Uudistaminen tulee voimaan rekisteröinnin umpeutumista seuraavana päivänä myös silloin, kun uudistamismaksu on maksettu vasta lisämääräajan kuluessa. Jos rekisteröinti on umpeutunut ja merkki on poistettu rekisteristä, poistaminen tulee voimaan rekisteröinnin umpeutumista seuraavana päivänä. Jos esimerkiksi rekisteröinnin hakemispäivä on , rekisteröinti umpeutuu Rekisteristä poistaminen tulee tällöin voimaan vuoden 2016 huhtikuun 1. päivää seuraavana päivänä eli Rauenneen yhteisön tavaramerkin muuntaminen Tavaramerkkiasetuksen 47 artiklan 3 kohta ja 112 artiklan 5 kohta Jos haltija haluaa muuntaa kansallisiksi merkeiksi yhteisön tavaramerkin, jonka rekisteröinti on rauennut, hakemus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa sen lisämääräajan viimeisen päivän jälkeisestä päivästä, jonka aikana uudistamishakemus Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 16

17 voidaan tavaramerkkiasetuksen 47 artiklan 3 kohdan mukaan vielä esittää (ja joka alkaa kuuden kuukauden kuluttua sen kuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana suoja-aika loppuu). Muuntamishakemuksen tekemiselle asetettu kolmen kuukauden määräaika alkaa automaattisesti ilman eri ilmoitusta (ks. ohjeiden osa E, Rekisteröintitoimet, jakso 2, Muuntaminen). 9 EU:n nimeävien kansainvälisten merkkien uudistaminen Tavaramerkkiasetuksen 159 artiklan 1 kohta Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 107 sääntö Periaatteessa haltijoiden on jätettävä kaikki kansainväliseen rekisteröintiin liittyvät muutoshakemukset suoraan WIPOlle. Virasto ei käsittele kansainvälisten rekisteröintien uudistamishakemuksia eikä ota vastaan niitä koskevia uudistamismaksuja. Kansainvälisten merkkien uudistamismenettelystä vastaa yksin WIPOn kansainvälinen toimisto. Kansainvälinen toimisto lähettää ilmoituksen rekisteröinnin uudistamisesta, vastaanottaa uudistamismaksut ja tekee uudistamisesta merkinnän kansainväliseen rekisteriin. Uudistamisen voimaantulopäivä on sama kaikille kansainväliseen rekisteröintiin sisältyville jäsenvaltioita nimeäville rekisteröinneille riippumatta siitä, minä päivänä nämä rekisteröinnit merkittiin kansainväliseen rekisteriin. Jos EU:n nimeävä kansainvälinen rekisteröinti uudistetaan, kansainvälinen toimisto ilmoittaa siitä virastolle. Jos kansainvälistä rekisteröintiä ei uudisteta, se voidaan muuntaa kansallista tavaramerkkiä koskeviksi hakemuksiksi tai Madridin pöytäkirjan mukaisiksi jäsenvaltioita nimeäviksi rekisteröinneiksi. Muuntamishakemuksen tekemiselle asetettu kolmen kuukauden määräaika alkaa viimeisen päivän, jona kansainvälinen rekisteröinti voidaan vielä uudistaa WIPOssa Madridin pöytäkirjan 7 artiklan 4 kohdan nojalla, jälkeisenä päivänä (ks. ohjeiden osa E, Rekisteröintitoimet, jakso 2, Muuntaminen). Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa E, Rekisteröintitoimet Sivu 17

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN REKISTERÖITYJEN YHTEISÖMALLIEN TUTKINTAAN

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN REKISTERÖITYJEN YHTEISÖMALLIEN TUTKINTAAN OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN REKISTERÖITYJEN YHTEISÖMALLIEN TUTKINTAAN REKISTERÖITYJEN YHTEISÖMALLIEN UUDISTAMINEN Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 4 MENETTELYJEN KIELI Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 6 MUUT REKISTERIMERKINNÄT LUKU 1 VASTAKANTEET

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 3 YHTEISÖN TAVARAMERKKI VARALLISUUSOIKEUTENA LUKU

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 8 MENETETYN MÄÄRÄAJAN PALAUTTAMINEN Ohjeet virastossa

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 7 UUDELLEENTARKASTELU Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 2 MUUNTAMINEN Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki tavaramerkkilain muuttamisesta muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 14 :n 1 momentin

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 3 YHTEISÖN TAVARAMERKKI VARALLISUUSOIKEUTENA 1

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN TUTKINTAAN ALKUSANAT JA JOHDANTO

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN TUTKINTAAN ALKUSANAT JA JOHDANTO OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN TUTKINTAAN ALKUSANAT JA JOHDANTO Sisällysluettelo 1 Ohjeiden taustaa... 3 2 Ohjeiden tarkoitus... 3 3 Ohjeiden tarkistaminen...

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1 OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1 MENETTELYT Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan,

Lisätiedot

TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296

TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296 TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296 (muut. 26.3.1976/271, 3.12.1976/943, 23.2.1979/209, 13.2.1981/133, 16.12.1983/997, 20.3.1992/258, 22.12.1995/1702, 22.3.1996/188, 13.4.2000/370) 1 LUKU Tavaramerkkirekisteri

Lisätiedot

Ohjeita Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin muuntamishakemuslomaketta varten

Ohjeita Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin muuntamishakemuslomaketta varten Yleisiä huomioita Tätä lomaketta käytetään muuntamishakemuksissa, jotka koskevat kaikkia Euroopan unionin nimeävään kansainväliseen rekisteröintiin sisältyviä tavaroita ja palveluja (täydellinen muuntaminen)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) 5350/18 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto LIMITE PUBLIC

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 5 ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLE PYYTÄMINEN Ohjeet virastossa

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 6 PÄÄTÖSTEN KUMOAMINEN, REKISTERIMERKINTÖJEN POISTAMINEN

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 9 LAAJENTUMINEN Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan,

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 1 REKISTERÖINNIN MUUTOKSET Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

Ohjeita rekisterimerkintää koskevaa Mod.008- hakemuslomaketta varten

Ohjeita rekisterimerkintää koskevaa Mod.008- hakemuslomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisterimerkintää koskevaa Mod.008-1. Yleisiä huomautuksia Rekisterimerkintää haettaessa on suositeltavaa (mutta ei pakollista)

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D MENETTÄMINEN JA MITÄTÖINTI JAKSO 2 ASIASISÄLTÖÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Ohjeet

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 29. päivänä toukokuuta 1964. Tavaramerkkiasetus

Annettu Helsingissä 29. päivänä toukokuuta 1964. Tavaramerkkiasetus Annettu Helsingissä 29. päivänä toukokuuta 1964 Tavaramerkkiasetus Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 58 :n nojalla: 1 luku

Lisätiedot

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI Hakijan/edustajan viite (enintään 20 merkkiä) Viimeksi päivitetty: 04/2013

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTON (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITTAMAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTON (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITTAMAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTON (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITTAMAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D MENETTÄMINEN JA MITÄTÖINTI JAKSO 1 MENETTÄMISTÄ JA MITÄTÖINTIÄ KOSKEVAT MENETTELYT

Lisätiedot

Kansainvälisen rekisteröinnin nro

Kansainvälisen rekisteröinnin nro Viimeisin päivitys 032016 HAKUS EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKIN Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) Hakijanedustajan viite (enintään 20 merkkiä) Mod.011 Hakija Oikeushenkilön nimi tai etunimi ja sukunimi

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 1 VIESTINTÄTAVAT JA MÄÄRÄAJAT Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

Ohjeita valituslomaketta varten

Ohjeita valituslomaketta varten Ohjeita valituslomaketta varten 1. Yleisiä huomautuksia 1.1 Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa maksutta virastosta tai sen voi ladata EUIPO:n verkkosivustolta (http://www.euipo.europa.eu). Lomaketta saa myös

Lisätiedot

8) tavaramerkkilain 56 i :n 2 momentin, 56 j :n 2 momentin ja 57 a :n mukainen toimenpide;

8) tavaramerkkilain 56 i :n 2 momentin, 56 j :n 2 momentin ja 57 a :n mukainen toimenpide; Tavaramerkkiasetus 29.5.1964/296 Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 58 :n nojalla: 1 LUKU Tavaramerkkirekisteri 1 (20.3.1992/258)

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Ohjeita asiakirjojen nähtäville saamista koskevaa hakemusta varten 1

Ohjeita asiakirjojen nähtäville saamista koskevaa hakemusta varten 1 SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita asiakirjojen nähtäville saamista koskevaa hakemusta 1 1. Yleisiä huomautuksia 1.1 Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa maksutta SMHV:sta

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

Ohjeita valituslomaketta varten

Ohjeita valituslomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (OHIM) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita valituslomaketta varten 1. Yleisiä huomautuksia 1.1 Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa virastosta maksutta tai sen voi ladata viraston

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin mitätöimistä koskevaa hakemuslomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin mitätöimistä koskevaa hakemuslomaketta varten Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin mitätöimistä koskevaa 1. Yleisiä huomautuksia 1.1 Lomakkeen käyttö Tämä lomake on Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) laatima ja perustuu yhteisömallista

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA M KANSAINVÄLISET MERKIT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA M KANSAINVÄLISET MERKIT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA M KANSAINVÄLISET MERKIT Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa M,

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. maaliskuuta 2017 (OR. en) 5054/01 DCL 1 PI 2 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: ST 5054/01 RESTREINT UE Päivämäärä: 4. tammikuuta 2001 Muuttunut jakelu:

Lisätiedot

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen). Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus ja päiväkirja 1 Mallin rekisteröintiä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan

Lisätiedot

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15 EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO Tulliasioiden alakomitea Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) UE-GE 4652/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EU:N JA GEORGIAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEAN

Lisätiedot

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia.

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. HE 219/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. Ehdotetut muutokset perustuvat

Lisätiedot

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus

1 Artikla. Sopimuksen tarkoitus Liite Sopimusteksti SUOMEN TASAVALLAN JA RUOTSIN KUNINGASKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS TIETTYIHIN JÄTEVIRTOIHIN KUULUVIEN JÄTTEIDEN SIIRROISTA MAIDEN RA- JA-ALUEILLA 1 Artikla Sopimuksen tarkoitus Tämän sopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKILEHTEÄ KOSKEVA OPAS

EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKILEHTEÄ KOSKEVA OPAS EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKILEHTEÄ KOSKEVA OPAS V.12 (23.03.2016) OPAS Johdanto Osa A Osa B Osa C Osa D Osa E Osa F Osa M - EU-tavaramerkkihakemukset - EU-tavaramerkkien rekisteröinnit - EUTM-rekisteriin

Lisätiedot

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös)

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös) Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Hallintoneuvoston päätös) PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON HALLINTONEUVOSTO,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 25.11.2016 L 319/3 ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2054, annettu 22 päivänä marraskuuta 2016, asetuksista (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008 ja täytäntöönpanoasetuksesta

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta Mallioikeusasetus

Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta Mallioikeusasetus Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta 1971 Mallioikeusasetus Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 5 AMMATTIMAINEN EDUSTUS Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

YHTEISÖN TAVARAMERKKILEHTEÄ KOSKEVA OPAS

YHTEISÖN TAVARAMERKKILEHTEÄ KOSKEVA OPAS YHTEISÖN TAVARAMERKKILEHTEÄ KOSKEVA OPAS V.10 (12.12.2011) OPAS Johdanto Osa A Osa B Osa C Osa D Osa E Osa F Osa M - Tavaramerkkihakemukset - Tavaramerkkien rekisteröinnit - Rekisteriin myöhemmin tehtävät

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 3 MAKSUJEN JA KULUJEN SUORITTAMINEN Ohjeet virastossa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

Oikeuksien aikaisempi haltija: Dragon Mining Oy (Y-tunnus: )

Oikeuksien aikaisempi haltija: Dragon Mining Oy (Y-tunnus: ) Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2016 KaivNro:t 9129, 9275, 9202, ML2016:0002, ML2016:0026, ML2016:0033 Dragon Mining Oy Kummunkuja 38 38200 Sastamala VALTAUKSIEN JA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUSTEN

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. syyskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0238 (NLE) 12525/17 ADD 4 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 25. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: COEST 240 CFSP/PESC

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2014 COM(2014) 744 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisellä vapaakauppasopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2012 COM(2012) 270 final 2012/0145 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0092 (NLE) 7616/16 ADD 3 WTO 80 SERVICES 5 COLAC 19 EHDOTUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan, L 160/62 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/939, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen

Lisätiedot

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/ artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/ artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset, L 318/28 4.12.2015 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2246, annettu 3 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden rekisteriin sovellettavaa rekisteröintinumerojärjestelmää

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN REKISTERÖITYJEN YHTEISÖMALLIEN TUTKINTAAN

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN REKISTERÖITYJEN YHTEISÖMALLIEN TUTKINTAAN OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN REKISTERÖITYJEN YHTEISÖMALLIEN TUTKINTAAN REKISTERÖIDYT YHTEISÖMALLIT MALLIN MITÄTÖINTIÄ KOSKEVIEN HAKEMUSTEN TUTKINTA

Lisätiedot

8338/1/15 REV 1 1 CAB SG

8338/1/15 REV 1 1 CAB SG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. huhtikuuta 2016 (OR. en) 8338/1/15 REV 1 POLGEN 61 CODEC 604 PE 84 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5084/12

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus. Sijainti: Sodankylä

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus. Sijainti: Sodankylä Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2015 ML2012:0219 Pelkosenniemen Malminetsintä Oy c/o Prunus Asianajotoimisto Oy Ville Salonen Aleksanterinkatu 29 A 27 33100 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN SIIRTOA

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut kullanhuuhdontaluvan siirtoa koskeva hakemus. Sodankylä, Tankajoen länsipuoli

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut kullanhuuhdontaluvan siirtoa koskeva hakemus. Sodankylä, Tankajoen länsipuoli Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2017 Lupatunnus HL2014:0039 Rautio Heikki KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 12.9.2017 kullanhuuhdontaluvan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 12.8.2016 ML2012:0168 FQM FinnEx Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA MALMINETSINTÄLUVAN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Päätös 1 (12) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro Kipu Metals Corp. c/o Tapani Hyysalo Punametsäntie ESPOO

Päätös 1 (12) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro Kipu Metals Corp. c/o Tapani Hyysalo Punametsäntie ESPOO Päätös 1 (12) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 9.4.2015 9217 Kipu Metals Corp. c/o Tapani Hyysalo Punametsäntie 22 02920 ESPOO VALTAUSHAKEMUKSEN PERUUTUS Merkintä Kaivoslaki (503/1965) on kumottu 1.7.2011

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKILEHTEÄ KOSKEVA OPAS

EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKILEHTEÄ KOSKEVA OPAS EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKILEHTEÄ KOSKEVA OPAS V.15 (24.10.2017) OPAS Johdanto Osa A Osa B Osa C Osa D Osa E Osa F Osa M - EU-tavaramerkkihakemukset - EU-tavaramerkkien rekisteröinnit - EUTM-rekisteriin

Lisätiedot

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet 2978 N:o 1027 Liite MAKSUTAULUKKO Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet 1 Patenttiasiat Hakemusmaksu perusmaksu...250 lisämaksu jokaisesta kymmenen ylittävästä patenttivaatimuksesta...25 Maksu

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 1 (5) 4.5.2015 ML2013:0088 Sodankylän malminetsintä oy PL 3 33211 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 15.10.2013 3951/1a Juhani Karhu Metsolantie 9 32740 Sastamala KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.5.2009 KOM(2009) 235 lopullinen 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Muutettu ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI puhdasrotuisista jalostusnaudoista (kodifioitu toisinto) (ETA:n

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA

JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA JURIDIIKKA YRITYKSEN BRÄNDIN SUOJAAMISEN APUNA Juhani Ekuri asianajaja, varatuomari ASIANAJOTOIMISTO Esityksen rakenne mikä on brändi? miten brändi suojataan? miten brändin loukkauksilta puolustaudutaan?

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot