Päätös 1 (12) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro Kipu Metals Corp. c/o Tapani Hyysalo Punametsäntie ESPOO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös 1 (12) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro Kipu Metals Corp. c/o Tapani Hyysalo Punametsäntie ESPOO"

Transkriptio

1 Päätös 1 (12) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro Kipu Metals Corp. c/o Tapani Hyysalo Punametsäntie ESPOO VALTAUSHAKEMUKSEN PERUUTUS Merkintä Kaivoslaki (503/1965) on kumottu voimaan tulleella kaivoslailla (621/2011), jonka mukaan kumotun kaivoslain nojalla työ- ja elinkeinoministeriössä vireillä olleet asiat siirtyivät kaivosviranomaisena toimivaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes, jatkossa kaivosviranomainen). Hakemuksen vireille tulo Asia on tullut vireille työ- ja elinkeinoministeriöön jätetyillä valtaushakemuksella. Peruutusilmoitus Kaivosviranomaiselle on saapunut hakijalta valtaushakemusta koskeva ilmoitus valtaushakemuksen peruuttamiseksi. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ratkaisu Kaivosviranomainen lopettaa asian käsittelyn hakijan pyynnöstä. Kaivosviranomainen on tehnyt merkinnän kaivosrekisteriin hakemuksen peruuttamisesta. Valtaushakemus Hakija: Kipu Metals Corp. Sijainti: Sodankylä (758) KaivNro 9217/1; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 1 KaivNro 9217/2; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 2 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde PL 66 (Opastinsilta 12 B) Kalevantie 2 Valtakatu Helsinki Tampere Rovaniemi Y-tunnus

2 2 (12) KaivNro 9217/3; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 3 KaivNro 9217/4; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen Puisuvanto Sodankylän valtionmaa II Madetkoski Valtion metsämaat KaivNro 9217/5; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 5 0,40 99,60 KaivNro 9217/6; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 6 KaivNro 9217/7; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen Puisuvanto Sodankylän valtionmaa II Madetkoski Valtion metsämaat KaivNro 9217/8; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 8 0,01 49,99 Yhteensä ha 50, Puisuvanto Sodankylän valtionmaa II Madetkoski Valtion metsämaat KaivNro 9217/9; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 9 7,20 92, Utsamokoski Madetkoski 17, Sodankylän valtionmaa II Valtion metsämaat 98,30 KaivNro 9217/10; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 10 KaivNro 9217/11; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 11

3 3 (12) KaivNro 9217/12; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 12 KaivNro 9217/13; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen Utsamokoski Sodankylän valtionmaa II Madetkoski Valtion metsämaat KaivNro 9217/14; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 14 1,40 98,60 KaivNro 9217/15; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 15 KaivNro 9217/16; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 16 KaivNro 9217/17; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 17 KaivNro 9217/18; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 18 KaivNro 9217/19; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 19 KaivNro 9217/20; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 20 KaivNro 9217/21; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 21

4 4 (12) KaivNro 9217/22; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 22 KaivNro 9217/23; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 23 KaivNro 9217/24; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 24 KaivNro 9217/25; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 25 KaivNro 9217/26; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 26 KaivNro 9217/27; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 27 KaivNro 9217/28; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 28 KaivNro 9217/29; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 29 KaivNro 9217/30; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 30 KaivNro 9217/31; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 31 KaivNro 9217/32; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 32

5 5 (12) KaivNro 9217/33; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 33 KaivNro 9217/34; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 34 KaivNro 9217/35; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 35 KaivNro 9217/36; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 36 KaivNro 9217/37; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 37 KaivNro 9217/38; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 38 KaivNro 9217/39; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 39 KaivNro 9217/40; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 40 KaivNro 9217/41; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 41 KaivNro 9217/42; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 42

6 6 (12) KaivNro 9217/43; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 43 KaivNro 9217/44; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 44 KaivNro 9217/45; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 45 KaivNro 9217/46; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 46 KaivNro 9217/47; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 47 KaivNro 9217/48; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 48 KaivNro 9217/49; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 49 KaivNro 9217/50; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 50 KaivNro 9217/51; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 51 KaivNro 9217/52; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 52

7 7 (12) KaivNro 9217/53; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 53 KaivNro 9217/54; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 54 KaivNro 9217/55; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 55 KaivNro 9217/56; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 56 KaivNro 9217/57; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 57 KaivNro 9217/58; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 58 KaivNro 9217/59; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 59 KaivNro 9217/60; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 60 KaivNro 9217/61; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 61 KaivNro 9217/62; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 62

8 8 (12) KaivNro 9217/63; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 63 KaivNro 9217/64; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 64 KaivNro 9217/65; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 65 KaivNro 9217/66; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 66 KaivNro 9217/67; valtausalueelle ehdotettu nimi: Koitelainen 67 Sovelletut säännökset Kaivoslaki (503/1965) Kaivoslaki (621/2011) Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suoritteista (1217/2010) Päätösmaksu Tästä päätöksestä perittävä maksu on 60. Lasku toimitetaan erikseen. Maksu määräytyy valtaushakemuksen jättöhetkellä voimassa olleen työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista annetun asetuksen perusteella. Asetuksen liitteen mukaan kaivoslain hakemuksiin ja oikeuksiin liittyvästä päätöksestä peritään 60 euroa. Päätöksen tiedoksianto Päätöksestä tiedotetaan kaivoslain (621/2011) 58 :n mukaisesti. Päätös liitteineen toimitetaan postitse hakijalle. Jäljennös päätöksestä toimitetaan kunnalle, ELYkeskukselle ja muille viranomaisille, joille asiasta sen käsittelyn aikana on annettu tieto tai joilta on pyydetty lausunto. Päätöksen antamisesta ilmoitetaan niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa tai ovat ilmoitusta erikseen pyytäneet, sekä niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

9 9 (12) Päätöksen antamisesta kuulutetaan alueen kunnan ilmoitustaululla. Päätöksen julkaiseminen sanomalehdessä on katsottu tarpeettomaksi, koska asianosaiset saavat tiedon asiasta kirjeitse. Muutoksenhaku Tähän hakemuksen peruuttamista koskevaan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Päätöksestä perittävän maksun osalta päätökseen voidaan hakea muutosta Pohjois- Suomen hallinto-oikeudelta valittamalla. Liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä. Lisätietoja tai puh Ilkka Keskitalo ylitarkastaja Pirjo Savolainen lupakäsittelijä LIITTE: Valitusosoitus

10 10 (12) VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus on mainittu valitusosoituksen lopussa. Valituskirjelmä osoitetaan valitusviranomaiselle ja se on toimitettava valitusajassa hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset, saamelaiskäräjät sillä perusteella, että luvassa tarkoitettu toiminta heikentää saamelaisten oikeutta alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan ja kolttien kyläkokous sillä perusteella, että luvassa tarkoitettu toiminta heikentää koltta-alueella kolttien elinolosuhteita ja mahdollisuuksia harjoittaa elinkeinoja. Valituksen sisältö Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla). Valituksen liitteet Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - asiamiehen valtakirja Valituskirjelmän toimittaminen perille Valituskirjelmän voi viedä valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Hallinto-oikeudessa kirjaamon aukioloaika on klo Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

11 11 (12) Valittajalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 97 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (701/1993) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä. Toimivaltaisen hallinto-oikeuden yhteystiedot muutoksenhakua varten: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu postiosoite: PL 189, Oulu puhelin: telekopio: sähköposti:

12 12 (12)