OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1"

Transkriptio

1 OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA B TUTKINTA JAKSO 1 MENETTELYT Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 1

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto: Yleiskatsaus tutkintamenettelyihin Tutkinta Yhteisön tutkinta Kansallinen tutkinta Tutkintamenettelyjen yleiset periaatteet Kolmansien osapuolten huomautuksia ja ehdottomien hylkäysperusteiden tarkastelua koskevat menettelynäkökohdat Päätökset Muutoksenhaku Euroopan unionin nimeävät kansainväliset rekisteröinnit Julkaiseminen Muutokset yhteisön tavaramerkkihakemukseen Yhteisön tavaramerkkihakemuksen peruuttaminen Ilmoitus peruuttamisesta Ilmoituksen ehdottomuus ja sitovuus Toteutettavat toimet Tavaroiden ja palvelujen luettelon rajoittaminen yhteisön tavaramerkkihakemuksessa Rajoituksen hyväksyttävyys menettelyn kannalta Muut muutokset Hakijan tai edustajan nimi, osoite ja kansalaisuus Hakemuksen muut osat Muutosten rekisteriin kirjaaminen ja julkaiseminen Yhteisön tavaramerkkihakemuksen jakaminen Edellytykset Hyväksyminen Uusi asiakirjavihko ja sen julkaiseminen Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 2

3 1 Johdanto: Yleiskatsaus tutkintamenettelyihin Tässä ohjeiden osassa esitetään tutkintamenettelyt yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämisestä sen julkaisemiseen asti. Kun yhteisön tavaramerkkihakemus on jätetty, sille myönnetään väliaikainen hakemispäivä, ja virasto antaa vastaanottotodistuksen. Tässä alkuvaiheessa virasto vain tarkistaa, täyttyvätkö tietyt hakemispäivää koskevat asetuksen edellytykset. Hakemispäivästä tulee lopullinen vasta, kun hakemusmaksu on maksettu. Hakijan on tarkastettava vastaanottotodistus huolellisesti ja ilmoittaa virastolle mahdollisimman pian mahdollisista vääristä tiedoista. Hakija voi korjata vain tiedot, joilla on vaikutusta hakemispäivään, esimerkiksi hakijan nimen, tavaramerkin esityksen ja tavaroiden ja palvelujen luettelon, jos virastolle ilmoitetaan virheestä samana päivänä kuin väärät tiedot on toimitettu. Tämän päivämäärän jälkeen kaikkiin muutoksiin sovelletaan yhteisön tavaramerkkiasetuksen ja tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen säännöksiä, erityisesti yhteisön tavaramerkkiasetuksen 17 ja 43 artiklaa. Lisätietoja on jäljempänä luvussa 5 ja ohjeiden osan B, Tutkinta, jaksossa 2, Muodollisten edellytysten tutkinta. Vastaanottotodistuksen antamisen jälkeen virasto tekee kielentarkastuksen tavaramerkin sanallisista elementeistä kaikilla EU:n virallisilla kielillä ja sen jälkeen yhteisön tutkimuksen. Hakemusmaksun ja kansallisen tutkintamaksun maksaminen (tarvittaessa) vahvistetaan viimeistään kuukauden kuluttua yhteisön tavaramerkkihakemuksen jättämisestä. Jos hakija on pyytänyt kansallista tutkintaa ja maksanut asiaankuuluvan maksun, virasto toimittaa hakemuksen kansallisia tutkimuksia tekeville jäsenvaltioiden virastoille. Tutkimuksista on lisätietoa jäljempänä luvussa 2. Maksuista on lisätietoa ohjeiden osan A, Yleiset säännöt, jaksossa 3, Maksujen, kustannusten ja kulujen maksaminen. Tutkintamenettelyissä virasto tutkii seuraavat seikat: hakemispäivän, muotovaatimusten täyttymisen, luokittelun, etuoikeuden ja/tai aiemmuuden soveltuvin osin, tavaramerkin käyttöä yhteismerkkejä varten koskevat määräykset sekä ehdottomat hylkäysperusteet. Kaikki nämä tutkintavaiheet voidaan suorittaa yhtä aikaa, koska tutkintamenettelyillä ei ole tarkkaa järjestystä. Kaikista puutteista ilmoitetaan hakijalle, jolle annetaan kaksi kuukautta aikaa korjata puutteet tai toimittaa huomautuksia. Kaikista päätöksistä, joilla yhteisön tavaramerkkihakemus hylätään osittain tai kokonaan, on annettava perustelut, joiden nojalla yhteisön tavaramerkkihakemus hylätään, ja tiedotettava hakijalle muutoksenhakumahdollisuudesta. Lisätietoja on jäljempänä kohdissa 3.2 ja Hakemukset, jotka täyttävät asetuksen vaatimukset, hyväksytään julkaistaviksi ja lähetetään käännettäviksi kaikille EU:n virallisille kielille. Tutkintamenettelyn viimeinen vaihe on hakemuksen julkaiseminen yhteisön tavaramerkkilehden osassa A. Se julkaistaan yhden kuukauden kuluttua tutkintakertomusten (yhteisön tutkinta ja kansallinen tutkinta, jos sitä on pyydetty) ilmoittamisesta, jolloin hakijalla on halutessaan mahdollisuus perua hakemuksensa. Julkaisusta on lisätietoja jäljempänä luvussa 4. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 3

4 2 Tutkinta Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 38 artikla Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 5 a sääntö ja 10 sääntö Viraston pääjohtajan tiedonannot 4/99, 5/00 ja 4/01. Tutkintakertomuksessa määritetään aiemmat oikeudet, jotka voisivat olla ristiriidassa yhteisön tavaramerkkihakemuksen kanssa. Vaikka tutkintakertomuksessa ei mainittaisikaan samankaltaisia aiempia oikeuksia, yhteisön tavaramerkkihakemusta vastaan voi silti tehdä väitteen sen julkaisun jälkeen. Tutkintakertomuksen tulokset on tarkoitettu vain tiedoksi ja sitä varten, että hakija saa tilaisuuden vetää yhteisön tavaramerkkihakemuksen pois ennen sen julkaisemista. Ilmoituskirjeillä tiedotetaan aikaisempien tavaramerkkien haltijoille uusia, samankaltaisia tavaramerkkejä koskevista hakemuksista. Kuvaelementit luokitellaan Wienin luokituksen mukaisesti. 2.1 Yhteisön tutkinta Vastaanottotodistuksen antamisen jälkeen virasto laatii yhteisön tutkintakertomuksen, joka kattaa 1. yhteisön tavaramerkkihakemukset, joiden hakemis- tai etuoikeuspäivä on ennen kyseessä olevan hakemuksen hakemis- tai etuoikeuspäivää, 2. jo rekisteröidyt yhteisön tavaramerkit ja 3. aiemmat Euroopan unionin nimeävät kansainväliset rekisteröinnit. Yhteisön tutkimuksessa otetaan huomioon hakemispäivämäärä, tavaramerkin sanalliset elementit, merkin kuvaelementit (tarvittaessa) ja Nizzan luokituksen mukaiset tavaroiden ja palvelujen luokat. Tutkimuksen tarkoituksena on tunnistaa samankaltaiset aiemmat merkit, jotka on rekisteröity samoihin luokkiin tai luokkiin, joiden virasto katsoo sisältävän samankaltaisia tavaroita tai palveluja. Yhteisön tutkintakertomus lähetetään hakijalle tavallisena kirjeenä. Kun uusi hakemus on julkaistu, virasto lähettää ilmoituskirjeen tutkintakertomuksessa mainittujen aikaisempien yhteisön tavaramerkkien haltijoille tai yhteisön tavaramerkkihakemusten tekijöille. 2.2 Kansallinen tutkinta Yhteisön tavaramerkkihakemukset, jotka sisältävät hyväksyttävän pyynnön kansallisista tutkimuksista, lähetään osallistuville kansallisille virastoille heti, kun hakemispäivä on annettu ja luokittelu vahvistettu. Pyyntö katsotaan hyväksyttäväksi, jos se on tehty hakemisen yhteydessä ja asiaankuuluva maksu on maksettu. Tutkintajärjestelmään osallistuvat virastot laativat kansalliset tutkintakertomukset. Kansallisia tutkimuksia koskeva pyyntö tarkoittaa, että kaikki osallistuvat kansalliset virastot tekevät tutkimuksen kahden kuukauden kuluessa tavaramerkkiasetuksen Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 4

5 täytäntöönpanoasetuksen 5 a säännön mukaisesti. Tämä kaikenkattava menettelytapa tarkoittaa, että hakija ei voi valita, mikä osallistuvista virastoista tekee tutkimuksen. EU:n nimeävien kansainvälisten rekisteröintien haltijoiden, jotka haluavat pyytää kansallisia tutkimuksia, on lähetettävä pyyntö ja maksettava asiaankuuluva maksu SMHV:lle yhden kuukauden kuluessa siitä, kun WIPOsta on saatu ilmoitus teollis- ja tekijänoikeuksista. Kansalliset virastot vastaavat kansallisen tutkintakertomuksen muodosta ja sisällöstä. Viraston tehtävänä on vain vastaanottaa kansalliset tutkintakertomukset ja lähettää ne edelleen yhdessä yhteisön tutkintakertomuksen kanssa. Hakija voi pyytää lisätietoa suoraan kansallisilta virastoilta. 3 Tutkintamenettelyjen yleiset periaatteet Tässä jaksossa kuvataan ainoastaan ehdottomien hylkäysperusteiden tutkinnan menettelynäkökohdat. Ehdottomien hylkäysperusteiden tutkinnan merkittävistä näkökohdista on tietoa ohjeiden osan B, Tutkinta, jaksossa 4, Ehdottomat hylkäysperusteet ja yhteisön yhteismerkit. Yhteisön tavaramerkkiasetuksen tarkoituksena on antaa haltijoille mahdollisuus rekisteröidä koko Euroopan unionissa voimassa oleva oikeus, mikäli se ei ole ristiriidassa muiden oikeuksien kanssa. Vaikka oikeudet voi siirtää ainoastaan tavaramerkkiasetuksen säännösten nojalla, viraston tehtävänä ei ole jarruttaa hakemuksia vaan edistää niitä. Kunkin hakemuksen tutkinnassa on otettava huomioon tavaramerkki ja hakemuksen sisältämät tavarat tai palvelut. Viraston on otettava huomioon kyseessä olevan elinkeinon luonne, tavaroiden tai palvelujen tarjoamistapa ja asiaankuuluva yleisö, esimerkiksi se, koostuuko yleisö asiantuntijoista vai tavallisista kansalaisista. 3.1 Kolmansien osapuolten huomautuksia ja ehdottomien hylkäysperusteiden tarkastelua koskevat menettelynäkökohdat Tavaramerkkiasetuksen 40 artikla Viraston pääjohtajan tiedonanto 2/09 Kolmannet osapuolet voivat tehdä huomautuksia ehdottomien hylkäysperusteiden olemassaolosta, kun hakemus on julkaistu. Ennen tavaramerkkihakemuksen julkaisemista saadut kolmansien osapuolten huomautukset käsitellään ehdottomien hylkäysperusteiden tutkinnan aikana. Virasto hyväksyy väiteajan (kolme kuukautta julkaisupäivästä) aikana vastaanotetut tai ennen avoimien väitteiden käsittelemisen lopettamista jätetyt huomautukset. Huomautukset on jätettävä jollakin viraston kielistä eli espanjaksi, saksaksi, englanniksi, ranskaksi tai italiaksi. Virasto antaa huomautusten esittäjälle vastaanottotodistuksen, jossa vahvistetaan, että huomautukset on otettu vastaan ja välitetty hakijalle. Virasto ei katso huomautusten esittäjää menettelyjen osapuoleksi, mutta huomautusten esittäjä voi käyttää verkkotyökaluja ja tarkistaa asiaankuuluvan tavaramerkkihakemuksen tilan. Virasto ei tiedota huomautusten esittäjälle toteutetuista toimista eli siitä, johtavatko huomautukset tavaramerkin rekisteröinnin vastustamiseen. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 5

6 Kaikki huomautukset toimitetaan hakijalle, jota pyydetään tarvittaessa toimittamaan kantansa. Virasto harkitsee, ovatko huomautukset perusteltuja ja onko hylkäykselle ehdottomia perusteita. Jos näin on, virasto toteaa rekisteröinnin esteen, ja se voi hylätä yhteisön tavaramerkkihakemuksen, jos este ei kumoudu hakijan huomautusten tai tavaroiden ja palvelujen luettelon rajoittamisen seurauksena. Jos huomautuksissa esitettyä ongelmaa on jo käsitelty hakemuksen tutkinnan aikana, se ei todennäköisesti aiheuta vakavia epäilyksiä julkaisemisen jälkeen. Virasto voi myös avata ehdottomia hylkäysperusteita koskevan tutkimuksen uudelleen minkä tahansa muun perusteen nojalla ja milloin tahansa ennen rekisteröintiä, esimerkiksi silloin, kun kolmannen osapuolen huomautukset toimitetaan ennen hakemuksen julkaisemista tai kun virasto itse havaitsee, että jokin hylkäysperuste on jätetty huomiotta. Hakemuksen julkaisemisen jälkeen tätä vaihtoehtoa saa käyttää vain ilmiselvissä tapauksissa. Lisätietoa ohjeiden osan B, Tutkinta, jaksossa 4, Ehdottomat hylkäysperusteet. 3.2 Päätökset Aina kun virasto tekee hakijoille haitallisia päätöksiä, päätöksen perustelut on annettava. Niissä on käsiteltävä kaikki hakijan huomautuksissaan esittämät perustelut, mikäli ne ovat asiaankuuluvia. Päätöksissä on viitattava yhteisön tavaramerkkiasetuksen ja tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen asiaankuuluviin osiin ja annettava selkeät syyt lukuun ottamatta itsestään selviä tapauksia (esimerkiksi, jos asiakirja puuttuu tai maksua ei ole maksettu). Jos päätös esimerkiksi tehdään internethakujen perusteella, viraston on annettava hakijalle todisteet kyseisistä hauista Muutoksenhaku Tavaramerkkiasetuksen 58 ja 65 artikla Valituslautakunnan puheenjohtajiston tekemä päätös Hakijoilla on oikeus hakea muutosta päätökseen, jolla menettelyt päätetään ja joka vaikuttaa heihin haitallisesti. Käytännössä kaikki viraston tekemät päätökset, joilla päätetään menettelyt ja joita hakija ei hyväksy, kuuluvat tähän ryhmään. Kaikissa päätöstä koskevissa kirjallisissa tiedonannoissa on myös tiedotettava hakijalle, että päätökseen voi hakea muutosta kahden kuukauden kuluessa. Muutoksenhaulla on lykkäävä vaikutus. Aikana, jona muutoksenhaun voi tehdä, virasto ei saa ryhtyä toimenpiteisiin, joita ei voida helposti kumota (esimerkiksi julkaiseminen tai rekisteriin kirjaaminen). Sama koskee aikaa lopullisen päätöksen tekemiseen asti siinä tapauksessa, että asia tuodaan yleisen tuomioistuimen tai Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi 65 artiklan mukaisen toimenpiteen nojalla. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 6

7 3.3 Euroopan unionin nimeävät kansainväliset rekisteröinnit Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin muuntamisesta johtuvien yhteisön tavaramerkkihakemusten tutkinnasta annetaan yksityiskohtaisia tietoja ohjeiden osassa M, Kansainväliset merkit. 4 Julkaiseminen Tavaramerkkiasetuksen 39 artikla Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 12, 14 ja 46 sääntö Julkaiseminen toteutetaan, kun kaikki tutkintakertomukset on lähetetty hakijalle, mikäli hakemus täyttää kaikki hyväksynnän ehdot. Hakemukset julkaistaan kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Tutkijan on varmistettava, että seuraavat tiedot ovat soveltuvin osin saatavilla: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) hakemuksen rekisteröintinumero hakemispäivä tavaramerkin esitys ilmoitus yhteismerkistä ilmoitus muiden merkkien kuin sanamerkin tyypistä, esimerkiksi kuviomerkit, kolmiulotteiset merkit, hologrammit, äänimerkit, pelkät värimerkit, muut merkit merkin kuvaus ilmoitus väristä kuvaelementit Wienin luokittelun mukaisesti erottamislauseke käytön seurauksena lisääntynyt erottamiskyky hakijan nimi, osoite ja kansalaisuus edustajan nimi ja osoite ensimmäinen ja toinen kieli tavarat ja palvelut Nizzan luokittelun mukaisesti etuoikeutta koskevat tiedot soveltuvin osin näyttelyyn perustuvaa etuoikeutta koskevat tiedot aiemmuutta koskevat tiedot muutostiedot. Kun kaikki nämä elementit ovat asianmukaiset ja käännös kaikille EU:n virallisille kielille on saatu, hakemus lähetetään julkaisuosastoon. 5 Muutokset yhteisön tavaramerkkihakemukseen Tämä ohjeiden osa kattaa vain yhteisön tavaramerkkihakemuksen muutoksia koskevat asiat. Rekisteröityjä yhteisön tavaramerkkejä koskevista muutoksista on tietoa ohjeiden osan E, Rekisteröintitoimet, jaksossa, 1 Rekisteröinnin muutokset. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 7

8 5.1 Yhteisön tavaramerkkihakemuksen peruuttaminen Yhteisön tavaramerkkihakemuksen 43 artikla, 58 artiklan 1 kohta, 64 artiklan 3 kohta ja 119 artikla Ilmoitus peruuttamisesta Yhteisön tavaramerkkihakemuksen voi peruuttaa milloin tahansa siihen asti, kun sen aiheesta tehdään lopullinen päätös. Viraston ensimmäisen asteen päätöksen jälkeen muutoksenhakutasolla hakemuksen voi peruuttaa kahden kuukauden muutoksenhakujakson kuluessa, vaikka muutoksenhakua ei olisi tehty, tai siihen asti, kunnes valituslautakunta on tehnyt päätöksen muutoksenhausta. Tätä sovelletaan sekä ex parte- että inter partes -menettelyihin (päätös ,R 0331/2006-G Optima ) Yleisen tuomioistuimen tasolla hakemuksen voi peruuttaa kahden kuukauden muutoksenhakujakson kuluessa tai ennen kuin muutoksenhakuprosessi on saatu päätökseen yleisessä tuomioistuimessa. Euroopan unionin tuomioistuimen tasolla hakemuksen voi peruuttaa kahden kuukauden kuluessa muutoksenhaun tekemisestä tuomioistuimeen tai ennen kuin Euroopan unionin tuomioistuin on antanut lopullisen ja sitovan päätöksen (määräys , C-588/11, OMNICARE ). Kun asia on vireillä yleisessä tuomioistuimessa tai Euroopan unionin tuomioistuimessa, peruuttaminen on ilmoitettava virastoon (ei yleiseen tuomioistuimeen eikä Euroopan unionin tuomioistuimeen). Virasto ilmoittaa sitten yleiselle tuomioistuimelle tai Euroopan unionin tuomioistuimelle, katsooko se peruuttamisen hyväksyttäväksi ja päteväksi, mutta peruuttaminen tulee voimaan vasta, kun yleinen tuomioistuin tai Euroopan unionin tuomioistuin on tehnyt asiasta lopullisen päätöksen (katso vastaavasti tuomio , T-104/12, VORTEX ). Muutoksenhakuajan päättymisen jälkeen jätettyjä ilmoituksia tai peruuttamisia ei oteta käsiteltäviksi. Peruuttamisilmoitus on laadittava kirjallisesti. Virastolla ei ole siihen erityistä lomaketta. Ilmoituksesta ei peritä maksua. Peruuttamisilmoitus voidaan tehdä hakijan yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessaan ilmoittamalla ensimmäisellä tai toisella kielellä. Sama koskee väitemenettelyä. Menettelyistä, joissa rajoitus tehdään muulla kuin väitemenettelyn kielellä, on kuitenkin tietoa ohjeiden osan C, Väitemenettely, jaksossa 1, Menettelyjä koskevat asiat. Rajoituksista on lisätietoa jäljempänä olevassa kohdassa Ilmoituksen ehdottomuus ja sitovuus Peruuttamisilmoitus tulee voimaan, kun virasto vastaanottaa sen, mikäli virasto ei samana päivänä saa tietoa peruuttamisilmoituksen peruutuksesta. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 8

9 Tämä tarkoittaa, että jos samana päivänä (todellisesta vastaanottoajasta riippumatta) virastoon saapuu sekä ilmoitus peruuttamisesta että kirje, jossa perutaan kyseinen ilmoitus, kirje mitätöi edellisen ilmoituksen. Kun ilmoitus on tullut voimaan, sitä ei voi perua. Peruuttamisilmoitus on mitätön, jos siinä on ehtoja tai aikarajoituksia. Siinä ei esimerkiksi saa vaatia virastoa tekemään tiettyä päätöstä, eikä väitemenettelyissä saa vaatia toista osapuolta tekemään ilmoitusta menettelystä. Tällainen vaatimus katsotaan sen sijaan asian ratkaisuehdotukseksi, ja virasto ilmoittaa siitä väitteentekijälle ja voi kutsua osapuolet sovitteluun. Ilmoitus ei myöskään tule voimaan, jos se on tehty joistakin tavaroista tai palveluista (osittainen peruuttaminen) sillä ehdolla, että virasto hyväksyy jäljellä olevia tavaroita tai palveluja koskevan hakemuksen. Tällainen ilmoitus katsotaan sen sijaan virastolle osoitetuksi ehdotukseksi tavaroiden ja palvelujen hyväksyttävän luettelon laatimisesta. Jos hakija reagoi viralliseen asiakirjaan jättämällä rajoitetun luettelon tavaroista ja palveluista (osittainen peruuttaminen), virasto tarkistaa, ilmoittaako hakija jäljellä olevien tavaroiden ja palvelujen yksiselitteisestä peruuttamisesta vai onko tavaroiden ja palvelujen muutettu luettelo hakijan ehdotus tai vastaehdotus, joka edellyttää viraston hyväksyntää Toteutettavat toimet Virasto käsittelee peruuttamisilmoituksen, varmistaa, että tavaramerkkilehdessä julkaistaan peruuttaminen kokonaan tai osittain, jos yhteisön tavaramerkkihakemus on jo julkaistu, sekä päättää tavaramerkkihakemuksen käsittelyn, jos kyse on peruuttamisesta kokonaan. Kokonaisen tai osittaisen peruuttamisen seurauksista väitemenettelyyn on tietoa ohjeiden osan C, Väitemenettely, jaksossa 1, Menettelyjä koskevat asiat. Hakemusmaksujen korvaamisesta on lisätietoa ohjeiden osan A, Yleiset säännöt, jaksossa 3, Maksujen ja kulujen suorittaminen. 5.2 Tavaroiden ja palvelujen luettelon rajoittaminen yhteisön tavaramerkkihakemuksessa Tavaramerkkiasetuksen 43 ja 119 artikla Hakija voi milloin tahansa rajoittaa yhteisön tavaramerkkihakemuksensa sisältämien tavaroiden ja palvelujen luetteloa joko omasta tahdostaan tai vastauksena luokittelua tai ehdottomia hylkäysperusteita koskevaan vastustukseen taikka väitemenettelyjen aikana. Rajoitusilmoituksissa noudatetaan periaatteessa samoja sääntöjä kuin peruuttamisilmoituksissa; katso edellä kohta 5.1. Kun asia on käsiteltävänä yleisessä tuomioistuimessa tai Euroopan unionin tuomioistuimessa, rajoitus on jätettävä virastoon (ei yleiseen tuomioistuimeen eikä Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 9

10 Euroopan unionin tuomioistuimeen). Virasto ilmoittaa sitten yleiselle tuomioistuimelle tai Euroopan unionin tuomioistuimelle, katsooko se rajoituksen hyväksyttäväksi ja päteväksi, mutta rajoitusta sovelletaan vasta, kun yleinen tuomioistuin tai Euroopan unionin tuomioistuin on tehnyt asiasta lopullisen päätöksen (katso vastaavasti tuomio , T-104/12, VORTEX ) Rajoituksen hyväksyttävyys menettelyn kannalta Rajoituksen on oltava hyväksyttävä menettelyn kannalta, katso edellä kohta Rajoitus tulee periaatteessa voimaan päivänä, jona se otetaan vastaan virastossa. Rajoituksen voi peruuttaa vain, jos peruutus saadaan samana päivänä kuin itse rajoitus. Rajoituksen hyväksyminen edellyttää kahden edellytyksen täyttymistä: 1. Uudella sanamuodolla ei saa laajentaa tavaroiden ja palvelujen luetteloa. 2. Rajoituksessa on oltava voimassa oleva kuvaus tavaroista ja palveluista, ja se saa koskea vain hyväksyttäviä tavaroita ja palveluja, jotka esiintyvät alkuperäisessä yhteisön tavaramerkkihakemuksessa. Yhteisön tavaramerkkihakemuksen rajoituksista on lisätietoja ohjeiden osan B, Tutkinta, jaksossa 3, Luokittelu. Muutoin viraston on hylättävä ehdotettu rajoitus ja tavaroiden ja palvelujen luettelo pysyy muuttumattomana. 5.3 Muut muutokset Tavaramerkkiasetuksen 43 artikla Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 13 ja 26 sääntö Tämä jakso ja edellä mainitut oikeudelliset säännökset koskevat vain yhteisön tavaramerkkihakemuksen muutoksia, joita hakija on omasta aloitteestaan pyytänyt, eikä muutoksia tai rajoituksia, jotka on tehty tutkinta-, väite- tai muutoksenhakumenettelyn perusteella tutkijan, väiteosaston tai valituslautakunnan päätöksen nojalla. Tämä jakso ei myöskään koske viraston julkaisuissa olevien virheiden korjausta, joka tehdään tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 14 säännön mukaisesti ex officio. Muutokset edellyttävät kirjallista pyyntöä, joka on laadittu hakijan tavaramerkkihakemuksessaan ilmoittamalla ensimmäisellä tai toisella kielellä. Niistä ei peritä maksuja. Tavaramerkkihakemuksessa voidaan muuttaa seuraavia osia: hakijan tai edustajan nimi ja osoite (katso jäljempänä kohta 5.3.1), Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 10

11 virheelliset ilmaisut tai kirjoitusvirheet tai ilmeiset virheet, jos tällainen korjaus ei muuta tavaramerkkiä huomattavasti (lisätietoa kyseisistä muutoksista on ohjeiden osan B, Tutkinta, jaksossa 2, Muodollisten edellytysten tutkinta), tavaroiden ja palvelujen luettelo (katso edellä kohta 5.2) Hakijan tai edustajan nimi, osoite ja kansalaisuus Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 1 säännön 1 kohdan b ja e alakohta, 26 sääntö ja 84 sääntö Yhteisömalliasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 1 artiklan 1 kohdan b alakohta, 19 artiklan 7 kohta ja 69 artiklan 2 kohdan d alakohta Hakijan tai edustajan nimeä ja osoitetta voi muuttaa vapaasti, jos hakijan nimen osalta muutos ei johdu luovutuksesta ja edustajan nimen osalta edustajaa ei vaihdeta toiseen edustajaan. Myös ilmoitusta oikeushenkilön kansalaisuudesta voi muuttaa vapaasti, jos se ei ole seurausta luovutuksesta. Hakijan nimen muutos, joka ei vaikuta hakijan henkilöllisyyteen, on hyväksyttävä muutos, mutta hakijan henkilöllisyyden muutos on siirto tai luovutus. Lisätietoja ja sovellettava menettely tapauksessa, jossa on epäselvää, katsotaanko muutos siirroksi, on ohjeiden osan E, Rekisteröintitoimet, jakson 3, Yhteisön tavaramerkki varallisuusoikeutena, luvussa 1, Luovutus. Myös edustajan nimen muutokset rajoittuvat muutoksiin, jotka eivät vaikuta nimetyn edustajan henkilöllisyyteen, esimerkiksi silloin, jos edustajan nimi muuttuu (avioliiton tai -eron myötä) tai edustajien yhdistyksen nimi muuttuu. Tällaiset nimenmuutokset on erotettava yhden edustajan korvaamisesta toisella, mihin puolestaan sovelletaan edustajien nimittämistä koskevia sääntöjä. Edustajista on lisätietoja ohjeiden osan A, Yleiset säännöt, jaksossa 5, Ammattimainen edustus. Nimen, osoitteen tai kansalaisuuden muutokset voivat johtua olosuhteiden muuttumisesta tai hakuaikana tehdystä virheestä. Hakijan tai sen edustajan on tehtävä pyyntö nimen tai osoitteen muutoksesta, ja pyynnön on sisällettävä yhteisön tavaramerkkihakemuksen numero sekä hakijan tai edustajan nimi ja osoite sellaisina kuin ne ovat hakemuksessa ja muutettuna. Muutoksesta ei tarvita todisteita tai todistuksia. Nimen tai osoitteen muuttamista koskevista pyynnöistä ei peritä maksuja. Hakijan on ilmoitettava hakemuksessa nimensä ja virallinen osoitteensa tietyssä muodossa edellä mainittujen oikeudellisten säännösten mukaisesti, ja niitä voi muuttaa myöhemmin samaa mallia käyttämällä. Sekä nimi että osoite rekisteröidään. Oikeushenkilöillä voi olla vain yksi virallinen osoite. Epäselvissä tapauksissa virasto voi pyytää todisteita oikeudellisesta muodosta, asianosaiskelpoisuudesta ja/tai osoitteesta. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 11

12 Virallista nimeä ja osoitetta käytetään yhteysosoitteena oletusarvoisesti. Parhaassa tapauksessa hakijalla on vain yksi yhteysosoite. Muutokset hakijan viralliseen nimeen tai viralliseen osoitteeseen rekisteröidään kaikkia yhteisön tavaramerkkihakemuksia, rekisteröityjä yhteisön tavaramerkkejä ja rekisteröityjä yhteisömalleja varten, eikä niitä voi yhteysosoitteesta poiketen tallentaa vain tiettyjä asiakirjavihkoja ja oikeuksia varten. Nämä säännöt koskevat periaatteessa vastaavasti edustajia Hakemuksen muut osat Yhteisön tavaramerkkihakemuksen muita osia voi myös muuttaa, muun muassa esitystä, merkin tyyppiä, merkin kuvausta ja erottamislausekkeita. Esimerkiksi etuoikeusvaatimuksissa voidaan korjata ilmeiset virheet ilmoituksessa maasta, jossa edellisen merkin hakemus on jätetty, ja päivästä, jona se on jätetty, koska etuoikeusasiakirjassa on tietenkin oikea muoto. Näistä muutoksista on lisätietoja ohjeiden osan B, Tutkinta, jaksossa 2, Muodollisten edellytysten tutkinta Muutosten rekisteriin kirjaaminen ja julkaiseminen Tavaramerkkiasetuksen 41 artiklan 2 kohta Jos muutos on sallittu, se rekisteröidään tietokantaan. Jos yhteisön tavaramerkkihakemusta ei ole vielä julkaistu, se julkaistaan yhteisön tavaramerkkilehdessä muutetussa muodossaan. Jos tavaramerkkihakemus on jo julkaistu ja (vain) jos muutos koskee tavaroiden ja palvelujen luetteloa tai merkin kuvausta, yhteisön tavaramerkkihakemus julkaistaan muutetussa muodossaan yhteisön tavaramerkkilehdessä. Muutetun hakemuksen julkaisu aloittaa uuden kolmen kuukauden väitejakson. Muita muutoksia ei julkaista erikseen, vaan ne ilmestyvät rekisteröinnin julkaisussa. 5.4 Yhteisön tavaramerkkihakemuksen jakaminen Tavaramerkkiasetuksen 44 artikla Tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanoasetuksen 13 a sääntö Yhteisön tavaramerkkihakemuksen voi jakaa eri osiin osittaisen luovutuksen (katso ohjeiden osan E, Rekisteröintitoimet, jakson 3, Yhteisön tavaramerkki varallisuusoikeutena, luku 1, Luovutus) perusteella myös yhteisön tavaramerkin hakijan omasta aloitteesta. Jakamista käytetään erityisesti eristämään tiettyjä tavaroita tai palveluja koskeva kiistanalainen tavaramerkkihakemus, kun muita varten säilytetään alkuperäinen hakemus. Yhteisön tavaramerkkien jakamisesta on tietoa ohjeiden osan E, Rekisteröintitoimet, jaksossa 1, Rekisteröinnin muutokset. Osittainen siirto on maksuton, ja siinä muutetaan omistusta, mutta tavaramerkkihakemuksen jakamista koskevasta pyynnöstä peritään maksu, ja yhteisön Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 12

13 tavaramerkkihakemus pysyy samalla hakijalla. Jos maksua ei makseta, pyyntöä ei katsota tehdyksi. Pyynnön voi tehdä hakijan yhteisön tavaramerkkihakemuksessaan ilmoittamalla ensimmäisellä tai toisella kielellä. Jakaminen ei ole mahdollista Madridin pöytäkirjan mukaisissa EU:n nimeävissä kansainvälisissä rekisteröinneissä. Kansainvälistä rekisteriä säilytetään WIPOssa, eikä SMHV:lla ole valtuuksia jakaa EU:n nimeävää kansainvälistä rekisteröintiä Edellytykset Jakamista koskevassa pyynnössä on oltava seuraavat tiedot: jaettavan yhteisön tavaramerkkihakemuksen rekisteröintinumero, hakijan nimi ja osoite tai nimi ja henkilötunnus, tavaroiden ja palvelujen luettelo jaetun hakemuksen osalta, tai jos laaditaan enemmän kuin yksi uusi hakemus, jokaisen jaetun hakemuksen osalta, luettelo tavaroista ja palveluista, jotka säilyvät alkuperäisessä yhteisön tavaramerkkihakemuksessa. Jaetun hakemuksen mukaiset tavarat ja palvelut eivät myöskään saa olla päällekkäisiä alkuperäisen hakemuksen tavaroiden ja palvelujen kanssa. Hakijalle ilmoitetaan tätä seikkaa koskevista puutteista ja annetaan kaksi kuukautta niiden korjaamiseen. Jos puutteita ei korjata tässä määräajassa, jakamispyyntö hylätään. Jakamista ei hyväksytä tiettyinä aikoina menettelyn taloudellisuuden tai kolmansien osapuolten oikeuksien suojaamisen vuoksi. Nämä ajanjaksot ovat seuraavat: 1. Kun väitettä käsitellään, voidaan jakaa vain niitä tavaroita ja palveluja, joista ei ole tehty valitusta. Näin toimitaan myös silloin, kun asia on käsiteltävänä valituslautakunnassa tai tuomioistuimissa. Virasto tulkitsee edellä mainittujen oikeudellisten säännösten estävän hakijaa jakamasta joitakin tai kaikkia valituksen kohteena olevia tavaroita uuden hakemuksen laatimiseksi, koska silloin väitemenettelyt olisi jaettava. Jos tällainen jakamispyyntö tehdään, hakijalle annetaan tilaisuus muuttaa sitä jakamalla tavarat ja palvelut, joista ei ole tehty valitusta. 2. Jakamista ei hyväksytä hakemuksen julkaisemista seuraavan kolmen kuukauden väitejakson aikana. Jakamisen salliminen tänä aikana olisi vastoin tavoitetta, jonka mukaan väitemenettelyä ei jaeta, ja se turhauttaisi kolmansia osapuolia, jotka saisivat vasta yhteisön tavaramerkkilehdestä selville väitteen kohteen. 3. Jakamista ei hyväksytä myöskään hakemuspäivän myöntämistä edeltävänä aikana. Tämä ei välttämättä tarkoita hakemista seuraavaa ensimmäistä kuukautta. Hakemuspäivästä on lisätietoja ohjeiden osan B, Tutkinta, jaksossa 2, Muodollisten edellytysten tutkinta. Käytännön syistä jakaminen hyväksytään hakemuksen julkaisemista seuraavalla ajalla vain, jos hakemuksesta on esitetty väite, ja vain siitä osasta, josta ei ole tehty valitusta. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 13

14 Mainittujen säännösten tavoitteena on antaa hakijan rekisteröidä merkkinsä muiden kuin valituksen kohteena olevien tavaroiden osalta nopeasti odottamatta pitkän väitemenettelyn tulosta Hyväksyminen Tavaramerkkiasetuksen 44 artiklan 6 kohta Jos virasto hyväksyy jakamisilmoituksen, uusi hakemus laaditaan hyväksymispäivästä alkaen eikä takautuvasti ilmoituspäivästä alkaen. Uudessa hakemuksessa säilytetään hakemuspäivä sekä mahdolliset etuoikeus- ja aiemmuuspäivät. Aiemmuudesta tulee siten osittainen. Ennen sitä päivää, jona virasto on vastaanottanut jakamista koskevan ilmoituksen, esitetyt pyynnöt ja hakemukset sekä suoritetut maksut katsotaan tehdyiksi tai suoritetuiksi myös jaetun hakemuksen osalta. Alkuperäisestä hakemuksesta asianmukaisesti maksettuja maksuja ei kuitenkaan palauteta. Tämän säännöksen käytännön vaikutuksista voidaan esittää seuraavat esimerkit: Jos käyttöluvan rekisteröinnistä on tehty hakemus ja virasto on saanut rekisteröinnistä maksun ennen jakamista koskevaa ilmoitusta, käyttölupa rekisteröidään alkuperäisen rekisteröinnin perusteella ja tallennetaan uuden rekisteröinnin tietoihin. Lisämaksuja ei peritä. Jos yhteisön tavaramerkkihakemus, jossa vaaditaan kuutta luokkaa, jaetaan kahteen hakemukseen, joissa kummassakin on kolme luokkaa, luokkamaksuja ei makseta siitä päivästä alkaen, jona virasto saa ilmoituksen jakamisesta. Ennen kyseistä päivää maksettuja maksuja ei kuitenkaan voida palauttaa. Jos jakamista ei hyväksytä, vanha hakemus pysyy muuttumattomana. Asiaan ei vaikuta se, katsottiinko, että jakamisilmoitusta ei ollut jätetty, koska maksua ei ollut maksettu, hylättiinkö ilmoitus, koska se ei täyttänyt muodollisia edellytyksiä, katsottiinko, että ilmoitusta ei voida hyväksyä, koska se jätettiin yhtenä niistä jaksoista, jolloin jakamista ei hyväksytä. Hakijan kannalta pahin mahdollisuus on se, että jakamisilmoitusta ei hyväksytä, jolloin se ei vaikuta alkuperäiseen hakemukseen. Hakija voi esittää jakamisilmoituksen myöhemmin, jolloin siitä peritään uusi maksu Uusi asiakirjavihko ja sen julkaiseminen Jaettua hakemusta varten on laadittava uusi asiakirjavihko, joka sisältää kaikki asiakirjat, jotka olivat alkuperäisen hakemuksen asiakirjavihkossa, kaiken jakamisilmoitukseen liittyvän kirjeenvaihdon ja kaiken uutta hakemusta koskevan Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 14

15 tulevan kirjeenvaihdon. Uuden asiakirjavihon tutkintaa ei rajoiteta yleisten sääntöjen nojalla. Jos jakamista koskeva ilmoitus koskee yhteisön tavaramerkkihakemusta, jota ei ole vielä julkaistu, sekä jaettu että alkuperäinen hakemus julkaistaan erikseen ja tavalliseen tapaan, ilman erityisiä viittauksia toisiinsa. Jos jakamista koskeva ilmoitus koskee yhteisön tavaramerkkihakemusta, joka on jo julkaistu, jakamista koskeva tieto ja viittaus alkuperäiseen hakemukseen julkaistaan. Uusi hakemus on myös julkaistava kaikkien tavanomaisten tietojen kanssa. Uutta väitekautta ei kuitenkaan avata. Jakaminen hyväksytään vain tavaroille, joiden osalta väitekausi on jo avattu mutta ei hyödynnetty. Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa B, Tutkinta Sivu 15

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 4 MENETTELYJEN KIELI Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 7 UUDELLEENTARKASTELU Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 6 MUUT REKISTERIMERKINNÄT LUKU 1 VASTAKANTEET

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 6 PÄÄTÖSTEN KUMOAMINEN, REKISTERIMERKINTÖJEN POISTAMINEN

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 9 LAAJENTUMINEN Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan,

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 3 YHTEISÖN TAVARAMERKKI VARALLISUUSOIKEUTENA LUKU

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 8 MENETETYN MÄÄRÄAJAN PALAUTTAMINEN Ohjeet virastossa

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 2 MUUNTAMINEN Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN TUTKINTAAN ALKUSANAT JA JOHDANTO

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN TUTKINTAAN ALKUSANAT JA JOHDANTO OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN TUTKINTAAN ALKUSANAT JA JOHDANTO Sisällysluettelo 1 Ohjeiden taustaa... 3 2 Ohjeiden tarkoitus... 3 3 Ohjeiden tarkistaminen...

Lisätiedot

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki tavaramerkkilain muuttamisesta muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 14 :n 1 momentin

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 1 REKISTERÖINNIN MUUTOKSET Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1995 Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan hyödyllisyysmallioikeudesta 10 päivänä toukokuuta 1991

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 3 YHTEISÖN TAVARAMERKKI VARALLISUUSOIKEUTENA 1

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D MENETTÄMINEN JA MITÄTÖINTI JAKSO 2 ASIASISÄLTÖÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Ohjeet

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 4 UUDISTAMINEN Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTON (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITTAMAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTON (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITTAMAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTON (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITTAMAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA D MENETTÄMINEN JA MITÄTÖINTI JAKSO 1 MENETTÄMISTÄ JA MITÄTÖINTIÄ KOSKEVAT MENETTELYT

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

Ohjeita Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin muuntamishakemuslomaketta varten

Ohjeita Euroopan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin muuntamishakemuslomaketta varten Yleisiä huomioita Tätä lomaketta käytetään muuntamishakemuksissa, jotka koskevat kaikkia Euroopan unionin nimeävään kansainväliseen rekisteröintiin sisältyviä tavaroita ja palveluja (täydellinen muuntaminen)

Lisätiedot

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI

HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI MITÄTTÖMÄKSI Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) HAKEMUS YHTEISÖN TAVARAMERKIN JULISTAMISEKSI Hakijan/edustajan viite (enintään 20 merkkiä) Viimeksi päivitetty: 04/2013

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yleinen tiedonanto asiassa IP Translator annetun tuomion täytäntöönpanosta v1.2, 20. helmikuuta 2014 1 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10 IP Translator ja vastasi esitettyihin

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA E REKISTERÖINTITOIMET JAKSO 5 ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLE PYYTÄMINEN Ohjeet virastossa

Lisätiedot

Kansainvälisen rekisteröinnin nro

Kansainvälisen rekisteröinnin nro Viimeisin päivitys 032016 HAKUS EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKIN Sivumäärä (tämä sivu mukaan lukien) Hakijanedustajan viite (enintään 20 merkkiä) Mod.011 Hakija Oikeushenkilön nimi tai etunimi ja sukunimi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) 13558/16 INF 185 API 107 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Hanke: asiakirjojen julkisuuteen

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296

TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296 TAVARAMERKKIASETUS 29.5.1964/296 (muut. 26.3.1976/271, 3.12.1976/943, 23.2.1979/209, 13.2.1981/133, 16.12.1983/997, 20.3.1992/258, 22.12.1995/1702, 22.3.1996/188, 13.4.2000/370) 1 LUKU Tavaramerkkirekisteri

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA C VÄITEMENETTELY JAKSO 2 IDENTTISYYS JA SEKAANNUSVAARA LUKU 5 HALLITSEVAT

Lisätiedot

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös)

Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA. (Hallintoneuvoston päätös) Helsinki, 12. marraskuuta 2010 MB/D/29/2010 lopullinen PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Hallintoneuvoston päätös) PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTON HALLINTONEUVOSTO,

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 2 MENETTELYJÄ KOSKEVAT YLEISET PERIAATTEET Ohjeet

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o /.. annettu [ ] ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden

Lisätiedot

Ohjeita valituslomaketta varten

Ohjeita valituslomaketta varten Ohjeita valituslomaketta varten 1. Yleisiä huomautuksia 1.1 Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa maksutta virastosta tai sen voi ladata EUIPO:n verkkosivustolta (http://www.euipo.europa.eu). Lomaketta saa myös

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Unionin tuomioistuin antoi ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi esitettyihin kysymyksiin seuraavasti: Yhteinen tiedonanto Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskevista yhteisistä käytännöistä v1.2, 1 28. lokakuuta 2015 Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10,

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

Ohjeita valituslomaketta varten

Ohjeita valituslomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (OHIM) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita valituslomaketta varten 1. Yleisiä huomautuksia 1.1 Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa virastosta maksutta tai sen voi ladata viraston

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

YHTEISÖN TAVARAMERKKILEHTEÄ KOSKEVA OPAS

YHTEISÖN TAVARAMERKKILEHTEÄ KOSKEVA OPAS YHTEISÖN TAVARAMERKKILEHTEÄ KOSKEVA OPAS V.10 (12.12.2011) OPAS Johdanto Osa A Osa B Osa C Osa D Osa E Osa F Osa M - Tavaramerkkihakemukset - Tavaramerkkien rekisteröinnit - Rekisteriin myöhemmin tehtävät

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 29. päivänä toukokuuta 1964. Tavaramerkkiasetus

Annettu Helsingissä 29. päivänä toukokuuta 1964. Tavaramerkkiasetus Annettu Helsingissä 29. päivänä toukokuuta 1964 Tavaramerkkiasetus Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 58 :n nojalla: 1 luku

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2012 COM(2012) 270 final 2012/0145 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta

Lisätiedot

8338/1/15 REV 1 1 CAB SG

8338/1/15 REV 1 1 CAB SG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. huhtikuuta 2016 (OR. en) 8338/1/15 REV 1 POLGEN 61 CODEC 604 PE 84 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5084/12

Lisätiedot

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen). Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus ja päiväkirja 1 Mallin rekisteröintiä

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 16.6.2011 ILMOITUS JÄSENILLE (53/2011) Asia: Italian tasavallan edustajainhuoneen perusteltu lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 5 AMMATTIMAINEN EDUSTUS Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Laki patenttilain muuttamisesta

Laki patenttilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki patenttilain muuttamisesta muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1967 annetun patenttilain (550/67) 6 :n 1 momentti, 45 :n

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN REKISTERÖITYJEN YHTEISÖMALLIEN TUTKINTAAN

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN REKISTERÖITYJEN YHTEISÖMALLIEN TUTKINTAAN OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN REKISTERÖITYJEN YHTEISÖMALLIEN TUTKINTAAN REKISTERÖITYJEN YHTEISÖMALLIEN UUDISTAMINEN Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA M KANSAINVÄLISET MERKIT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA M KANSAINVÄLISET MERKIT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA M KANSAINVÄLISET MERKIT Ohjeet virastossa suoritettavaan tutkintaan, osa M,

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKILEHTEÄ KOSKEVA OPAS

EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKILEHTEÄ KOSKEVA OPAS EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKILEHTEÄ KOSKEVA OPAS V.12 (23.03.2016) OPAS Johdanto Osa A Osa B Osa C Osa D Osa E Osa F Osa M - EU-tavaramerkkihakemukset - EU-tavaramerkkien rekisteröinnit - EUTM-rekisteriin

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 9.12.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (33/2010) Asia: Puolan parlamentin alahuoneen (Sejm) perusteltu lausunto Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky:

Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: FI FI Lähentyminen Yhteisestä käytännöstä usein kysytyt kysymykset Lähentymisohjelma 3. Erottamiskyky: kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävät kuviomerkit A. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ 1. Mitkä virastot

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Helsinki 25. maaliskuuta 2009 Asiakirja: MB/12/2008 lopullinen

Helsinki 25. maaliskuuta 2009 Asiakirja: MB/12/2008 lopullinen Helsinki 25. maaliskuuta 2009 Asiakirja: MB/12/2008 lopullinen PÄÄTÖS EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION ASIAKIRJOJEN SAAMISESTA YLEISÖN TUTUSTUTTAVAKSI ANNETUN EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT

EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT RIL Sovittelu 1 (5) EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT I SOVITTELUN ALOITTAMINEN 1 Hakemus Asianosaisten on toimitettava sovittelun aloittamista koskeva kirjallinen hakemus liitteineen RIL Sovittelulle.

Lisätiedot

YHTEISÖN KASVINJALOSTAJAOIKEUTTA KOSKEVA HAKEMUS YHTEISÖN KASVILAJIKEVIRASTOLLE. Kansallisen viraston käyttöön tarvittaessa. Vain viraston käyttöön

YHTEISÖN KASVINJALOSTAJAOIKEUTTA KOSKEVA HAKEMUS YHTEISÖN KASVILAJIKEVIRASTOLLE. Kansallisen viraston käyttöön tarvittaessa. Vain viraston käyttöön Euroopan unioni Yhteisön kasvilajikevirasto YHTEISÖN KASVINJALOSTAJAOIKEUTTA KOSKEVA HAKEMUS YHTEISÖN KASVILAJIKEVIRASTOLLE Kansallisen viraston kautta: Tiedosto no: Kansallisen viraston käyttöön tarvittaessa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) 5350/18 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto LIMITE PUBLIC

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12962/10 DENLEG 78 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2014 COM(2014) 744 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisellä vapaakauppasopimuksella

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt *

Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * P7_TA(2010)0092 Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: laskutussäännöt * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. toukokuuta 2010 ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

A7-0199/ Ehdotus direktiiviksi (COM(2012)0381 C7-0187/ /0185(COD))

A7-0199/ Ehdotus direktiiviksi (COM(2012)0381 C7-0187/ /0185(COD)) 28.6.2013 A7-0199/ 001-011 TARKISTUKSET 001-011 esittäjä(t): Liikenne- ja matkailuvaliokunta Mietintö Vilja Savisaar-Toomast Ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjat A7-0199/2013 (COM(2012)0381 C7-0187/2012

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia.

HE 219/2004 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. HE 219/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tavaramerkkilakia. Ehdotetut muutokset perustuvat

Lisätiedot

Virallinen mittaus ja muutoksenhaku. Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK

Virallinen mittaus ja muutoksenhaku. Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK Virallinen mittaus ja muutoksenhaku Puutavaranmittauslakiseminaari 3.4.2012 MTK 26 Erimielisyyden ratkaiseminen Mittauserimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti mittausosapuolten välillä. Jos mittausosapuolet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKILEHTEÄ KOSKEVA OPAS

EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKILEHTEÄ KOSKEVA OPAS EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKILEHTEÄ KOSKEVA OPAS V.15 (24.10.2017) OPAS Johdanto Osa A Osa B Osa C Osa D Osa E Osa F Osa M - EU-tavaramerkkihakemukset - EU-tavaramerkkien rekisteröinnit - EUTM-rekisteriin

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 1 VIESTINTÄTAVAT JA MÄÄRÄAJAT Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EY)

KOMISSION ASETUS (EY) 1.7.2005 Euroopan unionin virallinen lehti L 170/7 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1002/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 1239/95 muuttamisesta pakkolupien myöntämisen ja yhteisön kasvilajikeviraston

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI Yhteisön kasvilajikevirasto

EUROOPAN UNIONI Yhteisön kasvilajikevirasto EUROOPAN UNIONI Yhteisön kasvilajikevirasto YHTEISÖN KASVILAJIKEVIRASTON HALLINTONEUVOSTON PÄÄTÖS tehty 25 päivänä kesäkuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston 30 päivänä toukokuuta 2001 antaman asetuksen

Lisätiedot