Myyntityön perusvälineet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myyntityön perusvälineet"

Transkriptio

1 Myyntityön perusvälineet Lauttasaaren yrittäjät - Blue Peter, Helsinki Timo Kasper, Liikkeenjohdon konsultti ja Coach - BDO Oy

2 Mietipä tätä Millaiset asiat vaikuttavat myyntitulokseen? Jos myyntituloksen pitäisi parantua 30 % seuraavan Jos myyntituloksen pitäisi parantua 30 % seuraavan vuoden aikana, mitä Sinun mielestäsi pitäisi tehdä?

3 Myyntitulokseen vaikuttavat tekijät Ulkoiset vaikuttajat Markkinat Asiakaskunta Päämiehet Yhteistyökumppanit Kilpailijat Suhdanteet Viranomaiset Lainsäädäntö Viranomaiset Myyntitulos Henkilökohtainen tekeminen Yrityksen sisäiset Tuotevalikoima Henkilöstö Johtaminen Toimitilat Työvälineet Markkinointi Koulutus Talous Imago Sisäinen yhteistyö Asenteet, Motivaatio, Osaaminen, Yhteistyö, Luovuus, Palvelualttius

4 Arkipäivän tekeminen ratkaisee. Myyntityö TEKEMINEN MÄÄRÄ KOHDE ONNISTUMINEN HALU KYKY ASENNE TIEDOT MOTIVAATIO TAIDOT ROOLI USKOMUKSET ARVOT A S I A K K A A T T U L O S

5 Tulos: kertolaskulla vai yhteenlaskulla? Suoriutumiskyvyn yllä- pito Motiivit Ajattelu Asenteet Koulutus Know-how Funktionaalinen taitavuus Tekninen osaaminen Teoriat, mallit ja viitekehykset Kokemus Riippuvuudet Poikkititeteellinen kyvykkyys Systeeminen ajattelu Know-why Lahjakkuus 7 älykkyyden lajia Henkilökohtainen SWOT Johdonmukaisuus ja kokonaisuuksien hallinta Huippusuoritus

6 Myyjän menestyksen välineet Kontaktien määrä Kontaktien suunta Myyntitulos Kontaktien laatu

7 Myynnin osaamistekijät Suunnitteluosaaminen Asiakastapaamisten ja kontaktien lukumäärä Oikea asiakassuuntaus Ajankäytön suunnittelu Tieto-osaaminen Asiakkaiden (ammatti-)toiminnan ja alan tuntemus Asiakkaiden päätösprosessien tuntemus Omien tuotteiden ja yrityksen tuntemus. Niiden arvo asiakkaalle. Kilpailijatuntemus. Ketkä ovat oikeasti kilpailijoitamme? Taito-osaaminen Kyky luoda asiakassuhteita Kyky syventää asiakassuhteita Myyntimetodiset taidot

8 Pohdinta Mieti myyjän menestyksen välineitä ja kymmentä myynnin osaamistekijää. Mitkä näistä ovat mielestäsi sinulla kunnossa? Mihin sinun täytyy kiinnittää erityistä huomiota? Mitkä ovat selvästi kehitysalueitasi? Mitä aiot tehdä, että kehitysalueet ja erityistä huomiota vaativat alueet tulevat kuntoon. Milloin?

9 Myyntitilanteessa vaikuttavat taustatekijät Mitä as saa, mitä Merkitystä (ANTAA) Järki 20% Miten: kokonais/suhdekomm. As:n todellinen tilanne: -Tarpeet -Pulmat -Odotukset Oy Yritys Ab (ON) Tunne, luottamus 80% As henkilönä -Asenteet - Arvostukset -Motiivit -Tiedot/taidot - Henk.koht. odotukset

10 Myynnin systematiikka Asiakkaan lupaus Päätösehdotus Argumentointi Tarvekartoitus Avausvaihe

11 Myyntikeskustelun vaikutus tulokseen M Y Y N T I K T A P T A P A R PAREMPI ASIAKAS- TAPAAMISET BUUKKAUS K E S K U S T E L U A A M I N E N KAUPAT A R J O U S MYYNTI- KESKUSTELU MYYNTI- KESKUSTELU R E M P I PAREMPI PAREMPI BUUKKAUS

12 Entä kilpailutilanne? Hinta ratkaisee Asiakkaan tarve Voitetaan! Hävitään! Mitkä ovat kilpailuetuni? Ei kauppoja Omat edut Kilpailijan edut

13 Miten voi parantaa? Tyypillisiä syitä miksi kauppa ei toteudu Ei kykyä käsitellä vastaväitteitä Myyntitilanne Valmiiksi mietityt käsittelytavat (Osto)päätös Asiakas tyytyväinen nykyiseen ratkaisuun tai kokee kilpailijan parempana vaihtoehtona Argumenttien valinta ja muotoilu Hyötyjen perustelu Ei oikeita kysymyksiä tarpeen herättämiseen tai asiakkaan johdattamiseen FOCA-rakenne Asiakkaan tarpeen selvittäminen Ei keinoja luottamuksen rakentamiseen Vaikuttava esittäminen Ensikontaktin ottaminen Ei systemaattista tapaa buukata Systemaattinen buukkaus-puhe Tapaamisen sopiminen

14 Argumenttien valinta Hieno palvelu! Minun! X X X X X X X X X Tuotekeskeinen argumentointi Asiakkaan arvostukset X X X Asiakaskeskeinen argumentointi

15 Argumenttien muotoilu ON ANTAA Asiakasyritys Asiakkaan työntekijän rooliin MERKITSEE Asiakas yritykselle Asiakkaan työntekijän rooliin Asiakkaan arvostuksiin Asiakkaan persoonaan

16 Mitä kysyä? MUUTOS (CHANGE) MIELIPIDE (OPINION) TOSIASIAT (FACTS) TOIMINTA (ACTION) -TEKEMINEN JA LUOPUMINEN Tarve on ero epätyydyttäväksi koetun nykytilanteen, sekä toivotun tilanteen välillä, kun on edellytyksiä ja tahto ratkaista tilanne tai ongelma.

17 Kartoitus Miksi? tavoite : saada tietoa, ymmärtää asiakkaan ajatukset, saada asiakas ajattelemaan meille kilpailuetua tuottavia tarpeitaan, ymmärtää päätökseen vaikuttavat seikat ja ihmiset Mitä, Miten? Miten kysyä, Mitä kysyä, keneltä kysyä; arvostukset, päätösperusteet

18 Kysymysmetodiikka Hyväksymisaste: % 50-60% Avoin kysymys Johdatteleva kysymys 10% 0- Väite, oletus Vastaväitteet, ostovastukset

19 FOCA- harjoitus Mikä kysymys ( F,O,C,A ) on kyseessä? 1. Miten suhdanteet vaikuttavat yrityksenne toimintaan? 2. Milloin olette valmiit kokeilemaan uutta kumppania? 3. Mitkä ovat suurimmat muutokset yrityksessänne kuluvana vuonna? 4. Mitkä ovat tärkeimmät valintaperusteet kumppanin valinnassa? 5. Mitkä ovat liiketoimintanne tavoitteet? 6. Mitä olette suunnitelleet tekevänne päästäksenne tavoitteisiinne? 7. Mitkä ovat tämän hetken toimittajan vahvuudet ja heikkoudet? 8. Kuinka usein kilpailutatte alihankkijat? 9. Mitkä on nykyisen tavan toimia heikkoudet? 10.Miten haluaisitte, että ideaalitilanteessa alihankinta toimisi? 11.Miten markkinoiden kehityssuunta vaikuttaa teihin?

20 FOCA harjoitus 2 1. Milloin olette valmiit kokeilemaan yritystämme? 2. Millä ehdoilla suostuisitte vaihtamaan toimittajaanne? 3. Ketkä ovat tämän hetkiset toimittajanne? 4. Mitkä ovat heidän vahvuutensa ja heikkoutensa? 5. Mitä alihankkijoita käytätte? 6. Jos alihankkijallanne olisi voin yksi heikkous, niin mikä se mielestänne olisi? 7. Miten aiotte parantaa kustannustehokkuuttanne? 8. Miten ideaalitilanteessa saavutettaisiin kustannustehok-kuuden optimitaso? 9. Mitä mieltä olette nykyisestä kustannustasosta? 10. Millä toimialalla yrityksenne toimii? 11. Mitä mieltä olette nykyisestä suoritustasostanne? 12. Mikä toimii hyvin ja mikä ei niin hyvin toimialallanne? 13. Mitkä ovat tämän vuoden prioriteettinne? 14. Millä tasolla suorituskykynne tulisi olla tällä hetkellä? 15. Mitä suunnitelmia teillä on markkinamuutosten ennakointiin? 16. Mitkä ovat tämän vuoden tavoitteenne? 17. Miten aiotte varmistua siitä, että pääsette tavoitteisiinne? 18. Minkälaista markkina-asemaa haette? 19. Millaisia ominaisuuksia unelma yhteistyökumppanilla tulisi olla? 20. Tulevaisuutta ajatellen, mitkä ominaisuudet ovat välttämättömiä alihankkijoillenne?

21 Toimii! K Kysy ja kartoita tarve, tilanne, pulmat O Ota asiakkaan hyväksyntä T Todista ratkaisusi (argum.) O Ota asiakkaan hyväksyntä

22 Mieti kotona tai myöhemmin yhdessä Rakennetaan argumenttipankki, mieti vaihtoehtoja: Asiakkaan arvostukset, mitä ne ovat? Tuotteen, palvelun, xxx:n ominaisuudet? Mitä etuja sen/niiden ominaisuudet tarjoavat asiakkaalle? Mihin arvostukseen niiden ominaisuudet ja etu vastaavat? Näkökulmat: Yritysjohto Asiakasryhmä A Muuttaja, urheilija, elämäntilanne X jne..

23 Mihin vastaväite kohdistuu Mahdollisuus käyttää Tarve ETU Todiste - argumentit Kilpaileva vaihtoehto Hinta

24 Vastaväitteiden psykologinen käsittely Yes but Tell me more Bumerangi Myönteisesti tulkitseva kysymys Tyhjennys ja lukitus

25 Miten voi menestyä? Intohimo Yrittäjän menestymisen konsepti Mahdollisuus tulla parhaaksi Mahdollisuus tehdä rahaa (Jim Collins)

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle

Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi A380A5000 Kandidaatintutkielma Sovellusratkaisujen myynti asiantuntijayrityksille: vaatimukset myyjälle ja myyntityölle Selling software solutions

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Markkinointi ja myynti. Luentopäivä 1 - Asiakkaan ymmärrys, segmentointi, kanavarakenteet ja menestysmyynnin avaimet

Markkinointi ja myynti. Luentopäivä 1 - Asiakkaan ymmärrys, segmentointi, kanavarakenteet ja menestysmyynnin avaimet Markkinointi ja myynti Luentopäivä 1 - Asiakkaan ymmärrys, segmentointi, kanavarakenteet ja menestysmyynnin avaimet Timo Rope Tammikuu 2012 2 3 MOTTO: Jos et ihmistä ymmärrä, niin markkinoinnille ei ole

Lisätiedot

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design

PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Minna Murtonen PERUSTETTAVAN KÄSITYÖYRITYKSEN MARKKINOINTISUUNNITELMA Mur Mur Design Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 19.5.2008 Tekijä(t) Minna

Lisätiedot

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS businessoulu.com 2 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS SISÄLTÖ SIVU A. YLEISTÄ 3 B. MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISPROSESSI 3 C. MARKKINOINTISUUNNITELMA 4

Lisätiedot

NÄY EDUKSESI ASIAKKAAN KOHTAAMINEN JA NEUVOTTELUTAIDOT 9.10.2012 ROVANIEMI MATTI KOISTINEN

NÄY EDUKSESI ASIAKKAAN KOHTAAMINEN JA NEUVOTTELUTAIDOT 9.10.2012 ROVANIEMI MATTI KOISTINEN NÄY EDUKSESI ASIAKKAAN KOHTAAMINEN JA NEUVOTTELUTAIDOT 9.10.2012 ROVANIEMI MATTI KOISTINEN OHJELMA Ihmisten välinen vuorovaikutus Asiakastilanne Neuvottelutaidot Menetelmänä käytetään draamaa KUKA ON TAITEILIJAN

Lisätiedot

Tilitoimistotyo n vetovoima

Tilitoimistotyo n vetovoima Tilitoimistotyo n vetovoima Innovaatioleiri 22.-23.1.2014 Hartola, Linna Hotelli HS-Yrityspalvelut ja Lahden Tilikeskus Maailman muutoksissa uusi tilitoimistotyö Toisen asteen koulutusjärjestelmä on rakentunut

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat

Asiakas on tärkein. Erilaisia asiakkaita. Nykyiset asiakkaat. Uudet/potentiaaliset asiakkaat 1(5) Asiakas on tärkein Henkilöstöomisteisissa yrityksissä toiminnan lähtökohtana ovat usein jäsenet. Riippuen heidän tavoitteistaan ja yhteenliittymisen perusteistaan, yritys lähtee liikkeelle joko jäsentensä

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

tehokkaasti tulokseen

tehokkaasti tulokseen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Maaliskuu 2008 tehokkaasti tulokseen - Myynnin ja markkinoinnin keinoin Myyjän taidot ja kehittyminen ERÄÄN CRM -PROJEKTIN

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Verkostojohtamisen taika

Verkostojohtamisen taika LASSE MITRONEN KTT Lasse Mitronen toimii strategisen kehityksen johtajana Kesko Oyj:ssä Verkostojohtamisen taika Asiakkaiden palveleminen ei useinkaan onnistu miltään yritykseltä pelkästään omin voimavaroin.

Lisätiedot

Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä

Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä Tutkimus ICT-alan myynnin esteistä 1 Sisällysluettelo Tutkimusraportti 14.4.2014 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tutkimuksen tiedot... 4 1.2 Yhteenveto... 6 1.3 Asiantuntija-arviot... 8 2 MYYNNIN ESTEET... 11 2.1

Lisätiedot

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset

7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset 7 turmiollista ajatteluvirhettä, jotka estävät sinua tienaamasta niin paljon kuin ansaitset JOONA LUOSTARINEN & TIMO HYVÄRI Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 7 turmiollista ajatteluvirhettä...8 #1

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008

Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 http://www.vauhtipyörä.fi/blog 1/7 Myynti - Brian Tracyn cd Referoinut/suomentanut Juha Ahola, tammi- huhtikuu 2008 Moni myyjä on häpeissään ja ujona siitä, että on myyjä. He ajattelevat, että myyjänä

Lisätiedot

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät

J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O. PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta PALVELUN LAATUUN JA SEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT: Esimerkkinä kylpylät Yrittäjyyden pro gradu tutkielma Syksy 2003 Laatija: Tarja

Lisätiedot

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella.

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella. YRITYS Ohjaajan opas 4H-Yrityksen Ohjaajan opas on tarkoitettu 4H-Yrityksien ohjaajille. Opas auttaa tutustumaan nuoren 4H-Yritykseen ja saamaan vinkkejä ja ohjeita nuoren ohjaamiseen liittyviin asioihin.

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

Pk-yrityksen liikeriskit

Pk-yrityksen liikeriskit Vältä turhat karikot Pk-yrityksen liikeriskit Sisällysluettelo Tervetuloa liikeriskien maailmaan!... 3 Miten tunnistat liikeriskisi?... 4 Henkilöstö, yrityksen tärkeä voimavara... 6 Tuotanto ja tuotteet

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN i ARTTU KALLI PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Prof. Hannu Kärkkäinen on hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa 9.12.2009 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot