TEEMANA OMISTUS, OMISTAJUUS, OMISTAJAPOLITIIKKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEEMANA OMISTUS, OMISTAJUUS, OMISTAJAPOLITIIKKA"

Transkriptio

1 Alustus Siitonen KUPERA Kuntien perusrakenteiden ja perusrakennepalvelujen rahoituksen, omistajuuden ja tuotannon innovaatiot SEMINAARI Omistajuusinnovaatiot teknisellä sektorilla TEEMANA OMISTUS, OMISTAJUUS, OMISTAJAPOLITIIKKA Pentti Siitonen DI /lehtori/ (emeritus), tutkija Omistusproblematiikkaan virittäytyminen ESITYKSEN SISÄLTÖ (katso työpaperi Kunnat ja omistaminen) 1. KUNNAT JA TEKN SEKTORI OMISTAJINA 2. OMAISUUSOSIEN LUONNE 3. KUNNAN OMISTAJAPOLITIIKKA 4. OMAISUUDEN KULUMINEN JA KORJAUSVELKA 5. KIINTEISTÖOMAISUUDEN ERITYISPIIRTEITÄ johtopäätöksiä, väitteitä, kysymyksiä Pentti Siitonen KUPERA seminaari 1 KUNNAT OMISTAJINA Käyttöom tasearvot % 9 % 74 % ¾ PERUSKUNNAT MAA JA VESIAL RAKENNUKSET KIINT RAK JA LAITTEET KONEET JA KALUSTO KÄYTTÖOM ARVOPAP Kuntien käyttöomaisuus Kunnat Kuntayhtymät Muut yhteisöt 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Eräiden kaupunkien aineellisen omaisuuden jakautuma MÄÄRÄSUHTEET Lappeenr Hämeenl Kotka Mikkeli/u Espoo Vaasa KUNNITTAIN MaaVesial 03 Pentti Siitonen Rakenn 03 Kiint rak ja lait 03KUPERA Koneet+Muu seminaari VAIHTELEVAT euroa Muu Käyttöomn arvopap Koneet ja kalusto Kiinteät rak ja laitt Rakennukset Maa- ja vesialueet

2 Omaisuusluokat OMAISUUS VOIDAAN RYHMITELLÄ MYÖS SEURAAVASTI: Maaomaisuus, metsät, maatalousmaa, raakamaa, tontit, kadut, puistot ja muut yleiset alueet. Tuotantovälineet, palvelutuotannossa käytetyt rakennukset, kiinteät rakenteet ja laitteet (esimerkiksi vesihuollon verkostot ym. rakenteet) sekä koneet ja kalusto. Sijoitusomaisuus, kunnan omistamat osakkeet ja osuudet sekä lainasaamiset. KUVAA HYVIN OMAISUUSOSIEN LUONNE-EROJA Pentti Siitonen KUPERA seminaari 3 0MISTUS tekn sektorilla TEKNINEN SEKTORI, TEKNISET PALVELUT, PERUSRAKENNEPALVELUT - Monialainen / fyysiseen rakenteeseen / rakenteisiin sidottu palvelusektori ERITYISTOIMIALOJEN RAKENTEET SATAMA MUUT PALVELUT MUU ENERGIAHUOLTO JOUKKOLIIKENNEPALVELUT TIETOLIIKENNEPALVELUT TOIMITILAPALVELUT ERITYISET PALVELUT IV PALO- JA PELASTUSTOIMI YMPÄRISTÖN HUOLTO RAKENNUSVALVONTA JÄTEHUOLTO KAUKOLÄMPÖHUOLTO VESIHUOLTO YMPÄRISTÖN VALVONTA- JA TURVALLISUUS- PALVELUT III TEKNISET INFRASTRUKTUURI- PALVELUT II LIIKENNEVÄYLÄT YMPÄRISTÖRAKENTEET MAAPOHJA / TONTIT KONEITA, KALUSTOA ASUNNOT, TOIMITILAT JOHTOVERKOSTOT LAITOKSET PUISTOT JA YLEISET ALUEET LIIKENNEVÄYLÄT YHDYSKUNTASUUNNITTELU - KAAVOITUS (MITTAUS) - MAA/ TONTIT YHDYSKUNTA- PALVELUT I Pentti Siitonen KUPERA seminaari 4

3 Tekn ivestoivana Tekniset palvelut fyysiseen rakenteeseen sitoutuvina Omistusintensiivisiä Investoivia toimialoja Pentti Siitonen KUPERA seminaari 5 Tekn talous Teknisen sektorin useilla toimialoilla KÄYTTÖTALOUS JA INVESTOINTITALOUS YHTÄ MERKITTÄVÄT TULOT- MENOT käyttötalous ja investoinnit jaksolla keskim. /taajama-as/v / KS -kunnat yli as TOIMITILAT LIIKETOIMINTA Jätehuolto Vesihuolto YMP.RAKENTEE Puistot Liik väylät PELASTUSTOIMI OHJ./VALVONTA Ymphuolto Rakvalvonta Yhdyskuntasuun -97 Alijäämä Ylijäämä Käyttötalous Investoinnit /taajama-as/v Pentti Siitonen KUPERA seminaari 6

4 Kupera omist KUPERA-KAUPUNGIT Aineelliset hyödykkeet jakautuma ( tase 2008) Vaasa Turku Tampere Seinäjoki Rovaniemi Rauma Pori Oulu Mikkeli Lahti Kuopio Kouvola Jyväskylä Joensuu Hämeenlinna Vantaa Helsinki Espoo Suomi keskim Maaomaisuus Rakennusomaisuus Kiint rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet, kalusto ja muut Pentti Siitonen KUPERA seminaari 7 Taseanalyysi TASEARVOT - VAILLINAINEN KUVA OMAISUUDESTA Pentti Meklin Tasearvot /Timantit ja miinat ja miten niihin pitäisi suhtautua Keskeisen omaisuuden käyttötarkoitukset ja käyttöasteet Poistoperusteiden erilaisuus Voittoa tuottava varallisuus Omaisuuden käypien arvojen ja tasearvojen vertailu Käyttöomaisuuden korjausvelka Päijät-Hämeen liitto /Paketti- Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti Taseanalyysi Meklin Pentti esitys Paketti-projektin seminaarissa Pentti Siitonen KUPERA seminaari 8

5 Omais luonne A OMISTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS JA ASTE VOI OLLA ERILAINEN TIETOISUUS ERILAISESTA TILANTEISTA? Kuntien taseissa olevien varallisuuserien käypä arvo ylittää kirjanpitoarvon vaihtelevasti (usein) arvojen määrittelyssä hankaluuksia Suurin osa tästä varallisuudesta on tarkoitustaan vastaavassa käytössä Pentti Siitonen KUPERA seminaari 9 Omist luonne B OMISTUKSEN LUONNE ARVIOITA OSUUKSISTA Pentti Siitonen KUPERA seminaari 10

6 Varallisuuden luonne C Varallisuuden hallinta on monimutkaista ba. jatkaa entisessä käytössä, (rahoitus verovaroilla) bb. voidaan myydä (jos ei tarvita) bc. varallisuus tuottaa tuloa (esim. maa, asunnot) bd. aiheutuu lisävelvoitteita (ylläpitovastuu) Päijät-Hämeen liitto /Paketti- Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti Taseanalyysi Meklin Pentti esitys Paketti-projektin seminaarissa Pentti Siitonen KUPERA seminaari 11 Omaisuus tuloa tuottavana Maaomaisuus esimerkkinä ERILAINEN LUOVUTUSPOLITIIKKA - JALOSTUS RAAKAMAASTA TONTTIMAAKSI lisää arvoa - MYYNTI TUOTTAA VÄLITÖNTÄ TULOA - VUOKRAAMINEN TUOTTAA TULOA PITKÄLLÄ TÄHTÄIMELLÄ USEIMMISSA KAUPUNGEISSA SEKÄ MYY ETTÄ VUOKRAA hinnoitteluproblematiikka /laskentaproblematiikka Kunnan tonttiluov. jakautuma keskim / v (ala) as yli % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % kuntamyyyht kuntavuo yht Pentti Siitonen KUPERA seminaari 12

7 Maa inv. ME/TU ESIMERKKEJÄ MAA investointimenoista ja tuloista (suhteellisina /taaj as/v) Espoo(6) Vaasa(6) Lappeenr(6) Kotka(6) Varkaus(5) Porvoo(5) Mik+ymp(5) Kokkola(5) Kerava(5) Hämeenl(5) MAA - INVESTOINTIMENOT JA TULOT, MYYNTIVOITTO keskim / taaj-as/v euroa / taajama-as/vuosi MEtaajas/v TUtaajas/v MVtaajas/v Maa selkeästi tuloa tuottavaa omaisuutta VUOTUINEN MENO/TULOTASE POSIT Pentti Siitonen KUPERA seminaari 13 Tonttivuokratulot ESIMERKKEJÄ TONTTIVUOKRATULOJEN MERKITYKSESTÄ ,80 Hämeenl(5) keskim VUOTUINEN TONTTIVUOKRATULO suhteessa keskimääräisiin maainvestointeihin 1,12 Kerava(5) 1,74 1,88 Kokkola(5) Mik+ymp(5) 8,60 Porvoo(5) 1,87 Varkaus(5) -0,19 Espoo(6) 5,31 Kotka(6) 1,56 Lappeenr(6) 2,62 Vaasa(6) Vuokratulot moninkertaiset maainvestointeihin nähden Pentti Siitonen KUPERA seminaari 14

8 Omistuspolitiikka KONSERNIN OMISTAJAPOLITIIKALLA linjataan palvelutuotannossa tarvittavien välineiden, rakennusten, koneiden ja laitteiden omistamisen periaatteet. (Meklin Martikainen ACTA 152, 43) Katso Suomen Kuntaliitto 1998 ja 2005 Kunta omistajana Miten kunnassa tulisi arvioida omistamista ja omaisuuden tehokasta käyttöä sekä uudistaa kunnan omistajastrategiaa. Kuntaliitto 1998 Kunnan omistajapoliittiset linjaukset Kuntaliitto Pentti Siitonen KUPERA seminaari 15 Omistajapolitiikka B OMISTAJAPOLITIIKAN LINJAUKSIA (Vantaa, Turku) Omistaminen ei ole kunnan perustehtävä, väline palvelujen järjestämiseksi tai tuottamiseksi. Omistaminen ei staattista, tarkoituksenmukaisuutta ja organisointitapoja on arvioitava säännöllisesti. Omistamisen perusteena on riittävän tuoton saaminen kaupungin pääomasijoitukselle tai laadukkaiden ja edullisten palvelujen tuottamisedellytysten luominen. Omistajapolitiikan tulee tukea palvelutuotannon lisäksi myös elinkeinopolitiikkaa. Tietyillä toimialoilla omistaminen voi sisältää myös muita perusteita sosiaalipoliittisia tavoitteita Omistaminen voi olla luonteeltaan myös strategista omistamista Strategisessa omistamisessa korostuu omistamisen elinkaariajattelu. Pentti Siitonen KUPERA seminaari 16

9 Omistuksen perustelut MIKSI KUNTA OMISTAA? - omistaminen osana palvelutuotantoa - omistaminen strategiaa tukemassa - omistaminen tuloa tuottamassa OMISTUKSEN NÄKÖKULMAT? - palvelujen turvaamisen näkökulma - toimintaedellytysten luomisen näkökulma - kunnan läsnäolon merkityksen näkökulma Omistamisen perustelut OMISTUS OSANA PALVELUJA STRATEGINEN OMISTUS OMISTUS TULOLÄHTEENÄ Palvelun turvaamisen näkökulma Edellytysten luomisen ja turvaamisen näkökulma Toimintaympäristöön vaikuttamisen näkökulma TOIMII VIITEKEHYKSENÄ MUTTA PERUSTELUT JA NÄKÖKULMAT KIETOUTUVAT TOISIINSA Pentti Siitonen KUPERA seminaari 17 Tekn Omistusperusteluja TOIMITILAT osana palvelua - kuluvat, arvo laskee, - ylläpito, korjausvelka - asuntomarkkinat - toimitilamarkkinat RAKENTEET osana palvelua - kuluvat, arvo laskee, - vaativat ylläpitoa - kertyy korjausvelkaa - ei markkinoita ERITYISET PALVELUT yksityinen sektori, markkinat TEKNINEN PALVELUSEKTORI OMISTAJANA OMISTUKSEN KOHTEET ERITYISTOIMIALOJEN RAKENTEET ASUNNOT, TOIMITILAT JOHTOVERKOSTOT LAITOKSET LIIKENNEVÄYLÄT YMPÄRISTÖRAKENTEET MAAPOHJA / TONTIT SATAMA MUUT PALVELUT JOUKKOLIIKENNEPALVELUT TOIMITILAPALVELUT PALO- JA PELASTUSTOIMI YMPÄRISTÖN HUOLTO TIETOLIIKENNEPALVELUT RAKENNUSVALVONTA JÄTEHUOLTO MUU ENERGIAHUOLTO KAUKOLÄMPÖHUOLTO VESIHUOLTO PUISTOT JA YLEISET ALUEET ERITYISET PALVELUT YMPÄRISTÖN III VALVONTA- JA TURVALLISUUS- PALVELUT TEKNISET INFRASTRUKTUURI- PALVELUT II LIIKENNEVÄYLÄT YHDYSKUNTA- PALVELUT YHDYSKUNTASUUNNITTELU - KAAVOITUS (MITTAUS) - MAA/ TONTIT IV I MAAN ERITYISLAATU omistuskohteena, strateginen, luo edellytyksiä tuo tuloa - arvo säilyy / kasvaa, sijaintiarvoa, rakennusoikeusarvoa KUNTA KAAVOITTAA - maamarkkinat/tonttimarkkinat Pentti Siitonen KUPERA seminaari 18

10 Investointien erittely Investointien erittely eri osiin Laajennusinvestointi - uusien alueiden tarve Kehittämisinvestointi -lisäkaistat, valot yms. Korvausinvestointi -peruskorjaus, uusiminen Uusinvestoinnit Uusintainvestoinnit -Vaikea - Problemaattinen - Korjausvelka Pentti Siitonen KUPERA seminaari 19 Poistot VUOTUISET INVESTOINNIT teknisten palvelujen toimialalla Poisto korvausinvestointien tarpeen kuvaajana Suunnitelman mukainen POISTO Vuotuinen korvaus- tai uusintainvestointien tarve Investoinneista kehittämisja laajennusinvestointeihin (uusinvestoinnit) käytettävissä oleva osuus euroa Pentti Siitonen KUPERA seminaari 20

11 Korjausvelka Pentti Siitonen KUPERA seminaari 21 Maaomaisuus /luonne -MUU sivukäyttöä (virkistys, vaihtomaa) -RAAKAMAA -strategista omistusta -KAAVAMAA -omistus tuotantokäytössä % -osuus 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % MAANOMISTUSJAKAUTUMA 2003 ryhmäkeskiarvo vastanneet ha Espoo kaava03 raaka03 muu 03 Pentti Siitonen KUPERA seminaari 22

12 Maaomaisuus I Rakentamaton tonttimaa luo edellytyksiä toteutukselle Kokkola, Porvoo, Varkaus) as Rakentamattoman tonttimaan omistusprofiili (ha 2003) KUNNAN OMISTUS YKSITYINEN OMISTUS as Haukipudas, Kaarina, Pieksämäki) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % kunta AO k ARAK k Tym y AO y ARAK y Tym OMISTUSPROFIILIN HALLINTA?? OSA JOHDONMUKAISTA MAAPOLITIIKKAA OSANA OMISTAJAPOLITIIKKAA Pentti Siitonen KUPERA seminaari 23 Toimitilat RAKENNUKSET -TOIMITILAT tiloja laidasta laitaan Tampere-talo Viinikan rullakioski Pentti Siitonen KUPERA seminaari 24

13 Rakennus ympäristönä Rakennuksella voi olla muukin kuin Käyttöfunktio -osa ympäristöä -muistomerkki -maamerkki -kulttuurihistoriaa jne Tuottovaatimus erilainen? Pentti Siitonen KUPERA seminaari 25 tuottovaatimus HELSINKI TOIMITILOJEN SALKUTUS Salkku 1. Nettotuottotavoite 3-6 % Kiinteistöt, joilla on likvidit markkinat (esim. toimistot, liiketilat, myymälät, varastot, teollisuustilat, autotallit) Salkku 2 Nettotuottotavoite 3 % Kiinteistöt, joilla ei ole todellisia markkinoita (esimerkiksi koulut, päiväkodit ja sairaalat) Salkku 3 Nettotuottotavoite 0-3 % Kiinteistöt, jotka ovat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä (Sr ) ja kalliita ylläpitää tai kiinteistön tuottotavoitetta on alennettu erikoisperusteella Salkku 4 Nettotuottotavoite 0 % Kiinteistöt, joilla ei ole enää kaupungin omaa käyttöä, eikä tiloja voi enää sellaisenaan vuokrata ulkopuolisellekaan, vaan ne odottavat joko jalostusta tai myyntiä. Pentti Siitonen KUPERA seminaari 26

14 Sisäinen vuokra I Korkokustannuksen sekä poiston/korjausvastuun määritys eräissä tilayksiköissä Pääomavuokra Korkokustannus Poisto/korjausvastuu Euroina %-taso Arvopohja Euroina %-taso Arvopohja Helsinki* % Tekn. nykyarvo ,50 % Tekn. nykyarvo Espoo % Kirjanpitoarvo ,3 % Kirjanpitoarvo Vantaa ,50 % Tekn. nykyarvo ,0 8,3 % Kirjanpitoarvo Tampere* Lask. 6 % Tekn. nykyarvo ,0 % Tekn. nykyarvo Turku % Tekn. nykyarvo ,0 / 2,5 % JHH Lahti % Kirjanpitoarvo ,5 5,0 % Kirjanpitoarvo Jyväskylä ,10 % Tekn. nykyarvo ,5 %* Tekn. nykyarvo Joensuu ,50 % Tekn. nykyarvo ,0-10,0 % Tekn. nykyarvo Pori* sis. korkokust. - - Mikkeli % Tekn. nykyarvo ,0 % Tekn. nykyarvo Kotka % Kirjanpitoarvo ,5 4,0 % Kirjanpitoarvo Harri Isoniemi (2002) Sisäisten toimitilavuokrien määritys suurissa kaupungeissa Teknillisen korkeakoulun maanmittaus-osastolla tehty lisensiaattityö, toukokuu 2002 Pentti Siitonen KUPERA seminaari 27 Väitteitä 1 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ / VÄITTEITÄ / KYSYMYKSIÄ OMISTAJATIETOISUUS? Omaisuusnäkökulmasta rakennusomaisuus vahvimmin esillä - maaomaisuudestakin on keskustelua --- julkinen käyttöomaisuus vähemmän tapetilla? Omistus- / omaisuusnäkökulma ansaitsee lisää huomiota Mikä on omistajatietoisuuden nykytilanne? Mitä ja missä olisi kehitettävää? (vai onko?) Miten kehittämiseen ja innovaatioihin saataisiin vauhtia? Pentti Siitonen KUPERA seminaari 28

15 Väitteitä 2 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ / VÄITTEITÄ / KYSYMYKSIÄ TEKININEN SEKTORI / TEKNISET TOIMIALAT OMISTAJINA? Omaisuuspainotus osa teknisen sektorin toiminnan olemusta Onko omaisuuden hallinta luontainen osa teknisen sektorin käytännön toimintaa? (sama kysymys myös rahoitusnäkökulman osalta) Koetaanko omaisuuden hallinta sektorin omaksi tehtäväksi? VAI pitääkö omaisuuden hallinta pitää erillään arkipäivästä? PARANEEKO omistajaohjaus sektorin ulkopuolella? Pentti Siitonen KUPERA seminaari 29 Väitteitä 3 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ / VÄITTEITÄ / KYSYMYKSIÄ OMAISUUDEN JA OMISTUKSEN HALLINTA VAATIVA TEHTÄVÄ Omaisuuden hallinta vaatii syvällistä paneutumista Onko riittävää tietoa, tietojärjestelmiä, seurantaa, laskentaa? Vaatii selvästi resursseja (joita ei nyt ole?) Mitä omaisuuden hallinnan parantamiseksi pitäisi tehdä -- välittömästi? -- pitkällä tähtäimellä+ -- millaisia toimenpiteitä on jo aloitettu? Pentti Siitonen KUPERA seminaari 30

16 Väitteitä 4 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ / VÄITTEITÄ / KYSYMYKSIÄ OMISTAJAPOLITIIKKA KEHITTYNYTTÄ VAI LAPSENKENGISSÄ? Omistajapolitiikka tärkeää mutta myös vaativaa Omistajapolitiikka on selvästi terävöitynyt, paino lisääntynyt? Onko paneuduttu riittävästi, tehdäänkö töitä? Miten tukea omistajapolitiikan kehittymistä? Onko osaamista omasta takaa - tai saatavilla? Miten eri omistussektorit/omaisuusosat hallinnassa Omaisuuden hallinta /varallisuus tarvitaan omistajapolitiikkaa Pentti Siitonen KUPERA seminaari 31 Väitteitä 5 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ / VÄITTEITÄ / KYSYMYKSIÄ LOPPUPÄÄTELMIÄ OMISTAJAPOLITIIKKA HAJAUTUNUTTA ONKO ONGELMA?? MAAPOLITIIKKA TOIMITILAT JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS OMISTUKSESSAKIN TARVITAAN INNOVATIIVISIA RATKAISUJA HALLINTAONNOVAATIOITA (tietoisuus, seuranta, analyysit)? ORGANISAATIOTARKISTUKSIA vastuut, osaaminen? OMISTUSJÄRJESTELYJÄ? PÄTEVÄTKÖ YKSITYISEN SEKTORIN OMISTUSOPIT KUNTAOMAISUUTEEN? LIENEE SEKÄ YHTÄLÄISYYKSIÄ ETTÄ EROJA? Pentti Siitonen KUPERA seminaari 32

KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin

KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin Pentti Siitonen & Ari-Veikko Anttiroiko & Olavi Kallio Tampereen yliopisto Tampere 2010 2 SISÄLTÖ Alkusanat...3

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

TASEANALYYSI. Esittely 10.5.2010 klo 11:00 Lahti. Net Effect Oy KTT, TTL, HTM, Emeritusprof. Pentti Meklin

TASEANALYYSI. Esittely 10.5.2010 klo 11:00 Lahti. Net Effect Oy KTT, TTL, HTM, Emeritusprof. Pentti Meklin PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Esittely 10.5.2010 klo 11:00 Lahti TASEANALYYSI Net Effect Oy KTT, TTL, HTM, Emeritusprof. Pentti Meklin PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

0.73 KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

0.73 KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 Sisältö 1. Peruslähtökohdat 1 2. Omistuksen organisointimuodot 2 2.1 Peruskaupungin suora omistus 2 2.2 Nettobudjetoitu

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Osaava omistaminen alueellisen kiinteistöstrategian osana

Osaava omistaminen alueellisen kiinteistöstrategian osana KIINTEISTÖN OMISTUSKETJUT Uuden tilan rakentaminen/ vanhan tilan uudistaminen tai käyttötarkoituksen muutos Välivaiheen omistaja/ rakennuttaja Rakennusliike Koy Kaupunki Muu Loppuomistaja KOy Passiivinen/

Lisätiedot

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Eero Nippala, Terttu Vainio, Harri Nuuttila Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-112-1 26 TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila 1. painos

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen,

Lisätiedot

KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN MARKKINAT SUOMESSA

KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN MARKKINAT SUOMESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 35 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 35 Espoo 2001 TKK-RTA-S35 KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN

Lisätiedot

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 3/2014 Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma Risto Peltola Artikkelissa selvitetään, mitä mahdollisuuksia Helsingin kaupungilla olisi lisätä kiinteistöistä

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat

Suurten kuntien hankinnat Suurten kuntien hankinnat Tilastollinen muistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä suurissa kaupungeissa Helsinki 30.03.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group 2 1 Johdanto Kuntayhteisöjen

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Versio : 3.12.2007 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2002-2006 Oulun kaupunkikonserni 2006 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 30.11.2007

Lisätiedot

Tampere 2005. Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006

Tampere 2005. Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006 Tampere 2005 Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus -esitutkimus 4/2006 Alkusanat Kiinteistö- ja rakennusalojen tuottavuus esitutkimus oli toimialajärjestöjen yhteinen hanke, jossa perehdyttiin toimialatason

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 8.5.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun toimintaympäristön muutokset Oulun kaupunki 2001-2005 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 14.6.2006

Lisätiedot

Anna Hurmeranta, Jarkko Huovinen. Arvio elinkeinopolitiikan panostuksista kunnissa vuonna 2009

Anna Hurmeranta, Jarkko Huovinen. Arvio elinkeinopolitiikan panostuksista kunnissa vuonna 2009 Anna Hurmeranta, Jarkko Huovinen Arvio elinkeinopolitiikan panostuksista kunnissa vuonna 2009 2 Sisällysluettelo 1. Tutkimukset tavoite...3 2. Otoksen määrittelyä...3 3. Aineisto...4 4. Yhteenvetoa tuloksista...4

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Pietarsaaren seudun kuntarakenneselvitys Evijärvi, Luoto, Kruunupyy, Pietarsaari, Pedersöre ja Uusikaarlepyy SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Teemaryhmä 5 Nykytilan kuvaus Kuntatalous 2 (29) Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 2 2. Tehtävän rajaus... 4 3. Nykytilan kuvaus... 4 4. Kaupunkien mahdollisen

Lisätiedot

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kiinteistöja toimitilakysely

Ammattikorkeakoulujen kiinteistöja toimitilakysely Johanna Selkee, Jarno Parviainen, Esko Korhonen & Hannele Salminen Ammattikorkeakoulujen kiinteistöja toimitilakysely Yhteenveto kyselyn tuloksista Helsinki 2014 Sisältö 1 Tiivistelmä...2 2 Ammattikorkeakoulu-uudistuksen

Lisätiedot

KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA

KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA Suomen Kuntaliitto ry KUNTAINFRAA KÄSITTELEVIÄ HANKKEITA Tilanne syksyllä 2012 Anu Kerkkänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 KÄYNNISSÄ OLEVAT HANKKEET... 2 2.1 Vesihuoltolaitosten arvonmääritysperiaatteiden

Lisätiedot

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset 1 HOLLOLAN KUNNAN ASUNTOSTRATEGIA Johdanto Vaikka asuntoasiat näkyvät tavalla tai toisella eri ohjelmissa (Kaavoitus-ohjelmassa, Vanhuspoliittisessa ohjelmassa, Asunto-ohjelmassa jne. sekä joissakin erillisissä

Lisätiedot

Omat vai ulkoistetut palvelut?

Omat vai ulkoistetut palvelut? Omat vai ulkoistetut palvelut? Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 11/2010 Toimittanut Jorma Peussa JHL Omat vai ulkoistetut palvelut? 3 Hyvä kuntapäättäjä, JHL on tuottanut tämän aineiston kuntapäättäjien

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma KOUVOLAN KAUPUNGIN Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 KH 29.11.2010 KV 13.12.2010 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2010 ISBN 978-952-213-697-8 (nid.) ISBN 978-952-213-698-5 (pdf) ISBN 978-952-213-697-8

Lisätiedot