- ohjekirja toimitusketjujen tehokkaaseen ja yksinkertaiseen kehittämiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- ohjekirja toimitusketjujen tehokkaaseen ja yksinkertaiseen kehittämiseen"

Transkriptio

1 Toimitusketjun tehostaminen - pikaopas - ohjekirja toimitusketjujen tehokkaaseen ja yksinkertaiseen kehittämiseen Sivu/Page 1 / 50

2 Sisältö 1. JOHDANTO TOIMITUSKETJUN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Yleistä HANKINTA Miksi hankintojen hallinta on tärkeää? Ostanko itse vai ulkoistanko? Millaisia ovat hankintakokonaisuudet? Kumppanuusvertailu (Benchmarking) Mistä syntyvät hankinnan kustannukset? Kilpailuttaminen Sopimusten tekeminen Kestävät hankinnat Varastonhallinta laitetaanko varastointi kappaleeseen? Mistä nämä määritelmät voisivat löytää = viiteeksi ja otetaan tästä pois... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 4. varastointi Varastojen organisointi Varastointijärjestelmät Fyysinen varastointiympäristö Varastoinnin mittareita Varastoinnin ongelmat TUOTANTO Tuotannon suunnittelu Tuotannon organisointi KULJETUS Huolitsijan tehtävät Huolinta- ja kuljetusmarkkinat Huolitsijan tehtävät Huolinnan osatekijät Huolitsijan velvollisuudet Huolitsijan vastuut Aikalupaus Varastointi Tullaustoiminta Arex ISF USA ELEX POHJOISMAISEN SPEDITÖÖRILIITON YLEISET MÄÄRÄYKSET PSYM Reklamaatioajat Incoterms MAKSUEHDOT VERKKOKAUPPA Sivu/Page 2 / 50

3 11. TUOTTEIDEN SÄHKÖINEN MERKITSEMINEN Mihin viivakoodeja tarvitaan? RFID Sivu/Page 3 / 50

4 1. JOHDANTO EAKR rahoitteisessa VETOS- vetovoimaa toimitusketjujen osaamisella ( ) -projektin aikana kehitetään yritysten toimitusketjujen osa-alueita, yritysten toimitusketjuja tukevia palveluja ja siihen tarvittavaa koulutustarjontaa. Mukana ovat Forssan seudun kehittämiskeskus Oy ja Forssan seudun kunnista Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä. Hankkeessa marras-joulukuussa 2009 tehdyssä Logistiikkakyselyssä ja toukokuussa 2011 Logistiikan kehittäminen kyselyssä Forssan seudun yrityksille tiedusteltiin toimitusketjujen kehittämiseen liittyviä kehittämistarpeita ja kohteita. Tähän ohjekirjaan on koottu aiheet sen pohjalta mitä yritykset kertoivat kehittämiskohteita. 1.1 TOIMITUSKETJUN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Toimitusketjun hallinnan avulla pyritään lisäämään asiakastyytyväisyyttä ja vähentämään varastomääriä. Tavoitteiden ristiriitaisuus: Sivu/Page 4 / 50

5 2. YLEISTÄ Kehitä jatkuvasti Suunnittele merkittävä muutos Tee havaintoja ja mittauksia Ajattele asiakasta Aseta tavoite Kouluta ja harjoittele Poista hävikkiä Muuta prosessia Ota kaikki mukaan Menetelmät o Benchmarking - toisilta oppiminen o Laatujärjestelmät o Analysointimenetelmät syiden ja seurausten löytämiseksi o Havainnointi ja kysely 3. HANKINTA 3.1 Miksi hankintojen hallinta on tärkeää? Hankinnat ovat yrityksen ydinosaamista. Ostojen osuus suomalaisissa yrityksissä nousee lähes 80 prosenttiin liikevaihdosta, jolloin hankintaprosessin hallinta on tullut entistä tärkeämmäksi. Yhä tiukempi kilpailu pakottaa yritykset keskittymään ydinosaamiseensa, kaikki muu on viisasta hankkia ulkopuolelta Tämä näkyy avoimena ulkoistamisena Toimittajalta ostetaan yhä pitemmälle räätälöityä palvelua tavaran ohessa. Hankintatoimi = yrityksen ulkopuoliset hankinnat Hankintojen sujuvuudella tavoitellaan: parempaa asiakaspalvelua sijoitettua pääomaa vähemmän kustannuksia alemmas Sivu/Page 5 / 50

6 3.2 Ostanko itse vai ulkoistanko? Omaa hankintatoimintaa miettiessään yrityksen on hyvä pysähtyä tarkastelemaan onko hankintatoimi järkevää hoitaa itse vai ostaa ulkopuolelta. Prosessiin voi lähteä esimerkiksi alla olevan ulkoistamisen ajurin avulla. Huomioitavaa on, että kaikki hankinnat ovat erilaisia, riippuen toimialasta ja tuotteesta tai palvelusta. Uhkia ja mahdollisuuksia voi miettiä oheisen muistilistan avulla. Sivu/Page 6 / 50

7 Uhat ja mahdollisuudet pohdinta hankintakokonaisuuden mukaan: tehdäänkö itse vai hankitaanko, ostetaanko vai vuokrataanko, paikallisilta, kansallisilta vai kansainvälisiltä valmistajalta vai välittäjältä määrät ja volyymiedut toimittajayhteistyön tiiviys paljonko varastoidaan miten kuljetetaan kuka hankkii miten oheiskuluja seurataan 3.3 Millaisia ovat hankintakokonaisuudet? Kun on saatu ratkaistua hankkiiko yritys tuotteet tai palvelut itse tulee seuraavaksi määrittää hankintakokonaisuudet. Niissä tulee ottaa huomioon: Nykyiset ostonimikkeet Niiden toimittajat Olemassa olevat hankintasopimukset Hankintahinnat Käyttövolyymit Hankinnat oheiskulut Hankittujen tuotteiden varastot Innovatiivisuutta hankintaan Varastojen hajakeskittäminen Keskitetty varasto on kustannustehokas Paikallisvarastossa hyvä palvelutaso Varaston optimointi tärkeää Omat tai yhteiset keskukset Call center, hallintokeskus, asennuskeskus, jakelukeskus, logistiikkakeskus, globaali toimittajaverkko Kaupan kehitys Hyllytilaa, jonka ylläpito tavarantoimittajalla Tuotetietoja, vaihtoehtoja netistä Hyödynnä toimittajan innovaatiokyky Sivu/Page 7 / 50

8 3.4 Kumppanuusvertailu (Benchmarking) Perinteisesti toimiva yritys voi pohtia, onko mahdollista muokata toimintaa: kotiinkutsuista -> oikeiden toimittajien valintaan tuttujen toimittajien kilpailutuksesta -> uusien etsintään alennusneuvotteluista -> kokonaiskustannusten mallintamiseen kustannusvastuiden siirtelystä -> koko ketjun kustannustehokkuuden optimointiin Mutta kopioiminen muilta yrityksiltä voi johtaa ongelmiin päähuomio omiin resursseihin, organisointiin ja koulutukseen, ei niinkään yksittäisiin tehtäviin tai rutiineihin liiketoimintaympäristö ja aiempi kehitys määrittelevät suhteet toimittajamarkkinoihin Riskejä: o Tiivis yhteistyö johtaa riippuvuuteen yhdestä toimittajasta o Sinisilmäinen oletus tavoitteiden yhdensuuntaisuudesta o Vaikeus valvoa toimittajan kehittymisen suuntaa o Avointen kirjojen näennäisyys o Kilpailun luoman tehostamispaineen menetys o Vaikeus saada oikeudenmukainen kateosuus ketjun tehostumisesta Säännöllinen seurantamittaristo tarvitaan kumppanuuden onnistumisen mittaamiseen Perustavoitteiden täyttäminen tarkistetaan (laatu, määrä, puutteettomuus, ajoitus, palvelu, asenne ja muut operaatioihin liittyvät mittarit) Suhtautuminen ongelmiin ja kyky ratkaista ne, pyrkimys palvelun jatkuvaan parantamiseen Jatkuva kustannustason alentaminen, yhteisten prosessien parantaminen Yhteiset innovaatiot ja tekninen kehittäminen, yhteisten kykyjen ja resurssien kehittäminen Vakioraportteja, yhteistyötiimejä, tiiveimmillään ohjausta kuten perheenjäsenen kohdalla Hankinnan onnistuminen Keskitytään vain olennaisen seurantaan Jos tavoite ostohintojen minimointi, mitataan ostohintojen kehitystä - laadun kärsimättä Toimittajan ja yhteistyön suoritustason arviointi keskeisillä avainalueilla Jatkuvan kehityksen mittaamiseksi: o Onko löytynyt vaihtoehtoisia ratkaisuja, toimittajia ja ideoita? Sivu/Page 8 / 50

9 o Miten kustannusrakennetta on pystytty kehittämään? o Mitä hyötyjä on luotu loppuasiakkaalle? Säännölliset asiakaskyselyt Laatumittarin rakentaminen - mitä ei voi mitata, ei voi johtaa Verkostoitumiset - kustannusten hallintaa yhteistyöllä Esimerkki: yksi jakeluauto kerää tavarat useammasta kohteesta, myös kilpailijoilta. Päästään kilpailuttamaan kaikkia yrittäjiä rasittavaa kustannusta tehokkaammin Ei ole järkeä lähettää jakeluautoa puolityhjänä, jos tilan voi myydä sitä tarvitsevalle Purkukohteissa vähemmän ruuhkia Analysoi hyvin 3.5 Mistä syntyvät hankinnan kustannukset? Hankintatoiminnan kustannukset Hallintokustannus Tilauskustannus Käsittelykustannus Kuljetuskustannus Vastaanottokustannus Varastointikustannus Tarkastuskustannus Tee hankintakulukartoitus Optimi eräkoon määrittely kulujen hallitsemiseksi Sivu/Page 9 / 50

10 Optimitilauserän EOQ kaava löytyy kohdasta Kilpailuttaminen Parhaimmillaan kumppani on ongelmanratkaisija omassa toimitusketjussaan Toimittajan valintakriteeri laatu ja toimitusvarmuus mieluummin kuin alhaisin markkinahinta Eettiset ohjeet toimittajayrityksille; ympäristöön ja sosiaaliseen vastuuseen liittyvä toimittajavastuu -> monitorointi Toimittajia joutuu kouluttamaan Osaaminen ja suositukset Kustannusvertailu Maksuehdot ja alennukset Resurssit Laatu Kehittymismahdollisuus Toimitusvarmuus ja luotettavuus Arvot ja yrityskulttuuri Omistuspohja Sitoumukset muiden kanssa Tavarantoimittajia: Sivu/Page 10 / 50

11 Markkinapaikkoja: globalsourcing.com, yrittajanaiset.fi Projekteja: (halvin saa projektin tehtäväkseen) Julkiset hankinnat Hankintaprosessi on määrämuotoinen, avoin ja läpinäkyvä (HILMA) Monimutkaisia palvelukokonaisuuksia Kansalliset kynnysarvot ylittävät hankinnat ilmoitetaan HILMAssa = hankinnat yli Kansalliset kynnysarvot alittavien hankintojen osalta sovelletaan hankintayksiköiden omaa ohjeistusta. Toimittaja valitaan vain arviointi- ja pisteyttämisperustein Yleisimmät ongelmat: o Tarjousten vertailussa ei käytetty ilmoitettuja arviointikriteereitä o Tyytymättömyys omaan tai kilpailijan saamaan pistemäärään o Tarjoukset eivät vastaa tarjouspyyntöä o Sorrutaan jälkitinkimiseen (kiellettyä) Toimittajien hallintaprosessi Palaute toimittajayrityksille esim. sijaluku vertailussa Kehittämistoimenpiteet yhdessä toimittajien kanssa Hyvä IT-tuki, järjestelmätuki Miten yhteistyö myynnin kanssa järjestetään? 3.7 Sopimusten tekeminen Palvelusopimukseen liittyviä elementtejä ovat Palvelukuvaus Palvelutasosopimus SOPIMUS -yleiset sopimusehdot Laatumittarit 3.8 Kestävät hankinnat Kehittämällä hankintoja kestävään suuntaan pyritään pienentämään hankintojen ilmastovaikutusten lisäksi jätemäärää sekä ympäristön kemikalisoitumista. Samalla edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ympäristömyötäisiä innovaatioita. Sivu/Page 11 / 50

12 Tarjoajalta voi vaatia ympäristöjärjestelmää tai kattava ympäristöohjelmaa ja ympäristövastuullisuuden edellyttämistä myös alihankkijoiltaan. Myös kuljetuspalvelulle voidaan asettaa ympäristökriteereitä. Lisätietoja mm. Motivalta Kestävät hankinnat ovat mm. Turhan ja hukan elimoinointia Parempaa tilansuunnittelua Optimaalista maantieteellistä sijoittumista Ennakoivaa huoltoa Energian kokonaiskulutuksen huomioimista Energiamuotojen vertailua ja, CO 2 -päästöjen minimointia Pisteytysjärjestelmissä kestävän kehityksen mukaan ottamista Ostopäätöksiä tehdessä katsotaan jakeluketjun juurille asti Mietitään myös paluulogistiikka, kierrätettävyys ja uusiokäyttö Pakkaustekniset innovaatiot jakeluketjussa toimivien yhteistyön tuloksena FTL pitkille etäisyyksille ja lyhyille LTL Älykäs reititys, rahtitilan optimointi, polttoaineen kulutuslukemat, tonnikm Ostojen harventamisella vähemmän kuljetuksen päästöjä Jakeluterminaaleja varastoinnin sijaan, hoidetaan noutokuljetukset samalla kertaa Innovaatioiden ja parhaiden käytäntöjen raportoinnilla löydettyä kilpailuetua Toimittajasuhteiden syvenemistä Toimintaa ja tuotteita koskevien vaatimusten täyttäminen on positiivinen viesti asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja omalle henkilöstölle yrityksen vastuullisesta suhtautumisesta yhteisiin pelisääntöihin. Muistetaanko tätä hyödyntää yrityksessäsi? Selvillä olemisen velvoite myös ympäristö- ja sosiaalisen kestävyyden säädöksistä Ympäristöraportointi on yksi tapa valmistautua globaaleihin tilanteisiin Vapaaehtoinen yritysvastuun raportointi kannattaa Suomessa ei lakisääteistä velvoitetta; Suomi on johtava maa ympäristöraportoinnissa (Ruotsissa ja Tanskassa lakeja) Lisätietoja hankintojen kehittämisestä Sivu/Page 12 / 50

13 4. VARASTOINTI Yrityksissä on tyypillisesti useita erilaisia varastoja, esimerkiksi hankintoihin liittyviä ostovarastoja, sisäisiä puskurivarastoja sekä omien lopputuotteiden valmistevarastoja. Varastoinnilla yritys varautuu saatavuuden ja kysynnän vaihteluihin sekä erilaisiin häiriötilanteisiin omassa toiminnassaan. Varastonhallinnan haasteena on pitää kustannukset alhaisina ja samalla varmistaa, että puutetilanteita ei pääse syntymään, jotta yrityksen palvelutaso pysyy korkeana. Logistiikan ja hankinnan kannalta varaston arvo muodostuu varastossa olevien tavaroiden määrän ja niiden hankintahintojen perusteella. Taloudellisesti turhan varastoinnin välttäminen sekä varastojen optimointi voivat parantaa merkittävästi yrityksen tulosta, kun varastoon sitoutuneen pääoman määrää saadaan pienennettyä. 4.1 Varastojen organisointi Tuotteet kannattaa lajitella kulutuksen ja kiertonopeuden mukaisiin ryhmiin, käyttäen esimerkiksi ABC analyysiä. Varaston layout kannattaa suunnitella ryhmittelyn mukaiseksi, niin, että usein tarvittavat tuotteet varastoidaan mahdollisimman helposti saataville. Lisätietoa ABC analyysistä esim. Varastoinnissa on syytä seurata että tavarat pysyvät oikeilla paikoillaan, eivätkä jää käytäville estämään muuta liikennettä. Liikenteen tukkeutuminen heikentää merkittävästi työn ja kuljetusten tehokkuutta sekä aiheuttaa erilaisia vaaratilanteita. Varastonarvoja ja niiden kehitystä kannattaa seurata systemaattisesti. Jotta varastonarvot olisivat oikein, pitää kaikki varastotapahtumat kirjata järjestelmällisesti varastokirjapitojärjestelmään. Varastot tulisi myös inventoida vähintään kerran vuodessa. Mikäli varastoihin sitoutuu suuria pääomia tai varastointi työllistää kohtuuttomasti, kannattaa harkita varastoinnin ulkoistamista, onko ulkoistaminen mahdollista ja kannattavaa? Varastoinnin ulkoistaminen on kuitenkin suuri ja kallis projekti, jota kannattaa harkita ja laskea huolellisesti. Jos varastossa pyörii vuodesta toiseen samoja epäkurantteja tuotteita, olisi syytä harkita niiden romuttamista, mikäli tuotteita ei voi myydä eteenpäin. Näin varastoista vapautuu tilaa tarpeellisille tuotteille ja epäkuranttien tavaroiden arvo saadaan pois varaston arvosta. Sivu/Page 13 / 50

14 4.2 Varastointijärjestelmät Tutki eri varastointijärjestelmiä. Hyllyjä ja varastointijärjestelmiä on olemassa monentyyppisiä. Esim. Mikäli pienehköjä varastoitavia tuotteita on paljon, kannattaa tutkia vaihtoehtona esim. Paternoster tyyppistä varastoa, jossa pienelle lattiapinta-alalle saadaan varastoitua paljon tavaraa. Mikäli varastoidaan tuotteita jotka vanhenevat, on syytä kehittää menetelmä jolla varmistetaan, että tuotteita käytetään ja lähetetään eteenpäin vanhimmasta uusimpaan. Tämä voi olla esimerkiksi sovittu täydennyssuunta, uudet tuotteet täydennetään vasemmalle ja vanhoja siirretään aina oikealle. Keräily tapahtuu aina oikealta. Näin tuotteet liikkuvat järjestelmällisesti ja vanhenemisesta johtuva hävikki pienenee. Vanhenevien lavatavaroiden varastointiin saattaa sopia esimerkiksi läpivirtaustyyppinen hyllystö, jota täydennetään hyllystön toiselta puolelta ja keräily tapahtuu vastakkaiselta puolelta. Tässä mallissa lavan tyhjentyessä rullia pitkin tulee keräiltäväksi aina seuraava lava. Näin tuotteet tulevat käytetyiksi saapumisjärjestyksessä. Tuotannossa kulutustavaroiden varastointiin ja ohjaukseen saattaa sopia 2- laatikkojärjestelmä, jonka käyttöönottoa ja toimivuutta kannattaa testata. Tässä järjestelmässä käytetään vain yhden laatikon tuotteita kerrallaan. Ensimmäisen laatikon tyhjentyminen laukaisee tilausimpulssin ja toisen laatikon sisältöä käytetään täydennyksen aikana. Laatikon sisällön määrän on oltava riittävä, jotta tuotteet eivät lopu kesken ennen uuden toimituksen saapumista. Sopii hyvin pienehköille kulutustavaroille, joilla on melko tasainen menekki. 4.3 Fyysinen varastointiympäristö Huolehdi että trukit ja muut laitteet huolletaan säännöllisesti ja pidetään hyvässä kunnossa. Käytä sopivantyyppisiä trukkeja, esim. polttomoottoritrukki ei käy jatkuvaan sisäkäyttöön pakokaasujen takia. Hyllystöjen päissä ja muissa riskikohdissa olisi syytä aina olla törmäyspuomit, jolloin esim. trukilla ei vahingossa saada hyllystöjä romahtamaan. Varastopaikkojen tulisi olla selkeästi merkattuna sopivilla kylteillä tai tarroilla. Merkinnät kannattaa tehdä kirkkailla, hyvin erottuvilla väriyhdistelmillä kuten esim. keltainen musta. Varastopaikkojen merkitseminen tulisi olla myös systemaattista ja yhtenäistä sekä fyysisessä varastossa, että varastokirjanpidossa. Varastopaikan merkintä voi olla Sivu/Page 14 / 50

15 vaikkapa 15N3, jossa 15 voi olla hyllykokonaisuuden numero, N tarkoittaa hyllyväliä ja 3 hyllytasoa jolla tuote sijaitsee. Varastossa tulee olla riittävä valaistus, jotta työskentely on turvallista. Myös lämpötilan ja ilmankosteuden tulee olla varastoitaville tuotteille sopiva, huomioiden esim. korroosioriskit ja tuotantoon siirrettävien tuotteiden lämpölaajenemisen sekä muut vastaavat muutokset. Varaston hyllyjen asettelu kannattaa suunnitella huolellisesti niin, että hyllyjen välissä on riittävästi liikkumatilaa ja hyllyjen suunta sekä asettelu mahdollistavat mahdollisimman tehokkaan työskentelyn. 4.4 Varastoinnin mittareita Varaston arvo tarkasteluhetkellä määrittää hankinnan arvostuksen Täydennystilauksen koko vaihtelee Sivu/Page 15 / 50

16 Optimitilauserä EOQ Optimitilauserän kaavassa D= vuosikysyntäarvio (kpl) TK = toimituserän erilliskustannus ( ) H = yksikköhinta ( /kpl) VK = varastointikustannus (yksikköhinnasta) 4.5 Varastoinnin ongelmat Varastot piilottavat ongelmia Kysynnän vaihteluihin varautuminen edellyttää yhdenmukaista joustostrategiaa läpi toimitusketjun ja tarvittavien kyvykkyyksien rakentamista etukäteen. Sivu/Page 16 / 50

17 Varastoinnissa tulisikin tarkkaan pohtia, mitä varastoidaan, kuinka paljon ja missä toimitusketjun kohdassa varastointi on järkevintä tehdä. 5. TUOTANTO Tuotannon organisointiin on useita eri lähestymistapoja riippuen mm. yrityksen toimialasta, koosta ja strategiasta. Yritys voi esimerkiksi valmistaa tuotteensa alusta loppuun itse, tai keskittyä täysin omaan ydinosaamiseensa toimimalla integraattorina. Tuotanto on myös mahdollista ulkoistaa halutessaan kokonaan. Sivu/Page 17 / 50

18 Nykyään on yleistä tilata valmiita kokonaisuuksia alihankkijoilta jotka ovat erikoistuneet tiettyyn osa-alueeseen ollen siinä mahdollisimman tehokkaita. Tilaajayrityksen yhdistävät osakokonaisuudet ja oman osaamisensa muodostaen mahdollisimman tehokkaasti valmistetun lopputuotteen. 5.1 Tuotannon suunnittelu Kannattaa suunnitella tarkkaan mitä tehdään itse, mitä kannattaa ostaa muilta yrityksiltä, Make or Buy. Usein yritykset valmistavat itse kriittisimmät avainkomponentit, joissa niillä on erityistä osaamista tai menetelmiä, joita ei haluta saattaa kilpailijoiden tietoon. Toisaalta kokonaisuudet, jotka voidaan helposti tilata alihankkijoilta, kannattaa kilpailuttaa ja pohtia tämän jälkeen kannattaako ne ostaa, vai valmistaa itse. Suunnittele tarkkaan mitä tuotteita kannattaa valmistaa varastoon, mitä tehdään vain asiakastilauksen pohjalta. Varastoitavat tuotteet pystytään toimittamaan nopeammin, mutta niihin voi nopeasti sitoutua huomattavasti pääomaa. Tilausohjautuvassa tuotannossa pääomia sitoutuu yleensä selkeästi vähemmän, toisaalta tuotteiden toimitusajat voivat olla loppuasiakkaan kannalta liian pitkiä etenkin, jos toimitusketjuun kuuluu kovin monta eri porrasta. Ajoita hankinnat ja tuotanto niin, että keskeneräiseen tuotantoon sitoutuisi mahdollisimman vähän pääomaa. Liian myöhään tapahtuvat toimittajien toimitukset myöhästyttävät koko toimitusketjua ja heikentävät asiakastyytyväisyyttä sekä aiheuttavat turhia kuluja. Myös liian aikaisin tapahtuvat toimitukset ovat ongelmallisia, koska tällöin sekä pääomaa, että varastotilaa sitoutuu keskeneräiseen tuotantoon enemmän kuin tarvitsisi. Tuotannon oikea malli kannattaa suunnitella tarkkaan, linja- tai solutuotanto vai jokin muu tuotantomalli, sekä tutkia näiden edut ja haitat omassa yrityksessä. Joissain tapauksissa optimitulos saavutetaan eri tuotantotyyppien yhdistelmällä, joten mikään tuotantotyyppi ei sinänsä ole muihin nähden yksikäsitteisesti parempi. Tuotannon ohjaamiseen kannattaa käyttää ERP järjestelmän mahdollistamia ajoitus- ja ohjausmalleja. ERP-järjestelmän täysipainoinen hyödyntäminen vaatii systemaattista tiedonkeruuta tuotannosta. 5.2 Tuotannon organisointi Selvitä automatisoinnin mahdollisuudet rutiinitehtävissä, esim. pakkaus, kuljettimet, robotit. Laitteet maksavat usein melko paljon, mutta toisaalta nostavat Sivu/Page 18 / 50

19 tehokkuutta huomattavasti. Muista tehdä aina realistiset takaisinmaksuaikalaskelmat. Määrittele ja seuraa tuotannosta avainmittareita (KPI), kuten käyttöastetta ja toimitusvarmuutta. Lisätietoja mittareista löydät esimerkiksi täältä Minimoi ja yhdistele eri varastot tuotannon sisällä. Näin voidaan vähentää varastoihin sitoutuneen pääoman määrää ja varastojen tarvitsemaa tuotantotilan pinta-alaa. Organisoi tuotanto niin, että tuotteiden sisäiset kuljetukset ja välivarastoinnit saadaan minimoitua. Näin pienenee siirtoihin kuluvan työajan lisäksi myös kateissa olevien tuotteiden etsimiseen kuluva aika. Merkitse tuotannon sisäiset varastopaikat ja erilaisten liikuteltavien kohteiden, kuten työkalukärryjen ja trukkien säilytyspaikat selkeästi esim. maalaamalla lattiaan. Varmista tuotantokoneiden jatkuva toimivuus määräaikaisilla ennakkohuolloilla. Ennakkohuollot tulevat tyypillisesti huomattavasti edullisemmiksi, kun hajonneiden koneiden korjaukset ja korjaustöistä aiheutuvat tuotantokatkokset. Huolehdi henkilöstön riittävästä koulutuksesta ja uusien henkilöiden huolellisesta perehdytyksestä. Varmista että uudetkin henkilöt koulutetaan turvalliseen työskentelyyn ja yrityksen toimintatapoihin. Seuraa systemaattisesti tuotannon laatua. Usein asiakkaat vaativat toimittajiltaan myös laadunhallintajärjestelmää sekä laatusertifikaattia (esim. ISO9001). Lisätietoja esim. täältä ta.pdf Varmista että tuotantotilat ovat siistit ja työkalut ja työpisteet ovat hyvässä järjestyksessä. Tämä parantaa työn tehokkuutta ja turvallisuutta. Käytä esimerkiksi 5S menetelmää. Lisätietoja Vakuutukset. Mikäli tuotannon jatkuvuus on elintärkeää, kannattaa harkita yrityksen keskeytysvakuutusta, joka auttaa yllättävissä toiminnan keskeytystilanteissa. Vakuutuksia, niiden hintoja ja ehtoja kannattaa vertailla huolellisesti. Muista huolehtia kaikista lakisääteisistä tapaturma yms. vakuutuksista sekä yrityksen vastuuhenkilöiden vakuuttamisesta, mukaan lukien esimerkiksi työnjohdon vastuuvakuutukset. Sivu/Page 19 / 50

20 6. KULJETUS Logistiikan viisi oikeata vaatimusta o Oikea tuote (the right product) o Oikeassa paikassa (at the right place) o Oikeaan aikaan (on the right time) o Oikealla palvelulla (with the right service) o Oikealla kustannuksella ja hinnalla (for the right cost and price) Nämä vaatimukset voidaan toteuttaa vain onnistuneesti suoritettujen kuljetustoimintojen avulla. Kuljetusjärjestelmän valinta o Tuotteiden jalostusaste merkittävä valintakriteeri o Jalostetut ja kalliit yksikköhinnat edellyttävät kuljetusten varmuutta ja luotettavuutta o Perusteollisuuden harvat ja vahvat kuljetusvirrat o useita vaihtoehtoja o kuorma-autot ja rautatiekuljetukset keskenään kilpailukykyisiä o Kokoonpanoteollisuuden ohuet virrat o vähemmän vaihtoehtoja o pienet eräkoot ja toimitusaikavaatimukset puoltavat kuormaautokuljetuksia o Suomessa tehdään enemmän asukasta kohti tavarankuljetustyötä kuin muissa Euroopan maissa! o Pyritään yhdistämään vaatimukset hyvästä palvelutasosta, laadusta ja kohtuullisista kustannuksista. o Kuljetusmuoto määräytyy sen mukaan tapahtuuko kuljetus teitse, rautateitse, vesiteitse vai ilmassa o Eri kuljetusmuodot täydentävät toisiaan o Jokaisella kuljetusmuodolla on etuja ja heikkouksia, joten kuljetusmuodon valinta on tapauskohtaista o Nykytrendi: parempaa täsmällisyyttä, joustavuutta ja tiedonkulkua suurempien kokonaisuuksien tarkastelu Tiekuljetukset o Etuina ovat nopeus, joustavuus, edullisuus ja soveltuvuus myös pienille kuljetuserille o Käytetään useimmiten, kun matkat lyhyitä, kuljetusvirrat pieniä ja vaaditaan nopeaa toimitusta o Käytettävissä on laajin infrastruktuuri ja ovelta - ovelle -kuljetukset o Suomessa 90 % tavaravirrasta Sivu/Page 20 / 50

21 o Pakettiautokuljetukset: o pienten tavaraerien lyhyen matkan jakelu- ja keräilykuljetukset o Kuorma-autokuljetukset: o lyhyen matkan jakelu-, keräily-, maansiirto-, rakennusaine yms. kuljetukset o keskipitkän tai pitkän matkan kuljetukset, kun kuorma-autokuljetus on edullisin tai ainoa vaihtoehto o raskaat ja säännölliset kuljetukset lyhyillä matkoilla Kuljetustilan suunnittelusta Schenker: o Lavametrillä (Lm) tarkoitetaan lähetyksen tarvitsemaa tilaa kuormatilassa. o Rahditusperusteena käytetään aina lavametriä, kun lähetyksen päälle ei voi lastata tai lähetyksen korkeus ylittää 120 cm. Rullakko 0,2 Lm (420 kg) Teholava 0,2 Lm (370 kg) EUR-lava (t. vastaava) 0,4 Lm (740 kg) FIN-lava (t. vastaava) 0,5 Lm (925 kg) Lavametripaino 1850 kg (1 metri lastitilassa) Transpoint: o Standardikuljetusyksikkö: 40 FIN lavaa tai 20 lavametriä, kantavuus yhteensä 37 tn ja tilavuus 110 m3 Rullakko (0,68m x 0,80m) rahdituspaino 420 kg 1 FIN lavapaikka (1m x 1,2m) rahdituspaino 925 kg 1 EUR-lavapaikka (0,8m x 1,2m) rahdituspaino 740 kg 1 teholavapaikka (0,6 x 0,8m) rahdituspaino 370 kg tilavuuspaino / m3 (kuutiopaino) 333 kg / m3 lavametripaino 1850 kg / lavametri Tilavuuspaino huomioidaan, mikäli: o Lähetyksen kollit ovat keskenään pinottavissa 2,4 m korkeuteen painonsa, muotonsa ja kestävyytensä puolesta. o Lähetys koostuu vain yhdestä kollista ja se soveltuu sekä päälle että alle lastattavaksi o Yhden kollin tai lavan korkeus ei ylitä 1,20 m o Kollin massa on korkeintaan puolet vastaavan o lavapaikan rahdituspainosta o Kolli on tasainen, tiivis ja hyväkuntoinen o Merikuljetukset o Maailmankaupan määrästä noin 85 % kulkee meritse o alusta, suurin rahtialus Emma Maersk ja matkustaja-aluksista Allure of the Seas (valm Turussa) Sivu/Page 21 / 50

22 o Pitkälläkin aikavälillä merikuljetusten merkitys säilynee huomattavana. Niiden kehittymiseen vaikuttavat kuitenkin mm. alueellinen sijoittuminen, maailmantalouden yleiset kehityssuunnat, kansainvälinen kauppa- ja talouspolitiikka ja luonnonolosuhteet o Merikuljetusten hinnat käyttäytyvät arvaamattomasti o Varustamokohtaisia lisiä käytössä, mm. CAF (valuuttalisä % merirahdin määrästä) ja BAF (polttoainelisä esim. 350 USD/TEU) o Turvallisuusmääräyksiä huomioitavaksi myös lähettäjälle (pulttisinetti, AMSmanifesti, AEO-huolintaliikkeet, terminaalien aitaaminen yms.) o Merirahtimarkkinat sisältävät useita osamarkkinoita, jotka ovat kytkeytyneet toisiinsa ja kilpailevat keskenään o Lastinantajat kilpailevat laivoista, varustajat kilpailevat lasteista o Vienti- ja tuontikuljetuksia o Suurikokoisten yksikkötavaroiden ja massatavaroiden kuljetukset rannikolla ja sisävesillä o Erikoiskuljetukset o Kauppamerenkulun toimintamuodot: - Linjaliikenne: ennalta määrätyt satamat, rahdit tiedossa etukäteen - Hakurahtiliikenne: satunnaiset satamat, rahti määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan - Sopimusliikenne: tietylle tavaramäärälle avataan linja o Kappaletavarakuljetukset meritse säädetään: Merilaki 13.luku, rahtaus ML 14. luku o Konttilaki ja -asetus: turvallisuus, tarkastukset o Auto Euroopassa < 35 km/h, juna <20 km/h, laiva 36 km/h (24h/7d) o Linjaliikennepalvelujen hyödyntäminen - EU-hakusivu o Shortsea shipping on meri- ja maantiekuljetusten yhdistelmä Euroopan sisäisille ovelta ovelle kuljetuksille, tyypillisesti konteissa tai perävaunuissa. suuri osa kuljetuksista kulkee meritse. Shortsea shipping kontit ovat kuljetettavissa maanteitse, rautateitse ja suurilla sisävesien proomuilla. Satamien palveluita Satamatyypit: o Kappaletavarasatama o Irtolasti- eli bulk satama o Öljysatama o Matkustaja-autolauttasatama o Yleissatama Sivu/Page 22 / 50

23 Satamayhteisön jäseniä: o Satamanpitäjä o Terminaalit, varastot o Ahtausyritykset o Tulli o Rajavartiolaitos Alukset: o konttialukset (lastiruuma ja kansi konttipinoille) o irtolastialukset (yksikantisia) o säiliöalukset (nesteet ja kaasut) o pientonnisto (yksinkertainen rakenne) o proomut (hinaus/pusku) o erikoislastialukset (autoille, hedelmille ym.) Merikontit kuljetusvälineinä o Pitkämatkaisiin kuljetuksiin o Maksuehtojen ja toimitusehtojen käytön osaaminen itsellä tai ostetaan huolintaliikkeeltä; kontrolli omissa käsissä o Dokumentit (Konossementti ja merirahtikirja Sea Way Bill) osattava laatia oikein o Merivakuutukset tärkeitä, sekä varustamolle että lastinantajalle, esim. P & I: ongelmat pyrittävä tilkitsemään etukäteen o Katoamisia ja rikkoontumisia tapahtuu joka tapauksessa; varautuminen niihin järjestettävä o Kontti lastattava oikein suojausvaikutuksen saavuttamiseksi o Kuljetusvahinkojen ehkäiseminen kontissa: o ilmatyynyt o kunnollinen tuotepakkaus o sidonta o tuenta o painojakauman tarkistus lastausvaiheessa o Vakiokokoinen, suljettava kuljetusyksikkö, koneellisesti käsiteltävä, kaikille pintakuljetusmuodoille sopiva (ei siis lento) o Ilman välikäsittelyä lähettäjältä vastaanottajalle o Vakioleveys 2,44 m o Korkeus 2,44 2,90 m o 2 pituutta: 6,06 m ja 12,19 m eli 20 jalkaa ja 40 jalkaa (20 =1 TEU ja 40 =2 TEU) o Kuormalavoja voidaan lastata 20 konttiin 10 lavaa 2 kerrokseen, yhteensä 20 lavaa o 40 konttiin 22 FIN- lavaa kerrokseen o Kontin omamassa 2-4 tonnia, kantavuus tonnia Sivu/Page 23 / 50

24 o Yksilöllinen numero o Containes specs: o Rautatiekuljetukset o Käytetään eniten silloin, kun kuljetusmatkat ovat pitkiä, tavaramäärät suuria ja kuljetustarve säännöllistä o Tiekuljetusten ruuhkautuneisuus ja ympäristötekijät puoltavat rautatien käyttöä ainakin kuljetusketjun osana o Rautateiden kuljetusverkko ei ole läheskään yhtä kattava kuin tieverkko, mutta on yleensä käytettävissä tärkeimmissä kuljetuskohteissa ilman siirtokuormausta o Valtion rooli merkittävä vuoteen 1990 o Suomen rautatielaki 2003 täyttää yhteisölain edellytykset o VR Oy:llä yksinoikeus kotimaiseen henkilöliikenteeseen Sivu/Page 24 / 50

25 Transsiperian rata Sivu/Page 25 / 50

26 Kuormatila junavaunussa Sivu/Page 26 / 50

27 Intermodaalikuljetukset o Ovelta - ovelle kuljetuksia, vähintään 2 eri kuljetusmuotoa, joissa tavara pysyy samassa yksikössä o Runkokuljetus voi olla rautatie-, meri-, sisävesireittiä lisättynä maanteitse tapahtuvalla nouto- ja jakelukuljetukseen o Soveltuvuus: kaikenlaiset tavarat, säännöllisille tavaravirroille, joilla on pitkät kuljetusmatkat o Vientikuorma esim. Suomesta Italiaan 5 7 vrk o Edut: o ohuiden tavaravirtojen yhdistämiseen, päästään hyödyntämään korkeampaa kuljetuskapasiteettia (jopa 29 tonnia) o voidaan vaikuttaa tieruuhkiin varsinkin Keski-Euroopassa ja tieliikennepäästöihin o lastin käsittelykertojen vähäisyys vähentää vaurioriskejä o Vähemmän kuljettajia runkokuljetuksen aikana; lepoaikasidonnaisuus o Päivittäinen maantie-rautatie yhteys välille Pohjois- Etelä-Eurooppa mahdollista. o Rautatiekuljetuksen ekologisuus yhdistyy maantiekuljetuksen joustavuuteen. o Pääveto rautateitse, alku- ja loppuveto autoilla. o Rautatiekuljetuksen varmuus ja tietullittomuus. o Maantie- ja rajaruuhkat poistuvat. o Vähemmän rajoituksia viikonloppujen ja vapaapäivien johdosta. o Kuljetusyksikköinä käytetään erilaisia suuryksiköitä - kontteja - vaihtokuormatiloja - irtoperävaunuja (trailerit) - junanvaunuja - kokonaisia ajoneuvoja - ajoneuvoyhdistelmiä Sivu/Page 27 / 50

28 Lentokuljetukset o Lentokuljetus on kilpailukykyisin kuljetusmuoto, kun etäisyydet ovat suuret ja käytettävissä on vähän aikaa. o Toimituksen kiireellisyys on ratkaisevaa. o Lentoliikenteen painopiste on edelleen matkustajien kuljettamisessa: matkustajaliikenteestä saatavat tulot ovat 8-kertaiset rahtituloihin verrattuna o Rahtiliikenteen osuus kasvaa kuitenkin jatkuvasti eikä se enää ole pelkkä hätäratkaisu pikaisesti perille toimitettaville lähetyksille. o Lentorahtina kuljetetaan selvästi arvokkaampaa tavaraa kuin muilla kuljetusmuodoilla. o Eri toimijoiden tehtävä ja rooli toimitusketjussa tärkeää lähetyksen onnistumiselle Sivu/Page 28 / 50

29 o Lähettäjä - lentokentälle kuljettaja huolitsija - terminaalin pitäjä- lentoyhtiö o Lentoyhtiö tarjoaa reitit huolintaliikkeelle o Destinaatiot ts. lentojen määränpäät ovat reitityksessä tärkeitä ja asiakaskunnasta riippuvaisia (lentoja lisätään ja vähennetään aikataulukausittain kysynnän mukaan) o Lentorahtiterminaalissa toiminnot: - tavaran vastaanotto (tarkistetaan, että lähetys voidaan hyväksyä kuljetettavaksi = asiakirjat, turvallisuus, erikoisrahtien kuljetusvaatimukset, pakkaus jne.) - lähetyksen merkintä (rahtikirja ja lentotiedot kolleihin), - hyllytys/suoraan rahtiyksiköiden rakennuspaikalle, - manifestien (lennon tavaraluettelon) ja dokumenttien laadinta o Lentorahti rakennetaan kuljetusyksiköiksi kuljetuspalletille tai kontteihin. o Palletin ja kontin koko rajoittavat lähetyksen lastattavuutta. Huolitsija selvittää lentoyhtiöltä pakkaustavan. o Erikoiskoot maksavat enemmän o Lentorahdin kuutioehto on 167 kg. Esim. lähetyksen tilavuus on 2,5 kuutiota ja paino 365 kg, lentorahdin veloituspaino lasketaan 2,5x167=417 kg. Rahtimaksu veloitetaan suurimman eli 417kg mukaan. o Rekkaan mahtuva yksikkö ei välttämättä sovi lentokoneeseen. o Lentokonetyyppi ratkaisee, minkä kokoisia paketteja tehdään. Matkustajakoneiden ruumat voivat olla selvästi pienempiä kuin rahtikoneiden kuljetustilat. o Vaaralliset aineet: Tarkista Dangerous Goods Regulations (DGR)-lista, julkaisija IATA. Lisätietoja myös Kuljetuksen onnistuminen o Keskitytään vain olennaisen seurantaan o Toimittajan ja yhteistyön suoritustason arviointi keskeisillä avainalueilla o Jatkuvan kehityksen mittaamiseksi: o Onko löytynyt vaihtoehtoisia ratkaisuja, toimittajia ja ideoita? o Miten kustannusrakennetta on pystytty kehittämään? o Mitä hyötyjä on luotu loppuasiakkaalle? o Säännölliset asiakaskyselyt o Reklamaatioiden käsittely o Rikkoontuneet pakkaukset tai kadonneet lähetykset Kuljetusten ympäristövaikutukset o Pakokaasupäästöt (CO häkä, HC hiilivedyt, NOx, hiukkaset, SOx, CO2) o Pöly Sivu/Page 29 / 50

30 o Melu, tärinä o Energian ja luonnonvarojen kulutus o Tilankäyttö o Jätekertymä o Päästöt maaperään ja vesistöön o Vaarallisten aineiden kuljetusten ympäristöriskit o Tulokaslajit o Estevaikutus (ihmiset ja eliöstö) Ympäristöä säästävät kuljetukset o Merikuljetukset ovat energiataloudellisesti edullisia ja aiheutuvat päästöt ovat yleensä muihin päästölähteisiin verrattuna pieniä o Merikuljetusten nopeuden laskeminen 10 % säästää 25 % raskasöljyn kulutusta o Varustamojen hankittava lisää aluksia satamafrekvenssin säilyttämiseksi o Puhtaammat polttoaineet kalliimpia o EURO alk. EURO6 201? o Tavaraliikenteen energiatehokkuussopimus : o 9 %:n energiansäästö 2016 mennessä o SKAL, TEM, Liikenne- ja viestintäministeriö, VR, Logistiikkayritysten liitto Kuljetusliikenteen vihertymisen vaikeuksia o Yritykset ostavat kuljetuksia hinnan perusteella eivätkä ympäristöasiat ole ratkaisevia o Hiilidioksidipäästöjä ei säännellä o Kuljettajakoulusta lisättävä o Kuljetussuunnittelua lisättävä o VR panostaa junajärjestelyihin, esim. lyhyet kaksikerroksiset kuluttavat n prosenttia vähemmän energiaa kuin perinteiset pidemmät kaukoliikenteen junat o Teknisten ratkaisumallien käyttöönottoa: vaihtoehtoisia polttoaineita, propulsiotekniikkaa o Infran tehokkuuden vastaaminen käyttötarpeisiin, maankäytön suunnittelun haasteet Verkostoituminen o Eri yritysten henkilöistä tiimejä, jotka optimoivat toimitusketjuja kokonaisuuksina o Kustannusten hallintaa yhteistyöllä: o Esimerkki: o yksi jakeluauto kerää tavarat useammasta kohteesta, myös kilpailijoilta o Päästään kilpailuttamaan kaikkia yrittäjiä rasittavaa kustannusta tehokkaammin Sivu/Page 30 / 50

31 o Ei ole järkeä lähettää jakeluautoa puolityhjänä, jos tilan voi myydä sitä tarvitsevalle o Purkukohteissa vähemmän ruuhkia Tehokkaampaa kuljetustoimintaa o Energiatehokkuutta o Järkevän kaluston hankintaa, käyttöä ja huoltoa o Asiakas- ja sidosryhmäyhteistyötä o Telemaattisia ratkaisuja o Ympäristöystävällisempää liikenneinfrastruktuuria o Koulutusta 7. HUOLITSIJAN TEHTÄVÄT 7.1 Huolinta- ja kuljetusmarkkinat Kuljetusten (logistiikan) osuus n. 12 % tuotteen loppuhinnasta Kuljetukset räätälöityjä / suunniteltuja logistisia kokonaisuuksia Useita kuljetustapoja saman kuljetustarpeen suorittamiseksi Globaali toimintaympäristö Suuria kansainvälisiä kuljetusyhtymiä Joustava kuljetuskustannusten hinnoittelu Logistiikan ulkoistaminen 3 PL, 4PL Sähköinen kaupankäynti /e-business Tiedon reaaliaikainen hallitseminen o Huolintaliikkeiden nettityökalut seurantaan ja raportointiin SHL Suomen huolintaliikkeiden liitto o Suomen Huolintaliikkeiden liitto ry on perustettu vuonna o Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry on Suomessa toimivien huolintayritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittisia asioita hoitava etujärjestö. o Liittoon kuuluu n. 70 jäsenyritystä, joilla on toimipisteitä ympäri Suomea. Liiton tehtävänä on edistää huolinta-alalla toimivien jäsenten toimintaedellytyksiä sekä lisätä alan tunnettavuutta sekä arvostusta. o Suomen Huolintaliikkeiden Liiton jäsenet ovat liiton kautta jäseninä Pohjoismaisessa Speditööriliitossa (Nordiskt Speditörförbund). Liitto edustaa myös jäseniään huolinta-alan maailmanlaajuisessa katto-organisaatiossa FIATA:ssa. o Sivu/Page 31 / 50

32 7.2 Huolitsijan tehtävät Huolehtiminen kuljetuksesta rahdinkuljettajan vastuulla Huolehtiminen kuljetuksesta välittäjänä, ilman rahdinkuljettajan vastuuta Huolehtiminen varastoinnista Muiden tehtävien hoitaminen toimeksiantajan lukuun tullaustoiminta / tilastointi dokumentointi purkaus lastaus pakkaus lajittelu /yksiköinti merkitseminen myyjän avustaminen maksuliikenteessä (CAD) Kaikki erikseen sovittavat vakuutus, jne. 7.3 Huolinnan osatekijät 7.4 Huolitsijan velvollisuudet Toimintavelvollisuuus Tarkastusvelvollisuus Toimintaohjeiden noudattamisvelvollisuus Sivu/Page 32 / 50

33 Raportointivelvollisuus Lojaliteettivelvollisuus Tilitysvelvollisuus 7.5 Huolitsijan vastuut 7.6 Aikalupaus Vastuu rahdinkuljettajana o Suorittaa kuljetuksen omalla kuljetusvälineellä o Sopimus tehty rahdinkuljettajana o Antanut kuljetusasiakirjan omissa nimissään o Tarjonnut omaa hintaansa kuljetukselle o Maantiekuljetuksissa Vastuu välittäjänä o Huolitsijan välittäjän vastuu on SDR per toimeksianto, kuitenkin niin, että korvaus on enintään: - viivästyksen osalta tehtävästä sovitun huolitsijan korvauksen suuruinen - tavaran katoamisesta, vähenemisestä tai vahingoittumisesta SDR 8,33 per kg tavaran bruttopainosta siltä osin kun tavara on hävinnyt, vähentynyt tai vahingoittunut Huolitsija vapaa vastuusta, jos katoaminen, väheneminen, vahinko tai viivästyminen on aiheutunut: o Toimeksiantajan virheestä tai laiminlyönnistä o Toimeksiantajan tavaran käsittelystä, lastauksesta, purkauksesta, ahtauksesta o Tavaran omasta luonnollisesta erityisestä alttiudesta vahingoittumiselle, kuten murtumiselle, vuodolle, mädäntymiselle, ruostumiselle sekä kylmän, lämmön tai kosteuden arkuudelle o Puuttuvasta tai puutteellisesta pakkauksesta (meri-, lento-, auto- tai rautatiekuljetuspakkaus) o Tavaran virheellisestä tai epätäydellisestä osoittamisesta tai merkitsemisestä o Tavaraa koskevien tietojen virheellisyydestä tai epätäydellisyydestä o Olosuhteista, joita huolitsija ei ole voinut välttää ja joiden seurauksia hän ei ole voinut estää o Rahoista, arvopapereista ja muista arvorahti (VAL, valuable)-lähetyksistä huolitsija vastaa, jos siitä on erikseen kirjallisesti sovittu. Ei aikalupausta toimituksessa o Huolitsija on vastuussa, että tavara saapuu perille kohtuullisessa ajassa. Sivu/Page 33 / 50

34 7.7 Varastointi o Arvioitaessa ajan kohtuullisuutta, on huomioitava huolitsijan markkinoinnissaan tai muutoin sopimuksen teon yhteydessä antamat tiedot oletetusta perille tuloajasta. o Jos tavara toimitetaan myöhemmin perille, on huolitsijan korvaus toimeksiantajalle enintään toimeksiannon rahdin suuruinen. Aikalupaus toimituksessa o Huolitsija antanut kirjallisen lupauksen toimitusajasta o Toimituksen myöhästymisessä huolitsijan on hyvitettävä toimeksiantajalle rahti tai muu kuljetuksesta sovittu korvaus. o Hyvitystä ei tehdä, jos viivästyminen on johtunut olosuhteista, jotka ovat huolitsijan oman vaikutuspiirin ulkopuolella. o Euroopan sisäisissä maantiekuljetuksissa huolitsija vastaa myös alihankkijoistaan. o Viivästyskorvaus ei missään tapauksessa ylitä rahdin määrää 7.8 Tullaustoiminta Varastoitaessa tavaraa kuljetuksen yhteydessä, jossa huolitsijalla on ollut rahdinkuljettajan vastuu, huolitsija vastaa varastoinnista 15 päivän ajan kuljetuksen jälkeen. Huolitsijan välittäessä varastointitoimeksiantoja, huolitsijan vastuu välittäjänä - säädösten mukaan. Muissa varastointitoimeksiannoissa huolitsija vastaa myös alihankkijoistaan. Erityismääräyksiä varastoinnista o Huolitsijan tulee tarkastaa ja kuitata vastaanotetuksi kokonaiset kollit. Ei kuitenkaan vastuuta niiden sisällöstä ja piilevästä vahingosta: jos havaitaan puutteita, rikkoutuneita -> reklamaatio välittömästi. Huom. eri reklamaatioajat riippuen kuljetusmuodoista. o Toimeksiantajan vaatimuksesta huolitsijan on suoritettava varaston kokonaisinventaario o Ellei erillisiä ohjeita toimeksiantajalta varastoinnista, huolitsijalla on oikeus valita eri säilytystapojen välillä o Huolitsija on omissa nimissään ja toimeksiantajan lukuun merkittävä palo-, vesi-, ja murtovakuutus. Perustuu tavaralaskun arvoon varastoinnin alkaessa tavaralaskun arvoon +10 %. Tästä voidaan poiketa toimeksiantajan erillisellä kirjallisella ohjeella Huolintaliikkeet hoitavat merkittävän osan maahantuotujen tavaroiden tullien ja verojen keräämisestä. Sivu/Page 34 / 50

35 7.9 Arex 7.10 ISF USA Huolintaliikkeet käyttäneet omia vakuuksiaan toimeksiantajien hyväksi -> riskit, hinnoittelu jne. Viennissä kolmansiin maihin ts. EU-ulkopuolelle: passitusmenettely -> suuria toteennäyttöongelmia. Vakuuksien arvo ei suhteessa tavaroiden todelliseen arvoon ITU-järjestelmä o Turvatiedot pakollisiksi 2009 o EU:n turvatietouudistus edellyttää ulkomaankaupan toimijoilta sähköisiä ilmoituksia jokaisesta lähtevästä ja saapuvasta tavaraerästä alkaen. Joulukuussa 2006 julkaistu Euroopan komission asetus 1875/2006 velvoittaa kaupalliset toimijat antamaan Tullille ns. turvatiedot ennen tavaroiden tuontia yhteisöalueelle tai ennen vientiä yhteisöalueelta vuonna o Tuotaessa tavaraa EU:n ulkopuolelta on annettava turvatiedot sisältävä saapumisen yleisilmoitus ennen saapumista ensimmäiseen tullitoimipaikkaan EU:n alueella. Meri- ja lentoliikenteessä toisesta EU-valtiosta tuotavista tavaroista annetaan saapumisen yleisilmoituksen sijasta yleisilmoitus. Muussa kuin maantieliikenteessä Suomeen saapuvat tavarat esitetään esittämisilmoituksella. Näistä etukäteen annettavista ilmoituksista on vastuussa kuljetusliike. Kaikki nämä, sekä väliaikaiseen varastointiin liittyvät uudet ilmoitukset annetaan sähköisesti Tullin AREX-järjestelmään. o Vietäessä yhteisötavaraa EU:n ulkopuolelle tavaraa turvatiedot on ilmoitettava sähköisellä viennin tulli-ilmoituksella, jos tavara asetetaan vientimenettelyyn. Jälleenvietävästä muusta kuin yhteisötavarasta annetaan jälleenvienti-ilmoitus. Lisäksi kaikesta EU:sta passitusmenettelyssä vietävästä tavarasta on annettava turvatiedot osana sähköistä passitusilmoitusta. Jos EU:sta poistuvasta tavarasta ei ole tehty vienti-, eikä passitusilmoitusta, siitä on tehtävä sähköinen poistumisen yleisilmoitus. Muussa kuin maantieliikenteessä kuljetusliikkeen tai satama- tai lentokenttätoimijan on annettava poistumispaikalla lisäksi seuraavat sähköiset ilmoitukset: saapuminen poistumispaikalle, poistumisen esittämisilmoitus ja poistumisilmoitus. o Myös valtuutetun taloudellisen toimijan (AEO) status vaikuttaa sähköisessä yleisilmoituksessa annettavien tietojen sisältöön. o IMPORTER SECURITY FILLING 10+2 Sivu/Page 35 / 50

36 7.11 ELEX o U.S. Customs and Border Protection (CBP) has released the final interim rule pertaining that the 10+2 Importer Security Filing Initiative. o The program goal is to provide CBP with additional advanced manifest information, allowing for targeted enforcement of high-risk cargo while facilitating trade for compliant cargo. The rule applies currently only to ocean cargo, not air. o Tullin sähköinen vienti-ilmoitusjärjestelmä ELEX viennissä pakolliseksi o Satunnaisille asiakkaille tarkoitettu internet-pohjainen vienti-ilmoituslomake. Vienti-ilmoitus on annettava joko internet-ilmoituksena tai sähköisenä sanomana. o Paperiset SAD-lomakkeet pois käytöstä. Niitä käytetään vain poikkeustilanteissa, kun asiakkaan tai Tullin tietojärjestelmä ei toimi. o Sähköinen ilmoittaminen on mahdollista yrityksille, jotka ovat ilmoittautuneet viennin rekisteröityneiksi ilmoittajiksi. o Yritykset voivat myös hakeutua EDI-lähettäjiksi ja hoitaa itse sanomaliikenteen o Kansallinen ja EU:n tullien yhteinen vientijärjestelmä o Euroopan Unionilla on yksi yhteinen vientijärjestelmä, joka mahdollistaa sanomaliikenteen kansallisten vientijärjestelmien välillä. Suomen Tullin ELEXjärjestelmä on yksi kansallisista järjestelmistä. o EU:n yhteinen vientijärjestelmä on alkuvaiheessa nimeltään ECS (Export Control System), ja sillä valvotaan vientilähetysten poistumista EU:n tullialueelta. Myöhemmin vientimenettely automatisoidaan laajemmin, ja järjestelmästä aletaan käyttää nimeä AES (Automated Export System) POHJOISMAISEN SPEDITÖÖRILIITON YLEISET MÄÄRÄYKSET PSYM 2000 o Määrittelevät huolitsijan ja toimeksiantajan oikeudet ja velvollisuudet o Sisältävät määräykset huolitsijan vastuusta kuljetusoikeuden o eri konventioiden mukaan (CMR, CIM, Haag-Visby ja Varsovan konventio) o Ensimmäiset määräykset jo vuodelta 1919 o Nykyiset noudatettavat PSYM 2000 o Ehtoja sovelletaan kaikkiin toimeksiantoihin, joita speditööriliiton jäsenet hoitavat (viittaus huolintasopimuksessa PSYM 2000) o Esimerkki poissulkemisesta: Noudatamme PSYM 2000 määräyksiä, poislukien 6 ja 27C3. o _2000_netti.pdf Sivu/Page 36 / 50

37 7.13 Reklamaatioajat o Ulkoisesti havaittavien vahinkojen osalta reklamointi tehtävä tavaraa vastaanotettaessa, piilevien vahinkojen osalta seuraavasti: o Tiekuljetus 7 pv o Merikuljetus 3 pv o Rautatiekuljetus 7 pv o Lentokuljetus 14 pv o Huolintaliike 7 pv o Viivästysvahinkojen osalta ajat ovat 21 pv, 60 pv, 30 pv ja 21 pv. 8. INCOTERMS INCOTERMS eli toimituslausekkeet ovat Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) kauppaehtoja, jotka määrittelevät ostajan ja myyjän vastuun toimituksesta, tavarasta sekä kustannuksista. Niiden käyttö yksinkertaistaa ja lyhentää kauppasopimusten sisältöä. Lausekkeiden perään merkitään määräsatama. Vastaavia toimituslausekekokoelmia on muutama, siksi kauppakirjassa pitää mainita käytettävän kokoelman nimi, esimerkiksi FOB Lontoo, Incoterms Toimituslausekkeet eivät määrittele kuljetustapaa, eivätkä tavaran omistusoikeutta - ainoastaan kuljetuksen osapuolten vastuita kuljetuksen eri osioista. Uusi Incoterms 2010 astui voimaan Mikä muuttui? o Tuli kaksi uutta toimituslauseketta ja neljä toimituslauseketta poistui o Toimituksen määrittely täsmentyi vanhoissa merilausekkeissa FOB:ssa, CFR:ssä ja CIF:ssä o Merivakuutusehtojen muutos, turvallisuustarkastukset ja sähköinen kaupankäynti muuttivat kaikkien ehtojen sisältöä Sivu/Page 37 / 50

38 Kaikkiin kuljetusmuotoihin sopivat lausekkeet: EXW Ex Works Noudettuna lähettäjältä FCA Free Carrier Vapaasti rahdinkuljettajalla CPT Carriage Paid To Kuljetus maksettuna CIP Carriage and Insurance Paid Kuljetus ja vakuutus maksettuna DAT Delivered At Terminal Toimitettuna terminaalissa DAP Delivered At Place Toimitettuna määräpaikalle DDP Delivered Duty Paid Toimitettuna tullattuna. Vain merikuljetuksiin sopivat lausekkeet: FAS Free Alongside Ship Vapaasti aluksen sivulla FOB Free On Board Vapaasti aluksessa CFR Cost and Freight Kulut ja rahti maksettuna CIF Cost, Insurance and Freight Kulut, vakuutus ja rahti maksettuna. Juha: excel muotoon siirretty versio tuossa yllä https://www.pohjola.fi/pohjola?cid= &srcpl=3 o Tarkemmin esimerkiksi Incoterms esitteessa suomeksi ult.aspx o Incoterms kirjan voi tilata Sivu/Page 38 / 50

39 9. MAKSUEHDOT Miksi maksuehdot Maksuehdot ovat osa toimitusta - toimitusketjun osalta tärkeimmät kaupanehdot: Toimitusehdot ja Maksuehdot: Määrittelee miten kuljetusten ja kustannusten kanssa toimitaan Määrittelee osapuolten velvollisuudet (myyjä/ ostaja) Määrittelee, mitä kauppa-asiakirjoja tarvitaan Määrittelee, milloin tavara voidaan toimittaa Määrittelee, mitä maksutapaa käytetään Sivu/Page 39 / 50

40 MAKSUAIKA Etukäteismaksu (maksu ennen toimitusta) Käteismaksu (maksu samalla kuin toimitus) Avointa luottoa (maksu toimituksen jälkeen) Paljonko maksuaikaa annetaan? (=> Paljonko ostajaan luotetaan?) Annetaanko käteisalennusta, paljonko? Osamaksu, paljonko? Milloin loppuosa? kassavirran eli käyttöpääoman kannalta; Myyjän kannalta mahdollisimman lyhyt! Ostajan kannalta mahdollisimman pitkä! Tietämys ja ymmärrys asiasta Neuvottelutaito molemminpuolinen hyöty löydettävissä (?) Kassamaksu, käteinen, pankkikortti, sirukortti Sähköinen maksu jo ostettaessa (e-maksu) Postiennakko Pankkisiirto (=maksumääräys) pankkivekseli (=pankkisekki) Tavallinen vekseli Mikä tapa varmin ja halvin tapa? Pyritäänkö turvaamaan saaminen? Dokumenttimaksut (ulkomaankauppa) o Kotimaan ja ulkomaan kaupan eroavaisuudet riskit; poliittinen ja/tai kaupallinen pitkä toimitusaika -> pitkä maksuaika maksukulttuuri erilainen EU tai EU:n ulkopuolinen kauppa erilaiset maksuinstrumentit (mm. dokumenttimaksut) miten asiakirjojen hallinta on järjestetty ( osa toimitusketjua, ulkoistettu palvelu ) Huomioitavaa maksuehto: Ei saa koskaan olla tulkinnanvarainen! (Molemmat osapuolet ymmärtävät samoin) Myös tarkka eräpäivä mainittu laskussa! Aina osa kauppasopimusta! Esim: 14 päivää netto; - 14 vrk netto laskun päiväyksestä - 14 vrk netto toimituksesta - 14 vrk netto asennuksen jälkeen - 14 days net from date of invoice - 14 days net after delivery - 14 days net from date of B/L (bill of lading) Sivu/Page 40 / 50

41 o o o o o o Aina vaikutus sekä ostajan että myyjän kannalta Osa kaupan hintaa Kysymys luottamuksesta ostajan ja myyjän välillä Ulkomaan kaupassa valuuttariski, maariski Ulkomaan kauppatavat eri teollisuudessa Riskin hallinnoinnin väline Riskit ja niihin varautuminen Toiminnalliset riskit; o Liiketoiminnan harjoittaminen o Suhdanteet o Kilpailutilanne o Henkilöstö (avainhenkilöt) o Ympäristömuutokset (lait, säännökset, verot) o Rakennemuutokset (monia tekijöitä yhdessä) Rahoitusristkit o Pääomakustannusten muutosriski o Maksuvalmiusriski Sivu/Page 41 / 50

Incoterms-toimituslausekkeet 2000

Incoterms-toimituslausekkeet 2000 Incoterms-toimituslausekkeet 2000 Alkuperäinen Incoterms 2000 on ICC julkaisu nro 560, ISBN 952-9815-22-0, jonka osalta oikeudenhaltijat ovat pidättäneet kaikki oikeudet. Lisätietoja: ICC Finland, www.iccfin.fi,

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Venäjän vientiprosessi käytännössä. Digipolis Oy, Kemi Huolintalinja Oy

Venäjän vientiprosessi käytännössä. Digipolis Oy, Kemi Huolintalinja Oy Venäjän vientiprosessi käytännössä Digipolis Oy, Kemi 29.1.2013 Koulutuksen sisältö Viennin suunnittelu Asiakirjat Pakkaus, lastaus ja kuljetus Rajamuodollisuudet Purkaus ja tullaus Kuka/mitä - huolitsija

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje

Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje Tullihallitus AREX-ilmoitusten asiakasohje 1 www.tulli.fi 14.4.2010 Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje 1. Soveltamisala Tämä ohje on laadittu vientijärjestelmään ilmoitetun tavaran

Lisätiedot

Kuormanvarmistus maantie-, meri-, rautatieja ilmakuljetuksissa

Kuormanvarmistus maantie-, meri-, rautatieja ilmakuljetuksissa Kuormanvarmistus maantie-, meri-, rautatieja ilmakuljetuksissa Ilmakuljetus dia 2 Kuormanvarmistus ilmakuljetuksissa Yleistä Kuljetusjärjestelmä tarvitsee ilmakuljetuspalveluja pitkillä kuljetusetäisyyksillä

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 20.5.2014 Seudullinen hankintapalvelukeskus TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA Seudullinen hankintapalvelukeskus pyytää tarjousta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamista

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER

ehdot 12.1 Toimitus- Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Tilaukset ja toimitukset Tekninen palvelu ORDER Yhteystiedot: Gyproc myyntiryhmä: Gyproc-tuotteet Myyntijohtaja: Jan Rokama, puh: 0400 534 357 Myyntipäällikkö: Markku Itänen, puh: 040 754 2794 Aluemyyntipäälliköt: Etelä-Suomi: Marko Alho, puh: 044 735

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa

Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Poistumisen

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Lomake 1/2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) TILA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne uudesta TILA-AUTOSTA. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

Saapumisen yleisilmoitus nettipalvelussa

Saapumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Saapumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Saapumisen

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

TERMINAALIMAKSUT Finnair Cargo Center 1.4.2014 alkaen*

TERMINAALIMAKSUT Finnair Cargo Center 1.4.2014 alkaen* TERMINAALIMAKSUT Finnair Cargo Center 1.4.2014 alkaen* * Hinnasto voimassa toistaiseksi (uuden version julkaisuun asti) www.finnaircargo.fi Sisällysluettelo 1.TUONTI 1.1 Selvitys- ja luovutusmaksut 1.1.1

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

TERMINAALIMAKSUT Finnair Cargo Center 1.7. - 31.12.2013

TERMINAALIMAKSUT Finnair Cargo Center 1.7. - 31.12.2013 TERMINAALIMAKSUT Finnair Cargo Center 1.7. - 31.12.2013 www.finnaircargo.fi Sisällysluettelo 1.TUONTI 1.1 Selvitys- ja luovutusmaksut 1.1.1 Valmisyksikkömaksu 1.1.2 Kuormausyksikön purkamismaksu 1.2 Tuontirahdin

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut.

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut. 1 PALOLETKUT Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne paloletkuista seuraavasti: YLEISTÄ 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot, kaupparekisteriote, lääninveroviraston todistus maksetuista veroista

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1 Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1. Hankintayksikkö Rautjärven kunta Kunnanhallitus 56800 Simpele Yhteyshenkilö ja lisätietoja talouspäällikkö Paula Hinkkanen puh.

Lisätiedot

Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa

Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Saapumisen

Lisätiedot

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä olevan erittelyn mukaisista polttoaineista. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

Maakuljetusten lisäpalvelut Suomessa

Maakuljetusten lisäpalvelut Suomessa Maakuljetusten lisäpalvelut Suomessa Apumiespalvelu Kirjeavisointi Apumiespalvelu on tarpeen, jos lähetyksesi lastaaminen, purkaminen tai kerros-/sisäänkanto edellyttävät kuljettajalle apuvoimia. Apumiespalvelu

Lisätiedot

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Elokuu 2012 * Puolue, jota edustan: Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Perussuomalaiset Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Vihreä liitto Suomen

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Toimiva logistiikka ja alueen suurteollisuus

Toimiva logistiikka ja alueen suurteollisuus Toimiva logistiikka ja alueen suurteollisuus Martti Sassi Terästuotannon johtaja Outokumpu Stainless Oy 19.02.2014 Outokumpu Tornion tehtaat Outokummun Kemin kromiittikaivos ja Tornion ferrokromi- ja terästuotanto

Lisätiedot

Krannit -kirjastojen, Lakia -kirjastojen, YTY -kirjastojen aineistokuljetukset 1.1.2015 31.12.2015.

Krannit -kirjastojen, Lakia -kirjastojen, YTY -kirjastojen aineistokuljetukset 1.1.2015 31.12.2015. KORJAUSILMOITUS TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Tässä korjatussa tarjouspyynnössä on muutettu hankintasopimuksen voimassaoloaikaa sekä jatkettu tarjouskilpailun määräaikoja kuten kysymysten esittämisaikaa,

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

DHL EXPRESS - PALAUTEOPAS

DHL EXPRESS - PALAUTEOPAS DHL EXPRESS - PALAUTEOPAS DHL EXPRESS -PALAUTEOPAS DHL on maailman johtava kansainvälinen pikakuljetus- ja logistiikkakonserni, joka tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia ja räätälöityjä palveluja. DHL

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Resurssitehokkuus - Mitä EU:sta on odotettavissa ja mitä se merkitsee Suomelle ja elinkeinoelämälle?

Resurssitehokkuus - Mitä EU:sta on odotettavissa ja mitä se merkitsee Suomelle ja elinkeinoelämälle? Resurssitehokkuus - Mitä EU:sta on odotettavissa ja mitä se merkitsee Suomelle ja elinkeinoelämälle? Mikael Ohlström, johtava asiantuntija Toimittajataustainfo Miten EU:n resurssitehokkuuspolitiikassa

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

EU:n elintarviketuki avustusjärjestöille 2013: kuljetus- ja varastointipalvelut.

EU:n elintarviketuki avustusjärjestöille 2013: kuljetus- ja varastointipalvelut. EU:n elintarviketuki avustusjärjestöille 2013: kuljetus- ja varastointipalvelut. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/36567460.aspx Ulkoinen hankinta ID 234783-2013 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus

Lisätiedot

Huoltotiedote. Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat. Koskee malleja. Kaatumisosoitin

Huoltotiedote. Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat. Koskee malleja. Kaatumisosoitin Huoltotiedote Moottorien kuljetusvauriot ja puuttuvat osat N:o 98-17c Koskee malleja Kaatumisosoitin HUOMAUTUS Tämä tiedote päivittää Mercury/Mariner huoltotiedotetta 97-19 ja Force huoltotiedotetta 97-15.

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa

Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa Paperittomaan logistiikkaan on vielä matkaa 12.8.2004 06:01 Logistiikan yhteiset tietojärjestelmät ovat kehittyneet, mutta alalla kärsitään edelleen standardien kirjavuudesta. Logistiset tarpeet eri yrityksissä

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2016 TARJOUSPYYNTÖ SAVOLAKODIN YLEISTEN TILOJEN KALUSTEISTA 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne Savolakodin uudisrakennuksen yleisten tilojen kalusteista. Hankinta ei ole kokonaisarvoltaan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun

Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun Tästä oppaasta saat vinkit tehokkaan B2B perintäprosessin suunnitteluun ja tietoa käytössä olevista perintäkeinoista Johdanto Tämä opas on tehty kaikille yrityksille,

Lisätiedot

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Elokuu 2012 * Puolue, jota edustan: Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Perussuomalaiset Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Vihreä liitto Suomen

Lisätiedot

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle

Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Sisä-Savon Seutuyhtymä Tuoreen mansikan kokeiluvienti Venäjälle Alexandra Bogolyubova Suonenjoki 11.12.2014 Heinäkuussa 2014 tuoreen mansikan vienti Pietariin Kolme erää = noin 1 000 kiloa Tavarantoimittaja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Elokuu 2012 * Puolue, jota edustan: Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Perussuomalaiset Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Vihreä liitto Suomen

Lisätiedot

RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISET KOULUKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2016-2018

RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISET KOULUKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2016-2018 RUSKON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 25.1.2016 RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISET KOULUKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2016-2018 Ostaja Kohde Ruskon kunta / Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

yritysmahdollisuuksien räätälöidyt toiminta-alustat

yritysmahdollisuuksien räätälöidyt toiminta-alustat TARJOUSPYYNTÖ Päivämäärä: 15.7.2014 Hankinnan / tarjouspyynnön nimike: Suupohjan Systeemit - uusien yritysmahdollisuuksien räätälöidyt toiminta-alustat asiantuntijatyöt Hankinnan tilaaja/ hankintayksikkö:

Lisätiedot

InnoKas S12115 TARJOUSPYYNTÖ 1(4)

InnoKas S12115 TARJOUSPYYNTÖ 1(4) TARJOUSPYYNTÖ 1(4) SELVITYS POTENTTIAALISISTA TUULIVOIMA-ALUEISTA VETELIN KUNNASSA Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnoima InnoKas -projekti (S 12115) projektissa edistetään Vetelin kunnan

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Varastokalusteet. Lisätietoja ulokehyllyistä. Toyota Storage Solutions. www.toyota-forklifts.fi

Varastokalusteet. Lisätietoja ulokehyllyistä. Toyota Storage Solutions. www.toyota-forklifts.fi Lisätietoja ulokehyllyistä Toyota Storage Solutions Varastokalusteet Ulokehyllyt Pylväskorkeus (mm) Ulokepituudet (mm) Kevyt 2000, 2600, 3000 400, 500, 600, 700 ja 800 Keskiraskas 3000, 3600, 4000 400,

Lisätiedot

PALOKALUSTON HANKINTA

PALOKALUSTON HANKINTA 1 PALOKALUSTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne palokalustosta 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot tulee ilmoittaa yhteenvetolomakkeessa, joka tulee täyttää ja lähettää tarjouksen

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

Kauttakuljetustavara ja poistumiseen liittyvät ilmoitukset meri- ja lentoliikenteessä. Liite 2/ ThP 204/010/

Kauttakuljetustavara ja poistumiseen liittyvät ilmoitukset meri- ja lentoliikenteessä. Liite 2/ ThP 204/010/ Kauttakuljetustavara ja poistumiseen liittyvät ilmoitukset meri- ja lentoliikenteessä Liite 2/ ThP 204/010/10 30.12.2010 Yleiset huomautukset 1. Tässä esityksessä kuvataan ilmoitusketjuja satamassa tai

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

RFid:n tekniikan hyödyntäminen Valion tavaravirroissa

RFid:n tekniikan hyödyntäminen Valion tavaravirroissa RFid:n tekniikan hyödyntäminen Valion tavaravirroissa RFid Roadshow 4.12.2013 Oulu Asko Puoliväli, Aksulit oy Aksulit Oy toimittaa RFID- ja viivakoodijärjestelmät Tuotteitamme RFID rullakkologistiikassa

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) VASTAUKSET SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN, SAIRAALA- APTEEKIN TARJOUSPYYNTÖÖN MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ ESITET- TYIHIN KYSYMYKSIIN JA TARKENNUS LÄÄKKEELLISTEN KAASUJEN TARJOUSPYYNTÖÖN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö vuokrakoneista

Tarjouspyyntö vuokrakoneista Forssan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Tekninen ja Ympäristötoimi Turuntie 18 1.3.2016 30100 Forssa Tarjouspyyntö vuokrakoneista Hankinnan kohde ja kuvaus Infrapalvelut pyytää tarjouksia maanrakennuskoneista vuodeksi

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/6 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Joensuun kaupunki / Pohjois-Karjalan pelastuslaitos Joensuun kaupunki / Kaupunkirakenneyksikkö Joensuun kaupunki

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus

Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus 1 Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus Lisätietoja: www.tulli.fi Viennin asiakasohje 33 Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Alustoimitusilmoituksen voi tehdä Nettiviennissä tunnistautumattomana, Katso-tunnistautuneena

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja Vastuulliset kuljetukset muuttuvilla markkinoilla 10.1.2017 Petri Murto Johtaja, asiantuntijapalvelut Kuorma-autoliikenne on Suomessa merkittävin kuljetusmuotomme Kotimaan

Lisätiedot

Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon ammatilliset osat valtakunnallisin tai mukautetuin tavoittein.

Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon ammatilliset osat valtakunnallisin tai mukautetuin tavoittein. TaitajaPLUS Logistiikka Finaalitehtävä Kilpailun luonne Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon ammatilliset osat valtakunnallisin tai mukautetuin tavoittein. Kilpailu on

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

Seutulogistiikan kilpailutekijät. Jari Jokinen INLONU06A2

Seutulogistiikan kilpailutekijät. Jari Jokinen INLONU06A2 Seutulogistiikan kilpailutekijät Jari Jokinen INLONU6A Työ käsittelee seutulogistiikan kilpailutekijöitä. Työn tavoite on tutkimustulosten perusteella verrata (benchmarkata) Forssan seutua muihin, ottaa

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen

Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen Logistiikkajohtaja Hannu Alarautalahti 17.4.2007 Metsäteho Oy Sisältö 1.Yleistä, syksy 2006 kevät 2007 2.Teollisuuden tarpeet 1. Operatiivinen toiminta ja sen

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot