Talousarviomateriaali kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarviomateriaali kaupunginhallitus 4.11.2013"

Transkriptio

1 Talousarviomateriaali kaupunginhallitus

2 Tuloslaskelma / ulkoiset 980 Ylöjärvi TA MUUTOS TP 2012 TA+MTA 2013 Raami 2014 Kj:n esitys TA 2014 Toimintatuotot ,6 % Myyntituotot ,1 % Maksutuotot ,1 % Tuet ja avustukset ,1 % Muut toimintatuotot ,3 % Valmistus omaan käyttöön ,2 % Toimintakulut ,3 % Henkilöstökulut ,1 % Palkat ja palkkiot ,3 % Henkilösivukulut ,2 % Eläkekulut ,8 % Muut henkilösivukulut ,7 % Palvelujen ostot ,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % Avustukset ,9 % Muut toimintakulut ,8 % Toimintakate ,2 % Verotulot ,1 % Valtionosuudet ,2 % Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % Korkotuotot ,2 % Muut rahoitustuotot ,0 % Korkokulut ,2 % Muut rahoituskulut ,8 % Vuosikate ,2 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % Suunnitelman muk. poistot ,8 % Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Tilikauden tulos ,5 % Poistoeron muutos ,7 % Varausten muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) ,3 %

3 Rahoituslaskelma TA 2013 Kj:n esitys TA 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos * * katetaan sijoitusrahastojen purulla

4 RAKENTAMISINVESTOINNIT (MAPSTO) Talorakennusinvestoinnit Alue / Kohde Määräraha KESKUSTA Tiuraniemen ryhmäkoti Moision koulu Vanha koulu 1800 Haaviston koulu Haaviston päiväkoti Urheilutalo 1700 Kulttuuritalo/monitoimitalo 100 Vanha Räikkä 2000 Tekninen toimisto 2000 Musiikkiopiston tilajärjestelyjä 200 Kaupungintalon arkistotila 120 ASUNTILA ITÄINEN YLÖJÄRVI Siivikkalan päiväkoti 550 Siivikkalan koulu 4020 LOUNAINEN YLÖJÄRVI Vuorentaustan koulu 90 JULKUJÄRVI METSÄKYLÄ Pikkulinnun päiväkoti palveluseteli palveluseteli Metsäkylän koulu laajennus vaihe Metsäkylän koulu laajennus vaihe KORTE YLÖJÄRVEN TAAJAMAN LÄHIKYLÄT Vahannan päiväkoti 170 Mutalan koulu 100 KESKI-YLÖJÄRVI VILJAKKALA Elokaaren palvelukeskus 50 Viljakkalan koulu 100 KURU Kurun päiväkoti POHJOINEN YLÖJÄRVI MUUT Kiinteistöjen energiansäästö Päiväkodin peruskorjaus Päiväkodit, koulut ja leikkikentät Ennalta-arvaamattomat hankkeet (teknisen lautakunnan YHTEENSÄ Liikenneväyläinvestoinnit Alue / Kohde Määräraha KESKUSTA 4. Ranta-Laatu asuinalue Räikäntien ympäristö Hietasmäen pientaloalue Heinikon teollisuusalue Yhdystien teollisuusalue, 1.vaihe Yhdystien teollisuusalue, 2.vaihe Rantajätkäntie Pallotien kiertoliittymä 400 Hallitien kiertoliittymä 400 Haaviston laajennus, viimeistely ja päällystys Justuksentie, viimeistely ja päällystys 20 Ojapuisto, viimeistely ja päällystys Myllytanhua, viimeistely ja päällystys 200

5 Kesäniemi, viimeistely ja päällystys 50 Vanhat teollisuusalueet Linjatien alue, viimeistely ja päällystys 60 Kivilähde, viimeistely ja päällystys 80 Hiitintien loppuosa, viimeistely ja päällystys 150 Mastontie, kevyen liikenteen väylä 50 Kuruntie/Viljakkalantie, kiertoliittymä (kaupungin osuus) 300 Peruskorjaukset Päällystykset ASUNTILA 5. Asuntilan eteläosa Idäntien yleisen rakennuksen tontti 200 Niittylän alue / itäpuoli Haavikko, viimeistely ja päällystys 25 ITÄINEN YLÖJÄRVI 11. Vihattulan Kuuratie Siivikkalan keskusta Siivikkalantie, valaistus ja viimeistely Vasamankaaren alue Mettistön laajennus Peruskorjaukset Päällystykset 30 LOUNAINEN YLÖJÄRVI 17. Kolmenkulman teollisuusalue Kolmenkulman pohjoisosan teollisuusalue 300 Malminmäki Kolmenkulmantien kevyen liikenteen väylä 600 Koreeniitty, viimeistely ja päällystys 30 Pohjolantie-Hatolantie, risteys Yrjöntie, kevyen liikenteen väylä 60 Pohjolantien kevyen liikenteen väylä Siwan kohdalle 10 Peruskorjaukset Päällystykset 40 JULKUJÄRVI METSÄKYLÄ 16. Metsäkylän Työläjärven alue, 1. Vaihe Metsäkylän Työläjärven alue, 2. vaihe 1000 Aholan alueen eteläosa Työlänojan alue, 1 vaihe Työlänojan alue, 2 vaihe Kangasniemi, viimeistely ja päällystys 80 Aholan alue, viimeistely ja päällystys 100 VT3-Metsäkyläntie, liittymä- ja tiejärjestelyt. 400 Maankaatopaikka Peruskorjaukset ja päällystykset 40 SILTATIEN ALUE 6. Siltatien alue, Kortteen 1 vaihe Siltatien pohjoispuolinen alue, Kortteen 2. Vaihe 700 Siltatie, kevyen liikenteen väylä 85 YLÖJÄRVEN TAAJAMAN LÄHIKYLÄT KESKI-YLÖJÄRVI VILJAKKALA 12. Litukan pientaloalue Vilpeen alue Haverintie, peruskorjaus 330 Peruskorjaukset KURU Kalliopään alue Peruskorjaukset POHJOINEN YLÖJÄRVI YHTEISET HANKKEET Liikenneturvallisuus Joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen Kevyen liikenteen väylät

6 Ennalta arvaamattomat hankkeet YHTEENSÄ Muyt yleisten alueiden investoinnit Määräraha KESKUSTA 4. Ranta-Laatu asuinalue Hietasmäen pientaloalue 50 Räikänpuisto, IV vaihe Kuruntien reunakiveys Leijapuisto 150 Räikän kenttä Tiuravuoren monitoimikenttä 25 ASUNTILA 5. Asuntilan eteläosa Koivuhaantien eteläpuolinen liiketontti 14. Idäntien yleisen rakennuksen tontti 50 Asuntila - Veittijärvi ulkoilureitti Asuntilan kentän muuttaminen monitoimikentäksi 40 ITÄINEN YLÖJÄRVI LOUNAINEN YLÖJÄRVI Soppeenmäen kuntoradan kuntoiluvälineet 30 Vuorentaustan monitoimikenttä 25 JULKUJÄRVI Ulkoilureitin siirto 50 METSÄKYLÄ Leikkikenttä 40 Metsäkylän koulun kenttä 45 Kangasniemen pallo- ja luistelukenttä 40 SILTATIEN ALUE 15. Siltatien pohjoispuolinen alue, tekonurmikenttä Haaviston leikkikenttä 40 YLÖJÄRVEN TAAJAMAN LÄHIKYLÄT Mutalan matonpesupaikka 40 Vahannan ja Mutalan kenttien muutos monitoimikentiksi 60 KESKI-YLÖJÄRVI VILJAKKALA 12. Litukan pientaloalue, leikkikenttä 50 Vilpeen alue, leikkikenttä 50 Haverin alue pienparannukset Ansomäen kentän peruskorjaus 50 Viljakkalan monitoimikenttä 25 KURU Kalliopään alue, leikkikenttä 50 Kurun torin peruskorjaus 15 Kurun yhtenäiskoulun monitoimikenttä 25 POHJOINEN YLÖJÄRVI YHTEISET HANKKEET Uusien viheralueiden ja puistojen rakentaminen Leikkikenttien peruskorjaukset Muiden yleisten alueiden kunnostus YHTEENSÄ Vesihuoltoinvestoinnit Alue / Kohde Määräraha KESKUSTA 4. Ranta-Laatu asuinalue Räikäntien ympäristö Hietasmäen pientaloalue Heinikon teollisuusalue Yhdystien teollisuusalue, 1.vaihe

7 Yhdystien teollisuusalue, 2.vaihe Myllytanhuan vesihuolto 120 Sinivainiontie Saurio runkolinja Siirtoviemäri Saurio-Hiitti Saurion alkalisointilaitos, vedenkäsittelylaitoksen ja Teollisuusalueen täyd. rakentaminen Ahveniston vedenottamon loppuunrakentaminen 130 Peruskorjaukset ASUNTILA 5. Asuntilan eteläosa Idäntien yleisen rakennuksen tontti 200 Niittylän alue / itäpuoli 250 ITÄINEN YLÖJÄRVI 11. Vihattulan Kuuratie Siivikkalan keskusta Mettistön laajennus Myllypurun pumppaamon saneeraus 120 Verkoston peruskorjaus LOUNAINEN YLÖJÄRVI 17. Kolmenkulman teollisuusalue Tre Vesi 26. Kolmenkulman pohjoisosan teollisuusalue Tre Vesi Malminmäki Tre Vesi JULKUJÄRVI METSÄKYLÄ 16. Metsäkylän Työläjärven alue 1. Vaihe Metsäkylän Työläjärven alue 2. Vaihe 700 Työlänoajan alue 1. Vaihe 750 Työlänoajan alue 2. Vaihe 700 Aholan alueen eteläosa 50 Metsäkylä Saurio siirtoviemäri Peruskorjaukset SILTATIEN ALUE 6. Siltatien alue, Kortteen 1 vaihe Siltatien pohjoispuolinen alue, Kortteen 2. vaihe 400 Siltatie-Viljakkalantie runkolinja YLÖJÄRVEN TAAJAMAN LÄHIKYLÄT Haja-asutusalueiden vesihuolto KESKI-YLÖJÄRVI VILJAKKALA 12. Litukan pientaloalue Vilpeen alue Vedenjakelun varmistus Peruskorjaukset Vilpeen vedenottamo 150 Jäteveden puhdistus KURU Kalliopään alue Kurun jäteveden puhdistamo Peruskorjaukset LAITOKSET JA PUMPPAAMOT Peruskorjaukset Laitosautomatiikan rakentaminen Vedenhankinnan varmistamiseksi suoritettavat toim Jätevedenpumppaamoiden rakentaminen YHTEENSÄ MAPSTO-inv. YHT Muut inv. yht INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointointitulot NETTOINVESTOINNIT

8 IRTAIMEN OMAISUUDEN YM. INVESTOINNIT 2014 Lautakunnan es. KJ-esitys MENOT Perusturva Mobiililaitteet varhaiskasvatukseen Muut (pk kalusteet, sairaalasängyt, tutkimuspöydät ym.) Mobiililaitteet kotihoitoon Siivikkalan pk peruskorjaus kalustus (Serlapuisto) Siivikkalan koulun tilat (Koulukallion pk) Hammashoitoyksikkö Mutalan esiopetus Ilmalämpöpumput perusturvakeskukseen Effica ja Pegasos ohjelmien laajennus ja earkisto Sivistys Siivikkalan koulu ensikertainen kalustaminen Viljakkalan kirjaston automatisointi Ulkoliikuntalaitteet (kuntoratojen ja kenttien liikuntavälineet yms.) Ureheilutalon kuntosalilaitteet, ensikertainen kalustaminen Urheilutalon (sali) av-laitteet, ensikertainen kalustaminen Nuorisotila Mokkeron ensikertainen kalustaminen Tekninen Kuorma-auto (vuonna 2001 hankitun tilalle) Pakettiauto mittausosastolle (vm 2001 tilalle) Kelaleikkurin urheilukentille Kestopäällysteimuri Räikän kenttä yhteensä Osakkeet ja osuudet Soppeensydämen osakkeet Maa- ja vesialueet Osto TULOT Maa- ja vesialueet Myynti MENOT YHT TULOT YHT

9 Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet Näkökulma: Vakaa talous Tavoite 1: Kaupungin talous on aidossa tasapainossa. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteen toteutuminen x.x.2014 Vastuuhenkilö Vuosikatteen ja nettoinvestointien välinen suhde Vuosikate on 100 % nettoinvestoinneista Juha Liinavuori Konsernin lainakanta Konsernin lainakanta ei kasva vuodesta Juha Liinavuori Prosessien kehittäminen talouden näkökulmasta Talousarvion laadinta- ja seurantaprosessi käydään läpi ja rakennetaan uudelleen. Juha Liinavuori Kiinteistökannan jalostaminen ja käyttöasteen nostaminen Kiinteistömassa jalostetaan myynnin, vuokrauksen ja purkamisen keinoin vain ydintoimintoja palveleviksi. Seppo Heljo Tilojen käyttöaste yli 95% Seppo Heljo Omaisuuden hallinta Luovutaan omaisuudesta, jota kaupungin perustoimintoihin ei tarvita. Jory Näkökulma: Yrittäminen ja työ Tavoite 1: Ylöjärvi on kilpailukykyinen yritysten toimintaympäristö. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteen toteutuminen x.x.2014 Vastuuhenkilö Uusien yritysten lukumäärä Nettolisäys 60 yritystä kokonaisyrityskantaan. Pentti Sivunen/Timo Isolähteenmäki Yritystonttivaranto Luovutettavissa heti 16 tonttia. Varaudutaan tonttitarjontaan suuryrityksille. KKO osastopäällikkö KKO osastopäällikkö

10 Uudet yritystilat kerrosneliömetriä valmistuu. Pentti Sivunen/Timo Isolähteenmäki Tavoite 2: Työvoiman tarve ja tarjonta kohtaavat toisensa kaupungin alueella. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteen toteutuminen x.x.2014 Työttömyysaste vuoden lopussa 10,0 %. Vastuuhenkilö KKO osastopäällikkö Työttömyysaste ja työttömyyden rakenne Pitkäaikaistyöttömiä alle 350 KKO osastopäällikkö Alle 25-vuotiaita työttömiä alle 150 KKO osastopäällikkö Näkökulma: Ylöjärvi yhteistyössä Tavoite 1: Ylöjärvi järjestää palveluja ja kehittää Tampereen kaupunkiseutua kokonaisuutena yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteen toteutuminen x.x.2014 MAL- aiesopimuksen toteutumistilanne Seudullisten yhteistyöhankkeiden toteutustilanne Uusia asuntoja valmistuu 280. Seudullisten hankkeiden käsittely kaupunginhallituksessa säännönmukaisesti ja kaupunginvaltuustossa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Selvitetään seudullisen hammashuollon järjestämisen mahdollisuus. Seudullisen vesihuollon yhteistyöjärjestelyt ratkaistu. Vastuuhenkilö KKO osastopäällikkö KKO osastopäällikkö Anne Santalahti Riku Siren

11 Näkökulma: Toimiva kaupunkirakenne Tavoite 1: Ylöjärven tiivistynyt kaupunkirakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteen toteutuminen x.x.2014 Vastuuhenkilö Vuosittainen väestönkasvu 0,8 % KKO osastopäällikkö Keskusta-alueen kehittämissuunnitelman laatiminen ja toteutustilanne Keskustan osayleiskaavaprosessi etenee siten, että kaavaluonnos asetetaan nähtäville. KKO osastopäällikkö Palveluverkkosuunnitelman toteutustilanne Liikennejärjestelmän toimivuus MAPSTO asiakirjaa kehitetään siten, että palveluverkon ennakointi paranee. Toteutetaan kävelyä ja pyöräilyä edistävät toimenpiteet kulkutapaosuuden kasvattamiseksi suunnittelun, investointien ja käyttötalouden keinoin. KKO osastopäällikkö Seppo Heljo Kaavavaranto asuntotuotantoon 3 vuoden kaavavaranto. KKO osastopäällikkö Tavoite 2: Monipuolinen ja laadukas asuminen vahvistaa Ylöjärven viihtyisyyttä. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteen toteutuminen x.x.2014 Strategisesti merkittävät asuinaluehankkeet Rakentamisen painopiste keskustan alueella. Vastuuhenkilö KKO osastopäällikkö Kylien kehittäminen ja asutuksen ohjaaminen palveluiden läheisyyteen. Haja-asutusalueen palveluvyöhykkeet on määritelty. KKO osastopäällikkö

12 Tavoite 3: Puhdas ja monimuotoinen luonto on kaupungin merkittävä voimavara. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteen toteutuminen x.x.2014 Vastuuhenkilö Laadukkaan raakaveden riittävyys Pohja- ja pintavesien tila Luonnon monimuotoisuuden säilyminen Ei häiriö- tai ongelmatilanteita Ei häiriö- tai ongelmatilanteita Luonnon monimuotoisuuden säilyminen huomiodaan maankäytön suunnittelussa Seppo Heljo KKO osastopäällikkö KKO osastopäällikkö Näkökulma: Uudistuva Ylöjärvi Tavoite 1: Kuntalaiset osallistuvat nykyistä laajemmin ja aktiivisemmin kaupungin palvelujen kehittämiseen. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteen toteutuminenx.x.2014 Kehitetään menetelmiä kuntalaisten suoralle osallistumiselle Vuorovaikutteiset kuntalaisten osallistumisja palautekanavat Kehitetään menetelmiä käynnissä ja valmistelussa olevista hankkeista tiedottamiseen Vastuuhenkilö Jarkko Sorvanto Jarkko Sorvanto Tavoite 2: Päätöksenteko motivoi ja korostaa vaaleilla valittujen päättäjien vastuuta kaupungin johtamisesta ja lisää yhteistä kokonaisnäkemystä. Arviointimittarit Tavoitetaso 2014 Tavoitteen toteutuminenx.x.2014 Vastuuhenkilö Valtuustotyön arviointi Valtuustotyön kehittäminen kaupunkilaisia kiinnostavaksi Valtuutetun tiedon ja osaamisen vahvistaminen Kaupungin toimintamallin uudistamistyön toteutusvaihe Suoritetaan valtuustokauden puolivälin itsearviointi Selvitetään valtuuston kokousten videointimahdollisuus Järjestetään koulutusta ajankohtaisista aiheista Uusi strategia valmistuu, rakenne on yksi strategia ja sitä tukevat toteuttamisohjelmat Jarkko Sorvanto Jarkko Sorvanto Jarkko Sorvanto Riku Siren

13 Päätöksenteko motivoi ja korostaa vaaleilla valittujen päättäjien vastuuta kaupungin johtamisesta ja lisää yhteistä kokonaisnäkemystä Arvioidaan 2-3 kokoluokaltaan merkittävän päätöksen vaikuttavuus Jarkko Sorvanto Tavoite 3: Kaupunki palvelee kuntalaisia asiakkaiden tarpeiden mukaan, asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteen toteutuminen x.x.2014 Asiakaslähtöiset kaupungin palveluprosessit Arvioidaan osastoittain vähintään yhden merkittävän palveluprosessin asiakaslähtöisyys. Vastuuhenkilö Osastopäällikkö Palveluiden tuotantokustannusten kehitys Ennaltaehkäisevät toimenpiteet kaupungin palveluissa Talousarvion seurantaprosessia ja vastuuhenkilöiden talousosaamista kehitetään Otetaan käyttöön sähköinen hyvinvointikertomus osana kaupunkistrategian päivitystä. Juha Liinavuori Anne Santalahti Näkökulma: Hyvinvoiva ylöjärveläinen Tavoite 1: Ylöjärveläiset voivat hyvin. Arviointimittarit Tavoitetasot 2014 Tavoitteen toteutuminen x.x.2014 Vastuuhenkilö Pitkäkestoisesti sijoitettujen lasten ja nuorten (0-17-vuotiaiden) lukumäärä Peruskoulun jälkeiset opinnot Enintään 55 lasta tai nuorta. Lastensuojelussa panostetaanehkäisevään toimintaa ja avo- sekä perhehoitoon. Perhekeskus ja lastenkotitoiminnassa tehdään yhteistyötä Nokian kanssa. Keskeytysprosentti alle 5 % ensimmäisen opiskeluvuoden aikana Anne Santalahti Matti Hursti

14 Tavoite 1: Ylöjärveläiset voivat hyvin. Ennalta ehkäisevät toimenpiteet liikenneväylillä Liikenneturvallisuustilaston mukaisen liikenneturvallisuuden parantaminen nykyisestä tasosta ylläpidon ja risteysjärjestelyjen keinoin. Seppo Heljo Kotona asuvien ikäihmisten (yli 75-vuotiaat) osuus 93 % Anne Santalahti Kansantauti-indeksi Kansantauti-indeksi 95 (Suomi = 100, tieto vuodelta 2011). Anne Santalahti Varautuminen henkilöstömuutoksiin Henkilöstön työtyytyväisyys, hyvinvointi ja sairauspoissaolot Ikäohjelma valmistuu ja otetaan käyttöön Henkilöstön kokonaistyötyytyväisyys vähintään 3,3/5. Sairauspoissaolot enintään 13 päivää/työntekijä. Pitkäaikaisterveitä yksiköitä 30 %. Jarkko Sorvanto Jarkko Sorvanto Jarkko Sorvanto Jarkko Sorvanto

15 Kaupunginjohtajan vuoden 2014 talousarvioesitykseen sisältyvät säästötoimenpiteet Hallinto- ja talousosasto Kohde Valtuuston majoitus, kuljetus- ja ravitsemuspalvelut (30 000) Hallituksen majoitus, kuljetus- ja ravitsemuspalvelut (32 000) Avustukset yhteisöille (40 000) Suhde- ja kansainvälinen Säästövaikutus Huomioitavaa TA Tason lasku, toiminta sopeutetaan Tason lasku, toiminta sopeutetaan Tason lasku, vaikutukset kohdeyhteisöissä Tason lasku, toiminta sopeutetaan toiminta (25 000) Elinkeinotoimi ( ) Leikkaus kohdistuu yhteistöimintaosuuksien ylibudjetointiin ei yrityspalveluiden toimintaan. Keskushallinto (18 000) Tason lasku, toiminta sopeutetaan. Sekalaisten kulujen karsinta. Yhteiset palvelut ( ) Tason lasku, toiminta sopeutetaan. Sekalaisten kulujen karsinta. Yhteistoimintamenettely (7 000) Henkilöstön koulutus ( ) Tason lasku, toiminta sopeutetaan. Sekalaisten kulujen karsinta Tason lasku, massakoulutuksen ja sisäisen koulutuksen lisääminen. Määräraha Kattaa koko kaupungin henkilöstön koulutusmäärärahat. Henkilöstöhallinnon muut Tason lasku, toiminta sopeutetaan. palvelut (20 000) Seutuyhteistyö Yhteistöimintaosuuden ylibudjetoinnin pienentäminen Asukaslautankunnan Talkootoiminnan kannustamismisen väheneminen talkooraha (10 000) Siivous (n ) Tason lasku, toiminta sopeutetaan Ruokahuolto (n ) Tason lasku, toiminta sopeutetaan. Siirrytään joidenkin elintarvikkeiden kohdalla ei-kotimaisiin tuotteisiin Ruokahuolto (n ) Yhden kokonaisen toimen täyttämättä jättäminen, järjestetään työjärjestelyin ja siirrytään yleistyöaikaan 7 päivää viikossa toimivissa pisteissä Ruokahuolto (n ) Kuljetuspalvelun hinnan lasku (toteutunut jo 2013) Nettosäästö yhteensä

16 Kaupunkikehitysosasto Säästövaikutus Kohde TA14 Työllistettyjen määrän vähentäminen kolmella Henkilöstökulusäästö osaaikaeläköitymisen seurauksena (20 000) Joukkoliikenteen seutulippukustannukset ( ) Nettosäästö yhteensä Huomioitavaa Vaikutukset osastoilla Puolikasta tointa ei täytetä, mutta osa henkilöstömenosäästöstä kohdistetaan harjoittelijoiden ym. käyttöön Arvio syksyllä tarkentuneen vuoden 2013 toteuman perusteella Perusturvaosasto Kohde Sairaanhoitopiiriltä hankittava erikoissairaanhoito ( ) Laitospalvelut: Kurun palvelukeskuksen 8 akuuttipaikan lopettaminen ja osan laitospaikoista muuttaminen tehostetun palveluasumisen paikoiksi kp 2520 tili 4430 (2.000) jää 0 (jäi vähentämättä , joka otettaisiin tililtä ja tililtä lisää) tili 4540 (80.000) jää tili 4541 (65.000) jää kp 2537 tili (pois 4 avointa vakanssia) tili 4004 ( ) jää tili 4005 ( ) jää tili 4420 ( ) jää tili 4540 ( ) jää tili 4541 ( ) jää Säästövaikutus TA kp 2060 tili ja (v.2015: ) kp2520 tili tili tili kp 2537 tili tili tili tili Huomioitavaa Edellyttää, että ylöjärveläiset käyttävät erikoissairaanhoidon valinnanvapautta oman terveyskeskuksen lääkärien kautta, jolloin pystytään takaamaan hyvä erikoissairaanhoidon laatu ja saamaan samalla säästöä. mikäli kalliin hoidon tasaus ja sairaankuljetus toteutuvat v.2014 laskennallisia summia suurempina, laskettu säästö sulaa pois. Muutos noudattaa valtakunnallisia suosituksia laitoshoidon vähentämiseksi, ikälain ja terveydenhuoltolain ohjeistuksen mukainen muutos. Akuuttipotilaiden hoidon turvallisuus paranee. Lisäksi kotitiimi on perustettava.tällä turvataan tk-sairaalan akuuttipaikkojen riittävyys sekä kotihoidon toimivuus. Säästyy 4 hoitajan (3 lähi,1 sh) palkkarahat ja lääke ym. muita hoitotarvikkeita. Säästösumma on , mutta siitä on varattava ympärivuorokautisen palveluasumisen ostoon (ikälaki). Tiuravuoren vanhainkodin Tiurala osasto muutetaan laitosyksiköstä tehostetun palveluasumisen ryhmäkodiksi Kurun palvelukeskuksen sairaalaosaston pitkäaikaishoitopaikat muutetaan tehostetun palveluasumisen paikoiksi, jaksohoito- ja kuntoutuspaikoiksi. Kokonaispaikat vähenevät vähitellen. Tiuralan muutoksen säästöjä ei voi vielä arvioida tarkkaan vuodelle 2014, mutta rakennemuutoksen oletetaan tuovan tarvittavat säästöt Jos näyttää siltä, että säästöt eivät toteudu, jätetään eläköitymisen vuoksi vapautuvia toimia osa vuodesta täyttämättä. Kurun paikkojen väheneminen esim. 4 paikkaa tuo vuonna 2015 säästöä

17 8.000 tili tili Viljakkalan terveysasematoiminnan muutos: Viljakkalasta lähipalvelupiste kp 2340 Suun th ( ), jää kp 2320 avosh ( ), jää kp 2022 vähennettäisiin palkka + sotut (22,14%), palvelusihteerin työpanos 50%. (kk-palkka sotuineen 2448,30*12,5=30.603,75, josta 50%=15.301,88, ei ole vielä vähennetty Lähipalvelut: neuvolaverkko Palkkakulut /kk + sotut poistetaan kp 2340 tili kp 2340 tili Ylöjärven terveysasemaverkon tarkastelu on osa laajempaan palveluverkkoselvitystä. 1 lääkärin, 1 sairaanhoitajan,1terveyskeskusavustajan,1 hammaslääkärin ja 1 hammashoitajan terveysasema on erittäin haavoittuva yksikkö, jossa sijaistusten hoitaminen on erittäin vaikeaa, tarjonnan ja kysynnän kohtaamisessa on myös haasteita. Lisäksi Viljakkalan terveysasemalla ei ole käytettävissä laboratorio- ja kuvantamispalveluja, joita edellytetään akuutin päivystystoiminnan asetuksen mukaisessa toteuttamisessa. Terveysaseman valinnanvapauden laajentuessa kuntarajat ylittäväksi oikeudeksi on Viljakkalan alueella syytä varautua siihen, että noin 5% alueen väestöstä voi hakeutua Hämeenkyrön terveyskeskuksen palvelujen piiriin. Lähipalvelupisteen toimintamallissa Elokaaren palvelukeskuksen ja alueen kotihoidon palvelut jatkuvat ennallaan. Ennalta varattuja lääkäriaikoja voidaan tarjota myös muille alueen asukkaille näiden toimintojen lääkäriresurssia hyödyntäen.kouluterveydenhuollon ja lastenneuvolan palvelut jatkuvat. Sairaanhoitajan palvelujen osalta voidaan palvelua tuottaa kotihoidon terveydenhoitajan toimesta. Suun terveydenhuollon palveluita tarjotaan olemassa olevan resurssin puitteissa( huomioidaan työparityöskentelyn välttämättömyys )erityisesti kouluterveydenhuollon tarpeisiin. tili 4004, jää 0 kp 2320 avosh tili 4300 ( ), jää ) kp 2321 tili 4820 sisäinen vuokra (Vuorentausta) /v. kp 2321 tili 4004 sijaiset sotut ( ) loput kp 2320 avosh tili Neuvolaverkkoa tarkastellaan koko kunnan alueella huomioiden Siivikkalaan valmistuvat uudet toimitilat ja niiden käyttö. Vuorentaustan neuvolatilasta luopuminen: voi hankaloittaa neuvolan käyttöä, koska vaaditaan omaa autoa kuntalaiselta. Äitiysneuvolatoiminnan keskittäminen 3 toimipisteeseen >Äitiysneuvolan osalta STM:n suositus on muuttunut: käynnit vähenevät 13>8 käyntiin/raskaus.terveydenhoitajaresurssia säästyy. Työhuoneita käytetään jatkossa nykyistä tehokkaammin ja vapautuvia huoneita siirtyy varhaiskasvatuksen käyttöön osittain. Kurun terveyskeskuksen ja Viljakkalan lähipalvelupisteen kesäsulku 6vk:a ja 4vk:a pääterveysasemalla vain akuuttitoimintaa (2015: ) Kurun ja Viljakkalan alueen asukkaiden palvelujen saanti heikkenee, mutta palvelu on tarjolla tukipalvelut mukaanlukien Ylöjärven pääterveysasemalla. Heinäkuussa tuotetaan vain kiireelliset lääkäri&hoitajakäynnit; ei-kiireelliset jonot

18 kp 2320 avosh tili 4004 sijaiset ( ), jää kp 2320 avosh tili 4004 sijaiset pitenevät hieman. Kurun ta:n 6 vk:n totaalisulun aikana neuvolassa ja palvelukeskuksessa turvataan tarvittavat lääkäripalvelut. Lähipalvelut: laboratorio- ja kuvantamistoiminnat labra ( ), jää kp 2530 tili Tarkennetaan lääkärien kanssa yhteistyössä laboratorio ja kuvantamistutkimusten käyttöä( ei turhia toistoja, eikä päällekkäisiä tutkimuksia, kestolähetteiden uudelleen tarkastelu). Parantaa potilaiden saaman palvelun laatua ja lisää potilasturvallisuutta. röntgen ( ), jää Lastensuojelun palvelujen rakenteellinen muutos: laitoshoidon purkaminen ja avopalvelujen kehittäminen lastensuojelun ostopalvelut ( ), jää Ehkäisevä toimeentulotuki ( ), jää kp 2531 tili lastensuojelun ostopalvelut kp 2130 tili kp 2120 tili 4719 Perhetukikeskus Kiirus tuottaa kiireellisen sijoituksen laitospalveluja seudullisessa yhteistyössä, josta on sovittu kuntien välisessä yhteistyösopimuksessa (Luotsisopimus).Sanomalla sopimus irti mennessä yhteistyöstä on mahdollista irtautua aikaisintaan Vuoden 2014 aikana suunnitellaan toiminnan muutos ja Kiiruksen henkilöstön käyttö avopalveluissa. Jotta varmistetaan tarvittavan korvaavan laitospalvelun saatavuus kohtuulliseen hintaan ja palvelurakenteen muutoksesta saatavan säästön realisoituminen, on kiireellisten sijoitusten laitospalvelujen tuottaminen selvitettävä kehyskuntien välisessä yhteistyössä esim. Nokian kanssa. Säästöt v.2014 noin voidaan toteuttaa lastensuojelun avopalvelujen ostoista (yksityiset palveluntuottajat, esim. ammatillinen tukihenkilötyö, tehostettu perhetyö) tilanteessa, jossa samaan aikaan panostetaan ehkäisevään perhetyöhön. Kiiruksen 7 paikasta on ylöjärveleäisten käytössä keskimäärin 3 paikkaa. Ulosmyytävien paikkojen todellinen kustannus selvitetään ja lasketaan laskutushinta tämän perusteella. Käyttöaste on v.2013 ollut vain 78%. Vähennys on n. 1/3 koko määrärahavarauksesta. Ehkäisevään toimeentulotukeen suositellaan varattavaksi 3,3 % varsinaisen toimeentulotuen määrästä. Tuen määrää on Ylöjärvellä kasvatettu mm. sosiaaliasiamiehen vuosittaisten kannanottojen perusteella. Vähennys tuo takapakkia tavoitteen saavuttamiseen ja palauttaa ehkäisevän tuen käytön v tasolle (n ). Kehitysvammaisten päivä- ja työtoiminta Yhdistetään Rantaniityn yksikkö Mikkolan työtuvan yk-

19 sisäinen vuokra (Rantaniitty) Kotihoito: siivouksen palvelusetelit ( ), jää Kotihoito: ateriapalvelut ( ), jää Omaishoidon tuki ( ), jää kp 2145 tili kp 2174 tili kp 2174 tili kp 2145 tili 4710 sikköön. Mikkolan työtuvan n. 400 m2 tilat mahdollistavat asiakasmäärän kasvattamisen. Tässä laskettu säästö koostuu vuokramenoista ulkopuoliselle taholle (Palvelusäätiö Kaksikko), mahdollista on että toimintojen yhdistäminen tuottaa myös toiminnallisia hyötyjä. Keihäsniemen palvelutalossa sijaitsevat Rantaniityn tilat ovat toimintaan nähden liian pienet ja puutteelliset mm. ilmastoinnin ja apuvälineiden säilytyksen osalta. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan organisointi suunnitellaan v aikana kokonaisuutena uudelleen mukaan lukien Juuritien asukkaiden päivätoiminnan tarpeet. Siivouksen palvelusetelien hankintaa vähennetään joko alentamalla tuloja tai vähentämällä saajien määrää tai siivouskertoja. Toiminta on ollut sinänsä hyvä apu ikääntyvien itsenäisen selviytymisen tukemiseksi, mutta palvelun tuottaminen ja laajuus ovat kunnan päätettävissä. Lisäksi lisääntynyt yksityisten siivouspalvelun tuottajien määrä ja palvelun alvverottomuus kompensoi setelien kautta. Vähennetään ateriapalvelujen saajien määrää ja rajataan toimitettavien aterioiden määriä uudelleen (ei toimitusta 2*vko) Säästön toteutuminen edellyttää, että ruokahuolto ei nosta aterian hintaa. Arvion mukaan toiminnan supistaminen ei tuota kohtuuttomia ongelmia asiakkaille. Viisi tällä hetkellä omaishoidon tukea saavaa kehitysvammaista on muuttamassa omaan asuntoon Juuritielle vuoden 2014 alussa. Heidän tilalleen ei oteta uusia omaishoidon tuen saajia. Juuritien ryhmäkotien henkilöstömitoitus Henkilöstömitoitusta on mahdollista heikentää 1 0,9, mikäli ARA hyväksyy muutoksen. sisäinen vuokra käytännössä ,51 Varhaiskasvatus ( ) kp 2810 tili 4004 jää tili kp 2810 tili 4004 (sijaiset) sotut = Ylöjärven kaupungin hyväksymässä avustushakemuksen lausunnossa henkilöstömitoituksen on ilmoitettu olevan 1. Tyydytään henkilöstömitoitukseen 0,9 eli 1 esitettyä vakanssia ei täytetä v (on esitetty 15 uutta). 2 vakanssia käytetään määräaikaisena, kaikki vakanssit täytetään siinä tahdissa, kun asukkaat saapuvat taloon. kunnan omistamiin tiloihin lisäsäästö henkilöstömenoista - keskitetään esiopetus => tarkistetaan henkilöstön kelpoisuudet siten, että kaikissa päivähoito- ja esiopetusryhmissä ns. koulutuksen minimikelpoisuuksilla elokuun alusta (kustannusvaikutus n. 340/hlö/kk => 15 hlöä => Avoimen/osapäivätoiminnan ja esiopetuksen yhdistäminen toimintakauden alusta - 2 henkilötyövuotta => n yhden pph vakanssin täyttämättä jättäminen

20 (hlö opintovapaalla kouluttautuu lähihoitajaksi) Nettosäästö yhteensä Sivistysosasto Kohde Opetuksen ryhmäkoko - tuntikehyksen leikkaus 210 vvt - leikkaus kohdistuu pääosin yläluokille, joilla oppilasmäärä ei nouse (v tuntikehysleikkaus kohdistui alaluokille) ( ) Koulunkäynnin- ja ipohjaajat (vuotuisen työajan vähennys) ( ) Rehtorit: Opetusvelvollisuus välyksen ylärajalle toistaiseksi ( ) Luovutaan joustavasta perusopetuksesta ( ) Palveluverkko: Vanha koulun toiminta järjestetään uudella tavalla sekä koulutilojen että hallinnon osalta. ( ) Palveluverkko: Viljakkalan kirjasto siirtyy osittain toimimaan itsepalvelulla. ( ) Palveluverkko: Viljakkalan nuorisotilatoiminnan ostopalvelusopimus päättyy. ( ) Säästövaikutus TA (2015: , 2016: ) (2015: , 2016: ) (2015: , 2016: ) (2015: , 2016: ) (2015: , 2016: ) (2015: , 2016: ) (2015: , 2016: ) Huomioitavaa Opetusryhmien koko kasvaa. Valinnaisten opintojen tarjonta supistuu. Osastotasolla vähennykset v yhteensä: opettajat + ohjaajat + kirjastot = n. 30 hlöä. Oppilasmäärän kasvu rajoittaa voimakkaasti leikkausten rahallista vaikuttavuutta: mm. Metsäkylään on joka tapauksessa perustettava kokonaan uusia opetusryhmiä. Koulunkäynnin ohjaajien lomautusaikaa pidennetään. Koulunkäynnin tuki vähenee. Loma-aikojen lomautukset lisääntyvät. Johtamistyöhön jää vähemmän aikaa. Sijaistuntien määrä kasvaa, koska rehtoreilla on opettajia enemmän virkatehtävistä johtuvia poissaoloja. JOPO-opetus jää vain vuoden kokeiluksi. Nuorten syrjäytymisriski kasvaa. Säästöjä saavutetaan hallinnon kevenemisestä, kiinteistöstä ja koulukuljetuksesta. Opetuksen kulut siirtyvät muille kouluille. Korvaavien tilojen löytäminen syksyyn 2015 saakka on haasteellista. Palvelun laatu heikkenee. Uusi formaatti voi tuoda tullessaan yllätyksiä. Palvelutarjonta supistuu. Nuorisotilat: Nuorisotila Metzis suljetaan toistaiseksi ( ) Koulumatkaraja 5 kilometriin ( ) Uimakoulut (siirtyvät urheiluseuroille tai 100% omarahoitus ) (2015: , 2016: ) Palvelu loppuu. Lisää syrjäytymistä. Muut nuorisotilat eivät välttämättä kompensoi lakkauttamista. Toiminnan aloittamista uudelleen on harkittava Metsäkylän koulun laajennushankkeen toteuttamisen yhteydessä. Siivikkalan koulukuljetukset päättyvät, vaikutus muille kouluille vähäinen. (2015: , 2016: ) Maksulliselle uimakoululle ei välttämättä ole riittävästi kysyntää. Yleinen uimataito voi heiketä.

21 (0 ) Avustukset (kulttuuri, liikunta ja nuoriso) ( ) Musiikkipainotteisen opetuksen koulukuljetusetu poistuu ( ) (2015: , 2016: ) Seurojen ja yhdistysten toiminta vaikeutuu, rahaa on kerättävä enemmän jäseniltä. Kaikki avustukset v = n Vähentää kysyntää. Kesäyliopiston jäsenmaksu (8000 ) Maksujen ja taksojen korotukset läpi linjan ( ) Keilahallin palvelusopimus ( ) Kotikuntakorvaukset ( (netto)) Kuvataidekoulun lukukausimaksut ( ) Koulutarvikehankinnat (TA2014 esityksestä) ( ) Nostaa kurssimaksuja Taksoja on korotettu vuosittain, joten taloudellinen vaikuttavuus ei ole suuri. Palvelujen kysyntä saattaa (2015: , hiipua. 2016: ) Taksoja on korotettu vuosittain, joten taloudellinen vaikuttavuus ei ole suuri. Palvelujen kysyntä saattaa hiipua Taksoja on korotettu vuosittain, joten taloudellinen vaikuttavuus ei ole suuri. Palvelujen kysyntä saattaa (2015: , 2016: ) hiipua. Taksoja on korotettu vuosittain, joten taloudellinen vaikuttavuus ei ole suuri. Palvelujen kysyntä saattaa hiipua Raha on niukka jo pelkästään välttämättömien tarvikkeiden hankintaan. Tarvikkeiden niukkuus haittaa opetuksen tarkoituksenmukaista järjestämistä. Lukion opiskelijoiden kannettavat tietokoneet ja matkatuki - luovutaan vaiheittain v lukien ( ) (2015: , 2016: ) Osalle opiskelijoista on joka tapauksessa hankittava lainakoneet. Kirjaston aineistohankinnat ( ) Kulttuuritoimen nettomenojen yleisvähennys ( (netto)) Perusopetus, aineet tarvikkeet ja tavarat ( ) Toiminnan tason lasku Toiminnan tason lasku, kulttuuritoimi kohdentaa Toiminnan tason lasku. Osa budjetoidusta määrärahasta päättyneiden hankkeiden tarvikkeista, joten vaikutus toimintaan ei ole täysimääräinen. Nettosäästö yhteensä Tekninen osasto Kohde Kunnallistekninen suunnittelu, asiantuntijapalvelut ( ) Säästövaikutus Huomioitavaa TA Sopeutetaan kaavoituksen tasolle. Säästövaikutus koko suunnitelmakauden.

22 Urheilu- ja ulkoilualueet, henkilöstökulut ( ) Urheilu ja ulkoilualueet, alueiden kunnossapito ( ) Liikenneväylät, alueiden kunnossapito ( ) Liikenneväylät, yksityistieavustukset ( ) Maa- ja metsätilat puun myynti ( ) Kiinteistöjen ylläpito, energiasäästösopimuksen velvoitteista luopuminen*) Kiinteistöjen ylläpito, nuohous*) Kiinteistöjen ylläpito, vuokraus*) Urheilu- ja ulkoilupaikkoja jää hoitamatta yhden henkilöresurssin karsinnan vuoksi Terveellisten elämäntapojen ylläpitäminen osa kaupungin strategiaa tämä ei tue sitä Urheilu- ja ulkoilupaikkojen ylläpidon vähentäminen käyttösuunnitelman yhteydessä päätettävällä tavalla Terveellisten elämäntapojen ylläpitäminen osa kaupungin strategiaa tämä ei tue sitä Hoitotason lasku, liikenneväylien hoito on kuitenkin täysin säiden armoilla ja kunta on vastuussa kunnossapidosta ja turvallisuudesta. Huonosti hoidetuista liikenneväylistä kunta maksaa asukkaille aiheutuneet haita, liukastumiset yms Yksityisteiden avustuksia on leikattu jo kuluvan vuoden osalta ja tämä tulee sen lisäksi. Hoitoluokituksen tarkistus Lisätään puun myyntiä yli metsänhoito-ohjelman suosituksen. Markkinat määrittelevät puun hinnan kunakin ajankohtana Katselmukset ja koulutus pois. Sopimus tehty, voiko jättää tekemättä? Ilmastointien nuohouksissa siirrytään pidempään nuohousväliin 6-10v, sisäilmaongelmat Vajaakäytöllä olevien kiinteistöjen tyhjentäminen vuokralaisista, peruslämpö. Vuokratilojen riittävyys? Kiinteistöjen ylläpito, sisälämpötilat*) Kiinteistöjen ylläpito, urakoitsijoiden käyttö*) Kiinteistönhoitajan vakanssin täyttämättä jättäminen*) Kiinteistöjen sisälämpötilojen lasku 21-22=> astetta, käyttäjäpalaute Urakoitsijoita käytetään vain pakollisissa korjauksissa. Palvelun laatu kärsii pidempien korjausaikojen myötä Eläköitymisen yhteydessä, korvaaminen oppisopimuksella. Palvelun tason lasku Kiintoistöjen hoito, ulkoalueet*) Kiinteistöjen ylläpito, lämmitys*) Tilakeskus yht *) ( ) Maa- ja metsätilat ( ) Karsinta toteumatarkastelun perusteella Öljy, karsinta toteumatarkastelun perusteella Karsinta toteumatarkastelun perusteella Vesilaitos Tulojen lisääminen taksakorotuksella

23 Nettosäästö yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ 2014: euroa

24 Talousarvio 2014 Uudet virat ja toimet lukien Kus- Toimielin Palkka- Hallintokunnan Kaupungin- Kh:n tan- Vastuualue kustannukset esitys johtajan ehdohenkilömäärästä nus- Kustannuspaikka Koko ehdotus tus paikka Virka/toimi vuosi PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto 2022 Perusturva, toimistopalvelut Palvelusihteeri Sosiaalipalvelut 2145 Nummikoti Kehitysvammaohjaajat kehitysvammaohjaajan tointa Ohjaaja, varahenkilö (henkilökulut katetaan sijaismäärärahoista) Lähipalvelut 2321 Terveysneuvonta Perhetyöntekijät (neuvolat) Perhekeskus Lastenpsykiatri, 60 %, Perhekeskus (ei lisäkustannusvaikutusta, henkilöstökulut katetaan ostopalveluista) Toimintaterapeutti, Perhekeskus (ei lisäkustannusvaikutusta, henkilöstökulut katetaan ostopalveluista) ,6 0,6 lastenpsykiatrin virka toimintaterapeutin toimi Laitospalvelut 2510 Sairaala Sairaanhoitaja, varahenkilö (henkilökulut katetaan sijaismäärärahoista) Elokaaren vanhustenpalvelut Lähihoitaja, varahenkilö (henkilökulut katetaan sijaismäärärahoista)

25 Kus- Toimielin Palkka- Hallintokunnan Kaupungin- Kh:n tan- Vastuualue kustannukset esitys johtajan ehdohenkilömäärästä nus- Kustannuspaikka Koko ehdotus tus paikka Virka/toimi vuosi KOULUTUSLAUTAKUNTA 4400 Peruskoulutus Perusopetus Luokanopettajat luokanopettajan virkaa alkaen sijoituskoulut opp.ennusteen perusteella Viljakkala, Metsäkylä, Takamaa, Veittijärvi ja Siivikkala lukien 12 luokanopettajaa (ei lisäkustannusvaikutusta, vähennetään tuntiopetuksesta) luokanopettajan virkaa alkaen 5 erityisluokanopettajaa (ei lisäkustannusvaikutusta, vähennetään tuntiopetuksesta) erityisluokanopettajan virkaa alkaen 4450 Joustava perusopetus Erityisluokanopettaja Nuoriso-ohjaaja (Joustava perusopetus alkanut ja toimintaan saadaan ylimääräinen valtionosuus.) 4473 Metsäkylän koulu Koulusihteeri (vähennetty koulunkäynnin ohjaajia, sijaistaa tarvittaessa koulunkäynnin ohjaajia) VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut 4921 Liikuntatoimi Liikunnanohjaajat liikunnanohjaajan tointa (Liikunnanohjaajat aloittaneet määräaikaisina uimahallin avauduttua syyskuussa 2013 ja hoitavat myös laajentuneen allasosaston valvontaa.)

INVESTOINTIOHJELMA 2015-2019 Kaupunkikehitysjaoston 15.10.2014 MAPSTO-käsittelyn mukaisena

INVESTOINTIOHJELMA 2015-2019 Kaupunkikehitysjaoston 15.10.2014 MAPSTO-käsittelyn mukaisena INVESTOINTIOHJELMA 2015-2019 Kaupunkikehitysjaoston 15.10.2014 MAPSTO-käsittelyn mukaisena Talonrakennusinvestoinnit uudiskohde Tiuraniemen ryhmäkoti Yksityin 0 0 - - Keskusta en saneeraus Moision koulu

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

MAPSTO Kaavoitus ja tontinluovutus

MAPSTO Kaavoitus ja tontinluovutus MAPSTO 2017-2021 Kaavoitus ja tontinluovutus Kaavoitushankkeet Nro Tyyppi Hanke v_2017 v_2018 v_2019 v_2020 v_2021 Alue 101 osayleiskaava Keskusta X Keskusta 102 asemakaava Ranta-Laatu asuinalue X X X

Lisätiedot

MAPSTO Maankäytön ja palvelujen toteutus- ja suunnitteluohjelma. Tiivistelmä / Sivistyspalvelut

MAPSTO Maankäytön ja palvelujen toteutus- ja suunnitteluohjelma. Tiivistelmä / Sivistyspalvelut MAPSTO 2014-2018 Maankäytön ja palvelujen toteutus- ja suunnitteluohjelma Tiivistelmä / Sivistyspalvelut Koulutuslautakunta 1.10.2013 Vapaa-aikalautakunta 8.10.2013 Matti Hursti 24.9.2013 Tiivistelmä Tiivistelmään

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

MAPSTO 2015-19 KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE 2016-20 Matti Hursti 8.4.2015, päivitetty 29.4.2015

MAPSTO 2015-19 KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE 2016-20 Matti Hursti 8.4.2015, päivitetty 29.4.2015 Oheismateriaali / sivltk 12.5.2015 39 vapltk 26.5.2015 38 MAPSTO 2015-19 KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE 2016-20 Matti Hursti 8.4.2015, päivitetty 29.4.2015 Kaupunginosa Asukasmäärän Investointi,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

MAPSTO KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE Matti Hursti , päivitetty

MAPSTO KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE Matti Hursti , päivitetty MAPSTO 2015-19 KOOSTE SEKÄ PÄIVITYSESITYKSEN VUOSILLE 2016-20 Matti Hursti 8.4.2015, päivitetty 29.4.2015 Kaupunginosa Asukasmäärän muutos Investointi, vuodet, Esitykset / huomiot Keskusta 950 Moision

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos

Toteutunut 2017 Ta Ta+muutos Tuotot/kulut Tammikuu-Joulukuu 2018 Toimintakatetilit Summatasot: Vastuualue 2017 Ta Ta+muutos 1001 Vaalit Tuotot 0 95 000 95 000 Kulut -85 119-135 247-135 247 Netto -85 119-40 247-40 247 1200 Ulkoinen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio

Alueelle kohdistuvat suunnittelukaudella 2014-2018 seuraavat kaavoitushankkeet: Hanke Toteutusaika Toteutustapa Kustannusarvio Asuntila Asuntilasta on rakentunut 1990-luvun loppupuolesta alkaen vajaan 3 000 asukkaan pientaloalue. Alue on laaja, yhtenäinen ja monipuolinen pientaloalue, jossa on lähipalvelut. Asuntila ei kasva enää

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA

TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA Määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset 2018 talousarvioon TA 2018 TA muutos 2018 Muutettu TA 2018 Selitys KÄYTTÖTALOUSOSA Konsernihallinnon

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

Metsäkylän kaavoitushankkeet

Metsäkylän kaavoitushankkeet Metsäkylä Metsäkylä on ollut vanhahko perinteinen pientaloalue. Viimeisen 20 vuoden aikana Metsäkylää on kehitetty merkittävästi asemakaavoittamalla uusia pientaloalueita. Tätä kautta asukasmäärä on noussut

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Yhteenveto vuosien talousarviosta Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi.

Osa-alueelle sijoittuu Kolmenkulman yritysalue, joka kehittyy jo lähivuosina merkittäväksi työpaikka-alueeksi. Lounainen Ylöjärvi Lounainen osa-alue koostuu Vuorentaustan asemakaava-alueesta ja rakenteilla olevasta Kolmenkulman työpaikka-alueesta. Vuorentausta on Siivikkalan tapaan perinteistä 70 90 luvun pientaloaluetta.

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Muutoksia vuoden 2018 talousarvioon 1060/03.030/2017 KHALL

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Muutoksia vuoden 2018 talousarvioon 1060/03.030/2017 KHALL Kaupunginhallitus 299 01.10.2018 Kaupunginvaltuusto 56 15.10.2018 Muutoksia vuoden 2018 talousarvioon 1060/03.030/2017 KHALL 01.10.2018 299 Vuoden 2018 talousarvion toteutumisen seurannan perusteella on

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Toiminta-ajatus. Päämäärä. Toiminnan painopistealueet Toimintaympäristön muutos

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Toiminta-ajatus. Päämäärä. Toiminnan painopistealueet Toimintaympäristön muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Teknisen toimen tarkoituksena on tuottaa ja ylläpitää teknisiä palveluja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen yhteistyössä naapurikuntien ja ulkopuolisten palvelun

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET

Lisätiedot

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Talousjaosto 21.11.2018 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.2018 Valmistelutilanne Talousarvion valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti Lähtökohtana

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ

TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ VIHTI KASVUSSA Suomen talous jatkoi vuonna 2016 alkanutta kasvu-uraa -> bruttokansantuote +3,1 % Talouskasvu heijastui myös verotilityksiin ja mahdollisti talousarviota paremman

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 31.7. Toimintatuotot 12 548 5 635 9 713 9 713 6 334 65,2 Myyntituotot 2 234 1 038 1 637 1 637 1 103 67,4 Maksutuotot 4 708 2 542 4 324 4 324 2 537 58,7 Tuet ja

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito 30.4.19 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia Kuntien taloustietoja 2016 Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto 2005-2016 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2005-2016 2 Kuntien tuloslaskelma vuonna 2016, /asukas Kemi 20001-50000 as.

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus

Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus JOENSUUN VESI -LIIKELAITOS Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain mukaisesti kaupungin vesihuollosta, joka sisältää vedentuotannon

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Yhteenvetoesitys

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Yhteenvetoesitys Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2022 taloussuunnitelma Yhteenvetoesitys Kaupunginvaltuusto 13.11.2017 Talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 25.8.2017 25.8.2017 2 25.8.2017 3 25.8.2017 4 25.8.2017

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot