MCI AU K TO R I S O I D U N T I L I TO I M I S TO N A S I A K A S L E H T I. Näin syntyy VEROTUSPÄÄTÖS. 6 Tehoa taloushallintoon. 3 Kesätyön säännöt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MCI AU K TO R I S O I D U N T I L I TO I M I S TO N A S I A K A S L E H T I. Näin syntyy VEROTUSPÄÄTÖS. 6 Tehoa taloushallintoon. 3 Kesätyön säännöt"

Transkriptio

1 summa MCI AU K TO R I S O I D U N T I L I TO I M I S TO N A S I A K A S L E H T I Näin syntyy VEROTUSPÄÄTÖS 3 Kesätyön säännöt 6 Tehoa taloushallintoon

2 SISÄLTÖ 2/ Vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa on useita muutoksia. TIESITKÖ? Kesäloma on annettava ajalla Julkaisija Taloushallintoliiton Julkaisut Oy yhteistyössä Suomen Taloushallintoliitto ry:n kanssa Päätoimittaja Juha Ahvenniemi Toimitus MCI Press Oy, Mikonkatu 8 A, Helsinki Painosmäärä kpl Paino Libris Oy ISSN Hae työterveyshuollon kuluista korvausta Taloushallintoon tehokkuutta 8Näin syntyy verotuspäätös PÄÄKIRJOITUS Juha Ahvenniemi päätoimittaja Sähköinen taloushallinto mitä muuta TILITOIMISTOPALVELUT elävät sähköistymisen aikaa. Uusia mahdollisuuksia on tarjolla ja tilitoimistot joutuvat arvioimaan asiakkaiden kanssa, mitkä palvelut parhaiten sopivat kenellekin. Pienyrityksen tarpeet taloushallinnossa ovat usein hyvin erilaiset verrattuna isompiin yrityksiin, mutta molempien kohdalla tavoitteena on tehostaa prosesseja ja tarjota entistä laadukkaampaa palvelua. Vaikka taloushallinnon perusrutiineihin tuodaan uusia sähköisiä ratkaisuja, mikään kone ei korvaa ammattiosaamista, joka liittyy kirjanpitäjän ja tämän tilitoimiston talousosaamiseen. Hyvä kirjanpitäjä hallitsee kirjanpidon, tilinpäätösten, veroasioiden, palkka-asioiden ja eri yhteiskunnallisten velvoitteiden takana olevat monimutkaiset säännökset ja osaa soveltaa niitä oikein. Kun mietit sähköisiä ratkaisuja talousasioidesi hoitoon, on oikein kysyä neuvoa omalta tilitoimistoltasi. Tilitoimiston intressi on asiakkaiden tarpeiden kokonaisvaltainen tunnistaminen ja hyvä asiakaspalvelu. Haetaan siis yhdessä parhaita ratkaisuja. s Juha Ahvenniemi on Taloushallintoliiton toimitusjohtaja. Taloushallintoliitto on auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon palveluja tarjoavien konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialajärjestö. 2 SUMMA 2/2015

3 LYHYESTI Markku Ojala, Taloushallintoliiton asiantuntija 15 vuotta täyttänyt voi allekirjoittaa oman työsopimuksensa. Nuori töihin kesäksi? Muistathan nämä säännöt KESÄ ON KOHTA, ja nuoret osallistuvat jälleen työelämään. Nuoriin työntekijöihin sovelletaan osin omia työsuhde- ja työsuojelusääntöjä. Lainsäädännössä nuorena työntekijänä pidetään alle 18-vuotiasta työntekijää. 15 vuotta täyttänyt saa tehdä itse työsopimuksen ja hänet voi ottaa myös vakinaiseen työsuhteeseen, jos hän suorittanut oppivelvollisuuden. Alle 15-vuotiaan työsopimuksen allekirjoittavat hänen huoltajansa (yleensä isä tai äiti). 14 vuotta täyttänyt tai kalenterivuoden aikana täyttävä saa olla kevyessä työssä enintään puolet koulun loma-ajasta. Tätä nuorempi voi olla töissä vain aluehallintoviraston luvalla tilapäisenä esiintyjänä tai avustajana taide- ja kulttuuriesityksissä. 15 vuotta täyttäneen työaika on sama kuin täysi-ikäisten, myös ylitöiden teettäminen on sallitua tietyin rajauksin. Alle 15-vuotiaan työpäivä saa olla enintään 7 tuntia. Ylitöitä ei saa teettää, töiden tekemistä iltaisin on rajoitettu ja yötyö on kielletty. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut esimerkkiluettelon nuorille vaarallisista töistä. Niitä ei saa teettää lainkaan alle 16-vuotiailla ja heitä vanhemmilla vain tietyin edellytyksin. s SANOTTUA 61 prosenttia uusista kansanedustajista on sitä mieltä, että yrityksen pitäisi voida maksaa alv vasta, kun on saanut myymistään tuotteista tai palveluista rahat. NÄIN SUOMEN YRITTÄJÄT KERTOO VERKKOSIVUILLAAN VAALIKONEESEEN ANNETTUISTA VASTAUSKSISTA. KIINTEISTÖVERON QR-KOODI EI TOIMI VUODEN 2015 kiinteistöveron tilisiirrossa oleva QR-koodi on virheellinen, eikä veron maksaminen mobiililaitteella onnistu koodin avulla. Verohallinto tiedotti virheestä maaliskuun loppupuolella. Kiinteistöveron eräpäivät ovat 7.9. ja Veron voi maksaa muilla kiinteistöveropäätöksessä kerrotuilla maksutavoilla. LASKUILLE MAKSUAIKAKATTO alkaen yritysten välisissä uusissa sopimuksissa maksuaika saa ylittää 30 päivää vain, jos siitä on nimenomaisesti sovittu. Kyse on niin sanotusta maksuehtolakiin tehdystä muutoksesta. Selvitysten mukaan 44 prosenttia pk-yrityksistä on joutunut sopimaan yli 30 päivän maksu ajoista TAI ovat yksityishenkilöiden ja vähäistä liike- ja ammattitoimintaa sekä vähäistä maataloustoimintaa harjoittavien henkilöiden veroilmoitusten palautuspäivät vuodelta Oikea palautuspäivä on merkitty esitäytettyyn veroilmoitukseen. pk-yrityksistä 40% pitää työllistämisen esteenä kysynnän riittämättömyyttä tai epävakaisuutta kevään 2015 pk-yritysbarometrin mukaan. SUMMA 2/2015 3

4 LYHYESTI Mutta onhan se maailman tehottomin tulonsiirto, koska suurituloiset käyttävät enemmän rahaa ruokaan ja näin saavat rahallisesti suuremman hyödyn. NÄIN VM:N ALIVALTIOSIHTEERI TIMO VIHERKENTTÄ RUOAN ARVONLISÄVERON ALENTAMISKESKUSTELUUN TILISANOMISSA 2/2015. Hae työterveyshuollon kuluja kesäkuun loppuun mennessä TYÖNANTAJA saa Kelalta korvausta tilikauden aikana syntyneistä työterveyshuollon kustannuksista. Hakuaika on kuusi kuukautta tilikauden päättymisestä. Suurimmalla osalla suomalaisista yrityksistä tilikausi on kalenterivuosi, joten hakemus viime vuodelta pitää jättää Kelaan käytönnössä kesäkuun loppuun mennessä. Työnantaja on velvollinen järjestämään työntekijöille minimissään ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelut, joihin sisältyvät muun muassa terveystarkastukset työsuhteen alussa ja määräajoin. Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon lisäksi työnantaja voi niin halutessaan järjestää työntekijöilleen kattavamman yleislääkäritasoisen sairaanhoidon osaksi työterveyshuoltoa. Työterveyspalvelujen järjestämisvelvollisuus ei ole riippuvainen työsuhteen pituudesta tai muodosta. Työnantajan kuuluu järjestää työterveyspalvelut, jos yrityksessä on yksikin työsuhteessa oleva työntekijä. Työterveyspalvelut on tarkoitettu myös yrittäjille, mutta yrittäjän työterveyshuolto on vapaaehtoista. Kela korvaa ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista noin 60 prosenttia ja sairaanhoidosta noin puolet. Korvausten saamisen edellytyksenä on, että yrityksellä on kirjallinen työterveyshuoltosopimus ja niin sanottu työterveyshuollon toimintasuunnitelma, jonka työantaja ja palveluntuottaja laativat yhdessä. s ILMIANNA VEROVILPPI VEROHALLINTO avasi tammikuun loppupuolella 2015 vero.fi-sivustolla verkkolomakkeen verovilppivihjeitä varten. Se toivoo lomakkeesta ensisijaista ilmoittamistapaa. Verohallinnon mukaan se saa yksityishenkilöiltä vuosittain noin erilaista vihjetietoa. Saaduista vihjeistä noin prosenttia johtaa johonkin selvittelytoimeen, ja verotarkastus käynnistyy noin prosentissa tapauksista. Verohallinto perusti vuosi sitten helmikuussa erityisen impulssiryhmän vihjetietojen vastaan ottoa ja käsittelyä varten. ARVONLISÄVEROLLISEN toiminnan alaraja nousee eurosta euroon ensi vuoden alusta. Alarajaan liittyvä veronhuojennus nousee puolestaan eurosta euroon. 10 v ON NYT JATKAJALLA AIKAA maksaa maa tilan ja yrityksen sukupolven vaihdoksessa määrätty huojennettu lahja- ja perintövero. Aiemmin aika oli 5 vuotta. 4 SUMMA 2/2015

5 TIESITKÖ tämän? vuosilomasta? 1. Työntekijälle on annettava kesäloma lomakautena Talviloma on annettava välisenä aikana arkipäivää ylittävä osa lomasta voidaan sopia pidettäväksi seuraavalla lomakaudella tai sen jälkeen säästövapaana. ALV-RATKAISU JÄI TEKEMÄTTÄ HALLITUS ei tehnyt odotettua ehdotusta niin sanottuun maksu perusteiseen arvonlisäverotukseen siirtymisestä pienyritysten verotuksessa. Lakiehdotuksen antaminen eduskunnalle jää näin uuden hallituksen varaan. Kaavaillussa maksuperusteisessa arvonlisäveromallissa yritys olisi voinut kohdentaa myyntien veron ja ostojen vähennettävän veron laskun päiväyksen sijaan sille kuukaudelle, jona yritys saa tai tekee maksun. Palkkaratkaisuista sovitaan kesäkuussa TYÖMARKKINOIDEN keskusjärjestöt kokoontuvat kesäkuussa 2015 keskustelemaan palkkaratkaisusta työllisyys- ja kasvusopimuksen kolmannelle vuodelle. Työllisyys- ja kasvusopimus on työmarkkinoiden keskusjärjestöjen allekirjoittama sopimus, jonka piirissä on yli 90 prosenttia palkansaajista. Sopimuksen mukaisesti laaditut eri alojen uudet työehtosopimukset astuivat voimaan omaan tahtiin sen jälkeen, kun aiemmat sopimukset päättyivät. Työllisyys- ja kasvusopimus on kolmivuotinen, ja palkankorotuksista sovittiin kahdelle ensimmäiselle vuodelle. Kolmannen vuoden korotuksista päätettiin, että siitä sovitaan työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kesken kesäkuun 2015 puoliväliin mennessä. Mikäli sopua ei synny, alakohtaiset työehtosopimukset voidaan irtisanoa päättymään kahden ensimmäisen vuoden jälkeen. Tehtävät sopimukset päättyvät alakohtaisesti marraskuun 2016 ja tammikuun 2017 välillä. Keskitetyn palkkaratkaisun lisäksi työllisyys- ja kasvusopimukseen sisältyi työmarkkinoiden keskusjärjestöjen käymät neuvottelut eläkeuudistuksesta. Myös työmarkkinoiden neuvottelujärjestelmän uudistamisesta oli tarkoitus päästä sopuun. Tavoitteena oli tarkastella muun muassa työehtosopimusten velvoittavuutta ja noudattamista, rikkomisesta seuraavia sanktioita ja erimielisyyksien ratkaisumenetelmiä. Neuvottelujärjestelmän uudistaminen ajautui umpikujaan alkuvuodesta Sopuun ei siis päästy tässä asiassa s NELJÄNNES pk-yrityksistä arvioi rahoittajien luottopolitiikan kiristyneen vuoden aikana melko tai erittäin paljon. Lähde: TEM TILAAJAN on selvitettävä sopimuskumppanilta kohta myös lakisääteisen työterveyshuollon järjestäminen. Eduskunta on jo hyväksynyt lain ja se tullee voimaan ensi syksynä. SUMMA 2/2015 5

6 Teksti: Riikka Hirsimäki Kuva: istockphoto Näin tehostat TALOUSHALLINTOA Yritysten taloushallinnossa aikaa tuhlaantuu paljon turhaan manuaaliseen työhön. Yritysten taloushallinnossa aikaa tuhlaantuu paljon turhaan manuaaliseen työhön. Esimerkkejä tuhlatusta työajasta ovat esimerkiksi laskujen tulostus, postitus, saapuneiden paperisten laskujen pyöritys ja mapittaminen sekä tietojen käsin syöttäminen eri järjestelmiin. Tietojen käsin syöttämisessä on myös suuri näppäilyvirheiden riski, joka saattaa pahimmassa tapauksessa tulla yritykselle todella kalliiksi. Sähköiset järjestelmät tehostavat taloushallintoa ja säästävät useita työtunteja kuukaudessa. Säästöäkin tärkeämpää on se, että sähköisten järjestelmien avulla olet jatkuvasti ajan tasalla ja pystyt reaaliaikaisesti seuraamaan saatavien, velkojen ja pankkitilin tilannetta, kertoo Taloushallintoliiton puheenjohtaja Vuokko Mäkinen. Sähköinen taloushallinto vähentää myös virheitä, kun esimerkiksi laskun sisältö luetaan suoraan tietojärjestelmään, eikä tietoja tarvitse näppäillä käsin. Sähköisesti saapunut lasku voidaan maksaan suoraan pankkiohjelmalla, jolloin sekä lasku että maksu ovat valmista kirjanpitoaineistoa, Mäkinen jatkaa. Sähköisestä laskutuksesta ja kirjanpidosta saat lisätietoa omalta tilitoimistoltasi. Suurin osa tilitoimistoista käyttää sähköisiä järjestelmiä. Lue lisäksi nämä Vuokko Mäkisen laatimat viisi vinkkiä taloushallinnon sähköistykseen. s Sähköinen taloushallinto vähentää virheitä. 6 SUMMA 2/2015

7 1. Laskuta sähköisesti Tee myyntilaskut sähköisinä ja lähetä verkkolaskuja. Työaikaa ei kulu enää tulostamiseen, laskujen kuorittamiseen ja postitukseen. Tämä toimintatapa nopeuttaa myös rahaliikennettä. Löydät sopivan ohjelman laskuttamiseen tilitoimistosi kautta tai etsimällä esimerkiksi pilvipalveluratkaisuja internetistä. 2. Vaadi muilta sähköisiä laskuja Jos vaadit muilta sähköisiä laskuja, sinun aikasi ei mene enää paperilaskujen pyörittämiseen, lajitteluun, mapittamiseen tai skannaamiseen. Laskut tulevat suoraan laskujen hyväksymisjärjestelmään tarkastettavaksesi. Laskun hyväksymisen jälkeen se voidaan maksaa suoraan pankkiohjelmalla, jonka jälkeen sekä lasku että maksu ovat valmista kirjanpitoaineistoa. 3. Vaadi tilitoimistolta sähköistä palvelua Suurin osa yrityksen raportoinnista perustuu kirjanpitotiedon hyödyntämiseen. Jos tieto on sähköisessä järjestelmässä, raportointi tehostuu. Suuri osa tilitoimistoista käyttääkin jo sähköisiä järjestelmiä. Vaadi tilitoimistoltasi sähköisiä toimintatapoja. 4. Sähköinen arkisto helpottaa arkea Sähköinen taloushallinto luo sähköistä arkistoa, joka luonnollisesti vie paperista arkistointia vähemmän tilaa toimistolla. Sähköinen arkisto on lisäksi helpompi pitää järjestyksessä. Kirjanpitoaineiston tulee olla saatavilla vähintään kuusi vuotta tilikauden päättymisestä ja tilinpäätöstiedot kymmenen vuotta. Sähköinen arkisto vie siis paljon vähemmän hyllytilaa. 5. Raportointi helpottuu Yrityksiltä vaaditaan monenlaisia viranomaisraportteja. Esimerkiksi rakentamispalveluita käyttävät yritykset joutuvat raportoimaan Verohallinnolle alihankintasopimuksiin kirjatut urakkahinnat ja toteutuneen urakkalaskutuksen. Kun nämä tiedot ovat saatavilla helposti sähköisestä kirjanpitoaineistosta, raportointi helpottuu ja aikaa tietojen etsimiseen kuluu vähemmän. SUMMA 2/2015 7

8 Näin syntyy verotuspäätös Verotuspäätös on verotuksen lopputulos, joka erittelee verotuksen perusteena käytetyt tulot ja niistä tehdyt vähennykset. 8 SUMMA 2/2015

9 L I S Ä A RVOA Teksti: Laura Lähdevuori Kuvat: istockphoto Esitäytetyn veroilmoituksen mukana tuleva verotuspäätös on alustava laskelma verotettavasta tulostasi. Se on laskettu niiden tietojen perusteella, joita Verohallinto on saanut tuloistasi ja vähennyksestäsi. Jos tietoja on tarve täydentää tai korjata, syksyllä saa uuden verotuspäätöksen. Uuden verotuspäätöksen voi saada silloinkin, kun Verohallinto on saanut korjattuja tietoja muualta. Verohallinnossa veroilmoitukset aiheuttavat aina kyselyitä, myös osakeyhtiöiden osakkaiden verotuksessa. Usein tarkistetaan, miten tiedot pitää ilmoittaa, ja varmistetaan että sähköisestikin voi ilmoittaa. Toki sitäkin kysytään, miten laskelmat ovat syntyneet, sanoo ylitarkastaja Jenni Heikkilä Verohallinnosta. Parhaiten tietoa löytyy esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosasta, missä jokaisesta tulotiedosta on erittely. Esimerkiksi osingot näkyvät per osinko eriteltynä: kuka on jakanut, mikä on osingon määrä, monelleko osakkeelle sekä jako ansio- ja pääomatuloon. Verotuspäätöksellä näkyy vain yhteissummat osinkojen veronalaisista osuuksista. Osingot askarruttavat Useimmat yrittäjäosakkaiden kysymykset liittyvät osinkotuloihin ja jonkin verran osakaslainaan. Osinkotuloissa askarruttaa, miten niitä verotetaan ja miten jako ansio- ja pääomatuloon on tehty. Lisäksi joskus voi olla vieraampaakin se, että osinko voi olla ansiotuloa. Verohallinto saa tiedot osingoista niitä jakavalta yhtiöltä. Osakkeen matemaattinen arvo näkyy osinkojen erittelytiedoissa. Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan jakamalla yhtiön nettovarallisuus ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Ansio- vai pääomatuloa? Listaamattomasta yhtiöstä saatu osinko jaetaan verovapaaseen tuloon, pääomatuloon ja ansiotuloon. Jos osingonsaaja on omistajayrittäjä, hänen omistamiensa osakkeiden yhteenlasketusta matemaattisesta arvosta vähennetään ennen jakoa osakaslaina eli rahalaina, jonka osakas tai hänen perheenjäsenensä on saanut yhtiöstä. Jos osingonsaaja on yrittäjäosakas, vähennetään hänen osakkeiden matemaattisesta arvosta myös yhtiön varoihin kuuluvan asunnon arvo, jos asunto on osakkaan omassa tai perheen käytössä. Listaamattomasta yhtiöstä saadun osingon verotus riippuu siitä, jakaako yhtiö osinkona enemmän vai vähemmän kuin 8 prosenttia laskettuna osakkeen matemaattisesta arvosta. Jos yhtiö jakaa osinkona enintään 8 prosenttia, osingosta on 25 prosenttia veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa. Silloin kun osingonsaajan verovuonna saamien tällaisten osinkojen määrä ylittää euroa, ylimenevästä osasta on veronalaista pääomatuloa 85 prosenttia ja verovapaata tuloa 15 prosenttia. Osingonjaon ollessa suurempi kuin 8 prosenttia osakkeen matemaattisesta arvosta laskettuna, 8 prosentin ylittävästä osingosta 75 prosenttia on veronalaista ansiotuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa. Osinkotuloissa askarruttaa jako pääoma- ja ansiotuloon. Vuoden 2014 alusta ennakonpidätys on toimitettava myös muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön luonnolliselle henkilölle maksamista osingoista. Osinkoihin rinnastetaan myös osinkoina verotettava varojenjako vapaasta omasta pääomasta. Ennakonpidätys on 7,5 prosenttia euron rajaan asti. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 27 prosenttia. Osinkoa jakava yhtiö seuraa samalle saajalle maksamiensa osinkojen euron rajan ylittymistä. Pääomatulon veroprosentti on 30 prosenttia ja pääomatulojen euroa ylittävältä osalta 32 prosenttia verovuonna YEL on vähennys YEL-vakuutusmaksut määritetään arvioidun työtulon mukaan. Työtulolla hinnoitellaan yrittäjän työpanos, eli arvioitu työtulo ei ole sama kuin yrityksestä saadut voitot. YEL-maksut voi vähentää kokonaan verotuksessa. Osingonjakajan on vuosi-ilmoituksella maksetuista osingoista ilmoitettava, jos osingonsaaja on YEL:n mukaan vakuutettu osinkoa jakavan yhtiön toiminnasta. SUMMA 2/2015 9

10 MCI Esimerkki osingonjaosta YEL-maksut voi vähentää verotuksessa kokonaan. Osakas oli tilikauden 2013 päättyessä velkaa yhtiölle euroa. Hän omisti tilikauden päätöshetkellä 15 prosenttia yhtiön osakkeista. Osakas saa yhtiöstä vuonna 2014 osinkoa euroa. Osakkeiden yhteenlaskettu matemaattinen arvo on euroa. Ennen kuin lasketaan, mikä osuus osingosta on verovapaata tuloa, pääomatuloa tai ansiotuloa, osakkaan omistamien osakkeiden matemaattisesta arvosta vähennetään osakaslaina: Osakkeiden matemaattinen arvo e osakaslaina e Jäännös = e Ilmoitus tarvitaan, jotta sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu voidaan määrittää oikein perustein, sillä sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun perusteena käytetään YEL:n mukaista vuoden työtuloa niiltä osin kun se korvaa ansiotulot. Omistajayrittäjä on henkilö, joka omistaa yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään 10 prosenttia yhtiön osakkeista tai heillä on vastaava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Työntekijäin eläkelain mukaan yrittäjäosakkaana pidetään osakasta, joka on yhtiössä johtavassa asemassa ja jolla on yksin enemmän kuin 30 prosenttia yhtiön osakepääomasta tai äänivallasta. Yrittäjäosakkaana pidetään myös johtavassa asemassa työskentelevää osakasta joka yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa yli 50 prosenttia osakkeista, vaikka oma omistusosuus olisi enintään 30 prosenttia. s 8 % x e = e, josta on veronalaista pääoma - tuloa on 25 % ja loput 75 % kokonaan verovapaata tuloa. Ylimenevästä osingon osasta, eurosta: veronalaista ansiotuloa on 75 % x e = e ja loput verovapaata tuloa 25 % x e = e. Ansiotuloja verotetaan progressiivisen veroasteikon mukaan, eli ansiotulojen veroprosentti nousee tulojen kasvaessa. Osakas maksaa veroa ansiotulo-osingosta, eurosta, oman veroprosenttinsa mukaan, esimerkiksi 37 % x e = 2 109,00 e. Lisää tietoa: vero.fi/unohdapaperi veronmaksajat.fi Anna palautetta lehdestä ja voita iphone 6 Plus! summa AUKTORISOIDUN TILITOIMISTON ASIAKASLEHTI Samalla voit antaa aihe-ehdotuksia ja vaikuttaa lehden sisältöön. Vastaa heti lyhyeen kyselyyn osoitteessa /summa Näin syntyy VEROTUSPÄÄTÖS 3 Kesätyön säännöt 6 Tehoa taloushallintoon Vastaaminen on helppoa. 1. Kirjaudu osoitteeseen 2. Merkitse numerosarja Tämän jälkeen pääset lukijakyselyyn klikkaamalla Lähetä-painiketta. Ja sitten vain onnea arvontaan! Jokainen numero on uusi mahdollisuus osallistua! Arvottava palkinto on noin 800 euron arvoinen iphone 6 Plus -puhelin. Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua kaikki MCI Press Oy:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn jokaisen ilmestyvän numeron yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, jotka ilmestyvät kevätkaudella Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse. 10 SUMMA 2/2015

11 KOLUMNI Pauli Vahtera Viron veromalli toimii Suomessakin Yrityksen toiminnan paras rahoitusmuoto on oma tulo rahoitus. Yhteiskunta rajoittaa tulorahoituksen käyttöä investointeihin ja myöhempien tappioiden kattamiseen verotuksella. Osakeyhtiössä nirhaistaan tuloksesta 20 prosenttia. Henkilöyhtiöissä ja toiminimissä verojen osuus tulorahoituksesta on tätäkin suurempi. Progression takia investointeihin tarvittavasta rahasta voi lähes puolet mennä verottajalle. Todellisuudessa tilanne on paljon huonompi. Yritykset joutuvat sitomaan varoja vaihto-omaisuuteen, myyntisaamisiin ja ennakkomaksuihin. Niitä ei saa vähentää verotuksessa lainkaan. Käyttöomaisuuden menot saa vähentää poistoina vuosikymmenten kuluessa. Investoinnit on kuitenkin maksettava heti. Verottamalla kassavirtatulosta verot maksettaisiin vasta kun investointien ja käyttöpääomarahoituksen jälkeen jää rahaa kassaan. Kassavirtaverotus vastaisi palkansaajien verotusta. Olen kirjoittanut kassavirtaverotuksen puolesta yli 20 vuotta. Yrittäjät sen ovat ymmärtäneet, mutta eivät muut, eivät edes verotuksen asiantuntijat. Siksi olen siirtynyt kannattamaan Viron yritysverotusta Suomeen. Virossa yhtiö ei maksa tuloksesta veroa. Yhtiö maksaa nostetun osingon veron 21 prosenttia. Tämän ansiosta pörssiyhtiöiden maksamien osinkojen kaikki verot jäävät Viroon. Suomessa voitaisiin helposti siirtyä samanlaiseen verotukseen. Kun osakas ottaa tulonsa palkkana, maksetaan siitä normaali ansiotulon vero. Kun osakas ottaa tulonsa osinkoina, yhtiö maksaa osingoista yhteisöveron 20 prosenttia. Osakas maksaa saamastaan netto-osingosta pääomatuloveron. Toiminimet ja henkilöyhtiöt maksaisivat ansiotuloveron yksityisotoista. Voimme luopua nettovarallisuuden vaikutuksesta osinkojen verotukseen. Jos Viron verotusta sovellettaisiin Suomessa, vuoden 2015 vero kannoilla olisi keskitulon euron palkkavero 23 prosenttia kuten kaikilla palkansaajilla. Jos tulon ottaa osinkoina, maksaisi yhtiö veroa 20 prosenttia ja osakas sen päälle 18 prosenttia. Yrityksen ja osakkaan yhteisverotusta joudutaan kohtuullistamaan katsomalla yhtiön maksama vero osin osakkaan ennakkoveroksi. Yhteisöveron määrä vuonna 2013 oli 4,6 miljardia euroa. Tämä verokertymä alenisi uudistuksen jälkeen. Sekä arvonlisäverot että työntekijöiden ja osakkaiden palkkaverot lisääntyisivät. Valtio ei menetä mitään. Liian aikaisin maksetut verot siirtyisivät myöhempään ajankohtaan, mikä olisi oikeudenmukaista ja kohtuullista. Verokertymä lisääntyisi investointien ja niiden tuomien työpaikkojen kautta. Olen siirtynyt kannattamaan Viron yritysverotusta. Pauli Vahtera on vuosikymmenten hioma taloushallinnon huippuammattilainen. Hänellä on taito katsoa yrittäjyyttä ja taloushallintoa yhtä aikaa läheltä ja kaukaa. Juuri siksi hänen tarkkanäköiset oivalluksensa puhuttelevat. SUMMA 2/

12 Auktorisoitu Taloushallintoliiton jäsen Suomen Taloushallintoliitto ry Puh

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Osinkoverouudistus Vuosi-ilmoituksen täyttämisen ongelmakohdat Mitä löydän

Lisätiedot

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle

Nuori työntekijänä. Ohjeita työnantajalle Nuori työntekijänä Ohjeita työnantajalle Kuka on nuori työntekijä? Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18-vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 % TIEDOTE 2015 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2015 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 15:07:25, Sivu 1. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2014 Nimi: Erkki Esimerkki Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 113.5 +3.2 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 108.7-1.6 103.9-6.4 99.1-11.2 B Lähtö Ehdotus C 94.3-16.0

Lisätiedot

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 )

BRONEX SOFTWARE OY , 9:40:01, Sivu 1 Laatija: Esittely. Lähtö. Ehdotus A TULOT OSAKKAALLE KÄTEEN (1000 ) EHDOTUSLASKELMA, Verovuosi 2013 Jakopohjana oleva nettovarallisuus: 100000.00 109.5 +3.0 D KUSTANNUKSET YHTIÖLLE (1000 ) 104.5-2.1 99.4-7.1 94.4-12.1 B Lähtö Ehdotus C 89.4-17.2 A 56.9 59.4 61.9 64.4 66.8

Lisätiedot

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ulla Huovinen HAAGA-HELIA amk ulla.huovinen@haaga-helia.fi Työsuhteessa vai yrittäjänä? Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä Vaikuttaa

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a.

Työpanososinkoa koskevat säännökset ovat TVL 33 b :n 3 mom., EVL 8 :n 1 mom. 4 b) kohta ja EPL 13 a. Työpanokseen perustuvan osingon verotus Varatuomari Joachim Reimers Yleistä Työpanososinkoa koskevien säännösten mukaan muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko katsotaan koko määrältään

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Freelancer verottajan silmin

Freelancer verottajan silmin Sopimus olennainen: Työsopimus -> työsuhde -> palkka ja työlainsäädäntö Ei työsuhdetta -> työkorvaus (poikkeuksena tietyt henkilökohtaiset palkkiot) Työsuhteessa lait ja TES määrittelevät tarkkaan useita

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen

Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus. VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen Kommenttipuheenvuoro PK-yrittäjä ja osinkoverotus VATT PÄIVÄ 8.10.2014 Jouko Karttunen 1 PK yrittäjän näkökulma Suomen osinkoverotuksesta Vuosina 1969 1989 voimassa osinkovähennysjärjestelmä eri muodoissaan

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Ajankohtaista kirjanpitäjälle

Ajankohtaista kirjanpitäjälle Ajankohtaista kirjanpitäjälle Marjo Salin kirjanpidon asiantuntija, KTM Veronmaksajat Tilinpäätöksen antama oikea ja riittävä kuva Kirjanpitolain oikean ja riittävän kuvan vaatimusta koskevasta säännöksestä

Lisätiedot

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt

Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut. Valtio, kunnat, seurakunnat, julkisoikeudelliset yhteisöt VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen Verottajat, verot ja veroluonteiset maksut Valtio, kunnat,

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

Asiakastiedote Vuosi vaihtui ja se toi mukanaan muutoksia.

Asiakastiedote Vuosi vaihtui ja se toi mukanaan muutoksia. ASIAKASTIEDOTE 3.1.2016 1 Asiakastiedote 2017 Vuosi vaihtui ja se toi mukanaan muutoksia. Uudet arvot ja prosentit löytyvät seuraavilta sivuilta. Myös internetin kautta osoitteesta http://www.vero.fi löytyy

Lisätiedot

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita Sijoittajan verotus Osingot ja luovutusvoitot / Sari

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto

Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Seija Pyrhönen, Verohallinto Asunto- ja keskinäiset kiinteistöyhteisöt, veroilmoitus Veroinfo isännöitsijöille Seija Pyrhönen, Verohallinto Sisältö Verolomake 4 uudistukset Verolomakkeen 4 täyttäminen, sivu 1 Verolomakkeen 4 täyttäminen,

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Verovuosi Tuloverotuksessa kalenterivuosi, jolta veroilmoitus on annettava

Lisätiedot

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS Petri Ollinkoski 17.11.2015 2 Esityksen sisältö Osakeyhtiön muotoisen maatilan kannalta Yleistä Osakeyhtiön verotus Osakkaan verotus Yhtiöittäminen käytännössä Yhtiöittämisen

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen startti-info

Aloittavan yrityksen startti-info Aloittavan yrityksen startti-info 30.3.2017 Sisältö Yritysesittely Rantalainen & Wahlsten Oy Yritysmuodot Verotus ja arvonlisäverotus Taloushallinnon järjestäminen Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

TUKIPAKETIN VEROTUS JA

TUKIPAKETIN VEROTUS JA TUKIPAKETIN VEROTUS JA TULONTASAUS Verohallinto Sisällys Tukipaketin verotus Tukipaketin verotus Tulontasaus ansiotulojen verotuksessa (Verohallinnon ohje 7.9.2015) Verokortin hakeminen Vero.fi-sivuston

Lisätiedot

Miten osinkoverotus muuttuu Mitä on työperäinen osinko? Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara. EK-päivä 31.3.2009, Jyväskylä

Miten osinkoverotus muuttuu Mitä on työperäinen osinko? Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara. EK-päivä 31.3.2009, Jyväskylä Miten osinkoverotus muuttuu Mitä on työperäinen osinko? Johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara EK-päivä 31.3.2009, Jyväskylä Osinkoverotuksen pääperiaate - Listaamaton yhtiö 50 000 :sta verovapaata 15

Lisätiedot

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE

TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE ASIAKASKIRJE 17.01.2017 TILI- JA HALLINTOPALVELU ILMOLA OY:N ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE Oikein Hyvää alkanutta Uutta Vuotta 2017! Uuden vuoden alkaessa olen taas koonnut tähän ajankohtaisia asioita

Lisätiedot

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Liitemuistio, 4.9.213 Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Sami Grönberg, Seppo Kari ja Olli Ropponen, VATT 1 Verotukseen ehdotetut

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA

AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA AJANKOHTAISTA VEROTUKSESTA JA TALOUSHALLINNOSTA Oheisesta tiedotteesta löydät tärkeää tietoa mm. vuodenvaihteen veromuutoksista, eläkeuudistuksesta sekä verovapaista kustannusten korvauksista. Tulevista

Lisätiedot

VEROTUS. Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen

VEROTUS. Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen VEROTUS Verottajat Verot Veronmaksajat Tilastoja Oikeudenmukaisuus Tulot veronmaksukyky Verotulojen kuluttajat Verojen vaikutus työllisyyteen 2.9.2014 Pirtin klubi, Pekka Kallioniemi 1 Verottajat, verot

Lisätiedot

Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen

Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen Työkorvaus ja matkakustannusten korvaaminen Ylitarkastaja Sari Wulff / Verohallinto Sari Wulff 1 Palkan ja työkorvauksen eroja Työstä maksettu korvaus voi olla palkkaa muuta työstä maksettua korvausta

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoitajan verotus

Yksityisen perhepäivähoitajan verotus Yksityisen perhepäivähoitajan verotus Yksityinen päivähoidon tuottaja Päivähoidon tuottajalla tarkoitetaan henkilöä tai yhteisöä, joka tarjoaa päivähoitotoimintaa korvausta vastaan. Päivähoidon tuottaja

Lisätiedot

Osakas Lumi Ukko omistaa 6 kpl Lumi Oy:n osakkeita, laske osakkaan osingosta maksettavaksi tulevat verot. Kuntavero 20 %.

Osakas Lumi Ukko omistaa 6 kpl Lumi Oy:n osakkeita, laske osakkaan osingosta maksettavaksi tulevat verot. Kuntavero 20 %. Tilinpäätössuunnittelu luentoharjoitukset 2015 1 (11) Luentoharjoitus 1 Lumi Oy:n tase 31.12.200X Pysyvät vastaavat Pitkävaikutteiset menot 1 000 Maa-alueet 60 000 Rakennus 200 000 Kalusto 50 000 Osakkeet

Lisätiedot

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle.

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle. Kela Hakemus Lasten kotihoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tuki WH 1 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja www.kela.fi/lapsiperheet Voit

Lisätiedot

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA Oheisissa taulukoissa ja kuvioissa kuvataan osinkoverotuksen muutosta hallituksen korjatun kehyspäätöksen mukaisesti. Nykyisessä osinkoverotuksessa erotetaan toisistaan pörssiyhtiöiden

Lisätiedot

Tuloverotus klo 9.50

Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus Yksityinen elinkeinonharjoittaja Avoin- ja kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Verohallinto vero.fi EROT YRITYSMUOTOJEN VÄLILLÄ Yksityinen elinkeinonharjoittaja Henkilöyhtiö Osakeyhtiö

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt

Työelämän pelisäännöt Työelämän pelisäännöt 1. Työsopimus Kun työntekijä ottaa työntekijän töihin, hän tekee työntekijän kanssa ensin työsopimuksen. Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, vaikka suullinen työsopimus on yhtä

Lisätiedot

Ennakkoverolippumiehet

Ennakkoverolippumiehet Ennakkoverolippumiehet Pääsäännön yhteenveto 1. Infra-alalla ei tule käyttää ennakkoverolippumiehiä konekuskeina. 2. Jos otat tai olet ottanut henkilön ajamaan yrityksesi omistamaa työkonetta (esim. kaivukone,

Lisätiedot

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut

Veroasiat oikein heti alusta lähtien. Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut Veroasiat oikein heti alusta lähtien Infopaketti uudelle yrittäjälle Yritys2017-messut 5.-6.9.2017 Esityksen sisältö Yrityksen perustaminen Verohallinnon rekisterit Verojen ilmoittaminen ja maksaminen

Lisätiedot

Suomen verotus selkokielellä

Suomen verotus selkokielellä Suomen verotus selkokielellä Mitä sanat tarkoittavat? Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Tarja Kivilaakso Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Tarja Kivilaakso Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2015 Ohjelmistotalopäivä 28.11.2014 Tarja Kivilaakso Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

Yritysinfo 19.5.2014. Haaga-Helia. Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki

Yritysinfo 19.5.2014. Haaga-Helia. Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki Yritysinfo 19.5.2014 Haaga-Helia Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki Luennon aiheet YritysHelsingin palvelut Yrityksen perustamisen vaiheet Sähköinen liiketoimintasuunnitelma Yritysmuodot YritysHelsinki?

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

Osakkeiden normaal i t uoton verovapaus - Norj an osakeverotuksen mal l i. Seppo Kar i j a Out i Kr öger VATT 10.6.2009

Osakkeiden normaal i t uoton verovapaus - Norj an osakeverotuksen mal l i. Seppo Kar i j a Out i Kr öger VATT 10.6.2009 Osakkeiden normaal i t uoton verovapaus - Norj an osakeverotuksen mal l i Seppo Kar i j a Out i Kr öger VATT 10.6.2009 Esityksen sisältö Kysymys: Miten verottaa yhtiön oman pääoman tuottoa? Suomen nykyjärj

Lisätiedot

Maatilayrityksen yhtiöittäminen

Maatilayrityksen yhtiöittäminen Maatilayrityksen yhtiöittäminen Ari Enroth ProAgria Maaseutukeskusten Liitto Peter Österman ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund 11.10.2007 Maatilojen yritysmuodot vuonna 2006 61 062 yksityiset

Lisätiedot

Kesätyön pelisääntöjä 2012

Kesätyön pelisääntöjä 2012 Kesätyön pelisääntöjä 2012 Kesätyön pelisääntöjä Kesätöissäkin on huomioitava työsuojeluasiat ja työehdot. Nuorella työntekijällä tarkoitetaan alle 18- vuotiasta työntekijää. Työhön voidaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014

Ajankohtaista verotuksesta. Terhi Järvikare 12.9.2014 Ajankohtaista verotuksesta Terhi Järvikare KHO:2014:119 A Oy sai luxemburgilaiselta pääomistajayhtiöltä 15 milj. euron lainan 2009 ja vaati korkoja vähennettäväksi v. 2009 1,337 milj. euroa Hybridilaina:

Lisätiedot

Näin tarkistat palkkalaskelmasi. Esimerkkejä eri palkan eristä

Näin tarkistat palkkalaskelmasi. Esimerkkejä eri palkan eristä Näin tarkistat palkkalaskelmasi Esimerkkejä eri palkan eristä Kuukausipalkka ja lisät Työaikaan liittyvät lisät maksetaan toteutuneen työvuorolistan mukaisena. Sunnuntailisänä maksetaan yksinkertainen

Lisätiedot

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c

Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c Veroilmoituksen täyttöopas YHDISTYKSET SÄÄTIÖT 6C verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6c SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 VEROTUKSEN PÄÄTTYMINEN,

Lisätiedot

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi

Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus. Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Skatteverket SKV 442, 5.painos Ruotsissa työskentelevien ja ulkomailla asuvien tuloverotus Tietoja ruotsiksi, suomeksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, puolaksi ja venäjäksi Finska Ulkomailla asuvia

Lisätiedot

Ulkomaille muuttavan eläkkeensaajan verotus. 27.8.2014 Carola Bäckström veroasiantuntija Verohallinto

Ulkomaille muuttavan eläkkeensaajan verotus. 27.8.2014 Carola Bäckström veroasiantuntija Verohallinto Ulkomaille muuttavan eläkkeensaajan verotus 27.8.2014 Carola Bäckström veroasiantuntija Verohallinto Ulkomaille muuttava eläkkeensaaja 1. Ulkomaille muutosta huolimatta Suomesta saatu eläke verotetaan

Lisätiedot

Työllisyys- ja kasvusopimus Neuvottelutulos. STTK:n ylimääräinen hallitus 30.8.2013

Työllisyys- ja kasvusopimus Neuvottelutulos. STTK:n ylimääräinen hallitus 30.8.2013 Työllisyys- ja kasvusopimus Neuvottelutulos STTK:n ylimääräinen hallitus 30.8.2013 Tavoite Talouden kääntäminen kasvu-uralle Työllisyyden lisääminen Kaikkien palkansaajien ostovoiman tukeminen Kustannuskilpailukyvyn

Lisätiedot

Hanna Arvela. Pieni veronkiertoopas

Hanna Arvela. Pieni veronkiertoopas Hanna Arvela Pieni veronkiertoopas Verosuunnittelua, joksi veronkiertoa virallisesti nimitetään, voi harjoittaa Suomessa laillisesti. Tämä opas kertoo lukijalleen kädestä pitäen, miten välttyä ansiotuloverotukselta

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille

Pidätyksen alaisen palkan määrä (sis. luontoisedut) Perusprosentti Lisäprosentti Palkkakauden tuloraja perusprosentille TULOVEROTUS 1 Ongelma Ennakonpidätys Kesällä 2012 Satu on kesätöissä. Hän on työnantajansa kanssa sopinut kuukausipalkakseen 1600 euroa. Palkanmaksupäivänä hänen tililleen on maksettu 1159,00 euroa. Satu

Lisätiedot

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS

YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS ARVONMÄÄRITYSTILANTEITA 1. Luovutushinnan määrittäminen kauppa ulkopuolisen kanssa kauppa läheisten kanssa lahjan luonteiset kaupan lahjoitukset omien osakkeiden lunastus avioero-ositukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Siviilipalvelusvelvollinen ja verot. Verohallinto vero.fi

Siviilipalvelusvelvollinen ja verot. Verohallinto vero.fi Siviilipalvelusvelvollinen ja verot Verohallinto vero.fi 2017 Verovaroilla kustannetaan Esimerkkejä käyttökohteista: terveydenhoito eli sairaalat, terveysasemat ja palvelutalot koulutus, opettajien palkat,

Lisätiedot

Yrittäjien tulot ja verot 2014. vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla

Yrittäjien tulot ja verot 2014. vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla Yrittäjien tulot ja verot 2014 vuoden 2012 tulo- ja verotiedoilla 1 Saman tulotason yrittäjien ja palkansaajien verotuksen vertailu vuonna 2012 Yrittäjät Palkansaajat Tulot 44 974 44 974 - Siitä ansiotuloa

Lisätiedot

Apurahojen verotuksesta

Apurahojen verotuksesta Apurahojen verotuksesta Jukka Puolakanaho Veroasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto Esityksen sisältö apurahoja koskeva verolainsäädäntö verovapaat ja veronalaiset apurahat / suoritukset vähennykset

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta

Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Työntekijät ja ansiot: tietopaketti työeläkevakuuttamisesta Helena Alkula-Stening Arja Iisakkala Maija Leinonen Mikko Metsäruusi Lea Tikka Tästä puhumme TyEL-vakuuttamisen perusteet Milloin ja kenet vakuutetaan

Lisätiedot

Porotalouden verotus. Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden verovuosi on poronhoitovuosi

Porotalouden verotus. Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden verovuosi on poronhoitovuosi Poromiehen verotus Porotalouden verotus Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden verovuosi on poronhoitovuosi poronhoitovuosi 2015-2016 2016 verovuoteen Verotuksen perustietona

Lisätiedot

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa

Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa Apurahat tieteenharjoittajan verotuksessa 17.3.2014 Raija Isotupa Verohallinto, Pääkaupunkiseudun verotoimisto Apurahat verotuksessa Apurahat voivat vaikuttaa verotukseen kahta eri kautta: 1. Voidaanko

Lisätiedot

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjät Konsultit 2HPO 1 Yrittäjien lukumäärä pl. maatalous 1990-270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 tuhatta yrittäjää 261 000 169 000 92 000 70 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Lisätiedot

Laki. tuloverolain muuttamisesta

Laki. tuloverolain muuttamisesta Laki tuloverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan tuloverolain (1535/1992) 54 d :n 2 momentti, 80 :n 9 kohta, 92 :n 26 kohta, 95 :n 1 momentin 1 kohta, 96 a :n 1 momentti, 100 :n

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA?

MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? MITÄ TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ TARKOITTAA? Palkan maksamisesta aiheutuvat velvoitteet, kustannukset ja niiden maksaminen Tilitoimisto Suomalainen Oy, Sari Suomalainen, KLT Ensimmäinen työntekijä

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

Ylimääräinen koulutusvähennys

Ylimääräinen koulutusvähennys 1.1.2014 alkaen Ylimääräinen koulutusvähennys 1.1.2014 alkaen työnantaja voi saada työntekijän kouluttamisesta ylimääräisen laskennallisen verovähennyksen tavallisten palkka- ja koulutuskustannusmenojen

Lisätiedot

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto

Verotus jakamistalouden aikana Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto Verotus jakamistalouden aikana 16.11.2016 Petri Manninen Ylitarkastaja Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö Verohallinto VEROLAINSÄÄDÄNTÖ Suomen tuloverolainsäädäntö lähtee laajasta tulokäsitteestä:

Lisätiedot

LAATUA ELINTARVIKKEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke POROTALOUDEN VEROTUS. Mika Kavakka

LAATUA ELINTARVIKKEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke POROTALOUDEN VEROTUS. Mika Kavakka LAATUA ELINTARVIKKEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke POROTALOUDEN VEROTUS Mika Kavakka Porotalouden verotus Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA Veroilmoituksen täyttöopas OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA 6B verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6b SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YRITYKSEN

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Ilkka Kajas Tax Partner PwC Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yleistä Varojen jako Yritysjärjestelyt Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yrityksen liiketoiminnan kannalta tietty

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.

MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN. ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria. MAATILAYRITYKSEN OSAKEYHTIÖIT- TÄMINEN ProAgria Etelä-Suomi ry Simo Solala yritys- ja talousasiantuntija 050 595 1059 simo.solala@proagria.fi Yksityinen maatalouden harjoittaja Harjoittaa liiketoimintaa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vanhus- ja vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE 0 9 OHJEITA TYÖNTEKIJÄLLE 2 9.1 Vakuutukset... 2 9.2 Työsopimus... 2 9.3 Työaika ja työtuntilistat... 3 9.4

Lisätiedot

KOTITALOUS- VÄHENNYS. Aalto Hoivapalvelut Oy

KOTITALOUS- VÄHENNYS. Aalto Hoivapalvelut Oy KOTITALOUS- VÄHENNYS Mitä kotitalousvähennys tarkoittaa? Kun hankit palveluita kotiin, esimerkiksi siivouspalvelua yritykseltä, saat vähentää yritykselle maksetusta summasta osan verotuksessa. Kotitalousvähennystä

Lisätiedot

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015 Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Mitä on ylijäämän jako? erä, jonka osuuskunta jakaa jäsenilleen vahvistetun tilinpäätöksen perusteella

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 313 Skill Taloushallinto Competition Day 1. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 313 Skill Taloushallinto Competition Day 1. Competitor Name Objective ing Skill Number 313 Skill Taloushallinto Competition Day 1 Sub Criterion Kalenterikuukausien liiketapahtumat Sub Criterion A1 ing Scheme Lock 21-03-2014 09:05:06 Entry Lock 08-04-2014 20:34:32

Lisätiedot