KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELUTYÖRYHMIEN VÄLI- RAPORTTI TALOUS- TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYKSEN VALMISTELUTYÖRYHMIEN VÄLI- RAPORTTI TALOUS- TYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI"

Transkriptio

1 TALOUS- TYÖRYHMÄN VÄLI

2 Sisällys Nykytilan kuvaus Päiväys Taloushallintoprosessit 1. Johdanto Työryhmän kokoonpano ja toimeksianto Jäsen Inkeri Tiitinen Anne Ahlsten Bella Ahto Matti Sjögren Tauno Mäkinen Anu Ikonen-Kullberg, Kunta Harjavalta, pj Eurajoki Luvia Nakkila Kokemäki Harjavalta, sihteeri Tehtäväalueen kuvaus ja määrittely Työryhmien tehtäväksi on annettu valmistella kuntaliitosselvityksen ohjausryhmälle oman vastuualueensa osalta selvitykset alueen ja kuntien talouden nykytilanteesta, yhdistymisen mahdollisuuksista ja vaikutuksista sekä organisoitumisen ja palveluiden järjestämisen eri vaihtoehdoista.

3 Suhde muiden ryhmien töihin ja koordinointi Väliraportti luovutetaan ohjausryhmälle, muille työryhmille käytettävissä olevien taloudellisten resurssien tietojen hyödyntämistä varten palvelutuotantoa suunniteltaessa. Koska itse palvelutuotantoa käsittelevät työryhmät kuvaavat asiakaskunnan määrää ja muutosta, tähän raporttiin ei ole sisällytetty näitä talouteen vaikuttavia taulukoita. Esimerkiksi ikääntyvien määrän muutosta kunnittain on tarkasteltu perusturvaa käsittelevän työryhmän raportissa. Keskeiset huomiot: Keski- Satakunnan kuntien nykytila-analyysi sekä tulevaisuuden ennakointi osoittaa, että selvitysalueen kuntien taloudellinen tilanne on vaikea, talouden tasapainottamistoimiin eri keinoin on ryhdyttävä joka tapauksessa. Ainoastaan Eurajoki poikkeaa muista Keski-Satakunnan kunnista vahvan talouden ja etenkin tulorahoituksen ja vahvan taseen osalta. Kaikissa kunnissa vanhuspalveluiden tarve on kasvussa. Väestökehitys kunnissa on samansuuntainen. Ikärakenteen muutos osuu kuitenkin hiukan eri vuosiin eri tavoin. Kokemäki on jo lähes ohittanut vanhusväestön kasvun huipun, kun se taas Harjavallassa on lähivuosina edessä. Selvitysalueen kunnat näyttäisivät valtionosuuslaskelmien mukaan menettävän yhteensä lähes 7 miljoonaa euroa valtionosuutta verrattuna vuoteen 213. Mikäli valtionosuusuudistus toteutetaan esitetyllä tavalla, se vaikuttaa kuntien talouteen heikentävästi. Jotta palvelutuotanto pystytään toteuttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeiden ja kustannusten kasvun voimistuessa, työprosesseja ja palvelurakenteita on uudistettava. Kun kuntien rahoitus vähenee samanaikaisesti, se edellyttää myös toiminnan tehostamista. 2. Nykytilan ja kehittämistarpeiden kuvaus Taloushallinto palveluna lyhyesti Taloushallinto on tukipalvelu kuntalain mukaisen taloudenpidon järjestämiseksi kunnissa. Tässä aineistossa keskitytään Keski-Satakunnan kuntien taloudellisen tilan kartoittamiseen, eikä juurikaan taloushallinnon palveluiden järjestämiseen. 2.1 Palveluiden järjestämistapa Keski-Satakunnan kunnissa taloushallinto hoidetaan pääasiassa omana toimintana. Järjestämismuoto vaihtelee täysin keskitetystä osittain hajautettuun järjestelmään. Taloushallinnon tehtäviä on ainoastaan Eurajoella ulkoistettu KuntaPro Oy:lle. Myös Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymällä on organiaatiossaan taloustoimisto. 2.2 Palvelurakenne ja -verkot Taloushallinnon tehtävät on kaikissa kunnissa samat, koska taloushallintoa hoidetaan kuntalain ja kirjanpitolain sekä muiden säännösten edellyttämällä tavalla.

4 Asiakaskunta koostuu kunnan muista palveluntuottajista ja toimielimistä. Taloushallinnon henkilöstö Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Maksuliikennesihteeri ulkoistettu 1 1,5 1 Palkkasihteeri/Henkilöstöasiansihteeri ulkoistettu 2 2 1,5 2 Kirjanpitäjä ulkoistettu Taloussihteeri ulkoistettu 1 Talous/Laskentasihteeri ulkoistettu,5 1 Muut, joiden toimenkuvassa on taloushallinnon tehtäviä Palvelutarpeiden kehitys Eläköityminen on voimakasta jokaisessa kunnassa ja mm. kirjanpitäjiä on vaikea saada. Varsinaista kunnan taloushallintoon johtavaa koulutusta ei ole, joten perehdyttäminen työpaikoilla ja ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäminen on ainoa mahdollisuus saada ammattitaitoista henkilökuntaa kuntien taloushallintoon.

5 3. Nykytilan ja kehittämistarpeiden kuvaus 8YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKU- JA KUNNASTA 212 yht. ka. 15 Kuntien lukumäärä 212 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 5 3 Asukasluku Henkilökunnan määrä Henkilökuntaa 1 asukasta kohti ,6 8 Luottamustoimielimien lukumäärä Luottamustoimielimiä kuntaa kohti ,6 111 Verotettavat tulot 211, Verotettavat tulot 211, /asukas Tuloveroprosentti ,75 19, ,75 19,5 17 Tuloveroprosentti ,75 19,75 19,75 19,75 19,2 18 Tuloveroprosentti ,75 2,25 19,75 2,25 19,4 21 Verotulot, Verotulot, /asukas Valtionosuudet, Valtionosuudet, /asukas Vuosikate, Vuosikate % ,3-1,6,2 -,7 -,3,78 29 Vuosikate /asukas ,2-3 Vuosikate, % poistoista , ,7-18,1-6,5 14,76 32 Investointien tulorahoitusprosentti ,8-46,9 6,7-11,8-3,6 1,64 34 Rahavarat , Rahavarat , /asukas ,8 36 Kassan riittävyys (pv) ,4-365 Rahoitusvarallisuus, /asukas ,4 38 Lainakanta , Lainakanta , /asukas Kertynyt ali-/ylijäämä, Kertynyt ali-/ylijäämä, /asukas Suhteellinen velkaantuneisuus, % ,7 26,8 44,2 44,8 25,4 33, Omavaraisuusaste, % ,5 7,8 37,1 45,3 65,2 6, Konsernin lainakanta , /asukas Yhtenä talouden tasapainoa kuvaavana mittarina pidetään vuosikatteen ja poistojen suhdetta, joka tulisi olla 1. Tavoitearvo on ylittynyt Eurajoella. Heikoin tunnusluku oli Harjavallalla. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että talous ei ole tasapainossa muilla kuin Eurajoella. Luvian kunnalla on taseessa kattamatonta alijäämää. Eurajoella ylijäämä on poikkeuksellisen suuri. Kunnan taseen lainakanta/asukas on suurin Kokemäellä ja pienin Nakkilassa. Kunnilla oli 212 yhteensä lainaa keskimäärin 1159 euroa asukasta kohden, kun se koko maassa on 2261 euroa asukasta kohden. Myöskään konsernin lainakanta ei ylitä maan keskiarvoa.

6 3 Verotulot ja valtionosuus/asukas, indeksoitu (2=1) Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Kokemäen, Nakkilan ja Luvian valtionosuuden kehitys on ollut samansuuntaista ja tasaista. Nämä kunnat saavat verotulojen täydennystä valtionosuuksiin. Eurajoki ja Harjavalta maksavat verotulotasausta, joka vähennetään valtionosuudesta. Talouden suhdanteiden heikentyessä verotulotasauksen suuri määrä ja yhteisöverotuoton väheneminen osuvat samaan aikaan, koska verotulotasaus tehdään valmistuneen verotuksen perusteella. Näin ollen verorahoitus supistuu jyrkästi ja käytettävissä olevat tulot vähenevät merkittävästi. Täydennystä saavien kuntien tulokehitys on tasaisempaa.

7 25 Toimintakate/asukas, indeksoitu (2=1) Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Toimintakate (nettomenot) kuvaa kunnan käyttömenojen ja käyttötulojen erotusta, joka on katettava verotuloin ja valtionosuuksin. Kaikissa Keski-Satakunnan kunnissa kustannusten kasvu suhteessa on ollut samansuuntainen. Suurin syy on sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten voimakas kasvu. Vaikka kustannusten kasvua on määrätietoisesti hillitty, vanhustenhuollon ja terveydenhuollon asiakasmäärän lisääntyminen on vaatinut lisää resursseja. Erikoissairaanhoidon uudet, tehokkaammat hoitomenetelmät ovat kalliita. Myös lastensuojelulla ja päihteiden käytön lisääntymisellä on vaikutusta perusturvan kustannusten kasvuun. Muutos 8/9 Muutos 9/1 Muutos 1/11 Muutos 11/12 Muutos 8/12 Eurajoki 11 % 7 % 6 % 7 % 33 % Harjavalta -1 % 2 % 7 % 8 % 16 % Kokemäki 6 % 1 % 3 % 4 % 15 % Luvia 6 % 6 % 1 % 4 % 28 % Nakkila -4 % 5 % 6 % 6 % 12 % Toimintakatteen muutos, nettomenojen kasvu.

8 Lainakanta 1 eur Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 25 Lainat/asukas Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Keski-Satakunnan kunnista eniten lainaa on Kokemäellä. Muilla kunnilla on euromääräisesti suunnilleen saman verran lainaa. Eurajoen lainamäärä on pienentynyt. Harjavallalla ei ollut vuosina ollenkaan lainaa, mutta 212 on lainaa jälleen otettu. Pyrkimyksenä on ollut rahoittaa perkästään investointeja lainarahoituksella, mutta vuosikatteen ollessa alijäämäinen, myös käyttötalouden kustannuksiin on jouduttu ottamaan velkaa.

9 Lainakanta 1 eur Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Laina/asukas Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Kertynyt yli-/alijäämä/asukas Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Ainoastaan Eurajoella on pystytty kasvattamaan viime vuosina taseen ylijäämää. Muissa Keski-Satakunnan kunnissa ylijämä on supistunut.

10 Omavaraisuusaste, % Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 2 Veroprosentti 19, , ,5 17 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Keski- Satakunnan kuntien veroprosentit ovat Eurajokea lukuunottamatta samalla tasolla. Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi e 221e 225e Harjavalta 23,6 23,4 25, 27,7 Kokemäki 2,6 23,5 25,5 28,2 Luvia 21,3 23, 24,5 26,5 Nakkila 21,5 24,6 26,8 29,5

11 Kunta Eurajoki 13,84 13,22 12,89 12,41 12,45 Harjavalta 14,41 14,13 14,8 13,87 13,92 Kokemäki 14,16 14,3 13,98 13,69 14,11 Luvia 14,2 13,95 13,86 14,22 14,26 Nakkila 14,38 14,43 14,4 14,17 14,59 5 Investointien tulorahoitus% Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila

12 2 Vuosikate, 1 eur Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Harjavalta on kahtena vuonna tehnyt alijäämäisen tilinpäätöksen ja kattanut sen kertyneellä ylijäämällä. Myös Luvian ja Nakkilan tilinpäätös oli vuonna 212 alijäämäinen. Valtionosuudet UUSI ja NYKYINEN järjestelmä Vuoden 213 tasolla UUSI NYKYINEN Muutos UUSI NYKYINEN MUUTOS Käyttöasm VOS VOS Uusi vs. nyk VOS VOS uusi vs nyk. tulot v. 212 YHTEENSÄ YHTEENSÄ Eur /as /as /as /as 51 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Keski-Satakunnan valtionosuuden määrä vähenee vuoden 215 alusta alustavan laskeman mukaan 6,7 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi valtionosuutta leikataan tulevina vuosina yli miljardi euroa. Tämä merkitsee Keski-Satakunnan noin 3. asukkaan mukaan laskettuna noin 8 miljoonan euron leikkausta.

13 Valtionosuuden muutos /asukas Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Valtionosuusmuutoksen vaikutus on laskelmien mukaan suurin Eurajoella, melkein 5 e/as ja pienin Nakkilassa hieman yli 1 e/as.

14 Keskeiset huomiot nykytilasta ja sen kehittämistarpeista Selvästi kasvavia palvelutarpeita ovat perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Päivähoito- ja esiopetustarpeet vähenevät vuoden 225 jälkeen. Toisen asteen koulutustarpeet ovat selvässä laskussa jo tarkastelun alkuvuosista lähtien. Keski-Satakunnan kuntien talouden heikkeneminen on vääjäämätöntä, ellei erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua pystytä hillitsemään ja ohjaamaan resursseja muusta palvelutuotannosta sinne, missä asiakasmäärän kasvu lisää kustannuksia. Tulokehitykseen vaikuttaa erittäin voimakkaasti alueen elinkeinoelämän menestys, josta riippuu sekä ansioveron että yhteisöveron määrä. Lainakanta on pysynyt verrattuna maan keskiarvon alhaisena. Uusia investointeja on vähän, mutta etenkin kunnallistekniikan peruskorjauksiin on tarvetta kaikissa kunnissa. Kunnat ovat ryhtyneet tasapainottamaan talouttaan, koska negatiiviset vuosikatteet johtavat ennenpitkää kuntatalouden kriisiytymiseen. Tulevaisuuden haasteista selviytyminen edellyttää kuitenkin myös palvelutarjonnan pohtimista uudesta näkökulmasta. Pelkkä säästäminen ei riitä, vaan toimintaa joudutaan priorisoimaan kunnan asukkaiden palvelutarpeen mukaan. Kriisikunnan kriteerit täyttyvät jo lähivuosina Harjavallassa, Nakkilassa, Kokemäellä ja Luvialla, jos toimia talouden vakauttamiseksi ei pystytä tekemään. Paineet veroprosentin korottamiseen %:iin näissä kunnissa jo vuonna 217 mennessä on suuret. Ainoastaan Eurajoki pystyy tuottamaan palvelunsa kertyneillä varoilla vuosiksi eteenpäin. Ikärakenteen muutos pakottaa rakenteellisiin muutoksiin joka tapauksessa uudessakin kunnassa, muuten kriisiytyminen ei ole estettävissä

KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS

KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS KUNTATALOUS JA KAUPUNKIKONSERNI TYÖRYHMÄ TYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO: Selvitykset kuntien talouden nykytilasta, yhdistymisen mahdollisuuksista ja vaikutuksista sekä organisoitumisen

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä

Talous- ja henkilöstötyöryhmän väliraportti. 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä 1.4.2014 Talous- ja henkilöstötyöryhmä 7.4.2014 Kuntajakoselvityksen johtoryhmä Sisällys 1. Työryhmän tehtävät... 4 2. Nykytila... 6 2.1 Yleinen taloudellinen tilanne, kuntien talous ja Lahden talousalueen

Lisätiedot

Oulun seudun kuntien talouden tilanne sekä väestö- ja palvelutarveanalyysi

Oulun seudun kuntien talouden tilanne sekä väestö- ja palvelutarveanalyysi Oulun seudun kuntien talouden tilanne sekä väestö- ja palvelutarveanalyysi Suomen Kuntatarkastus Oy Eero Laesterä Juha Koskinen Toni Kirmula 21.6.2007 Audiator Kehittämispalvelut Eero Laesterä, Juha Koskinen

Lisätiedot

Päijät-Häme, Heinolan seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa IV

Päijät-Häme, Heinolan seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa IV Päijät-Häme, Heinolan seutukunnan liitoslaskelma, loppuraportti osa IV Suomen Kuntatarkastus Oy Eero Laesterä Juha Koskinen 15.3.2007 Audiator -Kehittämispalvelut Eero Laesterä & Juha Koskinen Sivu 1/17

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 2 EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 SISÄLLYSLUETTELO Lähtökohdat talousarviovuodelle 2014 3 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------- 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti

Jämsän ja Kuhmoisten kuntarakenneselvitys - selvityshenkilön raportti - selvityshenkilön raportti Pentti Meklin selvityshenkilö Kuru 2014/13.2.2015 Sisällys sivu 1. JOHDANTO 5 1.1. Selvityksen tausta 5 1.2. Selvitystyön toteuttaminen 6 2. KUNNAT ALUEENA ELÄMISEN JA TOIMINNAN

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Teemaryhmä 5 Nykytilan kuvaus Kuntatalous 2 (29) Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 2 2. Tehtävän rajaus... 4 3. Nykytilan kuvaus... 4 4. Kaupunkien mahdollisen

Lisätiedot

Tulorahoitus ei riitä

Tulorahoitus ei riitä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2007 4 HEIKKI HELIN Tulorahoitus ei riitä 10 suurimman kaupungin tilinpäätökset 2006 Painettu ISSN 1455-7266 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-473-870-5

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava

Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Miehikkälä Hamina Pyhtää Kotka Virolahti MML, 2012 Kotka Haminan seudun kuntarakenneselvitys Tulosten esittely Seutufoorumi 11.11.2014 Jarkko Majava Sisältö 1. Selvitysprosessin kuvaus 2. Selvityksen tulosten

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä

1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski-Uusimaa elinympäristönä 1 Johdanto 2 Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien välinen vertailu 3 Länsi- ja Keski- elinympäristönä Luvussa tarkastellaan Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntia elinympäristöinä viiteen alueeseen jaettuna: Keski-,

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot