Matkailun yhteismarkkinointi ja myynti. Tule mukaan luomaan uutta yhteismarkkinoinnin ja myynnin menestystarinaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkailun yhteismarkkinointi ja myynti. Tule mukaan luomaan uutta yhteismarkkinoinnin ja myynnin menestystarinaa"

Transkriptio

1 Matkailun yhteismarkkinointi ja myynti Tule mukaan luomaan uutta yhteismarkkinoinnin ja myynnin menestystarinaa 1

2 Miksi uusi yhteismarkkinointimalli? Yhteistyössä on voimaa Uuden yhteismarkkinointimallin keskeisenä tavoitteena on varmistaa riittävät resurssit hyviä tuloksia tuottaneen yhteismarkkinoinnin ja myynnin jatkamiseen. Uusi public private -perustainen malli tuo matkailun markkinointiin mukaan entistä vahvemmin kaikki strategisen toimialan menestykseen vaikuttavat toimijat: maakunnan, seutukunnat, kunnat ja laajan yrityskentän. Selkeä ja avoin toimintamalli koituu kaikkien hyödyksi, sillä vastaavaa kokonaisuutta ei kukaan saa yksin aikaan. Tulevaisuudessa matkailun markkinoinnissa on entistä selkeämmin esillä seuraavat yhtä tärkeät tasot: brändimarkkinointi, b-to-b-markkinointi*, b-to-c-markkinointi** sekä seudullinen/paikallinen matkailuinformaation tuottaminen. Uudessa yhteismarkkinointimallissa matkailun markkinointi ja myynti keskitetään Hämeen Matkailu Oy:lle, joka tuottaa nämä palvelut eri toimijoille ostopalveluna. Yhteismarkkinoinnin ja myynnin hinnoittelu on selkeää ja perustuu sovittuihin toimenpiteisiin ja/tai näkyvyyteen yhteismarkkinoinnissa. Uuteen yhteismarkkinointimalliin liittyen Hämeen matkailun markkinointi- ja myyntiyhtiön Hämeen Matkailu Oy:n omistajuus järjestellään uudelleen vuoden 2009 aikana. Tavoitteena on siirtyä tilaaja-tuottaja -malliin vuoden 2010 alusta ja varmistaa matkailun markkinointi- ja myyntipalvelun maakunnallisen toimintamallin jatkuminen omistajuuden muuttuessa. YHTEISMARKKINOINNIN OSAPUOLET Matkailu on Kanta-Hämeessä strateginen elinkeino, jonka kehittämiseen on panostettu määrätietoisesti jo lähes kymmenen vuoden ajan. Toimialan tärkeyttä maakunnalle korostaa matkailun asema Kanta-Hämeen toiseksi suurimpana työllistäjänä ja merkittävänä tulonlähteenä koko maakunnalle. Matkailu työllistää välittömästi ja välillisesti Kanta-Hämeessä noin 2000 henkilöä ja vuosittain matkailutuloa kertyy reilusti yli 300 miljoonaa euroa. Toimialan kehitys on ollut vahva koko luvun ajan, mistä kertovat myös yli 50 miljoonan euron matkailuinvestoinnit. Hyvä kehitys on seurausta pitkäjänteisestä strategiatyöstä, jossa korostuu koko maakunnan kattava yhteistyö. Jo vuonna 2001 käynnistynyt strategiatyöskentely on edennyt nyt kolmanteen vaiheeseen, joka ulottaa matkailun visiot vuoteen 2015 asti. Tehty työ on myös kantanut hedelmää, mikä näkyy viime vuosien kasvuluvuissa sekä alueelle suuntautuvan kokous- että vapaaajanmatkailun osalta. Yksi matkailun strategisista työkaluista on koko 2000-luvun ajan ollut Häme-brändi, jonka rakentamisessa toimialalla on ollut keskeinen rooli. Matkailun Häme-brändin alla on tehty järjestelmällistä yhteismarkkinointia, jonka avulla on saavutettu hyvät tulokset niin maakunnan kuin sen matkailukohteiden tunnettuuden ja kiinnostavuuden kasvussa. Brändin kehittämisen rinnalla on tehty työtä, jonka tavoittena on uuden matkailun toimintamallin kehittäminen ja matkailun tulevaisuuden resurssoinnin sekä matkailumarkkinoinnin ja myynnin ammattitaitoisen jatkamisen varmistaminen. Käytännön ilmentymä tästä on uusi yhteismarkkinointimalli, johon liittyy myös Hämeen Matkailu Oy:n omistuksen uudelleenjärjestely. Jo nyt Häme-brändistä on muodostunut matkailussa laadun tae, mistä haluan esittää parhaat kiitokset kaikille jo yhteistyössä mukana olleille. Samalla toivotan kaikki Hämeen matkailun toimijat mukaan jatkamaan tuloksellista yhteistyötä seuraavallakin strategiakaudella. Yhteistyössä on se voima, jolla pääsemme yli myös huonommista ajoista. Puhalletaan siis yhteen hiileen ja näytetään, että me Hämeessä osaamme toimia yhdessä sortumatta henkiseen taantumaan ja voivotteluun. Pekka Vihma Toimitusjohtaja, yrittäjä, Vanajanlinna Oy Hallituksen puheenjohtaja, Hämeen Matkailu Oy Markkinoinnin tasot BRÄNDIMARKKINOINTI B-TO-B-MARKKINOINTI B-TO-C-MARKKINOINTI Kunnat, seutukunnat * B-to-B-markkinointi = Yritysmarkkinointi ** B-to-C-markkinointi = Kuluttajamarkkinointi Hämeen Matkailu Oy Yritykset YHTEISMARKKINOINTIMALLIN RAHOITUS Maakunta Maakunta HML-seutu Forssan seutu Riihimäen seutu Yritykset YHTEISMARKKINOINTIMALLIN RAHOITUS

3 Hämeen Matkailu Oy on sinunkin palveluksessasi Hyvässä vauhdissa kohti yhteisiä tavoitteita Hämeen matkailu on noussut 2000-luvulla lähes tuntemattomasta alueesta valtakunnallisesti vahvaksi matkailubrändiksi. Kuluttajien mielikuvat Hämeen matkailupalveluista ovat kehittyneet positiivisesti onnistuneen markkinoinnin ja alan yritysten tuote- ja palvelukehityksen ansiosta. Näistä lähtökohdista on hyvä jatkaa työtä kohti Hämeen matkailun strategisia tavoitteita luvulla jo tehdyn työn ansiosta Hämeen matkailun volyymi on lisääntynyt tuoden lisää työtä ja tuloa maakuntaan. Volyymin kasvu on ollut kuitenkin tervettä eli esimerkiksi majoituksen keskihinta on kyetty pitämään koko ajan valtakunnallisesti erinomaisella tasolla. Visionsa mukaisesti Hämeen matkailu ei pyrikään volyymilliseen johtajuuteen vaan valtakunnan laatujohtajaksi strategisten painopistealueidensa osalta. Strategiset tavoitteet Kanta-Häme on kokous- ja kongressimatkailussa Suomen merkittävin alue pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja laatujohtaja. Perhematkailussa Kanta-Häme on kolmen merkittävimmän alueen joukossa pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kanta-Häme tunnetaan valtakunnallisesti Häme-brändin alle teemoitelluista matkailutuotteistaan (golf, luonto ja erä sekä kulttuuri). Häme-brändi on matkailijalle laadun ja alueen matkailuyrityksille kilpailukyvyn tae. Hämeen Matkailu Oy Hämeen matkailu on noussut viime vuosina yhdeksi valtakunnan vahvimmista matkailubrändeistä, jonka alla toimiville yrityksille Hämeen Matkailu Oy tarjoaa tehokkaan ja luotettavan yhteistyökumppanin. Maakunnan matkailupalveluiden yhteisenä jakelukanavana Hämeen Matkailu Oy on vuodesta 2003 alkaen kehittänyt voimakkaasti organisaatiotaan ja työkalujaan toimialan tämän päivän tarpeita vastaavaksi. yhteistyössä mm. Kehittämiskeskus Oy Hämeen sekä seudullisten kehittämisyhtiöiden kanssa tuotteistanut menestyksekkäästi alueen matkailupalveluita. Tuotteiden kehittämistä on edesauttanut ammattitaitomme ja osaamisemme mm. matkailupalveluiden eri verokannoista ja palveluiden paketoinnista. Selkeä ja tehokas yhteistyömalli matkailuyritysten palvelujen välittämisestä on mahdollistanut myynnin selkeän kasvun. Hämeen Matkailu Oy on Kuluttajaviraston rekisteröimä ja vakuudet tallettanut yhtiö, jolla on matkatoimisto- tai valmismatkaliikkeen oikeudet. Rekisterinumeromme on 3078/00MjMv. Yhteistyö Hämeen Matkailu Oy:n kanssa on turvallista myös yrityksen vakavaraisuudella mitattuna. Arvioitu liikevaihtomme vuonna 2008 oli noin 3,5 miljoonaa euroa, joka on yli nelinkertaistunut vuoden 2003 lukuihin verrattuna. Suomen Asiakastieto on myöntänyt yhtiöllemme korkean Rating Alfa -luokituksen ja yhtiömme vakuudet ja vakuutukset on hoidettu asianmukaisesti. Yhtiöllä on myös takaus suurten tapahtumien järjestämiseksi. Matkailun strategisten tavoitteiden mukainen kehittyminen vaatii tehokasta, laajennettua, jatkuvaa, kustannustehokasta sekä aktiivista asiakaskontaktointia. Tätä varten Hämeen Matkailu Oy:n käytössä olevaa sähköistä Winres-myyntijärjestelmää täydennettiin syksyllä 2008 Prospekti-asiakashallintajärjestelmällä. Sen avulla varmistetaan sekä nykyisten asiakkaiden entistäkin parempi hoito että uusien, potentiaalisten asiakkaiden tehokas kontaktointi. Käytössämme on järjestelmät suurten tapahtumien, kokousten ja kongressien hallinnointiin. Keskeisessä roolissa koko Hämeen matkailun menestystä ajatellen on, että yhtiöllä on alueelta eri asiakasryhmiä kiinnostavia matkailupalveluita välitettävänään. Hämeen Matkailu Oy on Uuden yhteismarkkinointimallimme tavoitteena on luoda entistäkin paremmat edellytykset Hämeen matkailun menestykselle myös tulevaisuudessa. Yhteistyössä kanssamme maakunnan matkailuyritykset voivat keskittyä täysipainoisesti oman liiketoimintansa kehittämiseen Hämeen Matkailu Oy:n vastatessa tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista yhteisen, arvostetun ja tunnetun Häme-brändin alla. Raija Forsman Toimitusjohtaja, Hämeen Matkailu Oy kpl HÄMEEN MATKAILUN KEHITYSTÄ KUVAAVIA TUNNUSLUKUJA 35 % YÖPYMISTEN MÄÄRÄ HOTELLEISSA Koko vuosi keskimäärin, Kanta-Häme Tilastokeskus % HOTELLIEN HUONEKÄYTTÖASTE Koko vuosi keskimäärin, Kanta-Häme Tilastokeskus HUONEEN KESKIHINTA HOTELLEISSA Koko vuosi keskimäärin, Kanta-Häme Tilastokeskus 4 5

4 Uusi toimintamalli avaa enemmän mahdollisuuksia Katso seuraavalta sivulta uudet yhteismarkkinointimallit ja varaa heti omasi! Hämeen matkailua kehitetään sekä mielikuvallisella että volyymisella tasolla. Tavoitteena on alueen matkailullisen vetovoiman lisääntyminen ja alueen matkailutulon kasvu kaikilla mittareilla mitattuna. Kiristyvässä kilpailutilanteessa tavoite on haastellinen, mikä kasvattaa entisestään Hämeen matkailun toimijoiden välisen yhteistyön ja verkostoitumisen merkitystä. Alueellisen yhteistyön rakentajana Hämeen Matkailu Oy on saavuttanut luotettavan toimijan maineen kautta koko maakunnan. Tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi yhtiön toimintaa kehitetään jatkuvasti, minkä tuloksena on syntynyt uusi yhteismarkkinointi- ja myyntimalli. Uuden toimintamallin tarkoituksena on lisätä toiminnan ammattimaisuutta, selkeyttää eri yhteyshenkilöiden vastuualueita organisaatiossa ja tehostaa asiakaskontaktointia. Uuden toimintamallin myötä Hämeen Matkailu Oy muuttuu Call Centeristä tehokkaaksi Contact Centeriksi. Jakelukanavana toimimisen lisäksi haetaan entistä enemmän uusia, potentiaalisia asiakkaita henkilökohtaisen myyntityön, messujen ja erilaisten asiakastilaisuuksien avulla. YHTEISMARKKINOINTIMALLIN EDUT Mahdollistaa entistäkin näkyvämmät yhteismarkkinoinnin toimenpiteet. Monipuolistaa markkinoinnin sisältöä hyödyntäen Hämeen matkailun laaja-alaista yritysverkostoa myös sisällön tuotantoon. Uudistaa ja ajankohtaistaa Hämeen matkailuviestintää tehostamalla internetin hyödyntämistä ja lisäämällä taktista markkinointiviestintää. Ottaa käyttöön uusia markkinointikanavia ja tehostaa Hämeen Matkailu Oy:n asiakashallintajärjestelmien hyväksikäyttöä nykyisten asiakkaiden sitouttamiseen ja uusien asiakasryhmien löytämiseen. Uudistuksen yhtenä päätavoitteena on myös yhteismarkkinoinnin tehostaminen, sen osallistujapohjan laajentaminen ja Häme-brändin vahvistaminen. Tätä varten olemme kehittäneet ratkaisun, joka tekee yhteismarkkinointiin osallistumisen entistäkin helpommaksi ja kustannustehokkaammaksi kaikille matkailualan toimijoille koosta tai palvelusektorista riippumatta. Olemme paketoineet yhteismarkkinoinnin toimenpiteet kolmeen tasoon: L, XL ja XXL. Tutustu seuraavilla aukeamilla eri markkinointikokonaisuuksien sisältöön ja valitse sinun tarpeisiisi parhaiten soveltuva kokonaisuus. Ostettavien pakettien myötä saat käyttöösi parhaan kokemuksemme ja asiantuntemuksemme omaa osaamistasi täydentämään. Yhdessä olemme enemmän! Kati Tiitola Markkinointipäällikkö, Hämeen Matkailu Oy 6 7

5 Yhteismarkkinointi ja myynti Yritykset Hämeen matkailun uusi yhteismarkkinointimalli tarjoaa yrityksellesi vaivattoman ja edullisen ratkaisun yritys- ja kuluttajamarkkinointiin ja myyntiin. Tarjolla on kolme selkeää palvelukokonaisuutta L, XL ja XXL joista voit valita yrityksellesi parhaiten sopivan. Eri mallien yhteydessä mainitun sisällön lisäksi jokaiseen sisältyvät yrityksellesi nimetyn myyntihenkilön palvelut Hämeen Matkailu Oy:ssa. Halutessasi voit ostaa laajempaakin näkyvyyttä joko yhdestä tai kaikista yrityksesi myyntiä tukevista kampanjoista. Vetovoimaisen ja korkeasta laadusta viestivän Häme-brändin alla toteutettava yhteismarkkinointi on ympärivuotista ja toimenpiteet ennalta suunniteltuja sekä yhteisen strategian mukaisia. Yhteismarkkinointimalli kattaa myös mm. media- ja mainostoimistokustannukset, mikä lisää mallien kustannustehokkuutta. Käytä sinäkin yrityksesi markkinointipanostukset parhaalla tavalla: tule mukaan Hämeen matkailun b-to-b- ja b-to-c-markkinointiin. Yhteistyössä saat enemmän! VALITSE SOPIVIN SOPIMUSPAKETTI Pienemmät paketit sisältyvät isompiin XXL XL Matkamessut sisältää yrityksen esittelypaikan Hämeosastolla Myynti yrityskohtainen, nimetty myyjä Hämeen Matkailussa uusasiakashankinnassa Kampanja sisältää yhden kampanjanäkyvyyden: Puuha-, Golf- tai Hyvän Olon Kokous (ei sisällä kesäkampanjaa) Kongressimessut tai Sihteeri & Assistentti -päivät sisältää yrityksen esittelypaikan Hämeosastolla Esite Kokous-, kongressi- & tapahtumaesite, yrityksen palveluiden esittelypaikka esitteessä Myynti Yrityskohtainen, nimetty myyjä Hämeen Matkailussa Sähköinen markkinointi Kampanjanosto yhdeksi kuukaudeksi yritykselle sopivalla osiolla Häme-markkinointi aktivoi ympäri vuoden Häme-esitteet Häme-teemaesite Kokous-, kongressi & tapahtuma -esite Ohjelmaa ryhmille ja yrityksille -esite * Näköisesitteet netissä Messut, kotimaa Matka messut Kongressimessut Sihteeri & Assistentti -päivät Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu L Esitejakelu Kongressi- ja S&A -messuilla tai Matkamessuilla Uutiskirjenäkyvyys Tuote/palveluesittelypaikka yhdessä Hämeen Matkailun uutiskirjeessä. Myynti Yrityskohtainen, nimetty myyjä Hämeen Matkailussa Kampanjat Hyvän Olon Kokous PuuhaHäme GolfHäme Sähköinen markkinointi Uutiskirjeet aktivointi Sisäinen markkinointi Häme Markkinoi -päivä Hämeen Matkailumarkkinat * Ilmoitustila myydään erikseen KAMPANJAT* PUUHA GOLF HYVÄN OLON KOKOUS KESÄKAMPANJA * Kampanjat ja muut sopimuspakettien osat ostettavissa myös erikseen. Sopimuspakettien hinnat ja tarkemmat sisällöt erillisessä mediakortissa. 8 9

6 Yhteismarkkinointi ja myynti Maakunta, seutukunta, kunnat ja yritykset Häme on noussut nopeasti kotimaan vetovoimaisimpien matkailualueiden kärkijoukkoon. Yksi tärkeimpiä maineen ja myynnin tekijöitä on ollut Häme-brändin määrätietoinen rakentaminen, missä matkailuala on ollut vahva toimija. Häme-brändin edelleen vahvistaminen on kaikkien matkailualan toimijoiden yhteinen etu niin maakunnan, seutukunnan kuin alueella laadukkaita palveluja tarjoavan yrityskentän. Maakunnallista brändityötä jatkettaessa tavoitteena on, että myös seudullisen tason viestintä siirtyy entistä vahvemmin Häme-brändin alle. Maakuntatasolla tarkoituksena on varmistaa matkailun kokonaisviestin säilyminen yhdessä määritellyn Häme-brändin mukaisena. Seutukuntien kohdalla huolehditaan matkailun strategisten painopistealueiden esiintuomisesta niidenkin viestinnässä. Tähän kokonaisuuteen yrityskenttä tuo oman panoksensa ollen yhteistyökumppanuuksien kautta mukana luomassa ja vahvistamassa matkailun Häme-brändiä. Häme-brändi on Hämeen liiton omaisuutta. Hämeen liitto on ulkoistanut vuoden 2009 Häme-markkinoinnin koordinoinnin ja toteutuksen erillisen palvelusopimuksen mukaisesti Hämeen Matkailu Oy:lle. Tervetuloa mukaan rakentamaan entistäkin vahvempaa Häme-brändiä meidän kaikkien eduksi, yhdessä ja erikseen! % 65 % Kyllä Ei Matkailumarkkinoinnin ja myynnin asiantuntijapalvelut Hämeen mainonnan huomaaminen Taloustutkimus: Kanta-Hämeen matkailun imagotutkimus 2007 Häme-markkinoinnin suuntaaminen pääkaupunkiseudulle tuottaa tulosta: jo 65 % pääkaupunkiseutulaisista on huomannut Hämeen markkinointitoimenpiteitä. Suuri Seikkailu Hämeessä, asuminen Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu 2005, 1.sija. Yhteistyösopimuksen myötä Hämeen Matkailu Oy vastaa alla olevista kokonaisuuksista 1. Markkinointimateriaalit + mediakampanjat Häme-brändin mukaiset matkailun painotuotteet Hämeen matkailustrategian mukaisten teemojen media-- kampanjat 2. Messut ja myyntitapahtumat Häme-brändin mukainen esittäytyminen matkailualan päämessuilla ja myyntitapahtumissa 3. Yhteistyökumppanuudet Matkailuyritysten ja muiden toimijoiden mukaan saaminen Häme-brändin mukaisiin yhteismarkkinointi- ja myyntitapahtumiin 4. ja muu sähköinen viestintä Häme-brändin eri teemojen viestinnän ja vuorovaikutuksen keskeisin kanava markkinointi ja kehitys sivuston hyödyntäminen matkailupalveluiden jakelukanavana Haluamme jatkossakin taata, että Hämemarkkinointi on laadukasta ja huomataan valituissa kohderyhmissä! Suuri Seikkailu Hämeessä, matkailu Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu 2005, 2.sija. Hämeessä on duunia, Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu 2006, 2.sija

7 Kuvassa vasemmalta Niina Karttunen, Jasmin Heikkilä, Päivi Välikoski Vas. ylhäältä Niina Kilpinen, Kati Tiitola, Riikka Onninen ja Katri Laine. Kuvasta puuttuu Janina Salminen. Kaikki Hämeen Matkailun ammattilaiset palveluksessasi! Raija Forsman Toimitusjohtaja Puh (0) Kati Tiitola Markkinointipäällikkö Puh (0) Niina Karttunen Kokous- ja kongressimyyntipäällikkö Puh (0) Janina Salminen Myyntipäällikkö - Overseas/East Puh (0) Jasmin Heikkilä Kokousmyyntipäällikkö Puh (0) Riikka Onninen Ryhmämyyntineuvottelija Puh (0) Päivi Välikoski Kokous- ja ryhmämyyntineuvottelija Puh +358 (0) Katri Laine Markkinointi- ja myyntiassistentti Puh (0) Nina Kilpinen Controller Puh (0) Hämeen Matkailu Oy, Verkatehdas, Viipurintie 4, Hämeenlinna Puh

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011

LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 1 LOPPURAPORTTI Kuusamo Food & Travel yritysryhmähanke 6/2008 5/2011 Kuusamo Food & Travel - yritysryhmähanke 2 1. Hankkeen taustaa ja lähtökohdat....3 2. Hankkeen

Lisätiedot

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385

valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 1 Teemapohjaisen kylämatkailun kehittäminen valtakunnallinen koordinaatiohanke II nro 15385 Loppuraportti 2014 2 SISÄLLYS 1 PERUSTIEDOT HANKKEESTA 2 YHTEENVETO 3 RAPORTTI 3.1. Hankkeen tavoitteet a. Ylemmän

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

Aito ja alkuperäinen Mika, 40, myyntipäällikkö

Aito ja alkuperäinen Mika, 40, myyntipäällikkö 007 Aito ja alkuperäinen Mika, 40, myyntipäällikkö Kun valmentaa muita, valmentaa myös itseään. Suomen Rader Oy:n ensimmäinen myyjä ja nykyinen myyntipäällikkö tietää, mistä puhuu. Yli 10 vuotta myyntitiimejä

Lisätiedot

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille

Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Markkinointiopas elintarvikealan PK-yrityksille Sisällysluettelo Esipuhe... 4 Johdanto.... 5 Markkinointi mitä se on?... 5 Markkinoinnin suunnittelu... 6 Miksi markkinointia kannattaa suunnitella?... 6

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2009 2013 Matkailun edistämiskeskus MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS Sivu 2 07.04.2009/LH Sivu 2/14 Sisältö 1. Kulttuurimatkailun nykytila

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa

Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sähköisen liiketoiminnan asiantuntijatyö matkailupalveluiden myyntiin verkossa Sisällysluettelo Johdanto Nykytila Ongelman rajaus ja kiteytys Ratkaisut: Palvelupakettien toteuttaminen Verkkokaupparatkaisut

Lisätiedot

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia SEKES ry Seudulliset Kehittämisyhteisöt nro 1/2012 Terästä, kultaa ja energiaa Raahen seudulta Yritys-Suomea kehitetään seuduilla Hyvät käytännöt kiertämään Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia Digium

Lisätiedot

tehokkaasti tulokseen

tehokkaasti tulokseen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Maaliskuu 2008 tehokkaasti tulokseen - Myynnin ja markkinoinnin keinoin Myyjän taidot ja kehittyminen ERÄÄN CRM -PROJEKTIN

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vilppula Falun Västerås Helsinki Göteborg Tukholma Toimipaikat Suomessa ja Ruotsissa. Konsernilla on lisäksi yksiköt Ukrainassa ja Intiassa Helsingborg Sisältö 2009

Lisätiedot

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallan kunta Salla 2008 Sallan kunta Pöyry Environment Oy, Oulu 2007 Haaga-Perhon raportteja, Savonlinna 2007 Kannen kuva: Sallan

Lisätiedot

OULU SOUTH TRAVEL CENTRE HANKE (2001-2004) LOPPURAPORTTI

OULU SOUTH TRAVEL CENTRE HANKE (2001-2004) LOPPURAPORTTI OULU SOUTH TRAVEL CENTRE HANKE (2001-2004) LOPPURAPORTTI 2 (11) OULU SOUTH TRAVEL CENTRE HANKE 1.Hankkeen tausta ja lähtökohdat Kesällä 2001 alkanut Oulu South Travel Centre hanke (OSTC) oli itsenäinen

Lisätiedot

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti

Tekesin ohjelmaraportti 8/2012. Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Loppuraportti Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 10 Jorma Helin (toim.) Tuli-ohjelman loppuraportti 2008 2012 w Loppuraportti Tekesin ohjelmaraportti 8/2012 Helsinki 2012

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla. RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit

Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla. RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit 1. JOHDANTO... 3 1.1. VENÄJÄN SÄHKÖINEN MARKKINOINTI TAUSTAA... 4 1.2. SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTAPROSESSI... 6 1.3.

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

S U M O T ER IK S UO V 2007

S U M O T ER IK S UO V 2007 2007 VUOSIKERTOMUS Suunnittelu ja toteutus: Teksti: Martti Ojala, Mia Luostarinen, Trainers House Oyj Graafinen suunnittelu, kuvien käsittely ja muokkaus: Tarja Sartolahti, Trainers House Oyj, LIVE Helsinki

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä

Mitä konkreettisia muutoksia hanke on tuonut esille yrityksessä jo hankkeen toteutuksen aikana ja sen päättyessä ASIANTUNTIJA - Karpalomedia Hanke Hankkeen toteutuksen pääsisällöt Ajankohta yrityksen kilpailukykyyn, Meisenet 1. Workshop päivä: WWW- strategia ja sisältökonsepti 14.5.2013 2. Workshop päivä: Web- käyttäjäkokemus

Lisätiedot

Jyväskylän. matkailuselvitys

Jyväskylän. matkailuselvitys Jyväskylän matkailuselvitys 2014 Yhteenvetoraportti 12.8.2014 Tuula Poutanen Tmi Avete T:mi Avete Nisulankatu 21 B 13 40720 Jyväskylä 040 764 8851 tuula.poutanen@avete.fi www.avete.fi JYVÄSKYLÄN MATKAILUSELVITYS

Lisätiedot

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA

KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA KAINUUN KOTITYÖPALVELUALAN VIESTINTÄSUUNNITELMA viestinnän periaatteita, sääntöjä ja käytänteitä kotityöpalvelualalle, yrittäjille ja koulutuksen järjestäjälle Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat...

Lisätiedot

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti

KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti KANNATTAVUUSTUTKIMUS - Mukkulan kartanoalue, Lahti Yhteistyössä Lahden kaupunki, Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy - LAKES, Vanajanlinna Oy ja SISÄLLYSLUETTELO 1 PROJEKTIN TAUSTAT... 4 1.1 Taustaa... 4

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

LAKELAND-SAIMAA TILAUSLENTOLIIKENTEEN YRITYSVERKOSTOKONSEPTI

LAKELAND-SAIMAA TILAUSLENTOLIIKENTEEN YRITYSVERKOSTOKONSEPTI 1 LAKELAND-SAIMAA TILAUSLENTOLIIKENTEEN YRITYSVERKOSTOKONSEPTI Esiselvityshankkeen raportti Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelma Savonlinnan seudun osaamiskeskus Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy

Lisätiedot

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma

MERI-TEIJON MASTER PLAN. Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma Perniön kunnassa sijaitsevan Meri-Teijon alueen matkailun kehittämissuunnitelma 7.12.2006 1 JOHDANTO... 4 2 TIIVISTELMÄ... 6 I MERI-TEIJON MATKAILUN NYKYTILA-ANALYYSI... 8 2 MATKAILUN KEHITTÄMISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

BB:n Super kaksikko. Hakemiston kautta. hakukoneen. Susanna Laine ja Elina Viitanen. Google kannustaa verkkomarkkinointiin

BB:n Super kaksikko. Hakemiston kautta. hakukoneen. Susanna Laine ja Elina Viitanen. Google kannustaa verkkomarkkinointiin Suomen 118 ASIAKASLEHTI Hakemiston kautta hakukoneen imuun s. 6-8 Google kannustaa verkkomarkkinointiin Iskun uusi trendikäs linja puree s. 13 op-pohjola kilpailee suomalaisin keinoin s. 14-15 laajuutta

Lisätiedot