Matkailun yhteismarkkinointi ja myynti. Tule mukaan luomaan uutta yhteismarkkinoinnin ja myynnin menestystarinaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkailun yhteismarkkinointi ja myynti. Tule mukaan luomaan uutta yhteismarkkinoinnin ja myynnin menestystarinaa"

Transkriptio

1 Matkailun yhteismarkkinointi ja myynti Tule mukaan luomaan uutta yhteismarkkinoinnin ja myynnin menestystarinaa 1

2 Miksi uusi yhteismarkkinointimalli? Yhteistyössä on voimaa Uuden yhteismarkkinointimallin keskeisenä tavoitteena on varmistaa riittävät resurssit hyviä tuloksia tuottaneen yhteismarkkinoinnin ja myynnin jatkamiseen. Uusi public private -perustainen malli tuo matkailun markkinointiin mukaan entistä vahvemmin kaikki strategisen toimialan menestykseen vaikuttavat toimijat: maakunnan, seutukunnat, kunnat ja laajan yrityskentän. Selkeä ja avoin toimintamalli koituu kaikkien hyödyksi, sillä vastaavaa kokonaisuutta ei kukaan saa yksin aikaan. Tulevaisuudessa matkailun markkinoinnissa on entistä selkeämmin esillä seuraavat yhtä tärkeät tasot: brändimarkkinointi, b-to-b-markkinointi*, b-to-c-markkinointi** sekä seudullinen/paikallinen matkailuinformaation tuottaminen. Uudessa yhteismarkkinointimallissa matkailun markkinointi ja myynti keskitetään Hämeen Matkailu Oy:lle, joka tuottaa nämä palvelut eri toimijoille ostopalveluna. Yhteismarkkinoinnin ja myynnin hinnoittelu on selkeää ja perustuu sovittuihin toimenpiteisiin ja/tai näkyvyyteen yhteismarkkinoinnissa. Uuteen yhteismarkkinointimalliin liittyen Hämeen matkailun markkinointi- ja myyntiyhtiön Hämeen Matkailu Oy:n omistajuus järjestellään uudelleen vuoden 2009 aikana. Tavoitteena on siirtyä tilaaja-tuottaja -malliin vuoden 2010 alusta ja varmistaa matkailun markkinointi- ja myyntipalvelun maakunnallisen toimintamallin jatkuminen omistajuuden muuttuessa. YHTEISMARKKINOINNIN OSAPUOLET Matkailu on Kanta-Hämeessä strateginen elinkeino, jonka kehittämiseen on panostettu määrätietoisesti jo lähes kymmenen vuoden ajan. Toimialan tärkeyttä maakunnalle korostaa matkailun asema Kanta-Hämeen toiseksi suurimpana työllistäjänä ja merkittävänä tulonlähteenä koko maakunnalle. Matkailu työllistää välittömästi ja välillisesti Kanta-Hämeessä noin 2000 henkilöä ja vuosittain matkailutuloa kertyy reilusti yli 300 miljoonaa euroa. Toimialan kehitys on ollut vahva koko luvun ajan, mistä kertovat myös yli 50 miljoonan euron matkailuinvestoinnit. Hyvä kehitys on seurausta pitkäjänteisestä strategiatyöstä, jossa korostuu koko maakunnan kattava yhteistyö. Jo vuonna 2001 käynnistynyt strategiatyöskentely on edennyt nyt kolmanteen vaiheeseen, joka ulottaa matkailun visiot vuoteen 2015 asti. Tehty työ on myös kantanut hedelmää, mikä näkyy viime vuosien kasvuluvuissa sekä alueelle suuntautuvan kokous- että vapaaajanmatkailun osalta. Yksi matkailun strategisista työkaluista on koko 2000-luvun ajan ollut Häme-brändi, jonka rakentamisessa toimialalla on ollut keskeinen rooli. Matkailun Häme-brändin alla on tehty järjestelmällistä yhteismarkkinointia, jonka avulla on saavutettu hyvät tulokset niin maakunnan kuin sen matkailukohteiden tunnettuuden ja kiinnostavuuden kasvussa. Brändin kehittämisen rinnalla on tehty työtä, jonka tavoittena on uuden matkailun toimintamallin kehittäminen ja matkailun tulevaisuuden resurssoinnin sekä matkailumarkkinoinnin ja myynnin ammattitaitoisen jatkamisen varmistaminen. Käytännön ilmentymä tästä on uusi yhteismarkkinointimalli, johon liittyy myös Hämeen Matkailu Oy:n omistuksen uudelleenjärjestely. Jo nyt Häme-brändistä on muodostunut matkailussa laadun tae, mistä haluan esittää parhaat kiitokset kaikille jo yhteistyössä mukana olleille. Samalla toivotan kaikki Hämeen matkailun toimijat mukaan jatkamaan tuloksellista yhteistyötä seuraavallakin strategiakaudella. Yhteistyössä on se voima, jolla pääsemme yli myös huonommista ajoista. Puhalletaan siis yhteen hiileen ja näytetään, että me Hämeessä osaamme toimia yhdessä sortumatta henkiseen taantumaan ja voivotteluun. Pekka Vihma Toimitusjohtaja, yrittäjä, Vanajanlinna Oy Hallituksen puheenjohtaja, Hämeen Matkailu Oy Markkinoinnin tasot BRÄNDIMARKKINOINTI B-TO-B-MARKKINOINTI B-TO-C-MARKKINOINTI Kunnat, seutukunnat * B-to-B-markkinointi = Yritysmarkkinointi ** B-to-C-markkinointi = Kuluttajamarkkinointi Hämeen Matkailu Oy Yritykset YHTEISMARKKINOINTIMALLIN RAHOITUS Maakunta Maakunta HML-seutu Forssan seutu Riihimäen seutu Yritykset YHTEISMARKKINOINTIMALLIN RAHOITUS

3 Hämeen Matkailu Oy on sinunkin palveluksessasi Hyvässä vauhdissa kohti yhteisiä tavoitteita Hämeen matkailu on noussut 2000-luvulla lähes tuntemattomasta alueesta valtakunnallisesti vahvaksi matkailubrändiksi. Kuluttajien mielikuvat Hämeen matkailupalveluista ovat kehittyneet positiivisesti onnistuneen markkinoinnin ja alan yritysten tuote- ja palvelukehityksen ansiosta. Näistä lähtökohdista on hyvä jatkaa työtä kohti Hämeen matkailun strategisia tavoitteita luvulla jo tehdyn työn ansiosta Hämeen matkailun volyymi on lisääntynyt tuoden lisää työtä ja tuloa maakuntaan. Volyymin kasvu on ollut kuitenkin tervettä eli esimerkiksi majoituksen keskihinta on kyetty pitämään koko ajan valtakunnallisesti erinomaisella tasolla. Visionsa mukaisesti Hämeen matkailu ei pyrikään volyymilliseen johtajuuteen vaan valtakunnan laatujohtajaksi strategisten painopistealueidensa osalta. Strategiset tavoitteet Kanta-Häme on kokous- ja kongressimatkailussa Suomen merkittävin alue pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja laatujohtaja. Perhematkailussa Kanta-Häme on kolmen merkittävimmän alueen joukossa pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kanta-Häme tunnetaan valtakunnallisesti Häme-brändin alle teemoitelluista matkailutuotteistaan (golf, luonto ja erä sekä kulttuuri). Häme-brändi on matkailijalle laadun ja alueen matkailuyrityksille kilpailukyvyn tae. Hämeen Matkailu Oy Hämeen matkailu on noussut viime vuosina yhdeksi valtakunnan vahvimmista matkailubrändeistä, jonka alla toimiville yrityksille Hämeen Matkailu Oy tarjoaa tehokkaan ja luotettavan yhteistyökumppanin. Maakunnan matkailupalveluiden yhteisenä jakelukanavana Hämeen Matkailu Oy on vuodesta 2003 alkaen kehittänyt voimakkaasti organisaatiotaan ja työkalujaan toimialan tämän päivän tarpeita vastaavaksi. yhteistyössä mm. Kehittämiskeskus Oy Hämeen sekä seudullisten kehittämisyhtiöiden kanssa tuotteistanut menestyksekkäästi alueen matkailupalveluita. Tuotteiden kehittämistä on edesauttanut ammattitaitomme ja osaamisemme mm. matkailupalveluiden eri verokannoista ja palveluiden paketoinnista. Selkeä ja tehokas yhteistyömalli matkailuyritysten palvelujen välittämisestä on mahdollistanut myynnin selkeän kasvun. Hämeen Matkailu Oy on Kuluttajaviraston rekisteröimä ja vakuudet tallettanut yhtiö, jolla on matkatoimisto- tai valmismatkaliikkeen oikeudet. Rekisterinumeromme on 3078/00MjMv. Yhteistyö Hämeen Matkailu Oy:n kanssa on turvallista myös yrityksen vakavaraisuudella mitattuna. Arvioitu liikevaihtomme vuonna 2008 oli noin 3,5 miljoonaa euroa, joka on yli nelinkertaistunut vuoden 2003 lukuihin verrattuna. Suomen Asiakastieto on myöntänyt yhtiöllemme korkean Rating Alfa -luokituksen ja yhtiömme vakuudet ja vakuutukset on hoidettu asianmukaisesti. Yhtiöllä on myös takaus suurten tapahtumien järjestämiseksi. Matkailun strategisten tavoitteiden mukainen kehittyminen vaatii tehokasta, laajennettua, jatkuvaa, kustannustehokasta sekä aktiivista asiakaskontaktointia. Tätä varten Hämeen Matkailu Oy:n käytössä olevaa sähköistä Winres-myyntijärjestelmää täydennettiin syksyllä 2008 Prospekti-asiakashallintajärjestelmällä. Sen avulla varmistetaan sekä nykyisten asiakkaiden entistäkin parempi hoito että uusien, potentiaalisten asiakkaiden tehokas kontaktointi. Käytössämme on järjestelmät suurten tapahtumien, kokousten ja kongressien hallinnointiin. Keskeisessä roolissa koko Hämeen matkailun menestystä ajatellen on, että yhtiöllä on alueelta eri asiakasryhmiä kiinnostavia matkailupalveluita välitettävänään. Hämeen Matkailu Oy on Uuden yhteismarkkinointimallimme tavoitteena on luoda entistäkin paremmat edellytykset Hämeen matkailun menestykselle myös tulevaisuudessa. Yhteistyössä kanssamme maakunnan matkailuyritykset voivat keskittyä täysipainoisesti oman liiketoimintansa kehittämiseen Hämeen Matkailu Oy:n vastatessa tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista yhteisen, arvostetun ja tunnetun Häme-brändin alla. Raija Forsman Toimitusjohtaja, Hämeen Matkailu Oy kpl HÄMEEN MATKAILUN KEHITYSTÄ KUVAAVIA TUNNUSLUKUJA 35 % YÖPYMISTEN MÄÄRÄ HOTELLEISSA Koko vuosi keskimäärin, Kanta-Häme Tilastokeskus % HOTELLIEN HUONEKÄYTTÖASTE Koko vuosi keskimäärin, Kanta-Häme Tilastokeskus HUONEEN KESKIHINTA HOTELLEISSA Koko vuosi keskimäärin, Kanta-Häme Tilastokeskus 4 5

4 Uusi toimintamalli avaa enemmän mahdollisuuksia Katso seuraavalta sivulta uudet yhteismarkkinointimallit ja varaa heti omasi! Hämeen matkailua kehitetään sekä mielikuvallisella että volyymisella tasolla. Tavoitteena on alueen matkailullisen vetovoiman lisääntyminen ja alueen matkailutulon kasvu kaikilla mittareilla mitattuna. Kiristyvässä kilpailutilanteessa tavoite on haastellinen, mikä kasvattaa entisestään Hämeen matkailun toimijoiden välisen yhteistyön ja verkostoitumisen merkitystä. Alueellisen yhteistyön rakentajana Hämeen Matkailu Oy on saavuttanut luotettavan toimijan maineen kautta koko maakunnan. Tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi yhtiön toimintaa kehitetään jatkuvasti, minkä tuloksena on syntynyt uusi yhteismarkkinointi- ja myyntimalli. Uuden toimintamallin tarkoituksena on lisätä toiminnan ammattimaisuutta, selkeyttää eri yhteyshenkilöiden vastuualueita organisaatiossa ja tehostaa asiakaskontaktointia. Uuden toimintamallin myötä Hämeen Matkailu Oy muuttuu Call Centeristä tehokkaaksi Contact Centeriksi. Jakelukanavana toimimisen lisäksi haetaan entistä enemmän uusia, potentiaalisia asiakkaita henkilökohtaisen myyntityön, messujen ja erilaisten asiakastilaisuuksien avulla. YHTEISMARKKINOINTIMALLIN EDUT Mahdollistaa entistäkin näkyvämmät yhteismarkkinoinnin toimenpiteet. Monipuolistaa markkinoinnin sisältöä hyödyntäen Hämeen matkailun laaja-alaista yritysverkostoa myös sisällön tuotantoon. Uudistaa ja ajankohtaistaa Hämeen matkailuviestintää tehostamalla internetin hyödyntämistä ja lisäämällä taktista markkinointiviestintää. Ottaa käyttöön uusia markkinointikanavia ja tehostaa Hämeen Matkailu Oy:n asiakashallintajärjestelmien hyväksikäyttöä nykyisten asiakkaiden sitouttamiseen ja uusien asiakasryhmien löytämiseen. Uudistuksen yhtenä päätavoitteena on myös yhteismarkkinoinnin tehostaminen, sen osallistujapohjan laajentaminen ja Häme-brändin vahvistaminen. Tätä varten olemme kehittäneet ratkaisun, joka tekee yhteismarkkinointiin osallistumisen entistäkin helpommaksi ja kustannustehokkaammaksi kaikille matkailualan toimijoille koosta tai palvelusektorista riippumatta. Olemme paketoineet yhteismarkkinoinnin toimenpiteet kolmeen tasoon: L, XL ja XXL. Tutustu seuraavilla aukeamilla eri markkinointikokonaisuuksien sisältöön ja valitse sinun tarpeisiisi parhaiten soveltuva kokonaisuus. Ostettavien pakettien myötä saat käyttöösi parhaan kokemuksemme ja asiantuntemuksemme omaa osaamistasi täydentämään. Yhdessä olemme enemmän! Kati Tiitola Markkinointipäällikkö, Hämeen Matkailu Oy 6 7

5 Yhteismarkkinointi ja myynti Yritykset Hämeen matkailun uusi yhteismarkkinointimalli tarjoaa yrityksellesi vaivattoman ja edullisen ratkaisun yritys- ja kuluttajamarkkinointiin ja myyntiin. Tarjolla on kolme selkeää palvelukokonaisuutta L, XL ja XXL joista voit valita yrityksellesi parhaiten sopivan. Eri mallien yhteydessä mainitun sisällön lisäksi jokaiseen sisältyvät yrityksellesi nimetyn myyntihenkilön palvelut Hämeen Matkailu Oy:ssa. Halutessasi voit ostaa laajempaakin näkyvyyttä joko yhdestä tai kaikista yrityksesi myyntiä tukevista kampanjoista. Vetovoimaisen ja korkeasta laadusta viestivän Häme-brändin alla toteutettava yhteismarkkinointi on ympärivuotista ja toimenpiteet ennalta suunniteltuja sekä yhteisen strategian mukaisia. Yhteismarkkinointimalli kattaa myös mm. media- ja mainostoimistokustannukset, mikä lisää mallien kustannustehokkuutta. Käytä sinäkin yrityksesi markkinointipanostukset parhaalla tavalla: tule mukaan Hämeen matkailun b-to-b- ja b-to-c-markkinointiin. Yhteistyössä saat enemmän! VALITSE SOPIVIN SOPIMUSPAKETTI Pienemmät paketit sisältyvät isompiin XXL XL Matkamessut sisältää yrityksen esittelypaikan Hämeosastolla Myynti yrityskohtainen, nimetty myyjä Hämeen Matkailussa uusasiakashankinnassa Kampanja sisältää yhden kampanjanäkyvyyden: Puuha-, Golf- tai Hyvän Olon Kokous (ei sisällä kesäkampanjaa) Kongressimessut tai Sihteeri & Assistentti -päivät sisältää yrityksen esittelypaikan Hämeosastolla Esite Kokous-, kongressi- & tapahtumaesite, yrityksen palveluiden esittelypaikka esitteessä Myynti Yrityskohtainen, nimetty myyjä Hämeen Matkailussa Sähköinen markkinointi Kampanjanosto yhdeksi kuukaudeksi yritykselle sopivalla osiolla Häme-markkinointi aktivoi ympäri vuoden Häme-esitteet Häme-teemaesite Kokous-, kongressi & tapahtuma -esite Ohjelmaa ryhmille ja yrityksille -esite * Näköisesitteet netissä Messut, kotimaa Matka messut Kongressimessut Sihteeri & Assistentti -päivät Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu L Esitejakelu Kongressi- ja S&A -messuilla tai Matkamessuilla Uutiskirjenäkyvyys Tuote/palveluesittelypaikka yhdessä Hämeen Matkailun uutiskirjeessä. Myynti Yrityskohtainen, nimetty myyjä Hämeen Matkailussa Kampanjat Hyvän Olon Kokous PuuhaHäme GolfHäme Sähköinen markkinointi Uutiskirjeet aktivointi Sisäinen markkinointi Häme Markkinoi -päivä Hämeen Matkailumarkkinat * Ilmoitustila myydään erikseen KAMPANJAT* PUUHA GOLF HYVÄN OLON KOKOUS KESÄKAMPANJA * Kampanjat ja muut sopimuspakettien osat ostettavissa myös erikseen. Sopimuspakettien hinnat ja tarkemmat sisällöt erillisessä mediakortissa. 8 9

6 Yhteismarkkinointi ja myynti Maakunta, seutukunta, kunnat ja yritykset Häme on noussut nopeasti kotimaan vetovoimaisimpien matkailualueiden kärkijoukkoon. Yksi tärkeimpiä maineen ja myynnin tekijöitä on ollut Häme-brändin määrätietoinen rakentaminen, missä matkailuala on ollut vahva toimija. Häme-brändin edelleen vahvistaminen on kaikkien matkailualan toimijoiden yhteinen etu niin maakunnan, seutukunnan kuin alueella laadukkaita palveluja tarjoavan yrityskentän. Maakunnallista brändityötä jatkettaessa tavoitteena on, että myös seudullisen tason viestintä siirtyy entistä vahvemmin Häme-brändin alle. Maakuntatasolla tarkoituksena on varmistaa matkailun kokonaisviestin säilyminen yhdessä määritellyn Häme-brändin mukaisena. Seutukuntien kohdalla huolehditaan matkailun strategisten painopistealueiden esiintuomisesta niidenkin viestinnässä. Tähän kokonaisuuteen yrityskenttä tuo oman panoksensa ollen yhteistyökumppanuuksien kautta mukana luomassa ja vahvistamassa matkailun Häme-brändiä. Häme-brändi on Hämeen liiton omaisuutta. Hämeen liitto on ulkoistanut vuoden 2009 Häme-markkinoinnin koordinoinnin ja toteutuksen erillisen palvelusopimuksen mukaisesti Hämeen Matkailu Oy:lle. Tervetuloa mukaan rakentamaan entistäkin vahvempaa Häme-brändiä meidän kaikkien eduksi, yhdessä ja erikseen! % 65 % Kyllä Ei Matkailumarkkinoinnin ja myynnin asiantuntijapalvelut Hämeen mainonnan huomaaminen Taloustutkimus: Kanta-Hämeen matkailun imagotutkimus 2007 Häme-markkinoinnin suuntaaminen pääkaupunkiseudulle tuottaa tulosta: jo 65 % pääkaupunkiseutulaisista on huomannut Hämeen markkinointitoimenpiteitä. Suuri Seikkailu Hämeessä, asuminen Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu 2005, 1.sija. Yhteistyösopimuksen myötä Hämeen Matkailu Oy vastaa alla olevista kokonaisuuksista 1. Markkinointimateriaalit + mediakampanjat Häme-brändin mukaiset matkailun painotuotteet Hämeen matkailustrategian mukaisten teemojen media-- kampanjat 2. Messut ja myyntitapahtumat Häme-brändin mukainen esittäytyminen matkailualan päämessuilla ja myyntitapahtumissa 3. Yhteistyökumppanuudet Matkailuyritysten ja muiden toimijoiden mukaan saaminen Häme-brändin mukaisiin yhteismarkkinointi- ja myyntitapahtumiin 4. ja muu sähköinen viestintä Häme-brändin eri teemojen viestinnän ja vuorovaikutuksen keskeisin kanava markkinointi ja kehitys sivuston hyödyntäminen matkailupalveluiden jakelukanavana Haluamme jatkossakin taata, että Hämemarkkinointi on laadukasta ja huomataan valituissa kohderyhmissä! Suuri Seikkailu Hämeessä, matkailu Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu 2005, 2.sija. Hämeessä on duunia, Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu 2006, 2.sija

7 Kuvassa vasemmalta Niina Karttunen, Jasmin Heikkilä, Päivi Välikoski Vas. ylhäältä Niina Kilpinen, Kati Tiitola, Riikka Onninen ja Katri Laine. Kuvasta puuttuu Janina Salminen. Kaikki Hämeen Matkailun ammattilaiset palveluksessasi! Raija Forsman Toimitusjohtaja Puh (0) Kati Tiitola Markkinointipäällikkö Puh (0) Niina Karttunen Kokous- ja kongressimyyntipäällikkö Puh (0) Janina Salminen Myyntipäällikkö - Overseas/East Puh (0) Jasmin Heikkilä Kokousmyyntipäällikkö Puh (0) Riikka Onninen Ryhmämyyntineuvottelija Puh (0) Päivi Välikoski Kokous- ja ryhmämyyntineuvottelija Puh +358 (0) Katri Laine Markkinointi- ja myyntiassistentti Puh (0) Nina Kilpinen Controller Puh (0) Hämeen Matkailu Oy, Verkatehdas, Viipurintie 4, Hämeenlinna Puh

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailustrategia 2011-2014 28.9.2011 Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailun visio 2014 Lappi Puhdasta ELÄMÄNVOIMAA lähelläsi. Lappi on Euroopan johtava kestävän luonto- ja elämysmatkailun kohde

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Lapin matkailun kehitys ja matkailustrategia Matkailuparlamentti Satu Luiro, Lapin liitto

Lapin matkailun kehitys ja matkailustrategia Matkailuparlamentti Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailun kehitys 2009-2010 ja matkailustrategia 2011-2014 Matkailuparlamentti 29. 30.9.2010 Satu Luiro, Lapin liitto Rekisteröityjen yöpymisten kehitys suhteessa tavoitteisiin v. 2009 Rekisteröidyt

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 19.2.216/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli joulukuussa noin 1,4 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 6,9

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* 35 59 639 569 64 87 653 149 659 86 611 992 595 984 698 285 72 239 87 16 763 769 696 936 Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 17.3.216/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten

Lisätiedot

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 25,1 prosentin kasvussa Rovaniemellä Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin 96 500 yötä, joista suomalaiset 12 800 ja ulkomaalaiset 83 700 yötä. Yhteensä yöpymisten

Lisätiedot

Taidolla tulosta. - työllisyydenhoidon asiantuntijaseminaari. 24.9.2015 Keuruu

Taidolla tulosta. - työllisyydenhoidon asiantuntijaseminaari. 24.9.2015 Keuruu Taidolla tulosta - työllisyydenhoidon asiantuntijaseminaari 24.9.2015 Keuruu Työttömyyden pitkittymisellä on suuri vaikutus julkisen talouden kestävyysvajeeseen. Yhden prosenttiyksikön työttömyyden alenema

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Yhdessä enemmän Mistä kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun? Matkailun tiekartta 2015 2025

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Luonnos strategisista päämääristä Hyvinvoinnin näkökulma Yritysten kilpailukyvyn kehittäminen Ehdotukset strategisiksi

Lisätiedot

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli

3. Ikä. Määrä % EOS Alle Yli 7 1 3. Ikä Määrä % EOS 6 0.81 Alle 30 1.8 30-245 33. Yli 50 4 64.1 2 5. Seudullinen viestintä on avointa 6. Seudullinen viestintä on helposti ymmärrettävää 7. Seudullä on selkeä yhteinen tahtotila 8. Toimijoiden

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Aluekehittäminen ja uusien maakuntien ja valtion yhteistyö, luonnos TEM/ YAO

Aluekehittäminen ja uusien maakuntien ja valtion yhteistyö, luonnos TEM/ YAO Aluekehittäminen ja uusien maakuntien ja valtion yhteistyö, luonnos TEM/ YAO 15.2.2017 1 Etunimi Sukunimi ALUEITA KEHITETÄÄN YHTEISTYÖSSÄ Valtion ja maakuntien keskustelut aluekehittämisestä Neuvottelukunta

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote- uudistus ja Eksote Perustetaan erillisellä lailla 18 maakuntaa, joille kuuluu soten järjestäminen; Etelä-Karjalassa vapaaehtoinen perustaminen ja toiminnan käynnistyminen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly 2009 Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme syyskuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme syyskuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sari Teimola Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme syyskuu 2016 Päivitetty 25.10.2016/Sari Teimola Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2011 2016 30 000 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan

Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Asiantuntijanäkemys Lappeenranta 2028 -strategiaan Strategian laadintaa varten on tunnistettu neljä näkökulmaa, joiden kautta kaupungin toiminnalle asetetaan tavoitteita. Näkökulmat ovat: kuntalaisen hyvinvointi

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa

Nam, mistä tätä saa? Asiakaskohtaaminen myyntitapahtumassa Tiistai 23.8.2016 Balentor Oy - Dokumentin ja sen liitteiden sisältämän tiedon tai tietojen osan levittäminen, siirtäminen, julkaiseminen, kopioiminen, saattaminen yleisön saataviin, uudelleen tuottaminen

Lisätiedot

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu

MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu MILLÄ TUOTTEILLA JA MILLE MARKKINOILLE? 28.11.2007 Ari Ålander Markkinointijohtaja Keski-Suomen matkailu K-S MATKAILUN KEHITTÄMISEN TAVOITTEET VUODELLE 2013 alueellisen matkailutulon kasvattaminen 5% vuodessa

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet

Teema ja strategiset alueet Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Toimenpidealueet Itsenäisen Suomen synty ja kehitys Valtiolliset juhlat

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 8/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 8/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Lapin matkailun kehitys

Lapin matkailun kehitys Lapin matkailun kehitys 2011-2012 Lapin matkailuparlamentti 3.10.2012 Satu Luiro Matkailukoordinaattori Lapin liitto Rekisteröityjen yöpymisten kehitys Rekisteröityjen yöpymisten kehitys Lapissa ja tavoitteet

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Keski-Suomen matkailustrategia 2020 Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Vanhan (2005) matkailustrategian tavoitteet peruslähtökohtana yrityslähtöisyys, julkinen sektori toimii edellytysten luojana

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Valtorin asiakasyhteistyö

Valtorin asiakasyhteistyö Valtorin asiakasyhteistyö Asiakaspalvelujohtaja Jukka Rautanen Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Esityksen sisältö Asiakasyhteistyön käynnistyminen Asiakasyhteistyön toimintamalli

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä

Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat Hämeessä Marraskuu 2016 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 20.12.2016 / Hämeen ELY-keskus, Sanna Paakkunainen Ulkomaalaiset työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista. Maakuntauudistuksen projektiryhmä / Neuvotteleva virkamies Piia Rekilä

Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista. Maakuntauudistuksen projektiryhmä / Neuvotteleva virkamies Piia Rekilä Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista Maakuntauudistuksen projektiryhmä 7.2.2017 / Neuvotteleva virkamies Piia Rekilä Kasvupalveluuudistus KASVU- PALVELUT TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Valtori Kehittäminen ja laatu

Valtori Kehittäminen ja laatu Valtori Kehittäminen ja laatu Kehitysjohtaja Sari-Anne Hannula Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori Valtio Expo 2014 Kehittäminen ja laatu Tavoite ja tarkoitus: Kehittämisen systematisointi

Lisätiedot

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013

WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 WILDLIFE MATKAILUTUOTTEIDEN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Jaana Keränen, Wild Taiga Eero Kortelainen, Erä-Eero Esa-Mikko Lappalainen, Haapaniemen Matkailu Reijo Lappalainen, Haapaniemen Matkailu

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä joulukuussa TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 20.1.

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä joulukuussa TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 20.1. Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä joulukuussa 2014 Päivitetty 20.1.2015/SariTeimola Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti

Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti Ylläksen markkinointi uudistuu - suunnattu osakeanti 27.1. 29.4.2016 Tule osakkaaksi Ylläksen Markkinointi Oy:hyn - mukana olosi on tärkeää. mm. Kolarin kunta on jatkossa vahvasti mukana. Yhteismarkkinoinnista

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8. ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.2016 10.6.2016 Kanta-liittymisen tukiprojekti Miksi? Auttaa liittymisen

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 YHDESSÄ OLEMME HÄME Häme on alueellisen yhteismarkkinoinnin edelläkävijä. Yli kymmenvuotiaan historiamme aikana olemme yhdessä useiden eri

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014

Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 Iisalmen kaupungin markkinointiviestintä 2013-2014 26.2.2013 Kaupunkistrategia 2020 Visio: - Korkeatasoinen palveluvarustus - Monipuolinen elinkeinorakenne ja vahva yrittäjyys - Erinomaiset yhteydet -

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä heinäkuussa TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä heinäkuussa TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä heinäkuussa 2015 Päivitetty 25.08.2015/Sari Teimola Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2010 2015

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk)

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Lähtökohta Suomen matkailustrategia, Visit Finlandin katto ohjelmat, Pirkanmaan elämystalouden strategia ja Pirkanmaan matkailuyritysten toiveet (kysely tehty

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA SISÄLTÖ Visio 2017 2 Päästrategia 3 Painopistealueet Painopistealueiden kehityssuunnitelmat 4 5-9 VISIO 2017 Itsenäinen Juuka- parasta Pielistä Visio tarkoittaa mm. - avaraa

Lisätiedot

MATKAILUSTRATEGIA 2007 2010 Tiivistelmä

MATKAILUSTRATEGIA 2007 2010 Tiivistelmä MATKAILUSTRATEGIA 27 21 Tiivistelmä 1. STRATEGISELLA SUUNNITTELULLA HYVIÄ TULOKSIA Edellinen Lapin matkailustrategia vuosille 23-26 on ohjannut maakunnan matkailun kehittämistä määrittämällä strategisesti

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Halutuin.

Halutuin. Halutuin. www.levi.fi Alueellinen yhteistyö matkailussa Levillä Levin historiaa Ensimmäinen hiihtohissi vuonna 1964 Ensimmäinen hotelli vuonna 1981, Hotelli Levitunturi Kittilän lentokenttä vuonna 1982

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 19/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 19/2013 1 (5) 3 Kaupunginkanslian elinkeino-osaston organisaatiomuutos ja siihen liittyvät henkilöstösiirrot HEL 2013-013409 T 00 01 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijä

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 10/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 1/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

Idän Taiga ry Jäsenyrityksiä 59 (tilanne ), joista 76 % (45) mukana yhteismarkkinoinnissa

Idän Taiga ry Jäsenyrityksiä 59 (tilanne ), joista 76 % (45) mukana yhteismarkkinoinnissa Kajaani 25.11.2016 Idän Taiga ry 2016 Jäsenyrityksiä 59 (tilanne 8.9.2016), joista 76 % (45) mukana yhteismarkkinoinnissa Yritysten kuntajako (kpl): Kuhmolaiset 25 (42 %) Suomussalmelaiset 24 (41 %) Muu

Lisätiedot

Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa)

Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa) Ostokset verkkokaupoista 1-6/2010 (yhteensä 4767 miljoonaa euroa) 1 1 Mitä varauskanavia tarjoat? Vaihtoehdot Asiakas toimistossa Asiakas puhelimessa Asiakas lähettää sähköpostin Asiakas lähettää tekstiviestin

Lisätiedot