Matkailun yhteismarkkinointi ja myynti. Tule mukaan luomaan uutta yhteismarkkinoinnin ja myynnin menestystarinaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkailun yhteismarkkinointi ja myynti. Tule mukaan luomaan uutta yhteismarkkinoinnin ja myynnin menestystarinaa"

Transkriptio

1 Matkailun yhteismarkkinointi ja myynti Tule mukaan luomaan uutta yhteismarkkinoinnin ja myynnin menestystarinaa 1

2 Miksi uusi yhteismarkkinointimalli? Yhteistyössä on voimaa Uuden yhteismarkkinointimallin keskeisenä tavoitteena on varmistaa riittävät resurssit hyviä tuloksia tuottaneen yhteismarkkinoinnin ja myynnin jatkamiseen. Uusi public private -perustainen malli tuo matkailun markkinointiin mukaan entistä vahvemmin kaikki strategisen toimialan menestykseen vaikuttavat toimijat: maakunnan, seutukunnat, kunnat ja laajan yrityskentän. Selkeä ja avoin toimintamalli koituu kaikkien hyödyksi, sillä vastaavaa kokonaisuutta ei kukaan saa yksin aikaan. Tulevaisuudessa matkailun markkinoinnissa on entistä selkeämmin esillä seuraavat yhtä tärkeät tasot: brändimarkkinointi, b-to-b-markkinointi*, b-to-c-markkinointi** sekä seudullinen/paikallinen matkailuinformaation tuottaminen. Uudessa yhteismarkkinointimallissa matkailun markkinointi ja myynti keskitetään Hämeen Matkailu Oy:lle, joka tuottaa nämä palvelut eri toimijoille ostopalveluna. Yhteismarkkinoinnin ja myynnin hinnoittelu on selkeää ja perustuu sovittuihin toimenpiteisiin ja/tai näkyvyyteen yhteismarkkinoinnissa. Uuteen yhteismarkkinointimalliin liittyen Hämeen matkailun markkinointi- ja myyntiyhtiön Hämeen Matkailu Oy:n omistajuus järjestellään uudelleen vuoden 2009 aikana. Tavoitteena on siirtyä tilaaja-tuottaja -malliin vuoden 2010 alusta ja varmistaa matkailun markkinointi- ja myyntipalvelun maakunnallisen toimintamallin jatkuminen omistajuuden muuttuessa. YHTEISMARKKINOINNIN OSAPUOLET Matkailu on Kanta-Hämeessä strateginen elinkeino, jonka kehittämiseen on panostettu määrätietoisesti jo lähes kymmenen vuoden ajan. Toimialan tärkeyttä maakunnalle korostaa matkailun asema Kanta-Hämeen toiseksi suurimpana työllistäjänä ja merkittävänä tulonlähteenä koko maakunnalle. Matkailu työllistää välittömästi ja välillisesti Kanta-Hämeessä noin 2000 henkilöä ja vuosittain matkailutuloa kertyy reilusti yli 300 miljoonaa euroa. Toimialan kehitys on ollut vahva koko luvun ajan, mistä kertovat myös yli 50 miljoonan euron matkailuinvestoinnit. Hyvä kehitys on seurausta pitkäjänteisestä strategiatyöstä, jossa korostuu koko maakunnan kattava yhteistyö. Jo vuonna 2001 käynnistynyt strategiatyöskentely on edennyt nyt kolmanteen vaiheeseen, joka ulottaa matkailun visiot vuoteen 2015 asti. Tehty työ on myös kantanut hedelmää, mikä näkyy viime vuosien kasvuluvuissa sekä alueelle suuntautuvan kokous- että vapaaajanmatkailun osalta. Yksi matkailun strategisista työkaluista on koko 2000-luvun ajan ollut Häme-brändi, jonka rakentamisessa toimialalla on ollut keskeinen rooli. Matkailun Häme-brändin alla on tehty järjestelmällistä yhteismarkkinointia, jonka avulla on saavutettu hyvät tulokset niin maakunnan kuin sen matkailukohteiden tunnettuuden ja kiinnostavuuden kasvussa. Brändin kehittämisen rinnalla on tehty työtä, jonka tavoittena on uuden matkailun toimintamallin kehittäminen ja matkailun tulevaisuuden resurssoinnin sekä matkailumarkkinoinnin ja myynnin ammattitaitoisen jatkamisen varmistaminen. Käytännön ilmentymä tästä on uusi yhteismarkkinointimalli, johon liittyy myös Hämeen Matkailu Oy:n omistuksen uudelleenjärjestely. Jo nyt Häme-brändistä on muodostunut matkailussa laadun tae, mistä haluan esittää parhaat kiitokset kaikille jo yhteistyössä mukana olleille. Samalla toivotan kaikki Hämeen matkailun toimijat mukaan jatkamaan tuloksellista yhteistyötä seuraavallakin strategiakaudella. Yhteistyössä on se voima, jolla pääsemme yli myös huonommista ajoista. Puhalletaan siis yhteen hiileen ja näytetään, että me Hämeessä osaamme toimia yhdessä sortumatta henkiseen taantumaan ja voivotteluun. Pekka Vihma Toimitusjohtaja, yrittäjä, Vanajanlinna Oy Hallituksen puheenjohtaja, Hämeen Matkailu Oy Markkinoinnin tasot BRÄNDIMARKKINOINTI B-TO-B-MARKKINOINTI B-TO-C-MARKKINOINTI Kunnat, seutukunnat * B-to-B-markkinointi = Yritysmarkkinointi ** B-to-C-markkinointi = Kuluttajamarkkinointi Hämeen Matkailu Oy Yritykset YHTEISMARKKINOINTIMALLIN RAHOITUS Maakunta Maakunta HML-seutu Forssan seutu Riihimäen seutu Yritykset YHTEISMARKKINOINTIMALLIN RAHOITUS

3 Hämeen Matkailu Oy on sinunkin palveluksessasi Hyvässä vauhdissa kohti yhteisiä tavoitteita Hämeen matkailu on noussut 2000-luvulla lähes tuntemattomasta alueesta valtakunnallisesti vahvaksi matkailubrändiksi. Kuluttajien mielikuvat Hämeen matkailupalveluista ovat kehittyneet positiivisesti onnistuneen markkinoinnin ja alan yritysten tuote- ja palvelukehityksen ansiosta. Näistä lähtökohdista on hyvä jatkaa työtä kohti Hämeen matkailun strategisia tavoitteita luvulla jo tehdyn työn ansiosta Hämeen matkailun volyymi on lisääntynyt tuoden lisää työtä ja tuloa maakuntaan. Volyymin kasvu on ollut kuitenkin tervettä eli esimerkiksi majoituksen keskihinta on kyetty pitämään koko ajan valtakunnallisesti erinomaisella tasolla. Visionsa mukaisesti Hämeen matkailu ei pyrikään volyymilliseen johtajuuteen vaan valtakunnan laatujohtajaksi strategisten painopistealueidensa osalta. Strategiset tavoitteet Kanta-Häme on kokous- ja kongressimatkailussa Suomen merkittävin alue pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja laatujohtaja. Perhematkailussa Kanta-Häme on kolmen merkittävimmän alueen joukossa pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kanta-Häme tunnetaan valtakunnallisesti Häme-brändin alle teemoitelluista matkailutuotteistaan (golf, luonto ja erä sekä kulttuuri). Häme-brändi on matkailijalle laadun ja alueen matkailuyrityksille kilpailukyvyn tae. Hämeen Matkailu Oy Hämeen matkailu on noussut viime vuosina yhdeksi valtakunnan vahvimmista matkailubrändeistä, jonka alla toimiville yrityksille Hämeen Matkailu Oy tarjoaa tehokkaan ja luotettavan yhteistyökumppanin. Maakunnan matkailupalveluiden yhteisenä jakelukanavana Hämeen Matkailu Oy on vuodesta 2003 alkaen kehittänyt voimakkaasti organisaatiotaan ja työkalujaan toimialan tämän päivän tarpeita vastaavaksi. yhteistyössä mm. Kehittämiskeskus Oy Hämeen sekä seudullisten kehittämisyhtiöiden kanssa tuotteistanut menestyksekkäästi alueen matkailupalveluita. Tuotteiden kehittämistä on edesauttanut ammattitaitomme ja osaamisemme mm. matkailupalveluiden eri verokannoista ja palveluiden paketoinnista. Selkeä ja tehokas yhteistyömalli matkailuyritysten palvelujen välittämisestä on mahdollistanut myynnin selkeän kasvun. Hämeen Matkailu Oy on Kuluttajaviraston rekisteröimä ja vakuudet tallettanut yhtiö, jolla on matkatoimisto- tai valmismatkaliikkeen oikeudet. Rekisterinumeromme on 3078/00MjMv. Yhteistyö Hämeen Matkailu Oy:n kanssa on turvallista myös yrityksen vakavaraisuudella mitattuna. Arvioitu liikevaihtomme vuonna 2008 oli noin 3,5 miljoonaa euroa, joka on yli nelinkertaistunut vuoden 2003 lukuihin verrattuna. Suomen Asiakastieto on myöntänyt yhtiöllemme korkean Rating Alfa -luokituksen ja yhtiömme vakuudet ja vakuutukset on hoidettu asianmukaisesti. Yhtiöllä on myös takaus suurten tapahtumien järjestämiseksi. Matkailun strategisten tavoitteiden mukainen kehittyminen vaatii tehokasta, laajennettua, jatkuvaa, kustannustehokasta sekä aktiivista asiakaskontaktointia. Tätä varten Hämeen Matkailu Oy:n käytössä olevaa sähköistä Winres-myyntijärjestelmää täydennettiin syksyllä 2008 Prospekti-asiakashallintajärjestelmällä. Sen avulla varmistetaan sekä nykyisten asiakkaiden entistäkin parempi hoito että uusien, potentiaalisten asiakkaiden tehokas kontaktointi. Käytössämme on järjestelmät suurten tapahtumien, kokousten ja kongressien hallinnointiin. Keskeisessä roolissa koko Hämeen matkailun menestystä ajatellen on, että yhtiöllä on alueelta eri asiakasryhmiä kiinnostavia matkailupalveluita välitettävänään. Hämeen Matkailu Oy on Uuden yhteismarkkinointimallimme tavoitteena on luoda entistäkin paremmat edellytykset Hämeen matkailun menestykselle myös tulevaisuudessa. Yhteistyössä kanssamme maakunnan matkailuyritykset voivat keskittyä täysipainoisesti oman liiketoimintansa kehittämiseen Hämeen Matkailu Oy:n vastatessa tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista yhteisen, arvostetun ja tunnetun Häme-brändin alla. Raija Forsman Toimitusjohtaja, Hämeen Matkailu Oy kpl HÄMEEN MATKAILUN KEHITYSTÄ KUVAAVIA TUNNUSLUKUJA 35 % YÖPYMISTEN MÄÄRÄ HOTELLEISSA Koko vuosi keskimäärin, Kanta-Häme Tilastokeskus % HOTELLIEN HUONEKÄYTTÖASTE Koko vuosi keskimäärin, Kanta-Häme Tilastokeskus HUONEEN KESKIHINTA HOTELLEISSA Koko vuosi keskimäärin, Kanta-Häme Tilastokeskus 4 5

4 Uusi toimintamalli avaa enemmän mahdollisuuksia Katso seuraavalta sivulta uudet yhteismarkkinointimallit ja varaa heti omasi! Hämeen matkailua kehitetään sekä mielikuvallisella että volyymisella tasolla. Tavoitteena on alueen matkailullisen vetovoiman lisääntyminen ja alueen matkailutulon kasvu kaikilla mittareilla mitattuna. Kiristyvässä kilpailutilanteessa tavoite on haastellinen, mikä kasvattaa entisestään Hämeen matkailun toimijoiden välisen yhteistyön ja verkostoitumisen merkitystä. Alueellisen yhteistyön rakentajana Hämeen Matkailu Oy on saavuttanut luotettavan toimijan maineen kautta koko maakunnan. Tulevaisuuden tavoitteiden saavuttamiseksi yhtiön toimintaa kehitetään jatkuvasti, minkä tuloksena on syntynyt uusi yhteismarkkinointi- ja myyntimalli. Uuden toimintamallin tarkoituksena on lisätä toiminnan ammattimaisuutta, selkeyttää eri yhteyshenkilöiden vastuualueita organisaatiossa ja tehostaa asiakaskontaktointia. Uuden toimintamallin myötä Hämeen Matkailu Oy muuttuu Call Centeristä tehokkaaksi Contact Centeriksi. Jakelukanavana toimimisen lisäksi haetaan entistä enemmän uusia, potentiaalisia asiakkaita henkilökohtaisen myyntityön, messujen ja erilaisten asiakastilaisuuksien avulla. YHTEISMARKKINOINTIMALLIN EDUT Mahdollistaa entistäkin näkyvämmät yhteismarkkinoinnin toimenpiteet. Monipuolistaa markkinoinnin sisältöä hyödyntäen Hämeen matkailun laaja-alaista yritysverkostoa myös sisällön tuotantoon. Uudistaa ja ajankohtaistaa Hämeen matkailuviestintää tehostamalla internetin hyödyntämistä ja lisäämällä taktista markkinointiviestintää. Ottaa käyttöön uusia markkinointikanavia ja tehostaa Hämeen Matkailu Oy:n asiakashallintajärjestelmien hyväksikäyttöä nykyisten asiakkaiden sitouttamiseen ja uusien asiakasryhmien löytämiseen. Uudistuksen yhtenä päätavoitteena on myös yhteismarkkinoinnin tehostaminen, sen osallistujapohjan laajentaminen ja Häme-brändin vahvistaminen. Tätä varten olemme kehittäneet ratkaisun, joka tekee yhteismarkkinointiin osallistumisen entistäkin helpommaksi ja kustannustehokkaammaksi kaikille matkailualan toimijoille koosta tai palvelusektorista riippumatta. Olemme paketoineet yhteismarkkinoinnin toimenpiteet kolmeen tasoon: L, XL ja XXL. Tutustu seuraavilla aukeamilla eri markkinointikokonaisuuksien sisältöön ja valitse sinun tarpeisiisi parhaiten soveltuva kokonaisuus. Ostettavien pakettien myötä saat käyttöösi parhaan kokemuksemme ja asiantuntemuksemme omaa osaamistasi täydentämään. Yhdessä olemme enemmän! Kati Tiitola Markkinointipäällikkö, Hämeen Matkailu Oy 6 7

5 Yhteismarkkinointi ja myynti Yritykset Hämeen matkailun uusi yhteismarkkinointimalli tarjoaa yrityksellesi vaivattoman ja edullisen ratkaisun yritys- ja kuluttajamarkkinointiin ja myyntiin. Tarjolla on kolme selkeää palvelukokonaisuutta L, XL ja XXL joista voit valita yrityksellesi parhaiten sopivan. Eri mallien yhteydessä mainitun sisällön lisäksi jokaiseen sisältyvät yrityksellesi nimetyn myyntihenkilön palvelut Hämeen Matkailu Oy:ssa. Halutessasi voit ostaa laajempaakin näkyvyyttä joko yhdestä tai kaikista yrityksesi myyntiä tukevista kampanjoista. Vetovoimaisen ja korkeasta laadusta viestivän Häme-brändin alla toteutettava yhteismarkkinointi on ympärivuotista ja toimenpiteet ennalta suunniteltuja sekä yhteisen strategian mukaisia. Yhteismarkkinointimalli kattaa myös mm. media- ja mainostoimistokustannukset, mikä lisää mallien kustannustehokkuutta. Käytä sinäkin yrityksesi markkinointipanostukset parhaalla tavalla: tule mukaan Hämeen matkailun b-to-b- ja b-to-c-markkinointiin. Yhteistyössä saat enemmän! VALITSE SOPIVIN SOPIMUSPAKETTI Pienemmät paketit sisältyvät isompiin XXL XL Matkamessut sisältää yrityksen esittelypaikan Hämeosastolla Myynti yrityskohtainen, nimetty myyjä Hämeen Matkailussa uusasiakashankinnassa Kampanja sisältää yhden kampanjanäkyvyyden: Puuha-, Golf- tai Hyvän Olon Kokous (ei sisällä kesäkampanjaa) Kongressimessut tai Sihteeri & Assistentti -päivät sisältää yrityksen esittelypaikan Hämeosastolla Esite Kokous-, kongressi- & tapahtumaesite, yrityksen palveluiden esittelypaikka esitteessä Myynti Yrityskohtainen, nimetty myyjä Hämeen Matkailussa Sähköinen markkinointi Kampanjanosto yhdeksi kuukaudeksi yritykselle sopivalla osiolla Häme-markkinointi aktivoi ympäri vuoden Häme-esitteet Häme-teemaesite Kokous-, kongressi & tapahtuma -esite Ohjelmaa ryhmille ja yrityksille -esite * Näköisesitteet netissä Messut, kotimaa Matka messut Kongressimessut Sihteeri & Assistentti -päivät Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu L Esitejakelu Kongressi- ja S&A -messuilla tai Matkamessuilla Uutiskirjenäkyvyys Tuote/palveluesittelypaikka yhdessä Hämeen Matkailun uutiskirjeessä. Myynti Yrityskohtainen, nimetty myyjä Hämeen Matkailussa Kampanjat Hyvän Olon Kokous PuuhaHäme GolfHäme Sähköinen markkinointi Uutiskirjeet aktivointi Sisäinen markkinointi Häme Markkinoi -päivä Hämeen Matkailumarkkinat * Ilmoitustila myydään erikseen KAMPANJAT* PUUHA GOLF HYVÄN OLON KOKOUS KESÄKAMPANJA * Kampanjat ja muut sopimuspakettien osat ostettavissa myös erikseen. Sopimuspakettien hinnat ja tarkemmat sisällöt erillisessä mediakortissa. 8 9

6 Yhteismarkkinointi ja myynti Maakunta, seutukunta, kunnat ja yritykset Häme on noussut nopeasti kotimaan vetovoimaisimpien matkailualueiden kärkijoukkoon. Yksi tärkeimpiä maineen ja myynnin tekijöitä on ollut Häme-brändin määrätietoinen rakentaminen, missä matkailuala on ollut vahva toimija. Häme-brändin edelleen vahvistaminen on kaikkien matkailualan toimijoiden yhteinen etu niin maakunnan, seutukunnan kuin alueella laadukkaita palveluja tarjoavan yrityskentän. Maakunnallista brändityötä jatkettaessa tavoitteena on, että myös seudullisen tason viestintä siirtyy entistä vahvemmin Häme-brändin alle. Maakuntatasolla tarkoituksena on varmistaa matkailun kokonaisviestin säilyminen yhdessä määritellyn Häme-brändin mukaisena. Seutukuntien kohdalla huolehditaan matkailun strategisten painopistealueiden esiintuomisesta niidenkin viestinnässä. Tähän kokonaisuuteen yrityskenttä tuo oman panoksensa ollen yhteistyökumppanuuksien kautta mukana luomassa ja vahvistamassa matkailun Häme-brändiä. Häme-brändi on Hämeen liiton omaisuutta. Hämeen liitto on ulkoistanut vuoden 2009 Häme-markkinoinnin koordinoinnin ja toteutuksen erillisen palvelusopimuksen mukaisesti Hämeen Matkailu Oy:lle. Tervetuloa mukaan rakentamaan entistäkin vahvempaa Häme-brändiä meidän kaikkien eduksi, yhdessä ja erikseen! % 65 % Kyllä Ei Matkailumarkkinoinnin ja myynnin asiantuntijapalvelut Hämeen mainonnan huomaaminen Taloustutkimus: Kanta-Hämeen matkailun imagotutkimus 2007 Häme-markkinoinnin suuntaaminen pääkaupunkiseudulle tuottaa tulosta: jo 65 % pääkaupunkiseutulaisista on huomannut Hämeen markkinointitoimenpiteitä. Suuri Seikkailu Hämeessä, asuminen Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu 2005, 1.sija. Yhteistyösopimuksen myötä Hämeen Matkailu Oy vastaa alla olevista kokonaisuuksista 1. Markkinointimateriaalit + mediakampanjat Häme-brändin mukaiset matkailun painotuotteet Hämeen matkailustrategian mukaisten teemojen media-- kampanjat 2. Messut ja myyntitapahtumat Häme-brändin mukainen esittäytyminen matkailualan päämessuilla ja myyntitapahtumissa 3. Yhteistyökumppanuudet Matkailuyritysten ja muiden toimijoiden mukaan saaminen Häme-brändin mukaisiin yhteismarkkinointi- ja myyntitapahtumiin 4. ja muu sähköinen viestintä Häme-brändin eri teemojen viestinnän ja vuorovaikutuksen keskeisin kanava markkinointi ja kehitys sivuston hyödyntäminen matkailupalveluiden jakelukanavana Haluamme jatkossakin taata, että Hämemarkkinointi on laadukasta ja huomataan valituissa kohderyhmissä! Suuri Seikkailu Hämeessä, matkailu Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu 2005, 2.sija. Hämeessä on duunia, Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu 2006, 2.sija

7 Kuvassa vasemmalta Niina Karttunen, Jasmin Heikkilä, Päivi Välikoski Vas. ylhäältä Niina Kilpinen, Kati Tiitola, Riikka Onninen ja Katri Laine. Kuvasta puuttuu Janina Salminen. Kaikki Hämeen Matkailun ammattilaiset palveluksessasi! Raija Forsman Toimitusjohtaja Puh (0) Kati Tiitola Markkinointipäällikkö Puh (0) Niina Karttunen Kokous- ja kongressimyyntipäällikkö Puh (0) Janina Salminen Myyntipäällikkö - Overseas/East Puh (0) Jasmin Heikkilä Kokousmyyntipäällikkö Puh (0) Riikka Onninen Ryhmämyyntineuvottelija Puh (0) Päivi Välikoski Kokous- ja ryhmämyyntineuvottelija Puh +358 (0) Katri Laine Markkinointi- ja myyntiassistentti Puh (0) Nina Kilpinen Controller Puh (0) Hämeen Matkailu Oy, Verkatehdas, Viipurintie 4, Hämeenlinna Puh

HÄMEEN MATKAILU OY OMISTAJUUS YHTEISMARKKINOINTI-, MYYNTI- PALVELUSOPIMUSMALLI STRATEGIATYÖRYHMÄN MIETINTÖ 25.3.2009

HÄMEEN MATKAILU OY OMISTAJUUS YHTEISMARKKINOINTI-, MYYNTI- PALVELUSOPIMUSMALLI STRATEGIATYÖRYHMÄN MIETINTÖ 25.3.2009 HÄMEEN MATKAILU OY OMISTAJUUS YHTEISMARKKINOINTI-, MYYNTI- PALVELUSOPIMUSMALLI - STRATEGIATYÖRYHMÄN MIETINTÖ 25.3.2009 Matkailu maakunnan yksi strategisista elinkeinoista ja toiseksi suurin työllistäjä

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN

KANTA-HÄMEEN MATKAILUN KANTA-HÄMEEN MATKAILUN STRATEGINEN JATKOSELVITYS VAIHE III CreaMentors Oy 2008 Strategian laadintaprosessi Toimijahaastattelut -matkailutoimijat -kehittäjät -päättäjät -rahoittajat Visio 2015 Toimenpideohjelma

Lisätiedot

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA

HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA HÄMEEN MATKAILUSTRATEGIA HEVOSMATKAILU MAHDOLLISUUTENA Matkailu Hämeen aluekehittämisohjelmassa 2000-luvun alusta lähtien strategisesti tärkeä elinkeino - Matkailu yksi voimakkaimmin kasvavista elinkeinoista

Lisätiedot

Häme markkinointi 2.0. Päättäjätilaisuus 22.02.2010

Häme markkinointi 2.0. Päättäjätilaisuus 22.02.2010 Häme markkinointi 2.0 Päättäjätilaisuus 22.02.2010 AGENDA 08.30 Aamukahvi 08.50 Avauspuheenvuoro Maakuntahallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Johannes Koskinen 09.00 Häme-markkinointi uudella vuosikymmenellä

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Keski-Suomen matkailustrategia 2020 Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Vanhan (2005) matkailustrategian tavoitteet peruslähtökohtana yrityslähtöisyys, julkinen sektori toimii edellytysten luojana

Lisätiedot

Yhteismarkkinointi 2.0 Yhteistyöehdotus vuodelle 2011

Yhteismarkkinointi 2.0 Yhteistyöehdotus vuodelle 2011 Yhteismarkkinointi 2.0 Yhteistyöehdotus vuodelle 2011 Vahvuudet Keskeinen sijainti, hyvät yhteydet Monipuolinen asunto- ja tonttitarjonta Vehreä luonto ja hyvät harrastusmahdollisuudet Hyvä elämänlaatu

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry

Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry 11/9/2012 1 Ruka-Kuusamo Matkailuyhdistys ry Perustettu syksyllä 2002 10 vuotisjuhlat lokakuussa Jäsenyrityksiä lähes 170 (matkailuyrityksiä, kauppaliikkeitä, kiinteistönvälittäjiä, huoltofirmoja, liikennöitsijöitä)

Lisätiedot

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan

Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Valkoinen logo mustalla pohjalla + EU-logot mukaan Lapland The North of Finland Matkailun imagomarkkinointi 8.5.2014 Eteläisen Suomen matkailuyhteistyöpaja II Hanna-Mari Pyry Talvensaari 2 Agenda Lapland

Lisätiedot

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto

Lapin matkailustrategia Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailustrategia 2011-2014 28.9.2011 Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailun visio 2014 Lappi Puhdasta ELÄMÄNVOIMAA lähelläsi. Lappi on Euroopan johtava kestävän luonto- ja elämysmatkailun kohde

Lisätiedot

Keski-Suomen matkailun kvmarkkinointikonttori

Keski-Suomen matkailun kvmarkkinointikonttori Keski-Suomen matkailun kvmarkkinointikonttori Projektisuunnitelman valmistelu Tiina Mäntyharju, Leena Pajala, Tiia Valkama, Miikka Raulo ja Jussi Rekonen MATKAILUPARLAMENTTI 12.11.2013 REVONTULI HANKASALMI

Lisätiedot

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA

SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA SELKEÄSTI HELPOMPAA MARKKINOINTIA Markkinatehdas on ryhmä nuoria markkinoijia, joiden tavoitteena on parantaa Keski-Suomen yritysten markkinoinnin suunnitelmallisuutta ja auttaa käytännön toteutuksessa.

Lisätiedot

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma

Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma Tuusulan kunnan elinkeino-ohjelma 2017 2018 Tuusula on noin 40 000 asukkaan ja yli 2 700 yrityksen kasvuhakuinen, luova ja käytännönläheinen kulttuurikunta Keski-Uudellamaalla. Sijaintimme Helsinki- Vantaan

Lisätiedot

Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja

Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja Keski-Suomessa on ollut jo pitkään runsasta ja korkeatasoista kulttuuritarjontaa Maakunnan matkailukeskuksissa on tehty merkittäviä investointeja Kulttuuritarjonnan tuotteistaminen on ollut vaihtelevaa

Lisätiedot

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa

Nimike Määrä YksH/EI-ALV Ale% ALV Summa , Vuokraerä: Tammi/12 : 30.01.2008 Viivästyskorko: 11.5 % Laskuviite: 4 45523 08012 Yhteensä: 390.40 EUR Pankit: n Joku Vuokralainen 16.01.2008 Tammi/12 4 45523 08012 30.01.2008 EUR 390.40 , Vuokraerä:

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN YHTEISMARKKINOINTI

HÄMEENLINNAN YHTEISMARKKINOINTI HÄMEENLINNAN YHTEISMARKKINOINTI AIKATAULU 05/2014 03/2015 04/2015 05/2015 ESISELVITYS BRÄNDITYÖ MASU + BUDJETTI YHTEISMARKKINOINTI MALLI + SITOUMUKSET TOIMINTA ALKAA TOIMEKSIANTO Kaupunginjohtajan aloitteesta

Lisätiedot

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella

: : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängön alueella : : HÄJY 011 : : Matkailun kehittämisprojekti Hämeen Järviylängöllä Projektin nimi lyhentyy toteutusalueesta ja päättymisvuodesta:

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Matkailun ajankohtaista. Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu

Matkailun ajankohtaista. Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu Matkailun ajankohtaista Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu Kansainvälinen matkailu 2013 = 52 miljoonaa matkailijaa enemmän kun 2012 Lähde: UNWTO Euroopan yöpymisvuorokausia 1-9/2014 alustavia

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja

Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja Olemme vahva toimija ja suunnannäyttäjä Lapin yritystoiminnan asiantuntijakentässä. Tarjoamme asiakkaillemme Lapin parasta yritysneuvonta ja edunvalvontatukea kaikilla yritystoiminnan osa alueilla koko

Lisätiedot

Vanhusneuvostojen seminaari

Vanhusneuvostojen seminaari Vanhusneuvostojen seminaari 25.9.2015, Hämeenlinna Maakuntajohtaja Timo Reina Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Strategiaperusta Missio 2020 Hämeen liitto toimii siten, että ihmiset tahtovat

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

26.1.2015 Ari Hiltunen

26.1.2015 Ari Hiltunen 26.1.2015 Ari Hiltunen Kilpailukyvyn ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja toimintakokonaisuus Selonteko Jyväskylän valtuustolle 26.1.2015 Toimitusjohtaja Ari Hiltunen 2. Jyväskylän Yritystehdas 3. Tehokkaat

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0

Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinointia, joka tuottaa myyntimahdollisuuksia!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 Markkinoinnin tehtävät 1. Liidien tuottaminen 2. Liidien laadullistaminen 3. Tuotteiden ja palveluiden tunnettuuden kehittäminen

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa * 19.2.216/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli joulukuussa noin 1,4 miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli 6,9

Lisätiedot

Sähköinen markkinointi Jyväskylän seudulla. Matkailuparlamentti 12.11. Susanne Sarvilinna

Sähköinen markkinointi Jyväskylän seudulla. Matkailuparlamentti 12.11. Susanne Sarvilinna Sähköinen markkinointi Jyväskylän seudulla Matkailuparlamentti 12.11. Susanne Sarvilinna E -strategiatyö eli sähköisen markkinoinnin strategia Asiantuntijakonsultaatio mukana Suunnitelma kolmen vuoden

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

Lapin matkailun kehitys ja matkailustrategia Matkailuparlamentti Satu Luiro, Lapin liitto

Lapin matkailun kehitys ja matkailustrategia Matkailuparlamentti Satu Luiro, Lapin liitto Lapin matkailun kehitys 2009-2010 ja matkailustrategia 2011-2014 Matkailuparlamentti 29. 30.9.2010 Satu Luiro, Lapin liitto Rekisteröityjen yöpymisten kehitys suhteessa tavoitteisiin v. 2009 Rekisteröidyt

Lisätiedot

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013

Miset Matkailu. Miset Matkailun tehtävät 5.12.2013 Miset Matkailu Miset Matkailun tehtävät Mikkelin seudun matkailumarkkinointi VisitMikkeli Palvelusopimus Mikkelin seudun matkailupalvelu ry (7 kuntaa, n. 150 yritystä) Yhteistyössä yrittäjien ja eri sidosryhmien

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* 35 59 639 569 64 87 653 149 659 86 611 992 595 984 698 285 72 239 87 16 763 769 696 936 Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 17.3.216/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Toimenpidealueet Suomi maailmassa Yhteiset

Lisätiedot

Myynnin johtamisen välineet

Myynnin johtamisen välineet Myynnin johtamisen välineet ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Harri Kanerva, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 2 3 Myyntisuppilo ja myyntiprosessi Myynnin tavoitteiden asettaminen Myynnin seuranta

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

täsmällistä johtamista

täsmällistä johtamista Tuloskorteilla täsmällistä johtamista Kaarlo Kankkunen Talousjohtaja, Tamro Suomi Microsoft Business Summit 29.9.2009 A Company of PHOENIX group Tamro-konserni Lääkejakelutoimintaa 8 maassa, 20 jakelukeskusta,

Lisätiedot

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset

YHTEENVETO. Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin yötä, joista suomalaiset ja ulkomaalaiset 1 YHTEENVETO Rekisteröidyt yöpymiset 25,1 prosentin kasvussa Rovaniemellä Joulukuussa 2016 Rovaniemellä yövyttiin 96 500 yötä, joista suomalaiset 12 800 ja ulkomaalaiset 83 700 yötä. Yhteensä yöpymisten

Lisätiedot

KOTIMAAN KAMPANJAT. Yhteisilmoitus IL Juhannusliite & iltalehti.fi viikkonäkyvyys 11.11.2014

KOTIMAAN KAMPANJAT. Yhteisilmoitus IL Juhannusliite & iltalehti.fi viikkonäkyvyys 11.11.2014 KOTIMAAN KAMPANJAT Yhteisilmoitus IL Juhannusliite & iltalehti.fi viikkonäkyvyys Kohderyhmä: Kesän lomakohteita suunnittelevat kotimaiset perhematkailijat ja tapahtumakävijät Tavoitteet: Esitellä ja tehdä

Lisätiedot

Tervetuloa mukaan Helsingin kaupunkibrändin kehittämiseen

Tervetuloa mukaan Helsingin kaupunkibrändin kehittämiseen Tervetuloa mukaan Helsingin kaupunkibrändin kehittämiseen Outi Leppälä, Helsingin Lauri kaupunkimarkkinointiyksikkö Rotko 2014 Outi Leppälä Markkinointipäällikkö Kaupunkimarkkinointiyksikkö Elinkeino-osasto

Lisätiedot

Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4

Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4 Viritä palvelusi venäläisille matkailijoille Signaalisessio 18.4 Matkailun ja elämystuotannon osaamisklusterin tarjoamat palvelut ideoiden jatkotyöstöön Lisää liikevaihtoa ja uusia asiakkaita venäläisistä

Lisätiedot

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu

Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Houkutteleva merenrantaympäristö ja mikromatkailu Culminatum Innovation Oy Ltd Uudenmaan asumisen oske & Uudenmaan matkailun ja elämystuotannon oske Tuusulanjärvi Tuusulan vetovoiman rakentajana - tilaisuus

Lisätiedot

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global

Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Kansainvälisten myyntiliidien määrä nousuun LinkedIn-markkinoinnilla CASE AAC Global Toimiala: Kansainvälinen viestintä, sen koulutus ja konsultointi Yritys: AAC Global Lähdimme testaamaan LinkedIn-markkinoinnin

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v.

E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. E-P:n Matkailuparlamentti 1.9.09 Teema: Matkailun sähköinen liiketoiminta Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa-

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville

Lisätiedot

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015*

Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 2015* Matkailun tunnuslukuja Etelä-Savossa 215* 21.8.215/jk Yöpymiset Koko maassa majoitusliikkeiden rekisteröityjen yöpymisten kokonaismäärä oli kesäkuussa 215 noin 2, miljoonaa yöpymisvuorokautta, mikä oli

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014

GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014 GOSAIMAA.COM MYR 3.11.2014 Hannele Eskelinen, Suvi Ahola 3.11.2014 www.gosaimaa.com 1 Holiday Club Resorts Oy Perustettu 1986 Liikevaihto 123 m Henkilöstö 751 22 lomakeskusta Suomessa, 2 Ruotsissa, 6 Espanjassa

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy

Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä. 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy Myynnin ja markkinoinnin rajapinnan haasteet kansainvälistä kauppaa tekevässä yrityksessä 5.11.2013 Tommi Lindbom, toimitusjohtaja Junttan Oy 1 Junttan Oy lyhyesti Kuopiolainen yritys, perustettu 1976

Lisätiedot

Matkailu ja lentoliikenne. Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen

Matkailu ja lentoliikenne. Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen Matkailu ja lentoliikenne Aviation day 20.10.2015 Wille Markkanen AIHEET - rajausta - Kuopio-Tahko alueen tilanne - ajatuksia, vastausten alkuja RAJAUSTA Matkailu, kuten myös lentomatkailu, jakaantuu karkeasti

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014

MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711. Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 MARKO SAARINEN marko.saarinen@solita.fi 040 740 1711 Solita Oy esittäytyy 30.1.2014 Seuraavat 15 20 minuuttia Me Digitalisoituminen Elämys Matkaopas Matkailun neuvontapalvelut tulevaisuudessa Aloituspalaveri

Lisätiedot

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle

Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Venäläisen asiakkaan ostokäyttäytyminen ja matkailutuotteiden markkinointi Venäjälle Imatra 14.1.2014 Virve Obolgogiani Mimino Oy Tavoitteena matkailutuotteen myynti venäläiselle asiakkaalle Miten asiakas

Lisätiedot

Case Archipelago Tours

Case Archipelago Tours Case Archipelago Tours SELVITYS YHTEISTYÖVERKOSTON TILASTA Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Suvi Pätsi Forssa 8.5.2007 JOHDANTO Turun saaristolla ja rannikkoseudulla on matkailullista vetovoimaa,

Lisätiedot

Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön

Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön Kartta ja kompassi matkailun strategiat käytäntöön Valtakunnallinen maaseutumatkailun yrittäjäseminaari Pirkanmaalla, 28.3.2007, Tampere Erityisasiantuntija Lea Häyhä Kauppa- ja teollisuusministeriö 4/2/2007

Lisätiedot

14.5.2010 Rian Oy, Annika Fock ja Riitta Siikaranta

14.5.2010 Rian Oy, Annika Fock ja Riitta Siikaranta 14.5.2010 Rian Oy, Annika Fock ja Riitta Siikaranta Tavoitteena oli selvittää: Asiakaslehtien liikevaihto Suomessa, BtoC ja BtoB Nimikkeiden määrä ja volyymi Asiakaslehtien mainostulot sekä toimialat,

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

Vierumäki Esit itys 14.01.2009 www.vierumaki.fi

Vierumäki Esit itys 14.01.2009 www.vierumaki.fi Vierumäki Esitys 14.01.2009 VIERUMÄKI COUNTRY CLUB OY Suomen Urheiluopisto Vierumäellä on vuodesta 1937 lähtien ollut suomalaisen urheilun ja liikunnan koulutuksen osaamisen lippulaiva. Vierumäki Country

Lisätiedot

Taidolla tulosta. - työllisyydenhoidon asiantuntijaseminaari. 24.9.2015 Keuruu

Taidolla tulosta. - työllisyydenhoidon asiantuntijaseminaari. 24.9.2015 Keuruu Taidolla tulosta - työllisyydenhoidon asiantuntijaseminaari 24.9.2015 Keuruu Työttömyyden pitkittymisellä on suuri vaikutus julkisen talouden kestävyysvajeeseen. Yhden prosenttiyksikön työttömyyden alenema

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly 2009 Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA

HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA HANKIMME TEILLE ASIAKKAITA Timo Häkkinen Technopolis Tampere 21.11.2014!"#$%&'%(()*+,-'.#%/0 MicroMedia Palvelut PÄÄTTÄJÄ- TIEDOT TÄSMÄ- MARKKINOINTI ASIAKAS- DIALOGI MARKKINOINTI- KONSULTOINTI MARKKINOINTI-

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

RULLAAVA MARKKINOINTISUUNNITELMA

RULLAAVA MARKKINOINTISUUNNITELMA 25.8.2017 RULLAAVA MARKKINOINTISUUNNITELMA TIETOISUUDEN JA MIELIKUVAN RAKENTAMISEN AIKA TOIMENPIDEAIKATAULU KIINNOSTUKSEN RAKENTAMINEN MYYNTI OSTOHALUN RAKENTAMINEN iinnostuksen kehittyminen > Henna-kiinnostuksen

Lisätiedot

Dialog Campaigns on myynnin fully automatic sarjatulityökalu. Se on ratkaisu monimutkaisten myyntihankkeiden markkinointiin.

Dialog Campaigns on myynnin fully automatic sarjatulityökalu. Se on ratkaisu monimutkaisten myyntihankkeiden markkinointiin. Dialog Campaigns on myynnin fully automatic sarjatulityökalu. Se on ratkaisu monimutkaisten myyntihankkeiden markkinointiin. 130 2 5KÄVIJÄMÄÄRÄN KASVU WWW-SIVUJEN KEHITTÄMISELLÄ ENEMMÄN SPONTAANEJA ENEMMÄN

Lisätiedot

Tiedotus & markkinointi,

Tiedotus & markkinointi, Tiedotus & markkinointi, kiertuetoiminnassa TEKIJÄ: V KOULUTUSJAKSO 30.- 31.1.2012 Kouvolan Teatteri Leena Björkqvist 2012 Ma 30.1.2012 Onnistuneen markkinoinnin peruspilareita kiertuetoiminnassa Klo 12.00-12.10

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå YRITYSTEN KILPAILUKYKY: LUONNOS PAINOPISTEALUEISTA Luonnos strategisista päämääristä Hyvinvoinnin näkökulma Yritysten kilpailukyvyn kehittäminen Ehdotukset strategisiksi

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 3 Käsittelyjärjestys...3

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta...3. 3 Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 27.1.2012 PÖYTÄKIRJA Nro 1/2012 KOKOUSAIKA Perjantai 27.1.2012 klo 14 15.30 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Kyminlinnantie 6, Kotka, 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Lisätiedot

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Matkailun tiekartta missä mennään? Matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen, työ- ja elinkeinoministeriö Yhdessä enemmän Mistä kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun? Matkailun tiekartta 2015 2025

Lisätiedot

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA Verkkokauppa ja sähköinen markkinointi Nethit Oy Jani Lehtimäki 28.10.2013 SKJ Business Tämä materiaali ja kaikki siihen liittyvät oikeudet kuuluvat Nethit Oy:lle. Miksi verkkokauppa

Lisätiedot

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme syyskuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme syyskuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme syyskuu 2017 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 24.10.2017/Sanna Paakkunainen Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2012

Lisätiedot

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme lokakuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme lokakuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme lokakuu 2017 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 21.11.2017/Sanna Paakkunainen Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2012

Lisätiedot

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme elokuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme elokuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme elokuu 2017 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 26.9.2017/Sanna Paakkunainen Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2012 2017

Lisätiedot

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Omat kokemukset reilun 15 vuoden ajalta Olen toiminut käytännön myyntityön parissa ja hoitanut

Lisätiedot

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme heinäkuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen

Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme heinäkuu TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty /Sanna Paakkunainen Työllisyyskatsauksen tilastoliite, Häme heinäkuu 2017 TEM/Työnvälitystilastot Päivitetty 22.8.2017/Sanna Paakkunainen Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2012

Lisätiedot

Menestyksellisen matkailuyhteistyön. haasteet ja mahdollisuudet case Levi

Menestyksellisen matkailuyhteistyön. haasteet ja mahdollisuudet case Levi Menestyksellisen matkailuyhteistyön Halutuin. haasteet ja mahdollisuudet case Levi Jussi Töyrylä Toimitusjohtaja Levin Matkailu Oy Agenda Levi 2010-2011 Matkailualueen organisoituminen Organisoitumisen

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Myynti ja markkinointi verkossa seminaari 23.9.2014 Karoliina Korpela. Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region

Myynti ja markkinointi verkossa seminaari 23.9.2014 Karoliina Korpela. Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region Myynti ja markkinointi verkossa seminaari 23.9.2014 Karoliina Korpela Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and Baltic Region TouNet hanke 2012-2014 Tourism Development in Co-opetition

Lisätiedot

Matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartan toteumaa 22.1.2016

Matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartan toteumaa 22.1.2016 Matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartan toteumaa 22.1.2016 Nina Vesterinen, matkailun erityisasiantuntija Työ- ja elinkeinoministeriö nina.vesterinen@tem.fi Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen

Lisätiedot

Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2007-2013

Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2007-2013 Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma 2007-2013 Hämeen matkailumarkkinat 6.10.2008 Hämeenlinna Työ- ja elinkeinoministeriö Erityisasiantuntija Lea Häyhä Markkinat ASIAKAS Arvot Kilpailijat

Lisätiedot

Tyytyväisten asiakkaiden kanssa kohti kestävää maksu-tv-liketoimintaa. Cable Days 17.4. 2012 Hämeenlinna Jyri Ratia

Tyytyväisten asiakkaiden kanssa kohti kestävää maksu-tv-liketoimintaa. Cable Days 17.4. 2012 Hämeenlinna Jyri Ratia Tyytyväisten asiakkaiden kanssa kohti kestävää maksu-tv-liketoimintaa Cable Days 17.4. 2012 Hämeenlinna Jyri Ratia PlusTV on ollut avainroolissa maksu-tv:n viemisessä uudelle tasolle Television digitalisointi

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Elinkeino- ja elinvoimatyöryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Elinkeino- ja elinvoimatyöryhmän ehdotukset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot