Toimintakertomus vuodesta 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus vuodesta 2008"

Transkriptio

1 Toimintakertomus vuodesta 2008 SISÄLLYS Yhteenveto...1 Toiminta...2 Imetystukitoiminta...2 Imetystukipuhelin...2 Vapaaehtoisten jaksaminen ja tapaamiset...3 Koulutus...3 Muu vapaaehtoistoiminta...3 Imetyksen tuki ry:n ammattilaiset...4 Maailman imetysviikko Suomessa...5 Imetysuutisia-lehti...5 Tiedotteet ja muu mediatyö...5 Muuta vaikuttamista...5 Imetys näkyy yhteiskunnassa...5 Projektit...6 Yhdistystoiminta...6 Jäsenistö...6 Hallitus...6 Vuosikokous...6 Toimitilat...7 Netti...7 Talous...7 Yhdistys kiittää...7 Yhteenveto Vuosi 2008 jatkoi yhdistyksen murrosvuosia. Suurempi rahoitus projektien myötä mahdollistaa pitkän tähtäimen kehittämistoiminnan, mutta toiminnan kasvaminen myös haastaa ja väsyttää vapaaehtoisia, semminkin kun rahoitus kohdistuu yhdistyksen imetystukitoimntaan, mutta ei yhdistyksen hallinnollisten rakenteiden kehittämiseen ja vaikuttamistoimintaan, jotka kuitenkin koetaan myös imetystukitoiminnan kivijalaksi. Hallintoa ja toimintaedellytyksiä on kuitenkin pyritty kehittämään. Hallitus ja työntekijät pohtivat tehtäviään ja toiminta-alueitaan seminaarissa, yhdistyksen sääntöjä muutettiin ja jäsenistön kasvattamiseen, kohtaamiseen ja aktivoimiseen tähtääviä vapaaehtoisvetoisia projekteja käynnisteltiin. Raha-automaattiyhdistyksen ja Terveyden edistämisen keskuksen projektirahoitusten myötä on vuonna 2008 niin pilotoitu kuin suunniteltu uusia koulutuksen muotoja. Imetystukipuhelin puolestaan on suoraan riippuvainen koulutettujen päivystäjien määrästä. Vuonna 2008 sen toiminta onkin ollut vakiintunutta, mutta puheluihin ei pystytä vastaamaan niin paljon kuin kysyntää olisi. Imetystukiryhmien kävijämäärät vaikuttavat tilastoitujen kontaktien mukaan olevan vähenemään päin, mikä voi kertoa imetystuen toimintakulttuurin muutoksesta, tai riittämättömästä tuesta paikallisille ryhmille. Yhdistyksemme erityinen vahvuus ja ylpeyden aihe on tänäkin vuonna ollut aktiivisesti toimintaan osallistuvien vapaaehtoisten määrä 1

2 Toiminta Imetystukitoiminta Imetys ei ole äideille vaistonvaraista, vaan opeteltavaa toimintaa. Imetyksen vertaistuki tarjoaa naisille mahdollisuuden oppia imetyksen normaalia kulkua, jakaa kokemuksia ja ratkaista ongelmia. Imetyksen vertaistuki on vauvaperheelle yhtä tärkeää kuin kouluikäisen säännöllinen liikuntaharrastus lapsen fyysiselle terveydelle. Vertaistuen lisäksi yhdistyksen koulutetut imetystukiäidit vastaavat imetykseen liittyviin täsmällisiin kysymyksiin ja joskus hoitavat vaikeita imetysongelmia, koska ammattimainen hoitoketju puuttuu Suomesta. Imetystuki on todistetusti tehokas keino lisätä imetystä. Yhdistyksen ylläpitämään imetystukitoimintaan kuuluvat imetystukiryhmien tapaamiset, Imetystukipuhelin, Maitolaituri-nettifoorumi sekä skypellä annettu imetystuki. Imetystukiryhmät ovat äidiltä-äidille -periaatteella toimivia vertaisryhmiä. Imetystukipuhelimeen vastaavat yhdistyksen kouluttamat tukiäidit päivystysaikoina oman perhe-elämänsä sallimissa rajoissa. Maitolaiturilla olevan avoimen imetyskeskustelun alueella saa kuka tahansa lukea viestejä, kirjoittamista varten tulee rekisteröityä foorumin käyttäjäksi. Vuonna 2008 Suomessa oli toiminnassa yhteensä 52 imetystukiryhmää. Näistä ryhmistä kahtakymmentä vetivät yhdistyksen kouluttamat ryhmänvetäjät. Itsenäisiä tukiäitejä toimi kahdellatoista paikkakunnalla. Ryhmien lisäksi imetystukea annettiin kotikäynneillä, puhelimitse, skypellä, sähköpostitse sekä erilaisissa tilaisuuksissa, mm. perhekahviloissa. Jyväskylässä Keski-Suomen keskussairaalan synnytysyksikössä on vastasyntyneiden vauvojen äideillä ollut mahdollisuus saada imetyksen vertaistukea sairaalan tiloissa alkaen kerran viikossa muutaman tunnin ajan. Vaasassa on ollut vastaavaa toimintaa kerran kuukaudessa heinäkuusta 2008 alkaen. Erilaisia imetystukiäideille tulleita kontakteja tilastoitiin vuodelta 2008 yhteensä 2736 kappaletta. Näistä yksityisiä kontakteja (puhelimitse, kotikäynneillä ja sähköpostitse) oli peräti 990 kappaletta. Kuten monena vuonna aikaisemmin, kuumimpia aiheita olivat maidon riittämiseen, imuotteeseen ja kiinteiden aloittamiseen liittyvät kysymykset. Kotikäyntejä tehtiin eniten alle kolmen kuukauden ikäisten vauvojen koteihin, ja pääasiallisimmat syyt käynteihin olivat vauvan heikko imuote, imetyksen sattuminen sekä lisämaidon käyttö. Kotikäynnit koetaan haastavina, erityistä imetysammattilaista vaativina tapauksina. Imetystukipuhelimen vastattujen puheluiden kanssa tukikontaktien määrä on 3636 kappaletta. Yhä lisääntyvät tukiviestit Maitolaituri-foorumin avoimiin imetyskeskusteluihin ja Imetystukilistalle eivät ole mukana tilastoissa. Vuoden 2008 toiminnan tilastot kerättiin ensimmäisen kerran ZEF-palaute- ja arviointikoneella, johon yhdistys osti käyttöoikeudet alkusyksystä. Samalla kysyttiin ryhmänvetäjien huomioita ryhmätoiminnasta yleensä. Vastausten perusteella vuoden 2008 tilanne on se, että itse ryhmiin äidit eivät joko halua tai osaa tulla. Sen sijaan kysyntä kotikäynneille ja henkilökohtaiselle ohjaukselle on kasvanut edellisistä vuosista. Kotikäyntien, tukiäitien antaman henkilökohtaisen tuen ja Imetystukipuhelimen vastaamien puhelujen kautta henkilökohtaista tukea annettiin yhteensä 1890 äidille. Tarkemmat tilastotiedot ovat liitteessä. Imetystukipuhelin Imetystukipuhelin on 10 vuotta toiminut valtakunnallinen auttava puhelin. Sen päivystäjät ovat yhdistyksen kouluttamia imetystukiäitejä. Kesällä järjestettiin imetyspiknikkejä usealla eri paikkakunnalla. Piknikkejä oli yhteensä 14 kpl (Espoo, Helsinki x3, Jyväskylä x3, Kotka, Kuopio x2, Lappeenranta, Mikkeli x2 ja Mikkelin Anttola). Perhepiknikkien lisäksi imetystukiäidit ovat eri puolella Suomea kertoneet imetyksestä neuvoloiden perhevalmennuksissa sekä sairaaloissa synnyttäneiden osastoilla ja osallistuneet perhekerhoihin ja erilaisiin vauva- ja lapsiperheille suunnattuihin tapahtumiin. Myös ammattikorkeakouluilla on käyty esittelemässä terveydenhoitaja-, kätilö- ja sairaanhoitajaopiskelijoille imetystukitoimintaa. 2 Imetystukipuhelin käyttää mobiilivaihdetta, johon vuonna 2008 oli kytketty yhteensä 14 kännykkää. Imetystukipuhelimeen voi soittaa kaikkialta Suomesta normaalin matkapuhelun hinnalla. Puhelimessa päivysti yhteensä 38 imetystukiäitiä. Imetystukipuhelin päivysti keskimäärin kaksi tuntia päivässä, yhteensä 11 tuntia viikossa. Ajoista ilmoitettiiin pääasiassa yhdistyksen omilla nettisivuilla ja Imetystukipuhelimen vastaajaviestissä. Päivystävät imetystukiäidit osallistuivat aktiivisesti päivystysaikojen suunnitteluun. Jokainen imetystukiäiti varaa päivystysvuoronsa sitä varten tehdystä

3 nettikalenterista. Pyrkimyksenä on ollut, että joka vuorolla on vähintään kaksi päivystäjää. Imetystukipuhelin vastasi vuonna 2008 vaihteen lokin mukaan yhteensä 900 puheluun. Soittoyrityksiä oli moninkertaisesti, peräti reilut 4582 kappaletta, näistä päivystysaikoina tulleita on 3682 puhelua. Kaksi kolmesta puhelusta tuli päivystysaikana. Yhteensä puhelimessa puhuttiin 223 tuntia. Keskimääräinen puhelun kesto oli vaihteen mukaan 15 minuuttia. Puhelut jakautuivat epätasaisesti: on parin puhelun päiviä, ja on päiviä, jolloin soittajia tai soittoyrityksiä on useita kymmeniä. Päivystäjien kannalta ongelma on, että yhtenä päivänä yksi päivystäjä puhuu pitkiä puheluita koko kahden tunnin ajan ja kymmenen puhelua jää vastaamatta, ja toisena päivänä useat päivystäjät odottavat puheluita turhaan. Puhelut luokiteltiin edelleen kolmeen eri kategoriaan soittajan avuntarpeen mukaan. Kaikista puheluista noin 12 % oli sellaisia, joissa päivystäjän arvion mukaan tarvittaisiin välitöntä ammattimaista apua. Koska tavanomainen neuvolapalvelu ei yleensä riitä tällaiseksi avuksi, soittajia ei monissa tapauksissa pystytä ohjaamaan eteenpäin. Vapaaehtoisten jaksaminen ja tapaamiset Koulutus Vuonna 2007 aloitettu yhdistyksen koulutusuudistus eteni tasaisen varmasti vuoden 2008 aikana. Peruskurssin nimi vaihtui ja sisältö ovat muuttuneet, ja jatkokurssin rakennetta on muutettu radikaalisti. Marraskuussa Järvenpäässä pidetyssä seminaarissa vapaaehtoiset kouluttajat ja koulutuksesta kiinnostuneet hahmottelivat uusia opetussunnitelmia, jotka virallisesti otetaan käyttöön vuoden 2009 aikana. Perustietoa imetyksestä -kurssi muuttui Imetystiedon peruskurssiksi ja sen sisältöä tarkistettiin yhteneväiseksi ja osallistujia voimaannuttavaksi. Näitä kursseja järjestettiin kaiken kaikkiaan yhteensä seitsemän kappaletta eri puolilla Suomea (Oulu, Turku, Vantaa, Tampere, Seinäjoki, Joensuu ja Pori). Kuopioon suunniteltu kurssi peruttiin vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi. Lisäksi Jyväskylässä järjestettiin löyhästi imetystietokurssia mukaileva Seikkailu Maitomerellä -pilotti. Näille kursseille osallistuneita ja sen suorittaneita oli vuoden aikana yhteensä noin 70 henkilöä. Kaksi vuoden 2007 puolella alkanutta Ryhmänvetäjäkurssia saatiin päätökseen vuoden 2008 aikana. Niiltä valmistui yhteensä 11 kurssilaista. Uusi imetystukiryhmä perustettiin kurssien tiimoilta Helsinkiin. Keväällä 2008 järjestetiin kaksi ryhmänvetäjätapaamista. Ensimmäinen oli yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä 8.3. Tapahtumassa esittäytyi Jyväskylän aktiivinen doularyhmä, ja se herätti keskustelua vertaistukiäitien keskinäisen toiminnan ja muun kuin suoraan imetysaiheeseen keskittyvän yhdessäolon merkityksestä vapaaehtoisen jaksamiselle. Toinen ryhmänvetäjätapaaminen järjestettiin Järvenpään imetystukiryhmän 10-vuotisjuhlan yhteydessä. Pääkaupunkiseudun vapaaehtoiset järjestivät kaikille jäsenille avoimen koko perheen pikkujoulujuhlan Malmin yläasteen tiloissa Helsingissä. Jyväskylässä imetystukiäidit saivat Versova-hankkeen kautta toiminnalleen maksutonta työnohjausta. Noin kymmenen doulaa osallistui kahdeksaan työnohjauskertaan syksyn aikana. Yhdistyksen vapaaehtoiset pitävät enimmäkseen yhteyttä internetin välityksellä. Tukiäitien tärkeä kohtaamispaikka on tukiäidit-postituslista. Yhdistyksellä on halu ja vuoden aikana suunniteltiin paikallisen toiminnan ja tapaamisten tukemista ja tutorointia, mutta tämä ei toteutunut toivotusti, mikä jättää haastetta tuleville vuosille. Tukiäitejä ja muita vapaaehtoisia muistettiin pienellä lahjalla joulun alla. 3 Puhelinpäivystäjä- ja ryhmänvetäjäkurssin erottaminen toisistaan ei toteutunut. Eriytetyt kurssit eivät kiinnostaneet äitejä riittävästi. Vanhamuotoinen ryhmänvetäjäkoulutus uudistettiin imetystukiäitikurssiksi, johon kuuluu kolme lähiopetuspäivää, aktiivista etätyöskentelyä ja Imetystukipuhelimen päivystämistä. Kurssin painopisteenä on imettävän äidin tukeminen puhelimessa, mutta se antaa hyvät valmiudet myös ryhmänvetämiseen. Pilottikurssi, jolle tuli hakijoita enemmän kuin voitiin ottaa, aloitti syksyllä Keväällä 2008 aloitti pilottina yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja imetyksen poliittisiin ulottuvuuksiin pureutuva YVA-opintopiiri. Opintopiirissä oli mukana 6 kurssilaista. Muu opintopiiri oli Oulun opintopiiri, jonka opintosuunnitelma mukaili ryhmänvetäjäkurssin opintosuunnitelmaa. Muu vapaaehtoistoiminta Yhdistys toimii vahvasti aktiivisten vapaaehtoisten varassa. Vertaistukiäitien lisäksi yhdistyksessä toimii suuri joukko vertaistukityötä tukevaa vapaaehtoistyötä tekeviä äitejä ja isiä. Vuoden 2008 aikana toimintaa hoidettiin paljolti työryhmien kautta. Erityisen aktiivisia työryhmiä olivat lehtityöryhmä, koulutustyöryhmä, jäsentyöryhmä (nykyinen Itulaisia ympäri Suomen -

4 projekti), Imetysviikon suunnittelun työryhmä, sekä kirjoituskilpailutyöryhmä. Jäsentyöryhmä, joka muutti nimensä Itulaisia ympäri Suomen -projektiksi, toimi ahkerasti ympäri vuoden. Vuoden 2009 puolella jäsenille lähetettävä jäsenkysely saatiin hyvään alkuun. Lisäksi työryhmä organisoi ja toteutti jäsenkorttiprojektin. Joulukuun alkupäivinä lähetettiin kaikille jäsenille jäsenkortti jäsennumerolla varustettuna. Jäsenkortilla on mahdollista saada erilaisia jäsenetuja yli 20 paikasta, ja uusia, etuja myöntäviä yrityksiä on tulossa mukaan koko ajan. Myös vuoden 2009 alussa käynnistynyt jäsenhankintakampanja suunniteltiin loppuvuodesta. Sen sijaan suunniteltu paitaprojekti jäi toteutumatta, kun ei löytynyt ketään huolehtimaan tilausten vastaanottamisesta ja paitojen toimittamisesta niitä tilaaville. Imetysviikkoa vietettiin jälleen lokakuussa viikolla 42 teemana Äiti on tärkeä. Eri tapahtumien lisäksi työryhmä suunnitteli ja toteutti kolme erilaista hand-out -infotekstiä sekä kaksi rintanappia, joita myytiin kolmen euron hintaan kappale tai kaksi viitosella lähinnä netissä. Kaiken kaikkiaan vuoden 2008 aikana nappeja myytiin n kappaletta. Netin kautta nappeja myytiin 1031 kappaletta. Yleisin ostettu määrä oli 2 kappaletta, mutta jokunen isompikin erä tilattiin, lähinnä sairaaloihin. Vilkkainta myynti oli viikoilla Erittäin onnistunut projektiluontoinen työryhmäponnistus oli imetystarinakilpailun järjestäminen yhdessä Kaksplus-lehden kanssa vuoden 2007 lokakuulta vuoden 2008 maaliskuulle. Tarinoita tuli määräaikaan mennessä lähes 200 kappaletta. Näistä muutaman ihmisen esiraati seuloi kymmenen parasta, joista vuorostaan arvovaltaiset tuomarit valitsivat kolme parasta. Nämä julkaistiin maaliskuun Kaksplus-lehden numerossa ja kirjoittajat saivat rahapalkkion. Tarinoiden oikeudet jäivät yhdistyksen käyttöön. Kaikki kymmenen finaalitarinaa julkaistiin maaliskuussa myös netissä osoitteessa Kirjoituskilpailuteksteistä poimittuja tuokiokuvia on esillä myös yhdistyksen nettijoulukalenterissa osoitteessa Vaikuttamistyöryhmässä koostettiin Imetystarinoitalobbausvihkosta, johon koottiin tukitilanteissa esiintulleita vakaviakin tapauksia, joissa imettävä äiti oli pudonnut terveydenhuoltoverkon läpi kolmannen sektorin syliin. Tarinaverkkotyöryhmä aloitti toimintansa Maitotaito-projektin alaisena. Lausuntotyöryhmä perustettiin kirjoittamaan lausunto neuvola-asetuksesta, joka toimitettiin Sosiaali- ja terveysministeriölle marraskuun puolivälissä. Sääntötyöryhmä teki vuoden alussa sääntömuutokset, jotka jäsenistö hyväksyi kevään vuosikokouksessa. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi yhdistyksen uudet säännöt tammikuussa Yhdistys on nyt kahden vuosittaisen jäsenkokouksen järjestö. Syksyllä kutsuttiin viikonloppuseminaariin työryhmäläisiä koulutuksen ja tiedotuksen alueilta. Seminaari pidettiin Järvenpään seurakuntaopiston tiloissa Seminaariin osallistui 22 jäsentä, joilla oli mukanaan yhteensä 31 lasta. Seminaarissa työskenneltiin näiden työryhmien ajankohtaisten kysymysten äärellä workshopmuotoisesti. Lisäksi oli järjestetty yhdistystoimintaan voimaannuttavaa ohjelmaa tarinateatterin ja vuorovaikutuskonsultin vierailun muodossa. Eettisten periaatteiden työryhmä päivitti imetystukiäidin eettisiä periaatteita loppuvuodesta Työryhmä nosti esille myös yhdistyksen liittämisen Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukuntaan (PuhEet). PuhEet huolehtii siitä, että sen piiriin hyväksyttyjen auttavien puhelinten ja verkkopalvelujen toiminta toteutuu mahdollisimman laadukkaana ja että toiminta on eettisesti perusteltua ja kestävää. Työ käynnistetään tekemällä neuvottelukunnan hyväksymät eettiset periaatteet tunnetuiksi imetystukiäitien keskuudessa. Ryhmäyhteistyön työryhmä lakkautettiin ja osa sen tehtävistä siirrettiin ryhmänperustamiskansion päivitysprojektille. Imetysaiheisen kirjan julkaisemiseen tähtäävä kirjatyöryhmä vietti hiljaiseloa vuoden 2008 ajan. Imetyksen tuki ry:n ammattilaiset Monet yhdistyksen jäsenistä toimivat ammatissaan vauvaperheiden kanssa mm. kätilöinä, imetysohjaajina, terveydenhoitajina. Vuoden 2008 aikana ammattilaisjaosto jatkoi opintopiirin toimintaa, ja sen tiimoilta Suomeen saatiin jälleen yksi uusi IBCLC imetysohjauksen ammattilainen. Yhdistys avusti yhden jäsenensä matkaa Wienissä järjestettyyn imetysammattilaisten konferenssiin Konferenssikuulumisia hän kertoi Imetysviikon teemapäimaailman imetysviikko Suomessa 4

5 Imetys näkyy yhteiskunnassa Maailman imetysviikko Suomessa Tiedotteet ja muu mediatyö Imetysviikkoa vietettiin eri puolilla maata teemalla Äiti on tärkeä (Mother Support: Going for the Gold). Imetyksen tuki ry järjesti Helsingissä Imetysviikon päätapatuman tiistaina yhteistyössä Suomen Kätilöliiton, Metropolia Ammattikorkeakoulu, kätilökoulutuksen ja Suomen vauvamyönteisyyskouluttajat ry:n kanssa. Tapahtuma pidettiin Metropolian tiloissa ja yleisöennätys rikottiin noin 200 osallistujan voimin. Esityksiä kuultiin seuraavista aiheista: Äiti on tärkeä, Isä on tärkeä, Imetyksen tuki ry:n esittely, Maitotaitovalmennuspaketin esittely, Imetys synnytyssairaaloissa 2008 Ohjaus on tärkeä sekä Puhutaanko suoraan? Imetysohjauksen arkaluontoisuus vs. riitävä tiedonvälitys. Lisäksi ohjelmassa oli neljä eri työpajaa aiheina ihokontakti kiintymisen edistäjänä, Imetyksen tukeminen kotikäynneillä isän rooli imetyksen tukijana, Vertaistuki ja Keskosen imetys Wienin imetyskonferenssin kuulumisia. Virallisen osuuden jälkeen Imetyksen tuki ry tarjosi kutsuvieraille vapaamuotoisen keskustelutilaisuuden salaatin kera. Pääkaupungin lisäksi tapahtumia järjestettiin myös Kuopiossa, Jyväskylässä, Kajaanissa, Turussa ja Espoossa. Yhdistys julkaisi Imetysviikon tiedotteen, jossa vaadittiin äitiyttä takaisin äideille. Imetysviikon nettisivut julkaistiin osoitteessa Imetysuutisia-lehti Yhdistyksen jäsenlehti Imetysuutisia ilmestyi vuoden 2008 aikana kaksi kertaa. Lehti uudistui ensimmäisen numeron myötä neliväriseksi ja sai uuden sisältöjaon. Lehden hinta nousi uudistuksen myötä kahdesta eurosta kolmeen euroon. Painokset olivat 500 kappaletta kumpikin. Lehdet lähetettiin jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille. Sen lisäksi niitä on myyty irtonumeroina netitse sekä eri tapahtumissa. Mainostilaa lehdissä myytiin yhteensä 41 kappaletta, ja mainosmyynnin tuotto oli yhteensä 1570 euroa. Numeron 1/2008 pääaiheena oli imetyspettymykset. Lisäksi siinä käsiteltiin osittaisimetystä ja julkaistiin kirjoituskilpailuun tulleita tarinoita. Lehden 2/2008 teema sivusi Imetysviikon teemaa Äiti on tärkeä aiheina mm. imetyksen ja työssäkäynnin yhdistäminen ja imettäminen sairastumisen yhteydessä. 5 Tiedotustyöryhmä ja yhdistyksen kaksi projektia ovat hoitaneet julkista tiedotusta yhteistyössä. Mediatiedottein on tuotu julkisuuteen Imetysviikon teemaa ja kannanottoja ajankohtaisiin uutisiin. Näitä olivat kannanotto kiinalaisen ihmisoikeusaktivistin imetyksen puolesta (7.4.), kommenttitiedote keväällä julkaistun väitöksen Early life determinants of atopy : A 20-year prospective follow-up study on unselected, healthy newborns harhaanjohtavasta uutisoinnista täysimetyksen kestoon liittyen (9.4.), nettisivuilla julkaistu imetyssanasto (23.4.) sekä marraskuun puolivälissä toimitettu lausunto neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevasta asetusluonnoksesta (STM 2008:37). Tiedotustyöryhmä teki kantelun Julkisen Sanan Neuvostolle allergiauutisen oikaisun puuttumisesta useissa lehdissä Kantelu otettiin käsittelyyn 5.8. ja siitä annettiin ratkaisu Neuvoston tulkinnan mukaan uutinen ei sisältänyt olennaista virhettä eivätkä kantelun kohteena olleet tiedotusvälineet olleet rikkoneet hyvää journalistista tapaa (http://www.jsn.fi/default.aspx?d=981 ). Joulukuuksi yhdistyksen nettisivuilla avattiin joulukalenteri, johon tekstikatkelmat poimittiin imetystarinakilpailun sadosta. Kalenteri sai suuren suosion. ( ) Muuta vaikuttamista Karla Loppi on ollut jäsenenä Kansanterveyslaitoksen imetyksen edistämisen asiantuntijaryhmässä, joka on toiminut vuoden 2007 alusta. Ryhmän tavoitteena on valmistaa luonnos kansalliseksi imetyksen edistämisen toimintaohjelmaksi. Maarit Kuoppala edusti yhdistystä ja piti puheenvuoron aiheesta "Äitiys ja seksuaalisuus" Seksuaalisuusmessuilla Helsingissä Seminaarin järjestivät Sexpo säätiö ja Aktuaali. Yhdistys on esittäytynyt Kestovaippahulinoilla Helsingissä 2.3, Jorvin sairaalan Imetysviikon avoimissa ovissa Espoossa, Perhepoukaman tilaisuudessa Helsingissä ja Neuvolapäivillä Helsingissä Yhdistyksen jäsenet ja imetystukiryhmät ovat esittäytyneet paikallisissa tapahtumissa myös muualla Suomessa, mm. Lappeenrannassa kestovaippatapahtumassa toukokuussa, Hyvinkäällä Mahdollisuuksien torilla, Kuopiossa Lasten Maailma -messuilla lokakuun

6 alussa, Jyväskylässä Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistyksen järjestämässä Pienten Päivässä ja Porvoossa helmikuussa ja lokakuussa järjestetyssä Pienten Päivässä sekä Gammelbackan kevätkarnevaaleilla toukokuussa. vässä työpajassa. Projektit Vuonna 2007 käynnistyneet projektit Imetyksen kuumalinja tukea perheille, tietoa päättäjille RAY:n rahoituksella ( e) ja Sosiaali- ja terveysministeriön Terveyden edistämisen keskuksen (Tekry) rahoittama Imetyksen tietopaketti ja turvaverkko ( e) etenivät vuoden 2008 aikana. Kuumalinjaprojekti keskittyi Imetystukipuhelimen ylläpitoon ja tekniseen toimintaan sekä imetystukiäitenä toimivien vapaaehtoisten jaksamiseen. Tietopaketti ja turvaverkko -projektin puitteissa tehtiin koulutusuudistusta, järjestettiin koulutuksia sekä työstettiin Maitotaito-valmennuspakettia. Nettisivujen (http://www.maitotaito.fi) perusteella kysyntä on suurta. Tekrylle toimitettiin kesäkuun puolivälissä uusi hankeehdotus, Imetyspettymyksen hoitopolku Se ei saanut rahoitusta. Raha-automaattiyhdistykseltä haettiin uutta projektiavustusta Imetysasiantuntija ja koulutus äitien tukena -projektille. Tähänkään ei saatu rahoitusta. Yhdistys haki RAY:ltä myös yleisavustusta vuodelle 2009 yhteensä euroa. Avustusta ei myönnetty. Projektityöntekijöiden tueksi perustettiin johtoryhmä, johon valittiin neljä henkilöä. Palkattuja työntekijöitä oli vuoden 2008 aikana yhteensä kuusi, joista kaksi toimivat äitiyslomasijaisina yhdelle työntekijälle. Hallituksen ja projektien kehittämisseminaari pidettiin Järvenpäässä Resurssien puutteesta johtuen suunniteltu Helsingin terveyslautakunnan avustushaku ( e imetysammattilaisprojektille) jäi tekemättä. Yhdistystoiminta Jäsenistö Vuoden alussa jäseniä oli 405, joista kannatusjäseniä 16. Vuoden lopussa jäseniä oli 434, joista kannatusjäseniä 19. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana yhteensä 92. Huhtikuun alussa erotettiin ne jäsenet, joilla oli kaksi peräkkäistä jäsenmaksua maksamatta. Näiden lisäksi viisi jäsentä ilmoitti eroavansa. Yhteensä eronneita tuli 64 kappaletta. Vaihtuvuus on edelleen siis suurta. Henkilöjäsenmaksu vuonna 2008 oli 12 euroa ja kannatusjäsenmaksu 30 euroa. Liittymismaksua ei peritty. Jäsenille lähetettiin vuoden aikana jäsenkirje helmikuun loppupuolella. Imetysuutisia-lehtiä lähetettiin kaksi numeroa niille jäsenille, joiden jäsenmaksut oli kunnossa lehtien ilmestymisen aikaan, toukokuun lopussa ja joulukuun alussa. Kun jäsenmaksuja maksettiin pitkin vuotta, lähetettiin lehti tai lehdet maksujen kirjauduttua yhdistyksen tilille. Lisäksi kaikki sähköpostiosoitteensa ilmoittaneet jäsenet saivat neljä sähköistä uutiskirjettä vuoden aikana. Kirjeistä ensimmäinen lähetettiin 9.5., toinen 16.7., kolmas ja neljäs Yhteydenpitoa jäsenistön kesken tuetaan internetissä Maitolaiturifoorumilla sekä Itulaiset-sähköpostilistalla. Joulukuun alussa järjestettiin jäsenistölle ja näiden ystäville koko perheen pikkujoulut Helsingissä Malmin yläasteen tiloissa. Tilaisuus onnistui hienosti ja osallistujamääräkin oli kiitettävä ensimmäiselle kerralle. Hallitus Alkuvuonna hallituksessa oli yhdeksän varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä. Vuosikokouksessa jäsenten määräksi päätettiin seitsemän varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajuuskin vaihtui. Hallituksessa oli edelleen edustusta myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Uusi hallitus ja projektityöntekijät kokoontuivat huhtikuun alussa kehittämisseminaariin Järvenpään seurakuntaopiston tiloissa. Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa, joista kaksi oli nettikokouksia. Vuosikokous Vuosikokous pidettiin lauantaina Perhetoimintakeskus Ruusulan tiloissa Helsingissä. 6

7 Paikalla oli 28 aikuista ja 17 lasta. Vahvistettiin toimintakertomus, myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle, hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio, valittiin puheenjohtaja ja hallitus sekä päätettiin sääntömuutoksesta koskien pykäliä 6,9 ja 11. Toimitilat Hallituksen pääasiallinen kokoontumispaikka on ollut Sexpo-säätiön koulutustila Helsingin Kampissa, johon yhdistyksellä on käyttöoikeus vuokrattuaan toimistohuoneen säätiöltä. Lisäksi on koulutettu ja pidetty tapaamisia mm. aikuisopistojen, paikallisten lapsiperheyhdistysten ja asukastoimintatiloissa sekä päiväkodeissa ja jäsenten kodeissa ympäri Suomea. Vuonna 2008 pidetyt seminaarit järjestettiin Järvenpään seurakuntaopistolla. Netti Yhdistyksen kotisivut ovat olleet osoitteessa Sivuja on pyritty päivittämään säännöllisesti. Maitolaituri-foorumilla keskustelu imetyksestä jatkui vilkkaana sekä Avoimet imetyskeskustelut -alueella että työryhmien ja hallituksen omilla alueilla. Marraskuisessa seminaarissa päätettiin käynnistää rakenneuudistus nettisivuja koskien. Työ aloitettiin ennen vuodenvaihdetta ja pyritään saamaan päätökseen vuoden 2009 aikana. Talous Yhdistyksen tulot koostuivat jäsenmaksutuotoista (n e), koulutustuotoista (2000 e), Imetysuutisialehden tuotoista (ilmoitusmyynti ja irtonumerot 1000 e), ja varainhankinnan tuotoista (materiaalin myynti 4000 e). Vuonna 2007 käynnistyneet kaksi projektia saivat rahoitusta Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) projektiavustuksesta euroa ja Terveyden edistämisen keskuksen (Tekry) projektiavustuksesta euroa. Yhdistyksen suurimmat kulut projektien ulkopuolella olivat painokulut, henkilöstökulut, posti- ja puhelinkulut, tarjoilu- ja kokouskulut, matkakulut ja vuokrat. kouluttajien ja vapaaehtoisten kulkemisista tapaamisiin, koulutuksiin ja erilaisiin tapahtumiin. Posti- ja puhelinkulut ovat myös merkittävät. Kirjallisuushankintoja tehtiin yli 2000 euron edestä. Muita kuluja syntyi mm. vapaaehtoisten tapaamisten kuluista sekä vapaaehtoisten muistamisesta. Yhdistys sai vuonna 2008 avustusta Helsingin kaupungilta. Sen myöntämä tuhat euroa käytettiin Helsingissä järjestettävään imetystukiryhmätoimintaan ja vapaaehtoisten virkistäytymiseen. Yhdistys kiittää saamistaan lahjoituksista Suomen kätilöliittoa ja anonyymejä yksityishenkilöitä. Projektien suurimmat kulut olivat henkilöstökulut ja vuokrat. Matkakuluja syntyi projektien työntekijöiden, Yhdistyksen kirjanpito hoidettiin edelleen Tilibic Oy:ssä Helsingissä. Yhdistys kiittää Imetystukiryhmien vetäjät ja tukiäidit: Espoossa (Iivisniemessä, Leppävaarassa, Otaniemessä), Haminassa, Hartolassa, Haukiputaalla, Heinolassa, Helsingissä (Kannelmäessä, Pihlajamäessä, Vuosaaressa, keskustassa, Kampissa, Oulunkylässä, Roihuvuoressa), Huittisissa, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Iisalmessa, Joensuussa, Joutsenossa, Jyväskylässä, Jämsässä, Järvenpäässä, Kajaanissa, Keravalla, Kotkassa, Kuopiossa (keskustassa ja Petosella), Kirkkonummella, Kontiolahdella, Kurikassa, Lahdessa, Laihialla, Lappeenrannassa, Lapualla, Lohjalla, Loimaalla, Mikkelissä (keskustassa ja Anttolassa), Oulussa, Pietarsaaressa, Pirkkalassa, Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla, Porissa, Porvoossa, Raahessa, Raumalla, Riihimäellä, Rovaniemellä, Salossa, Savonlinnassa, Seinäjoella, Sipoossa, 7 Sysmässä, Tammisaaressa, Tampereella, Turussa (Maitopoukamat ja Mammakeidas), Vantaalla (Hakunilassa, Korsossa, Myyrmäessä ja Ylästössä), Vaasassa, Vammalassa, Varkaudessa ja Vihdissä. Erityinen kiitos jokaisesta tilastoidusta ja yhdistykselle kerrotusta tukikontaktista. Imetystukipuhelimen päivystäjät vuonna 2008: Kiia Aarnio, Noora Askinen, Piia Auranen, Tanja Borodulin, Minttu Haapalainen, Sonja Haverinen, Päivi Heinonen, Maarit Hildén, Anna-Mari Juhola, Tanja Kaipainen, Paula Kajaan, Agda Kalliola, Kaisa Kivi, Marika Koskilahti-Viita, Riikka Käkelä-Rantalainen, Anni Laine, Karla Loppi, Laura Lounasheimo, Päivi Maaranen, Riikka Martikainen, Anna Metsoila, Katariina Miettinen, Aino Mäkinen, Katja Nordlund,

8 Päivi Ollila, Meri Ovaskainen, Pauliina Paakala, Karoliina Palmu-Hietanen, Ruut Palviainen, Miia Perki, Sari Peura, Outi Puokka, Iiris Pääkkönen, Mari Rantala, Jaana Reinikka, Salla Sailo, Tiina Silander, Sanna-Mari Tonteri. Kouluttajat vuonna 2008: Sonja Haverinen, Salla Joutsen, Tanja Kaipainen, Paula Kajaan, Agda Kalliola, Marika Koskilahti-Viita, Anni Laine, Anna Metsoila, Aino Mäkinen, Karoliina Palmu-Hietanen, Leena Pikkumäki, Katri Pääkkö- Matilainen, Jaana Reinikka, Pia Ruohotie, Salla Sailo. Lehtityöryhmän jäsenet vuonna 2008: Minna Haataja, Jutta Jokela, Agda Kalliola, Marika Koskilahti-Viita (päätoimittaja), Maarit Kuoppala, Riikka Käkelä-Rantalainen (taitto), Anni Laine, Karla Loppi, Leena Pikkumäki, Katri Pääkkö-Matilainen, Jaana Reinikka (mainosmyynti). Tiedotustyöryhmän jäsenet vuonna 2008: Maarit Kuoppala, Riikka Käkelä-Rantalainen, Maria Lassila-Merisalo, Karla Loppi, Laura Lounasheimo, Leena Pikkumäki. Jäsentoiminnan työryhmä (Itulaisia ympäri Suomen -projekti) vuonna 2008: Tanja Borodulin, Agda Kalliola, Maarit Kuoppala, Riikka Käkelä-Rantalainen, Iina Malinen, Hanna Nieminen-Finne, Elina Pajakoski, Mari Pirinen, Mari Rantala, Jaana Reinikka. Imetysviikon suunnitelun työryhmä vuonna 2008: Minna Haataja, Tanja Kaipainen, Maarit Kuoppala, Riikka Käkelä-Rantalainen, Saara Leppälä, Karla Loppi, Jaana Reinikka, Tina Wigg. Joulukalenteritiimi ja nettisivujen ylläpito vuonna 2008: Jyrki Kuoppala, Maarit Kuoppala, Riikka Käkelä- Rantalainen (kalenterin tekninen toteutus), Leena Pikkumäki (tekstikatkelmat), Jaana Reinikka. Vuoden 2007 ja 2008 hallitusten jäsenet: Katja Koskinen (puheenjohtaja 2007) (Espoo). Varsinaiset jäsenet: Karla Loppi (varapuheenjohtaja) (Helsinki), Jaana Reinikka (sihteeri) (Vantaa), Pia Ruohotie (Helsinki), Hanna Graeffe (Järvenpää), Tanja Borodulin (Kotka), Agda Kalliola (Jyväskylä), Anni Laine (Helsinki), Kiia Aarnio (Helsinki), Saara Leppälä (Oulu). Varajäsenet: Päivi Maaranen (Ranska), Auli Nuojua (taloudenhoitaja) (Vantaa), Anna Metsoila (Sipoo), Mari Rantala (Vähäkyrö) ja Tanja Laubach (Vantaa). Karla Loppi (puheenjohtaja 2008) (Helsinki), Varsinaiset jäsenet: Kiia Aarnio (Helsinki), Tanja Borodulin (taloudenhoitaja) (Kotka), Agda Kalliola (Jyväskylä), Katja Koskinen (Espoo), Anni Laine (Helsinki), Laura Lounasheimo (Helsinki) ja Jaana Reinikka (sihteeri) (Kerava). Varajäsenet: Hanna Graeffe (varapuheenjohtaja) (Järvenpää) ja Pia Ruohotie (Helsinki). Palkatut työntekijät vuonna 2008: Imetyksen kuumalinja tukea perheille, tietoa päättäjille -projektissa Maarit Kuoppala (projektipäällikkö) ja Kirsi Vanhamaa (tiedottaja äitiyslomalla). Äitiysloman sijaisina Tina Wigg ja myöhemmin Minna Stenroos. Karla Loppi (hallituksen ja projektien yhteyshenkilö) Imetyksen tietopaketti ja turvaverkko -projektissa Leena Pikkumäki (koulutussuunnittelija). Muut: Imetystarinakilpailun arvovaltainen tuomaristo: Tittamari Marttinen (kirjailija), Juha Itkonen (kirjailija), Rosa Meriläinen (kolumnisti), Merete Willis (kätilö, Imetyksen tuki ry:n edustaja) ja Jaana Sarkki (Kaksplus-lehden päätoimittaja). Imetysviikon päätapahtuma Helsingissä Yhteistyökumppanit: Liisa Rytkönen-Kontturi (lehtori, hoitotyön koulutusohjelma, Metropolia Ammattikorkeakoulu, kätilökoulutus), Pirjo Ilmakunnas (HUS/Naistenklinikka), Päivi Kiili-Laakko (Suomen vauvamyönteisyyskouluttajat ry). Päivän puheenjohtaja: Maarit Sinisaari-Eskelinen (TtM, imetyskouluttaja, osastonhoitaja, HYKS). Esitykset: Katja Koskinen (kätilö, IBCLC), Antti Ryynänen (psykoterapeutti, perheterapeutti, Sexposäätiö), Karla Loppi (puheenjohtaja, Imetyksen tuki ry), Leena Pikkumäki (koulutussuunnittelija, Imetyksen tuki ry: Maitotaito-valmennuspaketti), Leena Hannula (TtT, Metropolia Ammattikorkeakoulu), Aija Logren (Yht.yo, Tampereen yliopisto). Työpajojen vetäjät: Anu Suomalainen (Imetyskouluttaja, kätilö, HYKS), Päivi Kiili (kätilö, imetyskouluttaja, Mammaliina), Anne Sundström (TtM, lehtori, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu) ja Pia Ruohotie (sairaanhoitaja, imetyskouluttaja). 8

9 IMETYSTUKIKONTAKTITILASTOT VUODELTA 2008 Selite Yhteensä Ryhmätapaamisten määrä 324 Vetäjiä ryhmissä 149 Aikuisia ryhmien tapaamisissa 1745 Äitejä 1136 Lapsia yhteensä viikon ikäisiä viikon 6kk ikäisiä 301 6kk-12kk ikäisiä 231 Yli vuoden ikäisiä 379 Kotikäynnit 102 Puhelut 441 Sähköpostit 447 Privayhteydenotot yhteensä 990 Puhelintukea antavat tukiäidit Perhepiknikkejä yhteensä 14 Aikuisia 105 Lapsia 152 Tukikontakteja yhteensä 2736 Imetystukipuhelimessa vastatut puhelut 900 Kaikki tukikontaktit + puhelut 3636 Tilastoja saatiin yhteensä 35 ryhmästä ja 10 yksittäiseltä tukiäidiltä Lappeenrannasta, Helsingistä, Mikkelistä, Hyvinkäältä, Raumalta, Kajaanista, Vaasasta, Oulusta, Tampereelta, Vesilahdelta,Vantaalta, Sipoosta, Hyvinkäältä, Jämsästä, Joutsenosta, Salosta, Tuusulasta, Loimaalta, Järvenpäästä, Kuopiosta, Raahesta, Jyväskylästä, Espoosta, Pirkkalasta, Lohjalta, Riihimäeltä, Porvoosta, Kirkkonummelta ja Lahdesta. Kiitos tilastoja lähettäneille! 9

10 Imetystukiryhmät Suomessa vuonna 2008 Oranssi pallo = Imetyksen tuki ry:n oma ryhmä Sininen pallo = muu imetystukiryhmä 10

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 4.1 Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 4.2 Tiedotus 4.3 Yhteistyökumppanit

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

KRIISIKESKUSTOIMINNOT

KRIISIKESKUSTOIMINNOT Yhteenvetoa vuodesta 2015 KRIISIKESKUSTOIMINNOT Kriisikeskustoiminnot sisältävät SOS-kriisikeskuksen, Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimiston, kriisiauttamisen valtakunnallisen koordinoinnin ja

Lisätiedot

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 YHDISTYKSEN KOKOUKSET Kevätkokous 13.3.2005 Tampereella Vanhan Kirjastotalon tiloissa. Paikalla 14 äänivaltaista jäsentä. Käsiteltiin sääntömääräiset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI Pohjois-Savon terveydenhoitajayhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 VUOSI 2015 OLI YHDISTYKSEN 76. TOIMINTAVUOSI YHDISTYKSEN HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT HALLITUS Puheenjohtaja Fatima Moursad (Maaninka),

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014

VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 VUOSIKERTOMUS TOIMINTAKAUDELTA 01.11.2013 31.10.2014 Yhdistys on saavuttanut tunnustetun aseman Ylläksen alueen vaikuttajana. Yhdistyksen jäsenmäärä on noussut tasaisesti ja on nyt 226. 1. Jäsentapaamiset

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot)

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kuopio 8.11.2013 Pirjo Häkkinen 8.11.2013 Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Pirjo Häkkinen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali

Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Terveydenhoitajakoulutuksen työpajan taustamateriaali Koonti terveydenhoitaja (AMK) koulutuksen tilastoista ammattikorkeakouluittain Vuonna 2010 tutkinnon suorittaneista työlliset 2011 Vuonna 2010 tutkinnon

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 VÄHIKSEN VÄKI RY:N VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011 Aika: Maanantai 29.8.2011 klo 18.00 Paikka: Vähä-Heikkilän yksikön ruokala Läsnä: Katrine Arbol-Lilleberg (saapui klo 18.35), Mia Enlund, Sanna Ketonen-Oksi,

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220.

Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. 1 2 3 4 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry TOIMINTAKERTOMUS 1.7.2013 30.6.2014 YLEISTÄ Toimintavuosi oli yhdistyksen kuudes. Jäseniä yhdistyksessä on tällä hetkellä yhteensä 220. Toimintaa

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Hyväksytty syyskokouksessa 17.11.2012. RAY:n avustusehdotuksen päivitetty 30.1.2013 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä on

Lisätiedot

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS

JYTY JÄMSÄ RY. Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS JYTY JÄMSÄ RY Aktiivista ja valveutunutta yhdistystoimintaa jo vuodesta 1965 TOIMINTAKERTOMUS 2015 1 1. HALLINTO 1.1 Hallitus Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Sihteeri Ulla Mäkiaho Riitta Leiman Ulla Peltonen

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla

Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja kello Haukiputaan koululla Haukiputaan vanhempainyhdistyksen vuosikokouksen kokouksen pöytäkirja 28.9. kello 18.00 Haukiputaan koululla 1. Kokouksen järjestäytyminen Katja Lahdenranta-Linna valittiin vuosikokouksen puheenjohtajaksi.

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm

Kirjastojen lainat 2015 Kirjasto Lainojen lkm Kirjastojen lainat 2015 Tässä tilastossa esitetään kaikkien Celian äänikirjapalveluun liittyneiden kirjastojen lainat vuonna 2015 Tietosuojasyistä alle viiden menevät lainat ilmaistaan "< 5" merkinnällä.

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki.

, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Hallituksen kokous 1 (5) Aika 24.9.2016, iso neuvotteluhuone, Ilkantie 4 Valkea talo, Helsinki. Läsnä Hallituksen puheen ja jäsenet poissa Aaltonen Jaana Ahonen Outi Blundin Elina Hanhikoski Cecilia Lähteenmäki

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa Otaniemen TEK-tutkijat ry Otaniemen TEK-tutkijat ry:n sääntömääräinen kevätkokous Aika: 6.6.2016 klo 15:00 Paikka: Otaniemi, Otakaari 7, kokoushuone Maxwell Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus Petri Kärhä avasi

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto / PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O

P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O P Ä I V I A L A N N E - K U N N A R I 1 6. 0 5. 2 0 1 3 A L U E J O H T A J A, L A P I N A L U E T O I M I S T O 17.5.2013 1 RIKUN PERUSTEHTÄVÄNÄ ON PARANTAA RIKOKSEN UHRIN, HÄNEN LÄHEISENSÄ JA RIKOSASIASSA

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa

JHL 105 yhdistyksen toimintasuunnitelma Järjestötoiminta. Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Talousarvios sa varattu summa Järjestötoiminta Jäsenasiain päivystys yhdistyksen toimistolla (Jäsenasiainhoitajien p.0452165225 sekä Päivi Korkeamäki p.0400982999) antaa jäsenille henkilökohtaista apua jäsenasiainhoitaja parillisten

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO

SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO SUOMEN ALPPIKERHO LÄNSI-SUOMEN OSASTO TOIMINTAKERTOMUS VUODESTA 1991 1. YLEISTÄ Kuluneella kaudella ovat osaston perinteelliset toimintamuodot kallio-, jää- ja vuoristokiipeily eri muodoissaan sekä länsisuomalaisten

Lisätiedot

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM

Sote-rakenneuudistus Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Sote-rakenneuudistus 2013 Jukka Mattila lääkintöneuvos STM Järjestämisvastuussa olevalle taholle kuuluu omalta osaltaan vastuu väestön hyvinvoinnista ja terveydestä Tähän sisältyy vastuu väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku

Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Sivu 1/5 Pöytäkirja 7/2016 Aika: 18. helmikuuta 2016 klo 10.15 Paikka: Läsnä jäsenet: Läsnä muut: Turku-sali, Yo-talo A, Rehtorinpellonkatu 4 Turku Riina Lumme, puheenjohtaja Miika Tiainen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1957 No 168 N :o 168. Kiertokirje eräiden lääkintäalan viranomaisten virkalähetysoikeuksien myöntämisestä, muuttamisesta ja lakkauttamisesta. Posti- ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.1.2016 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla

ROCKTAIL NEWS. sekä sekalaista muuta tavaraa. kysy koulutus-kentällä Jannelta tai puhelimitse p tai sähköpostilla 3/2015 1 ROCKTAIL NEWS RockTail News ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Mainosmyynti, artikkelit, ilmoitukset ja tiedustelut Anna-Riitta Forss, Vierutie 3 15560 Nastola 040-5956529 rocktail@netti.fi Lehden

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT

VARAMIESPALVELU-YHTIÖT VARAMIESPALVELU-YHTIÖT vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen henkilöstöpalveluja tuottava yritysketju 60 palvelualuetta Suomessa ja Virossa alan markkinajohtaja Suomessa sekä liikevaihdon että palvelualueiden

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14

kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 kevät 2016 Kuva: Anna Rytkönen Vuoden tunnus: Kaikki, minkä teette, tehkää rakastavin mielin! 1. Kor. 16:14 Tervehdys Turun NNKY jäsen Taas saimme käyntiin uuden toimintavuoden. Tämä vuosi on juhlavuotemme.

Lisätiedot