Toimintakertomus vuodesta 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus vuodesta 2008"

Transkriptio

1 Toimintakertomus vuodesta 2008 SISÄLLYS Yhteenveto...1 Toiminta...2 Imetystukitoiminta...2 Imetystukipuhelin...2 Vapaaehtoisten jaksaminen ja tapaamiset...3 Koulutus...3 Muu vapaaehtoistoiminta...3 Imetyksen tuki ry:n ammattilaiset...4 Maailman imetysviikko Suomessa...5 Imetysuutisia-lehti...5 Tiedotteet ja muu mediatyö...5 Muuta vaikuttamista...5 Imetys näkyy yhteiskunnassa...5 Projektit...6 Yhdistystoiminta...6 Jäsenistö...6 Hallitus...6 Vuosikokous...6 Toimitilat...7 Netti...7 Talous...7 Yhdistys kiittää...7 Yhteenveto Vuosi 2008 jatkoi yhdistyksen murrosvuosia. Suurempi rahoitus projektien myötä mahdollistaa pitkän tähtäimen kehittämistoiminnan, mutta toiminnan kasvaminen myös haastaa ja väsyttää vapaaehtoisia, semminkin kun rahoitus kohdistuu yhdistyksen imetystukitoimntaan, mutta ei yhdistyksen hallinnollisten rakenteiden kehittämiseen ja vaikuttamistoimintaan, jotka kuitenkin koetaan myös imetystukitoiminnan kivijalaksi. Hallintoa ja toimintaedellytyksiä on kuitenkin pyritty kehittämään. Hallitus ja työntekijät pohtivat tehtäviään ja toiminta-alueitaan seminaarissa, yhdistyksen sääntöjä muutettiin ja jäsenistön kasvattamiseen, kohtaamiseen ja aktivoimiseen tähtääviä vapaaehtoisvetoisia projekteja käynnisteltiin. Raha-automaattiyhdistyksen ja Terveyden edistämisen keskuksen projektirahoitusten myötä on vuonna 2008 niin pilotoitu kuin suunniteltu uusia koulutuksen muotoja. Imetystukipuhelin puolestaan on suoraan riippuvainen koulutettujen päivystäjien määrästä. Vuonna 2008 sen toiminta onkin ollut vakiintunutta, mutta puheluihin ei pystytä vastaamaan niin paljon kuin kysyntää olisi. Imetystukiryhmien kävijämäärät vaikuttavat tilastoitujen kontaktien mukaan olevan vähenemään päin, mikä voi kertoa imetystuen toimintakulttuurin muutoksesta, tai riittämättömästä tuesta paikallisille ryhmille. Yhdistyksemme erityinen vahvuus ja ylpeyden aihe on tänäkin vuonna ollut aktiivisesti toimintaan osallistuvien vapaaehtoisten määrä 1

2 Toiminta Imetystukitoiminta Imetys ei ole äideille vaistonvaraista, vaan opeteltavaa toimintaa. Imetyksen vertaistuki tarjoaa naisille mahdollisuuden oppia imetyksen normaalia kulkua, jakaa kokemuksia ja ratkaista ongelmia. Imetyksen vertaistuki on vauvaperheelle yhtä tärkeää kuin kouluikäisen säännöllinen liikuntaharrastus lapsen fyysiselle terveydelle. Vertaistuen lisäksi yhdistyksen koulutetut imetystukiäidit vastaavat imetykseen liittyviin täsmällisiin kysymyksiin ja joskus hoitavat vaikeita imetysongelmia, koska ammattimainen hoitoketju puuttuu Suomesta. Imetystuki on todistetusti tehokas keino lisätä imetystä. Yhdistyksen ylläpitämään imetystukitoimintaan kuuluvat imetystukiryhmien tapaamiset, Imetystukipuhelin, Maitolaituri-nettifoorumi sekä skypellä annettu imetystuki. Imetystukiryhmät ovat äidiltä-äidille -periaatteella toimivia vertaisryhmiä. Imetystukipuhelimeen vastaavat yhdistyksen kouluttamat tukiäidit päivystysaikoina oman perhe-elämänsä sallimissa rajoissa. Maitolaiturilla olevan avoimen imetyskeskustelun alueella saa kuka tahansa lukea viestejä, kirjoittamista varten tulee rekisteröityä foorumin käyttäjäksi. Vuonna 2008 Suomessa oli toiminnassa yhteensä 52 imetystukiryhmää. Näistä ryhmistä kahtakymmentä vetivät yhdistyksen kouluttamat ryhmänvetäjät. Itsenäisiä tukiäitejä toimi kahdellatoista paikkakunnalla. Ryhmien lisäksi imetystukea annettiin kotikäynneillä, puhelimitse, skypellä, sähköpostitse sekä erilaisissa tilaisuuksissa, mm. perhekahviloissa. Jyväskylässä Keski-Suomen keskussairaalan synnytysyksikössä on vastasyntyneiden vauvojen äideillä ollut mahdollisuus saada imetyksen vertaistukea sairaalan tiloissa alkaen kerran viikossa muutaman tunnin ajan. Vaasassa on ollut vastaavaa toimintaa kerran kuukaudessa heinäkuusta 2008 alkaen. Erilaisia imetystukiäideille tulleita kontakteja tilastoitiin vuodelta 2008 yhteensä 2736 kappaletta. Näistä yksityisiä kontakteja (puhelimitse, kotikäynneillä ja sähköpostitse) oli peräti 990 kappaletta. Kuten monena vuonna aikaisemmin, kuumimpia aiheita olivat maidon riittämiseen, imuotteeseen ja kiinteiden aloittamiseen liittyvät kysymykset. Kotikäyntejä tehtiin eniten alle kolmen kuukauden ikäisten vauvojen koteihin, ja pääasiallisimmat syyt käynteihin olivat vauvan heikko imuote, imetyksen sattuminen sekä lisämaidon käyttö. Kotikäynnit koetaan haastavina, erityistä imetysammattilaista vaativina tapauksina. Imetystukipuhelimen vastattujen puheluiden kanssa tukikontaktien määrä on 3636 kappaletta. Yhä lisääntyvät tukiviestit Maitolaituri-foorumin avoimiin imetyskeskusteluihin ja Imetystukilistalle eivät ole mukana tilastoissa. Vuoden 2008 toiminnan tilastot kerättiin ensimmäisen kerran ZEF-palaute- ja arviointikoneella, johon yhdistys osti käyttöoikeudet alkusyksystä. Samalla kysyttiin ryhmänvetäjien huomioita ryhmätoiminnasta yleensä. Vastausten perusteella vuoden 2008 tilanne on se, että itse ryhmiin äidit eivät joko halua tai osaa tulla. Sen sijaan kysyntä kotikäynneille ja henkilökohtaiselle ohjaukselle on kasvanut edellisistä vuosista. Kotikäyntien, tukiäitien antaman henkilökohtaisen tuen ja Imetystukipuhelimen vastaamien puhelujen kautta henkilökohtaista tukea annettiin yhteensä 1890 äidille. Tarkemmat tilastotiedot ovat liitteessä. Imetystukipuhelin Imetystukipuhelin on 10 vuotta toiminut valtakunnallinen auttava puhelin. Sen päivystäjät ovat yhdistyksen kouluttamia imetystukiäitejä. Kesällä järjestettiin imetyspiknikkejä usealla eri paikkakunnalla. Piknikkejä oli yhteensä 14 kpl (Espoo, Helsinki x3, Jyväskylä x3, Kotka, Kuopio x2, Lappeenranta, Mikkeli x2 ja Mikkelin Anttola). Perhepiknikkien lisäksi imetystukiäidit ovat eri puolella Suomea kertoneet imetyksestä neuvoloiden perhevalmennuksissa sekä sairaaloissa synnyttäneiden osastoilla ja osallistuneet perhekerhoihin ja erilaisiin vauva- ja lapsiperheille suunnattuihin tapahtumiin. Myös ammattikorkeakouluilla on käyty esittelemässä terveydenhoitaja-, kätilö- ja sairaanhoitajaopiskelijoille imetystukitoimintaa. 2 Imetystukipuhelin käyttää mobiilivaihdetta, johon vuonna 2008 oli kytketty yhteensä 14 kännykkää. Imetystukipuhelimeen voi soittaa kaikkialta Suomesta normaalin matkapuhelun hinnalla. Puhelimessa päivysti yhteensä 38 imetystukiäitiä. Imetystukipuhelin päivysti keskimäärin kaksi tuntia päivässä, yhteensä 11 tuntia viikossa. Ajoista ilmoitettiiin pääasiassa yhdistyksen omilla nettisivuilla ja Imetystukipuhelimen vastaajaviestissä. Päivystävät imetystukiäidit osallistuivat aktiivisesti päivystysaikojen suunnitteluun. Jokainen imetystukiäiti varaa päivystysvuoronsa sitä varten tehdystä

3 nettikalenterista. Pyrkimyksenä on ollut, että joka vuorolla on vähintään kaksi päivystäjää. Imetystukipuhelin vastasi vuonna 2008 vaihteen lokin mukaan yhteensä 900 puheluun. Soittoyrityksiä oli moninkertaisesti, peräti reilut 4582 kappaletta, näistä päivystysaikoina tulleita on 3682 puhelua. Kaksi kolmesta puhelusta tuli päivystysaikana. Yhteensä puhelimessa puhuttiin 223 tuntia. Keskimääräinen puhelun kesto oli vaihteen mukaan 15 minuuttia. Puhelut jakautuivat epätasaisesti: on parin puhelun päiviä, ja on päiviä, jolloin soittajia tai soittoyrityksiä on useita kymmeniä. Päivystäjien kannalta ongelma on, että yhtenä päivänä yksi päivystäjä puhuu pitkiä puheluita koko kahden tunnin ajan ja kymmenen puhelua jää vastaamatta, ja toisena päivänä useat päivystäjät odottavat puheluita turhaan. Puhelut luokiteltiin edelleen kolmeen eri kategoriaan soittajan avuntarpeen mukaan. Kaikista puheluista noin 12 % oli sellaisia, joissa päivystäjän arvion mukaan tarvittaisiin välitöntä ammattimaista apua. Koska tavanomainen neuvolapalvelu ei yleensä riitä tällaiseksi avuksi, soittajia ei monissa tapauksissa pystytä ohjaamaan eteenpäin. Vapaaehtoisten jaksaminen ja tapaamiset Koulutus Vuonna 2007 aloitettu yhdistyksen koulutusuudistus eteni tasaisen varmasti vuoden 2008 aikana. Peruskurssin nimi vaihtui ja sisältö ovat muuttuneet, ja jatkokurssin rakennetta on muutettu radikaalisti. Marraskuussa Järvenpäässä pidetyssä seminaarissa vapaaehtoiset kouluttajat ja koulutuksesta kiinnostuneet hahmottelivat uusia opetussunnitelmia, jotka virallisesti otetaan käyttöön vuoden 2009 aikana. Perustietoa imetyksestä -kurssi muuttui Imetystiedon peruskurssiksi ja sen sisältöä tarkistettiin yhteneväiseksi ja osallistujia voimaannuttavaksi. Näitä kursseja järjestettiin kaiken kaikkiaan yhteensä seitsemän kappaletta eri puolilla Suomea (Oulu, Turku, Vantaa, Tampere, Seinäjoki, Joensuu ja Pori). Kuopioon suunniteltu kurssi peruttiin vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi. Lisäksi Jyväskylässä järjestettiin löyhästi imetystietokurssia mukaileva Seikkailu Maitomerellä -pilotti. Näille kursseille osallistuneita ja sen suorittaneita oli vuoden aikana yhteensä noin 70 henkilöä. Kaksi vuoden 2007 puolella alkanutta Ryhmänvetäjäkurssia saatiin päätökseen vuoden 2008 aikana. Niiltä valmistui yhteensä 11 kurssilaista. Uusi imetystukiryhmä perustettiin kurssien tiimoilta Helsinkiin. Keväällä 2008 järjestetiin kaksi ryhmänvetäjätapaamista. Ensimmäinen oli yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä 8.3. Tapahtumassa esittäytyi Jyväskylän aktiivinen doularyhmä, ja se herätti keskustelua vertaistukiäitien keskinäisen toiminnan ja muun kuin suoraan imetysaiheeseen keskittyvän yhdessäolon merkityksestä vapaaehtoisen jaksamiselle. Toinen ryhmänvetäjätapaaminen järjestettiin Järvenpään imetystukiryhmän 10-vuotisjuhlan yhteydessä. Pääkaupunkiseudun vapaaehtoiset järjestivät kaikille jäsenille avoimen koko perheen pikkujoulujuhlan Malmin yläasteen tiloissa Helsingissä. Jyväskylässä imetystukiäidit saivat Versova-hankkeen kautta toiminnalleen maksutonta työnohjausta. Noin kymmenen doulaa osallistui kahdeksaan työnohjauskertaan syksyn aikana. Yhdistyksen vapaaehtoiset pitävät enimmäkseen yhteyttä internetin välityksellä. Tukiäitien tärkeä kohtaamispaikka on tukiäidit-postituslista. Yhdistyksellä on halu ja vuoden aikana suunniteltiin paikallisen toiminnan ja tapaamisten tukemista ja tutorointia, mutta tämä ei toteutunut toivotusti, mikä jättää haastetta tuleville vuosille. Tukiäitejä ja muita vapaaehtoisia muistettiin pienellä lahjalla joulun alla. 3 Puhelinpäivystäjä- ja ryhmänvetäjäkurssin erottaminen toisistaan ei toteutunut. Eriytetyt kurssit eivät kiinnostaneet äitejä riittävästi. Vanhamuotoinen ryhmänvetäjäkoulutus uudistettiin imetystukiäitikurssiksi, johon kuuluu kolme lähiopetuspäivää, aktiivista etätyöskentelyä ja Imetystukipuhelimen päivystämistä. Kurssin painopisteenä on imettävän äidin tukeminen puhelimessa, mutta se antaa hyvät valmiudet myös ryhmänvetämiseen. Pilottikurssi, jolle tuli hakijoita enemmän kuin voitiin ottaa, aloitti syksyllä Keväällä 2008 aloitti pilottina yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja imetyksen poliittisiin ulottuvuuksiin pureutuva YVA-opintopiiri. Opintopiirissä oli mukana 6 kurssilaista. Muu opintopiiri oli Oulun opintopiiri, jonka opintosuunnitelma mukaili ryhmänvetäjäkurssin opintosuunnitelmaa. Muu vapaaehtoistoiminta Yhdistys toimii vahvasti aktiivisten vapaaehtoisten varassa. Vertaistukiäitien lisäksi yhdistyksessä toimii suuri joukko vertaistukityötä tukevaa vapaaehtoistyötä tekeviä äitejä ja isiä. Vuoden 2008 aikana toimintaa hoidettiin paljolti työryhmien kautta. Erityisen aktiivisia työryhmiä olivat lehtityöryhmä, koulutustyöryhmä, jäsentyöryhmä (nykyinen Itulaisia ympäri Suomen -

4 projekti), Imetysviikon suunnittelun työryhmä, sekä kirjoituskilpailutyöryhmä. Jäsentyöryhmä, joka muutti nimensä Itulaisia ympäri Suomen -projektiksi, toimi ahkerasti ympäri vuoden. Vuoden 2009 puolella jäsenille lähetettävä jäsenkysely saatiin hyvään alkuun. Lisäksi työryhmä organisoi ja toteutti jäsenkorttiprojektin. Joulukuun alkupäivinä lähetettiin kaikille jäsenille jäsenkortti jäsennumerolla varustettuna. Jäsenkortilla on mahdollista saada erilaisia jäsenetuja yli 20 paikasta, ja uusia, etuja myöntäviä yrityksiä on tulossa mukaan koko ajan. Myös vuoden 2009 alussa käynnistynyt jäsenhankintakampanja suunniteltiin loppuvuodesta. Sen sijaan suunniteltu paitaprojekti jäi toteutumatta, kun ei löytynyt ketään huolehtimaan tilausten vastaanottamisesta ja paitojen toimittamisesta niitä tilaaville. Imetysviikkoa vietettiin jälleen lokakuussa viikolla 42 teemana Äiti on tärkeä. Eri tapahtumien lisäksi työryhmä suunnitteli ja toteutti kolme erilaista hand-out -infotekstiä sekä kaksi rintanappia, joita myytiin kolmen euron hintaan kappale tai kaksi viitosella lähinnä netissä. Kaiken kaikkiaan vuoden 2008 aikana nappeja myytiin n kappaletta. Netin kautta nappeja myytiin 1031 kappaletta. Yleisin ostettu määrä oli 2 kappaletta, mutta jokunen isompikin erä tilattiin, lähinnä sairaaloihin. Vilkkainta myynti oli viikoilla Erittäin onnistunut projektiluontoinen työryhmäponnistus oli imetystarinakilpailun järjestäminen yhdessä Kaksplus-lehden kanssa vuoden 2007 lokakuulta vuoden 2008 maaliskuulle. Tarinoita tuli määräaikaan mennessä lähes 200 kappaletta. Näistä muutaman ihmisen esiraati seuloi kymmenen parasta, joista vuorostaan arvovaltaiset tuomarit valitsivat kolme parasta. Nämä julkaistiin maaliskuun Kaksplus-lehden numerossa ja kirjoittajat saivat rahapalkkion. Tarinoiden oikeudet jäivät yhdistyksen käyttöön. Kaikki kymmenen finaalitarinaa julkaistiin maaliskuussa myös netissä osoitteessa Kirjoituskilpailuteksteistä poimittuja tuokiokuvia on esillä myös yhdistyksen nettijoulukalenterissa osoitteessa Vaikuttamistyöryhmässä koostettiin Imetystarinoitalobbausvihkosta, johon koottiin tukitilanteissa esiintulleita vakaviakin tapauksia, joissa imettävä äiti oli pudonnut terveydenhuoltoverkon läpi kolmannen sektorin syliin. Tarinaverkkotyöryhmä aloitti toimintansa Maitotaito-projektin alaisena. Lausuntotyöryhmä perustettiin kirjoittamaan lausunto neuvola-asetuksesta, joka toimitettiin Sosiaali- ja terveysministeriölle marraskuun puolivälissä. Sääntötyöryhmä teki vuoden alussa sääntömuutokset, jotka jäsenistö hyväksyi kevään vuosikokouksessa. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi yhdistyksen uudet säännöt tammikuussa Yhdistys on nyt kahden vuosittaisen jäsenkokouksen järjestö. Syksyllä kutsuttiin viikonloppuseminaariin työryhmäläisiä koulutuksen ja tiedotuksen alueilta. Seminaari pidettiin Järvenpään seurakuntaopiston tiloissa Seminaariin osallistui 22 jäsentä, joilla oli mukanaan yhteensä 31 lasta. Seminaarissa työskenneltiin näiden työryhmien ajankohtaisten kysymysten äärellä workshopmuotoisesti. Lisäksi oli järjestetty yhdistystoimintaan voimaannuttavaa ohjelmaa tarinateatterin ja vuorovaikutuskonsultin vierailun muodossa. Eettisten periaatteiden työryhmä päivitti imetystukiäidin eettisiä periaatteita loppuvuodesta Työryhmä nosti esille myös yhdistyksen liittämisen Vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukuntaan (PuhEet). PuhEet huolehtii siitä, että sen piiriin hyväksyttyjen auttavien puhelinten ja verkkopalvelujen toiminta toteutuu mahdollisimman laadukkaana ja että toiminta on eettisesti perusteltua ja kestävää. Työ käynnistetään tekemällä neuvottelukunnan hyväksymät eettiset periaatteet tunnetuiksi imetystukiäitien keskuudessa. Ryhmäyhteistyön työryhmä lakkautettiin ja osa sen tehtävistä siirrettiin ryhmänperustamiskansion päivitysprojektille. Imetysaiheisen kirjan julkaisemiseen tähtäävä kirjatyöryhmä vietti hiljaiseloa vuoden 2008 ajan. Imetyksen tuki ry:n ammattilaiset Monet yhdistyksen jäsenistä toimivat ammatissaan vauvaperheiden kanssa mm. kätilöinä, imetysohjaajina, terveydenhoitajina. Vuoden 2008 aikana ammattilaisjaosto jatkoi opintopiirin toimintaa, ja sen tiimoilta Suomeen saatiin jälleen yksi uusi IBCLC imetysohjauksen ammattilainen. Yhdistys avusti yhden jäsenensä matkaa Wienissä järjestettyyn imetysammattilaisten konferenssiin Konferenssikuulumisia hän kertoi Imetysviikon teemapäimaailman imetysviikko Suomessa 4

5 Imetys näkyy yhteiskunnassa Maailman imetysviikko Suomessa Tiedotteet ja muu mediatyö Imetysviikkoa vietettiin eri puolilla maata teemalla Äiti on tärkeä (Mother Support: Going for the Gold). Imetyksen tuki ry järjesti Helsingissä Imetysviikon päätapatuman tiistaina yhteistyössä Suomen Kätilöliiton, Metropolia Ammattikorkeakoulu, kätilökoulutuksen ja Suomen vauvamyönteisyyskouluttajat ry:n kanssa. Tapahtuma pidettiin Metropolian tiloissa ja yleisöennätys rikottiin noin 200 osallistujan voimin. Esityksiä kuultiin seuraavista aiheista: Äiti on tärkeä, Isä on tärkeä, Imetyksen tuki ry:n esittely, Maitotaitovalmennuspaketin esittely, Imetys synnytyssairaaloissa 2008 Ohjaus on tärkeä sekä Puhutaanko suoraan? Imetysohjauksen arkaluontoisuus vs. riitävä tiedonvälitys. Lisäksi ohjelmassa oli neljä eri työpajaa aiheina ihokontakti kiintymisen edistäjänä, Imetyksen tukeminen kotikäynneillä isän rooli imetyksen tukijana, Vertaistuki ja Keskosen imetys Wienin imetyskonferenssin kuulumisia. Virallisen osuuden jälkeen Imetyksen tuki ry tarjosi kutsuvieraille vapaamuotoisen keskustelutilaisuuden salaatin kera. Pääkaupungin lisäksi tapahtumia järjestettiin myös Kuopiossa, Jyväskylässä, Kajaanissa, Turussa ja Espoossa. Yhdistys julkaisi Imetysviikon tiedotteen, jossa vaadittiin äitiyttä takaisin äideille. Imetysviikon nettisivut julkaistiin osoitteessa Imetysuutisia-lehti Yhdistyksen jäsenlehti Imetysuutisia ilmestyi vuoden 2008 aikana kaksi kertaa. Lehti uudistui ensimmäisen numeron myötä neliväriseksi ja sai uuden sisältöjaon. Lehden hinta nousi uudistuksen myötä kahdesta eurosta kolmeen euroon. Painokset olivat 500 kappaletta kumpikin. Lehdet lähetettiin jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille. Sen lisäksi niitä on myyty irtonumeroina netitse sekä eri tapahtumissa. Mainostilaa lehdissä myytiin yhteensä 41 kappaletta, ja mainosmyynnin tuotto oli yhteensä 1570 euroa. Numeron 1/2008 pääaiheena oli imetyspettymykset. Lisäksi siinä käsiteltiin osittaisimetystä ja julkaistiin kirjoituskilpailuun tulleita tarinoita. Lehden 2/2008 teema sivusi Imetysviikon teemaa Äiti on tärkeä aiheina mm. imetyksen ja työssäkäynnin yhdistäminen ja imettäminen sairastumisen yhteydessä. 5 Tiedotustyöryhmä ja yhdistyksen kaksi projektia ovat hoitaneet julkista tiedotusta yhteistyössä. Mediatiedottein on tuotu julkisuuteen Imetysviikon teemaa ja kannanottoja ajankohtaisiin uutisiin. Näitä olivat kannanotto kiinalaisen ihmisoikeusaktivistin imetyksen puolesta (7.4.), kommenttitiedote keväällä julkaistun väitöksen Early life determinants of atopy : A 20-year prospective follow-up study on unselected, healthy newborns harhaanjohtavasta uutisoinnista täysimetyksen kestoon liittyen (9.4.), nettisivuilla julkaistu imetyssanasto (23.4.) sekä marraskuun puolivälissä toimitettu lausunto neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevasta asetusluonnoksesta (STM 2008:37). Tiedotustyöryhmä teki kantelun Julkisen Sanan Neuvostolle allergiauutisen oikaisun puuttumisesta useissa lehdissä Kantelu otettiin käsittelyyn 5.8. ja siitä annettiin ratkaisu Neuvoston tulkinnan mukaan uutinen ei sisältänyt olennaista virhettä eivätkä kantelun kohteena olleet tiedotusvälineet olleet rikkoneet hyvää journalistista tapaa (http://www.jsn.fi/default.aspx?d=981 ). Joulukuuksi yhdistyksen nettisivuilla avattiin joulukalenteri, johon tekstikatkelmat poimittiin imetystarinakilpailun sadosta. Kalenteri sai suuren suosion. ( ) Muuta vaikuttamista Karla Loppi on ollut jäsenenä Kansanterveyslaitoksen imetyksen edistämisen asiantuntijaryhmässä, joka on toiminut vuoden 2007 alusta. Ryhmän tavoitteena on valmistaa luonnos kansalliseksi imetyksen edistämisen toimintaohjelmaksi. Maarit Kuoppala edusti yhdistystä ja piti puheenvuoron aiheesta "Äitiys ja seksuaalisuus" Seksuaalisuusmessuilla Helsingissä Seminaarin järjestivät Sexpo säätiö ja Aktuaali. Yhdistys on esittäytynyt Kestovaippahulinoilla Helsingissä 2.3, Jorvin sairaalan Imetysviikon avoimissa ovissa Espoossa, Perhepoukaman tilaisuudessa Helsingissä ja Neuvolapäivillä Helsingissä Yhdistyksen jäsenet ja imetystukiryhmät ovat esittäytyneet paikallisissa tapahtumissa myös muualla Suomessa, mm. Lappeenrannassa kestovaippatapahtumassa toukokuussa, Hyvinkäällä Mahdollisuuksien torilla, Kuopiossa Lasten Maailma -messuilla lokakuun

6 alussa, Jyväskylässä Keski-Suomen kestovaippa- ja kantoliinayhdistyksen järjestämässä Pienten Päivässä ja Porvoossa helmikuussa ja lokakuussa järjestetyssä Pienten Päivässä sekä Gammelbackan kevätkarnevaaleilla toukokuussa. vässä työpajassa. Projektit Vuonna 2007 käynnistyneet projektit Imetyksen kuumalinja tukea perheille, tietoa päättäjille RAY:n rahoituksella ( e) ja Sosiaali- ja terveysministeriön Terveyden edistämisen keskuksen (Tekry) rahoittama Imetyksen tietopaketti ja turvaverkko ( e) etenivät vuoden 2008 aikana. Kuumalinjaprojekti keskittyi Imetystukipuhelimen ylläpitoon ja tekniseen toimintaan sekä imetystukiäitenä toimivien vapaaehtoisten jaksamiseen. Tietopaketti ja turvaverkko -projektin puitteissa tehtiin koulutusuudistusta, järjestettiin koulutuksia sekä työstettiin Maitotaito-valmennuspakettia. Nettisivujen (http://www.maitotaito.fi) perusteella kysyntä on suurta. Tekrylle toimitettiin kesäkuun puolivälissä uusi hankeehdotus, Imetyspettymyksen hoitopolku Se ei saanut rahoitusta. Raha-automaattiyhdistykseltä haettiin uutta projektiavustusta Imetysasiantuntija ja koulutus äitien tukena -projektille. Tähänkään ei saatu rahoitusta. Yhdistys haki RAY:ltä myös yleisavustusta vuodelle 2009 yhteensä euroa. Avustusta ei myönnetty. Projektityöntekijöiden tueksi perustettiin johtoryhmä, johon valittiin neljä henkilöä. Palkattuja työntekijöitä oli vuoden 2008 aikana yhteensä kuusi, joista kaksi toimivat äitiyslomasijaisina yhdelle työntekijälle. Hallituksen ja projektien kehittämisseminaari pidettiin Järvenpäässä Resurssien puutteesta johtuen suunniteltu Helsingin terveyslautakunnan avustushaku ( e imetysammattilaisprojektille) jäi tekemättä. Yhdistystoiminta Jäsenistö Vuoden alussa jäseniä oli 405, joista kannatusjäseniä 16. Vuoden lopussa jäseniä oli 434, joista kannatusjäseniä 19. Uusia jäseniä liittyi vuoden aikana yhteensä 92. Huhtikuun alussa erotettiin ne jäsenet, joilla oli kaksi peräkkäistä jäsenmaksua maksamatta. Näiden lisäksi viisi jäsentä ilmoitti eroavansa. Yhteensä eronneita tuli 64 kappaletta. Vaihtuvuus on edelleen siis suurta. Henkilöjäsenmaksu vuonna 2008 oli 12 euroa ja kannatusjäsenmaksu 30 euroa. Liittymismaksua ei peritty. Jäsenille lähetettiin vuoden aikana jäsenkirje helmikuun loppupuolella. Imetysuutisia-lehtiä lähetettiin kaksi numeroa niille jäsenille, joiden jäsenmaksut oli kunnossa lehtien ilmestymisen aikaan, toukokuun lopussa ja joulukuun alussa. Kun jäsenmaksuja maksettiin pitkin vuotta, lähetettiin lehti tai lehdet maksujen kirjauduttua yhdistyksen tilille. Lisäksi kaikki sähköpostiosoitteensa ilmoittaneet jäsenet saivat neljä sähköistä uutiskirjettä vuoden aikana. Kirjeistä ensimmäinen lähetettiin 9.5., toinen 16.7., kolmas ja neljäs Yhteydenpitoa jäsenistön kesken tuetaan internetissä Maitolaiturifoorumilla sekä Itulaiset-sähköpostilistalla. Joulukuun alussa järjestettiin jäsenistölle ja näiden ystäville koko perheen pikkujoulut Helsingissä Malmin yläasteen tiloissa. Tilaisuus onnistui hienosti ja osallistujamääräkin oli kiitettävä ensimmäiselle kerralle. Hallitus Alkuvuonna hallituksessa oli yhdeksän varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä. Vuosikokouksessa jäsenten määräksi päätettiin seitsemän varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajuuskin vaihtui. Hallituksessa oli edelleen edustusta myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Uusi hallitus ja projektityöntekijät kokoontuivat huhtikuun alussa kehittämisseminaariin Järvenpään seurakuntaopiston tiloissa. Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa, joista kaksi oli nettikokouksia. Vuosikokous Vuosikokous pidettiin lauantaina Perhetoimintakeskus Ruusulan tiloissa Helsingissä. 6

7 Paikalla oli 28 aikuista ja 17 lasta. Vahvistettiin toimintakertomus, myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle, hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio, valittiin puheenjohtaja ja hallitus sekä päätettiin sääntömuutoksesta koskien pykäliä 6,9 ja 11. Toimitilat Hallituksen pääasiallinen kokoontumispaikka on ollut Sexpo-säätiön koulutustila Helsingin Kampissa, johon yhdistyksellä on käyttöoikeus vuokrattuaan toimistohuoneen säätiöltä. Lisäksi on koulutettu ja pidetty tapaamisia mm. aikuisopistojen, paikallisten lapsiperheyhdistysten ja asukastoimintatiloissa sekä päiväkodeissa ja jäsenten kodeissa ympäri Suomea. Vuonna 2008 pidetyt seminaarit järjestettiin Järvenpään seurakuntaopistolla. Netti Yhdistyksen kotisivut ovat olleet osoitteessa Sivuja on pyritty päivittämään säännöllisesti. Maitolaituri-foorumilla keskustelu imetyksestä jatkui vilkkaana sekä Avoimet imetyskeskustelut -alueella että työryhmien ja hallituksen omilla alueilla. Marraskuisessa seminaarissa päätettiin käynnistää rakenneuudistus nettisivuja koskien. Työ aloitettiin ennen vuodenvaihdetta ja pyritään saamaan päätökseen vuoden 2009 aikana. Talous Yhdistyksen tulot koostuivat jäsenmaksutuotoista (n e), koulutustuotoista (2000 e), Imetysuutisialehden tuotoista (ilmoitusmyynti ja irtonumerot 1000 e), ja varainhankinnan tuotoista (materiaalin myynti 4000 e). Vuonna 2007 käynnistyneet kaksi projektia saivat rahoitusta Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) projektiavustuksesta euroa ja Terveyden edistämisen keskuksen (Tekry) projektiavustuksesta euroa. Yhdistyksen suurimmat kulut projektien ulkopuolella olivat painokulut, henkilöstökulut, posti- ja puhelinkulut, tarjoilu- ja kokouskulut, matkakulut ja vuokrat. kouluttajien ja vapaaehtoisten kulkemisista tapaamisiin, koulutuksiin ja erilaisiin tapahtumiin. Posti- ja puhelinkulut ovat myös merkittävät. Kirjallisuushankintoja tehtiin yli 2000 euron edestä. Muita kuluja syntyi mm. vapaaehtoisten tapaamisten kuluista sekä vapaaehtoisten muistamisesta. Yhdistys sai vuonna 2008 avustusta Helsingin kaupungilta. Sen myöntämä tuhat euroa käytettiin Helsingissä järjestettävään imetystukiryhmätoimintaan ja vapaaehtoisten virkistäytymiseen. Yhdistys kiittää saamistaan lahjoituksista Suomen kätilöliittoa ja anonyymejä yksityishenkilöitä. Projektien suurimmat kulut olivat henkilöstökulut ja vuokrat. Matkakuluja syntyi projektien työntekijöiden, Yhdistyksen kirjanpito hoidettiin edelleen Tilibic Oy:ssä Helsingissä. Yhdistys kiittää Imetystukiryhmien vetäjät ja tukiäidit: Espoossa (Iivisniemessä, Leppävaarassa, Otaniemessä), Haminassa, Hartolassa, Haukiputaalla, Heinolassa, Helsingissä (Kannelmäessä, Pihlajamäessä, Vuosaaressa, keskustassa, Kampissa, Oulunkylässä, Roihuvuoressa), Huittisissa, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Iisalmessa, Joensuussa, Joutsenossa, Jyväskylässä, Jämsässä, Järvenpäässä, Kajaanissa, Keravalla, Kotkassa, Kuopiossa (keskustassa ja Petosella), Kirkkonummella, Kontiolahdella, Kurikassa, Lahdessa, Laihialla, Lappeenrannassa, Lapualla, Lohjalla, Loimaalla, Mikkelissä (keskustassa ja Anttolassa), Oulussa, Pietarsaaressa, Pirkkalassa, Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla, Porissa, Porvoossa, Raahessa, Raumalla, Riihimäellä, Rovaniemellä, Salossa, Savonlinnassa, Seinäjoella, Sipoossa, 7 Sysmässä, Tammisaaressa, Tampereella, Turussa (Maitopoukamat ja Mammakeidas), Vantaalla (Hakunilassa, Korsossa, Myyrmäessä ja Ylästössä), Vaasassa, Vammalassa, Varkaudessa ja Vihdissä. Erityinen kiitos jokaisesta tilastoidusta ja yhdistykselle kerrotusta tukikontaktista. Imetystukipuhelimen päivystäjät vuonna 2008: Kiia Aarnio, Noora Askinen, Piia Auranen, Tanja Borodulin, Minttu Haapalainen, Sonja Haverinen, Päivi Heinonen, Maarit Hildén, Anna-Mari Juhola, Tanja Kaipainen, Paula Kajaan, Agda Kalliola, Kaisa Kivi, Marika Koskilahti-Viita, Riikka Käkelä-Rantalainen, Anni Laine, Karla Loppi, Laura Lounasheimo, Päivi Maaranen, Riikka Martikainen, Anna Metsoila, Katariina Miettinen, Aino Mäkinen, Katja Nordlund,

8 Päivi Ollila, Meri Ovaskainen, Pauliina Paakala, Karoliina Palmu-Hietanen, Ruut Palviainen, Miia Perki, Sari Peura, Outi Puokka, Iiris Pääkkönen, Mari Rantala, Jaana Reinikka, Salla Sailo, Tiina Silander, Sanna-Mari Tonteri. Kouluttajat vuonna 2008: Sonja Haverinen, Salla Joutsen, Tanja Kaipainen, Paula Kajaan, Agda Kalliola, Marika Koskilahti-Viita, Anni Laine, Anna Metsoila, Aino Mäkinen, Karoliina Palmu-Hietanen, Leena Pikkumäki, Katri Pääkkö- Matilainen, Jaana Reinikka, Pia Ruohotie, Salla Sailo. Lehtityöryhmän jäsenet vuonna 2008: Minna Haataja, Jutta Jokela, Agda Kalliola, Marika Koskilahti-Viita (päätoimittaja), Maarit Kuoppala, Riikka Käkelä-Rantalainen (taitto), Anni Laine, Karla Loppi, Leena Pikkumäki, Katri Pääkkö-Matilainen, Jaana Reinikka (mainosmyynti). Tiedotustyöryhmän jäsenet vuonna 2008: Maarit Kuoppala, Riikka Käkelä-Rantalainen, Maria Lassila-Merisalo, Karla Loppi, Laura Lounasheimo, Leena Pikkumäki. Jäsentoiminnan työryhmä (Itulaisia ympäri Suomen -projekti) vuonna 2008: Tanja Borodulin, Agda Kalliola, Maarit Kuoppala, Riikka Käkelä-Rantalainen, Iina Malinen, Hanna Nieminen-Finne, Elina Pajakoski, Mari Pirinen, Mari Rantala, Jaana Reinikka. Imetysviikon suunnitelun työryhmä vuonna 2008: Minna Haataja, Tanja Kaipainen, Maarit Kuoppala, Riikka Käkelä-Rantalainen, Saara Leppälä, Karla Loppi, Jaana Reinikka, Tina Wigg. Joulukalenteritiimi ja nettisivujen ylläpito vuonna 2008: Jyrki Kuoppala, Maarit Kuoppala, Riikka Käkelä- Rantalainen (kalenterin tekninen toteutus), Leena Pikkumäki (tekstikatkelmat), Jaana Reinikka. Vuoden 2007 ja 2008 hallitusten jäsenet: Katja Koskinen (puheenjohtaja 2007) (Espoo). Varsinaiset jäsenet: Karla Loppi (varapuheenjohtaja) (Helsinki), Jaana Reinikka (sihteeri) (Vantaa), Pia Ruohotie (Helsinki), Hanna Graeffe (Järvenpää), Tanja Borodulin (Kotka), Agda Kalliola (Jyväskylä), Anni Laine (Helsinki), Kiia Aarnio (Helsinki), Saara Leppälä (Oulu). Varajäsenet: Päivi Maaranen (Ranska), Auli Nuojua (taloudenhoitaja) (Vantaa), Anna Metsoila (Sipoo), Mari Rantala (Vähäkyrö) ja Tanja Laubach (Vantaa). Karla Loppi (puheenjohtaja 2008) (Helsinki), Varsinaiset jäsenet: Kiia Aarnio (Helsinki), Tanja Borodulin (taloudenhoitaja) (Kotka), Agda Kalliola (Jyväskylä), Katja Koskinen (Espoo), Anni Laine (Helsinki), Laura Lounasheimo (Helsinki) ja Jaana Reinikka (sihteeri) (Kerava). Varajäsenet: Hanna Graeffe (varapuheenjohtaja) (Järvenpää) ja Pia Ruohotie (Helsinki). Palkatut työntekijät vuonna 2008: Imetyksen kuumalinja tukea perheille, tietoa päättäjille -projektissa Maarit Kuoppala (projektipäällikkö) ja Kirsi Vanhamaa (tiedottaja äitiyslomalla). Äitiysloman sijaisina Tina Wigg ja myöhemmin Minna Stenroos. Karla Loppi (hallituksen ja projektien yhteyshenkilö) Imetyksen tietopaketti ja turvaverkko -projektissa Leena Pikkumäki (koulutussuunnittelija). Muut: Imetystarinakilpailun arvovaltainen tuomaristo: Tittamari Marttinen (kirjailija), Juha Itkonen (kirjailija), Rosa Meriläinen (kolumnisti), Merete Willis (kätilö, Imetyksen tuki ry:n edustaja) ja Jaana Sarkki (Kaksplus-lehden päätoimittaja). Imetysviikon päätapahtuma Helsingissä Yhteistyökumppanit: Liisa Rytkönen-Kontturi (lehtori, hoitotyön koulutusohjelma, Metropolia Ammattikorkeakoulu, kätilökoulutus), Pirjo Ilmakunnas (HUS/Naistenklinikka), Päivi Kiili-Laakko (Suomen vauvamyönteisyyskouluttajat ry). Päivän puheenjohtaja: Maarit Sinisaari-Eskelinen (TtM, imetyskouluttaja, osastonhoitaja, HYKS). Esitykset: Katja Koskinen (kätilö, IBCLC), Antti Ryynänen (psykoterapeutti, perheterapeutti, Sexposäätiö), Karla Loppi (puheenjohtaja, Imetyksen tuki ry), Leena Pikkumäki (koulutussuunnittelija, Imetyksen tuki ry: Maitotaito-valmennuspaketti), Leena Hannula (TtT, Metropolia Ammattikorkeakoulu), Aija Logren (Yht.yo, Tampereen yliopisto). Työpajojen vetäjät: Anu Suomalainen (Imetyskouluttaja, kätilö, HYKS), Päivi Kiili (kätilö, imetyskouluttaja, Mammaliina), Anne Sundström (TtM, lehtori, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu) ja Pia Ruohotie (sairaanhoitaja, imetyskouluttaja). 8

9 IMETYSTUKIKONTAKTITILASTOT VUODELTA 2008 Selite Yhteensä Ryhmätapaamisten määrä 324 Vetäjiä ryhmissä 149 Aikuisia ryhmien tapaamisissa 1745 Äitejä 1136 Lapsia yhteensä viikon ikäisiä viikon 6kk ikäisiä 301 6kk-12kk ikäisiä 231 Yli vuoden ikäisiä 379 Kotikäynnit 102 Puhelut 441 Sähköpostit 447 Privayhteydenotot yhteensä 990 Puhelintukea antavat tukiäidit Perhepiknikkejä yhteensä 14 Aikuisia 105 Lapsia 152 Tukikontakteja yhteensä 2736 Imetystukipuhelimessa vastatut puhelut 900 Kaikki tukikontaktit + puhelut 3636 Tilastoja saatiin yhteensä 35 ryhmästä ja 10 yksittäiseltä tukiäidiltä Lappeenrannasta, Helsingistä, Mikkelistä, Hyvinkäältä, Raumalta, Kajaanista, Vaasasta, Oulusta, Tampereelta, Vesilahdelta,Vantaalta, Sipoosta, Hyvinkäältä, Jämsästä, Joutsenosta, Salosta, Tuusulasta, Loimaalta, Järvenpäästä, Kuopiosta, Raahesta, Jyväskylästä, Espoosta, Pirkkalasta, Lohjalta, Riihimäeltä, Porvoosta, Kirkkonummelta ja Lahdesta. Kiitos tilastoja lähettäneille! 9

10 Imetystukiryhmät Suomessa vuonna 2008 Oranssi pallo = Imetyksen tuki ry:n oma ryhmä Sininen pallo = muu imetystukiryhmä 10

Toimintakertomus vuodesta 2007

Toimintakertomus vuodesta 2007 Toimintakertomus vuodesta 2007 Vuonna 2007 yhdistys vietti kymmenvuotisjuhlaansa. Kasvu pienestä yhdistyksestä valtakunnalliseksi vaikuttajaksi on parin viimeisen vuoden aikana tapahtunut harppauksin.

Lisätiedot

1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Hyväksytty Imetyksen tuki ry:n jäsenkokouksessa 16.11.2013 Tarkistettu RAY-avustuspäätösehdotuksen jälkeen hallituksen kokouksessa 12.1.2014. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 Vuosi 2008 on yhdistyksen yhdestoista toimintavuosi. Vuoden teema on Äiti on tärkeä kansainvälisen imetysjärjestö WABA (World Alliance for Breastfeeding Action) teemaa

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2009

Toimintakertomus vuodesta 2009 Sisällysluettelo Toimintakertomus vuodesta 2009 kevätkokouksen vahvistama 13.3.2010 Toiminnan painopisteet...1 Jäsentoiminta...1 Imetyksen vertaistuki...2 Vapaaehtoisista huolehtiminen...2 Koulutus...3

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2010

Toimintakertomus vuodesta 2010 Toimintakertomus vuodesta 2010 Imetyksen tuki ry:n tehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 SISÄLLYS YLEISTÄ...2 YHDISTYSTOIMINTA...2 Hallituksen toiminta vuonna 2007...2 Jäsentoiminta...3 Organisaatiotyöryhmä...3 Sääntötyöryhmä...3 TOIMINNAN RAHOITUS...3 Perusrahoitus...3

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2006 SISÄLLYS

Toimintakertomus vuodelta 2006 SISÄLLYS Toimintakertomus vuodelta 2006 SISÄLLYS LYHYESTI...2 YHDISTYSTOIMINTA...3 Vuosikokous...3 Yhdistyksen toimintatilat...3 TALOUS...3 Toiminnan rahoitus...3 Materiaalin ja välineiden myynti ja vuokraus...4

Lisätiedot

Imetyksen tuki ry:n hallituksen esitys syyskokoukselle 30.10.2010

Imetyksen tuki ry:n hallituksen esitys syyskokoukselle 30.10.2010 Luonnos toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2011 Imetyksen tuki ry:n hallituksen esitys syyskokoukselle 30.10.2010 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen tehtävä on yksilöllisen

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Hyväksytty Imetyksen tuki ry:n hallituksen kokouksessa 7/2014 Käsitellään yhdistyksen syyskokouksessa 11.10.2014. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Tarkennettu 1.3.2010 edellisen 29.1.2010 tehdyn tarkennuksen pohjalta. 1) Toiminnan painopisteet vuonna 2010 Imetyksen tuki ry:n päämääränä on Suomi, jossa imetys on luonteva

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 Imetyksen tuki ry:n perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen visio

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta

Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta /2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus. kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2014 1140/2014 Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2006

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2006 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2006 YLEISTÄ... 2 YHDISTYSTOIMINTA... 3 HALLITUKSEN TOIMINTA VUONNA 2006...3 ORGANISAATIOTYÖRYHMÄ... 3 JÄSENTOIMINTA... 3 SÄÄNTÖTYÖRYHMÄ...4 TOIMINNAN RAHOITUS... 4 PERUSRAHOITUS...4

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen Kuntien yritysilmasto 2012 Helsinki 20.9.2012 Asiantuntija Jari Huovinen EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Oulun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Oulun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Vaasan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Vaasan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lahden seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lahden seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Helsingin seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Helsingin seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Kokouksen esityslista

Kokouksen esityslista Kutsu sääntömääräiseen vuosikokoukseen Keski-Suomen Sukututkijat ry kutsuu jäsenensä sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2015 klo 17.00 alkaen Jyväskylän maakunta-arkistossa.

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 4.1 Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 4.2 Tiedotus 4.3 Yhteistyökumppanit

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk)

1.3 Tontin lohkomistoimituksen kesto keskimäärin (vrk) . KIINTEISTÖNMUODOSTUSTOIMINTA. Tontinlohk omisia suoritettu.. Näissä tontteja yhteensä (kpl).2 Tontin lohkomisen yhteydessä tehtyjä kiinnitysten käsittelypäätöksiä (kpl).3 Tontin lohkomistoimituksen kesto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti. Syyskokous 29.10.2011

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti. Syyskokous 29.10.2011 Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Syyskokous 29.10.2011 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Hyväksytty halituksen kokouksessa 22.9.2012. Käsitellään syyskokouksessa 17.11.2012. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY HALLITUS Rauno Veijanen jatkoi yhdistyksen puheenjohtajana ja Pasi Juuti sihteerinä. Varapuheenjohtajana toimi Hannele Rintavaara

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Äiti on tärkeä. Katja Koskinen kätilö, imetyskouluttaja, IBCLC

Äiti on tärkeä. Katja Koskinen kätilö, imetyskouluttaja, IBCLC Äiti on tärkeä Katja Koskinen kätilö, imetyskouluttaja, IBCLC Äitiys on Vaistonvaraista Opittua Muuttuvaa Yksilöllistä Osa naisen elämää osa naiseutta Millainen äiti olen? mielikuvat äitiydestä oma äitisuhde

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013. 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Hyväksytty syyskokouksessa 17.11.2012. RAY:n avustusehdotuksen päivitetty 30.1.2013 1 Imetyksen tuki ry:n toiminta lyhyesti 1.1 Perustehtävä Yhdistyksen perustehtävä on

Lisätiedot

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2016 Toimintakertomus 2016 Naivistien Ystävät ry Puh. 050 3132207 (pj.) c/o Naivistit Iittalassa Hollajantie 2 14500 Iittala www.naivistienystavat.fi naivistienystavat@gmail.com rek 14.5.2012. No: 207.968.

Lisätiedot

Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä

Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä Tiedote 1/2017 Hei, luet vuoden ensimmäistä Aksonin tiedotetta 1/2017. Vuosi on vaihtunut ja järjestössä suunnitelmat tulevalle vuodelle ovat täydessä

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Imetyspoliklinikoiden toiminnan kartoitus Suomessa

Imetyspoliklinikoiden toiminnan kartoitus Suomessa .. Imetyspoliklinikoiden toiminnan kartoitus Suomessa Opinnäytetyön esitys.. Rosa Lehtomäki & Silja Rentola Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus Tarkoituksena oli Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toimeksiantona

Lisätiedot

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan

Puoluekokous äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Puoluekokous 17. 18.6.2017 - äänivaltaiset edustajat Alla mainittujen lisäksi kukin piirijärjestö saa yhden edustajapaikan Yhdistys Järjestökokonaisuus Edustajia Arabian-Käpylän-Viikin Vihreät Helsinki

Lisätiedot

RASKAANA 2015 IMETYSOHJAUS NEUVOLASSA. Kirsi Otronen 25.9.2015

RASKAANA 2015 IMETYSOHJAUS NEUVOLASSA. Kirsi Otronen 25.9.2015 RASKAANA 2015 IMETYSOHJAUS NEUVOLASSA Kirsi Otronen 25.9.2015 Toimintaa ohjaavat Imetyksen edistäminen Suomessa Toimintaohjelma 2009-2012 Vauvamyönteisyysohjelma Neuvolan 7 askelta Imetyksen edistäminen

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja

Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin maahanmuuttotilastoja Meri-Lapin MAKO-verkosto Tornio 16.5.2017 Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

KRIISIKESKUSTOIMINNOT

KRIISIKESKUSTOIMINNOT Yhteenvetoa vuodesta 2015 KRIISIKESKUSTOIMINNOT Kriisikeskustoiminnot sisältävät SOS-kriisikeskuksen, Rikosuhripäivystyksen Etelä-Suomen aluetoimiston, kriisiauttamisen valtakunnallisen koordinoinnin ja

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus

LUONNOS. Valtioneuvoston asetus LUONNOS Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu

Lisätiedot

ZEF Report - generated on 13.12.2008

ZEF Report - generated on 13.12.2008 ZEF Report - generated on 13.12.2008 Nimi Määrä Vastaamassa (%) Lopettanut (%) testaajat 11 11 (100.0) 11 (100.0) Yhteensä 11 11 (100) 11 (100) A. Taustatiedot Kaikki 1. Missä asut? (11) 2. Minkä ikäinen

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS ON OPISKELUTERVEYDENHUOLLON ASIANTUNTIJA Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin ELY-keskus 8.5.2017 kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista Maakunta väestöstä Ahvenanmaa 10,6 Uusimaa 8,0

Lisätiedot

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879

Helsingin kaupungin opetusvirasto 913 09-3108 6879 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005

SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 SUOMEN HOLLANNINPAIMENKOIRAT RY TOIMINTAKERTOMUS, VUOSI 2005 YHDISTYKSEN KOKOUKSET Kevätkokous 13.3.2005 Tampereella Vanhan Kirjastotalon tiloissa. Paikalla 14 äänivaltaista jäsentä. Käsiteltiin sääntömääräiset

Lisätiedot

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU LAPPEENRANNAN PAIKALLISTOIMIKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 201 Paikallistoimikunta Paikallistoimikunnan kokouksia oli vuonna 201 kaksi: kevätkokous (11.2.) ja syyskokous (13.11.).

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 SISÄLLYS yhteiskuntavaikuttaminen ja yhteistyö koulutustoiminta tiedotustoiminta jäsenpalvelutoiminta vapaa-aika ja harrastustoiminta tapahtumat hallitustoiminta huomionosoitukset

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous Selkeä esityslista Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sääntömääräinen liittokokous 2017 Selkeä esityslista lista on kokouksen ohjelma. Siinä kerrotaan kokouksessa päätettävät asiat. esityslista 1. Kokouksen avaus Liittokokous

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti

Sote-uudistus. valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Sote-uudistus valmisteluryhmän hallituksen esityksen -muotoon kirjoitettu loppuraportti Kirsi Varhila, valmisteluryhmän puheenjohtaja sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen

Lisätiedot

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä

KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011. Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIEN YRITYSILMASTO 2011 Selvitys kuntien ja seutukuntien yritysmyönteisyydestä KUNTIENYRITYSILMASTO 2011 SISÄLTÖ SAATTEEKSI 3 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 1SELVITYSMENETELMÄT 5 1.1Yritysilmastomittarijaselvityksentoteuttaminen

Lisätiedot

Yhdistysluettelo 2017

Yhdistysluettelo 2017 Yhdistysluettelo 2017 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2017 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 41 1 ALAVIESKAN KVT RY 41 1

Lisätiedot

kouluyhteisössä Jyväskylä 4-5.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla

kouluyhteisössä Jyväskylä 4-5.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Jyväskylä 4-5.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla Mukana olevat kunnat v. 2008-09 *Espoo Hamina *Helsinki Hämeenlinna Iisalmi

Lisätiedot

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki Siskot-ryhmän taustaa Siskot -projekti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot