JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN"

Transkriptio

1 JOHTAMINEN JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN Välineet ja valmennukset johtamisen kehittämiseen OMISTAUTUNUT SINULLE

2 JOHDA TYÖYHTEISÖSI TULOKSIIN T uloksekas johtaminen edellyttää hyvää strategista pelisilmää, itsetuntemusta, innostavaa viestintää, ratkaisukeskeisyyttä sekä muutososaamista. Hyvältä johtajalta vaaditaan myös kykyä ohjata työskentelyä strategisten tavoitteiden kannalta oikeisiin asioihin ja ymmärrystä huolehtia työyhteisön hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Rastorin valmennuksessa johdat työyhteisösi yhä parempiin tuloksiin. Tarjoamme käyttöösi paletin kansainvälisesti arvostettuja analyysityökaluja, laajan ja pitkälle räätälöitävissä olevan koulutus- ja valmennustarjontamme sekä mittavan asiantuntijaverkostomme. Näistä elementeistä voimme rakentaa juuri sinun tai organisaatiosi tarpeisiin sopivan valmennuskokonaisuuden. Analyysityökaluillamme kartoitat ja kiteytät työyhteisösi haasteet: mitä voi mitata, sitä voi myös kehittää. Lyhytkestoiset valmennukset tuovat uusimman ja ajankohtaisimman tiedon käyttöösi tiiviissä paketissa käytännön esimerkkeineen ja työkaluineen. Meillä voit suorittaa myös arvostettuja johtamisen tutkintoja jousta vasti ja työn ohessa. Liiketoimintalähtöisyys on toimintamme ytimessä: Käytännönläheiset ja joustavat valmennuksemme suunnitellaan vastaamaan organisaatioiden yksilöllisiä tarpeita. Tutkintoihin johtavissa johtamiskoulutuksissa perustana on henkilökohtaistaminen, jolla varmistetaan juuri oikeanlainen koulutus koulutettavan taustat, työkokemus ja jo hankittu osaaminen huomioon ottaen. TERVETULOA VALMENNUKSIIMME!

3 Tuloksekas johtaminen edellyttää strategista pelisilmää, hyvää itsetuntemusta, innostavaa viestintää, ratkaisukeskeistä johtamisotetta ja muutososaamista. Hyvän johtamisen tuloksia: parempi suorituskyky ja korkea tuottavuus liiketoiminnan parempi kannattavuus aidosti asiakaslähtöinen toiminta, uskolliset ja tyytyväiset asiakkaat hyvinvoiva, aktiivinen ja sitoutunut henkilöstö houkutteleva työnantajakuva ja henkilöstön vähäinen vaihtuvuus

4 MONIPUOLISTA, RÄÄTÄLÖITYÄ JA VAIKUTTAVAA Valmiiden koulutusohjelmien lisäksi tarjoamme asiakkaillemme yksilöllisiin koulutustarpeisiin perustuvaa koulutus- ja kehittämiskumppanuutta. Liike toimintalähtöisyys ohjaa kaikkea toimintaamme haluamme tuntea asiak kaidemme tarpeet niin hyvin, että voimme suunnitella, räätälöidä ja aikatauluttaa osaamisen kehittämisen molemmille sopivalla tavalla. Valmennusten toteutustavat ulottuvat yrityksen sisällä tapahtuvasta sparraamisesta aina luokkamuotoiseen opetukseen saakka. KARTOITA JA KEHITÄ Kansainvälisesti arvostetut analyysityökalumme mahdollistavat osaltaan yrityksen nykytilan arvioimisen monipuolisesti ja konkreettisesti. Ne tarjoavat myös taustatietoa valmennuskokonaisuuksien räätälöintiin ja henkilökohtaistamiseen.

5 RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT KUNKIN YKSILÖN JA ORGANISAATION TARPEISIIN KANSAINVÄLISET ANALYYSITYÖKALUT JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO KARTOITA VÄLINEET MUUTOS- JOHTAMISEEN KEHITÄ TEHOPÄIVÄ TIIMIVETÄJIEN VALMENNUS ARVIOI TEHOKOULUTUKSET RÄÄTÄLÖIDYT VALMENNUKSET RÄÄTÄLÖI OPPISOPIMUS- KOULUTUS MITTAA NÄYTTÖTUTKINNOT KANSAINVÄLINEN VERKOSTO, UUSIN TIETO JA PITKÄ KOKEMUS KÄYTÖSSÄSI. ERIKOISAMMATTI- TUTKINNOT

6 Viestinnän ja johtamisen ammattilaisia ELINA MELGIN, TOIMITUSJOHTAJA, PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY ProCom Viestinnän ammattilaiset ry aloitti yhteistyön Rastorin kanssa viitisen vuotta sitten. Rastorilla oli tarjota ProComin jäsenistölle jotakin ainutlaatuista: mahdollisuus johtajakoulutukseen oppisopimuskoulutuksen avulla. Sellainen puuttui markkinoilta. Olin ylpeä siitä, että saimme tarjottua koulutusta myös sellaisille ProComin jäsenille, joiden taustaorganisaatiot eivät olleet valmiita maksamaan markkinahintaista johtajakoulutusta työntekijöilleen. Ensimmäisenä käynnistettiin yritys - johtamisen erikoisammattitutkintoon (YEAT) valmistava ohjelma yritysten johtaville viestijöille sekä yleisjohtajille, jotka olivat erityisen kiinnostuneita viestintäpainotteisesta johtamiskoulutuksesta. Taustalla oli ajatus siitä, että viestintä on johtamista ja johtaminen viestintää kuten edelleen asian kiteytämme. Rinnalla käynnistyi myös johtamisen erikoisammattitutkintoon (JET) valmistava koulutus julkisen sektorin ja valtionhallinnon johtaville viestijöille. Hyvien kokemusten rohkaisemana JET-ohjelmaa on toteutettu siitä lähtien. Neljäs ohjelma käynnistyi keväällä Myös uusia yhteistyökuvioita on vireillä. Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin. ProComin ja Rastorin yhteisistä ohjelmista on ehtinyt valmistua jo 60 johtajakoulutuksen saanutta viestinnän ja johtamisen ammattilaista, ja lisää on tulossa. Pitkälle räätälöityä johtamiskoulutusta MARKO KALLIO, HENKILÖSTÖ- JA IT-JOHTAJA, JUJO THERMAL OY Rastorin meille rakentaman Jujo Management Programin puitteissa suoritetaan yritysjohtamisen ja johtamisen erikoisammattitutkintoja. Ohjelmaan osallistuu yrityksemme ylintä johtoa, keskijohtoa ja asiantuntijoita. Ohjelmaa suunniteltiin pitkäjänteisesti, ja jokaisen osallistujan toivomukset ja kehityskohteet selvitettiin huolellisesti. En ollut aiemmin törmännyt koulutusyritykseen, joka pystyisi palvelemaan näin asiakaslähtöisesti. Tarpeemme kartoitettiin ja ymmärrettiin erinomaisesti ja kouluttajat olivat huippuammattilaisia. Jujo Management Programille asetetut tavoitteet saavutettiin kaiken kaikkiaan erittäin hyvin. Strateginen ajattelu ja kokonaisvaltaisen toiminnan ymmärtäminen ovat lisääntyneet merkittävästi, johtamistavat ovat kehittyneet ja yrityksessämme on otettu käyttöön lean-ajattelu koko organisaation laajuudelta. Fokus kehityskohteisiin ja muutosjohtamiseen JUHA NUUTILA, KETJUJOHTAJA, S-RAUTA SOK Rastor toteutti yhteistyössä SOK:n rautakauppatoimialan kehitysryhmän kanssa nykytila-analyysin, jossa mitattiin organisaatiokulttuurin nyky- ja tavoitetilaa organisaation eri osissa. Tulosten pohjalta kehitysryhmän kanssa toteu tettiin myös johdetun muutoksen työpaja. Organisaatiokulttuurin mittaaminen yhdistettynä muutostyöpajaan auttoi työryhmää kirkastamaan organisaation tavoitteet ja keskeiset kehityskohteet selkeällä tavalla sekä fokusoimaan tekemisen niihin kehityskohteisiin, joista työryhmä oli vastuussa ylimmälle johdolle. Myynnin johtaminen yhdenmukaistui TIMO SOMPPI, TOIMITUSJOHTAJA, HÄMEEN AUTO Rastor räätälöi ja toteutti johtamisen erikoisammattitutkinnon Hämeen Auton myynti- ja huoltopäälliköille. Ohjelma istui hyvin esimiesten koulutustarpeeseen ja tarjosi uusia toimintamalleja ja työkaluja koko organisaatiolle. Yhteistyökumppaneina toimivat muun muassa Savon ja Jyväskylän oppisopimuskeskukset. Koulutuksen tulokset näkyvät parhaiten myynnin johtamisen kehittymisessä. Myyntipäälliköt ovat ottaneet käyttöön entistä selkeämmät toimintamallit ja eri alueiden toimintatavat ovat yhdenmukaistuneet. Myyntiä seurataan nyt kaikilla paikkakunnilla samoilla luvuilla ja seurantamalleilla. Koulutuspäivien rakenne oli selkeä ja koko naisuus oli kaiken kaikkiaan hyvin järjestetty. Kouluttajat olivat alansa ammattilaisia ja pysyivät sekä aikataulussa että asiassa. Esimieskoulutusta julkishallinnolle RIITTA EROLA, PALVELUTUOTANTOJOHTAJA, OULUN KAUPUNKI Kun Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi siirtyi alkaen tilaaja-tuottajamalliin, muutos edellytti isoja ponnistuksia kaikilla organisaatiotasoilla. Uudessa organisaa tiossa talous- ja toimintavastuu ulottui palvelutuotannon yksikkötasolle asti. Muutokseen liittyvät tavoitteet olivat kovia ja esimiesten vastuu kasvoi merkittävästi. Siksi esimiestyön tukeminen muun muassa koulutusta tarjoamalla nousi yhdeksi keskeisistä onnistumistekijöistä. Kaikki esimiestyössä toimivat saivat mahdollisuuden suorittaa johtamisen erikoisammattitutkinnon. Emme olisi pystyneet muutokseen, ellemme olisi lähestyneet asiaa erittäin suunnitelmallisesti ja panostamalla koulutukseen. Yhteistyömme Rastorin kanssa onnistui erinomaisesti. Osana koulutusta suoritetut, omaan työhön liittyvät kehittämisprojektit antoivat uusia työkaluja sekä omaan johtamistyöhön että koko palvelutuotanto-organisaatiolle. Olimme monessa suhteessa edelläkävijä koko kaupungin organisaatiossa.

7 YKSILÖLLISELLE KEHITTÄMISPOLULLE Rastorin monipuolisista koulutusvaihtoehdoista voit rakentaa yksilöllisen kehittämispolun, joka vastaa omia ja yrityksesi tavoitteita. Tehokoulutus Tehokoulutus on tehokas täsmäisku ajankohtaiseen aiheeseen. Päivän mittaisissa koulutuksissamme voit kehittää muun muassa neuvottelutaitojasi, oman työn johtamista, työssä jaksamista jne. Koulutuspäivät sisältävät aiheesta riippuen luento-osuuksia, caseharjoituksia ja ryhmätöitä. Valmennukset Valmennukset ovat tiiviitä ja lyhytkestoisia (2 6 pv) kokonaisuuksia, jotka kehittävät erilaisia taitoja ja tarjoavat käytännönläheisiä ratkaisuja työelämän erilaisiin haasteisiin. Kokonaisuudet rakennetaan aina yrityksen tarpeiden näkökulmasta, lähtökohtana koko organisaation laaja kehittäminen aina toiminnan suunnittelusta sen mittaamiseen. Tyypillisiä aiheita ovat muun muassa oman yrityksen pitkän tähtäimen suunnittelu strate - gioineen ja strategian toimeenpanoineen organisaatiokulttuurin ja työhyvinvoinnin analysointi ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelu myyntiorganisaation johtaminen, myyntiprosessin kehittäminen tuotannon suorituskyvyn mittaus ja virtauksen kehittäminen neuvottelu- ja vuorovaikutustaitojen systemaattinen kehittäminen johtoryhmätyöskentelyn uudistaminen operatiivisen johtamisen tehokkaasi osaksi Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat käytännönläheisiä ja pitkäkestoisia koulutuksia, jotka valmistavat näyttötutkinnon suorittamiseen. Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu tapa oman osaamisen sertifiointiin joustavasti ja räätälöidysti, omien työtehtävien yhteydessä. Monimuoto-opetuksena toteutettava valmistava koulutus vahvistaa tutkinnossa tarvittavia tietoja ja taitoja. Rastorilla voit suorittaa Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon tai johtamisen erikoisammattitutkinnon.

8 ONNISTU KANSAINVÄLISEN OSAAMISVERKOSTOMME AVULLA Kotimainen ja kansainvälinen osaamisverkostomme takaa, että käytössäsi on aina uusin tieto ja parhaat asiantuntijat. Tarjoamme koulutusta yli 70 vuoden kokemuksella ja omistautuvalla asenteella. Arvostetut työkalut toiminnan kehittämiseen Rastorin kansainvälisesti arvostetut analyysityökalut mahdollistavat muun muassa oman johtamistyylin ja organisaatiokulttuurin yksityiskohtaisen arvioinnin. Ne tarjoavat myös työkalut esimerkiksi onnistuneeseen muutosjohtamiseen. Tutkintoja ja täydennyskoulutusta tarjoava erikoisoppilaitos Rastor on Opetushallituksen valvoma erikoisoppilaitos, joka voi antaa ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavaa koulutusta ja ammatillista täydennyskoulutusta sekä ottaa vastaan näyttötutkintoja.

9 Laaja osaamisverkosto Hyvät ihmiset muodostavat myös Rastorin liiketoiminnan ytimen. Yrityksen osaamisverkostoon kuuluu: 80 omaa ammattilaista 250 kotimaista asiantuntijaa Yli 10 yhteistyöoppilaitosta Lukuisia ulkomaisia yhteistyökumppaneita Vahvaa pohjoismaista yhteistyötä Rastorin myynnin ja myynnin johtamisen valmennukset perustuvat Rastorin kansainvälisen yhteistyökumppanin TACK Internationalin valmennuskonsepteihin. TACK International on myynnin ja myynnin johtamisen asiantuntija, joka toimii lähes 50 maassa ja toteuttaa valmennuksia useille eri kieli- ja kulttuurialueille sovitettuna. Näkemystä kansainvälisestä liiketoiminnasta TACK Internationalin valmentajilla on vahva näkemys kansainvälisestä liiketoiminnasta. Kansainvälisten yritysten henkilöstölle voidaan tarjota sama koulutus kaikissa niissä maissa, joissa yritys toimii. Siten kokonaisuuden punainen lanka pysyy samana, mutta toteutus voidaan lokalisoida paikallisia tarpeita vastaavaksi. Tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa Työskentelemme läheisessä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Omistajinamme ovat suomalaiset yritykset ja olemme läheisesti tekemisissä eri yrittäjäjärjestöjen kanssa. Saamme asiakkailtamme erinomaista palautetta käytännön läheisistä menetelmistämme sekä mahdollisuudesta verkostoitua huippuasiantuntijoiden ja eri toimialoilla työskentelevien kollegoiden kesken.

10

11 Analyysityökalut Tehopäivät Yrityskohtaiset valmennukset Tutkintoon johtavat valmennukset

12 Organisaatiokulttuurin arviointi Onnistu muutoksen johtamisessa Muutos vaikuttaa paitsi organisaation strategiaan, prosesseihin ja järjestelmiin, myös ihmisiin ja heidän toimintatapoihinsa. LaMarshin Johdettu muutos -analyysityökalu auttaa tunnistamaan yrityksen tilannetekijät ja viemään muutosprosessi läpi suunnitelmallisesti ja onnistuneesti. Systemaattisen muutoksen johtamisen malli vie nopeammin tavoitetilaan, tarjoaa konkreettisia työkaluja muutosprosessin avainhenkilöiden työn tueksi ja vaikuttaa myös yhtiön taloudelliseen menestykseen. LaMarsh and Associates Company on kiteyttänyt 30 vuoden kokemuksen menestyksekkäästä muutosjohtamisen konsultoinnista systemaattiseksi malliksi, jota voidaan soveltaa erilaisiin muutostilateisiin ja toteuttaa ne hallitusti ja onnistuneesti.

13 Analyysityökalut Rastorin kansainvälisesti arvostetut analyysityökalut mahdollistavat muun muassa oman johtamistyylin ja organisaatiokulttuurin yksityiskohtaisen arvioinnin. Ne tarjoavat myös työkalut esimerkiksi onnistuneeseen muutosjohtamiseen. Minä- ja sinäkuva -arviointi Johtajuus lähtee itsestäsi Organisaation kilpailukyky kumpuaa hyvästä johtamisesta. Hyvä johtaja tuntee omat vahvuutensa sekä ajattelu- ja toimintatapansa, ja kykenee arvioimaan ja kehittämään niitä. Minä-sinäkuva -arviointityökalun avulla voidaan tukea yksilöiden ja heidän edustamiensa organisaatioiden itsetuntemuksen syventymistä ja henkilökohtaista kehittymistä. Rastorin kansainvälisen yhteistyökumppanin Human Synergistics Internationalin kehittämä työkalu perustuu tieteellisiin tutkimuksiin ja pitkään kehitystyöhön. Alansa arvostettu edelläkävijäorganisaatio on tutkinut ajattelu- ja toimintatyylien yhteyttä yksilöiden, tiimien ja organisaatioiden suorituskykyyn jo 30 vuoden ajan. Yhteistyötyylien arviointi Tiimi on osallistujiensa summa Jokaisen organisaation työntekijän on tunnettava roolinsa merkitys kokonaisuudessa ja osattava toimia sen mukaisesti. Yhteistyötyylien arviointi -työkalun avulla voidaan tutkia, miten ryhmän jäsenten ja ryhmien välinen keskinäinen dynamiikka toimii. Sen avulla voidaan tunnistaa vahvuuksia ja kehityskohteita, paikantaa menestyksellisen tiimityön esteitä, kehittää rakentavampia toimintamalleja ja seurata muutosta ja edistymistä. Työkalu auttaa myös johtamaan tiimiä valmentavalla ja vuorovaikutteisella otteella. Työkalu on Rastorin yhteistyökumppani Human Synergistics Internationalin kehittämä. Vaikuttamisen taito Vaikuta ja vakuuta Asioiden eteenpäin vieminen edellyttää kykyä vaikuttaa alaisiin, kollegoihin, esimiehiin, asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Johtaminen on tuomittu epäonnistumaan, mikäli johtaja ei osaa kirkastaa yrityksen visiota ja strategiaa alaisilleen ja sidosryhmilleen. Tehokas vaikuttaja pystyy sekä saavuttamaan omat tavoitteensa että ylläpitämään toimivia yhteistyösuhteita. Vaikuttamisen taito -valmennuksessa perehdytään eri vaikuttamistyyleihin ja kehitetään erityisesti itselle tärkeitä vaikuttamisen tyylejä. Lisäksi koulutus auttaa tunnistamaan vallitsevat tilannetekijät ja valitsemaan sopivat vaikuttamisen keinot niiden perusteella. Valmennus perustuu yli 40 maassa käytössä olevaan Positive Power and Influence -valmennusohjelmaan, joka on myös osa Harvard Business Schoolin MBA-ohjelmaa. Organisaatiokulttuurin arviointi Menestyksen perusta on organisaatiokulttuurissa Organisaatiokulttuuri on vahva voima: se ohjaa ihmisten toimintaa tiettyyn suuntaan, ja sen vaikutukset heijastuvat organisaation tehokkuuteen, tuottavuuteen ja valmiuteen toteuttaa muutoksia. Organisaatiokulttuurin arviointi on analyysityökalu, joka antaa monipuolisen kuvan organisaation nykytilasta vahvuuksineen ja heikkouksineen. Analyysin tulokset antavat erinomaisen pohjan entistäkin paremman tulevaisuuden rakentamiselle. Human Synergistics Internationalin organisaa tiokulttuurin arviointi -työkalu on maailman laa jimmin käytetty, tieteelliseen tutkimukseen perus tuva väline organisaatiokulttuurin mittaamiseen.

14 Tehopäivät Tehokas johtoryhmätyöskentely Strateginen henkilöstöjohtaminen Tuloksellinen kehityskeskustelu Oman työn johtaminen Johdettu muutos Tehokas johtoryhmätyöskentely Johtoryhmätyöskentelyn tulisi olla tehokasta ja tuloksekasta. Koulutuksessa käydään läpi tehokkaan johtoryhmätyöskentelyn elementit kuten kokouksiin valmistautuminen sekä päätöksentekoon ja viestintään liittyvät käytännöt, opitaan panemaan kehitystyö liikkeelle omassa johtoryhmässä sekä harjoitellaan muutoksen valmistelua ja vastuuttamista. Koulutus soveltuu johtajille ja päälliköille, jotka osallistuvat johtoryhmätyöskentelyyn. Yrityskohtaisissa valmennuksissa osallistujat voivat tehdä myös Selviytyminen arktisissa olosuhteissa -ongelmanratkaisusimulaation. Oman työn johtaminen Valmennuksessa opitaan tunnistamaan henkilökohtaiseen ajankäytön hallintaan vaikuttavat tekijät, muuttamaan henkilökohtaisia työtapoja tehokkaammiksi, suhtautumaan terveellä tavalla aikapaineisiin ja kehittämään koko työyksikön toimintatapaa ajankäytön kannalta paremmaksi. Valmennus on tarpeen esimerkiksi silloin, kun yritys tai yksikkö kokee työtapojen tehokkuuden tai suunnitelmallisuuden puutteelliseksi tai kun häiriötekijät aiheuttavat keskeytyksiä ja resurssien tehotonta käyttöä. Valmennus toteutetaan usein osana johtamisen kehittämistä tai kun halutaan tehostaa työtä yhtenäistämällä toimintatapoja ja sopimalla yhteisistä työn pelisäännöistä. Strateginen henkilöstöjohtaminen Ihmiset ovat tänä päivänä yritysten kriittinen menestystekijä ja osaamisen johtaminen on siten HR-johdon ydinkysymyksiä. Strategisen henkilöstöjohtamisen koulutus perehdyttää siihen, miten HR-strategia voi tukea yrityksen kilpailuja liiketoimintastrategiaa. Koulutuksessa opitaan myös soveltamaan laajennettua strategisen henkilöstöjohtamisen mallia ja perehdytään HR-toiminnon vuosikelloon. Koulutus on suunnattu henkilöstöhallinnon parissa työskenteleville sekä yritys- ja liiketoiminnasta vastaaville henkilöille. Johdettu muutos Johdetun muutoksen valmennus yhdistää inhimilliset näkökulmat ja projektiajattelun systemaattiseksi muutosjohtamisen malliksi. Osallistujat oppivat määrittelemään muutoksen tavoitteet vision, strategian ja organisaation tarpeet huomioimaan kriittiset elementit ja luomaan konkreettisen toteuttamissuunnitelman, jonka avulla muutos pystytään viemään läpi hallitusti, strategian mukaisesti ja organisaation osaamista kehittäen. Koulutus pohjautuu LaMarshin arvostettuun muutosjohtamisen malliin. Tuloksellinen kehityskeskustelu Valmennuksessa perehdytään kehityskeskustelun pääperiaatteisiin. Osallistujat oppivat miten keskusteluun valmistaudutaan ja kuinka se viedään tavoitteellisesti ja rakentavasti läpi. Samalla on mahdollista pohtia oman yrityksen keskustelumallin kehittämistarpeita.

15

16 Yrityskohtaiset valmennukset Asiakaskokemuksen johtaminen Vastuullinen johtaminen Strateginen johtaminen Edistyksen johtaminen Verkostojohtaminen Projektijohtaminen Valmentava johtaminen Organisaation kulttuurin johtaminen Vaikuttamisen taito Asiakaskokemuksen johtaminen Asiakkaan tarpeita ymmärtämällä ja asiakaskokemusta kehittämällä voidaan luoda kiistatonta kilpailuetua ja asiakkaasta saadaan parhaimmillaan yrityksen suosittelija. Asiakaskokemuksen johtamisen valmennuksesta saat uusia ajattelutapoja organisaatiosi palveluiden ja toimintatapojen kehittämiseen. Opit tarkastelemaan omia palveluprosesseja, tunnistamaan asiakaskokemusta parantavat tekijät ja sen, mistä asiakkaat ovat valmiita maksamaan, sekä toisaalta huomioimaan sisäiset tehottomuudet palvelun tuottamisessa. Vastuullinen johtaminen Valmennus perehdyttää vastuullisen johtamisen eri elementteihin: vastuullisuusstrategiaan ja sen johtamiseen, riskien hallintaan, vastuulliseen tuotesuunnitteluun, energia- ja materiaalitehokkuuteen, elinkaariarviointiin, yhteiskuntavastuun mittareihin sekä vastuuasioista viestimiseen ja raportointiin. Lisäksi perehdytään vastuullisuuteen kilpailukyvyn ja sidosryhmäsuhteiden hoitamisen näkökulmasta. Strateginen johtaminen Strategia muuttaa erilaiset tarpeet kannattaviksi mahdollisuuksiksi. Oman mausteensa kokonaisuuteen tuovat toimintaympäristön ja kilpailuasetelman muutokset. Visio ja strategia ovat siten ajattelun välineitä, joiden avulla pyritään saamaan aikaan näkemyksiä, linjauksia, päätöksiä ja toimenpiteitä menestyksekkään liiketoiminnan takaamiseksi. Strategisen johtamisen valmennus tutustuttaa yritysstrategian peruskäsitteisiin ja strategisen työskentelyn viitekehykseen. Valmennuksessa perehdytään strategisen suunnittelun ja johtamisen välineisiin kuten kilpailustrategioihin, asemointiin ja segmentointiin ja onnistumisen mittareihin. Lisäksi paneudutaan organisaatiokulttuurin kehittämiseen, muutosjohtamiseen, strategiseen viestintään sekä operatiivisten toimintasuunnitelmien tekemiseen ja toteuttamiseen. Edistyksen johtaminen Edistyksen johtamisen valmennuksessa pereh dytään siihen, miten työyhteisössä luodaan mahdollisimman hyvät olosuhteet motivaatiolle ja onnistumisille. Edistyksen johtaminen vaatiikin esimiehiltä näkökulman ja käyttäytymisen muuttamista; positiivisten katalyyttien tiedos tamista ja toisaalta onnistumisen esteiden aktiivista purkamista.

17 Verkostojohtaminen Voisitko toimia tuloksellisemmin verkostojasi hyödyntämällä? Antaako verkostosi lisäpotkua pyrkimyksillesi? Työelämä perustuu yhä enemmän yhdessä tekemiseen ja yhteistyöhön organisaation sisäisten ja ulkopuolisten verkostojen kanssa. Avuliaista ja luotettavista ihmisistä koostuva verkosto on korvaamaton ja hyvät verkostot tekevät elämästä sekä helpompaa että hauskempaa. Tasapainoiseen verkostoon kuuluu sopivassa suhteessa ammatillista toimintaasi ja uraasi edistä viä tahoja yhtiösi sisällä ja sen ulkopuolella sekä tahoja, joiden avulla voit edistää hyvinvointiasi, tuntea yhteenkuuluvuutta ja pitää yllä mielenvireyttä. Valmennuksessa pyritään kehittämään verkostoitumistapoja ja tunnistamaan omien henkilökohtaisten verkostojen vahvuudet ja heikkoudet. Koulutuksessa opit analysoimaan, ketä verkostoosi tällä hetkellä kuuluu, minkälaista vuorovaikutusta he tarjoavat ja miten verkostosi jäsenet vaikuttavat ajatteluusi. Valmentavan johtamisen koulutuksessa opitaan erilaisten työkalujen ja harjoitusten avulla, miten työyhteisön jäseniä autetaan löytämään omat voimavaransa ja saavuttamaan tavoitteensa eri tilanteissa. Organisaation kulttuurin johtaminen Vallitseva yrityskulttuuri synnyttää tietyn tyyppistä tekemistä. Mutta viekö organisaatiosi kulttuuri yritystä parhaalla tavalla eteenpäin? Onko yrityksenne kulttuurissa rakentavia vai puolustavia voimia ja missä suhteessa? Mitkä seikat voivat toimia muutoksen esteinä? Organisaation kulttuuria tutkimalla saadaan reilusti tehoa yrityksen kehittämistyöhön. Tunnistamalla kulttuurin vahvuudet ja kehittämisen kohteet syntyy johtamispääomaa, jonka avulla voidaan kehittää sekä yrityksen tuloskuntoa että yleistä ilmapiiriä. Organisaatiokulttuurin tunnistaminen mahdollistaa myös esimerkiksi muutos- ja kehityshankkeiden onnistuneen toteuttamisen. Projektijohtaminen Projektijohtamisen vaatimukset korostuvat sekä päivittäisjohtamisessa että verkostoissa toimi misessa ja vaikuttamisessa. Tämän päivän projekteille leimallista on myös jatkuvan uudistumisen ja oppimisen vaade sekä odotukset nopeasta ja ketterästä toiminnasta. Hyvä projektijohtaja osaa johtaa sekä yksilöitä että projektitiimiä ja näyttää suuntaa vaikeissakin tilanteissa. Projektijohtamisen valmennuksessa sinulla on mahdollisuus keskittyä omien toimintatapo jesi tavoitteelliseen kehittämiseen. Omaa johtamistyyliä analysoimalla tunnistat henkilökohtaisia vahvuuksiasi ja opit luomaan parhaita käytäntöjä omien ja tiimisi taitojen pohjalta. Opit myös kehittämään organisaatiotasi kohti ketterää ja tavoitteellista toimintamallia. Valmentava johtaminen Miksi haluat johtaa, miksi kiinnität huomiota tiettyihin seikkoihin ja miksi onnistut? Näiden kysymysten pohdiskelu vie sinut valmentavan johtamisen perimmäisten syiden äärelle. Valmentavaa lähestymistapaa voi hyödyntää johtamistyylinä osana päivittäisjohtamista erityisesti silloin, kun halutaan edistää työtekijöiden sitoutumista ja vastuunottoa. Lähestymistavan ytimessä on toisen ihmisen auttaminen ilman, että hänelle tarjotaan valmiita ratkaisuja tai hoidetaan asiat hänen puolestaan. Vaikuttamisen taito Työyhteisössä on pystyttävä myymään ideoita, varmistettava sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin, sovitettava yhteen prioriteetteja, vietävä eteenpäin muutoshankkeita ja huolehdittava siitä, että asiat todella etenevät. Tehokas vaikuttaminen edellyttää, että tunnistat tilanteisiin sopivat vaikuttamisen tyylit ja toimit niiden mukaisesti. Positive Power and Influence Program on arvostettu vaikuttamisen valmennus joka löytyy myös muun muassa Harvard Business Schoolin koulutustarjonnasta. Vaikuttamisen taito -valmennuksen avulla tunnistat oman tyypillisen vaikuttamisen tyylisi, lisäät ymmärrystä oman käyttäytymisesi vaikutuksista muihin, opit eri vaikuttamistyylien perusilmaisut, kehität erityisesti itsellesi tärkeitä vaikuttamisen tyylejä, opit tunnistamaan tilannetekijät ja valitsemaan niiden perusteella sopivimmat vaikuttamisen keinot sekä saat rohkeutta ja aloitteellisuutta vuorovaikutustilanteissa toimimiseen.

18 Tutkintoon johtavat koulutukset Tutkintoon johtavat valmennukset koostuvat käytännönläheisistä koulutuspäivistä, verkko-oppimisympäristössä suoritettavista etätehtävistä sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Noin 1,5 vuoden mittaiset koulutusohjelmat valmistavat suorittamaan virallisen näyttötutkintojärjestelmään kuuluvan yritysjohtamisen ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Valmennuksen tarkka kesto määrittyy yksilöllisen osaamis - tarvekartoituksen avulla. Järjestöjohtamisen koulutusohjelma Jatkuva muutos edellyttää järjestöjen johtajilta uudenlaisia strategisia valintoja ja uutta johtamisosaamista. Miten tasapainoilla tiukassa taloustilanteessa, miten johtaa järjestöä muutoksessa, miten vastata kasvaviin verkostoitumisodotuksiin ja kuinka tukea henkilöstöä näissä haasteissa? Lisäksi on huolehdittava myös itsensä johtamisesta ja oman johtajuuden kehittämisestä. Osallistumalla Järjestöjohtamisen koulutusohjelmaan saat uutta osaamista: Järjestötoiminnan tavoitteelliseen kehittämiseen Talouden ja muutoksen johtamiseen Verkostojen hallintaan Oman työn johtamiseen ja ajankäytön hallintaan Projektien suunnitteluun ja johtamiseen Jäsentoiminnan kehittämiseen Myyntiin ja markkinointiin. Järjestötyön tarpeisiin kohdennettu koulutusohjelma valmistaa suorittamaan virallisen näyttötutkintojärjestelmään kuuluvan johtamisen erikoisammattitutkinnon. Johtamisen erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkintoon valmentava koulutus on tarkoitettu organisaatioiden johtotehtävissä toimiville henkilöille, joilla on tärkeä rooli strategian viemisessä käytäntöön ja kokemusta johtamistehtävistä jo muutaman vuoden ajalta. Monipuolinen valmennuskokonaisuus lisää osallistujien strategia- ja johtamisosaa mista sekä antaa välineitä muun muassa talouden johtamiseen, henkilöstöjohtamiseen, projektijohtamiseen sekä työelämän lainsäädäntöön. Koulutusohjelma valmistaa suorittamaan virallisen näyttötutkintojärjestelmään kuuluvan johtamisen erikoisammattitutkinnon. Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon valmistava kattava valmennuskokonaisuus tähtää ratkaisukeskeisten johtajien kehittämiseen. Ohjelmaan osallistumalla saat kokonaiskuvan yrityksesi tuloskuntoon vaikuttavista tekijöistä. Valmennus tarjoaa monipuolisen työkalupakin yrityksesi talouden ohjaukseen ja kannattavuuden parantamiseen, uusia näkökulmia yrityksesi asiakaslähtöisyyden ja vastuullisuuden kehittämiseen sekä tukea johtamisosaamisen ja esimiestaitojen vahvistamiseen. Ohjelman aikana kirkastat yrityksesi strategian ja laadit liiketoiminnan kehittämissuunnitelman. Valmennusohjelma on tarkoitettu pienten ja keskisuurten yritysten omistajayrittäjille ja palkatuille johtajille, jotka johtavat itsenäisesti koko yritystä, sen yksikköä tai tytäryritystä. Yritysjohtamisen valmennusohjelma valmistaa suorittamaan virallisen näyttötutkintojärjestelmään kuuluvan yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon.

19 Strategian follow-up Toimintasuunnitelmat Budjetti Kehitä osaamistasi LOKAKUU MARRASKUU ELOKUU SYYSKUU HEINÄKUU JOULUKUU STRATEGIAN TOIMEENPANO yrityksen vuosisyklin mukaan STRATEGISET VALINNAT Strategiset linjaukset Päämäärät ja tavoitteet Strategiset hankkeet TAMMIKUU STRATEGISET ANALYYSIT TOUKOKUU KESÄKUU HUHTIKUU HELMIKUU MAALISKUU Toimintaympäristöanalyysi Kilpailuanalyysi Kriittiset menestystekijät Strategiakanvas

20 OMISTAUTUNUT SINULLE Rastorilla koulutetaan käytännönläheisiä osaajia. Koulutuksissamme kehität sekä itseäsi että yritystäsi. Ravistelemme vanhoja käsityksiä, annamme uusia ajatuksia ja autamme sinua löytämään omat vahvuutesi. Olemme luotettava kumppani koko monimuotoisen työurasi ajan. Yli 70 vuoden kokemuksella ja omistautuvalla asenteella. ESIMIESTYÖ Eväitä henkilöiden johtamiseen, esimiestyöhön ja työnjohtoon JOHTAMINEN Valmiudet strategisen johtamisen eri osa-alueisiin, muutosjohtamiseen ja itsensä johtamiseen TYÖYHTEISÖ JA OSAAMINEN Kun henkilöstö voi hyvin, organisaation kilpailukyky kasvaa MYYNTI JA ASIAKKUUDET Lisää myyntiä uusista ja nykyisistä asiakkaista TUOTEKEHITYS JA KASVUYRITTÄJYYS Kasvua innovaatioiden ja uuden ajattelun kautta HELSINKI, Sturenkatu 21, Helsinki KUOPIO, Microkatu 1, Kuopio OULU, Lentokatu 2, Oulunsalo TAMPERE, Kalevantie 2, Tampere TURKU, Eerikinkatu 17 C, Turku

Myynti on tahto- ja taitolaji

Myynti on tahto- ja taitolaji myynti ja asiakkuudet Myynti on tahto- ja taitolaji Valmennuksella parempia tuloksia Myynnin ja asiakkuuksien kehitysohjelmat Omistautunut sinulle VAIKUTTAVAA myynnin kehittämistä sinun ja yrityksesi tarpeisiin

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Enemmän kuin irrallinen 360 -arviointi Agenssi360 HRM on ainutlaatuinen yhdistelmä johtamisen tavoitetilan määrittelyä, 360 -arviointia ja kasvokkaista

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET05 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin

Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen. erikoisammattitutkinto. Kuva: Reetta Helin Kuva: Reetta Helin Parempaa esimiestyötä, parempia tuloksia! Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO/ KAET06 Kenelle Kaupan esimiehen erikoisammattitutkintoon valmistava

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET Johdanko projekteja vai ihmisiä? Vai molempia? Miten saan ihmiset toimimaan tiiminä ja pysymään

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

KASVA KANNATTAVASTI: Kasvuhakuisten pk-yritysten coaching-valmennusohjelma

KASVA KANNATTAVASTI: Kasvuhakuisten pk-yritysten coaching-valmennusohjelma KASVA KANNATTAVASTI: Kasvuhakuisten pk-yritysten coaching-ohjelma Valmennuksen tavoite Valmennuksen tavoitteena on auttaa kasvuyrityksiä rakentamaan hallittu kasvusuunnitelma, tehostamaan kasvuaan sekä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen strategiset päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2017 sekä toimenpiteet vuoteen 2013 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011 Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella JohtamisWirtaa 10.5.2011 Työpaja 2, haasteet ja ratkaisut Riikka Laine-Tolonen (Nordea) Tapani Pöllänen (Sales Energy) Valmentava esimies Strategia ja visio

Lisätiedot

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen ParTy Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen Parempi työyhteisö ilmapiirikysely Työyhteisön tilaa voi arvioida ja kehittää rakentavasti

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot

Johtamisen kehitysloikka

Johtamisen kehitysloikka Johtamisen kehitysloikka Mikä? VIA Leadership in Action -kehitysohjelma keskittyy oman vastuualueen kehittämiseen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta. Ihmisten johtamisen haasteisiin vastaaminen

Lisätiedot

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA

KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA KEHITTÄJÄ RATKAISIJA REKRYTOIJA SUORITUKSEN JOHTAMINEN JA PALKITSEMINEN Uusi Osaaja 2 Kick off seminaari 17.11.2011 Anne Haggrén, Virvo Oy 16.11.2011 www.virvo.fi 2 MENESTYS YMPÄRISTÖ YRITYS, ORGANISAATIO

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma 2013-2016 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma 2013-2016 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma 2013-2016 Henkilöstöohjelma Henkilöstöohjelmassa esitetään henkilöstövoimavarojen johtamisen strategiset linjaukset ja keskeiset toimenpiteet. Henkilöstöohjelman lähtökohtana

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

TutkintoInfo 19.10.2015

TutkintoInfo 19.10.2015 TutkintoInfo 19.10.2015 Näyttötutkintojärjestelmä Luotiin 1994 säädetyllä ammattitutkintolailla & täydentävällä asetuksella Nykyinen asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1.8.2015 Tutkintorakenteet

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

- Innovaatio-osaajat yritysyhteistyössä

- Innovaatio-osaajat yritysyhteistyössä - Innovaatio-osaajat yritysyhteistyössä MITÄ? Innobrokerit ovat innovaatiotoiminnan edistäjiä, toteuttajia ja välittäjiä. heidän tehtävänsä on: ottaa vastaan, jäsentää ja jakaa uutta tietoa sen erimuodoissa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

sallistavuus myötätunto voimuus dialogi arvostu

sallistavuus myötätunto voimuus dialogi arvostu myötätunto voimuus 2017-2018 v orovaikutus sallistavuus TAMPEREEN HIIPPAKUNTA dialogi arvostu Johtajana Tampereen hiippakunnassa Johtajille on Tampereen hiippakunnassa tarjolla valmiita koulutuspolkuja

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Henkilöstön kehittämisen kokonaissuunnitelma Osaamisen kehittäminen Sihteerifoorumi 5.6.2012 Sanna-Marja Heinimo 6.6.2012 1 Työssä tarvittava osaaminen Mitä osaamista tarvitset työssäsi? -Asiaosaaminen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Työyhteisötaitojen mittaaminen ja kehittäminen

Työyhteisötaitojen mittaaminen ja kehittäminen Työyhteisötaitojen mittaaminen ja kehittäminen Uudista & Uudistu messut 2011 Leena Kinnunen, johdon konsultti 1 Promenade Research Oy Asiantuntevin tutkimuskumppani Promenade auttaa yritysjohtoa ymmärtämään

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

Yrittäjästä johtajaksi

Yrittäjästä johtajaksi Yrittäjästä johtajaksi Valmennusohjelma yrittäjille, jotka haluavat kehittää omia johtamisen valmiuksia uusien oppien ja ideoiden avulla. Kun yrittäjä mietti omaa ja yrityksensä tulevaisuutta, joudutaan

Lisätiedot

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Luokka Ydinprosessit Prosessin tarkoitus Valmistavan koulutuksen järjestäminen tutkinnon suorittajan ja työelämän tarpeisiin Prosessin

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Osaamispääoman johtaminen

Osaamispääoman johtaminen johtaminen Leenamaija Otala, ProCompetence Oy, Inc Leenamaija Otala DIGITAL COMPETENCE AND LEARNING DCL-KONFERENSSI. 3. 4.11.2009 Hämeenlinna Esityksen sisältö Osaamisesta osaamispääomaa hallinta, kehittäminen

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

METSÄNHOITOYHDISTYSTEN TOIMINNANJOHTAJIEN JA JOHTORYHMIEN JÄSENTEN KOULUTUS Strategia toimimaan. Yhteistyössä:

METSÄNHOITOYHDISTYSTEN TOIMINNANJOHTAJIEN JA JOHTORYHMIEN JÄSENTEN KOULUTUS Strategia toimimaan. Yhteistyössä: METSÄNHOITOYHDISTYSTEN TOIMINNANJOHTAJIEN JA JOHTORYHMIEN JÄSENTEN KOULUTUS Strategia toimimaan Yhteistyössä: Mhy-johto johtamishaasteiden äärellä Metsänhoitoyhdistykset elävät suurta muutoksen aikaa.

Lisätiedot

sallistavuus myötätunto voimuus dialogi arvostu

sallistavuus myötätunto voimuus dialogi arvostu myötätunto voimuus 2017-2018 v orovaikutus sallistavuus TAMPEREEN HIIPPAKUNTA dialogi arvostu Johtajana Tampereen hiippakunnassa Johtamisen valmennuspolku Tampereen hiippakunnassa Johtamisen valmennuspolku

Lisätiedot

Kuntaratkaisut Kuntamarkkinat 14. 15.9.2011 Mika Silvennoinen Miia Vahlsten

Kuntaratkaisut Kuntamarkkinat 14. 15.9.2011 Mika Silvennoinen Miia Vahlsten Kuntaratkaisut Kuntamarkkinat 14. 15.9.2011 Mika Silvennoinen Miia Vahlsten WSOYpro Oy on Suomen suurin painettujen ja sähköisten oppimateriaalien sekä työelämäpalveluiden tuottaja. Alan johtavana toimijana

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN VASTUULLINEN UUDISTAJA TYÖELÄMÄN UUSI SUUNTA >> W W W. OPTEAM. COM

TYÖELÄMÄN VASTUULLINEN UUDISTAJA TYÖELÄMÄN UUSI SUUNTA >> W W W. OPTEAM. COM TYÖELÄMÄN VASTUULLINEN UUDISTAJA Opteam pähkinänkuoressa» Vastuullisesti toimiva, työelämää uudistava henkilöstöpalvelualan yritys» Henkilöstöpalveluyritysten Liiton (EK), Suomen Franchising-yhdistyksen

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Satakunnan alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista. www.inno-vointi.fi

Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista. www.inno-vointi.fi Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista 1 Aineisto 7 organisaatiosta henkilöstöjohtaja 4 * henkilöstöpäällikkö henkilöstöosaston päällikkö henkilöstönkehittämispäällikkö koulutussuunnittelija

Lisätiedot

YRITYKSESI MENESTYS ON SINUN KÄSISSÄSI

YRITYKSESI MENESTYS ON SINUN KÄSISSÄSI TUOTEKEHITYS JA KASVUYRITTÄJYYS YRITYKSESI MENESTYS ON SINUN KÄSISSÄSI Välineet ja valmennukset liiketoiminnan kehittämiseen Yrittäjyys Tuote- ja palvelu kehitys Innovaatio- ja hankejohtaminen Myynnin

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Tarjoamme näkemystä, joka kantaa myös tulevaisuudessa.

Tarjoamme näkemystä, joka kantaa myös tulevaisuudessa. Ole aina parempi. Tarjoamme näkemystä, joka kantaa myös tulevaisuudessa. Huomisen menestystä rakennetaan nyt. Olemme edelläkävijä, jonka valmennustyö kasvattaa sekä yksilön että organisaation osaamista

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 JOHTAMISEN ERKOISAMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus uutta osaamista kaupan kentälle MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Kirsti Jokiranta Työnjohtokoulutuskokeilun verkostopäivä 25.5.2009 Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Miksi

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Uusi strategia tarvitsee uudistetun johtamisjärjestelmän

Uusi strategia tarvitsee uudistetun johtamisjärjestelmän Uusi strategia tarvitsee uudistetun johtamisjärjestelmän Talent Vectia johtamisjärjestelmäselvitys 13.06.2013 Arto Smolander & Sonja Tanskanen Yritysten näkemys johtamisjärjestelmänsä toimivuudesta Talent

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen - onko sijoituksesi kannattava?

Osaamisen kehittäminen - onko sijoituksesi kannattava? 1 Vältä osaamiskuilu, Technopolis, Espoo Osaamisen kehittäminen - onko sijoituksesi kannattava? Päivi Hietanen Director, Tieturi Oy EK:n koulutus- ja työvaliokunnan jäsen Tietojenkäsittelyalan koulutustoimikunnan

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 Fintra pähkinänkuoressa Suomen johtava kansainvälisen liiketoiminnan valmentaja lähes 50 vuoden kokemuksella

Lisätiedot

Golfkentän johtaminen 2016

Golfkentän johtaminen 2016 Golfkentän johtaminen 2016 Mitä kierros maksaa? Ainakin tämän verran 250? 40? 100? 27,50 60? 15? Hinnaston mukaan 1 = 1,4 Hinnaston mukaan 1 = 1,4 Hinnaston mukaan Mitä kierroksen pitäisi maksaa? Ainakin

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Tietoa, taitoa ja rohkeutta vuoron johtamiseen

Tietoa, taitoa ja rohkeutta vuoron johtamiseen Tietoa, taitoa ja rohkeutta vuoron johtamiseen Vuoropäällikkövalmennus Jollas Instituutti Niko Vastamäki Mistä on hyvä vuoropäällikkö tehty? Jotta vuoropäälliköt pystyvät varmistamaan omalta osaltaan toimipaikkansa

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot