JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN"

Transkriptio

1 JOHTAMINEN JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN Välineet ja valmennukset johtamisen kehittämiseen OMISTAUTUNUT SINULLE

2 JOHDA TYÖYHTEISÖSI TULOKSIIN T uloksekas johtaminen edellyttää hyvää strategista pelisilmää, itsetuntemusta, innostavaa viestintää, ratkaisukeskeisyyttä sekä muutososaamista. Hyvältä johtajalta vaaditaan myös kykyä ohjata työskentelyä strategisten tavoitteiden kannalta oikeisiin asioihin ja ymmärrystä huolehtia työyhteisön hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Rastorin valmennuksessa johdat työyhteisösi yhä parempiin tuloksiin. Tarjoamme käyttöösi paletin kansainvälisesti arvostettuja analyysityökaluja, laajan ja pitkälle räätälöitävissä olevan koulutus- ja valmennustarjontamme sekä mittavan asiantuntijaverkostomme. Näistä elementeistä voimme rakentaa juuri sinun tai organisaatiosi tarpeisiin sopivan valmennuskokonaisuuden. Analyysityökaluillamme kartoitat ja kiteytät työyhteisösi haasteet: mitä voi mitata, sitä voi myös kehittää. Lyhytkestoiset valmennukset tuovat uusimman ja ajankohtaisimman tiedon käyttöösi tiiviissä paketissa käytännön esimerkkeineen ja työkaluineen. Meillä voit suorittaa myös arvostettuja johtamisen tutkintoja jousta vasti ja työn ohessa. Liiketoimintalähtöisyys on toimintamme ytimessä: Käytännönläheiset ja joustavat valmennuksemme suunnitellaan vastaamaan organisaatioiden yksilöllisiä tarpeita. Tutkintoihin johtavissa johtamiskoulutuksissa perustana on henkilökohtaistaminen, jolla varmistetaan juuri oikeanlainen koulutus koulutettavan taustat, työkokemus ja jo hankittu osaaminen huomioon ottaen. TERVETULOA VALMENNUKSIIMME!

3 Tuloksekas johtaminen edellyttää strategista pelisilmää, hyvää itsetuntemusta, innostavaa viestintää, ratkaisukeskeistä johtamisotetta ja muutososaamista. Hyvän johtamisen tuloksia: parempi suorituskyky ja korkea tuottavuus liiketoiminnan parempi kannattavuus aidosti asiakaslähtöinen toiminta, uskolliset ja tyytyväiset asiakkaat hyvinvoiva, aktiivinen ja sitoutunut henkilöstö houkutteleva työnantajakuva ja henkilöstön vähäinen vaihtuvuus

4 MONIPUOLISTA, RÄÄTÄLÖITYÄ JA VAIKUTTAVAA Valmiiden koulutusohjelmien lisäksi tarjoamme asiakkaillemme yksilöllisiin koulutustarpeisiin perustuvaa koulutus- ja kehittämiskumppanuutta. Liike toimintalähtöisyys ohjaa kaikkea toimintaamme haluamme tuntea asiak kaidemme tarpeet niin hyvin, että voimme suunnitella, räätälöidä ja aikatauluttaa osaamisen kehittämisen molemmille sopivalla tavalla. Valmennusten toteutustavat ulottuvat yrityksen sisällä tapahtuvasta sparraamisesta aina luokkamuotoiseen opetukseen saakka. KARTOITA JA KEHITÄ Kansainvälisesti arvostetut analyysityökalumme mahdollistavat osaltaan yrityksen nykytilan arvioimisen monipuolisesti ja konkreettisesti. Ne tarjoavat myös taustatietoa valmennuskokonaisuuksien räätälöintiin ja henkilökohtaistamiseen.

5 RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT KUNKIN YKSILÖN JA ORGANISAATION TARPEISIIN KANSAINVÄLISET ANALYYSITYÖKALUT JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO KARTOITA VÄLINEET MUUTOS- JOHTAMISEEN KEHITÄ TEHOPÄIVÄ TIIMIVETÄJIEN VALMENNUS ARVIOI TEHOKOULUTUKSET RÄÄTÄLÖIDYT VALMENNUKSET RÄÄTÄLÖI OPPISOPIMUS- KOULUTUS MITTAA NÄYTTÖTUTKINNOT KANSAINVÄLINEN VERKOSTO, UUSIN TIETO JA PITKÄ KOKEMUS KÄYTÖSSÄSI. ERIKOISAMMATTI- TUTKINNOT

6 Viestinnän ja johtamisen ammattilaisia ELINA MELGIN, TOIMITUSJOHTAJA, PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY ProCom Viestinnän ammattilaiset ry aloitti yhteistyön Rastorin kanssa viitisen vuotta sitten. Rastorilla oli tarjota ProComin jäsenistölle jotakin ainutlaatuista: mahdollisuus johtajakoulutukseen oppisopimuskoulutuksen avulla. Sellainen puuttui markkinoilta. Olin ylpeä siitä, että saimme tarjottua koulutusta myös sellaisille ProComin jäsenille, joiden taustaorganisaatiot eivät olleet valmiita maksamaan markkinahintaista johtajakoulutusta työntekijöilleen. Ensimmäisenä käynnistettiin yritys - johtamisen erikoisammattitutkintoon (YEAT) valmistava ohjelma yritysten johtaville viestijöille sekä yleisjohtajille, jotka olivat erityisen kiinnostuneita viestintäpainotteisesta johtamiskoulutuksesta. Taustalla oli ajatus siitä, että viestintä on johtamista ja johtaminen viestintää kuten edelleen asian kiteytämme. Rinnalla käynnistyi myös johtamisen erikoisammattitutkintoon (JET) valmistava koulutus julkisen sektorin ja valtionhallinnon johtaville viestijöille. Hyvien kokemusten rohkaisemana JET-ohjelmaa on toteutettu siitä lähtien. Neljäs ohjelma käynnistyi keväällä Myös uusia yhteistyökuvioita on vireillä. Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin. ProComin ja Rastorin yhteisistä ohjelmista on ehtinyt valmistua jo 60 johtajakoulutuksen saanutta viestinnän ja johtamisen ammattilaista, ja lisää on tulossa. Pitkälle räätälöityä johtamiskoulutusta MARKO KALLIO, HENKILÖSTÖ- JA IT-JOHTAJA, JUJO THERMAL OY Rastorin meille rakentaman Jujo Management Programin puitteissa suoritetaan yritysjohtamisen ja johtamisen erikoisammattitutkintoja. Ohjelmaan osallistuu yrityksemme ylintä johtoa, keskijohtoa ja asiantuntijoita. Ohjelmaa suunniteltiin pitkäjänteisesti, ja jokaisen osallistujan toivomukset ja kehityskohteet selvitettiin huolellisesti. En ollut aiemmin törmännyt koulutusyritykseen, joka pystyisi palvelemaan näin asiakaslähtöisesti. Tarpeemme kartoitettiin ja ymmärrettiin erinomaisesti ja kouluttajat olivat huippuammattilaisia. Jujo Management Programille asetetut tavoitteet saavutettiin kaiken kaikkiaan erittäin hyvin. Strateginen ajattelu ja kokonaisvaltaisen toiminnan ymmärtäminen ovat lisääntyneet merkittävästi, johtamistavat ovat kehittyneet ja yrityksessämme on otettu käyttöön lean-ajattelu koko organisaation laajuudelta. Fokus kehityskohteisiin ja muutosjohtamiseen JUHA NUUTILA, KETJUJOHTAJA, S-RAUTA SOK Rastor toteutti yhteistyössä SOK:n rautakauppatoimialan kehitysryhmän kanssa nykytila-analyysin, jossa mitattiin organisaatiokulttuurin nyky- ja tavoitetilaa organisaation eri osissa. Tulosten pohjalta kehitysryhmän kanssa toteu tettiin myös johdetun muutoksen työpaja. Organisaatiokulttuurin mittaaminen yhdistettynä muutostyöpajaan auttoi työryhmää kirkastamaan organisaation tavoitteet ja keskeiset kehityskohteet selkeällä tavalla sekä fokusoimaan tekemisen niihin kehityskohteisiin, joista työryhmä oli vastuussa ylimmälle johdolle. Myynnin johtaminen yhdenmukaistui TIMO SOMPPI, TOIMITUSJOHTAJA, HÄMEEN AUTO Rastor räätälöi ja toteutti johtamisen erikoisammattitutkinnon Hämeen Auton myynti- ja huoltopäälliköille. Ohjelma istui hyvin esimiesten koulutustarpeeseen ja tarjosi uusia toimintamalleja ja työkaluja koko organisaatiolle. Yhteistyökumppaneina toimivat muun muassa Savon ja Jyväskylän oppisopimuskeskukset. Koulutuksen tulokset näkyvät parhaiten myynnin johtamisen kehittymisessä. Myyntipäälliköt ovat ottaneet käyttöön entistä selkeämmät toimintamallit ja eri alueiden toimintatavat ovat yhdenmukaistuneet. Myyntiä seurataan nyt kaikilla paikkakunnilla samoilla luvuilla ja seurantamalleilla. Koulutuspäivien rakenne oli selkeä ja koko naisuus oli kaiken kaikkiaan hyvin järjestetty. Kouluttajat olivat alansa ammattilaisia ja pysyivät sekä aikataulussa että asiassa. Esimieskoulutusta julkishallinnolle RIITTA EROLA, PALVELUTUOTANTOJOHTAJA, OULUN KAUPUNKI Kun Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi siirtyi alkaen tilaaja-tuottajamalliin, muutos edellytti isoja ponnistuksia kaikilla organisaatiotasoilla. Uudessa organisaa tiossa talous- ja toimintavastuu ulottui palvelutuotannon yksikkötasolle asti. Muutokseen liittyvät tavoitteet olivat kovia ja esimiesten vastuu kasvoi merkittävästi. Siksi esimiestyön tukeminen muun muassa koulutusta tarjoamalla nousi yhdeksi keskeisistä onnistumistekijöistä. Kaikki esimiestyössä toimivat saivat mahdollisuuden suorittaa johtamisen erikoisammattitutkinnon. Emme olisi pystyneet muutokseen, ellemme olisi lähestyneet asiaa erittäin suunnitelmallisesti ja panostamalla koulutukseen. Yhteistyömme Rastorin kanssa onnistui erinomaisesti. Osana koulutusta suoritetut, omaan työhön liittyvät kehittämisprojektit antoivat uusia työkaluja sekä omaan johtamistyöhön että koko palvelutuotanto-organisaatiolle. Olimme monessa suhteessa edelläkävijä koko kaupungin organisaatiossa.

7 YKSILÖLLISELLE KEHITTÄMISPOLULLE Rastorin monipuolisista koulutusvaihtoehdoista voit rakentaa yksilöllisen kehittämispolun, joka vastaa omia ja yrityksesi tavoitteita. Tehokoulutus Tehokoulutus on tehokas täsmäisku ajankohtaiseen aiheeseen. Päivän mittaisissa koulutuksissamme voit kehittää muun muassa neuvottelutaitojasi, oman työn johtamista, työssä jaksamista jne. Koulutuspäivät sisältävät aiheesta riippuen luento-osuuksia, caseharjoituksia ja ryhmätöitä. Valmennukset Valmennukset ovat tiiviitä ja lyhytkestoisia (2 6 pv) kokonaisuuksia, jotka kehittävät erilaisia taitoja ja tarjoavat käytännönläheisiä ratkaisuja työelämän erilaisiin haasteisiin. Kokonaisuudet rakennetaan aina yrityksen tarpeiden näkökulmasta, lähtökohtana koko organisaation laaja kehittäminen aina toiminnan suunnittelusta sen mittaamiseen. Tyypillisiä aiheita ovat muun muassa oman yrityksen pitkän tähtäimen suunnittelu strate - gioineen ja strategian toimeenpanoineen organisaatiokulttuurin ja työhyvinvoinnin analysointi ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelu myyntiorganisaation johtaminen, myyntiprosessin kehittäminen tuotannon suorituskyvyn mittaus ja virtauksen kehittäminen neuvottelu- ja vuorovaikutustaitojen systemaattinen kehittäminen johtoryhmätyöskentelyn uudistaminen operatiivisen johtamisen tehokkaasi osaksi Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat käytännönläheisiä ja pitkäkestoisia koulutuksia, jotka valmistavat näyttötutkinnon suorittamiseen. Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu tapa oman osaamisen sertifiointiin joustavasti ja räätälöidysti, omien työtehtävien yhteydessä. Monimuoto-opetuksena toteutettava valmistava koulutus vahvistaa tutkinnossa tarvittavia tietoja ja taitoja. Rastorilla voit suorittaa Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon tai johtamisen erikoisammattitutkinnon.

8 ONNISTU KANSAINVÄLISEN OSAAMISVERKOSTOMME AVULLA Kotimainen ja kansainvälinen osaamisverkostomme takaa, että käytössäsi on aina uusin tieto ja parhaat asiantuntijat. Tarjoamme koulutusta yli 70 vuoden kokemuksella ja omistautuvalla asenteella. Arvostetut työkalut toiminnan kehittämiseen Rastorin kansainvälisesti arvostetut analyysityökalut mahdollistavat muun muassa oman johtamistyylin ja organisaatiokulttuurin yksityiskohtaisen arvioinnin. Ne tarjoavat myös työkalut esimerkiksi onnistuneeseen muutosjohtamiseen. Tutkintoja ja täydennyskoulutusta tarjoava erikoisoppilaitos Rastor on Opetushallituksen valvoma erikoisoppilaitos, joka voi antaa ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavaa koulutusta ja ammatillista täydennyskoulutusta sekä ottaa vastaan näyttötutkintoja.

9 Laaja osaamisverkosto Hyvät ihmiset muodostavat myös Rastorin liiketoiminnan ytimen. Yrityksen osaamisverkostoon kuuluu: 80 omaa ammattilaista 250 kotimaista asiantuntijaa Yli 10 yhteistyöoppilaitosta Lukuisia ulkomaisia yhteistyökumppaneita Vahvaa pohjoismaista yhteistyötä Rastorin myynnin ja myynnin johtamisen valmennukset perustuvat Rastorin kansainvälisen yhteistyökumppanin TACK Internationalin valmennuskonsepteihin. TACK International on myynnin ja myynnin johtamisen asiantuntija, joka toimii lähes 50 maassa ja toteuttaa valmennuksia useille eri kieli- ja kulttuurialueille sovitettuna. Näkemystä kansainvälisestä liiketoiminnasta TACK Internationalin valmentajilla on vahva näkemys kansainvälisestä liiketoiminnasta. Kansainvälisten yritysten henkilöstölle voidaan tarjota sama koulutus kaikissa niissä maissa, joissa yritys toimii. Siten kokonaisuuden punainen lanka pysyy samana, mutta toteutus voidaan lokalisoida paikallisia tarpeita vastaavaksi. Tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa Työskentelemme läheisessä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Omistajinamme ovat suomalaiset yritykset ja olemme läheisesti tekemisissä eri yrittäjäjärjestöjen kanssa. Saamme asiakkailtamme erinomaista palautetta käytännön läheisistä menetelmistämme sekä mahdollisuudesta verkostoitua huippuasiantuntijoiden ja eri toimialoilla työskentelevien kollegoiden kesken.

10

11 Analyysityökalut Tehopäivät Yrityskohtaiset valmennukset Tutkintoon johtavat valmennukset

12 Organisaatiokulttuurin arviointi Onnistu muutoksen johtamisessa Muutos vaikuttaa paitsi organisaation strategiaan, prosesseihin ja järjestelmiin, myös ihmisiin ja heidän toimintatapoihinsa. LaMarshin Johdettu muutos -analyysityökalu auttaa tunnistamaan yrityksen tilannetekijät ja viemään muutosprosessi läpi suunnitelmallisesti ja onnistuneesti. Systemaattisen muutoksen johtamisen malli vie nopeammin tavoitetilaan, tarjoaa konkreettisia työkaluja muutosprosessin avainhenkilöiden työn tueksi ja vaikuttaa myös yhtiön taloudelliseen menestykseen. LaMarsh and Associates Company on kiteyttänyt 30 vuoden kokemuksen menestyksekkäästä muutosjohtamisen konsultoinnista systemaattiseksi malliksi, jota voidaan soveltaa erilaisiin muutostilateisiin ja toteuttaa ne hallitusti ja onnistuneesti.

13 Analyysityökalut Rastorin kansainvälisesti arvostetut analyysityökalut mahdollistavat muun muassa oman johtamistyylin ja organisaatiokulttuurin yksityiskohtaisen arvioinnin. Ne tarjoavat myös työkalut esimerkiksi onnistuneeseen muutosjohtamiseen. Minä- ja sinäkuva -arviointi Johtajuus lähtee itsestäsi Organisaation kilpailukyky kumpuaa hyvästä johtamisesta. Hyvä johtaja tuntee omat vahvuutensa sekä ajattelu- ja toimintatapansa, ja kykenee arvioimaan ja kehittämään niitä. Minä-sinäkuva -arviointityökalun avulla voidaan tukea yksilöiden ja heidän edustamiensa organisaatioiden itsetuntemuksen syventymistä ja henkilökohtaista kehittymistä. Rastorin kansainvälisen yhteistyökumppanin Human Synergistics Internationalin kehittämä työkalu perustuu tieteellisiin tutkimuksiin ja pitkään kehitystyöhön. Alansa arvostettu edelläkävijäorganisaatio on tutkinut ajattelu- ja toimintatyylien yhteyttä yksilöiden, tiimien ja organisaatioiden suorituskykyyn jo 30 vuoden ajan. Yhteistyötyylien arviointi Tiimi on osallistujiensa summa Jokaisen organisaation työntekijän on tunnettava roolinsa merkitys kokonaisuudessa ja osattava toimia sen mukaisesti. Yhteistyötyylien arviointi -työkalun avulla voidaan tutkia, miten ryhmän jäsenten ja ryhmien välinen keskinäinen dynamiikka toimii. Sen avulla voidaan tunnistaa vahvuuksia ja kehityskohteita, paikantaa menestyksellisen tiimityön esteitä, kehittää rakentavampia toimintamalleja ja seurata muutosta ja edistymistä. Työkalu auttaa myös johtamaan tiimiä valmentavalla ja vuorovaikutteisella otteella. Työkalu on Rastorin yhteistyökumppani Human Synergistics Internationalin kehittämä. Vaikuttamisen taito Vaikuta ja vakuuta Asioiden eteenpäin vieminen edellyttää kykyä vaikuttaa alaisiin, kollegoihin, esimiehiin, asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Johtaminen on tuomittu epäonnistumaan, mikäli johtaja ei osaa kirkastaa yrityksen visiota ja strategiaa alaisilleen ja sidosryhmilleen. Tehokas vaikuttaja pystyy sekä saavuttamaan omat tavoitteensa että ylläpitämään toimivia yhteistyösuhteita. Vaikuttamisen taito -valmennuksessa perehdytään eri vaikuttamistyyleihin ja kehitetään erityisesti itselle tärkeitä vaikuttamisen tyylejä. Lisäksi koulutus auttaa tunnistamaan vallitsevat tilannetekijät ja valitsemaan sopivat vaikuttamisen keinot niiden perusteella. Valmennus perustuu yli 40 maassa käytössä olevaan Positive Power and Influence -valmennusohjelmaan, joka on myös osa Harvard Business Schoolin MBA-ohjelmaa. Organisaatiokulttuurin arviointi Menestyksen perusta on organisaatiokulttuurissa Organisaatiokulttuuri on vahva voima: se ohjaa ihmisten toimintaa tiettyyn suuntaan, ja sen vaikutukset heijastuvat organisaation tehokkuuteen, tuottavuuteen ja valmiuteen toteuttaa muutoksia. Organisaatiokulttuurin arviointi on analyysityökalu, joka antaa monipuolisen kuvan organisaation nykytilasta vahvuuksineen ja heikkouksineen. Analyysin tulokset antavat erinomaisen pohjan entistäkin paremman tulevaisuuden rakentamiselle. Human Synergistics Internationalin organisaa tiokulttuurin arviointi -työkalu on maailman laa jimmin käytetty, tieteelliseen tutkimukseen perus tuva väline organisaatiokulttuurin mittaamiseen.

14 Tehopäivät Tehokas johtoryhmätyöskentely Strateginen henkilöstöjohtaminen Tuloksellinen kehityskeskustelu Oman työn johtaminen Johdettu muutos Tehokas johtoryhmätyöskentely Johtoryhmätyöskentelyn tulisi olla tehokasta ja tuloksekasta. Koulutuksessa käydään läpi tehokkaan johtoryhmätyöskentelyn elementit kuten kokouksiin valmistautuminen sekä päätöksentekoon ja viestintään liittyvät käytännöt, opitaan panemaan kehitystyö liikkeelle omassa johtoryhmässä sekä harjoitellaan muutoksen valmistelua ja vastuuttamista. Koulutus soveltuu johtajille ja päälliköille, jotka osallistuvat johtoryhmätyöskentelyyn. Yrityskohtaisissa valmennuksissa osallistujat voivat tehdä myös Selviytyminen arktisissa olosuhteissa -ongelmanratkaisusimulaation. Oman työn johtaminen Valmennuksessa opitaan tunnistamaan henkilökohtaiseen ajankäytön hallintaan vaikuttavat tekijät, muuttamaan henkilökohtaisia työtapoja tehokkaammiksi, suhtautumaan terveellä tavalla aikapaineisiin ja kehittämään koko työyksikön toimintatapaa ajankäytön kannalta paremmaksi. Valmennus on tarpeen esimerkiksi silloin, kun yritys tai yksikkö kokee työtapojen tehokkuuden tai suunnitelmallisuuden puutteelliseksi tai kun häiriötekijät aiheuttavat keskeytyksiä ja resurssien tehotonta käyttöä. Valmennus toteutetaan usein osana johtamisen kehittämistä tai kun halutaan tehostaa työtä yhtenäistämällä toimintatapoja ja sopimalla yhteisistä työn pelisäännöistä. Strateginen henkilöstöjohtaminen Ihmiset ovat tänä päivänä yritysten kriittinen menestystekijä ja osaamisen johtaminen on siten HR-johdon ydinkysymyksiä. Strategisen henkilöstöjohtamisen koulutus perehdyttää siihen, miten HR-strategia voi tukea yrityksen kilpailuja liiketoimintastrategiaa. Koulutuksessa opitaan myös soveltamaan laajennettua strategisen henkilöstöjohtamisen mallia ja perehdytään HR-toiminnon vuosikelloon. Koulutus on suunnattu henkilöstöhallinnon parissa työskenteleville sekä yritys- ja liiketoiminnasta vastaaville henkilöille. Johdettu muutos Johdetun muutoksen valmennus yhdistää inhimilliset näkökulmat ja projektiajattelun systemaattiseksi muutosjohtamisen malliksi. Osallistujat oppivat määrittelemään muutoksen tavoitteet vision, strategian ja organisaation tarpeet huomioimaan kriittiset elementit ja luomaan konkreettisen toteuttamissuunnitelman, jonka avulla muutos pystytään viemään läpi hallitusti, strategian mukaisesti ja organisaation osaamista kehittäen. Koulutus pohjautuu LaMarshin arvostettuun muutosjohtamisen malliin. Tuloksellinen kehityskeskustelu Valmennuksessa perehdytään kehityskeskustelun pääperiaatteisiin. Osallistujat oppivat miten keskusteluun valmistaudutaan ja kuinka se viedään tavoitteellisesti ja rakentavasti läpi. Samalla on mahdollista pohtia oman yrityksen keskustelumallin kehittämistarpeita.

15

16 Yrityskohtaiset valmennukset Asiakaskokemuksen johtaminen Vastuullinen johtaminen Strateginen johtaminen Edistyksen johtaminen Verkostojohtaminen Projektijohtaminen Valmentava johtaminen Organisaation kulttuurin johtaminen Vaikuttamisen taito Asiakaskokemuksen johtaminen Asiakkaan tarpeita ymmärtämällä ja asiakaskokemusta kehittämällä voidaan luoda kiistatonta kilpailuetua ja asiakkaasta saadaan parhaimmillaan yrityksen suosittelija. Asiakaskokemuksen johtamisen valmennuksesta saat uusia ajattelutapoja organisaatiosi palveluiden ja toimintatapojen kehittämiseen. Opit tarkastelemaan omia palveluprosesseja, tunnistamaan asiakaskokemusta parantavat tekijät ja sen, mistä asiakkaat ovat valmiita maksamaan, sekä toisaalta huomioimaan sisäiset tehottomuudet palvelun tuottamisessa. Vastuullinen johtaminen Valmennus perehdyttää vastuullisen johtamisen eri elementteihin: vastuullisuusstrategiaan ja sen johtamiseen, riskien hallintaan, vastuulliseen tuotesuunnitteluun, energia- ja materiaalitehokkuuteen, elinkaariarviointiin, yhteiskuntavastuun mittareihin sekä vastuuasioista viestimiseen ja raportointiin. Lisäksi perehdytään vastuullisuuteen kilpailukyvyn ja sidosryhmäsuhteiden hoitamisen näkökulmasta. Strateginen johtaminen Strategia muuttaa erilaiset tarpeet kannattaviksi mahdollisuuksiksi. Oman mausteensa kokonaisuuteen tuovat toimintaympäristön ja kilpailuasetelman muutokset. Visio ja strategia ovat siten ajattelun välineitä, joiden avulla pyritään saamaan aikaan näkemyksiä, linjauksia, päätöksiä ja toimenpiteitä menestyksekkään liiketoiminnan takaamiseksi. Strategisen johtamisen valmennus tutustuttaa yritysstrategian peruskäsitteisiin ja strategisen työskentelyn viitekehykseen. Valmennuksessa perehdytään strategisen suunnittelun ja johtamisen välineisiin kuten kilpailustrategioihin, asemointiin ja segmentointiin ja onnistumisen mittareihin. Lisäksi paneudutaan organisaatiokulttuurin kehittämiseen, muutosjohtamiseen, strategiseen viestintään sekä operatiivisten toimintasuunnitelmien tekemiseen ja toteuttamiseen. Edistyksen johtaminen Edistyksen johtamisen valmennuksessa pereh dytään siihen, miten työyhteisössä luodaan mahdollisimman hyvät olosuhteet motivaatiolle ja onnistumisille. Edistyksen johtaminen vaatiikin esimiehiltä näkökulman ja käyttäytymisen muuttamista; positiivisten katalyyttien tiedos tamista ja toisaalta onnistumisen esteiden aktiivista purkamista.

17 Verkostojohtaminen Voisitko toimia tuloksellisemmin verkostojasi hyödyntämällä? Antaako verkostosi lisäpotkua pyrkimyksillesi? Työelämä perustuu yhä enemmän yhdessä tekemiseen ja yhteistyöhön organisaation sisäisten ja ulkopuolisten verkostojen kanssa. Avuliaista ja luotettavista ihmisistä koostuva verkosto on korvaamaton ja hyvät verkostot tekevät elämästä sekä helpompaa että hauskempaa. Tasapainoiseen verkostoon kuuluu sopivassa suhteessa ammatillista toimintaasi ja uraasi edistä viä tahoja yhtiösi sisällä ja sen ulkopuolella sekä tahoja, joiden avulla voit edistää hyvinvointiasi, tuntea yhteenkuuluvuutta ja pitää yllä mielenvireyttä. Valmennuksessa pyritään kehittämään verkostoitumistapoja ja tunnistamaan omien henkilökohtaisten verkostojen vahvuudet ja heikkoudet. Koulutuksessa opit analysoimaan, ketä verkostoosi tällä hetkellä kuuluu, minkälaista vuorovaikutusta he tarjoavat ja miten verkostosi jäsenet vaikuttavat ajatteluusi. Valmentavan johtamisen koulutuksessa opitaan erilaisten työkalujen ja harjoitusten avulla, miten työyhteisön jäseniä autetaan löytämään omat voimavaransa ja saavuttamaan tavoitteensa eri tilanteissa. Organisaation kulttuurin johtaminen Vallitseva yrityskulttuuri synnyttää tietyn tyyppistä tekemistä. Mutta viekö organisaatiosi kulttuuri yritystä parhaalla tavalla eteenpäin? Onko yrityksenne kulttuurissa rakentavia vai puolustavia voimia ja missä suhteessa? Mitkä seikat voivat toimia muutoksen esteinä? Organisaation kulttuuria tutkimalla saadaan reilusti tehoa yrityksen kehittämistyöhön. Tunnistamalla kulttuurin vahvuudet ja kehittämisen kohteet syntyy johtamispääomaa, jonka avulla voidaan kehittää sekä yrityksen tuloskuntoa että yleistä ilmapiiriä. Organisaatiokulttuurin tunnistaminen mahdollistaa myös esimerkiksi muutos- ja kehityshankkeiden onnistuneen toteuttamisen. Projektijohtaminen Projektijohtamisen vaatimukset korostuvat sekä päivittäisjohtamisessa että verkostoissa toimi misessa ja vaikuttamisessa. Tämän päivän projekteille leimallista on myös jatkuvan uudistumisen ja oppimisen vaade sekä odotukset nopeasta ja ketterästä toiminnasta. Hyvä projektijohtaja osaa johtaa sekä yksilöitä että projektitiimiä ja näyttää suuntaa vaikeissakin tilanteissa. Projektijohtamisen valmennuksessa sinulla on mahdollisuus keskittyä omien toimintatapo jesi tavoitteelliseen kehittämiseen. Omaa johtamistyyliä analysoimalla tunnistat henkilökohtaisia vahvuuksiasi ja opit luomaan parhaita käytäntöjä omien ja tiimisi taitojen pohjalta. Opit myös kehittämään organisaatiotasi kohti ketterää ja tavoitteellista toimintamallia. Valmentava johtaminen Miksi haluat johtaa, miksi kiinnität huomiota tiettyihin seikkoihin ja miksi onnistut? Näiden kysymysten pohdiskelu vie sinut valmentavan johtamisen perimmäisten syiden äärelle. Valmentavaa lähestymistapaa voi hyödyntää johtamistyylinä osana päivittäisjohtamista erityisesti silloin, kun halutaan edistää työtekijöiden sitoutumista ja vastuunottoa. Lähestymistavan ytimessä on toisen ihmisen auttaminen ilman, että hänelle tarjotaan valmiita ratkaisuja tai hoidetaan asiat hänen puolestaan. Vaikuttamisen taito Työyhteisössä on pystyttävä myymään ideoita, varmistettava sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin, sovitettava yhteen prioriteetteja, vietävä eteenpäin muutoshankkeita ja huolehdittava siitä, että asiat todella etenevät. Tehokas vaikuttaminen edellyttää, että tunnistat tilanteisiin sopivat vaikuttamisen tyylit ja toimit niiden mukaisesti. Positive Power and Influence Program on arvostettu vaikuttamisen valmennus joka löytyy myös muun muassa Harvard Business Schoolin koulutustarjonnasta. Vaikuttamisen taito -valmennuksen avulla tunnistat oman tyypillisen vaikuttamisen tyylisi, lisäät ymmärrystä oman käyttäytymisesi vaikutuksista muihin, opit eri vaikuttamistyylien perusilmaisut, kehität erityisesti itsellesi tärkeitä vaikuttamisen tyylejä, opit tunnistamaan tilannetekijät ja valitsemaan niiden perusteella sopivimmat vaikuttamisen keinot sekä saat rohkeutta ja aloitteellisuutta vuorovaikutustilanteissa toimimiseen.

18 Tutkintoon johtavat koulutukset Tutkintoon johtavat valmennukset koostuvat käytännönläheisistä koulutuspäivistä, verkko-oppimisympäristössä suoritettavista etätehtävistä sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Noin 1,5 vuoden mittaiset koulutusohjelmat valmistavat suorittamaan virallisen näyttötutkintojärjestelmään kuuluvan yritysjohtamisen ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Valmennuksen tarkka kesto määrittyy yksilöllisen osaamis - tarvekartoituksen avulla. Järjestöjohtamisen koulutusohjelma Jatkuva muutos edellyttää järjestöjen johtajilta uudenlaisia strategisia valintoja ja uutta johtamisosaamista. Miten tasapainoilla tiukassa taloustilanteessa, miten johtaa järjestöä muutoksessa, miten vastata kasvaviin verkostoitumisodotuksiin ja kuinka tukea henkilöstöä näissä haasteissa? Lisäksi on huolehdittava myös itsensä johtamisesta ja oman johtajuuden kehittämisestä. Osallistumalla Järjestöjohtamisen koulutusohjelmaan saat uutta osaamista: Järjestötoiminnan tavoitteelliseen kehittämiseen Talouden ja muutoksen johtamiseen Verkostojen hallintaan Oman työn johtamiseen ja ajankäytön hallintaan Projektien suunnitteluun ja johtamiseen Jäsentoiminnan kehittämiseen Myyntiin ja markkinointiin. Järjestötyön tarpeisiin kohdennettu koulutusohjelma valmistaa suorittamaan virallisen näyttötutkintojärjestelmään kuuluvan johtamisen erikoisammattitutkinnon. Johtamisen erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkintoon valmentava koulutus on tarkoitettu organisaatioiden johtotehtävissä toimiville henkilöille, joilla on tärkeä rooli strategian viemisessä käytäntöön ja kokemusta johtamistehtävistä jo muutaman vuoden ajalta. Monipuolinen valmennuskokonaisuus lisää osallistujien strategia- ja johtamisosaa mista sekä antaa välineitä muun muassa talouden johtamiseen, henkilöstöjohtamiseen, projektijohtamiseen sekä työelämän lainsäädäntöön. Koulutusohjelma valmistaa suorittamaan virallisen näyttötutkintojärjestelmään kuuluvan johtamisen erikoisammattitutkinnon. Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon valmistava kattava valmennuskokonaisuus tähtää ratkaisukeskeisten johtajien kehittämiseen. Ohjelmaan osallistumalla saat kokonaiskuvan yrityksesi tuloskuntoon vaikuttavista tekijöistä. Valmennus tarjoaa monipuolisen työkalupakin yrityksesi talouden ohjaukseen ja kannattavuuden parantamiseen, uusia näkökulmia yrityksesi asiakaslähtöisyyden ja vastuullisuuden kehittämiseen sekä tukea johtamisosaamisen ja esimiestaitojen vahvistamiseen. Ohjelman aikana kirkastat yrityksesi strategian ja laadit liiketoiminnan kehittämissuunnitelman. Valmennusohjelma on tarkoitettu pienten ja keskisuurten yritysten omistajayrittäjille ja palkatuille johtajille, jotka johtavat itsenäisesti koko yritystä, sen yksikköä tai tytäryritystä. Yritysjohtamisen valmennusohjelma valmistaa suorittamaan virallisen näyttötutkintojärjestelmään kuuluvan yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon.

19 Strategian follow-up Toimintasuunnitelmat Budjetti Kehitä osaamistasi LOKAKUU MARRASKUU ELOKUU SYYSKUU HEINÄKUU JOULUKUU STRATEGIAN TOIMEENPANO yrityksen vuosisyklin mukaan STRATEGISET VALINNAT Strategiset linjaukset Päämäärät ja tavoitteet Strategiset hankkeet TAMMIKUU STRATEGISET ANALYYSIT TOUKOKUU KESÄKUU HUHTIKUU HELMIKUU MAALISKUU Toimintaympäristöanalyysi Kilpailuanalyysi Kriittiset menestystekijät Strategiakanvas

20 OMISTAUTUNUT SINULLE Rastorilla koulutetaan käytännönläheisiä osaajia. Koulutuksissamme kehität sekä itseäsi että yritystäsi. Ravistelemme vanhoja käsityksiä, annamme uusia ajatuksia ja autamme sinua löytämään omat vahvuutesi. Olemme luotettava kumppani koko monimuotoisen työurasi ajan. Yli 70 vuoden kokemuksella ja omistautuvalla asenteella. ESIMIESTYÖ Eväitä henkilöiden johtamiseen, esimiestyöhön ja työnjohtoon JOHTAMINEN Valmiudet strategisen johtamisen eri osa-alueisiin, muutosjohtamiseen ja itsensä johtamiseen TYÖYHTEISÖ JA OSAAMINEN Kun henkilöstö voi hyvin, organisaation kilpailukyky kasvaa MYYNTI JA ASIAKKUUDET Lisää myyntiä uusista ja nykyisistä asiakkaista TUOTEKEHITYS JA KASVUYRITTÄJYYS Kasvua innovaatioiden ja uuden ajattelun kautta HELSINKI, Sturenkatu 21, Helsinki KUOPIO, Microkatu 1, Kuopio OULU, Lentokatu 2, Oulunsalo TAMPERE, Kalevantie 2, Tampere TURKU, Eerikinkatu 17 C, Turku

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO Panostus oman johtamisen kehittämiseen JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO, JET20 KENELLE Kokeneille, tulosvastuullisille ja/tai kehittämisvastuussa oleville päälliköille

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Johtamisen kehitysloikka

Johtamisen kehitysloikka Johtamisen kehitysloikka Mikä? VIA Leadership in Action -kehitysohjelma keskittyy oman vastuualueen kehittämiseen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta. Ihmisten johtamisen haasteisiin vastaaminen

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Golfkentän johtaminen 2016

Golfkentän johtaminen 2016 Golfkentän johtaminen 2016 Mitä kierros maksaa? Ainakin tämän verran 250? 40? 100? 27,50 60? 15? Hinnaston mukaan 1 = 1,4 Hinnaston mukaan 1 = 1,4 Hinnaston mukaan Mitä kierroksen pitäisi maksaa? Ainakin

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Tietoa, taitoa ja rohkeutta vuoron johtamiseen

Tietoa, taitoa ja rohkeutta vuoron johtamiseen Tietoa, taitoa ja rohkeutta vuoron johtamiseen Vuoropäällikkövalmennus Jollas Instituutti Niko Vastamäki Mistä on hyvä vuoropäällikkö tehty? Jotta vuoropäälliköt pystyvät varmistamaan omalta osaltaan toimipaikkansa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta

Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden johtajan osaamisprofiili Pohdintaa erityisesti strategisen johtamisen näkökulmasta Suomalaista sotea rakentamassa Lapin sairaanhoitopiiri Rovaniemi KTT, dos. Mikko Luoma 19.5.2016 Kuka? Mikko

Lisätiedot

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari

Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari Tekemisen laatu ratkaisee Koulutusorganisaation laadun parantamisen prosessit Laatua laivalla -seminaari 26.8.2013 Jatta Herranen kehitysjohtaja jatta.herranen@pkky.fi 2 21.8.2013 Mitkä asiat ovat olennaisia?

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus 4Muskettisoturia-palvelut Sales Flow koulutus 4M-koulutus Koulutuksemme kehittää osanottajien ja heidän organisaatioittensa valmiuksia johtaa ja organisoida menestyksellisesti alansa toimintoja sekä hyödyntää

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

LOISTO. Tuottavuutta hyvinvoinnilla!

LOISTO. Tuottavuutta hyvinvoinnilla! LOISTO Tuottavuutta hyvinvoinnilla! Ratkaisumme on LOISTO-palvelu! LOISTO! Jatkuva kehitys Strateginen suunnittelu: Miten hyvinvointituottavuutta johdetaan? Ketterä kehitys: Mitä tehdään? Nykytilaanalyysi:

Lisätiedot

TEKLiideri Teknisen Kaupan johtamisohjelma syksy yhteistyössä

TEKLiideri Teknisen Kaupan johtamisohjelma syksy yhteistyössä TEK Teknisen Kaupan johtamisohjelma syksy 2016 TEKn tavoitteet TEK on kohdennettu johtajille ja esimiehille, jotka haluavat uudistua ja kehittää johtamistaan uudelle tasolle. valmentaa esimiehiä tehokkaasti

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO LEAN-ajattelun johtaminen #lean 18.5.2016 1 KOULUTUKSEN RUNKO YRITYKSEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN 25.5.2016 10.8.2016 14.9.2016 19.10.2016 16.11.2016 1. STARTTI.

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Uuden työelämän jäljillä. Työhyvinvoinnin johtaminen Orionilla. Leena Katila-Keso

Uuden työelämän jäljillä. Työhyvinvoinnin johtaminen Orionilla. Leena Katila-Keso Uuden työelämän jäljillä Työhyvinvoinnin johtaminen Orionilla Leena Katila-Keso 20.04.2016 Asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen Keskinäinen luottamus ja arvostus Orionilaiset Hyvinvointia rakentamassa Laatu,

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

YRITYKSESI MENESTYS ON SINUN KÄSISSÄSI

YRITYKSESI MENESTYS ON SINUN KÄSISSÄSI TUOTEKEHITYS JA KASVUYRITTÄJYYS YRITYKSESI MENESTYS ON SINUN KÄSISSÄSI Välineet ja valmennukset liiketoiminnan kehittämiseen Yrittäjyys Tuote- ja palvelu kehitys Innovaatio- ja hankejohtaminen Myynnin

Lisätiedot

Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa

Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa Vertaisarvioinnin osaamisen lisääminen LaStrada-verkostossa Kuinka tavoitteemme täyttyi laatustrategian toimeenpanon hankkeen aikana Miksi vertaisarviointia Yhtenä hankkeen tavoitteena oli lisätä LaStradaverkoston

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Uudenmaan Yrittäjien syyskokous. Kari Järvenpää

Uudenmaan Yrittäjien syyskokous. Kari Järvenpää Uudenmaan Yrittäjien syyskokous Kari Järvenpää MILLÄ SUOMEN HYVINVOINTI FINANSSIKRIISISTÄ NOUSUUN? Markkinoiden kasvupotentiaalia yrittäjyydellä lisää Jos ei ole yrittäjyyttä ja bisnestä, ei ole mitään

Lisätiedot

PK-REKRYKOULUTUS 11 Salo

PK-REKRYKOULUTUS 11 Salo PK-REKRYKOULUTUS 11 Salo 24.10.2016 15.3.2017 Mikä on PK-rekrykoulutus? PK-rekrykoulutusohjelma on jo 9 kertaa toteutettu projekti- ja kehitysosaamisen koulutusohjelma, jossa mukaan lähteneet PK-yritykset

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue.

Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen johtaminen on merkittävä julkishallinnon johtajien osaamisen sisältöalue. 1 1. Koulutus- ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa

Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Johtaminen ja työyhteisön dynamiikka muutoksessa Muutoksen johtaminen -koulutuspäivä Jaana Piippo 30.9.2014 Mitä työyhteisön dynamiikka tarkoittaa? Termi dynamiikka tulee kreikan sanasta dynamis, joka

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

PK-REKRYKOULUTUS 10. Turku

PK-REKRYKOULUTUS 10. Turku PK-REKRYKOULUTUS 10 Turku 13.10.2016 6.3.2017 Mikä on PK-rekrykoulutus? PK-rekrykoulutusohjelma on jo 9 kertaa toteutettu projekti- ja kehitysosaamisen koulutusohjelma, jossa mukaan lähteneet PK-yritykset

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 15.9.2016 Insinööritieteiden korkeakoulu Minna Nevala, psykologi Materiaalit: psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Mitä hyötyä on itsetuntemuksesta? Reflektointiprosessi

Lisätiedot