JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN"

Transkriptio

1 JOHTAMINEN JOHDA ORGANISAATIOSI HUIPPUTULOKSIIN Välineet ja valmennukset johtamisen kehittämiseen OMISTAUTUNUT SINULLE

2 JOHDA TYÖYHTEISÖSI TULOKSIIN T uloksekas johtaminen edellyttää hyvää strategista pelisilmää, itsetuntemusta, innostavaa viestintää, ratkaisukeskeisyyttä sekä muutososaamista. Hyvältä johtajalta vaaditaan myös kykyä ohjata työskentelyä strategisten tavoitteiden kannalta oikeisiin asioihin ja ymmärrystä huolehtia työyhteisön hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Rastorin valmennuksessa johdat työyhteisösi yhä parempiin tuloksiin. Tarjoamme käyttöösi paletin kansainvälisesti arvostettuja analyysityökaluja, laajan ja pitkälle räätälöitävissä olevan koulutus- ja valmennustarjontamme sekä mittavan asiantuntijaverkostomme. Näistä elementeistä voimme rakentaa juuri sinun tai organisaatiosi tarpeisiin sopivan valmennuskokonaisuuden. Analyysityökaluillamme kartoitat ja kiteytät työyhteisösi haasteet: mitä voi mitata, sitä voi myös kehittää. Lyhytkestoiset valmennukset tuovat uusimman ja ajankohtaisimman tiedon käyttöösi tiiviissä paketissa käytännön esimerkkeineen ja työkaluineen. Meillä voit suorittaa myös arvostettuja johtamisen tutkintoja jousta vasti ja työn ohessa. Liiketoimintalähtöisyys on toimintamme ytimessä: Käytännönläheiset ja joustavat valmennuksemme suunnitellaan vastaamaan organisaatioiden yksilöllisiä tarpeita. Tutkintoihin johtavissa johtamiskoulutuksissa perustana on henkilökohtaistaminen, jolla varmistetaan juuri oikeanlainen koulutus koulutettavan taustat, työkokemus ja jo hankittu osaaminen huomioon ottaen. TERVETULOA VALMENNUKSIIMME!

3 Tuloksekas johtaminen edellyttää strategista pelisilmää, hyvää itsetuntemusta, innostavaa viestintää, ratkaisukeskeistä johtamisotetta ja muutososaamista. Hyvän johtamisen tuloksia: parempi suorituskyky ja korkea tuottavuus liiketoiminnan parempi kannattavuus aidosti asiakaslähtöinen toiminta, uskolliset ja tyytyväiset asiakkaat hyvinvoiva, aktiivinen ja sitoutunut henkilöstö houkutteleva työnantajakuva ja henkilöstön vähäinen vaihtuvuus

4 MONIPUOLISTA, RÄÄTÄLÖITYÄ JA VAIKUTTAVAA Valmiiden koulutusohjelmien lisäksi tarjoamme asiakkaillemme yksilöllisiin koulutustarpeisiin perustuvaa koulutus- ja kehittämiskumppanuutta. Liike toimintalähtöisyys ohjaa kaikkea toimintaamme haluamme tuntea asiak kaidemme tarpeet niin hyvin, että voimme suunnitella, räätälöidä ja aikatauluttaa osaamisen kehittämisen molemmille sopivalla tavalla. Valmennusten toteutustavat ulottuvat yrityksen sisällä tapahtuvasta sparraamisesta aina luokkamuotoiseen opetukseen saakka. KARTOITA JA KEHITÄ Kansainvälisesti arvostetut analyysityökalumme mahdollistavat osaltaan yrityksen nykytilan arvioimisen monipuolisesti ja konkreettisesti. Ne tarjoavat myös taustatietoa valmennuskokonaisuuksien räätälöintiin ja henkilökohtaistamiseen.

5 RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT KUNKIN YKSILÖN JA ORGANISAATION TARPEISIIN KANSAINVÄLISET ANALYYSITYÖKALUT JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO KARTOITA VÄLINEET MUUTOS- JOHTAMISEEN KEHITÄ TEHOPÄIVÄ TIIMIVETÄJIEN VALMENNUS ARVIOI TEHOKOULUTUKSET RÄÄTÄLÖIDYT VALMENNUKSET RÄÄTÄLÖI OPPISOPIMUS- KOULUTUS MITTAA NÄYTTÖTUTKINNOT KANSAINVÄLINEN VERKOSTO, UUSIN TIETO JA PITKÄ KOKEMUS KÄYTÖSSÄSI. ERIKOISAMMATTI- TUTKINNOT

6 Viestinnän ja johtamisen ammattilaisia ELINA MELGIN, TOIMITUSJOHTAJA, PROCOM VIESTINNÄN AMMATTILAISET RY ProCom Viestinnän ammattilaiset ry aloitti yhteistyön Rastorin kanssa viitisen vuotta sitten. Rastorilla oli tarjota ProComin jäsenistölle jotakin ainutlaatuista: mahdollisuus johtajakoulutukseen oppisopimuskoulutuksen avulla. Sellainen puuttui markkinoilta. Olin ylpeä siitä, että saimme tarjottua koulutusta myös sellaisille ProComin jäsenille, joiden taustaorganisaatiot eivät olleet valmiita maksamaan markkinahintaista johtajakoulutusta työntekijöilleen. Ensimmäisenä käynnistettiin yritys - johtamisen erikoisammattitutkintoon (YEAT) valmistava ohjelma yritysten johtaville viestijöille sekä yleisjohtajille, jotka olivat erityisen kiinnostuneita viestintäpainotteisesta johtamiskoulutuksesta. Taustalla oli ajatus siitä, että viestintä on johtamista ja johtaminen viestintää kuten edelleen asian kiteytämme. Rinnalla käynnistyi myös johtamisen erikoisammattitutkintoon (JET) valmistava koulutus julkisen sektorin ja valtionhallinnon johtaville viestijöille. Hyvien kokemusten rohkaisemana JET-ohjelmaa on toteutettu siitä lähtien. Neljäs ohjelma käynnistyi keväällä Myös uusia yhteistyökuvioita on vireillä. Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin. ProComin ja Rastorin yhteisistä ohjelmista on ehtinyt valmistua jo 60 johtajakoulutuksen saanutta viestinnän ja johtamisen ammattilaista, ja lisää on tulossa. Pitkälle räätälöityä johtamiskoulutusta MARKO KALLIO, HENKILÖSTÖ- JA IT-JOHTAJA, JUJO THERMAL OY Rastorin meille rakentaman Jujo Management Programin puitteissa suoritetaan yritysjohtamisen ja johtamisen erikoisammattitutkintoja. Ohjelmaan osallistuu yrityksemme ylintä johtoa, keskijohtoa ja asiantuntijoita. Ohjelmaa suunniteltiin pitkäjänteisesti, ja jokaisen osallistujan toivomukset ja kehityskohteet selvitettiin huolellisesti. En ollut aiemmin törmännyt koulutusyritykseen, joka pystyisi palvelemaan näin asiakaslähtöisesti. Tarpeemme kartoitettiin ja ymmärrettiin erinomaisesti ja kouluttajat olivat huippuammattilaisia. Jujo Management Programille asetetut tavoitteet saavutettiin kaiken kaikkiaan erittäin hyvin. Strateginen ajattelu ja kokonaisvaltaisen toiminnan ymmärtäminen ovat lisääntyneet merkittävästi, johtamistavat ovat kehittyneet ja yrityksessämme on otettu käyttöön lean-ajattelu koko organisaation laajuudelta. Fokus kehityskohteisiin ja muutosjohtamiseen JUHA NUUTILA, KETJUJOHTAJA, S-RAUTA SOK Rastor toteutti yhteistyössä SOK:n rautakauppatoimialan kehitysryhmän kanssa nykytila-analyysin, jossa mitattiin organisaatiokulttuurin nyky- ja tavoitetilaa organisaation eri osissa. Tulosten pohjalta kehitysryhmän kanssa toteu tettiin myös johdetun muutoksen työpaja. Organisaatiokulttuurin mittaaminen yhdistettynä muutostyöpajaan auttoi työryhmää kirkastamaan organisaation tavoitteet ja keskeiset kehityskohteet selkeällä tavalla sekä fokusoimaan tekemisen niihin kehityskohteisiin, joista työryhmä oli vastuussa ylimmälle johdolle. Myynnin johtaminen yhdenmukaistui TIMO SOMPPI, TOIMITUSJOHTAJA, HÄMEEN AUTO Rastor räätälöi ja toteutti johtamisen erikoisammattitutkinnon Hämeen Auton myynti- ja huoltopäälliköille. Ohjelma istui hyvin esimiesten koulutustarpeeseen ja tarjosi uusia toimintamalleja ja työkaluja koko organisaatiolle. Yhteistyökumppaneina toimivat muun muassa Savon ja Jyväskylän oppisopimuskeskukset. Koulutuksen tulokset näkyvät parhaiten myynnin johtamisen kehittymisessä. Myyntipäälliköt ovat ottaneet käyttöön entistä selkeämmät toimintamallit ja eri alueiden toimintatavat ovat yhdenmukaistuneet. Myyntiä seurataan nyt kaikilla paikkakunnilla samoilla luvuilla ja seurantamalleilla. Koulutuspäivien rakenne oli selkeä ja koko naisuus oli kaiken kaikkiaan hyvin järjestetty. Kouluttajat olivat alansa ammattilaisia ja pysyivät sekä aikataulussa että asiassa. Esimieskoulutusta julkishallinnolle RIITTA EROLA, PALVELUTUOTANTOJOHTAJA, OULUN KAUPUNKI Kun Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi siirtyi alkaen tilaaja-tuottajamalliin, muutos edellytti isoja ponnistuksia kaikilla organisaatiotasoilla. Uudessa organisaa tiossa talous- ja toimintavastuu ulottui palvelutuotannon yksikkötasolle asti. Muutokseen liittyvät tavoitteet olivat kovia ja esimiesten vastuu kasvoi merkittävästi. Siksi esimiestyön tukeminen muun muassa koulutusta tarjoamalla nousi yhdeksi keskeisistä onnistumistekijöistä. Kaikki esimiestyössä toimivat saivat mahdollisuuden suorittaa johtamisen erikoisammattitutkinnon. Emme olisi pystyneet muutokseen, ellemme olisi lähestyneet asiaa erittäin suunnitelmallisesti ja panostamalla koulutukseen. Yhteistyömme Rastorin kanssa onnistui erinomaisesti. Osana koulutusta suoritetut, omaan työhön liittyvät kehittämisprojektit antoivat uusia työkaluja sekä omaan johtamistyöhön että koko palvelutuotanto-organisaatiolle. Olimme monessa suhteessa edelläkävijä koko kaupungin organisaatiossa.

7 YKSILÖLLISELLE KEHITTÄMISPOLULLE Rastorin monipuolisista koulutusvaihtoehdoista voit rakentaa yksilöllisen kehittämispolun, joka vastaa omia ja yrityksesi tavoitteita. Tehokoulutus Tehokoulutus on tehokas täsmäisku ajankohtaiseen aiheeseen. Päivän mittaisissa koulutuksissamme voit kehittää muun muassa neuvottelutaitojasi, oman työn johtamista, työssä jaksamista jne. Koulutuspäivät sisältävät aiheesta riippuen luento-osuuksia, caseharjoituksia ja ryhmätöitä. Valmennukset Valmennukset ovat tiiviitä ja lyhytkestoisia (2 6 pv) kokonaisuuksia, jotka kehittävät erilaisia taitoja ja tarjoavat käytännönläheisiä ratkaisuja työelämän erilaisiin haasteisiin. Kokonaisuudet rakennetaan aina yrityksen tarpeiden näkökulmasta, lähtökohtana koko organisaation laaja kehittäminen aina toiminnan suunnittelusta sen mittaamiseen. Tyypillisiä aiheita ovat muun muassa oman yrityksen pitkän tähtäimen suunnittelu strate - gioineen ja strategian toimeenpanoineen organisaatiokulttuurin ja työhyvinvoinnin analysointi ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelu myyntiorganisaation johtaminen, myyntiprosessin kehittäminen tuotannon suorituskyvyn mittaus ja virtauksen kehittäminen neuvottelu- ja vuorovaikutustaitojen systemaattinen kehittäminen johtoryhmätyöskentelyn uudistaminen operatiivisen johtamisen tehokkaasi osaksi Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat käytännönläheisiä ja pitkäkestoisia koulutuksia, jotka valmistavat näyttötutkinnon suorittamiseen. Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu tapa oman osaamisen sertifiointiin joustavasti ja räätälöidysti, omien työtehtävien yhteydessä. Monimuoto-opetuksena toteutettava valmistava koulutus vahvistaa tutkinnossa tarvittavia tietoja ja taitoja. Rastorilla voit suorittaa Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon tai johtamisen erikoisammattitutkinnon.

8 ONNISTU KANSAINVÄLISEN OSAAMISVERKOSTOMME AVULLA Kotimainen ja kansainvälinen osaamisverkostomme takaa, että käytössäsi on aina uusin tieto ja parhaat asiantuntijat. Tarjoamme koulutusta yli 70 vuoden kokemuksella ja omistautuvalla asenteella. Arvostetut työkalut toiminnan kehittämiseen Rastorin kansainvälisesti arvostetut analyysityökalut mahdollistavat muun muassa oman johtamistyylin ja organisaatiokulttuurin yksityiskohtaisen arvioinnin. Ne tarjoavat myös työkalut esimerkiksi onnistuneeseen muutosjohtamiseen. Tutkintoja ja täydennyskoulutusta tarjoava erikoisoppilaitos Rastor on Opetushallituksen valvoma erikoisoppilaitos, joka voi antaa ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavaa koulutusta ja ammatillista täydennyskoulutusta sekä ottaa vastaan näyttötutkintoja.

9 Laaja osaamisverkosto Hyvät ihmiset muodostavat myös Rastorin liiketoiminnan ytimen. Yrityksen osaamisverkostoon kuuluu: 80 omaa ammattilaista 250 kotimaista asiantuntijaa Yli 10 yhteistyöoppilaitosta Lukuisia ulkomaisia yhteistyökumppaneita Vahvaa pohjoismaista yhteistyötä Rastorin myynnin ja myynnin johtamisen valmennukset perustuvat Rastorin kansainvälisen yhteistyökumppanin TACK Internationalin valmennuskonsepteihin. TACK International on myynnin ja myynnin johtamisen asiantuntija, joka toimii lähes 50 maassa ja toteuttaa valmennuksia useille eri kieli- ja kulttuurialueille sovitettuna. Näkemystä kansainvälisestä liiketoiminnasta TACK Internationalin valmentajilla on vahva näkemys kansainvälisestä liiketoiminnasta. Kansainvälisten yritysten henkilöstölle voidaan tarjota sama koulutus kaikissa niissä maissa, joissa yritys toimii. Siten kokonaisuuden punainen lanka pysyy samana, mutta toteutus voidaan lokalisoida paikallisia tarpeita vastaavaksi. Tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa Työskentelemme läheisessä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Omistajinamme ovat suomalaiset yritykset ja olemme läheisesti tekemisissä eri yrittäjäjärjestöjen kanssa. Saamme asiakkailtamme erinomaista palautetta käytännön läheisistä menetelmistämme sekä mahdollisuudesta verkostoitua huippuasiantuntijoiden ja eri toimialoilla työskentelevien kollegoiden kesken.

10

11 Analyysityökalut Tehopäivät Yrityskohtaiset valmennukset Tutkintoon johtavat valmennukset

12 Organisaatiokulttuurin arviointi Onnistu muutoksen johtamisessa Muutos vaikuttaa paitsi organisaation strategiaan, prosesseihin ja järjestelmiin, myös ihmisiin ja heidän toimintatapoihinsa. LaMarshin Johdettu muutos -analyysityökalu auttaa tunnistamaan yrityksen tilannetekijät ja viemään muutosprosessi läpi suunnitelmallisesti ja onnistuneesti. Systemaattisen muutoksen johtamisen malli vie nopeammin tavoitetilaan, tarjoaa konkreettisia työkaluja muutosprosessin avainhenkilöiden työn tueksi ja vaikuttaa myös yhtiön taloudelliseen menestykseen. LaMarsh and Associates Company on kiteyttänyt 30 vuoden kokemuksen menestyksekkäästä muutosjohtamisen konsultoinnista systemaattiseksi malliksi, jota voidaan soveltaa erilaisiin muutostilateisiin ja toteuttaa ne hallitusti ja onnistuneesti.

13 Analyysityökalut Rastorin kansainvälisesti arvostetut analyysityökalut mahdollistavat muun muassa oman johtamistyylin ja organisaatiokulttuurin yksityiskohtaisen arvioinnin. Ne tarjoavat myös työkalut esimerkiksi onnistuneeseen muutosjohtamiseen. Minä- ja sinäkuva -arviointi Johtajuus lähtee itsestäsi Organisaation kilpailukyky kumpuaa hyvästä johtamisesta. Hyvä johtaja tuntee omat vahvuutensa sekä ajattelu- ja toimintatapansa, ja kykenee arvioimaan ja kehittämään niitä. Minä-sinäkuva -arviointityökalun avulla voidaan tukea yksilöiden ja heidän edustamiensa organisaatioiden itsetuntemuksen syventymistä ja henkilökohtaista kehittymistä. Rastorin kansainvälisen yhteistyökumppanin Human Synergistics Internationalin kehittämä työkalu perustuu tieteellisiin tutkimuksiin ja pitkään kehitystyöhön. Alansa arvostettu edelläkävijäorganisaatio on tutkinut ajattelu- ja toimintatyylien yhteyttä yksilöiden, tiimien ja organisaatioiden suorituskykyyn jo 30 vuoden ajan. Yhteistyötyylien arviointi Tiimi on osallistujiensa summa Jokaisen organisaation työntekijän on tunnettava roolinsa merkitys kokonaisuudessa ja osattava toimia sen mukaisesti. Yhteistyötyylien arviointi -työkalun avulla voidaan tutkia, miten ryhmän jäsenten ja ryhmien välinen keskinäinen dynamiikka toimii. Sen avulla voidaan tunnistaa vahvuuksia ja kehityskohteita, paikantaa menestyksellisen tiimityön esteitä, kehittää rakentavampia toimintamalleja ja seurata muutosta ja edistymistä. Työkalu auttaa myös johtamaan tiimiä valmentavalla ja vuorovaikutteisella otteella. Työkalu on Rastorin yhteistyökumppani Human Synergistics Internationalin kehittämä. Vaikuttamisen taito Vaikuta ja vakuuta Asioiden eteenpäin vieminen edellyttää kykyä vaikuttaa alaisiin, kollegoihin, esimiehiin, asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin. Johtaminen on tuomittu epäonnistumaan, mikäli johtaja ei osaa kirkastaa yrityksen visiota ja strategiaa alaisilleen ja sidosryhmilleen. Tehokas vaikuttaja pystyy sekä saavuttamaan omat tavoitteensa että ylläpitämään toimivia yhteistyösuhteita. Vaikuttamisen taito -valmennuksessa perehdytään eri vaikuttamistyyleihin ja kehitetään erityisesti itselle tärkeitä vaikuttamisen tyylejä. Lisäksi koulutus auttaa tunnistamaan vallitsevat tilannetekijät ja valitsemaan sopivat vaikuttamisen keinot niiden perusteella. Valmennus perustuu yli 40 maassa käytössä olevaan Positive Power and Influence -valmennusohjelmaan, joka on myös osa Harvard Business Schoolin MBA-ohjelmaa. Organisaatiokulttuurin arviointi Menestyksen perusta on organisaatiokulttuurissa Organisaatiokulttuuri on vahva voima: se ohjaa ihmisten toimintaa tiettyyn suuntaan, ja sen vaikutukset heijastuvat organisaation tehokkuuteen, tuottavuuteen ja valmiuteen toteuttaa muutoksia. Organisaatiokulttuurin arviointi on analyysityökalu, joka antaa monipuolisen kuvan organisaation nykytilasta vahvuuksineen ja heikkouksineen. Analyysin tulokset antavat erinomaisen pohjan entistäkin paremman tulevaisuuden rakentamiselle. Human Synergistics Internationalin organisaa tiokulttuurin arviointi -työkalu on maailman laa jimmin käytetty, tieteelliseen tutkimukseen perus tuva väline organisaatiokulttuurin mittaamiseen.

14 Tehopäivät Tehokas johtoryhmätyöskentely Strateginen henkilöstöjohtaminen Tuloksellinen kehityskeskustelu Oman työn johtaminen Johdettu muutos Tehokas johtoryhmätyöskentely Johtoryhmätyöskentelyn tulisi olla tehokasta ja tuloksekasta. Koulutuksessa käydään läpi tehokkaan johtoryhmätyöskentelyn elementit kuten kokouksiin valmistautuminen sekä päätöksentekoon ja viestintään liittyvät käytännöt, opitaan panemaan kehitystyö liikkeelle omassa johtoryhmässä sekä harjoitellaan muutoksen valmistelua ja vastuuttamista. Koulutus soveltuu johtajille ja päälliköille, jotka osallistuvat johtoryhmätyöskentelyyn. Yrityskohtaisissa valmennuksissa osallistujat voivat tehdä myös Selviytyminen arktisissa olosuhteissa -ongelmanratkaisusimulaation. Oman työn johtaminen Valmennuksessa opitaan tunnistamaan henkilökohtaiseen ajankäytön hallintaan vaikuttavat tekijät, muuttamaan henkilökohtaisia työtapoja tehokkaammiksi, suhtautumaan terveellä tavalla aikapaineisiin ja kehittämään koko työyksikön toimintatapaa ajankäytön kannalta paremmaksi. Valmennus on tarpeen esimerkiksi silloin, kun yritys tai yksikkö kokee työtapojen tehokkuuden tai suunnitelmallisuuden puutteelliseksi tai kun häiriötekijät aiheuttavat keskeytyksiä ja resurssien tehotonta käyttöä. Valmennus toteutetaan usein osana johtamisen kehittämistä tai kun halutaan tehostaa työtä yhtenäistämällä toimintatapoja ja sopimalla yhteisistä työn pelisäännöistä. Strateginen henkilöstöjohtaminen Ihmiset ovat tänä päivänä yritysten kriittinen menestystekijä ja osaamisen johtaminen on siten HR-johdon ydinkysymyksiä. Strategisen henkilöstöjohtamisen koulutus perehdyttää siihen, miten HR-strategia voi tukea yrityksen kilpailuja liiketoimintastrategiaa. Koulutuksessa opitaan myös soveltamaan laajennettua strategisen henkilöstöjohtamisen mallia ja perehdytään HR-toiminnon vuosikelloon. Koulutus on suunnattu henkilöstöhallinnon parissa työskenteleville sekä yritys- ja liiketoiminnasta vastaaville henkilöille. Johdettu muutos Johdetun muutoksen valmennus yhdistää inhimilliset näkökulmat ja projektiajattelun systemaattiseksi muutosjohtamisen malliksi. Osallistujat oppivat määrittelemään muutoksen tavoitteet vision, strategian ja organisaation tarpeet huomioimaan kriittiset elementit ja luomaan konkreettisen toteuttamissuunnitelman, jonka avulla muutos pystytään viemään läpi hallitusti, strategian mukaisesti ja organisaation osaamista kehittäen. Koulutus pohjautuu LaMarshin arvostettuun muutosjohtamisen malliin. Tuloksellinen kehityskeskustelu Valmennuksessa perehdytään kehityskeskustelun pääperiaatteisiin. Osallistujat oppivat miten keskusteluun valmistaudutaan ja kuinka se viedään tavoitteellisesti ja rakentavasti läpi. Samalla on mahdollista pohtia oman yrityksen keskustelumallin kehittämistarpeita.

15

16 Yrityskohtaiset valmennukset Asiakaskokemuksen johtaminen Vastuullinen johtaminen Strateginen johtaminen Edistyksen johtaminen Verkostojohtaminen Projektijohtaminen Valmentava johtaminen Organisaation kulttuurin johtaminen Vaikuttamisen taito Asiakaskokemuksen johtaminen Asiakkaan tarpeita ymmärtämällä ja asiakaskokemusta kehittämällä voidaan luoda kiistatonta kilpailuetua ja asiakkaasta saadaan parhaimmillaan yrityksen suosittelija. Asiakaskokemuksen johtamisen valmennuksesta saat uusia ajattelutapoja organisaatiosi palveluiden ja toimintatapojen kehittämiseen. Opit tarkastelemaan omia palveluprosesseja, tunnistamaan asiakaskokemusta parantavat tekijät ja sen, mistä asiakkaat ovat valmiita maksamaan, sekä toisaalta huomioimaan sisäiset tehottomuudet palvelun tuottamisessa. Vastuullinen johtaminen Valmennus perehdyttää vastuullisen johtamisen eri elementteihin: vastuullisuusstrategiaan ja sen johtamiseen, riskien hallintaan, vastuulliseen tuotesuunnitteluun, energia- ja materiaalitehokkuuteen, elinkaariarviointiin, yhteiskuntavastuun mittareihin sekä vastuuasioista viestimiseen ja raportointiin. Lisäksi perehdytään vastuullisuuteen kilpailukyvyn ja sidosryhmäsuhteiden hoitamisen näkökulmasta. Strateginen johtaminen Strategia muuttaa erilaiset tarpeet kannattaviksi mahdollisuuksiksi. Oman mausteensa kokonaisuuteen tuovat toimintaympäristön ja kilpailuasetelman muutokset. Visio ja strategia ovat siten ajattelun välineitä, joiden avulla pyritään saamaan aikaan näkemyksiä, linjauksia, päätöksiä ja toimenpiteitä menestyksekkään liiketoiminnan takaamiseksi. Strategisen johtamisen valmennus tutustuttaa yritysstrategian peruskäsitteisiin ja strategisen työskentelyn viitekehykseen. Valmennuksessa perehdytään strategisen suunnittelun ja johtamisen välineisiin kuten kilpailustrategioihin, asemointiin ja segmentointiin ja onnistumisen mittareihin. Lisäksi paneudutaan organisaatiokulttuurin kehittämiseen, muutosjohtamiseen, strategiseen viestintään sekä operatiivisten toimintasuunnitelmien tekemiseen ja toteuttamiseen. Edistyksen johtaminen Edistyksen johtamisen valmennuksessa pereh dytään siihen, miten työyhteisössä luodaan mahdollisimman hyvät olosuhteet motivaatiolle ja onnistumisille. Edistyksen johtaminen vaatiikin esimiehiltä näkökulman ja käyttäytymisen muuttamista; positiivisten katalyyttien tiedos tamista ja toisaalta onnistumisen esteiden aktiivista purkamista.

17 Verkostojohtaminen Voisitko toimia tuloksellisemmin verkostojasi hyödyntämällä? Antaako verkostosi lisäpotkua pyrkimyksillesi? Työelämä perustuu yhä enemmän yhdessä tekemiseen ja yhteistyöhön organisaation sisäisten ja ulkopuolisten verkostojen kanssa. Avuliaista ja luotettavista ihmisistä koostuva verkosto on korvaamaton ja hyvät verkostot tekevät elämästä sekä helpompaa että hauskempaa. Tasapainoiseen verkostoon kuuluu sopivassa suhteessa ammatillista toimintaasi ja uraasi edistä viä tahoja yhtiösi sisällä ja sen ulkopuolella sekä tahoja, joiden avulla voit edistää hyvinvointiasi, tuntea yhteenkuuluvuutta ja pitää yllä mielenvireyttä. Valmennuksessa pyritään kehittämään verkostoitumistapoja ja tunnistamaan omien henkilökohtaisten verkostojen vahvuudet ja heikkoudet. Koulutuksessa opit analysoimaan, ketä verkostoosi tällä hetkellä kuuluu, minkälaista vuorovaikutusta he tarjoavat ja miten verkostosi jäsenet vaikuttavat ajatteluusi. Valmentavan johtamisen koulutuksessa opitaan erilaisten työkalujen ja harjoitusten avulla, miten työyhteisön jäseniä autetaan löytämään omat voimavaransa ja saavuttamaan tavoitteensa eri tilanteissa. Organisaation kulttuurin johtaminen Vallitseva yrityskulttuuri synnyttää tietyn tyyppistä tekemistä. Mutta viekö organisaatiosi kulttuuri yritystä parhaalla tavalla eteenpäin? Onko yrityksenne kulttuurissa rakentavia vai puolustavia voimia ja missä suhteessa? Mitkä seikat voivat toimia muutoksen esteinä? Organisaation kulttuuria tutkimalla saadaan reilusti tehoa yrityksen kehittämistyöhön. Tunnistamalla kulttuurin vahvuudet ja kehittämisen kohteet syntyy johtamispääomaa, jonka avulla voidaan kehittää sekä yrityksen tuloskuntoa että yleistä ilmapiiriä. Organisaatiokulttuurin tunnistaminen mahdollistaa myös esimerkiksi muutos- ja kehityshankkeiden onnistuneen toteuttamisen. Projektijohtaminen Projektijohtamisen vaatimukset korostuvat sekä päivittäisjohtamisessa että verkostoissa toimi misessa ja vaikuttamisessa. Tämän päivän projekteille leimallista on myös jatkuvan uudistumisen ja oppimisen vaade sekä odotukset nopeasta ja ketterästä toiminnasta. Hyvä projektijohtaja osaa johtaa sekä yksilöitä että projektitiimiä ja näyttää suuntaa vaikeissakin tilanteissa. Projektijohtamisen valmennuksessa sinulla on mahdollisuus keskittyä omien toimintatapo jesi tavoitteelliseen kehittämiseen. Omaa johtamistyyliä analysoimalla tunnistat henkilökohtaisia vahvuuksiasi ja opit luomaan parhaita käytäntöjä omien ja tiimisi taitojen pohjalta. Opit myös kehittämään organisaatiotasi kohti ketterää ja tavoitteellista toimintamallia. Valmentava johtaminen Miksi haluat johtaa, miksi kiinnität huomiota tiettyihin seikkoihin ja miksi onnistut? Näiden kysymysten pohdiskelu vie sinut valmentavan johtamisen perimmäisten syiden äärelle. Valmentavaa lähestymistapaa voi hyödyntää johtamistyylinä osana päivittäisjohtamista erityisesti silloin, kun halutaan edistää työtekijöiden sitoutumista ja vastuunottoa. Lähestymistavan ytimessä on toisen ihmisen auttaminen ilman, että hänelle tarjotaan valmiita ratkaisuja tai hoidetaan asiat hänen puolestaan. Vaikuttamisen taito Työyhteisössä on pystyttävä myymään ideoita, varmistettava sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin, sovitettava yhteen prioriteetteja, vietävä eteenpäin muutoshankkeita ja huolehdittava siitä, että asiat todella etenevät. Tehokas vaikuttaminen edellyttää, että tunnistat tilanteisiin sopivat vaikuttamisen tyylit ja toimit niiden mukaisesti. Positive Power and Influence Program on arvostettu vaikuttamisen valmennus joka löytyy myös muun muassa Harvard Business Schoolin koulutustarjonnasta. Vaikuttamisen taito -valmennuksen avulla tunnistat oman tyypillisen vaikuttamisen tyylisi, lisäät ymmärrystä oman käyttäytymisesi vaikutuksista muihin, opit eri vaikuttamistyylien perusilmaisut, kehität erityisesti itsellesi tärkeitä vaikuttamisen tyylejä, opit tunnistamaan tilannetekijät ja valitsemaan niiden perusteella sopivimmat vaikuttamisen keinot sekä saat rohkeutta ja aloitteellisuutta vuorovaikutustilanteissa toimimiseen.

18 Tutkintoon johtavat koulutukset Tutkintoon johtavat valmennukset koostuvat käytännönläheisistä koulutuspäivistä, verkko-oppimisympäristössä suoritettavista etätehtävistä sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Noin 1,5 vuoden mittaiset koulutusohjelmat valmistavat suorittamaan virallisen näyttötutkintojärjestelmään kuuluvan yritysjohtamisen ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Valmennuksen tarkka kesto määrittyy yksilöllisen osaamis - tarvekartoituksen avulla. Järjestöjohtamisen koulutusohjelma Jatkuva muutos edellyttää järjestöjen johtajilta uudenlaisia strategisia valintoja ja uutta johtamisosaamista. Miten tasapainoilla tiukassa taloustilanteessa, miten johtaa järjestöä muutoksessa, miten vastata kasvaviin verkostoitumisodotuksiin ja kuinka tukea henkilöstöä näissä haasteissa? Lisäksi on huolehdittava myös itsensä johtamisesta ja oman johtajuuden kehittämisestä. Osallistumalla Järjestöjohtamisen koulutusohjelmaan saat uutta osaamista: Järjestötoiminnan tavoitteelliseen kehittämiseen Talouden ja muutoksen johtamiseen Verkostojen hallintaan Oman työn johtamiseen ja ajankäytön hallintaan Projektien suunnitteluun ja johtamiseen Jäsentoiminnan kehittämiseen Myyntiin ja markkinointiin. Järjestötyön tarpeisiin kohdennettu koulutusohjelma valmistaa suorittamaan virallisen näyttötutkintojärjestelmään kuuluvan johtamisen erikoisammattitutkinnon. Johtamisen erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkintoon valmentava koulutus on tarkoitettu organisaatioiden johtotehtävissä toimiville henkilöille, joilla on tärkeä rooli strategian viemisessä käytäntöön ja kokemusta johtamistehtävistä jo muutaman vuoden ajalta. Monipuolinen valmennuskokonaisuus lisää osallistujien strategia- ja johtamisosaa mista sekä antaa välineitä muun muassa talouden johtamiseen, henkilöstöjohtamiseen, projektijohtamiseen sekä työelämän lainsäädäntöön. Koulutusohjelma valmistaa suorittamaan virallisen näyttötutkintojärjestelmään kuuluvan johtamisen erikoisammattitutkinnon. Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon valmistava kattava valmennuskokonaisuus tähtää ratkaisukeskeisten johtajien kehittämiseen. Ohjelmaan osallistumalla saat kokonaiskuvan yrityksesi tuloskuntoon vaikuttavista tekijöistä. Valmennus tarjoaa monipuolisen työkalupakin yrityksesi talouden ohjaukseen ja kannattavuuden parantamiseen, uusia näkökulmia yrityksesi asiakaslähtöisyyden ja vastuullisuuden kehittämiseen sekä tukea johtamisosaamisen ja esimiestaitojen vahvistamiseen. Ohjelman aikana kirkastat yrityksesi strategian ja laadit liiketoiminnan kehittämissuunnitelman. Valmennusohjelma on tarkoitettu pienten ja keskisuurten yritysten omistajayrittäjille ja palkatuille johtajille, jotka johtavat itsenäisesti koko yritystä, sen yksikköä tai tytäryritystä. Yritysjohtamisen valmennusohjelma valmistaa suorittamaan virallisen näyttötutkintojärjestelmään kuuluvan yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon.

19 Strategian follow-up Toimintasuunnitelmat Budjetti Kehitä osaamistasi LOKAKUU MARRASKUU ELOKUU SYYSKUU HEINÄKUU JOULUKUU STRATEGIAN TOIMEENPANO yrityksen vuosisyklin mukaan STRATEGISET VALINNAT Strategiset linjaukset Päämäärät ja tavoitteet Strategiset hankkeet TAMMIKUU STRATEGISET ANALYYSIT TOUKOKUU KESÄKUU HUHTIKUU HELMIKUU MAALISKUU Toimintaympäristöanalyysi Kilpailuanalyysi Kriittiset menestystekijät Strategiakanvas

20 OMISTAUTUNUT SINULLE Rastorilla koulutetaan käytännönläheisiä osaajia. Koulutuksissamme kehität sekä itseäsi että yritystäsi. Ravistelemme vanhoja käsityksiä, annamme uusia ajatuksia ja autamme sinua löytämään omat vahvuutesi. Olemme luotettava kumppani koko monimuotoisen työurasi ajan. Yli 70 vuoden kokemuksella ja omistautuvalla asenteella. ESIMIESTYÖ Eväitä henkilöiden johtamiseen, esimiestyöhön ja työnjohtoon JOHTAMINEN Valmiudet strategisen johtamisen eri osa-alueisiin, muutosjohtamiseen ja itsensä johtamiseen TYÖYHTEISÖ JA OSAAMINEN Kun henkilöstö voi hyvin, organisaation kilpailukyky kasvaa MYYNTI JA ASIAKKUUDET Lisää myyntiä uusista ja nykyisistä asiakkaista TUOTEKEHITYS JA KASVUYRITTÄJYYS Kasvua innovaatioiden ja uuden ajattelun kautta HELSINKI, Sturenkatu 21, Helsinki KUOPIO, Microkatu 1, Kuopio OULU, Lentokatu 2, Oulunsalo TAMPERE, Kalevantie 2, Tampere TURKU, Eerikinkatu 17 C, Turku

Myynti on tahto- ja taitolaji

Myynti on tahto- ja taitolaji myynti ja asiakkuudet Myynti on tahto- ja taitolaji Valmennuksella parempia tuloksia Myynnin ja asiakkuuksien kehitysohjelmat Omistautunut sinulle VAIKUTTAVAA myynnin kehittämistä sinun ja yrityksesi tarpeisiin

Lisätiedot

Mihin suuntaan ohjaat? Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara

Mihin suuntaan ohjaat? Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara astories1/15 Rastorin osaamisverkosto on merkittävä strateginen voimavara Myymäläkaupan johtaja Auvo Kinnunen, Agrimarket Oy: Pärjätäkseen pitää sopeutua kilpailuympäristön muutoksiin Johtamissimulaatiota

Lisätiedot

HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ?

HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ? ESIMIESTYÖ HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ? Anna meidän auttaa. Työnjohto- ja esimiestyökoulutukset OMISTAUTUNUT SINULLE HYVÄKSI ESIMIEHEKSI KEHITYTÄÄN Työn tuloksellisuus, oikeiden asioiden tekeminen ja

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Asiakasarvoa kasvattamassa. Kirsti Kehusmaa Rastorin rehtoriksi: Osaamisen kehittämisen tulee olla tavoitteellista

Asiakasarvoa kasvattamassa. Kirsti Kehusmaa Rastorin rehtoriksi: Osaamisen kehittämisen tulee olla tavoitteellista astories2/14 Kirsti Kehusmaa Rastorin rehtoriksi: Osaamisen kehittämisen tulee olla tavoitteellista Tuotantojohtaja Lauri Multala, Olvi: Lean on kokonaisvaltainen ajattelutapa, joka ohjaa kaikkea päätöksentekoamme

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus Helsingin yliopisto Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia suunnittelija, YTM Anna

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 5 Läpivientivoimaa 6 Toimitusjohtajan katsaus: Välttämättömästä

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen Kestävän johtajuuden mittaristo -opas Askeleet muutokseen Sisältö 3 5 8 11 14 16 17 18 Alkusanat muutoksen hyödyt 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 2. Johtajuus: Johtamistavat 3. Käyttöönotto: Toimintatavat

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA

AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA AKI JÄÄSKELÄINEN HARRI LAIHONEN ANTTI LÖNNQVIST SANNA PEKKOLA VIRPI SILLANPÄÄ JUHANI UKKO ARVOA PALVELUTUOTANNON MITTAREISTA Tampereen teknillinen yliopisto Tampere 2013 teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

UUTOSKUMPPANI HOUSE. TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2013

UUTOSKUMPPANI HOUSE. TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2013 UUTOSKUMPPANI 2013 HOUSE Tiedot TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 5 Innostuneet ihmiset - todennettavat asiakastulokset 6 Toimitusjohtajan katsaus 8

Lisätiedot

Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu

Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu Vahva toimintakyky on kilpailuetu. Suunnittelutyökalu 1 SISÄLTÖ HYVINVOINTI ON OSAAMISTA 4 ACTPRO-KONSEPTIN TUOTTEET 5 ORGANISAATION STRATEGINEN TOIMINTAKYKY 6 Esimies hyvinvoinnin johtajana valmennus

Lisätiedot

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä Henkilöstön kehittäminen yrityksissä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2008 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1. Selvityksen tavoitteet, menetelmät ja edustavuus...8 2. Liiketoiminta ohjaa

Lisätiedot

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Anna Kilpelä Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 363 Helsinki 2013 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA:

Osaamisen johtaminen. Amiedun kielenopetukselle tunnustusta. Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille. Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: amicase Amiedun asiakaslehti 1 2010 TEEMA: Osaamisen johtaminen Asiantuntijana Leenamaija Otala Amiedun kielenopetukselle tunnustusta Täsmäkoulutusta kauppakeskusten yrittäjille amicase pääkirjoitus amicase

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ

ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 133 TUTKIMUKSIA Sirpa Raatikainen ORGANISAATIOMUUTOS TILAAJA-TUOTTAJA- TOIMINTATAVAN KEHITTÄMISESSÄ Case Raision malli TURUN ammattikorkeakoulun RAPORTTEJA 133

Lisätiedot

Perkele! Toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä

Perkele! Toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE KOULUTUS & HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Perkele! Toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä kannustaa esimiehiä kehittämään

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE. l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l VUOSIKERTOMUS 2014

TRAINERS HOUSE. l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 2 TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 5 MUUTOSYHTIÖ PALVELUKSESSASI 6 TOIMITUSJOHTAJALTA 8 ARVOPOHJAMME 10 PALVELUMME 12 TYÖTAPAMME 14

Lisätiedot

TULOKSIA. OIVALLUKSIA ja. Insights and results

TULOKSIA. OIVALLUKSIA ja. Insights and results Insights and results OIVALLUKSIA ja TULOKSIA 21-vuotisjulkaisu Roviossa kirkastettiin johtamisen käytäntöjä 4-5 Tavoitteista vauhtia Sotkan myyntiin 6 Mandatum Life varmistaa asiakaskokemien tasalaatuisuuden

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot