PERINTÄPROSESSI HEKASSA. Asumisen ongelmatilanteiden hoito -koulutus

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERINTÄPROSESSI HEKASSA. Asumisen ongelmatilanteiden hoito -koulutus"

Transkriptio

1 PERINTÄPROSESSI HEKASSA Asumisen ongelmatilanteiden hoito -koulutus

2 MIKSI YHTENÄINEN PERINTÄPROSESSI? Perintäkirjeet ovat sisällöltään samanlaisia kaikilla alueyhtiöillä Perintäprosessin eri vaiheet käynnistyvät kaikilla alueyhtiöillä samaan aikaan Vuokravalvonnan rytmi on sama kaikilla alueyhtiöillä Asiointi Oikeuspalveluiden suuntaan on yhdenmukaista Asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu kaikissa alueyhtiöissä Selkeyttää toimintatapoja ja työn kulkua Uusien työntekijöiden koulutus prosessikaavioiden ja kirjallisen oppaan myötä helpompaa Perintäprosessi Hekassa 2

3 PERINTÄPROSESSIN KÄYTTÖÖNOTTO ALKAEN KAIKISSA ALUEYHTIÖISSÄ Perintäprosessi Hekassa 3

4 PERINTÄPROSESSI SISÄLTÄÄ Prosessikaaviot Perintäprosessi Hekassa -opas Perintäprosessi Hekassa 4

5 PERINTÄPROSESSI HEKASSA -OPAS Perintäprosessi Hekassa 5

6 MATERIAALI HEIMOSSA Perintäprosessi Hekassa 6

7 PERINTÄPROSESSIN KULUSSA NELJÄ VAIHETTA 1. Maksu ilman perintäkuluja 2. Vapaaehtoinen perintä 3. Oikeudellinen perintä 4. Jälkiperintä Perintäprosessi Hekassa 7

8 1. MAKSU ILMAN PERINTÄKULUJA Perintäprosessi Hekassa 8

9 MAKSU ILMAN PERINTÄKULUJA Toimijoina: Asiakas Vuokravalvoja Perintäprosessi Hekassa 9

10 MAKSU ILMAN PERINTÄKULUJA Vuokra n eräpäivä Aika 4. päivä 21. päivä Asiakas Maksaa vuokran, ei synny perintäkuluja. Viivästyskorko laskutetaan myöhemmin. L7 21. päivän ajo Perintäprosessi Hekassa 10

11 2. VAPAAEHTOINEN PERINTÄ Perintäprosessi Hekassa 11

12 VAPAAEHTOINEN PERINTÄ Toimijoina: Asiakas Vuokravalvoja Asumisneuvoja Perintäprosessi Hekassa 12

13 VAPAAEHTOINEN PERINTÄ VUOKRAVELKAA ALLE 2 KK Vuokran eräpäivä Vuokran eräpäivä 4. päivä 21. päivä Seuraavan kuun 4. päivä Aika Asiakas Ei maksa vuokraa tai omavastuuosuutta Maksaa vuokrarästit ja mahdolliset perintäkulut Ei maksa, jatketaan perintätoimia velan määrästä riippuen: lähetetään uusi maksuhuomautus tai maksumuistutus Ei maksa Hekan vuokravalvoja Lähettää maksuhuomautuksen, jos vuokravelkaa alle 20e, eräpäivä seuraavan kuun 4. Lähettää maksumuistutuksen, jos vuokravelkaa yli 20 e, mutta alle 2 kk, eräpäivä heti L7 21. päivän ajo Perintäprosessi Hekassa 13

14 VAPAAEHTOINEN PERINTÄ VUOKRAVELKAA 2 KK Vuokran eräpäivä 4. päivä 10. päivä 21. päivä Seuraavan kuun 4. päivä Aika Asiakas Jättää jälleen maksamatta vuokran (vuokravelkaa nyt väh. 2 kk) Maksaa vuokrarästit perintäkului neen Ei maksa, ei halua maksusopimu sta Ei vastaa yhteydenottoon tai ei tule tapaamisiin Ottaa yhteyttä asumisneuvojaan Allekirjoittaa maksusopimuksen Pysyy maksusopi muksessa, asuminen jatkuu Ei pysy maksusopimuksessa Hekan vuokravalvoja Lähettää maksukehotuksen Ilmoittaa maksukehotuksesta asumisneuvojalle Tekee maksusopimuksen Tekee merkinnän luottotietoihin Tekee toimeksiannon Oikeen kolmannen kuukauden vuokran erääntyessä ja asia siirtyy oikeudelliseen perintään Vuokravelkaa yli 2 kk: Tekee toimeksiannon ja asia siirtyy oikeudelliseen perintään Vuokravelkaa alle 2 kk: Siirtyy takaisin vapaaehtoisee n perintään, ks. edellinen dia Hekan asumisneuvoja Saa ilmoituksen vuokravalvojalta Ottaa yhteyttä asiakkaaseen harkintansa mukaan Tiedottaa vuokravalvojaa L7 10. päivän ajo 21. päivän ajo Merkintä luottotietoi hin Perintäprosessi Hekassa 14

15 VAPAAEHTOINEN PERINTÄ Aktiivinen maksusopimusten käyttö Perintäkirjeet Maksuhuomautus Maksumuistutus Maksukehotus Perintäprosessi Hekassa 15

16 MAKSUSOPIMUKSET Perintäprosessi Hekassa 16

17 MAKSUSOPIMUKSET Perintälaki ja hyvä perintätapa edellyttävät velkojan suhtautuvan vastuullisesti maksusopimusten laatimiseen Ei lisätä tai pitkitetä velkataakkaa Kirjallinen maksusopimus voidaan tehdä: Aina asiakkaan pyytäessä Hekasta voidaan tarjota kaikissa vapaaehtoisen perinnän vaiheissa maksusopimuksen tekemisen mahdollisuutta Mahdollisuutta maksusopimuksen tekemiseen on aina tarjottava: Jos vuokrarästiä on vähintään kahden kuukauden vuokraa vastaava summa tai 4-6 omavastuuosuutta Maksusopimuksen laatimisesta ei synny Hekassa perintäkuluja Maksusopimuksien määrässä ei ylärajaa, tarkastellaan tapauskohtaisesti Perintäprosessi Hekassa 17

18 MAKSUSOPIMUKSET Vuokravalvoja (tai asumisneuvoja yhdessä vuokravalvojan kanssa) tekee maksusopimuksen Maksusopimus tehdään kirjallisesti Hekan yhteiselle maksusuunnitelmapohjalle, sähköinen allekirjoitus käy myös Maksusopimuksen laatimisen yhteydessä päivitetään asiakkaan yhteystiedot Maksusopimuksen ohjeellinen maksimipituus on 12 kk Kuukausierän suuruus määritellään tapauskohtaisesti velan suuruus ja asiakkaan maksukyky huomioiden Perintäprosessi Hekassa 18

19 MAKSUSOPIMUKSET Maksusopimus sisältää ehdon seurauksista, joihin vuokranantaja ryhtyy, jos asiakas ei noudata maksusopimusta Esim. maksusopimuksessa pysyminen edellyttää kunkin kuukauden erääntyvän vuokran maksamista Maksusopimukseen sisältyvistä vuokraeristä (vuokra ja muut vuokrasopimuksen perusteella erääntyvä vesimaksu yms.) ei toimiteta asiakkaalle maksukehotusta ylimääräisine kuluineen Vuokravalvoja seuraa maksusopimuksen noudattamista Perintäprosessi Hekassa 19

20 ASIAKAS EI NOUDATA MAKSUSOPIMUSTA 1) Jos asiakas huomaa ja ilmoittaa, ettei kykene maksamaan tulevia eriä maksusopimuksen mukaisesti, voidaan laatia uusi maksusopimus 2) Jos asiakkaalla on vuokravelkaa alle 2 kk:n vuokraa vastaava määrä, vuokravalvoja siirtää saatavat normaaliin perintään ja lähettää maksumuistutuksen 3) Jos asiakkaalla on vuokravelkaa 2 kk:n vuokraa (tai enemmän) vastaava määrä tai 4-6 omavastuuosuutta maksamatta, vuokravalvoja siirtää saatavat oikeudelliseen perintään Perintäprosessi Hekassa 20

21 MAKSUSOPIMUKSEN KOROT Maksusopimukseen liittyvä laskutus olisi hyvä olla omalla laskullaan eriteltynä Maksusopimuksen korot laskutetaan erikseen 4 kertaa vuodessa Korkolaskun minimi 10! Maksusopimuksesta syntyvät viivästyskorot voidaan kuitata kunkin kuukauden erääntyvästä vuokrasta Perintäprosessi Hekassa 21

22 PERINTÄKIRJEET VAPAAEHTOISESSA PERINNÄSSÄ Perintäprosessi Hekassa 22

23 MAKSUHUOMAUTUS Toimitetaan asiakkaalle, jos vuokravelkaa on 21. päivän ajossa alle 20 euroa Ei perintäkulua Eräpäivä: seuraavan kuun 4. päivä Perintäprosessi Hekassa 23

24 MAKSUMUISTUTUS Toimitetaan asiakkaalle, jos asiakkaalla on 21. päivän ajossa vuokravelkaa yli 20 euroa, mutta alle 2 kuukauden vuokraa vastaava määrä tai maksamatta olevia omavastuuosuuksia alle 4 kpl Perintäkulu 5 Eräpäivä: heti Perintäprosessi Hekassa 24

25 MAKSUKEHOTUS Vuokrarästejä on enemmän kuin 2 kk:n vuokraa vastaava määrä Toimitetaan asiakkaalle, jos vuokraa ei näy seuraavan kuun 10. päivän ajossa Perintäkulu 5 Eräpäivä: heti Liitteenä: infokirje oikeudellisen perinnän alkamisesta infokirje asumisneuvojan palveluista (ne alueyhtiöt, joissa asumisneuvoja!) ja mahdollisuudesta tehdä maksusopimus Perintäprosessi Hekassa 25

26 3. OIKEUDELLINEN PERINTÄ Perintäprosessi Hekassa 26

27 OIKEUDELLINEN PERINTÄ Toimijoina: Asiakas Oikeuspalvelu Käräjäoikeus Ulosotto (Heka) Huomaa Hekan pieni rooli oikeudellisessa perinnässä! Perintäprosessi Hekassa 27

28 OIKEUDELLINEN PERINTÄ Asiakas Saa haasteen tiedoksi Maksaa vuokravelan ja oikeudenkäyntik ulut Ei maksa vuokravelkaa Asuminen jatkuu olemassa olevalla sopimuksella Maksaa vuokravelan ja oikeudenkäyntikulut Hekaan Maksaa vuokravelan ja oikeudenkäyntikulut ulosottoon Ei maksa vuokravelkaa ulosoton aikana Määräaikai nen vuokrasopi mus Hekan vuokravalvoja Tekee toimeksiannon Oikeen Toimittaa maksuerittelyn Oikeen Toimittaa tiedon maksusta Oikeen Saa Oikelta tiedoksi yksipuolisen tuomion. Tiedottaa Oikea häädöstä ja suorituksista tai peruu Peruu ulosoton Tekee määräaikais en vuokrasopi muksen Vastaanottaa tilityksen Hekan henkilökunta avustaa ulosoton ohjeiden mukaan häädön täytäntöönpanossa Oike Laatii haastehakemuksen Pyytää maksuerittel yn Hekalta Toimittaa maksuerittel yn käräjäoikeut e en Saa tiedon maksusta, kanteen peruutus Saa tiedoksi yksipuolisen tuomion, lähettää tiedon ja ensiperintäkysel yn Hekaan Lähettää tuomion täytäntöönpantavaksi ulosottoon tai päättää jos yhtiö perunut Käräjäoikeus Antaa haasteen tiedoksi Pyytää maksuerittelyn Tekee sillensäjättämis päätöksen Antaa yksipuolisen tuomion ja lähettää sen Oikelle Ulosotto Perintäprosessi Hekassa Ulosottoon vireille Toimittaa tilityksen Hekaan Hääd ön täytän töönp ano 28

29 TOIMEKSIANTO OIKEEN Kansilehti Talonkirjanote (ml. asiakkaan tekemät ilmoitukset siitä, ketkä huoneistossa asuvat) Saatavaluettelo (ml. viivästyskorkot, vesilaskut) Tieto, saako asiakas asumistukea Kopio vuokrasopimuksesta Asiakkaan kanssa tehdyt maksusopimukset Mahdollista häiriökäyttäytymistä koskevat tiedot Perintäprosessi Hekassa 29

30 HEKA EI LÄHETÄ ASIAKKAALLE MAKSUKEHOTUKSIA TAI TEE MUITA PERINTÄTOIMENPITEITÄ, KUN TOIMEKSIANTO ON TEHTY OIKEEN! Perintäprosessi Hekassa 30

31 HAASTEHAKEMUS Oike laatii haastehakemuksen Haastehakemus voidaan peruuttaa vireilläoloaikana, jos asiakas maksaa koko velkansa, vaikka haastehakemus on jo lähetetty Asiakas (ja asumisneuvoja) informoivat vuokravalvojaa asiakkaan tulevista maksusuorituksista oikeudellisen perinnän aikana, jolloin vuokravalvoja voi reagoida (esim. ilmoittamalla Oikeen kanteen perumisesta), kun maksusuoritus näkyy järjestelmässä Asiakkaalla voi olla alla maksimissaan kaksi häätötuomiota ja sen jälkeen häätö viedään loppuun saakka (= kolmannesta toimeksiannosta lopullinen häätö) Haastehakemuksen peruutuksesta tieto asiakkaalle yhdenmukaisesti Perintäprosessi Hekassa 31

32 HÄÄTÖTUOMIO Häätötuomio päättää asiakkaan vuokrasopimuksen Käräjäoikeus toimittaa tiedon häätötuomiosta Oikeen, jonka kautta tieto tulee vuokravalvojille Jos mahdollista jo tässä vaiheessa päätös, viedäänkö ulosottoon vai ei. Päätös vuorovaikutuksessa Oiken kanssa Häätötuomio on voimassa ulosotossa 6 kuukautta tuomion antamisesta Perintäprosessi Hekassa 32

33 ULOSOTTO Asiakkaan tulee maksaa häädön perusteena olevat laskut ensisijaisesti ulosottoon Jos asiakas maksaa ulosoton aikana laskut Hekaan, kohdennetaan suoritukset ensin tuomion jälkeisiin saataviin, ylimenevästä osasta vuokravalvoja tiedottaa ulosottoa Ilmoitetun muuttopäivän jälkeisenä arkipäivänä Hekasta pyydetään ohjeet ulosottoviranomaiselta ja toimitaan kyseisten ohjeiden mukaan. Esimerkiksi yhtiön edustaja (esim. työnjohtaja ja/tai kiinteistönhoitaja) käy asunnossa tarkistamassa, onko asunto tyhjä Perintäprosessi Hekassa 33

34 ULOSOTTO Mikäli asunto ei ole tyhjä tai avaimia ei ole palautettu, yhteys ulosottoon, josta häätöpäivä asiakkaalle. Häädön toteutus on muistettava aina pyytää näissä tapauksissa, jotta häädön jälkeiset kustannukset (sarjoituskulut) voidaan periä. Pyydetään ulosottomiestä lisäämään nämä kustannukset ulosottoon, jolloin ei tarvitse hakea erillistä tuomiota Asiakas katsotaan muuttaneeksi, kun avaimet palautettu tai asunto täysin tyhjä, vaikka avaimet olisi palauttamatta Lukot vaihdetaan paitsi jos kaikki kuitatut avaimet palautettu Häädön jälkeiset kustannukset peritään normaalin laskutuskäytännön mukaisesti. Mikäli saatava ylittää oikeudellisen perinnän kulut, saatavat peritään tarvittaessa uuden tuomion ja ulosoton kautta Perintäprosessi Hekassa 34

35 HÄNTÄVELKA Perintäprosessi Hekassa 35

36 Häntävelkaa ovat esimerkiksi: Häädön täytäntöönpanon aikana kertynyt vuokra Käyttöperusteiset maksut (vesi, sähkö, sauna) Sarjoituskulut, jos häätöä ei ole toimitettu Asunnon tyhjennyksestä aiheutuneet kulut Tarkistetaan luottotiedot ennen häntävelkatoimeksiantoa Kauppalehden eportista! Perintäprosessi Hekassa 36

37 4. JÄLKIPERINTÄ Perintäprosessi Hekassa 37

38 VELAN PERIMINEN HÄÄDÖN JÄLKEEN Toimijoina: Hekan vuokravalvoja Ulosotto Lindorff Perintäprosessi Hekassa 38

39 JÄLKIPERINTÄ Aika Häätötuo mio 15 vuotta häätötuomion antamisesta Asiakas Maksaa velan Ei maksa velkaa tai maksaa vain osan velasta Hekan vuokravalvoja Vastaanottaa asiakirjat ja tilitykset Tekee toimeksiannon jälkiperinnästä, kirjaa luottotappiot Velka vanhentuu lopullisesti, jää Hekan tappioksi Ulosotto Häädön täytäntöönpa no Lähettää asiakirjat, tilitykset yms. Toteaa velallisen varattomaksi ja palauttaa asian Hekaan Lindorff Vastaanottaa toimeksiannon Vastaa jälkiperinnästä asianmukaisin toimenpitein, mukaan lukien velan vanhentumisen katkaiseminen Perintäprosessi Hekassa 39

40 JÄLKIPERINNÄSTÄ TEHTÄVÄ TOIMEKSIANTO Jos asiakas todetaan varattomaksi, ulosotto palauttaa ulosottoasian takaisin Hekaan Hekan vuokravalvojan pitää lähettää saatava uudelleen perintään Tehdään toimeksianto Lindorffille Lindorff pitää huolen velan vanhentumisen katkaisemisesta asianmukaisin toimenpitein Perintäprosessi Hekassa 40

41 HÄÄTÖTUOMION ANTAMISEN JÄLKEEN, ENNEN HÄÄDÖN TOTEUTTAMISTA Perintäprosessi Hekassa 41

42 HÄÄTÖTUOMION MERKITYS Käräjäoikeuden antama häätötuomio päättää asiakkaan vuokrasopimuksen Mikäli asiakkaan asumista halutaan jatkaa, on aina tehtävä uusi kirjallinen sopimus Perintäprosessi Hekassa 42

43 MÄÄRÄAIKAINEN SOPIMUS HÄÄTÖTUOMION JÄLKEEN Vuokravelkatapauksissa määräaikaista tai toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta tehdessä ei tarvitse tarkistaa asiakkaan tuloja! Vuokranmaksu sujuu eikä asumishäiriöitä Määräaikaisen sopimuksen päättyessä tehdään toistaiseksi voimassa oleva sopimus Häätötuomio Asiakas maksaa vuokravelat ja oikeudenkäyn tikulut ennen virallista häätöpäivää Tehdään 6 kk:n määräaikainen sopimus Pieniä ongelmia vuokranmaksussa tai käyttöoikeusmaksuja jää maksamatta, äkillinen muutos perhetilanteessa tai tukien saamisessa Voidaan tehdä toinen 6 kk:n määräaikainen sopimus Vuokranmaksu sujuu Vuokra, käyttöoikeusmak sut jäävät maksamatta, asumishäiriöitä Määräaikaisen sopimuksen päättyessä tehdään toistaiseksi voimassa oleva sopimus Määräaikaisen sopimuksen purkukanne ja uusi häätöprosessi Vuokrasopimuksen määräaikaisuus päättyy Vuokrarästit jatkuvat tai asumishäiriöitä Määräaikaisen sopimuksen purkukanne ja uusi häätöprosessi Vuokrasopimuksen määräaikaisuus päättyy Perintäprosessi Hekassa 43

44 SOPIMUSTILANNE Asiakas maksaa vuokravelat ja oikeudenkäyntikulut ennen käräjäoikeuden häätöpäätöstä toistaiseksi voimassa oleva sopimus jatkuu Asiakas maksaa vuokravelat ja oikeudenkäyntikulut häätöpäätöksen antamisen jälkeen ennen virallista häätöpäivää määräaikainen sopimus (1-2 kpl), jonka jälkeen mahdollisesti uusi toistaiseksi voimassa oleva sopimus Perintäprosessi Hekassa 44

45 VUOKRAVALVOJIEN TAPAAMISET JA KOULUTUKSET Perintäprosessi Hekassa 45

46 Vuokravalvojien tapaamiset Tapaamisia koordinoi Hekan lakimies Yammer-ryhmä Vuokravalvonta Puolen vuoden välein ajankohtainen koulutus tarpeellisesta aiheesta Perintäprosessi Hekassa 46

47 KIITOS! ENNAKKOLUULOTTOMASTI KOHTI UUTTA PERINTÄPROSESSIA! Perintäprosessi Hekassa 47

Mieti ennen kuin muutat

Mieti ennen kuin muutat Mieti ennen kuin muutat Millä rahoitat asumisen? vuokra (300-700 /kk) vuokravakuus (1-3 kk vuokra) kotivakuutus (alle 10 /kk) sähkö- ja vesilasku (40 /kk) huonekalut, astiat, ruoka, puhelin- ja nettiyhteydet

Lisätiedot

VUOKRA- SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

VUOKRA- SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kun olen kaksin koirani kanssa, kuulen kun hänen tassut napsuttelee Angie Myyrmäki KORJAAVA JA EHKÄISEVÄ ASUMIS- SOSIAALINEN TYÖ SEMINAARI 11.10.2018 VUOKRA- SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 11.10.2018 Vuokrasopimuksen

Lisätiedot

Häätöprosessi. Vuokranantajan näkökulma. Päivi Vanninen

Häätöprosessi. Vuokranantajan näkökulma. Päivi Vanninen Häätöprosessi Vuokranantajan näkökulma Päivi Vanninen Varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki? 2 20.3.2017 Päivi Vanninen Vuokravelkahäädöt Häädöt/vuokravelka/osoite 2013-2015 (ei henkilöluku)

Lisätiedot

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404)

Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1(5) Perintäpalveluiden sopimusehdot (201404) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan perintäpalveluista ja sitä koskevista toimenpiteistä. Sopimus toimii myös valtuutuksena perintäpalveluiden

Lisätiedot

Perintä- ja häätöopas ONGELMAT VUOKRANMAKSUSSA PERINTÄ, SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA HÄÄTÖ

Perintä- ja häätöopas ONGELMAT VUOKRANMAKSUSSA PERINTÄ, SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA HÄÄTÖ Perintä- ja häätöopas ONGELMAT VUOKRANMAKSUSSA PERINTÄ, SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA HÄÄTÖ Valtakunnallinen etujärjestö Annankatu 24, 00100 Helsinki toimisto@vuokranantajat.fi (09) 1667 6421 www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

Nuoret ulosotossa VALTAKUNNANVOUDINVIRAS TO / KF 2012

Nuoret ulosotossa VALTAKUNNANVOUDINVIRAS TO / KF 2012 Nuoret ulosotossa Ulosotto on.. Lakiin perustuvaa velkojen pakkoperintää Pakkotäytäntöönpanotehtäviä häädöt osamaksuesineen takaisinotto ja tilitys vankeusrangaistusten täytäntöönpano Lainkäyttöä ja puolueetonta

Lisätiedot

Perinnän peruskoulu: termit ja prosessi tutuksi. VT Sanna-Mari Mannila ja VT Laura Peltonen Lindorffin webinaari

Perinnän peruskoulu: termit ja prosessi tutuksi. VT Sanna-Mari Mannila ja VT Laura Peltonen Lindorffin webinaari Perinnän peruskoulu: termit ja prosessi tutuksi VT Sanna-Mari Mannila ja VT Laura Peltonen Lindorffin webinaari 19.5.2016 Sisältö 1. Mistä perinnässä on kyse? 2. Vapaaehtoisen perinnän kulku 3. Oikeudellisen

Lisätiedot

Vuokravalvonnan tutkinto (VVT)

Vuokravalvonnan tutkinto (VVT) Koulutuksen sisältö: 1. lähiopetusjakso 7.-8.2.2017 1.päivä Ilmoittautuminen, aineiston jako Avaus, esittäytyminen, kurssin tavoitteet ja virtuaalisen opiskeluympäristön Optiman käytön esittely Huoneenvuokralait

Lisätiedot

Maksuhuomautus. Huomautuksiin liittyvät kustannukset peritään velalliselta.

Maksuhuomautus. Huomautuksiin liittyvät kustannukset peritään velalliselta. Maksuhuomautus Huomautuksiin liittyvät kustannukset peritään velalliselta. Maksuhuomautuksen kulu yritykselle on 10 eurosta 40 euroon pääomasta riippuen. Maksuhuomautukseen lisätään korkolain mukainen

Lisätiedot

Asumisneuvojan rooli vuokravelkatilanteessa. Jussi Saari, Talousneuvoja Pääkaupunkiseudun nuorisoasunnot ry

Asumisneuvojan rooli vuokravelkatilanteessa. Jussi Saari, Talousneuvoja Pääkaupunkiseudun nuorisoasunnot ry Asumisneuvojan rooli vuokravelkatilanteessa Jussi Saari, Talousneuvoja Pääkaupunkiseudun nuorisoasunnot ry PÄÄKAUPUNKISEUDUN NUORISOASUNNOT RY Nuorisoasuntoliiton paikallisyhdistys, oma itsenäinen organisaatio

Lisätiedot

Cobro24 Powered by Digna

Cobro24 Powered by Digna Cobro24 Powered by Digna Jukka Partanen 6.6.2012 Digna IT Oy lyhyesti Ohjelmistoyritys, Crédito Cobro Oy:n 100 % tytäryhtiö Perustettu 2010 Avainhenkilöillä kymmenien vuosien kokemus perintäjärjestelmien

Lisätiedot

Taitoa Kuntaperintä Oy. Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto.

Taitoa Kuntaperintä Oy. Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto. Taitoa Kuntaperintä Oy Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto. Mistä on Taitoa Kuntaperintä tehty? Taitoa Kuntaperintä Oy on arvoiltaan, juuriltaan ja omistukseltaan 100% kuntatoimijoiden oma perintätoimisto.

Lisätiedot

Espoon kaupunki edellyttää, että vapaaehtoinen perintä on kaupungille maksuton.

Espoon kaupunki edellyttää, että vapaaehtoinen perintä on kaupungille maksuton. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Tarjouspyynnön kohteena on Espoon kaupungin muistutus- ja perintäpalvelujen hoitaminen. Perintäpalvelut hoidetaan hyvää perintätapaa noudattaen, asiallisesti ja tahdikkaasti.

Lisätiedot

Tietoa, tukea ja välineitä taloudenhallintaan

Tietoa, tukea ja välineitä taloudenhallintaan Tietoa, tukea ja välineitä taloudenhallintaan 06.06.2018 HELSINKI Länsi- ULOSOTTO Ulosottovirastoja tällä hetkellä 22 kpl ympäri Suomea Ulosoton perimistulos vuodesta 2012 lähtien ollut yli miljardi euroa

Lisätiedot

Perintäprosessi ja häädön vaikutus luottotietoihin

Perintäprosessi ja häädön vaikutus luottotietoihin Perintäprosessi ja häädön vaikutus luottotietoihin Marika von Schoultz Varatuomari, Group Manager Lindorff Oy Professional. Customer-oriented. Performance-oriented. Caring. This presentation is solely

Lisätiedot

Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun

Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun Opas tehokkaan yritysperinnän suunnitteluun Tästä oppaasta saat vinkit tehokkaan B2B perintäprosessin suunnitteluun ja tietoa käytössä olevista perintäkeinoista Johdanto Tämä opas on tehty kaikille yrityksille,

Lisätiedot

Asunnottomuusseminaari Hyvinkää

Asunnottomuusseminaari Hyvinkää Asunnottomuusseminaari 16.10.2017 Hyvinkää ULOSOTTO Ulosottovirastoja tällä hetkellä 22 kpl ympäri Suomea Ulosotton perimistulos vuodesta 2012 lähtien ollut yli miljardi euroa v. 2007: 649 milj euroa ->

Lisätiedot

Visma Duetto Oy. Parannamme luottokaupan tulosta. Luottokaupan riskienhallintaa yli 20 vuoden kokemuksella

Visma Duetto Oy. Parannamme luottokaupan tulosta. Luottokaupan riskienhallintaa yli 20 vuoden kokemuksella Visma Duetto Oy Parannamme luottokaupan tulosta Luottokaupan riskienhallintaa yli 20 vuoden kokemuksella Asiat Visma Dueton esittely Huomautus- ja perintäpalvelut Duetto -asiakasliittymä Perinnästä yleisesti

Lisätiedot

ASUMISNEUVONNAN TOIMINTAMALLI LOHJALLA. Asumisneuvontakoulutus 28.5.2014 Tuula Määttä. 30.5.2014 Tuula Määttä

ASUMISNEUVONNAN TOIMINTAMALLI LOHJALLA. Asumisneuvontakoulutus 28.5.2014 Tuula Määttä. 30.5.2014 Tuula Määttä ASUMISNEUVONNAN TOIMINTAMALLI LOHJALLA Asumisneuvontakoulutus 28.5.2014 Tuula Määttä LOHJA asukkaita 47 703 (31.12.2013) ruotsinkielisiä 3,5 % maahanmuuttajia 2,6 % veroprosentti 20 pinta-ala 1109,72 km²

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Laskutus- ja perintäohjeet 6.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus 11.4.2000 Viimeksi muutettu 1.12.2008 Voimaan 1.1.2009 1 Periaate Kaupungin saatavat on laskutettava ja

Lisätiedot

Palvelukuvaus Pikaperintä. Luottamuksellinen

Palvelukuvaus Pikaperintä. Luottamuksellinen Palvelukuvaus Pikaperintä Luottamuksellinen Sivu 2/7 Pikaperintä... 3 1. Pikaperinnän prosessikuvaus...4 2. Perittävän laskun siirto Intrum Justitialle...4 3. Maksusta muistuttaminen...4 4. Vapaaehtoinen

Lisätiedot

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 J U H A N I S K A N E N K I I N T E I S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö Y - S Ä Ä T I Ö LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA

Lisätiedot

Näin luet Velallisen ulosottoasiat -tulostetta

Näin luet Velallisen ulosottoasiat -tulostetta Papuri.papunet.net Näin luet Velallisen ulosottoasiat -tulostetta Tässä oppaassa kerrotaan, mitä velka- ja muita tietoja ulosotosta saatavasta tulosteesta löytyy. Voit tilata tulosteen ulosottovirastosta

Lisätiedot

Vuokra- ja vastikesaatavien perintä

Vuokra- ja vastikesaatavien perintä Päivitetty 03/2013 Isännöintiliiton yritysjäsenille ja paikallisyhdistysten henkilöjäsenille Vuokra- ja vastikesaatavien perintä Tässä ohjeessa perehdytään vuokra- ja vastikesaatavien perintään. Vuokra-

Lisätiedot

VELKOJEN SELVITTELYLOMAKKEET

VELKOJEN SELVITTELYLOMAKKEET VELKOJEN SELVITTELYLOMAKKEET Ohjeita velkatietojen selvittämiseen Näin pääset alkuun Kokoa kaikki velkojilta, perimistoimistoilta tai ulosotosta viimeksi saamasi laskut tai maksuhuomautukset, haastehakemukset

Lisätiedot

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö

Nuori velkakierteessä. Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö Nuori velkakierteessä Paula Paloheimo, Takuu-Säätiö 21.1.2016 Käsiteltävät asiat Velkaongelmien laajuudesta Maksuhäiriömerkintä ja sen vaikutukset Maksuvaikeuksissa olevan asiakkaan kohtaaminen Tilanteen

Lisätiedot

SiSällyS ALKUSANAT ASUiNhUoNEiSToN vuokrasuhde

SiSällyS ALKUSANAT ASUiNhUoNEiSToN vuokrasuhde Sisällys ALKUSANAT... 5 1 Asuinhuoneiston vuokrasuhde... 21 1.1 Vuokra... 21 1.1.1 Vuokran määräytyminen... 21 1.1.2 Vuokranmaksukausi ja vuokran erääntyminen... 23 1.1.3 Vuokranmaksuvelvollisuuden kesto...

Lisätiedot

Perintätoimiston rooli osana talousja velkaneuvonnan kokonaisuutta

Perintätoimiston rooli osana talousja velkaneuvonnan kokonaisuutta Perintätoimiston rooli osana talousja velkaneuvonnan kokonaisuutta 14.12.2016 Riitta Lehvä-Korpi, ryhmäesimies Riitta.lehva-korpi@intrum.com Puh. 09-2291 1355 Taustaa Aktiivinen velkojen perintä Fokuksessa

Lisätiedot

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB ("EFF") on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin.

Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering AB (EFF) on myöntänyt pääomalainan Super Rye Oy:lle tässä sopimuksessa esitetyin ehdoin. PÄÄOMALAINASOPIMUS Velallinen Super Rye Oy Y-tunnus 1234567-0 Velan määrä 2.000.000,00 euroa Velan numero 1010700 Sopimuksen päivämäärä 1.8.2012 1 OSAPUOLET JA JOHDANTO Egentliga Finlands Lantbruk Finansiering

Lisätiedot

Case Voimanpesä Jussi Sorsimo p Espoon Järjestöjen Yhteisö ry Timeline Analytics Oy

Case Voimanpesä Jussi Sorsimo p Espoon Järjestöjen Yhteisö ry Timeline Analytics Oy TALOUDELLISET VAIKUTUKSET ESILLE ASIAKASSUUNNITELMAN AVULLA Case Voimanpesä Jussi Sorsimo p. 0400-561 040 Espoon Järjestöjen Yhteisö ry Timeline Analytics Oy TALOUDELLISET VAIKUTUKSET ESILLE VOIMANPESÄ

Lisätiedot

KUOLEMAN TAKIA ASUMISEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVIÄ JURIDISIA SEIKKOJA JA TOIMINTAKÄYTÄNTÖJÄ. Juha Niskanen Kiinteistöpäällikkö Y-Säätiö

KUOLEMAN TAKIA ASUMISEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVIÄ JURIDISIA SEIKKOJA JA TOIMINTAKÄYTÄNTÖJÄ. Juha Niskanen Kiinteistöpäällikkö Y-Säätiö KUOLEMAN TAKIA ASUMISEN PÄÄTTYMISEEN LIITTYVIÄ JURIDISIA SEIKKOJA JA TOIMINTAKÄYTÄNTÖJÄ Juha Niskanen Kiinteistöpäällikkö Y-Säätiö 1 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA 481/95 2 LAIN SOVELTAMINEN, AHVL

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA SAATAVIEN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperiaatteet...2 2. Soveltamisala...2 3. Laskutuksen suorittaja...2 4. Laskut...2

Lisätiedot

1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja/vuokranantajat

1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja/vuokranantajat 1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja/vuokranantajat - - 2. Vuokralainen/vuokralaiset - - 2 (5) 3. Vuokrauskohde Osoite Postinumero Toimipaikka Huoneiden lukumäärä Pinta-ala noin m². Vuokratun

Lisätiedot

Mikä on OTAVA-malli. OTAVA= Oman talouden valtias. Sosiaaliohjauksen työväline alkuvaiheen pakolaisten kanssa työskenteleville

Mikä on OTAVA-malli. OTAVA= Oman talouden valtias. Sosiaaliohjauksen työväline alkuvaiheen pakolaisten kanssa työskenteleville Mikä on OTAVA-malli OTAVA= Oman talouden valtias Sosiaaliohjauksen työväline alkuvaiheen pakolaisten kanssa työskenteleville OTAVA koostuu seitsemästä eri talouden hallintaan liittyvästä osaamistavoitteesta

Lisätiedot

Taitoa Kuntaperintä Oy. Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto.

Taitoa Kuntaperintä Oy. Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto. Taitoa Kuntaperintä Oy Kuntatoimijoiden oma perintätoimisto. Kuntaperintä asiakkaita ovat mm. Kuntasektori Kerava Taivassalo Pyhäranta Inkoo Siuntio Kankaanpää Vihti Utsjoki Laukaa Kyyjärvi Karstula Hamina

Lisätiedot

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL 20 20101 Turku. Postinumero ja postitoimipaikka

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL 20 20101 Turku. Postinumero ja postitoimipaikka 1 / 5 Selvitämme mahdollisuudet Lindorffin olevien velkojen vapaaehtoiseen järjestelyyn hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Lähetämme hakemuksen saavuttua vastaanottoilmoituksen, jossa kerromme

Lisätiedot

Tilitysjärjestys: o velkojan korko o velkojan pääoma perintätoimiston palkkio (ei tilitetä kaupungille, näkyy vain raporteissa)

Tilitysjärjestys: o velkojan korko o velkojan pääoma perintätoimiston palkkio (ei tilitetä kaupungille, näkyy vain raporteissa) Palvelun kuvaus 1(6) PALVELUN KUVAUS 1. Tietoliikenneyhteydet Tilaajalta lähtee konekieliset toimeksiannot palvelun tarjoajalle (palvelun tuottajalle) viikoittain. Palvelun tarjoaja toimittaa tilaajalle

Lisätiedot

Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto

Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan

Lisätiedot

Taloushallinnon toimistotyöt

Taloushallinnon toimistotyöt Taloushallinnon toimistotyöt LASKUJEN KÄSITTELY Myyntilaskut Ostolaskut Reskontrat Viivästyskorot MAKSULIIKENNE Maksutavat Kassanhoito Ulkomaan maksut Perintä Alussa on LIIKEIDEA Toimintaansa varten hankitaan

Lisätiedot

ASUMISHÄIRIÖT. Asumishäiriöiden käsittely

ASUMISHÄIRIÖT. Asumishäiriöiden käsittely Mitä ovat asumishäiriöt? Yleisesti ottaen muita talon asukkaita häiritsevä käyttäytyminen, joka jatkuu pitkiä aikoja toistuvasti Voi tapahtua asunnossa tai kiinteistön yhteisissä tiloissa aiheuttajana

Lisätiedot

kaupungin tukiasunnot 07.10.2011

kaupungin tukiasunnot 07.10.2011 ASUNTOJA on kaikkiaan 270 kpl. Omistaja on Y-säätiö ja vuokranantajana asuntopalvelut Asunnot sijaitsevat eri puolilla Espoota, Espoonlahti: 103 asuntoa Espoon keskus ja Tapiola: 25 + 6 asuntoa Leppävaara

Lisätiedot

1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja/vuokranantajat. Nimi. - Osoite. Puhelinnumero Sähköpostisoite Yhteyshenkilö.

1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja/vuokranantajat. Nimi. - Osoite. Puhelinnumero Sähköpostisoite Yhteyshenkilö. 1 (5) ASUINHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja/vuokranantajat Nimi Henkilötunnus tai Y-tunnus / _ Puhelinnumero Nimi Henkilötunnus tai Y-tunnus / Puhelinnumero 2. Vuokralainen/vuokralaiset Nimi Henkilötunnus

Lisätiedot

ULOSOTTOSHOW 28.11.2015. Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto

ULOSOTTOSHOW 28.11.2015. Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto ULOSOTTOSHOW 28.11.2015 Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto Esityksen sisältö - Ulosoton tehtävät ja periaatteet - Tilastoja - Ulosoton organisaatio

Lisätiedot

Perintätoimen tutkinto (PTT) 101032

Perintätoimen tutkinto (PTT) 101032 Koulutuksen sisältö: I Lähiopetusjakso 2.-3.9.2015 1.päivä Avaus, esittäytyminen, kurssin tavoitteet ja virtuaalisen opiskeluympäristö Optiman käytön esittely Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta lain soveltamisala

Lisätiedot

Yhteenveto verojen maksutilanteesta

Yhteenveto verojen maksutilanteesta Yhteenveto 1 (4) Verohallinto.540A.L0004318170 Pertti Palkansaaja Esimerkkitie 16 A 1 00100 HELSINKI 30.11.2018 Asiakirjan tunnus L0004318170 Yhteenveto muodostetaan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä,

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

MAKSUMUISTUTUS BUDJETTI KUITTI PIKAVIPPI VEROKORTTI ASUMISTUKI HERÄTEOSTOS LASKU KIERRÄTTÄMINEN TAKUU KORKO VUOKRALAINEN TYÖTTÖMYYSKASSA

MAKSUMUISTUTUS BUDJETTI KUITTI PIKAVIPPI VEROKORTTI ASUMISTUKI HERÄTEOSTOS LASKU KIERRÄTTÄMINEN TAKUU KORKO VUOKRALAINEN TYÖTTÖMYYSKASSA Talouspinko-peli 1. Ohjaaja valitsee 20 sanaa selitettäväksi. Nuori poimii itse haluamassaan järjestyksessä 16 sanaa taulukkoon ja kirjoittaa jokaiseen ruutuun yhden sanan. 2. Pyritään löytämään ohjaajan

Lisätiedot

Perintätoimen tutkinto (PTT)

Perintätoimen tutkinto (PTT) (PTT) 3.9-13.12.2019 Kiinko, Helsinki 2401003 Lähijakso 1: Tiistai 3.9.2019 09.00 09.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 09.30 10.10 Avaus, esittäytyminen, kurssin tavoitteet ja virtuaalisen opiskeluympäristö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (5) 157 Kiinteistöviraston tilakeskuksen ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n alueyhtiöiden välinen palvelusopimus alueyhtiöiden tilakeskukselle tuottamista palveluista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

OTAVA-malli. Oman talouden valtiaaksi. Lotta Mattsson Espoon maahanmuuttajapalvelut

OTAVA-malli. Oman talouden valtiaaksi. Lotta Mattsson Espoon maahanmuuttajapalvelut Oman talouden valtiaaksi Lotta Mattsson Espoon maahanmuuttajapalvelut Mikä on? OTAVA= Oman talouden valtiaaksi Taloussosiaaliohjauksen työväline alkuvaiheen pakolaisten kanssa työskenteleville. OTAVA koostuu

Lisätiedot

HAKEMUS VAPAAEHTOISEKSI VELKAJÄRJESTELYKSI 1/5 Hakijan antamat tiedot vapaaehtoista velkajärjestelyä varten

HAKEMUS VAPAAEHTOISEKSI VELKAJÄRJESTELYKSI 1/5 Hakijan antamat tiedot vapaaehtoista velkajärjestelyä varten HAKEMUS VAPAAEHTOISEKSI VELKAJÄRJESTELYKSI 1/5 Selvitämme mahdollisuudet Lowellin olevien velkojen vapaaehtoiseen järjestelyyn hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Lähetämme hakemuksen saavuttua

Lisätiedot

Tampereen malli sosiaalisen asuttamisen prosessi

Tampereen malli sosiaalisen asuttamisen prosessi Tampereen malli sosiaalisen asuttamisen prosessi suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Lähtökohdat - Norrköping 2012 - mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen tulosperusteinen

Lisätiedot

Opas tehokkaaseen perintään PK-yritykselle. Seitsemän vaihetta, joilla tehostat yrityksesi erääntyneiden saatavien perintää

Opas tehokkaaseen perintään PK-yritykselle. Seitsemän vaihetta, joilla tehostat yrityksesi erääntyneiden saatavien perintää Opas tehokkaaseen perintään PK-yritykselle Seitsemän vaihetta, joilla tehostat yrityksesi erääntyneiden saatavien perintää Johdanto Tämä perinnän pikaopas on kirjoitettu kaikille yrityksille, jotka myyvät

Lisätiedot

4. Vuokra-aika alkaa ja on voimassa toistaiseksi. Irtisanomisaika on molemmin puolin yksi kuukausi.

4. Vuokra-aika alkaa ja on voimassa toistaiseksi. Irtisanomisaika on molemmin puolin yksi kuukausi. 1 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Ruoveden kunta (0152842-1) Ruovedentie 30 34600 Ruovesi 2. Vuokralainen Ervitek Ky (2643228-2) 3. Vuokrakohde Vilkinahteen teollisuusalueella teollisuushalli 7, yritystila

Lisätiedot

Hyvä vuokratapa uudistui - mikä muuttui? Mia Koro-Kanerva OTM, toiminnanjohtaja Suomen Vuokranantajat ry

Hyvä vuokratapa uudistui - mikä muuttui? Mia Koro-Kanerva OTM, toiminnanjohtaja Suomen Vuokranantajat ry Hyvä vuokratapa uudistui - mikä muuttui? Mia Koro-Kanerva OTM, toiminnanjohtaja Suomen Vuokranantajat ry Hyvä viestintä vuokrasuhteessa Hyvässä viestinnässä käytetään sovittua yhteydenpitokanavaa Sähköinen

Lisätiedot

Vanhan kansan velkaviisautta

Vanhan kansan velkaviisautta Vanhan kansan velkaviisautta Velka on veli ottaessa ja veljen poika maksaessa Ei ole rahassa, se on nahassa, joka on verassa, se on velassa Ei vatsa velkaa salli Koira velatta elää Velasta ei pääse maksamatta

Lisätiedot

Talouspinko. (Tehtävä muokattu SAK:n Talouden ja työelämän bingosta)

Talouspinko. (Tehtävä muokattu SAK:n Talouden ja työelämän bingosta) Talouspinko 1. Ohjaaja valitsee 20 sanaa selitettäväksi. Nuori poimii itse haluamassaan järjestyksessä 16 sanaa taulukkoon ja kirjoittaa jokaiseen ruutuun yhden sanan. 2. Nuoret etsivät ohjaajan lukeman

Lisätiedot

Yleisen kirjaston maksut uuden ja vanhan kirjastolain valossa

Yleisen kirjaston maksut uuden ja vanhan kirjastolain valossa Yleisen kirjaston maksut uuden ja vanhan kirjastolain valossa Yleisten kirjastojen neuvosto 22.11.2018 / Päivi Savinainen Yleisen kirjaston kirjastonkäyttäjän myöhästymismaksut, noutamatta jääneet varaukset

Lisätiedot

ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö. KOTILO-projekti

ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö. KOTILO-projekti ASUMISPAKKI-koulutus Harkittu rahan käyttö Harkittu rahankäyttö Omasta taloudellisesta tilanteesta on tärkeää olla tietoinen. On hyvä arvioida tulot ja menot. Pienillä tuloilla selviää, kun suunnittelee

Lisätiedot

Velallisen asemaa parantamassa

Velallisen asemaa parantamassa Velallisen asemaa parantamassa MUUTTUNUT PERINTÄLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Talous- ja velka-asioiden ajankohtaispäivä 10.12.2013, Seppo Lahtinen, Lindorff Oy Professional. Customer-oriented. Performance-oriented.

Lisätiedot

Asumissosiaalisen työn teemapäivä Häädön täytäntöönpano Ulosmittauksen huojennukset

Asumissosiaalisen työn teemapäivä Häädön täytäntöönpano Ulosmittauksen huojennukset Asumissosiaalisen työn teemapäivä 24.1.2017 Häädön täytäntöönpano Ulosmittauksen huojennukset kihlakunnanulosottomies Petri Lilja kihlakunnanulosottomies Mila Riekki Häädön täytäntöönpano Esityksen tavoitteena

Lisätiedot

Omassa kodissa. vuokra tai vastike vesimaksu sähkösopimus kotivakuutus

Omassa kodissa. vuokra tai vastike vesimaksu sähkösopimus kotivakuutus PIENI TALOUSOPAS Omassa kodissa vuokra tai vastike vesimaksu sähkösopimus kotivakuutus Varmista, että ymmärrät vuokrasopimuksen sisällön ennen allekirjoittamista. Tarkista erityisesti vuokrankorotusperuste.

Lisätiedot

V AK I O M U O T O I S E T E U R O O P P AL AISET

V AK I O M U O T O I S E T E U R O O P P AL AISET V AK I O M U O T O I S E T E U R O O P P AL AISET K U L U T T AJALUOTTOTIEDO T ( S E C C I ) 1. Luotonantajan/-välittäjän nimi ja yhteystiedot Luotonantaja Osoite Puhelin Sähköpostiosoite Faksi Internet-osoite

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEITÄ 15 1 JOHDANTO 19

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEITÄ 15 1 JOHDANTO 19 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEITÄ 15 1 JOHDANTO 19 2 MAKSU 23 2.1 Yleistä 23 2.2 Maksusuoritus oikealle taholle 24 2.3 Maksusuorituksen kohdentaminen 29 2.4 Velallisen kohdentamisoikeus ulosotossa 31 2.5

Lisätiedot

ASUMISNEUVONTA TALOUSNEUVONTA ja SOSIAALINEN LUOTOTUS. Sanna Mainonen ja Mervi Ahola

ASUMISNEUVONTA TALOUSNEUVONTA ja SOSIAALINEN LUOTOTUS. Sanna Mainonen ja Mervi Ahola ASUMISNEUVONTA TALOUSNEUVONTA ja SOSIAALINEN LUOTOTUS Sanna Mainonen ja Mervi Ahola Asumisneuvonta Asumisneuvojia koko Helsingissä 15, (+ 1 hankekoordinaattori, 1 psyk.sh. ja yksi asumiskummityöntekijä)

Lisätiedot

PERIJÄTÄR PERINTÄOHJELMA

PERIJÄTÄR PERINTÄOHJELMA PERIJÄTÄR PERINTÄOHJELMA 1 OHJELMAOMINAISUUSLUETTELO I ASIAKAS 1. perintäpalkkio tai -kulu generoituu perintälaskuun, mutta voidaan veloittaa myös toimeksiantajalta. Veloitus voi olla pääomaan sidottu

Lisätiedot

LAUSUNTO MAKSUVIIVÄSTYSTYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ KOSKIEN MAKSUVIIVÄSTYSDIREKTII VIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA JA PERINTÄLAIN UUDISTAMISTA

LAUSUNTO MAKSUVIIVÄSTYSTYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ KOSKIEN MAKSUVIIVÄSTYSDIREKTII VIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA JA PERINTÄLAIN UUDISTAMISTA LAUSUNTO 15.2.2012 Oikeusministeriö Lainsäädäntöjohtaja Antti T. Leinonen PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO oikeusministerio@om.fi LAUSUNTO MAKSUVIIVÄSTYSTYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ KOSKIEN MAKSUVIIVÄSTYSDIREKTII VIN

Lisätiedot

Olipa kerran velka Pirkanmaan ulosottovirasto kihlakunnanulosottomies Mila Riekki kihlakunnanulosottomies Petri Lilja

Olipa kerran velka Pirkanmaan ulosottovirasto kihlakunnanulosottomies Mila Riekki kihlakunnanulosottomies Petri Lilja Olipa kerran velka 13.10.2016 Pirkanmaan ulosottovirasto kihlakunnanulosottomies Mila Riekki kihlakunnanulosottomies Petri Lilja Aiheet Ulosotosta yleisesti Tilastoja Ulosottomenettelystä ja täytäntöönpanotoimista

Lisätiedot

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Kaupunginhallitus liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS Osapuolet. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Kaupunginhallitus 17.8.2015 liite nro 11 (1/10) 1 SOPIMUS KORVAUKSEN MAKSAMISESTA LUONNOS 7.8.2015 Osapuolet 1. Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4, 44100 Äänekosken 2. Rakennusliike Porrokki Oy (Y-tunnus:

Lisätiedot

Alueyhtiöiden fuusioiminen Hekaan

Alueyhtiöiden fuusioiminen Hekaan Alueyhtiöiden fuusioiminen Hekaan Sisältö 1. Yhden yhtiön malli 2. Miksi alueyhtiöiden fuusioiminen Hekaan kannattaa toteuttaa? 3. Epäilyksiä kokonaisfuusiota kohtaan 4. Miksi fuusio kannattaa toteuttaa

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY KAUPUNGIN VUOKRATALOYHTIÖSSÄ. Lakimies Sanna Mäkilä, Helsingin kaupungin asunnot Oy

ASIAKKAIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY KAUPUNGIN VUOKRATALOYHTIÖSSÄ. Lakimies Sanna Mäkilä, Helsingin kaupungin asunnot Oy ASIAKKAIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY KAUPUNGIN VUOKRATALOYHTIÖSSÄ Lakimies Sanna Mäkilä, Helsingin kaupungin asunnot Oy Miksi tietosuoja-asiat ovat tärkeitä kaupungin vuokrataloyhtiössä? Asiakasmäärä

Lisätiedot

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA

Joutsan kunta Y-tunnus Länsitie 5, PL 20, JOUTSA 1(6) VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 VUOKRANANTAJA: Joutsan kunta Y-tunnus 0174108-9 Länsitie 5, PL 20, 19651 JOUTSA 1.2 VUOKRALAINEN Grundfos Environment Finland Oy Y-tunnus: 1599796-6 PL 1036 00101 HELSINKI

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta, sosiaalityön yksikkö (tilaaja)

Kirkkonummen kunta, sosiaalityön yksikkö (tilaaja) Sopimus tukiasuntojen vuokraustoiminnasta 1 Sopijaosapuolet Kirkkonummen kunta, sosiaalityön yksikkö (tilaaja) Espoon Diakoniasäätiö (toteuttaja) 2 Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella Espoon Diakoniasäätiö

Lisätiedot

Maksumuistutuksen lähettäminen Merit Aktivasta

Maksumuistutuksen lähettäminen Merit Aktivasta Maksumuistutuksen lähettäminen Merit Aktivasta Merit Aktivasta voi lähettää maksumuistutuksia sähköpostitse. Tai maksumuistutukset voi tulostaa PDF:ksi ja siitä edelleen paperille ja postittaa itse. Viesti

Lisätiedot

Harri Lindqvist Helsinki

Harri Lindqvist Helsinki Harri Lindqvist Helsinki 8.5.2018 ASUMISPALVELUJEN TOIMINTAMALLIT MAAKUNNILLE JA TILAKESKUKSELLE SIIRTYVÄT ASUMISPALVELUTILAT Tilakeskus vuokraa maakunnille asumispalvelutiloja, joita ovat: Kuntayhtymiltä

Lisätiedot

Ulkoistettu maksuhuomautusten ja perinnän käsittely

Ulkoistettu maksuhuomautusten ja perinnän käsittely Ulkoistettu maksuhuomautusten ja perinnän käsittely Ominaisuuden käyttöönotto vaatii Visma Nova Verkkolaskut -lisenssin (WEI). Voit ulkoistaa maksuhuomautusten ja perinnän käsittelyn Visma Duetto Oy:n

Lisätiedot

Asumisneuvonnan rahoitus, seuranta ja raportointi

Asumisneuvonnan rahoitus, seuranta ja raportointi Asumisneuvonnan rahoitus, seuranta ja raportointi Ympäristöministeriö, Kasarmikatu 25, Hki 3.3.2015 Saara Nyyssölä, erityisasiantuntija Avustus asumisneuvojatoimintaan voidaan myöntää asumisneuvoja-toimintaan,

Lisätiedot

HEKA & Helsingin kaupungin asumisneuvonta Asumisneuvontakoulutus Merja Kallinki & Satu Rautiainen

HEKA & Helsingin kaupungin asumisneuvonta Asumisneuvontakoulutus Merja Kallinki & Satu Rautiainen HEKA & Helsingin kaupungin asumisneuvonta 3.4.2019 Asumisneuvontakoulutus Merja Kallinki & Satu Rautiainen Asumisneuvojan työn lähtökohta on ennaltaehkäistä asunnottomuutta ja häätöjä sekä tukea palveluohjauksellisin

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS. Suomen Vuokranantajat Ry:n puitesopimus. Lindorff Oy 3.1.2014

PALVELUSOPIMUS. Suomen Vuokranantajat Ry:n puitesopimus. Lindorff Oy 3.1.2014 PALVELUSOPIMUS Suomen Vuokranantajat Ry:n puitesopimus Lindorff Oy 3.1.2014 Lindorff Oy Postiosoite: PL 20, 20101 Turku Puhelin: 010 2700 00 Rekisteröity kotipaikka: Helsinki www.lindorff.fi Käyntiosoite:

Lisätiedot

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Nuorten talous- ja velkaneuvonta Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Helsingin talous- ja velkaneuvonta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Häätöjen ennaltaehkäisy ja

Häätöjen ennaltaehkäisy ja Häätöjen ennaltaehkäisy ja asumisen sosiaaliohjaus Vantaalla 25.9.2015 Dimitri Hedman, Sari Heiskanen, Sara Juntunen, Tanja Turunen Asumisen sosiaaliohjaus on aloitettu Vantaalla syyskuussa 2009 osana

Lisätiedot

LIITE 2. TUOMAS- järjestelmään sisältyvät tiedot ja asiakirjat (laaja haastehakemus)

LIITE 2. TUOMAS- järjestelmään sisältyvät tiedot ja asiakirjat (laaja haastehakemus) LIITE 2 TUOMAS- järjestelmään sisältyvät tiedot (laa haastehakemus) SISÄLLYSLUETTELO SYNTYVÄT TIEDOT, ASIAKIRJAKOKONAISUUDET JA ASIA- KIRJAT...4 ASIAKIRJAN SÄILYTYSMUOTO JA AIKA... 4 SÄHKÖINEN...4 PAPERI...

Lisätiedot

YKSIÖT: 437,17-455,66 /kk KAKSIOT: 559,90-785,67 /kk KOLMIOT: 802,82 925,77 /kk NELIÖT: 984,29 1007,80 /kk

YKSIÖT: 437,17-455,66 /kk KAKSIOT: 559,90-785,67 /kk KOLMIOT: 802,82 925,77 /kk NELIÖT: 984,29 1007,80 /kk AS. OY OULUN SONAATIN VUOKRA-ASUNTOJEN HAKEMINEN Oulun ev.-lut. seurakuntayhtymä omistaa As. oy Sonaatin asunnot. Sonaatin asukkaiksi valitaan kaiken ikäisiä henkilöitä. Kaikki hakijat ovat hakuvaiheessa

Lisätiedot

Joukahaisenkatu 6 +358 10 2700 00 20520 TURKU +358 10 2700 100

Joukahaisenkatu 6 +358 10 2700 00 20520 TURKU +358 10 2700 100 LUOTTAMUKSELLINEN 1/11 16. 9. 2011 ASIAKAS Nimi Y-tunnus tai henkilötunnus Osoite IBAN-numero Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin Sähköposti PALVELUN- Nimi Y-tunnus TARJOAJA Lindorff Oy 0140351-4 Osoite

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN ASUMISNEUVONTA. Tinka Pöyry ja Nowzar Nazari

ESPOON KAUPUNGIN ASUMISNEUVONTA. Tinka Pöyry ja Nowzar Nazari ESPOON KAUPUNGIN ASUMISNEUVONTA Tinka Pöyry ja Nowzar Nazari 5.9.2018 Yleistä Espoon kaupungin asumisneuvonnasta Hanke on osa Espoon Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma (AUNE 2016-2019).

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Annika Salonen PERINTÄOPAS PIENYRITTÄJÄLLE

Annika Salonen PERINTÄOPAS PIENYRITTÄJÄLLE Annika Salonen PERINTÄOPAS PIENYRITTÄJÄLLE Liiketalouden koulutusohjelma 2018 PERINTÄOPAS PIENYRITTÄJÄLLE Salonen, Annika Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Huhtikuu 2018 Sivumäärä:

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti 16.2.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki

Lisätiedot

TOIMISTOHUONEISTON VUOKRASOPIMUSLUONNOS

TOIMISTOHUONEISTON VUOKRASOPIMUSLUONNOS TOIMISTOHUONEISTON VUOKRASOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet Vuokranantaja Vuokralainen 2. Vuokrakohde 3. Käyttötarkoitus Imatran Seudun Yritystilat Oy (Y-tunnus 1561501-6) p. 05-235 2800 Esterinkatu 10 55100

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2011 1 (6) Terveyslautakunta Tja/9 13.09.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2011 1 (6) Terveyslautakunta Tja/9 13.09.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2011 1 (6) 244 Lausunto aloitteesta yhteisestä organisaatiosta kunnallisten maksujen perimiseen HEL 2011-001097 T 00 01 06 Päätös Terveysvaikutusten arviointi päätti antaa

Lisätiedot

Määräaikainen tilaus päättyy ilman eri irtisanomista määräajan päättyessä. Määräaikainen tilaus laskutetaan tilauksen alkaessa.

Määräaikainen tilaus päättyy ilman eri irtisanomista määräajan päättyessä. Määräaikainen tilaus laskutetaan tilauksen alkaessa. Aboa Sports Management Oy:n yleiset tilausehdot 1. Yleistä Näitä tilausehtoja sovelletaan tilauksiin, joissa asiakas (jäljempänä Asiakas ) tilaa Aboa Sports Management Oy:ltä EOM-jalkapallolehden (jäljempänä

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUSLUONNOS

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUSLUONNOS LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet Vuokranantaja Imatran Seudun Yritystilat Oy (Y-tunnus 1561501-6) p. 05-235 2800, toimisto@imatran-yh.fi Esterinkatu 10 55100 Imatra Vuokralainen Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS. Lindorff Oy 18.2.2013

YHTEISTYÖSOPIMUS. Lindorff Oy 18.2.2013 Lindorff Oy Lindorff Oy Postiosoite: PL 20, 20101 Turku Puhelin: 010 2700 00 Rekisteröity kotipaikka: Helsinki www.lindorff.fi Käyntiosoite: Joukahaisenkatu 6, Faksi: 010 2700 350 Y-tunnus: 0140351-4 20520

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa?

Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? Mistä voi hakea vuokra-asuntoa? kunnalta kaupungilta Nuorisoasuntoliitolta (NAL) yksityisiltä vuokranantajilta esim. VVO ja SATO yksityisiltä henkilöiltä Mistä saat tietoa taloyhtiösi järjestyssäännöistä?

Lisätiedot

YLEISTÄ TIETOA ULOSOTTOMENETTELYSTÄ

YLEISTÄ TIETOA ULOSOTTOMENETTELYSTÄ YLEISTÄ TIETOA ULOSOTTOMENETTELYSTÄ Satakunnan ulosottovirasto Johtava kihlakunnanvouti Kari Filpus Kihlakunnanulosottomies Evita Nupponen Pori 22.8.2017 (Yhteistyössä apua maatiloille koulutus) ULOSOTON

Lisätiedot