Asumisneuvonnan rahoitus, seuranta ja raportointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asumisneuvonnan rahoitus, seuranta ja raportointi"

Transkriptio

1 Asumisneuvonnan rahoitus, seuranta ja raportointi Ympäristöministeriö, Kasarmikatu 25, Hki Saara Nyyssölä, erityisasiantuntija

2 Avustus asumisneuvojatoimintaan voidaan myöntää asumisneuvoja-toimintaan, joka tukee pitkäaikaisasunnottomien maahanmuuttajien mielenterveyskuntoutujien syrjäytymisuhan alaisten nuorten perheiden ja ikääntyneiden asumista Avustuksella tuettavan toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja ratkaista asumiseen liittyviä ongelmia sekä asunnottomuutta Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa.

3 Asumisneuvoja-avustus Asuntopoliittinen ohjelma asumisneuvojatoiminta vakiinnutetaan ja siihen osoitetaan valtionavustuksia 0,6 milj. euroa vuosittain. ARA myöntää avustukset sekä koordinoi ja valvoo toimintaa Avustusta on voitu myöntää 20 % kustannuksista Hakemuksia/myönteisiä päätöksiä tehty kpl/ vuosi Noin 50 % hakemuksista kasvukeskuksiin Noin 30 kunnassa on toteutettu eri toimijoiden kautta asumisneuvojatoimintaa eri puolilla Suomea Avustuksella palkattu keskimäärin 50 asumisneuvojaa/vuosi Avustusta jäänyt jakamatta n euroa vuosittain Syyt: avustusprosentin pienuus kenelle toiminnan organisointi ja toteutus paikallistasolla kuuluu kuka kustantaa toiminnasta aiheutuvat kustannukset

4 14 Asumisneuvoja-avustuksen hakijat myönteisten päätösten lukumäärä Vuokrat.yhtiö Sote Yhdistys tms

5 8 Asumisneuvoja-avustuksen kohderyhmät

6 Myönnetyt avustukset/ euroa Vuokrat.yhtiö Sote Yhdistys tms

7 Asumisneuvonta vuosille Valtion TAE vuodelle 2015: Asumisneuvojatoiminnan avustamista jatketaan erityistä tukea asumisessaan tarvitseville Toimintaa tulisi kehittää sekä YM:n kiinteistötalouden ylläpitoon liittyvänä toimintana että kokonaisvaltaisesti, laajempana asuinaluekohtaisesti vaikuttavampana STM:n toimialaan liittyvänä sosiaalipalveluna Kehitetään ja vakiinnutetaan pysyväksi toiminnaksi Avustusprosentti nostetaan 35 prosenttiin Avustuksen myöntämisvaltuus nostetaan 0,9 milj. euroon

8 Toiminnan kehittämistavoitteet Poikkihallinnollinen yhteistyö ja sektorirajat ylittävä toiminta Alueellinen laajeneminen, erityisesti kasvukeskukset Toiminnan kehittäminen osana asuinalueiden kehittämistä Kaikille asumisessaan tukea tarvitseville saatavissa oleva palvelu kiinteistön pitoon liittyen/ ym:n hallinnonala asuinaluekohtaisesti/ stm:n hallinnonala Ympäristöministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyö toiminnan kehittämisessä ja juurruttamisessa kuntien toiminnaksi

9 Avustuksen myöntämisperusteet Avustusprosentti määräytyy sen mukaan, miten suuri tarve hankkeelle on ja miten hyvin toiminnan kehittäminen, toteutus ja juurruttaminen on suunniteltu tällaisen hankkeen avustusprosentti voi olla 35 Hankkeelta edellytetään lisäksi systemaattista kustannusseurantaa ja tulosten vaikuttavuuden osoittamista Avustuksen saantiin liittyy velvollisuus raportoida hankkeesta ja sen etenemisestä ARAlle. Avustusta saavien tahojen on täytettävä raportointi- ja seurantalomake

10 Asumisneuvontahakemukset 2015 Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 37 kpl Uusia hakemuksia 15 kpl Haettu avustus yhteensä ,20 Hakemuksista 35 % avustushakemuksia oli 32 kpl ja 20 % avustushakemuksia oli 5 kpl Hakemuksia haettiin eri puolilta Suomea ja erikokoisiin kuntiin Päätökset 9.3. mennessä

11 Asumisneuvontahakemukset 2015 Hakijat 12 9 Vuokrataloyhtiö 9 Sote 16 Järjestö tms

12 Asumisneuvontahakemukset 2015 Kohderyhmät PAAVO II 2 Nuoret 8 Mielenterv.kuntoutujat Päihdekuntoutujat 5 Lapsiperheet 5 Ikääntyneet 4 Kaikki as. / as.aluetyö Maahanmuuttajat 2 Vammaiset 1

13 1. Hankkeen nimi 2. Organisaatio 3. Vastuuhenkilö 4. Yhteystiedot 5. Pvm TÄYTTÖOHJE: Lomaketta täytettäessä ota huomioon, että muutoslukumäärä ja-prosentti verrataan samanpituiseen ajanjaksoon molempina vuosina. Jos asiakkaana pariskunta tai perhe, täytetään vain yhden henkilön osalta. VALITSE YKSI VAIHTOEHTO/ASIAKAS: Muutos Muutos I. Asiakas Lukumäärä Prosentti Lukumäärä Prosentti Lukumäärä Prosentti 1. Uusi asiakas 2. Vanha asiakas VALITSE YKSI VAIHTOEHTO/ASIAKAS: Muutos Muutos II. Asiakas Lukumäärä Prosentti Lukumäärä Prosentti Lukumäärä Prosentti 1. Nainen 2. Mies VALITSE YKSI VAIHTOEHTO/ASIAKAS: Muutos Muutos III. Asiakkaan ikä Lukumäärä Prosentti Lukumäärä Prosentti Lukumäärä Prosentti v v > VALITSE YKSI VAIHTOEHTO/ASIAKAS: Muutos Muutos IV. Asuntotyyppi Lukumäärä Prosentti Lukumäärä Prosentti Lukumäärä Prosentti 1. Kunta/kaupunki vuokranantaja 2. Yksityinen vuokranantaja 3. Yleishyödyllinen vuokranantaja 4. Asumisoikeusasunto 5. Omistusasunto 6. Kriisimajoitus 7. Ei vuokrasopimusta 8. Sukulaisten tai tuttavien luona 9. Alivuokralainen 10. Muu, mikä?

14 VALITSE YKSI VAIHTOEHTO/ASIAKAS: Muutos Muutos V. Asiakasryhmä Lukumäärä Prosentti Lukumäärä Prosentti Lukumäärä Prosentti 1. Lapsiperhe 2. Yksinhuoltaja 3. Pariskunta 4. Yksinasuva 5. Nuori (alle 30v.) 6. Eläkeläinen 7. Maahanmuuttaja VOIT VALITA USEAMMAN VAIHTOEHDON/ASIAKAS: Muutos Muutos VI. Asiakkaan elämäntilanne Lukumäärä Prosentti Lukumäärä Prosentti Lukumäärä Prosentti 1. Työtön 2. Pienituloinen 3. Ylivelkaantunut 4. Asunnoton 5. Terveysongelma 6. Maksuhäiriömerkintä 7. Peliriippuvuus 8. Mielenterveysongelma 9. Päihteet 10. Muu, mikä? VALITSE YKSI VAIHTOEHTO/ASIAKAS: Muutos Muutos VII. Syy asumisneuvonnalle Lukumäärä Prosentti Lukumäärä Prosentti Lukumäärä Prosentti 1. Vuokranmaksun ongelmat 2. Vuokravelka 3. Häiritsevä elämä/ järjestyshäiriö 4. Asunnon huono hoito 5. Asunnon vaihto 6. Kriisitilanne 7. Kulttuurikonflikti 8. Naapuririidat 9. Asunnottomuus 10. Asunnon haku 11. Häätö 12. Asumistilanteen tai asumisen tuen selvittely 13. Ylisuuri vuokra tulotasoon nähden 14. Muu, mikä?

15 VALITSE YKSI VAIHTOEHTO/ASIAKAS: Muutos Muutos VIII. Asumisneuvonnan toimenpiteet Lukumäärä Prosentti Lukumäärä Prosentti Lukumäärä Prosentti 1. Palveluihin ohjaus, neuvonta 2. Asumistilanteen selvittely 3. Taloudellisen tilanteen selvittely 4. Vuokranmaksun selvittely 5. Asumishäiriöiden selvittely 6. Häädön selvittely 7. Kriisitilanteen selvittely 8. Asunnon huonon hoidon selvittely 9. Asumistilanteen seuranta 10. Asumisen opastus 11. Neuvottelu vuokranantajan kanssa 12. Asunnon hakeminen 13. Muu, mikä? VOIT VALITA USEAMMAN VAIHTOEHDON/ASIAKAS: Muutos Muutos IX. Yhteistyötahot Lukumäärä Prosentti Lukumäärä Prosentti Lukumäärä Prosentti 1. Sosiaalitoimi 2. Terveydenhuolto 3. Vuokranantaja 4. Vuokrataloyhtiö 5. Talous- ja velkaneuvonta 6. Edunvalvonta 7. Ulosottovirasto 8. Diakonia/ seurakuntatyö 9. Kolmas sektori 10. Poliisi 11. Muu, mikä? VALITSE YKSI VAIHTOEHTO/ASIAKAS: Muutos Muutos X. Asumisneuvonnan vaikutukset Lukumäärä Prosentti Lukumäärä Prosentti Lukumäärä Prosentti 1. Maksusopimus tehty 2. Vuokravelka selvitetty 3. Vuokranmaksun seuranta 4. Vuokrasopimus jatkuu 5. Häätö peruuntunut 6. Muutto/ uusi asunto 7. Asumishäiriö selvitetty 8. Naapuririita soviteltu 9. Asunnon huono hoito selvitetty 10. Ohjattu muihin palveluihin 11. Muu, mikä?

16 VALITSE YKSI VAIHTOEHTO/ASIAKAS: Muutos Muutos XI. Asiakkuus Lukumäärä Prosentti Lukumäärä Prosentti Lukumäärä Prosentti 1. Asiakkuus jatkuu 2. Asiakkuus päättynyt 3. Asiakkuuteen ei tarvetta 4. Asian hoito jatkuu muulla tavalla VALITSE YKSI VAIHTOEHTO/ASIAKAS: Muutos Muutos Muutos XII. Kustannuksia vähentävät vaikutukset. Käytetään keskiarvoa Lukumäärä EURO Lukumäärä EURO Lukumäärä EURO Prosentti 1. Estetty vuokravelan päätyminen oikeuteen 2. Häätö peruuntunut ulosotosta = Asiakkaalla häätötuomio käräjäoikeudesta ja mahdollinen häätötuomio ilmoitettu ulosotosta 3. Vuokravelka-asia pois käräjäoikeudesta = Vuokravelka-asia viety käräjäoikeuteen ja velka hoidetaan asumisneuvojan avustuksella ennen käräjäoikeuden asettamaa määräaikaa 4. Muu, mikä? (ei palkkakulut, hallinto, tilavuokra tms. kuluja) Yhteensä VALITSE YKSI VAIHTOEHTO/ASIAKAS: Muutos Muutos Muutos XIII. Kustannuksia lisäävät vaikutukset. Käytetään Lukumäärä keskiarvoa EURO Lukumäärä EURO Lukumäärä EURO Prosentti 1. Häätö 2. Vuokravelkasaatavat (kiinteistöyhtiö/vuokranantaja) 3. Asunnon raivaussiivous 4. Muu, mikä? (ei palkkakulut, hallinto, tilavuokra tms. kuluja) Yhteensä

17 XIV. Mainitse kolme eniten työaikaa vievää asumisneuvonnan työtehtävää (kts. vaihtoehdot kohdasta VIII. Asumisneuvonnan toimenpiteet):

18 Maksatushakemus Maksatushakemuksen liitteeksi tulee olla: 1. raportointilomake 2. lyhyt sanallinen yhteenveto tavoitteiden toteutumisesta ja jos ei ole toteutunut, perustelut sille 3. tulosten vaikuttavuuden osoittaminen Tukikelpoisia kustannuksia ovat: 1. henkilöstön palkka 2. palkkaan liittyvät lakisääteiset menot 3. toiminnan toteuttamisen kannalta laskennallinen osuus yleiskustannuksista, max 10 % kokonaiskustannuksista

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015

KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 KYSELY TAMPERELAISTEN NUORTEN ASUNNOTTOMUUSILMIÖN KARTOITTAMISEKSI 2015 Yhteistyössä Tampereen kaupunki ja Nuorisoasuntoliitto ry Annastiina Jansén Nuorisoasuntoliitto ry Jenni Mäki Tampereen asuntotoimi

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 213. ASUNTOHÄÄDÖT 2000-LUVUN SUOMESSA Ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen osapuolten kokemuksia

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 213. ASUNTOHÄÄDÖT 2000-LUVUN SUOMESSA Ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen osapuolten kokemuksia OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA 213 Christa Salovaara-Karstu & Vesa Muttilainen ASUNTOHÄÄDÖT 2000-LUVUN SUOMESSA Ulosoton rekisteritietoja ja vuokrasuhteen osapuolten kokemuksia ENGLISH

Lisätiedot

TILAPÄISMAJOITUS ESPOOSSA

TILAPÄISMAJOITUS ESPOOSSA TILAPÄISMAJOITUS ESPOOSSA Sara Lavonen S 24 Sosiaalityön käytäntötutkimus Sosiaalitieteiden laitos Helsingin yliopisto Syksy 2013 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Valtiotieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje YLEISTÄ Lomakkeen käyttötarkoitus: lomakkeella haetaan määräaikoina haettavaksi julistettavia erityisavustuksia (oppimateriaalin tuotantoon/hankintaan,

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

HELSINGIN ASUMISNEUVONNAN TOIMINTAMALLI

HELSINGIN ASUMISNEUVONNAN TOIMINTAMALLI HELSINGIN ASUMISNEUVONNAN TOIMINTAMALLI Asumisneuvonta on on Helsingin Sosiaali- Sosiaaliviraston ja asunnottomuutta terveysviraston asunnottomuutta ennaltaehkäisevää ennaltaehkäisevää toimintaa, toimintaa,

Lisätiedot

Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali

Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali 1 Vaikuta Vantaalla! Nuorisoasioiden perehdytystilaisuuden materiaali 18.4.2013 Lasten ja nuorten kulttuuritalo Vernissa, Vantaa 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA

TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA Ohje 1 (15) TÄYTTÖOHJE TOIMINTASELOSTE-LOMAKE (RAY3705), JOLLA HAETAAN UUTTA PROJEKTIAVUSTUSTA Yleistä... 1 1. Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2. Haettava avustus... 2 3. Projektin toteutusalue...

Lisätiedot

Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009

Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009 Nuttu-projektin loppuraportti 2006 2009 Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry 30.4.2010 1 Nuttu-projektin raportti 2006 2009 2 Prologi Asunnottomuus on yleisesti ymmärretty sitkeäksi yhteiskunnalliseksi

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonnan arviointi

Talous- ja velkaneuvonnan arviointi Talous- ja velkaneuvonnan arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 8/2009 KIRSTI RISSANEN Talous- ja velkaneuvonnan arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

VELKAHALLINTAOHJELMA. Osa II: Nykytila ja sen arviointi. - Velkahallintatyöryhmän muistioita -

VELKAHALLINTAOHJELMA. Osa II: Nykytila ja sen arviointi. - Velkahallintatyöryhmän muistioita - VELKAHALLINTAOHJELMA Osa II: Nykytila ja sen arviointi - Velkahallintatyöryhmän muistioita - 2 SISÄLLYSLUETTELO I Toiminnan koordinointi...4 II Taloustietämyksen antaminen...5 2.1 Talouskasvatus...5 2.2

Lisätiedot

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA 1 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA Tähän oppaaseen on koottu terveyden edistämisen määrärahan hakemiseen, käyttämiseen, raportointiin, arviointiin ja seurantaan liittyviä asioita. Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/6 MH 27.5.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2007-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Sivu 1/9 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA RAHOITUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Tällä hakemuksella voidaan hakea kansallista maakunnan kehittämisrahaa, sekä kansallisia erityisohjelmia. Maakunnan kehittämisrahoituksen

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/8 MH 27.8.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2014-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi

Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi VARSINAIS-SUOMEN LIITTO Ohje Maakunnan kehittämisrahan hakulomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomakkeella voidaan hakea avustusta kansallisesta maakunnan kehittämisrahasta maakuntaohjelmaa toteuttaviin

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 Liite 4 TAIVALKOSKEN KUNTA

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 Liite 4 TAIVALKOSKEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 TAIVALKOSKEN KUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2012 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2011 2/24 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET Suomen perustuslain

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

S-ASUNNOT OY:N MALMIN ÄSSÄKOTEIHIN VALITSE- MATTA JÄÄNEET ASUNNONHAKIJAT VUONNA 2003

S-ASUNNOT OY:N MALMIN ÄSSÄKOTEIHIN VALITSE- MATTA JÄÄNEET ASUNNONHAKIJAT VUONNA 2003 S-ASUNNOT OY:N MALMIN ÄSSÄKOTEIHIN VALITSE- MATTA JÄÄNEET ASUNNONHAKIJAT VUONNA 2003 Maria Laurila Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ Laurila,

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta SOTE 10.2.2015 MENETTELYTAPAOHJE TOIMEENTULOTUKIASIOIDEN KÄSITTELYYN 1.3.

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta SOTE 10.2.2015 MENETTELYTAPAOHJE TOIMEENTULOTUKIASIOIDEN KÄSITTELYYN 1.3. KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta SOTE 10.2.2015 MENETTELYTAPAOHJE TOIMEENTULOTUKIASIOIDEN KÄSITTELYYN 1.3.2015 ALKAEN 2 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta SOTE 10.2.2015

Lisätiedot

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt 1 Esipuhe Tutkimuksen kohteena olivat Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan 2012-2015 kuuluvat

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Hartola, Iitti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Pukkila, Sysmä Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen...

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706)

TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) OHJE 1 (14) TÄYTTÖOHJE YLEISAVUSTUKSEN TOIMINTASELOSTELOMAKE (RAY3706) Yleistä... 1 1 Hakijan ja haettavan avustuksen perustiedot... 1 2 Haettava avustus... 2 3 Avustusstrategian päälinjat... 2 4 Järjestön

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNGIN PERUSTURVALAUTAKUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.8.2013 ALKAEN

FORSSAN KAUPUNGIN PERUSTURVALAUTAKUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.8.2013 ALKAEN FORSSAN KAUPUNGIN PERUSTURVALAUTAKUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.8.2013 ALKAEN Perusturvalautakunta hyväksynyt 71 27.6.2013 Voimaantuloajankohta 1.8.2013 2 1. YLEISTÄ... 3 2. TOIMEENTULOTUKIASIAN

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2012

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2012 1 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.9.2012 2 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 4 2 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN... 4 3 TOIMEENTULOTUEN HAKEMUSMENETTELY... 5 3.1 TOIMEENTULOTUEN MÄÄRÄYTYMISAIKA...

Lisätiedot