Raportti Hyvinvointikysely ikäihmisille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raportti Hyvinvointikysely ikäihmisille"

Transkriptio

1 Raportti Hyvinvointikysely ikäihmisille Kysely uuden Oulun yli 65-vuotiaille henkilöille Haukiputaan osio Toteutettu lokakuussa 2011 Kyselyn toteutus Hyvinvointikysely ikäihmisille toteutettiin vuoden 2011 lopussa. Kysely laadittiin uuden Oulun asukkaille. Kyselyyn kokonaisuudessaan vastasi 847 henkilöä ja osittain 979 henkilöä. Kysely lähetettiin satunnaisotannalla 1300:lle yli 65-vuotiaille henkilöille kuntien väkilukuun suhteutettuna. Kysely lähetettiin 117 Haukiputaalaiselle, joista kyselyyn vastasi 66 henkilöä. Vastausprosentti on näin 56,4 %. Kokonaisuudessaan kyselyyn vastasi 704 henkilöä, vastausprosentti 54,2 %. Kyselyyn oli mahdollista vastata myös internetissä. Kyselyyn oli linkki kunkin mukana olevan kunnan etusivulla kahden viikon ajan. Haukiputaalaisista kyselyn internetissä aloitti 12 vastaajaa, lopullinen internetvastaajien määrä oli 6. Internetissä vastaaminen aloitettiin kaikkiaan 256 kertaa, loppuun asti vastanneita oli 138 kpl. Kyselyyn vastaamisen keskeyttämisen syitä voi olla moninaisia, todennäköisenä syynä pidettiin kyselyn pituutta. Vastausten analysoinnissa huomioidaan myös osittain vastanneet. Oulun ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan opiskelijat suorittavat hyvinvointikyselyn haastatteluna ikääntyneille Oulun kauppaliikkeiden edustalla vanhustenviikolla. Haastatteluun vastasi 19 henkilöä. Haastateltaviin ei valikoitunut Haukiputaalaisia vastaajia. kunta haastatellut Internet-vastaajat postitse vastanneet yhteensä Oulu Haukipudas Kiiminki Oulunsalo Yli - Ii yhteensä (256) Taulukko 1: Vastanneiden määrä 690 (704) 847 (osittain 979) Kyselyyn vastasi loppuun saakka 847 henkilöä, mutta tulosten analysoinnissa huomioidaan kaikki 979 osittaista vastausta. Internetissä kyselyn aloitti 256 vastaajaa. Postitse palautui kaikkiaan 704 vastauslomaketta. Näistä vastaajista 14 ei ollut vastannut kysymykseen asuinkunnasta. kunta postitse lähetetyt lomakkeet palautuneet lomakkeet vastausprosentti Oulu ,3 % Haukipudas ,4 % Kiiminki ,9 % Oulunsalo ,9 % Yli - Ii % yhteensä (704) 53,1 % (54,2) % Taulukko 2: Postitse vastanneet Vastaavanlainen hyvinvointikysely senioribarometri toteutettiin vuonna 2007 Oulun kaupungissa asuville yli 65-vuotiaille. Vuosien 2007 ja 2011 kyselyt eivät olleet identtiset, mutta paljon yhteneväisyyksiä löytyi. Tällöin kyselyyn tuli 700 vastausta, 97 niistä internetin kautta.

2 Kyselyn tulokset, kaikki vastaajat Kyselyn pääotsakkeita olivat 1. taustatiedot ja asuminen, 2. tyytyväisyys asuntoon ja asuinympäristöön, 3. onnellisuudesta, 4. huolista ja murheista, 5. väitteitä, 6. arvioita ikäihmisten tulevaisuudesta sekä arvioita omasta tulevaisuudesta ja 7. avoimet palautteet. Kyselyn sisältö on lopussa liitteenä 1. Raportin kuvat ovat Haukiputaan vastaajien aineistoa. 1. Taustatiedot ja asuminen Yleinen huomio on, että Kiimingissä ja Oulunsalossa alle 75-vuotiaiden vastaajien osuus oli yli 74 %. Vuoden 2007 kyselyyn verrattuna yli 75-vuotiaden vastaajien osuus oli kasvanut 33,4 %:sta 37,6 %:iin. Siviilisäätyjakauma oli kunnittain hyvin samankaltainen.

3 Jokaisessa kunnassa yli 90 % vastaajista oli asunut kotikunnissaan yli 5 vuotta. Vastaajat asuinkunnittain. Asuinkunnasta kysyttiin myös asuinaluetta. Jaottelu tehtiin suuraluejaon mukaan, jonka perusteella kaikki vastaajat eivät osanneet hahmottaa asuinaluettaan. Koko kyselyn vastaaja-aineistosta 44,2 prosenttia asui kerrostalossa, joista neljänneksellä ei ollut hissiä.

4 Vastauksista voisi päätellä, että 61,3 % vastaajista asuu yksin. Toisaalta palautteista ilmeni, että kysymyksen tarkoitusta ei oltu ymmärretty, kuuluuko puolison kanssa asuminen vastata tässä. Kuntakohtaisesti katsottuna, kaikissa muissa kunnissa yli 50 %:lla vastaajista omaiset asuivat naapurissa tai samalla paikkakunnalla, paitsi Yli Iissä vain 23,1 % vastaajista. Koko kyselyssä 88,8 % vastaajista asui omistusasunnossa.

5 2. Tyytyväisyys asuntoon ja asuinympäristöön 1. Asunnon koko (77) (EOS: 3) 2. Asunnon kunto (77) (EOS: 3) 3. Asunnon sijainti (76) (EOS: 6) 4. Asunnon sopivuus (mm. liikkuminen) (76) (EOS: 2) Tyytyväisyys asuntoon 1. Asuinympäristöni on rauhallinen (76) (EOS: 0) 2. Asuinympäristöni ilmanlaatu on hyvä (76) (EOS: 0) 3. Asuinalueeni puistot ja viheralueet on hoidettu hyvin (76) (EOS: 5) 4. Asuinympäristöni kadut ja tiet on hoidettu hyvin (77) (EOS: 4) 5. Asuinympäristöstäni pääsee hyvin palvelujen ja harrastusten pariin (77) (EOS: 3) Esim. kävellen, julkisella liikenteellä Asuinympäristöjen osalta tyytyväisyys kunnissa vaihteli paljon. Tyytyväisyys asuinympäristöön 3. Onnellisuudesta Onnellisuudesta kysyttäessä pyydettiin valitsemaan listauksesta 3 vaihtoehtoa, jotka tuottavat eniten iloa ja onnellisuutta elämään. Vaihtoehdot olivat: lasten hyvinvointi, lastenlapset, parisuhde, ystävyyssuhteet, harrastukset, luottamus tulevaisuuteen, asunto ja asuminen, terveystilanne, taloustilanne, arjesta selviytyminen, turvallisuuden tunne, yhteys sukulaisiin, uskonnollisuus/usko, muu, mikä? Kolme eniten onnellisuutta tuottavaa asiaa olivat lasten hyvinvointi, lastenlapset ja parisuhde sekä koko aineiston, että Haukiputaan vastaajien osalta. Sama kolmen kärki oli myös Oulun vuoden 2007 kyselyssä. Oulunsalon vastaajilla kolmen kärki oli poikkeava: lasten hyvinvointi, lastenlapset ja terveystilanne. 4. Huolista ja murheista Huolista ja murheista kysyttäessä pyydettiin valitsemaan listauksesta 3 vaihtoehtoa, jotka huolestuttavat vastaajaa eniten. Vaihtoehdot olivat taloustilanne, huoli tulevaisuudesta, ikääntyminen, parisuhteeseen liittyvät asiat, läheisen ihmisen terveys, oma terveys, oma mielenterveys, harrastusten puute, ystävien puute, arjesta selviytyminen, arkielämän yksitoikkoisuus, asumiseen liittyvät asiat, yleinen turvattomuus, kuntapalvelujen heikentyminen, ei huolia eikä murheita, muu, mikä? Kolme eniten valittua asiaa olivat joka kunnassa oma terveys, ikääntyminen ja kuntapalvelujen heikentyminen. Vuonna 2007 kyselyssä huolien ja murheiden osalta oli poikkeava tulos. Tuolloin oma terveys ja ikääntyminen huolettivat, kolmanneksi huolenaiheeksi nousi läheisen ihmisen terveys.

6 5. Väitteitä Kyselyssä oli 16 erilaista väitettä, johon vastaajan piti arvioida, kuinka hyvin väittämät pitivät vastaajan kohdalla paikkaansa. Tulokset on koottu alla olevaan taulukkoon. Taulukossa ilmoitettu luku on % vastaajista ja hahmottamisen helpottamiseksi ilmoitettu vain suurempi prosenttimäärä. Suluissa on nähtävissä koko aineiston vastaukset. väittämä pitää paikkaansa ei pidä paikkaansa Olen onnellinen 83,1 (85,8) Olen aktiivinen kansalainen 57,4 (59,3) Olen hyvässä kunnossa ikäisekseni 79,4 (79,3) Hoidan riittävästi terveyttäni 72,5 (76,5) Kuntosaliharjoittelu on osa kuntoni ylläpitoa 80,9 (69,3) Tunnen oloni yksinäiseksi 79,4 (76) Arkielämä tuntuu tylsältä 78,8 (76,5) Haluan auttaa muita ikäihmisiä 67,6 (61) Haluaisin osallistua ja toimia enemmän 64,2 (58,6) Rahat riittävät tarvittaviin menoihin 88,6 (87,5) Pelkään tulevaisuutta 64,2 (69,2) Tietokoneiden käyttö on osa jokapäiväistä elämääni 50 (52,2) 50 Tietokoneiden käyttö on osa ikäihmisten jokapäiväistä elämää 87,3 (66,4) Aktiivinen ja toimiva vanhusneuvosto on merkityksellinen 73 (71,5) Kuntani tiedottaa hyvin sosiaali- ja terveystoimen palveluista 55,2 (59,4) Kuntien yhdistyminen vaikuttaa elämääni 80,4 (72,3) Taulukko 3: Väitteitä Suurin osa vastaajista (liki/yli 80 %) oli onnellisia ja hyvässä kunnossa ikäisekseen sekä koki, että rahat riittävät tarvittaviin menoihin. Palveluista tiedottamiseen enemmistö oli tyytymätön Haukiputaalla ja Oulussa, muissa kunnissa enemmistö oli tyytyväinen. Väitteessä kuntien yhdistyminen vaikuttaa elämääni yleinen näkemys oli, että ei pidä paikkaansa. Kuitenkin Haukiputaalaisista 80,4 % koki väitteen pitävän paikkaansa. Vuoden 2007 kyselyyn verrattuna onnellisuuden kokemus ja toisaalta myös yksinäisyyden kokemus on kasvanut. 6. Arvioita ikäihmisten tulevaisuudesta ja arvioita omasta tulevaisuudesta Tulevaisuuden arvioinnissa vastaajilta pyydettiin ensin arviointia yleisellä tasolla ja seuraavaksi tuli arvioida oman elämän kehittymistä 5 10 vuoden kuluessa. Vastaajan tuli arvioida, miten todennäköisesti asiat tapahtuvat. Tulokset on esitetty alla olevissa taulukoissa. Taulukossa ilmoitettu luku on % vastaajista. arvioita ikäihmisten tulevaisuudesta todennäköistä epätodennäköistä Ikäihmisten tyytyväisyys elämään lisääntyy 60,9 (68,8) Ikäihmisten arvostus lisääntyy 74,3 (77,7) Ikäihmisiä kuunnellaan enemmän päätöksenteossa 80,3 (83) Ikäihmisten itsekkyys väestöryhmänä lisääntyy 64,7 (54,5) Ikäihmisten palvelujen määrä kasvaa 58,6 (57,5) ikäihmisten palvelujen laatu kehittyy 62,7 (61,9) Palvelut ovat yksilöllisempiä 66,7 (64,9) Ikäihmiset voivat itse valita tarvitsemansa palvelut 56,7 (57,5) Yksityiset palvelut lisääntyvät 92,8 (91,4) Ikäihmisten talous kohenee 76,1 (83,6) Ikäihmiset joutuvat rahoittamaan itse omia palveluitaan 95,9 (94,8) enenevässä määrin Heikko kuntatalous vaarantaa ikäihmisten palvelut 90,3 (92,8) Taulukko 4: Arvioita ikäihmisten tulevaisuudesta

7 Yleensä ikäihmisten tulevaisuutta arvioitaessa oltiin aika pessimistisiä, mutta vuonna 2007 oltiin vielä enemmän. Suuri osa vastaajista koki, että heikko kuntatalous vaarantaa ikäihmisten palvelut, yksityiset palvelut lisääntyvät ja on todennäköistä, että ihmiset joutuvat rahoittamaan omia palveluitaan enenevässä määrin. Arvioita omasta tulevaisuudesta (5-10 vuoden kuluessa) todennäköistä epätodennäköistä Liikun enemmän 68,1 (67,8) Olen onnellisempi kuin nyt 82,1 (80,9) Selviydyn itse päivittäisestä arjesta 74,3 (71,1) Käytän enemmän rahaa omaan hyvinvointiini 50 (52) 50 Pidän enemmän yhteyttä sukulaisiin 53,7 (53,3) Ystävieni määrä pysyy vähintään samana 83,3 (76,7) Osallistun enemmän yhteiskunnallisiin asioihin 97,1 (92,6) Asun nykyisessä kodissani 82,4 (78,9) Muutan toiseen kuntaan 94,3 (95,9) Huolehdin terveydestäni aktiivisemmin 77,5 (69,9) Sairaudet heikentävät elämänlaatua 85,5 (83,1) Käytän kotihoitoa laajemmin 56,1 (54,7) Taulukko 5: Arvioita omasta tulevaisuudesta Omaa tulevaisuutta arvioitaessa yli 74 % koki selviytyvänsä itse päivittäisestä arjesta vielä 5 10 vuoden kuluttua. Usea uskoi asuvansa edelleen samalla paikkakunnalla ja nykyisessä kodissaan. Sairauksien uskottiin kuitenkin heikentävän elämänlaatua. 7. Avoimet palautteet Avoimia palautteita saapui runsaasti, lähes jokaiselta vastaajalta. Palautteita saattoi jättää seuraavien otsakkeiden alle: Ikäihmisten asioissa kuntani ansaitsee seuraavat KIITOKSET, Ikäihmisten asioissa kuntani ansaitsee seuraavat MOITTEET ja Palautteeni ikäihmisten palveluista vastaaville luottamushenkilöille ja virkamiehille. Haukiputaalla kiitosta saivat terveyspalvelut ja harrastusmahdollisuudet. Moitteissa ilmaistiin huoli syrjäkylillä asuvien pääsystä palvelujen piiriin: huonot kulkuyhteydet ja lähipalvelujen puute. Terveyspalvelut saivat myös paljon moitteita, sekä myös laitoshoito, siellä mm. henkilökunnan vähyys. Palautteet luottamushenkilöille ja virkamiehille olivat pitkälti moitteisiin liittyviä. Usea vastaaja pyysi päättäjiä asettumaan ikääntyneen asemaan, jotta inhimillinen asenne päätöksenteossa säilyisi.

8 Vertailua alle ja yli 75-vuotiaiden vastauksien osalta, koko aineisto Kuntakohtaisesti aineistoja verratessa, vastaukset olivat hyvin usein hyvin samantyyppisiä. Vertailtaessa vastaajia iän mukaan, löytyi seuraavia eroja. Vertailua iän mukaan koko aineisto * = pitää paikkaansa Alle 75-vuotiaat (n=562) avioliitossa 68,1 % 47,4 % Onnellisuutta tuovat asiat, sama top 3 Lasten hyvinvointi Lapsenlapset Parisuhde Huolet ja murheet, sama top 3 Ikääntyminen Oma terveys Kuntapalvelujen heikentyminen 46 % 49,2 % 48 % 46,9 % 54,4 % 44,9 % Yli 75-vuotiaat (n=343) 45,8 % 40,8 % 32,1 % 51,3 % 63 % 36,4 % Olen onnellinen * 88,3 % 81,7 % Olen aktiivinen kansalainen * 64,2 % 50 % Tunnen oloni yksinäiseksi * 18,3 % 34,5 % Arkielämä tuntuu tylsältä * 19,8 % 30,4 % Rahat riittävät tarvittaviin menoihin * 87,5 % 88,4 % Pelkään tulevaisuutta * 28,2 % 35,1 % Tietokoneiden käyttö on osa jokapäiväistä elämääni * 65,3 % 28,2 % Alla olevissa * = todennäköistä vastanneiden % -osuus.

9 Kyselyn tulokset tullaan hyödyntämään Oulun kaupungin palveluiden suunnittelussa sekä kehittämisessä asiakaslähtöisempään suuntaan. Hyvinvointikysely on tarkoitus toteuttaa joka neljäs vuosi.

10 LIITE 1 Kysely TAUSTATIEDOT: 1. Sukupuoli ( ) Nainen ( ) Mies 2. Ikä ( ) vuotta ( ) vuotta ( ) yli 85 vuotta 3. Siviilisääty ( ) Naimaton ( ) Avioliitossa ( ) Avoliitossa ( ) Eronnut ( ) Leski 4. Asumisaika nykyisessä kunnassa ( ) Yli 5 vuotta ( ) Alle 5 vuotta 5. Nykyinen asuinkunta sekä kylä/kaupunginosa ( ) Haukipudas ( ) Kello ( ) Haukiputaankylä ( ) Kiiminki ( ) Alakylä ( ) Haipuskylä ( ) Hannus ( ) Huttukylä ( ) Jääli ( ) Kirkonkylä ( ) Tirinkylä ( ) Välikylä ( ) Ylikylä ( ) Oulu ( ) Hiukkavaara ( ) Höyhtyä ( ) Kaakkuri ( ) Kaijonharju ( ) Kaukovainio ( ) Keskusta ( ) Korvensuora ( ) Koskela ( ) Maikkula ( ) Myllyoja ( ) Nuottasaari ( ) Oulunsuu ( ) Pateniemi ( ) Puolivälinkangas ( ) Sanginsuu ( ) Tuira ( ) Ylikiiminki ( ) Oulunsalo

11 ( ) Yli-Ii ( ) Jakkukylä ( ) Karjalankylä ( ) Kollaja ( ) Tannila ASUMINEN: 1. Asumismuoto ( ) Omakotitalo ( ) Paritalo/Rivitalo ( ) Kerrostalo hissillä ( ) Kerrostalo ilman hissiä ( ) Muu 2. Asutteko yhdessä lastenne tai muiden omaistenne kanssa ( ) Kyllä ( ) Ei 3. Etäisyys omaisiin (mm. lapset, aikuiset lapsenlapset) ( ) Asumme / asun samalla paikkakunnalla ( ) Omaiset asuvat naapurissa ( ) Omaiset asuvat muualla, kuitenkin alle 100 km päässä ( ) Omaiset asuvat muualla, yli 100 km päässä 4. Asunnon omistussuhde ( ) Omistusasunto ( ) Vuokra-asunto 5. Asunnon koko ( ) Alle 40 neliömetriä ( ) neliömetriä ( ) Yli 80 neliömetriä TYYTYVÄISYYS ASUNTOON (merkitkää rastit): 1. Asunnon koko l l l l l l l l l l l 2. Asunnon kunto l l l l l l l l l l l 3. Asunnon sijainti l l l l l l l l l l l 4. Asunnon sopivuus (mm. liikkuminen) l l l l l l l l l l l tyytymätön tyytyväinen TYYTYVÄISYYS ASUINYMPÄRISTÖÖN (merkitkää rastit): 1. Asuinympäristöni on rauhallinen l l l l l l l l l l l 2. Asuinympäristöni ilmanlaatu on hyvä

12 l l l l l l l l l l l 3. Asuinalueeni puistot ja viheralueet on hoidettu hyvin 4. Asuinympäristöni kadut ja tiet on hoidettu hyvin 5. Asuinympäristöstäni pääsee hyvin palvelujen ja harrastusten pariin Esim. kävellen, julkisella liikenteellä l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l eri mieltä samaa mieltä

13 ONNELLISUUDESTA: Mitkä asiat tuottavat tällä hetkellä eniten iloa ja onnellisuutta elämäänne? Valitkaa 3 vaihtoehtoa: ( ) Lasten hyvinvointi ( ) Lapsenlapset ( ) Parisuhde ( ) Ystävyyssuhteet ( ) Harrastukset ( ) Luottamus tulevaisuuteen ( ) Asunto ja asuminen ( ) Terveystilanne ( ) Taloustilanne ( ) Arjesta selviytyminen ( ) Turvallisuuden tunne ( ) Yhteys sukulaisiin ( ) Uskonnollisuus / Usko ( ) Muu, mikä HUOLISTA JA MURHEISTA: Mitkä asiat huolestuttavat Teitä eniten? Valitkaa 3 vaihtoehtoa: ( ) Taloustilanne ( ) Huoli tulevaisuudesta ( ) Ikääntyminen ( ) Parisuhteeseen liittyvät asiat ( ) Läheisen ihmisen terveys ( ) Oma terveys ( ) Oma mielenterveys ( ) Harrastusten puute ( ) Ystävien puute ( ) Arjesta selviytyminen ( ) Arkielämän yksitoikkoisuus ( ) Asumiseen liittyvät asiat ( ) Yleinen turvattomuus ( ) Kuntapalvelujen heikentyminen ( ) Ei huolia, eikä murheita ( ) Muu, mikä?

14 VÄITTEITÄ: Kuinka hyvin seuraavat väittämät pitävät kohdallanne paikkaansa (merkitkää rastit): väittämä pitää paikkansa ei pidä paikkaansa Olen onnellinen Olen aktiivinen kansalainen Olen hyvässä kunnossa ikäisekseni Hoidan riittävästi terveyttäni Kuntosaliharjoittelu on osa kunnon ylläpitoani Tunnen oloni yksinäiseksi Arkielämä tuntuu tylsältä Haluan auttaa muita ikäihmisiä Haluaisin osallistua ja toimia enemmän Rahat riittävät tarvittaviin menoihin Pelkään tulevaisuutta Tietokoneiden käyttö on osa jokapäiväistä elämääni Tietokoneiden käyttö on osa ikäihmisten jokapäiväistä elämää Aktiivinen ja toimiva vanhusneuvosto on merkityksellinen Kuntani tiedottaa hyvin sosiaali- ja terveystoimen palveluista Kuntien yhdistyminen vaikuttaa elämääni (Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo ja Yli-Ii muodostavat uuden Oulun vuonna 2013) ARVIOITA IKÄIHMISTEN TULEVAISUUDESTA: Arvioikaa tulevaisuutta ikäihmisten näkökulmasta yleisellä tasolla: Ikäihmisten tyytyväisyys elämään lisääntyy Ikäihmisten arvostus lisääntyy Ikäihmisiä kuunnellaan enemmän päätöksenteossa Ikäihmisten itsekkyys väestöryhmänä lisääntyy Ikäihmisten palvelujen määrä kasvaa Ikäihmisten palvelujen laatu kehittyy Palvelut ovat yksilöllisempiä Ikäihmiset voivat itse valita tarvitsemansa palvelut Yksityiset palvelut lisääntyvät Ikäihmisten talous kohenee Ikäihmiset joutuvat rahoittamaan itse omia palveluitaan enenevässä määrin Heikko kuntatalous vaarantaa ikäihmisten palvelut todennäköistä epätodennäköistä ARVIOITA OMASTA TULEVAISUUDESTA: Miten arvioitte elämänne kehittyvän seuraavien 5-10 vuoden kuluessa? Miten todennäköisesti seuraavat asiat tapahtuvat? Liikun enemmän Olen onnellisempi kuin nyt Selviydyn itse päivittäisestä arjesta Käytän enemmän rahaa omaan hyvinvointiini todennäköistä epätodennäköistä

15 Pidän enemmän yhteyttä sukulaisiin Ystävieni määrä pysyy vähintään samana Osallistun enemmän yhteiskunnallisiin asioihin Asun nykyisessä kodissani Muutan toiseen kuntaan Huolehdin terveydestäni aktiivisemmin Sairaudet heikentävät elämänlaatua Käytän kotihoitoa laajemmin Ikäihmisten asioissa kuntani ansaitsee seuraavat KIITOKSET: Ikäihmisten asioissa kuntani ansaitsee seuraavat MOITTEET: Palautteeni ikäihmisten palveluista vastaaville luottamushenkilöille ja virkamiehille: Kiitos kyselyyn osallistumisesta!

Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti. Simo Pokki Vertikal Oy

Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti. Simo Pokki Vertikal Oy Rovaniemen senioribarometri 2010 Tulokset graafisesti Simo Pokki Vertikal Oy 60 Asuinpaikka ikäryhmittäin (kpl) 50 50 47 43 40 36 30 29 20 19 22 23 20 15 10 7 12 9 10 7 6 5 10 10 5 4 0 Kairantiimi RovaTiimi

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista

Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Väestöennusteet, seinäjokisten ikäihmisten odotuksia ja mielipiteitä hyvinvoinnin kehittymisestä ja elämän odotuksista Projektipäällikkö Erna Hilli erna.hilli@etela-pohjanmaa.fi http://www.epliitto.fi

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake KAUPUNGIN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄ TUTKIMUSLOMAKE 1. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 1) mies 2) nainen 2. Ikäni on vuotta

Lisätiedot

Osallisuus Oulussa, totta vai tarua? Pasi Laukka, Yhteisötoiminnan päällikkö

Osallisuus Oulussa, totta vai tarua? Pasi Laukka, Yhteisötoiminnan päällikkö Osallisuus Oulussa, totta vai tarua? Pasi Laukka, Yhteisötoiminnan päällikkö Missä ollaan nyt? -kaiken ikäisten kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen - Kuntalaisten osallisuus

Lisätiedot

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki

Kansalaiskysely 2014. Mäntsälä + kaikki Kansalaiskysely 2014 Mäntsälä + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä yhteensä 1421 vastaajaa Mäntsälästä 330 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 22 vastaajaa 23 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta Haukipudas, asukkaita n. 19000 Kiiminki, asukkaita n. 13000 Oulu, asukkaita n. 143000 Oulunsalo, asukkaita n. 9700 Yli-Ii, asukkaita n. 2200 Oulu 2012 Uusi Oulu

Lisätiedot

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa ikäihmisten tulevaisuuden asumistarpeita ja odotuksia. Kysely on tarkoitettu yli 55-vuotiaille Jyväskylässä

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Raahesta vuonna 2015 poismuuttaneet kyselyn tulokset

Raahesta vuonna 2015 poismuuttaneet kyselyn tulokset Raahesta vuonna 2015 poismuuttaneet kyselyn tulokset Raahen kaupunginhallitus 7.11.2016 Vastaus valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloitteeseen Kv 21.3.2016 41 / väkiluvun laskun aiheuttamat toimenpiteet

Lisätiedot

MATO luonnoksen esittely

MATO luonnoksen esittely Maankäytön toteuttamisohjelma MATO 2014-2018 MATO luonnoksen esittely 24.4.2013 MATO seminaari, Jouni Kurttila MAAPOLIITTINEN OHJELMA (MAPO) Maapoliittiset linjaukset sisältävä maapoliittinen ohjelma

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Kansalaiskysely Pornainen + kaikki

Kansalaiskysely Pornainen + kaikki Kansalaiskysely 2014 Pornainen + kaikki Vastaajamäärä Koko selvityksessä vastaajia yhteensä 1421 Pornaisista 45 vastaajaa Tuhatta täysi-ikäistä asukasta kohden 13 vastaajaa 3 % kaikista vastaajista 2.

Lisätiedot

HYVINVOINTITAPAAMINEN. 1. tapaaminen / 20. Muuta:

HYVINVOINTITAPAAMINEN. 1. tapaaminen / 20. Muuta: HYVINVOINTITAPAAMINEN 1. tapaaminen / 20 Omaisen syntymävuosi Siviilisääty LÄHEISEN TAUSTATIEDOT Läheiseni on 1. puoliso 3. sisar / veli 2. lapsi 4. joku muu, kuka Syntymävuosi Missä / miten asuu? Diagnoosi(t)

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Liite 1 JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Kyselytutkimus alueelle muuttaneille ja pendelöijille MARKKINATUTKIMUSPALVELUT 2013 Hannu Tuuri, Marja Katajavirta SISÄLTÖ 1. Taustatietoja

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYNEIDEN VOINTI JA VIRE -TUTKIMUKSEN TULOKSET. Seppo Kettunen #iareena18

VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYNEIDEN VOINTI JA VIRE -TUTKIMUKSEN TULOKSET. Seppo Kettunen #iareena18 VANHUUSELÄKKEELLE SIIRTYNEIDEN VOINTI JA VIRE -TUTKIMUKSEN TULOKSET Seppo Kettunen 2.2.2018 @sepket #iareena18 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Ikääntyvien hyvinvointi puhuttaa ja eläkkeelle jääminen aiheuttaa elämänmuutoksia,

Lisätiedot

Liikenteen käytännön hoitamiseen liittyviä taustatietoja

Liikenteen käytännön hoitamiseen liittyviä taustatietoja 1(24) Liikenteen käytännön hoitamiseen liittyviä taustatietoja Mahdolliset WC-tilat päätepysäkeille Kuljettajavaihtojen ja taukojen suunnittelu sekä WC-tilojen järjestäminen kuuluu liikennöitsijälle. Paikkatoiveet

Lisätiedot

Yhdessä vai erillään?

Yhdessä vai erillään? Yhdessä vai erillään? Parisuhteet elämänkulun ja Ikihyvä-hankkeen kymmenvuotisseurannan näkökulmasta Tiina Koskimäki Lahden Tutkijapraktikum, Palmenia, Helsingin yliopisto Lahden Tiedepäivä 27.11.2012

Lisätiedot

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO

WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO WHOQOL-BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI - LYHYT VERSIO Ulottuvuus 1 Ulottuvuus 2 Ulottuvuus 3 Ulottuvuus 4 Kaavat eri ulottuvuuksien yhteispisteiden laskemiseen (6-Q3) + (6-Q4) + Q10 +

Lisätiedot

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta , KUKE

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta , KUKE Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta 20.11.2014, KUKE Oulun kaupunki TULOSLASKELMA TOT/ BUDJ/ TOT-% ENNUSTE YLITYS+ YLITYS+ TOT KUMUL TOT ED. KUMUL VUOSI ALITUS- ALITUS- % ED. VUOSI VUOSI Toimintatuotot

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

Lähes päivittäin 41,0 30,2 29,0 35,6 42,0 33,2 34,2 37,5 36,6 Muutaman kerran 31,0 28,4 22,4 28,6 34,0 36,6 35,3 35,1 32,1

Lähes päivittäin 41,0 30,2 29,0 35,6 42,0 33,2 34,2 37,5 36,6 Muutaman kerran 31,0 28,4 22,4 28,6 34,0 36,6 35,3 35,1 32,1 Taulukko 182. Kuinka monta sellaista läheistä ystävää tai omaista on, joiden kanssa on helppo olla ja joiden kanssa voi puhua erilaisista tärkeistä asioista sukupuolen ja iän mukaan (%)(kys2/17). Ei yhtään

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista

Kokemukset tuulivoimaloista Kokemukset tuulivoimaloista Haastattelututkimus Iin Olhavassa Maija Suokas, Johanna Varjo, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Turku Tulosten julkistaminen 15.9.2015 verkossa Tämä esitys on vapaasti nähtävissä

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Ikäinnovaatio hanke

Ikäinnovaatio hanke Ikäinnovaatio 2012-2014 hanke http://www.uef.fi/ikainnovaatio 22.5.2013 Paronen, Elsa Ropponen, Katja Ahonen, Tommi Hämäläinen, Susanne Tutkimustulokset -esityksen eteneminen 1)Tutkimus asetelma 2) Kyselyyn

Lisätiedot

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski

ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET. Niina Rajakoski ASUMINEN JA YHTEISÖLLISYYS TUTKIMUKSEN TULOKSET Niina Rajakoski 2.2.2017 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? iareenan teemana tällä kertaa ikääntyvien Yhteisöllisyys utopiaa vai huomisen arkea? Millaisia toiveita ikääntyneillä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

WHOQOL BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI LYHYT VERSIO. Vain tutkijoiden sisäiseen käyttöön_ (Only for internal use for researchers).

WHOQOL BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI LYHYT VERSIO. Vain tutkijoiden sisäiseen käyttöön_ (Only for internal use for researchers). WHOQOL BREF MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN ELÄMÄNLAATUMITTARI LYHYT VERSIO Vain tutkijoiden sisäiseen käyttöön_ (Only for internal use for researchers). Kaavat eri ulottuvuuksien yhteispisteiden laskemiseen

Lisätiedot

Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys

Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys 21.11.2017 Tutkimuksen toteutus TUTKIMUKSEN AJANKOHTA 23.10.-3.11.2017 TIEDONKERUUTAPA Lomakekysely ja sähköinen kysely (2107 kpl) VASTAUSMÄÄRÄ 538 vastausta

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt

Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluiden laatukyselyt Keuruun vanhuspalveluissa on toteutettu vanhuspalvelulain 6 :ään perustuen palvelujen laatukyselyt kevään ja kesän 2014 aikana. Kyselyjen tarkoituksen on ollut selvittää

Lisätiedot

Päättökysely 2017 tulokset

Päättökysely 2017 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus TELMA-koulutus Päättökysely opintonsa päättäville opiskelijoille Päättökysely toteutettiin Webropol-kyselynä keväällä 2017 Kyselyssä oli kolme teemaa: elämänlaadun

Lisätiedot

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton.

Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden hyvinvointi- ja terveystarkastukseen. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvä omaishoitaja Porvoon kaupunki tarjoaa omaishoitajille mahdollisuud hyvinvointi- ja terveystarkastukse. Tarkastus on omaishoitajalle maksuton. Hyvinvointi- ja terveystarkastuks tavoittea on terveyd

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Kiihtelysvaara Pasi Saukkonen 14.10.2015 116 Kiihtelysvaaralaista vastaajaa % 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 3% Oletko mielestäsi sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta

AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta AMIS-tutkimuksen tuloksia nivelvaiheiden näkökulmasta M/S Mariella 4.5.2017 Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry Maiju Korhonen #AMIS2016 Mikä on AMIS-tutkimus? Miten aineistonkeruu toteutettiin? Mitkä

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen. Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: IKÄIHMISTEN PALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: LIIKUNTAPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

LIITE 1. OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNITELMAN 2. VAIHE

LIITE 1. OULUN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASO- JA LINJASTOSUUNNITELMAN 2. VAIHE RUNKOLINJAT 1-3 R1: Iinatti - Herukka R2: Pesätie - Kaijonharju R3: Hiukkavaara- Keskusta HEILURILINJAT 1-14 H1: Lentoasema - Heikinharju H2: Lentoasema - Teknologiakylä H3: Heikinharju - Jylkynkangas

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010

ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 ILMASTONMUUTOSKYSELY / SOMERON KAUPUNGIN TYÖNTEKIJÄT JA LUOTTAMUSHENKILÖT LOKAKUU 2010 Someron kaupunki on mukana Kuntaliiton ilmastohankkeessa "Kokonaisuuden hallinta ja ilmastonmuutos kunnan päätöksenteossa".

Lisätiedot

S e i n ä j o e n k a u p u n g i n I k ä k e s k u s 2 0 1 5

S e i n ä j o e n k a u p u n g i n I k ä k e s k u s 2 0 1 5 Kooste Hyvinvo intia edistävät kotikäynnit 1939 syntyneille vuonna 2014 S e i n ä j o e n k a u p u n g i n I k ä k e s k u s 2 0 1 5 HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT 1939 SYNTYNEILLE Ikäkeskus on Seinäjoen

Lisätiedot

Lapinjärvi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Lapinjärvi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Kommenttipuheenvuoro Lapinjärvitalo Lapinjärvi 31.8.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Tavoitteet: parantaa ikääntyneiden

Lisätiedot

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA

KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA KYSELY HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE KESKI-SUOMESSA Hanna Hiljanen Jyväskylän ammattikorkeakoulu, sosiaalija terveysalan oppilaitos, sosionomin koulutusohjelma 28.8.2008 Taustatietoa kyselystä

Lisätiedot

Ikäinnovaatio hanke

Ikäinnovaatio hanke Ikäinnovaatio 2012-2014 hanke http://www.uef.fi/ikainnovaatio 30.5.2013 Paronen, Elsa Ropponen, Katja Ahonen, Tommi Hämäläinen, Susanne Tutkimustulokset -esityksen eteneminen 1)Tutkimus asetelma 2) Kyselyyn

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Eloisa mieli -gallup Suomalaisten mielipiteet ikäihmisten mielen hyvinvoinnista. Tutkimusraportti

Eloisa mieli -gallup Suomalaisten mielipiteet ikäihmisten mielen hyvinvoinnista. Tutkimusraportti Eloisa mieli -gallup Suomalaisten mielipiteet ikäihmisten mielen hyvinvoinnista Tutkimusraportti Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen tilaajina ovat Vanhustyön keskusliiton Eloisa ikä -ohjelmakoordinaatio

Lisätiedot

Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen

Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen LAPUAN KAUPUNKI HAKEMUS 1 (5) Hakemuksen täyttöpäivä: Hakemuksen saapumispäivä: Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Asiakkaan suostumus

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 Pohjois-Karjalan osahanke Kehittämissuunnittelija Leena Suhonen Projektityöntekijä

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008

ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT UUDESSAKAUPUNGISSA v. 2008 2 Lea Mäkinen 12.12.2008 3 4 ENNALTAEHKÄISEVÄT KOTIKÄYNNIT 2008 Ennaltaehkäisevällä kotikäynnillä tarkoitetaan Uudenkaupungin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 - Asiakaskysely toteutettiin Palokan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vaajakosken yhteispalvelupisteissä

Lisätiedot

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016

Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 1 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskysely 2015 ja 2016 Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden asiakaskyselyt toteutettiin vuosien 2015 ja 2016 keväällä. Kyselylomakkeet annettiin sillä hetkellä hoidossa/asiakkaana

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Hollola Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta KUNTALAISTUTKIMUS 2015 Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Yleisiä näkemyksiä, päätöksentekoa ja osallistumista koskevat kysymykset 2015 Kyselylomakkeen kysymykset: 13-17, 24-, -,, 37 Näpäytä solua

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Tuupovaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Tuupovaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pasi Saukkonen 20.10.2015 (104 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

Väestönkehitys ja ennuste MATOn mukaisella rakentamisella

Väestönkehitys ja ennuste MATOn mukaisella rakentamisella SUURALUE 1 KESKUSTA Väestönkehitys 1999-29 ja ennuste 214-219 25 16 12 2 14 12 1 15 1 8 8 6 1 6 4 5 4 2 2 1999 24 29 214 219-6 7-12 13-24 25-64 65-1999 24 29 214 219 3 % 25 % 15 % 1 % 5 % % 1999 24 29

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Pyhäselkä. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Pyhäselkä. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pyhäselkä Pasi Saukkonen 3.11.2015 Pyhäselkä (112 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 10 % Oletko mielestäsi 1)

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa

Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa Kokemukset tuulivoimaloista Salon Märynummessa Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, valtteri.hongisto@ttl.fi Turun ammattikorkeakoulu, valtteri.hongisto@turkuamk.fi +358 40 5851 888 Tulokset julkistettu

Lisätiedot

Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä?

Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä? Mitä kuntalaiset ajattelevat kuntapäättäjistä? - Ensimmäisiä osatuloksia kevään 2015 kuntalaiskyselystä Kuntapuheenjohtajapäivä 10.6.2015 Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö marianne.pekola-sjoblom@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva koulu moniammatillisena yhteistyönä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva koulu moniammatillisena yhteistyönä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Kuvakoko 910 x 405 pikseliä Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva koulu moniammatillisena yhteistyönä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 10.5.2016 Palvelupäällikkö Ritva Kuorilehto, Kontinkankaan hvk

Lisätiedot

Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella

Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella 1 Kokemukset tuulivoimaloista Porin Peittoon alueella Maija Suokas, Johanna Varjo, Valtteri Hongisto Työterveyslaitos, Turku Tulosten julkistaminen 12.5.2015 Tämä esitys on vapaasti nähtävissä sivulla:

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa

Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa Satu Elo, Riikka Mustonen, Anna-Leena Nikula, Jaana Leikas, Jouni Kaartinen, Hanna-Mari Pesonen & Milla

Lisätiedot

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta Keskeiset tavoitteet - Saada alueen asukkaat osallistumaan ja vaikuttamaan elinympäristöään ja palveluja koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon - Asukkaat

Lisätiedot

Ikäinnovaatio hanke

Ikäinnovaatio hanke Ikäinnovaatio 2012-2014 hanke http://www.uef.fi/ikainnovaatio 29.5.2013 Paronen, Elsa Ropponen, Katja Ahonen, Tommi Hämäläinen, Susanne Tutkimustulokset -esityksen eteneminen 1)Tutkimus asetelma 2) Kyselyyn

Lisätiedot

Järvenpään hyvinvointikampus. Kuntalaiskysely 2014

Järvenpään hyvinvointikampus. Kuntalaiskysely 2014 Järvenpään hyvinvointikampus Kuntalaiskysely 2014 Kehitysideoiden kerääminen kuntalaiskyselyllä hyvinvointikampushankkeen suunnittelua varten Kyselyaika 28.3. 15.4.2014 Paperilomake Järvenpään kaupunginkirjastossa

Lisätiedot

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti

Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli projekti Etsivä vanhustyö, mitä se on? Anu Kuikka Suunnittelija Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry Etsivä mieli 2012-2016 -projekti Etsivä vanhustyö on Yhteisölähtöistä ja sosiaalista toimintaa, jolla tavoitetaan

Lisätiedot

Turvallisuus osana hyvinvointia

Turvallisuus osana hyvinvointia Turvallisuus osana hyvinvointia Päijät-Hämeen sosiaalipoliittinen foorumi 12.5.2009 Marjaana Seppänen marjaana.seppanen@helsinki.fi Hyvinvointi ja turvallisuus Hyvinvointi ja turvallisuus Hyvinvointi =

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 Tammilehdon palveluasuntojen asukkaiden palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 TAMMILEHDON PALVELUASUNTOJEN ASUKKAIDEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely

Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely 17.1. 28.2.2017 16.5.2017 Kiiminkijokivarren kyläselvitysalueet Oulun ja kyläselvitysalueiden väestö: Oulu 01/2017, kylät 3/2017 Oulu 198 281 Alakylä 1944

Lisätiedot

Asuminen & Onnellisuus:

Asuminen & Onnellisuus: 4.8.2011 Asuminen & Onnellisuus: Oman pihan rauhaa vai koko kaupunki takapihalla? Suomalainen asuja on tyytyväinen oma koti oma piha oma rauha Vastaajia pyydettiin vastaamaan yhdellä lauseella kysymykseen:

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Saarenpääkoti (erillinen hakemus)

Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Hakemuksen täyttöpäivä: Kotihoito Pienkoti Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Hakemuksen saapumispäivä: Saarenpääkoti (erillinen hakemus) 1 (5) Asiakkaan suostumus hakemukseen Asiakkaan nimi (myös

Lisätiedot

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon.

huoltajasi vastaukset käyttäjätunnusten perusteella. Vastauksesi eivät kuitenkaan tule esimerkiksi opettajiesi tai huoltajiesi tietoon. ETUSIVU Kouluterveyskysely 2017 Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyteen, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pasi Saukkonen 27.10.2015 (131 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 4% Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen maalainen 67 % a) kaupunkilainen

Lisätiedot

Hirsitaloasukkaiden terveys ja

Hirsitaloasukkaiden terveys ja Hirsitaloasukkaiden terveys ja tyytyväisyys y Altti-tutkimukseen perustuva selvitys Fil. yo. Mira Anttila, FM Maria Pekkonen, Dos. Ulla Haverinen-Shaughnessy Asumisterveyden ja rakennusten terveellisyyden

Lisätiedot

25-50 -vuotiaiden kokemuksellinen hyvinvointi

25-50 -vuotiaiden kokemuksellinen hyvinvointi 25-50 -vuotiaiden kokemuksellinen hyvinvointi Marika Kunnari & Anne Keränen & Asko Suikkanen Lapin yliopisto Päätösseminaari 26.11.2013 Helsinki Tutkimuskysymykset: Mitkä tekijät selittävät kokemuksellista

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS KYSELY KUNTALAISILLE SOSIAALI-, TERVEYS- JA VAPAA-AJAN PALVELUISTA Vastaa kysymyksiin valitsemalla/rengastamalla sinulle sopivin vaihtoehto tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. Jos vastauksellesi ei ole riittävästi tilaa, niin voit jatkaa kääntöpuolelle.

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot