NAHKALINNAN PÄIVÄKOTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAHKALINNAN PÄIVÄKOTI"

Transkriptio

1 LASTEN PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOITOALUE 3 NAHKALINNAN PÄIVÄKOTI Hilmankuja 4, Viiala

2 Akaan päivähoidon visio Hymyilevä aikuinen hymyilevä lapsi Lapsi tarvitsee välittävän huolenpidon eli rakkautta. Ilman sitä ei kehity kykyä välittää ja huolehtia itsestä, toisista ja yhteisistä asioista. Hyvän ammattitaidon omaavalla henkilöstöllä on herkkyyttä ja kykyä kuunnella lasta ja vanhempia. He tuntevat vastuunsa vuorovaikutuksen ja yhteyden rakentamisesta lapseen ja vanhempiin. Varhaiskasvatus tukee ja edistää leikkivää ja luovaa lapsuutta muuttuvassa yhteiskunnassa. Varhaiskasvatuksessa pyritään yhdistämään lapsen edun mukaisesti vanhempien tuntemukset lapsesta varhaiskasvatuksen ammattilaisen asiantuntijuuteen. Hyvään kasvatuskumppanuuteen kuuluu avoimuus, vastavuoroinen kunnioitus ja keskustelu. Kasvatuskumppanuudessa pyritään kannattelemaan lasta fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. Kasvatuskumppanuutta voidaan pitää tietoisena asenteena. TERVETULOA NAHKALINNAN PÄIVÄKOTIIN

3 Lapsuus on lyhyitä ja nopeita elämyksiä, voimakkaita vaikutelmia, se ei ole kokonainen eikä yhtenäinen, mutta ei siinä myöskään ole mitään puolihämyistä eikä himmeää. Mutta heleimmilläänkin se on salaperäinen ja selittämätön. -Juhani Aho- Päiväkotimme on saneerattu yksityisasunnosta päiväkodiksi Toimintatilat sijaitsevat talon keskikerroksessa. Ne ovat monipuoliset, kodinomaiset ja mahdollistavat hyvin pienryhmätoiminnan. Piha on luonnonläheinen ja monipuolisiin leikkeihin soveltuva. Päiväkodissamme toimii kaksi lapsiryhmää: Tähdet (1-3-vuotiaat) ja Auringot (3-5-vuotiaat). Molemmissa ryhmissä työskentelee lastentarhanopettaja ja kaksi päivähoitajaa, ryhmä- tai henkilökohtainen avustaja tarvittaessa. Päiväkodin aukioloaika on 6:30 17:00. Yhteistyötä teemme muiden päiväkotiryhmien kanssa esimerkiksi yhteisten retkien ja tapahtumien merkeissä. Muita yhteistyötahoja ovat: sivistystoimi, neuvola, seurakunta ja sosiaalitoimi. Toimintamme perustuu Akaan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Päivähoidon arvot ovat: kasvatuskumppanuus, turvallisuus, yksilöllisyys, yhteisöllisyys ja vastuuseen kasvattaminen Lapselle ominainen tapa toimia

4 Leikkiessään ja toimiessaan lapsi opettelee elämässä tarvittavia taitoja. Lapsen tunne-elämä kehittyy ja hän oivaltaa, tutkii, oppii, käyttää mielikuvitustaan ja harjoittelee vuorovaikutustaitoja. Kasvattajat tiedostavat ja osaavat tukea lapsen kehitystason mukaisia leikkitaitoja. Pienille lapsille aikuisen malli ja läsnäolo ovat kiireettömässä leikkitilanteessa tärkeitä, kuten myös vertaisoppiminen lasten kesken. Vanhemmille lapsille on tärkeää mahdollistaa kiireetön ja mielikuvitusta ruokkiva leikkitilanne. Leikki lähtee lapsesta ja leikkiympäristössämme on mahdollisuus pitkäkestoiseen leikiin. Aikuinen on läsnä ja tarvittaessa osallisena leikissä. Liikunta on osa lasta ja tarjoamme mahdollisuuden monipuoliseen liikuntaan. Talvisin hiihdämme ja luistelemme. Läpi vuoden käymme työväentalolla jumpalla. Toimintakauden aloitamme pyöräilemällä. Käymme 5-vuotiaiden kanssa Valkeakosken uimahallissa ja suoritamme varhaistaitouintimerkin. Liikkumisessa hyödynnämme päiväkodin omia tiloja, pihaa, lähiympäristöä ja vuodenaikoja. Taiteellinen ilmaisu ja musiikki on keskeisellä sijalla toiminnassa. On tärkeätä tarjota lapselle luomisen iloa, monipuolisia elämyksiä ja kokemuksia, jotka tukevat lapsen eri aistialueita ja itsetunnon kehittymistä. Taidekasvatus mahdollistaa läheisemmän kontaktin ohjaavaan aikuiseen ja ryhmän muihin lapsiin. Työvälineet ilmaisuun ovat lasten saatavilla. Sisällölliset orientaatiot

5 Varhaiskasvatuksen orientaatioita ( tutkimuskohteita ) ovat matemaattinen, luonnontieteellinen, historiallis- yhteiskunnallinen, esteettinen, eettinen ja uskonnollis- katsomuksellinen orientaatio. Hoitopäivässä orientaatiot elävät kaikissa tilanteissa. Matematiikka päättely, vertaaminen, määrittely Aamupiirillä laskemme lasten kanssa paikallaolijat ja poissaolijat sekä vertaamme niitä keskenään. Harjoittelemme ajankulua. Opimme laskemaan ja vertailemaan. Opettelemme jakamaan ja laskemaan tavaroita sekä hahmottamaan muotoja. Opimme matematiikkaa pelien ja liikuntaleikkien kautta. Luonnontieteet kokeilu, lainalaisuudet Historiantieteet ihmiskunnan tarina Seuraamme ajankulkua, vuodenaikojen vaihtelua ja säätä. Tutkimme luontoa päiväkodin pihalla ja retkillä monin eri tavoin. Päiväkodissa kiinnitämme huomiota ekologisiin elämäntapoihin (esim. kierrätys, roskat roskiin) Teemme tutuksi oman paikkakuntamme kulttuurihistoriaa ja retkeilemme lähiympäristössä. Tutustumme suomalaiseen kulttuuriin ja perinteisiin kuten tarinoihin, valokuviin ja esineisiin. Käymme säännöllisesti kirjastossa. Estetiikka kulttuuriestetiikka, elämäntyyli Päiväkodissa lapsilla on mahdollisuus saada kokemuksia ja elämyksiä eri taiteen aloilta. Kasvatusympäristö antaa lapselle mahdollisuuden toimia luovasti. Ihmettelemme yhdessä maailmaa ja sen ilmiöitä. Etiikka tunteet, arvot, inhimillisyys, moraali Päiväkodissa lapsi harjoittelee oikean ja väärän tunnistamista, toisten huomioon ottamista sekä erilaisuuden hyväksymistä. Tunnistamme ja hyväksymme erilaiset tunteet. Esimerkillämme opetamme lapsia suvaitsevaisuuteen erilaisia ihmisiä ja kulttuureja kohtaan. Elämme kiireetöntä arkea. Äidinkieli kohtaaminen, Keskustelemme paljon ja harjoittelemme sanallista vuorovaikutusta. Luemme lapsille satuja, loruja ja runoja, näin tuemme lapsen

6 kommunikaatio puheenkehitystä, sanavaraston laajenemista sekä kuuntelemaan oppimista. Vuorovaikutuksessa opettelemme ilmaisemaan itseämme ja tunteitamme. Tuemme myönteisen minäkuvan muodostumista. Erilaiset leikit ja tarinat rikastuttavat lasten mielikuvitusta sekä rohkaisevat taiteelliseen ilmaisuun. Teemme ajattelu- ja päättelykykyä kehittäviä tehtäviä sekä nimeämme asioita ja käsitteitä. Terveys ja Liikunta fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi Huolehdimme, että lapsilla on fyysisesti ja psyykkisesti turvallinen oppimisympäristö. Päivähoidossa lapsi opettelee omasta hygieniasta ja pukeutumisesta huolehtimista. Tutustumme monipuoliseen ruokaan ja ruokakulttuuriin eri aistein. Kannustamme lapsia monipuoliseen liikuntaan sekä sisällä että ulkona (esim. luistelu, hiihto, pyöräily, temppuradat, liikuntaleikit, musiikkiliikunta) sekä huolehdimme levosta ja rauhoittumisesta.

7 Toimintasuunnitelma vuodelle Musiikki on vahva osa toimintaamme. Laulamme, soitamme, tanssimme ja kuuntelemme musiikkia. Perjantaisin musisoimme koko talon väen kanssa yhdessä. Lisäksi teemme erilaisia musaprojekteja ja rakennamme soittimia. Kutsumme eri-ikäisiä soittajia esittelemään soittimiaan ja kertomaan soittoharrastuksestaan. Viskareilla toimii myös musaviskari. Tämän toimintakauden teemana on kansanmusiikki. Auringoilla lapset on jaettu kolmeen pienryhmään. Välillä toimimme myös sekaryhmissä tai koko ryhmänä. Ilmoitustaululla olevasta viikko-ohjelmasta voi seurata, mitä ryhmät tekevät minäkin päivänä. Lapsiryhmä jakautuu niin, että 13 päivää kuussa hoidossa olevien läsnäolo keskittyy loppuviikkoon. Suunnittelemme toiminnan sen mukaisesti. Tähdillä toiminta keskittyy perushoitoon. Ohjattu toiminta tapahtuu pienryhmissä, lapsen ikä ja taidot huomioiden. Leikkihetket toteutetaan aikuisen valvonnassa, leikkirauha mahdollistetaan eri tiloja käyttäen. Kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa Lapsi voi tarvita tehostettua tai erityistä tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla ryhmässä toimimisen taitojen oppimiseksi perheen muutostilanteissa tai perheen voimavarojen heikentyessä. Tuki lapsen päivähoidon arkeen rakentuu yhteistyössä perheiden, konsultoivan/kiertävän erityislastentarhanopettajan sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen, esim. neuvolan, erityissairaanhoidon, perhekeskuksen ja sosiaalitoimen henkilöstön kanssa Päivähoidon alkaessa Ennen päivähoidon aloittamista lapsen tulevan ryhmän kasvattaja ottaa kotiin yhteyttä ja tarjoaa mahdollisuuden tutustumiskäyntiin lapsen kotona. Tullaan tutuiksi - käynnin tarkoituksena on luoda ensikontakti lapseen hänelle turvallisimmassa ympäristössä, lapsi saa mahdollisuuden nähdä

8 kasvattajan ja tutustua häneen. Lisäksi lapsen ja huoltajan on hyvä käydä tutustumassa muihin kasvattajiin ja päiväkotiympäristöön sekä lapsiin. Lapsi tarvitsee päiväkodissa: Nimikoidut sisä- ja ulkovaatteet sekä tossut. Päiväkotiin voi myös jättää varavaatteita. Vaippoja niitä käyttäville, mielellään teippivaippoja Kasvun kansio. Iso mappikansio johon keräämme kuluvan toimintakauden ajalta kuvia, piirustuksia yms. materiaalia toimintatuokioiltamme, retkiltä ja juhlista. Kansion voi viedä halutessaan kotiin välillä katseltavaksi ja täydennettäväksi. Oman unilelun saa tuoda päivittäin ja oman lelun lelupäivänä. Vanhemmille tiedoksi: Ilmoita lapsen päivittäinen hoitoaika ja hoitopäivät mahdollisimman pitkälle etukäteen. Jos lapsen hoitopäivät ja -ajat vaihtelevat, toimittakaa seuraava lista viikkoa etukäteen. Listoja löytyy ilmoitustaululta. Ilmoita myös hoitoaika muutokset Ilmoitustaululta näet toimintaamme ja ajankohtaiset asiat. Huolehdi, että yhteistiedot ovat ajan tasalla. Jos lastanne hakee varahakija tai joku muu henkilö, muista ilmoittaa siitä meille etukäteen. Lasta emme saa luovuttaa ilman vanhempien ilmoitusta. Lapsen varahakijan tulee olla täysiikäinen. Jos päiväkodin ovet eivät ole auki aamulla, lapsi viedään väliaikaisesti Sahurin päiväkotiin. Jos olet estynyt hakemaan lastasi klo 17:00 mennessä esim. liikenneruuhkan tai muun esteen takia, ilmoita meille heti, kun tiedät myöhästymisestäsi. Jos lasta ei saavuta hakemaan klo17:00 mennessä, otamme vanhempiin ja varahakijoihin yhteyttä. Jos varahakijatkaan eivät vastaa, otamme yhteyttä sosiaalipäivystykseen Tampereelle ja heidän kanssaan sovimme jatkotoimenpiteistä. Lapsen sairastuessa: Lapsenne sairastuessa kesken päivän soitamme vanhemmille. Lapsella on oikeus tervehtyä kunnolla kotona. Lapsen tulee olla hoitoon palatessaan ulkoilukunnossa ja vähintään yksi kuumeeton päivä takana. Vanhemmilla on oikeus jäädä kotiin hoitamaan sairasta lasta kolmeksi päiväksi. Mikäli lapsellanne on jokin lääkärin määräämä lääkitys, lääke tuodaan päiväkotiin alkuperäispakkauksessa nimellä ja ohjeella varustettuna. Lääkkeen antamisesta tulee sopia lastanne hoitavan aikuisen kanssa. Lapselle annetaan päivähoidossa vain lääkärin määräämiä reseptilääkkeitä. Kaupunki on huolehtinut lapsenne tapaturmavakuutuksesta, joka kattaa lapsenne päiväkodissa viettämän ajan. Tapaturman sattuessa hoitopäivän aikana lapsi viedään päiväkodin toimesta ja kustannuksella ensiapuun. Muistattehan ilmoittaa lapsen sairastumisesta hoitopaikkaan viimeistään aamulla klo 8:30 (ruoka tilataan keskuskeittiöltä)

9 Kasvatuskumppanuus: Päiväkodissa pyritään yhdistämään vanhempien tieto omasta lapsestaan sekä päiväkodin henkilökunnan ammattitaito lapsen edun mukaiseksi varhaiskasvatukseksi. Hyvään kasvatuskumppanuuteen kuuluu avoimuus, vastavuoroinen kunnioitus sekä keskustelu. Lapsi saattaa toimia eri tavoin kotona kuin päivähoidossa. Yhteisissä keskusteluissa toinen toistamme kuuntelemalla lapsesta voidaan saada monipuolisempi käsitys. Kasvatuskeskustelut käydään jokaisesta lapsesta syksyn aikana ja lapsesta laaditaan oma VASU eli varhaiskasvatussuunnitelma. Koteihin jaetaan esitäytettäväksi lomake jota täydennetään kasvatuskeskustelun aikana. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan. Nahkalinnan päiväkodissa pidetään tärkeänä yhteistä toimintaa perheiden kanssa erilaisten tapahtumien muodossa. Perinteiksi on muodostunut tutustumisiltamat syksyllä, isovanhempienpäivä, perhepääsiäinen sekä retket. Arviointi ja kehittäminen: Varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan ja seurataan vanhempien ja henkilökunnan kanssa. Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle laaditaan laajennuttu varhaiskasvatussuunnitelma (LAVASU). Päiväkodissa oleville 5-vuotiaille tehdään Lumiukko puheseula, joka on osa neuvolassa tehtävää LENE- arviota. Havainnoimme lapsen oppimista ja työskentelyä esimerkiksi valokuvaten ja haastatellen. Näistä havainnoista, päiväkodin toiminnasta sekä lapsen tekemistä töistä ja valokuvista kootaan lapselle oma kansio päiväkoti ajalta. Laadun arvioinnin ja kehittämisen tavoitteena on turvata varhaiskasvatuksen hyvä laatu eri toimijoiden näkökulmasta. Laatua mitataan muun muassa tyytyväisyyskyselyillä. Saatuja tuloksia hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Avoimin yhteistyöterveisin: Nahkalinnan päiväkodin henkilökunta

10 Yhteydenotot: Toimintaan liittyvät asiat: oman ryhmän henkilökunta Ruoka-aineallergiat: keittiö / oman ryhmän henkilökunta Ilmoitukset lapsen poissaoloista, tuomisista tai hakemisista: oman ryhmän henkilökunnalle, myös tekstiviestit käyvät. Hoitosuhteeseen tulevat muutokset sekä hoitomaksut: päivähoidon johtaja Anneli Säteri tai aluevastaava Kaarina Kormano-Linnala Hoidonkeskeytys-, hoitopäivien määrään tulevat muutokset sekä irtisanomisilmoituslomakkeita saa päiväkodilta. Lomakkeet palautetaan päiväkodille tai päivähoidonjohtaja Anneli Säterille. Yhteystiedot: Akaan kaupungin päivähoidon johtaja Anneli Säteri puh , puhelinaika ma-to , Laskutusta koskevat tiedustelut: Mervi Heiliö puh Akaan päivähoidon konsultoiva erityislastentarhanopettaja Merja Teriö, puh , Akaan kaupungin kiertävä erityislastentarhanopettaja Saara Virkajärvi-Pohja, puh , Päivähoidon aluevastaava Kaarina Kormano- Linnala Sahurin-ja Nahkalinnan päiväkodit puh , puhelinaika: ma-pe , os. Koivistontie 3, Viiala Nahkalinnan keittiö puh Keskuskeittiö puh

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti LASTEN PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOITOALUE 1 Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma Nahkialan päiväkoti AKAANTIE 2B 37800 AKAA nahkialan.paivakoti@akaa.fi Aukioloaika: 6.30 17.00 2 AKAAN PÄIVÄHOIDON VISIO

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KASVUNAJATUS...3 2. TOIMINTAYKSIKÖN

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkodissamme on vuosittain noin 72 lasta. Lapset on jaettu ikäryhmittäin neljään toiminnallisesti sopivaan ryhmään. Jokaisen ryhmän toiminnassa huomioidaan

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 1/9 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme hoitoa, kasvatusta ja opetusta myönteisessä ilmapiirissä,

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 1 ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 1. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU

HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU Havilan ryhmiksen yhteistiedot: os. Havilantie 11, 60550 Nurmo p. 4167470 / 040-7541883 Henkilökuntaan kuuluu hoitaja ja 2 perhepäivähoitajaa, johtajana toimii perhepäivähoidon

Lisätiedot

KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma

KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma Ryhmäperhepäiväkoti KaalimaanKakarat akarat Tehdas-Mattilantie 13 as 2 Meri-Pori p.050-918 1115/Satu Hukka p.0400-618 847/Anne Niemi Onni on olla ihminen,

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan ja vuonna 2013 päivitettyyn

Lisätiedot

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Arvot LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ARVOT Arvostamme uuteen luotaavaa ajattelua

Lisätiedot

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt Tämä on Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Sen lähtökohtana ovat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet. Sivistyslautakunta hyväksyy joka toinen vuosi päivitetyn suunnitelman. Päivähoitoyksiköt

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN

TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN TERVETULOA PÄIVÄKOTIIN 1 PÄIVÄHOIDON ALOITUS Lapsesi on aloittamassa päivähoidon päiväkodissa ja tulee näin varhaiskasvatuksen piiriin. Muutos on iso lapselle ja koko perheelle. Haluamme olla tukemassa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ:

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: -Arviointi -Havainnointi/dokumentointi -Uskonto ja etiikka -Luonto ja ympäristö -Liikunta ja terveys -Taide ja kulttuuri -Kieli ja vuorovaikutus -Matemaattinen ajattelu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO SIIKAISTEN PÄIVÄKOT I PIKKU-SANTRA

SISÄLLYSLUETTELO SIIKAISTEN PÄIVÄKOT I PIKKU-SANTRA SISÄLLYSLUETTELO SIIKAISTEN PÄIVÄKOT I PIKKU-SANTRA 1. PÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. HENKILÖKUNNAN ARVOTAUSTA 3. VARHAISKASVAT UKSEN T OTEUTTAMINEN. LAPSEN T APA TOIMIA JA OPPIA 3.1 Oppiminen 3.2 Leikkiminen

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 Savitaipaleen kunta Hallinto- ja sivistysosasto Kirkkotie 6 54800 SAVITAIPALE kunta@savitaipale.fi (05)614 011 Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS. 2 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS..

Lisätiedot