TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2017 1(33) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2017 1(33) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous"

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2017 1(33) Aika Torstai klo Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina Parviola, Jarno Arto Kiiskisen varajäsen Koivisto, Sirpa Lehtola, Liisa Karvo, Marja Varpu Lipposen varajäsen, Arvonen, Tero Särkilahti, Marko Ilveskoski, Matti Poissa: Kiiskinen, Arto Lipponen, Varpu Poussa, Mauri Tarkkala, Janne Uusitalo, Pekka poistui klo / 91 käsittelyn aikana Mauri Poussan varajäsen, poistui klo / 88 käsittelyn aikana Janne Tarkkalan varajäsen, puheenjohtaja 89, 90 Muut osallistujat Häikiö, Leevi Karttunen, Elina Komulainen, Markku Vuorio, Juha Hallikainen, Olli Kallunki, Mika Hjerppe, Ilkka Laine, Jussi Lehtonen, Jyrki yht. kirkkovaltuuston puheenjohtaja yht. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kappalainen kirkkoherra kirkkoherra sairaalasielunhoidon johtaja diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja vs. kehitysjohtaja hautaustoimen päällikkö Esittelijät Takala, Timo vt. hallintojohtaja Bragge, Birgitta talouspäällikkö Kallioinen, Sami viestintäjohtaja Päätalo, Heikki kiinteistöpäällikkö Toivonen, Gun palvelukeskuksen päällikkö Sihteeri Antila, Päivi hallinnon assistentti

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2017 2(33) Allekirjoitukset Jussi Mäkinen Matti Ilveskoski puheenjohtaja, 81-88, puheenjohtaja, 89, 90 Päivi Antila sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella huhtikuun päivänä 2017 Asko Alajoki Marko Särkilahti Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut, virastopäivinä klo 9-15 Todistaa Päivi Antila sihteeri

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2017 3(33) Käsitellyt asiat 81 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 82 Pöytäkirjantarkastajat 4 83 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen 4 84 Ilmoitusasioita 4 85 Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Merkityksellistä vuorovaikutusta - Tampereen seurakuntien viestintäsuunnitelma Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2018 talousarvion suunnitteluevästeet Yhteisten tehtävien johtosäännön muuttaminen Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen Uudenkylän seurakuntatalon myynti Kiinteistösihteeri Anne Purontakan siirtyminen kiinteistösihteerin virasta palvelukeskuksen toimistosihteerin virkaan Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 30

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2017 4(33) 81 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Ehdotus Päätös Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 82 Pöytäkirjantarkastajat Ehdotus Päätös Valitaan tähän kokoukseen kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Asko Alajoki ja Marko Särkilahti. 83 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Ehdotus Vahvistetaan käsittelyjärjestys. Tämän kokouksen päätösehdotukset on valmisteltu LAVA-ohjeistuksen mukaan (KJ 23:3), ja mikäli päätöksellä on välitön vaikutus alle 18- vuotiaisiin, on se myös otettu huomioon valmistelussa ja todettu esittelyssä. Päätös Käsittelyjärjestykseksi vahvistettiin esityslista. Puheenjohtaja totesi toimivansa esittelijänä asiakohdissa 89 ja 90, joten varapuheenjohtaja Pekka Uusitalon ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen näihin asiakohtiin on tarpeen valita jäsenten keskuudesta puheenjohtaja. Puheenjohtajaksi asiakohtiin 89 ja 90 valittiin Matti Ilveskoski. 84 Ilmoitusasioita 1. Talouspäällikön päätöspöytäkirja 12/ Perheneuvontatyön johtajan päätöspöytäkirjat 3-6/ Kiinteistöpäällikön päätöspöytäkirjat 1-7/ Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtajan päätöspöytäkirjat 7-12/ Diakonian ja yhteiskuntavastuun asiantuntijaryhmän kokousmuistio

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2017 5(33) 6. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on päättänyt vahvistaa yhteisen kirkkovaltuuston tekemän päätöksen kahden maanvuokrasopimuksen hyväksymisestä (Koy Tampereen Koppelo ja As Oy Tampereen Ukkometso). Ehdotus Päätös Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2017 6(33) D:TAL: 43/043/ Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 Esittely Hautainhoitorahasto on seurakuntayhtymän hallinnassa oleva rahasto, jonka tuotolla ohjesäännön ja sopimusten mukaisesti huolehditaan seurakuntayhtymän hoitoon annettujen hautojen hoidosta. Hautainhoitorahaston toimintakertomus (Toimintakertomus 2016, s. 67) ja tilinpäätös vuodelta 2016 on seurakuntayhtymän tilinpäätöksen yhteydessä sivulla 119. Hautainhoitorahaston tilikauden tulokseksi ja ylijäämäksi muodostui ,49 euroa, joka esitetään siirrettäväksi Tilikauden yli/alijäämä-tilille hautainhoitorahaston taseeseen. Vuoden 2015 ylijäämä oli ,64 euroa, joka syntyi arvopapereiden myyntivoitoista. Koska verovaroja ei tule käyttää hautojen hoidon kustannuksiin, ainaishoidot on päätetty lopettaa vuoden 2019 lopussa yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä Keväällä 2012 haudat kuulutettiin ja valitusaikaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle päätöksestä annettiin asti. Hautojen ainaishoitoasiavalituksia on käsitelty aiemmin Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa 99 kappaletta ja yksi valitus korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt 10 valitusta ja loput valitukset se on ratkaissut valittajien hyväksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 2014:64 mukaisesti. Korkeimman hallintooikeuden päätöksen mukaan seurakuntayhtymällä ei ollut oikeutta päättää ainaishoitosopimuksia arviolaskelmiin perustuen. Hautojen ainaishoitovalitukset käsitellään hautakohtaisesti. Seurakuntayhtymällä on hoidossa ainaishoitohautaa. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa, 1. että esitetään hyväksyttäväksi hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta että esitetään siirrettäväksi tilikauden ylijäämä, ,49 euroa, Tilikauden yli/alijäämätilille hautainhoitorahaston taseeseen 3. että lähetetään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 tilintarkastajan tarkastettavaksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2017 7(33) D:TAL: 43/043/ Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016 Esittely Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 :n mukaan talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Konsernitase liitteineen on laadittava ja sisällytettävä tilinpäätökseen, jos seurakuntayhtymällä on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi, jonka on hyväksyttävä se viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän vuoden 2015 alusta voimaan astuneen taloussäännön pykälän 23 mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja hallintojohtaja. Toimintakertomuksessa kuvataan ja arvioidaan toimintavuotta 2016 kootusti seurakuntien ja yhteisten tehtävien muodostaman kokonaisuuden näkökulmasta. Toimintakertomus sisältää myös erikseen kaikkien seurakuntien sekä yhteisten tehtävien yksiköiden ja toimialojen osuudet. Niissä kuvataan ja arvioidaan toimintavuotta 2016 kyseisen yksikön näkökulmasta. Useat yksiköt ovat laatineet osaltaan myös laajempia toimintakertomuksia, jotka tarvittaessa avaavat yksilöidymmin toiminnan sisältöjä. Kirjanpidon tilikauden tulos on ,04 euroa. Kertaluonteisista eristä riisuttu tilikauden tulos on 1,1 milj. euroa. Merkittävin osuus tilikauden tuloksesta on kertaluontoista, kiinteän omaisuuden kehittämistoimenpiteisiin liittyvää tuloa. Se muodostui Mustanlahdenkadun kiinteistökehitykseen liittyvästä vuokraoikeuden myynnistä. Toisena vaikuttavana tekijänä oli budjetoitua parempi verotulokertymä. Kirkollisverotuloja kertyi budjetoitua paremmin ja myös yhteisöveroon liittyviä tilityksiä tuli odotettua paremmin. Yhteisöveron tilallehan on tullut valtionrahoitus vuoden 2016 alusta lukien ja yhteisöverotilitykset loppuvat kokonaan vuoden 2017 lokakuussa. Lisäksi verotuskustannukset olivat budjetoitua pienemmät. Kolmas seikka oli lomapalkkavelan vähennyskirjaus, mikä johtui pääosin palkan sivukulujen pienenemistä vuonna Lisäksi toimintatuloja, kuten leiri- ja kurssimaksuja

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2017 8(33) ja hautaustoimen maksuja, kertyi yli budjetoidun. Myös testamenttilahjoituksia ja yhteisöiltä saatuja avustuksia kertyi budjetoitua paremmin. Toimintamenotkin pysyivät seurakuntayhtymän tasolla budjetin sisällä ja erityisesti palvelujen ostoissa tuli säästöä. Koska merkittävä osa tilikauden tuloksesta on syntynyt investointiluontoisesta kiinteistökehityksestä ja koska meneillään on Pispalan kirkkoon kohdistuva peruskorjaus- ja laajennushanke, on perusteltua tehdä tilikauden tuloksesta tähän investointihankkeeseen korvamerkitty investointivaraus. Tiedossa on myös muita lukuisia investointihankkeita, joita varten tilikauden tulosta olisi perusteltua siirtää tuleville vuosille peruskorjausrahastoon. Vuosikate, määrältään 7,4 milj. euroa, riitti kattamaan tilikauden poistot ja lainojen lyhennykset. Kirkollisverotuloja kertyi 31,1 milj. euroa, jossa oli vähennystä 0,61 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteisöveron tilityksiä kertyi yli 0,7 milj. euroa. Valtionrahoitusta kirkkohallitus tilitti vajaat 4,4 milj. euroa. Investointeihin käytettiin vähän yli 3,5 milj. euroa. Talousarviossa investointeihin oli varattu (ml. muutokset) vajaat 3,5 milj. euroa. Investointitulojen toteutuma jäi investointiosassa 0,5 milj. euroa alle budjetin. Investointeihin liittyvät tulot toteutuivat kokonaisuutena budjetoidun mukaisesti, sillä Mustanlahdenkadun kehityshankkeeseen liittyvä myyntitulo tuloutui kirjanpitoteknisistä syistä käyttötalouden tuloksi. Liite 1 Vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös on liitteenä. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa, että 1. esitetään muodostettavaksi vapaaehtoinen varaus euroa Pispalan kirkon peruskorjaus ja laajennus hanketta varten 2. esitetään siirrettäväksi peruskorjausrahastoon euroa 3. esitetään vähennettäväksi poistoeroa yhteensä ,88 euroa 4. esitetään lisättäväksi poistoeroa ,92 euroa 5. esitetään vähennettäväksi vapaaehtoisia varauksia euroa 6. esitetään purettavaksi eläkerahasto ,26 euroa 7. esitetään vähennettäväksi rahastoja ,18 euroa

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2017 9(33) 8. esitetään siirrettäväksi jäljelle jäävä tilikauden ylijäämä, ,92 euroa, Tilikauden yli-/alijäämä-tilille taseeseen 9. yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2016 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen 10. vuoden 2016 tilinpäätös lähetetään tilintarkastajan tarkastettavaksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhteinen kirkkoneuvosto allekirjoitti tilinpäätöksen. Lisätietoja antaa talouspäällikkö Birgitta Bragge, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (33) D:TIE: 36/60/ Merkityksellistä vuorovaikutusta - Tampereen seurakuntien viestintäsuunnitelma Esittely Viestintä on tällä hetkellä yksi keskeisistä organisaation toiminnan onnistumisen edellytyksistä. Samalla viestinnän kenttä, tavat ja muodot ovat voimakkaassa muutoksessa. Eri sukupolvien tavat viestiä ja luoda viestinnän kautta merkitystä ovat poikkeuksellisen eriytyneitä. Kirkon tulevaisuusselonteossa viestinnästä nostetaan esille sekä kaikkien kirkon aktiivien (työntekijä, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset) rooli viestijöinä että kirkon ja sen toiminnan mielikuvan muuttaminen viestinnän keinoin. Tässä tilanteessa viestintäsuunnitelman tavoitteena on kiteyttää tulevien vuosien keskeiset painopisteet viestinnässä ja vuorovaikutuksessa. Suunnitelma on tarkoitettu kaikkien seurakunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten työn tueksi. Vuosittain suunnitelmasta nostetaan yhteiseen kehittämiseen eri näkökulmia ja niille asetetaan tavoitteet ja mittarit. Viestintäsuunnitelmaa on työstetty yhteistyössä viestintätiimin ja johtokunnan kanssa. Työstämisen taustamateriaaleja ovat olleet mm. - Kirkon viestintäohjelma vuoteen Jäsen360 aineistot - Tampereen seurakuntien tulevaisuuskuva ja toimintasuunnitelmat - Tampereen seurakuntien tunnettuustutkimus Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö Viestintäsuunnitelma muotoja tulee olemaan seurakuntien tulevaisuuskuvan kaltainen visuaalinen ilmaisu, jonka tukena on Arkissa materiaalia ja vinkkejä viestinnän kehittämiseen. Viestinnän johtokunta hyväksyi suunnitelman kokouksessaan Liitteet 2-3 Liitteenä ovat viestintäsuunnitelman luonnos miellekarttana ja Kirkon viestintäohjelma vuoteen 2020.

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (33) Ehdotus Viestintäjohtaja ehdottaa, että 1. hyväksytään Tampereen seurakuntien viestintäsuunnitelman luonnos 2. pyydetään viestintäsuunnitelmasta lausunnot seurakunnilta, johtokunnilta ja toiminnallisilta yksiköiltä mennessä. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa viestintäjohtaja Sami Kallioinen, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

12 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (33) D:TAL: 91/041/ Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman ja vuoden 2018 talousarvion suunnitteluevästeet Esittely Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävänä on antaa evästeitä vuoden 2018 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua varten. Esitys suunnitteluevästeiksi on liitteenä. Liite 4 Näissä suunnitteluevästeissä tarkastellaan monipuolisesti strategisten linjausten tarkentamista ja terävöittämistä, toiminnan sisällöllistä ja toimintatapoihin liittyvää kehittämistä sekä talouden reunaehtoja ja niiden määrittelemiä raameja. Talouden osalta suunnittelun raamit esitetään annettaviksi kullekin seurakunnalle erikseen sekä yhteisille tehtäville yhteisesti. Sekä toiminnan että talouden suunnittelussa korostuu vahvasti organisaatiorajat ylittävä yhteistyö jo valmisteluvaiheessa. Seurakuntien ja yhteisten tehtävien yksiköiden on suunnitelmia laatiessaan arvioitava myös niiden lapsivaikutuksia. Suunnitteluevästeet sisältävät tarkemmat ohjeet lapsivaikutusten arvioinnin tekemisestä. Ehdotus Vt. hallintojohtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy vuoden 2018 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman suunnitteluevästeet liitteen mukaisessa muodossa. Käsittely Päätös Talouspäällikkö tarkensi asiakohdan 86 päätöksen perusteella suunnitteluevästeiden kohtaan 7.1 Tuloslaskelma vuoden 2016 tilinpäätöstä koskeviin varausten /rahastojen / poistoeron lisäykseksi ja tilikauden ylijäämäksi 455. Edelleen talouspäällikkö tarkensi kohdan 7.1. toiseksi viimeisen kappaleen viimeisen lauseen muotoon Näiden kulut pyritään mahdollisuuksien mukaan sisällyttämään budjettiraamiin. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi tarkennukset. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa vt. hallintojohtaja Timo Takala, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi kaikki yksiköt

13 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (33) D:TAL: 53/010/ Yhteisten tehtävien johtosäännön muuttaminen Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan yhteisten tehtävien johtosäännön muuttamista. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti tuolloin äänin 7-4 palauttaa asian valmisteluun. Jatkovalmistelussa yhteisen kirkkoneuvoston jäsenillä sekä suunnitteluryhmän luottamushenkilöjäsenillä on ollut mahdollisuus kaksivaiheisessa verkkokeskustelussa esittää jatkovalmistelua evästäviä näkökohtia. Suunnitteluryhmä keskusteli asiasta tältä pohjalta kokouksessaan Esille nousseet näkökohdat voidaan kiteyttää seuraaviin sisältökokonaisuuksiin sekä niihin liittyviin näkökulmiin: Johtamisajattelu - Jo tällä hetkellä toteuttamamme sekä tulevaisuudessa toteutuva johtamisajattelu lähtee siitä, että yhteisten tehtävien johtavat viranhaltijat edustavat kukin toimialallaan organisaation parasta asiantuntijuutta. Kukin heistä vastaa oman toimialansa strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Tämä korostaa heidän asiantuntemustaan ja vastuutaan. - Ylimmän johdon vastuu kohdentuu kokonaisuuden strategiseen johtamiseen sekä siinä tarvittavan riittävän vuorovaikutuksen ja yhteistyön ylläpitämiseen. Tämän onnistumiseksi ylimmällä johdolla tulee olla erityisosaamista jollakin yhteisten tehtävien toimialalla sekä riittävä kokonaiskuva ja kokemus koko toimialasta. Yhteisissä tehtävissä tarvitaan asiantuntemuksen täydentämistä juridisen osaamisen osalta - Tämä tarve on noussut varsin laajasti esille yhteisten tehtävien johtavien viranhaltijoiden arvioidessa asiaa eri vastuualueiden näkökulmasta. - Tämä tavoitteen toteuttamiseksi on kaksi vaihtoehtoa. 1. Rekrytoidaan juristin koulutuksella oleva henkilö seurakuntayhtymän palvelukseen. 2. Hankitaan tarvittava juridinen osaaminen ostopalveluna. Suunnitteluryhmä asettui varsin yksimielisesti 1. vaihtoehdon kannalle. Perusteena nähtiin erityisesti se, että juridisen osaamisen pysyvä sijoittuminen omaan organisaatioon mahdollistaa tavoitteiden kannalta selvästi paremman vaihtoehdon kokonaisvaltaisen asioihin perehtymisen sekä toimintakulttuurin ja työn sisältöjen tuntemisen näkökulmasta.

14 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (33) Kehittämispalvelut - Kehittämispalveluiden tehtävät on kuvattu johtosääntöluonnoksessa. Kehittämispalveluiden resurssia ei tule nykyisestä tasosta supistaa, mutta resurssien kohdentamisessa kehittämispalveluihin on useita mahdollisuuksia. - Toiminnan ja palveluiden digitaalisuuden kehittämisessä tarvitaan kehittämispalveluiden, viestinnän ja tietohallinnon tiivistä yhteistyötä. - Kehittämispäällikkö nimikettä on mahdollista käyttää myös silloin, kun ei ole kyse laajasta esimiestehtävästä. Kehitys johtaa kohti vaativia asiantuntijatehtäviä ja niiden kautta tapahtuvaa kehittävää johtamista, joka toteutuu muulla tavoin kuin linjaorganisaation esimiessuhteiden kautta. Tästä näkökulmasta käsin kehittämispäällikkö -nimike on jo tällä hetkellä käytössä myös tietohallintopalveluissa. Yhteiset tehtävät nähdään kokonaisuutena - Siirryttäessä edellisen muutoksen yhteydessä yhteisten tehtävien kokonaisuuteen haluttiin tietoisesti luopua jaottelusta seurakuntatyöhön ja tukipalveluihin. Kaikki yksiköt tekevät oman toimialansa puitteissa seurakuntatyötä, jonka tähtäyspiste on seurakuntalaisrajapinnan mahdollisimman kokonaisvaltaisessa jäsenlähtöisessä palvelussa. - Painopisteen siirtäminen organisaatiorakenteista palveluprosesseihin edellyttää yhteisten tehtävien tarkastelemista kokonaisuutena valittua peruslinjaa edelleen vahvistaen. Painopisteen siirtyminen palveluprosesseihin koskee kaikkia yhteisten tehtävien yksiköitä. Strategian ja yhteisten tehtävien toimintakokonaisuuden rajapinnat - Tehtävien ratkaisujen tulee palvella niiden sisältöjen toteutumista, jotka strategiakuvassa on nostettu esiin otsakkeen Matkalla tulevaisuuteen tarvitsemme alla. - Strateginen suunnittelu on kytketty toiminnan ja talouden suunnitteluun viiden vuoden tarkasteluvälillä alkaen kulloinkin valmisteltavasta TA vuodesta. Strategisia linjauksia arvioidaan ja päivitetään tarpeen mukaan vuosittain. Voimassa oleva yhteinen strategia kuvataan toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Parhaillaan siitä on kevään prosessin myötä valmisteilla seuraava kehitysversio vuosien TTS:aan. Strategia toteutuu seurakuntien ja yhteisten tehtävien toimintasuunnitelmissa. - Keskusteluissa on noussut esiin myös ajatus, että nykyisentyyppisellä strategialla on vaikea perustella kumpaakaan esillä ollutta yhteisten tehtävien organisoimisen ratkaisuvaihtoehtoa. Strategiaa pitäisi konkretisoi-

15 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (33) da, jotta tämä mahdollistuisi. Toisaalta on esitetty näkemys, jonka mukaan strategian sisällön ja yhteisten tehtävien organisoitumisvaihtoehtojen välillä ei nähdä tällaista kytkentää. Suunnitteluryhmän vahva enemmistö ei nähnyt tähän liittyen estettä ratkaista asiaa. Yhteys seurakuntiin, seurakuntalaisiin ja tamperelaisiin - Esitettävän ratkaisun tulee mahdollisimman hyvin tukea yhteistyötä yhteisten tehtävien ja seurakuntien välillä. Samalla se edistää vuorovaikutusta myös seurakuntien kesken. Seurakunnat ovat kokeneet viimeaikaisen muutoksen johtaneen hyvällä tavalla tähän suuntaan ja siksi sitä on perusteltua edelleen jatkaa ja kehittää. - Ratkaisun on tuettava myös vuorovaikutteisuutta suhteessa kaikkiin seurakuntalaisiin ja tamperelaisiin. - Luottamuselinjohtamisen ja operatiivisen johtamisen vuorovaikutteista suhdetta on edelleen tarvetta ja mahdollista kehittää. Erillispäätöksillä voidaan ratkaista tätä koskevat käytännöt muuttuvissa tilanteissa ilman, että niitä kirjataan sääntöön. Kustannusvaikutukset - Kahden ja kolmen kokonaisuuden ratkaisuvaihtoehtojen kustannusvaikutuksia on mahdollista palkkakustannusten osalta arvioida kustannusraamien tasolla. Voimassaoleva kirkon palkkausjärjestelmä edellyttää, että palkasta lopullisesti päätettäessä tulee ratkaisun perustua hyväksytyn tehtävänkuvauksen arvioituun vaativuuteen. Kahden kokonaisuuden malli: Kehitysjohtaja, viestintäjohtaja, diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja, hallintopäällikkö (juristi), hautaustoimen päällikkö, henkilöstöpäällikkö, yhteisen kasvatustyön johtava pappi, kehittämispäällikkö, kiinteistöpäällikkö, perheneuvontatyön johtaja, rekisteripäällikkö, sairaalasielunhoidon johtaja, talouspäällikkö, tietohallintopäällikkö. Vertailtavuuden toteutumiseksi on tähän vaihtoehtoon otettu mukaan myös kehittämistyön asiantuntijan palkkakuluja n 60 % koko työajasta. Kolmen kokonaisuuden malli: Hallintojohtaja, kehitysjohtaja, viestintäjohtaja, diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja, hautaustoimen päällikkö, henkilöstöpäällikkö, yhteisen kasvatustyön johtava pappi, kehittämistyön asiantuntija, kiinteistöpäällikkö, perheneuvontatyön johtaja, rekisteripäällikkö, sairaalasielunhoidon johtaja, talouspäällikkö, tietohallintopäällikkö.

16 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (33) Kahden ja kolmen kokonaisuuden mallit voidaan arvioida kuukausitason palkkakustannuksiltaan muutaman tuhannen euron tarkkuudella samansuuruisiksi. Vuosina ostettiin ulkopuolisia juridisia asiantuntijapalveluita keskimäärin noin / vuosi. Tulevaisuudessa juridisen osaamisen lisäkustannuksia aiheuttava tarve tulee kasvamaan johtuen mm lisääntyvästä määrästä sopimuksia, hankintoja ja kilpailutuksia. Myös erilaisia hankkeita ja projekteja tulee ilmeisimmin olemaan selvästi aiempaa enemmän johtuen mm alueellisen yhteistyön lisääntymisestä. Omassa organisaatiossa oleva juridinen asiantuntemus vähentää tarvetta ostaa ulkopuolisia palveluita. Samalla se ennen kaikkea parantaa laatutasoa sekä riskien hallintaa. Kahden kokonaisuuden mallissa käyttöön saatava osaaminen kohdentuu organisaation konkreettisiin käytännön tarpeisiin kolmen kokonaisuuden mallia paremmin. Kolmen kokonaisuuden mallissa ei nykyisellään ole virkaa, jossa pätevyysvaatimuksena olisi juristin koulutus. Alueellisen yhteistyön ilmeinen vahvistuminen mahdollistaa kustannusten jakamisen ja sitä kautta myös mahdollistuvat säästöt Tampereen seurakuntayhtymälle. Tässä vaiheessa ei ole realistisia mahdollisuuksia arvioida näin syntyviä taloudellisia vaikutuksia. Muutoksesta tulee toimintakulttuurin vakiintunut tila - Yhteisten tehtävien johtosääntö kirjoitetaan niin, että sitä on mahdollista sovituissa raameissa täydentää ja muuttaa yhteisen kirkkoneuvoston päätöksillä ilman varsinaista säännön muuttamista. Tulevakaan ei ole pysyvää. Tarpeen tullen myös sääntöä on mahdollista muuttaa. Tarvittavat rekrytoinnit Kahden kokonaisuuden mallissa rekrytoidaan hallintopäällikkö ja rekisteripäällikkö. Kolmen kokonaisuuden mallissa rekrytoidaan hallintojohtaja ja rekisteripäällikkö. Hallintojohtajan virka on vapautunut lukien. Palvelukeskuksen päällikön virka (virka muuttuu esityksen myötä rekisteripäällikön viraksi) vapautuu eläkkeelle siirtymisen vuoksi Toimintaympäristön ja toimintaedellytysten nopea muuttuminen haastaa jatkuvasti seurakuntia ja yhteisiä tehtäviä arvioimaan tämänhetkistä kokonaistilannetta. Keskeisimmät kehitysalueet suunnittelukaudella ovat avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteistyöhakuisen toimintakulttuurin vahvistaminen, jäsenlähtöinen toimintatapa sekä vahvistuva toiminnan ohjaaminen seurakuntalaisten ja tamperelaisten näkökulma

17 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (33) huomioiden. Myös tulevina vuosina talouden realiteetit tulevat ohjaamaan toiminnan suunnittelua siten, että keskittyminen strategisten linjausten kannalta keskeisiin alueisiin vahvistuu. Samalla osa nykyisestä toiminnastamme tämänhetkisellä tavalla toteutettuna jää väistämättä pois. Muutokseen vaikuttavia ja siihen liittyviä taustatekijöitä: - Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteistyöhakuisen toimintakulttuurin vahvistaminen, jäsenlähtöinen toimintatapa sekä vahvistuva toiminnan ohjaaminen seurakuntalaisten ja tamperelaisten näkökulma huomioiden edellyttää laaja-alaista yhteisten tehtävien kokonaisuuden tarkastelua. Tässä yhteydessä käsitellään ensisijaisesti yhteisten tehtävien kokonaisuutta. Seurakunnat kytkeytyvät kuitenkin saumattomasti Tampereen seurakuntien kokonaisuuteen vahvistettaessa yhteistä edellä kuvattua johtamis- ja toimintakulttuuria. Samalla on syytä tarkentaa Tampereen seurakuntien kokonaisrakenteen edellyttämiä valmiuksia kirkkoherran johtamistyön osalta. - Tehtävien ratkaisujen on hyvä olla sellaisia, että ne mahdollisimman joustavasti pystyvät reagoimaan kokonaiskirkon tuleviin rakennemuutoksiin riippumatta siitä, millaisiksi nämä rakennemuutokset kyseisen prosessin edetessä tarkentuvat. - Ratkaisuissa on otettava huomioon supistuvien taloudellisten resurssien muodostamat realiteetit varautumalla tulevaisuuteen pitkäjänteisesti ja joustavasti. Samalla on turvattava avaintehtävien riittävä resurssointi. Perustelluissa erityistilanteissa on syytä etsiä myös määräaikaisia lisäresurssointiratkaisuja. Tällainen ilmeinen tarve on lähitulevaisuudessa mm kiinteistöihin liittyvissä kehityshankkeissa. - Seudullinen yhteistyö tulee jatkossa lisääntymään. Parhaillaan on valmisteltavana erityisesti kiinteistöpalveluihin, keskusrekisteriin ja kirkkoherranvirastoihin sekä mahdollisesti talouspalveluihin liittyviä kehityshankkeita. Ensivaiheessa verkostopohjaista yhteistyötä kehittämällä pyritään kiinteistöpalveluissa ja talouspalveluissa löytämään toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia sekä taloudellisesti kustannustehokkaita ratkaisuja. Seudullista yhteistyötä on jo tälläkin hetkellä olemassa mm hautatoimessa. Seudullisen yhteistyön kehittäminen tapahtuu yhteistyössä asianosaisten seurakuntien kanssa niiden tarpeista ja odotuksista käsin. Tuomiokapituli on mukana yhteistyön kehittämisessä. - Lähivuosina tullaan kirkkoon mitä ilmeisimmin perustamaan kattavasti alueellisia keskusrekisterejä. Yhden tällaisen aluekeskusrekisterin pääpaikaksi on oletettavasti tulossa Tampere. Tampereen seurakuntayhtymällä sekä Ylöjärven ja Hämeenkyrön seurakunnilla on keskusrekisteritoimintaa koskeva pilotoiva yhteistyösopimus lukien. Aluekes-

18 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (33) kusrekisterin valmistelua jatketaan vuoden 2017 kuluessa. Valmistelu jatkuu vuoden 2018 aikana siten, että aluekeskusrekisterin toiminta pyritään käynnistämään vuoden 2019 kuluessa. Asiakokonaisuuteen liittyvää valmistelutyötä tehdään myös koko kirkon tasolla. Tavoitteena on määritellä aluekeskusrekistereiden vastuut eri alueilla mahdollisimman yhtenäisiksi. Toteutuessaan Tampereen aluekeskusrekisterin piiriin kuuluvien seurakuntien jäsenmäärä saattaa kasvaa oleellisesti nykyiseen keskusrekisteriin verrattuna. Toteutuessaan aluekeskusrekisteri on Tampereen kannalta myös taloudellisesti perusteltu ratkaisu. Seurakunnat päättävät itsenäisesti liittymisestään alueelliseen keskusrekisteriin. - Yhteisten tehtävien ohjesääntöä on tarpeen tässä yhteydessä eräiltä osin muuttaa. Sääntöä on hyvä kehittää edelleen siihen suuntaan, että se ilman säännön muuttamista mahdollistaa erillispäätöksillä tehtävät joustavat ja tarpeisiin reagoivat ratkaisut. Konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja yhteisten tehtävien kokonaisuuden organisoimiseksi Tehdyn valmistelutyön pohjalta on hahmoteltu kaksi perusvaihtoehtoa. Toinen niistä rakentuu keskeisiltä osin nykyisenkaltaisen kolmen kokonaisuuden vaihtoehdon pohjalle. Toinen puolestaan lähtee siitä, että yhteiset tehtävät rakennetaan kahden kokonaisuuden pohjalle. Molemmissa vaihtoehdoissa korostuu edelleen selkeästi vahvistuva rajat ylittävä yhteistyö sekä yhteisten tehtävien sisällä että suhteessa seurakuntiin. Liitteet 5-6 Kahden ja kolmen kokonaisuuden vaihtoehtoja on kuvattu liitteenä olevissa kuvissa yksityiskohtaisemmin. Kuvauksissa on haettu myös rakenteellista rinnastusta neljän suomenkielisen seurakunnan sisäiseen organisoitumiseen, jotta myös rakenteet mahdollisimman hyvin tukisivat yhteistä seurakuntatyön tekemistä Tampereella. Muutosta valmistelevissa keskusteluissa on varsin selvästi todettu, että tarvitsemme erityisesti juridista asiantuntijuutta sekä mm hankintoihin, kilpailutuksiin ja sopimuksiin liittyvää asiantuntijatukea oman seurakuntaorganisaatiomme sisälle. Tampereen keskusrekisterin johtoon sekä mahdollisen alueellisen keskusrekisterin kehittämistyöhön on tarpeen rekrytoida rekisteripäällikkö. Hänen tulee voida keskittyä keskusrekisterin johtamiseen ja sen seurakuntatyötä palvelevien toimintojen kehittämiseen. Tämä vastuualueen kokonaisuus ei mahdollista muiden merkittävien vastuiden kuten esim. edellä mainitun juridisen asiantuntemuksen kytkemistä tähän tehtävänkuvaan. Tähänastiset kokemukset palvelukeskuksesta tulee hyödyntää tilanteessa, jossa palvelukeskuksen kokonaisuus arvioidaan ja organisoidaan uudelleen suhteessa talous- ja hallintopalveluihin. Keskusrekisterin rekisteripäällikön pätevyysvaatimuksena tulee olla soveltuva ylempi

19 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (33) korkeakoulututkinto. Rekisteripäällikön rekrytoinnin osalta haasteena on, että tällä hetkellä ei ole varmuutta muodostuvan alueellisen keskusrekisterin laajuudesta. Tuomiokapituli selvittää asiaa kevätkauden 2017 kuluessa. Rekrytointi on kuitenkin pelkästään nykyisen keskusrekisterin osalta välttämätöntä tehdä nykyisen vastaavan viranhaltijan siirtyessä eläkkeelle. Yhteisten tehtävien keskeisiä kehitysnäkymiä: Valitaan yksi yhteisen kasvatuksen nykyisistä lähiesimiehistä yhteisen kasvatuksen kokonaisuudesta vastaavaksi papiksi. Musiikkikasvatuksen tulevaisuus erityisesti kirkkomusikanttitoiminnan osalta ratkaistaan YKN:n keväällä 2015 tekemän päätöksen mukaisesti valmisteltuna osana TTS prosessia. Valmistelutyöhön on nimetty työryhmä. Yksi yhteisen kasvatustyön pastoreista siirtyy eläkkeelle suunnittelukaudella Myös yhteisten tehtävien sisäistä yhteistyötä suunnittelukaudella kehitetään määrätietoisesti. Painopiste siirtyy organisaatiorakenteista palveluprosesseihin. Vuosi 2020 on seuraavan luottamushenkilökauden toinen vuosi. Sen kuluessa on mahdollista kertyneen kokemuksen pohjalta arvioida tiivistyneen yhteistyön mahdollisia vaikutuksia yhteisten tehtävien yksikkörakenteeseen. Mikäli rekrytoinnit toteutetaan kuvatun kahden kokonaisuuden mallin pohjalta, liitetään viestintä ja kehityspalvelut sekä tietohallinto yhdeksi kokonaisuudeksi. Kokonaisuuden esimiehenä toimii viestintäjohtaja. Kehityspalveluille jää aiempaa oleellisesti suurempi kokonaisvastuu kehittämispalveluista kehitysjohtajan tehtävänkuvan muuttuessa. Tästä syystä kehittämistyön asiantuntijan virka muutetaan kehittämispäällikön viraksi. Yhteisten tehtävien johtavat viranhaltijat työskentelevät yhteisten tehtävien johtoryhmänä. Yhteisten tehtävien johtoryhmän työskentely voi täydentyä suppeilla joustavilla asiantuntijatiimeillä. Nämä tiimit rakentuvat, täydentyvät ja myös purkautuvat tarvelähtöisesti. Ratkaisuvaihtoehtojen arviointia: Valmisteleviin keskusteluihin pohjautuen voidaan esitetyistä kahdesta perusvaihtoehdosta todeta seuraavaa: Edellä yksilöityihin muutokseen vaikuttaviin ja siihen liittyviin taustatekijöihin perustuen kahden kokonaisuuden malli asettuu selkeästi etusijalle. Se mahdollistaa parhaiten tulevan jatkokehityksen, jota lähivuosina tullaan tarvitsemaan.

20 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (33) Viestinnän, tietohallinnon ja kehityspalveluiden muodostama kokonaisuus tukee vahvasti mm ajantasaista digitaalisuuden edellyttämää kehitystyötä. Hallintopalveluiden, diakonian ja yhteiskuntavastuun, hautaustoimen, henkilöstöpalveluiden, kiinteistöpalveluiden, perheneuvonnan, keskusrekisterin sairaalasielunhoidon, talous- ja hallintopalveluiden sekä yhteisen kasvatuksen muodostama kokonaisuus antaa mahdollisuuden vahvistaa toiminnan ja tukipalveluiden vuorovaikutusta. Tämä on tärkeää siirryttäessä organisaatiorakenteesta kohti kokonaisvaltaisia palveluprosesseja. Tämän kokonaisuuden sisäinen rakenne tullaan yhdessä asianomaisten päälliköiden kanssa arvioimaan siten, että esille nousevat muutosmahdollisuudet toteutetaan yhteisen arvioinnin pohjalta vuonna Tarvittaessa muutoksia voidaan tehdä jo aiemminkin. Vuonna 2020 on käytettävissä myös arvioinnin mahdollistavia riittävän pitkän ajanjakson kokemuksia seurakuntien sisäisen organisoitumisen vaikutuksista. Viimeisen vuoden aikana on yhteisten tehtävien väliaikaisjärjestelyvaiheessa edelleen jatkettu avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteistyöhakuisen toimintakulttuurin vahvistamista. Tältä ajalta kertyneet kokemukset tukevat tulevaisuuden organisoimista kahden kokonaisuuden mallin pohjalle. Myös kahden kokonaisuuden malli edellyttää tiivistä tarvelähtöistä vuorovaikutusta sekä yhteisten tehtävien sisällä että suhteessa seurakuntiin. Samalla se tarjoaa sille parhaat edellytykset. Suunnitteluryhmän arvio Suunnitteluryhmän vahva enemmistö päätyi kokouksessaan edellä esittelyssä yksilöityihin näkökohtiin perustuvan kokonaisarvioinnin pohjalta esittämään, että yhteisten tehtävien tuleva organisoituminen rakennetaan kahden kokonaisuuden mallin perustalle. Liite 7 Liite 8 Liitteenä oleva yhteisten tehtävien johtosääntöehdotus on valmisteltu kahden kokonaisuuden mallin pohjalle siten, että siinä on otettu huomioon esittelyssä edellä yksilöidyt näkökohdat. Liitteenä on myös sama johtosääntöehdotus siten, että muutoksia ilmentävät lihavoinnit ja yliviivaukset on poistettu.

21 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (33) Muutosprosessin edellyttämien ratkaisujen aikataulutus vuonna 2017: - YKN : Ehdotus yhteisten tehtävien johtosäännön muuttamisesta. Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää johtosäännöstä lausunnot seurakuntaneuvostoilta ja johtokunnilta mennessä. Samalla aikataululla varataan myös asiantuntijaryhmille mahdollisuus ottaa asiaan kantaa. - YKN : YKN tekee yhteisten tehtävien johtosäännön muuttamisesta esityksen YKV:lle. - YKV : YKV hyväksyy yhteisten tehtävien uudistetun johtosäännön. - Hyväksytty johtosääntö mahdollistaa tarvittavien rekrytointien tekemisen. - Prosessi saadaan toteutetuksi ennen nykyisen tilapäisjärjestelyn päättymistä viimeistään mennessä. Ehdotus Puheenjohtaja ehdottaa, että 1. yhteinen kirkkoneuvosto päättää pyytää seurakuntaneuvostoilta sekä yhteisten tehtävien johtokunnilta lausunnot liitteenä 8 olevasta yhteisten tehtävien johtosääntöehdotuksesta mennessä 2. yhteinen kirkkoneuvosto varaa yhteisten tehtävien asiantuntijaryhmille mahdollisuuden esittää näkemyksensä liitteenä 8 olevasta yhteisten tehtävien johtosääntöehdotuksesta mennessä. Käsittely Merkittiin, että Timo Takala, Birgitta Bragge, Sami Kallioinen, Jussi Laine, Heikki Päätalo, Jyrki Lehtonen, Gun Toivonen, Ilkka Hjerppe ja Mika Kallunki eivät osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Matti Ilveskoski. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa puheenjohtaja Jussi Mäkinen, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi seurakuntaneuvostot, johtokunnat, asiantuntijaryhmät

22 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (33) D:TAL: 54/010/ Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön muuttaminen Esittely Yhteisten tehtävien johtosäännön muuttamista koskevan pykälän esittelytekstissä on laajasti esitelty muutostarpeen taustoja ja tavoitteita. Mikäli yhteisten tehtävien johtosääntöä päätetään muuttaa ehdotetulla tavalla, aiheuttaa se muutostarpeita muutamiin yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön kohtiin. Liite 9 Liite 10 Liitteenä on ehdotus yhteisen kirkkoneuvoston uudesta ohjesäännöstä. Muutetut ja poistetut kohdat on liitteessä merkitty yliviivauksella ja lihavoinnilla. Liitteenä on myös sama ohjesääntöehdotus siten, että muutoksia ilmentävät yliviivaukset ja lihavoinnit on poistettu. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö on yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen jälkeen alistettava Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Ehdotus Puheenjohtaja ehdottaa, että - yhteinen kirkkoneuvosto päättää pyytää seurakuntaneuvostoilta sekä yhteisten tehtävien johtokunnilta lausunnot liitteenä 10 olevasta yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöehdotuksesta mennessä. Käsittely Merkittiin, että Timo Takala, Birgitta Bragge, Sami Kallioinen, Jussi Laine, Heikki Päätalo, Jyrki Lehtonen, Gun Toivonen, Ilkka Hjerppe ja Mika Kallunki eivät osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Matti Ilveskoski. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa puheenjohtaja Jussi Mäkinen, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi seurakuntaneuvostot, johtokunnat

23 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (33) D:KII: 248/721/ Uudenkylän seurakuntatalon myynti Esittely Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta on käsitellyt otsikkoasiaa kokouksissaan seuraavasti: Asia oli esillä johtokunnan kokouksessa seuraavasti: Messukylän seurakuntaneuvosto on kokouksessaan päättänyt luopua Uudenkylän seurakuntatalosta osana isompaa kiinteistöjään koskevaa muutosprosessia. Uudenkylän seurakuntatalo sijaitsee osoitteessa Ali-Huikkaantie 13. Kohde on omalla tontilla, jossa seurakuntayhtymällä on käynnissä myös asemakaavamuutosprosessi. Prosessin myötä tontille syntyisi uutta rakennusoikeutta, joka voidaan kaavan vahvistuttua myydä vuokraoikeutena edelleen asuin rakentamisen käyttöön. Seurakuntatalo sijaitsee nykyisen isohkon tontin laidalla mikä mahdollistaa hyvin tontin vapaan eteläosan hyödyntämisen. Seurakuntatalo on toivottu kaavamuutoksen myötä suojeltavan. Seurakuntataloa koskeva kohdekortti on liitteenä. Seurakuntatalosta on viimeisen vuoden aikana käyty useita jatkokäyttöneuvotteluja. Kohteessa on ollut kiinnostusta mm. sen mahdolliseen päiväkotikäyttöön. Nykymääräysten mukainen päiväkotikäyttö edellyttäisi kuitenkin kohteessa varsin merkittäviä muutoksia. Nykyisen tapaisessa käyttötarkoituksessa muutostöiden tarve olisi huomattavasti pienempi kohdentuen tässä vaiheessa lähinnä ilmanvaihdon parantamiseen ja riski-rakenteiden korjaamiseen. Talo on kokonaisuutena ikäisekseen kohtuullisen hyvässä peruskunnossa, vaikka tiettyjä ongelmia mm. sisäilmaan liittyen onkin olemassa. Kohteesta on laadittu Newsec Oy:n toimesta kiinteistöarvio lokakuussa Kohteen arvon on eri menetelmillä arvioitu olevan euroa. Arvo on määritelty rakennukselle, joka on vuokratontilla. Kiinteistötoimi on käynyt kohteeseen liittyen viimeisimpiä neuvotteluja kahden eri uskonnollisen yhteisön kanssa. Toinen mainituista yhteisöistä on ollut kiinnostunut kohteen vuokrauksesta määräaikaisella 3 vuoden vuokrasopimuksella sekä sen jälkeisestä kohteen ostamisesta. Keskusteluissa on ollut esillä periaate, jonka mukaan kohteen tuleva kauppahinta perustuisi suuruusluokaltaan tehtyyn kiinteistöarvioon. Vuokraaja on lisäksi toivonut vuokrasopimukseen kirjattavan etuosto-oikeuden, mikäli seurakuntayhtymä olisi myymässä kohdetta vuokrasopimuksen voimassa ollessa toiselle taholle. Ennen kohteen vuokraamista/käyttöön ottoa seurakuntayhtymän tulisi tehdä kohteessa tarvittavat/välttämättömät korjaukset mm. ilmanvaihdon

24 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (33) osalta. Välttämättömien korjausten arvioidaan olevan kustannuksiltaan vähintään noin euron tasoa. Toinen mainituista tahoista on neuvotteluissa ilmaissut kiinnostuksensa ostaa kohde koekäyttöjakson jälkeen. Ennen kohteen koekäyttöjaksoa seurakuntayhtymä olisi velvoitettu tekemään joitakin korjauksia kohteessa. Seurakuntayhtymän osuus korjauksista olisi tässä vaiheessa arviolta joitakin tuhansia euroja. Suurimman osan tarpeellisista korjauksista tekisi kohteesta kiinnostunut taho kustannuksellaan. Koekäyttöjakson aikana käyttäjä vastaisi kohteen käyttökustannuksista ja tekisi lisää korjauksia kohteessa. Kauppa kohteesta tehtäisiin, mikäli koekäyttöjakson aikana ei ilmene käyttöä estävää sisäilmaongelmaa, jota ei kohtuudella voida poistaa. Koekäyttöjakson aikana seurakuntayhtymä saisi lisäksi kohteen asunnosta syntyvät vuokratulot. Esikoiset ry on tarjonnut kohteesta kauppahintana euroa. Kauppahintaan tulisi kuitenkin tarjouksen mukaan sisältyä kohde omalla tontilla. Kokonaisuuteen liittyvä esisopimusluonnos on liitteenä. Vaihtoehtojen vertailu esitellään tarkemmin kokouksessa. Ehdotus Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että johtokunta keskustelee vaihtoehdoista ja tekee päätöksen kumman osapuolen kanssa neuvotteluja jatketaan. Käsittely Johtokunta toteaa, että jatkoneuvotteluja kohteesta olisi luontevinta käydä omaa kirkkoa lähempänä olevan tahon kanssa niin alueellisen kuin toiminnallisenkin yhteistyön näkökulmasta. Kohteesta tarjottu hinta on kuitenkin oma tontti huomioiden liian alhainen. Kiinteistöpäällikkö valtuutetaan jatkamaan neuvotteluja Esikoiset ry:n kanssa tavoitteena, että kohteesta vuokratontilla saatava hinta on tasolla euroa ja tontin vuosivuokra vähintään euroa. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittely Kiinteistöpalvelut on jatkanut Uudenkylän seurakuntataloon liittyviä neuvotteluja saadun evästyksen pohjalta. Esikoiset ry:n kanssa kohdetta ja sen rakenteiden kuntoa on tutkittu yhdessä tarkemmin. Tähän liittyvä muistio koskien mm. savukokeita, rossipohjan tutkimuksia jne. on esillä kokouksessa. Tutkimuksissa on tullut esiin uusia kunnostamista tarvitsevia kohteita. Samalla kuitenkin kohteeseen liittyvien selvittämättömien asioiden määrä vähenee.

25 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (33) Tässä vaiheessa on yhteisesti arvioitu, että kohteen kunnosta johtuen välttämättömät korjaukset tulisivat teetätettyinä maksamaan helposti ainakin euroa. Esikoiset ry pystyy kuitenkin tekemään korjauksia merkittäviltä osin omana/talkootyönä, jolloin kustannuksissa voidaan säästää. Neuvotteluissa onkin pyritty löytämään ratkaisuja, joissa korjaamisen toteuttaminen ja siihen liittyvien valintojen teko siirtyisi mahdollisuuksien mukaan tulevalle käyttäjälle. Samalla myös näistä aiheutuvat kustannukset siirtyvät käyttäjälle. Seurakuntayhtymän vastuuta kohteesta on selkiytetty ja rajattu. Seurakuntayhtymän hoidettavaksi jäävien korjausvastuiden kustannuksiksi on palvelua tarjoavien tahojen kanssa käytyjen puhelinkeskustelujen perustella muodostunut näkemys tasosta noin euroa. Esikoiset ry on tehnyt varsin selväksi toiveensa, että kohde halutaan hankkia omalla tontilla. Lisäksi Esikoiset korostavat kohteen hinnanmuodostuksessa Maakuntamuseon kohteeseen kohdistaman suojeluvaatimuksen merkitystä. Näin ollen Esikoiset ry ei korota aiemmin esittämäänsä tarjousta euroa. Esisopimusluonnosta on käytyjen keskustelujen perusteella päivitetty päivätty Aiesopimusluonnos on liitteenä. Samalla on etsitty myös toiminnallisen yhteistyön näkökulmaa. Esikoisilla on aika ajoin tarvetta Uudenkylän seurakuntataloa suuremmalle tilalle. Vastaavasti seurakuntayhtymällä on intressi olla edelleen läsnä Uudenkylän alueella. Tilojen vastavuoroisen käytön mahdollisuudet tullaan kirjaamaan joko lopulliseen aiesopimukseen tai tarvittaessa erilliseen yhteistyösopimukseen. Tässä vaiheessa on tarpeen hyväksyä sopimuksen periaate, jotta aiesopimus voidaan viimeistellä. Lopullisen esisopimuksen hyväksyminen ja allekirjoitusvaltuuden myöntäminen tuodaan erikseen johtokunnan sekä edelleen Yhteisen kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi. Prosessikokonaisuudessa on huomioitava, että Aiesopimus voidaan allekirjoittaa, kun se on hyväksytty molempien osapuolten päätösvaltaisissa elimissä. Aiesopimuksen syntyminen johtaa edelleen kohteen koekäyttöön ja käytön aikana tapahtuvaan korjaamiseen. Varsinainen rakennusta ja tonttia koskeva kiinteistökauppa tehdään, kun kaavoitusprosessi on saatu päätökseen, koekäyttöaika loppuu ja kohde todetaan olevan käyttötarkoitukseen nähden toimivassa kunnossa - Aiesopimuksen mukaan alustavasti Varsinaisen kiinteistökaupan hyväksyy seurakuntayhtymän puolelta Yhteinen kirkkovaltuusto ja edelleen vahvistaa Kirkkohallitus.

26 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (33) Osapuolten välillä on tiedossa, että Uudenkylän seurakuntatalon tontin kaavoitusprosessi on vielä kesken. Lopullisen sopimuksen syntyminen edellyttää, että kaavoitusprosessi saadaan vietyä loppuun ainakin pääpiirteissään nyt käytössä olevan luonnoksen mukaisena. Kohteesta neuvoteltu kauppahinta perustuu oletukseen, että seurakuntatalorakennusta ei kaavallisen suojelun vuoksi saa purkaa. Messukylän seurakunta on siirtänyt Uudenkylän seurakuntatalossa olleen toiminnan toisaalle. Esittelyssä kuvatulla ratkaisulla on myönteinen vaikutus alueen lasten ja nuorten seurakunnallisen tarjonnan kannalta. Liite 7 Ehdotus Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta - hyväksyy liitteenä olevan Aiesopimusluonnoksen esittelyn mukaisine täydennyksineen - valtuuttaa kiinteistöpäällikön viimeistelemään Aiesopimuksen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Kiinteistöpäällikkö on jatkanut neuvotteluja Aiesopimuksen viimeistelemiseksi. Esikoiset ry:n kanssa käydyissä neuvotteluissa sovittiin, että sopimuksen viimeistelyyn käytetään yhteisesti valittavaa juristia, jonka kustannukset jaetaan osapuolten kanssa tasan. Juristiksi valittiin kiinteistöjuridiikan erityisosaajana Asianajotoimisto Tempo / Jarkko Lehtokannas. Juristin kanssa käytyjen keskustelujen perusteella on valmistelussa huomioitu seuraavaa: - koska ehtojen täyttyessä esisopimus johtaa kiinteistökauppaan, esisopimus on laadittava Maakaaren edellyttämään määrämuotoon - samasta syystä asia on jo tässä vaiheessa tarpeen viedä Yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi. Yhteisen kirkkovaltuuston päätös alistetaan edelleen kirkkohallituksen vahvistettavaksi. - varsinaisen kiinteistökaupan esisopimuksen lisäksi kokonaisuudesta on laadittu korjausvastuut sekä kiinteistön käyttöön liittyvät asiat sisältävä sopimus - näiden lisäksi kokonaisuuteen liittyy vielä osapuolten väliseen tilojen käytön vastavuoroisuuteen liittyvä sopimusluonnos

27 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (33) Laaditut sopimukset ovat liitteinä: Kiinteistökaupan esisopimus, sopimus kiinteistön korjaustöistä ja luonnos sopimuksesta koskien osapuolten välistä tilojen vastavuoroista käyttöä. Liitteet 3-5 Ehdotus Kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta - hyväksyy edelleen yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle lähetettäväksi kiinteistökaupan esisopimuksen, sopimuksen kiinteistön korjaustöistä liitteiden mukaisena sekä luonnoksen sopimuksesta tilojen vastavuoroisesta käytöstä Päätös Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja hyväksyi päätösehdotuksen. Laaditut sopimukset ovat liitteinä: kiinteistökaupan esisopimus, sopimus kiinteistön korjaustöistä ja luonnos sopimuksesta koskien osapuolten välistä tilojen vastavuoroista käyttöä. Liitteet Kiinteän omaisuuden luovuttamisesta päättää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös tulee alistaa kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Yhteisen kirkkovaltuuston päätökseen tarvitaan määräenemmistö. Ehdotus Kiinteistöpäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että - hyväksytään kiinteistökaupan esisopimus, sopimus kiinteistön korjaustöistä liitteiden mukaisena sekä luonnos sopimuksesta tilojen vastavuoroisesta käytöstä. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Heikki Päätalo, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

28 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (33) D:TAL: 81/022/ Kiinteistösihteeri Anne Purontakan siirtyminen kiinteistösihteerin virasta palvelukeskuksen toimistosihteerin virkaan Esittely Anne Purontaka on vuodesta 2016 alkaen huolehtinut n. 60 % työajastaan palvelukeskuksen seurakunnille suuntautuneista monipuolisista sihteerintehtävistä kiinteistösihteerin tehtävien (40 %) rinnalla. Kiinteistöpalvelujen organisaatiomuutosten myötä nämä kiinteistösihteerin tehtävät tulevat mennessä siirtymään kokonaan kiinteistöosaston muille työntekijöille. Purontakan tehtäviin on vuoden 2016 alusta lähtien kuulunut em. tehtävien lisäksi seurakuntien yhteisiä sihteeri- ja asiakaspalvelutehtäviä (mm. Tuomasmessujen sihteeritehtävät, Lasten katedraalin ja lasten iltapäiväkerhojen laskutukset). Tehtävät ovat vuoden 2017 alusta muuttuneet siten, että yhteisistä työtehtävistä Anne Purontaka hoitaa toistaiseksi Tuomasmessujen sihteerintehtäviä. Hän on alkaen hoitanut toimitus- ja tilavarausten puhelinpalvelua. Lisäksi hän on aloittanut perehtymisen keskusrekisterin puhelinpalveluun ja Kirjurista todistusten toimittamiseen siten, että nämä voidaan sisällyttää hänen tehtäviinsä lähtien. Anne Purontakalla on Tampereen seurakuntien toiminnan, toimitilojen ja käytäntöjen tuntemusta sekä yhteistyötaitoja, jotka ovat tehtävien hoitamisessa eduksi. Palvelukeskuksen keskusrekisterissä on tällä hetkellä täyttämättömiä virkoja ja yksi virka vapautuu alkaen toimistosihteerin siirtyessä eläkkeelle. Kirkkolaki (6:11 ja 6:38) mahdollistaa virkasuhteeseen ottamisen ilman hakua mm. silloin, kun on kyseessä siirto saman työnantajan vastaavaan virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset viranhaltija täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana. Työjärjestelyjen takia on tarkoituksenmukaista, että Anne Purontaka siirtyy nykyisistä kiinteistösihteerin tehtävistä palvelukeskuksen toimistosihteerin tehtäviin alkaen virkaa tekeväksi toimistosihteeriksi ja alkaen toimistosihteerin virkaan. Purontakan kanssa on keskusteltu tehtävien vaihtamisesta ja hän on antanut virkasiirtoon suostumuksensa. Ehdotus Palvelukeskuksen päällikkö ehdottaa, 1. että Anne Purontaka siirtyy palvelukeskuksen vt. toimistosihteeriksi alkaen ja toimistosihteerin virkaan alkaen 2. että palkkaus on vaativuusryhmässä 501 peruspalkka 2179,63 /kk.

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2017 1(10) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2017 1(10) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2017 1(10) Aika Paikka Torstai 9.3.2017 klo 18.30 Kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 72 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2017 1(27) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2017 1(27) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2017 1(27) Aika Paikka Torstai 30.3.2017 klo 16.15 Kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 81 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2017 1(14) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous Kokouksen avaus 4

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2017 1(14) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous Kokouksen avaus 4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2017 1(14) Aika Paikka Torstai 20.4.2017 klo 18.00 Näsin seurakuntasali Käsiteltävät asiat 22 Kokouksen avaus 4 23 Vapautuksen myöntäminen esteen ilmoittaneille

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2017 1(20) Sairaalasielunhoidon johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2017 1(20) Sairaalasielunhoidon johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2017 1(20) Aika Keskiviikko 3.5.2017 klo 16.30-17.35 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma, Näsilinnankatu 26 Osallistujat Jäsenet Eskola, Vesa puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2016 1(10) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 9.6.2016

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2016 1(10) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 9.6.2016 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2016 1(10) Aika Paikka Torstai 9.6.2016 klo 16.15 Kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 81 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1(22) Aika 6.4.2017 klo 17.00 18.08 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 2 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen, Riina-Eveliina

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.1.2015 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään IT-yhteistyöalueen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 12.1.2017 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään Tampereen

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1(21) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1(21) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1(21) Aika 6.4.2017 klo 18:00-20.37, kokouksessa pidettiin tauko klo 19.52-20.05 Paikka Nekalan seurakuntatalo Osallistujat Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 4/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja, poissa 39-40

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2017 1(31) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2017 1(31) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2017 1(31) Aika 2.5.2017 klo 15:00 17:37 Paikka Pispalan kirkontupa, Pispalan kirkko Osallistujat Jäsenet Mäkinen, Seppo puheenjohtaja Juva, Kaisa Koskiniemi,

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6) Kirkkovaltuusto 30.5.2017 1(6) Aika Tiistaina 30.5.2017 klo 18.00 18.42 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Hammaren, Terho Hanhisalo, Jorma Hänninen, Jyrki Ijäs, Esko Leppänen, Kari Liimatta, Juhani Luukkonen,

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2017 1(16) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2017 1(16) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2017 1(16) Aika Torstai 9.3.2017 klo 18.40 20.03 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2013 / 2013 1 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 17.00 KOKOUSPAIKKA Isopappila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (X) vj Heikki Uusitalo (Heimo Nordfors) (X) j Tarja Hätönen (X) j Liisa Kivimäki (X) j Eveliina

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4.6.2015 N:o 3/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4.6.2015 N:o 3/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 27.5.2015 Sivu 31 Kokousaika Torstai 4.6.2015 kello 17.00 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Vihtavuoren kappeli Hassel Lari Heikkilä Jaakko, poistui kello 17.45 Hintikka Raimo

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 3/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 19.3.2014 klo 18.30 19.55 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 6.10.2016 SEURAKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa xx.yy.2016 1 Johtosäännön sisältö Tässä johtosäännössä määritetään

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 1(13) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 1(13) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 1(13) Aika Paikka Torstai 27.4.2017 klo 16.15 Kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 94 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 2/2017

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 2/2017 TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 2/2017 Kokousaika Tiistai 18.4.2017 kello 14.00 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 13 Kokouksen avaus 14 Nimenhuuto

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 14-26 29.03.2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 29.03.2016 kello 18.00 19.53 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 26.4.2017 klo 17 18.10 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren 149 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013 KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2017 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Keskiviikko 3.5.2017

Lisätiedot

Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. 1. Yleistä

Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. 1. Yleistä Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV 10.12.2014 Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. Yleistä 1 Espoon seurakuntayhtymän viraston toiminta-ajatuksena on palvella Espoon seurakuntia

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 10.02.2010 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (5) Aika: Keskiviikko 20.4.2016 kello 16.30-17.15 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 18.00 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Osanottajat Läsnä Asioiden esittelijä Ylikangas Kimmo kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.12.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 17.12.2015-18.01.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Kokousaika 14.12.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 27 Kokouksen avaus 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 2/ Aika: 20.4.2009 klo 11.05-11.15. Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, Viimeistämö (ent. Media54) -rakennus, 2 krs. Osallistujat: Jäsen: Ojala Reino, pj Kivistö

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 9.4.2014 19.00 20.00 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Raimo

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1(35) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1(35) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1(35) Aika Paikka Osallistujat 6.4.2017 klo 17:00-18:12 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, ei läsnä 37 ja 39

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 9 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 3.4.2017 9 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 KIRKKONEUVOSTO

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 KIRKKONEUVOSTO 1 KOKOUSAIKA Ma 17.10.2016 klo 17.00 19.40 KOKOUSPAIKKA Isopappila LÄSNÄ JÄSENET: Malmberg Erkki Ylivakeri Paula Immonen Anna-Kaisa Järvenpää Keijo Lähdekorpi Anita Kuukka Kimmo Senvall Seija Rasa Markku

Lisätiedot

Naukkarinen Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hintikka Raimo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Anttonen Päivi, talousjohtaja, sihteeri

Naukkarinen Eila, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hintikka Raimo, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Anttonen Päivi, talousjohtaja, sihteeri KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 24.3.2017 Sivu 13 Kokousaika Torstai 30.3.2017 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hassel Lari Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Peura Anne

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2017 1(12) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2017 1(12) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2017 1(12) Aika 2.5.2017 klo 17:15 18.55 Paikka Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Karhola, Anne Koivisto, Kaarlo

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2017 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2017 Kirkkovaltuusto 7.6.2017 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 7. päivä kesäkuuta 2017, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen Markku

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2010 KIRKKOVALTUUSTO

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2010 KIRKKOVALTUUSTO HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2010 KOKOUSAIKA 24.5.2010 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Isopappila Läsnä: Poissa: Muut osallistujat: Frantsila Matti Ihalalinen Sari Ilottu Ari Immonen Anna-Kaisa Kivimäki

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS RUSK SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKEUVOST KOKOUS Aika: Torstai 19.01.2017 kello 18.00 19.37 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Käsittelyt Yhteinen kirkkoneuvosto 23.4.2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.6.2014 Tämä yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö tulee voimaan 1.4.2015. Yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot