TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 1(13) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 1(13) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous"

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 1(13) Aika Paikka Torstai klo Kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 94 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 95 Kokouksen puheenjohtajan valitseminen 3 96 Pöytäkirjantarkastajat 3 97 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen 4 98 Ilmoitusasioita 4 99 Kirkkomusikanttitoiminnan järjestäminen Avustuksen myöntäminen Etelä-Sudanin nälänhädän uhrien auttamiseen Erityisdiakonian viranhaltijan viran täyttäminen Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 13

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 2(13) Aika Torstai klo Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet (valitaan kokouksessa) puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina Kiiskinen, Arto Koivisto, Sirpa Lehtola, Liisa Lipponen, Varpu Poussa, Mauri Särkilahti, Marko Ilveskoski, Matti Janne Tarkkalan varajäsen Poissa: Mäkinen, Jussi Tarkkala, Janne Uusitalo, Pekka Muut osallistujat Häikiö, Leevi Karttunen, Elina Järvinen, Veli-Pekka Vuorio, Juha Rantala, Kim Hallikainen, Olli Kallunki, Mika Hjerppe, Ilkka Syrjämäki, Heikki Kallioinen, Sami Laine, Jussi Mukari, Eija Bragge, Birgitta Päätalo, Heikki Lehtonen, Jyrki Pulkkinen, Keijo Toivonen, Gun yht. kirkkovaltuuston puheenjohtaja yht. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra sairaalasielunhoidon johtaja diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja perheneuvontatyön johtaja viestintäjohtaja vs. kehitysjohtaja henkilöstöpäällikkö talouspäällikkö kiinteistöpäällikkö hautaustoimen päällikkö vs. tietohallintopäällikkö palvelukeskuksen päällikkö Esittelijä Takala, Timo vt. hallintojohtaja Sihteeri Antila, Päivi hallinnon assistentti

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 3(13) 94 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous avataan ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. D:TAL: 108/011/ Kokouksen puheenjohtajan valitseminen Esittely Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Jussi Mäkinen ja varapuheenjohtaja Pekka Uusitalo ovat estyneet osallistumasta tähän kokoukseen. Tästä syystä yhteisen kirkkoneuvoston jäsenten on tarpeen valita keskuudestaan kokoukselle puheenjohtaja. Vt. hallintojohtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto valitsee keskuudestaan tähän kokoukseen puheenjohtajan. Lisätietoja antaa vt. hallintojohtaja Timo Takala, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). 96 Pöytäkirjantarkastajat Valitaan tähän kokoukseen kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 4(13) 97 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Vahvistetaan käsittelyjärjestys. Tämän kokouksen päätösehdotukset on valmisteltu LAVA-ohjeistuksen mukaan (KJ 23:3), ja mikäli päätöksellä on välitön vaikutus alle 18- vuotiaisiin, on se myös otettu huomioon valmistelussa ja todettu esittelyssä. 98 Ilmoitusasioita 1. Vs. kehitysjohtajan päätöspöytäkirja 1/ Talouspäällikön päätöspöytäkirjat 13-16/ Sairaalasielunhoidon johtokunnan kokouspöytäkirja 2/ Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirja 3/2017 Liite 1 5. Operaatio Mobilisaation raportti Bangladeshin tulvauhrien auttamiseen myönnetyn avustuksen varojen käytöstä Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 5(13) D:NUO: 334/326/ Kirkkomusikanttitoiminnan järjestäminen Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kirkkomusikanttitoiminnan järjestämistä kokouksessaan Kirkkoneuvosto päätti tuolloin seuraavaa: 1. että kirkkomusikanttitoimintaan voidaan vuonna 2016 ottaa uusia musikantteja niin, että heidän kokonaismääränsä tavoitetaso on enimmillään että kirkkomusikanttitoimintaan lukuvuodeksi mukaan tuleville uusille musikanteille taataan heidän niin halutessaan osallistumismahdollisuus toimintaan kahdeksi lukuvuodeksi siihen mukaan tulemisesta lukien 3. että kirkkomusikanttitoiminnan jatkosta tehdään lähempi selvitys tulevan päätöksenteon pohjaksi mennessä Edellä mainittuun yhteisen kirkkoneuvoston päätökseen perustuen johtoryhmä on loppuvuodesta 2017 nimennyt edellä mainittua valmistelutyötä tekemään viranhaltijoista koostuneen työryhmän, johon ovat kirkkoherrojen edustajina kuuluneet Olli Hallikainen ja Veli-Pekka Järvinen sekä muina jäseninä kasvatustyön pastori Kirsi Hakala ja kasvatuksen kanttori Maiju Häyrynen. Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan yhteisten tehtävien johtosäännön muuttamista. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti pyytää asiasta seurakuntaneuvostojen ja yhteisten tehtävien johtokuntien lausunnot mennessä. Samalla aikataululla yhteinen kirkkoneuvosto varasi myös yhteisten tehtävien asiantuntijaryhmille mahdollisuuden esittää asiasta näkemyksensä. Tämän asiakokonaisuuden esittelyn yhteydessä todettiin yhteisten tehtävien keskeisiin kehitysnäkymiin liittyen mm. seuraavaa: Musiikkikasvatuksen tulevaisuus erityisesti kirkkomusikanttitoiminnan osalta ratkaistaan YKN:n keväällä 2016 tekemän päätöksen mukaisesti valmisteltuna osana TTS prosessia. Valmistelutyöhön on nimetty työryhmä. Liite 2 Edellä mainitun työryhmän laatima selvitys on liitteenä. Laaditusta selvityksestä voidaan nostaa esille jatkon arvioinnin kannalta erityisesti seuraavat näkökohdat: Kirkkomusikanttitoimintaa on viimeisen noin kymmenen vuoden kuluessa onnistuneesti kehitetty palvelemaan yhä paremmin jumalanpalveluselämää ja seurakunnan muuta toimintaa. Tässä kehitystyössä on ko-

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 6(13) rostunut kristillisen kasvatuksen näkökulma sekä laaja liittymäpinta seurakuntatyöhön. Vuonna 2016 järjestettiin seurakunnissa yhteensä 127 sellaista tilaisuutta, joita toteuttamassa osaltaan olivat myös kirkkomusikantit. Näissä tilaisuuksissa oli osallistujia yhteensä hiukan yli 8500, mikä on noin 3 % tällaisten tilaisuuksien koko osallistujamäärästä. Osallistujamäärä näihin tilaisuuksiin kasvoi vuoteen 2015 verrattuna. Mikäli kirkkomusikanttitoiminta päätettäisiin lopettaa, koituisi tästä ratkaisusta noin nettosäästö vuositasolla. Tässä laskennassa ei ole mukana tilakuluja. Työryhmän selvityksen mukaan toimintaa voidaan kohdentaa sellaisiin ajankohtiin, jolloin seurakuntatiloissa on käyttöön vapaita tiloja. Kirkkomusikanttitoiminta kohdentuu merkittävässä määrin sellaisiin ikäsegmentteihin, joiden tavoittaminen on kirkon merkittävimpiä tulevaisuuden haasteita. Kirkkomusikanttitoiminnan toimintakate on pienentynyt vuodesta 2011 vuoteen 2016 noin , mikä on n 32 % lähtötasosta. Toimintakatteen pienentyminen on aiheutunut ensisijaisesti osallistujamäärän rajaamisesta. Kirkkomusikanttitoiminnasta perittävissä maksuissa otetaan hinnoitteluperusteena huomioon kirkon jäsenyys. Lukukausimaksuja ei ole mahdollista merkittävästi nostaa tasokorotuksia tehden. Työryhmä on selvityksessään hahmotellut myös kirkkomusikanttitoiminnan mahdollisia kehittämissuuntia. Toiminnan monipuolistamisesta aiheutuisi luonnollisesti myös lisäkustannuksia, joiden määrää selvityksessä ei ole arvioitu. Työryhmän näkemyksen mukaan yhteistyö paikallisten musiikkioppilaitosten kanssa on välttämätön osa toiminnan tulevaisuutta. Toimintaa ei nykyisellään kuitenkaan ole mahdollista osoittaa niiden tehtäväksi luopumatta samalla toiminnan kristillisen kasvatuksen ja arvopohjan ulottuvuudesta. Kirkkomusikanttitoiminnan jatkoratkaisuja tehtäessä on lisäksi syytä kiinnittää huomiota seuraaviin näkökohtiin: Seurakuntien strategisessa kokonaisajattelussa painotetaan voimakkaasti verkostoituvaa työtapaa myös suhteessa seurakuntaorganisaation ulkopuolisiin toimijatahoihin. Kirkkomusikanttitoiminnan tulevaisuutta arvioitaessa on syytä kysyä, mitä tämä linjaus merkitsee kyseisen toimintakokonaisuuden kannalta.

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 7(13) Seurakuntien taloudelliset voimavarat tulevat suunnittelukaudella supistumaan nykytasosta. Sama muutoslinja tulee mitä ilmeisimmin edelleen jatkumaan viiden vuoden strategisella tarkastelujaksolla ulottuen vuoteen Tämä merkitsee väistämättä sitä, että useista tämänhetkisistä toiminnoista on luovuttava. Vain näin syntyy tilaa uusille innovaatioille. Kirkkomusikanttitoiminta kohdentuu sellaisiin lapsiin, nuoriin ja perheisiin, jotka ovat musiikillisesti orientoituneita. Näin ollen toiminta ei parhaimmillaankaan mahdollista kaikkien osallistumista. Kirkkomusikanttitoiminnalle on kysyntää, jota toiminnan jatkuvuuden epävarmuus on ilmeisimmin jonkin verran supistanut. Samaan aikaan kysyntä kirkon kasvatustyön eräissä muissa toimintamuodoissa on supistunut merkittävästi. Tämä koskee mm päiväkerhoja. Toimintatapoja tulee kohdentaa kysynnän mukaan. Tulevaisuutta ajatellen tulee ottaa huomioon se, että hyväksytyn kiinteistöstrategian mukaisesti seurakuntien käytössä olevien toimitilojen määrä tulee supistumaan. Tämä rajaa väistämättä pidemmällä aikavälillä kirkkomusikanttitoiminnan toimintaedellytyksiä. Jäsen 360 -datan perusteella jonkin instrumentin soittaminen on harvinainen harrastus kaikissa segmenteissä. Tämä kuten myös klassisen musiikin konserteissa käyminen on suosikkitekemisten joukossa alle kymmenesosalle tamperelaisista. Kirkkomusikanttitoiminnan tulevaisuuteen liittyy varsin merkittävästi toisistaan poikkeavia näkemyksiä myös seurakuntaorganisaation sisällä. Vuonna 2017 tehtävät kirkkomusikanttitoimintaa koskevat päätökset Tehtyjen päätösten raameissa sekä laadittuun selvitykseen nojautuen on mahdollista hahmottaa seuraavanlainen etenemispolku: - Yhteinen kirkkoneuvosto tekee päätöksen siitä, miten uusia kirkkomusikantteja on mahdollista ottaa mukaan toimintaan lukuvuodesta alkaen. - Pidempikestoinen linjaus kirkkomusikanttitoiminnan tulevaisuudesta tehdään käsiteltäessä toiminta- ja taloussuunnitelmia syyskaudella Tätä varten seurakuntaneuvostoja pyydetään TTS valmistelun ja siitä päättämisen yhteydessä ottamaan kantaa sekä esittämään perusteluja seuraaviin kirkkomusikanttitoimintaa koskeviin kysymyksiin:

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 8(13) 1. Miten arvioitte kirkkomusikanttitoiminnan merkitystä muun seurakuntaelämän näkökulmasta? Miten vuorovaikutusta olisi edelleen mahdollista kehittää? Miten kirkkomusikanttitoiminnan kumppanuutta tamperelaisten musiikkioppilaitosten kanssa pitäisi kehittää? 2. Mikäli kirkkomusikanttitoimintaa päätetään pidemmällä tähtäimellä jatkaa, miten sen jatko on nähdäksenne mahdollista rahoittaa muuta toimintaa uudelleen kohdentamalla? Mistä muusta toiminnasta olisi mahdollista luopua vähintään vastaavan kulusäästön aikaansaamiseksi? 3. Otetaanko kirkkomusikanttitoimintaan uusia musikantteja lukuvuodeksi ? Ratkaistaanko toiminnan tulevaisuus jatkossakin vuosittain erillispäätöksillä? Pitäisikö toiminnan jatkosta tehdä pidempikestoinen päätös? 4. Mitä muuta kirkkomusikanttitoiminnan jatkon kannalta keskeisiä näkökulmia haluatte ottaa esille tulevan syyskauden konkreettisen päätöksenteon kannalta? Myös yhteisen kasvatuksen asiantuntijaryhmälle varataan mahdollisuus esittää asiasta kantansa mennessä. Vt. hallintojohtaja ehdottaa, 1. että kirkkomusikanttitoimintaan voidaan vuonna 2017 ottaa uusia musikantteja niin, että heidän kokonaismääränsä tavoitetaso on enimmillään että kirkkomusikanttitoimintaan lukuvuodeksi mukaan tuleville uusille musikanteille taataan heidän niin halutessaan osallistumismahdollisuus toimintaan kahdeksi lukuvuodeksi siihen mukaan tulemisesta lukien 3. että seurakuntaneuvostoja pyydetään ottamaan kantaa esittelyssä yksilöityihin kirkkomusikanttitoiminnan tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin mennessä 4. että varataan yhteisen kasvatuksen asiantuntijaryhmälle mahdollisuus esittää kantansa esittelyssä yksilöityihin kirkkomusikanttitoiminnan tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin mennessä 5. että edellä yksilöidyn valmistelun pohjalta kirkkomusikanttitoiminnan jatkosta päätetään toiminta- ja taloussuunnitelmasta käsittelyn yhteydessä syyskaudella 2017.

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2017 9(13) Lisätietoja antaa vt. hallintojohtaja Timo Takala, p Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi valmistelutyöryhmä, musiikkikasvatus, seurakunnat, yhteisen kasvatuksen asiantuntijaryhmä

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ (13) D:TAL: 107/045/ Avustuksen myöntäminen Etelä-Sudanin nälänhädän uhrien auttamiseen Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan käsitellyt lähetyksen ja kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahojen jakamista vuonna Yhteisen kirkkoneuvoston jaettava osuus lähetyksen ja kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahoista on ollut koko vuoden 2016 osalta 90000, joka on 10 % kokonaissummasta Tämä osuus jaetaan erillisillä päätöksillä ajankohtaisiin kohteisiin akuuttien tarpeiden perusteella. Kuluvana vuonna ei näitä erillispäätöksiä ole vielä tehty. Kirkon Ulkomaanapu on käynnistänyt keräyksen Etelä-Sudanin, Kenian ja Somalian kuivuudesta johtuvan katastrofaalisen nälänhädän vuoksi. Lahjoitusten avulla Kirkon Ulkomaanapu jakaa ravintopitoista ruokasekoitusta Etelä-Sudanin Unityn maakunnassa, jonne on julistettu nälänhätä sekä puhdasta vettä Keniassa ja Somaliassa kuivuuden koettelemille alueille. Vt. hallintojohtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto päättää myöntää avustuksen Etelä-Sudanin nälänhätä keräykseen Kirkon Ulkomaanavun kautta. Lisätietoja antaa vt. hallintojohtaja Timo Takala, p Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). Kirkon Ulkomaanapu, talouspalvelut

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ (13) D:TAL: 70/022/ Erityisdiakonian viranhaltijan viran täyttäminen Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 9.3. julistaa haettavaksi diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikössä erityisdiakonian viranhaltijan viran nuorisodiakonian tehtäviin ja asetti viran täyttöä valmistelevaksi työryhmäksi diakonian ja yhteiskuntavastuun johtajan yhdessä yhteisöllisten prosessien lähiesimiehen Ville Aalon kanssa. YKN:n päätöksen mukaan virkaan valittavalta edellytetään kirkkohallituksen yleiskirjeen 5/2016 mukaista kelpoisuutta diakonian virkaan sekä evankelisluterilaisen kirkon jäsenyyttä. Alla oleva hakuilmoitus julkaistiin seurakuntayhtymän intranet sivuilla sekä virallisella ilmoitustaululla: Tampereen seurakuntayhtymän Diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikössä on haettavana ERITYISDIAKONIAN VIRKA Tampereen seurakuntayhtymä etsii diakoniatyön ammattilaista eritysdiakonin virkaan. Viran tehtävät painottuvat nuorisodiakonian parissa tehtävään työhön. Viran tehtävänä on: - syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukeminen ja ohjaaminen ryhmäja yksilöohjauksen keinoin, - auttaa nuoria kuntoutumaan ja voimaantumaan, jotta kouluun paluu ja ammattiin opiskeleminen olisi mahdollista, - Messinpajan toiminnan toteuttaminen yhteistyössä NMKY:n kanssa pajan nuorten palveluohjauksesta vastaaminen, - Messinpajalla kehitetyn toimintamallin ja työotteen vieminen seurakunnan nuoriso- ja erityisnuorisotyöhön, - kuntouttavan diakonisen työotteen kehittäminen seurakuntayhtymässä, - erityisnuorisotyön työpöydässä toimiminen. Virkaan valittavalta edellytetään Kirkkohallituksen yleiskirjeen 5/2016 mukaista kelpoisuutta diakonian virkaan. Valitun tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Hakijalta edellytetään pitkäaikaista työkokemusta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työpaja-ohjauksesta ja erityisnuorisotyön kehittämisestä. Viran tuloksellinen hoitaminen edellyttää Tampereella nuorten kanssa toimivan sosiaalityön ja terveydenhuolloin verkoston sekä Tampereen ev.lut. seurakuntien toiminnan hyvää tuntemusta. Lisäksi valittavan tulee

12 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ (13) tuntea erilaisten nuorille soveltuvat tukijärjestelmät sekä toisen asteen oppilaitokset ja niihin hakeutuminen sekä opinto-ohjaus ja muu tuki. Ennen viran vastaanottamista on valitun esitettävä seurakuntayhtymän työterveyslääkärin hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote. Virka täytetään lukien tarvittaessa kuuden (6) kuukauden koeajalla. Palkkaus määräytyy KirVESTES:n vaativuusryhmään 503 mukaan. Hakuaika päättyy 7.4. klo 15 mennessä. Hakemukset toimitetaan sähköisesti osoitteella Lisätietoja tehtävästä: Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja Ilkka Hjerppe / ) tai yhteiskunnallisen työn pastori Ville Aalo / ). Määräaikaan mennessä virkaa haki ainoana hakijana sosionomi / diakoni (AMK), yhteisöpedagogi Hanna Kelokaski. Valmistelutyöryhmä totesi hakijan yksimielisesti kelpoiseksi ja soveltuvaksi avoinna olevaan virkaan. Vt. hallintojohtaja ehdottaa, että 1. yhteinen kirkkoneuvosto päättää valita sosionomi/diakoni (AMK) Hanna Kelokasken seurakuntayhtymän diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikössä erityisdiakonian virkaan alkaen 2. ennen viran vastaanottamista on valitun esitettävä seurakuntayhtymän työterveyslääkärin hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä rikosrekisteriote 3. viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmä 503 mukaan siten, että tehtävän peruspalkka on 2416,00 / kk 4. virka täytetään ilman koeaikaa. Lisätietoja antaa vt. hallintojohtaja Timo Takala, p

13 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/ (13) Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). Hanna Kelokaski, diakonian ja yhteiskuntavastuun yksikkö, henkilöstöpalvelut 102 Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2017 1(18) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2017 1(18) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2017 1(18) Aika Torstai 27.4.2017 klo 16.15 17.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Ilveskoski, Matti Janne Tarkkalan varajäsen, puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2016 1(10) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 9.6.2016

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2016 1(10) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 9.6.2016 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 7/2016 1(10) Aika Paikka Torstai 9.6.2016 klo 16.15 Kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 81 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2017 1(10) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2017 1(10) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2017 1(10) Aika Paikka Torstai 9.3.2017 klo 18.30 Kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 72 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2015 1(17) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 10.9.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2015 1(17) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 10.9.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 11/2015 1(17) Aika Paikka Torstai 10.9.2015 klo 16.15 Kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 153 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 16.6.2015 klo 17 18.05 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Haverinen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2017 1(16) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2017 1(16) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2017 1(16) Aika Torstai 9.3.2017 klo 18.40 20.03 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2017 1(7) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2017 1(7) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2017 1(7) Aika Paikka 7.3.2017 klo 17:00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 12 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, puheenjohtaja Lehtomäki Elina varapj., puheenjohtaja Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2017 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.1.2017 klo 15.00-18.48 Paikka Myllykosken kirkon seurakuntasalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2016 1(16) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2016 1(16) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2016 1(16) Aika Torstai 9.6.2016 klo 16.15-17.54 Paikka Kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016 17.2.2016. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1622016 1722016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1622016 klo 1700-1855 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen vt kirkkoherra, pj (poissa :t 23

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 1(15) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 1(15) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 1(15) Aika Paikka Keskiviikko 5.10.2016 klo 16.15 Kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 129 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Aika 19.4.2016 klo 16.30-17.05 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017 1 HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja 3.10.2017 SEURAKUNTA Nro 6/2017 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Kokousaika Tiistai 3.10.2017 klo 17.30 19.45 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 9/2012 Aika Paikka 11.12.2012 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1(19) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1(19) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1(19) Aika Paikka Osallistujat 11.5.2017 klo 17:00-19:01 Vanha kirkko Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Arvola, Pentti Backström, Rainer Eskelinen,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 7/ 2017 Kirkkoneuvosto 68-77 Aika Tiistai 30.5.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2015 1(10) Seurakuntaneuvosto Kokous 10.6.2015

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2015 1(10) Seurakuntaneuvosto Kokous 10.6.2015 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2015 1(10) Aika Paikka 10.6.2015 klo 17:00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 64 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkovaltuusto 7.1.2013 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkovaltuusto 7.1.2013 1(6) Kirkkovaltuusto 7.1.2013 1(6) Aika Maanantai 7.1.2013 klo 18.00-18.30 Paikka Läsnä seurakuntatalo Filppu, Terttu-Maija Frosti-Nenonen, Sirpa, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho vara (Summanen, Esa) Hellsten,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 Korpilahden alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA 3/2017 Sivu 1 / 8 AIKA To 27.4.2017 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3/26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhan sali, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1(14) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1(14) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1(14) Aika Paikka 11.5.2017 klo 18:00-20.56 Nekalan seurakuntatalo Osallistujat Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Hakala-Ilvesmäki, Ritva-Liisa

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2017 1(11) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2017 1(11) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2017 1(11) Aika Paikka 30.8.2017 klo 17:00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 70 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto :30 3/2017 ESITYSLISTA

SISÄLLYSLUETTELO. Tapiolan seurakuntaneuvosto :30 3/2017 ESITYSLISTA SISÄLLYSLUETTELO Tapiolan seurakuntaneuvosto 04.04.2017 16:30 3/2017 ESITYSLISTA Esityslistan kansilehti... 1 1 Tapiolan seurakunta, lausunto Tapiolan seurakunnan seurakuntapastorin viran täyttämisestä...

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 16 - - Allekirjoitukset

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 21.6.2010 klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Murto Eija vs. kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 1/2013 Sivu 1 (6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 17.1.2013 klo 17.00 19.14 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Murto Eija vs. kirkkoherra, pj.,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 13/2015 1(21) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 15.10.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 13/2015 1(21) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 15.10.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 13/2015 1(21) Aika Paikka Torstai 15.10.2015 klo 16.15 Kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 181 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2015

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2015 5/2015 2.6.2015 144 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Seurakuntakeskus, Sali, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 2.6.2015 kello 17.30-18.00 Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio Jussi Erkintalo

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 25.3.2015 klo 17.00 18.25 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7/2013 Aika Paikka 10.12.2013 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 168 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 15/2014 KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali JÄSENET Sari Heiskanen 189-195 Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 17.2.2015 18.2.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 17.2.2015 18.2.2015. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 1722015 1822015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 1722015 klo 1700-2035 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen, vs kirkkoherra puheenjohtaja Terttu

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS RUSK SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKEUVOST KOKOUS Aika: Torstai 19.01.2017 kello 18.00 19.37 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 Kirkkoneuvosto 20.07.2011 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.20 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari x Kantola Pentti x Varapj Kiljunen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2 /

PÖYTÄKIRJA 2 / PÖYTÄKIRJA 2 / 2013 12.3.2013 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 11 ILMOITUSASIAT 2 12 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖKSET 2 13 DIAKONIAN

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2017 1(45) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2017 1(45) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/2017 1(45) Aika Torstai 24.8.2017 klo 16.15 19.50 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja, 138-149, 151-159 Alajoki, Asko

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista Aika Keskiviikko klo Paikka YHTEINEN Asialista Aika Keskiviikko 4.2.2015 klo 17.30 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen seurakuntatalo,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 13.3.2017 klo 17.30 18.07 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.50 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 73 Hartikainen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 11.6.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 11.6.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(25) Aika Torstai 11.6.2015 klo 16.15 17.40 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 Aika ja paikka Reposaaren pappila 6.11.2017 klo 18.00-19.21 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA)

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) 5-2016 Aika Torstai 26.5.2016 klo 17.00 (kahvit klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) ASIALISTA

Lisätiedot

HUITTISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SIVU KIRKKONEUVOSTO 8/

HUITTISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SIVU KIRKKONEUVOSTO 8/ KIRKKONEUVOSTO 8/28.9.2017 1 Aika Torstai 28.9.2017 klo 18.00-19.05 Paikka Huittisten seurakuntakeskus Aurora Sali Jäsenet, paikalla Rauno Herranen, khra, puheenjohtaja Liisa Hosike Päivi Huhtanen Hannele

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 SEURAKUNTANEUVOSTO LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika Tiistai 13.1.2015 klo 17.15 18.50 Paikka Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 UUDEN SEURAKUNTANEUVOSTON ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.2.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.2.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Aika Torstai 5.2.2015 klo 16.15 18.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2015 1(18) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 20.8.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2015 1(18) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 20.8.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2015 1(18) Aika Paikka Torstai 20.8.2015 klo 16.15 Kokoushuone Rooma Käsiteltävät asiat 140 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 18.00 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Osanottajat Läsnä Asioiden esittelijä Ylikangas Kimmo kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 17. puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen. puheenjohtaja

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 17. puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen. puheenjohtaja VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 17 Aika: 21.2.2013 klo 18.15-19.15 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Lepola Kari

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 21.8.2017 klo 17.00 17.48 Paikka Lappeen srk-sali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 63 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Heikki Kilpeläinen Heikki Lindroth Anneli Marttila

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Heikki Kilpeläinen Heikki Lindroth Anneli Marttila YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.2015 kello 18.00 20.15 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Aulis Ansaharju varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99 Aika 1.6.2015 klo 16.30 17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, läsnä 95-103 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 8 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 8 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 6.10.2016 1 Kokousaika Torstai 6.10.2016, klo 17.00 18.45 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Eskelinen Jarmo Kannisto Heli Suoranta Kirsti

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Ahveniston huoltorakennus, Ahvenistonkuja 18, Hämeenlinna

Ahveniston huoltorakennus, Ahvenistonkuja 18, Hämeenlinna KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika Tiistai 25.4.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Ahveniston huoltorakennus, Ahvenistonkuja 18, Hämeenlinna Läsnä Antti Hieta puheenjohtaja Käsitellyt

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 4-2015. Aika Tiistai 14.4.2015 klo 16.30 19.56. Valtakatu 38, 6. krs, kokoushuone Norppa/Kuutti, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 4-2015. Aika Tiistai 14.4.2015 klo 16.30 19.56. Valtakatu 38, 6. krs, kokoushuone Norppa/Kuutti, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Tiistai 14.4.2015 klo 16.30 19.56 Paikka Valtakatu 38,

Lisätiedot

Aika 4.11.2014 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka

Aika 4.11.2014 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka ESITYSLISTA 8 / 2014 Aika 4.11.2014 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven kokoushuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Finskas, Matti Grönholm, Bo Hiltunen, Leo Järvenpää,

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7/2011 Aika Paikka 11.10.2011 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(56) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(56) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(56) Aika Torstai 26.1.2017 klo 16.15 17.47 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja, 1-17 ja 20-35 Alajoki, Asko

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 3/2009 Kokousaika 13.5.2009 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV. LUT. SEURAKUNTIEN KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 12.1.2017 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään Tampereen

Lisätiedot

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka

Aika klo (kahvi klo 17.00) Paikka Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 2 / 2013 Aika 12.3.2013 klo 17.30 (kahvi klo 17.00) Paikka Olarin kirkon kerhosiiven neuvotteluhuone Läsnä Viitapohja, Salla-Maria puheenjohtaja Tapanainen, Riikka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous 12.6.2013. Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 12.6.2013 klo 17.00-17.50 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 91 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 92 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkovaltuusto Läsnä Taponen Auvo, pj. Lindholm Paula

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkovaltuusto Läsnä Taponen Auvo, pj. Lindholm Paula Aika 29.1.2013 klo 18.30-18.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Taponen Auvo, pj. Lindholm Paula Aarnio-Närhi Hannele Heikkinen Anne, varaj. Helenius Mikko, varaj. Lintumäki Aki Elo Veijo Mattila

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja Aulis Ansaharju Riitta Aumo Jari

Lisätiedot

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla

taloustoimistossa, Kirkkokatu 8 A ajalla Esityslista/pöytäkirja 4/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet poissa Muut osallistujat (KJ 8:7 ) Tiistai 27.6.2017 klo 18 18.20 Seurakuntatalon monitoimisali,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali.

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali. KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 16.00 18.05 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Ainali Päivi Kenttälä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA!

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Aika 31.1.2017 kello 18.30 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha

Lisätiedot

Allekirjoitukset OLLI HALLIKAINEN VARPU LIPPONEN LEENA WAISMAA Olli Hallikainen Varpu Lipponen Leena Waismaa puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri

Allekirjoitukset OLLI HALLIKAINEN VARPU LIPPONEN LEENA WAISMAA Olli Hallikainen Varpu Lipponen Leena Waismaa puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(8) Aika Paikka Osallistujat 2.2.2017 klo 17:00-19:10 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, ei läsnä 7 käsittelyn

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2015 Aika ja paikka Ke 13.5.2015 klo 18.00-19.25 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, kulmakamari (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 1(8) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 1(8) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 1(8) Aika Paikka Osallistujat 8.12.2016 klo 17:00-18:22 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Arvola, Pentti Backström,

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

Diakonian ja yhteiskuntavastuun asiantuntijaryhmän tapaaminen

Diakonian ja yhteiskuntavastuun asiantuntijaryhmän tapaaminen Diakonian ja yhteiskuntavastuun asiantuntijaryhmän tapaaminen Aika : Tiistai 15.12. klo 17-19:30 Paikka: Seurakuntien talon Suurella Sydämellä klubilla, Näsilinnankatu 26. Kokoontumisen tarkoituksena oli

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2015 1(24) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 10.9.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2015 1(24) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 10.9.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/2015 1(24) Aika Torstai 10.9.2015 klo 16.15 17.45 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2014 / 2014

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS: Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenkyrössä / 2014 / 2014 1 KOKOUSAIKA 24.11.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Särkijärven leirikeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: pj Erkki Malmberg, khra (x) vpj Heimo Nordfors (x) j Tarja Hätönen (x) j Liisa Kivimäki (x) vj Minna Plihtari

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto II/ klo

Seurakuntaneuvosto II/ klo Seurakuntaneuvosto II/2014 26.2.2014 klo 18.00-1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot