Kysely terveyspalveluiden valinnanvapaudesta Tampereella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kysely terveyspalveluiden valinnanvapaudesta Tampereella"

Transkriptio

1 Kysely terveyspalveluiden valinnanvapaudesta Tampereella.5.07 Kantar TNS Jaakko Hyry t

2 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Sitran Ihminen edellä valintakokeilut sote-palveluissa avainalue kartoitti syyskuussa 06 kansalaisten asenteita liittyen sote-palveluiden valinnanvapauteen. Kysely käsitteli suomalaisten suhtautumista terveyspalveluiden valinnanvapauden laajenemiseen maassamme. Kansalaiskysely toteutettiin välisenä aikana, tutkimukseen vastasi Kantar TNS:n Forum-internetpaneelissa 05 väestöä edustavaa henkilöä, kyselyn tuloksia käytetään tämän tutkimuksen vertailutietona. Tämä tutkimus kartoittaa aihealuetta Tampereella, joka on yksi valinnanvapauden kokeilualueista. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluilla Tutkimuksen aineisto edustaa kohdealueiden 8-79-vuotiasta väestöä. Tutkimukseen vastasi 00 henkilöä, haastatteluja tehtiin postinumeroalueella 50 (Kissanmaa, Hakametsä, Uusikylä) 6 ja postinumeroalueella 70 (Annala, Kaukajärvi, Lukonmäki, Viiala, Turtola) 8 kpl. Kysymyksiin vastaaminen kesti n. minuuttia. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 5,7 % -yksikköä 50% tulostasolla ja, % -yksikköä 0% tai 90% tulostasolla. Tutkimusaineisto on oikaistu vastaajien sukupuolen ja iän sekä alueen mukaan.

3 Aineiston rakenne 0% 0% 0% 60% 80% SUKUPUOLI Nainen Mies IKÄRYHMÄ 8-0v -9v 50-6v 6v+ ASUINALUE Postinumeroalue 50 Postinumeroalue OLETTEKO TÄLLÄ HETKELLÄ PÄÄASIALLISESTI... Kokoaikaisessa, määräaikaisessa tai osa-aikatyössä Yrittäjä tai ammatinharjoittaja Työtön tai lomautettu Opiskelija, eläkkeellä tai äitiys- hoito- tai Muu, mikä? MILLAISEKSI KOETTE NYKYISEN TERVEYDENTILANNE? Huono () Melko huono () Keskitasoinen () Melko hyvä () Hyvä (5) KUINKA USEIN OLETTE KÄYTTÄNYT TERVEYSPALVELUJA En kertaakaan - kertaa -6 kertaa Useammin kuin 6 kertaa MITÄ TERVEYSPALVELUJA OLETTE ITSE KÄYTTÄNYT Työterveyshuollon palveluita Julkisen terveydenhuollon palveluita Opiskelijaterveydenhuollon (YTHS) palveluita Yksityisiä terveyspalveluja En ole käyttänyt mitään terveyspalveluita

4 Tutkimuksen sisältö Aihealueet. Aiheeseen liittyvät taustatiedot, eri palveluiden käyttö. Eri asioiden tärkeys terveyspalveluiden käytössä. Palaute sosiaali- ja terveydenhuollossa. Valinnanvapauskokeilu Tampereella Sukupuoli, ikä ja asuinalue Sijoittuminen työmarkkinoille Koettu terveydentila Terveyspalvelujen käyttömäärä viimeisen kahden vuoden aikana Minkä eri palvelutuottajien terveyspalveluja on pääasiassa käyttänyt viimeisen kahden vuoden aikana Eri asioiden tärkeys sosiaalija terveyspalveluja käytettäessä Todennäköisyys käyttää sosiaaliohjausta Milloin viimeksi on kysytty palautetta hoidosta tai palveluista Mikä taho on kysynyt palautetta Viimeisimmän asiointikokonaisuuden arviointi Onko kuullut tai onko tietoinen alueen valinnanvapauskokeilusta Mistä on saanut tietoa kokeilusta Onko vaihtanut tai harkitseeko terveyskeskuspalvelujen tarjoajan vaihtamista Mitä eri tekijöitä vertaili tai haluaisi vertailla palveluntarjoajaa valitessa Miksi ei halua vaihtaa palvelujen tuottajaa Odotukset kokeilulle Tampereella Vapaa sana

5 Vastaajien taustatiedot, eri palvelujen käyttö

6 Sijoittuminen työmarkkinoille Oletteko tällä hetkellä pääasiallisesti... Ei osaa sanoa/ ei tiedä Muu, mikä? Opiskelija, eläkkeellä tai äitiyshoito- tai vanhempainvapaalla (poissa työvoimasta) 7 0 % 5 Kokoaikaisessa, määräaikaisessa tai osa-aikatyössä Työssä käyviä, yrittäjiä tai ammatinharjoittajia on yhteensä 56% vastanneista. Poissa työvoimasta, työttömänä tai lomautettuna (ja luokka muu) on yhteensä %. 7 Työtön tai lomautettu Yrittäjä tai ammatinharjoittaja

7 Sijoittuminen työmarkkinoille Oletteko tällä hetkellä pääasiallisesti... 0% 0% 0% 60% 80% 00% KOKO MAA 06 (n=05) HÄMEENLINNA 07 (n=00) Työssä käyviä, yrittäjiä tai ammatinharjoittajia on Tampereella yhtä paljon kuin Hämeenlinnan tai Ylä-Savon kokeilualueella ja enemmän kuin koko maassa tai Jyväskylässä. JYVÄSKYLÄ 07 (n=500) YLÄ-SAVO 07 (n=509) 7 7 Kokoaikaisessa, määräaikaisessa tai osa-aikatyössä Yrittäjä tai ammatinharjoittaja Työtön tai lomautettu Opiskelija, eläkkeellä tai äitiys- hoito- tai vanhempainvapaalla (poissa työvoimasta) Muu, mikä? Ei osaa sanoa/ ei tiedä

8 Sijoittuminen työmarkkinoille Oletteko tällä hetkellä pääasiallisesti... KOKO MAA 06 (n=05) SUKUPUOLI: Nainen (n=5) Mies (n=7) IKÄRYHMÄ: 8-0v (n=90) -9v (n=9) 50-6v (n=6) 6v+ (n=57) ASUINALUE: Postinroalue 50 (n=6) Postinroalue 70 (n=8) ASEMA TYÖMARKKINOILLA: On työssä (n=55) Yrittäjä/amm.harjoittaja (n=) Työtön/lomautettu (n=0) Poissa työvoimasta (n=0) OMA TERVEYDENTILA: Hyvä (n=8) Melko hyvä (n=6) Huono/melko huono/keskitas. (n=58) PERUSTERV.HUOLLON KÄYTTÖ/KK: 0- kertaa (n=7) -6 kertaa (n=5) 7 kertaa + (n=0) PÄÄAS. KÄYTETYT TERVEYSPALVELUT: Työterveyshuollon (n=0) Julkisen terveydenhuollon (n=) Opiskelijaterveydenhuollon (n=6) Yksityisiä terveyspalveluja (n=) PALVELUNTUOTTAJAN VAIHTO: Vaihtanut/harkitsee vaihtoa (n=60) Ei vaihtanut/ei harkitse (n=79) 0% 0% 0% 60% 80% 00% Kokoaikaisessa, määräaikaisessa tai osa-aikatyössä Yrittäjä tai ammatinharjoittaja Työtön tai lomautettu Opiskelija, eläkkeellä tai äitiys- hoito- tai vanhempainvapaalla (poissa työvoimasta) Muu, mikä? Ei osaa sanoa/ ei tiedä Työssä olevat (pl. yrittäjät) kuuluvat Tampereella valtaosin työterveyshuollon palvelujen piiriin. Julkisen terveydenhuollon asiakkaista 8% on työssä olevia, mukaan lukien yrittäjät.

9 Terveyspalvelujen käyttö viimeisen kahden vuoden aikana Kuinka usein olette käyttänyt terveyspalveluja viimeisen kahden vuoden aikana? Ei osaa sanoa En kertaakaan Useammin kuin 6 kertaa 0 - kertaa Haastatelluista % on käyttänyt terveyspalveluja yli 6 kertaa viimeisen kahden vuoden aikana. % Noin neljännes vastaajista (%) on käyttänyt palveluja kertaa tai harvemmin. -6 kertaa

10 Terveyspalvelujen käyttö viimeisen kahden vuoden aikana Kuinka usein olette käyttänyt terveyspalveluja viimeisen kahden vuoden aikana? 0% 0% 0% 60% 80% 00% KOKO MAA 06 (n=05) HÄMEENLINNA 07 (n=00) Terveyspalveluja yli 6 kertaa käyttäneitä on Tampereella saman verran, mutta -6 kertaa käyttäneitä jonkin verran enemään kuin koko maassa. JYVÄSKYLÄ 07 (n=500) 7 5 YLÄ-SAVO 07 (n=509) 0 En kertaakaan - kertaa -6 kertaa Useammin kuin 6 kertaa Ei osaa sanoa

11 Terveyspalvelujen käyttö viimeisen kahden vuoden aikana Kuinka usein olette käyttänyt terveyspalveluja viimeisen kahden vuoden aikana? KOKO MAA 06 (n=05) SUKUPUOLI: Nainen (n=5) Mies (n=7) IKÄRYHMÄ: 8-0v (n=90) -9v (n=9) 50-6v (n=6) 6v+ (n=57) ASUINALUE: Postinroalue 50 (n=6) Postinroalue 70 (n=8) ASEMA TYÖMARKKINOILLA: On työssä (n=55) Yrittäjä/amm.harjoittaja (n=) Työtön/lomautettu (n=0) Poissa työvoimasta (n=0) OMA TERVEYDENTILA: Hyvä (n=8) Melko hyvä (n=6) Huono/melko huono/keskitas. (n=58) PERUSTERV.HUOLLON KÄYTTÖ/KK: 0- kertaa (n=7) -6 kertaa (n=5) 7 kertaa + (n=0) PÄÄAS. KÄYTETYT TERVEYSPALVELUT: Työterveyshuollon (n=0) Julkisen terveydenhuollon (n=) Opiskelijaterveydenhuollon (n=6) Yksityisiä terveyspalveluja (n=) PALVELUNTUOTTAJAN VAIHTO: Vaihtanut/harkitsee vaihtoa (n=60) Ei vaihtanut/ei harkitse (n=79) 0% 0% 0% 60% 80% 00% Naiset käyttävät terveyspalveluja enemmän kuin miehet. Tampereen kokeilualueilla julkisen terveydenhuollon asiakkaat käyttävät useammin terveyspalveluja kuin muiden palveluntarjoajien pääasialliset asiakkaat. Vaihtaneet tai sitä harkitsevat käyttävät terveyspalveluja enemmän kuin ne, jotka eivät harkitsen palvelutarjoajan vaihtamista. En kertaakaan - kertaa -6 kertaa Useammin kuin 6 kertaa Ei osaa sanoa

12 Terveyspalvelujen käyttö Mitä terveyspalveluja olette itse käyttänyt pääasiassa viimeisen kahden vuoden aikana? TAMPERE 07 (n=9) En ole käyttänyt mitään terveyspalveluita Ei osaa sanoa Opiskelijaterveyden huollon (YTHS) palveluita Yksityisiä terveyspalveluja Työterveyshuollon palveluita % Julkisen terveydenhuollon palveluita Alle puolet ( %) vastaajista on julkisen terveydenhuollon pääasiallisia käyttäjiä, yli kolmannes (8%) käyttää pääasiassa työterveyshuollon palveluita, % yksityisiä terveyspalveluita ja opiskelija-terveydenhuollon palveluita 9 %.

13 Terveyspalvelujen käyttö Mitä terveyspalveluja olette itse käyttänyt pääasiassa viimeisen kahden vuoden aikana? 0% 0% 0% 60% 80% 00% KOKO MAA 06 (n=97) TAMPERE 07 (n=9) HÄMEENLINNA 07 (n=9) JYVÄSKYLÄ 07 (n=80) Pääasiassa julkisen terveydenhuollon palveluita käyttäviä on Tampereella vähemmän kuin koko maassa ja muilla kokeilualueilla. Sen sijaan työterveyshuollon käyttäjiä on enemmän kuin koko maassa, Hämeenlinnassa tai Jyväskylässä. YLÄ-SAVO 07 (n=9) 55 Julkisen terveydenhuollon palveluita Yksityisiä terveyspalveluja En ole käyttänyt mitään terveyspalveluita Työterveyshuollon palveluita Opiskelijaterveydenhuollon (YTHS) palveluita Ei osaa sanoa

14 Terveyspalvelujen käyttö Mitä terveyspalveluja olette itse käyttänyt pääasiassa viimeisen kahden vuoden aikana? TAMPERE 07 (n=9) KOKO MAA 06 (n=97) TAMPERE 07 (n=9) SUKUPUOLI: Nainen (n=50) Mies (n=) IKÄRYHMÄ: 8-0v (n=86) -9v (n=90) 50-6v (n=59) 6v+ (n=56) ASUINALUE: Postinroalue 50 (n=6) Postinroalue 70 (n=9) ASEMA TYÖMARKKINOILLA: On työssä (n=6) Yrittäjä/amm.harjoittaja (n=) Työtön/lomautettu (n=0) Poissa työvoimasta (n=09) OMA TERVEYDENTILA: Hyvä (n=7) Melko hyvä (n=60) Huono/melko huono/keskitas. (n=58) PERUSTERV.HUOLLON KÄYTTÖ/KK: 0- kertaa (n=6) -6 kertaa (n=5) 7 kertaa + (n=0) PÄÄAS. KÄYTETYT TERVEYSPALVELUT: Työterveyshuollon (n=0) Julkisen terveydenhuollon (n=) Opiskelijaterveydenhuollon (n=6) Yksityisiä terveyspalveluja (n=) PALVELUNTUOTTAJAN VAIHTO: Vaihtanut/harkitsee vaihtoa (n=58) Ei vaihtanut/ei harkitse (n=76) Julkisen terveydenhuollon palveluita Yksityisiä terveyspalveluja En ole käyttänyt mitään terveyspalveluita 0% 0% 0% 60% 80% 00% Työterveyshuollon palveluita Opiskelijaterveydenhuollon (YTHS) palveluita Ei osaa sanoa 0 9 Julkisten terveyspalveluiden käyttö on vähäisintä -6 vuotiaiden keskuudessa ja selvästi yleisintä yli 6 vuotiailla. Työterveyshuollon pääasiallisia käyttäjiä on enemmän ponoalueella 50 kuin alueella 70. Vaihtohalukkaiden keskuudessa on vain hieman enemmän julkisen terveydenhuollon käyttäjiä kuin niiden keskuudessa, jotka eivät harkitse vaihtoa.

15 Koettu terveydentila Millaiseksi koette nykyisen terveydentilanne? Huono () Melko huono () Ei osaa sanoa Keskitasoinen () 0 5 Oman terveydentilansa arvioi hyväksi yli puolet (60%) vastanneista. Melko hyvä () 0 % 60 Hyvä (5) Melko hyväksi terveydentilansa arvioi 0%, keskitasoiseksi % ja melko huonoksi tai huonoksi terveydentilansa arvioi yhteensä 7% vastanneista.

16 Koettu terveydentila Millaiseksi koette nykyisen terveydentilanne? 0% 0% 0% 60% 80% 00% KOKO MAA 06 (n=05) Oma koettu terveydentila on Tampereen kokeilualueilla jonkin verran parempi kuin muilla kokeilualueilla. HÄMEENLINNA 07 (n=00) JYVÄSKYLÄ 07 (n=500) YLÄ-SAVO 07 (n=509) Hyvä (5) Melko hyvä () Keskitasoinen () Ei osaa sanoa Melko huono () Huono ()

17 Koettu terveydentila Millaiseksi koette nykyisen terveydentilanne? KOKO MAA 06 (n=05) SUKUPUOLI: Nainen (n=5) Mies (n=7) IKÄRYHMÄ: 8-0v (n=90) -9v (n=9) 50-6v (n=6) 6v+ (n=57) ASUINALUE: Postinroalue 50 (n=6) Postinroalue 70 (n=8) ASEMA TYÖMARKKINOILLA: On työssä (n=55) Yrittäjä/amm.harjoittaja (n=) Työtön/lomautettu (n=0) Poissa työvoimasta (n=0) OMA TERVEYDENTILA: Hyvä (n=8) Melko hyvä (n=6) Huono/melko huono/keskitas. (n=58) PERUSTERV.HUOLLON KÄYTTÖ/KK: 0- kertaa (n=7) -6 kertaa (n=5) 7 kertaa + (n=0) PÄÄAS. KÄYTETYT TERVEYSPALVELUT: Työterveyshuollon (n=0) Julkisen terveydenhuollon (n=) Opiskelijaterveydenhuollon (n=6) Yksityisiä terveyspalveluja (n=) PALVELUNTUOTTAJAN VAIHTO: Vaihtanut/harkitsee vaihtoa (n=60) Ei vaihtanut/ei harkitse (n=79) 0% 0% 0% 60% 80% 00% Arvio omasta terveydentilasta painottuu Tampereella selvästi enemmän arvioon hyvä kuin koko maassa. Etenkin 8-9 vuotiaat, vähän terveyskeskuspalveluja käyttäneet ja työssä käyvät kokevat oman terveydentilansa hyväksi. Ne jotka ovat vaihtaneet tai harkitsevat palveluntarjoajan vaihtoa kokevat itsensä vähemmän terveiksi kuin ne, jotka eivät harkitse vaihtoa. Hyvä (5) Melko hyvä () Keskitasoinen () Ei osaa sanoa Melko huono () Huono ()

18 Eri asioiden tärkeys terveyspalveluiden käytössä

19 Eri asioiden tärkeys terveyspalveluiden käytössä keskeiset havainnot Haastateltaville lueteltiin joukko asioita, joiden tärkeyttä he arvioivat terveyspalveluiden käytössä. Henkilökunnan ammattitaito ja hoidon tuloksellisuus nousevat myös Tampereella selvästi tärkeimmiksi asioiksi sosiaali- ja terveyspalveluita käytettäessä. Seuraaviksi tärkeimpiä ovat mahdollisuus yksilölliseen tai kokonaisvaltaiseen hoitoon, jonotusajat sekä asioinnin vaivattomuus. Vähiten tärkeä asia Tampereella on palveluntarjoajan kotimaisuus. Minkään asian tärkeys ei eroa Tampereella merkittävästi koko maan arvioista. Tampereella ja Jyväskylässä palveluntarjoajan kotimaisuus ei ole niin tärkeä asia kuin Hämeenlinnassa ja Ylä-Savossa. Sen sijaan hinnan merkitys on Tampereella suurempi kuin Hämeenlinnassa ja Jyväskylässä. Naiset odottavat palveluilta enemmän kuin miehet. Erityisesti mahdollisuus saada neuvontaa, hoidon tai palvelun monipuolisuus ja laajuus sekä asioinnin vaivattomuus ovat naisille tärkeämpiä asioita sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä kuin miehille. Tärkeimmät asiat, henkilökunnan ammattitaito ja hoidon tuloksellisuus ovat yhtä tärkeitä kaiken ikäisille haastatelluille. Hoidon ja palvelun monipuolisuus ja laajuus sekä palvelun tarjoajan kotimaisuus on tärkeämpää yli 50 vuotiaille kuin nuoremmille vastaajille. Mahdollisuutta yksilölliseen ja kokonaisvaltaiseen hoitoon, mahdollisuutta neuvontaan, hoidon tai palvelun monipuolisuus sekä jonotusaikojen tärkeys korostuvat pono-alueella 50 verrattuna alueeseen 70. Terveyskeskuspalvelujen tarjoajaa vaihtaneet tai vaihtoa harkitsevat eivät pidä asioinnin vaivattomuutta tai mahdollisuutta saada neuvontaa yhtä tärkeinä kuin ne jotka eivät harkitse vaihtoa, sen sijaan heidän arvioissaan korostuvat henkilökunnan ammattitaito hoidon ja palvelun monipuolisuus ja laajuus.

20 Eri asioiden tärkeys terveyspalveluiden käytössä ja todennäköisyys käyttää sosiaaliohjausta keskeiset havainnot Jos Tampereen kokeilualueiden terveysasemilla olisi tarjolla sosiaaliohjausta, 6 % todennäköisesti käyttäisi sitä ja 5 % ei käyttäisi sitä. Ainoastaan % ei osaa arvioida asiaa. Todennäköisyys käyttää sosiaaliohjausta on Tampereella suurempi kuin Hämeenlinnassa ja samalla tasolla kuin Jyväskylässä. Ylä-Savossa tai koko maassa todennäköisyys käyttöön on kuitenkin vielä suurempaa kuin Tampereella. Todennäköisyys sosiaaliohjauksen käyttöön on suurempi naisten kuin miesten keskuudessa. Todennäköisyys käyttöön on suurinta yli 6 vuotiailla ja niiden keskuudessa, jotka kokevat terveytensä huonoksi, melko huonoksi tai vain keskitasoiseksi.

21 Eri asioiden tärkeys terveyspalveluja käytettäessä Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita, kun käytätte sosiaali- ja terveyspalveluita? 0% 0% 0% 60% 80% 00% ka. Henkilökunnan ammattitaito Hoidon tuloksellisuus Mahdoll. yksilöllis./kokonaisvalt. palv./hoitoon Jonotusajat hoitoon tai palveluun ,9 5,8 6,5,9 Henkilökunnan ammattitaito ja hoidon tuloksellisuus nousevat myös Tampereella selvästi tärkeimmiksi asioiksi sosiaali- ja terveyspalveluita käytettäessä. Asioinnin vaivattomuus Mahdollisuus saada neuvontaa Hoidon tai palvelun monipuolisuus ja laajuus Hoidon tai palvelun hinta ,7,0,6, Seuraaviksi tärkeimpiä ovat mahdollisuus yksilölliseen tai kokonaisvaltaiseen hoitoon, jonotusajat sekä asioinnin vaivattomuus. Palveluntarjoajan kotimaisuus 8 9 Erittäin tärkeää () Melko tärkeää () Ei osaa sanoa Ei kovin tärkeää () Ei lainkaan tärkeää (), Vähiten tärkeä asia on palveluntarjoajan kotimaisuus.

22 Eri asioiden tärkeys terveyspalveluja käytettäessä Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita, kun käytätte sosiaali- ja terveyspalveluita? HENKILÖKUNNAN AMMATTITAITO Tampere 07 (N=00) Koko Maa 06 (N=05) HOIDON TULOKSELLISUUS Tampere 07 (N=00) Koko Maa 06 (N=05) MAHDOLL. YKSILÖLLIS./KOKONAISVALT. PALV./HOITOON Tampere 07 (N=00) Koko Maa 06 (N=05) JONOTUSAJAT HOITOON TAI PALVELUUN Tampere 07 (N=00) Koko Maa 06 (N=05) ASIOINNIN VAIVATTOMUUS Tampere 07 (N=00) Koko Maa 06 (N=05) MAHDOLLISUUS SAADA NEUVONTAA Tampere 07 (N=00) Koko Maa 06 (N=05) HOIDON TAI PALVELUN MONIPUOLISUUS JA LAAJUUS Tampere 07 (N=00) Koko Maa 06 (N=05) HOIDON TAI PALVELUN HINTA Tampere 07 (N=00) Koko Maa 06 (N=05) PALVELUNTARJOAJAN KOTIMAISUUS Tampere 07 (N=00) Koko Maa 06 (N=05) 0% 0% 0% 60% 80% 00% ka ,9,80,8,68,5,,9,,7,6,0,6,6,7,,,, Minkään asian tärkeys ei eroa Tampereella merkittävästi koko maan arvioista. Myös eri asioiden tärkeysjärjestys on Tampereella varsin samanlainen kuin koko maan tuloksissa. Erittäin tärkeää () Melko tärkeää () Ei osaa sanoa Ei kovin tärkeää () Ei lainkaan tärkeää ()

23 Eri asioiden tärkeys terveyspalveluja käytettäessä Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita, kun käytätte sosiaali- ja terveyspalveluita? Erittäin tärkeää () 0% 0% 0% 60% 80% 00% Henkilökunnan ammattitaito 80 Hoidon tuloksellisuus 70 Mahdoll. yksilöllis./kokonaisvalt. palv./hoitoon Asioinnin vaivattomuus Jonotusajat hoitoon tai palveluun Hoidon tai palvelun hinta Hoidon tai palvelun monipuolisuus ja laajuus Palveluntarjoajan kotimaisuus Mahdollisuus saada neuvontaa Tampereella ja Jyväskylässä palveluntarjoajan kotimaisuus ei ole niin tärkeä asia kuin Hämeenlinnassa ja Ylä-Savossa. Sen sijaan hinnan merkitys on Tampereella suurempi kuin Hämeenlinnassa ja Jyväskylässä. KOKO MAA 06 (n=05) JYVÄSKYLÄ 07 (n=500) YLÄ-SAVO 07 (n=509) HÄMEENLINNA 07 (n=00)

24 Eri asioiden tärkeys terveyspalveluja käytettäessä - Sukupuolen mukaan Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita, kun käytätte sosiaali- ja terveyspalveluita? Erittäin tärkeää () 0% 0% 0% 60% 80% 00% Henkilökunnan ammattitaito 90 Hoidon tuloksellisuus Mahdoll. yksilöllis./kokonaisvalt. palv./hoitoon Jonotusajat hoitoon tai palveluun Asioinnin vaivattomuus Mahdollisuus saada neuvontaa Hoidon tai palvelun monipuolisuus ja laajuus Palveluntarjoajan kotimaisuus Naiset odottavat sosiaali- ja terveyspalveluilta enemmän kuin miehet. Mahdollisuus saada neuvontaa, hoidon tai palvelun monipuolisuus ja laajuus sekä asioinnin vaivattomuus ovat naisille tärkeämpiä kuin miehille. Hoidon tai palvelun hinta SUKUPUOLI: Nainen (n=5) Mies (n=7)

25 Eri asioiden tärkeys terveyspalveluja käytettäessä - Iän mukaan Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita, kun käytätte sosiaali- ja terveyspalveluita? Erittäin tärkeää () 0% 0% 0% 60% 80% 00% Henkilökunnan ammattitaito 90 Hoidon tuloksellisuus Mahdoll. yksilöllis./kokonaisvalt. palv./hoitoon Jonotusajat hoitoon tai palveluun Asioinnin vaivattomuus Tärkeimmät asiat, henkilökunnan ammattitaito ja hoidon tuloksellisuus ovat yhtä tärkeitä kaikille ikäryhmille. Mahdollisuus saada neuvontaa Hoidon tai palvelun monipuolisuus ja laajuus Palveluntarjoajan kotimaisuus Hoidon tai palvelun hinta Hoidon ja palvelun monipuolisuus / laajuus sekä palvelun tarjoajan kotimaisuus on tärkeämpää yli 50 vuotiaille kuin nuoremmille vastaajille. IKÄRYHMÄ: 8-0v (n=90) -9v (n=9) 50-6v (n=6) 6v+ (n=57)

26 Eri asioiden tärkeys terveyspalveluja käytettäessä - Asuinkunnan mukaan Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita, kun käytätte sosiaali- ja terveyspalveluita? Erittäin tärkeää () 0% 0% 0% 60% 80% 00% Henkilökunnan ammattitaito 90 Hoidon tuloksellisuus Mahdoll. yksilöllis./kokonaisvalt. palv./hoitoon Jonotusajat hoitoon tai palveluun Asioinnin vaivattomuus Mahdollisuus saada neuvontaa Hoidon tai palvelun monipuolisuus ja laajuus Palveluntarjoajan kotimaisuus Mahdollisuus yksilölliseen ja kokonaisvaltaisee n hoitoon, mahdollisuus neuvontaan, hoidon tai palvelun monipuolisuus sekä jonotusajat korostuvat ponoalueella 50 verrattuna alueeseen 70. Hoidon tai palvelun hinta ASUINALUE: Postinroalue 50 (n=6) Postinroalue 70 (n=8)

27 Eri asioiden tärkeys terveyspalveluja käytettäessä - Oman terveydentilan mukaan Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita, kun käytätte sosiaali- ja terveyspalveluita? Erittäin tärkeää () 0% 0% 0% 60% 80% 00% Henkilökunnan ammattitaito 90 Hoidon tuloksellisuus Mahdoll. yksilöllis./kokonaisvalt. palv./hoitoon Jonotusajat hoitoon tai palveluun Asioinnin vaivattomuus 50 Mahdollisuus saada neuvontaa Hoidon tai palvelun monipuolisuus ja laajuus Palveluntarjoajan kotimaisuus Hoidon tai palvelun hinta OMA TERVEYDENTILA: Melko hyvä (n=6) Huono/melko huono/keskitas. (n=58) Hyvä (n=8)

28 Eri asioiden tärkeys terveyspalveluja käytettäessä - Terveyspalveluiden käyttöuseuden mukaan Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita, kun käytätte sosiaali- ja terveyspalveluita? Erittäin tärkeää () 0% 0% 0% 60% 80% 00% Henkilökunnan ammattitaito 90 Hoidon tuloksellisuus Mahdoll. yksilöllis./kokonaisvalt. palv./hoitoon Jonotusajat hoitoon tai palveluun Asioinnin vaivattomuus Mahdollisuus saada neuvontaa Hoidon tai palvelun monipuolisuus ja laajuus Palveluntarjoajan kotimaisuus Mahdollisuus yksilölliseen hoitoon ja mahdollisuus saada neuvontaa korostuvat merkitykseltään kun palveluja käytetään paljon, samoin hoidon tai palvelun monipuolisuus ja laajuus. Hoidon tai palvelun hinta PERUSTERV.HUOLLON KÄYTTÖ/KK: 0- kertaa (n=7) - 6 kertaa (n=5) 7 kertaa + (n=0)

29 Eri asioiden tärkeys terveyspalveluja käytettäessä - Terveyspalveluiden tarjoajan mahdollisen vaihtamisen mukaan Kuinka tärkeinä pidätte seuraavia asioita, kun käytätte sosiaali- ja terveyspalveluita? Erittäin tärkeää () 0% 0% 0% 60% 80% 00% Henkilökunnan ammattitaito 90 Hoidon tuloksellisuus Mahdoll. yksilöllis./kokonaisvalt. palv./hoitoon Jonotusajat hoitoon tai palveluun Asioinnin vaivattomuus Mahdollisuus saada neuvontaa Hoidon tai palvelun monipuolisuus ja laajuus Palveluntarjoajan kotimaisuus Vaihtaneet tai vaihtoa harkitsevat eivät pidä asioinnin vaivattomuutta tai mahdollisuutta saada neuvontaa yhtä tärkeinä kuin ne jotka eivät harkitse vaihtoa. Hoidon tai palvelun hinta PALVELUNTUOTTAJAN VAIHTO: Vaihtanut/harkitsee vaihtoa (n=60) Ei vaihtanut/ei harkitse (n=79)

30 Todennäköisyys käyttää sosiaaliohjausta Ajatellaan vielä tilannetta, jossa terveysasemalla olisi sosiaaliohjaaja, joka kävisi läpi elämäntilanteenne ja arvioisi sekä neuvoisi ja järjestäisi kanssanne teille sopivat palvelut. Kuinka todennäköisesti käyttäisitte itse kuvattua palvelua? Erittäin todennäköisesti ei käyttäisi () Erittäin todennäköisesti käyttäisi () % 5 Melko todennäköisesti käyttäisi () Jos Tampereen kokeilualueilla terveysasemilla olisi tarjolla sosiaaliohjausta, 6 % todennäköisesti käyttäisi ja 5 % ei käyttäisi sitä. Ainoastaan % ei osaa arvioida asiaa. Melko todennäköisesti ei käyttäisi () Ei osaa sanoa

31 Todennäköisyys käyttää sosiaaliohjausta Ajatellaan vielä tilannetta, jossa terveysasemalla olisi sosiaaliohjaaja, joka kävisi läpi elämäntilanteenne ja arvioisi sekä neuvoisi ja järjestäisi kanssanne teille sopivat palvelut. Kuinka todennäköisesti käyttäisitte itse kuvattua palvelua? 0% 0% 0% 60% 80% 00% KOKO MAA 06 (n=05) HÄMEENLINNA 07 (n=00) JYVÄSKYLÄ 07 (n=500) Todennäköisyys käyttää sosiaaliohjausta on Tampereella suurempi kuin Hämeenlinnassa ja samalla tasolla kuin Jyväskylässä. Ylä- Savossa tai koko maassa todennäköisyys käyttöön on kuitenkin suurempaa kuin Tampereella. YLÄ-SAVO 07 (n=509) 0 5 Erittäin todennäköisesti käyttäisi () Melko todennäköisesti käyttäisi () Ei osaa sanoa Melko todennäköisesti ei käyttäisi () Erittäin todennäköisesti ei käyttäisi ()

32 Todennäköisyys käyttää sosiaaliohjausta Ajatellaan vielä tilannetta, jossa terveysasemalla olisi sosiaaliohjaaja, joka kävisi läpi elämäntilanteenne ja arvioisi sekä neuvoisi ja järjestäisi kanssanne teille sopivat palvelut. Kuinka todennäköisesti käyttäisitte itse kuvattua palvelua? KOKO MAA 06 (n=05) SUKUPUOLI: Nainen (n=5) Mies (n=7) IKÄRYHMÄ: 8-0v (n=90) -9v (n=9) 50-6v (n=6) 6v+ (n=57) ASUINALUE: Postinroalue 50 (n=6) Postinroalue 70 (n=8) ASEMA TYÖMARKKINOILLA: On työssä (n=55) Yrittäjä/amm.harjoittaja (n=) Työtön/lomautettu (n=0) Poissa työvoimasta (n=0) OMA TERVEYDENTILA: Hyvä (n=8) Melko hyvä (n=6) Huono/melko huono/keskitas. (n=58) PERUSTERV.HUOLLON KÄYTTÖ/KK: 0- kertaa (n=7) -6 kertaa (n=5) 7 kertaa + (n=0) PÄÄAS. KÄYTETYT TERVEYSPALVELUT: Työterveyshuollon (n=0) Julkisen terveydenhuollon (n=) Opiskelijaterveydenhuollon (n=6) Yksityisiä terveyspalveluja (n=) PALVELUNTUOTTAJAN VAIHTO: Vaihtanut/harkitsee vaihtoa (n=60) Ei vaihtanut/ei harkitse (n=79) 0% 0% 0% 60% 80% 00% Todennäköisyys käyttää sosiaaliohjausta on suurempi naisten kuin miesten keskuudessa. Todennäköisyys käyttöön on suurinta yli 6 vuotiailla ja niiden keskuudessa, jotka kokevat terveytensä huonoksi, melko huonoksi tai vain keskitasoiseksi. Erittäin todennäköisesti käyttäisi () Melko todennäköisesti käyttäisi () Ei osaa sanoa Melko todennäköisesti ei käyttäisi () Erittäin todennäköisesti ei käyttäisi ()

33 Palaute sosiaali- ja terveydenhuollossa

34 Palaute sosiaali- ja terveydenhuollossa keskeiset havainnot Viimeisen vuoden aikana tai yli vuosi sitten palautetta on kysytty Tampereen kokeilualueilla alle puolelta haastatelluista (9%). Yli puolet (57%) haastatelluista ilmoittaa, ettei heiltä ole kysytty lainkaan palautetta hoidosta tai palveluista, % ei osaa arvioida asiaa. Eniten palautetta on kysytty niiltä, jota ovat käyttäneet terveyskeskuspalveluja useimmin. Naisilta on kysytty palautetta useammin kuin miehiltä. Palautetta on kysytty Tampereella lähes yhtä usein kuin Hämeenlinnassa ja selvästi useammin kuin Ylä-Savossa tai koko maassa. Kun palautetta on kysytty, sen on useimmin tehnyt julkinen terveydenhuolto, koska sillä on eniten myös asiakkaita verrattuna muihin palveluntarjoajiin. Koko maan tilanteeseen verrattuna aktiivisuus kysyä palautetta on ollut työterveydenhuollossa aktiivisempaa. Tampereella työterveyshuolto on kysynyt palautetta useammin kuin muilla kokeilualueilla, yksityinen terveydenhuolto sen sijaan jonkin verran harvemmin kuin muilla alueilla. Kun palautteen kysymistä vertaillaan eri tahoja pääasiallisesti käyttäneiden kesken, ovat julkinen terveydenhuolto, työterveyshuolto ja opiskelijaterveydenhuolto olleet Tampereella hieman aktiivisempia palautteen kysymisessä kuin koko maassa. Palautteen kysyminen julkisessa terveydenhuollossa on Tampereella ollut aktiivisempaa kuin muilla kokeilualueilla. Arviot saadusta hoidosta ja palvelusta viimeisimmän palvelukokemuksen perusteella ovat erittäin hyviä, palvelun ystävällisyys on erinomaisella tasolla. Lähes neljännes Tampereen kokeilualueen haastatelluista on kuitenkin tyytymätön ajan saamisen nopeuteen ja helppouteen. Haastatelluista 5% on ollut tyytymätön myös siihen, ettei henkilökunnalla ollut riittävästi aikaa heille. Eri kokeilualueiden tulokset ovat varsin samalla tasolla, joskin Tampereella palvelukokemukset ovat hiukan muita alueita huonommat erityisesti ajan saamisessa. Naisten ja miesten kokemukset hoidosta ja palvelusta ovat varsin yhteneväiset, miehet ovat kuitenkin hieman tyytymättömämpiä ajan saannin nopeuteen kuin naiset. Yli 6 vuotiaat ovat hieman muita ikäryhmiä tyytymättömämpiä ajan saamisen nopeuteen. Arviot tarpeiden yksilöllisestä huomioimisesta ja ajan saamisen nopeudesta ovat jonkin verran heikommat ponoalueella 50 kuin alueella 70. Tulokset ovat varsin hyviä kaikilla palveluntuottajilla. Julkisen terveydenhuollon saama palaute on kuitenkin kaikissa arviointikohdissa matalinta. Palvelun tarjoajaa vaihtaneet tai vaihtoa harkitsevat ovat saamaansa hoitoon ja palveluun tyytymättömämpiä kuin ne, jotka eivät aio vaihtaa palveluntarjoajaa.

35 Sosiaali- ja terveydenhuolto: Palautteen kysyminen hoidosta / palvelusta Milloin teiltä on viimeksi kysytty palautetta liittyen sosiaali- ja terveyspalveluihin, esimerkiksi sitä oletteko ollut tyytyväinen saamaanne hoitoon tai palveluun? Ei osaa sanoa Teiltä ei ole kysytty palautetta tai palautteen antoon ei ole ollut väylää 57 % 8 Viimeksi kuluneen vuoden aikana Yli vuosi sitten Viimeisen vuoden aikana tai yli vuosi sitten palautetta on kysytty Tampereen kokeilualueilla alle puolelta haastatelluista (9%). Yli puolet (57%) haastatelluista ilmoittaa, ettei heiltä ole kysytty lainkaan palautetta hoidosta tai palveluista, % ei osaa arvioida asiaa.

36 Sosiaali- ja terveydenhuolto: Palautteen kysyminen hoidosta / palvelusta Milloin teiltä on viimeksi kysytty palautetta liittyen sosiaali- ja terveyspalveluihin, esimerkiksi sitä oletteko ollut tyytyväinen saamaanne hoitoon tai palveluun? 0% 0% 0% 60% 80% 00% KOKO MAA 06 (n=05) 9 56 HÄMEENLINNA 07 (n=00) Palautetta on kysytty Tampereella lähes yhtä usein kuin Hämeenlinnassa ja selvästi useammin kuin Ylä-Savossa tai koko maassa. JYVÄSKYLÄ 07 (n=500) 7 59 YLÄ-SAVO 07 (n=509) Viimeksi kuluneen vuoden aikana Yli vuosi sitten Teiltä ei ole kysytty palautetta tai palautteen antoon ei ole ollut väylää Ei osaa sanoa

37 Sosiaali- ja terveydenhuolto: Palautteen kysyminen hoidosta / palvelusta Milloin teiltä on viimeksi kysytty palautetta liittyen sosiaali- ja terveyspalveluihin, esimerkiksi sitä oletteko ollut tyytyväinen saamaanne hoitoon tai palveluun? KOKO MAA 06 (n=05) SUKUPUOLI: Nainen (n=5) Mies (n=7) IKÄRYHMÄ: 8-0v (n=90) -9v (n=9) 50-6v (n=6) 6v+ (n=57) ASUINALUE: Postinroalue 50 (n=6) Postinroalue 70 (n=8) ASEMA TYÖMARKKINOILLA: On työssä (n=55) Yrittäjä/amm.harjoittaja (n=) Työtön/lomautettu (n=0) Poissa työvoimasta (n=0) OMA TERVEYDENTILA: Hyvä (n=8) Melko hyvä (n=6) Huono/melko huono/keskitas. (n=58) PERUSTERV.HUOLLON KÄYTTÖ/KK: 0- kertaa (n=7) -6 kertaa (n=5) 7 kertaa + (n=0) PÄÄAS. KÄYTETYT TERVEYSPALVELUT: Työterveyshuollon (n=0) Julkisen terveydenhuollon (n=) Opiskelijaterveydenhuollon (n=6) Yksityisiä terveyspalveluja (n=) PALVELUNTUOTTAJAN VAIHTO: Vaihtanut/harkitsee vaihtoa (n=60) Ei vaihtanut/ei harkitse (n=79) 0% 0% 0% 60% 80% 00% Viimeksi kuluneen vuoden aikana Yli vuosi sitten Teiltä ei ole kysytty palautetta tai palautteen antoon ei ole ollut väylää Ei osaa sanoa Palautetta on kysytty eniten niiltä, jota ovat käyttäneet terveyskeskuspalveluja useimmin, yli 6 vuotiailta kuitenkin selvästi harvemmin kuin muilta ikä-ryhmiltä. Naisilta on kysytty palautetta useammin kuin miehiltä.

38 Kuka tai mikä taho on kysynyt palautetta TAMPERE 07 (n=8) Kuka tai mikä taho on kysynyt palautetta? Haastateltava voi valita useita vaihtoehtoja TAMPERE 07 (n=8) 0% 0% 0% 60% 80% 00% Julkinen terveydenhuolto 5 Työterveyshuolto Yksityinen terveydenhuolto Opiskelijaterveydenhuolto (YTHS) 5 0 Jos palautetta on kysytty, sen on useimmin tehnyt julkinen terveydenhuolto, koska sillä on eniten myös asiakkaita. Joku muu taho, mikä? Ei osaa sanoa 0 TAMPERE 07 (n=8)

39 Kuka tai mikä taho on kysynyt palautetta Kuka tai mikä taho on kysynyt palautetta? Haastateltava voi valita useita vaihtoehtoja TAMPERE 07 (n=8) 0% 0% 0% 60% 80% 00% Julkinen terveydenhuolto Työterveyshuolto Yksityinen terveydenhuolto Aktiivisuus kysyä palautetta on työterveydenhuollossa aktiivisempaa kuin koko maassa. Opiskelijaterveydenhuolto (YTHS) 8 Joku muu taho, mikä? Ei osaa sanoa 0 8 TAMPERE 07 (n=8) KOKO MAA 06 (n=69)

40 Kuka tai mikä taho on kysynyt palautetta Kuka tai mikä taho on kysynyt palautetta? Haastateltava voi valita useita vaihtoehtoja TAMPERE 07 (n=8) KOKO MAA 06 (n=69) TAMPERE 07 (n=8) SUKUPUOLI: Nainen (n=7) Mies (n=7) IKÄRYHMÄ: 8-0v (n=8) -9v (n=) 50-6v (n=5) 6v+ (n=) ASUINALUE: Postinroalue 50 (n=) Postinroalue 70 (n=96) ASEMA TYÖMARKKINOILLA: On työssä (n=67) Yrittäjä/amm.harjoittaja (n=) Työtön/lomautettu (n=5) Poissa työvoimasta (n=9) OMA TERVEYDENTILA: Hyvä (n=7) Melko hyvä (n=) Huono/melko huono/keskitas. (n=) PERUSTERV.HUOLLON KÄYTTÖ/KK: 0- kertaa (n=5) -6 kertaa (n=8) 7 kertaa + (n=56) PÄÄAS. KÄYTETYT TERVEYSPALVELUT: Työterveyshuollon (n=5) Julkisen terveydenhuollon (n=) Opiskelijaterveydenhuollon (n=) Yksityisiä terveyspalveluja (n=0) PALVELUNTUOTTAJAN VAIHTO: Vaihtanut/harkitsee vaihtoa (n=0) Ei vaihtanut/ei harkitse (n=7) 0% 0% 0% 60% 80% 00% 0% 0% 60% Jos yli 6 vuotiailta on kysytty palautetta, sen on tehnyt lähes aina julkinen terveydenhuolto. Julkinen terveydenhuolto Yksityinen terveydenhuolto Joku muu taho, mikä? Työterveyshuolto Opiskelijaterveydenhuolto (YTHS) Ei osaa sanoa

41 Kuka tai mikä taho on kysynyt palautetta Kuka tai mikä taho on kysynyt palautetta? Haastateltava voi valita useita vaihtoehtoja 0% 0% 0% 60% 80% 00% 0% KOKO MAA 06 (n=69) TAMPERE 07 (n=8) HÄMEENLINNA 07 (n=) Tampereella työterveyshuolto on kysynyt palautetta useammin kuin muilla kokeilualueilla, yksityinen terveydenhuolto harvemmin kuin muilla alueilla. JYVÄSKYLÄ 07 (n=9) YLÄ-SAVO 07 (n=7) 5 Julkinen terveydenhuolto Yksityinen terveydenhuolto Joku muu taho, mikä? Työterveyshuolto Opiskelijaterveydenhuolto (YTHS) Ei osaa sanoa

42 Kuka tai mikä taho on kysynyt palautetta TAMPERE 07 (n=8) Kuka tai mikä taho on kysynyt palautetta? Haastateltava voi valita useita vaihtoehtoja Ko. tahon palveluja pääasiallisesti käyttäneistä 0% 0% 0% 60% 80% 00% TAMPERE 07: Julkisen terveydenhuollon (n=) KOKO MAA 06: Julkisen terveydenhuollon (n=98) TAMPERE 07: Yksityisiä terveyspalveluja (n=0) KOKO MAA 06: Yksityisiä terveyspalveluja (n=77) Kun palautteen kysymistä vertaillaan eri tahoja pääasiallisesti käyttäneiden kesken, ovat julkinen terveydenhuolto, työterveyshuolto ja opiskelijaterveydenhuolto olleet Tampereella hieman aktiivisempia palautteen kysymisessä kuin koko maassa. TAMPERE 07: Opiskelijaterveydenhuollon (n=) KOKO MAA 06: Opiskelijaterveydenh. (YTHS) (n=7) 67 8 TAMPERE 07: Työterveyshuollon (n=5) KOKO MAA 06: Työterveyshuollon (n=7) 60 66

43 Kuka tai mikä taho on kysynyt palautetta Kuka tai mikä taho on kysynyt palautetta? Haastateltava voi valita useita vaihtoehtoja Ko. tahon palveluja pääasiallisesti käyttäneistä 0% 0% 0% 60% 80% 00% Työterveyshuolto Julkinen terveydenhuolto Opiskelijaterveydenhuolto (YTHS) Kun verrataan eri toimijoita pääasiallisesti käyttäneitä, niin palautteen kysyminen julkisessa terveydenhuollossa on Tampereella ollut aktiivisempaa kuin muilla kokeilualueilla. Yksityinen terveydenhuolto KOKO MAA 06 (n=69) TAMPERE 07 (n=8) HÄMEENLINNA 07 (n=) JYVÄSKYLÄ 07 (n=9) YLÄ-SAVO 07 (n=7)

44 Viimeisimmän asiointikokonaisuuden arviointi Minkälainen oli kokemuksenne saamastanne hoidosta ja palvelusta? 0% 0% 0% 60% 80% 00% ka. Saitte ystävällistä palvelua Olitte tyytyväinen saamaanne apuun Tarpeenne huomiotiin yksilöllisesti Teidät ohjattiin kerralla oikeaan palveluun Henkilökunnalla oli teille riittävästi aikaa ,6,5,,9,0 Arviot saadusta hoidosta ja palvelusta ovat erittäin hyviä, palvelun ystävällisyys on erinomaisella tasolla. Lähes neljännes Tampereen kokeilualueen haastatelluista on tyytymätön ajan saamisen nopeuteen ja helppouteen. Saitte helposti ja nopeasti ajan vastaanotolle tai palveluun 6 Täysin samaa mieltä () En osaa sanoa Täysin eri mieltä () 8 5 8, Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä 5% on ollut tyytymätön siihen, ettei henkilökunnalla ollut riittävästi aikaa heille.

45 Viimeisimmän asiointikokonaisuuden arviointi Minkälainen oli kokemuksenne saamastanne hoidosta ja palvelusta? Täysin samaa mieltä () tai Jokseenkin samaa mieltä () 0% 0% 0% 60% 80% 00% Saitte ystävällistä palvelua 89 Olitte tyytyväinen saamaanne apuun Teidät ohjattiin kerralla oikeaan palveluun Henkilökunnalla oli teille riittävästi aikaa Tarpeenne huomiotiin yksilöllisesti Eri kokeilualueiden tulokset ovat varsin samalla tasolla, joskin Tampereella kokemukset ovat hiukan muita alueita huonommat erityisesti ajan saamisessa. Saitte helposti ja nopeasti ajan vastaanotolle tai palveluun 7 KOKO MAA 06 (n=05) JYVÄSKYLÄ 07 (n=500) YLÄ-SAVO 07 (n=509) HÄMEENLINNA 07 (n=00)

46 Viimeisimmän asiointikokonaisuuden arviointi - Sukupuolen mukaan Minkälainen oli kokemuksenne saamastanne hoidosta ja palvelusta? Täysin samaa mieltä () tai Jokseenkin samaa mieltä () 0% 0% 0% 60% 80% 00% Saitte ystävällistä palvelua 9 Olitte tyytyväinen saamaanne apuun Tarpeenne huomiotiin yksilöllisesti Teidät ohjattiin kerralla oikeaan palveluun Henkilökunnalla oli teille riittävästi aikaa Naisten ja miesten kokemukset hoidosta ja palvelusta ovat varsin yhteneväiset, miehet ovat kuitenkin hieman tyytymättömämpiä ajan saannin nopeuteen kuin naiset. Saitte helposti ja nopeasti ajan vastaanotolle tai palveluun 7 SUKUPUOLI: Nainen (n=5) Mies (n=7)

47 Viimeisimmän asiointikokonaisuuden arviointi - Iän mukaan Minkälainen oli kokemuksenne saamastanne hoidosta ja palvelusta? Täysin samaa mieltä () tai Jokseenkin samaa mieltä () 0% 0% 0% 60% 80% 00% Saitte ystävällistä palvelua 9 Olitte tyytyväinen saamaanne apuun 87 Tarpeenne huomiotiin yksilöllisesti 85 Teidät ohjattiin kerralla oikeaan palveluun 85 Henkilökunnalla oli teille riittävästi aikaa Saitte helposti ja nopeasti ajan vastaanotolle tai palveluun IKÄRYHMÄ: v (n=90) -9v (n=9) 50-6v (n=6) 6v+ (n=57) Yli 6 vuotiaat ovat hieman muita ikäryhmiä tyytymättömämpiä ajan saamisen nopeuteen.

48 Viimeisimmän asiointikokonaisuuden arviointi - Asuinkunnan mukaan Minkälainen oli kokemuksenne saamastanne hoidosta ja palvelusta? Täysin samaa mieltä () tai Jokseenkin samaa mieltä () 0% 0% 0% 60% 80% 00% Saitte ystävällistä palvelua Olitte tyytyväinen saamaanne apuun Tarpeenne huomiotiin yksilöllisesti Teidät ohjattiin kerralla oikeaan palveluun Arviot tarpeiden yksilöllisestä huomioimisesta ja ajan saamisen nopeudesta ovat jonkin verran heikommat ponoalueella 50 kuin alueella 70. Henkilökunnalla oli teille riittävästi aikaa 8 Saitte helposti ja nopeasti ajan vastaanotolle tai palveluun 7 ASUINALUE: Postinroalue 50 (n=6) Postinroalue 70 (n=8)

49 Viimeisimmän asiointikokonaisuuden arviointi - Terveyspalveluiden käyttöuseuden mukaan Minkälainen oli kokemuksenne saamastanne hoidosta ja palvelusta? Täysin samaa mieltä () tai Jokseenkin samaa mieltä () 0% 0% 0% 60% 80% 00% Saitte ystävällistä palvelua 9 Olitte tyytyväinen saamaanne apuun 87 Ei merkittäviä eroja. Tarpeenne huomiotiin yksilöllisesti 85 Teidät ohjattiin kerralla oikeaan palveluun 85 Henkilökunnalla oli teille riittävästi aikaa 8 Saitte helposti ja nopeasti ajan vastaanotolle tai palveluun 7 PERUSTERV.HUOLLON KÄYTTÖ/KK: 0- kertaa (n=7) - 6 kertaa (n=5) 7 kertaa + (n=0)

50 Viimeisimmän asiointikokonaisuuden arviointi - Pääas. käytettyjen terveyspalveluiden mukaan Minkälainen oli kokemuksenne saamastanne hoidosta ja palvelusta? Täysin samaa mieltä () tai Jokseenkin samaa mieltä () 0% 0% 0% 60% 80% 00% Saitte ystävällistä palvelua Olitte tyytyväinen saamaanne apuun Tarpeenne huomiotiin yksilöllisesti Teidät ohjattiin kerralla oikeaan palveluun Tulokset ovat varsin hyviä kaikilla palveluntuottajilla. Julkisen terveydenhuollon saama palaute on kuitenkin kaikissa arviointikohdissa matalinta. Henkilökunnalla oli teille riittävästi aikaa 8 Saitte helposti ja nopeasti ajan vastaanotolle tai palveluun 7 PÄÄAS. KÄYTETYT TERVEYSPALVELUT: Opiskelijaterveydenhuollon (n=6) Yksityisiä terveyspalveluja (n=) Työterveyshuollon (n=0) Julkisen terveydenhuollon (n=)

51 Viimeisimmän asiointikokonaisuuden arviointi - Terveyspalveluiden tarjoajan mahdollisen vaihtamisen mukaan Minkälainen oli kokemuksenne saamastanne hoidosta ja palvelusta? Täysin samaa mieltä () tai Jokseenkin samaa mieltä () 0% 0% 0% 60% 80% 00% Saitte ystävällistä palvelua Olitte tyytyväinen saamaanne apuun Tarpeenne huomiotiin yksilöllisesti Teidät ohjattiin kerralla oikeaan palveluun Palvelun tarjoajaa vaihtaneet tai vaihtoa harkitsevat arvioivat saatua hoitoa ja palvelua kriittisemmin kuin ne, jotka eivät aio vaihtaa palveluntarjoajaa. Henkilökunnalla oli teille riittävästi aikaa 8 Saitte helposti ja nopeasti ajan vastaanotolle tai palveluun 7 PALVELUNTUOTTAJAN VAIHTO: Vaihtanut/harkitsee vaihtoa (n=60) Ei vaihtanut/ei harkitse (n=79)

52 Valinnanvapauskokeilu Tampereella

53 Valinnanvapauskokeilu Tampereella keskeiset havainnot Selkeä enemmistö (8%) on kuullut tai tietää alueen valinnanvapaus-kokeilusta Tampereen kokeilualueilla, 7% haastatelluista ei ole ollut tietoinen asiasta. Vain yksi sadasta haastatellusta ei osaa arvioida asiaa. Naiset tuntevat kokeilun paremmin (87%) kuin miehet (77%). Kokeilun tunteminen on sitä parempaa, mitä vanhempi vastaaja on. Työterveyshuollon pääasialliset käyttäjät tuntevat kokeilun huonommin (76%) kuin muita palveluntarjoajia käyttävät (85-9%). Valinnanvapauskokeilun tunteminen Tampereella on parempaa kuin Jyväskylässä ja samaa tasoa kuin Ylä-Savossa. Useimmin tietoa valinnanvapauskokeilusta on saatu kaupungin tiedotteesta, sanomalehdistä ja muista tiedotusvälineistä sekä somesta. Muita lähteitä harvemmin tietoa on saatu Valinnanvapaus-nettisivuilta tai omalta terveysasemalta. Kaupungin tiedotteet, sanomalehdet sekä muut tiedotusvälineet ja some ovat tärkeimmät tietolähde kaikissa vastaajaryhmissä. Sanomalehtien merkitys korostuu 50 vuotiailla ja sitä vanhemmilla haastatelluilla. Tampereen alueiden asukkaista % on jo vaihtanut tai harkitsee vaihtavansa terveyskeskuspalveluiden tarjoajaa, 7% ei harkitse vaihtoa ja % ei osaa sanoa kantaansa asiaan. Vaihtohalukkuus näyttäisi Tampereella olevan jonkin verran alhaisempaa kuin Hämeenlinnassa, mutta samaa tasoa kuin Ylä-Savossa ja jonkin verran suurempaa kuin Jyväskylän kokeilualueella. Palveluiden tuottajaa on vaihtanut tai harkitsee vaihtavansa -9 vuotiaat muita ikäryhmiä useammin. Vaihtohalukkuus on matalinta työterveyshuollon pääasiallisilla käyttäjillä ja suurinta yksityisiä palveluja käyttävillä sekä niiden keskuudessa, jotka ovat käyttäneet eniten perusterveydenhuollon palveluja. Niille, jotka ovat vaihtaneet tai harkitsevat vaihtoa, jonotusaikojen pituus on asia, jota halutaan selvästi useimmin vertailla palvelutarjoajaa valittaessa (78%). Sen jälkeen tulevat palvelujen monipuolisuus ja laajuus (8%) ja saavutetut hoitotulokset sekä aukioloajat (7%). Valtakunnalliseen tulokseen verrattuna Tampereella korostuvat vertailutekijöinä jonotusaikojen pituus ja aukioloajat, palvelujen monipuolisuus ja laajuus sekä jossain määrin myös saavutetut hoitotulokset. Hinnat eivät ole Tampereella vertailussa läheskään yhtä tärkeä tekijä kuin koko maan vertailuaineistossa. Eri kokeilualueiden vertailussa eri vertailutekijöissä kärkeen nousevat Tampereella jonotusajat, palvelujen monipuolisuus ja laajuus, hinnat sekä aukioloajat. Keskinäisessä vertailussa naisilla korostuvat valintatekijöinä aukioloajat ja mahdollisuus kokonaisvaltaiseen hyvinvointisuunnitelmaan ja henkilökohtaiseen valmennukseen. Miehillä valintatekijöinä korotuvat palvelujen monipuolisuus ja laajuus sekä saavutetut hoitotulokset. Hinnat ovat Tampereella lähes yhtä tärkeitä naisille ja miehille.

54 Valinnanvapauskokeilu Tampereella keskeiset havainnot Tärkein syy sille, ettei tarvetta vaihtamiseen koeta olevan, on tyytyväisyys nykyiseen terveyskeskukseen. Peräti % niistä, jotka eivät ole vaihtamassa palvelutarjoajaa, ilmoittaa syyksi ettei käytä palveluita niin paljon että harkinta olisi ajankohtaista. Tyytyväisyys nykyiseen terveyskeskukseen ja palveluiden käyttämättömyys ovat lähes kaikille vastaajaryhmille tärkeimmät syyt sille, ettei tarvetta vaihtamiseen koeta olevan. Nopeampi hoidon saaminen, lyhyemmät jonotusajat sekä asioiden saaminen kerralla kuntoon ovat keskeisimmät odotukset, joita kokeiluun kohdistetaan. Haastatelluista 0% odottaa, että saisi hoitoa ja palvelua lähellä omaa kotia ja että saa itse valita ja vaihtaa palvelujen tarjoajaa. Koko maan tuloksiin verrattuina Tampereen kokeilualueiden asukkaiden odotuksissa korostuvat nopeampi hoitoon pääsy ja se, että saa itse valita ja vaihtaa palvelujen tarjoajaa. Eri kokeilualueiden vertailussa Tampereen kärkiodotuksia ovat nopeampi hoitoon/palvellun pääsy ja jonotusaikojen lyheneminen sekä asioiden saaminen kerralla kuntoon. Se että saa itse valita ja vaihtaa palvelujen tarjoajaa on Tampereella jonkin verran tärkeämpää kuin muita alueita. Naisten ja miesten odotuksissa ei ole kovin suuria eroja. Naisille nykyistä nopeampi hoitoon tai palveluun pääsy on jonkin verran tärkeämpää kuin miehille. Odotus nopeammasta hoidosta ja palvelusta korostuu 8-9 vuotiaiden joukossa. Hoidon ja palvelun saaminen kerralla kuntoon on tärkeintä 8-0 ja 50-6 vuotiaille. Se että saa valita ja vaihtaa palvelujen tarjoajaa on erityisen tärkeää 50-6 vuotiaille. -6 vuotiaille palvelun saaminen lähellä kotia ei ole niin tärkeää kuin heitä nuoremmille ja vanhemmille vastaajille. Vaihtohalukkuutensa ilmaisseet korostavat nopeampaa hoitoon ja palveluun pääsyä sekä asioiden saamista kerralla kuntoon. Valinnan ja vaihtamisen mahdollisuus on itsessään selvästi tärkeämpää vaihtajille kuin niille, jotka eivät aio vaihtaa palvelujen tarjoajaa. Nopeampi hoidon ja palvelun saaminen ja vaihtamisen mahdollisuus itsessään ovat tärkeämpi pono-alueella 70 kuin alueella 50. Viidennes haastatelluista (0%) kertoo, että heille on tehty yksiköllinen hoitosuunnitelma perusterveydenhuollossa. Näistä valtaosa (8%) kokee, että suunnitelma on ollut tarpeellinen. Niistä, joille ei ole tehty suunnitelmaa, 9% arvioi, että suunnitelma olisi heille tarpeellinen. Yksilöllinen hoitosuunnitelma on tehty useimmin 6 vuotiaille ja sitä vanhemmille haastatelluille. Hoitosuunnitelmia on tehty useammin pono-alueella 50 kuin alueella 70. Hoitosuunnitelma on tehty useammin julkisessa terveydenhuollossa ja opiskelijaterveydenhuollossa kuin työterveyshuollossa tai yksityisessä terveydenhuollossa. Naiset ovat kokeneet tehdyn suunnitelma tarpeellisemmaksi kuin mitä miehet arvioivat. Naiset kokevat miehiä useammin myös, että yksilöllinen hoitosuunnitelma olisi heille tarpeellinen (jos sitä ei ole vielä tehty). Hoitosuunnitelma arvioidaan sitä tärkeämmäksi, mitä vanhemmasta ja huonokuntoisemmasta haastateltavasta on kyse.

55 Tampereen SOTE kuntayhtymän valinnanvapauskokeilu Oletteko kuullut tai ollut tietoinen alueellanne olevasta valinnanvapauskokeilusta? Ei osaa sanoa Ei 7 Selkeä enemmistö (8%) on kuullut tai tietää alueen valinnanvapauskokeilusta Tampereen kokeilualueilla. % 7% haastatelluista ei ole ollut tietoinen asiasta. 8 Vain % ei osaa arvioida asiaa. Kyllä

56 Tampereen SOTE kuntayhtymän valinnanvapauskokeilu Oletteko kuullut tai ollut tietoinen alueellanne olevasta valinnanvapauskokeilusta? SUKUPUOLI: Nainen (n=5) Mies (n=7) IKÄRYHMÄ: 8-0v (n=90) -9v (n=9) 50-6v (n=6) 6v+ (n=57) ASUINALUE: Postinroalue 50 (n=6) Postinroalue 70 (n=8) ASEMA TYÖMARKKINOILLA: On työssä (n=55) Yrittäjä/amm.harjoittaja (n=) Työtön/lomautettu (n=0) Poissa työvoimasta (n=0) OMA TERVEYDENTILA: Hyvä (n=8) Melko hyvä (n=6) Huono/melko huono/keskitas. (n=58) PERUSTERV.HUOLLON KÄYTTÖ/KK: 0- kertaa (n=7) -6 kertaa (n=5) 7 kertaa + (n=0) PÄÄAS. KÄYTETYT TERVEYSPALVELUT: Työterveyshuollon (n=0) Julkisen terveydenhuollon (n=) Opiskelijaterveydenhuollon (n=6) Yksityisiä terveyspalveluja (n=) PALVELUNTUOTTAJAN VAIHTO: Vaihtanut/harkitsee vaihtoa (n=60) Ei vaihtanut/ei harkitse (n=79) 0% 0% 0% 60% 80% 00% Naiset tuntevat kokeilun paremmin kuin miehet. Kokeilun tunteminen on sitä parempaa, mitä vanhempi vastaaja on. Työterveyshuollon pääasialliset käyttäjät tuntevat kokeilun huonommin kuin muita palveluntarjoajia käyttävät. Kyllä Ei osaa sanoa Ei

57 Valinnanvapauskokeilu Oletteko kuullut tai ollut tietoinen alueellanne olevasta valinnanvapauskokeilusta? 0% 0% 0% 60% 80% 00% 8 7 Valinnanvapauskokeilun tunteminen on Tampereella parempaa kuin Jyväskylässä ja samaa tasoa kuin Ylä- Savossa. JYVÄSKYLÄ 07 (n=500) 68 YLÄ-SAVO 07 (n=509) 85 5 Kyllä Ei osaa sanoa Ei

58 Mistä on kuullut tai saanut tietoa valinnanvapauskokeilusta TAMPERE 07 (n=5) Mistä olette kuullut tai saanut tietoa valinnanvapauskokeilusta? TAMPERE 07 (n=5) 0% 0% 0% 60% 80% 00% Kaupungin tiedotteesta 6 Sanomalehdestä Radiosta, tv:stä tai sosiaalisesta mediasta Ystäviltä tai tuttavilta Yksityiseltä palveluntuottajalta Useimmin tietoa valinnanvapauskokeilusta on saatu kaupungin tiedotteesta, sanomalehdistä ja muista tiedotusvälineistä sekä somesta. Omalta terveysasemalta Valinnanvapaus-nettisivulta Jostain muualta, mistä? Muita lähteitä harvemmin tietoa on saatu Valinnanvapausnettisivuilta tai omalta terveysasemalta. Ei osaa sanoa TAMPERE 07 (n=5)

59 Mistä on kuullut tai saanut tietoa valinnanvapauskokeilusta Mistä olette kuullut tai saanut tietoa valinnanvapauskokeilusta? TAMPERE 07 (n=5) TAMPERE 07 (n=5) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄRYHMÄ: 8-0v (n=6) -9v (n=7) 50-6v (n=55) 6v+ (n=5) ASUINALUE: Postinroalue 50 (n=5) Postinroalue 70 (n=9) ASEMA TYÖMARKKINOILLA: On työssä (n=) Yrittäjä/amm.harjoittaja (n=9) Työtön/lomautettu (n=5) Poissa työvoimasta (n=96) OMA TERVEYDENTILA: Hyvä (n=9) Melko hyvä (n=5) Huono/melko huono/keskitas. (n=55) PERUSTERV.HUOLLON KÄYTTÖ/KK: 0- kertaa (n=5) -6 kertaa (n=0) 7 kertaa + (n=89) PÄÄAS. KÄYTETYT TERVEYSPALVELUT: Työterveyshuollon (n=8) Julkisen terveydenhuollon (n=0) Opiskelijaterveydenhuollon (n=) Yksityisiä terveyspalveluja (n=0) PALVELUNTUOTTAJAN VAIHTO: Vaihtanut/harkitsee vaihtoa (n=60) Ei vaihtanut/ei harkitse (n=79) 0% 50% 00% 50% 00% 50% Kaupungin tiedotteet, sanomalehdet sekä muut tiedotusvälineet ja some ovat tärkeimmät tietolähde kaikissa vastaajaryhmissä. Sanomalehtien merkitys korostuu 50 vuotiailla ja sitä vanhemmilla haastatelluilla. Kaupungin tiedotteesta Radiosta, tv:stä tai sosiaalisesta mediasta Yksityiseltä palveluntuottajalta Valinnanvapaus-nettisivulta Ei osaa sanoa Sanomalehdestä Ystäviltä tai tuttavilta Omalta terveysasemalta Jostain muualta, mistä?

Kysely terveyspalveluiden valinnanvapaudesta Jyväskylän kaupungin alueella

Kysely terveyspalveluiden valinnanvapaudesta Jyväskylän kaupungin alueella Kysely terveyspalveluiden valinnanvapaudesta Jyväskylän kaupungin alueella 4.4.07 Kantar TNS Jaakko Hyry t. 008063 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Sitran Ihminen edellä valintakokeilut sote-palveluissa

Lisätiedot

Tervettä tulevaisuutta

Tervettä tulevaisuutta Tervettä tulevaisuutta Väestön odotukset laajentuvasta valinnanvapaudesta 13.6.2017 Tampere Tuula Tiihonen, johtava asiantuntija, projektijohtaja, Sitra, tuula.tiihonen@sitra.fi Laajentuva valinnanvapaus

Lisätiedot

Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista. Kyselyaika Vastaajia yhteensä 248

Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista. Kyselyaika Vastaajia yhteensä 248 Vaihtaa vai ei? Kysely Jyväskylän kaupungin terveyspalveluista Kyselyaika 11. 22.5.2017 Vastaajia yhteensä 248 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 237 Nainen 81% Mies 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Lisätiedot

Laajentuva valinnanvapaus sotessa: kokeiluilla kohti tietoon perustuvia päätöksiä

Laajentuva valinnanvapaus sotessa: kokeiluilla kohti tietoon perustuvia päätöksiä Laajentuva valinnanvapaus sotessa: kokeiluilla kohti tietoon perustuvia päätöksiä Laajentuva valinnanvapaus sote-palveluissa on merkittävä uudistus, jonka vaikutuksista meillä ei vielä ole tietoa. Tätä

Lisätiedot

Kokemuksia Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilusta

Kokemuksia Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilusta Kokemuksia Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilusta 14.6.2017 Valinnanvapauskokeilun toteutus Jyväskylässä Kokeilu käynnistyi Jyväskylässä 20.2.2017 Kaksi palvelutuottajaa hyväksytty (Mehiläinen Oma

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin 1..1 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista taidelainaamoihin. Tutkimus

Lisätiedot

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta

Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Väestön mielipiteet hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta Kyselyn toteutus Lääkäriliitto selvitti marraskuussa 2014 kansalaisten käsityksiä hoitoon pääsystä ja potilaan valinnanvapaudesta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Yksin asuvat toimeentulo, terveys ja hyvinvointi

Yksin asuvat toimeentulo, terveys ja hyvinvointi Yksin asuvat toimeentulo, terveys ja hyvinvointi Tuloksia tiivistetysti Anneli Miettinen, Väestöliitto (nyk. Kela) Toimeentulovaikeudet yleisempiä yksin asuvilla Yksin asuvilla toimeentulovaikeudet olivat

Lisätiedot

Luottamus. Väestökysely 2019

Luottamus. Väestökysely 2019 Luottamus Väestökysely 2019 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimusaineisto kerättiin Gallup Kanavalla 26.4.-2.5.2019. Kyseessä on Kantar TNS:n viikkovastaajapaneeli. Tiedonsiirrossa hyödynnetään internetiä.

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Asiakkaiden ja omaisten arvio seniorikansalaisten kotihoidosta

Asiakkaiden ja omaisten arvio seniorikansalaisten kotihoidosta Asiakkaiden ja omaisten arvio seniorikansalaisten kotihoidosta Taloustutkimus Oy Pasi Holm 1 Yhteenveto seniorikansalaisten kotihoidosta Kotihoidon piirissä vajaat 60.000 seniorikansalaista Yli 74-vuotiaita

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

20-30-vuotiaat työelämästä

20-30-vuotiaat työelämästä Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 20-30-vuotiasta lapsetonta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn

Lisätiedot

FINSOTE KYSELYN TULOKSIA ASIAKKAAN KOHTAAMISESTA

FINSOTE KYSELYN TULOKSIA ASIAKKAAN KOHTAAMISESTA FINSOTE 2018- KYSELYN TULOKSIA ASIAKKAAN KOHTAAMISESTA Asiakkaat ja Sote-seminaari Anna-Mari Aalto Tutkimuspäällikkö, THL 25.2.2019 Esityksen nimi / Tekijä 1 MIKSI VÄESTÖN KOKEMUKSILLA PALVELUJÄREJSTELMÄSTÄ

Lisätiedot

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta

Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Kansalaisten ja asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta ja palvelujen integraatiosta Anna-Mari Aalto ja Laura Hietapakka Mitä valinnanvapaus tuo tullessaan näkökulmia sote-uudistukseen seminaari 15.3.2016

Lisätiedot

Terveydenhuollon barometri 2009

Terveydenhuollon barometri 2009 Terveydenhuollon barometri 009 Sisältö Johdanto Sivu Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 4 Aineiston rakenne 5 Tutkimuksen rakenne 6 Tulokset Terveystyytyväisyyden eri näkökulmat 9 Omakohtaiset näkemykset

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Nopeusrajoitteiset henkilöautot. Huhtikuu 2018

Nopeusrajoitteiset henkilöautot. Huhtikuu 2018 Nopeusrajoitteiset henkilöautot Huhtikuu 208 Tutkimuksen toteutus Kohderyhmä 0-7 -vuotias väestö Suomessa Manner-Suomi 000 Tiedonkeräys 000 vastaajaa, väestönäyte Tiedonkeräysmenetelmä: Online-paneeli,

Lisätiedot

Yrittäjägallup tammikuu 2018

Yrittäjägallup tammikuu 2018 Yrittäjägallup tammikuu 08 9.0.08 Kantar TNS Oy Jaakko Hyry Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tämän Yrittäjägallupin tarkoituksena on selvittää PK-yrittäjien mielipiteitä ja näkemyksiä ajankohtaisista

Lisätiedot

Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten valinnanvapauskokeilu

Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten valinnanvapauskokeilu Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten valinnanvapauskokeilu 28.3.2018 Jyväskylän valinnanvapauskokeilu ja sen laajennus Valinnanvapauskokeilu toteutetaan ajalla 1.1.2017 31.12.2018 Jyväskylässä asiakkaiden

Lisätiedot

Soten valinnanvapauskokeilut vauhdissa: alustavia havaintoja kokeilualueilta

Soten valinnanvapauskokeilut vauhdissa: alustavia havaintoja kokeilualueilta Soten valinnanvapauskokeilut vauhdissa: alustavia havaintoja kokeilualueilta Tuula Tiihonen, Ihminen edellä, projektijohtaja, Sitra Laajentuva valinnanvapaus sotessa: kokeiluilla kohti tietoon perustuvia

Lisätiedot

Kouluttautuminen ja työurat. Akavalaisten näkemyksiä - KANTAR TNS:n selvitys 2018

Kouluttautuminen ja työurat. Akavalaisten näkemyksiä - KANTAR TNS:n selvitys 2018 Kouluttautuminen ja työurat Akavalaisten näkemyksiä - KANTAR TNS:n selvitys 1 Aineiston piirteet Akava selvitti akavalaisten näkemyksiä työuralla kouluttautumisesta ja tulevaisuuden työurista toukokuussa

Lisätiedot

Vaasan joukkoliikenne Asiakastutkimus 2019

Vaasan joukkoliikenne Asiakastutkimus 2019 Vaasan joukkoliikenne Asiakastutkimus Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus 3 Yhteenveto tuloksista 4 Vastaajarakenne 5 Oletteko käyttänyt joukkoliikenteen linja-autoa Vaasan seudulla viimeisen vuoden

Lisätiedot

Tekijänoikeus Tekijänoikeusbarometri_ttu&ple

Tekijänoikeus Tekijänoikeusbarometri_ttu&ple Tekijänoikeus Suomalaiset pitävät tekijänoikeuksia tärkeänä asiana Vastaajia pyydettiin kertomaan, mitä mieltä he ovat tekijänoikeuksista. Haastatelluille esitettiin kolme kuvailevaa sanaparia: tärkeä

Lisätiedot

Tervetuloa Tulevaisuusbarometrin tulosten julkistukseen! Mene osoitteeseen ja käytä koodia

Tervetuloa Tulevaisuusbarometrin tulosten julkistukseen! Mene osoitteeseen   ja käytä koodia Tervetuloa Tulevaisuusbarometrin tulosten julkistukseen! Mene osoitteeseen www.menti.com 16 ja käytä koodia 16 36 34 #tulevaisuusbarometri Ohjelma Tervetuloa & Tulevaisuusbarometrin tulokset Katri Vataja,

Lisätiedot

Kansalaistutkimus seksuaalisesta häirinnästä STTK /12/2018 Luottamuksellinen 1

Kansalaistutkimus seksuaalisesta häirinnästä STTK /12/2018 Luottamuksellinen 1 Kansalaistutkimus seksuaalisesta häirinnästä STTK 12.2.2018 2/12/2018 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työssä käyvien parissa

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Resurssiviisas kansalainen

Resurssiviisas kansalainen Resurssiviisas kansalainen Tutkimuksen osaraportti: ruokaan ja ravintoon liittyvät tulokset 5.7.07 Kantar TNS Jaakko Hyry 00879 Resurssiviisas kansalainen 07 Sisältö Tutkimuksen toteutus, sisältö ja aineiston

Lisätiedot

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1

Kansalaistutkimus verotuksesta STTK /18/2017 Luottamuksellinen 1 Kansalaistutkimus verotuksesta STTK 18.8.2017 8/18/2017 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen työikäisten (18-64-vuotiaiden) parissa

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Eduskuntavaaliehdokastutkimus Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa koskien terveyspalvelualan tulevaisuutta

Lisätiedot

Kulttuuriperintöbarometri 2017

Kulttuuriperintöbarometri 2017 Museovirasto ja ympäristöministeriö Tekijä Jaakko Hyry Kantar TNS Oy 22..21 Työ 221 Viittausohje:, Museovirasto ja ympäristöministeriö. CC BY 4. Sisältö 1. Keskeiset tulokset 2. Tutkimuksen toteutus ja

Lisätiedot

Syytettyjen kohtelu: Tuomioistuimet helläkätisiä somessa kivitetään, media siinä välissä

Syytettyjen kohtelu: Tuomioistuimet helläkätisiä somessa kivitetään, media siinä välissä TUTKIMUSOSIO Julkaistavissa.. klo : Syytettyjen kohtelu: Tuomioistuimet helläkätisiä somessa kivitetään, media siinä välissä KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön Ilmapuntari-tutkimuksessa tiedusteltiin

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015

Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Suurten kaupunkien terveysasemavertailu 2015 Kuntaliiton vertailututkimus (toteutus TNS gallup) Erityisasiantuntija Anu Nemlander, puh. 050 563 6180 Erityisasiantuntija Hannele Häkkinen, puh. 050 375 2164

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Ikäsyrjintä työelämässä

TUTKIMUSRAPORTTI. Ikäsyrjintä työelämässä TUTKIMUSRAPORTTI Kyselyn toteutus Tämän kyselyn toteutti EK:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Kysely kohdistettiin työikäiseen väestöön (18 vuotiaat), ja siihen vastasi 2128 henkilöä 11. 1. tammikuuta

Lisätiedot

Vaasan joukkoliikenne Feelback 2017

Vaasan joukkoliikenne Feelback 2017 Vaasan joukkoliikenne Feelback 2017 Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus 3 Yhteenveto tuloksista 4 Vastaajarakenne 5 Oletteko käyttänyt joukkoliikenteen linja-autoa Vaasan seudulla viimeisen vuoden aikana?

Lisätiedot

Kokemuksia Jyväskylän valinnanvapauskokeilusta Riitta Pylvänen projektipäällikkö

Kokemuksia Jyväskylän valinnanvapauskokeilusta Riitta Pylvänen projektipäällikkö Kokemuksia Jyväskylän valinnanvapauskokeilusta 2018 Riitta Pylvänen projektipäällikkö 10.1.2018 22.1.2018 Valinnanvapauskokeilun tilannekatsaus Kokeilu käynnistyi Jyväskylässä 20.2.2017 Kolme hyväksyttyä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 - Asiakaskysely toteutettiin Palokan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vaajakosken yhteispalvelupisteissä

Lisätiedot

Lähes kaikki kuntien palvelut riittäviä huolta vanhusten palveluista

Lähes kaikki kuntien palvelut riittäviä huolta vanhusten palveluista Tutkimusosio Lähes kaikki kuntien palvelut riittäviä huolta vanhusten palveluista Kokoava yleisarvosana kunnan palvelujen riittävyydelle painottuu yksiselitteisen myönteiseksi: kolme neljästä ( %) pitää

Lisätiedot

Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta

Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta Kansalaistutkimuksen tulokset 29.3.2017 Hyvinvointialan Liitto ja Lääkäripalveluyritykset ry Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu hanke Riitta Pylvänen projektipäällikkö

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu hanke Riitta Pylvänen projektipäällikkö Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu hanke 2.10.2017 Riitta Pylvänen projektipäällikkö 16.10.2017 Valinnanvapauskokeilun toteutus Jyväskylässä Kokeilu käynnistyi Jyväskylässä 20.2.2017 Kolme palvelutuottajaa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu hanke. Riitta Pylvänen projektipäällikkö

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu hanke. Riitta Pylvänen projektipäällikkö Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilu hanke Riitta Pylvänen projektipäällikkö 25.8.2017 Palvelut asiakaslähtöisiksi kärkihanke Toimintamallit uudistetaan ja eri organisaatioiden tietojen yhteiskäyttö

Lisätiedot

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu:

Apta. Jäsentutkimus Yhteenveto N=255 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: Apta Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto 18.10. N55 Vastausprosentti noin 40 Tiedonkeruu: 11.-30.9.2013 Palvelut Jäsentutkimus 2013 (N55) Mitä Apteekkien työnantajaliiton (Apta) palveluja olet itse käyttänyt

Lisätiedot

Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta

Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta Kansalaisten näkemykset sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta Kansalaistutkimuksen tulokset 29.3.2017 Hyvinvointialan Liitto ja Lääkäripalveluyritykset ry Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti

Lisätiedot

SUHTAUTUMINEN PYÖRÄILYN EDISTÄMISEEN HELSINGISSÄ ) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? Oletteko % KAIKISTA vastaajista

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2013 Ikäihmisten palvelut kotihoidon palvelut 4.2.2014 Mikko Kesä Minna Joutsen Ari Kurlin 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien

Lisätiedot

Kysely työelämätaitojen opettamisesta ja työhön perehdyttämisestä STTK /14/2018 Luottamuksellinen 1

Kysely työelämätaitojen opettamisesta ja työhön perehdyttämisestä STTK /14/2018 Luottamuksellinen 1 Kysely työelämätaitojen opettamisesta ja työhön perehdyttämisestä STTK 2018 3/14/2018 Luottamuksellinen 1 Taustaa selvityksestä Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta kansalaistutkimuksen18 29

Lisätiedot

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005

Suhtautuminen digitaaliseen televisioon. Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Suhtautuminen digitaaliseen televisioon Puhelinhaastattelu maaliskuussa 2005 Tausta Tutkimuksella selvitettiin, mitä tiedetään digitaaliseen televisioon siirtymisestä sekä miten muutokseen suhtaudutaan

Lisätiedot

Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista. Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009

Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista. Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009 Palvelusetelit raportti käyttäjä- ja käyttötarpeista Eija Seppänen Fountain Park 22.10.2009 Tavoitteena osallistaa kansalaiset palvelusetelin kehittämiseen Facebook/palveluseteli 1226 fania (2.10) Twitter/palveluseteli

Lisätiedot

Kansalaiset: Päivittäiskauppa ja apteekki tarjoavat parhaat palvelut

Kansalaiset: Päivittäiskauppa ja apteekki tarjoavat parhaat palvelut TUTKIMUSOSIO Kansalaiset: Päivittäiskauppa ja apteekki tarjoavat parhaat palvelut Valtaosa suomalaisista antaa erittäin tai melko hyvän arvosanan eniten käyttämälleen päivittäistavarakaupalle ( %) ja apteekille

Lisätiedot

Palvelulaatukysely: Henkilökunta

Palvelulaatukysely: Henkilökunta Palvelulaatukysely: Henkilökunta Henkilökunnan tärkeys Eri muuttujien tärkeyttä mitattiin palvelunlaatukyselyssä arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

KYSELYN TULOSGRAFIIKKA TULOSGRAFIIKAT KYSELYSTÄ VERTIKAL OY

KYSELYN TULOSGRAFIIKKA TULOSGRAFIIKAT KYSELYSTÄ VERTIKAL OY KYSELYN TULOSGRAFIIKKA PORVOON VARHAISKASVATUKSEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSELVITYS TULOSGRAFIIKAT KYSELYSTÄ 26.1.2018 VERTIKAL OY 2. Vastaajan (toinen huoltaja) pääasiallinen toiminta tällä hetkellä a.

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulosten yhteenveto

Kansalaiskyselyn tulosten yhteenveto Kansalaiskyselyn tulosten yhteenveto Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon tuki (SMUUTO) 5.6.2017 Valtteri Laasonen, Samuli Manu, Susanna Haanpää ja Tommi Ranta Aineiston hankinta Kansalaiskysely on

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Taustamateriaali: Nuorten ostopäätöksiä ohjaavat vastuullisuus ja kotimaisuus

Taustamateriaali: Nuorten ostopäätöksiä ohjaavat vastuullisuus ja kotimaisuus SUOMALAISEN TYÖN LIITTO Taustamateriaali: Nuorten ostopäätöksiä ohjaavat vastuullisuus ja kotimaisuus Suomalaisen Työn Liiton tutkimus Nuoret, työ ja kuluttaminen 2019 Tutkimuksen toteutus Nuoret, työ

Lisätiedot

Kysely vertaisille ja kokemusasiantuntijoille tai vastaaville

Kysely vertaisille ja kokemusasiantuntijoille tai vastaaville Kysely vertaisille ja kokemusasiantuntijoille tai vastaaville Kyselyssä käytetään jatkossa käsitettä vertainen tms., jolla tarkoitetaan kaikkia erilaisia nimikkeitä, joita eri yhteyksissä käytetään kansalaisista,

Lisätiedot

Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen

Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen Tiedote Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen Sivu Enemmistö ( %) suomalaisista on sitä mieltä, että soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Suomalaisten apteekkiasiointi 2018

Suomalaisten apteekkiasiointi 2018 Suomen Apteekkariliitto Suomalaisten apteekkiasiointi 0 Raportti Sirkku Keski-Hallila..0 Tutkimuksen toteutus Taloustutkimus toteutti tämän tutkimuksen Suomen Apteekkariliiton toimeksiannosta.. 0. Tutkimusmenetelmä:

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Vaasan joukkoliikenne Feelback 2018

Vaasan joukkoliikenne Feelback 2018 Vaasan joukkoliikenne Feelback 28 Sisällysluettelo Tutkimuksen toteutus 3 Yhteenveto tuloksista 4 Vastaajarakenne 5 Oletteko käyttänyt joukkoliikenteen linja-autoa Vaasan seudulla viimeisen vuoden aikana?

Lisätiedot

Resurssiviisas kansalainen

Resurssiviisas kansalainen Resurssiviisas kansalainen 4.5.07 Kantar TNS Jaakko Hyry 0087 Resurssiviisas kansalainen 07 Sisältö Tutkimuksen toteutus, sisältö ja aineiston rakenne 0 Aiheeseen liittyvät taustatiedot 07 Tyytyväisyys

Lisätiedot

Kansalaisten enemmistölle hoitoon pääsy on tärkeintä

Kansalaisten enemmistölle hoitoon pääsy on tärkeintä Kansalaisten enemmistölle hoitoon pääsy on tärkeintä Enemmistö ( %) suomalaisista ilmoittaa, että heille on samantekevää, miten sosiaalija terveyspalvelut järjestetään maassamme, kunhan hoitoon pääsee,

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti

Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti Tuula Miettinen Espoolaisten mielikuva Espoon yritysilmastosta on kehittynyt myönteisesti Espoon kaupungin yritysilmasto arvioitiin edellisvuosia paremmaksi Kantar TNS:n (ent. TNS Gallup) keväällä 2017

Lisätiedot

Opit valinnanvapauskokeiluista

Opit valinnanvapauskokeiluista Opit valinnanvapauskokeiluista - valinnanvapautta palvelusetelillä Valinnanvapauden ATK ratkaisut, Jyväskylä Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Palvelusetelikokeilu vs. valinnanvapauspilotti Palvelusetelikokeilu

Lisätiedot

Valinnanvapausmallin kokeilut: missä mennään?

Valinnanvapausmallin kokeilut: missä mennään? Valinnanvapausmallin kokeilut: missä mennään? 1 Mistä palvelusetelikokeiluissa on kyse Osa hallituksen Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihanketta Kokeiluun on varattu 10 miljoonaa euroa. Siitä 7,8 m. e

Lisätiedot

Terveyspalvelut ja kuntoutus. Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL

Terveyspalvelut ja kuntoutus. Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL Terveyspalvelut ja kuntoutus Tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, THL Esityksen rakenne Terveystarkastukset ja seulontatutkimukset Avosairaanhoito ja lääkärikäynnit Tyytyväisyys terveyspalveluihin Hoidon

Lisätiedot

Seksuaalinen häirintä työelämässä

Seksuaalinen häirintä työelämässä TUTKIMUSRAPORTTI Seksuaalinen häirintä työelämässä Helmikuu 2018 Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt EK:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Kysely kohdistettiin työikäiseen väestöön (18 64-vuotiaat),

Lisätiedot

Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen. Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia

Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen. Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia 21.11.2016 Suhtautuminen julkisten palvelujen tuotannon yksityistämiseen Suomen hallitus on toteuttamassa monia

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulosten yhteenveto

Kansalaiskyselyn tulosten yhteenveto Kansalaiskyselyn tulosten yhteenveto Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon tuki (SMUUTO) 30.5.2017 Valtteri Laasonen, Samuli Manu, Susanna Haanpää ja Tommi Ranta Aineiston hankinta Kansalaiskysely

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Anna tutki: Naisen asema työelämässä

Anna tutki: Naisen asema työelämässä Anna tutki: Naisen asema työelämässä 2 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tavoitteena selvittää naisten asemaa työelämässä Tutkimuksen teettäjä Yhtyneet Kuvalehdet Oy / Anna-lehti, toteutus Iro Research Oy

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilun tilannekatsaus Riitta Pylvänen projektipäällikkö

Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilun tilannekatsaus Riitta Pylvänen projektipäällikkö Jyväskylän kaupungin valinnanvapauskokeilun tilannekatsaus 12.10.2017 Riitta Pylvänen projektipäällikkö 16.10.2017 Valinnanvapauskokeilun toteutus Jyväskylässä Kolme palvelutuottajaa hyväksytty (Mehiläinen,

Lisätiedot

Radio autossa -tutkimus

Radio autossa -tutkimus Radio autossa -tutkimus kasettisoitin 1968 ensimmäinen autoradio 1932 mp3-soitin 2002 fm-autoradio 1952 CD-soitin 1983 vakiovaruste Suomessa 1990-luvulla Uuden auton ostajien ikä % yli 60 vuotta 51-60

Lisätiedot

Kantar TNS:n Suomen Yrittäjien pyynnöstä tekemä mielipidetiedustelu

Kantar TNS:n Suomen Yrittäjien pyynnöstä tekemä mielipidetiedustelu Kantar TNS:n Suomen Yrittäjien pyynnöstä tekemä mielipidetiedustelu tammikuu 20 Kantar TNS Jaakko Hyry Tutkimuksen toteuttaminen Aineisto kerättiin. 3.. 20 välisenä aikana Gallup Kanavalla. Kanava on Kantar

Lisätiedot

Palvelut asiakaslähtöisiksi - kärkihanke (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahanke. Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM

Palvelut asiakaslähtöisiksi - kärkihanke (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahanke. Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Palvelut asiakaslähtöisiksi - kärkihanke (PASI) Palvelusetelikokeilu -osahanke Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö, STM Palvelusetelikokeilu -osahanke Tilannekatsaus ja tuloksia - ensimmäinen puoli vuotta,

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Työ kysely KYSELYN TULOKSET 9/2018. Kyselyn toteuttaja YTK-Yhdistys ry Kysely toteutettiin

Työ kysely KYSELYN TULOKSET 9/2018. Kyselyn toteuttaja YTK-Yhdistys ry Kysely toteutettiin Työ 2030 -kysely KYSELYN TULOKSET 9/2018 Kyselyn toteuttaja YTK-Yhdistys ry Kysely toteutettiin 14.8. 31.8.2018 TAUSTATIEDOT 2052 62 % 80 % 50 % 50 % :lla henkilöä vastasi kyselyyn kyselyyn vastanneista

Lisätiedot

Selvitys palveluseteleiden käytöstä kuntien ja yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveyspalveluissa tilanne vuoden 2018 lokakuussa

Selvitys palveluseteleiden käytöstä kuntien ja yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveyspalveluissa tilanne vuoden 2018 lokakuussa Selvitys palveluseteleiden käytöstä kuntien ja yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveyspalveluissa tilanne vuoden 2018 lokakuussa Anu Nemlander Mari Sjöholm Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelusetelikysely

Lisätiedot

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj.

Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm. rjestelmästä. Kesäkuu TNS Gallup Oy 2007 / AKE ajokorttiseuraamusjärjestelmä (proj. Tutkimus ajokorttiseuraamusjärjestelm rjestelmästä Kesäkuu 2007 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksessa selvitettiin ajokorttiseuraamusjärjestelmän tunnettuutta ajokortin haltijoiden keskuudessa

Lisätiedot

Tiedotusvälineet viestivät ymmärrettävästi - poliitikkojen ja virkamiesten kielestä ei saada selvää

Tiedotusvälineet viestivät ymmärrettävästi - poliitikkojen ja virkamiesten kielestä ei saada selvää Tutkimusosio Julkaistavissa.. Tiedotusvälineet viestivät ymmärrettävästi - poliitikkojen ja virkamiesten kielestä ei saada selvää Selvä enemmistö ( %) suomalaisista katsoo, että tiedotusvälineet viestivät

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia valinnanvapauskokeilusta Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksessa (Jyte) Riitta Pylvänen, projektipäällikkö

Käytännön kokemuksia valinnanvapauskokeilusta Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksessa (Jyte) Riitta Pylvänen, projektipäällikkö Käytännön kokemuksia valinnanvapauskokeilusta Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksessa (Jyte) Riitta Pylvänen, projektipäällikkö Valinnanvapauskokeilu toteutetaan ajalla 1.1.2017 31.12.2018

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

1. Johdanto. Kuvio 1: Ikäjakauma Rohkene Työnhakupalvelussa ja asiakastyytyväisyyskyselyssä

1. Johdanto. Kuvio 1: Ikäjakauma Rohkene Työnhakupalvelussa ja asiakastyytyväisyyskyselyssä 1. Johdanto Rohkene työnhakupalvelun asiakkailta haluttiin saada tietoa tyytyväisyydestä palveluun ja muihin asioihin, jotta palvelua voitaisiin kehittää paremmaksi. Rohkene Työnhakupalvelussa on rekisteröityjä

Lisätiedot

Perusoikeudet toteutuvat jokseenkin riittävästi

Perusoikeudet toteutuvat jokseenkin riittävästi TUTKIMUSOSIO Julkaistavissa.. klo : Perusoikeudet toteutuvat jokseenkin riittävästi Perustuslaissa yksilöille taataan oikeuksia ja vapauksia. Perusoikeudet ovat perustavanlaatuisia, kaikille ihmisille

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE

AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE AVOPALVELUJEN ASIAKASPALAUTE ORIVEDEN TULOKSET 1 YLEISKATSAUS Asiakaspalautetta kerättiin 24.10. 6.11.2016 2 Yhteensä Orivedeltä noin 450 vastaajaa Suurin osuus vastaanottotoiminnasta Ahkerimpia vastaajia

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2012 Kaupunkikohtainen vertailu 1 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen

Lisätiedot

Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys

Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys Hämeenlinnan Asunnot Oy Asukastyytyväisyys 21.11.2017 Tutkimuksen toteutus TUTKIMUKSEN AJANKOHTA 23.10.-3.11.2017 TIEDONKERUUTAPA Lomakekysely ja sähköinen kysely (2107 kpl) VASTAUSMÄÄRÄ 538 vastausta

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Vaikuttajatutkimuksen tulokset LUOTTAMUKSELLINEN Lehdistötilaisuus Lasipalatsi 12.6.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti terveyspolitiikan vaikuttajien

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Mahdollisuus valita kunnan järjestämä verorahoitteinen palvelu julkisen ja yksityisen palveluntuottajan välillä.

Mahdollisuus valita kunnan järjestämä verorahoitteinen palvelu julkisen ja yksityisen palveluntuottajan välillä. Osatuloksia ARTTU2-tutkimusohjelman kuntalaiskyselystä 2017: Kysymysmuotoilu: Monissa kunnissa on käynnissä palveluihin liittyviä uudistuksia. Miten tärkeänä pidät seuraavia asioita oman kuntasi näkökulmasta?

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 4

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 4 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 07 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT Kantar TNS Oy, Miestentie C, 00 ESPOO, Finland, tel. int+

Lisätiedot