Tiesuunnitelmaselostus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiesuunnitelmaselostus"

Transkriptio

1 1.2T Maanteiden 362 ja 3622 kevyen liikenteen väylä Iitin kirkonkylän kohdalla, Iitti Tiesuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013

2

3 Maanteiden 362 ja 3622 kevyen liikenteen väylä 1.2T Iitin kirkonkylän kohdalla, Iitti TIESUUNNITELMASELOSTUS 3 (16) SISÄLTÖ 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun; kaavoitukseen ja rakentamiseen Tien nykytila ja ongelmat sekä arvio ongelmien kehittymisestä Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja niiden keskeinen sisältö Maankäyttö ja kaavoitus Ympäristö Hankkeelle asetetut tavoitteet 8 2. SUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS 8 3. TIESUUNNITELMAN ESITTELY Tiejärjestelyt Yksityisten teiden liittymät ja järjestelyt Tekniset ratkaisut ja mitoitus Tieympäristö TUTKITUT VAIHTOEHDOT Maantie 362, vaihtoehto Maantie 362, vaihtoehto Maantie 362, vaihtoehto Maantie 3622, vaihtoehto Maantie 3622, vaihtoehto YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN (YVA) JA YLEISSUUNNITELMAN HUOMIOON OTTAMINEN TIESUUNNITELMASSA TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET Vaikutukset liikenteeseen Vaikutukset maankäyttöön ja ympäristöön Kiinteistövaikutukset Yhteiskuntatalous HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT KADUT, RADAT JA VESIVÄYLÄT, LASKUOJAT JA -JOHDOT SEKÄ JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT 12

4 1.2T Maanteiden 362 ja 3622 kevyen liikenteen väylä Iitin kirkonkylän kohdalla, Iitti 4 (16) TIESUUNNITELMASELOSTUS 8. HANKKEEN TOTEUTTAMISEN VAATIMAT LUVAT JA SOPIMUKSET12 9. EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKOTOIMENPITEIKSI Ehdotus suunnitelman hyväksymiseksi Jatkotoimenpiteet SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT 16

5 Maanteiden 362 ja 3622 kevyen liikenteen väylä 1.2T Iitin kirkonkylän kohdalla, Iitti TIESUUNNITELMASELOSTUS 5 (16) 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT 1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun; kaavoitukseen ja rakentamiseen Maaseudun kehittämistä rahoitetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteita ovat elinvoimaisen ja toimivan maaseudun säilyminen, ympäristön tilan parantaminen ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön varmistaminen. Iitin kunta on esittänyt kirkonkylän kevyen liikenteen väylän rakentamista maaseuturahaston kehittämishankkeeksi. 1.2 Tien nykytila ja ongelmat sekä arvio ongelmien kehittymisestä 1.3 Suunnittelualue sijaitsee Iitin kunnassa maanteillä 362 (Iitintie ja Kymentaantie) ja 3622 (Lyöttiläntie). Suunnittelualue alkaa Mullikkamäentien liittymästä ja päättyy Sorronniementien liittymään. Tieosoite on 362/1/6440 2/1060 ja 3622/1/ Kuva 1: Yleiskartta Kuva 2: Osoitekartta suunnittelualueesta

6 1.2T Maanteiden 362 ja 3622 kevyen liikenteen väylä Iitin kirkonkylän kohdalla, Iitti 6 (16) TIESUUNNITELMASELOSTUS Maantien 362 keskimääräinen vuorokausiliikenne Iitintiellä on noin 1350 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kymentaantien kohdalla maantien 362 keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 650 ajoneuvoa vuorokaudessa. Maantien 3622 keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 680 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus liikennemääristä on 4 5 %. Suunnittelualueella on vuosina sattunut kaksi poliisin tietoon tullutta onnettomuutta, jotka olivat yksittäisonnettomuuksia. Onnettomuuksista toinen johti henkilövahinkoon ja toinen omaisuusvahinkoihin. Maanteiden 362 ja 3622 päällyste on pehmeä asfalttibetoni. Ajoradan leveys suunnittelualueella on 5,8 metriä ja pientareiden leveys molemmilla puolilla on 0,25 metriä. Tien on nopeusrajoitus km/h. Suunnitteluosuus on osittain valaistu. Maantiellä 362 on lyhyt korotettu kevyen liikenteen väylä kirkon kohdalla tien vasemmalla puolella. Yhtenäinen kevyen liikenteen yhteys puutuu. Maanteiden 362 ja 3622 liittymä on tulppaliittymä. Yksityisten teiden liittymät suunnittelualueella ovat avoimia liittymiä. Kevyen liikenteen laskentoja on suoritettu vuonna 2002 Iitintien, Kymentaantien ja Lyöttiläntien liittymässä. Silloin maanteillä kevyttä liikennettä on ollut kulkijaa vuorokaudessa. 1.4 Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja niiden keskeinen sisältö Kaakkois-Suomen tiepiirin kevyen liikenteen väylien tarveselvitys on valmistunut vuonna Tarveselvityksessä on ollut mukana kevyen liikenteen väylä maatielle 362 ja Kausalan ja Iitin kirkonkylän välille. Kaakkois-Suomen tiepiiri on laatinut toimenpidesuunnitelman Maantie 362 Kausala Iitin kirkonkylä, kevyen liikenteen väylä vuonna Maankäyttö ja kaavoitus Ympäristöministeriö on vahvistanut Kymenlaakson seutukaavan. Kymenlaakson maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa Suunnittelualueella on voimassa Kirkonkylä Kausala osayleiskaava. Yleiskaavassa on merkitty kevyen liikenteen yhteys maanteille 362 ja 3622 suunnittelualueen kohdalle. Suunnittelualue loppuu Sorronniemen asemakaavaalueen rajalle. Maanteiden varressa on vakinaista ja kesäasutusta. Rakentaminen on tiivistä Iitintien ja Lyöttiläntien varressa. Kymentaantiellä maankäyttö on maaseutumaista haja-asutusta.

7 Maanteiden 362 ja 3622 kevyen liikenteen väylä 1.2T Iitin kirkonkylän kohdalla, Iitti TIESUUNNITELMASELOSTUS 7 (16) Kuva 3: Ote Kausala - Kirkonkylä osayleiskaavasta 1.6 Ympäristö Alueella ei ole tiedossa suojeltavia luontokohteita. Suunnittelukohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole Natura 2000-alueita eikä luonnonsuojelualueita. Suunnitteluosuuden alkuosa on 3. luokan pohjavesialueella. Suunnittelukohteesta on tehty luontoselvitys kesäkuun alussa Selvityksessä ei todettu kohteita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain 29 :n mukaisten suojeltujen luontotyyppien, metsälain 10 :n mukaisten metsien moni-muotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden elinympäristöjen tai vesilain 2 Nikki- luvun 11 :n tarkoittamien pienvesikohteiden kriteerit. Selvitysalueella ei tavattu myöskään muita arvokkaita elinympäristöjä tai luontotyyppejä. Luontoselvityksessä ei todettu merkittävien eliölajien esiintymiä. Selvitysalueella ei arvioitu olevan luonnonsuojelulain 46 :n tarkoittamien uhanalaisten lajien, 47 :n mukaisten erityisesti suojeltavien lajien, EY:n luonto-direktiivin liitteen IV(a) lajien tai muiden merkittävien eliölajien kannalta tärkeitä elinympäristöjä, joissa niiden esiintyminen olisi todennäköistä. Alueella ei arvioitu olevan sellaisia luontokohteita, elinympäristöjä tai lajistoa, jotka edellyttäisivät tarkempia selvityksiä.

8 1.2T Maanteiden 362 ja 3622 kevyen liikenteen väylä Iitin kirkonkylän kohdalla, Iitti 8 (16) TIESUUNNITELMASELOSTUS Suunnittelualue on osayleiskaavassa merkitty valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetun kulttuuriympäristön alueeksi, jolla ympäristöä muuttavat toimenpiteet on suunniteltava ja toteutettava alueen kansallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön sopeutuvasti. Iitin kirkonkylä sijaitsee Kirkkojärven ja Urajärven väliin jäävällä kallioselänteisellä kannaksella. Kirkko sijaitsee keskeisellä paikalla, Iitintien, Kymentaantien ja Lyöttiläntien risteyskohdassa. Kirkonkylän asutus muodostuu nauhamaisesti kyläraittia mukaillen. Rakennuskanta on pääosin ja 1900 luvuilla rakennettua. Kirkonkylä on erittäin hyvin säilynyt kyläympäristö. 1.7 Hankkeelle asetetut tavoitteet Hankkeen tavoitteena on kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen ja sen myötä liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen maanteillä 362 ja Parantamistoimenpiteet pyritään toteuttamaan niin, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa olemassa olevalle asutukselle, maankäytölle sekä ympäristölle. 2. SUUNNITTELUPROSESSIN KUVAUS Tiesuunnitelman laatiminen aloitettiin maaliskuussa Työtä on ohjannut hankeryhmä, johon ovat kuuluneet Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Iitin kunnan ja konsultin edustajat. Tiesuunnitelman aloittamisesta on kuulutettu Iitin Seutu lehdessä. Tiesuunnitelmaluonnoksia esiteltiin avoimessa yleisötilaisuudessa Iitin srk:n seurakuntatalossa osoitteessa Kuoppaniementie 7, Iitti. Tilaisuudesta ilmoitettiin Iitin Seutu lehdessä. Yleisötilaisuudessa konsultin ja ELY-keskuksen edustajat olivat paikalla vastaamassa kysymyksiin lehtikuulutuksessa mainittuna ajankohtana. Suunnitelmaluonnokset olivat nähtävinä myös Iitin kunnan nettisivuilla. Arvokkaan kulttuurimaiseman osalta kuultiin Kymenlaakson museon asiantuntijaa. Maanomistajien ja muiden asianosaisten kanssa käytiin tiivistä keskustelua suunnittelutyön aikana. Suunnittelualueen alkuosan maanomistajien kanssa tehtiin yhteinen maastokäynti Kaikille maanomistajille järjestettiin kuulemistilaisuus lauantaina Iitin kirkonkylän kesäkahvilassa. 3. TIESUUNNITELMAN ESITTELY 3.1 Tiejärjestelyt Kevyen liikenteen väylä rakennetaan maantien 362 itäpuolelle välille Mullikkamäentie Sorronniementie ja maantien 3622 pohjoispuolelle välille Iitintie Honnintie. Väylä rakennetaan Iitintiellä (mt 362) ja Lyöttiläntiellä (mt 3622) korotettuna, reunakivellisenä raittina. Kymentaantiellä (mt 362) väylä on pääasiassa välikaistalla erotettu.

9 Maanteiden 362 ja 3622 kevyen liikenteen väylä 1.2T Iitin kirkonkylän kohdalla, Iitti TIESUUNNITELMASELOSTUS 9 (16) Maantietä 362 siirretään suunnittelualueen alkuosassa kohdassa, jossa on rakennuksia molemmilla puolilla lähellä maantietä. Maanteiden 362 ja 3622 liittymäkaaret muotoillaan uudelleen. Liittymän tulppasaareke säilyy nykyisellä paikallaan. Paaluvälillä kevyen liikenteen väylällä sallitaan ajoneuvoliikenne tontille. Suojateitä rakennetaan neljä kappaletta. Kolme niistä on korotettuja. Tässä tiesuunnitelmassa ei tieverkolle esitetä hallinnollisia muutoksia. Suunnitelmassa ei ole esitetty läjitysalueita tai varamaanottopaikkoja. 3.2 Yksityisten teiden liittymät ja järjestelyt Kevyen liikenteen väylän suunnittelualueella yksityisten teiden liittymät säilyvät pääosin nykyisellään. Kaksi liittymää katkaistaan ja joitakin liittymiä parannetaan. 3.3 Tekniset ratkaisut ja mitoitus Maantiellä 362 suunnittelualueen alussa paaluvälillä kevyen liikenteen väylän J1 ja maantiellä 3622 kevyen liikenteen väylän J2 poikkileikkaus on 2,5/2. Maantiellä 362 suunnittelualueen loppuosassa paaluvälillä kevyen liikenteen väylän J1 poikkileikkaus on 3,5/3. Maantien leveys säilyy nykyisellään lukuun ottamatta suunnittelualueen alkua plv 0 210, jossa maantietä kavennetaan. Uusi poikkileikkaus on 5,5/5. Suunnittelualue on nykyisellään valaistu maantien 362 paaluvälillä ja maantien 3622 paaluvälillä Valaistusta jatketaan suunnittelualueen molemmissa päissä niin, että kevyen liikenteen väylä valaistaan koko matkalla. Pylväinä käytetään törmäysturvallisia pylväitä. Pylväiden sekä niiden perustamistavan on oltava Liikenneviraston hyväksymiä. Nykyinen valaistus suunnittelualueella uusitaan. Maantiellä 362 plv ja maantiellä 3622 plv valaistus rakennetaan metallipylväin ja maakaapelein. Valaisintyyppi valitaan kirkonkylän maisemaan sopivaksi ja varustetaan suurpainenatriumlampuilla. Pylvään ja valaisimen väri on esimerkiksi musta tai grafiitin harmaa Maantiellä 362 paaluvälille rakennetaan uusi valaistus. Valaistus rakennetaan puupylväin ja maakaapelein. Valaistuksen omistus, huolto ja kunnossapito siirtyvät Iitin kunnalle. Kuivatuksen periaatteet Pintavesien kuivatus hoidetaan avo-ojin ja liitytään nykyisiin kuivatuksiin. Reunakivellisille osuuksille rakennetaan tarvittaessa hulevesiviemäri.

10 1.2T Maanteiden 362 ja 3622 kevyen liikenteen väylä Iitin kirkonkylän kohdalla, Iitti 10 (16) TIESUUNNITELMASELOSTUS 3.4 Tieympäristö Tärkein periaate on sovittaa rakennettava kevyen liikenteen väylä mahdollisimman hienovaraisesti olevaan ympäristöön ja maisemaan. Jonkin verran joudutaan siirtämään kasvillisuutta ja joitakin runkopuita joudutaan kaatamaan. Olemassa oleva kasvillisuus säilytetään mahdollisuuksien mukaan. Tonttien kohdilla siirretään nykyisiä aitoja. Istutuksissa käytetään kirkonkylän alueella nykyisinkin esiintyviä kasveja. 4. TUTKITUT VAIHTOEHDOT Suunnitteluprosessin alussa tutkittiin vaihtoehtoja kevyen liikenteen väylän sijoittamiselle. Tiesuunnitelman pohjaksi valittiin vaihtoehto Maantie 362, vaihtoehto 1 Maantiellä 362 välillä Mullikkamäentie Museotie kevyen liikenteen väylä rakennetaan korotettuna reunakivellisenä raittina, jonka poikkileikkaus on 3,5/3. Museotien ja Lyöttiläntien välillä väylä on erillinen, välikaistalla erotettu raitti, jonka poikkileikkaus on 3,5/3. Välikaistan leveys on 3 4 metriä. Välillä Lyöttiläntie Sorronniementie kevyen liikenteen väylä on erillinen, välikaistalla erotettu raitti, jonka poikkileikkaus on 3,5/3. Välikaistan leveys on 5 6 metriä. + kevyen liikenteen väylä koko matkan samalla puolella maantietä ja palvelee asutusta ja liikennettä kirkon ja hautausmaan välillä. + väylän leveys on suunnitteluohjeiden mukainen + lumitila on kohtuullinen koko suunnittelualueella - tienvarren kasvillisuudesta poistuu suuri osa - ahtaus suunnittelualueen alussa 4.2 Maantie 362, vaihtoehto 2 Maantiellä 362 välillä Mullikkamäentie Lyöttiläntie kevyen liikenteen väylä rakennetaan korotettuna reunakivellisenä raittina, jonka poikkileikkaus on 2,5/2. Välillä Lyöttiläntie Sorronniementie kevyen liikenteen väylä on erillinen, välikaistalla erotettu raitti, jonka poikkileikkaus on 3,5/3. Välikaistan leveys on 3 6 metriä. + kevyen liikenteen väylä koko matkan samalla puolella maantietä ja palvelee asutusta ja liikennettä kirkon ja hautausmaan välillä. + mahtuu paremmin ahtaaseen tilaan suunnittelualueen alussa. Voidaan säästää kasvillisuutta ja lähellä tietä olevia rakenteita. - väylän leveys on alle suunnitteluohjeiden mitoitusarvojen - ei riittävää lumitilaa 4.3 Maantie 362, vaihtoehto 3 Maantielle 362 välillä Mullikkamäentie Lyöttiläntie ei rakenneta kevyen liikenteen väylää vaan kevyt liikenne ohjataan yksityistieverkolle. Maantiellä 362 välillä Lyöttiläntie Sorronniementie kevyen liikenteen väylä on erillinen, välikaistalla erotettu raitti, jonka poikkileikkaus on 3,5/3. Välikaistan leveys on 3 6 metriä.

11 Maanteiden 362 ja 3622 kevyen liikenteen väylä 1.2T Iitin kirkonkylän kohdalla, Iitti TIESUUNNITELMASELOSTUS 11 (16) + kirkonkylän kohdalla ei tarvita lisää tiealuetta ja nykyinen kasvillisuus säilyy koskemattomana - asutuksesta sekä kirkon ja hautausmaan välisestä liikenteestä aiheutuva kevyt liikenne joutuu edelleen käyttämään vaaralliseksi koettua maantien laitaa. - syntyy erillinen yksityistienä kunnossapidettävä väylä 4.4 Maantie 3622, vaihtoehto 1 Maantielle 3622 rakennetaan korotettu kevyen liikenteen väylä välille Iitintie Honnintie tien pohjoispuolelle. Poikkileikkaus on 2,5/2. + kevyen liikenteen väylä on Honnintien puolella (asutusta Honnintiellä) - maantien luiska laskee jyrkästi ja aiheuttaa pengerrystarvetta 4.5 Maantie 3622, vaihtoehto 2 Maantielle 3622 rakennetaan korotettu kevyen liikenteen väylä välille Iitintie Honnintie tien eteläpuolelle. Poikkileikkaus on 2,5/2. - kevyen liikenteen väylä on eri puolella kuin Honnintie (Honnintieltä tulevat joutuvat ylittämään maantien) - kaksi rakennusta lähellä maantietä penkereen päällä, mikä aiheuttaa maantien siirtotarpeen 5. YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN (YVA) JA YLEISSUUNNITELMAN HUOMIOON OTTAMINEN TIESUUNNITELMASSA Hanke ei vaadi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA). 6. TIESUUNNITELMAN VAIKUTUKSET 6.1 Vaikutukset liikenteeseen Maantien kapealla pientareella liikuttaessa tunnetaan turvattomuutta, joka rajoittaa ihmisten liikkumista. Kevyen liikenteen väylien J1 ja J2 rakentaminen parantaa maantien 362 ja maantien 3622 liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta. Laskennallinen henkilövahinko-onnettomuuksien vähenemä Tarva MT 5.1- ohjelmalla laskettuna on parantamistoimenpiteiden vaikutuksesta 0,013 onnettomuutta vuodessa. 6.2 Vaikutukset maankäyttöön ja ympäristöön Kevyen liikenteen väylä on esitetty alueella voimassa olevassa osayleiskaavassa. Suunnitteluratkaisu on osayleiskaavan mukainen. Liikennejärjestelyt

12 1.2T Maanteiden 362 ja 3622 kevyen liikenteen väylä Iitin kirkonkylän kohdalla, Iitti 12 (16) TIESUUNNITELMASELOSTUS tukevat nykyistä maankäyttöä. Alueiden käyttö ja yhdyskuntarakenne säilyvät nykyisen mukaisina. Hankkeella ei ole muuttavaa vaikutusta ilmanlaatuun, vesistön käyttöön eikä pinta- ja pohjavesiin. Hanke ei lisää liikenteen aiheuttamaa melua tai tärinää. Suunnitelluilla toimenpiteillä on jonkin verran vaikutusta liikenneympäristön maisemaan Iitin kirkonkylän arvokkaalla maisema-alueella. Rakennetussa ympäristössä tila muuttuu jäsennellymmäksi. Tietila laajenee jonkin verran ja kasvillisuutta ja puustoa poistuu. Nykyistä puustoa ja kasvillisuutta pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon tai korvaamaan se alueella nykyisin kasvavilla lajeilla, jotta muutos nykyiseen jäisi mahdollisimman pieneksi. 6.3 Kiinteistövaikutukset Suunnitelma aiheuttaa haittaa kiinteistöille, koska tiealuetta joudutaan lunastamaan. Suunnitelmakartoilla 3T-1 4 on esitetty nykyiset maanteiden 362 ja mt 3622 tiealueen rajat sekä uuden, lunastettavan tiealueen raja. Kyläkahvilan tontilla täytyy siirtää jätekatos. Iitin kunta osoittaa katokselle uuden sijaintipaikan. 6.4 Yhteiskuntatalous Rakentamisen kokonaiskustannusarvio on (alv 0 %). Lunastuskustannusten osuus on Kustannukset perustuvat maanrakennuskustannusindeksiin (2005=100). Kokonaisindeksi on 136,5. Hankkeen kustannuksista vastaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Iitin kunta. 7. HANKKEEN YHTEYDESSÄ RAKENNETTAVAT KADUT, RADAT JA VESIVÄYLÄT, LASKUOJAT JA - JOHDOT SEKÄ JOHTOJEN JA LAITTEIDEN SIIRROT Hankkeen yhteydessä toteutettavat laskuojat ja -johdot on esitetty suunnitelmakartoilla 3T. KSS Energia Oy:n kanssa on neuvoteltu saneerattavan 20 kv:n sähkölinjan siirrosta lunastettavan tiealueen rajalle paaluvälillä KSS Energia Oy toteuttanee saneerauksen vuoden 2013 syksyllä erillisen suunnitelman mukaisesti 8. HANKKEEN TOTEUTTAMISEN VAATIMAT LUVAT JA SOPIMUKSET Tiesuunnitelma ei sisällä lupia eikä sopimuksia.

13 Maanteiden 362 ja 3622 kevyen liikenteen väylä 1.2T Iitin kirkonkylän kohdalla, Iitti TIESUUNNITELMASELOSTUS 13 (16) 9. EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI JA JATKOTOIMENPITEIKSI 9.1 Ehdotus suunnitelman hyväksymiseksi Suunnitelmassa esitetyt maantiet esitetään hyväksyttäväksi pääpiirustusten mukaisesti (osa B). Maantie 362 Tie ja paaluväli Pituus km Poikkileikkaus Päällyste Piirustus M362 plv ,230 5,5 / 5,0 AB T3-1 M362 plv ,170 Linjaautopysäkit ja liittymä AB T3-2 Maantiehen 362 kuuluvana kevyen liikenteen väylä Tie ja paaluväli Pituus km Poikkileikkaus Päällyste Piirustus J1 plv ,533 2,5 / 2,0 AB T3-1 2 J1 plv ,035 3,5 / 3,0 AB T3-2 3 Maantien 362 kevyen liikenteen väylällä J1 sallitaan ajoneuvoliikenne tontille paaluvälillä Maantie 3622 Tie ja paaluväli Pituus km Poikkileikkaus Päällyste Piirustus M3622 plv ,030 Tulppaliittymä AB T3-2 Maantiehen 3622 kuuluvana kevyen liikenteen väylä Tie ja paaluväli Pituus km Poikkileikkaus Päällyste Piirustus J2 plv ,153 2,5 / 2,0 AB T3-4 Maanteiden suoja-alue on 20 metriä tien keskiviivasta. Nykyiset rakennukset voivat sijaita maantien suoja-alueella. Teiden korkeusasemat on ilmoitettu graafisella tarkkuudella pituusleikkauksissa. Rasiteoikeudet laskuojien ja -johtojen pitämiseen Laskuoja Sijainti Piirustus Laskuoja 1 M362 pl 205 vas. 3T-1 Laskujohto 1 M362 pl 390 vas. 3T-2

14 1.2T Maanteiden 362 ja 3622 kevyen liikenteen väylä Iitin kirkonkylän kohdalla, Iitti 14 (16) TIESUUNNITELMASELOSTUS Yksityisten teiden liittymät järjestelyineen: Mt 362: Tien tunnus Paalu Suunta Pituus Leveys Huom (m) (m) Y1 21 vas Sr Mullikkamäentie Y2A 40 oik. 4 3 Sr Y3A 57 oik. 4 2 Sr Y4A 55 vas. 3 3 Sr Y5A 90 oik. 3 4 Sr Y6A 99 vas. 3 3 Sr Y7A 126 vas. 3 2 Sr Y8A 151 vas. 3 3 Sr Y9 158 oik. 4 4 Sr Museotie Y oik. 5 3 Sr Y oik. 6 5 Sr Yhteys hautausmaalle Y oik. 5 5 Sr Y13A 275 vas. Nyk. Y14A 334 oik. 4 4 Sr Y15A 348 oik. 4 3 Sr Y vas Sr Yhteys kirkon P-alueelle Y17A 424 oik. 4 2 Sr Y18A 463 oik Sr Y19A 498 oik. 6 3 Sr Y24E 585 oik. 7 5 Sr Y vas. Nyk. Kuoppaniementie Y vas. Nyk. Y vas. Nyk. Y28A 1094 vas. Nyk. Y29A 1177 vas. Nyk. Y oik Sr Kirkkovalkamantie Y31A 1207 vas. Nyk. Y vas. Nyk. Y vas. Nyk. Y vas. Nyk. Y35M 1033 oik Sr Y36A 1262 vas. Nyk. Mt 3622: Tien tunnus Paalu Suunta Pituus (m) Leveys (m) Y20A 37 oik. Nyk. Y21E 40 vas. 7 6 Sr Y22A 129 oik. Nyk. Huom

15 Maanteiden 362 ja 3622 kevyen liikenteen väylä 1.2T Iitin kirkonkylän kohdalla, Iitti TIESUUNNITELMASELOSTUS 15 (16) Yksityisen tien liittymän käyttötarkoitus: A = asuinkiinteistö E = elinkeinon harjoittaminen tai erikoiskäyttö L = lomakiinteistö M = maa- ja metsätalouden harjoittaminen S = liittymä sallitaan rakennettavaksi Muut rakennettavat yksityistiet Tien tunnus Sijainti Suunta Pituus (m) Leveys (m) Piirustus Y1-1A 10 vas. 22 3,0 Sr. 3T-1 Katkaistavat yksityisten teiden liittymät ja korvaavat yhteydet Sijainti pl Suunta Korvaava yhteys M362 pl 130 oikea Y9 kautta M3622 pl 139 vasen Honnintien kautta Maatalousliittymät on esitetty suunnitelmakartoilla ohjeellisesti. Uusien liittymien tekemiseen tarvitaan tienpitoviranomaisen lupa. Lupa voidaan myöntää vain, milloin muuttuneet olosuhteet tai muu erityinen syy antaa siihen aihetta. Sama koskee myös vain maa- ja metsätalousajoihin tarkoitetun maatalousliittymän muuttamista yksityisen tien liittymäksi. 9.2 Jatkotoimenpiteet Tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen aloitetaan rakennussuunnitelman laadinta. Rakentaminen on määrä toteuttaa vuonna Lopullisesti rakennettava osuus päätetään kustannusarvion ja toteutuvan rahoituksen mukaisesti.

16 1.2T Maanteiden 362 ja 3622 kevyen liikenteen väylä Iitin kirkonkylän kohdalla, Iitti 16 (16) TIESUUNNITELMASELOSTUS 10. SUUNNITELMAN LAATIJAT JA YHTEYSHENKILÖT Suunnitelman on laatinut TL-Suunnittelu Oy Kaakkois-Suomen ELYkeskuksen toimeksiannosta Lisätietoja suunnitelmasta antaa: Vesa Savola Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL KOUVOLA vaihde puh Kouvolassa Vesa Savola Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Arja Pentinniemi TL-Suunnittelu Oy

Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti: 1 (6) Valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kuivala, Kouvola Tiesuunnitelma Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti: 1. MAANTIET:

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Tiesuunnitelmaselostus

Tiesuunnitelmaselostus 1.2T Maanteiden 3501 ja 14535 kevyen liikenteen väylä Purolan kohdalla, Pyhtää Tiesuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

Suunnitelman esittely Suunnitelmassa esitetään toimenpiteiksi: maantien (M1) parantaminen, jää edelleen sorapintaiseksi

Suunnitelman esittely Suunnitelmassa esitetään toimenpiteiksi: maantien (M1) parantaminen, jää edelleen sorapintaiseksi 1.3T Liikennevirasto Tieosasto PL 33 00521 Helsinki 1 (6) Maantien 14780 (Mätöntie) parantaminen välillä Ylijärvi - kunnan raja, Lappeenranta Tiesuunnitelma Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen liikenteen ja

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen Päätösehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 1 Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen PÄÄTÖSEHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI Maantiet: Tie ja paaluväli

Lisätiedot

Maantien (Toijantie) parantaminen välillä Toijansalmi-Vehkataipale, Taipalsaari

Maantien (Toijantie) parantaminen välillä Toijansalmi-Vehkataipale, Taipalsaari 1.3T Liikennevirasto Tieosasto PL 33 00521 Helsinki TIESUUNNITELMAN 15.3.2017 1 (7) Maantien 14813 (Toijantie) parantaminen välillä Toijansalmi-Vehkataipale, Taipalsaari Tiesuunnitelma Suunnitelman esittely

Lisätiedot

Tiesuunnitelmaselostus

Tiesuunnitelmaselostus välille Aartapolku Alakyläntie, Kotka Tiesuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2014 Tiesuunnitelmaselostus 2(10) TIESUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma 1 (13) Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

Lisätiedot

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille Liikennevirasto Tieosasto Opastinsilta 12A 00521 HELSINKI TIESUUNNITELMAN 3.2.2017 Maantien 969 Nellimintien parantaminen, Inari Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää asiakohdassa mainitun

Lisätiedot

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 25.5.2018 2 (9) Valtatie 4 parantaminen Vehniän kohdalla, eritasoliittymän rakentaminen,

Lisätiedot

Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, Turku

Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, Turku 1 (5) Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, Turku Yleissuunnitelma Hankkeesta ei ole tehty yleissuunnitelmaa, koska hankkeen vaikutukset ovat vähäiset. Päätösehdotus Maantiet 3T-1

Lisätiedot

1.2T Mt 369 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kääpälä Tuohikotti, Kouvola

1.2T Mt 369 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kääpälä Tuohikotti, Kouvola Mt 369 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kääpälä Tuohikotti, Kouvola Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2012 Tiesuunnitelmaselostus 2(12) TIESUUNNITELMASELOSTUS

Lisätiedot

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO

RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 1/9 1.2T RINNAKKAISTIE VÄLILLÄ MAKSNIEMENTIE - PALO- HOVINTIE, SIMO 20.8.2015 Tiesuunnitelma 2/9 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT Hanke perustuu yleissuunnitelmaan 2008 Valtatien 4 keskikaiteellinen

Lisätiedot

1.3T MAANTIEN (PALOKANORREN) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE-RITOPOHJANTIE. JYVÄSKYLÄ. HYVÄKSYMISEHDOTUS

1.3T MAANTIEN (PALOKANORREN) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE-RITOPOHJANTIE. JYVÄSKYLÄ. HYVÄKSYMISEHDOTUS 1.3T MAANTIEN 16685 (PALOKANORREN) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE-RITOPOHJANTIE. JYVÄSKYLÄ. HYVÄKSYMISEHDOTUS 06.10.2017 1 MAANTIEN 16685 (PALOKANORREN) PARATAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE- RITOPOHJANTIE.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

Hailuodon kiinteä yhteys Mt 816 välillä Huikku Riutunkari, Oulu ja Hailuoto

Hailuodon kiinteä yhteys Mt 816 välillä Huikku Riutunkari, Oulu ja Hailuoto 1.3-T 1 (8) Hailuodon kiinteä yhteys Mt 816 välillä Huikku Riutunkari, Oulu ja Hailuoto Hailuodon kiinteän yhteyden tiesuunnitelma käsittää maantielle 816 noin 8,4 kilometrin pituisen uuden silta- ja pengeryhteyden

Lisätiedot

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA Yhdystien 6304 kevyen liikenteen järjestelyt Lanneveden kohdalla, Saarijärvi ALUEVARAUSSUUNNITELMA ESIPUHE Työn tavoitteena oli laatia aluevaraussuunnitelma kevyen liikenteen väylän ja siihen liittyvien

Lisätiedot

KATUSUUNNITELMASELOSTUS 2018 MÄNTYHARJUN KUNTA

KATUSUUNNITELMASELOSTUS 2018 MÄNTYHARJUN KUNTA 2018 MÄNTYHARJUN KUNTA Sisällysluettelo... 1 Suunnittelukohde:...3 Lähtökohdat ja tavoitteet:...3 Liikenteellinen ratkaisu:...3 Päällysrakenne:... 6 Valaistus:... 6 Vihertyöt:... 6 Kustannusarvio:...7

Lisätiedot

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013

TIESUUNNITELMASELOSTUS 18.11.2013 1.2T SUNNANÅN SILTA MAANTIELLÄ 12055, KEMIÖNSAARI 18.11.2013 Varsinais-Suomen ELY-keskus Sisältö 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT... 3 1.1 Hankkeen liittyminen muuhun suunnitteluun; kaavoitukseen

Lisätiedot

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie

Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie 1 Maantien 3051 (Hattulantie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Männistöntie - Parolannummentie Tiesuunnitelman esittelytilaisuus 11.2.2013 2013 klo 15.00 16.00. 2 Maantien 3051

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1. VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 14.3.2014 2 (24) Valtatie 4 Jyväskylä Oulu rakentaminen

Lisätiedot

Maantien 8155 Poikkimaantien parantaminen välillä Oulun Satama Vt22, Oulu

Maantien 8155 Poikkimaantien parantaminen välillä Oulun Satama Vt22, Oulu Hyväksymisesitys 1 (7) 25.8.2017 Maantien 8155 Poikkimaantien parantaminen välillä Oulun Satama Vt22, Oulu Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää asiakohdassa mainitun 31.5.2017

Lisätiedot

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa TIESUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO, OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Kansilehti Sisällysluettelo Tiesuunnitelman

Lisätiedot

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala

Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Liittymäselvitys. Asikkala Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla Asikkala 2011 Valtatien 24 parantaminen Pasolan kohdalla 1 SISÄLTÖ 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 SUUNNITTELUKOHDE JA TIEVERKKO 3 1.2 MAANKÄYTTÖ JA KAAVOITUS

Lisätiedot

Maantien 723 parantaminen välillä Rannanjärvi - Kiistola, Kauhava. Tiesuunnitelmaselostus

Maantien 723 parantaminen välillä Rannanjärvi - Kiistola, Kauhava. Tiesuunnitelmaselostus 1.1T Maantien 723 parantaminen välillä Rannanjärvi - Kiistola, Kauhava Tiesuunnitelmaselostus 15.8.2014 Muutos A Insinööritoimisto Kolmostie Oy. Rakennusten purkamiset poistettu. Tekstit päivitetty vastamaan

Lisätiedot

1.2T KAARINA - KORPPOO MT 180 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MITTALASIN-, TROLLGÅRDAN- JA KÅRKULLAN YKSITYISTEIDEN LIITTYMIEN ALUEILLA, PARAINEN

1.2T KAARINA - KORPPOO MT 180 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MITTALASIN-, TROLLGÅRDAN- JA KÅRKULLAN YKSITYISTEIDEN LIITTYMIEN ALUEILLA, PARAINEN 1.2T KAARINA - KORPPOO MT 180 LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN MITTALASIN-, TROLLGÅRDAN- JA KÅRKULLAN YKSITYISTEIDEN LIITTYMIEN ALUEILLA, PARAINEN Tiesuunnitelmaselostus Turku 2013 Tiesuunnitelmaselostus

Lisätiedot

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Tiesuunnitelma Genimap Oy, Lupa L4356 Maantien 19514 Tulppio - Ainijärvi lakkauttaminen, Savukoski Tiesuunnitelman sisällysluettelo Osa A Yleiset

Lisätiedot

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ

LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS 24.2.2014 24.2.2014 YLEISÖTILAISUUS, LUOSTARINKYLÄ LUOSTARINKYLÄN ERITASOLIITTYMÄ, RAUMA. TIESUUNNITELMA. YLEISÖTILAISUUS TIESUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tiesuunnitelma liittyy osana Lakarin teollisuus- ja logistiikkaalueen kehittämiseen. Uusi

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS

YLEISÖTILAISUUS MAANTIEN 16685 PALOKANORREN PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE - RITOPOHJANTIE, JYVÄSKYLÄ. TIESUUNNITELMA. SUUNNITTELUKOHTEEN SIJAINTI SUUNNITTELU KOHDE SIJAITSEE NOIN 7KM PÄÄSSÄ JYVÄSKYLÄN KESKUSTASTA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS

NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS Vastaanottaja Nastolan kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä 30.6.2014 Viite 1510007986 NASTOLAN KUNTA HATTISENRANNAN KAAVA-ALUEEN ESISELVITYS NASTOLAN KUNTA ESISELVITYS Päivämäärä 30.6.20014

Lisätiedot

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys

Pajalantien asemakaava-alueen liikenneselvitys 6.3.2014 6.3.2014 1 (8) SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 2 1.2 Suunnittelualue... 2 2 NYKYTILA... 3 2.1 Nykyinen liikenneverkko... 3 2.2 Liikennemäärät...

Lisätiedot

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Kiiminki Tilantarvesuunnitelma YLEISÖTILAISUUS

Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Kiiminki Tilantarvesuunnitelma YLEISÖTILAISUUS Valtatie 20 välillä Korvenkylä - Kiiminki Tilantarvesuunnitelma YLEISÖTILAISUUS 7.5.2019 SUUNNITTELUALUE VT 20 2 SUUNNITTELUN JA KEHITTÄMISEN TAVOITTEET 3 TILANTARVESUUNNITELMAN TAVOITTEENA ON SELVITTÄÄ

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot

E18 Turun Kehätien parantaminen välillä Kausela-Kirismäki, tiesuunnitelma

E18 Turun Kehätien parantaminen välillä Kausela-Kirismäki, tiesuunnitelma Ehdotus tiesuunnitelman 1.3T 1 (14) E18 Turun Kehätien parantaminen välillä Kausela-Kirismäki, tiesuunnitelma Yleissuunnitelma Päätösehdotus Maantiet Kantatie 40 250-8210 7,960 Kokonaisleveys 2x 9,25 Ajoradat

Lisätiedot

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT

MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT MATHILDEDALIN JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PERUSRATKAISUT 1 SISÄLTÖ Nykytilanneanalyysi 3-8 Suunnitelmavaihtoehdot ja niiden toimivuus 9-16 LIITTEET Vaihtoehtojen suunnitelmakartat ja tyyppipoikkileikkaukset

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT APILATIEN KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU

PAIMION KAUPUNKI TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT APILATIEN KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU PAIMION KAUPUNKI TEKNISET- JA YMPÄRISTÖPALVELUT APILATIEN KATU- JA RAKENNUSSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 20.6.2018 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2.

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Vt 9 Tampere Orivesi YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Arvioinnin työohjelma: ohjaa vaikutusarviointien tekemistä Välittää tietoa: hankkeen suunnittelun vaihtoehdoista tutkittavista vaihtoehdoista

Lisätiedot

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU

SUUPANKUJAN KATUSUUNNITTELU SUUNNITELMASELOSTUS 15.2.2017 SUUNNITELMASELOSTUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Aikaisemmat suunnitelmat ja päätökset ja työt 3 1.3. Tavoitteet ja lähtökohdat 3 2. SUUNNITELMAN

Lisätiedot

VT 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA

VT 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA VT 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA TIESUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO KANSIO 1/2 OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Kansilehti Sisällysluettelo Tiesuunnitelman yleisesite

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma

Puumala. Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma Puumala Onnettomuustarkastelun ja kyselyn tulokset sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelma 20.12.2013 Onnettomuusanalyysi Tarkastelussa käytettiin kunnan alueelta vuosina 2008-2012 poliisin tietoon

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

1.3T VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ EURA - RAIJALA, EURA, KOKEMÄKI, SÄKYLÄ JA HUITTINEN, TIESUUNNITELMA HYVÄKSYMISEHDOTUS

1.3T VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ EURA - RAIJALA, EURA, KOKEMÄKI, SÄKYLÄ JA HUITTINEN, TIESUUNNITELMA HYVÄKSYMISEHDOTUS 1.3T VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ EURA - RAIJALA, EURA, KOKEMÄKI, SÄKLÄ JA HUITTINEN, TIESUUNNITELMA HVÄKSMISEHDOTUS 28.11.2017 1 VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ EURA RAIJALA, EURA, KOKEMÄKI, SÄKLÄ

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS

HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Vastaanottaja Hollolan kunta Asiakirjatyyppi Tilanvaraussuunnitelma Päivämäärä 7.12.2016 Viite 1510030125 HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN KATUYHTEYS Päivämäärä 7.12.2016 Laatija

Lisätiedot

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007

KAUKLAHDENVÄYLÄN KEHITTÄMISSELVITYS, 2007 Kauklahden alueella on käynnissä useita maankäytön kehittämiseen tähtääviä suunnitelmia. Kauklahdenväylän kehittämisselvitys Länsiväylän ja Kehä III:n välillä on laadittu, jotta maankäytön suunnittelussa

Lisätiedot

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma

LIITTEET. 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma 50 Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Lappeenranta, yleissuunnitelma LIITTEET LIITTEET LIITE 1: Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta (23.6.2008) LIITE 2: Hankekortti LIITE 3 MELUTARKASTELU:

Lisätiedot

Mt 378 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Taavetti - Perälä, Luumäki

Mt 378 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Taavetti - Perälä, Luumäki Tiesuunnitelmaselostus Mt 378 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Taavetti - Perälä, Luumäki Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2014 Tiesuunnitelmaselostus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4310/10.00.00/2014 107 Tiedonanto Turuntien aluevaraus- ja maankäyttösuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Pauliina Kuronen, puh. 046 877 3006 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala

Kunnanhallitus liite 2. Kantatien 62 ja maantien liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Kunnanhallitus 18.4.2017 72 liite 2 Kantatien 62 ja maantien 15139 liittymän liikenteellinen toimenpideselvitys, Puumala Projektin sisältö ja tekijät Työssä selvitettiin kantatien 62 ja maantien 15139

Lisätiedot

Lausunto luonnokseen kunnantalon tontin asemakaavan muutokseksi, Nousiainen

Lausunto luonnokseen kunnantalon tontin asemakaavan muutokseksi, Nousiainen Lausunto 1.2.2019 / wepdwukmtcw 136480C1 ASIA VARELY/228/2019 Nousiaisten kunnanhallitus nousiaisten.kunta@nousiainen.fi Viite: Nousiaisten kunnan lausuntopyyntö 7.1.2019 Lausunto luonnokseen kunnantalon

Lisätiedot

Nousiaisten kunnantalon tontti Liikennejärjestelyiden yleissuunnitelmaselostus

Nousiaisten kunnantalon tontti Liikennejärjestelyiden yleissuunnitelmaselostus Nousiaisten kunnantalon tontti Liikennejärjestelyiden yleissuunnitelmaselostus 26.02.2019 2(4) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 NYKYTILANNE... 3 2.1 Liikennejärjestely nykytilanteessa 3 3 YLEISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto Tekninen lautakunta 20 07.03.2017 Kunnanhallitus 54 20.03.2017 Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto 797/10.03.01.01/2016 Tekninen lautakunta 07.03.2017

Lisätiedot

Valtatien 13 ja seututien 633 liittymä sekä jalankulun ja pyöräilyn väylät, Saarijärvi

Valtatien 13 ja seututien 633 liittymä sekä jalankulun ja pyöräilyn väylät, Saarijärvi 1.2T Valtatien 13 ja seututien 633 liittymä sekä jalankulun ja pyöräilyn väylät, Saarijärvi selostus TIESUUNNITELMASELOSTUS 2(11) SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTELUT... 3 1.1

Lisätiedot

Tiesuunnitelmaselostus

Tiesuunnitelmaselostus 1/14 1.2T Valtatien 8 liittymäjärjestelyt Pyhäjoen keskustan kohdalla 31.12.2012 Tiesuunnitelmaselostus 2/14 SISÄLTÖ 1. HANKKEEN TAUSTA, LÄHTÖTIEDOT JA PERUSTELUT... 3 1.1. HANKKEEN LIITTYMINEN MUUHUN

Lisätiedot

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS

RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS 1/5 Kaavoitus RAJALINNAN TYÖPAIKKA-ALUE II, 3449, LIIKENNESELVITYS Tehtävä Tehtävänä oli tarkastella asemakaava-alueen liikennejärjestelyjä, asemakaavan vaikutusta liikenneverkkoon sekä uuden maankäytön

Lisätiedot

E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela - Kirismäki 1.0T TIESUUNNITELMA. Piir.nro Piirustus / Asiakirja Mittakaava Pvm 6.4.

E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela - Kirismäki 1.0T TIESUUNNITELMA. Piir.nro Piirustus / Asiakirja Mittakaava Pvm 6.4. N SISÄLLYSLUETTELO 1(8) Kansio 1 Osa A Kansilehti 1.0T Sisällysluettelo (osat A, B ja C) 12.4.2018 Tiesuunnitelman yleisesite 1.1T Hankekortti 12.4.2018 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 12.4.2018 1.3T Ehdotus

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

VALTATIEN 7 (E18) PARANTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KOSKENKYLÄ LOVIISA KOTKA: Tiesuunnitelma ja tiesuunnitelman täydentäminen

VALTATIEN 7 (E18) PARANTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KOSKENKYLÄ LOVIISA KOTKA: Tiesuunnitelma ja tiesuunnitelman täydentäminen VALTATIEN 7 (E18) PARANTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KOSKENKYLÄ LOVIISA KOTKA: Tiesuunnitelma ja tiesuunnitelman täydentäminen Luontoselvitykset 2009 Marko Vauhkonen 28.10.2009 1 JOHDANTO Valtatien 7

Lisätiedot

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VÄLILLÄ KELLO RÄINÄNPERÄ, OULU JA II EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VÄLILLÄ KELLO RÄINÄNPERÄ, OULU JA II EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VÄLILLÄ KELLO RÄINÄNPERÄ, OULU JA II EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 15.2.2017 2 (10) Valtatie 4 parantaminen välillä Kello Räinänperä, Tiesuunnitelma Tiesuunnitelmassa

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola

Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Valtatien 12 parantaminen välillä Tillola - Keltti, Iitti ja Kouvola Tiesuunnitelman tarkistaminen Yleisötilaisuus 5.11.2014 Kymen Paviljonki 5.11.2014 1 Hankkeen taustaa Valtatien 12 tieosuudelle on laadittu

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA

VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA VALTATIEN 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MAATIE 621 LIESJÄRVI - KEURUU, YLEISSUUNNITTELU YLEISÖTILAISUUS 12.6 KEURUULLA JA 13.6 MULTIALLA Hankkeen taustaa Hanke on osa EU:n Itämeriohjelman Keskipohjolan kuljetuskäytävän

Lisätiedot

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus,

Rassi P., Alanen A., Kanerva T. & Mannerkoski I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 64 Valtatie 8 välillä Raisio-Nousiainen LÄHTEET LÄHTEET Biota BD Oy 2003: Raision liito-oravaselvitys Brusila Heljä. Vt 8 Raisio-Nousiainen. Muinaisjäännösinventointi 2004. Turun maakuntamuseo. Matinkainen

Lisätiedot

Kevyen liikenteen väylä ja liikenneturvallisuusjärjestelyt Eriksnäsintielle (mt 11687), Sipoon. Aluevarausselvitys ALKUSANAT

Kevyen liikenteen väylä ja liikenneturvallisuusjärjestelyt Eriksnäsintielle (mt 11687), Sipoon. Aluevarausselvitys ALKUSANAT Kevyen liikenteen väylä ja liikenneturvallisuusjärjestelyt Eriksnäsintielle (mt 11687), Sipoon ALKUSANAT Eriksnäsintien (mt 11687) aluevarausselvitys on Sipoon kunnan hanke, jonka tavoitteena on löytää

Lisätiedot

Työnumero Maantien 8155 (Poikkimaantien) parantaminen välillä Oulun Satama valtatie 22 Tiesuunnitelman laatiminen (Oulu)

Työnumero Maantien 8155 (Poikkimaantien) parantaminen välillä Oulun Satama valtatie 22 Tiesuunnitelman laatiminen (Oulu) Työnumero 1510029670 Maantien 8155 (Poikkimaantien) parantaminen välillä Oulun Satama valtatie 22 Tiesuunnitelman laatiminen (Oulu) Ramboll Finland Oy Kiviharjunlenkki 1 A FI-90220 Oulu Puh. 020 755 611

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 53. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 53. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 04.02.2013 Sivu 1 / 1 920/10.03.01/2012 Tekninen lautakunta 7 23.1.2013 53 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tiesuunnitelmasta Länsiväylän (kt

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kuntalaisaloitteet vuodelta / /2014. Kunnanhallitus 64

Kunnanhallitus Kuntalaisaloitteet vuodelta / /2014. Kunnanhallitus 64 Kunnanhallitus 64 03.03.2014 Kuntalaisaloitteet vuodelta 2013 355/00.02.00/2014 Kunnanhallitus 64 Kuntalain 28 :n mukaan kunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Lisätiedot

YVA-menettely hankkeissa

YVA-menettely hankkeissa YVA-menettely hankkeissa E 18 Turun kehätie välillä Naantali - Raisio Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Vesa Virtanen

Lisätiedot

VASTINE KUSTAVIN KUNTA LÄNSI-VUOSNAISTEN RANTA-ASEMAKAAVA

VASTINE KUSTAVIN KUNTA LÄNSI-VUOSNAISTEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 / 5 VASTINE KUSTAVIN KUNTA LÄNSI-VUOSNAISTEN RANTA-ASEMAKAAVA Länsi-Vuosnaisten ranta-asemakaava muutos on ollut kaavaehdotuksena nähtävillä 3.4. 2.5.2018. Kaavaehdotuksesta ei jätetty nähtävilläoloaikana

Lisätiedot

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen

Genimap Oy, lupa L4377. Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii. Mika Räsänen Genimap Oy, lupa L4377 Liittymän toimivuustarkastelu Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii Mika Räsänen Valtatie 4, Shellin liittymä, Ii 1 1 LÄHTÖKOHDAT Tehtävä Tehtävänä on tarkastella liittymän toimivuutta

Lisätiedot

KEMPELEEN JA LUMIJOEN LIIKEN- NETURVALLLISSUUNNITELMA TAVOITTEET JA SUUNNITTELUPERIAATTEET

KEMPELEEN JA LUMIJOEN LIIKEN- NETURVALLLISSUUNNITELMA TAVOITTEET JA SUUNNITTELUPERIAATTEET KEMPELEEN JA LUMIJOEN LIIKEN- NETURVALLLISSUUNNITELMA TAVOITTEET JA SUUNNITTELUPERIAATTEET 13.6.2013 LIIKENNETURVALLISUUSVISIO Tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla

Lisätiedot

Tuusniemen liikenneturvallisuussuunnitelma Pilvi Lesch, Kirsi Översti Ramboll Finland Oy

Tuusniemen liikenneturvallisuussuunnitelma Pilvi Lesch, Kirsi Översti Ramboll Finland Oy Tuusniemen liikenneturvallisuussuunnitelma 7.12.2018 Pilvi Lesch, Kirsi Översti Ramboll Finland Oy Sisältö Johdanto Liikenneympäristön toimenpidesuunnitelma Kustannusarvio Suunnitelman toteutumisen seuranta

Lisätiedot

Dragsfjärd - Kasnäs maantien 1830 parantaminen korvaamalla Lövön lossi sillalla, Kemiönsaari

Dragsfjärd - Kasnäs maantien 1830 parantaminen korvaamalla Lövön lossi sillalla, Kemiönsaari 1 (5) Dragsfjärd - Kasnäs maantien 1830 parantaminen korvaamalla Lövön lossi sillalla, Kemiönsaari (ent. Dragsfjärd) Yleissuunnitelma Tiesuunnitelma perustuu Tiehallinnon keskushallinnon päätöksellä 7/2004/20/2

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Maantien (Toijantie) parantaminen välillä Toijansalmi Vehkataipale, Taipalsaari

Maantien (Toijantie) parantaminen välillä Toijansalmi Vehkataipale, Taipalsaari MUISTIO 1(4) 25.1.2017 Maantien 14813 (Toijantie) parantaminen välillä Toijansalmi Vehkataipale, Taipalsaari Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen Hankkeen yleisötilaisuus Aika: Keskiviikko 18.1.2017

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 196 29.10.2014. 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 196 Asianro 5773/10.03.01.00/2014 Varstakadun, Luhtikujan, Lyhdekujan, Suvitien, Sormulanraitin ja Puutossalmentien kevyen liikenteen väylän katusuunnitelmaluonnoksien

Lisätiedot

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala

Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Sorkkalan kylän liikenneturvallisuustarkastelu, Pirkkala Maantie 13783 eli Sorkkalantie Ominaisuustiedot Pituus yhteensä 4,2 km (mt 3022 / Anian rantatie - mt 308 / Lentoasemantie) Kevyen liikenteen väylä

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tieratkaisujen

Lisätiedot

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta

Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi. Liperin kunta Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten arviointi Liperin kunta Marko Tikkanen, Matti Romppanen Luonnos 26.5.2017 Mattisenlahti Salokylä osayleiskaavan liikenteellisten vaikutusten

Lisätiedot

KYMIJOEN ULKOILUREITTI YLEISSUUNNITELMAN TARKENNUS

KYMIJOEN ULKOILUREITTI YLEISSUUNNITELMAN TARKENNUS Kouvolan kaupunki Yhdyskuntatekniset palvelut OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KYMIJOEN ULKOILUREITTI YLEISSUUNNITELMAN TARKENNUS Pvm. 18.7.2018 Täyd. Diaari 1857/10.02.01/2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kiteen uusi paloasema

Kiteen uusi paloasema Kiteen uusi paloasema Liittymätarkastelu LUONNOS Juha Korhonen 4.12.2015 Sito Best for Your Environment Paloaseman suunnittelualueen sijainti Liite 5 Liikenneympäristö ja suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola 25.8.2011 1 (7) Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola Tiesuunnitelman ja rakennussuunnitelman laatiminen Poikkileikkausvaihtoehtojen vertailu VE A ja VE D,

Lisätiedot

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma

Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KONTIOLAHDEN KUNTA Lehmon alue, kunnallistekniikan yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 433-P26804 Suunnitelmaselostus Mönkkönen Eino Sisällysluettelo

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA

YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA VT12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI YLEISSUUNNITELMA JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLEISÖTILAISUUS YVA- SELOSTUKSESTA 15.6.2016 PITKÄJÄRVEN KOULU, KANGASALA YVA-SELOSTUSEN 1. TILAISUUDEN

Lisätiedot

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma

Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Vt5 parantaminen parantaminen välillä Hietanen Pitkäjärvi, yleissuunnitelma Yleisötilaisuus 31.10.2013 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Yleisötilaisuuden ohjelma 18:00 Tilaisuuden avaus ja hankkeen esittely

Lisätiedot

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv)

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Muistio 31.3.2017 TEM/2453/05.03.03/2015 EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Lunastuksen tarkoitus Keskeiset oikeussäännökset EPV Tuulivoima Oy

Lisätiedot

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta

Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Rambøll Finland Oy Tiehallinto/ Kaakkois-Suomen tiepiiri Vt 6 parantaminen Kärjen kylän kohdalla ja rinnakkaistiejärjestelyt, Lappeenranta Tiesuunnitelma Ympäristömeluselvitys 10.7.2009 Vt 6 parantaminen

Lisätiedot

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Pilvi Lesch, Kirsi Översti

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Pilvi Lesch, Kirsi Översti Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma 7.12.2018 Pilvi Lesch, Kirsi Översti Sisältö Johdanto Liikenneympäristön toimenpidesuunnitelma Kustannusarvio Suunnitelman toteutumisen seuranta Johdanto Suonenjoen

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Kaakkois-Suomen ELY - keskuksen maanteiden hallinnollinen luokittelu ja kehittäminen asemakaava-alueilla Lähtökohdat Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan liikennealue

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 1 / 1 4219/2016 10.03.01 20 Lausunnon antaminen tiesuunnitelmasta maantien 120 (Vihdintie) parantaminen maanteiden 1324 ja 11365 liittymän kohdalla Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot