E18 Turun Kehätien parantaminen välillä Kausela-Kirismäki, tiesuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "E18 Turun Kehätien parantaminen välillä Kausela-Kirismäki, tiesuunnitelma"

Transkriptio

1 Ehdotus tiesuunnitelman 1.3T 1 (14) E18 Turun Kehätien parantaminen välillä Kausela-Kirismäki, tiesuunnitelma Yleissuunnitelma Päätösehdotus Maantiet Kantatie ,960 Kokonaisleveys 2x 9,25 Ajoradat 2x 7,0 Ajokaistoja Keskialue 3,5-6,5 m Tiesuunnitelma perustuu päätöksellä 4118/0720/2014, hyväksyttyyn yleissuunnitelmaan. 3T-7 Kantatie 40 eritasoliittymät E1 Kauselan eritasoliittymä R2 R3 R4 R5 R ,271 0,425 0,222 0,289 0,630 yht. 1,837 E3 Tuulissuon eritasoliittymä R R E4 Pukkilan eritasoliittymä R R R R E5 Kirismäen eritasoliittymä 0,158 0,261 yht. 0,419 0,265 0,256 0,269 0,261 yht. 1,051 Kokonaisleveys 6,5 m Ajorata 4,5 m Ajokaistoja 1 Kokonaisleveys 6,5 m Ajorata 4,5m Ajokaistoja 1 Kokonaisleveys 6,5 m Ajorata 4,5 m Ajokaistoja 1 ja 3T-2 3T-3 ja 3T-4 3T-5 ja 3T-6 Liikennevirasto PL 33, Helsinki Puhelin Opastinsilta 12 A, Helsinki Faksi

2 1.3T 2 (14) R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R ,180 0,217 1,155 0,368 1,350 0,424 0,270 0,316 yht. 4,280 Rampit R1, R2, R4, R6, R7, R8 Kokonaisleveys 6,5 m Ajorata 4,5 m Ajokaistoja 1 Rampit R3 ja R5 Kokonaisleveys 9,0 m Ajorata 7,0 m Ajokaistoja 2 Kantatiehen 40 kuuluvana jalkakäytävät ja pyörätiet J Kokonaisleveys 4,0 Erillinen oikealla J Kokonaisleveys 4,0 tai 5,5 Erillinen oikealla J Kokonaisleveys 4,0 tai 5,5 Erillinen oikealla J Kokonaisleveys 3,5 J Kokonaisleveys 3,5 Erillinen oikealla J Kokonaisleveys 3,5 J Kokonaisleveys 3,5 Korotettu vasemmalla Valtatie 1 (Valtatie 1, Turunväylä) V ,400 Kokonaisleveys 2x 11,75 Ajoradat 2x 7,5 Ajokaistoja Keskialue 11,7-13,5 m V1 eritasoliittymät E5 Kirismäen eritasoliittymä Rampit E5R1, E5R2, E5R4, E5R7 Kokonaisleveys 6,5 m Ajorata 4,5 m Ajokaistoja 1 Maantie 12192, Yhdystie M2 pl ,550 Kokonaisleveys 8,0 m Ajorata 7,0 m Ajokaistoja Maantiehen kuuluvana jalkakäytävät ja pyörätiet 3T-7 ja 3T-8 3T-2 ja 3T-3 3T-4 3T-6 3T-4 3T-6 3T-5 3T-7 ja 3T-8 3T-7 ja 3T-8 3T-5 ja 3T-6

3 1.3T 3 (14) J ,400 0,368 1,060 Yht. 1,828 Kokonaisleveys 3,5 m Korotettuna vasemmalla Välikaistan leveys > 1 m Kokonaisleveys 3,5 m 3T-5 ja 4T-6 Maantie 12277, Suopohjantie M ,056 Kokonaisleveys 8,0 m Ajorata 7,0 m Ajokaistoja Maantie 2271, Turun kehätie (kantatien 40 syrjään jäävä osuus) M ,840 Kokonaisleveys 10,0 m Ajorata 7,0 m Ajokaistoja Maantiehen 2271 kuuluvana jalkakäytävät ja pyörätiet J ,709 Kokonaisleveys 3,5 m Erillinen oikealla 3T-5 3T-7 ja 3T-9 3T-7 ja 3T-9 Valtatie 10 (Valtatie 10, Hämeentie) ,695 Kokonaisleveys 2x 9,25 Ajoradat 2x 7,0 Ajokaistoja Keskialue 2,5-5,5 m ,165 Kokonaisleveys 10,0 m Ajorata 7,0 m Yht. 1,860 Ajokaistoja Valtiehen 10 kuuluvana jalkakäytävät ja pyörätiet J ,810 Kokonaisleveys 4,5 m Erillinen oikealla J ,060 Kokonaisleveys 3,5 m J ,078 Kokonaisleveys 3,5 m J ,017 Kokonaisleveys 3,0 m Erillinen oikealla J ,018 Kokonaisleveys 3,0 m J21 0,014 Kokonaisleveys 3,5 m ja Maantie 2200, Kaarinantie

4 1.3T 4 (14) M ,405 Kokonaisleveys 8,0 m Ajorata 7,0 m Ajokaistoja Maantiehen 2200 kuuluvana jalkakäytävät ja pyörätiet J , ,219 Yht. 0,277 Kokonaisleveys 3,5 m Korotettuna vasemmalla Välikaistan leveys > 1 m 0 0 Valtateiden erkanemis-, liittymis- ja sekoittumiskaistat sekä ramppien lisäkaistat, muiden maanteiden kiertoliittymät, liittymien kanavoinnit, suojatiesaarekkeet, pysäkkijärjestelyt ja suunnitelmakarttojen 10 mukaisesti. Valtateiden ja muiden maanteiden sekä jalkakäytävien ja pyöräteiden liikennetekniset poikkileikkaukset piirustusten 4T-1 4 mukaisesti. Valtateiden ja muiden maanteiden sekä jalkakäytävien ja pyöräteiden korkeusasema pituusleikkausten mukaisesti. Kantatien 40 riista-aita piirustusten 3T-4 3T-7 mukaisesti paaluvälillä oikea ja paaluvälillä vasen. Maantien 2271 (M4) riista-aita piirustusten 3T-7 ja 3T-9 mukaisesti paaluvälillä oikea. Valtatien 1 riista-aita piirustusten 3T-7 ja 3T- 8 mukaisesti paaluvälillä vasen. Maantiellä sallittu liikenne ja liikenteen pysyvä rajoittaminen Valtatie 1 on paaluvälillä moottoritietä. Moottoriteillä sallitaan vain tieliikenneasetuksen 4 1. mom. mukainen liikenne. Kantatiellä 40 suunnittelualueella ja M4 paaluvälillä sallitaan vain tieliikenneasetuksen 4 :n mukainen liikenne. Jalankulku ja pyörätiellä J2 sallitaan ajoneuvoliikenne kiinteistöille paaluvälillä Jalkakäytävällä ja pyörätiellä J4 sallitaan ajoneuvoliikenne kiinteistöille paaluvälillä J4 plv on osoitettu yli 7 m korkeiden erikoiskuljetusten reitti. Tiealue Tiealueet suunnitelmakarttojen 0 mukaisesti. Vesistöpenkereellä tiealue ulotetaan vedenalaisen pengerluiskan alareunaan. Kantatien 40 syrjään jäävät osuudet välillä E5 eritasoliittymän ramppi R4 maantie 110 jää edelleen maantieksi yhdystienä 2271 piirustusten 3T-7 ja 3T-9 mukaisesti.

5 1.3T 5 (14) Tieoikeus Aurajoen sillan S2 kohdalle perustetaan tieoikeus suunnitelmakartan mukaisesti. Tieturvallisuusarviointi Suunnitelma on kantatien 40 ja valtatien 1 osalta osa TEN-T verkkoa ja siitä on tehty maantielain 43a mukainen tieturvallisuusarviointi. Arvioinnissa ei ole tullut ilmi liikenneturvallisuusriskejä, jotka vaativat suunnitelman muuttamista. Maantiealueen ulkopuoliset maankäyttörajoitukset Suoja-alue ulotetaan valta- /kantatiellä 30 metrin ja muilla maanteillä 20 metrin etäisyydelle ajoradan keskilinjasta. Moottori- ja moottoriliikenneteillä suoja-alue ulotetaan 50 metrin etäisyydelle lähimmän ajoradan keskilinjasta. Rampeilla suoja-alue ulotetaan 20 metrin etäisyydelle uloimmasta ajoradan reunaviivasta. Suoja-alue suunnitelmakarttojen 0 mukaisesti. Kantatien 40 ja valtatien 1 eritasoliittymän (E5 Kirismäen eritasoliittymä) vastaista leventämistä varten varataan aluetta kantatien 40 paaluvälillä sekä rampin E5R5 paaluväliltä piirustuksen 3T-7 mukaisesti. Meluntorjuntatoimenpiteet Toimenpiteiden tyyppi, esteiden sijainti ja korkeudet ovat suunnitelmakarttojen, liikenneteknisten poikkileikkausten sekä meluesteiden periaatekuvien mukaisesti kohteittain: Tie ja toimenpide Esteen tunnus Esteen sijainti Tien paaluväli, vas. / oik. Korkeus tasausviivasta Huom. / piirustus M11 Meluvalli Me vas. 2,5 0 Meluaita Me vas. 2,5 0 Meluaita Me vas. 2,5 0 (jatkuu M10) V10 Meluaita Me oik. 2,5 0 (jatkuu M11) Meluaita Me oik. 3,0 0 Meluaita Me oik. 3,0 0 K22 Meluvalli Me oik. 3,0 0 V10 Melukaide Me vas. 1,5 0 Melukaide Me vas. 1,5 0 Melukaide Me oik. 1,4 Meluaita Me oik. 4,0 Meluaita Me vas. 3,0

6 1.3T 6 (14) Tie ja toimenpide Esteen tunnus Esteen sijainti Tien paaluväli, vas. / oik. Korkeus tasausviivasta Huom. / piirustus Y23 Melukaide Me vas. 1,4 ja 3T-2 Kt40 Meluvalli Me vas. 3,0 3T-3 E3R2 Meluaita Me oik. 5,0 3T-3 ja 3T-4 Kt40 Meluaita, nykyinen korotetaan Me oik. 5,0 3T-4 Meluaita Me oik. 5,0 3T-4 K3 Meluvalli Me vas. 5,0 3T-4 Kt40 Meluaita Me vas. 4,0 3T-4 Meluvalli Me vas. 4,0 3T-4 ja 3T-5 Melukaide Me oik. 1,4 3T-5 (jatkuu E4R1) E4R1 Melukaide Me oik. 1,4 3T-5 ja 3T-6 (jatkuu E18) Kt40 Melukaide Me vas. 1,4 3T-5 E5R3 Melukaide Me oik. 1,4 3T-7 (jatkuu V1) V1 Melukaide Me vas. 1,4 3T-7 ja 3T-8 (jatkuu E5R3)

7 1.3T 7 (14) Lunastuksen laajentaminen Maantiestä aiheutuvien haitallisten vaikutusten poistaminen tai vähentäminen on arvioitu huomattavan suuriksi seuraavien kiinteistöjen / kiinteistöjen osan arvoon nähden ja kiinteistöt /kiinteistöjen osat lunastetaan. Kunta Kiinteistön Kiinteistön sijainti Lunastuksen syy Huom. numero Tie paalu oik. / vas. / piirustus Lieto Kt vas Melu 3T-6 Kaarina Kt oik Melu 3T-6 Maanteiden hallinnolliset muutokset Maanteiden hallinnolliset muutokset yleiskartan 2.1T-1 mukaisesti. Maantie (Alisippaantie) Maantie lakkaa maantienä parantamistoimenpiteiden jälkeen välillä Maantie 12191(Littoistentie) K1 ja muuttuu kaduksi kadunpitopäätöksellä piirustuksen 3T-4 mukaisesti. Maantie (Suopohjantie) Maantie lakkaa maantienä parantamistoimenpiteiden jälkeen välillä E18 M2 ja muuttuu yksityistieksi piirustuksen 3T-5 mukaisesti. Maantie (Hadvalantie) Maantie lakkaa maantienä parantamistoimenpiteiden jälkeen välillä M4 (maantie 2271) Hakametsäntie ja muuttuu kaduksi kadunpitopäätöksellä piirustuksen 3T-7 mukaisesti. Syrjään jäävien tieosien lakkaaminen Parannettavien teiden syrjään jäävät osat lakkaavat maanteinä silloin, kun parannetut tien osat luovutetaan vastaavalta osalta yleisen liikenteen käyttöön. Rakennettavat yksityistiet sekä maantienä lakkaavat ja yksityistieksi muuttuvat tieosat luovutetaan tienpitoviranomaisen määräämänä ajankohtana tieosakkaille tai kiinteistön omistajalle sen jälkeen, kun tieosakkaista ja kunnossapidosta osakkaiden kesken on maantietoimituksessa päätetty ja toimitusta koskevan muutoksenhaun estämättä.

8 1.3T 8 (14) Valtateiden 1 ja 10 sekä kantatien 40 yksityisten teiden liittymät ja maatalousliittymät Valtatie 1 on moottoritie. Moottoritiehen liittyvä ja sieltä poistuva liikenne johdetaan alkamis- tai päättymiskohtien taikka osoitettujen liittymien kautta. Moottori- tai moottoriliikennetien ja siihen rajoittuvan kiinteistön välillä ei saa olla muuta kulkuyhteyttä. Päätöksellä kielletään liittämästä suunnittelualueella valtatiehen 10, kantatiehen 40 ja kantatien 40 eritasoliittymän E1 rampeille R2, R3, R4, R5 ja E6, eritasoliittymän E3 rampeille R1 ja R2, eritasoliittymän E4 rampeille R1, R2, R3 ja R4 sekä eritasoliittymän E1 rampeille R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 ja R8 muita kuin alla olevan luettelon mukaisia yksityisten teiden liittymiä ja maatalousliittymiä. Lupa uusien liittymien tekemiseen liittymäkiellon alaiselle maantielle voidaan myöntää vain, milloin muuttuneet olosuhteet tai muu erityinen syy antaa siihen aihetta. Sama koskee myös maatalousliittymän muuttamista yksityisen tien liittymäksi. Liittymän sijainti Liittymän ja yksityisen tien Huom. / tie paalu oik. / vas. tunnus pituus [m] leveys [m], päällyste Vt vas. Y ,0 Kestop. Nykyinen / vas. Y ,5 Kestop oik. Y ,0 Kestop. E1R5 500 oik. ML1 4,0 Sora Nykyinen / Yksityisen tien liittymän käyttötarkoitus: A = Asuinkiinteistö E = Elinkeinon harjoittaminen tai erikoiskäyttö L = Lomakiinteistö M = Maa- ja metsätalouden harjoittaminen S = Liittymä sallitaan rakennettavaksi Maatalousliittymä = ML Muiden maanteiden yksityisten teiden liittymät ja maatalousliittymät Liittymän sijainti Liittymän ja yksityisen tien Huom. / tie paalu oik. / vas. tunnus pituus [m] leveys [m], päällyste Mt vas. Y ,0 Sora 3T vas. Y5 56 5,0 Sora 3T oik. Y ,0 Kestop. 3T oik. Y ,5 Kestop. 3T vas. Y ,0 Sora 3T vas. Y ,5 Kestop. 3T-5

9 1.3T 9 (14) Liittymän sijainti Liittymän ja yksityisen tien Huom. / tie paalu oik. / vas. tunnus pituus [m] leveys [m], päällyste J2 685 oik. Y 15 4,0 Sora 3T-5 J oik. Y2 10 4,0 Sora 3T-5 J oik. Y3 20 4,0 Sora 3T-5 J oik. Y4 62 5,0 Sora 3T-5 J4 360 oik. ML2 4,0 Sora 3T-6 J4 700 oik. Y 20 3T-6 J oik. ML5 4,0 Sora 3T-7 Yksityisen tien liittymän käyttötarkoitus: A = Asuinkiinteistö E = Elinkeinon harjoittaminen tai erikoiskäyttö L = Lomakiinteistö M = Maa- ja metsätalouden harjoittaminen S = Liittymä sallitaan rakennettavaksi Nykyiset yksityisten teiden liittymät maanteillä ja 2271 säilyvät tai parannetaan nykyisellä paikallaan suunnitelmakartoilla esitetyissä kohdissa. Päätös ei koske maatalousliittymiä. Maatalousliittymät on merkitty suunnitelmaan ohjeellisina, ja niiden tekemisestä ja paikoista tulee sopia tienpitoviranomaisen kanssa erikseen. Uusien liittymien tekemiseen tarvitaan tienpitoviranomaisen lupa. Sama koskee myös vain maatalousliittymän muuttamista yksityisen tien liittymäksi. Yksityiset tiet ja maatalousliittymät, joilla ei ole liittymää suoraan maantiehen Liittymän ja yksityisen tien Pituus Leveys Päällyste Huom. / Tunnus Sijainti oik. / vas. [m] [m] Y1 K5 pl. 30 oik. 59 4,0 Sora 3T-4 Y8 Y7 pl. 25 oik plv ,5. plv ,0 plv Kestop. 6,5 plv Sora 3T-6 Y15 Y16 pl. 45 oik ,0 Sora 3T-6 Y16 Y8 pl oik ,0 Sora 3T-6 Y17 Y8 pl. 175 vas. 10 7,5 Kestop. 3T-6 Y18 Y8 pl. 285 vas. 34 6,0 Sora 3T-6 Y22 Y24 pl. 225 vas. 61 7,0 Kestop.

10 1.3T 10 (14) Liittymän ja yksityisen tien Pituus Leveys Päällyste Huom. / Tunnus Sijainti oik. / vas. [m] [m] Y23J J10 pl. oik ,5 Kestop Y24 Y23 pl. 205 vas ,0 Kestop. Y24J Y25J Y23J pl. oik. 38 3,5 Kestop. 213 Y26J J10 pl. oik. 64 3,5 Kestop Y27 K1 pl vas ,0 Sora 3T-4 Y28 Y8 pl. 755 oik. 57 4,0 Sora 3T-6 Y ,0 Sora 3T-7 Y30 Y21 pl. 317 oik. 22 3,0 Sora Y31 Y21 pl. 105 vas. 25 4,0 Sora Maanteiltä katkaistavat yksityisten teiden liittymät ja maatalousliittymät sekä niiden korvaavat yhteydet Katkaistava liittymä Korvaava yhteys maantieltä Huom. / kiinteistölle M10 pl M10 Y21 M10 pl M10 Y23 Y24 Y22 Kt40 pl Ei tarvitse korvaavaa yhteyttä. 3T-2 / Liedon kunta omistaa kiinteistön. Kt40 pl Kt40 E3R1 Uimarannantie 3T-2 Kt40 pl Kt40 E3R1 Uimarannantie 3T-3 kt40 pl Kt40 E3R1 Loukinaistentie 3T-3 Avantintie - Murs- ketie Kt40 pl 4800 vasen E3R3 Loukinaistentie 3T-3, 3T-4 K1 K9 Kt40 pl 4800 oikea Muurassuontie/K3 3T-4 Kt40 pl 5420 vasen Kt40 E4R4 M2 K1 3T-4, 3T-5 K11 Välikuja Kt40 pl 5420 oikea Kt40 E3R1 Uimarannantie 3T-3, 3T-4 Muurassuontie/K3 K2 K5 Kt40 pl J2 3T-5 Kt40 pl Kt40 E4R1 M2 Y10 - Suopohjantie 3T-5

11 1.3T 11 (14) Katkaistava liittymä Korvaava yhteys maantieltä Huom. / kiinteistölle Kt40 pl Kt40 E4R1 M2 Isometsäntie 3T-5 Y4 J2 Y3 Kt40 pl Kt40 E4R1 M2 Y7 3T-6 Kt40 pl Kt40 E4R1 M2 Y6 3T-6 J4 - ML Kt40 pl Kt40 E4R1 M2 Y6 3T-6 J4 Kt40 pl vasen Kt40 E4R1 M2 Y7 3T-6, 3T-7 Y8 Kt40 pl oikea Kt40 E4R1 M2 Y6 3T-6, 3T-7 J4 V10 pl vasen V10 Y21 V10 pl oikea V10 Y23 Y24 Y22 M2 pl. 20 M2 Littoistentie Y-tie 3T-6 M2 pl. 320 M2 Y5 3T-6 Yksityisten teiden liittymiä, maatalousliittymiä ja asemakaavan ajoneuvoliittymiä koskevat muut asiat Päätöksellä perustetaan tarvittavat oikeudet ennestään oleviin yksityisiin teihin tai maanteinä lakkautettuihin tai lakkaaviin teihin tai tieosiin. Asemakaava-alueella maanteiden liikennealueilla ajoneuvoliittymät on osoitettu asemakaavassa. Valtio/kunta rakentaa liittymät ja yksityiset tiet sekä katkaisee päätöksen vastaiset liittymät kustannuksellaan. Liittymät katkaistaan, kun korvaavat yhteydet on järjestetty. Laskuoja-alueet laskuojia tai laskujohtoja varten Laskuoja tai laskujohto Huom. / Laskuoja 1 3T Laskuoja 2 3T -1, 3T-2 Laskuoja 3 3T -6 Laskuoja 4 0 Laskuoja 5 0 Laskuoja 6 3T-2 Laskuoja 7 3T-5 Laskuoja 8 3T-6 Laskuoja 9 3T-7 Laskuoja 10 3T-7, 3T-8 Laskuoja 11 3T-7 Laskuoja 13 3T-7

12 1.3T 12 (14) Laskuoja tai laskujohto Huom. / Laskuoja 14 3T-8 Laskuoja-alueisiin sekä viivytys- ja laskeutusaltaisiin perustetaan oikeus piirustusten mukaisesti. Rakentamisen ajaksi perustettavat oikeudet Tienpitoaineenottopaikat Työnaikainen maa-aineisten ottoalue 1 Kunta Varaus [m 3 ktd] Huom. / Kaarina T-7 ja 7.1T-2-5 Ylijäämämaiden Täyttö [m 3 ktr] Kunta Huom. / sijoitusalue Sijoitusalue Kaarina 3T-2 Sijoitusalue Lieto 3T-4 ja 3T-5 Sijoitusalue Kaarina 3T-6 Sijoitusalue Kaarina 3T-6 Sijoitusalue Kaarina 3T-6 Sijoitusalue Kaarina 3T-6 Sijoitusalue Kaarina 3T-6 Sijoitusalue Kaarina 3T-6 Sijoitusalue Kaarina 3T-6 Sijoitusalue Lieto 2.1T-1 Sijoitusalue Kaarina 3T-7 Sijoitusalue Kaarina 3T-7 Sijoitusalue Lieto 3T-2 Sijoitusalue Lieto 3T-2, 3T-3 Sijoitusalue Kaarina 3T-9 Sijoitusalue Lieto 3T-3 Sijoitusalue Lieto/Kaarina 3T-6 Sijoitusalue Kaarina 3T-6 Sijoitusalue Kaarina 3T-6 Sijoitusalue Kaarina 3T-6 Sijoitusalue Kaarina 3T-6 Maa-ainekset jäävät sijoitusalueille pysyvästi. (Tienpitoaineen ottopaikoille ja) sijoitusalueille johtavien yksityisten teiden tekemiseen ja käyttöön perustetaan kantatientien 40 tekemisen ajaksi seuraavat oikeudet: - Ilolanmäentiellä välillä Hadvalantien liittymä kantatie 40 - Haapalantielle välillä kantatie 40 Y8 - Urpomäentielle välillä Haapalantie Y16

13 1.3T 13 (14) Perustetaan oikeus alueen yksityisten teiden käyttöön ja rakentamiseen piirustusten 3T- 1 0 mukaisesti. Sillat Sillat siltataulukon, suunnitelmakarttojen, pituusleikkausten ja alla olevan taulukon sekä ympäristöpiirustusten mukaisesti. Sillan tunnus ja nimi S2 Aurajoen silta 2 T-2379 S4 Kauselan pohjoinen ristetyssilta T-2798 S5 Kauselan risteyssilta T S6 Kauselan eteläinen alikulkukäytävä T-2821 S7 Kauselan pohjoinen alikulkukäytävä T-2822 S8 Sippaan risteyssilta T-2823 S9 Pukkilan risteyssilta T-2824 S10 Peltolan vihersilta T-2825 S11 Kirismäen pohjoinen ramppisilta T-2826 S12 Kirismäen eteläinen ramppisilta T-2827 S13A Ilomäen risteyssilta A T S13B Ilolanmäen risteyssilta B T-2829 S14 Kirismäen risteyssilta T S15 Varsiniityn risteyssilta T S16 Kirismäen itäinen ramppisilta T-2832 Sijainti Tyyppi Hyötyleveys [m] E18 pl. 700 E1R6 Pl.400 Kt40 pl. 930 E1R2 pl. 40 E1R3 pl. 620 K2 pl400 M2 pl. 615 Y15 pl. 460 E5R6 pl. 100 E5R7 pl. 130 E5R5 pl. 540 E5R5 pl. 580 M4 pl. 150 M4 pl. 273 E5R1 pl. 565 Jännitetty jatkuva ulokepalkkisilta Jatkuva laattasilta Jatkuva laattasilta Laattakehäsilta Blk II Laattakehäsilta Blk II Teräsbetoninen jatkuva ulokelaattasilta Jatkuva ulkolaattasilta Jatkuva holvisilta Jatkuva ulokepalkkisilta Jännitetty ulokepalkkisilta Jännitetty palkkisilta Jännitetty palkkisilta Jännitetty jatkuva palkkisilta Jännitetty ulokeplakkisilta Jännitetty palkkisilta Vapaa alikulkukorkeus [m] Huom. / 33,5 35,7 7,5 4,8 22,3 4,8 7,0 3,2 22,6 3,2 12,5 4,8 3T-4 12,3 12,6 4,8 3T-6 28,0 7,2 3T-6 7,5 4,8 3T-7 7,5 4,8 3T-7 12,3 4,8 3T-7 14,3 15,3 4,8 3T-7 10,5 4,8 3T-7 10,5 4,8 3T-7 7,5 4,8 3T-7

14 1.3T 14 (14) Sillan tunnus ja nimi S17 Kaarinantien alikulkukäytävä T-2833 S19 Tammitien alikulkukäytävä T-2834 Sijainti Tyyppi Hyötyleveys [m] M11 pl. 35 M10 pl Laattakehäsilta Blk II Holvisilta Kasi-BOX Vapaa alikulkukorkeus [m] Huom. / 22,5 3,2 0 21,2 3,2 Tukimuurit Tukimuurit alla olevan taulukon ja mukaisesti. Tie Tukimuurin Tukimuurin sijainti Huom. / tunnus Tien paaluväli, vas. / oik. M10 Tu vas. 0

Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, Turku

Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, Turku 1 (5) Maantie 185 Pernon ja Ihalan eritasoliittymien parantaminen, Turku Yleissuunnitelma Hankkeesta ei ole tehty yleissuunnitelmaa, koska hankkeen vaikutukset ovat vähäiset. Päätösehdotus Maantiet 3T-1

Lisätiedot

Hailuodon kiinteä yhteys Mt 816 välillä Huikku Riutunkari, Oulu ja Hailuoto

Hailuodon kiinteä yhteys Mt 816 välillä Huikku Riutunkari, Oulu ja Hailuoto 1.3-T 1 (8) Hailuodon kiinteä yhteys Mt 816 välillä Huikku Riutunkari, Oulu ja Hailuoto Hailuodon kiinteän yhteyden tiesuunnitelma käsittää maantielle 816 noin 8,4 kilometrin pituisen uuden silta- ja pengeryhteyden

Lisätiedot

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen

Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen Päätösehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 1 Valtatien 13 parantaminen Myttiömäen kohdalla, Savitaipale, tiesuunnitelman laatiminen PÄÄTÖSEHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI Maantiet: Tie ja paaluväli

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ TIESUUNNITELMAN MUUTOS KIRRISSÄ PLV 0-2500 EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 30.9.2016 2 (5) Valtatie

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Kaakkois-Suomi Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi 5.8.2013 Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti Metso, Kouvola Tiesuunnitelman hyväksyminen Päätösehdotus 1.3T Tie ja

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma

Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma 1 (13) Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti Lappeenranta, Luumäki, Lappeenranta Tiesuunnitelma Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

Lisätiedot

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 25.5.2018 2 (9) Valtatie 4 parantaminen Vehniän kohdalla, eritasoliittymän rakentaminen,

Lisätiedot

Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti:

Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti: 1 (6) Valtatien 6 parantaminen välillä Tykkimäki-Kuivala, Kouvola Tiesuunnitelma Tiesuunnitelmassa esitetyt maantiet ja niihin liittyvät järjestelyt esitetään hyväksyttäväksi seuraavasti: 1. MAANTIET:

Lisätiedot

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.

VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1. VALTATIE 4 JYVÄSKYLÄ OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 14.3.2014 2 (24) Valtatie 4 Jyväskylä Oulu rakentaminen

Lisätiedot

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille

Nellimintielle on myönnetty 10,4 miljoonan euron rahoitus perusväylänpidon lisärahoituskohteena. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille Liikennevirasto Tieosasto Opastinsilta 12A 00521 HELSINKI TIESUUNNITELMAN 3.2.2017 Maantien 969 Nellimintien parantaminen, Inari Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää asiakohdassa mainitun

Lisätiedot

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VÄLILLÄ KELLO RÄINÄNPERÄ, OULU JA II EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VÄLILLÄ KELLO RÄINÄNPERÄ, OULU JA II EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T VALTATIEN 4 PARANTAMINEN VÄLILLÄ KELLO RÄINÄNPERÄ, OULU JA II EHDOTUS TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEKSI 1.3T 15.2.2017 2 (10) Valtatie 4 parantaminen välillä Kello Räinänperä, Tiesuunnitelma Tiesuunnitelmassa

Lisätiedot

1.3T MAANTIEN (PALOKANORREN) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE-RITOPOHJANTIE. JYVÄSKYLÄ. HYVÄKSYMISEHDOTUS

1.3T MAANTIEN (PALOKANORREN) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE-RITOPOHJANTIE. JYVÄSKYLÄ. HYVÄKSYMISEHDOTUS 1.3T MAANTIEN 16685 (PALOKANORREN) PARANTAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE-RITOPOHJANTIE. JYVÄSKYLÄ. HYVÄKSYMISEHDOTUS 06.10.2017 1 MAANTIEN 16685 (PALOKANORREN) PARATAMINEN VÄLILLÄ SAARIJÄRVENTIE- RITOPOHJANTIE.

Lisätiedot

Maantien 8155 Poikkimaantien parantaminen välillä Oulun Satama Vt22, Oulu

Maantien 8155 Poikkimaantien parantaminen välillä Oulun Satama Vt22, Oulu Hyväksymisesitys 1 (7) 25.8.2017 Maantien 8155 Poikkimaantien parantaminen välillä Oulun Satama Vt22, Oulu Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää asiakohdassa mainitun 31.5.2017

Lisätiedot

Suunnitelman esittely Suunnitelmassa esitetään toimenpiteiksi: maantien (M1) parantaminen, jää edelleen sorapintaiseksi

Suunnitelman esittely Suunnitelmassa esitetään toimenpiteiksi: maantien (M1) parantaminen, jää edelleen sorapintaiseksi 1.3T Liikennevirasto Tieosasto PL 33 00521 Helsinki 1 (6) Maantien 14780 (Mätöntie) parantaminen välillä Ylijärvi - kunnan raja, Lappeenranta Tiesuunnitelma Kaakkois-Suomen ELY- keskuksen liikenteen ja

Lisätiedot

E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela - Kirismäki 1.0T TIESUUNNITELMA. Piir.nro Piirustus / Asiakirja Mittakaava Pvm 6.4.

E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela - Kirismäki 1.0T TIESUUNNITELMA. Piir.nro Piirustus / Asiakirja Mittakaava Pvm 6.4. N SISÄLLYSLUETTELO 1(8) Kansio 1 Osa A Kansilehti 1.0T Sisällysluettelo (osat A, B ja C) 12.4.2018 Tiesuunnitelman yleisesite 1.1T Hankekortti 12.4.2018 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 12.4.2018 1.3T Ehdotus

Lisätiedot

Maantien (Toijantie) parantaminen välillä Toijansalmi-Vehkataipale, Taipalsaari

Maantien (Toijantie) parantaminen välillä Toijansalmi-Vehkataipale, Taipalsaari 1.3T Liikennevirasto Tieosasto PL 33 00521 Helsinki TIESUUNNITELMAN 15.3.2017 1 (7) Maantien 14813 (Toijantie) parantaminen välillä Toijansalmi-Vehkataipale, Taipalsaari Tiesuunnitelma Suunnitelman esittely

Lisätiedot

Dragsfjärd - Kasnäs maantien 1830 parantaminen korvaamalla Lövön lossi sillalla, Kemiönsaari

Dragsfjärd - Kasnäs maantien 1830 parantaminen korvaamalla Lövön lossi sillalla, Kemiönsaari 1 (5) Dragsfjärd - Kasnäs maantien 1830 parantaminen korvaamalla Lövön lossi sillalla, Kemiönsaari (ent. Dragsfjärd) Yleissuunnitelma Tiesuunnitelma perustuu Tiehallinnon keskushallinnon päätöksellä 7/2004/20/2

Lisätiedot

Suunnitelmien sisältö ja esitystapaohjeet

Suunnitelmien sisältö ja esitystapaohjeet Suunnitelmien sisältö ja esitystapaohjeet Mitä muutoksia ja mitä on tekeillä? 25.10.2016 Esityksen sisältö Maantielain muutokset Yleissuunnittelu TIEH 2100043-07 Tiesuunnitelma TIEH 2100060-09 Suunnitelmien

Lisätiedot

KUSTANNUSERITTELY Mr-indeksi = 110,6 (2010 =100) KUSTANNUSJAKO

KUSTANNUSERITTELY Mr-indeksi = 110,6 (2010 =100) KUSTANNUSJAKO 1/16 YLEISET TIET Päätie Kt40 Kt40, ajorata 18 681 733 100 % 18 681 733 0 % 0 0 % 0 Kt40, valaistus 546 773 100 % 546 773 0 % 0 0 % 0 Kt40, ylijäämämaiden sijoitusalueet 1-21 48 038 100 % 48 038 0 % 0

Lisätiedot

Parantamissuunnitelmaselostus

Parantamissuunnitelmaselostus Parikkala Parantamissuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Parantamissuunnitelmaselostus 2(7) PARANTAMISSUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Maantien 8693 parantaminen välillä Käylä-Oulankajoki, Kuusamo

Maantien 8693 parantaminen välillä Käylä-Oulankajoki, Kuusamo 1 (8) Maantien 8693 parantaminen välillä Käylä-Oulankajoki, Kuusamo Yleissuunnitelma Hankkeesta ei ole tehty yleissuunnitelmaa, koska hankkeen vaikutukset ovat vähäiset. Päätös Liikennevirasto on hyväksynyt

Lisätiedot

1.3T VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ EURA - RAIJALA, EURA, KOKEMÄKI, SÄKYLÄ JA HUITTINEN, TIESUUNNITELMA HYVÄKSYMISEHDOTUS

1.3T VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ EURA - RAIJALA, EURA, KOKEMÄKI, SÄKYLÄ JA HUITTINEN, TIESUUNNITELMA HYVÄKSYMISEHDOTUS 1.3T VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ EURA - RAIJALA, EURA, KOKEMÄKI, SÄKLÄ JA HUITTINEN, TIESUUNNITELMA HVÄKSMISEHDOTUS 28.11.2017 1 VALTATIEN 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ EURA RAIJALA, EURA, KOKEMÄKI, SÄKLÄ

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

Vt7 Parantaminen moottoritieksi Haminan kohdalla Tillinmäen alikulkusilta Teräsbetoninen jatkuva kaukalopalkkisilta

Vt7 Parantaminen moottoritieksi Haminan kohdalla Tillinmäen alikulkusilta Teräsbetoninen jatkuva kaukalopalkkisilta Tillinmäen alikulkusilta Teräsbetoninen jatkuva kaukalopalkkisilta Tillinmäen alikulkusilta Hl 8,645 m Kokonaispituus 60,0 m 22,5 + 26,5 m > 5,2 m 1 230 000 (i=145,2) Siltapaikalla Juurikorpi - Hamina

Lisätiedot

Vt4 Oulu-Kemi, Kempele - Kello moottoritien parantaminen Pennasentien alikulkukäytävä Teräsbetoninen laattakehäsilta

Vt4 Oulu-Kemi, Kempele - Kello moottoritien parantaminen Pennasentien alikulkukäytävä Teräsbetoninen laattakehäsilta Pennasentien alikulkukäytävä Pennasentien alikulkukäytävä Hl 18,0 + 15,75 m Kokonaispituus 14,15 m Vinous 0 gon > 3,782 m 124 300 (i=136,3) Siltapaikka sijaitsee Oulun kaupungin Kaakkurissa Vt4:n paalulla

Lisätiedot

, r,, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. i Z ; Klaukkalan ohikulkutie,, tiesuunnitelma. Nurmijärven kunta Kunnanhallitus PL NURMIJÄRVI

, r,, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. i Z ; Klaukkalan ohikulkutie,, tiesuunnitelma. Nurmijärven kunta Kunnanhallitus PL NURMIJÄRVI Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lähetekirje 1 (5) Nurmijärven kunta Kunnanhallitus PL 37 01901 NURMIJÄRVI 2.9.2016 1205/2014/U U D -if' A S i Z ; Klaukkalan ohikulkutie,, tiesuunnitelma Uudenmaa

Lisätiedot

AO AO. t,a. t,a. 1ap/as 751:402:1: :402:1: :402:1: :895:2:16. Suoja-alueen raja 751:402:1:79 751:402:1: :402:1:117

AO AO. t,a. t,a. 1ap/as 751:402:1: :402:1: :402:1: :895:2:16. Suoja-alueen raja 751:402:1:79 751:402:1: :402:1:117 751:402:1:17 pe 751:402:2:0 B 751:402:1:255 KL 751:402:1:4 751:402:1:5 LYT S Karsikon alikulkukäytävä 751:402:1:8 Suunnitelma pl 49 751:402:1:169 Liittyy suunnitelmaan: Valtatien 4 parantaminen Karsikon

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 53. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 53. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 04.02.2013 Sivu 1 / 1 920/10.03.01/2012 Tekninen lautakunta 7 23.1.2013 53 Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tiesuunnitelmasta Länsiväylän (kt

Lisätiedot

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa

VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa VT 4 JYVÄSKYLÄ-OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI-TIKKAKOSKI, Jyväskylä ja Laukaa TIESUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO, OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Kansilehti Sisällysluettelo Tiesuunnitelman

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

VT 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA

VT 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA VT 4 PARANTAMINEN VEHNIÄN KOHDALLA, ERITASOLIITTYMÄN RAKENTAMINEN, LAUKAA TIESUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO KANSIO 1/2 OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Kansilehti Sisällysluettelo Tiesuunnitelman yleisesite

Lisätiedot

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski

Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Maantien 19514 Tulppio Ainijärvi lakkauttaminen Savukoski Tiesuunnitelma Genimap Oy, Lupa L4356 Maantien 19514 Tulppio - Ainijärvi lakkauttaminen, Savukoski Tiesuunnitelman sisällysluettelo Osa A Yleiset

Lisätiedot

Valtatie 9:n parantaminen Jännevirran kohdalla, Kuopio ja Siilinjärvi

Valtatie 9:n parantaminen Jännevirran kohdalla, Kuopio ja Siilinjärvi Hyväksymisesitys 1 (7) 19.12. 2015 589/2014/POS Valtatie 9:n parantaminen Jännevirran kohdalla, Kuopio ja Siilinjärvi Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lähettää asiakohdassa mainitun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella

Kiinteistöjärjestelysuunnitelma. Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma Liite tiesuunnitelmaan valtatie 13:n parantamiseksi Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella Kiinteistöjärjestelysuunnitelma 10.4.2012 1. YLEISTÄ KIINTEISTÖJÄRJESTELYSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYSLUETTELO OSA A TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA Tiesuunnitelman sisällysluettelo 29.5.2015 Tiesuunnitelmien yleisesite Hankekortit 29.5.2015 1.2T Tiesuunnitelmaselostus 29.5.2015 1.3T Ehdotus tiesuunnitelman hyväksymiseksi

Lisätiedot

l1 3. U2. 201Z Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) 10.2.2012 722/2010/KAS/2 Tiesuunnitelma

l1 3. U2. 201Z Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) 10.2.2012 722/2010/KAS/2 Tiesuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus l1 3. U2. 201Z Lappeenrannan kaupunki LÄHETEKIRJE 1 (5) Tiesuunnitelma Valtatien 6 parantaminen nelikaistaisena tienä Kärjen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA Yksityisteiden perusparannus - Kullaanmäentie - Lauttajärventie - Joupinkuja - Kuruntie - Tuohistonmäentie - Opistontie

ILMAJOEN KUNTA Yksityisteiden perusparannus - Kullaanmäentie - Lauttajärventie - Joupinkuja - Kuruntie - Tuohistonmäentie - Opistontie TYÖSELITYS 3575 14.8.2012 ILMAJOEN KUNTA Yksityisteiden perusparannus - Kullaanmäentie - Lauttajärventie - Joupinkuja - Kuruntie - Tuohistonmäentie - Opistontie SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 KULLAANMÄENTIE

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto Tekninen lautakunta 20 07.03.2017 Kunnanhallitus 54 20.03.2017 Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä - Mankala -yleissuunnitelma, Iitin kunnan lausunto 797/10.03.01.01/2016 Tekninen lautakunta 07.03.2017

Lisätiedot

Uusittava. rumpu. 20 m. Ks. erillinen suunnitelmakartta - M m. Tiealueen raja Y78 M1-5. Rumpu. KaS-5009 PL 78. Pumppaamo Y42.

Uusittava. rumpu. 20 m. Ks. erillinen suunnitelmakartta - M m. Tiealueen raja Y78 M1-5. Rumpu. KaS-5009 PL 78. Pumppaamo Y42. Uusittava 58 Ks. erillinen suunnitelmakartta - M1-5 59 4 78 M1-5 Karpalomäenpolku 64 Laskuoja 37 Meluvalli Me44 Korkeus tsv:stä +3, m Laskuoja 38 78 Melukaide Me46 Korkeus tien pinnasta +2, m Pumppaamo

Lisätiedot

enne vira Liik StO 2Ol LÄHETE 1(1) 2 \ Lapin ELY-keskus Liikenne ja infrastruktuuri LIVI/3939/ /2017

enne vira Liik StO 2Ol LÄHETE 1(1) 2 \ Lapin ELY-keskus Liikenne ja infrastruktuuri LIVI/3939/ /2017 Liik enne vira StO Lapin ELY-keskus Liikenne ja infrastruktuuri 2 \ - 2Ol LÄHETE 1(1) 18.8.2017 Läheifajä Vahtera Tanja Puhelin 0295 34 3625 Liikennevirasto Matkapuh. tanja.vahtera@liikennevitasto.fi Telefaksi

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luo edellytyksiä o Kehittyvälle elinkeinoelämälle o Toimivalle ja turvalliselle liikenteelle o Hyvälle elinympäristölle ja kestävälle kehitykselle ELY-keskus avaa

Lisätiedot

16T-2 Meluselvitys

16T-2 Meluselvitys 16T-2 Meluselvitys 11.11.2014 Meluselvitys 1 (3) Valtateiden 3 ja 18 parantaminen, Laihia 16T-2 Meluselvitys Melulaskennat on laadittu Liikenneviraston maanteiden meluselvityksen maastomallin pohjalta.

Lisätiedot

Valtatien 3 parantaminen Laihian kohdalla, tiesuunnitelma, Laihia

Valtatien 3 parantaminen Laihian kohdalla, tiesuunnitelma, Laihia 16T-2 Meluselvitys Meluselvitys 1 (2) Valtatien 3 parantaminen Laihian kohdalla, tiesuunnitelma, Laihia 16T-2 Meluselvitys Melulaskennat on laadittu Liikenneviraston maanteiden meluselvityksen maastomallin

Lisätiedot

E1072 E Könkääntie M969 Laskuoja 3. Suunnitelman raja pl Tierek. 969/1/5440 TIESUUNNITELMA

E1072 E Könkääntie M969 Laskuoja 3. Suunnitelman raja pl Tierek. 969/1/5440 TIESUUNNITELMA 148-41-27-37 148-41-7-148-41-68- 148-876-1-148-41-71- 148-41-65-148-41-73- 148-41-66-148-893-13-1-69- 148-41-74-148-41-75- 48-41-77- Könkääntie 53 54 55 Tierek. 969/1/544 2 m 2 m 148-895-2-9 56 Laskuoja

Lisätiedot

Tiesuunnitelmaselostus

Tiesuunnitelmaselostus 1.2T Maanteiden 362 ja 3622 kevyen liikenteen väylä Iitin kirkonkylän kohdalla, Iitti Tiesuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Maanteiden 362 ja 3622

Lisätiedot

E18 Turun kehätie Kausela-Kirismäki Sujuvampi ja turvallisempi kehätie

E18 Turun kehätie Kausela-Kirismäki Sujuvampi ja turvallisempi kehätie E18 Turun kehätie Kausela-Kirismäki Sujuvampi ja turvallisempi kehätie 29.01.2019 E18 Turun kehätien parantamishankkeet 2 E18 Kirismäki-Kausela lyhyesti Turun kehätie (Kt 40) on osa E18 -tietä. Vilkkaasti

Lisätiedot

Tilapäinen kulkutie, liittymäsäännökset ja lunastuksen laajentaminen

Tilapäinen kulkutie, liittymäsäännökset ja lunastuksen laajentaminen Tilapäinen kulkutie, liittymäsäännökset ja lunastuksen laajentaminen Matti Ryynänen, tiensuunnittelun kehittämispäällikkö Esityksen sisältö Rajoitettu kunnossapito MTL 34 Tilapäinen kulkutie MTL 36 Liittyminen

Lisätiedot

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja

Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Valtatien 25 pohjaveden suojaus Lohjanharjun pohjavesialueella, Lohja Tie- ja rakennussuunnitelma Uudenmaan ELY-keskus Kesäkuu 2012 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Työn tausta ja lähtökohdat... 3 2 Melun ohjearvot...

Lisätiedot

Tiesuunnitelmaselostus

Tiesuunnitelmaselostus välille Aartapolku Alakyläntie, Kotka Tiesuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2014 Tiesuunnitelmaselostus 2(10) TIESUUNNITELMASELOSTUS SISÄLTÖ 1 HANKKEEN

Lisätiedot

Yleisesittely maantie- ja ratalain muutoksista. Sari Lajunen, lakimies

Yleisesittely maantie- ja ratalain muutoksista. Sari Lajunen, lakimies Yleisesittely maantie- ja ratalain muutoksista Sari Lajunen, lakimies Muutoksia maantie- ja ratalakiin Norminpurkutalkoot, säädösten sujuvoittaminen, hallinnon keventäminen Maantielain ja ratalain säännösten

Lisätiedot

LAHETE Maantien 120 parantaminen maanteiden 1324 ja liittyman kohdalla, Espoo. Tiesuunnitelman hyvaksymispaatos

LAHETE Maantien 120 parantaminen maanteiden 1324 ja liittyman kohdalla, Espoo. Tiesuunnitelman hyvaksymispaatos Liik enne vira sto Uudenmaan ELY-keskus Liikenne ja infrastruktuuri LAHETE 1 (1) Uudenmaan ELY - keskus ELY - centralen i Nyland 3 0-06- 2017 Maantien 120 parantaminen maanteiden 1324 ja 11365 liittyman

Lisätiedot

Kt 43 liittymätarkastelu

Kt 43 liittymätarkastelu S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A EURAN KUNTA Kt 43 liittymätarkastelu Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28071 Raportti 1 (9) Tuomas Miettinen Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

L1, URONLAMMEN LEVÄHDYSALUE. Ei asemakaavaa Y303 Y304 S10. M1-3 Laskuoja 13 PL 0 Y301 Y302. Uronjoki Y14. Uronjoen. rinn.tien silta.

L1, URONLAMMEN LEVÄHDYSALUE. Ei asemakaavaa Y303 Y304 S10. M1-3 Laskuoja 13 PL 0 Y301 Y302. Uronjoki Y14. Uronjoen. rinn.tien silta. 301 302 Laskuoja 13 L1, URONLAMMEN LEVÄHDSALUE S10 Uronjoen 303 304 Varaus poliisin ittauspisteelle Penkkiryhä rinn.tien silta Uoan siirto Nyk. Laskuoja 12 14 117 Laskuoja 13 Varaus poliisin ittauspisteelle

Lisätiedot

Tiesuunnitelmaselostus

Tiesuunnitelmaselostus 1.2T Maanteiden 3501 ja 14535 kevyen liikenteen väylä Purolan kohdalla, Pyhtää Tiesuunnitelmaselostus Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2013 Maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tieratkaisujen

Lisätiedot

Joutsa. Maanmittauslaitos lupa nro 10/MML/14 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA LUONNOS 11.4.2014

Joutsa. Maanmittauslaitos lupa nro 10/MML/14 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA LUONNOS 11.4.2014 Joutsa Maanmittauslaitos lupa nro 10/MML/14 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA LUONNOS 11.4.2014 Aluevaraussuunnitelma 2014 VALTATIE 4 ORAVAKIVEN ERITASOLIITTYMÄ, JOUTSA Aluevaraussuunnitelma

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN ERI-

PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN ERI- Vastaanottaja Pirkanmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 8.3.2017 PIRKANMAAN ELY-KESKUS VT 3 TAMPERE-VAASA YHTEYSVÄLIN PARAN- TAMINEN VÄLILLÄ KOSTULA KYRÖSKOSKI RAKENTAMALLA KYRÖSKOSKEN

Lisätiedot

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

LIIKENTEEN OHJAUS Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä 231 VÄISTÄMISVELVOLLISUUS RISTEYKSESSÄ Mitat (mm): d suuri 1 350 normaali 900 pieni 600 Yleistä Merkillä osoitetaan, että risteykseen tulevan ajoneuvon on väistettävä ajoneuvoja ja raitiovaunuja, jotka

Lisätiedot

Luvanvaraisuus ja toimenpiderajoitukset (MTL 42 ja 46. Sähkö- ja telekaapelit (MTL 42a ) Jaakko Knuutila, oikeusyksikön päällikkö, Liikennevirasto

Luvanvaraisuus ja toimenpiderajoitukset (MTL 42 ja 46. Sähkö- ja telekaapelit (MTL 42a ) Jaakko Knuutila, oikeusyksikön päällikkö, Liikennevirasto Luvanvaraisuus ja toimenpiderajoitukset (MTL 42 ja 46 Sähkö- ja telekaapelit (MTL 42a ) Jaakko Knuutila, oikeusyksikön päällikkö, Liikennevirasto Esityksen sisältö MTL 42 :ssä säädetty luvanvaraisuus (työlupa

Lisätiedot

Mt 2200 Kaarinantien kääntö Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydentäminen ilmanlaadun vaikutusten osalta

Mt 2200 Kaarinantien kääntö Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydentäminen ilmanlaadun vaikutusten osalta 27.1.2014 1 (5) Mt 2200 Kaarinantien kääntö Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen täydentäminen ilmanlaadun vaikutusten osalta Lisäselvityksen tausta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualue

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Kuntatekniikka YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KAUNIAISTENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 YLEISSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarviot 2 2 MITOITUS

Lisätiedot

1.2T Mt 369 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kääpälä Tuohikotti, Kouvola

1.2T Mt 369 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kääpälä Tuohikotti, Kouvola Mt 369 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Kääpälä Tuohikotti, Kouvola Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus Kouvola 2012 Tiesuunnitelmaselostus 2(12) TIESUUNNITELMASELOSTUS

Lisätiedot

Maantie- ja ratalain uudistuksen luomat uudet mahdollisuudet hankesuunnittelussa

Maantie- ja ratalain uudistuksen luomat uudet mahdollisuudet hankesuunnittelussa Maantie- ja ratalain uudistuksen luomat uudet mahdollisuudet hankesuunnittelussa Hankesuunnittelupäivä 2016 Suunnittelupäällikkö Elisa Sanasvuori, Liikennevirasto, Hankesuunnittelu Esityksen sisältö 1/2

Lisätiedot

Muutoksia ratasuunnitteluun

Muutoksia ratasuunnitteluun Muutoksia ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 19.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita RataL 10, 4 mom muutetaan (MTL 17, 2 mom muutetaan) Suunnitelmien

Lisätiedot

Niskanperän liittymäselvitys

Niskanperän liittymäselvitys LAPIN ELY-KESKUS Niskanperän liittymäselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28789 Raportti 1 (7) Saara Aavajoki Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Nykytilanteen liikennejärjestelyt... 1 2.1

Lisätiedot

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI

VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI VALTATIEN 4 PARANTAMINEN ÄÄNEKOSKEN KOHDALLA, TIESUUNNITELMA, ÄÄNEKOSKI TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA ANNA ELF 20.6.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Tiesuunnitelman lähtökohdat, perustiedot ja

Lisätiedot

Muutoksia tie- ja ratasuunnitteluun

Muutoksia tie- ja ratasuunnitteluun Muutoksia tie- ja ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 11.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita MTL 17, 2 mom muutetaan RataL 10, 4 mom muutetaan Näkemäalue

Lisätiedot

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola

Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola 25.8.2011 1 (7) Valtatien 6 parantaminen rakentamalla pohjavesisuojaus välille Utti - Metso, Kouvola Tiesuunnitelman ja rakennussuunnitelman laatiminen Poikkileikkausvaihtoehtojen vertailu VE A ja VE D,

Lisätiedot

1. MAANTEISTÄ YLEISESTI KIINTEISTÖOIKEUDESSA JA -TEKNIIKASSA

1. MAANTEISTÄ YLEISESTI KIINTEISTÖOIKEUDESSA JA -TEKNIIKASSA MAANTIET 1. MAANTEISTÄ YLEISESTI KIINTEISTÖOIKEUDESSA JA -TEKNIIKASSA 2. MAANTIEN LAKKAAMINEN JA LAKKAUTTAMINEN 3. TIEALUE KAAVATONTIN OSANA 4. MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1 MAANTIET KIINTEISTÖOIKEUDESSA

Lisätiedot

Toimitusnumero

Toimitusnumero () 0 0 0 K/ Elontie / m oikeutetut ---, ---0 ja --- 000 00 0 0 K/ Elontie / m oikeutetut ---0, ---, ---, ---, --- ja ---0 K/ / m oikeutetut --- ja --- 0 K / m oikeutetut ---, ---0, --- ja --- K/ / m ---

Lisätiedot

Maantie. Toimitusnumero p405. p p403. p403. p402. Maantien suoja-alue. p Maantie Rah.

Maantie. Toimitusnumero p405. p p403. p403. p402. Maantien suoja-alue. p Maantie Rah. Toimitusnumero 0-0 MMLm///0 () --0- p0 --0-00 p0 00 p0 p0 p0 p0 p0 p00 p0 n suoja-alue p00 p0 rp0 0 p0 p p Uusi tieoikeus k tieoikeuden ulot K.+.. rp..0 0.. 0. rp rp rp rp 0 Rah 00 000 rp0 rp rp 0 Rah

Lisätiedot

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä Tuusulan kunta Pöytäkirja 6/2018 1 (13) Aika 12.06.2018, klo 16:59-18:21 Paikka Kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 59 Pöytäkirjan tarkastus 60 Toteuttamissopimus,

Lisätiedot

Toimitusnumero MT 7 MT

Toimitusnumero MT 7 MT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p rp rp 0 rp0 0 0 rp 0 Pe K0/ Rännikorventie tieoikeus K0/ Rännikorventie tieoikeus 0 K0/ Rännikorventie tieoikeus Mittakaava : 000 Mittausluokka:

Lisätiedot

E18 Turun kehätie. Tilannekatsaus

E18 Turun kehätie. Tilannekatsaus E18 Turun kehätie Tilannekatsaus Turun kaupunkiseudun LJ-työryhmä 15.3.2017 Ydinverkkokäytävät Euroopassa ja Suomessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) n:o 1315/2013: TEN-T ydinverkon osia

Lisätiedot

Tuusu. Kerava. Asemakaava-alue. Ei asemakaavaa. Asemakaava-alue. Ei asemakaavaa M145 M148. Y Nyk. K2J K1J Y1E M11466

Tuusu. Kerava. Asemakaava-alue. Ei asemakaavaa. Asemakaava-alue. Ei asemakaavaa M145 M148. Y Nyk. K2J K1J Y1E M11466 Värien selitykset: Suunnitellut tiet: Tämän suunnitelman mukaan rakennettavat tai parannettavat tiet Tämän suunnitelman mukaan rakennettavat tai parannettavat jalankulku- ja pyöräilytiet Tuusula Asemakaava-alue

Lisätiedot

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe

Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe Kehä I välillä Keilaniemessä, 1. rakennusvaihe 19.1.2016 1 Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus Espoon kaupunkitekniikan johtaja Harri Tanska Hankekokonaisuuden esittely Espoon kaupunkitekniikka rakennuspäällikkö

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun läntinen ohikulkutie, Jyväskylä, Muurame. Esisuunnitelman tarkistus

Jyväskylän kaupunkiseudun läntinen ohikulkutie, Jyväskylä, Muurame. Esisuunnitelman tarkistus Jyväskylän kaupunkiseudun läntinen ohikulkutie, Jyväskylä, Muurame Esisuunnitelman tarkistus Jyväskylän kaupunkiseudun läntinen ohikulkutie, Jyväskylä, Muurame Esisuunnitelman tarkistus Tiehallinto Jyväskylä

Lisätiedot

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Raportti 1 Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Kuukausiraportti nro 12/2017 Tarkastelujakso: 1.12.2017-31.12.2017 Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy Hyväksynyt: Liikennevirasto Liikennevirasto PL 33, 00521

Lisätiedot

Tiesuunnitelma. Tiesuunnitelman laatiminen on tien yksityiskohtaista suunnittelua.

Tiesuunnitelma. Tiesuunnitelman laatiminen on tien yksityiskohtaista suunnittelua. Tiesuunnitelma Tiesuunnitelman laatiminen on tien yksityiskohtaista suunnittelua. Tiesuunnitelmavaiheessa voi vaikuttaa yksityiskohtien ratkaisemiseen. Menetyksistä, haitoista ja vahingoista maksetaan

Lisätiedot

VT4 keskialue 6.0 m PENGER. Tien korkeusasema pituusleikkauksessa. Tien korkeusasema pituusleikkauksessa LEIKKAUS

VT4 keskialue 6.0 m PENGER. Tien korkeusasema pituusleikkauksessa. Tien korkeusasema pituusleikkauksessa LEIKKAUS VT4 keskialue 6.0 m LEIKKAUS PENGER 3.00 0 0 0 1.25 1.00 4.00 1.00 1.25 0 0 0 3.00 3.00 1.00 14.75 6.00 14.75 Merkki Muutos Elinkeino-, liikenne- ja ymp rist keskus P YRY FINLAND OY Suunn. Tark. Koordinaattij

Lisätiedot

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA 4 Suunnittelutarvealue Suunnittelutarvealuetta Hattulan kunnassa on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa

Lisätiedot

Hongiston asemakaavan meluselvitys, Hämeenlinna Päivitetty väliraportti. Optimia Oy/Eriksson Arkkitehdit

Hongiston asemakaavan meluselvitys, Hämeenlinna Päivitetty väliraportti. Optimia Oy/Eriksson Arkkitehdit Hongiston asemakaavan meluselvitys, Hämeenlinna Päivitetty väliraportti Optimia Oy/Eriksson Arkkitehdit Versio 1.0 Matti Manninen 26.3.2008 2007 Suunnittelukohde 30.4.2008 Page 2 Melulähteet Tässä selvityksen

Lisätiedot

Pedersören liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 Toimenpideohjelma, Liite 3

Pedersören liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 Toimenpideohjelma, Liite 3 PEDERSÖRE Toimenpiteet liittymissä 1 Vt 8/ Kt 68 Toimenpiteet Edsevön 1 A (3 kpl) E 8/325/0 liikenneselvityksen mukainen 2 Mt 749/Lodentie Ylityspaikka jalankulkijoille ja 20 000 1 0,002 A (2 kpl) E 749/5/5500

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma

Kauniaisten kaupunki Kuntatekniikka. YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma YLEISSUUNNITELMASELOSTUS KASAVUORENTIE Katusuunnitelma Infrasuunnittelu Oy D1010 19.5.2014 RAKENNUSSUUNNITELMA SISÄLLYS YLEISTÄ 1 1 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1 1.1 Kustannusarvio 1 2 MITOITUS JA LIIKENTEELLINEN

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA

KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA KLAUKKALAN OHIKULKUTIE, TIESUUNNITELMA, NURMIJÄRVI JA VANTAA TIESUUNNITELMAN YLEISÖTILAISUUS JORMA LAAKSO JA LAURI HARJULA 3.6.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lähtökohdat, perustiedot ja yleiskartta Tutkitut eritasoliittymien

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 21. päivänä syyskuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 21. päivänä syyskuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa. HALIKONTIE ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 2017 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 TIIVISTELMÄ 3 LÄHTÖKOHDAT 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS LIITTEET

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011 Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet Kari Lehtonen 8.9.2011 LIIKENNEVIRASTON OHJELUETTELO Ohjeluetteloon on kaksi reittiä valitse urakoitsijat ja suunnittelijat valitse ohjeluettelo

Lisätiedot

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013

Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje 8.2.2013 Tiemerkintäpäivät 2013 Uusi Tiemerkinnät-ohje Uusia tiemerkintöjä Pyörätasku Liikennevalo-ohjatussa liittymässä Pyöräkaista edeltää aina Ajokaistanuolta voi käyttää yksisuuntaisella ajoradalla Sovellus

Lisätiedot

Määräys. tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta

Määräys. tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta Liikenneviraston määräys 1 (10) Määräys tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta Annettu Helsingissä 2. päivänä heinäkuuta 2018 Liikennevirasto on määrännyt 23 päivänä kesäkuuta 2005 annetun maantielain

Lisätiedot

VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA. 16T-1 Meluselvitys

VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - TIKKAKOSKI, JYVÄSKYLÄ JA LAUKAA. 16T-1 Meluselvitys VT 4 JYVÄSKYLÄ - OULU RAKENTAMINEN MOOTTORITIEKSI VÄLILLÄ KIRRI - 19.4.2014 ALKUSANAT Suunnittelukohteena on valtatie 4 välillä Kirri - Tikkakoski. Suunnittelualue alkaa Jyväskylän keskustan pohjoispuolelta

Lisätiedot

Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, Ramboll Finland Oy / Leevi Laksola Jyrki Oinaanoja

Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, Ramboll Finland Oy / Leevi Laksola Jyrki Oinaanoja 1 (5) 03/06/2016 Tekninen keskus Katu- ja viherpalvelut / RAK, Ramboll Finland Oy / Leevi Laksola Jyrki Oinaanoja KATUSUUNNITELMIEN SELOSTUS KAAVA-ALUEET: KATUJEN NIMET: Niittykummun keskus Niittykatu,

Lisätiedot

Toimitusnumero

Toimitusnumero () p0 Ratatoimitus rajan määräämiseksi Kunta Heinola p0 p00 p p p0 p p0 p0 p00 p p0 p0 p p0 00..... p 0 p p 00. p0 p p p 0.0 0 p p. p p p K0 p. p0 p.. p p0. p. p. p p0 p..0+. p p p. p. p p.0 p. p. p p..0

Lisätiedot

Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa

Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa Ratasuunnitelman toimintaohje, sisältö ja esitystapa 19.4.2016 Heidi 19.4.2016 2 Mäenpää Ratasuunnitelman sisältö ja esitystapa sekä ratasuunnitelman laatimisen toimintaohje ovat tekeillä Ratasuunnitelma

Lisätiedot

Tieoikeus. copyright Yt isännöinti Oy

Tieoikeus. copyright Yt isännöinti Oy Tieoikeus o Oikeus käyttää toisen kiinteistön aluetta pysyvästi kulkuyhteyttä varten o On annettava jos se on tärkeä kiinteistön tarkoituksenmukaista käyttämistä varten, o eikä siitä aiheudu huomattavaa

Lisätiedot

vara sto Liik enne il 11. 2 Rikkilän maantien 14811 parantaminen välillä Simola -Ojala, Lappeenranta LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus

vara sto Liik enne il 11. 2 Rikkilän maantien 14811 parantaminen välillä Simola -Ojala, Lappeenranta LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus Lappeenrannan kaupunki LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus il 11. 2 /J// 7N 0 12 aio LÄHETE 1 (1) 16. 11.2012 Rikkilän maantien 14811 parantaminen välillä Simola -Ojala, Lappeenranta Liikvira lähettää

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015. Urakoitsijailtapäivä 2015

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015. Urakoitsijailtapäivä 2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen rakennushankkeet 2015 Urakoitsijailtapäivä 2015 30.1.2015 Esityksen sisältö: Investointihankkeet 2015 Käynnissä olevat ELY-keskuksen omat uudet hankkeet Muiden

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU

NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä xx.xx.2015 Luonnos Viite 1510019205 NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN KUNNALLISTEK- NIIKAN YLEISSUUNNITTELU NURMIJÄRVEN KUNTA HEINOJAN

Lisätiedot